MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 489         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iulie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

448. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea Listei cuprinzānd indicativele de referintă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

564. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din Romānia de persoane fizice rezidente īn state membre ale Uniunii Europene, tări terte si teritorii dependente sau asociate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzānd indicativele de referintă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

Īn temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (5) din Hotărārea Guvemului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzānd indicativele de referintă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 729/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute īn domeniul produselor pentru constructii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 490 din 6 iunie 2006, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lįszló Borbély

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 448.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si īn Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Constructii si Economia Constructiilor - ĪNCERC Bucuresti.

 

ANEXĂ

 

LISTA*)

cuprinzānd indicativele de referintă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW*)

1.

SR EN 40-4:2006

Stālpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stālpii pentru iluminatul public de beton armat si beton orecomprimat.

1.10.2007

2.

SR EN 40-4:2006/ AC:2007***)

Stālpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stālpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat.

1.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stālpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stālpi de otel.

1.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stālpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stālpi de iluminat de aluminiu.

1.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stālpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stālpi de iluminat din materiale compozite De bază de polimeri armate cu fibre.

1.10.2004

6.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare ia incendiu. Sonerii.

-

7.

SR EN 54-3:2002/ A1:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii.

30.06.2005

8.

SR EN 54-3:2002/ A2:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu.

1.06.2009

9.

SR EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. t

1.06.2005

10.

SR EN 54-4+AC:2000/ A1:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.

31.12.2007

11.

SREN54-4+AC:2000/ A2:2007***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.

1.06.2008

12.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale.

-

13.

SR EN 54-5:2002/ A1:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori de căldură. Detectori punctuali.

30.06.2005

14.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea.

-

15.

SR EN 54-7:2002/ A1:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea.

30.06.2005

16.

SR EN 54-7:2002/ A2:2007***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea.

1.08.2009

17.

SREN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale.

1.09.2008

18.

SR EN 54-10:2002/ A1:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale.

1.09.2008

19.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală.

1.09.2008

20.

SREN 54-11:2002/ A1:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare.

1.09.2008

21.

SR EN 54-12:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice.

31.12.2005

22.

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit.

1.12.2008

23.

SREN 54-18:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-iesire.

1.12.2008

24.

SR EN 54-20:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare.

1.07.2009

25.

SREN 54-21:2006***)

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament.

1.06.2009

26.

SREN 179:2004

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un māner sau o placă de īmpingere. Conditii si metode de īncercare.

-

27.

SREN 179:2004/ A1:2002

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cāriig sau o placă de īmpingere. Cerinte si metode de īncercare.

1.04.2003

28.

SREN 179:2004/ A1:2002/AC:2003

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un māner sau o placă de īmpingere. Conditii si metode de īncercare.

1.06.2005

29.

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.

1.04.2002

30.

SR EN 197-1:2002/ A1:2004

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.

1.02.2006

31.

SREN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de fumat cu rezistenta initială mică.

1.02.2006

32.

SR EN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si īmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă.

1.01.2007

33.

SREN 413-1:2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

1.12.2005

34.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de īnaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare.

1.11.2006

35.

SREN 442-1:2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice.

-

36.

SREN 442-1:2000/ A1:2004

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

1.12.2005

37.

SREN 450-1:2006

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate.

1.01.2007

38.

SREN 459-1:2003

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate.

1.08.2003

39.

SR EN 490:2005

Tigle si accesorii de beton pentru īnvelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse.

1.06.2007

40.

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.01.2007

41.

SR EN 492:2005/ A1:2006

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.01.2007

42.

SR EN 492:2005/ A2:2007***)

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.07.2008

43.

SREN 494:2005

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de īncercare.

1.01.2008

 

44.

SR EN 494:2005/ A1:2006

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de īncercare.

1.01.2007

45.

SR EN 494:2005/ A2:2007***)

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.07.2008

46.

SREN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte.

1.11.2007

47.

SREN 517:2006***)

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cārlige de sigurantă.

1.12.2007

48.

SR EN 520:2005

Plăci de gips-carton. Definitii, specificat» si metode de īncercări.

1.03.2007

49.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate.

1.06.2005

50.

SR EN 534:2006***)

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de īncercări.

1.04.2008

51.

SR EN 544:2006***)

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.10.2007

52.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

53.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie.

1.10.2003

54.

SREN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide.

1.04.2004

55.

SREN 671-1:2002/ AC:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide.

1.01.2007

56.

SR EN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate.

1.04.2004

57.

SREN 671-2:2002/ A1:2004***)

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate.

1.03.2008

58.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Parteal: Cauciuc vulcanizat.

 

59.

SREN 681-1:2002/ A1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Parteal: Cauciuc vulcanizat.

 

60.

SREN 681-1:2002/ A2:2003

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Parteal: Cauciuc vulcanizat.

1.01.2004

61.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici.

 

62.

SR EN 681-2:2002/ A1:2003

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici.

1.01.2004

63.

SR EN 681-3:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat.

 

64.

SR EN 681-3:2002/ A1:2003

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat.

1.01.2004

65.

SR EN 681-4:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat.

 

66.

 

SR EN 681-4:2002/ A1:2003

 

Garnitun de etansare de cauciuc. Cerinte de matenai pentru garnituri de etansare a īmbinărilor de tevi utilizate īn domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat.

1.01.2004

67.

SR EN 682:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditiile materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide.

1.12.2003

68.

SREN 771-1:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie

1.04.2006

69.

SREN 771-1:2003/ A1:2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă.

1.04.2006

70.

SR EN 771-2[2003]: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar.

1.04.2006

71.

SR EN 771-2[2003]: 2003/A1:2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcare.

1.04.2006

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

72.

SR EN 771-3:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare).

1.04.2006

73.

SR EN 771-32004/A1:2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare).

1.04.2006

74.

SR EN 771-4:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat.

1.04.2006

75.

SR EN 771^:2004/A1:2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat.

1.04.2006

76.

SR EN 771-5:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială.

1.04.2006

77.

SR EN 771-5:2004/A1:2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială.

1.04.2006

78.

SR EN 771-6:2006

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală.

1.08.2007

79.

SREN 845-1:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console.

1.02.2005

80.

SR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi.

1.04.2006

81.

SR EN 845-3:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea īmbinărilor orizontale.

1.02.2005

82.

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si īncercări, marcare si controlul calitătii.

1.09.2006

83.

SR EN 858-1:2002/A12005

Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si īncercări, marcare si controlul calitătii.

1.09.2006

84.

SR EN 934-2:2003

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.05.2003

85.

SR EN 934-2:2003/A1:2005

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.07.2005

86.

SR EN 934-2:2003/ A2:2006***)

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.10.2007

87.

SR EN 934-3:2004

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.06.2006

88.

SR EN 934-3:2004/AC:2005

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.06.2005

89.

SR EN 934-4:2002

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.

1.05.2003

90.

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat.

1.12.2006

91.

SREN 998-1:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire.

1.02.2005

92.

SR EN 998-1:2004/AC:2006

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire.

1.06.2006

93.

SR EN 998-2:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie.

1.02.2005

94.

SREN 1057:2006*")

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de īncălzire.

1.03.2008

95.

SREN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/ Standard de produse.

1.09.2006

96.

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, īncercări, control de calitate.

1.06.2006

97.

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, īncercări, control de calitate.

1.06.2006

98.

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, īncercări, control de calitate.

1.06.2006

99.

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, īncercări, control de calitate.

1.06.2006

100.

SREN 1125:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de īncercare.

 

101.

SREN1125:2001/A1:2002

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesire īn caz de urgentă actionate printr-o bară orizontală. Conditii si metode de īncercare.

1.04.2003

 

102.

SREN 1125:2001/ A1:2002/AC:2003

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de īncercare.

1.06.2005

103.

SREN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru īnchidere controlată a usii. Cerinte si metode de īncercare.

 

104.

SREN1154:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu īnchidere automată pentru usi. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2004

105.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere actionate electric pentru usi batante. Cerinte si metode de īncercare.

 

106.

SR EN 1155:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2004

107.

SREN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinte si metode de īncercare.

 

108.

SREN1158:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de separare a canatelor. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2004

109.

SR EN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de separare a canatelor. Conditii si metode de īncercare.

1.06.2006

110.

SREN 1168:2005

Produse prefabricate de beton. Fāsii cu goluri.

1.03.2008

111.

SR EN 1279-5:2005

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii.

1.03.2007

112.

SREN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse.

1.02.2007

113.

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri.

1.01.2007

114.

SREN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri.

1.02.2006

115.

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală.

1.01.2007

116.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere.

1.02.2006

117.

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE.

1.06.2005

118.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de īncercări.

1.03.2005

119.

SREN 1338:2004/AC:2006

Pavele de beton. Conditii sī metode de īncercări.

1.01.2007"

120.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de īncercări.

1.03.2005

121.

SR EN 13392004/AC:2006

Dale de beton. Conditii si metode de īncercări.

1.01.2007

122.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de īncercări.

1.02.2005

123.

SR EN 1340:2004/AC:2006

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de īncercări.

1.01.2007

124.

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2003

125.

SREN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2003

126.

SR EN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de īncercare.

1.10.2003

127.

SREN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de īncercare.

1.06.2004

128.

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente.

 

129.

SR EN 1423:1999/A1:2004

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente.

1.05.2005

130.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si īncercare, marcare si evaluarea conformitătii.

1.08.2004

131.

SR EN 14332003/A1:2006

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si īncercare, marcare si evaluarea conformitătii.

1.01.2006

132.

SR EN 1457:2003

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de īncercare.

 

133.

SR EN 1457:2003/A1:2003

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de īncercare.

1.08.2004

134.

SR EN 1457-2003/AC:2006

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de īncercare.

1.01.2007

135.

SREN 1463-1:1999

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă.

 

136.

SR EN 1463-1:1999/A12004

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă.

1.12.2006

137.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii.

1.07.2006

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

138.

SREN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton.

1.01.2009

139.

SREN 1504-3:2006***)

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală.

1.01.2009

140.

SREN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală.

1.01.2009

141.

SR EN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie īn beton.

1.01.2009

142.

SREN 1504-6:2007***)

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii.

1.01.2009

143.

SREN 1504-7:2007***)

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii īmpotriva coroziunii.

1.01.2009

144.

SREN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă.

1.09.2004

145.

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

146.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

147.

SREN 1806:2007***)

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de īncercare.

1.05.2008

148.

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performante si īncercări, marcare si controlul calitătii.

1.09.2006

149.

SREN 1825-1:2005/ AC:2006***)

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si īncercări, marcare si controlul calitătii.

1.01.2007

150.

SREN 1856-1:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum.

1.04.2005

151.

SREN 1856-1:2004/ A1:2006

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum.

1.03.2008

152.

SREN 1856-2:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

1.11.2007

153.

SREN 1857:2004

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton.

1.05.2005

154.

SR EN 1857:2004/AC:2006

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton.

1.06.2006

155.

SR EN 1858:2004

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti.

1.05.2005

156.

SREN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2. Evaluarea conformitătii/standard de produs.

1.09.2006

157.

SR EN 1873:2006***)

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de īncercare.

1.10.2009

158.

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat.

23.11.2004

159.

SR EN 1916:2003/ AC:2007***)

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat.

1.01.2007

160.

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat.

23.11.2004

161.

SR EN 1917:2003/ AC:2007***)

Cămine de vizitare si cămine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat.

1.01.2007

162.

SREN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de īncercare.

1.12.2003

163.

SR EN 1935:2003/ AC:2004***)

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

164.

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare.

1.09.2006

165.

SREN 10210-1:2006***)

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare.

1.02.2008

166.

SREN 10219-1:2006***)

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare.

1.02.2008

167.

SR EN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Conditii tehnice de livrare.

1.04.2007

 

168.

SR EN 102242003/A1:2005

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul apei si al altor lichide apoase. Conditii tehnice de livrare.

1.04.2007

169.

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă.

1.03.2007

170.

SR EN 10312:2003

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Conditii tehnice de livrare.

1.04.2007

171.

SR EN 10312:2003/A1:2005

Tevi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei si al altor lichide apoase. Conditii tehnice de livrare.

1.04.2007

172.

SR EN 12004:2001

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii.

-

173.

SREN 12004:2001/A1:2003

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii.

1.04.2004

174.

SR EN 12004:2001/ A1:2OO3/AC:20O3

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii.

1.06.2005

175.

SREN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si īncercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale.

1.11.2002

176.

SREN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si īncercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale.

1.10.2002

177.

SR EN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si īncercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale.

1.10.2002

178.

SR EN 12050^:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si īncercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale.

1.10.2002

179.

SREN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii.

1.09.2006

180.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Răci pentru pardoseli si scări. Conditii.

1.09.2006

181.

SREN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si medode de īncercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare.

1.05.2006

182.

SREN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si medode de īncercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare.

1.05.2006

183.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si medode de īncercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire.

1.09.2005

184.

SREN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si medode de īncercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor.

1.08.2007

185.

SR EN 12094-5:2006"*)

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si medode de īncercare pentru distribuitoare de īnaltă si joasă presiune si declansarea lor.

1.02.2008

186.

SREN 12094-6:2006***)

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si medode de īncercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune.

1.02.2008

187.

SREN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si medode de īncercare pentru duzele sistemelor cu C02.

1.04.2004

188.

SR EN 12094-7:2002/ A1:2005

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si medode de īncercare pentru duzele sistemelor cu C02.

1.11.2006

189.

SR EN 12094-8:2006***)

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si medode de īncercare pentru racorduri.

1.05.2009

190.

SREN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si medode de īncercare pentru detectoare speciale de incendiu.

1.09.2005

191.

SREN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si medode de īncercare pentru manometre si presostate.

1.05.2006

192.

SREN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si medode de īncercare pentru diSDOzitive mecanice de cāntărire.

1.09.2005

193.

SREN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si medode de īncercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice.

1.09.2005

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

194.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si medode de īncercare pentru clapete anti retur.

1.04.2004

195.

SREN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum.

1.09.2008

196.

SREN 12101-1:2006/ A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului.

1.09.2008

197.

SREN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti.

1.09.2006

198.

SREN 12101-3:2003

Sisteme de control al căldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii si a fumului.

1.04.2005

199.

SR EN 12101-3:2003/ AC:2005

Sisteme de control al căldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degaiărilor de căldură.

1.01.2006

200.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri.

1.04.2007

201.

SR EN 12101-6:2005/ AC:2007

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri.

1.01.2007

202.

SREN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie.

1.01.2009

203.

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

204.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaste īngropate si aplicate. Broaste īngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de īncercare.

1.06.2006

205.

SR EN 12209:2004/AC:2006

Feronerie pentru clădiri. Broaste īngropate si aplicate. Broaste īngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de īncercare.

1.06.2006

206.

SREN12259-1+A1:2002

Protectie īmpotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkier si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinkiere.

1.09.2005

207.

SREN12259-1 +A1:2002/ A2:2004

Protectia īmpotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkier si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinkiere.

1.03.2006

208.

SR EN 12259-1+A1:2002/ A3:2006

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si apă pulverizată. Partea 1: Sprinkiere.

1.11.2007

209.

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă.

 

210.

SR EN 12259-2:2002/ A1:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă.

1.08.2007

211.

SR EN 12259-2:2002/ A2:2006***)

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă.

1.08.2007

212.

SR EN 12259-2:2002/ AC:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de supape de alarmă apă-apă.

1.06.2005

213.

SREN 12259-3:2002

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkier si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer.

 

214.

SR EN 12259-3:2002/ A1:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă-aer.

1.08.2007

215.

SREN 12259-3:2002/ A2:2006***)

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkier si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer.

1.08.2007

216.

SREN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic.

 

217.

SR EN 12259-4:2002/ A1:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic.

1.04.2004

218.

SREN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiului. Componente pentru Sprinkier si sisteme de pulverizare cu apă. Partea 5: Detectoare de curgere a apei.

1.09.2005

219.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate īn atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa.

1.01.2008

 

220.

SR EN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru īnvelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs.

1.05.2008

221.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

222.

SREN 12352:2006***)

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate.

1.02.2008

223.

SREN 12368:2006***)

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare.

1.02.2008

224.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de īncercare si evaluarea conformitătii.

1.10.2004

225.

SREN 12416-1:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de īncercare a elementelor componente.

1.04.2004

226.

SREN 12416-1:2002/ A1:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de īncercare a elementelor componente.

1.06.2005

227.

SR EN 12416-2:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si īntretinere.

1.04.2004

228.

SREN 12446:2004

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton.

1.02.2005

229.

SREN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de īncercare.

1.01.2007

230.

SR EN 12467:2006/A1:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de īncercare.

1.01.2007

231.

SR EN 12467:2006/ A22006***)

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de īncercări.

1.07.2008

232.

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate.

 

233.

SREN 12566-1:2002/ At:2004

Statii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate.

1.12.2005

234.

SR EN 12566-3:2006

Statii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PT. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate īn situ.

1.07.2008

235.

SR EN 12620:2003

Agregate pentru beton.

1.06.2004

236.

SREN 12676-1:2002

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici.

-

237.

SREN 12676-1:2002/ A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici.

1.02.2006

238.

SREN 12764:2005

Instalatii sanitare. Specificatii pentru băi cu sistem de barbotare a apei.

1.10.2007

239.

SR EN 12794:2006

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie.

1.01.2008

240.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de īncălzire nominală pānă la 50 kW. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

241.

SR EN 12809:2003/ A1:2005

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de īncălzire pānă la 50 kW. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

242.

SR EN 12809:2003/ AC:2006***)

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de īncălzire nominală pānă la 50 kW. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

243.

SREN 12809:2003/ A1:2005/AC:2007***)

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de īncălzire pānă la 50 kW. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

244.

SREN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

245.

SR EN 12815:2003/A1:2005

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

246.

SREN 12815:2003/ AC:2006***)

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

247.

SREN 12815:2003/ A1:2005/AC:2007***)

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

248.

SREN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru īmprejmuiri.

1.03.2003

249.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stālpi.

1.09.2007

250.

SR EN Ī2859:2003

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de īncercare.

1.04.2003

251.

SR EN 12859:2003/A12005

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de īncercare.

1.06.2005

252.

SR EN 12860:2003

Liartti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definitii, caracteristici si metode de īncercare.

1.04.2003

253.

SREN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de īncercare.

1.03.2007

254.

SR EN 12878:2005/ AC:2006***)

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de īncercare.

1.01.2007

255.

SREN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru īnvelitoare de acoperis. Scări de acoperis fixate permanent. Specificatie de produs si metode de īncercări.

1.09.2006

256.

SREN 12966-1:2006

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs.

1.02.2007

257.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/standard de produs.

1.09.2006

258.

SREN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

1.06.2004

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

259.

SREN 13043:2003/ AC:2004***)

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

1.06.2006

260.

SREN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.

1.06.2004

261.

SREN 13055-2:2004

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate.

1.05.2006

262.

SREN 13063-1:2006

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Conditii si metode de īncercare corespunzătoare determinării rezistentei la focul din cos.

1.10.2008

263.

SREN 13063-2:2005

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinte si metode de īncercare īn conditii umede.

1.03.2007

264.

SR EN 13069:2006

Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de īncercare.

1.05.2007

265.

SR EN 13084-5:2005

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs.

1.04.2007

266.

SREN 13084-5:2005/ AC:2006

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs.

1.01.2007

267.

SREN 13084-7:2006

Cosuri independente. Partea 7: Specificatii de produs ale prefabricatelor cilindrice de otel pentru cosuri de otel cu pereti simpli si canale interioare de otel.

1.08.2007

268.

SREN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinte, marcare, īncercări si evaluarea conformitătii.

1.08.2004

269.

SREN 13108-1:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 1: Beton asfaltic.

1.03.2008

270.

SREN 13108-2:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subtiri.

1.03.2008

271.

SR EN 13108-3:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale.

1.03.2008

272.

SREN 13108-4:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 4: Mixtură tip BRA.

1.03.2008

273.

SREN 13108-5:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic.

1.03.2008

274.

SREN 13108-6:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 6: Asfalt turnat.

1.03.2008

275.

SREN 13108-7:2006***)

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant.

1.03.2008

276.

SREN 13139:2003

Agregate pentru mortare.

1.06.2004

277.

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scuraerilor. Partea 1: Principii generale.

1.03.2005

278.

SREN 13162:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie.

13.06.2003

279.

SR EN 13162:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie.

1.06.2006

280.

SR EN 13163:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie.

13.05.2003

281.

SREN 13163:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie.

1.06.2006

282.

SREN 13164:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie.

13.05.2003

283.

SREN 13165:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie.

13.05.2003

284.

SR EN 131642003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie.

1.12.2004

285.

SREN 13164:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie.

1.06.2006

286.

SR EN 131652003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie.

1.12.2004

287.

SR EN 13165:2003/A22006

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie.

1.01.2007

288.

SREN 13165:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie.

1.06.2006

289.

SREN 13166:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie.

13.05.2003

290.

SR EN 13166:2003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie.

1.12.2004

291.

SREN 131662003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie.

1.06.2006

292.

SREN 13167:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie.

13.05.2003

 

293.

SR EN 13167:2003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie.

1.12.2004

294.

SREN 13167:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie.

1.06.2006

295.

SREN 13168:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie.

13.05.2003

296.

SR EN 13168:2003/ A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie.

1.12.2004

297.

SREN 13168:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie.

1.06.2006

298.

SREN 13169:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie.

13.05.2003

299.

SR EN 13169:2003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie.

1.12.2004

300.

SR EN 13169:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie.

1.06.2006

301.

SREN 13170:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificatie.

13.05.2003

302.

SREN t3170:2003/ AC:2006***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificatie.

1.06.2006

303.

SREN 13171:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie.

13.05.2003

304.

SR EN 13171:2003/A1:2004

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie.

1.12.2004

305.

SREN 13171:2003/ AC:2G06***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie.

1.06.2006

306.

SR EN 13224:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri.

1.09.2007

307.

SR EN 132242005/AC:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri.

1.06.2005

308.

SREN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură.

1.09.2007

309.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

310.

SR EN 13229:2003/ A1:2004***)

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de īncercare.

1.06.2007

311.

SR EN 13229:2003/A2:2005

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

312.

SR EN 13229:2003/ AC:2006***)

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

313.

SREN 13229:2003/ A2:2005/AC:2007***)

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

314.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

315.

SR EN 13240:2003/A2:2005

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.07.2007

316.

SREN 13240:2003/ AC:2006***)

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

317.

SR EN 13240:2003/ A2:2GG5/AC:2006***)

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2007

318.

SREN 13241-1:2004

Usi pentru uz industrial, comercial si pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistentă la foc sau protectie la fum.

1.05.2005

319.

SR EN 13242:2003

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare īn ingineria civilă si īn constructii de drumuri.

1.06.2004

320.

SREN 13242:2003/ AC:2004***)

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare īn intjineria civilă si īn constructii de drumuri.

1.01.2007

321.

SREN 13249:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia căilor ferate si a straturilor de uzură).

1.10.2002

322.

SR EN 13249:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie.

1.11.2006

323.

SR EN 13250:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de căi ferate.

1.10.2002

324.

SR EN 13250:2001/A12005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de căi ferate.

1.06.2007

325.

SREN 13251:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de terasamente, fundatii si structuri de sustinere.

1.10.2002

326.

SR EN 13251:2001/A12005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de terasamente, fundatii si structuri de sustinere.

1.06.2007

 

Nr.

crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

327.

SR EN 13252:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate īn sistemele de drenai.

1.10.2002

328.

SREN 13252:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate īn sistemele de drenai.

1.06.2007

329.

SREN 13253:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protectii costiere, apărări de maluri).

1.10.2002

330.

SR EN 13253:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protectii costiere, apărări de maluri).

1.06.2007

331.

SREN 13254:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn constructii de rezervoare si baraje.

1.10.2002

332.

SR EN 13254:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn constructii de rezervoare si baraje.

1.06.2007

333.

SREN 13254:2001/ AC:2004***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea īn constructii de rezervoare si baraje.

1.06.2006

334.

SR EN 13255:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale.

1.10.2002

335.

SR EN 132552001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale.

1.06.2007

336.

SREN 13255:2001/ AC:2G04***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea īn constructia de canale.

1.06.2006

337.

SREN 13256:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane.

1.10.2002

338.

SR EN 13256:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane.

1.06.2007

339.

SR EN 13256:2001/ AC:2004***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea īn constructii de tunele si de structuri subterane.

1.06.2006

340.

SREN 13257:2001

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de depozitare a deseurilor solide.

1.10.2002

341.

SR EN 13257:2001/A1:2005

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de depozitare a deseurilor solide.

1.06.2007

342.

SREN 13257:2001/ AC:2004***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea īn lucrările de īngropare a deseurilor solide.

1.06.2006

343.

SREN 13263-1:2005

Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate.

1.04.2007

344.

SR EN 13265:2003

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea īn proiecte de depozitare a deseurilor lichide.

1.10.2002

345.

SREN 13265:2003/ A1:2005***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea īn proiecte de depozitare a deseurilor lichide.

1.06.2007

346.

SR EN 13265:2003/ AC:2004***)

Geotextile si produse īnrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea īn proiecte de depozitare a deseurilor lichide.

1.06.2006

347.

SREN 13279-1:2005

Ispos si tencuieli de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii.

1.04.2007

348.

SREN 13310:2004

Spălătorie de bucătărie. Conditii de functionare si metode de īncercare.

1.02.2006

349.

SREN 13341:2005

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru īncălzire, a benzinei si a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare si de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinte si metode de īncercare.

1.01.2009

350.

SREN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare si baraje.

1.09.2006

351.

SREN 13361:2005/ A1:2007***)

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare si baraje.

1.06.2008

352.

SREN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn constructia de canale.

1.02.2007

353.

SREN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificatii.

1.06.2004

354.

SREN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată. L

1.06.2004

355.

SR EN 13450:2003/ AC:2004***)

Agregate pentru balast de cale ferată.

1.01.2007

356.

SREN 13454-1:2005

Lianti, lianti compoziti si amestecuri preparate īn fabrică pentru sape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definitii si specificatii.

1.07.2006

357.

SREN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice.

1.10.2006

358.

SREN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice īn constructia de tunele si de structuri subterane.

1.09.2006

 

359.

SREN 13491:2005/ A1:2007***)

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice īn constructia de tunele si de structuri subterane.

1.06.2008

360.

SREN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de depozite de deseuri lichide, statii de transfer sau lucrări secundare de stocare.

1.09.2006

361.

SR EN 13492:2005/ A1:2007***)

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de depozite de deseuri lichide, statii de transfer sau lucrări secundare de stocare.

1.06.2008

362.

SREN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn constructia de depozite de deseuri solide si amplasamente de depozitare.

1.03.2007

363.

SR EN 13502:2003

Cosuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de īncercare.

1.08.2004

364.

SREN 13561:2004

Jaluzele exterioare. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate.

1.03.2006

365.

SREN 13564-1:2003

Clapete īmpotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinte.

1.05.2004

366.

SREN 13565-1:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinte si metode de īncercare pentru componente.

1.03.2008

367.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi.

1.05.2006

368.

SREN 13616:2004/ AC:2006***)

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi.

1.06.2006

369.

SREN 13658-1:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de īncercare. Partea 1: Tencuieli interioare.

1.03.2007

370.

SREN 13658-2:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de īncercare. Partea 2: Tencuieli exterioare.

1.03.2007

371.

SREN 13659:2004

Elemente de īnchidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate.

1.04.2006

372.

SR EN 13693:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis.

1.06.2007

373.

SREN 13707:2005

Foi flexibila pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului. Definitii si caracteristici.

1.09.2006

374.

SR EN 13747:2006

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de plansee.

1.05.2008

375.

SREN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.

1.10.2006

376.

SREN 13748-1:2004/ A1:2005

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.

1.10.2006

377.

SREN 13748-1:2004/ AC:2005

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.

1.06.2005

378.

SREN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior.

1.04.2006

379.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte.

1.08.2004

380.

SR EN 13815:2007*")

Produse de ipsos cu fibre. Definitii, conditii si metode de īncercări.

1.06.2008

381.

SREN 13830:2004

Fatade cortină. Standard de produs.

1.12.2005

382.

SREN 13859-1:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru īnvelitori de acoperis discontinue.

1.01.2007

383.

SR EN 13859-2:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereti.

1.09.2006

384.

SR EN 13877-3:2005

īmbrăcăminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la īmbrăcămintile de beton.

1.09.2006

385.

SREN 13950:2006***)

Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de īncercări.

1.09.2007

386.

SREN 13956:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici.

1.07.2007

387.

SR EN 13956:2006/ AC:2006***)

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici.

1.01.2007

388.

SREN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru īmbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de īncercare.

1.03.2007

389.

SREN 13963:2005/ AC:2006***)

Materiale de rostuire pentru īmbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de īncercare.

1.01.2007

 

Nr.

crt.

Indicativ

Denumire

DOW**)

390.

SR EN 13964:2004

Plafoane suspendate. Conditii si metode de īncercare.

1.07.2007

391.

SREN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc de etansare īmpotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru etansarea cuvelaielor. Definitii si caracteristici.

1.10.2006

392.

SREN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare īmpotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici.

1.09.2006

393.

SREN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici.

1.09.2006

394.

SREN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere.

1.03.2008

395.

SREN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici.

1.09.2006

396.

SREN 13986-2005

Plăci pe bază de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare.

1.06.2006

397.

SREN 14016-1:2004

Lianti pentru sape pe bază de magnezită. Magnezită caustică si clorură de magneziu. Partea 1: Definitii, cerinte.

1.12.2005

398.

SREN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice.

1.02.2005

399.

SREN 14041:2004

īmbrăcăminte rezistentă la soc, textilă si stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esentiale.

 

400.

SREN 14041:2004/ AC:2007***)

īmbrăcăminte rezistentă la soc, textilă si stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esentiale.

1.01.2007

401.

SREN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată īn situ pe bază de agregate usoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificatie de produse īn vrac īnainte de instalare.

1.06.2006

402.

SR EN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn lamelat īncleiat. Cerinte.

1.04.2009

403.

SREN 14081-1:2006

Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulară clasificat după rezistentă. Partea 1: Cerinte generale.

1.09.2007

404.

SREN 14178-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse pe bază de sticlă silico-alcalino-pămāntoasă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs.

1.09.2006

405.

SREN 14179-2:2005

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic si tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs.

1.03.2007

406.

SREN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald.

1.01.2007

407.

SREN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece.

1.01.2007