MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 393         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 iunie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

599. - Decret privind suspendarea din functie a unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

531. - Hotărâre privind aprobarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

 

547. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” – Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

330/1.357/C. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind suspendarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 20 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Zsolt Nagyr membru al Guvernului, se suspendă din functia de ministru al comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 599.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Evaluarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A., conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentare fată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, se calculează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 531.

 

ANEXĂ

 

CALCULUL

gradului de integrare pentru Cielo si Matiz în anul 2001

 

1.1. Formula de calcul

În contractul de asistentă tehnică, anexă la Contractul de societate al DWAR, se prevede la art. 1.11: „Termenul continuturi locale va însemna:

(i) pentru autoturisme, motoare, cutii de viteze: pretul ex-factory - pret import; si

(ii) pentru piesele si componentele furnizorului: pretul ex-factory.

Observând că sintagma continuturi locale este sinonimă cu grad de integrare, această definitie este exprimată în termeni matematici astfel:

 

grad de integrare (%) = (1 - Pret piese import (CIF) / Pret vehicul (ex-factory) ) x 100

 

1.2. Selectarea produselor de evaluat

Vehiculul Cielo a fost fabricat în anul 2001 în mai multe variante de echipare pentru a răspunde nevoilor pietei. Aceste variante au fost definite pornindu-se de la varianta de echipare maximă, prin eliminarea unor accesorii. Varianta de echipare maximă este cea definită în Planul de afaceri al DWAR, anexă la contractul de societate. De aceea, gradul de integrare se determină pentru această variantă de Cielo. Din motive similare, gradul de integrare pentru Matiz se determină, de asemenea, pe varianta maximă de echipare.

În anul 2001, denumirile comerciale utilizate si în înregistrările interne ale DWAR pentru variantele de echipare maximă ale vehiculelor Cielo si Matiz au fost:

Cielo Executive, respectiv, Matiz SE Power

Prin urmare, acestea sunt variantele pentru care se determină gradul de integrare în anul 2001.

1.3. Determinarea pretului pieselor de import

Conform Planului de afaceri, cap. VIII „Plan de integrare”, partea a II-a „Procedura de dezvoltare a pieselor”, piesele necesare producerii unui vehicul se clasifică în 3 categorii:

(i) piese produse în DWAR (piese UP - uzinare proprie);

(ii) piese aprovizionate de la furnizorii locali; si

(iii) piese importate de la furnizorii externi.

1.3.1. Nomenclatorul pieselor de fabricatie

Corespunzător celor 3 categorii de piese definite în Procedura de dezvoltare a pieselor, DWAR mentine un nomenclator cu piesele de fabricatie pentru fiecare produs, cu marcarea provenientei fiecărei piese. Nomenclatoarele de piese contin cantitătile de piese necesare pentru fabricarea unei unităti de produs.

1.3.2. Valorizarea pieselor

Pentru fiecare reper din listele cu piese din import a fost stabilit pretul de aprovizionare astfel:

a) au fost identificate toate facturile pentru piese aprovizionate în cursul anului 2001 si au fost extrase preturile. În cazurile în care preturile au variat în cursul anului, pentru calculul gradului de integrare a fost luat în considerare cel mai mare pret de aprovizionare (aceasta fiind o situatie defavorabilă DWAR);

b) pentru piesele pentru care preturile au fost negociate în conditie FOB, preturile au fost convertite la preturi CIF prin aplicarea unui coeficient de corectie de 6,29% pentru Cielo si 5,55% pentru Matiz,. Coeficientii de corectie au fost stabiliti pe baza experientei anterioare, ca valoare medie a cheltuielilor legate de transportul pieselor de la furnizori la Craiova, pentru modelul respectiv de vehicul;

c) pentru piesele pentru care preturile au fost negociate în conditie CIP, au fost însumate preturile obtinute prin aplicarea algoritmului descris la lit. a).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” – Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului ce se transmite potrivit art. 1, împreună cu documentele de proiectare si executie a lucrărilor de reparatii capitale si contractele de lucrări aflate în derulare, se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, respectiv Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă si Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - Bucuresti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 547.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” – Bucuresti

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

bd. Ghencea nr. 35A,

sectorul 5

- cod 8.29.09

- nr. M.F.P. 103.559

(partial)

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii

de Sanse – Oficiul pentru Migratia Fortei

de Muncă

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protectia Muncii -

I.N.C.D.P.M.

„Alexandru Darabont” - Bucuresti

 Pavilionul D (1/2):

- suprafata construită = 316,5 m2

- suprafata desfăsurată = 633,37 m2

 Pavilionul A:

- suprafata construită = 51 m2

- suprafata desfăsurată = 51 m2

 Pavilionul I (1/3):

- suprafata construită = 385 m2

- suprafata desfăsurată = 385 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.437 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII,

COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 115/2005, privind oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ioan Ovidiu Silaghi

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

Art. 1. - (1) Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, denumite în continuare OTIMMC, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL

(2) OTIMMC au sediile în orasele Brasov, Constanta, Craiova, Cluj-Napoca, Galati, Iasi, Târgu Mures, Timisoara si Târgoviste si îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a judetelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - OTIMMC îndeplinesc următoarele atributii:

a) alcătuiesc si gestionează baza de date cu întreprinderile mici si mijlocii din regiunea în care îsi desfăsoară activitatea, care cuprinde si prezentarea detaliată a obiectului de activitate ai fiecărei întreprinderi;

b) colaborează cu reprezentantii prefecturilor, administratiei publice locale, ai agentiilor de dezvoltare regională si ai organizatiilor reprezentative ale mediului local de afaceri pentru implementarea Strategiei guvernamentale pentru sustinerea dezvoltării întreprinderilor mici st mijlocii, respectiv a măsurilor si actiunilor nationale, precum si la componenta de eliminare a disparitătilor regionale pentru asigurarea complementaritătii dintre Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice si Programul operational regional „Sprijinirea participării echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de dezvoltare socioeconomică”;

c) colaborează cu sucursalele/filialele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii în scopul îmbunătătirii accesului întreprinderilor mici si mijlocii la finantare;

d) implementează si monitorizează prin delegare de atributii programele de finantare implementate de MIMMCTPL atât din fonduri de la bugetul de stat, cât si din fonduri comunitare;

e) urmăresc modul de implementare la nivel local a programelor gestionate de MIMMCTPL si formulează propuneri de îmbunătătire a procedurilor de implementare, în vederea respectării indicatorilor de performantă ai programelor de finantare;

f) asigură, prin intermediul centrelor de informare, consultantă si instruire create la nivelul OTIMMC în acest scop, acordarea de consultantă pentru accesarea programelor derulate de MIMMCTPL;

g) participă, alături de MIMMCTPL, în procesul de constituire a bazelor de date privind transferul întreprinderilor mici si mijlocii;

h) participă la stimularea mediului de afaceri local prin actiuni de constientizare a factorilor locali si a asociatiilor de reprezentare a întreprinderilor mici si mijlocii implicate direct în crearea conditiilor necesare sustinerii incubatoarelor de afaceri, parcurilor stiintifice si tehnologice si a infrastructurilor de turism;

i) facilitează accesul întreprinderilor mici si mijlocii la serviciile si achizitiile publice, precum si la activele apartinând regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin:

- identificarea si realizarea măsurilor corespunzătoare în vederea înlăturării barierelor la nivel local;

- formularea unor solutii de simplificare prin diseminarea informatiilor referitoare la acest domeniu;

- organizarea de seminarii de instruire si promovarea procedurilor de achizitie publică, în contextul aplicabilitătii acestora în cadrul programelor de finantare implementate de MIMMCTPL;

j) participă la schimbul de date si informatii de piată în cadrul sistemului informational creat pentru conectarea la reteaua internatională de servicii informationale despre piata agricolă AgriMISS;

k) constată contraventiile si aplică sanctiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

l) asigură implementarea si monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, la nivel local;

m) participă la organizarea activitătii de promovare turistică a României pe piata internă în colaborare cu reprezentantele de promovare turistică ale MIMMCTPL;

n) asigură implementarea politicilor privind dezvoltarea distributiei produselor si serviciilor de piată;

o) realizează împreună cu organele administratiei publice locale baza de date la nivel local privind structurile de distributie existente;

p) implementează strategia si programele referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la nivel local;

q) asigură elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitătii bunurilor de consum.

Art. 3. - (1) OTIMMC sunt conduse fiecare de către un director executiv, numit prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

(2) Directorul executiv este numit conform alin. (1) si cu îndeplinirea conditiilor specifice prevăzute în fisa postului, aprobată prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, pe baza rezultatului obtinut la concursul organizat în conditiile legii.

(3) Directorul executiv reprezintă MIMMCTPL în raporturile cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte organizatii publice sau private, precum si raporturile cu persoane fizice si juridice.

ArL 4. - Directorul executiv este ordonator secundar de credite si are următoarele atributii principale:

a) organizează si conduce activitatea OTIMMC;

b) Îndeplineste toate atributiile ce îi revin conform dispozitiilor legale în vigoare si răspunde, potrivit legii, de:

- angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor - numai în limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea OTIMMC si cu respectarea dispozitiilor legale;

- realizarea veniturilor;

- folosirea eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat;

- organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare si a executiei bugetare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice;

- organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

- integritatea bunurilor OTIMMC;

- organizarea activitătii de control financiar preventiv;

- organizarea inventarierii patrimoniului;

- angajarea unui auditor extern pentru evaluarea activitătii;

c) aprobă regulamentul intern si asigură respectarea acestuia de către personalul OTIMMC.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a fiecărui OTIMMC este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) În cadrul fiecărui OTIMMC va functiona în mod obligatoriu un compartiment economic care are ca principale atributii:

a) organizarea si tinerea evidentei financiar-contabile a OTIMMC;

b) întocmirea si prezentarea spre aprobare directorului executiv a proiectului anual al bugetului de venituri si cheltuieli;

c) Înregistrarea în evidenta financiar-contabilă a tuturor operatiunilor pe baza documentelor legal întocmite si aprobate;

d) tinerea evidentei sintetice si analitice a cheltuielilor, după natura lor;

e) tinerea evidentei contabile a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor si a mijloacelor bănesti;

f) organizarea sistemului de circulatie internă a documentelor de evidentă primară;

g) asigurarea derulării procedurilor de achizitii publice conform prevederilor legate în vigoare, potrivit planului anual de achizitii, precum si întocmirea, evidenta, urmărirea si raportarea contractelor;

h) organizarea inventarierii patrimoniului;

i) întocmirea statelor de plată ale salariatilor, urmărind efectuarea retinerilor legale si virarea acestora la buget;

j) prezentarea lunară către MIMMCTPL a solicitărilor privind necesarul de credite bugetare;

k) organizarea arhivei financiar-contabile.

Art. 6. - (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

(2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se fac prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

(3) Salarizarea personalului OTIMMC se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administratiei publice centrale.

(4) Numărul maxim de posturi pentru fiecare OTIMMC este de 15, inclusiv directorul executiv.

(5) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului încadrat în OTIMMC se stabilesc prin fisa postului.

Art. 7. - (1) OTIMMC se finantează din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii.

(2) Bugetul OTIMMC se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

JUDETELE

din raza teritorială a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

Nr. crt.

Oficiul teritorial

Judetele

1.

BRASOV

Arges Brasov Ilfov Prahova

2.

CLUJ

Alba Cluj Maramures Satu Mare Sălaj

3.

CONSTANTA

Călărasi Constanta Ialomita Tulcea

4.

CRAIOVA

Dolj Gorj Mehedinti Olt Vâlcea

5.

GALATI

Galati Vrancea Buzău Brăila

6.

IASI

Bacău Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui

7.

TÂRGU MURES

Btstrita-Năsăud Covasna Harghita Mures Sibiu

8.

TÂRGOVISTE

Dâmbovita Giurgiu Teleorman

9.

TIMISOARA

Arad Bihor Caras-Severin Hunedoara Timis

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC)

 

Numărul maxim de posturi este de 15 pentru fiecare OTIMMC.

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

Director executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment economic, juridic si resurse umane

 

Compartiment politici si programe

 

Centrele de informare, consultantă si instruire

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 330 din 5 iunie 2007

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.357/C din 4 iunie 2007

 

ORDIN

privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 771 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si ministrul justitiei emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. I A:

a) 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;

b) „Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. I B.

(3) Modificarea formularelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 2. - (1) Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. II A.

(2) Procedura privind emiterea Deciziei de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. II B.

Art. 3. - Procedura privind distribuirea impozitului stabilit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. III.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularelor mentionate la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Ar. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 914/2005 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 iulie 2005.

Art. 6. - Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

ANEXA Nr. IA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. IB

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/1 Oi

 

Declaratia se completează si se depune de către notarii publici care au obligatia calculării, încasării si virării impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaratia se depune după cum urmează:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de câte ori notarul public constată erori în declaratia depusă anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul societătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală a notarului public;

- copia se păstrează de către notarul public. Declaratia va cuprinde tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliară supuse impozitării potrivit legii.

Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Suportul magnetic sau optic va fi însotit de exemplarul listat pe hârtie al declaratiei pentru unitatea fiscală, semnat si stampilat, potrivit legii.

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI PUBLIC

Adresa - se înscrie adresa sediului activitătii sau locului unde se desfăsoară efectiv activitatea principală a notarului public.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂTILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

Col. 1 „Nume, Prenume” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 „CNP/NIF” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire” - se completează pentru fiecare persoană contractantă căreia i se transferă dreptul de proprietate, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (sau a altor entităti), după caz.

Col. 4. „Cod de identificare fiscală” - se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică (sau altă entitate) contractantă, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Col. 5. „Valoarea înscrisă în documentul de transfer” - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial)r conform legii, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare bsneficiar de venit.

Col. 6-9. „Impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” - se înscriu suma totală reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, calculat si încasat de notarul public, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit, precum si distributia acestuia potrivit art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. IIA

 

PROCEDURA

privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declară de către acestia lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat si încasat, conform legii.

Impozitul calculat si încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.

Declararea impozitului datorat la bugetul de stat se face prin completarea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 80/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, pozitia „Impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Completarea rubricii B „Date privind creanta fiscală” din formular se face după cum urmează:

Col. „Denumire creantă fiscală”: se înscrie denumirea obligatiei de plată, conform nomenclatorului, datorată în perioada de raportare.

Col. „Suma”:

Rd. 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat la bugetul de stat, calculată în conformitate cu dispozitiile art. 771 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Rd. 3 „Suma de plată”: se înscrie suma de la rd. 1.

Declaratia se depune fa organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală a notarului public, conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 80/2007.

2. Notarii publici au obligatia să depună semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, Declaratia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaratia se completează si se depune conform instructiunilor pevăzute în anexa nr. IB.

Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro .

 

ANEXA Nr. IB

 

PROCEDURA

privind emiterea Deciziei de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

În situatia în care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se efectuează prin hotărâre judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal competent pe baza informatiilor transmise de instantele judecătoresti.

Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se întelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

Instantele judecătoresti care pronuntă hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile comunică organului fiscal din raza de competentă teritorială a instantei de fond hotărârea st documentatia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii. Organul fiscal din raza de competentă teritorială a instantei

de fond transmite hotărârea si documentatia aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.

În termen de 15 zile de la primirea documentatiei, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si emite Decizia de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

Decizia de impunere se emite în două exemplare:

- un exemplar se transmite prin postă cu confirmare de primire sau se înmânează contribuabilului sub semnătură;

- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de

impozit asupra venitului impozabil determinat pe baza informatiilor transmise de instantele judecătoresti. Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se plăteste în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.

 

ANEXA Nr. III

 

PROCEDURA

privind distribuirea impozitului stabilit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

PARTEA I

Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal încasate prin birourile notarilor publici

 

1. Până la data de 25 a fiecărei luni, notarii publici efectuează plata impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, încasat în luna precedentă, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite astfel:

a) un ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 40% cuvenită bugetului de stat în contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” deschis la unitătile Trezoreriei Statului în raza cărora birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal. Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa: www.mfinante.ro  /ANAF/Asistenta contribuabililor ;

b) un ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 10% cuvenită Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în contul 50.25

„Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integrai din venituri proprii” (cod IBAN RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscală 9051601, deschis pe numele acestei institutii la Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

c) ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite distinct la nivelul fiecărui judet, prin care virează cota de 50% cuvenită tuturor bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului si, respectiv, un ordin de plată pentru bugetul local al municipiului Bucuresti.

2. În scopul achitării sumelor prevăzute la pct. 1 lit. c), notarii publici procedează astfel:

(1) Sumele cuvenite tuturor bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul unui judet se virează pe baza unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) În contul 50.33.01 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare încasat prin notarii publici” deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet. În cazul plătilor de efectuat pentru bugetele locale afe unitătilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului Ilfov, contul 50.33.01 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare încasat prin notarii publici” se deschide la Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publică a Judetului Ilfov.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Beneficiar” se va completa „bugete locale”, iar în rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

(2) Cota de 50% din impozitul pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare situate pe teritoriul municipiului Bucuresti se virează în contul de venituri al bugetului local al municipiului Bucuresti 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” (cod IBAN RO98TREZ70021030218XXXXX) deschis la Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Beneficiar” se va completa „Primăria Municipiului Bucuresti”, iar în rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al acesteia: 4267117.

(3) Codurile IBAN aferente conturilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. III. 1.

3. (1) În prima zi lucrătoare de la depunerea spre decontare a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prevăzute la pct. 2 alin. (1), notarii publici au obligatia de a transmite unitătilor Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet si, respectiv, Activitătii Trezorerie si Contabilitate Publică a Judetului Ilfov, în contul cărora s-au virat sume, prin postă, cu confirmare de primire, borderoul prevăzut în anexa nr. III.2. Adresele si codurile postale aferente unitătilor Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet si Activitătii Trezorerie si Contabilitate Publică a Judetului Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. III.3.

(2) Răspunderea pentru transmiterea borderourilor prevăzute în anexa nr. III.2, la termenul prevăzut la alin. (1), revine exclusiv notarilor publici. Borderourile prevăzute în anexa nr. III.2 nu se întocmesc pentru sumele aferente impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare situate pe teritoriul municipiului Bucuresti.

4. Unitătile Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet si, respectiv, Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publică a Judetului Ilfov au obligatia de a vira sumele încasate în contul 50.33.01 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare încasat prin notarii publici” în contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea borderourilor prevăzute în anexa nr. III.2.

5. Impozitul pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal încasate prin birourile notarilor publici pot fi achitate si în numerar, astfel:

- cota de 40% cuvenită bugetului de stat: la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului în raza cărora birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal;

- cota de 10% cuvenită Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară: la casieria acestei institutii;

- cota de 50% cuvenită tuturor bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale din cadrul unui judet: la casieria unitătii Trezorerie^ Statului din municipiul resedintă a judetului respectiv. În această situatie, odată cu depunerea numerarului se depune si borderoul prevăzut în anexa nr. III.2;

- cota de 50% cuvenită bugetului local al municipiului Bucuresti: la casieria Primăriei Municipiului Bucuresti.

 

PARTEA a ll-a

Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin hotărâri judecătoresti

 

1. Plata impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin hotărâri judecătoresti se efectuează, în numerar sau prin decontare bancară, de către contribuabili în contul 50.33.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti” deschis la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice care întocmesc decizia de impunere, deschis pe codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

2. (1) Unitătile Trezoreriei Statului au obligatia de a elibera organelor fiscale copii ale extraselor contului 50.33.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti”.

(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea extraselor de cont, organele fiscale au obligatia de a transmite unitătilor Trezoreriei Statului „Situatia privind distribuirea sumelor încasate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti” prevăzută în anexa nr. III.4.

Situatia prevăzută în anexa nr. III.4 se întocmeste distinct pentru fiecare sumă încasată în contul 50.33.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti”.

(3) Pe baza Situatiei privind distribuirea sumelor încasate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti, prevăzută la alin. (2), unitătile Trezoreriei Statului au obligatia de a vira sumele încasate, pe destinatiile prevăzute de lege, astfel:

a) cota de 40% cuvenită bugetului de stat, în contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”;

b) cota de 10% cuvenită Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în contul 50.25 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii” (cod IBAN RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscală 9051601, deschis pe numele acestei institutii la Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

c) cota de 50% cuvenită bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale, în contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”.

(4) Virarea sumelor prevăzute la alin. (3) se efectuează în două zile lucrătoare de la primirea situatiei prevăzute în anexa nr. III.4.

Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului întocmite de unitătile Trezoreriei Statului conform prevederilor alin. (3), la rubrica „data debitării” se va înscrie data debitării contului contribuabilului din documentul de plată prin care s-a virat în contul 50.33.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoresti” suma care se distribuie.

 

ANEXA Nr. III. 1

 

LISTA

codurilor IBAN aferente contului 50.33.01 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare încasate prin notarii publici”

 

Nr. crt.

Judetul

Cod IBAN

Unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul 50.33.01

1.

Alba

RO98TREZ002503301X002899

Alba lulia

2.

Arad

RO92TREZ021503301X012282

Arad

3.

Arges

ROI 9TREZ046503301X005481

Pitesti

4.

Bacău

RO68TREZ061503301X004095

Bacău

5.

Bihor

RO94TREZ076503301X005160

Oradea

6.

Bistrita-Năsăud

RO52TREZ101503301X004494

Bistrita

7.

Botosani

RO20TREZ116503301X003596

Botosani

8.

Brasov

RO52TREZ131503301X007269

Brasov

9.

Brăila

RO02TREZ151503301X004587

Brăila

10.

Buzău

RO66TREZ166503301X004968

Buzău

11.

Caras-Severin

RO61TREZ181503301X002226

Resita

12.

Călărasi

RO32TREZ201503301X002561

Călărasi

13.

Clui

RO14TREZ216503301X017319

Clui-Narjoca

14.

Constanta

RO65TREZ231503301X007749

Constanta

15.

Covasna

RO78TREZ256503301X003280

Sfântu Gheorghe

16.

Dâmbovita

RO28TREZ271503301X003482

Târgoviste

17.

Doli

RO81TREZ291503301X006415

Craiova

18.

Galati

RO81TREZ306503301X006784

Galati

19.

Giurgiu

RO85TREZ321503301X002328

Giurgiu

20.

Gori

RO28TREZ336503301X004887

Târgu Jiu

21.

Harghita

RO14TREZ351503301X002889

Miercurea-Ciuc

22.

Hunedoara

RO16TREZ366503301X003416

Deva

23.

Ialomita

RO46TREZ391503301X001939

Slobozia

24.

Iasi

RO42TREZ406503301X009558

Iasi

25.

Maramures

RO50TREZ436503301X005108

Baia Mare

26.

Mehedinti

RO78TREZ461503301X003182

Drobeta-Turnu Severin

27.

Mures

RO29TREZ476503301X007149

Târgu Mures

28.

Neamt

RO94TREZ491503301X005281

Piatra-Neamt

29.

Olt

RO90TREZ506503301X003588

Slatina

30.

Prahova

RO15TREZ521503301X005501

Ploiesti

31.

Satu Mare

RO27TREZ546503301X004542

Satu Mare

32.

Sălai

RO04TREZ561503301X003579

Zalău

33.

Sibiu

RO42TREZ576503301X006465

Sibiu

34.

Suceava

RO66TREZ591503301X003298

Suceava

35.

Teleorman

RO87TREZ606503301X003871

Alexandria

36.

Timis

RO68TREZ621503301X007783

Timisoara

37.

Tulcea

RO76TREZ641503301X002699

Tulcea

38.

Vaslui

RO32TREZ656503301X002599

Vaslui

39.

Vâlcea

RO22TREZ671503301X004312

Râmnicu Vâlcea

40.

Vrancea

RO37TREZ691503301X002109

Focsani

41.

Ilfov

RO62TREZ421503301X003359

Ilfov

 

ANEXA Nr. III.2

 

Biroul Notarului Public ..............................................................

Localitatea .........................judetul/sectorul ..............................

Adresa..........................................................................................

CIF ..............................................................................................

Telefon ........................................................................................

 

BORDEROUL

nr.............................../data ................................

privind repartizarea sumei de.........................................................reprezentând impozit pe venitul din transferurile

proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virată cu OPT nr.............................../data...............................

 

Judetul ......................................

 

Nr. crt.

Localitatea

Nr. chitantei/ bonului fiscal

Impozit total încasat

Cota de 50% cuvenită bugetului

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL impozit virat:

X

X

 

 

L.S. Notar public

 

NOTA:

Prezentul borderou se va comunica unitătilor Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet.

 

ANEXA Nr. III.3

 

LISTA

unitătilor Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet

 

Judetul

Municipiul

Adresa

Cod postal

Alba

Alba lulia

Str. Primăverii nr. 10, localitatea Alba lulia, judetul Alba

510110

Arad

Arad

Bd. Revolutiei nr. 79, localitatea Arad, judetul Arad

310130

Arges

Pitesti

Bd. Republicii nr. 118, localitatea Pitesti, judetul Arges

110050

Bacău

Bacău

Str. Dumbrava Rosie nr. 1-3, localitatea Bacău, judetul Bacău

600045

Bihor

Oradea

Str. Dimitrie Cantemir nr. 2B, localitatea Oradea, judetul Bihor

410519

Bistrita-Năsăud

Bistrita

Str. Mihai Eminescu nr. 13, localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

420041

Botosani

Botosani

Piata Revolutiei nr. 5, localitatea Botosani, judetul Botosani

710236

Brăila

Brăila

Str. Delfinului nr. 1, localitatea Brăila, judetul Brăila

810210

Brasov

Brasov

Str. M. Kogălniceanu nr. 7, localitatea Brasov, judetul Brasov

500090

Buzău

Buzău

Str. Unirii nr. 209, localitatea Buzău, judetul Buzău

120191

Călărasi

Călărasi

Bd. 1 Mai, bl. Parc, localitatea Călărasi, judetul Călărasi

910010

Caras-Severin

Resita

Str. Valea Domanului nr. 2. localitatea Resita, judetul Caras-Severin

320071

Cluj

Clui-Napoca

Str. Regele Ferdinand nr. 8, localitatea Clui-Napoca, judetul Clui

400110

Constanta

Constanta

Str. Mircea cel Bătrân nr. 96, localitatea Constanta, judetul Constanta

900664

Covasna

Sfântu Gheorghe

Str. Jozef Bem nr. 9, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

520023

Dâmbovita

Targoviste

Str. Calea Domnească nr. 166, localitatea Targoviste, judetul Dâmbovita

130008

Dolj

Craiova

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, localitatea Craiova, judetul Doli

200761

Galati

Galati

Str. Brăilei nr. 33, localitatea Galati, judetul Galati

800076

Giurgiu

Giurgiu

Sos. Bucuresti nr. 12, localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu

080045

Gori

Târgu Jiu

Str. Siretului nr. 6, localitatea Târgu Jiu, judetul Gori

210190

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Revolutiei din Decembrie nr. 20, localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

530223

Hunedoara

Deva

Str. Avram lancu, bl. H3, parter, localitatea Deva, judetul Hunedoara

330025

Ialomita

Slobozia

Str. Matei Basarab nr. 14, localitatea Slobozia, judetul lamomita

920031

Iasi

Iasi

Str. Anastasie Panu nr. 26, localitatea Iasi, judetul Iasi

700020

Ilfov

Ilfov

Str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti

030507

Maramures

Baia Mare

Aleea Serelor nr. 2A, localitatea Baia Mare, judetul Maramures

430233

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

Piata Negru nr. 1, localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

220234

Mures

Târgu Mures

Str. Gheorghe Doia nr. 1-3, localitatea Târgu Mures, judetul Mures

540015

Neamt

Piatra-Neamt

Bd. Traian nr. 19 bis, localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt

610137

Olt

Slatina

Str. Nicolae Titulescu nr. 45, localitatea Slatina, judetul Olt

230100

Prahova

Ploiesti

Str. Aurel Vlaicu nr. 22, localitatea Ploiesti, judetul Prahova

100023

Sălai

Zalău

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2, localitatea Zalău, judetul Sălai

450041

Satu Mare

Satu Mare

Piata Romana nr. 3-5, localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare

440012

Sibiu

Sibiu

Str. Calea Dumbrăvii nr. 28-32, localitatea Sibiu, judetul Sibiu

550324

Suceava

Suceava

Str. Vasile Bumbac nr. 7, localitatea Suceava, judetul Suceava

720003

Teleorman

Alexandria

Str. Dunării nr. 188, localitatea Alexandria, judetul Teleorman

140046

Timis

Timisoara

Calea Buziasului nr. 11 A, localitatea Timisoara, judetul Timis

300699

Tulcea

Tulcea

Str. 14 Noiembrie nr. 3, localitatea Tulcea, judetul Tulcea

820009

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 18, localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

240152

Vaslui

Vaslui

Str. Stefan cel Mare nr. 56, localitatea Vaslui, judetul Vaslui

730171

Vrancea

Focsani

Bd. Independentei nr. 24, localitatea Focsani, judetul Vrancea

620112

 

ANEXA Nr. III.4

 

Administratia Finantelor Publice ...............................................

Judetul..........................................................................................

 

SITUATIA

privind repartizarea sumei de--------------, reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal obtinute prin hotărâri judecătoresti, încasată cu OPT nr....................../data..................

 

Nr. crt.

 

 

Suma totală încasată

 

 

Distribuirea sumei

Bugetul de stat (40%)

 

Bugetul ANCPI (10%)

 

Total bugete locale

 

Din care:

Unitatea administrativ- teritorială

Suma

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Conducătorul unitătii fiscale,

...........................................

 

ANEXA Nr. IV

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1)

 

Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/1 Oi

1. Denumire: Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

2. Cod: 14.13.01.13/1 Oi.

3. Format: A4/t1.

4. U/M: seturi.

5. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare.

6. Se utilizează la: declararea impozitului încasat, pentru fiecare beneficiar de venit.

7. Se întocmeste în: două exemplare, de notarul public care autentifică actele translative ale dreptului de proprietate.

8. Circulă:         - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală a notarului public;

- copia la notarul public.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al notarului public.

 

Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10

1. Denumire: Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

2. Cod: 14.13.02.13/10.

3. Format: A4/t1.

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal în situatia în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească.

7. Se întocmeste în: două exemplare, de către organul fiscal competent, după cum urmează:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

8. Circulă:         - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.