MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 martie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

177. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

178. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

179. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

180. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

181. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

240. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

303. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA.

 

428. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, cu modificările si completările ulterioare

 

435. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.535/2006 pentru ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

41. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 25 din 9 martie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general locotenent cu trei stele Catrina Marin Gheorghe se înaintează în gradul de general cu patru stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 23 din 7 martie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 25 aprilie 2007, domnului colonel Moraru Vasile Mircea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 2007, domnul general de brigadă cu o stea Moraru Vasile Mircea trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 22 din 7 martie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Druc Adam Mircea-Sorin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin, (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Druc Adam Mircea-Sorin trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 181.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 16, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj si Institutia Prefectului Judetului Cluj, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publică a statului, situat în municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Cluj

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite dreptul de administrare

Persoana juridică

la care se transmite dreptul de administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr

de cadastru MAI.

Număr

de inventar M.F.P.

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Andrei Muresanu nr. 16,

judetul Cluj

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

Institutia Prefectului Judetului Cluj

P+E 1; 21 de camere

Suprafată construită = 385,50 m2

Suprafată desfăsurată = 564 m2

Suprafata terenului - 1.024,8 m2

Cartea funciară colectivă nr. 34.074

Cluj-Napoca, nr. topografic 1.426

Cartea funciară individuală nr. 34.075 Cluj-Napoca, nr. topografic 1.426/1, 1.426/11, 1.426/111, 1.426/IV, 1.426/V

12-91

112.821

(partial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 5, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 13 septembrie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 10/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 si 81 bis din 1 februarie 2002, aprobată prin Legea fir. 185/2002.

2. Amendamentul nr. 6, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 20 decembrie 2006 si la Bucuresti la data de 26 octombrie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 497/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 8 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.

3. Amendamentul nr. 1, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 28 noiembrie 2006 si la Bucuresti la data de 30 octombrie 2006, la Memorandumul de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Botosani, judetul Botosani, România”, publicat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 622/2005 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 1 august 2005.

4. Amendamentul nr. 2, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 19 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: „Reabilitarea sectiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov, România”, publicat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.574/2004 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 si 344 bis din 22 aprilie 2005.

5. Amendamentul nr. 7, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 19 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova- Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003.

Art. 2. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, amendamentul la memorandumurile de finantare ISPA, semnate în perioada 2000-2005 si nefinalizate încă, referitor la transparenta în adjudecarea contractelor, eligibilitatea, regulile de achizitii publice si regulile privind originea, semnat de partea română la data de 26 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 8 septembrie 2004, cuprins în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1

 

AMENDAMENTUL Nr. 5

la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România” se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „Durata” va avea următorul cuprins:

„data încheierii: 31 decembrie 2010”.

2. La articolul 4 „Plătile”, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„Măsura descrisă în anexa I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.”

3. Anexa I „Descrierea proiectului” se modifică după cum urmează:

- la sectiunea 2:

„Autoritatea care prezintă cererea (coordonatorul national ISPA)

2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

2.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sectorul 3, Bucuresti, România”;

- la sectiunea 3:

„Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din sectiunea a ll-a din anexa nr. III.2):

3.1. Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, Bucuresti, România

În colaborare cu:

3.3. Denumirea: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

3.4. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România”;

- la sectiunea 4:

„Beneficiarul final (în cazul în care acesta este alt organism decât autoritatea mentionată la pct. 3):

4.1. Denumirea: Compania de Apă Somes

4.2. Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989nr. 79, Cluj-Napoca, judetul Cluj, România

4.3. E-mail: cassa@casasomes.ro;

- la sectiunea 6 „Descriere”, punctul 6.2 „Componentele'proiectului”, paragraful I „Alimentarea cu apa :

- Componenta C „Reorganizarea sistemului de pompare către apartamentele clădirilor” va avea următorul cuprins:

„Facilitătile de pompare existente la centralele termice care deservesc cartierele nu vor fi reabilitate, însă vor fi deconectate principalele conducte existente pentru distributia apei reci si vor fi instalate noi facilităti de pompare care vor asigura alimentarea directă de la reteaua adiacentă de alimentare cu apă, a apartamentelor situate la nivelurile superioare ale clădirilor. Va fi reorganizat sistemul de alimentare cu apă caldă prin centralele termice de cartier, astfel încât Compania de Apă Somes să măsoare debitele la intrarea în centralele termice, iar Compania de distributie a energiei termice să fie facturată, în locul consumatorilor. Astfel Compania de Apă Somes va reusi să recupereze 50% din pierderile de apă înregistrate în sistemul de distributie a apei calde al Companiei de distributie a energiei termice. Se vor realiza astfel economii în valoare de aproximativ 100.000 euro pe an. Compania de Apă Somes va continua să factureze consumul de apă caldă la nivelul consumatorilor, dar pierderile fizice vor fi reduse în mare măsură datorită renuntării la sistemele de distributie a apei reci din cadrul statiilor de pompare.”;

- în cadrul Componentei I „Statia de captare a apei Tarnita si conducta de transport al apei netratate”, ultima frază se modifică astfel:

„Compania de Apă Somes împreună cu celelalte institutii este angajată să îndeplinească acest obiectiv printr-un plan comun de management pentru prevenirea poluării în zona de captare.”;

- Sectiunea 9.1 „Principiul «poluatorul plăteste»“ va avea următorul cuprins:

„Parametrii de calitate pentru descărcările de ape uzate industriale în reteaua de canalizare sunt prevăzuti de legiSIatia românească si sunt aplicati la nivel national. Pentru a atinge aceste standarde, este necesar ca majoritatea industriilor să asigure un sistem de preepurare a apelor înainte de a le descărca în sistemul de canalizare municipal. Sanctiunile financiare se aplică pentru neconcordantă. La nivel local au fost înfiintate agentii descentralizate de protectia mediului care sunt responsabile cu punerea în aplicare a acestor sanctiuni. Însăsi Compania de Apă Somes a fost amendată în perioada anterioară deoarece s-a constatat că apa epurată nu corespundea standardelor. Aceasta demonstrează că sistemul de monitorizare si aplicare a sanctiunilor este activ, desi se pare că suma totală a sanctiunilor nu determină încă o atitudine preventivă.”;

- Sectiunea 10 „Studiul de impact asupra mediului” va avea următorul cuprins:

„Responsabilitatea privind monitorizarea îndeplinirii standardelor de mediu revine agentiilor descentralizate ale autoritătii centrale. Monitorizarea este organizată după cum urmează:

- Standardele privind apa potabilă: Sunt prelevate probe de apă lunar din reteaua de distributie si un sistem practic de interventie este pus la punct: notificări sau citatii ale instantei au fost eliberate în perioada anterioară ori de câte ori Compania de Apă Somes nu a furnizat apa la standarde corespunzătoare.

- Probele de apă potabilă sunt prelevate zilnic de către Compania de Apă Somes la iesirea din statiile de tratare, precum si în 22 de puncte de pe parcursul retelei de distributie (10 dintre acestea furnizează probe zilnic). Un total de 20 de parametri fizici, chimici si bacteriologici sunt măsurati pentru probe prelevate de la statiile de tratare, iar 11 dintre acestia, pentru probele provenite din retea. Există, de asemenea, un program paralel de prelevare a probelor si de testare aplicabil apei brute.

- Responsabilitatea privind descărcările revine atât autoritătii locale de mediu, cât si Companiei Nationale «Apele Române». Compania Natională «Apele Române» extrage probe săptămânal din efluenti de la toate punctele de descărcare. Compania de Apă Somes este anuntată în cazul în care acestea nu corespund standardelor si dispune măsuri corective.

- Pentru descărcările de ape uzate există un regim similar de extragere a probelor atât la iesirea din statiile de tratare a apelor uzate, cât si în fiecare etapă a procesului. Parametrii-cheie sunt măsurati zilnic, iar unii dintre acestia necesită probe si analize efectuate la fiecare patru ore. Toate probele de ape uzate sunt analizate în laboratorul Companiei de Apă Somes, situat în cadrul statiei de tratare a apelor uzate Cluj.

- Rezultatele analizelor de apă potabilă si apă uzată efectuate de Compania de Apă Somes sunt disponibile pentru alte autorităti locale. Rezultatele Companiei de Apă Somes sunt verificate prin programe proprii ale agentiilor privind prelevarea probelor si analizarea acestora. Departamentul de asigurare a calitătii din cadrul Companiei de Apă Somes este responsabil pentru reglementarea propriilor activităti de operare, fiind stabilit special în acest sens „Biroul pentru monitorizarea calitătii apei”.

 

AMENDAMENTUL Nr. 6

la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România” se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data încheierii” va avea următorul cuprins:

„- data finalizării: 31 decembrie 2010”;

2. La articolul 3 „Angajamentul”:

- alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile vor fi de 77.245.323 euro.”

- alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 57.933.992 euro.”;

3. La articolul 4 „Plătile”, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei

măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.”

4. Anexa nr. I „Descrierea măsurii” se modifică după cum urmează:

- la sectiunea 2:

„Autoritatea care prezintă cererea (coordonatorul national ISPA)

2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

2.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sectorul 3, Bucuresti, România”;

- la sectiunea 3:

„Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din sectiunea a ll-a din anexa nr. III.2):

3.1. Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, Bucuresti, România”;

- sectiunea 8 „Programarea lucrărilor” va avea următorul cuprins:

 

„Categoria de activitate

Data începerii

Data finalizării

Studiu de fezabilitate

noiembrie 1999

aprilie 2000

Analiză economică

noiembrie 1999

martie 2000

Analiză financiară

Studiu preliminar privind evaluarea impactului asupra mediului

noiembrie 1999

noiembrie 1999

martie 2000

martie 2000

Studii de proiectare

mai 2000

iulie 2000

Dosare de licitatie

iunie 2000

septembrie 2004

Achizitii terenuri

Nu se aplică

 

Constructii

2002

iunie 2009”

 

- sectiunea 12 „Costuri si asistentă (în euro)”  va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

 

 

- euro -

Cost total

Contributia sectorului privat

Cheltuieli neeligibile

Total cheltuieli eligibile

Asistentă ispa

Rata asistentei

(%)

86.877.177

Nu se aplică

9.631.854

77.245.323

57.933.992

75,0”

 

5. Planul financiar prezentat în anexa nr. II la memorandumul de finantare va avea următorul cuprins:

 

ANEXA II

 

 

PLAN FINANCIAR (pe baza angajărilor de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul măsurii: Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta

 

ISPA Nr.: 2000/RO/16/P/PE/003

 

 

 

Euro

 

 

An

 

 

Costuri totale

 

 

Costuri neeligibile

 

 

Costuri eligibile

 

Împrumut de la BEI

(pentru costuri eligibile)

 

Total

 

ISPA

 

Autorităti nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea locala

Altele*

 

1 =2+3

2

3 = 5+7+8+9+10

4 (%) = 3/1

5

6 (%) = 5/3

9

10

11

12 (%) = 11/1

2000

59.072.311

-

59.072.311

100

44.304.233

75

3.003.310

11.764.768

11.764.768

20

2001

16.907.495

-

16.907.495

100

12.680.621

75

859.598

3.367.276

3.367.276

20

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

.

 

 

 

-

-

-

-

2005

1.265.517

-

1.265.517

100

949.138

75

64.340

252.039

252.039

20

2006

9.631.854

9.631.854

-

-

-

 

-

-

-

-

Ne-anualizate

-

-

 

 

-

 

 

-

-

-

Total

86.877.177

9.631.854

77.245.323

89

57.933.992

75

3.927.248

15.384.083

15.384.083

18

 

AMENDAMENTUL Nr. 1

la Memorandumul de finantare ISPA 2004/RO/16/P/PE/001 „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Botosani, judetul Botosani, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2004/RO/16/P/PE/001 „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Botosani, judetul Botosani, România” se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 „Conditii specifice referitoare la măsură:”

- paragraful 3 „Conditii care trebuie îndeplinite înaintea plătii celei de-a doua transe a avansului, suplimentare fată de conditiile prevăzute la paragraful 4 al art. 4”, litera (a) se elimină, iar litera (c) se modifică astfel:

„(c) Numirea unui manager de proiect si înfiintarea unei unităti de implementare a Proiectului, în conformitate cu termenii de referintă acceptati de către Comisie.”

- paragraful 4 referitor la „Conditiile care trebuie îndeplinite înaintea efectuării plătilor intermediare ulterioare” va avea următorul cuprins:

„(a) Prezentarea unui plan de actiune actualizat, acceptat de către Comisie, în care beneficiarul final se angajează să finalizeze, conform calendarului estimativ, măsurile care:

- asigură că apa uzată industrială este pretratată conform directivelor CE si/sau reciclată în mod corespunzător;

- asigură monitorizarea si punerea în aplicare a acestor actiuni de pretratare de către autoritătile competente de mediu;

- garantează că încărcările efluentului industrial nu dăunează procesului de tratare conceput pentru statia de epurare;

- introduc taxe corespunzătoare pentru apele uzate industriale, calculate pe baza cantitătii si calitătii efluentului produs, cât si a costului de epurare.

(b) Prezentarea unei analize financiare actualizate de către beneficiarul final, după extinderea serviciilor sale în judet, considerată acceptabilă de către Comisia Europeană, care să identifice orice majorare de tarif necesară asigurării unui flux de numerar pozitiv pentru operatorul de servicii.”

- la paragraful 5, litera (b) va avea următorul cuprins:

„(b) Comisia a primit dovada că planul de actiune, care se referă la măsurile legate de apele uzate industriale, elaborat conform cerintei art. 8.4(a), a fost implementat integral;”.

- la paragraful 5, litera (d) va avea următorul cuprins:

„(d) Beneficiarul final prezintă un program de exploatare si întretinere, acceptat de către Comisie până la data de 31 decembrie 2009. Programul va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2010.”

2. Anexa nr. I „Descrierea măsurii” se modifică după cum urmează:

- la sectiunea 2: „Autoritatea care prezintă cererea:

2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

D-nul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice

2.2. Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, România”;

- la sectiunea 3:

„Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din sectiunea a ll-a din anexa nr. III.2):

3.1. Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, Bucuresti, România”

În colaborare cu:

3.3. Denumirea: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

3.4. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România”;

- la sectiunea 4:

„Beneficiarul final (în cazul în care acesta este alt organism decât autoritatea mentionată la pct. 3):

4.1. Denumirea: S.C. APA GRUP - S.A. Botosani

4.2. Adresa: Str. Octav Onicescu nr. 3, Botosani, România”;

- la sectiunea 6 „Descriere”:

- la punctul 6.1 „Generalităti”, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„Managementul serviciilor de alimentare cu apă si canalizare cade în responsabilitatea S.C. APA GRUP - S.A. Botosani, care prin intermediul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Orasele Mici si Mijlocii (SAMTID) a devenit operatorul regional pentru furnizarea serviciilor de distributie si canalizare a apei, la nivelul judetului, preluând drepturile si obligatiile vechiului operator, R.A.J. «APĂ».”;

- la punctul 6.2 „Componente ale Proiectului”, în cadrul componentei E) „Asistentă tehnică, supervizare pe parcursul implementării si publicitate”, subcomponenta E.1 „Asistentă tehnică pentru implementarea proiectului”:

- paragraful referitor la „îmbunătătirea cunostintelor despre administrarea mijloacelor fixe” va avea următorul cuprins:

„Program de pregătire si transfer de cunostinte tehnice către personalul desemnat al S.C. APA GRUP - S.A. si achizitionarea de echipament suplimentar pentru compania de apă care va permite investigatii ulterioare privind necesitătile de reabilitare ale retelei (GIS si un program de calcul pentru managementul retelelor de apă/canalizare). Suplimentar va fi realizat un studiu-pilot pentru reducerea pierderilor într-o zonă de 1-2 ha.”;

- la paragraful referitor la „Sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului”, liniuta a 3-a va avea următorul cuprins:

„- Elaborarea unui plan de prevenire a poluării sursei de apă - lacul Bucecea. Consultantul pentru asistentă tehnică va sprijini S.C. APA GRUP - S.A. si «Apele Române» în pregătirea si implementarea unui program de prevenire a poluării lacului Bucecea;”;

- Sectiunea 10.1 „Principiul «poluatorul plăteste»“ va avea următorul cuprins:

„Cantitatea de apă uzată evacuată de industrie este relativ mică comparativ cu debitul total care ajunge la Statia de epurare Răchiti.

În acelasi timp există un anumit potential de poluare (15 întreprinderi au fost identificate ca potentiali poluatori principali).

Parametrii de calitate ai apei uzate industriale evacuate în canalizare sunt stabiliti în legislatia românească si sunt aplicati la nivel national. Pentru a îndeplini aceste standarde, este necesar ca majoritatea agentilor industriali să asigure pretratare înaintea evacuării în reteaua municipală de canalizare. S.C. APA GRUP - S.A. are contracte de furnizare de servicii cu toti clientii industriali. Acestea sunt actualizate în prezent. Una dintre prevederile noului contract permite S.C. APA GRUP - S.A. să solicite plăti suplimentare atunci când sunt depăsite valorile limită stabilite pentru anumiti poluanti, atât în ceea ce priveste concentratia, cât si încărcarea, conform principiului «poluatorul plăteste». În cazul în care aceste valori limită sunt depăsite în mod regulat sau/si agentul industrial nu pretratează apa uzată conform contractului, S.C. APA GRUP - S.A. are dreptul de a anula contractul de furnizare de servicii si de a opri alimentarea cu apă.

Pentru implementarea măsurilor prezentate mai jos, operatorul de apă si Agentia de Protectie a Mediului Botosani au semnat un plan de actiune pentru controlul deversărilor apelor uzate industriale în reteaua publică de canalizare. O componentă importantă a acestui plan de actiune o reprezintă monitorizarea evacuării pentru fiecare companie industrială. După constructia noii infrastructuri de canalizare, această monitorizare poate fi efectuată mai precis datorită existentei canalelor de evacuare cu puncte separate pentru prelevarea probelor. Scopul acestui plan de actiune este protectia Statiei de epurare Răchiti si a mediului împotriva deversării de substante toxice de la agentii industriali. Planul de actiune stabileste si reglementează în detaliu măsurile necesare si obligatiile întreprinderilor industriale, ale Agentiei de Protectia Mediului si ale operatorului de apă.”

- la sectiunea 10.2 „Tarifele”, paragraful 6 va avea următorul cuprins:

„Cu cresterile la care s-a făcut referire mai sus, până la finalizarea proiectului, tariful mediu combinat pentru apă si apă uzată pentru populatie ar fi 0,46 euro/m3, iar pentru clientii economici ar fi 0,51 euro/m3. Totusi, pentru a asigura durabilitatea măsurii ISPA, pe parcursul implementării proiectului, după schimbarea S.C. APA GRUP - S.A. în operator regional, ca parte a proiectului SAMTID, ar putea avea loc o crestere suplimentară de tarif în termeni reali. În 2005 va fi introdusă cresterea de tarif doar pentru apa uzată, în timp ce necesitatea unor cresteri ulterioare de tarif va fi evaluată în analizele financiare următoare, odată cu serviciul de apă al S.C. APA GRUP - S.A. s-a extins si în alte localităti. Aceasta va fi făcută în cadrul limitelor posibilitătii de plată, în principal pe baza cerintelor de flux de numerar, pentru a se asigura suficiente garantii pentru operator.”

- la sectiunea 13 „Implicarea institutiilor financiare internationale”, paragrafele 1 si 2 vor fi eliminate.

3. Anexa nr. II „Plan financiar” se modifică după cum urmează:

 

ANEXA Nr. III

 

PLAN FINANCIAR (pe baza angajărilor de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul măsurii: Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Botosani

 

ISPA nr.: 2004/RO/16/P/PE/001

 

 

 

 

Euro

 

 

An

 

 

Costuri totale

 

 

Costuri neeligibile

 

 

Costuri eligibile

 

 

Total

 

ISPA

 

Autorităti nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împrumut de la BEI

(pentru costuri eligibile)

 

Guvern central

Autoritatea regionala

Autoritatea locala

Altele*

 

1 = 2+3

2

3 = 5+7+8+9+10

4 (%) = 3/1

5

6 (%) = 5/3

7

8

9

10

11

12 (%) = 11/1

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

-

-

2004

29.750.000

-

29.750.000

100

22.312.500

75

7.437.500

-

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

2006

12.750.000

-

12.750.000

100

9.562.500

75

3.187.500

-

-

-

-

-

Ne-anualizate

480.000

480.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

42.980.000

480.000

42.500.000

99

31.875.000

75

10.625.000

-

-

-

-

-

 

 

AMENDAMENTUL Nr. 2

la Memorandumul de finantare ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 „Reabilitarea sectiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 „Reabilitarea sectiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov, România” se modifică după cum urmează:

- La articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2010”.

 

AMENDAMENTUL Nr. 7

la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova- Lugoj), România” se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data încheierii” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2010”.

2. La articolul 4, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii se vor încheia nu mai târziu de data finalizării, asa cum este indicată în art. 2.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în maximum 6 luni de la data finalizării, asa cum este indicată în art. 2.”

 

ANEXA Nr. 2

 

AMENDAMENT

la memorandumurile de finantare ISPA privind transparenta în adjudecarea contractelor, eligibilitatea, regulile de achizitii publice si regulile privind originea

 

Anexa nr. 111.1 la memorandumurile de finantare ISPA se amendează după cum urmează:

 

„SECTIUNEA IX

Transparenta fn adjudecarea contractelor, eligibilitate, reguli de achizitii publice, reguli privind originea

 

ARTICOLUL 1

 

Procedura care trebuie urmată pentru adjudecarea contractelor de lucrări, achizitii si servicii va respecta principiile de bază stabilite în partea a doua, titlul IV din Regulamentul financiar1' (actiuni externe) aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene.


1) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002.

 

ARTICOLUL 2

Eligibilitate

 

1. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate, într-un stat membru al Comunitătii Europene, tuturor persoanelor juridice înregistrate într-un stat membru din Zona Economică Europeană, persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate, în oricare dintre tările beneficiare ale prevederilor Regulamentului Consiliului privind stabilirea Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA) si tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate, în Albania, Bosnia si Hertegovina, Turcia, Serbia, inclusiv Kosovo, în baza Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU (UNSCR) nr. 1.244, Muntenegru si fosta Republică IugoSIavă a Macedoniei.

2. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă, de asemenea, tuturor persoanelor juridice înregistrate în orice tară, alta decât cele la care se face referire în paragraful de mai sus, pentru care a fost stabilit accesul reciproc al asistentei externe din partea acestora, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Consiliului CE nr. 2.112 din 21 noiembrie 2005 privind accesul la asistenta comunitară externă.

3. Specificatiile vor trebui să prevadă ca participantii la licitatie să îsi declare nationalitatea sau tara în care sunt înregistrati si să prezinte în sprijinul acestora documentele*-suport standard acceptate de propria legiSIatie.

4. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă si organizatiilor internationale.

5. În cazurile justificate corespunzător, cum ar fi cofinantarea asigurată de institutiile financiare internationale, si după o examinare prealabilă făcută de Comitetul de management ISPA, Comisia Europeană poate permite, de asemenea, participarea la procesul de licitatie a contractelor si a persoanelor fizice si juridice stabilite în tări terte.

 

ARTICOLUL 3

Transparenta în adjudecarea contractelor

 

1. Tările beneficiare vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura o participare cât mai mare posibilă. Pentru aceasta trebuie să îndeplinească cel putin cerintele de publicare prevăzute în cadrul regulilor de achizitii publice prezentate la art. 4.

2. Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot să limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice la adjudecarea contractelor de achizitii ori a contractelor de finantare finantate prin ISPA.

 

ARTICOLUL 4

Reguli de achizitii

 

1. Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele, ca regulă generală, sunt stabilite în Ghidul practic pentru procedurile de contractare în contextul actiunilor externe Comunitătii Europene2*, emis de Comisia Europeană.

2. Totusi, regulile de achizitii specifice Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pot fi aplicate contractelor implementate prin intermediul măsurilor ISPA cofinantate de către BERD, conform prevederilor memorandumurilor de finantare ISPA aferente acestora.

 

ARTICOLUL 5

Experti

 

            Toti expertii angajati de către ofertanti, asa cum sunt definiti în art. 2 si 8, pot fi de orice nationalitate. Acest aspect nu aduce prejudicii cerintelor calitative si financiare stabilite prin regulile de achizitii ale Comunitătii.

 

ARTICOLUL 6

Reguli privind originea

 

Toate produsele si materialele achizitionate în cadrul unui contract finantat printr-un memorandum de finantare ISPA trebuie să provină din Comunitate sau dintr-un stat eligibil, astfel cum a fost definit în art. 2, 7 si 8.

Termenul «origine» în contextul acestui articol este definit în legiSIatia comunitară relevantă privind regulile de origine în scopuri vamale.

 

ARTICOLUL 7

Derogări de la regulile privind eligibilitatea si originea

 

1. În cazuri exceptionale, justificate corespunzător, Comisia Europeană poate extinde eligibilitatea si asupra persoanelor juridice din tări care nu sunt eligibile conform prevederilor art. 2.

2. În cazuri exceptionale, justificate corespunzător, Comisia Europeană poate permite achizitia de produse si materiale provenite din tări care nu sunt eligibile conform prevederilor art. 2.

3. Cazurile de derogare exprimate la paragrafele 1 si 2 pot fi justificate pentru produsele si serviciile care nu sunt disponibile pe pietele tărilor eligibile, în cazuri de extremă urgentă, sau dacă regulile de eligibilitate fac imposibilă ori extrem de dificilă realizarea unui proiect, a unui program sau a unei actiuni.

 

ARTICOLUL 8

Operatiuni care implică organizatii internationale sau cofinantare

 

1. Atunci când fondurile ISPA acoperă o operatiune implementată prin intermediul unei organizatii internationale, participarea la procedurile contractuale corespunzătoare trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform prevederilor art. 2, precum si tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform regulilor acelei organizatii si trebuie să asigure un tratament egal tuturor participantilor. Aceleasi reguli se vor aplica în ceea ce priveste produsele, materialele si expertii.

2. Atunci când ISPA acoperă o operatiune cofinantată de un stat tert, cu conditia reciprocitătii definite la art. 2 paragraful 2, sau de o organizatie regională ori de un stat membru, participarea la procedurile contractuale corespunzătoare trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform prevederilor art. 2, precum si tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform regulilor acelui stat tert, organizatiei regionale aferente sau statului membru. Aceleasi reguli se vor aplica în ceea ce priveste produsele, materialele si expertii.

3. În cazul contractelor pentru care cofinantarea de tip comun (joint) asigurată de BERD este prevăzută în memorandumul de finantare ISPA, memorandumul de finantare ISPA aferent măsurii poate autoriza folosirea regulilor si procedurilor de achizitii ale BERD.”


2) http://ec.europe.eu/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. 2.277 din 5 martie 2007,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 469/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- Anexa II „Lista cuprinzând substantele interzise să fie utilizate în compozitia produselor cosmetice” se modifică si se completează după cum urmează:

a) La pozitia 244, coloana 2 „Denumirea” va avea următorul cuprins:

„Material de categoria 1 si material de categoria 2, asa cum sunt definite în art. 4 si, respectiv, art. 5 din Regulamentul CE nr. 1774/2002 al Parlamentului si Consiliului European, precum si ingredientii derivati din acestea.”

b) La pozitia 663, coloana 2 „Denumirea” va avea următorul cuprins:

„(2RS, 3RS)-3-(2-clorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1 H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxiran; epoxiconazol (CAS nr. 133855-98-8)”

c) Pozitia 1182 se abrogă.

d) După pozitia 1233 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile 1234-1243, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numărul din Directiva 76/768/CEE

Denumirea

0

1

2

1234

1234

PEG-3,2', 2'-di-p-fenilendiamină (CAS nr. 144644-13-3)

1235

1235

6-Nitro-o-toluidină (CAS nr. 570-24-1)

1236

1236

HC Yellow nr. 11 (CAS nr. 73388-54-2)

1237

1237

HC Orange nr. 3 (CAS nr. 81612-54-6)

1238

1238

HC Green nr. 1 (CAS nr. 52136-25-1)

1239

1239

HC Red nr. 8 si sărurile sale (CAS nr. 97404-14-3 si CAS nr. 13556-29-1)

1240

1240

Tetrahidro-6-nitrochinoxalina si sărurile sale (CAS nr. 158006-54-3 si CAS nr. 41959-35-7)

1241

1241

Disperse Red 15, cu exceptia prezentei sale ca impuritate în Disperse Violet 1 (CAS nr. 116-85-8)

1242

1242

4-Amino-3-fluorfenol (CAS nr. 399-95-1)

1243

1243

N,N'-dihexadecil-N,N'-bis(2-hidroxietil)propandiamidă Bishidroxietil Biscetil MaIonamida (CAS nr. 149591-38-8)

 

Art. II. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Dispozitiile art. I lit. a) intră în vigoare la data de 30 martie 2007 si dispozitiile art. I lit. b), c) si d) intră în vigoare la data de 21 februarie 2008.

Art. IV. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2006/78/CE pentru amendarea Directivei Consiliului 76/768/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 271 din 30 septembrie 2006, si ale Directivei Comisiei 2007/1/CE pentru amendarea Directivei Consiliului 76/768/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 25 din 1 februarie 2007.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltân Szekely,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 martie 2007.

Nr. 428.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.535/2006 pentru ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei farmaceutice nr. E.N. 2.471 din 7 martie 2007,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,\

în temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.535/2006 pentru ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, până la data de 30 aprilie 2007.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 8 martie 2007.

Nr. 435.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului LegiSIativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - In urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Minai Berinde

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi

 

În temeiul art. 27 alin. (1) si al art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi, adoptat de Consiliul Concurentei si pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Anumite întreprinderi publice îsi repartizează activitătile între mai multe întreprinderi distincte din punct de vedere juridic. Pentru astfel de întreprinderi Comisia este dispusă să accepte un raport consolidat. Consolidarea trebuie să reflecte realitatea economică a unui grup de întreprinderi care îsi desfăsoară activitatea în acelasi sector sau în sectoare strâns legate între ele. Rapoartele consolidate de la holdinguri diverse, pur financiare, nu sunt suficiente.”

2. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) În vederea asigurării transparentei financiare si fără a aduce atingere dispozitiilor specifice formulate de Uniune, întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii de interes economic general au următoarele obligatii:”.

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Consiliul Concurentei are obligatia de a nu dezvălui informatiile sau documentele obtinute în aplicarea prezentului regulament care au caracter de secret profesional, acordat de detinătorul informatiilor conform Comunicării Comisiei C(2003) 4582 din 1 decembrie 2003 privind păstrarea secretului profesional în deciziile din domeniul ajutorului de stat.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu împiedică publicarea informatiilor generale sau a analizelor care nu contin secrete profesionale.”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) România, în calitate de stat membru, prin Consiliul Concurentei, va transmite Comisiei Europene, la cerere, informatii cu privire la relatiile financiare dintre autoritătile si întreprinderile publice, precum si cele referitoare la transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi.

(2) România, în calitate de stat membru, prin Consiliul Concurentei, va transmite anual Comisiei Europene informatii financiare privind activitatea fiecărei întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), precum si orice alte informatii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise. Oe asemenea, România, în calitate de stat membru, va transmite prin Consiliul Concurentei, până la sfârsitul lunii martie a fiecărui an, o listă actualizată cu aceste informatii, precum si orice alte informatii considerate necesare pentru o evaluare completă a datelor transmise.”