MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 415         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            24. - Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

DECRETE

 

            651. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

            653. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

            654. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            51. - Ordonantă de urgentă privind darea unei părti dintr-un imobil în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

            570. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru floarea-soarelui, soia si porumb, însământate în primăvara anului 2004, în judetul Botosani si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

            573. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

            592. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei „Stichting World Full Contact Association” din Olanda

 

            603. - Hotărâre privind realocarea sumei prevăzute la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna- Fetesti si Tronsonul 5 - Fetesti-Cernavoda

 

            604. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea contractului de executie atfucrării „Lărgire la patru benzi a DN 5 de la Adunatii Copăceni la Giurgiu, km 23+200 - km 59+100”

 

            605. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A.

 

            606. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării - Statul Major al Fortelor Aeriene în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

            607. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judetul Bihor

 

            612. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            18. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în domeniul resurselor umane

 

            265. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor

 

            Rectificări la:

            - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 55/2007

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

            În temeiul prevederilor art. 142 si 143 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 5, art. 67 alin. (1) lit. a) si ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Valentin Zoltán Puskás se numeste în functia de judecător la Curtea Constitutională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Kozsokár Gábor.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 iunie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 24.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

            având în vedere propunerea Guvernului,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Art. 1. - Domnul Andrei Corbea-Hoisie se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Austria.

            Art. 2. - Domnul Andrei Corbea-Hoisie îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 651.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A, ale art. 11 si ale art. 78 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului apărării, în semn de apreciere deosebită pentru promovarea si extinderea relatiilor bilaterale dintre Armata Republicii Italiene si Armata României si a sprijinului constant acordat în îndepiinirea misiunilor încredintate detasamentelor românesti din teatrul de operatiuni din Irak,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter, pentru militari, cu însemn de război, domnului amiral Giampaolo Di Paola, seful Statului Major General al Armatei Italiene.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Mare Ofiter, pentru militari, cu însemn de război, domnului viceamiral Paolo La Rosa, seful Statului Major al Marinei Militare Italiene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iunie 2007. Nr. 653.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

în grad de Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia personală la îmbunătătirea conditiilor de îngrijire si tratament al pacientilor cu boli terminale, pentru implicarea permanentă în promovarea intereselor României în reiatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Graham Perolls, presedintele Fundatiei „Hospice of Hope România”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 654.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind darea unei părti dintr-un imobil în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

            Ambasada Frantei la Bucuresti a solicitat punerea la dispozitie a unei părti dintr-un imobil, situat în orasul Otopeni, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, în scopul realizării unui nou sediu pentru Liceul „Anna de Noailles”.

            Având în vedere că edificarea acestei institutii este necesară pentru realizarea de urgentă a continuitătii educării tinerilor,

            luând în considerare relatiile de cooperare internatională stabilite între cele două state, precum si onorarea angajamentelor asumate prin acord bilateral,

            recunoscând necesitatea finalizării lucrărilor fără întârziere astfel încât procesul de învătământ să se desfăsoare în bune conditii, Ambasada Frantei dorind ca unele activităti cu titlu provizoriu să înceapă în septembrie 2007,

            se impune ca măsurile necesare implementării deciziei de punere la dispozitie să fie luate imediat.

            Lipsa acestor măsuri ar avea consecinte grave asupra calitătii procesului educational. Totodată, timpul rămas până la sfârsitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgentă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constitutia României, republicată, până în luna septembrie 2007.

            Tinând cont de faptul că elementele sus-mentionate determină o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenta,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării.

            Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă darea imobilului prevăzut la art. 1 în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti, în vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul „Anna de Noailles”, pe durata existentei constructiei cu această destinatie.

            (2) Dreptul de folosintă gratuită încetează dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu destinatia sa.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului dat în folosintă gratuită potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobilul care se dă în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti

 

Adresa

Situatia juridică

a imobilului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Otopeni,

judetul Ilfov

Proprietar: statul român,

în administrarea

Ministerului Apărării

- imobil 2690 - partial

- cod 8,29.09

- nr. M.F. 103653

Pavilionul B:

- Suprafata construită = 1.592 m2

- Suprafata desfăsurată = 2.096 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1,44 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru floarea-soarelui, soia si porumb, însământate în primăvara anului 2004, în judetul Botosani si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se declară stare de calamitate naturală în agricultură în judetul Botosani, unde culturile de floarea-soarelui, soia si porumb, însământate în primăvara anului 2004, au fost afectate de seceta excesivă, persistentă în timp, din primăvara-vara anului 2004 si care afectează terenurile neirigate, fenomen natural prevăzut la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare.

            Art. 2. - (1) Culturile agricole afectate pentru care se acordă despăgubiri si sumele maxime ce se acordă ca despăgubire pe unitatea de suprafată sunt:

            a) porumb boabe 1.100 lei/ha;

            b) floarea-soarelui 450 lei/ha;

            c) soia 550 lei/ha.

            (2) Nivelul maxim al despăgubirilor prevăzute la alin. (1) reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului si se acordă numai pentru daune care depăsesc 30% din productie.

            Art. 3. - Procedura de calcul si de acordare a despăgubirilor aferente calamitătilor naturale în agricultură, declarate prin prezenta hotărâre, este prevăzută de Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare, precum si de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

            Art. 4. - Beneficiază de despăgubiri producătorii agricoli care au depus documentatia la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Botosani în cursul anului 2004, întocmită conform prevederilor legale.

            Art. 5. - Sumele necesare pentru despăgubirea producătorilor agricoli potrivit prezentei hotărâri, în sumă de 62.600 lei, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2007.

            Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

            Art. 7. - Termenul limită pentru depunerea documentatiei de către Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Botosani la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli, este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare

Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si ai art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) În scopul asigurării unei conceptii unitare a politicii statului de echipare cu constructii, instalatii, echipamente edilitare si locuinte a teritoriului national se înfiintează Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, denumit în continuare Consiliu interministerial, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si în subordinea Consiliului interministerial permanent pentru dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului si turism.

            (2) Componenta Consiliului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Consiliul interministerial are ca atributii principale analizarea si avizarea:

            a) studiilor de prefezabilitate ce stau la baza deciziei ordonatorilor principali de credite bugetare, pentru a realiza investitii care sunt, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în competenta de aprobare a Guvernului;

            b) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, surse proprii, si care sunt, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în competenta de aprobare a Guvernului;

            c) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică locală, care sunt, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, în competenta de aprobare a Guvernului;

            d) studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investitii care utilizează credite externe garantate de Guvern, precum si pentru obiectivele de investitii care utilizează fonduri comunitare;

            e) programelor privind activitatea de investitii si documentatii tehnico-economice care se aprobă de Guvern.

            Art. 3. - Ordonatorii de credite bugetare si operatorii economici vor prezenta documentatiile prevăzute la art. 2 însotite de avizul ordonatorului principal de credite, de avizele si de acordurile prealabile stabilite, potrivit legii.

            Art. 4. - (1) Se interzice ordonatorilor de credite bugetare si operatorilor economici să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investitii din categoria celor prevăzute la art. 2 fără avizul Consiliului interministerial.

            (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele de investitii din Programul pregătirii operative a teritoriului pentru apărare, stabilite de Ministerul Apărării.

            Art. 5. - Consiliul interministerial emite avizul care certifică necesitatea si oportunitatea investitiei, în concordantă cu cerintele investitorului si cu posibilitătile financiare preconizate.

            Art. 6. - (1) Consiliul interministerial îsi desfăsoară activitatea în plen sau în comisii de specialitate, în functie de natura si de complexitatea obiectivelor de investitii supuse avizării.

            (2) Entitătile din componenta Consiliului interministerial, în vederea analizei si emiterii unui punct de vedere privind documentatiile supuse avizării, pot angaja, în conditiile legii, consultantă externă si/sau internă.

            (3) Membrii Consiliului interministerial sunt solidar răspunzători pentru activitatea acestuia.

            Art. 7. - (1) La lucrările în plen ale Consiliului interministerial si în comisiile de specialitate ale acestuia pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale, ai asociatiilor profesionale, ai unor institutii de învătământ superior, precum si specialisti angajati pe bază de contract.

            (2) Specialistii angajati pe bază de contract vor fi desemnati prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

            Art. 8. - Consiliul interministerial colaborează cu ministerele si institutiile de specialitate guvernamentale, neguvernamentale si cu consiliile judetene si locale, în vederea îndeplinirii atributiilor sale.

            Art. 9. - (1) Pregătirea si desfăsurarea lucrărilor Consiliului interministerial se asigură de secretariatul acestuia, care functionează în cadrul Directiei generale lucrări publice din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

            (2) Consiliul interministerial poate beneficia de servicii specializate, contractate conform legii, în vederea desfăsurării în conditii optime si de calitate a activitătii sale.

            (3) În vederea monitorizării lucrărilor publice care au fost supuse avizării Consiliului interministerial, ordonatorii principali de credite sunt obligati să transmită datele solicitate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin directia de specialitate.

            Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va elabora Regulamentul privind procedurile de pregătire si desfăsurare a avizării lucrărilor publice de interes national si a locuintelor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 906/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 septembrie 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

1. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor – presedinte

2. Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - vicepresedinte

3. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor - vicepresedinte

4. Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - membru

5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor - membru

6. Reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - membru

7. Reprezentantul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - membru

8. Reprezentantul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - membru

9. Reprezentantul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - membru

10. Reprezentantul Ministerului Sănătătii Publice - membru

11. Reprezentantul Ministerului Apărării - membru

12. Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru

13. Reprezentantul ordonatorului principal de credite bugetara care supune spre avizare - membru studii de prefezabilitate si fezabilitate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei „Stichting World Full Contact Association” din Olanda

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. (2) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească functionarea în România a Fundatiei „Stichting World Full Contact Association”, persoană juridică de drept privat, de nationalitate olandeză, fără scop patrimonial, cu sediul în Olanda, localitatea Cuijk, Robijnlaan 71, 5431 ZM.

            Art. 2. - Fundatia „Stichting World Full Contact Association” are ca scop promovarea si sustinerea organizării de concursuri de arte martiale, precum si sprijinirea materială si morală a activitătilor sportive de arte martiale.

            Art. 3. - În România, Fundatia „Stichting World Full Contact Association” va functiona prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 196, judetul Prahova.

            Art. 4. - Fundatia „Stichting World Full Contact Association”, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian loan Atanase Bellu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 592.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind realocarea sumei prevăzute la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna-Fetesti si Tronsonul 5 - Fetesti-Cernavodă

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. – Suma de 28.464 mii lei rămasa necheltuitã până la sfârsitul anului 2006 din suma de 136.445 mii lei prevăzută la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna-Fetesti si Tronsonul 5 - Fetesti-Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2006, alocată pentru exercitiul bugetar al anului 2006, se realocă pentru exercitiile bugetare anuale, după cum urmează:

            a) suma de 14.095 mii lei pentru exercitiul bugetar al anului 2007, suma totală alocată în 2007 devenind 46.382 mii lei;

            b) suma de 9.136 mii lei pentru exercitiul bugetar al anului 2008, suma totală alocată în 2008 devenind 10.090 mii lei;

            c) suma de 5.233 mii lei pentru exercitiul bugetar al anului 2009, suma totală alocată în 2009 devenind 5.569 mii lei.

            Art. 2. - Pentru anul 2007 suma totală de 46.382 mii lei se suportă din bugetul aprobat al Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

            Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PFHM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucurestir 20 iunie 2007.

Nr. 603.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea contractului de executie a lucrării

„Lărgire la patru benzi a DN 5 de la Adunatii Copăceni la Giurgiu, km 23+200 - km 59+100”

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Pentru finalizarea contractului de executie a lucrării 4R14 „Lărgire la patru benzi a DN 5 de la Adunatii Copăceni la Giurgiu, km 23+200 - km 59+100”, se aprobă utilizarea sumei de 20.633 mii lei.

            Art. 2. - Pentru anul 2007 suma totală de 20.633 mii lei se suportă din bugetul aprobat al Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Cheltuieli neeligibile ISPA”.

            Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 604.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în administrarea Ministerului Transporturilor,

în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

            Art. 2. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. va reface constructiile, instalatiile si împrejurimile situate pe terenul afectat de lucrările de fluidizare a traficului pe DN1 între km 7+535 - km 11+938, în conditiile legii.

            Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Nationale de Autostrăzi si

Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde este situat

terenul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Academia de Politie

„Alexandru Ioan Cuza”,

Bucuresti, sectorul 1,

sos. Bucuresti-Ploiesti

nr. 46-62

Ministerul Internelor

si Reformei Administrative -

Academia de Politie

„Alexandru Ioan Cuza”

Ministerul Transporturilor,

Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România -

S.A.

Suprafata = 383 m2

TOTALUL SUPRAFETEI:

 

 

383 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării - Statul Major al Fortelor Aeriene în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării - Statul Major al Fortelor Aeriene în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

            (2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

            Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 606.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului

Apărării - Statul Major al Fortelor Aeriene în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării

activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locui unde este situat

terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicite tehnice

ale terenului

Statul Major

al Fortelor Aeriene,

UM 01835 „A”

Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1,

km 10,5

Ministerul Apărării -

Statul Major

al Fortelor Aeriene

Ministerul

Transporturilor,

Compania Natională

de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

Nr. M.F. 103.571 (partial)

Suprafata = 463 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judetul Bihor

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judetul Bihor, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

            Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 607.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Vaslui

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Vaslui, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Vaslui pentru finantarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă al comunei Perieni.

            Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

            Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 612.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII,

COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant

privind cooperarea în domeniul resurselor umane

 

            În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si al art. 4 lit. C pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

            ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în domeniul resurselor umane, convenit prin schimb de scrisori, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007.

            Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 30 mat 2007.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

 

            Excelentei Sale Yu Guangzhou

            Ministru adjunct

            Ministerul Comertului al Republicii Populare Chineze

 

            Excelentă,

            Am onoarea de a confirma primirea scrisorii Excelentei Voastre din 16 aprilie 2007, având următorul continut:

 

            „Excelentă,

            În numele Guvernului Republicii Populare Chineze, am onoarea de a confirma faptul că, în urma consultărilor, am convenit următoarele:

            1. În scopul consolidării cooperării în domeniul dezvoltării resurselor umane si schimburilor dintre China si România, Guvernul Republicii Populare Chineze va acorda un grant de 2.000.000 RMB, care va fi destinat proiectelor de dezvoltare a resurselor umane.

            2. Detaliile privind proiectele precizate mai sus vor fi stabilite ulterior de ambele părti.

            În cazul în care Excelenta Voastră confirmă, printr-o scrisoare de răspuns, aranjamentul sus-mentionat, prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea de răspuns a Excelentei Voastre vor constitui un acord între guvernele Chinei si României.

            Vă rog să primiti asigurarea înaltei mele consideratii.”

            De asemenea, am onoarea să confirm faptul că Guvernul României este de acord cu propunerea mentionată mai sus, prezentată de Guvernul Republicii Populare Chineze.

            Prin urmare, scrisoarea Excelentei Voastre împreună cu prezenta scrisoare constituie Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane, care va intra în vigoare la data efectuării schimbului de scrisori.

            Vă rog să primiti, Excelenta Voastră, asigurarea înaltei mele consideratii.

 

Ovidiu Silaghi,

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale

 

Bucuresti, 16 aprilie 2007.

 

ANEXA Nr. 2

 

            Excelentei Sale Ovidiu Silaghi

            Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale

 

            Excelentă,

            În numele Guvernului Republicii Populare Chineze, am onoarea de a confirma faptul că, în urma consultărilor, am convenit următoarele:

            1. În scopul consolidării cooperării în domeniul dezvoltării resurselor umane si schimburilor dintre China si România, Guvernul Republicii Populare Chineze va acorda un grant de 2.000.000 RMB, care va fi destinat proiectelor de dezvoltare a resurselor umane.

            2. Detaliile privind proiectele precizate mai sus vor fi stabilite ulterior de ambele părti.

            În cazul în care Excelenta Voastră confirmă, printr-o scrisoare de răspuns, aranjamentul sus-mentionat, prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea de răspuns a Excelentei Voastre vor constitui un acord între guvernele Chinei si României.

            Vă rog să primiti asigurarea înaltei mele consideratii.

 

Yu Guangzhou,

Ministrul adjunct al comertului

 

Bucuresti, 16 aprilie 2007.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor

 

            Tinând cont de referatele înregistrate la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 4.849 din 4 mai 2007, nr. 5.405 din 18 mai 2007, nr. 5.419 din 18 mai 2007 si nr. 5.343 din 17 mai 2007,

            tinând cont de Referatul înregistrat la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 5.461 din 18 mai 2007,

            având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor,

            în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

            inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

            Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul inspectorului de stat sef Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 7 alineatul (1), după litera a) se introduc sapte noi litere, literele a1)-a7), cu următorul cuprins:

            „a1) supravegherea achizitionării produselor aflate în domeniul reglementat;

            a2) verificarea existentei marcajului CE pe echipamentele din domeniul ISCIR pe care le au în supraveghere, precum si a inscriptionărilor pe acestea, prevăzute în dispozitiile legale aplicabile;

            a3) verificarea existentei documentelor însotitoare ale echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

            a4) informarea ISCIR despre neconformitătile constatate;

            a5) anuntarea inspectiei teritoriale ISCIR unde este înregistrat echipamentul/instalatia, în vederea scoaterii din evidentă în cel mult 15 zile de la data casării, precum si prezentarea documentelor de casare;

            a6) informarea în scris a inspectiei teritoriale ISCIR despre datele de identificare a noului detinător de echipamente/instalatii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosintă asupra acestor bunuri;

            a7) organizarea anuală a unei examinări a personalului de exploatare si întocmirea unui proces-verbal cu rezultatele examinării;”.

            2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

            „(6) RSVTI ce lucrează în domeniul ISCIR din cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare sunt obligati să respecte prevederile Prescriptiilor tehnice aplicabile - Colectia ISCIR, ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR, precum si celelalte dispozitii legale specifice activitătii în sectorul nuclear.”

            3. La articolul 18 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:

            „(4) Organizatorii vor trebui să depună, în vederea avizării de către ISCIR, următoarele documente, pentru a fi autorizati în acest domeniu pe o perioadă de 8 ani:”.

            4. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 24. - (1) Solicitantilor declarati admisi în urma examinării li se va elibera de către ISCIR - CFP un atestat, cu o valabilitate de 4 ani, prin care acestia demonstrează capabilitatea de a practica activitatea de RSVTI conform dispozitiilor inspectorului de stat sef al ISCIR prevăzute în ordinele nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si în prezentul ordin, coroborate cu celelalte dispozitii legale; persoanele fizice sau juridice care au dobândit deja  atestatul/autorizatia de RSVTI beneficiază automat de prelungirea valabilitătii atestatului/autorizatiei de la 2 ani la 4 ani, termenul de expirare fiind de 4 ani de la data eliberării acestor documente.

(2) Autorizatia este obligatoriu a fi avizată după 2 ani de la emitere de către inspectiile teritoriale ISCIR care au eliberat-o.

(3) Pentru avizarea autorizatiei de RSVTU solicitantii vor prezenta la inspectiile teritoriale ISCIR o adeverintă medicală din care să rezulte că sunt apti din punct de vedere medical să presteze această activitate, un cazier judiciar din care să rezulte că nu au săvârsit fapte de natură penală care să îi facă incompatibili cu practicarea acestei ocupatii, copie după actul de identitate si o cerere redactată olograf de către solicitant.”

5. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Taxa de reexaminare a candidatilor care au fost respinsi se va modifica automat în functie de modificarea prescriptiilor tehnice ISCIR.”

6. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Autorizatia de RSVTI este eliberată de ISCIR pentru o persoană fizică si are valabilitate de maximum 4 ani, putând fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii atât în unitatea în care lucrează cu contract individual de muncă cu normă întreagă, cât si în alte unităti ce detin/exploatează echipamente/instalatii ISCIR, prin încheierea unor contracte cu timp partial, timpul total de muncă al RSVTI neputând depăsi 12 ore pe zi.”

7. La articolul 41, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Autorizatia de RSVTI pentru o persoană juridică este eliberată de inspectia teritorială ISCIR si are valabilitate de maximum 4 ani, putând fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii în domeniul RSVTI pentru alte persoane juridice.”

8. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Suspendarea autorizatiei de RSVTI în cazul specificat la art. 46 nu prelungeste termenul de valabilitate la care expiră autorizatia de RSVTI ca persoană juridică.

(2) Suspendarea sau retragerea autorizatiei unei persoane fizice sau juridice în domeniul RSVTI poate fi făcută numai de către ISCIR, dacă se constată abateri de la prescriptiile tehnice ISCIR, de la ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR sau modificări/lipsuri ale îndeplinirii conditiilor initiale de autorizare.”

9. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Înregistrarea, modificarea sau completarea datelor de către detinătorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face la inspectia teritorială ISCIR, contra cost, conform tarifelor ISCIR aprobate, în functie de numărul de ore necesar acestor operatiuni.”

            10. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

            „(4) Înregistrarea, modificarea sau completarea datelor de către detinătorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face la inspectia teritorială ISCIR, contra cost, conform tarifelor ISCIR aprobate, în functie de numărul de ore necesar acestor operatiuni.”

            11. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

            „(4) Înregistrarea, modificarea sau completarea datelor de către detinătorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face la inspectia teritorială ISCIR, contra cost, conform tarifelor ISCIR aprobate, în functie de numărul de ore necesar acestor operatiuni.”

            12. La articolul 57, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 57. - (1) Autorizatia de RSVTI eliberată de ISCIR pentru persoanele fizice angajate la o persoană juridică ce execută serviciile prevăzute în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 are valabilitate de maximum 4 ani.”

13. La articolul 65, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Verificarea/înregistrarea, modificarea sau completarea datelor de către detinătorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face la inspectia teritorială ISCIR, contra cost, conform tarifelor ISCIR aprobate, în functie de numărul de ore necesar acestor operatiuni.”

14. Articolul 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Persoanele fizice care au fost autorizate ca RSVTI si care detin deja o autorizatie în acest sens, dacă doresc să desfăsoare si activitătile precizate în ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si în prezentul ordin, vor participa în mod obligatoriu la un curs de perfectionare în acest domeniu, urmând a fi autorizate în conformitate cu prezenta procedură.

(2) în autorizatiile de RSVTI eliberate de către inspectiile teritoriale ISCIR pentru persoane fizice si juridice se modifică denumirea «Ministerul Economiei si Comertului» cu «Ministerul Economiei si Finantelor».

(3) Modificarea ulterioară a denumirii Ministerului Economiei si Finantelor va duce automat la obligativitatea ISCIR prin inspectiile sale teritoriale de a modifica autorizatiile cu noua denumire a ministerului.

(4) în autorizatiile de RSVTI eliberate de către inspectiile teritoriale ISCIR pentru persoane fizice si juridice se modifică durata de valabilitate la 4 ani a autorizatiilor si se va trece obligativitatea vizării acestora după 2 ani, conform prezentei proceduri.

(5) Autorizatiile de RSVTI eliberate de către inspectiile teritoriale ISCIR pentru persoane fizice si juridice vor fi completate si cu următoarele dispozitii:

«Solicitarea vizării autorizatiei se va face de către titularul acesteia, cu minimum 30 de zile înaintea expirării a 2 ani de la emitere, cu respectarea dispozitiilor din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006.

Nerespectarea termenului si a obligativitătii dispozitiei de vizare a autorizatiei, prevăzute prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006, cu modificările si completările ulterioare, duce la retragerea de drept a autorizatiei de RSVTI.

Neîndeplinirea de către titularul autorizatiei a conditiilor initiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizatiei de RSVTI.»“

Art. II. - Furnizorii de formare/specializare profesională, persoanele fizice identificate în Ordinul nr. 333/2006, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, Centrul de formare profesională din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si inspectiile teritoriale ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 18 mai 2007.

Nr. 265.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 55/2007 pentru înfiintarea Registrului national al informatiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic si transmiterea informatiei către Comisia Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la art. 4 lit. c), în loc de: „...la Conventia privind securitatea biologică.” se va citi: „...la Conventia privind diversitatea biologică.”