Pagina a 2-a

 
ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

domeniilor de studii universitare de licentă si al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial si/sau general, precum si numărul de credite de studiu transferabile

 

A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Stiinte exacte

Matematică

180

Matematică

Matematici aplicate

Matematică informatică

Fizică

180

Fizică

Fizică medicală

Biofizică

Fizică informatică

Chimie

180

Chimie

Biochimie tehnologică

Radiochimie

Chimie informatică

Informatică

 

180

Informatică

Informatică aplicată

Stiinte ale naturii

Biologie

180

Biologie

Biochimie

Geografie

180

Geografie

Geografia turismului

Cartografie

Hidrologie si meteorologie

Planificare teritorială

Geologie

180

Geologie

Geochimie

Stiinta mediului

180

Chimia mediului

Ecologie si protectia mediului

Geografia mediului

Fizica mediului

Stiinta mediului

Stiinte umaniste

Filosofie

180

Filosofie

Limbă si literatură

180

Limba si literatura romānă* 1)

Limbă si literatură* 2)

Limbă si literatură modernă* 3)

Literatură universală si comparată* 1)

Filologie clasică* 4)

Limbi moderne aplicate

180

Traducere si interpretare

Limbi moderne aplicate

Istorie

180

Istorie

Arheologie

Arhivistică

Muzeologie

Istoria artei

Studii culturale

180

Etnologie

Studii iudaice

Studii americane

Studii culturale

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Teologie

Teologie

240

Teologie pastorală* 5)

180

Teologie didactică* 5)

Artă sacră

Teologie socială* 5)

Stiinte juridice

Drept

240

Drept

Drept comunitar

180

Ordine si sigurantă publică

Stiinte sociale si politice

Sociologie

180

Sociologie

Antropologie

Asistentă socială

180

Asistentă socială

Stiinte politice

180

Stiinte politice

Studii de securitate

Relatii internationale si studii europene

180

Relatii internationale si studii europene

Stiinte administrative

180

Administratie publică

Administratie europeană

Asistentă managerială si secretariat

Politie comunitară

Stiinte ale comunicării

180

Jurnalism

Comunicare si relatii publice

Biblioteconomie si stiinta informării

Stiinte ale educatiei

180

Pedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogia īnvătămāntului primar si prescolar

Psihologie

180

Psihologie

Terapie ocupatională

Stiinte economice

Economie

180

Economie generală

Economie agroalimentară

Economia mediului

Economie si comunicare economică īn afaceri

Economie agroatimentară si a mediului

Economie generală si comunicare economică

Finante

180

Finante si bănci

Administrarea afacerilo

180

Administrarea afacerilor

Economia firmei

Economia comertului, turismului si serviciilor

Merceologie si managementul calitătii

Administrarea afacerilor (īn limbi străine)

Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

Administrarea afacerilor īn comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitătii

Contabilitate

180

Contabilitate si informatică de gestiune

Cibernetică, statistică si informatică economică

180

Cibernetică economică

Informatică economică

Statistică si previziune economică

Economie si afaceri internationale

180

Economie internatională

Afaceri internationale

Economie si afaceri internationale

Management

180

Management

Managementul dezvoltării rurale durabile

Marketing

180

Marketing

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

Arte

Teatru

180

Artele spectacolului* 6)

Teatrologie* 7)

Scenografie

Cinematografie si media

240

Cinematografie, fotografie, media* 8)

Filmologie

Muzică Arte plastice, decorative si design

180

Pedagogie muzicală

Muzică religioasă

240

Muzicologie

Interpretare muzicală - canto

Interpretare muzicală - instrumente

Compozitie muzicală

Dirijat

Artele spectacolului muzical

180

Arte plastice* 9)

Arte decorative

Design

Conservare si restaurare

Artă murală

Pedagogia artelor plastice si decorative

Istoria si teoria artei

Ceramică - sticlă - metal

Arte textile - design textil

Modă - design vestimentar

Scenografie si eveniment artistic

Design ambiental

Artă monumentală

Arhitectură si urbanism

Arhitectură

360

Arhitectură

300

Arhitectură de interior

Design de produs

180

Conservare si restaurare de arhitectură

Arhitectura peisajului

Mobilier si amenajări interioare

Urbanism

240

Proiectare si planificare urbană

Urbanism si administrarea teritoriului

Amenajarea si planificarea peisajului

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sport

180

Educatie fizică si sportivă

Sport si performantă motrică

Kinetoteraoie si motricitate specială

Stiinte agricole si silvice

Agronomie

240

Agricultură

Stiintele solului

Montanologie

Protectia plantelor

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară

Horticultura

240

Horticultura

Peisagistică

Silvicultură

240

Silvicultură

Exploatări forestiere

Cinegetică

Zootehnie

240

Zootehnie

Piscicultura si acvacultura

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

 

Biotehnologii

240

Inginerie genetică

Biotehnologii* 10)

Stiinte ingineresti

Calculatoare si tehnologia informatiei

240

Calculatoare

Tehnologia informatiei

Calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate natională

Ingineria informatiei

Inginerie genistică

240

Masini si utilaje de geniu

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

Inginerie geodezică

240

Măsurători terestre si cadastru

Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

Inginerie aerospatială

240

Constructii aerospatiale

Sisteme de propulsie

Echipamente si instalatii de aviatie

Inginerie si management aeronautic

Aeronave si motoare de aviatie

Inginerie chimică

240

Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

Stiinta si ingineria polimerilor

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

Inginerie chimică

Controlul si securitatea produselor alimentare

Inginerie biochimică

Ingineria fabricatiei hārtiei

Tehnologia chimică a produselor din piele si īnlocuitori

Tehnologie chimică textilă

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

Prelucrarea petrolului si petrochimie

Extracte si aditivi naturali alimentari

Chimie militară

Inginerie civilă

240

Constructii civile, industriale si agricole

Căi ferate, drumuri si poduri

Constructii si fortificatii

Amenajări si constructii hidrotehnice

Constructii miniere

Inginerie sanitară si protectia mediului

īmbunătătiri funciare sj dezvoltare rurală

Inginerie civilă

Inginerie urbană si dezvoltare regională

Infrastructura transporturilor metropolitane

Ingineria instalatiilor

240

Instalatii pentru constructii

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Instalatii pentru constructii - pompieri

Inginerie de armament, rachete si munitii

240

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

Munitii, rachete, explozivi si pulberi

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

Sisteme integrate de armament si munitie

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie electrică

240

Sisteme electrice

Electronică de putere si actionări electrice

Electrotehnică

Instrumentatie si achizitii de date

Electromecanică

Inginerie electrică si calculatoare

Inginerie electronică si telecomunicatii

240

Electronică aplicată

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

Retele si software de telecomunicatii

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

Telecomenzi si electronică īn transporturi

Echipamente si sisteme electronice militare

Transmisiuni

Inginerie energetică

 

 

 

 

 

240

Ingineria sistemelor electroenergetice

Hidroenergetică

Termoenergetică

Energetică industrială

Energetică si tehnologii nucleare

Managementul energiei

Inginerie geologică

240

Inginerie geologică

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor petroliere

Geofizică

Inginerie industrială

240

Tehnologia constructiilor de masini

Masini unelte si sisteme de productie

Ingineria sudării

Design industrial

Ingineria si managementul calitătii

Ingineria securitătii īn industrie

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

Tehnologia si designul produselor textile

Tehnologia si designul confectiilor din piele si īnlocuitori

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

Inginerie forestieră

240

Ingineria prelucrării lemnului

Ingineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor alimentare

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Controlul si expertiza produselor alimentare

Pescuit si industrializarea pestelui

Ingineria autovehicolelor

240

Constructii de autovehicule

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Autovehicule rutiere

Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

Blindate, automobile si tractoare

Ingineria materialelor

240

Stiinta materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor

Inginerie mecanică

240

Sisteme si echipamente termice

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Nr. C.S.T.

Specializarea

 

 

 

Mecanică fină si nanotehnologii

Masini si echipamente miniere

Inginerie mecanică

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

Utilaje petroliere si petrochimice

Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

Echipamente pentru procese industriale

Utilaje tehnologice pentru constructii

Ingineria si managementul resurselor tehnologice īn constructii

Utilaje pentru textile si pielărie

Vehicule pentru transportul feroviar

Utilaje si instalatii portuare

Ingineria mediului

240

Ingineria si protectia mediului īn industrie

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

Ingineria si protectia mediului īn industria chimică si petrochimică

Inginerie si protectia mediului īn agricultură

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deseurilor

Inginerie navală si navigatie

 

 

 

 

240

Sisteme si echipamente navale

Arhitectură navală

Navigatie si transport maritim si fluvial

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

Electromecanică navală

Ingineria sistemelor

240

Automatică si informatică aplicată

Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

Ingineria sistemelor multimedia

Inginerie si management

240

Inginerie economică industrială

Inginerie economică īn domeniul mecanic

Inginerie economică īn constructii

Inginerie si management naval si portuar

Inginerie economică īn domeniul transporturilor

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic si energetic

Inginerie economică īn industria chimică si de materiale

Inginerie economică īn agricultură

Inginerie si management īn alimentatia publică si agroturism

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor si trafic

Mecatronică si robotică

240

Mecatronică

Robotică

Mine, Petrol si Gaze

240

Inginerie minieră

Prepararea substantelor minerale utile

Topografie minieră

Inginerie de petrol si gaze

Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

Stiinte ingineresti aplicate

240

 

Inginerie medicală

Optometrie

Biotehnologii industriale

Inginerie fizică

Informatică industrială

Informatică aplicată īn inginerie electrică

Matematică si informatică aplicată īn inginerie

Fizică tehnologică

Bioinginerie

Stiinte militare si informatii

Stiinte militare si informatii

180

Conducere interarme - forte terestre

Conducere interarme - forte navale

Conducere interarme - forte aeriene

Conducere logistică

Managementul organizatiei

Comunicare si relatii publice - informatii

Psihologie - informatii

Management economico-financiar

Medicină veterinară

Medicină veterinară

360

Medicină veterinară

 

*1) Se poate adăuga: īn combinatie cu o limbă si literatură modernă.

*2) Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, īn combinatie cu limba si literatura romānă/limbă si literatură modernă.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, īn combinatie cu o altă limbă si literatură modernă/clasică sau īn combinatie cu limba si literatură romānă/clasică.

*4) Se adaugă: īn combinatie cu limba si literatura romānă sau o limbă si literatură modernă

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

*6) Se adaugă după caz: Actorie, Regie, Păpusi-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă după caz: Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.

*9) Se adaugă după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

 

B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial si, respectiv, general

 

Domeniul de studii universitare de licentă

Natura reglementării

Număr C.S.T.

Specializări

Sănătate

Reglementate sectorial īn cadrul Uniunii Europene

360

Medicină

Medicină dentară

300

Farmacie

240

Asistentă medicală generală

Moase

Reglementate general

180

Radiologie si imagistică

Laborator clinic ,

Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare

Tehnică dentară

Asistentă dentară

Asistentă de farmacie

Audioiogie si protezare auditivă

Asistentă de profilaxie stomatologică

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

institutiilor de īnvătămānt superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Sisteme electrice

A

Zi

240

Electronică de putere si actionări electrice

A

Zi

240

Instrumentatie si achizitii de date

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică aplicată īn inginerie electrică

A

Zi

240

2

Facultatea de Energetică

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

Zi

240

Hidroenergetică

A

Zi

240

Termoenergetică

A

Zi

240

Energetică si tehnologii nucleare

A

Zi

240

Managementul energiei

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică industrială

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului īn industrie

A

Zi

240

3

Facultatea de Automatică si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

A

Zi

240

Tehnologia informatiei

A

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

A

Zi

240

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Inginerie electronică si telecomunicati

Electronică aplicată

A

Zi

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

A

Zi

240

Retele si software de telecomunicatii

A

Zi

240

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

A

Zi

240

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria informatiei

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

5

Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică

Inginerie mecanică

Sisteme si echipamente termice

A

Zi

240

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

A

Zi

240

Mecanică fină si nanotehnologii

A

Zi

240

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240

Utilaje pentru textile si pielărie

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Optometrie

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Mecatronică

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn domeniul mecanic

A

Zi

240

6

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Tehnologia constructiilor de masini

A

Zi

240

Masini unelte si sisteme de productie

A

Zi

240

Ingineria sudării

A

Zi

240

Ingineria si managementul calitătii

A

Zi

240

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Robotică

A

Zi

240

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Inginerie mecanică

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

A

Zi

240

Ingineria dezvoltării rurale durabile

A

Zi

240

8

Facultatea de Transporturi

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor si trafic

A

Zi

240

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

Zi

240

Inginerie electronică si telecomunicatii

Telecomenzi si electronică īn transporturi

A

Zi

240

9

Facultatea de Inginerie Aerospatială

Inginerie aerospatială

Constructii aerospatiale

A

Zi

240

Sisteme de propulsie

A

Zi

240

Echipamente si instalatii de aviatie

A

Zi

240

Inginerie si management aeronautic

A

Zi

240

10

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor

A

Zi

240

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

Zi

240

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn industria chimică si de materiale

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului īn industrie

A

Zi

240

11

Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor

Inginerie chimică

Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

A

Zi

240

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

A

Zi

240

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

A

Zi

240

Stiinta si ingineria polimerilor c

A

Zi

240

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

A

Zi

240

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn industria chimică si de materiale

A

Zi

240

12

Facultatea de Inginerie īn Limbi Străine

Inginerie electronică si telecomunicatii

Electronică aplicată (īn limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

240

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria informatiei (īn limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie chimică

Inginerie chimică (īn limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (īn limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

240

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor (īn limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic si energetic (īn limba germană)

A

Zi

240

Inginerie economică īn domeniul mecanic (īn limba germană)

A

Zi

240

13

Facultatea de Stiinte Aplicate

Stiinte ingineresti aplicate

Matematică si informatică aplicată īn inginerie

A

Zi

240

Inginerie fizică

A

Zi

240

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

A

Zi

240

Inginerie urbană si dezvoltare regională

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică īn constructii

A

Zi

240

2

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice

A

Zi

240

Inginerie sanitară si protectia mediului

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria mediului

AP

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

AP

Zi

240

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri

A

Zi

240

Infrastructura transporturilor metropolitane

AP

Zi

240

4

Facultatea de Instalatii

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

A

Zi

240

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

A

Zi

240

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Utilaje tehnologice pentru constructii

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Ingineria si managementul resurselor tehnologice īn constructii

A

Zi

240

6

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A

Zi

240

7

Facultatea de Inginerie īn Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (īn limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii (īn limba franceză)

A

Zi

240

8

Departamentul de Limbi Străine si Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

AP

Zi

180

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ Sl URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

A

Zi

360

Conservare si restaurare de arhitectură

AP

Zi

180

2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

AP

Zi

300

Design de produs

AP

Zi

300

Mobilier si amenajări interioare

AP

Zi

180

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Urbanism si administrarea teritoriului

A

Zi

240

Amenajarea si planificarea peisajului

AP

Zi

240

 

4. UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRONOMICE Sl MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

Zi

240

Stiintele solului

A

Zi

240

Protectia plantelor

A

Zi

240

Biologie

Biologie

AP

Zi/FR

180

Silvicultură

Silvicultură

AP

Zi

240

2

Facultatea de Management, Inginerie Economică īn Agricultură si Dezvoltare Rurală

Inginerie si management

Inginerie economică īn agricultură

A

Zi/ID

240

Inginerie si management īn alimentatia publică si agroturism

AP

Zi/ID

240

3

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A

Zi

240

Peisagistică

AP

Zi

240

4

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A

Zi

240

Piscicultura si acvacultura

AP

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240

Silvicultură

Cinegetică

AP

Zi

240

5

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

A

Zi

360

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

6

Facultatea de Biotehnologi

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

Zi

240

Biotehnologii medical-veterinare

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologii industriale

A

Zi

240

7

Facultatea de īmbunătătiri Funciare si Ingineria Mediului

Inginerie civilă

īmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului īn agricultură

A/AP

Zi/FR

240

Inginerie si managem'ent

Inginerie economică īn constructii

AP

Zi

240

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A/AP

Zi/FR

240

8

Facultatea de Management, Inginerie Economică īn Agricultură si Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

Inginerie si management

Inginerie economică īn agricultură (la Slatina)

AP

Zi

240

9

Facultatea de Management, Inginerie Economică īn Agricultură si Dezvoltare Rurală - Filiala Călărasi

Inginerie si management

Inginerie economică īn agricultură (la Călărasi)

A

Zi

240

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administratie publică

AP

Zi/FR/ID

180

Administrarea afacerilo

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Biochimie

A

Zi

180

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului

A

Zi

180

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie

A

Zi

180

Chimie (īn limba franceză)

A

Zi

180

Chimie (īn limba engleză)

AP

Zi

180

Biochimie tehnologică

A

Zi

180

Radiochimie

AP

Zi

180

Stiinta mediului

Chimia mediului

AP

Zi

180

4

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/AP

Zi/ID

240

5

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

Zi

180

6

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică

A

Zi

180

Fizică (īn limbile franceză si engleză)

A

Zi

180

Biofizică

AP

Zi

180

Fizică medicală

A

Zi

180

Fizică informatică

AP

Zi

180

Stiinte ingineresti aplicate

Fizică tehnologică

A

Zi

240

7

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografie

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Hidrologie si meteorologie

AP

Zi

180

Geografia turismului (la Călimănesti)

AP

Zi

180

Geografia turismului (la Drobeta Turnu-Severin)

AP

Zi

180

Geografia turismului

AP

Zi/FR/ID

180

Planificare teritorială

AP

Zi

180

Planificare teritorială (la Drobeta Turnu-Severin)

AP

Zi

180

Cartografie

A

Zi

180

Cartografie (la Macin)

AP

Zi

180

Stiinta mediului

Geografia mediului

A/AP

Zi/FR

180

8

Facultatea de Geologie si Geofizică

Inginerie geologică

Inginerie geologică

A

Zi

240

Geofizică

A

Zi

240

Geologie

Geologie

A

Zi

180

9

Facultatea de Istorie

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/ID

180

Istoria artei

AP

Zi

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

10

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A/AP

Zi/ID

180

Comunicare si relatii publice

A/AP

Zi/ID

180

11

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura romānă - O limbă si literatură modernă

A/AP

Zi/ID

180

Literatură universală si comparată - O limbă si literatură modernă

AP

Zi

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A/AP

Zi/ID

180

Biblioteconomie si stiinta informării

A

Zi

180

Stiinte administrative

Asistentă managerială si secretariat

A/AP

Zi/ID

180

Asistentă managerială si secretariat (la Crevedia)

AP

Zi

180

Studii culturale

Studii americane

AP

Zi

180

12

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbă si literatură

O limbă si literatură modernă (A) - O limbă si literatură modernă

(B) Limba rromani

A/AP

Zi/ID

180

O limbă si literatură modernă - Limba si literatura romānă/ Limba neogreacă

AP

Zi/ID

180

Limba si literatura rromani - Limba si literatura romānă/ O limbă si literatură modernă

AP

Zi

180

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

AP

Zi

180

Limbi modeme aplicate

AP

Zi

180

13

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică

A

Zi

180

Matematică (īn limba franceză)

A

Zi

180

Matematici aplicate

A

Zi

180

Matematici aplicate (īn limba engleză)

A

Zi

180

Matematică informatică

AP

Zi/ID

180

Informatică

Informatică

A/AP

Zi/ID

180

14

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A/AP

Zi/ID

180

15

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie

Stiinte ale educatiei

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogie

A

Zi

180

Psihopedagogie specială

A

Zi

180

Pedagogia īnvătămāntului primar si prescolar

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia īnvătămāntului primar si prescolar (la Focsani)

AP

Zi

180

Pedagogia īnvătămāntului primar si prescolar (la Buzău)

AP

Zi

180

Pedagogia īnvătămāntului primar si prescolar (la Crevedia)

AP

Zi

180

16

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Stiinte politice

A

Zi

180

Stiinte politice (īn limbile franceză si engleză)

A

Zi

180

17

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie

Teologie baptistă didactică

A

Zi

180

Teologie baptistă socială

A

Zi

180

18

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

Zi

240

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă socială

A

Zi

180

Artă sacră

A

Zi

180

19

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică socială

A

Zi

180

20

Departamentul de Tehnologii

Calculatoare si tehnologia informatiei

Tehnologia informatiei

AP

Zi/ID

240

 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Sl FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină*)

A

Zi

360

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*)

A

Zi

360

3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie*)

A

Zi

300

4

Facultatea de Moase si Asistentă Medicală

Sănătate

Moase

AP

Zi

240

Asistentă medicală generală

AP

Zi

240

Balneo-fiziokinetoteraoie si recuperare

AP

Zi

180

Radiologie si imagistică

AP

Zi

180

Laborator clinic

AP

Zi

180

Asistentă dentară

AP

Zi

180

Tehnică dentară

A

Zi

180

Asistentă de farmacie

AP

Zi

180

Audiologie si protezare auditivă

AP

Zi

180

* ) Se scolarizează si la cererea Ministerului Apărării.

 

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de īnvătămānt

Număr de credite

1

Facultatea de Economie

Economie

Economie si comunicare economică īn afaceri

A/AP

Zi/ID

180

2

Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Economie

Economie agroalimentară si a mediului

A/AP

Zi/ID

180

3

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare īn Limbi Străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (īn limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

180

4

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor īn comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitătii

A/AP

Zi/ID

180

5

Facultatea de Management

Stiinte administrative

Administratie publică

A/AP

Zi/ID

180

Management

Management

A/AP

Zi/ID

180

6

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing

A/AP

Zi/ID

180

7

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Cibernetică, statistică si informatică economică

Cibernetică economică

A/AP

Zi/ID

180

Statistică si previziune economică

A/AP

Zi/ID

180

Informatică economică

A/AP

Zi/ID