MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

556. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2007 si la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

402/224. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

1.637/391. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

 

1.638/393. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ privind organizarea activitătii de verificare a instalatiilor de ventilare care functionează la unităti industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice", indicativ NVIV - 01-06

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea si actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2007 si la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 26 martie 2007 si la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRtM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 556.


*) Continutul scrisorii reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

26 martie 2007

 

Către: Banca Mondială

Washington DC, SUA

Dl Anand K. Seth

Director de tară

Unitatea de Tară pentru Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Referitor la:       Amendamentul la Acordul de împrumut pentru Proiectul de finantare rurală

(împrumutul nr. 4.602-RO)

 

Stimate domnule Seth,

După cum cunoasteti, Proiectul de finantare rurală a ajuns în ultima sa etapă de implementare. Până la sfârsitul lunii ianuarie 2007 suma de 80 milioane $ a împrumutului fusese integral angajată, 70,429 milioane $ din această sumă provenind din partea cea mai mare a Proiectului: Partea A - Credit rural si facilităti de leasing.

În total, la sfârsitul lunii februarie 2007 erau achitate 67,47 milioane $, adică 84,34% din suma totală alocată, în valoare de 80 milioane $. Aceasta include: aproximativ 34,808 milioane $ linie de credit virati prin bănci comerciale (198 de subproiecte finantate), din care 10,209 milioane $ reprezintă cofinantare SAPARD (45 de subproiecte); aproximativ 14,938 milioane $ virati pentru operatiuni de leasing financiar (510 subproiecte finantate) si în jur de 9,464 milioane $ pentru microîmprumuturi (7.739 microproiecte finantate).

La începutul acestei luni, suma de 8 milioane $ a fost realocată de la Banca Transilvania si de la Banca Romexterra la Banca Carpatica, datorită accesului primelor bănci comerciale mentionate la resurse mai ieftine. Termenul-limită curent de prezentare a solicitărilor de plată, stabilit pentru 31 martie 2007, nu permite virarea integrală a acestei sume.

Având în vedere că Banca Carpatica are deja o procedură în derulare pentru cea mai mare parte a acestei sume dar îi sunt necesare câteva luni în mod suplimentar pentru a le vira si pentru a realiza obiectivele Proiectului, dorim să propunem un amendament la Acordul de împrumut, în sensul prelungirii cu 4 luni a datei-limită de tragere a împrumutului pentru Proiectul de finantare rurală, de la 31 iulie 2007 - conform sectiunii 2.03 a Acordului de împrumut - la 30 noiembrie 2007, si a datei preliminare prevăzute în subparagraful 2 (c) al părtii C din anexa A la anexa nr. 5 la Acordul jele împrumut, de la 31 martie 2007 la 31 august 2007.

În speranta primirii unui răspuns favorabil, asteptăm cât de curând răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Directia generală de finante publice externe

Stefan Petrescu,

director general

 

Unitatea de management al Proiectului de finantare rurală

Liliana Rodica Hociotă,

Director

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Strada H 1818, N.W.

Washington D.C. 20433

S.U.A.

(202) 477-1234

Adresa postală: INTBAFRAD

Adresa postală: INDEVAS

 

28 martie 2007

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate Domnule ministru,

 

Referitor la: România: Proiectul de finantare rurală (împrumutul nr. 4.602-RO) - Prelungirea datei-limită de tragere

 

Ca urmare a scrisorii semnate de dl Bogdan Drăgoi, din data de 26 martie 2007, prin care se solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul mai sus mentionat, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 30 noiembrie 2007 ca dată ulterioară în sensul sectiunii 2.03 si 31 august 2007 ca dată ulterioară în sensul subparagrafului 2 (c) al părtii C din anexa A la anexa nr. 5 la Acordul de împrumut dintre România si Bancă din data de 30 aprilie 2001.

 

Cu stimă,

Myla Taylor Williams,

director de tară în exercitiu

Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

E.S. Sebastian Vlădescu

28 martie 2006

 

Copii pentru:

E.S. Dan Motreanu. ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Bucuresti, România

 

Dnei Alice Bîtu, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dlui Bogdan Drăgoi, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dlui Stefan Petrescu, director general

Ministerul Finantelor Publice

 

Dnei Rodica Hociotă, director UMP

Ministerul Finantelor Publice

 

Dlui Herman Wijffels, director executiv

Banca Mondială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 402 din 7 iunie 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 224 din 7 iunie 2007

 

ORDIN

privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/53772005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

În baza prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederior art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul economiei si finantelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. I. - În vederea emiterii, suspendării sau anulării, în conditiile legii, a licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare Comisia, cu următoarea componentă:

1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator al directiilor de legislatie impozite directe si indirecte - presedinte;

Din partea Ministerului Economiei si Finantelor:

2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

4. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;

5. comisarul general al Gărzii Financiare - membru;

Din partea Ministerului Internelor si Reformei Administrative:

6. seful Directiei de investigarea fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Române - membru;

Din partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor:

7. directorul Directiei de cooperare interinstitutională si relatii internationale - membru.

 

notă: În cazuri justificate, la sedintele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnati de acestia."

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 391 din 2 mai 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

 

În baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 20 din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

 

Art. 1. - Prezentul normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 2. - Prezentul normativ se aplică la tuturor operatorilor economici a căror activitate este susceptibilă de a genera evenimente, accidente de muncă sau incidente periculoase, ca urmare a emisiilor accidentale de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 3. - (1) În situatia în care în timpul desfăsurării procesului de productie există pericolul aparitiei de gaze, vapori si pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive, operatorul economic trebuie să organizeze la nivelul unitătii o statie pentru interventii si salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, denumite în continuare statii de salvare.

(2) Este permisă functionarea numai a statiilor de salvare autorizate si supravegheate de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani, denumit în continuare INSEMEX.

(3) Pentru obtinerea avizului prevăzut la alin. (2), operatorii economici trebuie să depună la INSEMEX o cerere însotită de o documentatie ce cuprinde în principal:

a) detalii privind spatiul alocat statiei de salvare;

b) structura de personal aferentă;

c) lista dotărilor necesare;

d) proceduri de alarmare rapidă si interventie.

Art. 4. - (1) Statiile de salvare vor fi deservite de salvatori operativi, personal de control si coordonare si mecanici statie de salvare.

(2) Numărul acestora va reprezenta cel putin 2% din efectivul unitătii.

Art. 5. - Personalul care activează în cadrul statiilor de salvare trebuie instruit si autorizat de către INSEMEX.

Art. 6. - (1) În sensul prezentului normativ, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) atmosferă explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive;

b) atmosferă potential explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;

c) atmosferă toxică - amestecul cu aer, în conditii atmosferice al substantelor toxice sub formă de gaze, vapori, ceată sau pulberi care constituie pericol pentru sănătatea lucrătorilor;

d) zonă afectată - aria de extindere a atmosferei toxice/explozive/inflamabile;

e) statie de salvare - formatia care cuprinde întregul personal de salvare al unei unităti, având la dispozitie spatiul, aparatura, echipamentele si materialele specifice necesare pentru interventiile în medii toxice/explozive/ inflamabile;

f) salvatori operativi - persoanele recrutate în mod voluntar din rândurile lucrătorilor apartinând operatorului economic, instruite si autorizate în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

g) echipă de salvare - formatia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din minimum 3 salvatori operativi, având calificarea necesară interventiei;

h) grupă de salvare - formatia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din cel putin 2 echipe de salvare;

i) mecanic statie de salvare - persoana recrutată din rândurile lucrătorilor operatorului economic, instruită si autorizată în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

j) aparate izolante - echipamentele individuale de protectie respiratorie ce functionează pe bază de oxigen comprimat sau aer comprimat, care permit salvatorilor operativi si/sau personalului de control si coordonare deplasarea si interventiile în spatii în care atmosfera a devenit irespirabilă, în conditii de sigurantă;

k) aparate universale de control - aparatele cu ajutorul cărora se determină anterior utilizării parametrii functionali esentiali ai aparatelor izolante;

l) aparate de reanimare (pulmotoare si inhalatoare) - aparatele destinate resuscitării respiratorii a accidentatilor surprinsi de emisiile de gaze toxice/asfixiante;

m) instruire - procesul de dobândire de către o persoană a cunostintelor teoretice si practice în vederea certificării pentru un anumit domeniu de activitate.

(2) Definitiile termenilor si expresiilor de la alin. (1) se completează cu definitiile prevăzute la art. 5 din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006.

Art. 7. - (1) Spatiile alocate statiei de salvare trebuie să asigure:

a) conditii adecvate de instruire teoretică a personalului statiei de salvare;

b) păstrarea aparatelor izolante, aparatelor de control, aparatelor de reanimare;

c) păstrarea materialelor de salvare si a pieselor de schimb;

d) depozitarea recipientilor transportabili sub presiune utilizati la aparatele de protectie a respiratiei, cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR aplicabile.

(2) Aparatele izolante si de reanimare se vor păstra în dulapuri prevăzute cu vitrine de sticlă sau în pupitre speciale la o temperatură cuprinsă între +15°C si +22°C;

Art. 8. - (1) Spatiul alocat statiei de salvare trebuie să fie situat într-un loc usor accesibil atât pentru salvatori, cât si pentru autovehicule si să aibă legătură telefonică cu operatorul economic.

(2) Se interzice în statiile de salvare:

a) accesul persoanelor fără atributii de serviciu;

b) desfăsurarea de activităti ce nu sunt în legătură cu statia de salvare.

Art. 9. - Dotarea minimă a statiilor de salvare constă din:

a) câte un aparat izolant în stare corespunzătoare de functionare pentru fiecare salvator si câte un aparat izolant de rezervă pentru fiecare 5 aparate izolante;

b) câte un aparat universal pentru control la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai putin de două;

c) câte un aparat de reanimare la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai putin de două;

d) pentru fiecare aparat izolant, două butelii de oxigen comprimat (aer comprimat), ca rezervă, încărcate;

e) câte o geantă trusă sanitară pentru fiecare echipă;

f) câte o centură de sigurantă cu frânghie prevăzută cu cârlige si carabină, pentru fiecare 5 aparate izolante;

g) câte o targa la fiecare 5 aparate izolante.

Art. 10. - (1) Conditiile pentru încadrarea personalului la statiile de salvare sunt următoarele:

a) să aibă vârsta între 20-50 de ani pentru personalul operativ si până la 55 de ani pentru personalul de control si coordonare;

b) să respecte cerintele art. 5;

c) să fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru a presta activităti de interventie si salvare în medii toxice/explozive/inflamabile.

(2) Controlul si coordonarea activitătii de salvare în timpul interventiilor se realizează de către personal cu pregătire tehnică.

Art. 11. - (1) Personalul operativ pentru activităti de salvare constă în:

a) salvatorul operativ este persoana care îndeplineste conditiile de la art. 10;

b) seful de echipă este persoana care conduce activitatea unei echipe operative de salvare;

c) seful de grupă este persoana care conduce una din echipele de salvare ca sef de echipă si coordonează activitatea celorlalte echipe, răspunzând de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la seful statiei de salvare;

d) seful statiei de salvare este persoana care conduce activitatea acesteia.

e) adjunctul sefului de statie este persoana care preia atributiunile de sef de statie în lipsa acestuia.

(2) Numirea sefului de echipă se face de către seful statiei de salvare. El răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la seful de grupă sau de la seful statiei de salvare.

(3) Numirea sefului de grupă se face de către seful statiei de salvare.

(4) Atât seful statiei de salvare, cât si adjunctii săi sunt numiti prin dispozitii scrise de către conducătorul operatorului economic.

(5) Adjunctul sefului statiei de salvare poate fi numit si din rândul sefilor de grupă de salvare.

(6) Salvatorii operativi si personalul de control si coordonare trebuie să efectueze periodic antrenamentul practic pentru mentinerea conditiei fizice.

Art. 12. - (1) Operatorii economici au obligatia instruirii periodice a personalului statiei de salvare, în scopul mentinerii cunostintelor/aptitudinilor de a realiza sarcinile specifice în cadrul operatiunilor de interventie si salvare.

(2) Verificarea stării de sănătate a personalului statiei pentru interventii si salvare în medii toxice/explozive/ inflamabile se face anual.

Art. 13. - Este interzisă participarea la actiunile de salvare a personalului la care s-a depăsit termenul de valabilitate a autorizatiei de salvator, a personalului aflat în zi de recuperare, concediu de odihnă sau concediu medical, precum si a celor la care este depăsită perioada de valabilitate a dosarului medical.

Art. 14. - Salvatorul care a absentat de 3 ori consecutiv de la orele de instructaj periodic prevăzut la art. 12 alin. (1) nu va fi admis la interventii de salvare până când nu îsi redobândeste cunostintele practice si conditia fizică, lucru ce se va consemna de seful statiei de salvare în tabelul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 15. - (1) Seful statiei de salvare sau adjunctul acestuia împreună cu un medic vor permite intrarea salvatorilor în zona afectată în conditiile respectării prevederilor prezentului normativ numai după ce au verificat dacă acestia sunt apti din punct de vedere fizic si psihic, precum si dacă nu sunt sub influenta băuturilor alcoolice, medicamentelor sau a drogurilor.

(2) În cazul în care nu se poate asigura prezenta unui medic, intrarea în zona afectată a salvatorilor este permisă de seful statiei de salvare sau de adjunctul său asistat de seful de grupă/echipă.

(3) Înainte de începerea unei actiuni de salvare sau al unui exercitiu, salvatorii sunt obligati să-si verifice aparatul izolant asistati de seful de echipă/grupă, semnând apoi în registrul pentru verificarea aparatelor izolante cu care se intră în actiune prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 16. - (1) În zona afectată, lucrările de salvare si interventie se efectuează în baza programului de interventie întocmit de seful statiei de salvare sau de adjunctul său, conform planului de actiune elaborat de conducătorul responsabil pentru lichidarea evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos.

(2) Programul de interventie al echipelor de salvare în zona afectată va cuprinde:

a) delimitarea zonei afectate si a zonelor periclitate;

b) căile de acces si evacuare ale salvatorilor;

c) puncte de pază;

d) modul de evacuare a personalului din zona afectată si din zonele periclitate;

e) lucrările ce urmează să se execute în zona afectată pentru limitarea efectelor evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos si lichidarea acestora;

f) măsuri de sigurantă ce trebuie luate în timpul lucrului în zona afectată;

g) lista persoanelor care pot da dispozitii în zona afectată în timpul interventiilor.

(3) La terminarea schimbului de interventie seful de echipă/grupă întocmeste un raport detaliat care va cuprinde:

a) numărul de salvatori cu care s-a lucrat;

b) lucrările efectuate;

c) greutătile întâmpinate si concentratiile de gaze din zona afectată;

d) comportamentul salvatorilor;

e) dacă s-a lucrat sau nu cu aparatul izolant în functiune;

f) observatii, defectiuni, propuneri.

(4) Programul de interventie si raportul privind modul de desfăsurare a interventiei se vor consemna în registrul prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Salvatorii se consideră în actiune din momentul prezentării la statia de salvare.

(6) Salvatorii vor fi astfel programati la lucru încât să li se asigure timpul necesar pentru odihnă.

(7) În cazul primei echipe de interventie, până la asigurarea numărului necesar de salvatori pentru interventie se poate depăsi timpul de lucru de 8 ore, cu acceptul salvatorului si avizul medicului sau al sefului statiei de salvare, în situatia în care medicul nu este prezent.

Art. 17. - (1) Pe timpul exercitiilor de alarmare si al interventiilor, salvatorii sunt obligati a se pune la dispozitia statiei de salvare până la încetarea alarmei sau interventiei.

(2) Alarmarea salvatorilor în vederea verificării stării de operativitate se face o dată pe trimestru, de către conducătorul unitătii pe lângă care functionează statia de salvare, cu înstiintarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Inspectia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă.

(3) În cazul în care un salvator suferă un accident legat de utilizarea aparatului izolant, aparatul său se sigilează, butelia se închide, se citeste presiunea oxigenului (aerului) si se transportă în statia de salvare, în vederea expertizării tehnice ulterioare.

Art. 18. - În zona afectată au acces numai persoanele nominalizate în programul de interventie.

Art. 19. - (1) În cadrul statiilor de salvare se tin la zi următoarele documente :

a) tabel cu evidenta instruirii periodice la operatorul economic, prevăzut în anexa nr.1;

b) tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în actiune si se păstrează la statia de salvare, prevăzut în anexa nr. 2;

c) tabel cu interventiile efectuate, prevăzut în anexa nr. 3;

d) tabel cu personalul statiei, prevăzut în anexa nr. 4;

e) tabel cu inventarul aparaturii si al materialelor din dotarea statiei de salvare, prevăzut în anexa nr. 5;

f) dosar personal care va cuprinde: certificatele medicale si psihologice, autorizatia de salvator.

(2) La statiile de salvare trebuie afisate vizibil, în camera de instruire, următoarele:

a) programul de instruire lunară;

b) instructiunile referitoare la manipularea aparatelor, instalatiilor si a tuturor aparatelor si materialelor necesare acordării primului ajutor;

c) tabel cu numele persoanelor care compun echipele de salvare, indicarea locurilor de muncă, schimbul si adresa acestora.

Art. 20. - Pentru mentinerea în stare corespunzătoare de functionare a aparaturii din dotarea statiilor de salvare, se vor efectua verificări si reparatii curente la statiile de salvare si verificări periodice si reparatii la unităti service indicate de către producătorul aparaturii.

Art. 21. - Întretinerea, verificarea si repararea aparaturii de salvare, transvazarea gazelor sub presiune utilizate la aparatele izolante de la statii de salvare de la unităti se vor face numai de către mecanici de statie de salvare instruiti si autorizati, conform prevederilor art. 5.

Art. 22. - În aplicarea prevederilor art. 3 afin. (2) si art. 5, INSEMEX va elabora proceduri specifice.

 

ANEXA Nr. 1

la normativ

 

Tabel cu evidenta instruirii periodice la operatorul economic

 

Data instruirii

Numele si prenumele celor instruiti

Programul ce se desfăsoară

Raportul programului

Observatii în legătură cu modul de desfăsurare a programului

Viza organului de control

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Persoana care întocmeste programul în raportul său face observatiile si va semna în rubrica respectivă la sfârsitul textului. Datele din tabele vor servi la completarea autorizatiilor salvatorilor.

 

ANEXA Nr. 2

la normativ

 

Tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în actiune

 

Nr. crt.

 

 

Numele si prenumele

 

 

Functia

 

 

Schimbul

 

 

Data verificării

 

 

Seria si numărul de ordine ale aparatului

 

 

Rezultatele verificării

Viza sefului de echipă (grupă)

 

 

Semnătura celui care a verificat

 

 

Observatii

 

 

Dozaj (Di)

 

Etanseitate

Presiune oxigen (atmosfere)

 

+

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normativ

 

Tabel cu interventii executate

 

Data interventiei

 

Locul zonei afectate

 

Natura evenimentului

 

Continutul planului de actiune

 

Raportul executării programului

Observatii (mod de comportare a salvatorilor, propuneri, greutăti întâmpinate)

 

Viza

Numele salvatorilor din componenta echipei (grupei)

Timp lucrat în ore

Lucrări efectuate

Sefului de statie

Conducătorului responsabil cu lichidarea evenimentului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Persoana care întocmeste programa sau rapoartele va semna în rubrica respectivă la sfârsitul textului.

 

ANEXA Nr. 4

la normativ

 

Tabel cu personalul statiei de salvare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Anul nasterii

Ocupatia

Anul intrării în statia de salvare

Functia în statia de salvare

Domiciliul

Nr. si data eliberării autorizatiei de salvator

Data valabilitătii autorizatiei de salvator

Data reautorizării

Valabilitatea reautorizării

Data scoaterii din evidentă

Numărul aparatului de salvare

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr, 5

la normativ

 

Tabel cu inventarul aparaturii si al materialelor din dotarea statiilor de salvare pe anul ...

 

 

Nr. crt.

Denumirea obiectului de inventar

U.M.

Cantitatea

Model (tip)

Seria

Numărul de inventar

Numărul de ordine

Data ultimei verificări

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef statie de salvare,

.................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.638 din 25 aprilie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 393 din 2 mai 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ privind organizarea activitătii de verificare a instalatiilor de ventilare care functionează la unităti industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice", indicativ NVIV - 01-06

 

În baza prevederilor art. 51 alin. (2), ale art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1)-(3) si ale art. 13 lit. a), b), k) si I) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică „Normativ privind organizarea activitătii de verificare a instalatiilor de ventilare care functionează la unităti industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice", indicativ NVIV - 01-06, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

privind organizarea activitătii de verificare a instalatiilor de ventilare care functionează la unităti industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice, indicativ NVIV - 01-06

 

Art. 1. - Prezentul normativ are drept scop asigurarea si mentinerea unui mediu optim pentru desfăsurarea activitătii, apărarea vietii, integritătii corporale si sănătătii lucrătorilor si altor persoane participante în procesul de muncă si stabileste prevederile generale pentru organizarea activitătii de verificare a instalatiilor de ventilare care functionează în medii cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice.

Art 2. - Prezentul normativ se aplică la toti operatorii economici, a căror activitate este susceptibilă de a genera atmosfere potential explozive si/sau toxice, în vederea asigurării conformitătii parametrilor functionali realizati de instalatiile de ventilare cu cei declarati de utilizator.

Art 3. - În sensul prezentului normativ, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) atmosferă potential explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive;

b) atmosferă toxică - amestecul cu aer, în conditii atmosferice, al substantelor sub formă de gaze, vapori, ceată sau pulberi, care constituie pericol pentru sănătatea lucrătorilor;

c) zonă afectată - aria de extindere a atmosferei toxice si/sau explozive;

d) instalatie de ventilare - ansamblul format dintr-unul sau mai multe ventilatoare, conducte de vehiculare a aerului, sisteme de reglare, sisteme de filtrare si guri de ventilare;

e) ventilator - echipament de muncă care asigură aportul sau evacuarea aerului în sau dintr-un spatiu închis;

f) conductă de ventilare - tubulatura rigidă sau flexibilă prin care se asigură vehicularea aerului;

g) debit de aer - cantitatea de aer/unitate de timp care este vehiculată într-un spatiu închis prin sectiunea transversală a conductei de ventilare, pentru prevenirea formării atmosferei explozive/toxice;

h) parametri functionali ai instalatiei de ventilare - indicatorii si mărimile fizice care definesc, din punct de vedere aerodinamic, instalatiile de ventilare (de exemplu, viteza aerului, sectiunea conductei, debitul de aer, rezistenta aerodinamică, coeficientul pierderilor de aer, lungimea conductei, tipul ventilatiei);

i) parametri de stare ai aerului - mărimile fizice care caracterizează conditiile de temperatură, umiditate, presiune, viteză si intensitate ale radiatiei calorice dintr-un spatiu închis;

j) reglare a debitului de aer - procesul de ajustare cantitativă a curgerii aerului prin gurile de ventilare, pentru asigurarea debitului de aer prescris prin proiectul instalatiei de ventilare;

k) gură de ventilare - orificiul prin care se realizează aspirarea sau refularea debitului de aer necesar unei incinte;

l) dispozitiv de reglare - sistemul tehnic care asigură distributia debitului de aer necesar, în functie de pozitie.

Art. 4. - Instalatiile de ventilare destinate asigurării unui mediu corespunzător desfăsurării activitătii în conditii de securitate si sănătate a lucrătorilor se verifică de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani, denumit în continuare INSEMEX, la intervale de cel mult 2 ani, prin măsurători si determinări în vederea stabilirii eficientei functionării acestora si mentinerii parametrilor declarati.

Art. 5. - Verificarea instalatiilor de ventilare se realizează în scopul depistării modificării performantelor de ventilare în ceea ce priveste debitul de aer vehiculat, viteza de curgere a aerului în conducte si în planul gurilor de ventilare, depăsirea concentratiilor în interiorul instalatiei, respectiv a perturbatiilor în functionarea ventilatoarelor si a dispozitivelor de reglare. Verificarea implică determinarea prin măsurători a parametrilor functionali realizati si/sau, după caz, a curbelor caracteristice de functionare a ventilatoarelor, conform anexelor nr. 1-3.

Art. 6. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 4, verificarea instalatiilor de ventilare se realizează si în următoarele situatii:

a) după schimbări ale tehnologiei sau ale destinatiei încăperilor, care implică transformări, modificări sau completări ale instalatiilor de ventilare;

b) după reparatii.

Art. 7. - Operatorul economic trebuie să detină, pentru orice instalatie de ventilare, înregistrări referitoare la caracteristicile de bază (debit de aer, presiune, depresiune, parametrii de stare ai aerului), observatii asupra functionării si a defectelor constatate, precum si orice modificări ale acesteia.

Art. 8. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului normativ, INSEMEX elaborează proceduri specifice.

 

ANEXA Nr. 1

la normativ

 

TABEL

privind parametrii functionali ai ventilatoruluiA/entilatoarelor

 

Puncte de măsurare

 

Presiunea (depresiunea statică) la aspirare/  refulare

(daPa)

Debitul de aer realizat

Puterea absorbită de motorul de actionare (kW)

 

Puterea utilă (kW)

 

Randamentul (%)

 

Mentiuni

 

m3/s

m3/h

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normativ

 

TABEL

privind parametrii aerodinamici ai conductelor de ventilare

 

Nr. crt.

 

Statia de măsurare

 

Sectiunea conductei de ventilare, m2

 

Tipul ventilatiei

 

Modul de etansare

 

Lungimea tronsonului de măsurare (m)

 

Presiunea (depresiunea) statică, (daPa)

 

Debitul de aer (m3/s)

 

Parametrii functionali

Modul de reglare a debitului de aer

 

Tipul dispozitivului dereglare a debitului

 

Mentiuni

 

Rezistenta aerodinamică unitară (kg/m7)

Coeficientul unitar al pierderilor de aer

(m3/s la 1 daPa)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema monofilara a instalatiei de aeraj (cu indicarea surselor de presiune/depresiune).

 

ANEXA Nr. 3

la normativ

 

TABEL

privind parametrii de stare ai aerului

 

Punctele de măsurare

 

Viteza aerului V (m/s)

 

Temperatura aerului °C

Umiditatea relativă

Ø

(%)

Presiune absolută (Pa)

 

Mentiuni

 

umedă

uscată

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea si actualizarea datelor În Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 iunie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind înregistrarea si actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si procedura mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind înregistrarea si actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si ale art. 23 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5072005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta procedură.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Procedura stabileste informatiile care vor fi completate în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, denumit în continuare Registru, inclusiv partea publică a acestuia. Procedura stabileste, de asemenea, conditiile de desfăsurare a activitătii de evidentă a entitătilor autorizate, respectiv fluxul de documente de la si către Serviciul Evidentă Entităti Autorizate (S.E.E.A.).

Art. 2. - Prezenta procedură se adresează personalului de specialitate al Comisiei.

Art. 3. - În explicitarea continutului Registrului si derulării fluxurilor metodologice vor fi folositi termenii si semnificatiile lor specificate de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si de normele emise în aplicarea acestora.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de evidentiere în Registru

 

Art. 4. - (1) În Registru vor fi înscrise, în ordine cronologică, entitătile pentru care Comisia eliberează decizii de autorizare/suspendare/retragere sau avize, precum si modificările aduse acestora.

(2) Comisia va păstra istoricul tuturor înregistrărilor si modificărilor înscrise în Registru si va oferi posibilitatea accesării unei entităti în relationare directă cu elementele sale caracteristice. :

Art. 5. - (1) Registrul are 7 sectiuni.

(2) Sectiunile Registrului sunt următoarele:

Sectiunea 1 - Administratori de fonduri de pensii

Subsectiunea 1-A1. Administratori de fonduri de pensii facultative

Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative, care pot fi societăti de pensii, societăti de asigurări sau societăti de administrare a investitiilor, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea administratorului fondului de pensii facultative;

3. codul administratorului fondului de pensii facultative din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

7. codul unic de înregistrare;

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. lista actionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administratie si ai Comitetului de directie;

10. detinerile actionarilor, membrilor consiliului de administratie sau ai Comitetului de directie, reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti comerciale;

11. persoane afiliate;

12. numele fondului/fondurilor de pensii facultative administrat/administrate si codul autorizatiei fiecărui fond de pensii facultative administrat;

13. denumirea si codul depozitarului;

14. denumirea si codul auditorului financiar;

15. statul membru gazdă, pentru administratorul care acceptă contributii de la participanti din alte state ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

16. observatii.

Subsectiunea 1-B1. Administratori de fonduri de pensii private din România

Pentru administratorii de fonduri de pensii private, societăti de pensii, persoane juridice române, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea administratorului fondului de pensii private;

3. codul administratorului fondului de pensii private din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

7. codul unic de înregistrare;

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. lista actionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administratie si ai Comitetului de directie;

10. detinerile actionarilor, membrilor consiliului de administratie sau ai Comitetului de directie, reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti comerciale;

11. persoane afiliate;

12. numele fondului de pensii administrat privat si codul acestuia;

13. denumirea si codul depozitarului;

14. denumirea si codul auditorului financiar;

15. statul membru gazdă, pentru administratorul care acceptă contributii de la participanti din alte state ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

16. observatii.

Sectiunea 2 - Fonduri de pensii

Subsectiunea 2-A. Fonduri de pensii facultative

Pentru fondurile de pensii facultative, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea si natura fondului de pensii;

3. codul fondului de pensii facultative din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. denumirea administratorului;

6. denumirea depozitarului;

7. numărul, data si durata contractului încheiat între administrator si depozitar;

8. denumirea auditorului financiar;

9. numărul, data si durata contractului încheiat între administrator si auditor;

10. numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii;

11. observatii.

Subsectiunea 2-B. Fonduri de pensii private

Pentru fondurile de pensii private, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea si natura fondului de pensii;

3. codul fondului de pensii facultative din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. denumirea administratorului;

6. denumirea depozitarului;

7. numărul, data si durata contractului încheiat între administrator si depozitar;

8. denumirea auditorului financiar;

9. numărul, data si durata contractului încheiat între administrator si auditor;

10. numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii;

11. observatii.

Sectiunea 3 - Depozitari de fonduri de pensii

Subsectiunea 3-A. Depozitari de fonduri de pensii facultative

Pentru depozitarii fondurilor de pensii facultative, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea depozitarului fondurilor de pensii facultative;

3. codul depozitarului în Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

7. numărul si data autorizatiei BNR sau a unei alte bănci centrale din UE; ,

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. codul unic de înregistrare;

10. observatii.

Subsectiunea 3-B. Depozitari de fonduri de pensii private

Pentru depozitarii fondurilor de pensii private, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea depozitarului fondurilor de pensii private;

3. codul avizului depozitarului în Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

7. numărul si data autorizatiei BNR sau a unei alte bănci centrale din UE;

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. codul unic de înregistrare;

10. observatii.

Sectiunea 4 - Auditori financiari de fonduri de pensii

Subsectiunea 4-A. Auditori financiari de fonduri de pensii facultative

Pentru auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea societătii;

3. codul avizului din Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/telefon, fax, adresa website;

7. numărul autorizatiei de la Camera Auditorilor Financiari/autoritatea similară din UE;

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. codul unic de înregistrare;

10. observatii.

Subsectiunea 4-B. Auditori financiari de fonduri de pensii private

Pentru auditorii financiari ai fondurilor de pensii private, în Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea societătii;

3. codul avizului din Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. adresa, sediul social/telefon, fax, adresa website;

7. numărul autorizatiei de la Camera Auditorilor Financiari/autoritatea similară din UE;

8. numărul de înregistrare la registrul comertului;

9. codul unic de înregistrare;

10. observatii.

Sectiunea 5 - Agenti de marketing

Subsectiunea 5-A. Agenti de marketing care desfăsoară activitate de marketing pentru fondurile de pensii facultative

Pentru agentii de marketing, persoane fizice sau juridice, în Registru se vor completa, după caz, următoarele informatii:

1. numărul curent;

2. numele si prenumele/denumirea societătii;

3. codul agentului de marketing în Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare/avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. denumirea societătii cu care agentul a încheiat contract;

7. numărul, data si durata contractului încheiat între societate si agent;

8. adresa sediului social;

9. numărul autorizării BNR, CSA, respectiv CNVM;

10. numărul de înregistrare la registrul comertului;

11. codul unic de înregistrare;

12. observatii.

Subsectiunea 5-B. Agenti de marketing care desfăsoară activitate de marketing pentru fondurile de pensii private

Pentru agentii de marketing, persoane fizice sau juridice, în Registru se vor completa, după caz, următoarele informatii:

1. numărul curent;

2. numele si prenumele/denumirea societătii;

3. codul agentului de marketing în Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare/avizului Comisiei;

5. reprezentantul legal al societătii;

6. denumirea societătii cu care agentul a încheiat contract;

7. numărul, data si durata contractului încheiat între societate si agent;

8. adresa sediului social;

9. numărul autorizării BNR, CSA, respectiv CNVM;

10. numărul de înregistrare la registrul comertului;

11. codul unic de înregistrare;

12. observatii.

Sectiunea 6 - Actuari1)

Pentru actuari se vor completa în Registru, după caz, următoarele informatii:

1. numărul curent;

2. denumirea/numele si prenumele;

3. codul autorizatiei/avizului în Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare/avizului Comisiei;

5. denumirea administratorului cu care actuarul a încheiat contract;

6. numărul, data si durata contractului încheiat între administrator si actuar;

7. observatii.

 

1) Această sectiune va deveni activă după realizarea legislatiei secundare a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu privire la autorizarea/avizarea aciuărilor pe piata fondurilor de pensii private.

 

Sectiunea 7 - Entităti care au primit decizie de retragere a autorizatiei sau a avizului, decizie de suspendare a autorizatiei ori a avizului sau pentru care s-a instituit supravegherea ori administrarea specială

Subsectiunea 7-A. Entităti care au primit decizie de retragere a autorizatiei sau a avizului, decizie de suspendare a autorizatiei ori a avizului sau pentru care s-a instituit supravegherea ori administrarea specială pentru activitate desfăsurată în legătură cu pensiile facultative

În Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea entitătii;

3. codul autorizatiei/avizului în Registru;

4. numărul si data deciziei Comisiei privind retragerea autorizatiei sau a avizului, de suspendare, de instituire a supravegherii speciale ori a administrării speciale;

5. observatii.

Subsectiunea 7-B. Entităti care au primit decizie de retragere a autorizatiei sau a avizului, decizie de suspendare a autorizatiei ori a avizului sau pentru care s-a instituit supravegherea ori administrarea specială pentru activitate desfăsurată în legătură cu pensiile private

În Registru se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea entitătii;

3. codul autorizatiei/avizului în Registru;

4. numărul si data deciziei Comisiei privind retragerea autorizatiei sau a avizului, de suspendare, de instituire a supravegherii speciale ori a administrării speciale;

5. observatii.

Art. 6. - La rubrica „Observatii" se vor completa, după caz, date referitoare la: procedura insolventei, fuziune, divizare sau lichidare a entitătii, precum si alte situatii similare sau sanctiuni aplicate de Comisie.

Art. 7. - (1) In cazul în care uneia dintre entitătile înscrise în Registru i se retrage autorizatia/avizul, codul autorizatiei/avizului acesteia nu va mai fi atribuit niciunei alte entităti.

(2) În cazul în care uneia dintre entitătile înscrise în Registru i se retrage autorizatia/avizul si ulterior este reautorizată sau reavizată, aceasta primeste un cod al autorizatiei/avizului diferit de cel initial.

(3) Registrul este creat, păstrat si actualizat pe suport informatic de către Comisie.

(4) Partea continând datele publice din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor poate fi vizualizată pe adresa de web a Comisiei www.csspp.ro <http://www.csspp.ro>.

 

CAPITOLUL III

Informatiile continute de sectiunea publică a Registrului

 

Art. 8. - Informatiile ce vor fi completate în sectiunea publică a Registrului sunt următoarele:

Sectiunea P1 - Administratori de fonduri de pensii

Subsectiunea P1-A1. Administratori de fonduri de pensii facultative

Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative, care pot fi societăti de pensii, societăti de asigurări sau societăti de administrare a investitiilor, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea administratorului fondului de pensii facultative;

3. codul administratorului fondului de pensii facultative din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei sau a unei alte autorităti competente din UE;

5. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

6. numărul de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare;

8. lista actionarilor administratorului;

9. lista membrilor consiliului de administratie;

10. numele fondului/fondurilor de pensii facultative administrat(e);

11. statul membru gazdă apartinând altui stat al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European din care administratorul acceptă contributii de la participanti.

Subsectiunea P1-B1. Administratori de fonduri de pensii private

Pentru administratorii de fonduri de pensii private, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea administratorului fondului de pensii private;

3. codul administratorului fondului de pensii private din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei sau a unei alte autorităti competente din UE;

5. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon^ fax, adresa website;

6. număr de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare;

8. lista actionarilor administratorului;

9. lista membrilor consiliului de administratie;

10. numele fondului de pensii private;

11. statul membru gazdă apartinând altui stat al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European din care administratorul acceptă contributii de la participanti.

Sectiunea P2 - Fonduri de pensii

Subsectiunea P2-A. Fonduri de pensii facultative

Pentru fondurile de pensii facultative, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea si natura fondului de pensii facultative;

3. codul autorizatiei fondului de pensii facultative din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. denumirea administratorului;

6. denumirea depozitarului;

7. denumirea auditorului financiar;

8. numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii.

Subsectiunea P2-B. Fonduri de pensii private

Pentru fondurile de pensii private, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea si natura fondului de pensii;

3. codul autorizatiei fondului de pensii private din Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare a Comisiei;

5. denumirea administratorului;

6. denumirea depozitarului;

7. denumirea auditorului financiar;

8. numărul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii.

Sectiunea P3 - Depozitari de fonduri de pensii

Subsectiunea P3-A. Depozitari de fonduri de pensii facultative

Pentru depozitarii fondurilor de pensii facultative, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea depozitarului fondurilor de pensii facultative;

3. codul depozitarului în Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

6. numărul de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare.

Subsectiunea P3-B. Depozitari de fonduri de pensii private

Pentru depozitarii fondurilor de pensii private, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea depozitarului fondurilor de pensii private;

3. codul avizului depozitarului în Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. adresa, sediul social/sedii secundare, telefon, fax, adresa website;

6. numărul de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare.

Sectiunea P4 - Auditori financiari de fonduri de pensii

Subsectiunea P4-A. Auditori de fonduri de pensii facultative

Pentru auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea societătii;

3. codul avizului din Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. adresa, sediul social/telefon, fax, adresa website;

6. numărul de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare.

Subsectiunea P4-B. Auditori de fonduri de pensii private

Pentru auditorii financiari ai fondurilor de pensii private, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa următoarele date:

1. numărul curent;

2. denumirea societătii;

3. codul avizului din Registru;

4. numărul si data avizului Comisiei;

5. adresa, sediul social/telefon, fax, adresa website;

6. numărul de înregistrare la registrul comertului;

7. codul unic de înregistrare.

Sectiunea P5 - Agenti de marketing

Subsectiunea P5.-A. Agenti de marketing pentru fondurile de pensii facultative

Pentru agentii de marketing care desfăsoară activitate de marketing pentru fondurile de pensii facultative, persoane fizice sau juridice, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa, după caz, următoarele informatii:

1. numărul curent;

2. numele si prenumele/denumirea societătii;

3. codul agentului de marketing în Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare/avizului Comisiei;

5. denumirea societătii cu care agentul a încheiat contract;

6. adresa sediului social;

7. numărul de înregistrare la registrul comertului;

8. codul unic de înregistrare.

Subsectiunea P5-B. Agenti de marketing pentru fondurile de pensii private

Pentru agentii de marketing care desfăsoară activitate de marketing pentru fondurile de pensii private, persoane fizice sau juridice, în Registru - Sectiunea publică - se vor completa, după caz, următoarele informatii:

1. numărul curent;

2. numele si prenumele/denumirea societătii;

3. codul agentului de marketing în Registru;

4. numărul si data deciziei de autorizare/avizului Comisiei;

5. denumirea societătii cu care agentul a încheiat contract;

6. adresa sediului social;

7. numărul de înregistrare la registrul comertului;

8. codul unic de înregistrare.

 

CAPITOLUL IV

Fluxul activitătilor aferente Serviciului de Evidenta Entităti Autorizate

 

Art. 9. - Circuitul documentelor si al activitătilor în cadrul Serviciului Evidentă Entităti Autorizate (S.E.EĂ.) este următorul:

1. Secretariatul tehnic va transmite Directiei autorizare un exemplar original al hotărârilor/deciziilor/avizelor emise de Consiliul Comisiei privind dosarul entitătii supus analizei Consiliului Comisiei.

2. Directia autorizare va înainta dosarul către S.E.E.A. În ziua primirii lui de la Secretariatul tehnic.

3. S.E.E.A. va efectua prelucrarea computerizată a datelor din dosar.

4. S.E.E.A. va proceda la alocarea si generarea codului de înscriere în Registru, împreună cu' Directia tehnologia informatiilor.

5. S.E.E.A. va transmite Directiei autorizare numărul de înregistrare alocat.

6. S.E.E.A. gestionează modificările de date în Registru.

7. S.E.E.A. monitorizează permanent datele din Registrul si conexiunile dintre ele, în vederea identificării ihcompatibilitătilor ce pot apărea.

8. S.E.E.A. elaborează, la cererea conducerii Comisiei, situatii centralizatoare utilizând datele din Registru.

 

CAPITOLUL V

Metodologie privind modificările în Registru

 

Art. 10. - (1) Modificările de date ale entitătilor autorizate sau avizate de Comisie, care implica si modificări în Registru, vor fi făcute la initiativa Comisiei, prin directiile si/sau departamentele sale.

(2) În cazul în care Comisia aprobă modificarea continutului unui document dintre cele care au stat la baza autorizării/avizării unei entităti si care, pe cale de consecintă, conduce la modificarea datelor înscrise în Registru, S.E.E.A., în baza unei note interne, va opera în Registru modificările respective.

(3) În cazul aparitiei unor erori materiale care implică modificări de date în Registru, se vor avea în vedere prevederile art. 5 si 6 din Norma metodologică a Comisiei privind avizarea/autorizarea.