MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

767. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei resurselor genetice animale īn stare critică, īn pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare īn anul 2007

 

1.294/2.035/549. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

1.529. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind dezvoltarea problematicii diversitătii īn curriculumul national

 

1.539. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind normele de īncadrare si de activitate ale mediatorului scolar

 

1.625. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

Rectificări la:

- Hotărārea Guvernului nr. 1.818/2006;

- Hotărārea Guvernului nr. 973/2007

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei resurselor genetice animale īn stare critică, īn pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare īn anul 2007

 

Avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale īn stare critică, īn pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

văzānd Referatul de aprobare nr. 290.618 din 27 august 2007 al Directiei politici de piată īn sectorul zootehnic,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista resurselor genetice animale īn stare critică, īn pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare si utilizare īn anul 2007, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 septembrie 2007.

Nr. 767.

 

ANEXĂ

 

LISTA

resurselor genetice animale īn stare critică, īn pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare īn anul 2007

 

Nr. crt.

Numele sau denumirea detinătorului

Adresa

Judetul

Nr. cap.

1

2

3

4

5

Specia TAURINE

34

Rasa Sură de stepă

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Vaci de Lapte Holboca - Iasi

1

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu

Soseaua Iasi-Ungheni nr. 9, sat Dancu, comuna Holboca

Iasi

29

2

S.C. Roua Grup S.R.L.

Localitatea Condeesti, comuna Barcănesti

Ialomita

5

Specia BUBALINE

119

Rasa Bivolul romānesc

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Bubaline din Romānia

 

1

Statiunea de Dezvoltare

pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia

Str. Cāmpului nr. 2, Sercaia

Brasov

11 9

Specia OVINE

15936

Rasa Valahă cu coarne īn tirbuson (Ratca)

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Judeteană a Crescătorilor de Ovine Caras-Severin

1727

1

Pascu Petru

Sat Doclin nr. 12, comuna Doclin

Caras-Severin

42

2

Tambris Constantin

Sat Doclin nr. 204, comuna Doclin

Caras-Severin

25

3

Ioana Ioan

Sat Doclin nr. 108, comuna Doclin

Caras-Severin

35

4

Stoia Petru

Sat Doclin nr. 97, comuna Doclin

Caras-Severin

39


1

2

3

4

5

5

Stoia Damaschin

Sat Doclin nr. 153, comuna Doclin

Caras-Severin

89

6

Stoia Ciurcu Ioan

Sat Doclin nr. 205, comuna Doclin

Caras-Severin

39

7

Marcu Irimia

Sat Doclin nr. 40, comuna Doclin

Caras-Severin

26

8

Pascu Ionel

Sat Doclin nr. 65, comuna Doclin

Caras-Severin

139

9

Dragomir Adam

Sat Doclin nr. 13, comuna Doclin

Caras-Severin

26

10

Răitaru Petru

Sat Doclin nr. 72, comuna Doclin

Caras-Severin

26

11

Pau Ion

Sat Doclin nr. 144, comuna Doclin

Caras-Severin

29

12

Manciu Viorica

Sat Doclin nr. 99, comuna Doclin

Caras-Severin

31

13

Cocora Elvira

Sat Doclin nr. 117, comuna Doclin

Caras-Severin

30

14

Cīrdu Adam

Sat Doclin nr. 64, comuna Doclin

Caras-Severin

34

15

Mustată Maria

Sat Binis nr. 218, comuna Doclin

Caras-Severin

39

16

Avram Elena

Sat Binis nr. 225, comuna Doclin

Caras-Severin

48

17

Nartită Ioan

Sat Binis nr. 272, comuna Doclin

Caras-Severin

60

18

Iorgovan Ioan

Sat Binis nr. 204, comuna Doclin

Caras-Severin

29

19

Iorgovan Petru

Sat Binis nr. 207, comuna Doclin

Caras-Severin

44

20

Stefan Iorgovan Ioan

Sat Binis nr. 221, comuna Doclin

Caras-Severin

75

21

Blocău Ioan

Sat Binis nr. 145, comuna Doclin

Caras-Severin

48

22

Pascu Gheorghe

Sat Binis nr. 266, comuna Doclin

Caras-Severin

27

23

Radici Marian

Sat Tirol nr. 142, comuna Doclin

Caras-Severin

31

24

Azap Tudor

Sat Tirol nr. 326, comuna Doclin

Caras-Severin

43

25

Cerski Giani Iaroslav

Sat Tirol nr. 85, comuna Doclin

Caras-Severin

44

26

Domāniant Mihai

Localitatea Carasova nr. 458

Caras-Severin

29

27

Miu Pavel

Sat Comorāste nr. 29, comuna Forotic

Caras-Severin

55

28

Tīrbăt Ioan

Sat Comorāste nr. 13, comuna Forotic

Caras-Severin

29

29

Călariu Iuliana Rodica

Sat Comorāste nr. 45, comuna Forotic

Caras-Severin

35

30

Romīnu Ionel

Sat Comorāste nr. 215, comuna Forotic

Caras-Severin

34

31

Bojin Iacob

Sat Forotic nr. 60, comuna Forotic

Caras-Severin

58

32

Găvăgină Felicia

Sat Forotic nr. 94, comuna Forotic

Caras-Severin

46

33

Botos Ioan

Sat Forotic nr. 34, comuna Forotic

Caras-Severin

51

34

Simulescu Cornel

Sat Forotic nr. 136, comuna Forotic

Caras-Severin

37

35

Grema Ion

Sat Forotic nr. 72, comuna Forotic

Caras-Severin

42

36

Gheorghescu Mihai

Localitatea Macoviste nr. 121

Caras-Severin

27

37

Beutură Eugen

Localitatea Macoviste nr. 45

Caras-Severin

46

38

Truia Tiberiu Gheorghe

Localitatea Surducul Mare nr. 95 A

Caras-Severin

35

39

Mersa Florin Mircea

Localitatea Grădinari nr. 172

Caras-Severin

40

40

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Ovine Caransebes

Localitatea Caransebes, Str. Drumul Resitei, Km.2

Caras-Severin

65


1

2

3

4

5

RASA KARAKUL 3391

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine si Caprine Moldoovis - Botosani

1

S.C.D.C.O.C. Popăuti

Comuna Răchiti

Botosani

883

2

Timofte Ioan

Localitatea Durnesti

Iasi

26

3

Nechifor Ionică

Aleea G-l Gh. Avramescu, Sc. B, Ap.1, nr.31, Botosani

Botosani

167

4

S.C. Agralmixt S.A.

Localitatea Andrieseni

Iasi

936

5

S.C. Agriferm S.R.L.-Răducăneni

Str.Aleea Mihail Sadoveanu,nr.14A,sc.A,et.2, ap.6., Iasi

Iasi

188

6

Seghedin Doru

Localitatea Ursoaia

Iasi

368

7

Cuibari Valer

Localitatea Grumăzesti

Neamt

160

8

Arnăutu Decebal

Str.Batalion,nr.22, Tārgu Neamt

Neamt

103

9

Mānăstirea Agapia

Localitatea Agapia

Neamt

282

10

Arăpasu Victor

Sat Victoria,nr.316,comuna Stăuceni

Botosani

35

11

Prodan Constantin

Str. Perilor, nr.4, Localitatea Dărăbani

Botosani

34

12

Romanciuc Constantin

Str. Luchian, nr. 167, Localitatea Stefănesti

Botosani

72

13

Epuras Lilica

Str.Luchian, nr.9, ScA, Ap.6 , Botosani

Botosani

26

14

Iordăchescu Lica

Sat Dacia,Comuna Nicseni

Botosani

30

15

Pascal Gheorghe Vasile

Sat Heci, comuna Lespezi

Iasi

35

16

Huma Anton

B-dul Stefan Cel Mare,nr.120, Tārgu Neamt

Neamt

46

Rasa Merinos de Palas 4395

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

S.C. Agronova S.A.

Sat Răcăciuni

Bacău

158

2

Suciu Gheorghe

Str. Scolilor, Bl.PP, sc.4, ap.4, Brăila

Brăila

107

3

Valentin Artimon

Str. Primăverii, nr.72, Comuna Modelu

Călărasi

104

4

Ciulinaru Ion

Str. Garajului, nr.23, Călărasi

Călărasi

34

5

S.C. Agrofarm Holding S.R.L.

Str. Aleea Rozmarin Vila Z29,Ap.1-4, Călărasi

Călărasi

160

6

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

B-dul. I.C.Brătianu, nr.248,Constanta

Constanta

424

7

Raftu Elena

Sat Casicea, comuna Amzacea

Constanta

1240

8

S.C. Zootomis S.R.L.

Str. Mărăsesti, nr.17,Constanta

Constanta

11 0

9

Valeriu Nedelcu

Str. Ana Ipătescu, nr.10,Slobozia

Ialomita

97

10

Cāmpulungeanu Vasile

Comuna Ciochina

Ialomita

108

11

Mihai Valeriu

Comuna Movila

Ialomita

146

12

S.C. Agrichim S.R.L.

Str.Călărasi, Bl. 42, ap.9,Fetesti

Ialomita

422

 

1

2

3

4

5

13

Iosif Leonide

Str. Matei Basarab, Bl.160, sc.B, ap.32,Slobozia

Ialomita

35

14

Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni

Comuna Perieni-Bārlad

Vaslui

512

15

Tiron Costică

S.C.Agricola Văleni

Vaslui

322

16

Polifronie Iancu Dimu

Str. Banu Mihalcea,nr.71, Constanta

Constanta

259

17

Sterghiuli Ion

Str. Cismelei, nr. 11, Bl. 1C, Sc. E, Etj. 6, Ap. 213 ,Constanta

Constanta

157

Rasa Merinos de Suseni 624

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

S.C. Agroind Berezeni

Localitatea Berezeni

Vaslui

624

Rasa Merinos de Stavropol 1970

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

S.C. Oil Simex Trading S.R.L.

Soseaua Tulcei, nr. 1C,Ovidiu

Constanta

1670

2

Cosor Ion

Sat Ivrinezu Mic, Comuna Pestera

Constanta

150

3

Vīlcu Aurel

Str. Cismelei, nr. 38, Sat Izvorul Mare, Comuna Pestera

Constanta

150

Rasa Merinos Australian 113

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

B-dul. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanta

Constanta

113

Rasa Polwarth 29

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

B-dul. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanta

Constanta

29

Rasa Suffolk Cullard Belgian 16

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

B-dul. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanta

Constanta

16

Rasa Texel Cullard Belgian 12

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine - Dobrogea

1

Asociatia Crescătorilor de Ovine -Dobrogea

B-dul. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanta

Constanta

12

Rasa Tigaie cu cap negru de Teleorman 3121

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Ovine si Caprine - Teleorman

1

Institutul de Biologie si Nutritie Animală Balotesti

Calea Bucuresti, nr. 1, Balotesti

Ilfov

75

2

S.C. Agriferm S.R.L.-Răducăneni

Str. Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 14A, sc. A, et. 2, ap. 6, Iasi

Iasi

183

3

Neagoi Marin

Comuna Mavrodin

Teleorman

43


1

2

3

4

5

4

Dumitrache Nicolae

Comuna Mavrodin

Teleorman

80

5

Ciurea Anghel

Comuna Mavrodin

Teleorman

50

6

Stoica Gheorghe

Comuna Mavrodin

Teleorman

46

7

Năsoi Genica

Comuna Mavrodin

Teleorman

53

8

Tudorana Nicolae

Comuna Mavrodin

Teleorman

51

9

Văetus Anghel

Comuna Mavrodin

Teleorman

102

10

Lăudan Ioan

Comuna Mavrodin

Teleorman

51

11

Negrilă Petre

Comuna Mavrodin

Teleorman

45

12

Slăvitescu Ion

Comuna Mavrodin

Teleorman

36

13

Visan Ion

Comuna Mavrodin

Teleorman

42

14

Rusu Radu

Comuna Mavrodin

Teleorman

64

15

Dincă Oprea

Comuna Călinesti

Teleorman

55

16

Baboi Cătălin-Petrisor

Comuna Călinesti

Teleorman

45

17

Haită Gigi

Comuna Călinesti

Teleorman

39

18

Dobre Petre

Comuna Călinesti

Teleorman

27

19

Dincă Ionel

Comuna Călinesti

Teleorman

27

20

Tudorache Valentin

Comuna Călinesti

Teleorman

28

21

Nedeloaea Gheorghe

Comuna Măldăeni

Teleorman

79

22

Mustătea Gheorghe

Comuna Măldăeni

Teleorman

63

23

Dită Gheorghe

Comuna Măldăeni

Teleorman

49

24

Grigore Stan

Comuna Măldăeni

Teleorman

55

25

Nedeloaiea Nicolae

Comuna Măldăeni

Teleorman

42

26

Stefan Anghel

Str. Sălciilor nr. 8, Rosiorii de Vede

Teleorman

65

27

Stefan Florea

Comuna Măldăeni

Teleorman

42

28

Grigore Aurel

Comuna Măldăeni

Teleorman

56

29

Chivu Victor

Comuna Măldăeni

Teleorman

70

30

Ilie Gheorghe

Comuna Măldăeni

Teleorman

37

31

Petra Ion

B-dul 23 August nr. 109, Rosiorii de Vede

Teleorman

79

32

Stocheci Marin

Comuna Măldăeni

Teleorman

89

33

Vālcea Marin

Comuna Măldaeni

Teleorman

31

34

S.C. Grufal-Agro S.R.L.

Comuna Viisoara

Teleorman

160

35

Ureche Adrian

Str. 1 Mai, nr. 28, Fetesti

Ialomita

285

36

Iosif Leonide

B-dul Matei Basarab, bl. 160, sc. B, ap. 32, Slobozia

Ialomita

45

37

Poienaru Stefan

Str. G-ral Av. Andrei Popovici, nr. 6A, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 24, sect. 1

Bucuresti

311

38

Ciulinaru Ion

Str. Garajului, nr. 23, Călărasi

Călărasi

69

39

Barbălată Florin

Comuna Furculesti

Teleorman

66

40

Seba Tudor

Str. Negru Vodă, nr. 39, Bl. 135, Ap. 65, Alexandria

Teleorman

26


1

2

3

4

5

41

Stoian Manole

Comuna Orbeasca

Teleorman

27

42

S.C. Fr. International group S.R.L.

Soseaua Călărasi km.4, Oltenita

Călărasi

98

43

Oltenacu Nicolae

Str.Castanului, nr.17, sect.1,Bucuresti

Bucuresti

55

44

Dulce Nicolae

Str. Sulfinei, nr.69, Călărasi

Călărasi

38

45

Buzoianu Constantin

Str.Mărului, nr.31, Slobozia

Ialomita

42

Rasa Tigaie varietate ruginie 462

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Specii aflate īn Conservare

1

S.C. Roua Grup S.R.L.

Sat Condeesti, comuna Bărcănesti

Ialomita

130

2

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin

Str. Dedradului, nr.11, Reghin

Mures

218

3

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine-Caprine Secuieni Bacău

Comuna Letea Veche

Bacău

114

Rasa Awassi 76

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Judeteană a Crescătorilor de Ovine si Caprine „Miorita - Moldavis”

1

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine-Caprine Secuieni Bacău

Comuna Letea Veche

Bacău

76

Specia CAPRINE 2470

Rasa Alba de Banat 520

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Natională a Crescătorilor de Capre - CAPRIROM

1

Cocea Constantin

Str. M. Eminescu, bl. D4, sc. B, et. 4, ap. 54, Piatra Neamt

Neamt

281

2

Ichim Teodor

Sat Jabenita, nr.312 A, comuna Solovăstru

Mures

60

3

S.C. Remodet TMB S.R.L.

Str. Timisorii, nr. 139-141, Lugoj

Timis

179

Rasa Carpatina 1950

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Natională a Crescătorilor de Capre - CAPRIROM

1

Boitan Constantin

Str. Aleea Tineretului, bl. F6, ap.13, Slobozia

Ialomita

60

2

Aldea Constantin

Str. Sf. Constantin nr. 24, ap. 4,sect. 1, Bucuresti

Bucuresti

187

3

Olescu Gheorghe

Sat Zorile, Comuna Adamclisi

Constanta

94

4

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

Str. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanta

Constanta

215

5

Gherasim Ghită

Str. Daciei, nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 9, Onesti

Bacău

62

6

Doilet Neculai

B-dul Belvedere, nr. 1, ap. 85, Sc. G, Onesti

Bacău

47

7

Strugut Neculai

Calea Mărăsesti, nr. 10, sc. A, ap. 75, Onesti

Bacău

41

8

Pīrjol Costel

Sat Fărcasa, comuna Fărcasa

Neamt

153

9

Gore Iancu

Str. Aron Pumnul, nr. 17,Constanta

Constanta

280

10

Bencu Gheorghe

Sat Ceamurlia de Sus, comuna Baia

Tulcea

52

11

SCDCOC Reghin

Str. Dedradului, nr. 11, Reghin

Mures

73

12

Pop Ioan

Sat Culpiu nr. 165, comuna Ceuasu de Cāmpie

Mures

83

 

1

2

3

4

5

13

Goz Ioan

Sat Deleni, nr. 250, Comuna Bagaciu

Mures

80

14

Crisan Vasile

Sat Copăceni, nr. 53, Comuna Săndulesti

Cluj

125

15

Murariu Dorina

Sat Crăcăoani

Neamt

63

16

Petre Liviu

Sat Urleasca, comuna Traian

Brăila

125

17

Cocos Bogdan Alexandru

Str.Lotru, nr. 32, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

210

Specia PORCINE

77

Rasa Mangalita

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Romānă a Producătorilor de Porci Rasa Mangalita

66

1

S.C. Suinprod S.A. Roman

Str. Stefan cel Mare, KM. 336, Roman

Neamt

61

2

S.C. Roua Grup S.R.L.

Sat Condeesti, Comuna Bărcănesti

Ialomita

5

RASA BAZNA

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de specii aflate īn conservare

11

1

S.C. Roua Grup S.R.L.

Sat Condeesti, Comuna Bărcănesti

Ialomita

11

Specia VIERMI DE MĂTASE

3250

Rasa Bombyx mori - familii

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Societatea Comercială de Sericicultură SERICAROM S.A. Bucuresti

 

1

Societatea Comercială

de Sericicultură SERICAROM S.A.

Bucuresti

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

3250

Specia ALBINE

1000

Rasa Apis mellifera carpatica - familii

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură

 

1

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură

B-dul Ficusului, nr. 42, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

1000

Animale de Blană

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

659

Specia NURCĂ

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

200

1

Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

Str. Īntre Movile, nr. 1, Tārgu Mures

Mures

200

Specia LUP

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

9

1

Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA - Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

Str. Īntre Movile, nr. 1, Tārgu Mures

Mures

9


1

2

3

4

5

Specia VULPE POLARĂ 90

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

1

Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA - Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

Str. Īntre Movile, nr. 1, Tārgu Mures

Mures

90

Specia VULPE ARGINTIE 110

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

1

Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA - Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blana Tārgu Mures

Str. Īntre Movile, nr. 1, Tārgu Mures

Mures

110

Specia DIHOR 250

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

1

Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA - Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Tārgu Mures

Str. Īntre Movile, nr. 1, Tārgu Mures

Mures

250

Specia GĂINI 32104

Rase usoare - linii pure

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A

1

S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A.

Str. Jandarmeriei, nr. 2, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

27200

 

Rasa Rhode-Island- linia 5K(rosu) Rasa Rhode-Island -linia 5M(alb) -linia 5F(alb) -linia 3H(rosu) -linia 3E(rosu) -linia 3M(rosu) -linia S4(alb)

 

 

2430

 

 

 

 

2450

 

 

 

 

3180

 

 

 

 

1050

 

 

 

 

560

 

 

 

 

650

 

 

 

 

1600

 

 

-linia S5(alb) Marans Barat -linia 54B

Marans Barat -linia S3

Marans Herminat -linia 54S

Sussex -linia 32T

Leghorn -linia 2G

- linia 4Z

- linia 4X

- linia 4C

 

 

1010

 

 

 

 

3700

 

 

 

 

780

 

 

 

 

710

 

 

 

 

650

 

 

 

 

3100

 

 

 

 

2330

 

 

 

 

1570

 

 

 

 

1430

 

Rase genotecă total

 

 

4904


1

2

3

4

5

RASA BRAHMA 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

1

Manoliu Mihai

Str. Ioan Neculce, nr. 31, Iasi

Iasi

15

2

Spiridon Nicolae

Str. Walter Mărăcineanu, nr. 10, Băicoi

Prahova

15

3

Dragnea Nicolae

Str. Armasi, nr. 15, Ploiesti

Prahova

15

4

Dărăban Ioan

Comuna Hideaga, nr. 48

Maramures

15

5

Domnitiu Alexandru

Sat Aghires, nr. 227

Cluj

15

6

Nistoran Emil Virgil

Str. Zorea Gării, bl E 8, sc. A, et. 2, ap. 11, Oravita

Caras-Severin

15

7

Marcu Nicusor Auras

Str. Amilcar Săndulescu, nr. 6, bl. A 27, sc. 1, et. 1, ap. 5,Craiova

Dolj

15

8

Anghelina Nelu

Str. Suhaia, nr. 25, sectorul 5, Bucuresti

Bucuresti

24

9

Pop Viorel Silvestru

Str. Piata Nicolae Titulescu, nr. 26, Satu Mare

Satu Mare

15

10

Ionescu Mihai

Str. Victoriei, nr.12, Breaza

Prahova

15

11

Mitran Paul Victor

Str. Vāntului, bl.P5, sc.1, et.1,ap. 3,Craiova

Dolj

15

12

Ionescu Tudor

Str. Unirii, nr. 176, Vārteju

Ilfov

15

13

Ilinca Cristian

Str. Tesătoarelor, nr. 66, sectorul 2, Bucuresti

Bucuresti

15

14

Buhnici Neculai

Str. Morii, nr. 82, Vulcan

Brasov

15

15

Puscă Minel

B-dul Daciei, nr. 66, Brasov

Brasov

15

16

Beanu Augustin

Str. George Cosbuc, nr. 4, Sibiu

Sibiu

15

17

Vintilă Sebastian

Str. Văii, nr. 10, Slimnic

Sibiu

15

18

Horvath Attila

B-dul. Timisoarei, nr. 49/17, Miercurea Ciuc

Harghita

15

19

Vasilescu Cătălin Adrian

Str. Calafatului, nr. 59, Podari-Braniste

Dolj

15

RASA ORPINGTON 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

20

Cipcigan Ioan

Str. Codrului, nr. 46F, Cluj-Napoca

Cluj

15

21

Pop Daniel

Str. Corneliu Coposu, nr. 143, Cluj-Napoca

Cluj

15

22

Tarcsa Attila

Str. Sănătătii, nr. K29/15, Satu Mare

Satu Mare

15

23

Ionescu Valeriu

Str. Vornicu Boldur, nr. 44, Ploiesti

Prahova

15

24

Tiron Stelian

Str. Mircea cel Bătrān, nr. 7, bl. 01, sc. B, et. 3, ap. 7, Iasi

Iasi

15

25

Gongescu Florin

Str. Aleea Decebal, nr. 11, bl. B4, sc. A, et. 4, ap 20, Iasi

Iasi

15

26

Olteanu Liviu Dan

Str. Stefan Cel Mare, nr. 86, Craiova

Dolj

15

27

Troancă Felicia

B-dul Vasile Milea, bl. 13, ap. 13, Sibiu

Sibiu

15

28

Aczel Ludovic

Str. Pictor Nagy Imre, nr. 125, Miercurea-Ciuc

Harghita

15


1

2

3

4

5

29

Bănăsila Ion Ciprian

Str. Bucegi, bl. 2, sc. 1, ap. 10, Bocsa

Caras-Severin

15

30

Trales Liviu Viorel

Str. Alexandru Sahia, nr. 20, Bocsa

Caras-Severin

15

31

Matei Mihai

Str. Navigatiei, nr. 52, sect. 1, Bucuresti

Bucuresti

15

32

Cătălina Ovidiu Florin

Str. Eustatiu Stoenescu, bl. P2, sc.1, et. 3, ap. 15, Craiova

Dolj

24

33

Bilă Dumitru

Str. Closca, nr. 9, Săcele

Brasov

15

34

Chioveanu Gheorghe

Str. Pajistei, nr. 10, Brasov

Brasov

15

35

Ionele Doru

Str. Dealul Cetătii, nr. 22, Brasov

Brasov

15

36

Olteanu Emil

Str. Lungă, nr. 116, Cristian

Brasov

15

37

Puscă Minel

B-dul. Daciei, nr. 66, Brasov

Brasov

15

38

Savu Cezar

Str. Crisuri, nr. 80, Cāmpina

Prahova

15

RASA PLYMOUTH ROCK 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

39

Gherghel Victor Adrian

Str. Bujorului, nr. 1, Baia Mare

Maramures

15

40

Merca Mircea Dănut

Str. I. L. Caragiale, nr. 7-31, Baia Mare

Maramures

15

41

Galis Mircea

Str. Fabricii, nr. 162, Aghires

Cluj

15

42

Tārtan Ioan

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.12, Cluj-Napoca

Cluj

15

43

Horalek Iosif

Str. Funicularului, nr. 13, Bocsa II

Caras-Severin

15

44

Nistoran Gheorghe Dorin

Str. Damaschin Bojinca, nr.7, Oravita

Caras-Severin

15

45

Aczel Ludovic

Str. Pictor Nagy Imre, nr. 125, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

46

Veres Szaszka Ianos

Str. Iancu de Hunedoara, nr. 88, Miercurea-Ciuc

Harghita

24

47

Floca Ioan

Str. Preda Buzescu, nr. 2, Sibiu

Sibiu

15

48

Tarcsa Attila

Str. Sănătătii, nr. K 29/15, Satu Mare

Satu Mare

15

49

Brotoiu Constantin

Str. Aleea Parcului, bl. 8, sc. A, et.3, ap.13, Breaza

Prahova

15

50

Irimioiu Alexandru

Str. Eternitatii, nr. 11, Breaza

Prahova

15

51

Dinu Adrian

Sat Sătuc, Comuna Berca

Buzău

15

52

Mehedinteanu Nicusor

Str.Bariera Vālcii, nr.24, Craiova

Dolj

15

53

Cofaru Adrian

Str. Iuliu Maniu,nr. 58, Brasov

Brasov

15

54

Ionele Doru

Str. Dealul Cetatii, nr. 22, Brasov

Brasov

15

55

Tudor Aristide Aurelian

Str. Sihlea, nr. 99, Comuna Voluntari

Ilfov

15

56

Iacob Pătru

Str. Stefan cel Mare, nr. 103, Craiova

Dolj

15

57

Motoroiu Sorin

Str. Crizantemelor, nr. 1, Breaza

Prahova

15

RASA COCHINCHINA PITIC 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

58

Nită Constantin

Str. Aleea Parcului, nr. 13, bl. 2, et. 2, sc. A, ap. 11, Breaza

Prahova

24

59

Floroni Erwin

Str. Surorile Martir Caceu, nr. 29/71, Timisoara

Timis

15

60

Dumitrescu Ciprian

Str. Closca, nr.1 A, Sighisoara

Mures

15


1

2

3

4

5

61

Vădeanu Scevola Marcel Gheorghe

Str. Tătărasi, nr. 58, Iasi

Iasi

15

62

Tudose Dumitru

B-dul Dacia, nr. 3, bl. DA2, et. 3, ap. 2, Iasi

Iasi

15

63

Botea Fabian

Str. Brumărelelor, nr. 6, bl. 122, sc. C, ap. 44, Ploiesti

Prahova

15

64

Domnitiu Alexandru

Sat Aghires, nr. 227

Cluj

15

65

Veres Szaszka Ianos

Str. Iancu De Hunedoara, nr. 88, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

66

Călin Alexandru

Str. 23 August, nr. 17, Breaza

Prahova

15

67

Ibănescu Florin

Str. Panduri, nr. 60, Busteni

Prahova

15

68

Gătejescu Alexandru Florin

Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 10, Craiova

Dolj

15

69

Simion Inea

Str. Alunului, nr. 3, Craiova

Dolj

15

70

Măcesanu Victor

B-dul Dacia, bl. 53 IV A1, sc. 2, ap. 10, Craiova

Dolj

15

71

Mihail Mugurel Eugen

Str. General Dragalina, nr. 54, Craiova

Dolj

15

72

Olteanu Emil

Str. Lungă, nr. 116 ,Cristian

Brasov

15

73

Chima Valentin

Str. Lungă, nr. 144, Cristian

Brasov

15

74

Sandulian Constantin

Str. Fratii Golesti, nr. 95, Craiova

Dolj

15

75

Căprar Petru

Str. Popa Sapcă, nr. 16, Sānnicolau Mare

Timis

15

76

Trales Liviu Viorel

Str. Alexandru Sahia, nr. 20, Bocsa

Caras-Severin

15

RASA MOTATA OLANDEZĂ 182

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

77

Nistoran Gheorghe Dorin

Str.Damaschin Bojinca, nr. 7, Oravita

Caras-Severin

15

78

Rău Ilie

Str. Arad, nr. 30, Sibiu

Sibiu

15

79

Voicu Cristian

Str. Horia, Closca si Crisan, nr. 6, Sinaia

Prahova

15

80

Popescu Daniel Marian

Str. Bahlui, nr. 2, Craiova

Dolj

15

81

Dumitrascu Mihai

Str. Apelor, nr. 5, Ploiesti

Prahova

24

82

Vădeanu Scevola Marcel Gheorghe

Str. Tătărasi, nr. 58, Iasi

Iasi

15

83

Ganicenco Constantin

Str. Cicoarei, nr. 39, Iasi

Iasi

15

84

Tudose Dumitru

B-dul Dacia, nr. 3, bl. DA 2, et. 3, ap. 2, Iasi

Iasi

15

85

Condriuc Alin

Str. Nicolae Iorga, nr. 75, bl. E4, sc. B, et. 2, ap.7, Iasi

Iasi

15

86

Otelea Cornel

Str. Brāncoveanu Vodă, nr. 19, Urlati

Prahova

23

87

Galea Ioan Daniel

Str. Mihai Eminescu, nr. 71, Bocsa I

Caras-Severin

15

RASA ITALIANĂ 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

88

Tīnt Liviu

Str. 9 Mai, nr. 17, Sibiu

Sibiu

15

89

Bene Zsolt

Str. Muller Laszlo, nr. 3A/20, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

90

Budai Stefan

Str. Aleea Ciocārliei, nr.6A/4, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

 

1

2

3

4

5

91

Gherghel Victor Adrian

Str. Bujorului, nr. 1, Baia Mare

Maramures

15

92

Felecan Ioan

Comuna Vālcele, nr. 205

Cluj

15

93

Ionescu Victor

Str. Ion Creangă, nr. 85A, bl. C3, Ap.63, Et. 9, Iasi

Iasi

15

94

Condriuc Romeo

Str.Tutora, nr. 1, bl. V1, sc. A, et. 2, ap. 10, Iasi

Iasi

15

95

Baciu Cornel

Str. Ion Chendi, nr. 140, Sighisoara

Mures

20

96

Gorczika Stefan

Str. Stefan cel Mare, nr. 54, Sighisoara

Mures

19

97

Hornea Gheorghe

Str. Republicii, nr. 248, Breaza

Prahova

15

98

Savu Cezar

Str. Crisuri, nr. 80, Cāmpina

Prahova

15

99

Gorbe Alexandru

Str. Amatiului, nr. 45A, Satu Mare

Satu Mare

15

100

Bichis Gheorghe

Str. Zorilor, nr. 10, Carei

Satu Mare

15

101

Buhnici Neculai

Str. Morii, nr. 82, Vulcan

Brasov

15

102

Chioveanu Gheorghe

Str. Pajistei, nr. 10, Brasov

Brasov

15

103

Cofaru Adrian

Str. Iuliu Maniu, nr. 58, Brasov

Brasov

15

104

Sipos Lehel

Comuna Zizin, nr. 25 C

Brasov

15

105

Vrapciu Mihail

Str. Dorobantilor, nr. 3, Brasov

Brasov

15

106

Cīrlogea Haralambie

Soseaua Afumati, nr. 6C, Voluntari

Ilfov

15

RASA RHODE-ISLAND 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

107

Herzovi Silviu

Str. Gurghiului, bl. 1, sc. C, ap 3, Resita

Caras-Severin

15

108

Păun Ion

Str. Carpati, nr. 7, Resita

Caras-Severin

15

109

Karpinszki Attila

Str. Arad, nr. 16, Satu Mare

Satu Mare

15

11 0

Szoke Geza Csaba

Str. Bolyai, nr. 14, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

111

Merca Mircea Dănut

Str. Ion Luca Caragiale, nr. 7-31, Baia Mare

Maramures

15

11 2

Hangan Virgil

Str. Rarău, nr. 12, Cluj-Napoca

Cluj

24

11 3

Călinoiu Marius

Aleea Ghetisoarei, bl. 164 G, sc.1, ap. 5, Craiova

Dolj

15

11 4

Iacob Pătru

Str. Stefan Cel Mare, nr. 103, Craiova

Dolj

15

11 5

Volosciuc Mihail

B-dul Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. A1-1, sc. A, et.1, ap.1, Iasi

Iasi

15

11 6

Pescaru Augustin

Str. Zorilor, nr. 10, Breaza

Prahova

15

11 7

Cioroboiu Dan

Str. Războieni, nr. 13, Breaza

Prahova

15

11 8

Chima Valentin

Str. Lungă, nr. 144, Cristian

Brasov

15

11 9

Dumitrescu Ion

Str. Aleea Tārgului, nr. 5, Craiova

Dolj

15

120

Cojocaru Ion

Str. Mihail Moxa, bl. H4, sc. 1, et. 2, ap. 11, Craiova

Dolj

15

121

Birtalan Marinel

Str. Aurel Vlaicu, nr. 35, Baia Mare

Maramures

15

122

Gherghel Victor Adrian

Str. Bujorului, nr. 1, Baia Mare

Maramures

15

123

Motoroiu Sorin

Str. Crizantemelor, nr. 1, Breaza

Prahova

15

124

Tripunescu Marius

Str. Vlad Tepes, nr. 1, Jimbolia

Timis

15

125

Ilinca Cristian

Str. Tesătoarelor, nr. 66, sectorul 2, Bucuresti

Bucuresti

15


1

2

3

4

5

RASA SUSSEX 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

126

Ephardt Attila

Str. Vlad Tepes, nr. 26, Resita

Caras-Severin

15

127

Motoroiu Sorin

Str. Crizantemelor, nr. 1, Breaza

Prahova

15

128

Boros Gabriela

Str. Zorilor, nr. 10, Baia Mare

Maramures

15

129

Merca Mircea Danut

Str. I. L. Caragiale, nr. 7/31, Baia Mare

Maramures

15

130

Pop Ioan

Str. Platoul Izvor, nr. 10, Sinaia

Prahova

15

131

Jmets Andras

Str. Băii, nr. 11, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

132

Kristaly Zoltan

Comuna Sandominic, nr. 68

Harghita

15

133

Floca Ioan

Str. Preda Buzescu, nr. 2, Sibiu

Sibiu

15

134

Lazăr Nicolae

Str. Paris, nr. 32, Sibiu

Sibiu

15

135

Manta Lucian

Str. 1 Mai, nr. 89, Breaza

Prahova

15

136

Apostol Danut

Str. Dr. Diel, nr. 13, Jimbolia

Timis

15

137

Prunoiu Dumitru

Str. Bihorului, nr. 59, Craiova

Dolj

15

138

Bărăitaru Ilie

Str. Pades, nr. 3, Craiova

Dolj

15

139

Popescu Elena

Str. George Enescu, nr. 36, Isalnita

Dolj

15

140

Kiss Sandor

Str. Barbusse, nr. 95, Cluj-Napoca

Cluj

15

141

Bularca Ciprian

Str. Albinelor, nr. 22, Stupini

Brasov

15

142

Ciurea Ovidiu

Str. De Mijloc, nr. 153, Brasov

Brasov

15

143

Gheorghită Caragiu Dragos

Str. Polonă, nr. 56 sectorul 1, Bucuresti

Bucuresti

15

144

Stelian Jan

Str. Andronache, nr. 52, sectorul 2, Bucuresti

Bucuresti

24

RASA WYANDOTTE 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

145

Nistoran Emil Virgil

Str. Zona Gării, bl. E8, sc. A, et. 2, ap.11, Oravita

Caras-Severin

15

146

Stiopu Nicolae

Str. 007, nr. 339, Berzovia

Caras-Severin

15

147

Botea Fabian

Str. Brumărelelor, nr. 6, Bl. 122, sc. C, ap. 44, Ploiesti

Prahova

24

148

Neag Adrian

Str. Fabricii, nr. 205, Aghires

Cluj

15

149

Geantă Dorel

Sat Săcălaia, nr. 138, Cluj-Napoca

Cluj

15

150

Homescu Vasile

Str. Aleea Bratei, nr. 4, Sinaia

Prahova

15

151

Dragomir Lazăr Adrian

Str. Măgheranului, nr. 101, Sibiu

Sibiu

15

152

Huditan Nicolae

Str. Merilor, nr. 6, Sibiu

Sibiu

15

153

Rău Ilie

Str. Arad, nr. 30, Sibiu

Sibiu

15

154

Zaharia Constantin

Str. Resita, nr. 39, Sibiu

Sibiu

15

155

Vasile Ilie

Str. 23 August, nr. 92A, Breaza

Prahova

15

|

1

2

3

4

5

156

Mihai Daniel

Str. Gurga, nr. 9, Breaza

Prahova

15

157

Calciu Adrian

Str. Calea Moroieni, nr. 29, Sinaia

Prahova

15

158

Cristea Alexandru

Str. Rāului, nr. 197A, Craiova

Dolj

15

159

Hoarcă Romica

Str. Walter Mărăcineanu, bl. G9 , sc. 1, et. 3, ap. 12, Craiova

Dolj

15

160

Cristea Nicusor Ionel

Str. Rāului, nr. 197A, Craiova

Dolj

15

161

Surugiu Liviu

Aleea 2 Bechetului, nr. 5, Craiova

Dolj

15

162

Păun Constantin

Str. Rodna, nr. 56, Craiova

Dolj

15

163

Aldea Daniela

Str. Giuseppe Verdi, nr. 4, Craiova

Dolj

15

RASA NEW-HAMPSHIRE 196

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

164

Herzovi Silviu

Str. Gurghiului, bl. 1, sc. C, ap. 3, Resita

Caras-Severin

15

165

Pīsla Daniel Adrian

Str. Camilelor, nr. 11, sc. 2, et. 2, ap. 17, Resita

Caras-Severin

15

166

Lazăr Nicolae

Str. Paris, nr. 32, Sibiu

Sibiu

15

167

Aczel Ludovic

Str. Pictor Nagy Imre, nr. 125, Miercurea-Ciuc

Harghita

31

168

Budai Stefan

Str. Aleea Ciocarliei, nr. 6A/4, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

169

Cocu Adrian

Comuna Chinteni, nr. 185

Cluj

15

170

Ardelean Petru

Str. Principală, nr. 275, Danes

Mures

15

171

Keul Maria

Str.1 Decembrie 1918, nr. 36, Sighisoara

Mures

15

172

Romanciuc Dumitru

Str. Spre Sud, nr. 70, Jimbolia

Timis

15

173

Gofita Marian

Str. Tineretului, nr. 1, bl. 168 D, sc. 1,et. 3, ap. 5, Craiova

Dolj

15

174

Ene Dan

Str. Traian Lalescu, bl. A1, sc. 3, ap. 4, Craiova

Dolj

15

175

Salmen Gheorghe

Str.Rahovei, nr. 1,Brasov

Brasov

15

RASA PADUANA 56

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

176

Otelea Cornel

Str. Brāncoveanu-Vodă, nr. 19, Urlati

Prahova

26

177

Papp Alexandru

Str. Codru Cosminului, nr. 103, Brasov

Brasov

15

178

Sipoteanu Răzvan

Str. Dāmbovitei, bl. B 20, sc.1, et. 3, ap.13, Craiova

Dolj

15

RASA WYANDOTTE PITIC 112

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

179

Detesan Alin Sever

Str. Ardealului, nr. 16A, Caransebes

Caras-Severin

15

180

Condriuc Romeo

Str. Tutora , nr. 1, bl V1, sc A, et. 2, ap 10, Iasi

Iasi

22

181

Ionichi Ioan

Comuna Sura Mare, nr. 548

Sibiu

15

182

Dode Vasile

Str.Albinelor, nr. 25, Stupini

Brasov

15

183

Mehedinteanu Nicusor

Str. Bariera Vālcii, nr. 24, Craiova

Dolj

15

184

Ciocea Adrian Florentin

Str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 25, bl. K8, sc. 1, et. 3, ap.10, Craiova

Dolj

15

185

Oance Gheorghe Doru

Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 7, Bocsa II

Caras-Severin

15


1

2

3

4

5

RASA CHABO 42

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

186

Bichis Gheorghe

Str. Zorilor, nr. 10, Carei

Satu Mare

14

187

Hoarcă Romica

Str. Walter Mărăcineanu, bl. G9, sc 1, et 3, ap 12, Craiova

Dolj

14

188

Coandă Ion

Str. Principală, nr. 8, Comuna Bucovăt

Dolj

14

RASA MĂTASE JAPONEZĂ 126

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

189

Nistoran Emil Daniel

Sat Brosteni, nr. 218, Oravita

Caras-Severin

15

190

Popescu Daniel Marian

Str. Bahlui, nr.2, Craiova

Dolj

15

191

Komives Gyula

Str. Mihai Eminescu, nr. 4, Baia Mare

Maramures

21

192

Banu Vernel

Str. Badea Cārtan, nr. 29, Sinaia

Prahova

15

193

Gătejescu Alexandru Florian

Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 10, Craiova

Dolj

15

194

Cătălina Ovidiu Florin

Str. Eustatiu Stoenescu, bl P2, sc 1, et 3, ap 15,Craiova

Dolj

15

195

Cristea Nicusor Ionel

Str. Rāului, nr. 197A, Craiova

Dolj

15

196

Plesoianu Valeriu

Str. Brestei, nr. 107, Craiova

Dolj

15

RASA HAMBURG 70

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

197

Botea Fabian

Str. Brumărelelor, nr. 6, bl 122, sc. C, ap 44, Ploiesti

Prahova

14

198

Kocsur Otto

Str. Gruia, nr. 27, Cluj-Napoca

Cluj

14

199

Tārtan Ioan

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 12, Cluj-Napoca

Cluj

14

200

Gherghel Victor Adrian

Str. Bujorului, nr. 1, Baia Mare

Maramures

14

201

Voicu Cristian

Str.Horia Closca si Crisan, nr. 6, Sinaia

Prahova

14

RASA COMBATANT PITIC 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

202

Floroni Erwin

Str. Surorile Martir Caceu, nr. 29/71, Timisoara

Timis

14

RASA FAVEROLLES PITIC 28

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

203

Condriuc Romeo

Str.Tutora, nr.1, bl.V1, sc.A, et. 2, ap. 10, Iasi

Iasi

14

204

Tiron Stelian

Str. Mircea cel Batrān, nr. 7, bl. 01, sc. B, et. 3, ap. 2, Iasi

Iasi

14

RASA PITICĂ AMERICANĂ 28

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

205

Anton Mihai

Str. Teiusului,nr. 34, Caransebes

Caras-Severin

14

206

Floroni Erwin

Str. Surorile Martir Caceu, nr. 29/71, Timisoara

Timis

14

 

1

2

3

4

5

RASA PITICĂ GERMANĂ 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

207

Mihăilescu Alexandru

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 74, Sinaia

Prahova

14

RASA COMBATANTĂ INDIANĂ 42

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

208

Veres Szaszka Ianos

Str. Iancu de Hunedoara, nr. 88, Miercurea-Ciuc

Harghita

14

209

Lucaci Mihai

Soseaua Bārnova, nr. 102 A, Iasi

Iasi

14

210

Horalek Egon

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Bocsa II

Caras-Severin

14

RASA COMBATANTĂ MALAYEZIANĂ 56

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

211

Cīrlescu Olimpia

Str. Prof. I. Simionescu, nr. 1, bl. SD9, et. 7, ap. 27, Iasi

Iasi

14

212

Vădeanu Scevola Marcel Gheorghe

Str. Tătărasi, nr. 58, Iasi

Iasi

14

213

Condriuc Romeo

Str. Tutora , nr. 1, bl. V1, sc. A, et. 2, ap .10, Iasi

Iasi

14

214

Botea Fabian

Str. Brumărelelor , nr. 6, bl. 122, sc. C, ap. 44, Ploiesti

Prahova

14

RASA NEW-JERSEY 42

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

215

Cuza Ioan Cornel

Str.Vulturilor, nr. 24, Resita

Caras-Severin

15

216

Kapitany Eduard

Str. Rāndul II, nr. 6C, Resita

Caras-Severin

27

RASA BRAHMA PITIC 42

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

217

Ephardt Attila

Str. Vlad Tepes, nr. 26, Resita

Caras-Severin

14

218

Păun Ion

Str. Carpati, nr. 7, Resita

Caras-Severin

14

219

Stinghe Mircea

Str. Lungă, nr. 163, Cristian, Brasov

Brasov

14

RASA MINORCA 28

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

220

Tīnt Mircea

Str. Mihai Viteazul, nr. 93, Sighisoara

Mures

14

221

Cira Teodor

Str. Crinilor, nr. 9, Sibiu

Sibiu

14

RASA YOKOHAMA 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

222

Ganicenco Constantin

Str. Cicoarei, nr. 39, Iasi

Iasi

14


1

2

3

4

5

RASA SEBRIGHT 56

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

223

Venes Gheorghe

Str.Crisului, nr. 10/3, Satu Mare

Satu Mare

14

224

Banu Vernel

Str. Badea Cārtan, nr. 29, Sinaia

Prahova

14

225

Rosu Ilie

Str. I. D. Sārbu, bl. S9, sc. 1, et. 4, ap. 19, Craiova

Dolj

14

226

Gaită Marius

Str. Tomis, nr. 9, Craiova

Dolj

14

RASA FAVEROLLES 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

227

Floca Ioan

Str. Preda Buzescu, nr. 2, Sibiu

Sibiu

14

RASA WELSUMER MARE 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

228

Ferezan Mircea

Str. Horia Teculescu, nr. 48, Sighisoara

Mures

14

RASA MII DE FLORI 84

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

229

Otelea Cornel

Str. Brāncoveanu-Vodă, nr. 19, Urlati

Prahova

15

230

Veres Szaszka Ianos

Str. Iancu de Hunedoara, nr. 88, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

231

Haidu Ioan

Str. Ghetii, nr. 6, Medias

Mures

15

232

Dragnea Nicolae

Str. Armasi, nr.15, Ploiesti

Prahova

15

233

Sebestyen Attila

Str. Suceava, nr. 15, Brasov

Brasov

24

RASA BRAKEL 56

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici in Rasă Pură din Romānia

234

Ciurea Virgil

Str. De Mijloc, nr. 153, Brasov

Brasov

14

235

Vrapciu Mihail

Str. Dorobantilor, nr. 3, Brasov

Brasov

14

236

Motoroiu Sorin

Str. Crizantemelor nr. 1, Breaza

Prahova

14

237

Cīrlogea Haralambie

Soseaua Afumati,nr. 6C, Voluntari

Ilfov

14

RASA SUSSEX PITIC 56

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsari de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

238

Dode Vasile

Str. Albinelor, nr. 25, Stupini

Brasov

15

239

Achim Traian

Str. 23 August, nr. 155, Breaza

Prahova

15

240

Nita Constantin

Str. Aleea Parcului, nr. 13, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 11, Breaza

Prahova

26

RASA WELSUMER PITIC 28

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

241

Dumitrescu Carol

Str.Closca, nr. 1A, Sighisoara

Mures

14

242

Mitrică Eugen

Comuna Amărăstii de Jos, nr. 633

Dolj

14


1

2

3

4

5

RASA PHONIX 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

243

Ionichi Ioan

Comuna Sura Mare, nr. 548

Sibiu

14

RASA BIELFELDER 42

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

244

Hausi Victor

Str. Transilvaniei, nr. 3A/9, Baia Mare

Maramures

27

245

Ciurea Virgil

Str. De Mijloc, nr. 153, Brasov

Brasov

15

RASA COCHINCHINA 294

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

246

Botea Fabian

Str. Brumărelelor, nr. 6, bl 122, sc C, ap 44, Ploiesti

Prahova

15

247

Păun Dănilă

Str. Horia, Closca si Crisan, nr. 4, Sinaia

Prahova

15

248

Hausi Victor

Str. Transilvaniei, nr. 3A/9, Baia Mare

Maramures

15

249

Arcalean Florian

Str. Aiudului, nr. 34, Cluj-Napoca

Cluj

15

250

Detesan Alin Sever

Str. Ardealului, nr. 16A, Caransebes

Caras-Severin

24

251

Galea Ioan Daniel

Str. Mihai Eminescu, nr. 71, Bocsa I

Caras-Severin

15

252

Nagelbach Helmut

Str. Bocsa Nouă, nr. 8, Bocsa I

Caras-Severin

15

253

Trales Liviu Viorel

Str. Alexandru Sahia, nr. 20, Bocsa

Caras-Severin

15

254

Floca Ioan

Str. Preda Buzescu, nr. 2, Sibiu

Sibiu

15

255

Pop Viorel Silvestru

Str. Piata Nicolae Titulescu, nr. 26, Satu Mare

Satu Mare

15

256

Dosa Dănut

Str. Cărăbusului, nr. 18A,Timisoara

Timis

15

257

Ciobotici Daniel

Str. Albinelor, nr. 94, Timisoara

Timis

15

258

Niculescu Nicolae Ilie

Str. Lungă, nr. 21, Ghimbav

Brasov

15

259

Ibănescu Florin

Str. Panduri, nr. 60, Busteni

Prahova

15

260

Mihăescu Mircea

Str. Luminii, nr. 5, Craiova

Dolj

15

261

Miroseanu Vasile

Str. Bārnova, nr. 11, bl. M120, ap. 12, et. 2, sect. 5, Bucuresti

Bucuresti

15

262

Visan Marius

Str. Trandafirilor, nr.6, Comuna Popesti-Leordeni

Ilfov

15

263

Chiriac Toma

Str. Jimbolia, nr.120, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

15

264

Ene Marian

Str. Aeromodelului, nr.1, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

15

RASA KRAIENKOPPE 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

265

Enache Ion

Str. Plt. Rădulescu, nr. 36, Breaza

Prahova

14

RASA GĂINA DE ANVERS 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

266

Hausi Victor

Str. Transilvaniei, nr. 3A/9, Baia Mare

Maramures

14


1

2

3

4

5

RASA NEW HAMPSHIRE PITIC 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

267

Burchel Constantin

Str. Mihai Eminescu, nr. 62, Filiasi

Dolj

14

RASA BANTHAM PITIC 14

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Federatia Asociatiilor Crescătorilor de Păsări de Curte si Animale Mici īn Rasă Pură din Romānia

268

Bilă Dumitru

Str. Closca, nr. 9, Săcele

Brasov

14

RASA GĀT GOLAS DE TRANSILVANIA 746

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Asociatia Crescătorilor de Păsări din Rasa Găt Golas de Transilvania - „Hobby - GGT”

269

Detesan Alin Sever

Str. Ardealului, nr. 16A, Caransebes

Caras-Severin

17

270

Anton Mihai

Str. Teiusului, nr. 34, Caransebes

Caras-Severin

15

271

Schnell Cristian Sorin

Str. Iuliu Maniu, nr. 16, Jimbolia

Timis

15

272

Tārtan Ioan

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 12, Cluj-Napoca

Cluj

38

273

Secara Ezechiel

Str. 16 Februarie, nr. 2-4, Ap. 11, Cluj-Napoca

Cluj

15

274

Pop Viorel Silvestru

Str. Piata Nicolae Titulescu, nr. 26, Satu Mare

Satu Mare

17

275

Hetrea Stan Cornel

Str. Orheiul Bistritei, nr. 24, comuna Cetate

Bistrita N

15

276

Veres Szaszka Ianos

Str. Iancu de Hunedoara, nr. 88, Miercurea-Ciuc

Harghita

15

277

Peter Andras

Str. Orban Balacs, nr. 58, Odorheiul Secuiesc

Harghita

15

278

Molnar Lajos

Str. Breslelor, nr. 16, Odorheiul Secuiesc

Harghita

17

279

Gothard Ferenc

Str. Cāmpului, nr. 12, Odorheiul Secuiesc

Harghita

20

280

Bancs Erno Karoly

Str. Kuvar, nr. 22/7, Odorheiul Secuiesc

Harghita

15

281

Szoke Geza Csaba

Str. Bolyai, nr. 14, Miercurea Ciuc

Harghita

15

282

Plesa Marius

Str. Izvorului, nr. 12, Tārgu Mures

Mures

60

283

Neaga Eugen

Str. Ana Ipătescu, nr. 47, Sibiu

Sibiu

16

284

Bārsan Marian

Str. 1 Decembrie, nr. 414, Selimbar

Sibiu

17

285

Motoroiu Sorin

Str. Crizantemelor, nr. 1, Breaza

Prahova

15

286

Niculescu Nicolae Ilie

Str. Lungă, nr. 21, Ghimbav

Brasov

50

287

Gavriloaia Laurentiu

Str. Alexandru Sahia, nr. 3, bl. 19, sc. D, ap. 18, Brasov

Brasov

16

288

Bilă Dumitru

Str. Closca, nr. 9B,Săcele

Brasov

16

289

Burlacu Ion

Str. 23 August ,nr. 165, Breaza

Prahova

15

290

Vrapciu Mihail

Str. Dorobantilor, nr. 3, Brasov

Brasov

15

291

Danciu Ioan

Str. Pietii, nr. 6, Rupea

Brasov

15

292

Toader Cristian

Str. Republicii, nr. 68, Breaza

Prahova

15

293

Mihai Daniel

Str. Gurga, nr. 9, Breaza

Prahova

30

294

Diaconescu Robert

Str. Ion Dragalina, nr.7, Ploiesti

Prahova

20

295

Giurgea Aurel

Str. Leopoldina Bălănută, bl.4, ap. 2, Focsani

Vrancea

15


1

2

3

4

5

296

Enache Niculae

Str. Mihai Bravu, nr. 19, Busteni

Prahova

18

297

Ceusan Costel

Sat Mānăstirea Nechit, comuna Borlesti

Neamt

17

298

Bozoancă Alexandru

Schitul Sf. Mina, comuna Borlesti

Neamt

15

299

Condriuc Romeo

Str. Tutora, nr. 1, bl. V1, sc. A, ap 10, Iasi

Iasi

34

300

Ionescu Victor

Str. Ion Creangă, nr. 85 A, bl. C3, ap. 63, Iasi

Iasi

45

301

Vădeanu Schevola Marcel Gheorghe

Str. Tătărasi, nr. 58, Iasi

Iasi

43

302

Cīrlescu Olimpia

Str. Prof. Ion Simionescu, nr. 1, bl. SD9, ap. 27, Iasi

Iasi

30

Specia CURCI

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahăr Brasov

2710

1

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Str. Fundăturii, nr. 2, Brasov

Brasov

2710

Specia PALMIPEDE

580

Rase de Rate - linii pure

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: USAMV Bucuresti Facultatea de Zootehnie Statiunea Didactică Experimentală Avicola Băneasa

450

1

U.S.A.M.V.Bucuresti Facultatea de Zootehnie Statiunea Didactică Experimentală Avicola Băneasa

B-dul. Mărăsti, nr. 59, sectorul 1, Bucuresti

Bucuresti

450

Rase de Gāste - linii pure

Responsabil de aplicarea programelor de conservare si utilizare: USAMV Bucuresti Facultatea de Zootehnie Statiunea Didactică Experimentală Avicola Băneasa

130

1