MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 307         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

122. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

 

505. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

 

123. - Lege pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

506. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

126. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

509. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

            8. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Decizia nr. 383 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            328. - Hotărâre pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            123. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a atributiilor secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adoptii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            706/1.667. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatârea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatârea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 11 decembrie 2006.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea

Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului

„Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatârea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatârea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 505.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            „Art. 5. - Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durată de existentă a constructiilor, a următoarelor cerinte esentiale:

            a) rezistentă mecanică si stabilitate;

            b) securitate la incendiu;

            c) igienă, sănătate si mediu;

            d) sigurantă în exploatare;

            e) protectie împotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termică.”

            2. În întreg cuprinsul legii, cuvântul „cerinte” se înlocuieste cu sintagma „cerinte esentiale1.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 506.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii

care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea

unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 509.

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

 

            Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

            Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 13/2006 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României se abrogă.

            Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din 7 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 7 mai 2007.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României,

care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007

 

1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I

1.1. Ordine ale ministrilor, precizări, instructiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administratiei publice centrale si de alte institutii publice, care nu sunt prevăzute de legea fundamentală în art. 78,100, 108, 115 si 147

50 lei/pagină de manuscris

1.2. Deciziile pronuntate de sectiile unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie

50 lei/pagină de manuscris

1.3. Anunturi prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare

50 lei/pagină de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a

2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citatii emise de instantele judecătoresti

 

2.2. Citatii la care numărul persoanelor citate este mai mare de unul

15 lei/anunt+5 lei/rând de tabel

2.3. Publicarea ordonantei judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin

65 lei/pagină de manuscris

2.4. Publicarea ordonantei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hotărârii irevocabile a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată

65 lei/pagină de manuscris

2.5. Acte procedurale ale instantelor judecătoresti, a căror publicare este prevăzută de lege

65 lei/pagină de manuscris

2.6. Extras-cerere pentru dobândirea sau renuntarea la cetătenia română

80 lei/anunt

2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute

65 lei/pagină de manuscris

2.8. Anunturi privind data la care au loc adunările generale ale judecătorilor si procurorilor, precum si perioada de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)

65 lei/pagină de manuscris

2.9. Deciziile Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

65 lei/pagină de manuscris

2.10. Publicarea declaratiilor de avere potrivit legii

50 lei/pagină de manuscris

2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si a raportului privind starea justitiei

50 lei/pagină de manuscris

2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autoritătilor publice

50 lei/pagină de manuscris

2.13. Bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national

50 lei/pagină de manuscris

2.14. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

65 lei/pagină de manuscris

2.15. Publicatii cu prezentare tabelară

5 lei/rând de tabel

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a

 

3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pagină de manuscris

3.2. Publicarea următoarelor acte:

90 lei/pagină de manuscris

• proiecte de fuziune/divizare

(2000 de semne/pagină de manuscris)

• acte aditionale

 

• somatii

 

• convocări AGA

 

• hotărâri AGA

 

• acte de numire a lichidatorilor

 

* bilanturi contabile ale lichidatorilor

 

• raportări ale cenzorilor în caz de lichidare

 

• bilanturi ale băncilor

 

• hotărâri judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege

 

• alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

 

3.3. Publicatii cu prezentare tabelară

5 lei/rând de tabel

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a V-a

 

4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel national si de ramură

Tariful se calculează în functie de numărul de pagini si de tirajul comandat

5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a

 

5.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006

50 lei/pagină de manuscris

 

5.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

50 lei/pagină de manuscris

5.3. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

50 lei/pagină de manuscris

5.4. Publicatii cu prezentare tabelară

5 lei/rând de tabel

6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a

 

6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de

înmatriculare a societătii cooperative

31,5 lei/pagină de manuscris

6.2. Publicarea următoarelor acte:

90 lei/pagină de manuscris

• proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat

 

• acte aditionale

 

• hotărâri AGA prin care se aprobă situatia financiară anuală sau se majorează capitalul social

> 10%

• acte de dizolvare a societătii cooperative

 

• alte modificări ale actului constitutiv al societătii absorbante

 

• act de numire a lichidatorilor

 

• publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA

 

• alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

6.3. Publicatii cu prezentare tabelară

5 lei/rând de tabel

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347 din 3 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Ion Gabriel Velica în Dosarul nr. 4.837/94/2006 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Ministerul Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, pentru considerentele ce au fundamentat Decizia Curtii Constitutionale nr. 953 din 19 decembrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 27 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.837/94/2006, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Ion Gabriel Velica în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că „obligativitatea depunerii la sediul unitătii de politie a unei plângeri adresate unei instante de judecată face ca accesul la justitie să fie mediat de această unitate de politie si, prin urmare, să fie îngrădit. Chiar dacă plângerea urmează a fi, în cele din urmă, înaintată unei instantei de judecată, această înaintare se poate face la o instantă gresită, ori cu întârziere si, la limită, este creată posibilitatea ca dosarul să nu fie trimis deloc, iar simpla existentă a acestei posibilităti constituie, evident, o îngrădire a accesului la justitie. Contravenientul nu poate depune direct plângere la instanta pe care o consideră competentă, întrucât executarea amenzii si a sanctiunilor contraventionale complementare nu se suspendă decât de la data înregistrării plângerii la unitatea de politie. Prin urmare, nu va avea beneficiul suspendării decât dacă, si numai din momentul în care, a depus plângere la unitatea de politie”.

Judecătoria Buftea consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitu­tionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că măsura depunerii plângerii la organul de politie se justifică prin aceea că, luând act de plângerea depusă de contravenient, organul de politie nu va dispune nicio măsură pentru executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat aceasta.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, arătând că „obligatia depunerii plângerii la organul din care face parte organul constatator, ca si conditie de acces la justitie, nu poate fi justificată în mod obiectiv si rezonabil”. Se face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 953 din 19 decembrie 2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei, Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin încheierea din 27 noiembrie 2006, a devenit aplicabilă, de la data de 1 decembrie 2006, forma republicată, cu renumerotarea textelor, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, urmare a intrării în vigoare a acestui din urmă act normativ. Dispozitiile legale criticate, astfel cum au fost modificate, si păstrând solutia legislativă de principiu criticată de autorul exceptiei, sunt cuprinse în prezent în art. 118 alin. (1), (2) si (5) din aceeasi ordonantă.

Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 118 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins:

„(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a cărui rază de competentă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti.

[...] (5) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecată pe raza căreia a fost săvârsită fapta.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată se constată că, în jurisprudenta sa, Curtea

Constitutională s-a mai pronuntat asupra neconstitutionalitătii unor dispozitii legale cu un continut asemănător, în raport de critici similare celor formulate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, si a constatat că prevederile criticate, potrivit cărora „plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens”, sunt neconstitutionale, întrucât încalcă principiul liberului acces la justitie.

Pentru a pronunta această solutie, Curtea a retinut, în esentă, că existenta oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau ratională si care ar putea până la urmă să nege liberul acces la justitie al persoanei, încalcă în mod flagrant prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie. Astfel, obligatia depunerii plângerii la organul din care face parte agentul constatator, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificată în mod obiectiv si rezonabil nici prin faptul că, primind plângerea, organele administrative ar avea cunostintă de ea si nu ar porni la executarea amenzii aplicate. Mai mult decât atât, o asemenea solutie legislativă ar putea da nastere la abuzuri săvârsite de către agentii organelor administrative, ceea ce, în final, chiar dacă ar duce la tragerea la răspundere penală sau disciplinară a acestora, ar îngreuna sau chiar nega dreptul contestatorului la accesul liber la justitie.

În aceeasi ordine de idei, retinând că, „în sensul principiului constitutional instituit de art. 21 privind accesul liber la justitie, se înscrie si posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime”, Curtea a statuat că textul de lege criticat, prin instituirea obligatiei de depunere a plângerii contraventionale la organul constatator, îngrădeste accesul direct la justitie atât timp cât nu prevede ca alternativă si posibilitatea ca plângerea să poată fi depusă si la instanta de judecată.

Problema de neconstitutionalitate dedusă Curtii în prezenta cauză este, în esentă, aceeasi, autorul exceptiei criticând, în raport de prevederile art. 21 din Constitutie, solutia legislativă constând în obligativitatea depunerii la sediul unitătii de politie din care face parte organul constatator a plângerii formulate împotriva procesului-verbal de contraventie, adresată de fapt unei instante de judecată, si conditionarea acordării suspendării executării amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de înregistrarea acestei plângeri la unitatea de politie. Asa fiind, considerentele care au fundamentat pronuntarea deciziei mai sus mentionate sunt valabile si în prezenta cauză, aceasta cu atât mai mult cu cât, astfel cum a statuat Curtea în considerentele aceleiasi decizii, legiuitorul, „în alegerea solutiilor sale legislative, trebuie să tină seama de prevederile constitutionale, neputându-le eluda în exercitarea competentei sale în materie de procedură. în caz contrar, se încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, potrivit cărora, «În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie»“.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d), al art. 29 si al art. 31 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Ion Gabriel Velica în Dosarul nr. 4.837/94/2006 al Judecătoriei Buftea si constată că dispozitiile art. 118 alin. (1), (2), si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 383

din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2

din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Sabah Haj Chafik în Dosarul nr. 6.457/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Dalati Bassam, interpret autorizat de limba arabă, desemnat în vederea asigurării traducerii pe parcursul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate.

Magistratul-asistent învederează Curtii că partea Oficiul National pentru Refugiati a transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta precizează că Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată, dar reglementarea criticată a fost preluată de art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 ianuarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 6.457/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Sabah Haj Chafik într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva hotărârii Oficiului National pentru Refugiati de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat sau a protectiei umanitare conditionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 încalcă prevederile art. 22 alin. (2) din Constitutie si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată, în esentă, că textul de lege criticat este lipsit de precizie si claritate, motiv pentru care permite limitarea arbitrară a conditiilor de acordare a protectiei umanitare conditionate numai la situatiile în care riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante ar surveni dintr-o temere bine întemeiată de persecutie pentru unul dintre cele 5 motive ale definitiei Conventiei de la Geneva: rasa, religia, nationalitatea, opiniile politice si apartenenta la un anumit grup social.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu-tionalitate.

Avocatul Poporului precizează că Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, iar solutia legislativă continută în textul criticat a fost preluată, de principiu, de art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din legea amintită, acest ultim text de lege fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu-tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004.

La data sesizării Curtii Constitutionale, aceste prevederi erau abrogate prin efectul dispozitiilor art. 152 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, intrată în vigoare la 16 august 2006.

Textul de lege criticat din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost preluat, în esentă, de art! 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006, care instituie o formă de protectie a străinilor si apatrizilor, denumită protectie subsidiară.

Prin urmare, Curtea va lua în discutie, ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, care au următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 - „Protectia subsidiară:

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnârii în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: [... ]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante. De asemenea, autorul sustine si contrarietatea cu prevederile art. 3 din Conventia împotriva torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care interzic statelor să expulzeze, să reîntoarcă, sau să extrădeze o persoană către un alt stat dacă există motive serioase de a crede că acolo ea riscă să fie supusă la tortură, arătând si modul în care autoritătile competente vor stabili existenta unor asemenea motive.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că a mai exercitat, în numeroase rânduri, controlul de constitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006, prin prisma acelorasi critici de neconstitutionalitate ca si cele formulate în prezentul dosar si prin raportare la aceleasi texte constitutionale si conventionale. Astfel, prin mai multe decizii, dintre care cea mai recentă este Decizia nr. 116 din 15 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Sabah Haj Chafik în Dosarul nr. 6.457/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică

a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul „Electrificare 2007- 2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate, având ca scop finalizarea electrificării localitătilor urbane, rurale izolate si a obiectivelor sociale dispersate, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Perioada de implementare a programului este cuprinsă între anii 2007-2009.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Unitatea de management al programului pentru implementarea si monitorizarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate, denumită în continuare U.M.P. „Electrificare 2007-2009”.

(2) U.M.P. „Electrificare 2007-2009” se constituie în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunitătile locale.

(3) Se aprobă structura de organizare a U.M.P. „Electrificare 2007-2009”, prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2007.

(5) Regulamentul de functionare al U.M.P. „Electrificare 2007-2009” si numirea directorului său se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Conducerea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate se asigură de o comisie interministerială de coordonare, constituită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în subordinea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata internă, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi formată dintr-un presedinte, secretarul de stat pentru comunitătile locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, si 2 membri cu functia de secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, respectiv Ministerului Finantelor Publice, desemnati de către aceste ministere si numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 4. - (1) Regulamentul privind implementarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate se elaborează de către U.M.P. „Electrificare 2007-2009”, se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului si se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Proiectul regulamentului privind implementarea Programului „Electrificare 2007-2009” se notifică Consiliului Concurentei înainte de aprobarea acestuia prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Retelele de distributie a energiei electrice realizate din fonduri publice fac parte din proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale.

(4) În vederea asigurării compatibilitătii măsurilor de natura ajutorului de stat cu mediul concurential normal, eventualele măsuri de ajutor de stat vor fi acordate după îndeplinirea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Economiei si Comertului a procedurilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat.

Art. 5. - (1) Finantarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate este prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Sursele de finantare atrase de către părtile implicate în program, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 3, fac parte din program, care se modifică corespunzător, potrivit legii.

(3) U.M.P. „Electrificare 2007-2009” controlează si modul de gestiune a asistentei financiare nerambursabile comunitare acordate consiliilor locale pentru acest program.

            Art. 6. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 328.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL „ELECTRIFICARE 2007-2009”

privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate

 

Situatia actuală

În prezent există în România localităti izolate, amplasate la distante mari de centrele comunale si dispersate pe tot teritoriul tării, rămase în urmă din punct de vedere economic si chiar al civilizatiei, aceste localităti nefiind electrificate (circa 30% dintre acestea sunt cătune cu 5-10 gospodării).

Racordarea la reteaua electrică de distributie a acestor localităti izolate este o cerintă minimală pentru asigurarea unor conditii de viată normale. Având în vedere încheierea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană si intrarea într-o nouă etapă, se impune respectarea angajamentelor asumate de România pentru asigurarea dezvoltării economice si sociale a regiunilor izolate.

La data de 15 mai 2006, la nivelul întregii tări, mai existau circa 67.738 gospodării neelectrificate, amplasate după cum urmează:

1. În cadrul operatorilor de distributie apartinând Societătii Comerciale „Electrica” - S.A. (41.706 gospodării), din care:

• 2.669 de gospodării amplasate în 82 de localităti total neelectrificate;

• 20.215 de gospodării amplasate în 890 de localităti rurale partial electrificate;

• 18.822 de gospodării amplasate în 93 de localităti urbane care necesită extinderi.

2. în cadrul operatorilor de distributie privatizati (26.032 gospodării):

• 658 de gospodării amplasate în 39 de localităti total neelectrificate;

• 17.762 de gospodării amplasate în 882 de localităti rurale partial electrificate;

• 7.612 de gospodării amplasate în 79 de localităti urbane care necesită extinderi.

Electrificarea tuturor localitătilor necesită însă investitii cu costuri foarte mari si cu durata îndelungată de recuperare a investitiei. Astfel, din analiza costurilor rezultă că fondurile necesare finalizării procesului de electrificare la nivelul întregii tări au valoarea de circa 479.627 mii lei.

Costul unitar rezultat din studiu, necesar pentru racordarea la reteaua de distributie a unei locuinte izolate, este cuprins între 10-240 mii lei, în functie de amplasament.

Obiectivele programului:

a) finalizarea instalării retelelor de electrificare în localitătile complet neelectrificate;

b) extinderea retelelor de electrificare în localitătile cu dezvoltare periferică puternică;

c) asigurarea electricitătii în localitătile izolate, prin folosirea de grupuri de generare independente.

Scopul programului este asigurarea cu energie electrică a cât mai multor gospodării în scopul ameliorării conditiilor de viată si al cresterii accesului la reteaua electrică a întreprinderilor mici si mijlocii.

În vederea implementării programului, se va înfiinta Unitatea de management al programului, care va avea printre atributii mentinerea legăturii cu toate autoritătile locale implicate - autoritătile administratiei publice locale, cu Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor - în vederea întocmirii de programe de executie a retelelor necesare pentru electrificare sau extindere, după caz, si a unor programe de finantare în functie de posibilitătile de finantare. Astfel, programele de constructie a retelelor vor fi finalizate din:

1. fonduri ale autoritătilor administratiei publice locale, prin programe de investitii proprii;

2. fonduri de la bugetul de stat;

3. fonduri ale distribuitorilor, unde gradul de rentabilitate permite;

4. fonduri comune ale autoritătilor locale si ale distribuitorilor;

5. surse atrase prin:

- credite bancare;

- fonduri europene;

- fondul constituit din perceperea tarifului de retea.

Esalonarea fondurilor pe ani se face în functie de disponibilitătile bugetare ale autoritătilor locale si de posibilitatea atragerii de surse în completare. în principiu, apreciem că esalonarea pe ani va fi de circa 20% în anul 2007, 40% în anul 2008 si 40% în anul 2009.

Plan de actiuni pentru implementarea programului:

 

Actiunea

Termen de realizare

Responsabil

1. Crearea la nivelul fiecărui consiliu judetean a unui colectiv de implementare a Planului national de electrificare

Aprilie 2007

Consiliile judetene U.M.P.

2. Elaborarea de către autoritătile locale la nivel de localitate si integrarea la nivel judetean a necesarului de extindere a retelelor pe perioada 2007-2009 si defalcatpe fiecare an

Mai 2007

Consiliile locale U.M.P.

3. Elaborarea de către distribuitorii de energie electrică a planurilor de investitii proprii în extinderea de retele pe zonele de activitate ale acestora pe perioada 2007-2009 si defalcat oe fiecare an

Mai 2007

Operatorii locali Consiliile locale U.M.P.

4. Calculul finantărilor în functie de investitiile proprii ale distribuitorilor

Mai 2007

Autoritătile locale U.M.P.

5. Calculul necesarului de finantare la nivelul fiecărui judet, al surselor proprii si al surselor atrase

Mai 2007

Consiliile judetene U.M.P.

 

Actiunea

Termen de realizare

Responsabil

6. Integrarea de către Unitatea de management al programului a planurilor autoritătilor locale si a planurilor distribuitorilor, precum si clarificarea necesarului suplimentar de finantare la nivelul tării

Iunie 2007

U.M.P.

7. Actualizarea Programului „Electrificare 2007-2009” si elaborarea de către Unitatea de management al programului a Planului national de electrificare oe localităti, surse de finantare si pe ani, în baza datelor transmise din teritoriu

Iunie 2007

U.M.P.

8. Monitorizarea de către Unitatea de management al programului a implementării Programului „Electrificare 2007-2009”

Perioada derulării Programului

U.M.P.

 

Strategia de punere în aplicare a Programului „Electrificare 2007-2009”

Consiliile locale, cu consultarea operatorilor de distributie din zonă, vor coordona realizarea investitiilor corespunzătoare prezentului program, conform procedurilor care vor fi reglementate prin Regulamentul de implementare a Programului privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate, în sensul aplicării listei de priorităti întocmite de Unitatea de management al programului, cu luarea în considerare, ca principiu director, a utilitătii pentru dezvoltarea economică viitoare a zonei (costul investitiei specifice, numărul de persoane care urmează să beneficieze de aceste servicii etc).

Operatorii de distributie elaborează anual un studiu privind stadiul electrificării zonelor rurale si stabilesc, în functie de prioritătile identificate de consiliile locale, necesarul de lucrări si de investitii; operatorii de distributie elaborează studii punctuale pentru alimentarea cu energie electrică a zonelor neelectrificate, la solicitarea consiliilor locale, dar numai pe bază contractuală. în acest studiu sunt analizate si solutii alternative de alimentare cu energie electrică a consumatorilor din zonele izolate (inclusiv utilizarea de surse regenerabile de energie), acolo unde solutia clasică de alimentare cu energie electrică este neeconomică.

În stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrică a zonelor izolate dispersate se impune utilizarea surselor de energie electrică în sistem distribuit, în scopul diminuării indicatorilor specifici ai investitiilor pentru racordarea la reteaua electrică de distributie a zonelor izolate. Aceasta se poate realiza fie prin constructia de retele electrice de tensiuni si configuratii reduse, fie prin utilizarea de resurse energetice locale si neconventionale, în conditii de rentabilitate. Alegerea solutiilor se va face tinându-se seama de următoarele criterii:

• amplasamentul zonei de consum în raport cu sursele conventionale existente, respectiv reteaua electrică de distributie din sistem;

• existenta în zonă a unor resurse energetice neconventionale, locale, potential disponibile în vederea valorificării;

• dinamica dezvoltării zonei privind consumul energetic declarat;

• ofertele tehnologice de pe piata de achizitie a materialelor, aparatajelor si echipamentelor;

• arealul geografic, cu repartitia si densitatea de sarcină energetică;

• dimensiunile si forma arealului geografic ocupat de consumatorii izolati care poate favoriza sau nu, din punct de vedere tehnico-economic, solutiile de alimentare fie din reteaua electrică de distributie, fie din surse locale neconventionale;

• forma si geomorfologia terenului determină gradul de utilizare, favorabil sau nu, al resurselor energetice. Zonele de ses, submontane sau montane prezintă fiecare particularităti specifice de acces la resursele energetice, particularităti ce rezidă din factori limitativi naturali;

• profilul categoriilor de consumatori în raport cu parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate;

• capabilitatea financiară a solicitantilor de a deveni consumatori de energie electrică.

Se impune, de asemenea, realizarea de către operatorii de distributie a unor studii de prognoză a consumului energetic din zonele neelectrificate. De regulă, sunt solicitanti pentru o putere absorbită redusă, caz în care se poate utiliza conversia în energie electrică a unor surse neconventionale. în stadiul actual al electrificărilor rurale se pot întâlni următoarele situatii de densitate a consumatorilor: grupuri de consumatori rurali cu 1-20 de unităti habitationale, grupuri de consumatori rurali cu peste 20 de unităti habitationale si grupuri de case de vacantă cu 1-20 de unităti habitationale.

I. Alimentarea cu energie electrică prin constructia de retele electrice racordate la reteaua electrică de distributie, de tensiuni si configuratii reduse

Pentru lungimi mari ale racordului de medie tensiune se poate folosi, ca o solutie de etapă, solutia 20 kV bifazat, PT 20/0,4 (0,231) kV, LEA monofazată 0,231 kV, care poate fi utilizată pentru zonele cu perspectivă de dezvoltare ulterioară importantă a consumului. Restrictia este legată de asigurarea unui factor de nesimetrie de maximum 2%.

Utilizarea tensiunii monofazate de 6 kV (PT 20/6 kV, racord monofazat 6 kV, PTA 6-0,231 kV, LEA monofazată 0,231 kV) prezintă interes pentru lungimi mari ale racordului de medie tensiune (peste 4 km) numai dacă nesimetriile rezultate în cazul sistemului 20 kV bifazat sunt mai mari de 2% si pot fi rezolvate prin transformatoare 20 kV trifazat/6 kV monofazat. De asemenea, solutia poate prezenta avantaje economice dacă se renuntă la conductorul de nul (cu simplificarea sistemului de console) si se trece la un sistem „fază-pământ”. Această solutie a fost deja aplicată în unele zone din judetul Suceava.

Solutia care prezintă avantaje economice semnificative se referă la utilizarea tensiunii de 1 kV (racord trifazat 20 kV, PT 20/1 kV, LEA trifazată 1 kV, PTA 1/0,4, LEA trifazată 0,4 kV). Se asigură preluarea unui consum de 25-30 kW la o distantă de 3-3,5 km fată de reteaua de 20 kV existentă. Solutia se pretează la zone izolate, fără perspective de consum importante.

În această situatie, instalatiile de alimentare cu energie electrică construite fac parte din domeniul public al autoritătilor publice locale, operatorii de distributie fiind obligati ca, la solicitarea acestora, să le preia în întretinere si exploatare, pe baza unui contract de concesiune, pe toată durata de viată a acestora.

II. Alimentarea cu energie electrică prin utilizarea grupurilor electrogene individuale sau pentru grupuri de gospodării

Una dintre solutiile cele mai rentabile pentru electrificarea zonelor izolate este producerea locală a energiei electrice prin utilizarea grupurilor electrogene. Performantele tehnologice înregistrate în ultimii ani în domeniul producerii de grupuri electrogene accesibile consumatorilor de energie electrică au făcut ca aceste echipamente să devină usor de folosit, să necesite o mentenantă redusă si au permis o optimizare a consumului de combustibil. Această solutie prezintă un avantaj important din punctul de vedere al efortului investitional initial (circa 1.200 euro). În plus, utilizarea grupurilor electrogene poate fi o solutie de etapă, urmând ca ulterior să se realizeze racordarea la retea. Dezavantajul acestei solutii îl constituie pretul ridicat al energiei electrice produse (de circa 5-7 ori mai mare decât solutia racordării la sistem). Acest dezavantaj poate fi diminuat dacă se promovează o initiativă legislativă prin care combustibilul utilizat se scuteste de accize, cu precizările necesare privind proprietarul grupurilor (consiliul local) si sursa de acoperire a diferentei dintre pretul energiei produse de grup si costul energiei electrice plătit de abonatii alimentati la reteaua electrică de distributie.

III. Alimentarea cu energie electrică prin utilizarea de surse regenerabile de energie

Utilizarea surselor de energie regenerabile constituie, de asemenea, o solutie alternativă pentru situatiile în care costurile racordării la retea sunt foarte mari. Sustinerea legală a acestor solutii se regăseste în Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003. Adoptarea unei solutii utilizând energia solară si eoliană trebuie făcută doar după cercetarea conditiilor locale si determinarea eficientei economice. Avându-se în vedere experimentele realizate de Societatea Comercială ICEMENERG - S.A. pentru alimentarea cu energie electrică, folosind sursele regenerabile ale unor locuinte din zona muntilor Apuseni, rezultă că aceste solutii sunt viabile în zonele cu potential solar si eolian ridicat, mai ales prin utilizarea unor variante combinate. Solutiile de alimentare cu grupuri eoliene + solare de 5-10 kVA pot conduce, în anumite zone din Bihor, de exemplu, la valori cu circa 10-30% mai reduse fată de solutia clasică.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA DE ORGANIZARE

a Unitătii de management al Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate (implementare si monitorizare)

 

 

Director de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul evaluare tehnică 4 specialisti

 

Compartimentul evaluare economică 2 specialisti

 

Compartimentul economic 2 specialisti

 

Compartimentul contractare 3 specialisti

 

Compartimentul achizitii 3 specialisti

 

Compartimentul de implementare 6 specialisti

 

ANEXA Nr. 3

 

FINANTAREA PROGRAMULUI

Total estimativ privind sumele necesare defalcate pe ani

 

- mii lei -

An/Surse

2007

2008

2009

TOTAL:

TOTAL:

94.907

192.360

192.360

479.627

Din bugetele locale

5.195

12.934

12.934

31.063

Din bugetul de stat - prin ministerele implicate, conform art. 12 din Legea nr. 13/2007

33.389

66.779

66.779

166.947

împrumuturi, din care:

11.467

22.934

22.934

57.335

• Consilii locale

11.467

11.467

11.467

34.401

• Ministerul Administratiei si Internelor*)

-

11.467

11.467

22.934

Granturi si investitii ale operatorilor de distributie

33.389

66.779

66.779

166.947

Fonduri europene

11.467

22.934

22.934

57.335


*) Conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Administratiei si Internelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”.

 

Unitatea de management al programului functionează în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cu stabilirea unei colaborări cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Conturile de finantare sunt monitorizate de către Unitatea de management al programului si sunt alimentate din surse la dispozitia următoarelor institutii: autorităti ale administratiei publice locale, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Ministerul Integrării Europene - Directia generală de dezvoltare regională -, prin Unitatea de management al programului pentru fondurile structurale destinate domeniului energetic pe programe de extindere a retelei nationale de distributie energie electrică.

Garantiile agentilor economici care solicită înscrierea în procesul licitatiei publice sunt vărsate în conturi separate, cu titlu de fond de garantie, deblocabil numai cu acordul Unitătii de management al programului.

Caietul de sarcini pentru licitatie este elaborat de Unitatea de management al programului în formula inserării tuturor măsurilor asigurătorii ce pot conduce la buna desfăsurare a programului.

Finantarea Programului „Electrificare 2007-2009” se face si prin contractarea de împrumuturi de către consiliile locale si din alocări din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, esalonat pe perioada 2007-2009. Ca ultimă posibilitate de finantare, acolo unde sumele necesare nu se pot acoperi prin primele două surse de finantare, este contractarea unor împrumuturi de către Ministerul Finantelor Publice, în conformitate cu Legea datoriei publice nr. 313/2004. Această formă de finantare urmează a se reglementa prin hotărâre a Guvernului, după înfiintarea Unitătii de management al programului.

Beneficiarul împrumutului contractat de către Ministerul Finantelor Publice este Ministerul Administratiei si Internelor, care efectuează si plata serviciului datoriei publice.

Rambursarea împrumutului contractat de către Ministerul Finantelor Publice, precum si plata dobânzilor si comisioanelor aferente împrumutului se fac din sumele alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a atributiilor secretarului de stat al Oficiului Român

pentru Adoptii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, atributiile secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adoptii vor fi exercitate, cu caracter temporar, până la numirea în functie a secretarului de stat, de către doamna Gabriela Elena Petrescu, secretar general al Oficiului Român pentru Adoptii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 7 mai 2007.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE Nr. 706 din 18 aprilie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

Nr. 1.667 din 4 mai 2007

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1), (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

având în vedere referatul de aprobare al Directiei generale gestiune deseuri si substante periculoase,

ministrul mediului si dezvoltării durabile si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (3), litera c) se abrogă.

Art. II. - Cererile depuse în vederea înregistrării producătorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, aflate în curs de solutionare, intră sub incidenta prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian