MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 341         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

454. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele tocate, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 129.239 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor lucrări ce vizează asigurarea de utilităti de natura investitiilor pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea sumei de 151.206 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor lucrări pentru edificarea si construirea de campusuri scolare la unitătile de învătământ preuniversitar, potrivit anexei nr. 2. Art. 3. - Se aprobă repartizarea sumei de 157.162 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor obiective de investitii, lucrări de consolidare, reabilitare si dotările aferente pentru înfiintarea si modernizarea unor scoli de arte si meserii, potrivit anexelor nr. 3 si 4.

Art. 4. - (1) Pentru obiectivele noi de investitii prevăzute în anexele nr. 2 si 3 se vor utiliza proiectele-tip achizitionate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Dotările investitionale constând în echipamente didactice conform standardelor de pregătire profesională care urmează a se achizitiona pentru scolile de arte si meserii prevăzute în anexa nr. 3 se vor aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 5. - (1) Sumele prevăzute la art. 1-3 se transferă către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 454.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ASIGURAREA UTILITĂTILOR DE NATURA INVESTITIILOR

LA UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

FINANTATE ÎN ANUL 2007

DIN BUGETUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judetul/ Institutia de învătământ/ Autoritatea locală

NATURA LUCRĂRII

SUMA

ALOCATĂ

(mii lei)

TOTAL

129239

ALBA

3214

1

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Târsa, com. Avram lancu

Utilităti

107

2

2

Scoala cu cls. I-IV sat Ciuldesti, com. Bistra

Utilităti

140

3

3

Scoala cu cls. I-IV sat Trifesti, com. Horea

Utilităti

31

4

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Ceru Băcăinti, com. Ceru Băcăinti

Utilităti

40

5

5

Scoala cu cls. I-VIII sat Ohaba, com. Ohaba

Utilităti

150

6

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Ampoita, com. Metes

Utilităti

162

7

7

Scoala cu cls. I-VIII sat Tăuti, com. Metes

Utilităti

190

8

8

Scoala cu cls. I-IV sat. Pănade, com. Sâricel

Utilităti

155

9

9

Scoala cu cls. I-VIII sat Valea Lungă, com. Valea Lungă

Utilităti

,120

10

10

Scoala cu cls. I-IV sat Beta, com. Lopadea Nouă

Utilităti

159

11

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Blandiana, com. Blandiana

Utilităti

140

12

12

Scoala cu cls. I-IV sat Bălesti, com. Bistra

Utilităti

115

13

13

Scoala cu cls. I-IV sat Petrisat, oras Blaj

Utilităti

100

14

14

Scoala cu cls. I-IV sat Mănărade, oras Blaj

Utilităti

150

15

15

Scoala cu cls. I-VIII sat Lunca Mures, com. Lunca Mures

Utilităti

150

16

16

Scoala cu cls. I-IV sat Mescreac com. Rădesti

Utilităti

134

17

17

Scoala cu cls. I-IV sat Buriinginea, com. Ciuruleasa

Utilităti

151

18

18

Scoala cu cls. I-VIII sat. Săsciori, com. Săsciori

Utilităti

150

19

19

Scoala cu cls. I-IV sat Ghirbom, com. Berghin

Utilităti

124

20

20

Scoala cu cls. I-VIII sat Războieni oras Ocna Mures

Utilităti

140

21

21

Scoala cu cls. I-VIII sat Cunta, com. Spring

Utilităti

136

22

22

Scoala cu cls. I-VIII „Ion Agârbiceanu” sat Bucium Sasa, com. Bucium Sasa

Utilităti

100

23

23

Scoala cu cls. I-VIII sat Bucium Sat, com. Bucium Sasa

Utilităti

40

24

24

Grădinita cu program normal sat Sânmiclăus, com. Sona

Utilităti

150

25

25

Grădinita cu program normal sat Cricău, com. Cricău

Utilităti

120

26

26

Grădinita cu program normal sat Drâmbar, com. Ciugud

Utilităti

60

 

ARAD

1494

27

1

Scoala cu cls. I-IV sat Tisa Nouă, com. Fântânele

Utilităti

156

28

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Birchis, com. Birchis

Utilităti

199

29

3

Scoala cu cls. I-VIII sat Fiscut, com. Sagu

Utilităti

224

30

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Petris, com. Petris

Utilităti

179

31

5

Scoală cu cls. I-VIII sat Taut com. Taut

Utilităti

146

32

6

Scoală cu cls. I-VIII sat Galsa, com. Siria

Utilităti

120

33

7

Scoala cu cls. I-IV sat Chislaca com. Graiva

Utilităti

30

34

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Crâiva, com. Craiva

Utilităti

140

35

9

Scoala cu cls. I-VIII si Grădinita sat Cărând, com. Cărând

Utilităti

100

36

10

Grup Scolar Vinga com. Vinga

Utilităti

100

37

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Bârzava, com. Bârzava

Utilităti

100

 

 

ARGES

3737

38

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Pietrosani, comuna Pietrosani

Utilităti

270

39

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Recea, comuna Recea

Utilităti

100

40

3

Scoala cu cls. I-VIII sat Suseni, comuna Suseni

Utilităti

332

41

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Bârlogu, comuna Negrasi

Utilităti

250

42

5

Scoala cu cls. I-VIII sat Negrasi, comuna Negrasi

Utilităti

250

43

6

Scoala cu cls. I-IV sat Bughita, comuna Bughea de Sus

Utilităti

90

44

7

Scoala cu cls. I-IV sat Titesti, comuna Titesti

Utilităti

80

45

8

Grădinita sat Serboieni, comuna Buzoiesti

Utilităti

38

46

9

Scoala cu cls. I-VIII sat Micesti, comuna Micesti

Utilităti

360

47

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Argeselu, comuna Mărăcineni

Utilităti

160

48

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Brosteni, comuna Aninoasa

Utilităti

200

49

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Buzoiesti, comuna Buzoiesti

Utilităti

118

50

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Cornătel, comuna Buzoiesti

Utilităti

161

51

14

Scoala cu cls. I-VIII - corp nou sat Davidesti, comuna Davidesti

Utilităti

160

52

15

Scoala cu cls. I-VIII sat Da vid esti, comuna Davidesti

Utilităti

200

53

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Gălesesti, comuna Budeasa

Utilităti

190

54

17

Grădini a sat Ionesti, comuna Buzoiesti

Utilităti

80

55

18

Scoala cu cls. I-VIII sat Vulpesti, comuna Buzoiesti

Utilităti

168

56

19

Scoala cu cls. I-IV sat Bocănita, comuna Sălătrucu

Utilităti

160

57

20

Scoala cu cls. I-IV sat Văleni, comuna Sălătrucu

Utilităti

70

58

21

Scoala cu cls. I-VIII sat Sălătrucu, comuna Sălătrucu

Utilităti

300

 

BACĂU

6192

59

1

Scoala cu clasele I-IV sat Antohesti, comuna Izvoru Berheciului

Utilităti

60

60

2

Scoala cu clasele I-IV nr. 3 sat Berzunti, comuna Berzunti

Utilităti

101

61

3

Scoala cu clasele I-VII „Alexandru Piru” sat Mărgineni, comuna Mărgineni

Utilităti

176

62

4

Scoala cu clasele I-VII „Alexandru cel Bun” sat Berzunti, comuna Berzunti

Utilităti

143

63

5

Scoala cu clasele I-VII sat Băcioi, comuna Corbasca

Utilităti

142

64

6

Scoala cu clasele I-VII sat Beresti, comuna Sascut

Utilităti

144

65

7

Scoala cu clasele I-VII sat Cucuieti, comuna SoIont

Utilităti

145

66

8

Scoala cu clasele I-VII sat Helegiu, comuna Helegiu

Utilităti

102

67

9

Scoala cu clasele I-VII sat Leontinesti, comuna Ardeoani

Utilităti

50

68

10

Scoala cu clasele I-VII sat Negulesti, comuna Dealu Morii

Utilităti

64

69

11

Scoala cu clasele I-VII nr. 1 sat Apa Asău, comuna Asău

Utilităti

104

70

12

Scoala cu clasele I-VII sat Poiana, comuna Livezi

Utilităti

101

71

13

Scoala cu clasele I-VII sat Siretu, comuna Săucesti

Utilităti

93

72

14

Scoala cu clasele I-VII sat Slobozia Nouă, comuna Stănisesti

Utilităti

112

73

15

Scoala cu clasele I-VII sat SoIont, comuna SoIont

Utilităti

205

74

16

Scoala cu clasele I-VII sat Tisa Silvestri, comuna Secuieni

Utilităti

77

75

17

Scoala cu clasele I-VII sat Versesti, comuna Sănduleni

Utilităti

71

76

18

Scoala cu clasele I-VII sat Vultureni, comuna Vultureni

Utilităti

71

77

19

Scoala cu clasele I-VII nr. 1 sat Buda, comuna Blăgesti

Utilităti

65

78

20

Scoala cu clasele I-VII sat Tuta, comuna Târgu Trotus

Utilităti

95

79

21

Scoala cu clasele I-VII sat Pârjol, comuna Pârjol

Utilităti

56

80

22

Scoala cu clasele I-VII sat Satu Nou, comuna Pârgăresti

Utilităti

134

81

23

Scoala cu clasele I-VII sat Cornu de Sus, comuna Tătărăsti

Utilităti

49

82

24

Scoala cu clasele I-VII sat Fântânele, comuna Motosenl

Utilităti

43

83

25

Scoala cu clasele I-VII sat Ferăstrău, comuna Oituz

Utilităti

65

84

26

Scoala cu clasele I-VII sat Mărăsti, comuna Filipeni

Utilităti

85

85

27

Scoala cu clasele I-VII sat Pustiana, comuna Pârjol

Utilităti

129

86

28

Scoala cu clasele I-VII sat Scărisoara, comuna Corbasca

Utilităti

64

87

29

Scoala cu clasele I-VII sat Tescani, comuna Beresti Tazlău

Utilităti

135

88

30

Scoala cu clasele I-VIII sat Strugari, comuna Strugari

Utilităti

115

89

31

Scoala cu clasele I-VIII sat Coman, comuna Sănduleni

Utilităti

91

90

32

Scoala cu clasele I-VIII nr.1 sat Turiuianu, comuna Beresti Tazlău

Utilităti

77

91

33

Scoala cu clasele I-IV sat Ghilăvesti, comuna Vultureni

Utilităti

64

92

34

Scoala cu clasele I-IV sat Hutu, comuna Găiceana

Utilităti

78

93

35

Scoala cu clasele I-VIII sat Cociu, comuna Motoseni

Utilităti

69

94

36

Scoala cu clasele I-VIII sat Ciughes, comuna Palanca

Utilităti

66

95

37

Scoala cu clasele I-VIII sat Viforeni, comuna Ungureni

Utilităti

44

96

38

Scoala cu clasele I-IV nr.1 sat Tătărăsti, comuna Tătărăsti

Utilităti

58

97

39

Scoala cu clasele I-VIII sat Bahnaseni, comuna Pârjol

Utilităti

52

98

40

Scoala cu clasele I-VIII sat Bogdănesti, comuna Bogdănesti

Utilităti

200

99

41

Scoala cu clasele I-VIII sat Ruseni Razesi, comuna Plopana

Utilităti

73

100

42

Scoala cu clasele I-VIII sat Craiesti, comuna Stanisesti

Utilităti

41

101

43

Scoala cu clasele I-VIII sat Sendresti, comuna Motoseni

Utilităti

56

102

44

Scoala cu clasele I-VIII sat Tarnita, comuna Oncesti

Utilităti

69

103

45

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Orbeni, comuna Orbeni

Utilităti

205

104

46

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Scurta, comuna Orbeni

Utilităti

115

105

47

Scoala cu clasele I-IV sat Coteni, comuna Buhoci

Utilităti

125

106

48

Scoala cu clasele I-VIII sat Sascut Sat, comuna Sascut

Utilităti

200

107

49

Scoala cu clasele I-VIII sat Păncesti, comuna Sascut

Utilităti

133

108

50

Scoala cu clasele I-VIII sat Cotofănesti, comuna Cotofănesti

Utilităti

105

109

51

Scoala cu clasele I-VIII sat Grigoreni, comuna Scorteni

Utilităti

100

110

52

Scoala cu clasele I-VIII „I.S. Sturza” sat Săucesti, comuna Săucesti

Utilităti

195

111

53

Scoala cu clasele I-VIII sat Luncani, comuna Mărgineni

Utilităti

95

112

54

Scoala cu clasele I-VIII sat Blăgesti, comuna Blăgesti

Utilităti

135

113

55

Scoala cu clasele I-VIII sat Urechesti, comuna Urechesti

Utilităti

115

114

56

Scoala cu clasele I-VIII sat Cornătel, comuna Urechesti

Utilităti

140

115

57

Scoala cu clasele I-VIII „1. Simionescu” sat Lilieci, comuna Hemeiusi

Utilităti

195

116

58

Grup Scolar Agricol sat Hemeiusi, comuna Hemeiusi

Utilităti

300

 

 

BIHOR

1621

117

1

Scoala cu cls. I-VIII comuna Căbesti

Utilităti

61

118

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Susturogiu, com. Cetariu

Utilităti

61

119

3

Scoala cu cls. I-VIII sat Sâniob, com. Ciuhoi

Utilităti

80

120

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Serghis, com. Vârciorog

Utilităti

80

121

5

Scoala cu cls. I-VIII sat Săldabagiu de Barcău, com. Bale

Utilităti

75

122

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Cosdeni, com. Pomezeu

Utilităti

130

123

7

Scoala cu cls. I-IV sat Izbuc, com. Carpinet

Utilităti

70

124

8

Scoala cu cls. 1-VIII, sat Fasca, com. Vârciorog

Utilităti

124

125

9

Scoala cu cls. 1-IV, sat Petreasa, com. Remetea

Utilităti

80

126

10

Scoala cu cls. I-IV sat Crâncesti, com. Dobresti

Utilităti

40

127

11

Scoala cu cls. I-VIII Kazinczy Ferenc com. Simian

Utilităti

350

128

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Misca com. Chislaz

Utilităti

270

129

13

Grădinii a PN Cauaceu com. Biharia

Utilităti

200

 

 

BISTRITA-NĂSĂUD

3096

130

1

Scoala cu cls. I-IV sat Sănmihaiu de Câmpie, com. Sănmihaiu de Câmpie Utilităti

125

131

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Agries, com. Târlisua

Utilităti

103

132

3

Scoala cu cls. I-VIII sat Milas, com. Milas

Utilităti

140

133

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Parva, com. Parva

Utilităti

160

134

5

Scoala cu cls. I-VIII sat Rustior, com. Sieut

Utilităti

63

135

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Suplai, com. Zagra

Utilităti

120

136

7

Scoala cu cls. I-VIII sat Cosbuc, com. Cosbuc

Utilităti

250

137

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Salva, com. Salva

Utilităti

250

138

9

Scoala „Wass Albert” sat Vita, com. Nuseni

Utilităti

180

139

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Piatra, com. Chiuza

Utilităti

150

140

11

Scoala cu cls. V-VIII nr.2 sat Galatii Bistritei, com. Galatii Bistritei

Utilităti

265

141

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Mălut, com. Branistea

Utilităti

150

142

13

Scoala cu cls. I-IV sat Poieni, com. Petru Rares

Utilităti

150

143

14

Scoala cu cls. I-VIII sat Matei, com. Matei

Utilităti

250

144

15

Scoala cu cls. V-VIII sat Mititei, com. Nimigea

Utilităti

220

145

16

Scoala cu cls. I-IV sat Tureac, com. Tiha Bârgăului

Utilităti

300

146

17

Scoala cu cls. I-VIII sat Tigău, com. Lechinta

Utilităti

220

 

 

BOTOSANI

5641

147

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Trusesti, com. Trusesti

Utilităti

28

148

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Gorbănesti, com. Gorbănesti

Utilităti

203

149

3

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Horodistea, comuna Păltinis

Utilităti

79

150

4

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Saucenita comuna Văculesti

Utilităti

143

151

5

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Sendriceni, com. Sendriceni

Utilităti

221

152

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Poiana, comuna Vorona

Utilităti

305

153

7

Scoala cu cls. I-VIII sat Sârbi, comuna Vlăsinesti

Utilităti

321

154

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Unteni, com. Unteni

Utilităti

291

155

9

Scoala cu cls. I-VIII sat Viisoara, com. Viisoara

Utilităti

36

156

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Văculesti, com. Văculesti

Utilităti

200

157

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Victoria, comuna Stăuceni

Utilităti

20

158

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Dumeni, comuna G. Enescu

Utilităti

324

159

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Drislea, comuna Trusesti

Utilităti

350

160

14

Scoala cu cls. I-VIII sat Cerchejeni, comuna Blândesti

Utilităti

345

161

15

Scoala cu cls. I-VIII sat Codreni, comuna Mileanca

Utilităti

358

162

16

Scoala cu cls. I-IV sat Boscoteni, comuna Frumusica

Utilităti

80

163

17

Scoala cu cls. I-IV sat Câmpeni comuna Prăjeni

Utilităti

90

164

18

Scoala cu cls. I-IV sat Costiugeni comuna Albesti

Utilităti

150

165

19

Scoala cu cls. I-IV sat Dămideni comuna Românesti

Utilităti

30

166

20

Scoala cu cls. I-IV sat Hutani comuna Vlădeni

Utilităti

150

167

21

Scoala cu cls. I-IV sat Măscăteni comuna Albesti

Utilităti

150

168

22

Scoala cu cls. I-IV nr. 2 sat Todireni comuna Todireni

Utilităti

53

169

23

Scoala cu cls. I-IV nr. 3 sat Pomârla comuna Pomârla

Utilităti

42

170

24

Scoala cu cls. I-IV sat Pârâu Negru comuna Mihăileni

Utilităti

80

171

25

Scoala cu cls. I-VIII sat Cuza Vodă comuna Viisoara

Utilităti

100

172

26

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 Blândesti comuna Blândesti

Utilităti

100

173

27

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Mănăstireni comuna Unteni

Utilităti

234

174

28

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Vorona comuna Vorona

Utilităti

278

175

29

Scoala cu cls. I-VIII sat Prisăcani, comuna Flămânzi

Utilităti

140

176

30

Scoala de Arte si Meserii sat Roma, comuna Roma

Utilităti

100

177

31

Scoala cu cls. I-IV sat Tocileni comuna Stăuceni

Utilităti

60

178

32

Scoala cu cls. I-VIII sat Ionăseni comuna Vf. Câmpului

Utilităti

80

179

33

Scoala cu cls. I-IV sat Cotârgaci, comuna Roma

Utilităti

80

180

34

Scoala cu cls. I-VIII sat Chiscăreni, oras Săveni

Utilităti

80

181

35

Scoala cu cls. I-VIII „M.Eminescu” comuna Ipotesti

Utilităti

\ 80

182

36

Scoala cu cls. I-VIII sat Fundu Hertii, comuna Cristinesti

Utilităti

80

183

37

Scoala cu cls. I-VIII sat Dersca, comuna Dersca

Utilităti

80

184

38

Liceul Teoretic Pomârla, comuna Pomârla

Utilităti

100

 

 

BRASOV

2880

185

1

Scoala Generală - corp A, com. Sânpetru

Utilităti

125

186

2

Grădinita com. Comana de Sus

Utilităti

150

187

3

Grădinita com. Jibert

Utilităti

100

188

4

Grădinita sat Dejani, com. Recea

Utilităti

100

189

5

Grădinita sat Bran - Poarta, com. Bran

Utilităti

90

190

6

Scoala si Grădinita sat Vlădeni, com. Dumbrăvita

Utilităti

80

191

7

Grădinita Reconstructia comuna Feldioara

Utilităti

110

192

8

Grădinita com. Recea

Utilităti

160

193

9

Grădinita com. Drăgus

Utilităti

100

194

10

Grădinita sat Mălnis, com. Hârseni

Utilităti

100

195

11

Grădinita com. Cristian

Utilităti

120

196

12

Scoala Generală - corp B com. Prejmer

Utilităti

60

197

13

Grădinita sat Cheia, com. Moieciu de Jos

Utilităti

60

198

14

Grădinita sat Iasi, com. Recea

Utilităti

60

199

15

Grădinita sat Cărpinis, com. Târlungeni

Utilităti

80

200

16

Grădinita sat Dăisoara, com. Ungra

Utilităti

50

201

17

Scoala generală Bod Sat, comuna Bod

Utilităti

155

202

18

Grădinita sat Voivodeni, com. Voila

Utilităti

60

203

19

Grădinita sat Mina 1 Mai, com. Vulcan

Utilităti

60

204

20

Scoala Generală comuna Sâmbăta de Sus

Utilităti

120

205

21

Grădinita sat Cuciulata, com. Hoghiz

Utilităti

50

206

22

Grădinita sat Palos, com. Cata

Utilităti

80

207

23

Scoala Generală comuna Augustin

Utilităti

160

208

24

Grădinita comuna Budila

Utilităti

120

209

25

Scoala Generală comuna Sercaia

Utilităti

100

210

26

Grădinita sat Văleni, com. Jibert

Utilităti

100

211

27

Grădinita sat Sercaita, com. Sinca Veche

Utilităti

180

212

28

Grădinita sat Boholt, com. Beclean

Utilităti

50

213

29

Scoala Primară sat Holbav Deal, com. Holbav

Utilităti

100

 

 

BRĂILA

2851

214

1

Scoala de Arte si Meserii comuna Sutesti

Utilităti

310

215

2

Scoala de Arte si Meserii comuna Gropeni

Utilităti

250

216

3

Scoala cu clasele I-VIII comuna Tichilesti

Utilităti

180

217

4

Scoala de Arte si Meserii comuna Stăncuta

Utilităti

126

218

5

Scoala cu clasele I-VIII comuna Cazasu

Utilităti

130

219

6

Scoala cu clasele I-VIII sat Tătaru, com. Dudesti

Utilităti

125

220

7

Scoala cu clasele I-VIII comuna Salcia Tudor pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Cuza Vodă

Utilităti

45

221

8

Scoala cu clasele I-VIII comuna Râmnicelu

Utilităti

147

222

9

Scoala cu clasele I-VIII comuna Gemenele

Utilităti

90

223

10

Scoala cu clasele I-VIII comuna Ulmu

Utilităti

142

224

11

Scoala de Arte si Meserii comuna Movila Miresii pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Tepes Vodă

Utilităti

100

225

12

Scoala cu clasele I-VIII comuna Mărasu

Utilităti

50

226

13

Scoala cu clasele I-VIII sat Corbu Nou,Măxineni

Utilităti

90

227

14

Scoala cu clasele I-VIII sat Plopu, oras lanca pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Oprisenesti

Utilităti

45

228

15

Scoala cu clasele I-VIII „Al.Vechiu” comuna Zăvoaia pentru Scoala cu clasele I-IV sat Dudescu

Utilităti

50

229

16

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Bordei Verde pentru Scoala cu clasele I-IV sat Gabrielescu

Utilităti

95

230

17

Scoala cu clasele I-VIII „Emil Drăgan”, comuna Grădistea pentru Scoala cu clasele I-IV sat Ibrianu

Utilităti

50

231

18

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Ciresu pentru Scoala cu clasele I-IV sat Vultureni

Utilităti

90

232

19

Scoala cu clasele I-VIII, sat Perisoru, oras Ianca pentru Scoala cu clasele I-IV sat Târlele Filiu

Utilităti

50

233

20

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Romanu pentru Scoala cu clasele I-IV sat Oancea

Utilităti

50

234

21

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Traian pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Silistraru

Utilităti

90

235

22

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Galbenu pentru Scoala cu clasele I-IV sat Zamfiresti

Utilităti

144

236

23

Scoala cu clasele I-VIII comuna Racovita pentru Scoala cu clasele I-IV sat Custura

Utilităti

20

237

24

Scoala cu clasele I-VIII comuna Salcia Tudor pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Gulianca

Utilităti

92

238

25

Scoala cu clasele I-VIII comuna Surdila Greci pentru Scoala cu clasele I-IV sat Făurei Sat

Utilităti

100

239

26

Scoala de Arte si Meserii comuna Bertestii de Jos pentru Scoala cu clasele I-IV sat Gura Călmătui

Utilităti

160

240

27

Scoala de Arte si Meserii comuna Stăncuta pentru Scoala cu clasele I-IV sat Stanca

Utilităti

13

241

28

Scoala cu clasele I-VIII comuna Rosiori pentru Scoala cu clasele I-IV sat Pribeagu

Utilităti

17

 

 

BUZĂU

2992

242

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Fintesti com. Năieni

Utilităti

30

243

2

Scoala cu cls. I-IV sat Fundeni com. Zărnesti

Utilităti

32

244

3

Scoala cu cls. I-IV sat Piostina com. Lopătari

Utilităti

22

245

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Mânzălesti, com. Mânzălesti

Utilităti

60

246

5

Scoala cu cls. I-VIII sat Beslii, com. Mânzălesti

Utilităti

50

247

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Plesi, com. Bisoca

Utilităti

111

248

7

Scoala cu cls. I-VIII sat Sările, com. Bisoca

Utilităti

102

249

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Mărgăritesti, com. Mărgăritesti

Utilităti

100

250

9

Scoala cu cls. I-VIII sat Merei, com. Merei

Utilităti

160

251

10

Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 sat Padina, com. Padina

Utilităti

300

252

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Lunca Frumoasă, com. Pârscov

Utilităti

150

253

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Cotatcu, com. Podgoria

Utilităti

200

254

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Aliceni, com. Posta Câlnău

Utilităti

280

255

14

Scoala cu cls. I-VIII sat Zoresti, com. Vernesti

Utilităti

295

256

15

Scoala cu cls. I-VIII sat Amara, com. Balta Albă

Utilităti

250

257

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Valea Părului, com. Beceni

Utilităti

200

258

17

Scoala cu cls. I-VIII sat Plescoi. com. Berea

Utilităti

150

259

18

Scoala cu cls. I-VIII sat Brădeanu, com. Brădeanu

Utilităti

250

260

19

Scoala cu cls. I-VIII sat Ghergheasa, com. Ghergheasa

Utilităti

250

 

 

CARAS-SEVERIN

1483

261

1

Scoala cu clasele I-VIII sat Vărciorova, com.Bolvasnita

Utilităti

183

262

2

Scoala cu clasele I-VIII + Grădinita com. Forotic

Utilităti

160

263

3

Scoala cu clasele I-IV + Grădinita sat Tincova, com. Sacu

Utilităti

180

264

4

Scoala cu clasele I-VIII sat Cărbunari, com.Cărbunari

Utilităti

100

265

5

Scoala cu clasele I-VIII + Grădinita sat Dalboset, com.Dalboset

Utilităti

100

266

6

Scoala cu clasele I-VIII sat Răcăjdia, com. Răcăjdia

Utilităti

100

267

7

Scoala cu clasele I-VIII + Grădinita sat Delinesti, com.Păltinis

Utilităti

170

268

8

Scoala cu clasele I-VIII sat Vermes, com.Vermes

Utilităti

170

269

9

Scoala cu clasele I-IV + Grădinita sat Ilidia, com.Ciclova Română

Utilităti

170

270

10

Scoala cu clasele I-VIII + Grădinita sat Zorlentu Mare, com.Zorlentu Mare

Utilităti

150

 

 

CĂLĂRASI

871

271

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Luica, com.Luica

Utilităti

185

272

2

Scoala cu cls. I-VIII sat. Căscioarele, com.Căscioarele

Utilităti

200

273

3

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat. Dor Mărunt, com. Dor Mărunt

Utilităti

186

274

4

Scoala cu cls. I-VIII sat Plătăresti, com.Plătăresti

Utilităti

100

275

5

Scoala cu cls. I-VIII sat.Vasilati, com.Vasilati

Utilităti

100

276

6

Scoala cu cls. I-VIII sat. Ileana, com. Ileana

Utilităti

100

 

 

CLUJ

1962

277

1

Scoala cu clasele I-IV sat Cristorel, com. Aschileu

Utilităti

210

278

2

Scoala cu clasele I-IV sat Aschileu Mic, com. Aschileu

Utilităti

174

279

3

Scoala cu clasele I-VIII sat Visea, com. Jucu

Utilităti

64

280

4

Scoala cu clasele I-IV sat Feldioara, com. Cătina

Utilităti

270

281

5

Scoala cu clasele I-VIII sat Visagu, com. Sâncraiu

Utilităti

178

282

6

Scoala cu clasele I-VIII sat Muntele Rece, com. Măguri Răcătău

Utilităti

309

283

7

Scoala cu clasele I-VIII si Grădinita sat Tritenii de Jos, com. Tritonii de Jos

Utilităti

309

284

8

Scoala cu clasele I-VIII sat Copăceni, com. Săndulesti

Utilităti

100

285

9

Scoala cu clasele I- IV sat Căpusul Mic, com. Căpus

Utilităti

98

286

10

Scoala „Ady Endre” sat Sâncraiu, com. Sâncraiu

Utilităti

100

287

11

Scoala cu cls. I-VIII com. Moldovenesti

Utilităti

150

 

 

CONSTANTA

6228

288

1

Scoala cu cls. I-IV sat Zorile, com. Adamclisi

Utilităti

72

289

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Galita com. Ostrov

Utilităti

33

290

3

Scoala cu cls. I-IV sat Potârnichea, com. Topraisar

Utilităti

190

291

4

Scoala cu cls. I-IV sat Cetatea, com. Dobromir

Utilităti

30

292

5

Scoala cu cls. I-IV sat Carvăn, com. Lipnita

Utilităti

50

293

6

Scoala cu cls. I-IV sat Conacu, com. Cobadin

Utilităti

171

294

7

Scoala cu cls. I-IV sat Izvoru Mare, com. Pestera

Utilităti

256

295

8

Scoală cu cls. I-IV sat Miorita com. Ciobanu

Utilităti

138

296

9

Scoala cu cls. I-IV Ivrinezu Mic com. Pestera

Utilităti

113

297

10

Scoala cu cls. I-IV sat Vârtop, com. Albesti

Utilităti

121

298

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Lanurile, com. Bărăganu

Utilităti

174

299

12

Scoala cu cls. I-IV sat Vlahii, com. Aliman

Utilităti

253

300

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Dorobantu, com. Nicolae Bălcescu

Utilităti

289

301

14

Scoala cu cls. I-VIII sat Dulgheru, com. Saraiu

Utilităti

60

302

15

Scoala cu cls. I-VIII sat Fântânele, com. Cogealac

Utilităti

70

303

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Nuntasi, com. Istria

Utilităti

190

304

17

Scoala cu cls. I-VIII sat Sinoe, com. Minai Viteazu

Utilităti

165

305

18

Scoala de Arte si Meserii com. Săcele

Utilităti

161

306

19

Scoala cu cls. I-IV sat Siriu, com. Crucea

Utilităti

60

307

20

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat. Crisan, com. Crucea

Utilităti

60

308

21

Scoala cu cls. I-IV sat.Galesu, com. Poarta Albă

Utilităti

60

309

22

Scoala cu cls. I-VIII com.Grădina

Utilităti

143

310

23

Scoala cu cls. I-VIII sat.Văleni, com. Dobromir

Utilităti

60

311

24

Scoala cu cls. I-VIII sat.Gârlita, com. Ostrov

Utilităti

200

312

25

Scoala cu cls. I-VIII sat.Almalău, com. Ostrov

Utilităti

300

313

26

Scoala cu cls. I-VIII com. Saligny

Utilităti

100

314

27

Scoală cu cls. I-VIII sat.Oituz, com. Lumina

Utilităti

143

315

28

Scoala cu cls. I-VIII com. Cerchezu

Utilităti

255

316

29

Scoala cu cls. I-VIII sat Viroaga, com. Cerchezu

Utilităti

185

317

30

Scoala cu cls. I-IV com. Topraisar

Utilităti

235

318

31

Scoala cu cls. I-VIII com. Gârliciu

Utilităti

150

319

32

Scoala cu cls. I-VIII com. Cogealac

Utilităti

210

320

33

Scoala cu cls. I-VIII sat Movilita, com. Topraisar

Utilităti

100

321

34

Grădinita sat Tariverde, com. Cogealac

Utilităti

100

322

35

Grădinita sat Râmnicul de Jos, com. Cogealac

Utilităti

66

323

36

Grădinita com. Cogealac

Utilităti

80

324

37

Grup Scolar com. Cogealac

Utilităti

150

325

38

Scoala cu cls. I-VIII sat Râmnicul de Jos, com.Cogealac

Utilităti

80

326

39

Scoala cu cls. I-VIII com.Saraiu

Utilităti

108

327

40

Scoala cu cls. I-VIII sat Nisipari, com. Castelu

Utilităti

163

328

41

Grădinita com. Saraiu

Utilităti

90

329

42

Grădinita sat.Vânători, com. Pecineaga

Utilităti

66

330

43

Grădinita sat.Cetatea, com. Dobromir

Utilităti

64

331

44

Grădinita com.Dobromir

Utilităti

66

332

45

Grădinita sat Văleni, com. Dobromir

Utilităti

70

333

46

Scoala cu cls. I-VIII sat.Tătaru, com. Comana

Utilităti

158

334

47

Grădinita sat Almalău, com. Ostrov

Utilităti

70

335

48

Scoala cu cls. I-VIII sat. Făclia, com. Saligny

Utilităti

100

 

 

COVASNA

1143

336

1

Scoala cu cls. I-IV. „David Jozsef + Grădinita sat Zălan, com.Bodoc

Utilităti

50

337

2

Scoala cu cls. I-VIII. „Bartha Karoly” - corp Scoala cu cls. I-IV comuna Borosneu Mare

Utilităti

100

338

3

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Mărcus, comuna Dobârlău

Utilităti

50

339

4

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Iarăsi, comuna Hăghig

Utilităti

50

340

5

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Pachia, comuna Brates

Utilităti

50

341

6

Scoala cu cls. I-VIII + Grădinita sat Păpăuti, comuna Zagon

Utilităti

40

342

7

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Sâncrai, comuna llieni

Utilităti

100

343

8

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Borosneu Mic, comuna Borosneu Mare

Utilităti

85

344

9

Scoala cu cls. I-IV nr. 1 + Grădinita sat Let, comuna Borosneu Mare

Utilităti

50

345

10

Scoala cu cls. I-IV comuna Ozun

Utilităti

30

346

11

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Lunca Ozun, comuna Ozun

Utilităti

20

347

12

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Măgherus, comuna Ozun

Utilităti

20

348

13

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Saciova, comuna Reci

Utilităti

50

349

14

Grădinita sat Săsăusi, oras Târgu Secuiesc

Utilităti

50

350

15

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Casinu Mic, comuna Sânzieni

Utilităti

20

351

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Petriceni, comuna Sânzieni

Utilităti

10

352

17

Grădinita PN nr. 2 sat Păpăuti, comuna Zagon

Utilităti

30

353

18

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Peteni, comuna Zăbala

Utilităti

40

354

19

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Surcea, comuna Zăbala

Utilităti

40

355

20

Scoala cu cls. I-VIII „Nicolae Russu” comuna Sita Buzăului

Utilităti

41

356

21

Scoala cu cls. I-VIII + Grădinita sat Racosul de Sus, oras Baraolt

Utilităti

50

357

22

Scoala cu cls. I-VIII comuna Belin

Utilităti

42

358

23

Grădinita PN sat Belin-Vale, comuna Belin

Utilităti

80

359

24

Scoala cu cls. I-VIII „Darko Jeno” + Grădinita comuna Dalnic

Utilităti

45

 

 

DÂMBOVITA

1688

360

1

Scoala cu cls. I-VIII com. Odobesti

Utilităti

300

361

2

Scoala cu cls. I-VIII com. Răscăeti

Utilităti

120

362

3

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita sat Vlăsceni, com. Potlogi

Utilităti

100

363

4

Scoala cu cls. I-IV + Grădinita Stravapolia com. Uliesti

Utilităti

130

364

5

Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 com. Ocnita

Utilităti

200

365

6

Scoala cu cls. I-VIII com. I.L Caragiale

Utilităti

130

366

7

Scoala cu cls. I-VIII com. Moroieni

Utilităti

150

367

8

Grădinita  comuna Băleni

Utilităti

300

368

9

Scoala cu cls. I-VIII comuna Văleni Dâmbovita

Utilităti

258

 

 

DOLJ

4266

369

1

Scoala cu cls. I-VIII sat Negoi, com. Negoi

Utilităti

100

370

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Dobrotesti, com. Dobrotesti

Utilităti

150

371

3

Scoala de Arte si Meserii sat Daneti, com. Daneti

Utilităti

200

372

4

Scoală cu cls. I-VIII sat Podari, com. Podari

Utilităti

150

373

5

Scoala cu cls. I-VIII nr 1 sat Călărasi, com. Călărasi

Utilităti

200

374

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Măcesu de Sus, com. Măcesu de Sus

Utilităti

100

375

7

Scoala cu cls. I-VIII sat Ghidici, com. Gnidici

Utilităti

100

376

8

Scoala de Arte si Meserii „Nica Barbu Locusteanu” sat Leu, com. Leu

Utilităti

150

377

9

Scoala cu cls. I-VIII sat Sălcuta, com. Sălcuta

Utilităti

130

378

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Cerat, com. Cerat

Utilităti

250

379

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Belot, com. Sopot

Utilităti

60

380

12

Scoala cu cls. I-VIII NR 2 sat Călărasi, com. Călărasi

Utilităti

100

381

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Sărata, com. Călărasi

Utilităti

200

382

14

Scoala cu cls. I-VIII „Henri Coanda” sat Perisor, com. Perisor

Utilităti

130

383

15

Liceul Teoretic sat Amărăstii de Jos, com. Amărăstii de Jos

Utilităti

150

384

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Goicea, com. Goicea

Utilităti

150

385

17

Scoala de Arte si Meserii sat Celaru, com. Celaru

Utilităti

220

386

18

Scoala cu cls. I-VIII sat Măcesu de Jos, com. Măcesu de Jos

Utilităti

150

387

19

Scoala cu cls. I-VIII sat Castrânova, com. Castranovâ

Utilităti

150

388

20

Scoala cu cls. -VIII nr. 1 sat Mârsani, com. Mârsani

Utilităti

100

389

21

Scoala cu cls. -VIII sat Tuglui, com. Tuglui

Utilităti

100

390

22

Scoala cu cls. -VIII sat Bralostita, com. Bralostita

Utilităti

250

391

23

Scoala cu cls. -VIII sat Mischii, com. Mischii

Utilităti

160

392

24

Scoala cu cls. -VIII sat Plesoi, com. Plesoi

Utilităti

200

393

25

Scoala cu cls. -VIII „Ion Ghe. Plesa” sat Almăj, com. Almăj

Utilităti

140

394

26

Scoala de Arte si Meserii sat Valea Standului, com. Valea Standului

Utilităti

100

395

27

Scoala cu cls. -VIII sat Orodel, com. Orodel

Utilităti

150

396

28

Scoala cu cls. -VIII sat Bucovăt, com. Bucovăt

Utilităti

130

397

29

Scoala cu cls. -VIII nr. 2 sat Poiana Mare, com. Poiana Mare

Utilităti

96

 

 

GALATI

6156

398

1

Scoala nr. 1 sat Umbrăresti, oras Tg. Bujor

Utilităti

350

399

2

Scoala cu cls. I-IV sat Lungesti, Com. Bălăbănesti

Utilităti

320

400

3

Scoala cu cls. I-VIII sat Ciurestii Noi, Com. Bălăsesti

Utilităti

300

401

4

Scoală cu cls. I-VIII sat Băneasa, Com. Băneasa

Utilităti

350

402

5

Scoala cu cls. I-IV sat Puricani, Com.Beresti Meria

Utilităti

216

403

6

Scoală cu cls. I-IV sat Aldesti, Com. Beresti Meria

Utilităti

210

404

7

Scoala cu cls. I-IV sat Vizuresti, Com. Buciumeni

Utilităti

240

405

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Cârlomănesti, Com. Certesti

Utilităti

300

406

9

Scoala cu cls. I-VIII nr.3 sat Corod, Com. Corod

Utilităti

300

407

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Viile, Com. Fârtănesti

Utilităti

310

408

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Fundeni, Com. Fundeni

Utilităti

300

409

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Ghidigeni, Com. Ghidigeni

Utilităti

380

410

13

Scoala cu cls. I-IV sat Ireasca, Com. Gohor

Utilităti

180

411

14

Scoala cu cls. I-IV sat Nărtesti, Com. Gohor

Utilităti

190

412

15

Scoala cu cls. I-IV Nr. 2 sat Ivesti, Com. Ivesti

Utilităti

180

413

16

Scoala cu cls. I-VIII sat Jorăsti, Com. Jorăsti

Utilităti

330

414

17

Scoala cu cls. I-IV sat Lunca, com.Jorăsti

Utilităti

200

415

18

Scoala cu cls. I-IV sat Frunzeasca, Coni. Munteni

Utilităti

100

416

19

Scoala cu cls. I-IV sat Piscu Corbului , Com. Nicoresti

Utilităti

150

417

20

Scoala cu cls. I-IV sat Liesti, Com. Priponesti

Utilităti

200

418

21

Scoala cu cls. I-VIII sat Suhurlui, Com. Rediu

Utilităti

250

419

22

Scoala cu cls. I-VIII sat Scânteiesti, Com. Scânteiesti

Utilităti

70

420

23

Scoala cu cls. I-VIII sat Smulti, Com. Smulti

Utilităti

300

421

24

Scoala cu cis. I-VIII sat Rogojeni, com. Suceveni

Utilităti

230

422

25

Scoala cu cls. I-IV sat Serbestii Vechi, com.Sendreni

Utilităti

100

423

26

Grădinita sat Serbestii Vechi, com.Sendreni

Utilităti

100

 

 

GIURGIU

3935

424

1

Scoala cu clasele I-VIII sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal

Utilităti

150

425

2

Scoala cu clasele I-IV sat Colibasi, com. Colibasi

Utilităti

75

426

3

Scoala cu clasele I-VIII sat Găujani, com. Găujani

Utilităti

100

427

4

Scoala cu clasele I-VIII sat Gostinu, com. Gostinu

Utilităti

100

428

5

Scoala cu clasele I-VIII sat Crevedia Mare, com. Crevedia Mare

Utilităti

100

429

6

Scoala cu clasele I-VIII sat Iepuresti, com. Iepuresti

Utilităti

75

430

7

Scoala cu clasele I-VIII sat Isvoarele, com. Isvoarele

Utilităti

100

431

8

Scoala cu clasele I-VIII sat Trestieni, com. Ulmi

Utilităti

75

432

9

Scoala cu clasele I-VIII sat Letca Nouă, com. Letca Nouă

Utilităti

100

433

10

Scoala cu clasele I-VIII sat VIasin, com. Schitu

Utilităti

75

434

11

Scoala cu clasele I-VIII sat Stănesti, com. Stănesti

Utilităti

150

435

12

Scoala cu clasele I-VIII Oinacu, com. Oinacu

Utilităti

75

436

13

Scoala cu clasele I-VIII sat Vedea, com. Vedea

Utilităti

150

437

14

Scoala cu clasele I-VIII Călugăreni, com. Călugăreni

Utilităti

150

438

15

Scoala cu clasele I-VIII sat Putineiu, com. Putineiu

Utilităti

100

439

16

Scoala cu clasele I-VIII sat Slobozia, com. Slobozia

Utilităti

150

440

17

Scoala cu clasele I-VIII sat Băneasa, com. Băneasa

Utilităti

75

441

18

Scoala cu clasele I-VIII sat Heresti, com. Heresti

Utilităti

100

442

19

Scoala cu clasele I-VIII sat Poenari, com. Ulmi

Utilităti

150

443

20

Scoala cu clasele I-VIII sat Valea Dragului, com. Valea Dragului

Utilităti

75

444

21

Scoala cu clasele I-IV sat Băneasa, com. Băneasa

Utilităti

75

445

22

Scoala cu clasele I-VIII sat Mihai Vodă, com. Bolintin Deal

Utilităti

100

446

23

Scoala cu clasele I-VIII sat Palanca, com. Floresti-Stoienesti

Utilităti

150

447

24

Scoala cu clasele I-IV sat Vieru, comuna Putineiu

Utilităti

100

448

25

Scoala cu clasele I-VIII sat Podul Doamnei, com. Clejani

Utilităti

100

449

26

Scoala cu clasele I-VIII sat Crevedia Mică, com. Crevedia Mică

Utilităti

100

450

27

Scoala cu clasele I-IV Zorile, com. Grădinari

Utilităti

100

451

28

Scoala cu clasele I-VIII sat Letca Veche, com. Letca Nouă

Utilităti

100

452

29

Scoala cu clasele I-VIII Stoienesti, comuna Floresti-Stoienesti

Utilităti

150

453

30

Scoala cu clasele I-IV sat Sadina, com. Roata de Jos

Utilităti

150

454

31

Scoala cu clasele I-VIII sat Câmpurelu, com.Colibasi

Utilităti

160

455

32

Scoala cu clasele I-VIII sat Greaca, com. Greaca

Utilităti

100

456

33

Scoala cu clasele I-VIII sat Remus, com. Frătesti

Utilităti

150

457

34

Scoala cu clasele I-VIII sat Clejani, com. Clejani

Utilităti

100

458

35

Scoala cu clasele I-VIII sat Dobreni, com. Vărăsti

Utilităti

100

459

36

Scoala cu clasele I-IV sat Daia, com. Daia

Utilităti

75

 

 

GORJ

2909

460

1

Scoala cu cls. I-IV nr.1 sat Costesti com. Aninoasa

Utilităti

70

461

2

Scoala cu cls. I-IV nr.2 sat Costesti, com.Aninoasa

UtHităti

55

462

3

Scoala cu cls. I-IV sat Cocoreni, com.Bâlteni

Utilităti

170

463

4

Scoala cu cls. I-IV sat Vlăduleni, com.Bâlteni

Utilităti

135

464

5

Scoala cu cls. I-IV sat Socu, com.Bărbătesti

Utilităti

135

465

6

Scoala cu cls. I-IV sat Bădesti, com.Brănesti

Utilităti

135

466

7

Scoala cu cls. I-IV sat Bulbuceni, com.Căpreni

Utilităti

25

467

8

Scoala cu cls. I-IV sat Căprenii de Sus, com.Căpreni

Utilităti

55

468

9

Scoala cu cls. I-IV sat Aninis, com.Crasna

Utilităti

120

469

10

Scoala cu cls. I-VIII sat Jupânesti, com.Jupânesti

Utilităti

165

470

11

Scoala cu cls. I-IV sat Frunza, com. Logresti

Utilităti

135

471

12

Scoala cu cls. I-IV sat Mosteni, com. Log resti

Utilităti

40

472

13

Scoala cu cls. I-VIII sat Tg.Logresti com.Logresti

Utilităti

155

473

14

Scoala cu cls. I-IV sat Măru com.Logresti

Utilităti

45

474

15

Scoala cu cls. I-IV sat Artanu com.Negomir

Utilităti

195

475

16

Scoala cu cls. I-IV sat Orzu com.Negomir

Utilităti

170

476

17

Scoala cu cls. I-IV sat Ursoaia, com.Negomir

Utilităti

164

477

18

Scoala cu cls. I-IV sat Magheresti, com.Săcelu

Utilităti

150

478

19

Scoala cu cls. I-IV sat Bibesti, com.Săulesti

Utilităti

135

479

20

Scoala cu cls. I-VIII sat Balosani, com.Stejari

Utilităti

120

480

21

Scoala cu cls. I-VIII nr.1 sat Stejari, com.Stejari

Utilităti

145

481

22

Scoala cu cls. I-VIII sat Piscoiu, com.Stejari

Utilităti

40

482

23

Scoala cu cls. I-IV nr.2 sat Andreesti, com.Vladimir

Utilităti

100

483

24

Scoala cu cls. I-IV nr.2 sat Frasinu, com.Vladimir

Utilităti

150

484

25

Scoala cu cls. I-IV nr.2 sat Vladimir, com.Vladimir

Utilităti

100

 

 

HARGHITA

1955

485

1

Scoala Generală „Dr. P. Benedek Fidel” sat Bisericani, com. Lupeni

Utilităti

40

486

2

Scoala Generală sat Sântimbru, com. Sântimbru

Utilităti

50

487

3

Scoala Generală „Szekely Mozes” sat Ocna de Sus, com. Praid

Utilităti

50

488

4

Scoala Generală sat Jolotca, com. Ditrău

Utilităti

40

489

5

Scoala Generală „Mârton Âron” sat Tăietura, com. Mugeni

Utilităti

40

490

6

Scoala Generală „Csibi Andor” sat Ditrău, com. Ditrău

Utilităti

40

491

7

Scoala Generală „Gâlfi Sândor” sat Cobătesti, com. Simonesti

Utilităti

50

492

8

Scoala Generală „Tarissznyâs Mârton” sat Valea Strâmba, com. Suseni

Utilităti

50

493

9

Grădinita cu PN nr. 3 sat Dealu, com. Dealu

Utilităti

50

494

10

Scoala Generală nr. 1 „Domokos P.P” sat Lunca de Sus, com. Lunca de Sus

Utilităti

50

495

11

Scoala Generală „Tamasi Âron” sat Lupeni, com. Lupeni

Utilităti

80

496

12

Scoala Generală „Nyird J6zsef sat Satu Mare, com. Satu Mare

Utilităti

50

497

13

Scoala Generală „Sf. Andrei” sat Sărmas, com. Sărmas

Utilităti

60

498

14

Scoala Generală „Bezenczei Lâszlo” Lutita com. Mugeni

Utilităti

80

499

15

Scoala Generală sat Tusnad Sat, com. Tusnad Sat

Utilităti

50

500

16

Liceu Teoretic „O.C Tăsiăuanu” sat Subcetate, com. Subcetate

Utilităti

40

501

17

Scoala Generală „Mârton Ferenc” sat Bancu, com. Ciucsăngeorgiu

Utilităti

40

502

18

Grădinita cu PN nr. 1 sat Mihăileni, com. Mihăileni

Utilităti

50

503

19

Scoala Generală sat Sâncrăieni, com. Sâncrăieni

Utilităti

40

504

20

Scoala Generală „Kelemen Imre” sat Ocland, com. Ocland

Utilităti

50

505

21

Scoala cls. I-VIII nr. 3 „Xantusz Janos” Minicipiul Miercurea Ciuc

Utilităti

500

506

22

Grup Scolar „Petofi Sandor” comuna Dănesti

Utilităti

100

507

23

Scoala cls. I-VIII sat Plăiesii de Sus, comuna Plăiesii de Jos

Utilităti

90

508

24

Grădinita PP sat Tomesti, com. Tomesti

Utilităti

85

509

25

Scoala cls. I-VIII „Balasz Jeno” com. Remetea

Utilităti

90

510

26

Grup Scolar „Sover Elek” com. Joseni

Utilităti

90

 

 

HUNEDOARA

5229

511

1

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Ohaba, com. Râu de Mori

Utilităti

70

512

2

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Tebea, com. Baia de Cris

Utilităti

50

513

3

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Teliucul Inferior, com. Teliucul Inferior

Utilităti

50

514

4

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Bucium, com. Orăstioara de Sus

Utilităti

50

515

5

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Pojoga, com. Zam

Utilităti

30

516

6

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Balomir, com. Sântamarie Orlea

Utilităti

60

517

7

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Banpotoc, com. Hărău

Utilităti

50

518

8

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Chimindia, com. Hărău

Utilităti

50

519

9

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Vâlcele Bune, com. Bretea Română

Utilităti

30

520

10

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Brănisca, com. Brănisca

Utilităti

50

521

11

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Romos, com. Romos

Utilităti

100

522

12

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Boz com.Brănisca

Utilităti

80

523

13

Scoala cu cls. I-IV sat.Ocolis Com.Orăstioara de Sus

Utilităti

50

524

14

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Ponor, com. Pui

Utilităti

70

525

15

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Rusor, com. Pui

Utilităti

40

526

16

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Uric, com. Pui

Utilităti

30

527

17

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Birtin com.Vata de Jos

Utilităti

50

528

18

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Chitid com.Bosorod '

Utilităti

50

529

19

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Plopi com.Bretea Română

Utilităti

40

530

20

Scoala Generală cu cls. I-IV sat General Berthelot, com. General Berthelot

Utilităti

75

531

21

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Densus, com. Densus

Utilităti

100

532

22

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Prăvăleni, com. Vata de Jos

Utilităti

100

533

23

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Turdas, com. Turdas

Utilităti

100

534

24

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Spini, com. Turdas

Utilităti

100

535

25

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Pricaz, com. Turdas

Utilităti

100

536

26

Scoală Generală cu cls. I-IV sat Sibiselu Vechi com. Beriu

Utilităti

50

537

27

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Cincis com. Teliucu Inferior

Utilităti

30

538

28

Liceul Teoretic sat Ghelari, com. Ghelari

Utilităti

100

539

29

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Lunca Cernii de Jos, com. Lunca Cernii de Jos

Utilităti

100

540

30

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Lelese, com. Lelese

Utilităti

70

541

31

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Răchitova , com. Răchitova

Utilităti

50

542

32

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Dobra, com. Dobra

Utilităti

200

543

33

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Cristur, mun Deva

Utilităti

44

544

34

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Pestisul Mare, mun. Hunedoara

Utilităti

150

545

35

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Zam, com. Zam

Utilităti

50

546

36

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Sălciva, com. Zam

Utilităti

150

547

37

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Criscior, com. Criscior

Utilităti

50

548

38

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Gântaga, com. Bretea Română

Utilităti

150

549

39

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Băiesti, com. Pui

Utilităti

100

550

40

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Vălisoara, com. Vălisoara

Utilităti

80

551

41

Scoala Generală cu cls. I-VIII sat Băita, com. Băita

Utilităti

50

552

42

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Vâlcele Rele, com. Bretea Română

Utilităti

30

553

43

Scoala Generală cu cls. I-IV sat Grădistea de Munte, com. Orăstioara de Sus