MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Ministri adoptate în perioada 1949-1956

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Ministri adoptate în perioada 1949-1956

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările ulterioare, si al art. 20 alin. (1) lit. a) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă declasificarea hotărârilor Consiliului de Ministri*) adoptate în perioada 1949-1956, având titlurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a expirării termenelor de clasificare.

(2) Institutiile si autoritătile publice care au în gestiune copii ale acestor hotărâri vor lua măsuri în consecintă, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 265.


*) Hotărârile Consiliului de Ministri declasificate se păstrează si pot fi consultate în arhiva Secretariatului Generai al Guvernului. Existenta unui mare număr de file, schite si hărti determină impedimente de natură tehnico-redactională, care fac imposibilă publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Anul 1949

1. H.C.M. nr. 795 din 22.07.1949 privind organizarea si atributiile Sectiei Centrale de Comunicatii Militare si a organelor sale subalterne

2. H.C.M. nr. 1.126 din 29.10.1949 pentru numirea tovarăsilor Cosereanu Sandu si Daraban Nicolae în functia de directori adjuncti ai Oficiului Rezervelor de Stat

3. H.C.M. nr. 1.254 din 22.12.1949 pentru numirea tovarăsului Sarpe Vasile

Anul 1951

1. H.C.M. nr. 2 din 04.01.1951 pentru stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate ale R.P. Române

2. H.C.M. nr. 4 din 04.01.1951 pentru stabilirea regimului de hrănire, echipare, întretinere si combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1951

3. H.C.M. nr. 18 din 13.01.1951 pentru elaborarea statutului corpului ofiterilor Fortelor Armate ale R.P. Române

4. H.C.M. nr. 278 din 03.04.1951 pentru reducerea numărului de salariati si a fondului de salarii

5. H.C.M. nr. 298 din 10.04.1951 pentru organizarea Ministerului Transporturilor

6. H.C.M. nr. 298/S din 04.08.1951 pentru suplimentarea Planului de Investitii al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor pe anii 1951 si 1952

7. H.C.M. nr. 299/S din 04.08.1951 pentru chemarea la concentrare a rezervistilor necesari unei M.U. si rechizitionarea mijloacelor de transport hipo si auto destinate acesteia

8. H.C.M. nr. 438 din 25.05.1951 pentru executarea legăturilor feroviare dintre R.P. Română si R.P.Ungară, realizarea rezervelor de materiale si mijloacelor pentru restabilirea comunicatiilor

9. H.C.M. nr. 488 din 06.06.1951 privind cresterea fondului de salarii în urma aplicării Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 278/1951

10. H.C.M. nr. 542 din 25.05.1951 pentru adoptarea proiectului de decret pentru instituirea reprezentantilor militari pe lângă anumite întreprinderi industriale

11. H.C.M. nr. 563 din 13.06.1951 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Directiei Generale a Treburilor Consiliului de Ministri

12. H.C.M. nr. 647 din 03.07.1951 pentru modificarea planurilor de investitii ale Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1951

13. H.C.M. nr. 663 din 06.07.1951 pentru suplimentarea fondului de salarii al Societătii Sovrompetrol

14. H.C.M. nr. 677 din 10.07.1951 pentru aprobarea Regulamentului pentru instituirea Controlului de Stat pentru Fortele Armate

15. H.C.M. nr. 1.052 din 16.10.1951 pentru acordarea dreptului de a face rechizitii Ministerului Fortelor Armate

16. H.C.M. nr. 1.053 din 16.10.1951 pentru aprobarea Acordului privitor la îmbunătătirea legăturilor de telecomunicatii între Republica Populară Română si Republica Populară Bulgaria, încheiat la Bucuresti la 31 iulie 1951

17. H.C.M. nr. 1.086 din 08.10.1951 pentru acordarea unui spor de salariu angajatilor civili ai Ministerului Fortelor Armate

18. H.C.M. nr. 1.279 din 17.11.1951 pentru asigurarea executării Planului de Investitii al Ministerului Fortelor Armate ale R.P. Române pe anul 1951

19. H.C.M. nr. 1.286 din 19.11.1951 pentru autorizarea Ministerului Finantelor de a acorda finantarea în 1951 a sarcinilor nou trasate Ministerului Fortelor Armate

20. H.C.M. nr. 1.489 din 18.12.1951 referitoare la înfiintarea Organelor Speciale „M" pentru munca de mobilizare si economie militară

Anul 1952

1. H.C.M. nr. 58 din 12.01.1952 privind înfiintarea Directiei Generale a Fabricatiei Militare în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

2. H.C.M. nr. 73 din 16.01.1952 pentru adoptarea proiectului de decret pentru schimbarea denumirii unor întreprinderi

3. H.C.M. nr. 83 din 17.01.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind apărarea locală antiaeriană

4. H.C.M. nr. 85 din 17.01.1952 privind clasificarea din punct de vedere al apărării locale antiaeriene a regiunilor si oraselor din Republica Populară Română

5. H.C.M. nr. 86 din 17.01.1952 privind clasificarea din punct de vedere al apărării locale antiaeriene a ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat

6. H.C.M. nr. 197 din 08.02.1952 privind executarea lucrărilor militare de apărare

7. H.C.M. nr. 225 din 19.02.1952 pentru adoptarea proiectului de decret pentru înfiintarea si organizarea Departamentului Problemelor Speciale pendinte de Ministerul Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

8. H.C.M. nr. 227 din 19.02.1952 privind organizarea si fixarea de atributii ale Departamentului Problemelor Speciale pendinte de Ministerul Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

9. H.C.M. nr. 257 din 23.02.1952 pentru unele măsuri privind productia specială

10. H.C.M. nr. 329 din 13.03.1952 referitor la stabilirea unor sarcini pentru Ministerul Transporturilor

11. H.C.M. nr. 344 din 15.03.1952 asupra Instructiunilor Directiunii Generale a Presei si Tipăriturilor cu privire la date, fotografii care reprezintă secrete de stat

12. H.C.M. nr. 345 din 15.03.1952 cu privire la importul unor publicatii mentionate în Regulamentul privind importul materialelor de presă si editură, clasificate, păstrarea si folosirea acestora

13. H.C.M. nr. 568 din 19.04.1952 cu privire la efectuarea lucrărilor de drumuri stabilite prin H.C.M. 197/1952

14. H.C.M. nr. 721 din 12.05.1952 cu privire la transferul de material rulant special de la Ministerul Fortelor Armate la Ministerul Transporturilor

15. H.C.M. nr. 757 din 19.05.1952 privind măsurile ce trebuie luate pentru construirea si montarea a două statii de radio-emisie pe unde scurte, de 120 KW

16. H.C.M. nr. 811 din 23.05.1952 privitor la suplimentarea bugetelor sfaturilor populare ale regiunilor si oraselor de subordonare republicană

17. H.C.M. nr. 892 din 31.05.1952 privind stabilirea conditiilor de concentrare în armată

18. H.C.M. nr. 919 din 07.06.1952 pentru aprobarea sistemului de tarifare si salarizare al muncitorilor societătii „CVARTIT"

19. H.C.M. nr. 1.320 din 24.07.1952 pentru exceptarea unitătilor pendinte si întreprinderilor tutelate de Ministerul Constructiilor si al Industriei Materialelor de Constructii de la dispozitiile H.C.M. 630/1952

20. H.C.M. nr. 1.321 din 24.07.1952 pentru acordarea unui spor de 25% unor muncitori si tehnicieni de la întreprinderea „Aurel Vlaicu", tutelată de Ministerul Industriei Usoare

21. H.C.M. nr. 1.323 din 24.07.1952 cu privire la schimbarea denumirii, obiectului productiei si sediului principal al întreprinderii „Recuperarea"

22. H.C.M. nr. 1.324 din 24.07.1952 pentru aprobarea prelungirii concentrării unor ofiteri de rezervă

23. H.C.M. nr. 1.325 din 24.07.1952 pentru înfiintarea unor întreprinderi de constructii militare speciale

24. H.C.M. nr. 1.328 din 24.07.1952 pentru amenajarea unui număr de slepuri pentru transporturi militare pe Dunăre

25. H.C.M. nr. 1.329 din 24.07.1952 cu privire la crearea spatiului locativ necesar cazării cadrelor unui Comandament Militar

26. H.C.M. nr. 1.398 din 01.08.1952 referitor la distribuirea de alimente, contra cost, membrilor de familie ai cadrelor militare din unitătile si formatiunile militare dislocate în mediul rural

27. H.C.M. nr. 1.441 din 07.08.1952 privitor la lucrările speciale de apărare locală antiaeriană

28. H.C.M. nr. 1.444 din 07.08.1952 pentru autorizarea Ministerului Finantelor pentru a acorda finantarea în 1952 a întreprinderilor militare de constructii nr. 1 si nr. 2 tutelate de Ministerul Fortelor Armate

29. H.C.M. nr. 1.500 din 19.08.1952 privind aprobarea Planului Productivitătii Muncii, al fortelor de muncă si al fondului de salarii pe anul 1952 si trimestrele anului 1952

30. H.C.M. nr. 1.502 din 19.08.1952 privind concentrarea a 200 soferi (sergenti si soldati) din rezervă necesari Societătii Sovieto-Române „Cvartit"

31. H.C.M. nr. 1.503 din 19.08.1952 pentru adoptarea proiectului de decret referitor la exproprierea unui teren din comuna Ineu, raionul Ineu, regiunea Arad

32. H.C.M. nr. 1.741 din 04.09.1952 pentru aprobarea Planului Fortelor de Muncă si al Fondului de Salarii al întreprinderii „Steagul Rosu" - Sectorul Special din cadrul Directiei Speciale Constructii de Masini si Utilaj Greu din M.I.M.I.C.

33. H.C.M. nr. 1.742 din 04.09.1952 privind autorizarea Ministerului Fortelor Armate de a efectua lucrări pregătitoare transferului unor terenuri situate în comuna Veresti - Raionul Suceava - Regiunea Suceava

34. H.C.M. nr. 1.744 din 04.09.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate pe 1952

35. H.C.M. nr. 1.745 din 04.09.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate al R.P. Române pe 1952

36. H.C.M. nr. 1.746 din 04.09.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate al R.P. Române pe 1952

37. H.C.M. nr. 1.747 din 04.09.1952 pentru modificarea sarcinilor de plan si viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1952

38. H.C.M. nr. 1.748 din 04.09.1952 pentru suplimentarea planului de cheltuieli al Departamentului Problemelor Speciale

39. H.C.M. nr. 1.749 din 04.09.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Investitii al Ministerului Fortelor Armate

40. H.C.M. nr. 1.751 din 04.09.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Investitii al Ministerului Fortelor Armate

41. H.C.M. nr. 1.752 din 04.09.1952 pentru aprobarea viramentelor de credite necesare acoperirii plătilor externe efectuate prin B.C.I. în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1951

42. H.C.M. nr. 1.753 din 04.09.1952 pentru modificarea art. 1 din H.C.M. nr. 4/04.01.1951 privind stabilirea regimului de hrănire, echipare, întretinere si combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1951

43. H.C.M. nr. 1.755 din 04.09.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren cu constructii din Bucuresti

44. H.C.M. nr. 1.756 din 04.09.1952 pentru adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unei clădiri cu terenul aferent din Orasul Cluj

45. H.C.M. nr. 2.150 din 11.10.1952 pentru scoaterea din Planul Special pe 1952 al Ministerului Fortelor Armate a cantitătii de 15.000 (cincisprezece mii) bucăti pistolete si repartizarea acestei cantităti Ministerului Afacerilor Interne

46. H.C.M. nr. 2.152 din 11.10.1952 pentru majorarea planului de cheltuieli al Ministerului Securitătii Statului si Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1952

47. H.C.M. nr. 2.158 din 11.10.1952 privind suplimentarea planului de investitii pe anul 1952, Fond Central nr. 4.315 al Regiunii Craiova, pentru lucrările prevăzute în H.C.M. nr. 568/1952

48. H.C.M. nr. 2.159 din 11.10.1952 privind autorizarea Ministerului de Finante de a acorda finantarea în anul 1952 a întreprinderii „Atelierul de Reparat Materiale de Transmisiuni", tutelată de Ministerul Fortelor Armate

49. H.C.M. nr. 2.160 din 11.10.1952 privind stabilirea regimului de hrănire pentru unitătile si formatiunile de pază Canal si din Batalionul 21 Securitate apartinând Ministerului Afacerilor Interne

50. H.C.M. nr. 2.161 din 11.10.1952 referitor la livrările de produse electrotehnice pentru sectorul special, Planul nr. 1007 P.S.

51. H.C.M. nr. 2.225 din 20.10.1952 privind scoaterea, transferarea sau reducerea valorii unor lucrări din listele pe 1952 ale S.A. SOVROMCONSTRUCTIA - Sectorul Special

52. H.C.M. nr. 2.270 din 27.10.1952 privind numirea si atributiile directorului adjunct pentru cadre si evidenta personalului si modificarea unor articole din Regulamentul disciplinar aprobat prin H.C.M. nr. 1.382/1952

53. H.C.M. nr. 2.271 din 27.10.1952 privind detasarea pentru trei luni a 17 ingineri proiectanti la Ministerul Afacerilor Interne

54. H.C.M. nr. 2.273 din 27.10.1952 referitor la crearea Spatiului locativ pentru Ministerul Fortelor Armate la Caransebes

55. H.C.M. nr. 2.275 din 27.10.1952 privind virări de credite în cadrul planului de cheltuieli investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1952, precum si darea în executie a lucrărilor suplimentare de constructii si de proiectare

56. H.C.M. nr. 2.276 din 27.10.1952 privind virări de credite în cadrul Planului de cheltuieli investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1952, de la munitiuni la medicamente, instrumente, aparate etc.

57. H.C.M. nr. 2.277 din 27.10.1952 privind completarea fondului de rulment al întreprinderilor si organizatiilor economice tutelate de Departamentul Problemelor Speciale din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice

58. H.C.M. nr. 2.278 din 27.10.1952 privind scoaterea unor cantităti de material lemnos din Rezervele de Stat pentru Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

59. H.C.M. nr. 2.280 din 27.10.1952 referitor la modificarea Planului nr. 1.006 P.S. al întreprinderii de Stat „Electromontaj" Bucuresti privind executarea instalatiilor electrice pentru lucrările speciale

60. H.C.M. nr. 2.281 din 27.10.1952 referitor la unele evacuări din strada Nicolae lorga

61. H.C.M. nr. 2.287 din 27.10.1952 pentru adoptarea proiectului de decret pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 4 din 10.01.1951 pentru stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate ale Republicii Populare Române

62. H.C.M. nr. 2.316 din 30.10.1952 referitor la schimbarea traseului „Cablului C" din planul de investitii 4003 al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

63. H.C.M. nr. 2.317 din 30.10.1952 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli Investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1952

64. H.C.M. nr. 2.318 din 30.10.1952 referitor la viramente de credite si schimbarea unor sarcini de plan în cadrul planului de cheltuieli-investitii al Ministerului Fortelor Armate pe 1952, reduceri lei 40.105.000, majorări lei 26.500.800

65. H.C.M. nr. 2.319 din 30.10.1952 privind majorarea Planului de investitii 1210 P.S./1952 al Ministerului Industriei Chimice, prin virarea din cadrul Sectorului Metalurgic în cadrul Sectorului Chimic

66. H.C.M. nr. 2.320 din 30.10.1952 privind înfiintarea în cadrul Institutului de Proiectări de fabrici chimice a unei Brigăzi de Proiectări Speciale

67. H.C.M. nr. 2.321 din 30.10.1952 referitor la viramente de credite în cadrul planului Cheltuieli-investitii al Ministerului Fortelor Armate pe 1952, lei 2.433.000

68. H.C.M. nr. 2.348 bis din 05.11.1952 cu privire la salarizarea personalului din militie

69. H.C.M. nr. 2.402 din 13.11.1952 referitor la suplimentarea planului Ministerului Afacerilor Interne pe 1952 pentru lucrările A.L.A.

70. H.C.M. nr. 2.403 din 13.11.1952 referitor te virarea unor sume de bani de la unele pozitii la altele în cadrul planului de investitii 4.002/1952 al Ministerului Afacerilor ^ Interne

71. H.C.M. nr. 2.457 din 12.11.1952 referitor la crearea Consiliilor Militare pe lângă Comandantii Regiunilor Militare si a unor Comandamente de armă

72. H.C.M. nr. 2.506 din 21.11.1952 referitor la prelungirea sederii în R.P. Română a tovarăsilor Provorov Pavel, Nicolaevici Nicolae Andreev, până la 31.12.1952 si tov. Borsacov P.M. si sotia Borsacova Elisabeta, până la 01.04.1953

73. H.C.M. nr. 2.708 din 09.12.1952 referitor ia lărgirea activitătii Institutului de mecanică aplicată si metalurgie al Academiei R.P. Române si asupra cercetărilor problemei aviatiei

74. H.C.M. nr. 2.709 din 09.12.1952 referitor la modificarea art. 2 din H.C.M. nr. 4 din 04.01.1951, privind stabilirea regimului de hrănire, echipare, întretinere si combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1951

75. H.C.M. nr. 2.711 din 09.12.1952 referitor la exproprierea unui teren din orasul Aiud - Regiunea Cluj

76. H.C.M. nr. 2.712 din 09.12.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat în comuna Sihlea, Raionul Râmnicu Sărat, Regiunea Ploiesti

77. H.C.M. nr. 2.713 din 09.12.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren din comunele Bascov si Valea Ursului, Raionul Pitesti, Regiunea Pitesti

78. H.C.M. nr. 2.714 din 09.12.1952 referitor la exproprierea unui teren din Comuna Băbeni-Bistrita, Raionul Băbeni-Bistrita, Regiunea Pitesti

79. H.C.M. nr. 2.715 din 09.12.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat în comuna Târgusorul Nou, Raionul Ploiesti, Regiunea Ploiesti

80. H.C.M. nr. 2.716 din 09.12.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat în orasul Rosiorii de Vede, Regiunea Bucuresti

81. H.C.M. nr. 2.717 din 09.12.1952 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren din comuna Rădulesti, Raionul Urziceni, Regiunea Ploiesti

82. H.C.M. nr. 2.834 din 20.12.1952 referitor la scoaterea din planul special pe anul 1952 a produsului „Suprastructură portite grele 70 tone"

83. H.C.M. nr. 2.835 din 20.12.1952 referitor la complectarea H.C.M. nr. 1.219/1951 pentru stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi fa Fabrica Chimică Orăstie

84. H.C.M. nr. 2.920 din 24.12.1952 referitor la aprobarea Conferintei geodezienilor tinută la Sofia între 22 Iunie si 1 Iulie 1952 L

85. H.C.M. nr. 2.990 din 30.12.1952 referitor la reglementarea operatiilor de recrutare si pregătire a recrutilor pentru încorporare pe anul 1953

86. H.C.M. nr. 2.992 din 30.12.1952 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea unui teren din orasul Cluj

87. H.C.M. nr. 2.994 din 30.12.1952 referitor la aprobarea Statutului de clasificare si recompensare a personalului navigant si tehnic al Ministerului Fortelor Armate

88. H.C.M. nr. 3.049 din 31.12.1952 referitor la stabilirea regimului de hrănire, de echipare si întretinere pentru Ministerul Fortelor Armate

89. H.C.M. nr. 3.050 din 31.12.1952 referitor la unele virări în cadrul Planului de cheltuieli - investitii al Ministerului Fortelor Armate pe 1952, în valoare de 29.456.000 lei

90. H.C.M. nr. 3.051 din 31.12.1952 referitor la schimbarea unor sarcini din Planul de investitii al Ministerului Fortelor Armate pe 1952, în valoare de 13.075.000 lei

91. H.C.M. nr. 3.052 din 31.12.1952 referitor la suplimentarea unor planuri de investitii pe 1952 la Ministerul Industriei Usoare

92. H.C.M. nr. 3.053 din 31.12.1952 referitor la plata unor produse din Planul special, realizate pe elemente, pe anul 1952

93. H.C.M. nr. 3.056 din 31.12.1952 referitor la suplimentarea Planului de investitii nr. 1210 P.S. cu 2.000.000 lei la Ministerul Industriei Chimice

94. H.C.M. nr. 3.058 din 30.12.1952 referitor la suplimentarea fondului de salarii din planul Ministerului Industriei Chimice

Anul 1953

1. H.C.M. nr. 69 din 08.01.1953 pentru transferul unui teren din orasul Brăila Port, de la Ministerul Transporturilor către Ministerul Fortelor Armate

2. H.C.M. nr. 76 din 10.01.1953 pentru modificarea si completarea Decretului 163/1950 pentru detinerea, portul si vânzarea armelor si munitiilor, precum si transportul explozivilor

3. H.C.M. nr. 77 din 10.01.1953 privind scoaterea din rezerva de stat a unei cantităti de scherllak

4. H.C.M. nr. 78 din 10.01.1953 referitor la unele viramente în cadrul Planului de Investitii al Ministerului Industriei Metalurgice - Directia Generală a Productiei Speciale

5. H.C.M. nr. 79 din 10.01.1953 privind construirea statiei radio emisie R4 - 50Kw, împreună cu statiile de unde scurte UD1 si UD2 în satul Galbeni, Regiunea Bacău

6. H.C.M. nr. 87 din 10.01.1953 privind trecerea în folosinta Uzinei METROM a clădirii din orasul Stalin, str. Carpatilor nr. 66

7. H.C.M. nr. 88 din 10.01.1953 referitoare la aprobarea unui fond de premiere Departamentului Probleme Speciale din Ministerul Industriei Metalurgice, pentru plata unor premii la tehnicienii din uzinele tutelate de acesta

8. H.C.M. nr. 151 din 16.01.1953 pentru completarea si modificarea H.C.M. 1.420 (tabelele anexă I si II, salarizarea ministrilor)

9. H.C.M. nr. 152 din 16.01.1953 pentru aprobarea instructiunilor nr. 546/1952 ale C.I.T. privind omologarea mostrelor etaIon prevăzute în standardele de calitate ale tesăturilor

10. H.C.M. nr. 167 din 19.01.1953 referitoare la prelungirea sederii în R.P. Română a tovarăsului Fadeev Nicolaevici Leonid

11. H.C.M. nr. 168 din 19.01.1953 pentru înfiintarea si amplasarea Fabricii Chimice nr.18

12. H.C.M. nr. 169 din 19.01.1953 pentru trecerea în folosinta Ministerului Fortelor Armate a unui teren din Galati

13. H.C.M. nr. 170 din 19.01.1953 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea unor terenuri din orasul Bacău pentru Ministerul Fortelor Armate

14. H.C.M. nr. 216 din 22.01.1953 pentru modificarea art. 3 din H.C.M. nr. 4 din 04.01.1951 privind stabilirea regimului de hrănire, echipare, întretinere si combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1951

15. H.C.M. nr. 238 din 27.01.1953 privind aplicarea regimului special de functionare, disciplină, finantare si control, precum si introducerea regulamentului de premiere pentru însusirea fabricatelor noi

16. H.C.M. nr. 239 din 27.01.1953 referitoare la scoaterea din planul Ministerului Constructiilor si Industriei Materialelor de Constructii a patru bucăti magazii si trecerea la Ministerul Gospodăriilor Comunale si Industriei Locale

17. H.C.M. nr. 240 din 27.01.1953 privind extinderea prevederilor H.C.M. 238/1949, 1.116/1949 - H.C.M. 676/1952 privind sporurile de periclitate si asupra Ministerului de Constructii

18. H.C.M. nr. 241 din 27.01.1953 privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unui teren situat în comuna Trifesti, Raionul Roman, Regiunea lasi

19. H.C.M. nr. 242 din 27.01.1953 privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unui teren situat în comuna Măruntisu, Raionul Cislău, Regiunea Ploiesti

20. H.C.M. nr. 243 din 27.01.1953 privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unor terenuri din Făgăras si comunele Meni si Beclean

21. H.C.M. nr. 244 din 27.01.1953 privind adoptarea proiectului de decret pentru exploatarea unor terenuri pentru Combinatul Chimic Făgăras

22. H.C.M. nr. 245 din 27.01.1953 privind trecerea în folosinta Combinatului Chimic 1 a unor terenuri din Făgăras

23. H.C.M. nr. 246 din 27.01.1953 privind adoptarea proiectului de Decret pentru declararea de utilitate publică si exproprierea în folosul statului a unor terenuri rurale

24. H.C.M. nr. 247 din 27.01.1953 pentru modificarea art. 3 din H.C.M. 24/1950 privind organizarea si functionarea Serviciului Muncii

25. H.C.M. nr. 248 din 27.01.1953 pentru extinderea prevederilor Decretului 173/1950 privind plata si controlul financiar si asupra Crucii Rosii

26. H.C.M. nr. 249 din 27.01.1953 referitoare la executarea unor lucrări ale Apărării Locale Antiaeriene pe anul 1953

27. H.C.M. nr. 250 din 27.01.1953 referitoare la profilarea Directiei Proiectare din Ministerul Fortelor Armate si încadrarea cu personal de specialitate

28. H.C.M. nr. 310 din 02.02.1953 referitoare la aprobarea Planului Special de livrări pe anul 1953

29. H.C.M. nr. 311 din 02.02.1953 pentru aprobarea planului Rezervelor de Stat pe 1953

30. H.C.M. nr. 353 din 06.02.1953 pentru schimbarea denumirii unui Departament si ale unor unităti din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice

31. H.C.M. nr. 354 din 06.02.1953 privind transferarea unor ingineri, tehnicieni si muncitori calificati la Uzinele din Departamentul Problemelor Speciale

32. H.C.M. nr. 355 din 06.02.1953 privind numirea tov. Rob Ion în functia de ministru adjunct la Ministerul Constructiilor

33. H.C.M. nr. 412 din 13.02.1953 pentru înfiintarea întreprinderii Economice Uzina de Reparat Material Volant nr. 3

34. H.C.M. nr. 413 din 13.02.1953 privind abrogarea H.C.M. nr. 1.414 din 4 decembrie 1951

35. H.C.M. nr. 414 din 13.02.1953 pentru modificarea H.C.M. nr. 741 din 19 iulie 1951 privind stabilirea regimului de hrănire a pilotilor de pe avioanele cu reactie

36. H.C.M. nr. 415 din 13.02.1953 pentru aprobarea sarcinei de plan a unor lucrări de constructii ale Ministerului Fortelor Armate

37. H.C.M. nr. 416 din 13.02.1953 privind atribuirea spre folosintă Ministerului Fortelor Armate a unor case din Banat si Oltenia

38. H.C.M. nr. 417 din 13.02.1953 pentru exproprierea unei clădiri din orasul Sulina pentru Ministerul Fortelor Armate

39. H.C.M. nr. 418 din 13.02.1953 pentru autorizarea transmiterii unor terenuri în folosinta Ministerului Fortelor Armate si compensarea în natură a locuitorilor respectivi

40. H.C.M. nr. 510 din 20.02.1953 pentru deschiderea finantării pentru terminarea lucrărilor speciale ale Apărării Locale Antiaeriene începute în anul 1952

41. H.C.M. nr. 511 din 20.02.1953 pentru înfiintarea functiei de Ajutor al Ministrului Fortelor Armate pentru pregătirea de luptă

42. H.C.M. nr. 512 din 20.02.1953 pentru scoaterea din Rezervele de stat a 30 tone sulf pur

43. H.C.M. nr. 650 din 06.03.1953 pentru defalcarea planului de lucrări capitale pe 1953 al Crucii Rosii din R. P. Română

44. H.C.M. nr. 651 din 06.03.1953 pentru suplimentarea bugetului Administratiei de Stat pe anul 1953 cu sarcina $ SUA 59.500, 675.000 din rezerva bugetară

45. H.C.M. nr. 657 din 06.03.1953 pentru majorarea planului de investitii pe anul 1953 al Ministerului Fortelor Armate si modificarea unor sarcini din planul de constructii si montaje

46. H.C.M. nr. 658 din 06.03.1953 pentru clasificarea unor regiuni din punct de vedere al Apărării Locale Antiaeriene

47. H.C.M. nr. 659 din 06.03.1953 pentru autorizarea folosirii de către Cinematografie a unor grupuri electrogene apartinând Ministerului Fortelor Armate

48. H.C.M. nr. 660 din 06.03.1953 privind organizarea aspiranturii în cadrul Academiei Tehnice Militare

49. H.C.M. nr. 661 din 06.03.1953 pentru completarea H.C.M. nr. 2.279/1952

50. H.C.M. nr. 662 din 06.03.1953 pentru aprobarea Regulamentului de functionare a Militiei

51. H.C.M. nr. 663 din 06.03.1953 pentru functionarea Militiei

52. H.C.M. nr. 683 din 11.03.1953 privind reorganizarea Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice

53. H.C.M. nr. 715 din 16.03.1953 pentru reglementarea operatiunilor de evidentă a mijloacelor de transport si tractiune auto

54. H.C.M. nr. 716 din 16.03.1953 pentru viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli - Investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1952

55. H.C.M. nr. 717 din 16.03.1953 privind asanarea unui teren din zona Chitila, Rudeni, Chiajna, Regiunea Bucuresti

56. H.C.M. nr. 844 din 26.03.1953 pentru majorarea planului de investitii pe anul 1952 ale Ministerului Fortelor Armate

57. H.C.M. nr. 845 din 26.03.1953 pentru aprobarea repartitiei suplimentare a 400 mc stâlpi de telecomunicatii pentru Reprezentanta Comercială Sovietică

58. H.C.M. nr. 846 din 26.03.1953 privind acordarea sporului de toxicitate la unele produse chimice

59. H.C.M. nr. 847 din 26.03.1953 pentru modificarea drepturilor ofiterilor si elevilor din Fortele Armate ale R. P. Române trimisi la studiu în U.R.S.S.

60. H.C.M. nr. 848 din 26.03.1953 pentru ratificarea unor cheltuieli de repatriere a cetătenilor sovietici

61. H.C.M. nr. 849 din 26.03.1953 pentru aprobarea sarcinii de proiectare a Scolii de zbor fără motor, Regiunea Stalin

62. H.C.M. nr. 850 din 26.03.1953 pentru trecerea din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta Ministerului Industriei Chimice a unor imobile

63. H.C.M. nr. 851 din 26.03.1953 privind prelungirea termenului de sedere în tară a tov. specialist sovietic Bolsacov Petre Mihaiiovici si a sotiei sale

64. H.C.M. nr. 852 din 26.03.1953 pentru trecerea unor sarcini din planul UCECOM la Ministerul Afacerilor Interne

65. H.C.M. nr. 853 din 26.03.1953 pentru derogarea de la H.C.M. 186/1951 privind concediile de odihnă

66. H.C.M. nr. 854 din 26.03.1953 pentru repartizarea a 80 vagoane lemne de foc pentru Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale Agricole si Alimentare

67. H.C.M. nr. 855 din 26.03.1953 pentru aprobarea schimbului unui teren de Stat cu altul particular si transferarea acestuia către Ministerul Fortelor Armate

68. H.C.M. nr. 877 din 27.03.1953 pentru reorganizarea Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale Agricole si Alimentare si aprobarea Regulamentului de functionare

69. H.C.M. nr. 879 din 27.03.1953 pentru stabilirea sarcinilor ce revin la mobilizarea Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor în ceea ce priveste functionarea în bune conditii a telecomunicatiilor si postei de campanie la mobilizare

70. H.C.M. nr. 881 din 27.03.1953 pentru chemarea în cadrele active ale Fortelor Armate a unor categorii de ofiteri de rezervă

71. H.C.M. nr. 893 din 28.03.1953 pentru aprobarea a patru diriginti de santier la Sf. Capitoliu S

72. H.C.M. nr. 894 din 28.03.1953 pentru prelungirea termenului de sedere în tară a unor tovarăsi specialisti sovietici

73. H.C.M. nr. 974 din 06.04.1953 pentru reducerea planului de constructii-montaj al Ministerului Industriei Metalurgice

74. H.C.M. nr. 975 din 06.04.1953 referitoare la trecerea în proprietatea statului a unei clădiri cu teren aferent din comuna Mihail Kogălniceanu, raionul Medgidia, regiunea Constanta

75. H.C.M. nr. 976 din 06.04.1953 pentru extinderea si transferarea unor depozite petrolifere la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

76. H.C.M. nr. 977 din 06.04.1953 pentru aprobarea suplimentării planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1953 atribuit Reprezentantei Comerciale Sovietice

77. H.C.M. nr. 978 din 06.04.1953 pentru adoptarea proiectului de decret referitor la răspunderea materială a militarilor si la stabilirea, urmărirea si lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului Fortelor Armate

78. H.C.M. nr. 979 din 06.04.1953 pentru transferarea unui imobil (teren si clădiri)

79. H.C.M. nr. 980 din 06.04.1953 privind trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în Comuna Curtisoara, Raionul Tg. Jiu, Regiunea Craiova

80. H.C.M. nr. 981 din 06.04.1953 privind trecerea din folosinta Sfatului Popular al raionului Tg. Mures în folosinta Crucii Rosii a R.P. Române a unui imobil

81. H.C.M. nr. 982 din 06.04.1953 pentru aprobarea planului fortelor de muncă si a fondului de plată a muncii pe anul 1953 la Ministerul Comertului Exterior

82. H.C.M. nr. 983 din 06.04.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Directiei Chimice Prelucrătoare

83. H.C.M. nr. 984 din 06.04.1953 pentru completarea H.C.M. nr. 1.219 din 1951, referitoare la stabilirea duratei timpului de lucru de 8 ore pe zi

84. H.C.M. nr. 985 din 06.04.1953 pentru reorganizarea întreprinderii Electro-Magnetica

85. H.C.M. nr. 986 din 06.04.1953 pentru crearea conditiilor necesare realizării unor produse speciale destinate Ministerului Fortelor Armate

86. H.C.M. nr. 987 din 06.04.1953 privind înfiintarea a două întreprinderi producătoare de piatră spartă si suplimentarea planului pe 1953 al Ministerului Constructiilor si al Industriei Materialelor de Constructii

87. H.C.M. nr. 988 din 06.04.1953 pentru asigurarea cantitătii de cherestea de fag necesară Departamentului Tehnic din Ministerul Metalurgiei

88. H.C.M. nr. 989 din 06.04.1953 privind aprobarea prelucrării în plăci a unor cantităti de zinc electrolitic si zinc de cuptor

89. H.C.M. nr. 990 din 06.04.1953 privind suplimentarea Planului Fortelor de muncă si plata muncii pe anul 1953 la Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor

90. H.C.M. nr. 1.148 din 16.04.1953 privind aprobarea unor planuri de scolarizare ale Directiei Generale a Departamentului Tehnic, a Directiei Generale a Chimiei Prelucrătoare si Directiei Generale Sovromchim Ucea

91. H.C.M. nr. 1.163 din 17.04.1953 privind exceptarea partială de la aplicarea H.C.M. nr. 3.031 din 1952 a întreprinderilor din Departamentul Tehnic al Ministerului Industriei Metalurgice

92. H.C.M. nr. 1.164 din 17.04.1953 privind modificarea unor articole din Decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1951 pentru stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Ministerului Fortelor Armate

93. H.C.M. nr. 1.165 din 17.04.1953 pentru înfiintarea întreprinderii Economice "Atelierul Central de Aviatie"

94. H.C.M. nr. 1.166 din 17.04.1953 pentru modificarea planului de productie, tehnic si de forte de muncă al Directiei Generale a Departamentului Tehnic

95. H.C.M. nr. 1.167 din 17.04.1953 privind separarea si înfiintarea unei întreprinderi speciale pe lângă Uzinele Steagul Rosu, Orasul Stalin

96. H.C.M. nr. 1.168 din 17.04:1953 privind aprobarea unor sarcini de proiectare pentru Pavilionul de învătămînt Breaza

97. H.C.M. nr. 1.194 din 17.04.1953 privind extinderea H.C.M. nr. 635 din 1951 si a H.C.M. nr. 847 din 1953 si asupra Ministerului Afacerilor Interne

98. H.C.M. nr. 1.195 din 17.04.1953 privind defalcarea unor credite prevăzute în planul de cheltuieli pe 1953 al Ministerului Securitătii Statului, între Ministerul Securitătii Statului si Ministerul Afacerilor Interne

99. H.C.M. nr. 1.196 din 17.04.1953 pentru transmiterea folosintei unui teren împădurit de la Ministerul Fortelor Armate către Ministerul Gospodăriei Silvice

100. H.C.M. nr. 1.197 din 17.04.1953 privind trecerea unui teren din Bucuresti de la Ministerul Industriei Alimentare la Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor

101. H.C.M. nr. 1.198 din 17.04.1953 pentru stabilirea duratei de 6 luni pentru Scoala de Zbor cu motor a cadrelor scoase din productie

102. H.C.M. nr. 1.199 din 17.04.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare pe 1953 a Directiei Generale a Chimiei Prelucrătoare

103. H.C.M. nr. 1.226 din 20.04.1953 privind modificarea planului de investitii speciale (lucrări Apărare Locală Antiaeriană)

104. H.C.M. nr. 1.227 din 20.04.1953 pentru reducerea din planul Rezervelor de Stat a unei cantităti de 60.000 suluri hârtie de ozalid

105. H.C.M. nr. 1.228 din 20.04.1953 pentru scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităti de 370 tone brânză frământată

106. H.C.M. nr. 1.281 din 23.04.1953 privind chemarea în vederea satisfacerii serviciului militar activ a tinerilor prisos de contingent născuti în anul 1933

107. H.C.M. nr. 1.282 din 23.04.1953 pentru adoptarea proiectului de decret referitor la reorganizarea Scoalei Militare de Muzică

108. H.C.M. nr. 1.283 din 23.04.1953 pentru modificarea planului de aprovizionare cu produse alimentare si agricole al Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Securitătii Statului si Ministerului Afacerilor Interne, pe anul 1953 si recompletarea stocurilor conform H.C.M. nr. 889 din 1950 pentru Ministerul Fortelor Armate si nr. 124 din 1953 pentru Ministerul Securitătii Statului

109. H.C.M. nr. 1.284 din 23.04.1953 pentru trecerea din folosinta Comisiei Centrale a Aviatiei Sportive în folosinta Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene a unui avion si două motoare avion

110. H.C.M. nr. 1.285 din 23.04.1953 privind atribuirea spre folosinta Ministerului Fortelor Armate a unor clădiri din Comuna Bocsa Vasiovei, Raionul Resita, Regiunea Timisoara

111. H.C.M. nr. 1.286 din 23.04.1953 pentru suplimentarea planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1953 al Reprezentantei Comerciale U.R.S.S.

112. H.C.M. nr. 1.287 din 23.04.1953 privitor la transferul folosintei unor terenuri de la Sfaturile Populare ale Comunelor Valea Neagră, Mircea-Vodă si 23 August, Regiunea Constanta către Ministerul Fortelor Armate

113. H.C.M. nr. 1.288 din 23.04.1953 privind trecerea în folosinta Combinatului Chimic nr. 1 a unui teren în suprafată de 1.272 m2

114. H.C.M. nr. 1.289 din 23.04.1953 privind redistribuirea cotei de amortizare privind reparatiile capitale între întreprinderile încadrate în Departamentul Problemelor Speciale din Ministerul Industriei Metalurgice

115. H.C.M. nr. 1.367 din 29.04.1953 privind aprobarea statutului referitor la clasificarea, primele si recompensele

personalului navigant, tehnic si aerodesant din Fortele Aeriene Militare

116. H.C.M. nr. 1.368 din 29.04.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Societătii Sovieto-Române Sovromchim

117. H.C.M. nr. 1.369 din 29.04.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Ministerului Industriei Chimice pentru Administratia Bunurilor Sovietice

118. H.C.M. nr. 1.370 din 29.04.1953 privind modificarea planului operativ de transport auto pe luna aprilie 1953

119. H.C.M. nr. 1.371 din 29.04.1953 privind suplimentarea planului de repartitii materiale întretinere pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1953

120. H.C.M. nr. 1.372 din 29.04.1953 pentru suplimentarea prin virare a planului fortelor de muncă si a fondului de plata muncii nr. 1.070 al Ministerului Industriei Metalurgice

121. H.C.M. nr. 1.382 din 30.04.1953 pentru acordarea de pensii de stat unor categorii de luptători, victime ale prigoanei antidemocrate, precum si urmasilor lor

122. H.C.M. nr. 1.411 din 05.05.1953 privind înfiintarea Trustului Topografo-Geotehnic de sub îndrumarea si controlul Comitetului de Stat pentru Arhitectură si Constructii

123. H.C.M. nr. 1.441 din 08.05.1953 pentru încadrarea ca întreprinderi de gradul I a întreprinderii Economice Atelierele pentru Confectionarea Mijloacelor de Constructii Mîrsa Avrig

124. H.C.M. nr. 1.442 din 08.05.1953 pentru transmiterea folosintei unui teren din Orasul Piatra-Neamt de la Ministerul Fortelor Armate către Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole

125. H.C.M. nr. 1.443 din 08.05.1953 pentru suplimentarea planului de Repartitii la Investitii pe anul 1953 pentru Ministerul Fortelor Armate

126. H.C.M. nr. 1.444 din 08.05.1953 privind amplasarea a 100 buc. magazii de zid pentru Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

127. H.C.M. nr. 1.445 din 08.05.1953 privind trecerea în proprietatea statului a unei clădiri si a terenului aferent din Comuna Bocsa-Română, Raionul Resita

128. H.C.M. nr. 1.446 din 08.05.1953 pentru transmiterea folosintei unor bunuri

129. H.C.M. nr. 1.447 din 08.05.1953 privind modificarea unor repartitii din planul de repartitii pe anul 1953 al Ministerului Fortelor Armate

130. H.C.M. nr. 1.448 din 08.05.1953 pentru acordarea unui ajutor locuitorilor din satul Vlăsia, Comuna Moara Săracă

131. H.C.M. nr. 1.449 din 08.05.1953 privind drepturile bănesti ce se acordă personalului militar si civil din Ministerul Afacerilor Interne începând cu 1 ianuarie 1953

132. H.C.M. nr. 1.516 din 14.05.1953 privind înfiintarea unor posturi de conducere în cadrul uzinelor Directiei Generale a Departamentului Tehnic

133. H.C.M. nr. 1.519 din 14.05.1953 privind suplimentarea planului de montaje al Ministerului Industriei Chimice pe anul 1953

134. H.C.M. nr. 1.520 din 14.05.1953 privind trecerea în proprietatea statului a unui teren cu constructii situat în orasul Brăila

135. H.C.M. nr. 1.521 din 14.05.1953 privind atribuirea denumirii Tehnica Nouă întreprinderii industriale de stat din Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, de sub controlul Ministerului Industriei Usoare

136. H.C.M. nr. 1.522 din 14.05.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Societătii Sovromchim

137. H.C.M. nr. 1.523 din 14.05.1953 privind restructurarea planului 1.121 al productivitătii muncii, fortelor de muncă si plata muncii la Ministerul Industriei Chimice

138. H.C.M. nr. 1.537 din 15.05.1953 privind acordarea sporului de 20% Directiei Generale si Directiei Tehnice de la Uzinele Steagul Rosu din orasul Stalin

139. H.C.M. nr. 1.542 din 16.05.1953 privind asigurarea fortelor de muncă necesare marilor santiere de constructii

140. H.C.M. nr. 1.621 din 25.05.1953 pentru încetarea închirierii de casete de sigurantă către Banca de Stat

141. H.C.M. nr. 1.746 din 03.06.1953 privind suplimentarea planului de investitii al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român cu suma de 4.200.000 lei

142. H.C.M. nr. 1.747 din 03.06.1953 privind modificarea planului de aprovizionare nr. 1.121 din 1953 al Ministerului Industriei Chimice si planului de productie al Ministerului Industriei Metalurgice

143. H.C.M. nr. 1.748 din 03.06.1953 privind restructurarea planului de productie al Uzinei Metalurgice Cugir

144. H.C.M. nr. 1.749 din 03.06.1953 privind transferul folosintei unei clădiri si a terenului aferent de la Ministerul Agriculturii către Ministerul Fortelor Armate

145. H.C.M. nr. 1.750 din 03.06.1953 pentru transmiterea folosintei unui teren de la Ministerul Fortelor Armate către Sfatul Popular al orasului Satu Mare

146. H.C.M. nr. 1.751 din 03.06.1953 privind scoaterea din planul de investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953 a cantitătii de 637 buc. centrale telefonice

147. H.C.M. nr. 1.752 din 03.06.1953 pentru modificarea unui sortiment aprobat prin planul de repartitie al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

148. H.C.M. nr. 1.753 din 03.06.1953 privind asigurarea continuării în anul 1953 a lucrărilor de constructii si materialelor din planul Ministerului Fortelor Armate ce nu au fost terminate în anul 1952 si modificarea unor sarcini de productie a Directiei Generale a Serviciului Muncii

149. H.C.M. nr. 1.754 din 03.06.1953 pentru modificarea Decretului 3/1951 privind reglementarea serviciului militar

150. H.C.M. nr. 1.755 din 03.06.1953 pentru înfiintarea în cadrul Ministerului Căilor Ferate a Unitătii „Brigada de Lucru Căi Ferate"

151. H.C.M. nr. 1.756 din 03.06.1953 privind construirea unui port fluvial militar în Regiunea Corabia

152. H.C.M. nr. 1.758 din 03.06.1953 pentru completarea schemelor organelor speciale de la ministere si organe centrale

153. H.C.M. nr. 1.759 din 03.06.1953 privind încorporarea unor efective în toamna anului 1953

154. H.C.M. nr. 1.787 din 05.06.1953 privind unele modificări în planul de aprovizionare tehnico-materială a Societătii Sovieto-Române Cvartit

155. H.C.M. nr. 1.897 din 12.06.1953 pentru scoaterea din rezerva de Stat sub formă de împrumut a 1.280 mc bile si 7.450 mc cherestea

156. H.C.M. nr. 1.898 din 12.06.1953 privind viramentele de credite din planul de cheltuieli întretinere al Ministerului Fortelor Armate la bugetul de cheltuieli al Sfatului Popular al Regiunii Timisoara pe anul 1953

157. H.C.M. nr. 1.899 din 12.06.1953 privind modificarea planului de repartitii al Ministerului Industriei Alimentare

158. H.C.M. nr. 1.900 din 12.06.1953 privind suplimentarea si scoaterea din planul de aprovizionare pe anul 1953 al Ministerului Industriei Chimice, a unor materiale

159. H.C.M. nr. 1.901 din 12.06.1953 privind trecerea în folosinta Fabricii Chimice nr. 12 a unui teren din comuna Simileasca-Buzău

160. H.C.M. nr. 1.902 din 12.06.1953 pentru aprobarea fortelor de muncă si salarii pe anul 1953 a Comisiei Centrale a Aviatiei Sportive

161. H.C.M. nr. 1.903 din 12.06.1953 privind înfiintarea unei întreprinderi de constructii-montaj din cadrul Ministerului Industriei Chimice

162. H.C.M. nr. 1.904 din 12.06.1953 privind suplimentarea planului de investitii la Departamentul Tehnic al Ministerului Industriei Metalurgice

163. H.C.M. nr. 1.953 din 15.06.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Sovromnaval-ului din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice

164. H.C.M. nr. 1.954 din 15.06.1953 privind transmiterea folosintei unui teren din Constanta, de la Gospodăria Agricolă de Stat Târgusorul, către Ministerul Fortelor Armate

165. H.C.M. nr. 1.955 din 15.06.1953 pentru suplimentarea planului de productie al fortelor de muncă pe anul 1953 al întreprinderii1 de Constructii si Industrii din Ministerul Securitătii Statului

166. H.C.M. nr. 1.956 din 15.06.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare la Ministerul Industriei Metalurgice pe anul 1953

167. H.C.M. nr. 1.957 din 15.06.1953 pentru adoptarea proiectului de Decret privind trecerea în folosinta Fabricei Chimice nr. 12 Buzău, a unor terenuri din comuna Simileasca - Buzău

168. H.C.M. nr. 1.958 din 15.06.1953 privind măsurile ce trebuiesc luate pentru intensificarea activitătii Serviciului Măsurători

169. H.C.M. nr. 1.970 din 17.06.1953 privind suplimentarea de lucrări capitale ale Ministerului Industriei Chimice

170. H.C.M. nr. 1.971 din 17.06.1953 pentru suplimentarea planului de aprovizionare nr. 1.121/1953 al Ministerului Industriei Chimice

171. H.C.M. nr. 1.972 din 17.06.1953 privind acordarea fondului directorial la Combinatul Chimic nr. 1 Făgăras

172. H.C.M. nr. 1.973 din 17.06.1953 privind construirea unui obiectiv de apărare locală antiaeriană la fabrica de confectii Gheorghe Gheorghiu-Dej

173. H.C.M. nr. 2.004 din 19.06.1953 pentru suplimentarea planului de aprovizionare al Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice cu 10 tractoare KD 35

174. H.C.M. nr. 2.077 din 23.06.1953 privind înfiintarea unor functiuni în organizarea Ministerului Fortelor Armate

175. H.C.M. nr. 2.078 din 23.06.1953 privind numirea în functiuni a primilor loctiitori, loctiitorilor si ajutorilor ministrului Fortelor Armate, precum si a comandantilor de arme

176. H.C.M. nr. 2.079 din 23.06.1953 privind reglementarea numirii în functiuni a primilor loctiitori, loctiitorilor si ajutorilor ministrului fortelor armate, precum si a comandantilor de arme

177. H.C.M. nr. 2.080 din 23.06.1953 privind desfiintarea unor Consilii Militare

178. H.C.M. nr. 2.091 din 25.06.1953 privind numirea tovarăsului Petcu Constantin în functia de ministru adjunct la Ministerul Comertului Interior

179. H.C.M. nr. 2.141 din 27.06.1953 pentru repartizarea unor materiale necesare impregnării traverselor normale si speciale de fag si stâlpi TC răsinosi prevăzute în Rezerva de Stat pe anul 1952-1953

180. H.C.M. nr. 2.142 din 27.06.1953 privind trecerea unor mânji din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta Ministerului Gospodăriilor Agricole de Stat

181. H.C.M. nr. 2.143 din 27.06.1953 pentru suplimentarea pianului de repartitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953 cu cantitatea de 10.000 mp pânză avion

182. H.C.M. nr. 2.144 din 27.06.1953 privind repartizarea către Ministerul Fortelor Armate a unor materiale neferoase din stocul propriu

183. H.C.M. nr. 2.145 din 27.06.1953 pentru suplimentarea planului de aprovizionare-productie pe anul 1953 al Ministerului Afacerilor interne

184. H.C.M. nr. 2.146 din 27.06.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare pentru depozitul petrolifer Viisoara

185. H.C.M. nr. 2.147 din 27.06.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare a depozitului mixt Dridu, Raionul Urziceni, Regiunea Ploiesti

186. H.C.M. nr. 2.148 din 27.06.1953 privind reglementarea operatiunilor de reîmprospătare a stocurilor de medicamente cu destinatie specială

187. H.C.M. nr. 2.172 din 30.06.1953 privind reglementarea asigurării cu armament necesar probelor de fabricatie si receptia munitiilor la Ministerul Industriei Metalurgice si la Ministerul Industriei Chimice

188. H.C.M. nr. 2.211 din 04.07.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare cu unele materiale

189. H.C.M. nr. 2.212 din 04.07.1953 pentru suplimentarea planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1953 al Reprezentantei Comerciale a U.R.S.S.

190. H.C.M. nr. 2.213 din 04.07.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare a Depozitului subteran de păcură Spinoasa

191. H.C.M. nr. 2.214 din 04.07.1953 privind trecerea unor pozitii din planul de investitii al Chimiei Prelucrătoare în planul de investitii al Chimiei de Bază din Ministerul Industriei Chimice

192. H.C.M. nr. 2.215 din 04.07.1953 privind modificarea planului 1460 T pe anul 1953 al Directiei Tehnice din Ministerul Fortelor Armate

193. H.C.M. nr. 2.216 din 04.07.1953 privind atribuirea locuintelor eliberate de cadrele militare aliate pentru cazarea cadrelor Ministerului Fortelor Armate

194. H.C.M. nr. 2.217 din 04.07.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice

195. H.C.M. nr. 2.366 din 15.07.1953 privind reducerea planului de investitii al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Âgrlcoie si Alimentare

196. H.C.M. nr. 2.367 din 15.07.1953 privind suplimentarea cheltuielilor bugetare ale Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice

197. H.C.M. nr. 2.368 din 15.07.1953 privind suplimentarea planului de casă pe trim. II din 1953 al întreprinderilor încadrate în Ministerul Industriei Metalurgice

198. H.C.M. nr. 2.369 din 15.07.1953 privind completarea fondului de rulment la sase întreprinderi apartinând Ministerului industriei Metalurgice

199. H.C.M. nr. 2.370 din 15.07.1953 pentru majorarea fondului pentru plata muncii la Directia Generală a Rezervelor de Materiale industriale, Agricole si Alimentare pe 1953

200. H.C.M. nr. 2.404 din 20.07.1953 privind încetarea lucrărilor Canalului Dunăre Marea Neagră

201. H.C.M. nr. 2.475 din 24.07.1953 privind modificarea planului nr. 1.121 din 1953 al Ministerului Industriei Chimice

202. H.C.M. nr. 2.480 din 24.07.1953 privind extinderea H.C.M. nr. 2.394 din 1952 de reglementare a drepturilor de transport si asupra personalului militar din Ministerul Fortelor Armate

203. H.C.M. nr. 2.481 din 24.07.1953 privind unele conditiuni de livrare a produselor către Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Securitătii Statului si Ministerul Afacerilor Interne de către întreprinderile si organizatiunile economice de stat si cooperative

204. H.C.M. nr. 2.495 din 25.07.1953 pentru acordarea agrementului ambasadorului U.R.S.S. În R.P.Română - tovarăsul Melnicov Leonid Gheorghevici

205. H.C.M. nr. 2.517 din 27.07.1953 pentru aprobarea trecerii unor materiale de la Sectorul întretinere la Sectorul Investitii care au fost consumate de Ministerul Securitătii Statului în cursul anului 1952

206. H.C.M. nr. 2.518 din 27.07.1953 privind depozitarea si conservarea unor materiale din Rezerva de Stat

207. H.C.M. nr. 2.543 din 29.07.1953 pentru adoptarea Decretului pentru modificarea art. 32 din Decretul 3/1951 privind reglementarea serviciului militar

208. H.C.M. nr. 2.588 din 01.08.1953 pentru adoptarea Decretului pentru instituirea Zilei Marinei Militare a R.P. Române

209. H.C.M. nr. 2.589 din 01.08.1953 privind modificarea alocatiilor trimestriale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1953

210. H.C.M. nr. 2.590 din 01.08.1953 privitoare la aprobarea Decretului pentru stabilirea drepturilor bănesti si în natură ale personalului militar activ si de rezervă din cadrul Asociatiei Voluntare pentru Propagarea Tehnicii si Culturii Fizice

211. H.C.M. nr. 2.591 din 01.08.1953 pentru aprobarea statelor de organizare pentru Asociatia Voluntară pentru Propagarea Tehnicii si Culturii Fizice

212. H.C.M. nr. 2.592 din 01.08.1953 pentru aprobarea structurii organizatorice a Procuraturii R.P. Române

213. H.C.M. nr. 2.601 din 01.08.1953 pentru adoptarea proiectului de decret privitor la trecerea unor terenuri din comunele Săvinesti si Roznov - Raionul Piatra-Neamt - Regiunea Bacău, în proprietatea statului

214. H.C.M. nr. 2.662 din 11.08.1953 privind reducerea planului de investitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

215. H.C.M. nr. 2.663 din 11.08.1953 privind scoaterea de produse din planurile de livrări pe anul 1952 ale unor ministere producătoare, institutiuni economice de stat si organizatii cooperatiste

216. H.C.M. nr. 2.741 din 15.08.1953 privind adoptarea proiectului de Decret pentru modificarea Decretului nr. 186 din 19 aprilie 1953

217. H.C.M. nr. 2.742 din 15.08.1953 privind abrogarea H.C.M. nr. 1.542 din 1953 si a unor articole din H.C.M. nr. 1.755 din 1953 si asigurarea efectivelor pe anul 1953 necesare Serviciului Muncii din Ministerul Constructiilor si Industriei Materialelor de Constructii, Brigăzii de Lucru Căi Ferate si Ministerului Gospodăririi Agricole de Stat

218. H.C.M. nr. 2.743 din 15.08.1953 privind scutirea de încorporare a specialistilor necesari economiei nationale si modul cum se execută pregătirea militară a acestora, precum si a surplusului de contingent

219. H.C.M. nr. 2.744 din 15.08.1953 pentru transmiterea folosintei unei fabrici de cărămidă de la Ministerul Constructiilor si Industriei Materialelor de Constructii către Ministerul Fortelor Armate

220. H.C.M. nr. 2.745 din 15.08.1953 privind aprobarea planului suplimentar pe anul 1953 pentru hrană, echipament, armament, combustibil si mobilier al Ministerului Afacerilor Interne

221. H.C.M. nr. 2.746 din 15.08.1953 privind completarea H.C.M. nr. 931 din 1 aprilie 1953

222. H.C.M. nr. 2.747 din 15.08.1953 pentru diminuarea fondului de investitii prevăzut în Bugetul de Stat al R.P. Române pe anul 1953

223. H.C.M. nr. 2.748 din 15.08.1953 pentru aprobarea prelungirii concentrării unor categorii de ofiteri de rezervă

224. H.C.M. nr. 2.749 din 15.08.1953 pentru majorarea planului de investitii pe anul 1953 al Crucii Rosii a R.P. Române

225. H.C.M. nr. 2.750 din 15.08.1953 pentru acordarea unor ajutoare familiei eroului soldat Eftimie Croitoru

226. H.C.M. nr. 2.751 din 15.08.1953 privind trimiterea la specializare în străinătate a unor tehnicieni din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice - Departamentul Tehnic

227. H.C.M. nr. 2.752 din 15.08.1953 privind reglementarea drepturilor bănesti ofiterilor si elevilor trimisi la studii în străinătate

228. H.C.M. nr. 2.753 din 15.08.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare R.R.3

229. H.C.M. nr. 2.754 din 15.08.1953 privind modificarea statutului referitor la clasificarea, premiile si recompensele personalului navigant si aerodesant din Fortele Aeriene Militare

230. H.C.M. nr. 2.756 din 15.08.1953 privind propunerile Comisiei Guvernamentale instituită pentru aplicarea H.C.M. nr. 2.404/1953

231. H.C.M. nr. 2.841 din 25.08.1953 privind transmiterea folosintei a 58 vile de la unele ministere si sfaturi populare către Ministerul Fortelor Armate

232. H.C.M. nr. 2.842 din 25.08.1953 pentru schimbarea folosintei unor avioane între Comisia Centrală a Aviatiei Sportive si Ministerul Fortelor Armate

233. H.C.M. nr. 2.843 din 25.08.1953 privind adoptarea proiectului de Decret privind acordarea Drapelelor de Luptă si a Pavilioanelor Fortelor Armate unor unităti din cadrul Ministerului Fortelor Armate

234. H.C.M. nr. 2.844 din 25.08.1953 privind modificarea alocatiilor trimestriale prevăzute în Bugetul de Stat pe anul 1953

235. H.C.M. nr. 2.895 din 28.08.1953 privind restructurarea planului nr. 1.123 al productivitătii muncii, fortelor de muncă si al fondului pentru plata muncii al Soc. Sovromchim

236. H.C.M. nr. 2.896 din 28.08.1953 pentru restructurarea planului de constructii si reparatii capitale, pe anul 1953, al Ministerului Afacerilor Interne

237. H.C.M. nr. 2.897 din 28.08.1953 privind acoperirea golului mijloacelor de rulment la întreprinderile tutelate de Departamentul Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice

238. H.C.M. nr. 2.898 din 28.08.1953 privind virarea unei sume de la fondul scriptic la fondul nescriptic de plată a muncitorilor de la Departamentul Tehnic - Baza de Aprovizionare si Desfacere

239. H.C.M. nr. 2.914 din 29.08.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare si a proiectului tehnic pentru lucrarea amenajări portuare

240. H.C.M. nr. 2.915 din 29.08.1953 privind aprobarea sarcinii de proiectare a lucrării „Sporirea capacitătii liniei Sercaia-Sinca Veche"

241. H.C.M. nr. 2.916 din 29.08.1953 privind aprobarea proiectelor tehnice ale lucrării de dezvoltare a punctelor de transbordare

242. H.C.M. nr. 2.917 din 29.08.1953 privind modificarea planului de investitii speciale apărare locală antiaeriană

243. H.C.M. nr. 2.982 din 04.09.1953 pentru adoptarea Decretului pentru atribuirea denumirii de „Aurel Vlaicu" unei scoli militare de aviatie

244. H.C.M. nr. 2.988 din 04.08.1953 pentru predarea a două statii de radio emisie ale Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor către Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene

245. H.C.M. nr. 3.005 din 07.09.1953 privind contopirea Ministerului Securitătii Statului cu Ministerul Afacerilor Interne

246. H.C.M. nr. 3.017 din 08.09.1953 privind acordarea unui spor pentru conditii grele de muncă, mare altitudine si izolare, salariatilor unor întreprinderi din cadrul Directiei Generale a Minelor si Metalurgiei Neferoase si a Minelor de Minereuri Nemetalifere

247. H.C.M. nr. 3.061 din 11.09.1953 privind înfiintarea întreprinderii de Constructii Militare nr. 3

248. H.C.M. nr. 3.062 din 11.09.1953 privind viramentele de credite în cadrul Planului de cheltuieli al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

249. H.C.M. nr. 3.063 din 11.09.1953 privind regimul de hrănire a studentilor pe timpul convocărilor de instructie

250. H.C.M. nr. 3.064 din 15.09.1953 privind trecerea în proprietatea statului a unor clădiri si a unui teren din Bucuresti si darea lor în folosinta Ministerului Industriei Chimice

251. H.C.M. nr. 3.065 din 15.09.1953 privind transmiterea din folosinta Ministerului Securitătii Statului în folosinta Ministerului Sănătătii, a spitalului în constructie situat în Bucuresti, în schimbul spitalului de chirurgie osoasă

252. H.C.M. nr. 3.066 din 11.09.1953 privind reducerea si repartizarea stocului intangibil de combustibil

253. H.C.M. nr. 3.067 din 15.09.1953 pentru modificarea H.C.M. nr. 756/1952 si trecerea a 16 receptori tip HRO asupra Ministerului Securitătii Statului

254. H.C.M. nr. 3.068 din 11.09.1953 privind unele măsuri cu caracter normativ necesare dezvoltării mijloacelor de telecomunicatii si întretinerea acestora

255. H.C.M. nr. 3.069 din 11.09.1953 privind stabilirea nevoilor în brate de muncă necesare economiei nationale, în timp de război

256. H.C.M. nr. 3.070 din 11.09.1953 privind scoaterea din Rezervele de Stat a cantitătii de 5.160 kg tiouree

257. H.C.M. nr. 3.071 din 11.09.1953 privind viramente de credite în cadrul Planului de Cheltuieli întretinere al Ministerului Fortelor Armate pe 1953 si majorarea Planului de Casă al Ministerului Fortelor Armate pe trim. III din 1953

258. H.C.M. nr. 3.146 din 17.09.1953 privind numirea în functie a 2 (doi) ofiteri generali

259. H.C.M. nr. 3.147 din 17.09.1953 privind suplimentarea planului de Repartitii al Ministrului Fortelor Armate pe anul 1953

260. H.C.M. nr. 3.148 din 17.09.1953 privind transmiterea din folosinta Ministerului Securitătii Statului în folosinta Ministerului Sănătătii a unor imobile în constructie

261. H.C.M. nr. 3.197 din 22.09.1953 privind modificarea unor articole si capitole din Regulamentul privind sistemul de salarizare al muncitorilor si Regulamentul privind sistemul de salarizare a personalului de conducere al Societătii Miniere Cvartit

262. H.C.M. nr. 3.200 din 27.09.1953 privind scoaterea unor utilaje din Rezerva de Stat si transferarea la Ministerul Sănătătii

263. H.C.M. nr. 3.201 din 27.09.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare al unor beneficiari din sectorul special

264. H.C.M. nr. 3.259 din 29.09.1953 privind constituirea ca mijloace speciale extrabugetare la dispozitia Ministerului Fortelor Armate a veniturilor realizate din activitatea restaurantelor militare

265. H.C.M. nr. 3.285 din 02.10.1953 privind modificarea schemelor de personal si a fondului de salarii pentru sectiile si birourile speciale ale Sfaturilor Populare

266. H.C.M. nr. 3.286 din 02.10.1953 privind majorarea normei la potcovitul cailor din unitătile si formatiunile apartinând Ministerului Afacerilor Interne

267. H.C.M. nr. 3.287 din 02.10.1953 privind schimbarea amplasamentului a 2 magazii de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

268. H.C.M. nr. 3.288 din 02.10.1953 privind reducerea volumului de investitii-constructii si dotatie pe anul 1953 la unele ministere

269. H.C.M. nr. 3.339 din 06.10.1953 privind reducerea planului de investitii-constructii si dotatii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

270. H.C.M. nr. 3.392 din 09.10.1953 privind transmiterea folosintei unui teren de la Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat către Ministerul Fortelor Armate

271. H.C.M. nr. 3.397 din 12.10.1953 privind reduceri din planul de repartitii si din planul de livrări al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

272. H.C.M. nr. 3.398 din 12.10.1953 pentru adoptarea Decretului pentru modificarea Decretului 165/1953 privind răspunderea materială a militarilor si stabilirea, urmărirea si lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului fortelor armate

273. H.C.M. nr. 3.399 din 12.10.1953 privind restructurarea planului de livrări nr. 1.120 al Ministerului Industriei Chimice

274. H.C.M. nr. 3.400 din 12.10.1953 privind suplimentarea planului de repartitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1953

275. H.C.M. nr. 3.401 din 12.10.1953 privind asimilarea si acordarea gradelor militare, numirea cadrelor si stabilirea uniformelor Brigăzii de Lucru Căi Ferate

276. H.C.M. nr. 3.404 din 12.10.1953 cu privire la aprobarea repatrierii unor cetăteni ai R.P. Române emigrati în Israel

277. H.C.M. nr. 3.423 din 13.10.1953 privind regimul de deplasare în R.P. Română a membrilor Oficiilor Diplomatice

278. H.C.M. nr. 3.428 din 13.10.1953 cu privire la anularea unei decizii a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al orasului Galati

279. H.C.M. nr. 3.537 din 19.10.1953 privind modificarea planului de productie si al fortelor de muncă la Ministerul Industriei Chimice

280. H.C.M. nr. 3.576 din 22.10.1953 privind suplimentarea planului de repartitii pe anul 1953 pentru Ministerul Fortelor Armate

281. H.C.M. nr. 3.577 din 22.10.1953 privind restructurarea planului nr. 1.071 de productie, asimilare a produselor noi, forte de muncă a planului de scolarizare si reducerea pretului de cost al Directiei Generale a Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice

282. H.C.M. nr. 3.578 din 22.10.1953 privind aprobarea trecerii la investitii a unor materiale prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru reparatii curente

283. H.C.M. nr. 3.594 din 23.10.1953 privind scoaterea din folosinta Sfatului popular al orasului Craiova a unor imobile si terenuri si trecerea lor în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si evacuarea imobilelor ce urmează să treacă în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

284. H.C.M. nr. 3.595 din 23.10.1953 privind scoaterea din folosinta Sfatului popular al orasului Oradea si Ministerului Sănătătii si trecerea în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si evacuarea

imobilelor ce urmează să treacă în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

285. H.C.M. nr. 3.596 din 23.10.1953 privind scoaterea din folosinta Sfatului popular al orasului Bucuresti a unor imobile si terenuri si trecerea lor în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si evacuarea imobilelor ce urmează să treacă în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

286. H.C.M. nr. 3.597 din 23.10.1953 privind scoaterea din folosinta statului si a unor ministere a unor imobile si terenuri si trecerea lor în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si evacuarea imobilelor ce urmează să treacă în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

287. H.C.M. nr. 3.615 din 26.10.1953 pentru aprobarea normelor de hamasament, munitie si materiale de protectie necesare întretinerii si instruirii câinilor de serviciu apartinând Ministerului Afacerilor Interne

288. H.C.M. nr. 3.616 din 26.10.1953 privind suplimentarea Planului de repartitii pentru Ministerul Fortelor Armate pe anul 1953 cu 3 motoare MG de 120 HP

289. H.C.M. nr. 3.746 din 04.11.1953 privind autorizarea Ministerului Fortelor Armate de a rambursa Comitetului Orăsenesc al Partidului Muncitoresc Român Bucuresti cheltuielile efectuate de acesta pentru reparatii si amenajări la localul fostului Seminar Central din Bucuresti

290. H.C.M. nr. 3.772 din 06.11.1953 privind suportarea cheltuielilor în legătură cu repatrierea unor cetăteni români din Israel în R.P. Română

291. H.C.M. nr. 3.830 din 10.11.1953 privind introducerea în Planul de investitii nr. 1.300 al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor pe anul 1953 a lucrării Traseu Bucuresti-Pitesti si diverse lucrări în regiuni

292. H.C.M. nr. 3.852 din 13.11.1953 privind organizarea pazei militare la unele depozite ale Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

293. H.C.M. nr. 3.853 din 13.11.1953 privind paza Depozitului E1, E2, E3 ale Departamentului tehnic din Ministerul Constructiilor si Industriei Materialelor de Constructii

294. H.C.M. nr. 3.854 din 13.11.1953 privind interzicerea circulatiei pe anumite portiuni de drumuri publice din unele localităti de pe litoralul Mării Negre

295. H.C.M. nr. 3.922 din 20.11.1953 pentru aprobarea trecerii de la întretinere la Investitii si de la Investitii la întretinere a materialelor consumate în cursul anului 1953 de către Ministerul Securitătii Statului

296. H.C.M. nr. 3.923 din 20.11.1953 privind constituirea de stocuri tranzitorii din zarzavaturi si păioase pentru Ministerul Fortelor Armate

297. H.C.M. nr. 3.924 din 20.11.1953 privind mijloacele extrabugetare la dispozitia Ministerului Fortelor Armate

298. H.C.M. nr. 3.925 din 20.11.1953 privind stabilirea normelor generale de organizare si functionare a comisariatelor militare

299. H.C.M. nr. 3.926 din 20.11.1953 privind modificarea art. 71 din Decretul nr. 4 din 1953 privitor la stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate

300. H.C.M. nr. 3.963 din 20.11.1953 pentru anularea unor credite si trecerea lor la rezerva bugetară, precum si modificări de alocatii trimestriale

301. H.C.M. nr. 4.014 din 30.11.1953 pentru autorizarea Ministerului Comertului Exterior de a trimite delegatii economice în tări capitaliste

302. H.C.M. nr. 4.053 din 03.12.1953 pentru modificarea Planului 1460 al productivitătii muncii al fortelor de muncă si fondul de plata muncii pe anul 1953 al Ministerului Fortelor Armate

303. H.C.M. nr. 4.054 din 03.12.1953 privind trecerea de la Investitii la Productie si de la Productie la Investitii a unor materiale pentru Ministerul Afacerilor Interne

304. H.C.M. nr. 4.055 din 03.12.1953 pentru modificarea Planului Special de cercetări tehnico-stiintifice al Institutului de Cercetări Electrotehnice pendinte de Ministerul Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice

305. H.C.M. nr. 4.056 din 03.12.1953 privind suspendarea circulatiei pe linia ferată Sinea Nouă-Sinea Veche

306. H.C.M. nr. 4.083 din 07.12.1953 pentru aprobarea prelungirii concentrării unor categorii de ofiteri de rezervă

307. H.C.M. nr. 4.084 din 07.12.1953 pentru modificarea H.C.M. nr. 4/1951 privind stabilirea regimului de hrănire, echipare, întretinere si combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate

308. H.C.M. nr. 4.085 din 07.12.1953 pentru aprobarea prelungirii concentrării a 26 ofiteri de rezervă

309. H.C.M. nr. 4.086 din 07.12.1953 pentru constituirea de stocuri tranzitorii necesare pentru hrana oamenilor si hrana animalelor în valoare de 17.700.000 lei

310. H.C.M. nr. 4.087 din 07.12.1953 privind modificări în planul lucrărilor capitale ale Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1953

311. H.C.M. nr. 4.088 din 07.12.1953 privind organizarea pazei militare la Obiectivul A.T. (T-101) din Bucuresti

312. H.C.M. nr. 4.108 din 09.12.1953 privind suplimentarea planului de aprovizionare nr. 1.183 al Ministerului Industriei Chimice Sovromchim

313. H.C.M. nr. 4.111 din 09.12.1953 privind rectificarea Planului Rezervelor de Stat pe anul 1953

314. H.C.M. nr. 4.112 din 09.12.1953 pentru reglementarea vizei livretelor militare ale rezervistilor

315. H.C.M. nr. 4.113 din 10.12.1953 privind reglementarea spatiului locativ pentru birouri al ministerelor, institutiilor centrale si organizatiilor de masă în urma aplicării H.C.M. nr. 1.509/1953

316. H.C.M. nr. 4.226 din 17.12.1953 cu privire la adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în rezervă a gl. mr. Pavel Gh. Stefan

317. H.C.M. nr. 4.237 din 17.12.1953 privind modificarea planului de investitii nr. 1.300 al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor pe anul 1953

318. H.C.M. nr. 4.240 din 18.12.1953 cu privire la desărcinarea generalului maior Fulga Nicolae din functia de comandant al Fortelor Aeriene Militare

319. H.C.M. nr. 4.241 din 18.12.1953 cu privire la numirea generalului maior Burcă Mihail în functia de comandant al Fortelor Aeriene Militare

320. H.C.M. nr. 4.281 din 21.12.1953 pentru modificarea planului fortelor de muncă pe trim. IV/1953 la Departamentul Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

321. H.C.M. nr. 4.316 din 23.12.1953 privind modificarea planurilor lucrărilor capitale ale Ministerului Afacerilor Interne si ale lucrărilor speciale apărare locală antiaeriană

322. H.C.M. nr. 4.317 din 23.12.1953 pentru aprobarea statelor de functiuni ale organelor speciale de pe lângă Banca de Stat a R.P. Române

323. H.C.M. nr. 4.334 din 23.12.1953 pentru aprobarea sarcinii de proiectare pentru Radioreleu 4

324. H.C.M. nr. 4.342 din 28.12.1953 pentru transmiterea a 18 vase pentru poduri din stocul Ministerului Fortelor Armate în folosinta întreprinderii de Lucrări si Utilaj Hidrotehnic Giurgiu din Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene

325. H.C.M. nr. 4.343 din 28.12.1953 pentru reducerea planului de livrări pe anul 1953 al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini pe anul 1953

326. H.C.M. nr. 4.355 din 30.12.1953 privind modificarea si reducerea planului de investitii si dotatii ale sectorului special pe anul 1953

327. H.C.M. nr. 4.356 din 30.12.1953 privind unele modificări în planurile de repartitii ale Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne pe trim. IV al anului 1953

328. H.C.M. nr. 4.357 din 30.12.1953 privind suplimentarea planului fortelor de muncă si al fondului de plata muncii nr. 1.180-1.181 al Ministerului Constructiilor si Industriei Materialelor de Constructii pe trim. IV-1953

329. H.C.M. nr. 4.358 din 30.12.1953 pentru adoptarea Decretului privind conferirea Ordinului Muncii si a Medaliei Muncii unor ofiteri si sergenti.

Anul 1954

1. H.C.M. nr. 3 din 05.01.1954 privind paza întreprinderii de Produse Tehnice dm orasul Stalin apartinând Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

2. H.C.M. nr. 4 din 05.01.1954 privind paza depozitului de explozivi de la Ovidiu-Constanta

3. H.C.M. nr. 5 din 05.01.1954 pentru clasarea mijloacelor de transport hipo

4. H.C.M. nr. 12 din 08.01.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unui teren din orasul Buzău

5. H.C.M. nr. 46 din 14.01.1954 pentru adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate pe teritoriul comunei Coronini, Raionul Moldova Nouă, Regiunea Timisoara

6. H.C.M. nr. 47 din 14.01.1954 pentru adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate pe teritoriul comunei Zlatita, Regiunea Timisoara

7. H.C.M. nr. 48 din 14.01.1954 pentru schimbarea destinatiei unor terenuri agricole situate pe teritoriul comunei Coronini, Raionul Moldova Nouă, Regiunea Timisoara

8. H.C.M. nr. 49 din 14.01.1954 pentru schimbarea destinatiei unor terenuri agricole situate pe teritoriul comunei Zlatita, Raionul Moldova Nouă, Regiunea Timisoara

9. H.C.M. nr. 53 din 15.01.1954 privind acordarea unor scutiri de taxe si impozite si stabilirea unui regim special de înscriere la circulatie pe drumurile publice

10. H.C.M. nr. 54 din 15.01.1954 cu privire la transferarea unor aparate de radioreceptie si emisie ce se trec din folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor în folosinta Ministerului Transporturilor Aeriene si Navale - a Directiei Generale Hidrometeorologice

11. H.C.M. nr. 55 din 15.01.1954 privind organizarea ca unitate de sine stătătoare după principiile gospodăririi chibzuite a unor ateliere auto ale Ministerului Afacerilor Interne

12. H.C.M. nr. 77 din 19.01.1954 privind adoptarea proiectului de Decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj si Pitesti

13. H.C.M. nr. 78 din 19.01.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenurilor trecute în proprietatea Statului, din regiunile Cluj si Pitesti

14. H.C.M. nr. 79 din 19.01.1954 privind adoptarea proiectului de Decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unui teren situat în Regiunea Craiova

15. H.C.M. nr. 80 din 19.01.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenului trecut în proprietatea Statului din regiunea Craiova

16. H.C.M. nr. 81 din 19.01.1954 pentru transferul unor terenuri din folosinta unor Gospodării Agricole de Stat, în folosinta Ministerului Fortelor Armate

17. H.C.M. nr. 99 din 21.01.1954 pentru eliberarea si numirea în functii a unor generali

18. H.C.M. nr. 100 din 21.01.1954 pentru aprobarea cedării sub formă de împrumut a unor cantităti de materii prime de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare către unele unităti din Ministerul Sănătătii

19. H.C.M. nr. 101 din 21.01.1954 pentru suplimentarea planului de aprovizionare a unor beneficiari din Sectorul special

20. H.C.M. nr. 102 din 21.01.1954 pentru transmiterea folosintei unui teren de la Sfatul Popular al orasului Găesti, către Ministerul Fortelor Armate

21. H.C.M. nr. 103 din 21.01.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unui teren din orasul Caracal

22. H.C.M. nr. 104 din 21.01.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenului trecut în proprietatea statului si dat în folosintă Ministerului Fortelor Armate din orasul Caracal

23. H.C.M. nr. 143 din 06.02.1954 pentru scoaterea din Planul de Standarde pe anul 1953 a unor standarde „S"

24. H.C.M. nr. 144 din 06.02.1954 pentru transferul a 2 pompe de apă de la Ministerul Gospodăriilor Comunale si Industriei Locale la Ministerul Industriei Chimice

25. H.C.M. nr. 147 din 06.02.1954 privind scoaterea din rezerva de stat a cantitătii de 1.500 tone cocs metalurgic

26. H.C.M. nr. 176 din 06.02.1954 privind proiectul de Decret pentru supunerea la impozitul pe salariu a soldelor, sporurilor, si remuneratiilor cu caracter permanent ale personalului militar si militarizat din Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne si a salariilor personalului operativ al Procuraturii R.P. Române, precum si abrogarea dispozitiunilor alin. B al art. 2 din Decretul nr. 4/1952 si Decretul nr. 38/1953

27. H.C.M. nr. 178 din 06.02.1954 pentru modificarea planului 1.123 pe trim. IV/1953 al Sovromchim-ului privind planul productivitătii muncii, al fortelor de muncă si al fondului de plată a muncii

28. H.C.M. nr. 179 din 06.02.1954 pentru transmiterea unor terenuri cu constructii din comuna Voinesti, Regiunea Pitesti, de la Ministerul Fortelor Armate la Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

29. H.C.M. nr. 180 din 06.02.1954 privind retragerea Medaliei „Eliberarea de sub jugul fascist" unor ofiteri, sergenti, militieni si angajati civili din Ministerul Afacerilor Interne

30. H.C.M. nr. 194 din 09.02.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unui teren din orasul Oradea

31. H.C.M. nr. 195 din 09.02.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenului trecut în proprietatea statului si dat în folosinta Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 48 din 10.02.1954

32. H.C.M. nr. 212 din 16.02.1954 privind reducerea sporului de salariu acordat personalului civil din cadrele Ministerului Fortelor Armate, suprimarea gratuitătii alimentelor ce se distribuie în natură angajatilor civili ai Ministerului Fortelor Armate si suprimarea acordării gratuite a combustibilului personalului militar al Ministerului Fortelor Armate

33. H.C.M. nr. 213 din 16.02.1954 privind reducerea sporului de salariu acordat personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, suprimarea gratuitătii alimentelor ce se distribuie în natură salariatilor civili din Ministerul Afacerilor Interne si suprimarea acordării gratuite a combustibilului personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne

34. H.C.M. nr. 214 din 16.02.1954 privind suprimarea unor gratuităti acordate personalului operativ din cadrul Procuraturii R.P. Române

35. H.C.M. nr. 215 din 16.02.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1951 privind stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate

36. H.C.M. nr. 216 din 16.02.1954 privind reducerea planului de productie pe anul 1953 al Ministerului Afacerilor Interne precum si executarea în trim. II al anului 1954 a unor sarcini de plan pe 1953 ale Ministerului Afacerilor Interne

37. H.C.M. nr. 217 din 16.02.1954 pentru aprobarea plătilor făcute de Ministerul Afacerilor Interne (fost Ministerul Securitătii Statului) de la o pozitie la alta la lucrările de constructii din planul de investitii pe anul 1952

38. H.C.M. nr. 255 din 22.02.1954 privind modificarea planului special de proiectări nr. 1.071, ce revine spre executare Institutului de Proiectări de Constructii Navale „IPRONAV"

39. H.C.M. nr. 280 din 27.02.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind degradarea gl.mr. (rez.) Ionescu Mie Grigore

40. H.C.M. nr. 281 din 27.02.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării a 8 ofiteri de rezervă

41. H.C.M. nr. 282 din 27.02.1954 privind transmiterea folosintei unui teren de la Gospodăria Agricolă de Stat Bragadiru către Ministerul Fortelor Armate

42. H.C.M. nr. 300 din 03.03.1954 pentru aprobarea fondului de salarii pe trim. 1/1954 pentru unitătile din sectorul special

43. H.C.M. nr. 334 din 10.03.1954 pentru semnarea Conventiei de credit acordat de U.R.S.S., R.P. Române în anul 1954

44. H.C.M. nr. 337 din 11.03.1954 pentru abrogarea H.C.M. nr. 1.554 din 1952

45. H.C.M. nr. 359 din 15.03.1954 privind salarizarea personalului de securitate, personalului militarizat si personalului militar din formatiunile de trupe, din Ministerul Afacerilor Interne

46. H.C.M. nr. 361 din 16.03.1954 pentru reglementarea operatiunilor de recrutare, pregătirea recrutilor pentru încorporare si a încorporării acestora

47. H.C.M. nr. 362 din 16.03.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării unui ofiter de rezervă

48. H.C.M. nr. 363 din 16.03.1954 pentru scoaterea din rezerva de stat a unor cantităti de produse agroalimentare pe trim. 1/1954

49. H.C.M. nr. 411 din 27.03.1954 pentru aprobarea conditiunilor fundamentale ale Ministerului Industriei Chimice - Directia Generală a Industriei Chimice Prelucrătoare

50. H.C.M. nr. 412 din 27.03.1954 privind aprobarea conditiunilor fundamentale pentru furnizarea produselor speciale de către Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

51. H.C.M. nr. 414 din 27.03.1954 privind adoptarea proiectului de Decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate în regiunile Stalin si Cluj

52. H.C.M. nr. 415 din 27.03.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenurilor trecute în proprietatea statului si date în folosintă Ministerului Fortelor Armate, prin Decretul nr. 94 din 27.03.1954

53. H.C.M. nr. 416 din 27.03.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unui teren din Regiunea Pitesti

54. H.C.M. nr. 417 din 27.03.1954 pentru scoaterea din productia agricolă a terenurilor trecute în proprietatea statului si date în folosintă Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 95 din 27. 03.1954

55. H.C.M. nr. 440 din 31.03.1954 pentru aprobarea sarcinii de proiectare a complexului C.G.Z. (din Ministerul Afacerilor Interne)

56. H.C.M. nr. 441 din 31.03.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării a unui ofiter de rezervă

57. H.C.M. nr. 442 din 31.03.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind repartizarea unor suprafete locative pentru cazarea cadrelor Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne

58. H.C.M. nr. 443 din 31.03.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind modul de acordare si înmânare a decoratiilor militare în timp de pace si război

59. H.C.M. nr. 466 din 06.04.1954 privind aprobarea instructiunilor de mobilizare la lucru a muncitorilor si functionarilor necesari economiei nationale în timp de război

60. H.C.M. nr. 486 din 12.04.1954 privind prelungirea termenului de suspendare a circulatiei pe linia ferată Sinca Nouă-Sinca Veche

61. H.C.M. nr. 487 din 12.04.1954 privind proiectul de decret pentru modificarea art. 5 din Decretul nr. 510 din 23.12.1953 privind folosirea sigiliilor cu stema R.P. Române

62. H.C.M. nr. 488 din 12.04.1954 pentru aprobarea plecării la Praga a unei delegatii pentru semnarea unui acord de achizitii tehnică militară

63. H.C.M. nr. 490 din 12.04.1954 privind punerea la dispozitia Ministerului Finantelor de către Banca de Stat a R.P. Române a unor sume de valute străine efective

64. H.C.M. nr. 512 din 13.04.1954 pentru eliberarea si numirea în functii a unor ofiteri si generali

65. H.C.M. nr. 513 din 13.04.1954 privind proiectul de decret pentru înaintarea în gradul de contraamiral a unui căpitan de rangul I

66. H.C.M. nr. 527 din 16.04.1954 privind semnarea Conventiei între Guvernele U.R.S.S., Republica Cehoslovacia si R.P. Română la Praga între 12-19 aprilie 1954

67. H.C.M. nr. 625 din 04.05.1954 pentru transferarea unor autoturisme de la Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic, la uzinele îndrumate si controlate de acest departament

68. H.C.M. nr. 626 din 04.05.1954 privind proiectul de decret pentru trecerea în rezervă a unui generai maior

69. H.C.M. nr. 627 din 04.05.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind anularea efectelor Decretului nr. 308/1952, pentru exproprierea unei clădiri cu terenul aferent din orasul Cluj

70. H.C.M. nr. 628 din 04.05.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind acordarea „Drapelului unitătilor de uscat ale Marinei Militare", unor unităti din Marina Militară

71. H.C.M. nr. 629 din 04.05.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din orasul Pitesti

72. H.C.M. nr. 648 din 06.05.1954 pentru aprobarea ducerii de tratative si încheierea unui acord comercial si de plăti cu statul Israel

73. H.C.M. nr. 675 din 13.05.1954 pentru redistribuirea fondului de amortizare destinat reparatiilor capitale pe anul 1953 în cadrul întreprinderilor conduse de Departamentul Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

74. H.C.M. nr. 683 din 15.05.1954 pentru modificări în Planul de investitii pe anul 1954 al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

75. H.C.M. nr. 684 din 15.05.1954 pentru acordarea unui ajutor unic părintilor soldatului fruntas Stefănoi N. Ioan

76. H.C.M. nr. 685 din 15.05.1954 pentru transmiterea folosintei unui teren de la Sfatul Popular al Comunei Săcălaz, Regiunea Timisoara, către Ministerul Fortelor Armate

77. H.C.M. nr. 686 din 15.05.1954 pentru aprobarea sarcinii de proiectare pentru pavilionul cantină, spălătorie-dusuri, din cadrul complexului D.R.I.

78. H.C.M. nr. 687 din 15.05.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din orasul Stalin

79. H.C.M. nr. 761 din 25.05.1954 pentru numirea în functie a unui general

80. H.C.M. nr. 812 din 01.06.1954 privind eliberarea unor spatii locative ocupate în prezent de formatiunile Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne

81. H.C.M. nr. 814 din 01.06.1954 privind modificarea planului de aprovizionare pe anul 1954 la Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne

82. H.C.M. nr. 816 din 02.06.1954 pentru scoaterea din Rezerva de Stat a cantitătii de 100.000 tone grâu -

secară pentru Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

83. H.C.M. nr. 862 din 09.06.1954 pentru acordarea fondului directorului la Fabrica Chimică nr. 14, pe anul 1953

84. H.C.M. nr. 863 din 09.06.1954 pentru modificarea H.C.M. nr. 2.752 din 15.08.1953 privind reglementarea drepturilor ofiterilor si elevilor din Fortele Armate ale R.P. Române trimisi la studii în străinătate

85. H.C.M. nr. 881 din 11.06.1954 privitoare la scutirea de autorizarea unor detinători de masini de scris

86. H.C.M. nr. 883 din 11.06.1954 pentru trecerea din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic a depozitelor de carburanti si explozivi de la Gheorghieni si Miercurea-Ciuc

87. H.C.M. nr. 911 din 14.06.1954 pentru modificarea repartitiei pe structuri a numărului mediu de personal si fondului de salarii aprobate prin planul 1.071/954 pentru Institutul de Proiectări al Departamentului Tehnic al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

88. H.C.M. nr. 913 din 14.06.1954 pentru modificarea Normelor nr. 2, nr. 3 si nr. 5 relative la aprovizionarea cu materiale de echipament a ofiterilor si sergentilor reangajati din fortele armate ale Republicii Populare Române, aprobate prin H.C.M. nr. 4 din 04.01.1951 si a cadrelor din Ministerul Afacerilor Interne

89. H.C.M. nr. 914 din 14.06.1954 privitoare la restructurarea planurilor nr. 1.120 si 1.121 ale Ministerului Industriei Chimice

90. H.C.M. nr. 915 din 14.06.1954 privind proiectul de decret pentru trecerea în rezervă a unui general maior

91. H.C.M. nr. 916 din 14.06.1954 pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren cu constructii din Bucuresti (Drumul Sării)

92. H.C.M. nr. 986 din 22.06.1954 pentru completarea fondului de rulment al întreprinderilor apartinând Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

93. H.C.M. nr. 988 din 22.06.1954 pentru aprobarea „Instructiunilor privind primirea, păstrarea, evidenta si manipularea hărtilor si lucrărilor topografice de către ministerele si institutiile de stat"

94. H.C.M. nr. 989 din 22.06.1954 privind aprobarea cedării unei motociclete de către Ministerul Fortelor Armate unui invalid

95. H.C.M. nr. 990 din 22.06.1954 pentru reducerea planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1954 al Crucii Rosii a R.P. Române

96. H.C.M. nr. 1.026 din 29.06.1954 pentru trecerea unui număr de 291 cai din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta Ministerului Agriculturii si Silviculturii

97. H.C.M. nr. 1.027 din 29.06.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru chemarea în vederea satisfacerii serviciului militar activ a tinerilor prisos de contingent, născuti în anul 1934

98. H.C.M. nr. 1.074 din 07.07.1954 privitoare la modificarea planului nr. 1.121/1954 al Ministerului Industriei Chimice

99. H.C.M. nr. 1.076 din 07.07.1954 privind lichidarea unor santiere organizate de Ministerul Fortelor Armate în anii 1950-1953, pentru executarea lucrărilor „F"

100. H.C.M. nr. 1.190 din 17.07.1954 pentru predarea în folosul Ministerului Sănătătii a cantitătii de 200 milioane unităti ser antitetanic curativ de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

101. H.C.M. nr. 1.191 din 17.07.1954 pentru mutarea sediului Atelierului de reparatii auto din lasi în orasul Sibiu

102. H.C.M. nr. 1.259 din 26.07.1954 pentru transferul unor hale, ateliere si clădiri din folosinta întreprinderii socialiste Atelierul Reparat Material Volant nr. 2 Pipera tutelat de Ministerul Fortelor Armate către Ministerul Culturii

103. H.C.M.' nr. 1.260 din 26.07.1954 privind modificarea planului fortelor de muncă si al fondului de salarii pe semestrul II 1954 al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

104. H.C.M. nr. 1.261 din 26.07.1954 privind suplimentarea planului de repartitii pe anul 1954 pentru materiale ale Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene

105. H.C.M. nr. 1.262 din 26.07.1954 privind schimbarea încadrării unor orase din punct de vedere al apărării locale antiaeriene

106. H.C.M. nr. 1.263 din 26.07.1954 pentru aprobarea deplasării lotului de sportivi si însotitori români la Budapesta, în vederea participării la jocurile mondiale universitare si pentru introducerea în planul valutar al Comitetului pentru Cultură fizică si Sport de pe lângă Consiliul de Ministri a sumei de 84.000 ruble

107. H.C.M. nr. 1.334 din 29.07.1954 privind stabilirea efectivelor necesare Brigăzii de Lucru Căi Ferate din Ministerul Căilor Ferate

108. H.C.M. nr. 1.340 din 31.07.1954 privind Planul rezervelor de stat pe anul 1954

109. H.C.M. nr. 1.341 din 31.07.1954 pentru aprobarea sarcinii noi de confectionare de ordine si medalii

110. H.C.M. nr. 1.342 din 31.07.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării a 10 ofiteri de rezervă

111. H.C.M. nr. 1.343 din 31.07.1954 privind modul de stabilire a preturilor de vânzare la produsele destinate exclusiv sectorului de apărare

112. H.C.M. nr. 1.391 din 02.08.1954 privind stabilirea cotei prin redistribuire, Directiei de Aprovizionare si Desfacere din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

113. H.C.M. nr. 1.392 din 02.08.1954 privind completarea precedentului H.C.M. nr. 758 din 02.08.1954 privitor la regimul frontierei

114. H.C.M. nr. 1.413 din 05.08.1954 pentru executarea recensământului la hărtile si documentele topografice si a

copiilor după acestea la ministerele, institutiile de stat si sfaturile populare, precum si pentru aprobarea „Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea acestui recensământ"

115. H.C.M. nr. 1.536 din 18.08.1954 pentru adoptarea proiectului de Decret pentru modificarea art. 29 din Decretul nr. 4 din 10.01.1951, modificat prin Decretul nr. 416 din 30.10.1952

116. H.C.M. nr. 1.538 din 18.08.1954 privind unele modificări în Planul pe 1954 al Ministerului Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice la produsele ce execută pentru Ministerul Fortelor Armate

117. H.C.M. nr. 1.539 din 18.08.1954 privitor la trecerea în rezerva bugetară a sumei de 79.864.900 lei din planul pe anul 1954 al Ministerului Afacerilor Interne si modificarea alocatiilor pe trimestrul III si IV 1954

118. H.C.M. nr. 1.540 din 18.08.1954 pentru rectificarea pensiilor unor generali si ofiteri în rezervă si retragere - cu începere de la 01.08.1954

119. H.C.M. nr. 1.556 din 19.08.1954 pentru adoptarea proiectului de decret privind completarea Decretului nr.471/1952 pentru exproprierea unui teren cu constructii din comuna Radna, Raionul Lipova, Regiunea Arad

120. H.C.M. nr. 1.560 din 19.08.1954 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a formatiunilor de pază voluntară a întreprinderilor

121. H.C.M. nr. 1.603 din 28.08.1954 privind asigurarea întretinerii si bunei functionări a lucrărilor de apărare locală antiaeriană

122. H.C.M. nr. 1.604 din 28.08.1954 privind pretul de vânzare a produsului XD-4 tip sovietic, 1954

123. H.C.M. nr. 1.653 din 30.08.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în Regiunea Ploiesti

124. H.C.M. nr. 1.654 din 30.08.1954 privind scoaterea din productia agricolă a terenurilor trecute în proprietatea statului prin D.376/30.08.Î954

125. H.C.M. nr. 1.656 din 30.08.1954 privind suplimentarea Planului de aprovizionări nr. 1.121 al Ministerului Industriei Chimice

126. H.C.M. nr. 1.657 din 30.08.1954 privind modificarea pozitiei fond nescriptic din Planul de stat nr. 1.071/1954 al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic

127. H.C.M. nr. 1.659 din 02.09.1954 privind proiectul de Decret pentru trecerea în rezervă a unui general maior

128. H.C.M. nr. 1.687 din 04.09.1954 privind unele modificări în planul de aprovizionare al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1954

129. H.C.M. nr. 1.800 din 16.09.1954 privind modificarea datei de intrare în vigoare a H.C.M. nr. 863/06.06.1954

130. H.C.M. nr. 1.801 din 16.09.1954 privind virarea unor credite în Planul de cheltuieli pe 1954 al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic

131. H.C.M. nr. 1.888 din 25.09.1954 pentru adoptarea proiectului de decret pentru acordarea Drapelului de luptă al Fortelor Armate ale R.P. Române Diviziei a l-a Grăniceri si Regimentului Aero din Ministerul Afacerilor Interne

132. H.C.M. nr. 2.044 din 16.10.1954 privind modificarea planului de repartitii al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic pe anul 1954

133. H.C.M. nr. 2.045 din 16.10.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării unui ofiter de rezervă

134. H.C.M. nr. 2.046 din 16.10.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru acordarea "Drapelului de Luptă" al Fortelor Armate ale Republicii Populare Române unor unităti militare din cadrul Ministerul Fortelor Armate

135. H.C.M. nr. 2.054 din 18.10.1954 pentru stabilirea functiunilor didactice, a normelor de muncă, acordarea gradelor didactice superioare si a titlurilor stiintifice personalului didactic din academiile militare

136. H.C.M. nr. 2.133 din 30.10.1954 privind suplimentarea planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1954 a unor beneficiari speciali precum si reducerea planului de aprovizionare tehnico-materială pe anul 1954 cu unele cantităti de materiale

137. H.C.M. nr. 2.231 din 09.11.1954 privind adoptarea proiectului de decret pentru modificarea art. 22 din Decretul nr. 3/10.01.1951, completat de Decretul nr. 357 din 20.08.1954

138. H.C.M. nr. 2.232 din 09.11.1954 privind mutarea pe data de 01.04.1955 a „Atelierului de reparat munitii" de la Bragadiru la Mârsa si încetarea activitătii pe data de 01.01.1955 a „Atelierului pentru confectionarea mijloacelor de constructii" Mârsa

139. H.C.M. nr. 2.234 din 09.11.1954 privind trecerea în folosinta Ministerului Fortelor Armate a unor clădiri, bazine si cheiuri în portul Giurgiu

140. H.C.M. nr. 2.379 din 24.11.1954 pentru aprobarea prelungirii concentrării a 13 ofiteri de rezervă

141. H.C.M. nr. 2.380 din 24.11.1954 referitoare la concentrarea unor rezervisti specialisti în constructii si exploatare de căi ferate

142. H.C.M. nr. 2.381 din 24.11.1954 privind pretul de vânzare al produselor XD-103 si XD-5

143. H.C.M. nr. 2.382 din 24.11.1954 privind pretul de vânzare XD 7

144. H.C.M. nr. 2.383 din 24.11.1954 privind acoperirea pierderilor unor gospodării anexe ale Ministerului Afacerilor Interne

145. H.C.M. nr. 2.384 din 24.11.1954 pentru modificarea planului de productie industrială pe anul 1954 al întreprinderii economice „Atelierele pentru confectionarea mijloacelor de constructii" Mârsa - Avrig si al Directiei Tehnice din Ministerul Fortelor Armate

146. H.C.M. nr. 2.385 din 24.11.1954 pentru reducerea planului special al Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugăresti cu cantitatea de 3.000 buc. CH-4

147. H.C.M. nr. 2.396 din 26.11.1954 pentru constituire si mânuire de mijloace extrabugetare din cotizatiile pentru asigurări sociale si pentru fondul cultural-sportiv, vărsate de întreprinderile si unitătile ce folosesc militari din brigada de lucru căi ferate

148. H.C.M. nr. 2.397 din 26.11.1954 pentru aprobarea reportării de alocatii disponibile din trimestrul 111/1954 în trimestrul IV/1954 în cadrul Planului de cheltuieli întretinere al Ministerului Fortelor Armate pe 1954

149. H.C.M. nr. 2.398 din 26.11.1954 privind trecerea la rezerva bugetară a sumei de lei 61.079.400 din planul pe 1954 al Ministerului Afacerilor Interne si reportarea sumei de lei 17.616.300 din alocatia trim. III în trim. IV/1954 si unele virări de la un articol la altul

150. H.C.M. nr. 2.399 din 26.11.1954 privind acordarea Ministerului Căilor Ferate cu titlu de împrumut din rezerva de stat a cantitătii de 64,8 tone bandaje de locomotivă

151. H.C.M. nr. 2.400 din 26.11.1954 privitor la completarea Decretului 165 din 09.04.1953 referitor la răspunderea materială a militarilor si stabilirea, urmărirea si lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului fortelor armate

152. H.C.M. nr. 2.504 din 10.12.1954 privind scoaterea din rezerva de stat a unei cantităti de penicilină

153. H.C.M. nr. 2.505 din 10.12.1954 pentru înfiintarea pazei militare cu trupe M.A.I. la Statia chimică experimentală mixtă româno-maghiară - Buciumeni

154. H.C.M. nr. 2.506 din 10.12.1954 de adoptare a proiectului de decret privind abrogarea dispozitiei art. 1 din Decretul nr. 173/1950

155. H.C.M. nr. 2.614 din 20.12.1954 privind stabilirea preturilor de vânzare la produsele speciale fabricate de Ministerul Industriei Chimice pe seama recalculării beneficiului si impozitului pe circulatia produselor

156. H.C.M. nr. 2.615 din 20.12.1954 privind executarea liniilor de transport de energie electrică pentru „SOVROM Cvartit"

157. H.C.M. nr. 2.695 din 27.12.1954 privind creditarea unor stocuri supranormative la întreprinderile încadrate în Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic si suplimentarea planului de credite al Băncii de stat a R.P. Române pe trim. IV/1954

158. H.C.M. nr. 2.720 din 28.12.1954 privind acordarea de credite pe termen lung si cu dobândă preferentială

159. H.C.M. nr. 2.721 din 28.12.1954 pentru creditarea unor stocuri supranormative la întreprinderile încadrate în Ministerul Industriei Chimice - Directia Generală a Industriei Chimice Prelucrătoare

160. H.C.M. nr. 2.722 din 28.12.1954 pentru adoptarea proiectului de Decret privind acordarea Drapelului de luptă al Fortelor Armate ale R.P. Române unor unităti militare din cadrul Ministerului Fortelor Armate

161. H.C.M. nr. 2.723 din 28.12.1954 privind adoptarea proiectelor de decrete pentru conferirea medaliei „Eliberarea de sub jugul fascist", medaliei jubiliare „10 ani de la înfiintarea primelor unităti ale Armatei Populare Române" si medaliei „Meritul Militar" persoanelor din prezentele decrete

162. H.C.M. nr. 2.785 din 31.12.1954 privind stabilirea preturilor de vânzare la produsele speciale fabricate de Ministerul Industriei Chimice

163. H.C.M. nr. 2.786 din 31.12.1954 privind suplimentarea fondului nescriptic al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor pe anul 1954

164. H.C.M. nr. 2.787 din 31.12.1954 privind stabilirea, cu începere de la 01.01.1955, a preturilor de vânzare cu ridicata pentru produsele speciale, fabricate în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

165. H.C.M. nr. 2.788 din 31.12.1954 privind preturile de vânzare a produselor speciale fabricate de Ministerul Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice pe anul 1955

166. H.C.M. nr. 2.789 din 31.12.1954 privind pretul de vânzare al produselor XD-3 si XD-102

167. H.C.M. nr. 2.862 din 31.12.1954 privind functionarea si stabilirea efectivelor militare ale Brigăzii de lucru căi ferate, din cadrul Ministerului Căilor Ferate, pe anul 1955

Anul 1955

1. H.C.M. nr. 27 din 12.01.1955 pentru concentrarea unui număr de 545 absolventi ai scolilor divizionare seria 1953/1954

2. H.C.M. nr. 28 din 12.01.1955 privind coordonarea, completarea si aprobarea normelor în domeniul proiectării si executării constructiilor

3. H.C.M. nr. 29 din 12.01.1955 pentru adoptarea proiectului de decret privitor la completarea anexei nr. 2 a Decretului nr. 555/1953 pentru reglementarea amortizării mijloacelor de bază din întreprinderile si organizatiile economice de stat

4. H.C.M. nr. 76 din 24.01.1955 privind deplasarea la Londra a unei delegatii pentru ducerea tratativelor, în vederea încheierii unui Acord comercial si de plăti între R.P.Română si Anglia

5. H.C.M. nr. 88 din 28.01.1955 privind aprobarea ratiei de votcă ce urmează a se distribui militarilor din unele unităti ale Ministerului Afacerilor Interne la înapoierea din misiune

6. H.C.M. nr. 89 din 28.01.1955 privind transmiterea unor terenuri si depozite de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare la Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii si Silviculturii si Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole

7. H.C.M. nr. 90 din 28.01.1955 privind absolvirea obligativitătii exercitării reviziilor documentare complete asupra unitătilor gestionare ale Ministerului Afacerilor Interne

8. H.C.M. nr. 116 din 03.02.1955 privind stabilirea preturilor de vânzare pe anul 1954 la produsele destinate Sectorului de Apărare

9. H.C.M. nr. 117 din 03.02.1955 privind scăderea din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii a materialelor necesare înzestrării Sanatoriului de TBC Breaza cu 120 paturi

10. H.C.M. nr. 118 din 03.02.1955 privind pretul de vânzare al produsului XD-49 pe anul 1954 si 1955

11. H.C.M. nr. 119 din 03.02.1955 privind aprobarea concentrării a 3696 rezervisti necesari formatiunilor de Apărare Locală Antiaeriană

12. H.C.M. nr. 120 din 03.02.1955 privind pretul de vânzare pentru produsele XD 48, XD 111 si XD 102, pe anul 1954

13. H.C.M. nr. 130 din 04.02.1955 privind modificarea unor articole din statutul corpului sergentilor si cartnicilor din Fortele Armate ale R.P. Române aprobat prin H.C.M. nr. 815 din 1950

14. H.C.M. nr. 131 din 04.02.1955 privind livrarea unor munitii către Ministerul Fortelor Armate în cursul anului 1955, în cadrul planului pe 1954

15. H.C.M. nr. 132 din 04.02.1955 pentru anularea debitelor provenite din diferentele de paritate rezultate prin efectul reformei bănesti din 28 ianuarie 1952

16. H.C.M. nr. 173 din 12.02.1955 privind aprobarea Regulamentelor disciplinare ale personalului din Ministerul Căilor Ferate, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene si Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor pe timp de război

17. H.C.M. nr. 174 din 12.02.1955 privind modificarea art. 6 si 7 din H.C.M. 1.076 din 7 iulie 1954 pentru lichidarea unor santiere organizate de Ministerul Fortelor Armate pentru executarea lucrărilor „P

18. H.C.M. nr. 175 din 12.02.1955 privind aprobarea prelungirii concentrării a 5 ofiteri de rezervă

19. H.C.M. nr. 176 din 12.02.1955 privind aprobarea sarcinei de proiectare pentru lucrarea Dezvoltarea statiei de transbordare Vicsani

20. H.C.M. nr. 195 din 16.02.1955 privind aprobarea protocolului semnat la Moscova la 20 ianuarie 1955

21. H.C.M. nr. 208 din 21.02.1955 privind anularea sistemului de distribuire gratuită în cadrul normelor de hrană, a ratiilor de alimente pentru cadrele militare si militarizate din Ministerul Afacerilor Interne

22. H.C.M. nr. 237 din 22.02.1955 privind înfiintarea unei paze militare la depozitul Pantelimon al Bazei mixte nr.1, Bucuresti

23. H.C.M. nr. 246 din 23.02.1955 privind aprobarea instructiunilor de functionare a Procuraturii Militare pentru Fortele Armate ale R.P. Rdmâne

24. H.C.M. nr. 268 din 01.03.1955 privind trecerea imobilelor din str. Buteanu nr. 12, Deva din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta Ministerului Afacerilor Interne

25. H.C.M. nr. 346 din 10.03.1955 privind adoptarea proiectului de Decret pentru retragerea Ordinului „Steaua R.P.R." clasa a V-a si a medaliei „Eliberarea de sub jugul fascisf conferită lt.(r) Scrimă Gh. Constantin

26. H.C.M. nr. 347 din 10.03.1955 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a acorda Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini un avans în contul completării mijloacelor de rulment

27. H.C.M. nr. 348 din 10.03.1955 privind modificarea art. 2 din H.C.M. nr. 2.396 din 26 noiembrie 1954 referitoare la încasările si cheltuielile derivând din drepturile asigurărilor sociale ale militarilor în termen si cadrele din Brigada de Lucru Căi Ferate

28. H.C.M. nr. 349 din 10.03.1955 privind paza unor obiective apartinând Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

29. H.C.M. nr. 350 din 10.03.1955 privind înfiintarea de gărzi militare la unitătile Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor I.2 si Centrul T.P.P. Afumati

30. H.C.M. nr. 351 din 10.03.1955 privind înfiintarea pazei la Depozitul Lăculete

31. H.C.M. nr. 434 bis din 23.05.1955 pentru proiectul de decret pentru conferirea „post mortem" a ordinului „Steaua R.P.R." It.col. Kovaliov Nicolai Nicolaevici, din Armata Sovietică

32. H.C.M. nr. 435 din 25.03.1955 privind adoptarea unui sistem unic de întocmire a hărtilor, unificarea retelei astronomo-geodezice si unificarea topografică

33. H.C.M. nr. 436 din 25.03.1955 privind aprobarea prelungirii concentrării a 8 ofiteri de rezervă

34. H.C.M. nr. 437 din 25.03.1955 privind aprobarea extinderii prevederilor H.C.M. nr. 58 din 1954 si H.C.M. nr. 1.240 din 1954 si asupra întreprinderilor de constructii din Ministerul Fortelor Armate începând cu 1 ianuarie 1955

35. H.C.M. nr. 438 din 25.03.1955 privind adoptarea proiectului de Decret referitor la abrogarea Decretului nr. 48/1954 pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din orasul Oradea

36. H.C.M. nr. 440 din 25.03.1955 privind stabilirea pretului de vânzare al produsului XK 10

37. H.C.M. nr. 441 din 25.03.1955 privind aprobarea sarcinii de proiectare a lucrărilor de executare a Depozitului de carburanti Sinca Veche, Regiunea Stalin

38. H.C.M. nr. 450 din 26.03.1955 cu privire la adoptarea proiectului bugetului de stat al R.P. Române pe 1955

39. H.C.M. nr. 483 din 31.03.1955 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a întreprinderilor si unitătilor militare de constructii subordonate Ministerului Fortelor Armate

40. H.C.M. nr. 484 din 31.03.1955 privind suplimentarea Planului de aprovizionare al Ministerului Industriei Chimice pe anul 1955

41. H.C.M. nr. 575 din 13.04.1955 privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri

42. H.C.M. nr. 576 din 13.04.1955 privind schimbarea destinatiei unor terenuri agricole

43. H.C.M. nr. 577 din 13.04.1955 privind înzestrarea din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii a unor spitale

44. H.C.M. nr. 628 din 16.04.1955 privind organizarea Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare de pe lângă Consiliul de Ministri

45. H.C.M. nr. 680 din 25.04.1955 privind adăugarea unui alineat nou la art.1 H.C.M. nr.370/1954 referitor la aplicarea Decretului nr. 81/1954

46. H.C.M. nr. 730 din 29.04.1955 cu privire la unele modificări în componenta Comisiei pentru Pasapoarte, Vize si Repatrieri si la completarea Regulamentului de functionare al acestei Comisii

47. H.C.M. nr. 731 din 29.04.1955 privind repartizarea efectivelor de ostasi constructori pe anul 1955

48. H.C.M. nr. 732 din 29.04.1955 privind stabilirea regimului de hrănire a echipajelor marinei militare

49. H.C.M. nr. 733 din 29.04.1955 privind autorizarea Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale Agricole si Alimentare să elibereze contra plată o cantitate de oleum de 60%

50. H.C.M. nr. 789 din 06.05.1955 privind adoptarea Decretului privind decorarea unor echipe artistice din Ministerul Fortelor Armate.

51. H.C.M. nr. 791 din 06.05.1955 privind adoptarea Decretului privind decorarea unor ofiteri si sergenti din rezervă sau retragere din cadrul Ministerului Fortelor Armate

52. H.C.M. nr. 792 din 06.05.1955 privind adoptarea Decretului privind conferirea Meritului Militar unor ofiteri si sergenti din cadrul Ministerului Fortelor Armate

53. H.C.M. nr. 793 din 06.05.1955 privind adoptarea Decretului privind decorarea unor ofiteri si persoane civile din cadrul Ministerului Fortelor Armate

54. H.C.M. nr. 794 din 06.05.1955 privind adoptarea Decretului privind decorarea unor ofiteri si echipe artistice din cadrul Ministerului Fortelor Armate

55. H.C.M. nr. 855 din 16.05.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 9567 m.p., situate în comuna Măcău, raionul Cluj, regiunea Cluj.

56. H.C.M. nr. 873 din 17.05.1955 privind aprobarea suplimentării planului de investitii al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1955 în vederea transformărilor ce urmează a fi aduse imobilului din str. A. Briand nr. 1-3, Bucuresti

57. H.C.M. nr. 874 din 17.05.1955 privind suplimentarea planului de repartitii al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor pentru anul 1955 cu fire telefonice pentru schimbător si cabluri telefonice, necesare lucrărilor speciale

58. H.C.M. nr. 875 din 17.05.1955 privind deblocarea fondurilor de investitii pe anul 1955 si a unor modificări din planul lucrărilor capitale ale sectorului de apărare pe anul 1955

59. H.C.M. nr. 876 din 17.05.1955 privind autorizarea Ministerului Fortelor Armate de a achita sub formă de avans Uzinei Sadu produsele ZW343 si ZW359, fără lame încărcătoare

60. H.C.M. nr. 877 din 17.05.1955 privind acordarea unei sume de către Ministerul Finantelor Ministerului Metalurgiei si Constructiilor de Masini

61. H.C.M. nr. 878 din 17.05.1955 privind adoptarea Decretului pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren cu constructii din Târgu Jiu

62. H.C.M. nr. 888 din 18.05.1955 privind aprobarea tematicii ce se va discuta la sedinta a Vl-a de colaborare tehnico-stiintifică Româno-PoIoneză

63. H.C.M. nr. 892 din 21.05.1955 privind aprobarea exceptării Ministerului Fortelor Armate de la dispozitiunile H.C.M. nr.92 din 29 ianuarie 1955

64. H.C.M. nr. 893 din 21.05.1955 privind stabilirea preturilor de vânzare la produse destinate sectorului de apărare

65. H.C.M. nr. 894 din 21.05.1955 privind modificarea unor dispozitiuni din H.C.M. nr. 758 din 27 mai 1954 privitoare la regimul de frontieră

66. H.C.M. nr. 925 din 25.05.1955 privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din Regiunea Constanta, Craiova si Ploiesti

67. H.C.M. nr. 926 din 25.05.1955 privind scoaterea din productia agricolă a unor terenuri trecute în proprietatea statului si date în folosinta Ministerului Fortelor Armate

68. H.C.M. nr. 927 din 25.05.1955 privind stabilirea pretului de vânzare al produselor industriei destinate comenzilor speciale

69. H.C.M. nr. 928 din 25.05.1955 privind stabilirea preturilor de vânzare la produsele executate de cooperativele mestesugăresti, destinate exclusiv sectorului de apărare

70. H.C.M. nr. 953 din 28.05.1955 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Ministerului Petrolului si Ministerului Industriei Cărbunelui pe anul 1955 cu ulei F5003

71. H.C.M. nr. 954 din 28.05.1955 privind pretul de vînzare al produselor XD 38-40 si cablu special P271

72. H.C.M. nr. 984 din 02.06.1955 privind aplicarea în cadrul Ministerului Fortelor Armate a H.C.M. nr. 476 din 30 martie 1955

73. H.C.M. nr. 985 din 02.06.1955 privind reglementarea schimbului unor terenuri situate în Raionul Giurgiu, Regiunea Bucuresti

74. H.C.M. nr. 986 din 02.06.1955 privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în Raionul Giurgiu, regiunea Bucuresti

75. H.C.M. nr. 1.025 din 06.06.1955 privind proiectul de decret pentru acordarea unei pensii viagere locuitorului Radu Nicolae

76. H.C.M. nr. 1.026 din 06.06.1955 privind proiectul de decret pentru acordarea unei pensii viagere văduvei Ana Szaplaky

77. H.C.M. nr. 1.042 din 08.06.1955 privind scoaterea, respectiv, trecerea în productia agricolă a unor terenuri situate în Raionul Giurgiu, Regiunea Bucuresti

78. H.C.M. nr. 1.083 din 16.06.1955 privind suplimentarea si modificarea planului de repartitii cu materiale pe anul 1955 al Ministerului Afacerilor Interne

79. H.C.M. nr. 1.084 din 16.06.1955 privind trecerea Santierului Naval 1 Mai Brăila de la Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini la Ministerul Fortelor Armate si reorganizarea lui ca Arsenal al Marinei Militare

80. H.C.M. nr. 1.085 din 16.06.1955 privind majorarea planului de constructii si montaj pe anul 1955 al Ministerului Fortelor Armate

81. H.C.M. nr. 1.086 din 16.06.1955 pentru adoptarea decretului privind retragerea Ordinului „Steaua R.P.R." maiorului Modoran T. Gheorghe

82. H.C.M. nr. 1.161 din 23.06.1955 privind modificarea planului de repartitii al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini, Departamentul Tehnic, pe anul 1955

83. H.C.M. nr. 1.162 din 23.06.1955 privind modificarea planului Ministerului Industriei Chimice pe anul 1955

84. H.C.M. nr. 1.163 din 23.06.1955 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

85. H.C.M. nr. 1.164 din 23.06.1955 privind valorificarea si degradarea unor medicamente preluate de Ministerul Sănătătii de la Crucea Rosie a R.P. Române

86. H.C.M. nr. 1.165 din 23.06.1955 privind repartizarea efectivelor de prisos de contingent pe perioada iunie-iulie 1955

87. H.C.M. nr. 1.166 din 23.06.1955 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Directiei Generale a Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini cu un motor Diesel de 120 CP

88. H.C.M. nr. 1.167 din 23.06.1955 privind trecerea unor terenuri din orasele Arad, Sibiu si Resita în folosinta Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

89. H.C.M. nr. 1.168 din 23.06.1955 pentru adoptarea Decretului privind trecerea în proprietatea statului a unui teren din orasul Constanta

90. H.C.M. nr. 1.169 din 23.06.1955 privind acordarea de pensii speciale si alte drepturi unor militari sau urmasilor acestora

91. H.C.M. nr. 1.170 din 23.06.1955 privind schimbarea destinatiei terenurilor agricole si fâneată, trecute în proprietatea statului si respectiv în folosinta Uzinelor 30 Decembrie Cugir

92. H.C.M. nr. 1.199 din 25.06.1955 privind regimul detinutilor din penitenciarul Sighet

93. H.C.M. nr. 1.200 din 25.06.1955 privind alocarea unor fonduri lunare pentru Cabinetul Presedintelui Consiliului de Ministri si Cabinetele Vice-Presedintilor

94. H.C.M. nr. 1.201 din 25.06.1955 privind punerea la dispozitia Prezidiului Consiliului de Ministri a unui fond extrabugetar

95. H.C.M. nr. 1.202 din 25.06.1955 privind acordarea unor indemnizatii lunare

96. H.C.M. nr. 1.346 din 08.07.1955 privind schimbarea destinatiei terenurilor agricole si fînat, trecute în proprietatea statului si, respectiv, în folosinta Uzinelor 30 Decembrie Cugir

97. H.C.M. nr. 1.347 din 08.07.1955 privind rectificarea pensiei generalului maior în retragere Ivan Pantelimon din Ministerul Afacerilor Interne

98. H.C.M. nr. 1.348 din 08.07.1955 privind acordarea dreptului de a purta uniformă militară, însemnele si gradele corespunzătoare generalului maior în retragere Ivan Pantelimon

99. H.C.M. nr. 1.349 din 08.07.1955 privind suplimentarea Planului de aprovizionare al Ministerului Fortelor Armate pe 1955

100. H.C.M. nr. 1.350 din 08.07.1955 privind trecerea din patrimoniul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene în patrimoniul Ministerului Fortelor Armate a unor vase fluviale

101. H.C.M. nr. 1.351 din 08.07.1955 privind trecerea unui număr de animale din folosinta Ministerului Fortelor Armate în folosinta altor ministere

102. H.C.M. nr. 1.352 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea Ordinului „Steaua R.P.R." clasa a IV-a locotenentului major BoIoni Emeric Emeric

103. H.C.M. nr. 1.353 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea Ordinului Muncii tov. Patrichi Nicolae

104. H.C.M. nr. 1.354 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei „Meritul Militar" unor militari din cadrul Ministerului Fortelor Armate

105. H.C.M. nr. 1.355 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru retragerea medaliei „Meritul Militar" unui număr de 79 militari din Ministerul Fortelor Armate ale R.P. Române

106. H.C.M. nr. 1.356 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei „Meritul Militar clasa a ll-a generalului Sălăjan Leontin

107. H.C.M. nr. 1.357 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru retragerea medaliei jubiliare „10 ani de la înfiintarea primelor unităti ale Armatei Populare Române", unui număr de 108 militari si angajati civili

108. H.C.M. nr. 1.358 din 08.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru retragerea unor ordine ale R.P. Române conferite unui număr de 14 ofiteri de rezervă

109. H.C.M. nr. 1.359 din 08.07.1955 privind compunerea Colegiului Ministerului Fortelor Armate ale R.P. Române

110. H.C.M. nr. 1.380 din 12.07.1955 privind schimbarea destinatiei unui teren din comuna Snagov

111. H.C.M. nr. 1.381 din 12.07.1955 privind adoptarea Decretului de trecere în proprietatea statului a unui teren din Suceava

112. H.C.M. nr. 1.382 din 12.07.1955 privind schimbarea destinatiei unui teren agricol situat pe teritoriul satului Isvorani, comuna Ciofliceni, Raionul Snagov, Regiunea Bucuresti

113. H.C.M. nr. 1.383 din 12.07.1955 privind modificarea planului de productie al Directiei Generale a Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

114. H.C.M. nr. 1.384 din 12.07.1955 privind suplimentarea planului de lucrări capitale al Ministerului Afacerilor Interne, suplimentarea planului de aprovizionare cu materiale si suplimentarea planului de muncă si a fondului de salarii

115. H.C.M. nr. 1.385 din 12.07.1955 privind transferarea sarcinei de 5 buc. Electrostatii de 20 KVA cu regulator de ture si tensiune în planul special de stat al Ministerului Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice

116. H.C.M. nr. 1.386 din 12.07.1955 privind scoaterea unor materiale din stocul intangibil

117. H.C.M. nr. 1.387 din 12.07.1955 privind darea în consumatie a unor materiale de cale ferată din stocul intangibil al Ministerului Căilor Ferate

118. H.C.M. nr. 1.388 din 12.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru abrogarea dispozitiunilor art. unic, punctele 2-7 din Decretul Lege nr. 51/1951

119. H.C.M. nr. 1.425 din 15.07.1955 privind numirea tovarăsului Ralea Mihail la Consiliul de Ministri ca membru în Biroul Culturii

120. H.C.M. nr. 1.488 din 23.07.1955 privind suplimentarea Planului de investitii-constructii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955

121. H.C.M. nr. 1.489 din 23.07.1955 privind suplimentarea Planului de repartitii al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955

122. H.C.M. nr. 1.490 din 23.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru retragerea Ordinului Muncii conferit căpitanului tehnic Stancu Ionită Octavian

123. H.C.M. nr. 1.491 din 23.07.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea Ordinului Muncii si Medaliei Muncii unor ofiteri din Fortele Armate ale R.P. Române

124. H.C.M. nr. 1.492 din 23.07.1955 privind stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate ale R.P. Române în timp de război

125. H.C.M. nr. 1.500 din 23.06.1955 privind aprobarea unui export de carne

126. H.C.M. nr. 1.518 din 23.07.1955 privind aprobarea listelor de mărfuri în vederea tratativelor pentru schimbul de mărfuri dintre U.R.S.S. si R.P. Română pe anul 1956

127. H.C.M. nr. 1.519 din 23.07.1955 pentru stabilirea de preturi de cumpărare la cerealele din recolta anului 1955

128. H.C.M. nr. 1.562 din 27.07.1955 privind aprobarea sarcinei de proiectare a lucrărilor de constructii montaj din etapa I de la Institutul de Fizică al Academiei R.P. Române

129. H.C.M. nr. 1.565 din 29.07.1955 privind îmbunătătirea sistemului de salarizare a muncitorilor din industria poligrafică

130. H.C.M. nr. 1.607 din 30.07.1955 privind exceptarea de la prevederile H.C.M. nr. 188 din 15 februarie 1955 unor unităti speciale de pe lângă Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne

131. H.C.M. nr. 1.647 din 04.08.1955 privind modificarea termenului de 1 august 1955 prevăzut în H.C.M. nr. 1.165 din 23 iunie 1955

132. H.C.M. nr. 1.659 din 04.08.1955 privind adoptarea regulamentelor si instructiunilor privind noua organizare a Fortelor Armate

133. H.C.M. nr. 1.675 din 05.08.1955 privind stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate ale R.P. Române

134. H.C.M. nr. 1.676 din 05.08.1955 privind suplimentarea planului de aprovizionare al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare pe anul 1955

135. H.C.M. nr. 1.677 din 05.08.1955 privind acoperirea golurilor la fondul de rulment la întreprinderile chimice prelucrătoare din Ministerul Industriei Chimice

136. H.C.M. nr. 1.678 din 05.08.1955 privind adoptarea Decretului de trecere în proprietatea statului a unui teren din Orăstie

137. H.C.M. nr. 1.747 din 15.08.1955 privind suplimentarea Planului de aprovizionare al Ministerului Căilor Ferate pe anul 1955

138. H.C.M. nr. 1.748 din 15.08.1955 privind suplimentarea Planului fizic de lucrări capitale al Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare pentru Ministerul Constructiilor

139. H.C.M. nr. 1.749 din 15.08.1955 privind pretul de vînzare al produsului ZW 435

140. H.C.M. nr. 1.750 din 15.08.1955 privind suplimentarea Planului de aprovizionare al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955 cu carburanti si lubrifianti

141. H.C.M. nr. 1.751 din 15.08.1955 privind modul de păstrare a proiectelor referitoare la constructiile militare

142. H.C.M. nr. 1.755 din 15.08.1955 privind suplimentarea Planului de aprovizionare tehnico-materială a Sfatului popular al regiunii Bârlad, pe anul 1955

143. H.C.M. nr. 1.774 din 17.08.1955 privind autorizarea Ministerului Comertului Exterior de a trimite o Comisie în străinătate

144. H.C.M. nr. 1.792 din 20.08.1955 privind trecerea Serviciului Tehnic Special din cadrul Institutului de Proiectări al Ministerului Industriei Usoare în cadrul Directiei Speciale din Ministerul Industriei Usoare

145. H.C.M. nr. 1.793 din 20.08.1955 privind transferarea unui mijloc de bază de la întreprinderea Poligrafică nr.16 către întreprinderea Poligrafică nr. 5

146. H.C.M. nr. 1.827 din 01.09.1955 privind repartizarea efectivelor de militari constructori care în baza H.C.M. nr. 1.165 din 23.06.1955 au fost dirijati temporar în sectorul agricol

147. H.C.M. nr. 1.828 din 01.09.1955 privind sarcina de proiectare a Casei de odihnă Mamaia

148. H.C.M. nr. 1.829 din 01.09.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri

149. H.C.M. nr. 1.830 din 01.09.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru completarea dispozitiunilor art. unic pct.8 din Decretul nr. 83/1952 si autorizarea Ministerului Afacerilor Interne de a compensa în natură pe proprietara Prosteanu Elena

150. H.C.M. nr. 1.880 din 05.09.1955 privind acordarea Drapelului de luptă al Fortelor Armate ale R.P. Române unor unităti militare din cadrul Ministerul Fortelor Armate

151. H.C.M. nr. 1.924 din 09.09.1955 privind schimbarea destinatiei si scoaterea din productia agricolă a terenurilor trecute în folosinta Ministerului Fortelor Armate

152. H.C.M. nr. 1.925 din 09.09.1955 privind trecerea în folosinta Ministerului Fortelor Armate a unor terenuri din Regiunea Constanta

153. H.C.M. nr. 2.001 din 16.09.1955 privind acordarea de pensie specială urmasilor generalului maior Panaitescu Dumitru

154. H.C.M. nr. 2.040 din 21.09.1955 privind repartizarea militarilor constructori pe perioada sept.-dec.1955 <http://sept.-dec.1955>

155. H.C.M. nr. 2.048 din 23.09.1955 privind trecerea unor terenuri cu constructiile aferente în proprietatea statului si respectiv în folosinta Uzinei Sadu, Gorj

156. H.C.M. nr. 2.050 din 23.09.1955 privind pretul de vînzare al produselor XD 51 si IP 42

157. H.C.M. nr. 2.051 din 23.09.1955 privind comasarea unor întreprinderi industriale de stat

158. H.C.M. nr. 2.052 din 23.09.1955 privind completarea fondului de rulment al întreprinderilor economice tutelate de Ministerul Fortelor Armate ale R.P. Române

159. H.C.M. nr. 2.080 din 28.09.1955 privind încorporarea în anul 1955 a unui număr de 74.049 recruti, pentru Fortele Armate ale R.P. Române

160. H.C.M. nr. 2.081 din 28.09.1955 privind trecerea rezervelor de benzină si ulei existente pe aerodromurile Ghimbav si Grivita Rosie

161. H.C.M. nr. 2.098 din 03.10.1955 cu privire la coordonarea activitătii ministerelor si a celorlalte organe centrale de stat precum si a organizatiilor centrale cooperatiste

162. H.C.M. nr. 2.103 din 06.10.1955 privind trecerea unor produse de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare la Ministerul Fortelor Armate si pentru modificarea anexei H.C.M. nr. 2.768 din 1954

163. H.C.M. nr. 2.104 din 06.10.1955 privind modificarea pretului la costum aviatie

164. H.C.M. nr. 2.105 din 06.10.1955 privind numirea loctiitorului comandantului suprem al Fortelor Armate Unificate pentru trupele puse la dispozitia Comandamentului Unificat de către R.P. Română

165. H.C.M. nr. 2.106 din 06.10.1955 privind scoaterea unor materiale din stocul intangibil al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

166. H.C.M. nr. 2.150 din 08.10.1955 privind alocarea unor fonduri lunare la cabinetul Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Ministri

167. H.C.M. nr. 2.182 din 10.10.1955 privind aprobarea planului de comert exterior si a planului de credite externe si a balantei de plăti externe pe anul 1955

168. H.C.M. nr. 2.185 din 10.10.1955 privind elaborarea planului de stat de dezvoltare a economiei nationale pe 1956 - copie în dosarul H.C.M. nr. 2.348

169. H.C.M. nr. 2.198 din 11.10.1955 privind trecerea la rezerva bugetară a sumei de 70.823.250 lei din planul de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1955 si modificarea alocatiilor trimestriale

170. H.C.M. nr. 2.199 din 11.10.1955 privind reducerea din planul de productie al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955 a unor sortimente

171. H.C.M. nr. 2.200 din 11.10.1955 privind acordarea de alimente în natură si o indemnizatie specială angajatilor civili din Fortele Armate, pe timpul deplasării în tabere de aplicatie

172. H.C.M. nr. 2.201 din 11.10.1955 privind suplimentarea planului lucrărilor capitale al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1955

173. H.C.M. nr. 2.202 din 11.10.1955 privind adoptarea decretului de decorare a unor angajati civili

174. H.C.M. nr. 2.203 din 11.10.1955 privind stabilirea pretului de vânzare la produsul TH 25

175. H.C.M. nr. 2.282 din 21.10.1955 privind reorganizarea Directiei Generale Hidrometeorologice din Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene în scopul îmbunătătirii activitătii meteorologice

176. H.C.M. nr. 2.283 din 21.10.1955 privind componenta comisiei prevăzută în H.C.M. nr. 3.069 din 11 septembrie 1953

177. H.C.M. nr. 2.284 din 21.10.1955 privind amânarea de la încorporare din toamna anului 1955 a unui număr de 30.612 tineri

178. H.C.M. nr. 2.285 din 21.10.1955 privind scoaterea din rezerva de stat a unei cantităti de sodă calcinată

179. H.C.M. nr. 2.286 din 21.10.1955 privind valorificarea unor cantităti de neosalvarsan si formosulfatiazol din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii

180. H.C.M. nr. 2.287 din 21.10.1955 privind modificările în planul de aprovizionare tehnico-materială a Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955

181. H.C.M. nr. 2.288 din 21.10.1955 privind trecerea folosintei aerodromului Alexandria de la Asociatia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei

182. H.C.M. nr. 2.289 din 21.10.1955 privind proiectul de decret pentru acordarea unei pensii locuitoarei Bursa Demetra

183. H.C.M. nr. 2.329 din 28.10.1955 privind constituirea fondului de recompense al Ministerului Fortelor Armate

184. H.C.M. nr. 2.330 din 28.10.1955 privind plata cheltuielilor de salariu ale cadrelor militare si civile din Brigada Căi Ferate si compensarea în numerar a drepturilor prevăzute în Ordinul de zi 50 cuvenit cadrelor militare

185. H.C.M. nr. 2.348 din 28.10.1955 privind cifrele de control pe anul 1956 pentru ministerele si unitătile centrale, apartinând sectorului de apărare

186. H.C.M. nr. 2.419 din 09.11.1955 privind anularea art. 2, 4 si 5 a H.C.M. nr. 439/1951 privind legitimarea persoanei care trimite scrisori în străinătate sau colete

187. H.C.M. nr. 2.444 din 11.11.1955 privind transferarea sistemului de pilotaj maritim prin faruri si semnalizare de la Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene la Ministerul Fortelor Armate

188. H.C.M. nr. 2.445 din 11.11.1955 privind stabilirea regimului de hrănire al ofiterilor si sergentilor reangajati pe timpul aplicatiilor în teren

189. H.C.M. nr. 2.446 din 11.11.1955 privind pretul de vânzare al produsului ZN 125

190. H.C.M. nr. 2.447 din 11.11.1955 privind adoptarea decretului de trecere în proprietatea statului a unor terenuri si constructii din Craiova

191. H.C.M. nr. 2.448 din 11.11.1955 privind modificarea unor indici financiari pe 1955 ai Ministerului Metalurgiei si Ministerului Afacerilor Interne

192. H.C.M. nr. 2.449 din 11.11.1955 privind organizarea exploatării rationale a retelei telefonice secrete „S"

193. H.C.M. nr. 2.450 din 11.11.1955 privind adoptarea decretului de trecere în rezervă a general maior Eremia Stefan Ion

194. H.C.M. nr. 2.451 din 11.11.1955 pentru transferul a 221 butoaie din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii la Ministerul Agriculturii si Silviculturii

195. H.C.M. nr. 2.452 din 11.11.1955 privind pretul de vânzare al produsului XD 48

196. H.C.M. nr. 2.523 din 19.11.1955 privind aprobarea suplimentării planului de aprovizionare al Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955

197. H.C.M. nr. 2.524 din 19.11.1955 privind drepturile si modul de plasare în câmpul muncii a ofiterilor în rezervă în urma reducerii efectivelor Fortelor Armate ale R.P. Române

198. H.C.M. nr. 2.525 din 19.11.1955 pentru adoptarea decretului privind serviciul militar

199. H.C.M. nr. 2.526 din 19.11.1955 privind reducerea planului de livrări a Directiei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare

200. H.C.M. nr. 2.527 din 19.11.1955 privind modificarea planului de dotare cu tehnică de luptă si cheltuieli de întretinere ale Ministerului Fortelor Armate pe anul 1955

201. H.C.M. nr. 2.529 din 19.11.1955 privind organizarea Consiliului de Ministri

202. H.C.M. nr. 2.561 din 22.11.1955 privind eliberarea si numirea în functii a trei generali

203. H.C.M. nr. 2.562 din 22.11.1955 privind aprobarea acoperirii de către bugetul de stat a diferentelor de pret rezultate în urma casării sau declasării unor stocuri supranormative de către întreprinderile încadrate în Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini, Departamentul Tehnic

204. H.C.M. nr. 2.653 din 03.12.1955 privind realizarea lucrărilor de la Institutul de Fizică al Academiei R.P. Române, în vederea extinderii cercetărilor în domeniul Meii nucleare

205. H.C.M. nr. 2.768 din 10.12.1955 privind suplimentarea planului de cheltuieli si planului de casă al Ministerului Afacerilor Interne pe trim. IV-1955

206. H.C.M. nr. 2.769 din 10.12.1955 privind autorizarea Băncii de Stat a R.P. Române de a împrumuta Băncii Nationale a Ungariei cantitatea de 5000 kg aur fin

207. H.C.M. nr. 2.770 din 10.12.1955 privind punerea la dispozitia Ministerului Finantelor de către Banca de Stat a R.P. Române a unor sume de valută străine efective

208. H.C.M. nr. 2.778 din 14.12.1955 pentru adoptarea decretului privind trecerea în rezervă a generalului coIonel Gavrilescu I. Alexandru

209. H.C.M. nr. 2.779 din 14.12.1955 pentru adoptarea decretului privind decorarea It. col. Ciocan Alex. Vasile

210. H.C.M. nr. 2.780 din 14.12.1955 pentru adoptarea decretului privind trecerea în rezervă a generalului maior Vîlcu Vasile

211. H.C.M. nr. 2.781 din 14.12.1955 privind acordarea gradului de general maior tovarăsului Gavriliuc Mihai

212. H.C.M. nr. 2.782 din 14.12.1955 pentru adoptarea decretului privind decorarea unor ofiteri din cadrul Ministerului Fortelor Armate

213. H.C.M. nr. 2.783 din 14.12.1955 privind aprobarea instructiunilor cu privire la asigurarea păstrării secretului de stat, organizarea manipulării si lucrării documentelor secrete, strict secrete de importantă deosebită, în cadrul ministerelor, institutiilor si întreprinderilor din R.P. Română

214. H.C.M. nr. 2.784 din 14.12.1955 pentru adoptarea decretului privind înaintarea în grad a unor generali si a unui coIonel din Ministerul Fortelor Armate ale R.P. Române

215. H.C.M. nr. 2.785 din 14.12.1955 privind modificarea H.C.M. nr. 2.284 din 21.10.1955

216. H.C.M. nr. 2.786 din 14.12.1955 privind trecerea unor bunuri proprietate de stat din folosinta Ministerului Fortelor Armate în proprietatea tovarăsului Covaliov Nicolae Nicolaevici

217. H.C.M. nr. 2.787 din 14.12.1955 privind schimbarea destinatiei unor terenuri situate în regiunile Arad, Bucuresti, Baia Mare, Cluj, Constanta, Craiova, Hunedoara, Ploiesti, Timisoara

218. H.C.M. nr. 2.788 din 14.12.1955 privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în Regiunile Hunedoara, Ploiesti si Stalin

219. H.C.M. nr. 2.789 din 14.12.1955 privind aprobarea principiilor si instructiunilor de recenzare a personalului încadrat sau aflat în unitătile Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Fortelor Armate ale R.P. Române

220. H.C.M. nr. 2.790 din 14.12.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în Regiunile Arad, Bucuresti, Baia Mare, Cluj, Constanta, Craiova, Hunedoara, Ploiesti si Timisoara

221. H.C.M. nr. 2.792 din 14.12.1955 privind schimbarea destinatiei terenurilor prevăzute în Decretul nr. 584 din 1955

222. H.C.M. nr. 2.834 din 17.12.1955 privind aprobarea unei derogări de la H.C.M. nr. 1.333 din 1954

223. H.C.M. nr. 2.835 din 17.12.1955 privind scoaterea din rezerva de stat a unei cantităti de 1.100 tone săpun de rufe si înlocuirea ei cu o cantitate echivalentă corespunzătoare unei conservări îndelungate

224. H.C.M. nr. 2.836 din 17.12.1955 privind trecerea Gospodăriei Agricole de Stat „23 August" Chilia Veche de la Ministerul Agriculturii si Silviculturii la Ministerul Afacerilor Interne

225. H.C.M. nr. 2.837 din 17.12.1955 privind schimbarea destinatiei unui teren agricol situat în comuna Horodistea, raionul Darabani, Regiunea Suceava

226. H.C.M. nr. 2.872 din 20.12.1955 pentru aprobarea planului de stat de dezvoltare a economiei nationale a R.P. Române pe anul 1955

227. H.C.M. nr. 2.877 din 21.12.1955 privind acordarea Premiului de Stat al R.P. Române pentru lucrările deosebit de valoroase realizate în anul 1955

228. H.C.M. nr. 2.908 din 23.12.1955 privind modificarea planului Directiei Generale a Departamentului Tehnic din Ministerul Metalurgiei si Constructiilor de Masini

229. H.C.M. nr. 2.909 din 23.12.1955 privind stabilirea regimului de exploatare a autoturismelor aflate în folosinta Ministerului Fortelor Armate

230. H.C.M. nr. 2.910 din 23.12.1955 pentru adoptarea decretului privind înaintarea în grad a doi ofiteri

231. H.C.M. nr. 2.911 din 23.12.1955 privind adoptarea proiectului de decret pentru ridicarea gradului de general-maior de rezervă, generalului maior (Av.) rezervă, Fulga Ion Nicolae, si scoaterea acestuia din evidenta generalilor de rezervă ai Fortelor Armate ale R.P. Române

232. H.C.M. nr. 2.912 din 23.12.1955 pentru adoptarea decretului privind retragerea decoratiei maiorului Muscalu Grigore Gheorghe

233. H.C.M. nr. 2.981 din 30.12.1955 privind stabilirea preturilor de vânzare la intern pentru unele materiale speciale importate

234. H.C.M. nr. 2.982 din 30.12.1955 privind stabilirea normelor de hrană a câinilor de la crescătoria, Centrul de dresaj si unitătile Ministerului Fortelor Armate

235. H.C.M. nr. 2.983 din 30.12.1955 privind valorificarea cantitătii de 860 fiole Heparină din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii

236. H.C.M. nr. 2.984 din 30.12.1955 privind stabilirea pretului de vânzare al produsului YH 1

237. H.C.M. nr. 2.985 din 30.12.1955 privind anularea unor penalizări stabilite de Arbitrajul de Stat pentru nerestituirea în termen a sacilor ambalaj

238. H.C.M. nr. 2.986 din 1955 privind reducerea stocului intangibil la produsul IR 131 al Ministerului Industriei Chimice

239. H.C.M. nr. 2.987 din 30.12.1955 privind scoaterea sub formă de împrumut din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii a unor materiale necesare înzestrării spitalului Mihai Bravu din Bucuresti

240. H.C.M. nr. 2.989 din 30.12.1955 privind prelungirea termenului de eliberare a unor spatii locative conf. H.C.M. nr. 812/1954

241. H.C.M. nr. 2.990 din 30.12.1955 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren din comuna Trusesti, regiunea Suceava

242. H.C.M. nr. 2.992 din 30.12.1955 pentru abrogarea art. 3 din H.C.M. nr. 88/1955 privind transmiterea unor terenuri si clădiri de la Directia Generală a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole si Alimentare la Ministerul Agriculturii si Silviculturii

243. H.C.M. nr. 2.993 din 30.12.1955 pentru adoptarea decretului privind conferirea Medaliei „Meritul Militar"

244. H.C.M. nr. 2.994 din 30.12.1955 pentru adoptarea decretului privind decorarea unor militari si persoane civile

245. H.C.M. nr. 3.026 din 30.12.1955 privind planul de comert exterior si balanta de plăti externe pe anul 1955

Anul 1956

1. H.C.M. nr. 203 din 09.02.1956 privind completarea punctului 5 din Instructiunile aprobate prin H.C.M. nr. 2.783 din 14.12.1955

2. H.C.M. nr. 205 din 09.02.1956 privind aprobarea conditiunilor fundamentale - fabricatie specială - elaborată de Ministerul Industriei Chimice

3. H.C.M. nr. 206 din 09.02.1956 privind regimul de prelucrare a documentatiei tehnice sovietice necesară fabricatiei de produse militare noi

4. H.C.M. nr. 208 din 09.02.1956 privind numirea generalului-maior Ionită Nicolae Ion în functia de comandant al Fortelor Aeriene Militare

5. H.C.M. nr. 210 din 09.02.1956 pentru comasarea Trustului nr. 15 Constructii Beius cu Trustul nr. 12 Constructii Timisoara

6. H.C.M. nr. 213 din 09.02.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Craiova si Stalin

7. H.C.M. nr. 294 din 22.02.1956 privind aprobarea conditiunilor fundamentale pe anul 1956 elaborate de Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic pentru furnizarea produselor speciale

8. H.C.M. nr. 296 din 22.02.1956 privitor la proiectul de decret pentru modificarea art. 71 din Decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1951, referitor la stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate

9. H.C.M. nr. 344 din 03.03.1956 privind functionarea Brigăzii 65 Căi Ferate ca gospodărie socialistă detasată pentru lucrări la Ministerul Căilor Ferate

10. H.C.M. nr. 470 din 26.03.1956 pentru schimbarea destinatiei unor terenuri trecute în folosinta Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 148 din 21.03.1956

11. H.C.M. nr. 471 din 26.03.1956 privind pretul de vânzare al produsului bucătărie rulantă cu tractiune auto

12. H.C.M. nr. 473 din 26.03.1956 privind deblocarea unor lucrări capitale prevăzute în Planul de stat pe anul 1956

13. H.C.M. nr. 475 din 26.03.1956 privind stabilirea regimului de hrană al ofiterilor elevi de la cursurile de calificare organizate de Ministerul Fortelor Armate

14. H.C.M. nr. 476 din 26.03.1956 privind organizarea si functionarea Manutantei Centrale a Armatei ca întreprindere cu gospodărire socialistă

15. H.C.M. nr. 539 din 06.04.1956 privind aprobarea concentrării a 4.000 rezervisti necesari pentru formatiunile de apărare locală antiaeriană

16. H.C.M. nr. 544 din 06.04.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate în regiunea Galati

17. H.C.M. nr. 569 din 09.04.1956 privind întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic, la care se aplică salarii tarifare majorate cu 10-15% pentru unele functiuni

18. H.C.M. nr. 604 din 13.04.1956 privind aprobarea sarcinii de proiectare „mărirea capacitătii de productie a fabricii de nitrocatcar" din cadrul Combinatului Chimic nr. 1 - Făgăras

19. H.C.M. nr. 605 dinL 13.04.1956 privind aprobarea regulamentelor de functionare ale Directiei Coordonare si Directia Generală a Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini

20. H.C.M. nr. 607 din 13.04.1956 pentru aprobarea procesului verbal semnat la Vîrset - R.P.F. Iugoslavia la 13.10.1955, de către Comisia Mixtă româno-iugoslavă

21. H.C.M. nr. 676 din 20.04.1956 privind aprobarea „Instructiunilor pentru păstrarea, multiplicarea si folosirea documentatiei tehnice si a modelelor pentru fabricarea produselor speciale"

22. H.C.M. nr. 697 din 24.04.1956 pentru schimbarea destinatiei terenurilor trecute în proprietatea statului prin Decretul nr. 185 din 21.04.1956

23. H.C.M. nr. 729 din 28.04.1956 privind aprobarea planului pe anul 1956 pentru sectorul de apărare

24. H.C.M. nr. 730 din 28.04.1956 pentru scoaterea unor materiale din stocul intangibil constituit la Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic

25. H.C.M. nr. 732 din 28.04.1956 privind regulamentul de functionare, deservire si exploatare a centralelor si retelelor telefonice urbane si interurbane ale Consiliului de Ministri

26. H.C.M. nr. 733 din 28.04.1956 privitor la absolvirea Ministerului Fortelor Armate de a mai întocmi un proiect tehnic al U.R.A. - Bacău

27. H.C.M. nr. 734 din 28.04.1956 privitor la solda unor functiuni de conducere din cadrul Ministerului Fortelor Armate

28. H.C.M. nr. 735 din 28.04.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri situate în orasul Bucuresti si regiunile Bacău, Bucuresti, Constanta, Craiova, Galati, Suceava, Timisoara, Ploiesti si Stalin în suprafată totală de 70,619 ha.

29. H.C.M. nr. 736 din 28.04.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea Statului a unor terenuri cu constructii

30. H.C.M. nr. 737 din 28.04.1956 privitor la solda sergentilor si cartnicilor reangajati, ofiterilor si generalilor din Fortele Armate ale R.P. Române

31. H.C.M. nr. 738 din 28.04.1956 pentru schimbarea destinatiei unor terenuri agricole trecute în proprietatea statului si date în administrarea Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 225 din 05.05.1956

32. H.C.M. nr. 739 din 28.04.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unor terenuri din regiunea Galati

33. H.C.M. nr. 747 din 29.04.1956 pentru schimbarea destinatiei terenurilor trecute în administrarea Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 224 din 05.05.1956

34. H.C.M. nr. 786 din 03.05.1956 pentru modificarea art. 3 si 4 din Decretul nr. 78/1954 privind stabilirea normelor de salarizare pentru Ministerul Afacerilor Interne

35. H.C.M. nr. 806 din 07.05.1956 pentru reglementarea zborurilor în spatiul aerian al R.P. Române

36. H.C.M. nr. 861 din 11.05.1956 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Controlului de Stat pentru Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne

37. H.C.M. nr. 862 din 11.05.1956 pentru aprobarea haremurilor minimale (norme) de înzestrare cu materiale sanitare ale spitalelor de evacuare Z.l.

38. H.C.M. nr. 863 din 11.05.1956 pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din regiunile Constanta, Craiova, Pitesti, Ploiesti si Stalin

39. H.C.M. nr. 904 din 18.05.1956 privind schimbarea destinatiei unor terenuri agricole trecute în proprietatea statului si date în administrarea Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 250 din 17.05.1956

40. H.C.M. nr. 972 din 29.05.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei terenurilor trecute în proprietatea statului prin Decretul nr. 294 din 04.06.1956

41. H.C.M. nr. 973 din 29.05.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Baia Mare, Ploiesti si Timisoara

42. H.C.M. nr. 974 din 29.05.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei terenului trecut în proprietatea statului si dat în administrarea Ministerului Fortelor Armate prin Decretul nr. 295 din 04.06.1956

43. H.C.M. nr. 975 din 29.05.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din raionul Sfântu Gheorghe regiunea Autonomă Maghiară

44. H.C.M. nr. 977 din 29.05.1956 privind crearea unui stoc normat de combustibil pentru Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne

45. H.C.M. nr. 979 din 29.05.1956 privind stabilirea normelor de consum combustibil pentru unitătile militare ale Ministerului Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne

46. H.C.M. nr. 1.023 din 30.05.1956 privind încadrarea personalului Directiei Evidentei Speciale din Directia Generală a Treburilor Consiliului de Ministri

47. H.C.M. nr. 1.098 din 11.06.1956 pentru adoptarea proiectului de decret privind modificarea art. 115 din Decretul nr. 4/10.01.1951 cu privire la stabilirea drepturilor bănesti ale personalului Fortelor Armate ale R.P. Române

48. H.C.M. nr. 1.099 din 11.06.1956 privind drepturile si modul de plasare în câmpul muncii a ofiterilor trecuti în rezervă în urma reducerii efectivelor Ministerului Afacerilor Interne

49. H.C.M. nr. 1.100 din 11.06.1956 privind stabilirea regimului de hrănire a efectivelor din Ministerul Fortelor Armate ale R.P. Române

50. H.C.M. nr. 1.101 din 11.06.1956 privind stabilirea regimului de hrănire a efectivelor din Ministerul Afacerilor Interne al R.P. Române

51. H.C.M. nr. 1.102 din 11.06.1956 privind trecerea unor credite din planul de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne în planul de cheltuieli al Ministerului Fortelor Armate, în urma aplicării Legii nr. 2/1956 cu privire la reorganizarea judecătorească

52. H.C.M. nr. 1.104 din 11.06.1956 privind stabilirea datelor ce constituie secrete militare si de stat

53. H.C.M. nr. 1.105 din 11.06.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din orasul Constanta, regiunea Constanta

54. H.C.M. nr. 1.106 din 11.06.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în raionul Negru Vodă regiunea Constanta

55. H.C.M. nr. 1.107 din 11.06.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din raionul Filimon Sîrbu, regiunea Galati

56. H.C.M. nr. 1.108 din 11.06.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Cotesti, raionul Focsani, regiunea Galati

57. H.C.M. nr. 1.175 din 21.06.1956 cu privire la reducerea stocului intangibil de materiale aflat la Ministerul Industriei Chimice

58. H.C.M. nr. 1.176 din 21.06.1956 privind acordarea unui spor de pericol salariatilor din fabricile de munitiuni si fabricate pirotehnice, pulberi si explozivi, atelierele de reparat munitiuni, depozitele centrale si regionale de munitiuni, pulberi si explozivi si laboratoarele de experimentarea pulberilor si explozivilor

59. H.C.M. nr. 1.345 din 11.07.1956 privind scoaterea temporară din stocul intangibil al Ministerului Sănătătii a unui număr de 6 autosanitare pentru actiuni antiepidemice

60. H.C.M. nr. 1.346 din 11.07.1956 privind mutarea pe data de 1 iulie 1956 a Atelierului de Reparat Munitii de la Bragadiru la Mârsa

61. H.C.M. nr. 1.347 din 11.07.1956 privind suplimentarea fondului nescriptic aprobat prin H.C.M. nr. 729/1956 pentru Ministerul Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic

62. H.C.M. nr. 1.349 din 11.07.1956 privind constituirea asupra Ministerului Fortelor Armate a unui stoc de 700 mantale de ploaie

63. H.C.M. nr. 1.350 din 11.07.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei terenului trecut în proprietatea statului prin Decretul nr. 313 din 13 iunie 1956

64. H.C.M. nr. 1.351 din 11.07.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unui teren din raionul Negru Vodă, regiunea Constanta

65. H.C.M. nr. 1.352 din 11.07.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei terenurilor trecute în proprietatea statului prin Decretul nr. 311 din 13 iunie 1956

66. H.C.M. nr. 1.353 din 11.07.1956 pentru schimbarea destinatiei terenului trecut în proprietatea statului prin Decretul nr. 325/23.06.1956

67. H.C.M. nr. 1.354 din 11.07.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unor

terenuri din regiunile Bacău, Galati, Timisoara si Regiunea Autonomă Maghiară

68. H.C.M. nr. 1.355 din 11.07.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Ploiesti

69. H.C.M. nr. 1.358 din 11.07.1956 privind salarizarea personalului din formatiunile de securitate si militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne

70. H.C.M. nr. 1.407 din 11.07.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unui teren situat în regiunea Ploiesti

71. H.C.M. nr. 1.480 din 26.07.1956 privind modificarea Decretului nr. 224/1956 pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Bucuresti si regiunile Bacău, Bucuresti, Constanta, Craiova, Galati, Suceava, Timisoara, Ploiesti si Stalin

72. H.C.M. nr. 1.481 din 26.07.1956 privind trecerea din folosinta Ministerului Afacerilor Interne în folosinta gratuită a Asociatiei Voluntare pentru Sprijinirea si Apărarea Patriei a unor materiale de echipament, armament si telecomunicatii

73. H.C.M. nr. 1.483 din 26.07.1956 privind modificarea planului de lucrări capitale pe anul 1956 al Ministerului Fortelor Armate

74. H.C.M. nr. 1.484 din 26.07.1956 privind scoaterea din stocul intangibil a 3.000 încărcături complete etaIon de 82 mm, 2.520 buc. cartuse etaIon pentru pistolet 7,62 mm si 4.400 buc. cartuse etaIon pentru armă 7,62 mm

75. H.C.M. nr. 1.582 din 06.08.1956 privind modificarea planului de lucrări capitale pe anul 1956 al Ministerului Industriei Chimice, Directia Generală a Industriei Chimice Prelucrătoare

76. H.C.M. nr. 1.583 din 06.08.1956 privind modificarea planului de productie pe anul 1956 al Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini la navele speciale Z.K.303

77. H.C.M. nr. 1.585 din 07.08.1956 cu privire la deplasarea membrilor misiunilor diplomatice acreditate în România

78. H.C.M. nr. 1.641 din 14.08.1956 privind transformarea Directiei Proiectare din Ministerul Fortelor Armate în Institut Militar de Studii si Proiectări

79. H.C.M. nr. 1.642 din 14.08.1956 privind aplicarea prevederilor H.C.M. nr. 2.524/1955 si ofiterilor care au fost trecuti în rezervă în urma reducerii efectivelor Fortelor Armate conform H.C.M. nr. 1.291 din 07.07.1956

80. H.C.M. nr. 1.664 din 18.08.1956 privind constituirea Brigăzii de Drumuri si Poduri în cadrul Ministerului Transporturilor Rutiere, Navale si Aeriene

81. H.C.M. nr. 1.675 din 22.08.1956 privind adoptarea proiectului de .decret pentru conferirea medaliei „Meritul Militar" militarilor prevăzuti în decret

82. H.C.M. nr. 1.745 din 30.08.1956 privind adoptarea proiectului de Decret pentru modificarea Decretului nr. 18/1948 pentru stabilirea uniformelor Armatei R.P. Române

83. H.C.M. nr. 1.746 din 30.08.1956 privind modificările si adăugirile la uniformele Fortelor Armate ale R.P. Române

84. H.C.M. nr. 1.867 din 13.09.1956 privind reevidenta ofiterilor de rezervă si preschimbarea livretelor militare

85. H.C.M. nr. 1.869 din 13.09.1956 privind reglementarea pazei obiectivelor de pe teritoriul R.P. Române

86. H.C.M. nr. 1.908 din 18.09.1956 privind plata unei compensatii bănesti în locul drepturilor de alimente în natură, prevăzute de Ordinul de zi 50 pentru cadrele militare din Brigada 65 Căi ferate

87. H.C.M. nr. 1.909 din 18.09.1956 privind stabilirea drepturilor bănesti - în ruble - pentru reprezentantul permanent al Ministerului Fortelor Armate ale R.P. Române în Statul Major al Fortelor Armate Unite - la Moscova

88. H.C.M. nr. 1.910 din 19.09.1956 pentru aprobarea protocolului semnat la Sofia, la 28 iunie 1956, privind înfiintarea Organizatiei de colaborare între căile ferate si a statutului acestei organizatii

89. H.C.M. nr. 1.999 din 26.09.1956 privind înfiintarea legăturii cifrate interministeriale în cadrul Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

90. H.C.M. nr. 2.031 din 03.10.1956 privind acoperirea golurilor în mijloacele circulante stabilite pe data de 31 decembrie 1955 la întreprinderile economice tutelate de Ministerul Fortelor Armate ale R.P. Române

91. H.C.M. nr. 2.132 din 13.10.1956 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrării „Cablu C.4"

92. H.C.M. nr. 2.133 din 13.10.1956 privind aprobarea sarcinei de proiectare a lucrării Sistem telefonic V 12

93. H.C.M. nr. 2.134 din 13.10.1956 privind restructurarea planului de lucrări capitale pe anul 1956 al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor

94. H.C.M. nr. 2.146 din 17.10.1956 privind eliberarea din functii a 2 generali si numirea în functie a unui general din Ministerul Fortelor Armate

95. H.C.M. nr. 2.147 din 17.10.1956 privind numirea în functie a unui general din Ministerul Fortelor Armate

96. H.C.M. nr. 2.148 din 17.10.1956 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în comuna Măstăcani, raionul Bujoru, regiunea Galati

97. H.C.M. nr. 2.171 din 19.10.1956 privind completarea H.C.M. nr. 2.524 din 19.11.1955 si nr. 1.099 din 11.06.1956, privind drepturile si modul de plasare în câmpul muncii a ofiterilor si sergentilor militari si militarizati trecuti în rezervă în urma reducerii efectivelor Fortelor Armate

98. H.C.M. nr. 2.172 din 19.10.1956 privind extinderea aplicării regulamentului aprobat prin H.C.M. nr. 483 din 31.03.1955 si asupra întreprinderii militare de materiale de constructii - subordonată Ministerului Fortelor Armate

99. H.C.M. nr. 2.203 din 24.10.1956 privind aprobarea planului de cheltuieli recalculat al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1956

100. H.C.M. nr. 2.204 din 24.10.1956 privind unele modificări în planul sectorului de apărare pe anul 1956

101. H.C.M. nr. 2.207 din 24.10.1956 privind acordarea unei pensii speciale generalului maior în rezervă Balaban lancu Stefan

102. H.C.M. nr. 2.243 din 31.10.1956 pentru adoptarea proiectului de decret privind reglementarea predării pentru pază si conservare a unor lucrări de apărare din regiunile Timisoara si Craiova

103. H.C.M. nr. 2.281 din 06.11.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Constanta

104. H.C.M. nr. 2.282 din 06.11.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unui teren din regiunea Constanta

105. H.C.M. nr. 2.285 din 06.11.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unor terenuri din orasul Bucuresti si regiunile Cluj, Constanta, Pitesti, Ploiesti, Stalin si Timisoara

106. H.C.M. nr. 2.286 din 06.11.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Bucuresti si regiunile Cluj, Constanta, Pitesti, Ploiesti, Stalin si Timisoara

107. H.C.M. nr. 2.287 din 06.11.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unor terenuri situate în orasul Bucuresti si regiunile Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Hunedoara, Ploiesti, Stalin, Suceava si Timisoara

108. H.C.M. nr. 2.312 din 12.11.1956 privind scoaterea din productia agricolă si schimbarea destinatiei unui teren situat în regiunea Bucuresti

109. H.C.M. nr. 2.313 din 12.11.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Bucuresti

110. H.C.M. nr. 2.367 din 15.11.1956 privind introducerea în planul de lucrări capitale pe anul 1956 al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor a lucrării „Instalarea într-un nou amplasament a Centrului Radio Emisie UDB"

111. H.C.M. nr. 2.528 din 04.12.1956 privind exproprierea pentru utilitate publică a unor terenuri si clădiri, în comuna Balotesti, raionul Snagov, regiunea Bucuresti

112. H.C.M. nr. 2.644 din 21.12.1956 privind completarea Decretului nr. 216/56 si 359/56 pentru stabilirea drepturilor bănesti ale personalului din Ministerul Fortelor Armate ale Republicii Populare Române si Ministerul Afacerilor Interne

113. H.C.M. nr. 2.645 din 21.12.1956 privind scoaterea din stocul intangibil a 202.386 buc. bile din otel inoxidabil 0 2,5 plus-minus 0,01 mm

114. H.C.M. nr. 2.648 din 21.12.1956 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea, trecerea în proprietatea statului si darea în folosinta Ministerului Fortelor Armate a unor terenuri situate în regiunile Bucuresti, Pitesti si Timisoara si restituirea către fostii proprietari a unor terenuri expropriate prin Decretul nr. 224/1956

115. H.C.M. nr. 2.649 din 21.12.1956 privind plata unei compensatii bănesti în locul drepturilor de alimente în natură, prevăzute în Ordinul de zi 50, pentru cadrele militare din Brigada 20 Drumuri si Poduri de pe lângă Ministerul Transporturilor Rutiere, Navale si Aeriene

116. H.C.M. nr. 2.651 din 21.12.1956 privind completarea H.C.M. nr. 713/1956 privitoare la aplicarea Decretului nr. 200/1956 asupra regimului de frontieră

117. H.C.M. nr. 2.670 din 21.12.1956 privind aprobarea procesului-verbal semnat în orasul Chisinău (U.R.S.S.) la 25.10.1956 de către delegatiile Trupelor de grăniceri ale R.P. Române si Trupelor de grăniceri U.R.S.S.

118. H.C.M. nr. 2.726 din 27.12.1956 pentru aprobarea Regulamentului unic privind conditiunile de întrebuintare a militarilor constructori

119. H.C.M. nr. 2.740 din 31.12.1956 privind aplicarea recomandărilor Conferintei Internationale de geodezie si cartografie a tărilor de democratie populară si U.R.S.S.

120. H.C.M. nr. 2.741 din 30.12.1956 privind aprobarea pretului de vînzare cu ridicata la întreprinderi pentru produsul Detector chimic de campanie P.H.R. - 46

121. H.C.M. nr. 2.742 din 30.12.1956 privind extinderea sistemului de salarizare aprobat prin H.C.M. nr. 2.000/1955 si nr. 1.360/1956 si asupra salariatilor civili din cadrul Ministerului Fortelor Armate

122. H.C.M. nr. 2.777 din 31.12.1956 pentru scoaterea din planul special pe anul 1956 a unor produse

123. H.C.M. nr. 2.781 din 31.12.1956 privind aprobarea creditării unor stocuri supranormative si acoperirii de goluri de fond de rulment la întreprinderile Ministerului Industriei Metalurgice si Constructiilor de Masini - Departamentul Tehnic

124. H.C.M. nr. 2.785 din 31.12.1956 privind schimbarea destinatiei si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în regiunile Bucuresti, Pitesti si Timisoara, si redarea în circuitul agricol a unor terenuri situate în regiunile Timisoara, Galati si Craiova, scoase din circuitul agricol prin H.C.M. nr. 747/29.04.1956