MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 366         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 mai 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

154. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

 

972. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 933/2007 privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

1.279/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/6/2006

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

221. - Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului,

în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se aprobă structura organizatorică si statul de functii ale Secretariatului General al Guvernului, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 154.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului General al Guvernului

Număr maxim de posturi: 239

 

 

Secretar de stat

 

Secretar general

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet

 

 

 

Cabinet

 

 

Cabinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment inspectori guvernamentali

 

 

 

Directia informatică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia pregătire sedinte ale Guvernului

 

 

 

Serviciul relatii institutionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia specială

 

 

 

Compartiment audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia economică

 

Directia juridică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia logistică

 

 

 

 

Directia contencios si resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate – implementare

proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia politici publice -

 

 

 

 

 

Directia relatii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate- implementare program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Secretar general

1

 

FP

 

 

Cabinet secretar general

13

 

 

 

1.

Director de cabinet

 

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

 

3

CIM

S

3.

Consilier personal

 

8

CIM

S

4.

Secretar personal

 

1

CIM

M

 

Compartiment inspectori guvernamentali

20

 

 

 

1.

Inspector guvernamental

 

20

FP

S

 

Directia pregătire sedinte ale Guvernului

19

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

1

FP

S

 

Serviciul pregătire sedinte ale Guvernului

 

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier superior

 

1

FP

S

3.

Referent superior 1

 

6

FP

M

4.

Expert

 

2

CIM

S

5.

Referent

 

1

CIM

M. PL. SSD

 

Birou arhivă

 

 

 

 

6.

Sef birou consilier principal 1

 

1

FP

S

7.

Consilier juridic principal 1

 

1

FP

S

8.

Expert principal 1

 

1

FP

S

9.

Referent superior 1

 

4

FP

M

10.

Referent

 

1

CIM

M, PL, SSD

 

Directia specială

14

 

 

 

1.

Consilier - director

 

1

CIM

S

2.

Consilier

 

2

CIM

S

 

Birou probleme apărare

 

 

 

 

3.

Consilier sef birou

 

1

CIM

S

4.

Consilier

 

4

CIM

S

5.

Expert

 

1

CIM

S

 

Compartiment documente cIasificate

 

 

 

 

6.

Consilier

 

1

CIM

S

7.

Referent

 

2

CIM

M, PL. SSD

 

Compartiment arhivă documente cIasificate

 

 

 

 

8.

Expert

 

1

CIM

S

9.

Referent

 

1

CIM

M, PL. SSD

 

Directia informatică

 

12

 

 

1.

Consilier - director

 

1

CIM

S

2.

Consilier

 

7

CIM

S

3.

Expert

 

1

CIM

S

4.

Referent

 

1

CIM

M. PL. SSD

5.

Expert principal 1

 

2

FP

S

 

Serviciul relatii institutionale

15

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

 

1

FP

S

2.

Consilier superior 1

 

2

FP

S

3.

Expert principal 1

 

7

FP

S

4.

Expert asistent 1

 

1

FP

S

5.

Consilier

 

2

CIM

S

6.

Expert

 

2

CIM

S

 

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Compartiment audit

2

 

 

 

1.

Auditor superior 1

 

2

FP

S

 

Secretar de stat

1

 

MANDAT

 

 

Cabinet secretar de stat

6

 

 

 

1.

Director de cabinet

 

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

 

1

CIM

S

3.

Consilier personal

 

2

CIM

S

4.

Secretar personal

 

1

CIM

M

5.

Curier personal

 

1

CIM

M

 

Directia economică

22

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

1

FP

S

 

Compartiment control preventiv

 

 

 

 

2.

Consilier superior 1

 

3

FP

S

 

Serviciul financiar

 

 

 

 

3.

Sef serviciu consilier superior 1

 

1

FP

S

4.

Consilier superior 1

 

4

FP

S

5.

Expert principal 1

 

1

FP

S

6.

Referent superior 1

 

2

FP

S

7.

Referent

 

1

CIM M.

PL, SSD

 

Serviciul contabilitate

 

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

 

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

 

3

FP

S

10.

Expert principal 1

 

4

FP

S

11.

Referent superior 1

 

1

FP

M

 

Directia logistică

20

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

1

FP

S

 

Compartiment achizitii

 

 

 

 

2.

Consilier superior 1

 

4

FP

S

3.

Expert principal 1

 

3

FP

S

4.

Expert principal 3

 

1

FP

S

5.

Consilier

 

1

CIM

S

6.

Expert

 

1

CIM

S

7.

Consilier pentru afaceri europene

 

1

CIM

S

 

Compartiment administrativ

 

 

 

 

8.

Consilier superior 1

 

1

FP

S

9.

Referent superior 1

 

1

FP

M

10.

Consilier

 

1

CIM

S

11.

Expert

 

1

CIM

S

12.

Referent

 

4

CIM

M, PL, SSD

 

Directia politici publice

27

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

1

FP

S

2.

Manager public asistent 2

 

1

FP

S

3.

Expert principal 1

 

4

FP

S

4.

Consilier

 

1

CIM

S

5.

Consilier pentru afaceri europene

 

5

CIM

S

 

Unitate implementare proiect

 

 

 

 

6.

Manager public asistent 2

 

1

FP

S

7.

Expert principal 1

 

4

FP

S

8.

Consilier

 

1

CIM

S

9.

Expert

 

2

CIM

S

10.

Consilier pentru afaceri europene

 

1

CIM

S

 

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Unitate implementare program

 

 

 

 

11.

Manager public asistent 2

 

1

FP

S

12.

Consilier superior 1

 

2

FP

S

13.

Consilier juridic principat i

 

1

FP

S

14.

Expert

 

2

CIM

S

 

Secretar de stat

1

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

5

 

 

 

1.

Director de cabinet

 

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

 

1

CIM

S

3.

Consilier personaf

 

2

CIM

S

4.

Secretar personal

 

1

CIM

M

 

Directia juridică

17

 

 

 

1.

Director consilier iuridic superior 1

 

1

FP

S

 

Serviciul iuridic

 

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier iuridic superior 1

 

1

FP

S

3.

Consilier iuridic principal 1

 

4

FP

S

4.

Consilier

 

4

CIM

S

5.

Expert

 

1

CIM

S

 

Birou acte normative

 

 

 

 

6.

Consilier sef birou

 

1

CIM

S

7.

Consilier

 

2

CIM

S

8.

Referent

 

2

CIM

M, PL, SSD

9.

Consilier pentru afaceri europene

 

1

CIM

S

 

Directia contencios si resurse umane

19

 

 

 

1.

Director consilier iuridic superior 1

 

1

FP

S

 

Serviciul contencios

 

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier iuridic superior 1

 

1

FP

S

3.

Consilier iuridic superior 1

 

2

FP

S

4.

Consilier iuridic principal 1

 

4

FP

S

5.

Referent superior 1

 

1

FP

M

6.

Consilier

 

1

CIM

S

7.

Consilier pentru afaceri europene

 

1

CIM

S

 

Serviciul resurse umane

 

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

 

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

 

2

FP

S

10.

Expert principal 1

 

2

FP

S

11.

Expert principal 2

 

1

FP

S

12.

Expert asistent 1

 

1

FP

S

13.

Consilier asistent 2

 

1

FP

S

 

Directia relatii publice

25

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

1

FP

S

2.

Consilier principal 1

 

1

FP

S

3.

Expert principal 1

 

2

FP

S

4.

Expert asistent 2

 

1

FP

S

5.

Expert asistent 3

 

2

FP

S

6.

Referent superior 1

 

1

FP

M

7.

Consilier

 

9

CIM

S

8.

Referent

 

2

CIM

M. PL. SSD

 

Serviciul comunicare publică

 

 

 

 

9.

Sef serviciu consilier superior 1

 

1

FP

S

10.

Consilier superior 1

 

1

FP

S

1t.

Expert asistent 1

 

1

FP

S

12.

Consilier

 

2

CIM

S

13.

Expert

 

1

CIM

S

 

TOTAL POSTURI:

239

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

 

Având în vedere dispozitiile art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, precum si prevederile Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctele 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficii al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 211.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 933/2007 privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii din clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 933/2007 privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 mai 2007, se completează cu lista nominală a elevilor care fac parte din loturile olimpice pentru Campionatul European de Lupte pentru Juniori si pentru Campionatele Europene de Caiac-Canoe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală management învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum sj Evaluare în învătământul Preuniversitar, Inspectoratul Scolar al Judetului Mures si conducerea Colegiului NationaJ „Unirea” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 972.

 

ANEXA

 

TABEL

cu elevii componenti ai loturilor nationale lărgite, care pot sustine examenul de bacalaureat - sesiune specială, 19-29 mai 2007, Târgu Mures

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Unitatea de învătământ/localitatea

Judetul

Olimpiada

1.

Rădoi Mihaela

XII

Liceul Nr. 2 „Voievodul Mircea/Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

2.

Paie Ana-Maria

XII

Liceul Nr. 2 „Voievodul Mircea”/Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

3.

Popescu Măria

XII

Liceul Nr. 3 „Ion Eliade Rădulescu/Târgoviste

Dâmbovita

Campionatuf European de Lupte pentru Juniori

4.

Mudrag Diana

XII

Liceul Nr. 2 „Traian Vuia7Resita

Caras-Severin

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

5.

lancolovici Bianca

XII

Liceul Economic/Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

6.

Lupsă Tatiana

XII

Colegiul National „Minai Viteazul/Sf. Gheorghe

Covasna

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

7.

Rusu Elena

XII

Colegiul National „Mihai Viteazul/Sf. Gheorghe

Covasna

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

8.

Costea Cristina Alexandra

XII

Grupul Scolar Industrial Tehnofrig/Cluj-Napoca

Cluj

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

9.

Ursache Sergiu Alexandru

XII

Colegiul Tehnic „Matei Corvin”/Hunedoara

Hunedoara

Campionatuf European de Lupte pentru Juniori

10.

Stoiti Adrian Constantin

XII

Grupul Scolar „Tudor TănăsescuTTimisoara

Timis

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

11.

Popa Florin Mie

XII

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”/Cluj-Napoca

Cluj

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

12.

Minaty Csaba

XII

Liceul cu Program Sportiv/Târgu Mures

Mures

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

13.

Bucur George

XII

Grupul Scolar „Mihai Eminescu7 Slobozia

Ialomita

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

14.

Căprărus Sorin

XII

Liceul cu Program Sportiv/Buzău

Buzău

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

15.

Lucaci Lucian

XII

Liceul Economic Nr. 1/ Sfântu Gheorghe

Covasna

Campionatuf European de Lupte pentru Juniori

16.

Stefan Gheorghită

XII

Grupul Scolar Industrial „Aurel Vlaicu”/Lugoj

Timis

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

17.

Simon Andreea Elena

XII

Liceul cu Program Sportiv/ Târgu Mures

Mures

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

18.

Patru Ionut Cristian

XII

Grupul Scolar Agricol/Valea Călugărească

Prahova

Campionatuf European de Lupte pentru Juniori

19.

Faghian Cezar Iulian

XII

Liceul cu Program Sportiv/Bacău

Bacău

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

20.

Amaritei Petrut

XII

Liceul „Mircea Eliade”/Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

21.

Florea Marian Laurentiu

XII

Liceul „Mircea Eliade”/Bucuresti

Bucuresti

Campionatuf European de Lupte pentru Juniori

22.

Dascălu Adrian

XII

Liceul cu Program Sportiv/Arad

Arad

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

23.

Brânzei Andrei

XII

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”/Suceava

Suceava

Campionatul European de Lupte pentru Juniori

24.

Platon Alina

XII

Colegiul Tehnic/Constanta

Constanta

Campionatele Europene de Caiac-Canoe

25.

Ercsei Lehel

XII

Liceul cu Program Sportiv/ Târgu Mures

Mures

Campionatele Europene de Caiac-Canoe

26.

Flocea Nicolae

XII

Liceul „Traian Lalescu”/0rsova

Mehedinti

Campionatele Europene de Caiac-Canoe

27.

Hîncu Cristtna

XII

Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”/Snagov

Ilfov

Campionatele Europene de Caiac-Canoe

28.

Gâscă Mihai

XII

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”/Constanta

Constanta

Campionatul European de Karate

29.

Săcăleanu Vlad

XII

Liceul cu Program Sportiv/Iasi

Iasi

Campionatul European de Tir pentru Seniori

30.

Saucă Alexandru

XII

Liceul cu Program Sportiv/Iasi

Iasi

Campionatul European de Tir pentru Seniori

31.

Neagu Ioan Alexandru

XII

Liceul cu Program Sportiv/ Constanta

Constanta

Campionatul de Baschet U20 - Masculin

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/C/2006

 

Având în vedere propunerea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 1.537/C/2006 privind modificarea unor prevederi ale anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie,

în temeiul art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. l. - Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 33, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) verifică rechizitoriile întocmite de procurorii din sectie si de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale;”.

2. La articolul 43, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) verifică rechizitoriile întocmite de procurorii din sectie si de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale;”.

3. La articolul 43, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) verifică rechizitoriile întocmite de procurorii militari din sectie;”.

4. La articolul 106, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) verifică rechizitoriile întocmite de procurorii din serviciu, inclusiv cei de la birourile teritoriale;”.

5. La articolul 135, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sesizările penale, precum si celelalte plângeri, cereri, sesizări si memorii ale cetătenilor, depuse de acestia la structurile Directiei Nationale Anticoruptie, vor purta mentiunea de primire a procurorului de serviciu, precum si numărul de înregistrare în condica C-8.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 1.279/C.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781 /CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/952 din 24 aprilie 2007;

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Referatul de justificare pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocolului prevăzut la art. 1 stă la baza validării prescrierilor medicale pentru afectiunea poliartrită reumatoidă, în vederea decontării.

Art. 4. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii ds servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 221.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL DE PRACTICĂ

pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Poliartrită reumatoidă (PR) reprezintă reumatismul inflamator cel mai frecvent, ea afectând aproximativ 1% din populatia generală. Netratată sau tratată necorespunzător are de obicei o evolutie severă si progresiv agravantă, generând durere si inflamatie articulară, distructii osteo-cartilaginoase si handicap functional. Severitatea bolii rezultă din faptul că peste 50% din pacienti îsi încetează activitatea profesională în primii 5 ani de boală, iar la 10% din cazuri apare o invaliditate gravă în primii 2 ani de

evolutie. Aparitia unor leziuni viscerale este responsabilă de o scurtare a duratei medii1 de viată cu 5 până la 10 ani. Rezultă astfel că poliartrită reumatoidă reprezintă nu numai o importantă problemă medicală, ci si o problemă socială, de sănătate publică.

Obiective propuse: asigurarea tratamentului optim cu produse biologice (infliximabum, etanerceptum, adalimumabum), recomandat în formele severe de poliartrită reumatoidă, la pacientii care nu au răspuns la terapia standard a bolii.

 

I. Criterii de includere a pacientilor cu poliartrită reumatoidă în tratamentul cu blocanti de TNF a (cumulativ):

1. diagnostic cert de PR conform criteriilor ACR (revizia 1987);

2. pacienti cu artrită reumatoidă severă, activă (DAS a 5,1), în ciuda tratamentului administrat, prezentând cel putin: 5 sau mai multe articulatii cu sinovită activă (articulatii dureroase si tumefiate) + 2 din următoarele 3 criterii:

2.1. redoare matinală peste 60 de minute;

2.2. VSH > 28 mm la o oră;

2.3. proteina C reactivă > 20 mg/l (determinată cantitativ, nu se admit evaluări calitative sau semicantitative).

3. Numai la cazurile de poliartrită reumatoidă care nu au răspuns la terapia standard a bolii, corect administrată (atât ca doze, cât si ca durată a terapiei), respectiv după utilizarea a cel putin 2 solutii terapeutice remisive standard, cu durata de minimum 12 săptămâni fiecare, dintre care una este obligatoriu să fie reprezentată de Methotrexatum, cu exceptia cazurilor cu contraindicatie majoră si dovedită la acest preparat. Definirea unui caz ca fiind nonresponsiv la terapia standard se face prin persistenta criteriilor de activitate (vezi mai sus, pct. 2), după 12 săptămâni de tratament continuu, cu doza maximă uzual recomandată din preparatul remisiv respectiv. Cea mai utilizată terapie standard a bolii este: Methotrexatum - 20 mg/săptămână; Salazopirinum - 3.000 mg/zi; Leflunomidum - 20 mg/zi; Hydroxychloroguinum - 400 mg/zi; Ciclosporinum 3- 5 mg/kgc/zi; Azathioprinum 100 mg/zi; Săruri de aur - 50 mg/săptămână.

În cazul în care din motive de tolerantă nu sunt îndeplinite criteriile privind doza sau durata curei cu un preparat remisiv, acesta nu va fi luat în calcul pentru indicarea terapiei cu blocanti TNF.

În absenta contraindicatiilor majore si dovedite vor fi folosite cel putin două dintre următoarele 3 preparate de primă intentie: Methotrexatum, Salazopirinum, Leflunomidum, în dozele maxim recomandate/tolerate.

 

II. Recomandări privind utilizarea unor terapii remisive particulare:

1. Leflunomidum (LEF): 20 mg/zi (posibil precedat de o doză de încărcare de 100 mg/zi, timp de 3 zile). Este o alternativă la bolnavii care nu tolerează Methotrexatum sau răspund partial la acesta. Conform indicatiilor FDA/EMEA, leflunomidum poate fi utilizat ca terapie de prima intentie sau poate fi folosit în asociere cu Methotrexatum si Sulfasalazinum în special la cazurile severe de PR.

În general se prescrie în cazul în care terapia corect administrată, în doze maxim permise (cu conditia tolerantei bune), timp de cel putin 3 luni cu Methotrexatum si/sau Sulfasalazinum nu a dat rezultate. Are o latentă foarte mare în organism. Este teratogen la ambele sexe, necesitând metode contraceptive (la femeile fertile până la 2 ani de la întreruperea tratamentului; mai devreme impunând măsuri de wash-out cu măsurarea metabolitilor activi ai produsului). EMEA atentionează asupra contraindicatiei sau prudentei la bolnavii cu afectiuni hepatice preexistente.

2. Ciclosporinum: utilă în cazurile refractare de PR, care nu au răspuns la terapiile conventionale (cel putin Methotrexatum si/sau Sulfasalazinum si/sau Leflunomidum). Se începe cu 2,5 mg/kg/zi divizat în două prize si se creste cu 0,5 mg/kg/zi la fiecare 2-4 săptămâni, până la răspunsul optim, dar nu mai mult de 5 mg/kg/zi. Este nefrotoxică, creste tensiunea arterială.

 

III. Scheme terapeutice cu blocanti de TNF a

La bolnavii la care sunt îndeplinite criteriile privind initierea terapiei cu blocanti TNF medicul curant va alege, în functie de particularitătile cazului si de caracteristicile produselor disponibile, preparatul blocant TNF, pe care îl consideră adecvat, urmând apoi schema proprie de administrare pentru fiecare dintre acestea, astfel:

1. Infliximabum: se utilizează de regulă asociat cu Methotrexatum, în doze de 3 mg/kgc, în PEV, administrat în ziua 0 si apoi la două si 6 săptămâni, ulterior la fiecare 8 săptămâni. In caz de răspuns incomplet se poate creste treptat doza de infliximabum până la 10 mg/kg corp sau se poate reduce treptat intervalul dintre administrări până la 4 săptămâni.

2. Etanerceptum: 25 mg de două ori pe săptămână sau 50 mg o dată pe săptămână, subcutanat; pentru a asigura eficacitatea maximă se recomandă utilizarea asociată cu Methotrexatum (atunci când acesta nu este contraindicat, din motive de tolerantă).

3. Adalimumabum: 40 mg o dată la două săptămâni, subcutanat; în caz de răspuns insuficient se poate administra în doză de 40 mg o dată pe săptămână. Pentru a asigura eficacitatea maximă se recomandă utilizarea asociată cu Methotrexatum (atunci când acesta nu este contraindicat, din motive de tolerantă).

 

IV. Evaluarea răspunsului la tratament cu blocanti de TNF a

Evaluarea răspunsului la tratament se face după 12 săptămâni. Răspunsul la tratament este apreciat prin urmărirea modificărilor numărului de articulatii tumefiate si/sau dureroase, duratei redorii matinale, precum si a reactantilor de fază acută nivelul seric al PCR (cantitativ). Pacientul este considerat ameliorat si poate continua tratamentul, cu conditia respectării (conform protocolului terapeutic pentru poliartrită reumatoidă) criteriului de ameliorare DAS, calculat conform fisei de evaluare.

 

Indicele cumulativ DAS 28 cu 4 variabile:

1. NAD: numărul articulatiilor dureroase;

2. NAT: numărul articulatiilor tumefiate;

3. VAS: scară analogă vizuală (mm) pentru evaluarea globală a activitătii bolii de către pacient;

4. VSH (la 1 h), calculat conform fisei de evaluare, tinându-se cont de următoarele semnificatii:

4.1. DAS 28 < 2,6 = remisiune;

4.2. DAS 28 2,6-5,1 = activitate medie;

4.3. DAS 28 > 5,1 = activitate intensă.

Se consideră cazul ca nonresponder/responder partial dacă după 3 luni de tratament DAS 28 scade cu mai putin de 0,6 sau DAS 28 rămâne > 5,1.

În aceste conditii, în cazul infliximabumului se poate reduce intervalul dintre administrări la 6 săptămâni sau se creste treptat doza cu reevaluare ulterioară. Se face mentiunea că din ratiuni medicale/stiintifice nu este posibilă reluarea unei terapii biologice odată întrerupte în afara schemei acceptate de administrare.

La pacientii nonresponderi la tratametul biologic administrat sau care au dezvoltat o reactie adversă care să impună oprirea respectivului tratament, în baza unui referat medical justificativ, motivat cu documente medicale, se poate propune initierea tratamentului biologic cu un alt preparat anti-TNF alfa (pe care pacientul nu l-a mai încercat).

Conform datelor existente durata minimă necesară a terapiei este de 12 luni, tratamentul biologic anti-TNF alfa este continuat atâta vreme cât pacientul răspunde la terapie (îndeplinind criteriile de ameliorare deja enuntate) si nu dezvoltă reactii adverse care să impună oprirea terapiei.

Complexitatea terapiei impune supravegherea pacientului în centre specializate de reumatologie.

 

V. Criterii de excludere din tratamentul cu blocanti de TNF a a pacientilor:

1. pacienti cu infectii severe precum: stare septică, abcese, tuberculoză activă, infectii oportuniste;

2. pacienti cu insuficientă cardiacă congestivă severă (NYHA clasa' III/IV);

3. antecedente de hipersensibilitate la infliximabum, la etanerceptum, la adalimumabum, la proteine murine sau la oricare dintre excipientii produsului folosit;

4. readministrarea după un interval liber de peste 16 săptămâni (în cazul infliximabumului);

5. administrarea concomitentă a vaccinurilor cu germeni vii;

6. sarcina/alăptarea;

7. copii cu vârsta între 0-17 ani (în cazul infliximabumului si adalimumabumului);

8. afectiuni maligne;

9. pacienti cu lupus sau sindroame asemănătoare lupusului;

10. orice contraindicatii recunoscute ale blocantilor de TNF a.

 

NOTĂ:

1. Medicul specialist curant care are dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând

denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, completează personal si semnează fisa pacientului, care contine date despre: diagnosticul cert de poliartrita reumatoida după criteriile ACR; istoricul bolii (debut, evolutie, scheme terapeutice anterioare - preparate, doze, evolutie sub tratament, data initierii si data opririi tratamentului); recomandarea tratamentului cu agenti biologici (justificare); starea clinică (număr de articulatii dureroase/tumefiate, redoare matinală, deficite functionale) si nivelul reactantilor de fază acută (VSH, CRP cantitativ). Scara analogă vizuală (VAS) pentru evaluarea globală a activitătii bolii de către pacient este completată direct de pacient pe fisă, acesta semnând si datând personal.

2. Medicul curant care întocmeste integral dosarul poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea informatiilor medicale furnizate, având obligatia de a păstra copii de pe documentele-sursă ale pacientului si de a le pune la dispozitia Comisiei de experti la solicitarea acesteia. Va fi asigurat permanent caracterul confidential al informatiei despre pacient. Medicul curant va solicita pacientului să semneze o declaratie de consimtământ privind tratamentul aplicat si prelucrarea datelor sale medicale în scopuri stiintifice si medicale.

 

ANEXA Nr. 2

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate ..............................

 

În atentia Comisiei nationale pentru aprobarea tratamentului în poliartrita reumatoida, artropatia psoriazică si artrita idiopatică juvenilă.

 

Poliartrita reumatoida (PR) - G 18

 

FO nr........................................................

Numărul dosarului......................................

Data dosarului............................................

 

Pacient

Aflat în evidentă din....................................................................

 

 

 

 

Nume .........................................................

Data nasterii .............................................

Prenume ..................................................................................

CNP ........................................................................................

Adresa.............................................................................................................................................................

  Telefon ......................................................

 

 

Medic

  Casa de Asigurări de Sănătate ..................................................

 

 

 

Nume..........................................................

Parafa.........................................................

Specialitatea...............................................

Prenume ..................................................................................

CNP.........................................................................................

Unitatea sanitară.......................................................................

 

 

I. Comorbidităti si altele:

 

A prezentat pacientul următoarele boli

(Bifati varianta corespunzătoare la fiecare rubrică iar dacă răspunsul este DA, furnizati detalii.)

 

 

Da/Nu

Dată diagnostic (lună/an)

Tratament actual

Infectii acute - descrieti

 

 

 

Infectii recidivante/persistente-descrieti

 

 

 

TBC - dacă nu face tratament actual, data ultimului tratament si a ultimei evaluări fiziologice

 

 

 

HTA

 

 

 

Boală ischemică coronariană/l.M.

 

 

 

I.C.C.

 

 

 

Tromboflebită profundă

 

 

 

AVC

 

 

 

Epilepsie

 

 

 

Boli demielinizante

 

 

 

Astm bronsic

 

 

 

BPOC

 

 

 

Ulcer gastroduodenal

 

 

 

Boli hepatice - descrieti

 

 

 

Boli renale - descrieti

 

 

 

Diabet zaharat - tratament cu:

dieta             ADO 

insulina D

 

 

 

Ulcere trofice

 

 

 

Afectiuni sanguine - descrieti

 

 

 

Reactii (boli) alergice - descrieti: - locale - generale

 

 

 

Reactii postperfuzionale - descrieti

 

 

 

Afectiuni cutanate - descrieti

 

 

 

Neoplasme - descrieti localizarea

 

 

 

Spitalizări

 

 

 

Interventii chirurgicale

 

 

 

Alte boli semnificative

 

 

 

 

II. Diagnosticul + istoricul PR

Diagnostic cert de PR (anul): ......... (luna) .......... Data debutului (anul) ......... (luna) ..........

Bifati si luna în cazul unui diagnostic/debut sub un an.

Bifati tot ce este aplicabil:

1. redoare matinală > 1h 

2. artrită/deformare la > 3 articulatii 

3. artrită/deformare la articulatiile mâinilor 

4. artrită/deformare simetric㠁

5. noduli reumatoizi 

6. FR prezent (cantitativ, precizati metoda) 

...............................................................

7. eroziuni la mâini/antepicioare 

- precizati data .........................................

 

III. Tratamente de fond urmate anterior

(în cazul modificării dozelor se trec data începerii si data întreruperii pentru fiecare doză)

 

Medicament

Doza

Data începerii

(ZZ/LL/AAAA)

Data întreruperii

(ZZ/LL/AAAA)

Observatii

(motivul întreruperii, reactii adverse, ineficientă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul de reactii adverse se referă la reactii adverse majore, de principiu manifestările digestive de tip dispeptic nu se încadrează în această categorie si nu se justifică întreruperea/modificarea terapiei.

 

 

IV. Tratament de fond actual al PR:

 

 

Doza

Din data de

(ZZ/LL/AAAA)

 

1. Methotrexatum (MTX)

 

 

Puteti confirma că pacientul foloseste

continuu această doză de MTX?

 

 DA - bifati

2. În caz de intolerantă MAJORĂ/CONFIRMATĂ (anexati documente medicale)

la MTX, furnizati detalii privitoare

la altă terapie de fond actuală

.........................................

.........................................

 

 

Puteti confirma că pacientul foloseste continuu această doză de terapie de fond?

 

 DA - bifati

 

V. Alte tratamente actuale ale PR (AINS/CS)

 

Medicament

Doza

Data începerii

(ZZ/LL/AAAA)

Data întreruperii

(ZZ/LL/AAAA)

Observatii

(motivul întreruperii, reactii adverse, ineficientă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Evaluare clinică

Data ( ZZ/LL/AAAA ): ...........................................

A. Redoare matinală (min) .......... (calculată ca diferentă între răspunsul la întrebările b) si a)

a) la ce oră te-ai trezit astăzi ............................;

b) la ce oră se produce ameliorarea maximă a redorii .........................

B. Scara analogă vizuală .............................................................................................

C. Numărul de articulatii (se completează fiecare rubrică 0 sau 1, conform legendei)

0 - lipsă durere/tumefactie; 1 - prezentă durere/tumefactie (în format electronic se bifează prezenta).

 

 

Numele persoanei care efectuează numărătoarea articulară ....................................................................

 

 

 

DREAPTA

STÂNGA

 

Durere

Tumefactie

Durere

Tumefactie

Stemoclaviculare

 

 

 

 

Acromioclaviculare

 

 

 

 

Sternoclaviculară

 

 

 

 

Cot

 

 

 

 

RCC

 

 

 

 

MCF-1

 

 

 

 

MCF-2

 

 

 

 

MCF-3

 

 

 

 

MCF-4

 

 

 

 

MCF-5

 

 

 

 

IF deget 1

 

 

 

 

IFP-2

 

 

 

 

IFP-3

 

 

 

 

IFP-4

 

 

 

 

IFP-5

 

 

 

 

Genunchi

 

 

 

 

Tibiotarsiene

 

 

 

 

MTF-1

 

 

 

 

MTF-2

 

 

 

 

MTF-3

 

 

 

 

MTF-4

 

 

 

 

MTF-5

 

 

 

 

TOTAL GENERAL ( STG+DR )

Articulatii dureroase:

Articulatii tumefiate:

 

 

Afectare sistemică

DA

NU

Alte date semnificative de examen clinic

Sindrom sicca

 

 

 

Serozită (pleurezie, pericardită)

 

 

 

Vasculită

 

 

 

Afectiune oftalmică

 

 

 

Fibroză pulmonară

 

 

 

 

 

Greutate (kg) ........................... Talie (cm) ............................

 

VII. EVALUARE PARACLINICĂ

 

Analiza

Data (ZZ/LL/AAAA)

Rezultat

Valori normale

 

VSH (la o oră)

 

 

 

 

CRP (cantitativ, se va preciza metoda): .................

 

 

 

 

Hb

 

 

 

 

Număr leucocite

 

 

 

 

Formula leucocitară

 

 

 

Trombocite

 

 

 

Creatinină serică

 

 

 

TGO

 

 

 

TGP

 

 

 

Examen sumar de urină

 

 

 

IDR la PPD (numai la initierea terapiei sau la nevoie)

 

 

 

Radiografie pulmonară (numai la initierea terapiei sau la nevoie)

 

 

 

Alte date de laborator semnificative

 

 

 

 

Tratamentul se face conform schemei cIasice (0, 2, 6 si apoi la fiecare 8 săptămâni)

 

DA                NU 

 

- descrieti: ......................................................................................................................

 

Data PEV (ZZ/LL/AAAA) .............................. Doza (număr flacoane) .............................

Data PEV (ZZ/LL/AAAA) .............................. Doza (număr flacoane) .............................

Data PEV (ZZ/LL/AAAA) .............................. Doza (număr flacoane) .............................

Precizati în cazul administrării subcutanate: ..................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Reactii adverse (RA) legate de terapia PR (descrieti toate RA apărute de la completarea ultimei fise de evaluare; prin reactie adversă se întelege orice eveniment medical semnificativ, indiferent de relatia de cauzalitate fată de boală sau tratamentul administrat, vor fi precizate cel putin: diagnostic, descrierea pe scurt a RA, data aparitiei/rezolvării, tratamentul aplicat):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Tratamentul propus:

(Bifati un singur tratament!)

1. ETANERCEPTUM

E1 - 25 mg x 2/săptămân㠁                            E2 - 50 mg x 1/săptămân㠁

 

2. ADALIMUMABUM

A1 - 40 mg/2 săptămâni 

 

3. INFLIXIMABUM

11 - 1 flacon la 0, 2, 6 săptămâni          

12 - 2 flacoane la 0, 2, 6 săptămâni       

13 - 3 flacoane la 0, 2, 6 săptămâni       

14 - 4 flacoane la 0, 2, 6 săptămâni       

15 - 5 flacoane la 0, 2, 6 săptămâni       

16 - 6 flacoane la 0, 2, 6 săptămâni       

17 - 1 flacon la 8 săptămâni                  

18 - 2 flacoane la 8 săptămâni               

19 - 3 flacoane la 8 săptămâni               

110 - 4 flacoane la 8 săptămâni             

111 - 5 flacoane la 8 săptămâni             

112 - 6 flacoane la 8 săptămâni             

113 -  1 flacon la 6 săptămâni               

114 -  2 flacoane la 6 săptămâni            

115 -  3 flacoane la 6 săptămâni            

116 -  4 flacoane la 6 săptămâni            

117 -  5 flacoane la 6 săptămâni            

118 -  6 flacoane la 6 săptămâni            

 

 

 

Semnătura si parafa medicului curant ............................................