MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            295. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 21 noiembrie 2006 si la Paris la 30 noiembrie 2006, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

            491. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

            495. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã

 

            504. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

            505. - Hotărâre privind organizarea Conferintei anuale a membrilor Initiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            217. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă

 

            964. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

 

            1.102. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.667/2006 privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar

 

            1.293/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2.815/C/2006 privind atributiile ordonatorilor de credite în domeniul obiectivelor noi de investitii, al lucrărilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotărilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            8. - Ordin privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale institutiilor de credit

 

            10. - Hotărâre privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A. de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

 

            11. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a UniCredit România - S.A. ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A. de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            192. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 21 noiembrie 2006 si la Paris la 30 noiembrie 2006, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 21 noiembrie 2006 si la Paris la 30 noiembrie 2006, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 295.

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

F/P 1524 (2005)

 

AMENDAMENT Nr. 1

la Acordul-cadru de împrumut, datat 1 august 2005, referitor la Proiectul f7P 1524 (2005) de reabilitare a drumurilor si căilor ferate România

 

Între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, denumită în continuare BDCE, si România, reprezentată prin Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare împrumutatul.

Prezentul amendament la acordul-cadru de împrumut datat 1 august 2005 modifică art. 2 „Proiectul”, anexa nr. 1 „Descrierea Proiectului” si anexa nr. 5 „Stadiul de dezvoltare a Proiectului” aferente acordului-cadru de împrumut mai sus mentionat, după cum urmează:

1. Articolul 2 „Proiectul” paragraful 1 se amendează si se citeste după cum urmează:

„BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a Proiectului F/P 1524 (2005), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE în 17-18 iunie 2005 si revizuit potrivit Comunicării Guvernatorului la Consiliul de administratie al BDCE din 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005 din România.”

Paragrafele 2 si 3 ale art. 2 rămân neschimbate.

2. Ca urmare a informatiilor primite de la împrumutat, anexa nr. 1 „Descrierea Proiectului” se amendează după cum urmează:

 

J.

F/P:

1524 (2005)

 

împrumutat:

România

 

Aprobarea Consiliului de administratie:

16-17 iunie 2005 CA/PV/237/2005

 

Suma aprobată:

51.200.000 euro

I

Zone de interventie:

Modernizare rurală

 

Lucrări planificate:

Proiectul are ca scop reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005 pe tot cuprinsul tării

 

Localizare:

Pe tot cuprinsul României

 

Costul total al Proiectului:

64.000.000 euro, din care aproximativ 42% pentru componenta feroviară si aproximativ 58% pentru componenta rutieră

 

Cost distribuit pe articole:

Componenta drumuri: 36.900.000 Componenta cale ferată: 27.100.000 Total: 64.000.000

 

Plan de finantare:

51.200.000 euro BDCE 80% 12.800.000 euro bugetul statului 20%

 

Stadiul lucrărilor la data prezentării cererii:

0%

 

Programarea lucrărilor:

2005-2008

 

Conditii specifice:

Pentru coordonarea si supervizarea zilnică a activitătilor de implementare a Proiectului va fi constituită, în cadrul fiecărei agentii de implementare, o unitate de implementare a Proiectului (UIT), înaintea primei trageri din împrumutul BDCE. Costurile detaliate pentru fiecare subproiect vor fi comunicate BDCE, odată ce au fost atribuite contractele de lucrări.

III.

Criterii de eligibilitate: (pe zone de interventie)

Proiectul se conformează criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezolutia 1480 (2004) si contribuie astfel la ceoziunea socială în tară.

I IV.

Efecte sociale: (pe zone de interventie)

în conformitate cu zonele prioritare de interventie ale BDCE, Proiectul va avea un impact pozitiv major asupra populatiei locale, permitând reluarea activitătilor sociale si economice prin restabilirea traficului si conditiilor de sigurantă pe retelele rutiere si feroviare, contribuind astfel la evitarea izolării populatiei locale afectate de inundatii.”

 

            3. Anexa nr. 5 „Stadiul de dezvoltare a Proiectului” este amendată si se citeste după cum urmează (anexele 5a) si 5b) atasate).

            4. Aceste modificări vor intra în vigoare în urma primirii confirmării scrise în acest sens de către BDCE din partea împrumutatului. Toate celelalte conditii ale acordului-cadru de împrumut rămân neschimbate.

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2006,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Paris, 30 noiembrie 2006,

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

 

ANEXA Nr. 5a1

 

TARA: ROMÂNIA

 

PROIECT/F/P 1524 - REABILITAREA RETELEI DE DRUMURI/CĂI FERATE

 

Componenta [Drumuri] sau [Căi ferate]

 

STADIU DE DEZVOLTARE A PROIECTULUI

 

Nr...conform: (data raportării)

Cod

 

 

NR

 

 

Sectiune

 

 

Zonă/Localitate

 

Total cost investitie

fonduri BDCE

Proceduri de licitatie (I.O.L.CHAC)

 

Fază de implementare

 

Date pentru începutul si sfărsitul lucrarii

Contractor

Plătit în perioada de raportare

Total plătit

planificat

afectiv

planificat

efectiv

început

sfârsit

 

RON

EUR

RON

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Directia Regională.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Total Directie Regională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL [CNADNR SA] sau [CFR-SA]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cod* Pentru a realiza o identificare unica pentru scheme, coduJ trebuie să fie alfa - numeric, ex, BBB-RR-SSS unde BBB este banca (BDCE), RR este directia regională, SSS Numărul schemei In lista dfrectfei regionale. Ex. BDCE-BU-00 înseamnă schema nr. 1 în teritoriul directiei regionale Bucuresti finantat prin împrumutul BDCE F/P/1524

            1 Total cost care hclude contributii BDCE sl alte contributii financiare (Guvernul României) referitoare ia evaluarea Initială si exclude orice cost rteellglbil.

2 Total cost care include contributii BDCE si alte contributii financiare (Guvernul României) referitoare îa valoarea reală (de ex: calculată In studii de fezabilitate/ proiectare detaliată /contract inclusiv contigente) si exclude orice cost neeligibil.

3 Finantare BDCE la momentul evaluării initiale.

4 Finantare reală BDCE In orloe caz finantarea BDCE totală a întregului proiect nu poate depăsi 80% din costul eligibil si nici 51.200.000 EUR.

5 I - Licitatie competitivă internatională; O - Licitatie deschisă; L - Licitatie restrânsă; C - Dialog Competitiv; N - Negociere; R = Cerere de ofertă; C = Concurs de solutii

6 Definiti care este faza de implementare; anafiza preliminară a proiectului, de definitivare sau de executie.

7 Data de începere a contractului de lucrări.

8 Data receptiei preliminare a lucrărilor.

9 Denumirea completă si tara de rezidentă a contractorului.

10 Sume plătite fără taxe în cadrul contractelor In decursul perioadei de raportare.

12 Total sume plătite fără taxe în cadrul contractelor Inclusiv plătife executate în decursul perioadei de raportare.”

 

ANEXA Nr. 5b)

 

FORMULAR DE RAPORTARE FINALĂ

 

ROMÂNIA

F/P 1524 (2005) - Reabilitare retea drumuri/căi ferate

Stadiul final al Proiectului

I Cost Proiect: euro M Valoare împrumut: euro M Cofinantare: euro M (banca)

Obiective: I

I Data efectivă:

Data de încheiere:

Agentia de implementare:

Componente Proiect:

% Tras (data) Tragere medie % pe an: %

Istoric trageri (sfârsit de perioadă)

Efectiv (perioada) euro M

Estimat (perioada) euro M

Informatii actualizate privind tragerile

I Cotare obiectiv: Anterioară ( ): Curentă ( ):

Argumentatie pentru obiective

I Stadiul final al Proiectului:

Stadiul final al implementării, după cum urmează:

1. Componenta 1 - reabilitarea retelei de drumuri:

- repararea apărărilor de mal si a zidurilor de sprijin

- lucrări de reabilitare ca urmare a alunecărilor de versant

- repararea carosabilului si a fundatiei

- repararea si reconstruirea podurilor si a podetelor

- curătarea canalelor de drenare

2. Componenta 2 - reabilitarea retelei de cale ferată:

- reabilitarea terasamentului căii ferate

- reabilitarea podurilor de cale ferată

- repararea cămăsilor de tunel deteriorate de infiltratiile de apă

3. Înregistrări si evidenta înregistrărilor

4. Administrarea Proiectului

5. Costul si finantarea Proiectului

- lista tragerilor

- fluxul fondurilor după sursa de finantare

- lista actualizată a cheltuielilor efectuate si plătite

6. Întretinere

7. Servicii de supervizare a lucrărilor

8. Aspecte legate de monitorizare si evaluare

9. Activităti de achizitie

10. Aspecte specifice legate de Proiect

11. Aspecte legate de personal

Semnătură:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii «Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti», prevăzuti în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Finantarea obiectivului ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre se face din credite externe si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.”

3. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Finantarea obiectivului ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobate, potrivit legii.”

Art. II. - După anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2004, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 491.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele obiective si atributii

 

            Art. 1. - Agentia Natională de Administrare Fiscală se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor, finantată de la bugetul de stat.

Art. 2. - În subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează si functionează Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 3. - Sediul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 4. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are următoarele obiective principale:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fată de bugetul de stat;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia în domeniul vamal;

e) dezvoltarea asistentei contribuabililor în vederea îmbunătătirii nivelului de informare al acestora si aplicării unitare a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atributii:

1. asigură aplicarea corectă, unitară si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;

2. elaborează si avizează proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;

3. participă împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

4. exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscală;

5. exercită activitatea de inspectie vamală, activitatea de control vamal ulterior si orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea si respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

6. are reprezentanti permanenti la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internationale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;

7. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementările vamale si alte dispozitii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

8. aplică prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României si ale altor acte normative referitoare la acesta;

9. aplică prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentială si nepreferentială a mărfurilor si elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiale cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;

10. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

11. urmăreste aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare în vamă a mărfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize si alte drepturi vamale;

12. exercită controlul financiar privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de către operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publică, are calitatea de actionar;

13. administrează depunerea de către plătitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta plătilor efectuate;

14. initiază si desfăsoară actiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligatiilor declarative si de plată;

15. elaborează si aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

16. elaborează si aplică procedurile referitoare la circulatia produselor accizabile în regim suspensiv;

17. elaborează si aplică procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

18. elaborează si pune la dispozitie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

19. urmăreste încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligatiilor fiscale;

20. elaborează proceduri privind activitatea de asistentă si informare a contribuabililor si asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unitătilor fiscale teritoriale;

21. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul structurilor de administrare teritoriale;

22. asigură informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

23. elaborează, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

24. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

25. elaborează si aplică procedurile privind plata voluntară si stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

26. elaborează si aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităti de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competentă;

27. elaborează si aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare si monitorizează recuperarea acestora;

28. coordonează, îndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de actiuni de monitorizare si revizie a activitătii desfăsurate de acestea;

29. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei în vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

30. furnizează Ministerului Economiei si Finantelor informatii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

31. repartizează la nivel teritorial programul de încasări ale veniturilor bugetului general consolidat; analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Economiei si Finantelor informatiile necesare fundamentării calculului contributiei României la bugetul Uniunii Europene;

33. solutionează contestatiile împotriva actelor administrative fiscale, în conditiile legii;

34. propune si elaborează strategii de dezvoltare, precum si solutii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

35. introduce si promovează metode moderne de înregistrare fiscală, declarare si plată a impozitelor, taxelor si contributiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

36. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al administrării fiscale, având ca scop mentinerea unei administrări fiscale unitare, stabile si armonizate;

37. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

38. încheie si derulează conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

39. initiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internationale în domeniul său de activitate;

40. colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pe linia integrării europene;

41. asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătii de cooperare internatională în domeniul său de activitate;

42. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii, stabilitătii si solidaritătii sociale;

43. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

44. reprezintă statul în fata instantelor si a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activităti ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, în baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului; renuntarea la calea de atac se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

45. exercită functia de audit public intern în conditiile legii;

46. aplică legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

47. elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si Vamă si alte organisme specializate în acest domeniu;

48. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, în conditiile legii;

49. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

50. elaborează si fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei - aparat propriu si directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Economiei si Finantelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

51. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator tertiar de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar;

52. coordonează si îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care au corespondent în cadrul tuturor unitătilor subordonate, întreaga lor activitate;

53. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală;

54. elaborează si implementează strategia de dezvoltare informatică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în colaborare cu Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

55. elaborează, implementează, mentine si dezvoltă sistemul informatic în domeniul său de activitate;

56. elaborează strategia de comunicare, coordonează si monitorizează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational, în scopul asigurării principiului unitătii de imagine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate;

57. asigură asistenta pentru recuperarea în România de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite în România, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

58. initiază si participă la negocierile pentru elaborarea unor conventii bilaterale în materie de recuperare a creantelor bugetare;

59. organizează activitatea de monitorizare a recuperării creantelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

60. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, în conditiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligatii bugetare restante;

61. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

62. elaborează cadrul legal, aplică si monitorizează administrarea contribuabililor;

63. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

64. asigură extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tară si din alte state;

65. analizează si evaluează informatiile fiscale pe care le detine si actionează pentru obtinerea de informatii noi din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potentiale riscuri fiscale, cât si a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;

66. asigură cooperarea administrativă si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscală română si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care România are încheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte;

67. emite acte administrative în vederea solutionării cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea conditiilor si modalitătilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, în cazul tranzactiilor efectuate între persoane afiliate;

68. actionează pentru anticiparea căilor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;

69. efectuează actiuni de control financiar la operatorii economici la care statul, direct sau printr-o autoritate publică, are calitatea de actionar;

70. verifică bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor de către contribuabili, precum si modul în care acestia respectă prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plată, cât si accesoriile aferente acestora;

71. aplică, în calitate de furnizor, împreună cu organele sale subordonate, legislatia în domeniul ajutorului de stat;

72. efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul unitătilor subordonate, în domeniul său de activitate;

73. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reformă în domeniul administrării fiscale.

(3) Agentia Natională de Administrare Fiscală îndeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel.

(4) În exercitarea atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entităti.

Art. 5. - (1) în îndeplinirea atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală este autorizată:

1. să exercite nemijlocit si neîngrădit inspectia fiscală, controlul financiar, controlul operativ si inopinat si controlul vamal, conform dispozitiilor legale în vigoare;

2. să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;

4. să urmărească si să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;

5. să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

6. să încheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;

7. să solutioneze plângerile prealabile si petitiile si să pună la dispozitie solicitantilor informatiile publice, în conditiile legii;

8. să stabilească orice alte măsuri în conditiile prevăzute de lege.

(2) Agentia Natională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorităti ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, în conditiile legii, datele si informatiile necesare în vederea realizării atributiilor, cu păstrarea confidentialitătii acestora.

Art. 6. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din directii generale, directii si alte structuri, prevăzută în anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv în directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directii în cadrul unor directii generale, precum si servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură în parte, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, în conditiile legii.

(2) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este de 705, inclusiv presedintele si vicepresedintii. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor nu este inclus în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - (1) În cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează si functionează Autoritatea Natională a Vămilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii Nationale a Vămilor include:

a) aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor;

b) unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, respectiv directii regionale pentru accize si operatiuni vamale, directii judetene pentru accize si operatiuni vamale, birouri vamale de frontieră si de interior si puncte vamale.

(3) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Natională a Vămilor si pentru unitătile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(5) Structura organizatorică a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate în directa subordine a vicepresedintelui, si numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si structura organizatorică a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu repectarea reglementărilor legale în vigoare.

(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si pentru birourile vamale se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(7) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităti conform alin. (4).

Art. 8. - (1) În cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează si functionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include:

a) Comisariatul general;

b) sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare.

(3) Organizarea si functionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului general al Gărzii Financiare si, respectiv, al sectiilor judetene si sectiei municipiului Bucuresti, se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, si se aprobă numărul posturilor de conducere, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru Comisariatul general. Repartizarea numărului de posturi pe sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(6) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Regulamentul de organizare si functionare al Gărzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului general, cu exceptia comisarului general, al prim-adjunctului comisarului general si al comisarilor generali adjuncti care se numesc de către ministrul economiei si finantelor, precum si persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si sectiei municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor sefi sectie care se numesc de către ministrul economiei si finantelor, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(9) Statul de functii pentru Comisariatul general al Gărzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între Comisariatul general si sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităti teritoriale conform alin. (5).

Art. 9. - Ministerul Economiei si Finantelor, în nume propriu, înscrie prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite structuri de administrare, în calitate de agenti împuterniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară si imobiliară, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, ale Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul secretarului de stat coordonator, după caz.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ai Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publică, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 11. - (1) Unitătile aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr.2.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, pe directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili posturile repartizate conform alin. (2) cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităti teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorică a directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 12. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală răspunde în fata ministrului economiei si finantelor pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite ordine, în conditiile legii.

(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Financiară, si exercită atributiile legale în această calitate pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Natională a Vămilor, numiti prin decizie a primului-ministru.

(6) Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(7) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală reprezintă Agentia Natională de Administrare Fiscală în relatia cu tertii.

(8) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală unele atributii pot fi delegate vicepresedintilor, secretarului general si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele si conditiile delegării.

(9) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(10) În cazul în care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îsi poate exercita atributiile prevăzute în actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti să exercite aceste atributii, cu informarea ministrului economiei si finantelor.

(11) În cazul în care unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, din motive întemeiate, nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepresedinte prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 13. - (1) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării agentiei, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile agentiei.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate îndeplini si alte atributii prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori încredintate de presedinte.

(4) Pe parcursul activitătii sale, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală colaborează cu secretarul general al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 14. - Personalului din cadrul cabinetelor presedintelui si vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si persoanele care desfăsoară activităti specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau tertiar de credite.

Art. 16. - Agentia Natională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 17. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care are calitatea de functionar public, beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în art. 195 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unitătile subordonate, precum si între agentie si acestea.

(3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

(4) Salarizarea personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 18. - (1) În exercitarea atributiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autoritătii Nationale a Vămilor si al structurilor cu atributii de control operativ si inopinat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală - aparat propriu si unităti subordonate - efectuează în mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.

(2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabileste, în conditiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.

Art. 19. - Bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau folosinta directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili îsi păstrează acelasi regim juridic.

Art. 20. - (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, continuă să îsi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre a Guvernului.

Art. 21. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor vor supune Guvernului, spre adoptare, proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea lor.

(2) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Formularele si imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.

Art. 24. - (1) Art. 7 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Art. 8 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare si functionare a Gărzii Financiare.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 495.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

 

Număr de posturi = 705, inclusiv presedintele,

doi vicepresedinti, exclusiv posturile ANV si posturile GF

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

 

Numărul maxim de posturi

Unităti subordonate finantate de la bugetul de stat

 

1. Garda Financiară - total, din care:

1.805

a) Comisariatul general

200

b) sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti

1.605

2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

4.589

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale;

 

Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

 

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

26.798

 

ANEXA Nr. 3

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT Sl CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activităti specifice Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Nr.

crt.

 

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat(bucăti)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul(litri/lună)

0

1

2

3

4

 

Aparatul propriu*)

 

 

 

- parc auto

- autoturism**)

20

500

 

- autovehicul pentru transport de marfă si de persoane***)

1

450

Directiile generale ale

finantelor publice judetene;

Directia Generală a Finantelor

Publice a Municipiului Bucuresti;

Directia generală de administrare

a marilor contribuabili

- autoturism

- câte 10 pentru fiecare DGFP judeteană, DGFP a Municipiului Bucuresti, DGAMC****)

500

- autoturism

- câte 5 pentru fiecare DGFP

450

- autoturism

- 3 pentru DGAMC

450

- autoturism

- câte unul pentru fiecare DGFP judeteană si două pentru DGFP a Municipiului Bucuresti

450

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte unul pentru fiecare DGFP judeteană si două pentru DGFP a Municipiului Bucuresti

600

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte două pentru fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a Municipiului Bucuresti, si câte unul pentru celelalte DGFP

450

 

0

1

2

3

4

3.

Administratiile finantelor publice municipale si

orăsenesti din municipiile si orasele cu peste 50.000 de locuitori si din sectoarele municipiului Bucuresti

- autoturism

- autoturism

- câte două pentru fiecare unitate

300

- câte unul pentru fiecare administratie a finantelor publice de sector

450

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte unul pentru

600

fiecare unitate care are

 

în structură activitate de trezorerie

 

- autovehicul de marfă pentru transport

- câte unul pentru fiecare unitate

400

4.

Administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii

- autoturism

- câte două pentru fiecare unitate

400

5.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipii si orase, altele decât cele

prevăzute la pct. 3

- autoturism

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

600

6.

Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor*****)

 

 

 

 


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare (8 autoturisme).

**) Cele 20 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Directiei antifraudă fiscală si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activităti de la nivelul centralei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activitătii de inspectie fiscală la nivelul fiecărei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv.

*****) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea si functionarea acestor institutii.

 

NOTĂ:

Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse si de demnitari si de alte categorii de salariati cu functii de răspundere, nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

DGFP - directia generală a finantelor publice;

DGAMC - Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor -

Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti,

care se trece în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală -

Autoritatea Natională a Vămilor, pentru Directia Regională Vamală Bucuresti

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

de clasificare

Numărul de inventar

ale imobilului si codul

care se transmite

Municipiul Bucuresti,

str. Alexandru

Ivasiuc nr. 34-40,

sectorul 6

Ministerul Economiei

si Finantelor -

Agentia Natională de

Administrare Fiscală -

Directia Generală

a Finantelor Publice

a Municipiului Bucuresti

Ministerul Economiei

si Finantelor -

Agentia Natională

de Administrare

Fiscală -

Autoritatea Natională

a Vămilor

Clădire formată din subsol, parter si 4 etaje

Suprafata construită = 659,15 m2 8.29.06

Suprafata desfăsurată = 3.764,78 m2

Suprafata utilă = 2.905,91 m2

Suprafata terenului = 659.15 m2

Valoarea de inventar = 1

M.E.F. 150.348

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferintei anuale a membrilor Initiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI)

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă cheltuielile ocazionate de organizarea Conferintei anuale a membrilor Initiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI), în sumă de 26.925 lei, pentru anul 2007.

            (2) Conferinta prevăzută la alin. (1) se organizează la Bucuresti în parteneriat cu Institutul de Economie Agrară din cadrul Academiei Române, cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe ionescu-Sisesti” si cu Universitatea Bioterra Bucuresti, în perioada 19-21 sep­tembrie 2007.

            (3) Se desemnează Agentia Natională de Consultantă Agricolă, unitate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru organizarea conferintei.

            Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea conferintei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2007, prin transferul sumei aprobate în bugetul organizatorului.

            (2) Devizul estimativ al actiunii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 505.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Conferintei anuale a membrilor Initiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI)

 

Nr. crt.

Obiectul/Specificarea cheltuielilor

Suma

- lei -

1.

Chirie pentru săli de conferintă, aparatură sonorizare si proiectie 3 săli x 2 zile, din care: - o sală pentru minimum 100 de persoane - 2 săli lucru pe sectiuni

10.000

2.

Cheltuieli de protocol: - cocktail pentru 50 de persoane - masă - 2 zile x 100 de persoane - cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul conferintei - 2 zile - 4 pauze x 100 de persoane

13.925

3.

Cheltuieli pentru transportul participantilor la obiectivul de vizită: 2 microbuze x 1 zi 1 autobuz x 1 zi

3.000

 

TOTAL:

26.925

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă

 

            În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

            ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

            Art. I. - Anexa nr. 7 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL___________________   Exemplar 1 /2/3

UNITATEA_____________________

JUDETUL______________________

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR

Seria Nr.

încheiat în data de …… 20….. în localitatea ……

 

Subsemnatul ___________________ în calitate de _____________ din (unitatea)___________ am constatat în data de___.___.20___________ ora ________ la(locul) _______________ următoarele:__________

……………………………………………………………………………………………………….

* S-a încheiat în 3 exemplare anexa cuprinzând contraventiile săvârsite DA / NU (anexa va avea seria si nr. procesului

verbal).

Fapta /ele este/sunt prevăzută/e de:

- art. ____________din _______________si sanctionată cu avertisment/amendă în cuantum  de _____________lei.

- art.____________ din _______________si sanctionată cu avertisment/amendă în cuantum de ______________ lei.

- art. ____________din_______________si sanctionată cu avertisment/amendă în cuantum de ______________lei.

Amenda cumulată se stabileste în sumă de______________________lei.

În conformitate cu art alin.___lit.___din_______________________se stabileste următoarea sanctiune complementară: ______________

De săvârsirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociatie familială/persoană fizică:____________________________________filiala/sucursala______________cu sediul/domiciliul în

_______________________, str.______________________nr. __ bl.__sc. _ ap.__judet/sector ____________ având codul unic de înregistrare________________ în registrul comertului_______ cod fiscal nr._______________ reprezentată de __________________________în calitate de_____________________, cu domiciliul în_________________str, ______ nr.__bl.__se.__ap. __ judet/sector____________ posesor al B.L/CI./Pasaport seria_______nr.___________eliberată)/emis de politia/statul ____________ la data de______________ CN.P._________________________.

Contravenientul este obligat să achite suma de_________lei - contul  nr. ___________________________deschis la

________________________sau la casieriile_____________________________________________________si să predea copia chitantei în termen de 15 zile de la data msnmtarii/comunicării prezentului proces verbal, unitătii  _____________

situat/ă în_______________________str.__________________________nr.__judet/sector ________

Contravenientul poate achita m termen de cel ntult 48 de ore de la data închderii/comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, reprezentând___________________lei, iar copia chitantei se predă în acelasi termen. Dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicări procesului-verbal se va proceda la executarea silită.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicãrii la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Alte mentiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de fată / refuză / nu poate să semneze.

$ubsemnatul(a) ____________________ posesor al B.I./C.I/Pasaport seria_______ nr. ______ etiberat(ă) emis de politia/statul _____________la data de__.__.___ C.N.P._____________ cu domiciliul în __________ sc__________nr.__bl.__sc.__ap.__ judet/sector____________în calitate de martor, declar că numitul_______________nu este de fată / refuză / nu poate să semneze procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Nu a fost de fată nici un rnartor deoarece ………………………………….

Contravenientului i s-a adus la cunostintă dreptul de a face obiectiuni, acestea fiind urmãtoarele:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

AGENT CONSTATATOR

 

CONTRAVENIENT

Am primit exemplarul 2

 

MARTOR

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

            văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 5.737/2007,

            ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 19 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii” punctul a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii” articolul 2 va avea următorul cuprins:

            „Art. 2. - (1) Comisia de specialitate este formată dintr-un număr variabil de personalităti ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătătii publice. Numărul persoanelor cu drept de vot din comisie va fi impar.

            (2) Comisia este organizată pe următoarele functii: presedinte, membri, secretar.

            (3) Comisia poate invita la lucrările sale si alti specialisti din domeniul său de activitate sau din aite domenii, în functie de problematica abordată.

            (4) La lucrările Comisiei de oncologie medicală, radioterapie si chirurgie oncologică participă, în calitate de observatori, 2 reprezentanti desemnati de către Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer.”

            2. La anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii”, punctul a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii”, articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Comisia de specialitate îsi desfăsoară activitatea în sedinte plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui acesteia, cu acordul ministrului sănătătii publice sau al secretarului de stat coordonator. Timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Comisia de oncologie medicală, radioterapie si chirurgie oncologică îsi va desfăsura activitatea în sedinte plenare, organizate bilunar.

(2) Sedintele se desfăsoară numai în prezenta presedintelui comisiei si a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(3) În situatia în care, din motive obiective, presedintele nu poate participa la lucrările comisiei, deleagă această competentă unuia dintre membrii acesteia si îl informează despre aceasta pe secretarul de stat care coordonează activitatea comisiilor de specialitate.

(4) Deciziile comisiei se iau cu cel putin majoritatea simplă (jumătate plus unu) a voturilor.

(5) Presedintele comisiei are dreptul la un singur vot.

(6) Invitatii care participă la lucrările comisiei nu au drept de vot.

(7) In situatia egalitătii de voturi, decizia finală apartine presedintelui comisiei.”

3. La anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii”, punctul a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii”, articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Membrii comisiei de specialitate completează declaratia de interese si semnează angajamentul de confidentialitate, prevăzute în anexele nr. 5 si 6. Semnarea angajamentului de confidentialitate se realizează si de către reprezentantii desemnati în calitate de observatori pe lângă Comisia de oncologie medicală, radioterapie si chirurgie oncologică.

(2) Declaratiile de interese ale membrilor comisiei de specialitate se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative, se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătătii Publice si sunt puse la dispozitia celor care le solicită în mod expres.

(3) Declaratiile de interese se publică pe site-ul Ministerului Sănătătii Publice.”

4. La anexa nr. 2 „Componenta comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice”, punctul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„20. COMISIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ, RADIOTERAPIE SI CHIRURGIE ONCOLOGICĂ

Presedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Membri:

conf. dr. Monica Desiree Dragomir - Bucuresti

dr. Dana Lucia Stănculeanu - Bucuresti

dr. Florian Nicula - Cluj-Napoca

SUBCOMISIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ

conf. dr. Tudor Eliade Ciuleanu - Cluj-Napoca

prof. dr. Florinei Bădulescu - Craiova

dr. Mircea Dediu - Bucuresti

dr. Smaranda Arghirescu - Timisoara

dr. Ladislau Ritli - Bihor

SUBCOMISIA DE RADIOTERAPIE

conf. dr. loan Valentin Cernea - Cluj-Napoca

prof. dr. Viorica Magdalena Nagy - Cluj-Napoca

dr. Nicolae Mircea Savu - Bucuresti

SUBCOMISIA DE CHIRURGIE ONCOLOGICĂ

conf. dr. Alin Cristian Rancea - Cluj-Napoca

prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucuresti prof. dr. Irinel Popescu - Bucuresti

Secretar: dr. Florin Băcanu - Bucuresti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 964.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.667/2006 privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii

din învătământul preuniversitar

 

            În baza prevederilor art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34, 35, 36 si 37 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

            ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

            Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.667/2006 privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică si a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Se aprobă Atestatul de pregătire psihopedagogică, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, care se acordă de către institutiile de învătământ superior maistrilor-instructori si antrenorilor din învătământul preuniversitar, la finalizarea modulului psihopedagogie.

(2) Gestionarea de către institutiile de învătământ superior a Atestatului de pregătire psihopedagogică pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar se face în conformitate cu reglementările în vigoare privind regimul actelor de studii.”

2. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si de institutiile de învătământ superior care organizează, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, modulul psihopedagogie pentru maistrii-instructori si antrenorii din învătământul preuniversitar.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 1.102.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2.815/C/2006 privind atributiile ordonatorilor de credite în domeniul obiectivelor noi de investitii, al lucrărilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotărilor

 

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) si al art. 4 pct. X.3 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul justitiei emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.815/C/2006 privind atributiile ordonatorilor de credite în domeniul obiectivelor noi de investitii, al lucrărilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

            1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind atributiile aparatului propriu al Ministerului Justitiei, ale instantelor judecătoresti si ale unitătilor subordonate Ministerului Justitiei în domeniul obiectivelor noi de investitii, lucrărilor de interventie, reparatiilor curente, precum si al dotărilor”

            2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - Atributiile, competentele si responsabilitătile aparatului propriu al Ministerului Justitiei, ale instantelor judecătoresti si ale unitătilor subordonate Ministerului Justitiei în domeniul promovării, achizitiei si al urmăririi derulării obiectivelor noi de investitii, lucrărilor de interventie, reparatiilor curente, precum si al dotărilor sunt cele detaliate în anexele nr. I -IV la prezentul ordin.”

            3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Aparatul propriu al Ministerului Justitiei, instantele judecătoresti si unitătile subordonate Ministerului Justitiei vor duce la îndeplinire prezentul ordin.”

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 1.293/C.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale institutiilor de credit

 

Având în vedere dispozitiile art. 165 si 169 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006,

în temeiul art. 48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma si continutul raportării fondurilor proprii la nivel individual de către institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006.

Art. 2. - Institutiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite formularul de calcul si raportare a fondurilor proprii Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acesta se întocmeste, prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, si în termen de cel mult 28 de zile calendaristice de la sfârsitul lunii

pentru care acesta se întocmeste, în formă letrică. Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexă.

Art. 3. - Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularul de calcul si raportare a fondurilor proprii prevăzut în anexă, atât pe bază individuală, cât si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, respectiv la art. 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 8.

 

ANEXA

 

FORMULAR

de calcul si raportare a fondurilor proprii la nivel individual

 

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.

FONDURI PROPRII TOTALE

 

=1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 =1.4+1.5+1.6+1.7

1.1.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 = 1.1.1+1.1.2+1.1.3

1.1.1.

Capital eligibil

 

= 1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3

1.1.1.1.

Capital social subscris si vărsat

 

Art. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 Art. 9 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.1.2.

(-) Actiuni proprii

 

Art. 5 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.1.3.

Prime de capital

 

Art. 4 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.20061

 

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.1.2.

Rezerve eligibile

 

= 1.1.2.1+1.1.2.2.+1.1.2.3+1.1.2.4+1.1.2.5 I

11.1.2.1.

Rezerve

 

Art. 4 lit. c) si d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Art. 5 lit. d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

A se vedea si prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 A se vedea si prevederile art.7 alin. (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

A se vedea si prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

I 1.1.2.2.

Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit

 

Art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006, cu conditia respectării cerintei prevăzute în cadrul acestuia

Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

A se vedea si prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

I 1.1.2.3.

Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit neauditat

 

Art. 6 alin. (4) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006, cu respectarea cerintei prevăzute în cadrul acestuia

Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

A se vedea si prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Dacă valoarea neverificată a profitului din perioada curentă este mai mare decât ultima valoare verificată a profitului, profitul neverificat se ia în calcul până la limita ultimei valori verificate. Dacă valoarea neverificată a profitului din perioada curentă este mai mică decât ultima valoare verificată, se va lua în calcul valoarea minimă a profitului înregistrat după verificare.

I 1.1.2.4.

(-) Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

 

Art. 5 lit. e) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 Vezi prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Art. 10 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.2.5.

(-) Câstiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul operatiunilor de securitizare

 

Art. 8 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.3.

(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1

 

=1.1.3.1+1.1.3.2

1.1.3.1.

(-) Imobilizări necorporale

 

Art.5 lit. f) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.3.2.

(-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel I

 

Art. 5 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.20061 Art. 5 lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Art. 10 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

Art. 18 alin. (4) din Regulamentul nr. 16/21/14.12.2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

11.2.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 = 1.2.1+1.2.2+1.2.3 Vezi art.21alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.2.1.

Fonduri proprii de nivel 2 de bază

 

Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 de bază = 1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4

1.2.1.1.

Rezerve din reevaluare

 

Art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 A se vedea si prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

 

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.2.1.2.

Alte elemente, din care:

 

Art. 12 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006, cu exceptia “...inclusiv elementele prevăzute la art. 14 alin. (3)”, coroborat cu art. 14 alin. (1) si art. 14 alin. (2) din cadrul aceluiasi regulament Art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

A se vedea si prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.2.1.3.

Titluri pe durată nedeterminată si alte instrumente

 

Art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

A se vedea si prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

A se vedea si prevederile art. 15 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

11.2.1.4.

Excedent de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

Art. 14 alin. (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.2.2.

Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar

 

Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar =1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3 Vezi conditia mentionată la art. 21 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

11.2.2.1.

Actiuni preferentiale cumulative pe durată determinată

 

Art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 A se vedea si prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006 A se vedea si prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 16 alin. (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

11.2.2.2.

Împrumuturi subordonate

 

Art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006 A se vedea si prevederile art.16 alin. (1) si ale art. 16 alin. (2) din cadrul aceluiasi regulament, acordându-se atentie prevederilor art.16 alin. (2) lit. c), ale căror implicatii în timp au fost luate în considerare

11.2.2.3.

(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar

 

Art. 21 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.2.3.

(-) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2

 

=1.2.3.1+1.2.3.2

1.2.3.1.

(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2

 

Art. 21 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

1.2.3.2.

(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României

 

 

1.3.

(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 Sl 2

 

Σ = 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6+1.3.7+1.3.8+ 1.3.9+1.3.10+1.3.11

Σ = 1.3.T1*+1.3.T2*

1.3 T1*.

Din care: (-) Din fondurile proprii de nivel 1

 

Art. 22 alin. (1) si art. 22 alin. (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006. Elementele deductibile din nivelul fondurilor proprii de nivel 1 (elementul 1.1) reprezintă cel putin 50% din (1.3-1.3.11) (vezi elementul 1.3T2*). Se va avea în vedere la calculul elementului 1.4. în cazul elementului 1.3.11, Banca Natională a României poate decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite proportii, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

 

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.3 T2*

(-) Din fondurile proprii de nivel 2

 

Art. 22 alin. (1) si art. 22 alin. (3) din I Regulamentul nr.18/23/14.12. 2006. Când 50% din elementul 1.3 depăseste nivelul elementului 1.2, suma aflată în exces va fi de asemenea dedusă din valoarea elementului 1.1, fiind astfel inclusă în elementul 1.3T1*. Se va avea în vedere la calculul elementului 1.5. în cazul elementului 1.3.11, Banca Natională a României poate decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite proportii, în conformitate cu art.23 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

1.3.1.

(-) Valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute în alte institutii de credit sau financiare, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.2.

(-) Creante subordonate si alte instrumente înregistrate în institutii de credit si financiare în care sunt înregistrate detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depăsesc 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 22 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.3.

(-) Suma ce excede limita stabilită pentru detinerile de actiuni si alte titluri de capital, creante subordonate si alte elemente înregistrate în institutii de credit si financiare în care sunt înregistrate detineri de actiuni si alte titluri de capital de până la 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 22 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.4.

(-) Participatii detinute în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare

 

Art. 22 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.5.

(-) Alte instrumente detinute în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare în care este mentinută o participatie

 

Art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.6.

(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 si 2, specifice României

 

 

1.3EM

Element memorandum Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari, atunci când nu se utilizează fonduri proprii de nivel 3 pentru acoperirea riscurilor de piată si pentru limitele stabilite participatiilor calificate

 

=1.1 +(1.2-1.2.1.4)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+ 1.3.6 Vezi prevederile art. 24 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.7.

(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc

 

Art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.8.

(-) Deficit de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

Art. 22 alin. (1) lit. f) din Regulamentul I nr. 18/23/14.12. 2006 Vezi si elementul 1.8.1.

1.3.9.

(-) Participatii calificate în institutii din afara sectorului financiar

 

Art. 143 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006

1.3.10.

(-) Tranzactii incomplete aflate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile lucrătoare după al doilea segment al tranzactiei (reprezentând plată/ livrare contractuală) si până la stingerea tranzactiei

 

Anexa II, pct. 2, tabelul 2, coloana 4 din Regulamentul nr. 22/27/14.12. 2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

1.3.11.

(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 si 2, specifice României

 

Art. 23 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.4.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

=1.1+1.3T1*

1.5.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

=1.2+1.3T2* I

 

Nr.

crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.6.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR DE PIATĂ

 

=1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6

1.6.1.

Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2, transferată la total fonduri proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea riscurilor de piată

 

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (5) corelat cu alin. (2) lit. c). Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2 (a se vedea elementul 1.2.3.1), pentru care este obtinută aprobarea de a fi considerată eligibilă pentru includerea la fondurile proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea riscurilor de piată

1.6.2.

Profituri nete aferente portofoliului de tranzactionare

 

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2) lit. b) Se includ profiturile/pierderile care rezultă din ajustările/rezervele aferente evaluării, după cum este prevăzut în Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, anexa VI, partea B, pct. 14-15

1.6.3.

Capital sub formă de împrumut subordonat pe termen scurt

 

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2) lit. c)

1.6.4.

(-) Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piată

 

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (4) corelat cu art. 6

1.6.EM.

Element memorandum: Fonduri proprii totale relevante pentru limitele expunerilor mari în situatia în care nu sunt utilizate fonduri proprii de nivel 2 pentru acoperirea riscurilor de piată

 

=1.3.EM+1.3.9+1.3.10+1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4

1.6.5.

(-) Elemente deductibile din fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piată, specifice României

 

 

1.6.6.

(-) Elemente neutilizate, dar eligibile pentru includerea în fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piată

 

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2) =-Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5 - (cerintele totale de capital pentru riscurile de pozitie, de schimb valutar si de marfă); 0]

1.7.

(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI PROPRII

 

Elemente deductibile din fondurile proprii, specifice României, nealocate fondurilor proprii de nivel 1, 2 sau 3 I

1.8. 1.8.1.

Elemente memorandum: Excedent/Deficit de provizioane, în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

=1.8.1.1+1.8.1.2

1.8.1.1.

Valoarea provizioanelor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

Ajustările de valoare si provizioanele aferente expunerilor mentionate la art. 65 din Regulamentul nr. 15/20/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

1.8.1.1*)

Din care: Provizioane generale/Depreciere colectivă

 

 

1.8.1.1**)

Din care: Provizioane specifice/Depreciere individuală

 

 

1.8.1.1***)

Din care: Rezerve din reevaluarea creditelor

 

 

1.8.1.2.

(-) Valoarea pierderilor asteptate în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

Valoarea pierderilor asteptate calculate în conformitate cu prevederile art. 59, 60 si 64 din Regulamentul nr. 15/20/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, după cum se mentionează la art. 65 din cadrul aceluiasi regulament.

 

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.8.2.

Valoarea brută a împrumuturilor subordonate

 

Fără a se lua în calcul reducerea sumei eligibile pe parcursul a 5 ani înainte de scadentă

Art. 16 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

1.8.3.

Capitalul initial minim solicitat

 

Art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 coroborat cu art. 11 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Semnătură autorizată,

……………………………

(numele, prenumele si functia)

 

Semnătură autorizată,

……………………………..

(numele, prenumele si functia)

Întocmit,

……………………………..

(numele, prenumele si telefonul)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A.

de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

 

            Având în vedere solicitarea de autorizare a procesului de fuziune, formulată de Banca Comercială HVB Tiriac - S.A. (bancă absorbantă) si UniCredit România - S.A. (bancă absorbită), prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 07251 din 16 martie 2007,

            în conformitate cu prevederile art. 92 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si cu prevederile art. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor,

            în temeiul art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României hotărăste:

            Art. 1. - Se autorizează procesul de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A. de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A., conform proiectului de fuziune anexat cererii de autorizare, cu amendamentele aprobate prin hotărârile nr. 1 si 2 ale adunărilor generale extraordinare ale actionarilor Băncii Comerciale HVB Tiriac - S.A., respectiv UniCredit România - S.A., din data de 9 martie 2007.

            Art. 2. - Hotărârea privind autorizarea procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A. de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A. are valabilitate 6 luni de la data comunicării.

            Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Băncii Comerciale HVB Tiriac - S.A. si UniCredit România - S.A.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a UniCredit România - S.A., ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A- de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

 

Având în vedere solicitarea Băncii Comerciale HVB Tiriac - S.A. si a UniCredit România - S.A., formulată prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 07251 din 16 martie 2007,

în temeiul prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 6 alin (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria A nr. 000008 din data de 25 iunie 1997 a UniCredit România - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ghetarilor nr. 23 - 25, sectorul 1, cod unic de înregistrare RO 9343193, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/2387/1997, ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbtie a UniCredit România - S.A. de către Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

Art. 2. - Hotărârea privind retragerea autorizatiei UniCredit România - S.A. va produce efecte începând cu data fuziunii.

Art. 3. - Originalul autorizatiei retrase se va restitui Băncii Nationale a României în termenul prevăzut la art. 7 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea băncilor.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 11.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 167/2007 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007,

tinând cont de Referatul nr. SG/5.191 din 24 mai 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, si Societatea Comercială SPLENDID SERVICES - S.R.L., Societatea Comercială PRINSART - S.R.L. si Societatea Comercială SOUND & DECOR PARTY - S.R.L., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de fonograme pentru repertoriul gestionat de către acesta, stabilite prin protocolul mentionat la art. 1.

            Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

 

Protocol având drept obiect

METODOLOGIA privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ

 

1. (1) Utilizatorii, persoane fizice autorizate sau juridice, care reproduc fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora în scopul comunicării publice au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme o licentă neexclusivă pentru reproducerea fonogramelor în schimbul unei remuneratii.

(2) Persoana juridică se consideră licentiată exclusiv pentru activitatea angajatilor săi de reproducere a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în scopul comunicării publice.

(3) Licenta neexclusivă este personală si nu poate fi cesionată unui tert.

(4) Reproducerea mentionată la subpct. (1) este destinată exclusiv comunicării publice a fonogramelor în scop ambiental sau lucrativ.

(5) Remuneratia mentionată la subpct. (1) se constituie într-o sumă forfetară de 1.200 lei/an, indiferent de numărul fonogramelor reproduse din repertoriul organismului de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme, si va fi indexată anual tinându-se cont de indicele de inflatie. La această sumă se adaugă TVA.

2. Comunicarea publică a fonogramelor reproduse de către utilizatori se poate face exclusiv în spatiile pentru care s-a obtinut, din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artistilor interpreti sau executanti sau ale producătorilor de fonograme, licenta neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor în scop ambiental si/sau lucrativ si pentru care s-a achitat remuneratia aferentă acestei utilizări. Totodată, detinătorul cu orice titlu al spatiului în care are loc comunicarea publică va interzice accesul utilizatorilor prevăzuti la pct. 1 subpct. (1) care nu detin licenta neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme pentru reproducerea acestora.

3. Utilizarea în spatii publice a fonogramelor reproduse, în lipsa licentei neexclusive privind pachetul de fonograme obtinute din partea organismului de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme, atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege.

4. Licentierea reproducerii fonogramelor se solicită de către utilizator anual înainte de începerea activitătii, initial în baza unei liste provizorii de fonograme, ce va cuprinde mentiunile referitoare la titlul fonogramei, artist interpret/formatie, producător/coproducător, anul primei publicări, tara si numărul de catalog, depusă la sediul organismului de gestiune colectivă, urmând ca pe parcursul sau la sfârsitul anului în curs să fie declarată lista completă a fonogramelor reproduse cu aceleasi mentiuni în format electronic cu o adresă de înaintare semnată si stampilată de reprezentantul legal.

5. (1) Reproducerea fonogramelor se poate face pe orice tip de suport, precizat la obtinerea licentei.

(2) Este interzisă distribuirea cu titlu oneros sau gratuit a suporturilor pe care a fost reprodus pachetul de fonograme.

6. (1) Reproducerea unui pachet de fonograme în scopul comercializării aparaturii audio (tonomate, MP3, karaoke etc.) prevăzută cu pachet de fonograme se poate face numai în urma obtinerii licentei neexclusive din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme, în schimbul unei remuneratii.

(2) Remuneratia mentionată la subpct. (1) este stabilită conform tabelului următor si va fi indexată anual tinându-se cont de indicele de inflatie:

 

            Tabelul nr. 1

 

Număr fonograme

Valoare/fonogramă

interval 1-1.000 fonograme

interval 1.001 - 2.500 fonograme

peste 2.500 fonograme

1 leu/fonogramă

0,75 lei/fonogramă

0,5 lei/fonogramă

 

            La aceste sume se adaugă TVA.

            (3) Licenta neexclusivă pentru reproducerea pachetului de fonograme în cazul subpct. (1) va fi acordată pentru fiecare aparat comercializat care se va individualiza prin seria si numărul unitătii de memorie.

            7. Licentierea reproducerii pachetului de fonograme conform pct. 6 subpct. (1) se realizează de către utilizator pentru respectivul pachet, în baza listei de fonograme, ce va cuprinde mentiunile referitoare la titlul fonogramei, artist interpret/formatie, producător/coproducător, anul primei publicări, tara si numărul de catalog, depusă la sediul organismului de gestiune colectivă.

            8. Organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector pentru drepturile producătorilor de fonograme poate numi unul sau 2 delegati pentru monitorizarea utilizării fonogramelor reproduse în scop ambiental ori lucrativ, având acces liber în spatiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimatiilor emise de organismul de gestiune colectivă sau a altor documente doveditoare (delegatie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile.

            9. Remuneratiile stabilite se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile producătorilor de fonograme, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national.

            10. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.

            11. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.

            12. Prezenta metodologie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Unitatea Producătorilor de Fonograme

din România (UPFR)

Andreea Sîrbu,

avocat George Crăcea,

avocat Tedy Crestin,

director executiv UPFR

PrinsArt

Bogdan Sartori,

director tehnic

Splendid Services

Constantin Constantin, director general

Sound&Decor Party

Cătălin Apostol,

administrator