MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

446. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu

 

453. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversrtar

 

462. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007

 

463. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

186. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006

 

187. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea iunie 2007

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

180. - Ordin privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă listele obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, prevăzute în anexele nr. IA si IB.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 11/1-11/110*) si 111/1-111/11*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. IA, ale căror caracteristici principale si indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 11/1-U/110*), se-face dintr-un credit extern, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si din alte surse legat constituite, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. IB, ale căror caracteristici principale si indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 111/1-111/11*), se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 4. - Anexele nr. IA, IB, H/1 -H/110*) si HI/1-HI/11*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

AttilaKorodi

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 446.


*) Anexele nr. H/1-11/110 si IH/1-111/11 nu se publică, fiind cIasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. l

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu finantate dintr-un credit extern

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Punerea în sigurantă a baratului Isalnita, judetul Dolj

2.

Reabilitarea barajului Dopca, judetul Brasov

3.

Mărirea gradului de sigurantă în exploatare a acumulării Pecineagu, judetul Arges

4.

Punerea în sigurantă a acumulării Vâlcele, judetul Arges

5.

Baraj Driză Clucereasa pe râul Târgului, judetul Arges

6.

Lucrări de reabilitare priză Valea Voievozilor, judetul Dâmbovita

7.

Punerea în sigurantă a acumulării Mileanca, pe râul Podriga, judetul Botosani

8.

Punerea în sigurantă a acumulărilor din B. H. Racova, judetul Vaslui

9.

Punerea în sigurantă a acumulării Pereschiv, pe râul Pereschiv, judetul Bacău

10.

Punerea în sigurantă a acumulării Tansa Belcesti, judetul Iasi

11.

Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Munteni si a lucrărilor de apărare în zonă, judetul Galati

12.

Punerea în sigurantă a acumulării Râpa Albastră, judetul Vaslui

13.

Punerea în sigurantă a acumulării Neareni si a acumulării Cal Alb, judetul Botosani

14.

Supraînăltare baraj Săcele etapa I, judetul Brasov

15.

Acumulare Runcu, judetul Maramures

16.

Amenajarea complexă Vârfu Câmpului, pe râul Siret, judetele Suceava si Botosani

17.

Acumularea Mihoiesti pentru apărare împotriva inundatiilor si alte folosinte, judetul Alba

18.

Surse de alimentare cu apă a localitătilor de pe platforma Cotmeana, judetul Araes

19.

Îndiguire si consolidări de mal pe râul Tisa, între BF 254-319, judetul Maramures

20.

Lucrări pentru înlăturarea calamitătilor naturale produse în BH Barcău în perioada 14-16 iunie 1997, judetele Bihor si Sălaj

21.

Acumularea nepermanentă Ginta pe râul Crisul Negru, judetul Bihor

22.

Acumularea nepermanentă Valea Moneasa, judetul Arad

23.

Amenajarea râului Aries si afluenti, pentru apărarea împotriva inundatiilor a localitătilor Câmpeni, Baia de Aries, Lunca Ariesului si aval acumulare Mihoiesti, judetul Alba

24.

Amenajări hidrotehnice în BH Gurahiu pe tronsonul Reahin-Lăpusna, judetul Mures

25.

Amenajare Valea Seinei, în localitatea Seini, judetul Maramures

26.

Refacerea barajului de priză de la Bilciuresti, judetul Dâmbovita

27.

Amenajare râu Bistrita si afluenti pe sectorul Iacobeni-Săbasa, judetele Suceava si Neamt

28.

Amenajare râu Somesul Mare si afluenti între Valea Mare si Lelesti, etapa I, judetul Bistrita-Năsăud

29.

Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judetul Cluj

30.

Amenajarea Valea Ocnei amonte municipiul Dej, judetul Cluj

31.

Amenajare râu Lăpus pentru apărare împotriva inundatiilor pe sectoarele localitătilor Băiut, Târgu Lăpus, Remetea Chioarului si Lăpusel - confluenta Somes, judetul Maramures

32.

Amenajare Valea Băita în comuna Tăutii Măgherăusi, judetul Maramures

33.

Apărare de mal la frontul de captare Valea Răoaia. oras Târgu Lăpus, judetul Maramures

34.

Regularizare râu Suciu la Grosii Tiblesului, judetul Maramures

35.

Amenajare râu Tur Superior, judetul Satu Mare

 

36.

Amenajare Valea Albă, judetul Satu Mare

37.

Amenajare Valea Rea, judetul Satu Mare

38.

Lucrări de apărare pe pârâul Taina Superioară si punerea în sigurantă a lucrărilor existente, judetul Satu Mare

39.

Amenajare Valea Lechincioara si Valea Bârloagele, judetul Satu Mare

40.

Amenajare Valea Hotărel, judetul Bihor

41.

Acumulare nepermanentă Poiana, judetul Bihor

42.

Acumulare nepermanentă Corbesti, judetul Bihor

43.

Amenajare si reabilitarea ecologică a râului Crisul Repede, judetul Bihor

44.

Amenajare Valea Crăiasa, judetul Bihor

45.

Amenajare Valea Bistra, judetul Bihor

46.

Amenajare Valea Borumblaca, judetul Bihor

47.

Amenajare Valea Călata, judetul Cluj

48.

Protectia digului de pe malul stâng al râului Crisul Negru împotriva infiltratiilor în zona localitătilor Zerind si Iermata Neagră, judetul Arad

49.

Amenajarea pârâului Valea Ciorii la Baia de Aries, judetul Alba

50.

Îndiguirea râului Mures, mal drept, la Sărăcsău, judetul Alba

51.

Regularizare râu Pian aval localitatea Strunaari, judetul Alba

52.

Regularizare râu Ampoi si torenti la Zlatna, judetul Alba

53.

Consolidare mal stâng râu Mures în zona localitătii Stâna de Mures, judetul Alba

54.

Regularizare pârâu Bistra si oârâu Pietris în zona localitătilor Bistra Muresului, Deda, Pietris, judetul Mures

55.

Refacere praa de fund pe râul Mures la Brâncovenesti, judetul Mures

56.

Refacere praauri si apărări de mal pe pârâul Goaaiu la Cristuru Secuiesc, judetul Harghita

57.

Consolidare mal stâng râu Mures în zona localitătii Aurel Vlaicu, comuna Geoagiu, judetul Hunedoara

58.

Regularizare si apărare de mal, râu Orăstie pe sectorul Costesti-Orăstie, judetul Hunedoara

59.

Amenajarea pârâuiui Valea Racilor în municipiul Turda, judetul Cluj

60.

Regularizare Valea Vinesti la Săvârsin, judetul Arad

61.

Regularizare Valea Troas la Săvârsin, judetul Arad

62.

Amenajarea părăului Maleia în zona localitatii Petrosani, judetul Hunedoara

63.

Amenajare râu Topolnita între localitătile Balotesti-Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

64.

Amenajare curs inferior râu Cosustea Mare pe sectorul Ilovăt - confluenta râu Motru, judetul Mehedinti

65.

Regularizare pârâu Racovăt la Ilovita, judetul Mehedinti

66.

Consolidare si reaularizare pârâu Vodita si afluenti în zona complexului monahal Vodita, judetul Mehedinti

67.

Amenajare si reabilitare pârâu Prodila în zona localitătii Podari, judetul Dolj

68.

Amenajare si reabilitare pârâu Tensezita si afluenti în zona localitătii Gabru, judetul Dolj

69.

Amenajare râu Jiu în zona localitătii Schitu, judetul Dolj

70.

Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa - confluentă cu râul Olt, judetul Harahita

 

71.

Regularizare pârâu Valea Seacă la Budila, judetul Brasov

72.

Îndiguire râu Olt în sectorul Hoghiz-Făgăras, judetul Brasov

73.

Regularizarea pârâului Bârsa, sector Zărnesti-Halchiu, judetul Brasov

74.

Regularizare pârâu Băiasu la Perisani, judetul Vâlcea

75.

Regularizare pârâu Cerna si afluenti, pe sectorul Rungetu-Măciuca, judetul Vâlcea

76.

Regularizare pârâu Muereasca, la Muereasca, judetul Vâlcea

77.

Apărare de mal pe râul Oltet în zona Moruglav, judetul Olt

78.

Îndiguire râu Olt pe sectorul Izlaz-Moldoveni, judetul Teleorman

79.

Acumularea Râusor - Refacere drum contur mal stâng acumulare Râusor pe tronsonul Km 12+320-13+020, judetul Arges

80.

Apărare de mal râu Dâmbovita în zona frontului de captare Dragomiresti, Sălcioara si aval pod C.F. Contesti, judetul Dâmbovita

81.

Amenajarea râului Arges pe sectorul barajului Golesti - baraj Ogrezeni în vederea stabilizării albiei, judetele Araes, Dâmbovita, Giurgiu

82.

Regularizare râu Vedea în comuna Corbu, judetul Olt

83.

Regularizare râu Vedea în zona localitătii Văleni, judetul Olt

84.

Regularizarea râului Călmătui, judetul Teleorman

85.

Regularizare râu Ciorogârla aval N.H. Brezoaiele, judetul Giurgiu

86.

Amenajare râu Araes pentru apărare împotriva inundatiilor în zona localitătilor Popa Nae-Găiseni, judetul Giurgiu

87.

Regularizarea râului Buzău pe zona întorsura Buzăului-Sita Buzăului, judetul Covasna

88.

Îndiguire si reaularizare râu Bălăneasa, comuna Pârscov, judetul Buzău

89.

Protectie de mal pe râul Basca Chiojdului în zonele de eroziune active, sector Chiojdu-Cătina, judetul Buzău

90.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor din B.H. Buzău, aval de acumularea Siriu pentru subbazinele hidrografice Basca Mare si Basca Roziliei, judetul Buzău

90.

Regularizare râu Stanic în comunele Lopătari, Mânzălesti, Vintilă Vodă, Beceni si Cernătesti, judetul Buzău

92.

Regularizare râu Ialomita amonte si aval Târgoviste în zonele Brănesti, Secuieni, Comisani, Bucsani, Mărcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, judetul Dâmbovita

93.

Amenajarea râului Teleajen, aval de barajul Măneciu, în vederea tranzitării debitelor evacuate din acumulare fără inundarea obiectivelor social-economice, din aval, judetul Prahova

94.

Protectia malului stâng al bratului Borcea, în zona intravilanului comunei Bordusâni, judetul Ialomita

95.

Apărare mal stâng pe bratul Borcea în zona localitătii Borcea, judetul Călărasi

96.

Amenajare pârâu Râmna în zona Târâtu-Dumbrăveni, judetul Vrancea

97.

Amenajare râu Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti, judetul Bacău

98.

Amenajare albie râu Bicaz si afluenti la Tasca, judetul Neamt

99.

Apărare mal drept râu Ozana în zona orasului Târau-Neamt, judetul Neamt

100.

Consolidări de mal râu Prut, aval de acumularea Stânca, judetul Botosani

101.

Lucrări de protectie si consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, judetul Constanta

102.

Lucrări de protectie a lacului Techirahiol - etapa a III-a, judetul Constanta

103.

Alimentarea cu apă potabilă a localitătilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava si Tudor Vladimirescu din Delta Dunării, judetul Tulcea

104.

Apărare împotriva inundatiilor a localitătii Tudor Vladimirescu, judetul Tulcea

105.

Apărare împotriva inundatiilor a localitătii Pătlăgeanca, judetul Tulcea

106.

Reconstructie ecologică în complexul Rosu-Puiu din Delta Dunării privind îmbunătătirea regimului hidrologic si refacerea potentialului piscicol, judetul Tulcea

107.

Amenajări pentru îmbunătătirea conditiilor de mediu în zonele de reproducere naturală a pestilor autohtoni din R.B.D.D. - complexul acvatic natural Sontea Fortuna, judetul Tulcea

108.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor în B.H. Casimcea, judetul Constanta

109.

Amenajarea râului Moldova si afluenti pe sectorul Fundul Moldovei-Gura Humorului, judetul Suceava

110.

Amenajare râu Bega si afluenti în zona de luncă pe sectorul Leucusesti-Curtea, judetul Timis

 

ANEXA Nr. 1B

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si din alte surse legal constituite

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Punerea în sigurantă a barajului Iezer, judetul Călărasi

2.

Amenajări în B.H. Crisul Negru pe tronsonul Taut, Soim, Beius si a afluentilor Valea Rosie si Crisul Băita, judetul Bihor

3.

Amenajare râu Crisul Repede, judetul Bihor

4.

Amenajare Valea Hălmăgel, judetul Arad

5.

Regularizarea râului Oltet în zona orasului Bals, judetul Olt

6.

Amenajare râu Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchisesti, judetul Suceava

7.

Amenajare râu Suceava si afluenti pe zona Ulma, Brodina, Straia, judetul Suceava

8.

Reducerea gradului de risc la inundatii pe râul Bistrita, sector Borca-Poiana Teiului, judetul Neamt

9.

Amenajare râu Cracau la Slobozia, judetul Neamt

10.

Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluentă cu fluviul Dunărea, judetele Vrancea si Galati

11.

Amenajare râu Somesul Mic în municipiul Clui-Napoca, judetul Cluj

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport  electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversitar,

 

Guvernul României adnntă nrezenta hotărâre

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face , parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Valer Bindea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 453.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversitar

 

Art. 1. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice în învătământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate, încadrate în învătământul preuniversitar, care sunt în activitate.

(2) Acordarea ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data plătii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru functia de bază.

Art. 2. - (1) Ajutorul financiar se acordă de unitatea de învătământ preuniversitar la care cadrul didactic îsi desfăsoară activitatea.

(2) În cazul în care cadrul didactic îsi desfăsoară activitatea în mai multe unităti de învătământ, ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă de către unitatea de învătământ la care se păstrează si se completează carnetul de muncă.

Art. 3. - (1) Ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar si înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază, iar plătile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.

(2) Pentru anul 2007, cererile se înregistrează la unitatea de învătământ la care beneficiarii exercită functia de bază, până la data de 30 iunie 2007, iar ajutorul se acordă după 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 4. - În scopul asigurării perfectionării activitătii cadrelor didactice din învătământul preuniversitar, al cresterii calitătii pregătirii de specialitate si îmbunătătirii calitătii activitătii educative a personalului didactic din învătământul preuniversitar, beneficiarii ajutorului financiar achizitionează programe educationale sau cărti pe suport electronic, precum si cărti pe suport hârtie necesare îmbunătătirii calitătii activitătii educative.

Art. 5. - (1) Unitătile scolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii următoare.

(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor solicita lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna următoare.

(3) Sumele necesare plătii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) se asigură din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul 65.01 „Învătământ”, art. 57.02.01 „Ajutoare sociale în bani”, în limita creditelor bugetare aprobate.

(4) Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului va aloca lunar către inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise.

(5) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor aloca lunar către unitătile scolare sumele necesare efectuării plătii ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis în afara bugetului local.

(6) Plata ajutorului financiar se face de către unitătile de învătământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură transă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face în lei, la cursul de schimb din data efectuării plătii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în conditiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.

(7) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) au obligatia de a prezenta documentele justificative, conform reglementărilor financiar-contabile în vigoare.

Art. 6. - Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul institutiei de învătământ, inspectorului scolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Medicamentele si materialele sanitare specifice, care se acordă în spital si în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor din cadrul programului national prevăzut la pct. II din anexă, sunt nominalizate prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Achizitia unora dintre acestea, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice, se efectuează prin licitatii la nivel national, în conditiile legii.”

2. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate realizează activitătile si obiectivele din Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, prevăzute în anexă la pct. II lit. B, pentru care achizitionează servicii de tipărire si expediere a taIoanelor securizate si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie si, respectiv, contractează servicii medicale în asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate paraclinică, cu furnizori de astfel de servicii care să îndeplinească criteriile de selectie stabilite prin normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătătii Publice achizitionează tehnica de caicul, programul informatic si serviciile de comunicatii, necesare functionării cabinetelor de medicină de familie în vederea derulării Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară. Tehnica de calcul, programul informatic si serviciile de comunicatii se dau în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autoritătile de sănătate publică pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară si a programelor de sănătate cu scop profilactic si monitorizarea unor programe nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.”

3. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Sumele aferente obiectivelor 1-5 prevăzute în Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară (pct. I subpct. 8 din anexă) se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente obiectivului 6 din cadrul aceluiasi program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice din titlul «Cheltuieli de capital».”

4. La punctul I din anexă, subpunctul 8 „Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară” se modifică si va avea următorul cuprins:

,8. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară”. Necesar resurse: Venituri proprii: transferuri: 110.335 mii lei cheltuieli de capital: 85.000 mii lei Obiective:

1. tipărirea si securizarea taIoanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale primare paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;

2. evaluarea stării de sănătate a populatiei si a factorilor de risc, în vederea păstrării si promovării sănătătii, precum si a prevenirii îmbolnăvirilor si complicatiilor acestora;

3. cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătătii populatiei;

4. îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistentă medicală preventivă si cresterea sperantei de viată;

5. efectuarea de screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afectiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice si altele, în functie de factorii de risc identificati în urma activitătii de evaluare a stării de sănătate a populatiei;

6. asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul, programe informatice si servicii de comunicatii, necesare derulării programului.”

5. Punctul II din anexă „Programul national de sănătate cu scop curativ finantat din bugetul Fondului national unic de asigurări de sănătate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„II. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Necesar resurse:

Buget FNUASS: 1.552.165 mii lei,

din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice: 452.960 mii lei.

Structura:

A. Programul national de sănătate cu scop curativ

Necesar resurse: Buget FNUASS: 1.441.830 mii lei, din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice: 342.625 mii lei.

Structura: pe subprograme de sănătate, după cum urmează:

1. Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere,

2. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

3. Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

4. Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

5. Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

6. Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

7. Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

8. Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

9. Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite si prin implant segmentar al diformitătilor de coIoană

10. Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant

11. Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

12. Tratamentul bolnavilor adulti cu mucoviscidoză Obiective:

- asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut;

- asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice).

B. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Necesar resurse: Buget FNUASS: 110.335 mii lei, din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice: 110.335 mii lei.

Structura: pe activităti, după cum urmează:

a. Activităti preliminarii implementării si derulării programului:

1. tipărirea si securizarea taIoanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;

2. servicii de expediere a taIoanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie.

b. Activităti în cadrul derulării si implementării programului

Obiective:

1. tipărirea si securizarea taIoanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;

2. evaluarea stării de sănătate a populatiei si a factorilor de risc, în vederea păstrării si promovării sănătătii, precum si a prevenirii îmbolnăvirilor si complicatiilor acestora;

3. cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătătii populatiei;

4. îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistentă medicală preventivă si cresterea sperantei de viată;

5. efectuarea de screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afectiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice si altele, în functie de factorii de risc identificati în urma activitătii de evaluare a stării de sănătate a populatiei.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 462.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuti la art. 6 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinuîui financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 182.930 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 463.

 

ANEXA

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma alocată fiecărei activităti

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Procent din cheltuielile eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

1.1.

a) legume-fructe

functionarea grupurilor de producători recunoscute

 

-

40.000 lei/ grup

1.600 mii lei

implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole, EUREPGAP, în domeniul legumelor si fructelor

 

70% din valoarea costurilor certificării si ale tuturor analizelor si/sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract/ beneficiar

până la 10.000 lei/ contract

2.000 mii lei

sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite si pentru ciupercile

legume produse si recoltate din serele încălzite până la 30 iunie 2007

-

600 lei/tonă

14.280 mii lei

de cultură produse în spatii climatizate

ciuperci cultivate si recoltate din spatii climatizate

-

800 lei/tonă

3.200 mii lei

sprijin financiar pentru legume si fructe destinate prelucrării industriale

tomate

-

350 lei/tonă

6.300 mii lei

mazăre boabe verzi

-

300 lei/tonă

1.500 mii lei

fasole păstăi

-

350 lei/tonă

1.400 mii lei

ardei - toate tipurile

-

300 lei/tonă

900 mii lei

castraveti tip cornison

-

150 lei/tonă

300 mii lei

mere

-

160 lei/tonă

8.000 mii lei

prune

-

200 lei/tonă

1.000 mii lei

cirese

-

200 lei/tonă

100 mii lei

visine

-

200 lei/tonă

100 mii lei

piersici

-

300 lei/tonă

150 mii lei

struguri de masă

-

300 lei/tonă

90 mii lei

2.

c) sector viticol

autorizarea plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlată, certificarea si marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată

costurile aferente autorizării plantatiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin cu denumire de origine controlată

-

10 lei/ha

250 mii lei

costurile aferente certificării si marcării vinurilor cu denumire de origine controlată

-

12 lei/hl

10.000 mii lei

tratamente fitosanitare în plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă si vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată

costurile aferente tratamentelor fitosanitare

-

500 lei/ha

25.000 mii lei

3.

f) cartof

sprijinirea productiei de cartof pentru industrializare la calitatea si cerintele specifice normelor tehnice de procesare, stabilite prin contracte

-

-

150 lei/tonă

7.500 mii lei

4.

g) plante medicinale si aromatice

sustinerea productiei de plante medicinale si aromatice realizate în conditiile de calitate stabilite prin contract

pentru culturile de la care se utilizează sământa

-

600 lei/tonă

6.000 mii lei

pentru culturile de la care se utilizează planta întreagă si/sau rădăcina (planta uscată)

-

800 lei/tonă

 

5.

h) flori, plante dendrologice si ornamentale

sprijin pentru productia de flori, plante dendrologice si ornamentale în câmp, în spatii protejate sau amenajate

culturi în câmp

-

5.000 lei/ha

1.260 mii lei

culturi în sere

-

10.000 lei/ha

 

II.

 

Asigurarea stării de functionarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare

mentinerea în functiune prin realizarea lucrărilor de întretinere si reparatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

-

140 lei/ha

56.000 mii lei

asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

-

31 lei/ha

12.400 mii lei

 

 

executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

 

 

14.000 mii lei

 

 

executarea lucrărilor de aducere în functiune de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora ori nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire

 

 

 

9.600 mii lei

 

 

TOTAL:

 

 

 

182.930 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii postale cu confirmare de primire, la Ministerul Economiei si Finantelor, si va contine următoarele:”

2. La articolul 4 alineatul (3), literele d) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverintă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

h) două fotografii 2/3 cm.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Colectivul verifică dosarele depuse si respinge dosarele candidatilor care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4.”

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În dosarul de înscriere candidatul va depune în original si documentul de plată a taxei de înscriere la examen.

(2) Pentru candidatii înscrisi la examen se editează legitimatia de examen prevăzută în anexa nr. 3, care se aplică pe mese în sălile de examen.”

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art 7. - Intrarea în sălile de examen se face în baza

actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.”

6. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Componenta comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial, prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Aceste comisii vor fi formate din specialisti ai Ministerului Economiei si

Finantelor care au calitatea de consultant fiscal, precum si din membrii Consiliului superior, Comisiei auditorilor statutari si Comisiei de apel a Camerei Consultantilor Fiscali.

(2) Pot dobândi calitatea de consultant fiscal, la cerere, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), persoanele care au titlul de academician, profesor sj conferentiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finante, precum si membrii si specialistii Comisiei pentru buget, finante si bănci din Parlamentul României, care verifică si analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, prin sustinerea unui interviu conform art. 17.”

Art. II. - Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 186.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea iunie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006,

în temeiul prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2006 privind organizarea examenelor pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal în cursul semestrului I al anului 2007,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucuresti, în ziua de 17 iunie 2007.

(2) Locul de desfăsurare a examenului se va publica pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor până la data de 8 iunie 2007.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica de examen prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si va consta într-o probă scrisă sub formă de test grilă.

Art. 3. - Înscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac în perioada 21 mai - 1 iunie 2007, inclusiv, în municipiul Bucuresti, la sediul Scolii de finante publice si vamă din strada Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3.

Art. 4. - (1) Candidatii care au fost înscrisi la sesiunile de examen din noiembrie 2006 si/sau martie 2007 si nu au solicitat restituirea dosarelor se pot înscrie la examen pe bază de cerere individuală si 2 fotografii, cu actualizarea documentatiei de înscriere - carnet de muncă, cazier judiciar, certificat de căsătorie etc. - dacă este cazul.

(2) Candidatii înscrisi la examenul din noiembrie 2006 si/sau martie 2007, care au solicitat amânarea participării la examen până la momentul afisării listelor cu repartizarea pe săli, nu plătesc taxa de înscriere pentru această sesiune.

(3) Candidatii care au solicitat amânarea examenelor din noiembrie 2006 si/sau martie 2007, după momentul afisării listelor cu repartizarea pe săli, si cei care din diverse motive nu s-au prezentat la examen si solicită înscrierea la această sesiune vor plăti suma de 60 lei, reprezentând cota parte din costul serviciilor1 prestate.

Art. 5. - Colectivul pentru organizarea si desfăsurarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal sl comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

TEMATICA DE EXAMEN

 

1. Notiuni generale de drept comercial:

- faptele de comert:

- notiune;

- caracteristici;

- comerciantii:

- notiunea si categoriile de comercianti;

- calitatea de comerciant;

- conditiile de exercitare a activitătii comerciale;

- obligatiile profesionale ale comerciantilor;

- fondul de comert;

- auxiliarii comerciantilor;

- formele de organizare:

- reorganizările, fuziunile, divizările si lichidările.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile fiscalitătii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli aferente veniturilor realizate, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscală);

- rezerve si provizioane fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări partiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din statele membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăti-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice străine din statele membre ale Uniunii Europene, societăti-mamă;

- termene de plată si de declarare a impozitului;

- facilităti fiscale;

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent);

- reguli speciale de determinare a profitului impozabil;

- impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definitia microîntreprinderii;

- conditiile pe care trebuie să le întrunească o microîntreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru acest sistem de impunere;

- cota de impozitare;

- determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabilă);

- termenul de piată;

- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plăti anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligatiile plătitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fără personalitate juridică.

6. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si Impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiintate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenti;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plată si depunerea declaratiei fiscale);

- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului plătitor, definitia plătii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plătilor din dobânzi primite de la rezidenti români din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioadă de tranzitie în ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;

- principiile prevăzute în aplicarea retinerii la sursă a impozitelor asupra redeventelor si dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definitia dobânzilor si redeventelor, definitia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunerea redeventelor si dobânzilor la întreprinderile asociate.

7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- mod de calcul;

- termene de plată;

- facilităti fiscale acordate;

- modul de declarare a proprietătilor.

8. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligatii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispozitii tranzitorii.

9. Accizele:

- accize armonizate (sfera de aplicare, modalităti de calcul);

- regimul de antrepozitare fiscală (definitii, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea produselor în regim suspensiv, documente fiscale utilizate);

- circulatia intracomunitară a produselor accizabile armonizate (operator înregistrat si neînregistrat, vânzarea la distantă);

- scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse energetice si electricitate);

- sistemul de marcare a unor produse accizabile;

- accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalităti de calcul, plătitori, exigibilitatea si plata accizelor la bugetul de stat).

10. Taxele vamale:

- tariful vamal si cIasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferentiaiă si originea preferentială);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfectionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfectionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării si conducerii contabilitătii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

12. Sanctiuni si căi de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscală;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscală.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulteriore;

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

4. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată;

5. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare;

6. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

7. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

9. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare;

10. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;

11. Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;

12. Codul comercial, cu modificările si completările ulterioare;

13. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;

14. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

15. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, cu modificările si completările ulterioare;

16. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare;

17. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

18. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

19. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

20. Regulamentul de aplicare a Codului vamal ai României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006;

21. Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent;

22. Ordinul ministrului finantelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare;

23. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;

24. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind sediile secundare”;

25. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor;

26. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

27. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 36/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

28. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 537/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”;

29. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a;

30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”, cu modificările ulterioare;

31. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”;

33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

34. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, cu modificările si completările ulterioare;

35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare;

36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.215/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

37. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

39. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul international de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

40. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri', prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale;

43. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

44. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

45. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii;

47. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 155/2007 privind aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările de constructii-montaj prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

48. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri; *

49. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiintare;

50. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Pocedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările si completările ulterioare;

51. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2007 pentru aprobarea Precizărilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;

52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul României un sediu permanent;

53. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

54. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 51,9/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;

55. Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor t Economice Europene, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare;

56. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

ORDIN

privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, Judetul Harghita

 

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2004 privind numirea presedintelui Autoritătii Electorale Permanente,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local,

văzând prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare si desfăsurare a alegerilor,

tinând cont că pentru desemnarea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc Guvernul României a stabilit ziua de 3 iunie 2007 ca dată a alegerilor locale partiale,

având în vedere art. 49 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

fiind necesară validarea operatiunilor electorale desfăsurate în perioada 5-30 ianuarie 2007 pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006 privind stabilirea datei alegerilor consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale,

presedintele Autoritătii Electorale Permanente emite prezentul ordin.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă validează toate operatiunile electorale desfăsurate în perioada 5-30 ianuarie 2007 pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006 privind stabilirea datei alegerilor consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale, cu exceptia campaniei electorale, care va începe pe data de 28 mai 2007 si se va termina pe data de 2 iunie 2007, ora 7,00.

Art. 2. - Biroul electoral de circumscriptie nr. 3 Odorheiu Secuiesc va încheia pe data de 24 mai 2007 procesul-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor.

Art. 3. - Celelalte operatiuni electorale nerealizate se vor desfăsura conform legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autontatii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 180.