MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 octombrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

868. - Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

869. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

870. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Comandor

 

871. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

 

92. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006

 

93. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

1.149. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii Publice, destinate dotărilor independente

 

1.150. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

 

1.154. - Hotărâre pentru aprobarea acordării unui ajutor umanitar de urgentă Unitătii Teritorial-Autonome Găgăuzia din Republica Moldova

 

1.155. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

1.156. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

1.157. - Hotărâre privind abilitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

299. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

340/1.292/302/94. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

 

794/305. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

1.141/1.386. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medical

 

1.659. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naional al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

2.534. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului „Clădire”, Str. Banului nr. 2, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

61. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

pentru înaltă competentă profesională, curaj, spirit de sacrificiu, dăruire si initiativă în îndeplinirea cu succes a misiunilor de luptă încredintate în teatrele de operatiuni militare din Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului locotenent Ciocoiu-Cocîndă Gheorghe Silviu;

- domnului locotenent Orban Ioan Radu- Adrian.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa I, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului plutonier-major Selistean Nicolae Daniel-Ionel;

- domnului plutonier Stoica Ioan Ioan.

Art. 3. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II- a, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului sergent-major Iamandi Marin Iulian-Alin;

- domnului sergent-major Teban Victor Victor- Stratonic;

- domnului sergent Enache Sorin- Mircea Sorin-Mircea;

- domnului sergent Stănescu Ioan Tiberiu-Marian;

- domnului sergent Zepa Aurel Alin-Octavian.

Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III- a, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului caporal Podar Vasile Ciprian-Liviu;

- domnului fruntas Belean Petru Petru;

- domnului fruntas Mândrut Ioan Nicolae-Grigore.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 868.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si 7 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoraii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia deosebită la dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie dintre Italia si România, pentru serviciile aduse imaginii tării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului senator Rocco Buttiglione, presedintele Partidului Uniunea Democratilor Crestini si a Democratilor de Centru (UDC).

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului Massimo Pollio, consul onorific al României la Genova.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - „Promovarea culturii”, domnului Maurizio Passerotti, presedintele Centrului Cultural Italian din Oradea.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Comandor:

- domnului Franco Antiga, presedintele Băncii Italo-Române;

- domnului Giovanni Villabruna, vicepresedintele Camerei de Comert Italiene pentru România, director al Societătii Comerciale „Ansaldo Nucleare România” - S.A.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul pentru Învătământ în grad de Ofiter domnului Stefano Rolando, profesor universitar în cadrul Universitătii IULM din Milano.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 869.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial

în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia sa la dezvoltarea mediului de afaceri românesc, la informarea si atragerea investitorilor străini, în special din Austria, pentru interesul constant si implicarea în activităti de promovare a unei imagini pozitive a României în mediul de afaceri european,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Comandor domnului Stepic Herbert, presedintele Consiliului director al Reiffeisen International.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 870.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru implicarea sa în sprijinirea proiectelor sociale dedicate copiilor defavorizati din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H – „Culte”, abatelui Bernhard Hermann Backovsky.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată,  contrasemnăm acest decret.

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 871.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

 

În vederea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie, a eliminării inadvertentelor apărute între prevederile cuprinse în Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si celelalte reglementări din continutul acestei legi, respectiv din cuprinsul celorlalte legi din domeniul social,

în scopul asigurării scăderii cotelor de contributii de asigurări sociale datorate de angajatori si angajati la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit obiectivelor Programului de guvernare, care vor conduce la diminuarea în anul 2008 a veniturilor la acest buget,

se impune adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea interventiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispozitii privind contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj si, respectiv, în sensul punerii de acord a dispozitiilor privind stabilirea bazei de calcul a contributiilor sociale astfel încât baza de calcul a contributiei angajatorului să fie egală cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, elemente care vizează interesul public si care au caracter de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), punctul V se modifică si va avea următorul cuprins:

„V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situatii prevăzute la pct. IV.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situatiile prevăzute la alin. (1) si care doresc să îsi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regăsesc în situatiile prevăzute la alin. (1).”

3. La articolul 6, alineatul (11) se abrogă.

4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care se constată erori în cuprinsul declaratiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, si/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia să depună o declaratie rectificativă privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la casa teritorială de pensii unde a fost depusă si declaratia pe care o modifică.

(3) Declaratia prevăzută la alin. (1) si declaratia rectificativă prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaratii pe propria răspundere.”

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situatia respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de resedintă. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare.

(2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.

(3) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială si casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau resedintă a persoanei interesate.

(4) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă si produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

(5) Venitul asigurat înscris în declaratia sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaratiei de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act aditional la contractul de asigurare socială.

(6) Declaratia si contractul de asigurare socială constituie titluri de creană si devin titluri executorii la data la care creanta bugetară este scadentă conform legii.”

6. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În sistemul public prestatiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau partială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătrânetii, invaliditătii sau decesului.

(2) Prestatiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevăzute de prezenta lege.”

7. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 10 se abrogă.

9. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Până la data de 1 iulie 2008, Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, si CNPAS asigură corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF trebuie să îsi transmită reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentând contributia de asigurări sociale, declarate si, respectiv, plătite de angajatori.


(3) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informatiilor prevăzute la alin. (4), identifică situatiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.

(4) Institutiile prevăzute la alin. (3) îsi acordă reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.

(5) Anual, după depunerea situatiilor financiare, respectiv a declaratiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor transmit caselor teritoriale de pensii situatia persoanelor care s- au încadrat în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV.”

10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor o constituie:

a) venitul brut realizat lunar, în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;

b) venitul lunar asigurat, înscris în declaratia sau în contractul de asigurare socială, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2);

c) salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în cazul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.”

11. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.

12. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1).”

13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) se abrogă.

14. La articolul 24, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul angajatorilor care datorează contributie asupra veniturilor brute realizate lunar în conditii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contributia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei conditii de muncă o constituie suma veniturilor brute realizate în fiecare dintre aceste conditii.”

15. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 26. - (1) Contributia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

a) prestatii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, precum si drepturi de autor;

c) participarea salariatilor la profit.

(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1), nu se iau în considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.”

16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Contributia individuală de asigurări sociale datorată de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II se retine integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin. (1), bază de calcul si/sau, după caz, din cuantumul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate.

(2) Angajatorul calculează si virează lunar, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, contributia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat împreună cu contributiile individuale retinute de la asigurati.”

17. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(4) Din momentul începerii activitătii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contributia la fondul de pensii, care este parte din contributia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.

(5) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaratia privind evidenta nominală si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, institutia de evidentă prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(6) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaratia privind evidenta nominală si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, institutia de evidentă prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contributiile individuale datorate acestor fonduri.

(7) CNPAS transmite către ANAF informatii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, în vederea executării creantelor bugetare, potrivit legii.”

18. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 33. – (1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaratie sau contract de asigurare nu au achitat contributia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor si penalitătilor aferente.

(2) Asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contributie de asigurări sociale pentru perioada respectivă.

(3) În cazul în care asiguratii aflati în situatia prevăzută la alin. (2) au achitat contributia de asigurări sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestatiilor de asigurări sociale.”

19. La articolul 35, alineatul (4) se abrogă.

20. Articolul 142 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 142. – (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 4% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în conditiile legii.

(2) Sumele necesare administrării si gestionării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).”

Art. II. – Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. – (1) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s- a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.


(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s- a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.”

2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s- a stabilit să se plătească contributia.”

3. La articolul 101, alineatele (1), (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 101. – (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 si 7 o constituie:

a) suma veniturilor brute realizate lunar;

b) salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

(2) Cotele de contributie datorate de angajatori în functie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat si se aplică asupra bazei lunare de calcul prevăzute la alin. (1).

(3) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:

a) prestatii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

c) participarea salariatilor la profit.”

4. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.”

5. La articolul 111, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Neplata contributiei de asigurare de către asiguratii prevăzuti la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.”

6. La articolul 116, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinatie în bugetul asigurărilor sociale de stat.”

7. La articolul 135, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asigurati conform prevederilor legislatiei române se va realiza în conformitate cu facturile si documentele justificative trimise de institutiile competente ale tărilor membre Uniunii Europene sau ale tărilor prevăzute în acordurile bilaterale.

(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinatie pentru accidente de muncă si boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.”

Art. III. – Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 26. – Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1).”

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. – (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.”

3. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 28. – Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj, prevăzute la art. 20, au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru somaj.”

4. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 29. – Cotele contributiilor prevăzute la art. 26–28 se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj.”

5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Taxele încasate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă din activitatea centrelor regionale de formare profesională a adultilor, precum si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru somaj, în măsura în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se prevede altfel.”

Art. IV. – Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) angajator – persoana fizică sau persoana juridică, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ce poate să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de muncă, potrivit legii.”

Art. V. – (1) Începând cu 1 noiembrie 2007 se suplimentează cu 400 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin reorganizarea institutiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) si, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, în conditiile legii, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, modificările corespunzătoare în structura si volumul bugetelor implicate.

(4) Prezenta ordonantă de urgentă modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta este prevăzut.

Art. VI. - Cu exceptia art. V, prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.

Art. VII. - Până la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobării, potrivit competentelor prevăzute de lege, modificarea si completarea în mod corespunzător, după caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare, precum si a altor acte normative date în executarea acestor legi.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006

 

Prezenta reglementare are un caracter urgent si este impusă de schimbările si evolutia cadrului legislativ adiacent serviciilor comunitare de utilităti publice intervenite în intervalul de timp dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006 - 8 mai 2006 - si data prevăzută pentru intrarea acesteia în vigoare - 8 mai 2007.

Urgenta promovării prezentei ordonante de urgentă rezultă din necesitatea eliminării contradictiilor semnalate în unele prevederi ale cadrului normativ care reglementează organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilităti publice - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si din necesitatea continuării procesului de descentralizare a serviciilor comunitare de utilităti publice si de apropriere a acestora de consumator.

În prezent, o serie de contracte de atribuire a serviciilor de salubrizare au expirat si este imperios necesar să se organizeze proceduri de atribuire a contractelor în conformitate cu prevederile legislative din actele normative sus- mentionate.

Tinând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru functional al serviciilor de salubritate si a modului de organizare si functionare a acestora la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, este necesar să se introducă precizări de natură juridică si organizatorică ce vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localitătilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de mărimea acestora.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul public de salubrizare a localitătilor, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităti administrativ- teritoriale sau al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti elaborează si aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului


de salubrizare, tinând seama de prevederile legislatiei în vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de programele de dezvoltare economico- socială a unitătilor administrativ- teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.”

4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Strategiile adoptate la nivelul unitătilor administrativ- teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti vor urmări, în principal, următoarele obiective:”.

5. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au competente exclusive în ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitătilor, având următoarele atributii în domeniu:”.

6. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) să asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare care actionează în cadrul unitătii administrativ- teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată;”.

7. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Alegerea modalitătii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităti/sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitătile specifice serviciului de salubrizare se organizează si se desfăsoară pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul- cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini- cadru, elaborate si aprobate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, prin ordin al presedintelui acesteia.”

8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre unitătile administrativ- teritoriale/sectoarele municipiului Bucuresti, după caz, sau asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, si operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin:”.

9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii de validare a procedurii de delegare a gestiunii, adoptată de consiliile locale, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz.”

10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitătilor sunt cele stabilite de consiliile locale sau, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

11. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prelungirea va fi decisă, în conditiile alin. (2), de consiliul local, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz.”

12. La articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitătii administrativ- teritoriale/sectorului municipiului Bucuresti pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.”

13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii îsi pot desfăsura activitatea pe baza licentei eliberate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice si a contractului de delegare a gestiunii.”

14. La articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a consiliului local, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz, pe baza regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.

.................................................................................................

(4) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în calitate de autorităti deliberative ale unitătilor administrativ- teritoriale, împreună cu primarii, în calitate de autorităti executive si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitătilor, de respectarea de către operator a indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.”

15. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru stimularea colectării selective a deseurilor municipale, autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a stabili taxe/tarife diferentiate pe tipuri de deseuri pentru colectarea si depozitatea acestora.”

16. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate si indicatorii de performantă stabiliti de către autoritătile administratiei publice locale sau, după caz, de asociatiile de dezvoltare comunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului si prin contractele de delegare a gestiunii;”.

17. La articolul 30, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) si (2) care constituie contraventii în domeniul serviciilor de salubrizare.”

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Dumitru Pantea

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005

privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În vederea evitării oricăror întârzieri care ar putea apărea în procesul de acordare a despăgubirilor dispuse în baza dispozitiilor Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a intrării în vigoare a procedurii reglementate de cap. V1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că la momentul actual există în legislatie acte normative care prevăd modalităti diferite de acordare a despăgubirilor,

în vederea evitării oricăror inechităti în aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, fată de o categorie a populatiei si asa defavorizată,

în vederea creării posibilitătii alegerii sistemului de administrare a Fondului Proprietatea în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pentru înlăturarea oricăror disfunctionalităti de natură a întârzia procesul de înregistrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., astfel încât acesta să devină operational în cel mai scurt timp,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se agrobă.

2. La articolul 1, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. La articolul 9 alineatul (2) litera a), punctul (iii) se abrogă.

5. La articolul 9 alineatul (2) litera b), punctul (ii) se abrogă.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor,

Ingrid Zaarour

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 93.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii Publice, destinate dotărilor independente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii Publice, destinate dotărilor independente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice se realizează:

1. dotarea unitătilor sanitare din reteaua acestui minister, precum si a serviciilor publice de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de prim ajutor calificat cu ambulante destinate interventiei medicale de urgentă si transportului medical asistat, autovehicule destinate transportului sanitar neasistat si consultatiilor de urgentă la domiciliu, autospeciale de interventie la accidente colective si calamităti, masini de transport multiple victime pe targă;

2. dotarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

3. sistemul informatic de înaltă performantă pentru unitătile sanitare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 835/2007 privind autorizarea Ministerului Sănătătii Publice de a finanta achizitionarea unui sistem informatic de înaltă performantă, din venituri proprii, si pentru abrogarea unor dispozitii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Achizitia bunurilor prevăzute la art. 1 lit. a) pct. 1 si 2 se realizează de către Ministerul Sănătătii Publice prin licitatii nationale, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, iar achizitionarea sistemului informatic de înaltă performantă prevăzut la art. 1 lit. a) pct. 3 se realizează în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 835/2007.”

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.149.

 


ANEXĂ

 

Sursa de finantare

Fondurile alocate

Destinatiile de utilizare

Beneficiari

1. Cheltuieli de capital - dotări independente titlul 70 - veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice conform prevederilor titlului XI art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

202.300 mii lei,

din care: 136.300 mii lei

Dotarea cu ambulante destinate interventiei medicale de urgentă si transportului medical asistat, autovehicule destinate transportului sanitar neasistat si consultatiilor de urgentă la domiciliu, autospeciale de interventie la accidente colective si calamităti, masini de transport multiple victime pe targă. Se propune achizitionarea unui număr de 807 ambulante de diferite tipuri (A1, A2, B cu tractiune 4x2, B cu tractiune 4x4 - 530 de bucăti, C, autovehicule destinate transportului sanitar neasistat si consultatiilor de urgentă la domiciliu, autospeciale de interventie la accidente colective si calamităti, masini transport multiple victime pe targă)

Unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice si serviciile publice de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de prim ajutor calificat

 

47.600 mii lei

Echipamente hardware: 11.120 calculatoare portabile, cartele acces internet, imprimante, servicii integrare, conform Hotărârii Guvernului nr. 292/2007, cu modificările si completările ulterioare

Cabinetele de medicină de familie pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

 

18.400 mii lei

Sistem informational de înaltă performantă, conform Hotărârii Guvernului nr. 835/2007

Unitătile sanitare din municipiul Bucuresti si din judetele Arges, Bihor, Botosani, Brasov, Cluj, Constanta, Covasna, Dolj, Mures, Neamt, Sibiu, Tulcea si Timis

2. Cheltuieli de capital - dotări independente titlul 70 - venituri proprii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 59/2003 privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii, cu completările ulterioare

7.773 mii lei

Dotarea cu masini si mijloace de transport pentru activităti specifice, dotarea cu echipamente medicale, mobilier, birotică si alte active corporale

Unităti si institutii subordonate Ministerului Sănătătii Publice finantate integral de la bugetul de stat


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993

referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Plata alocatiilor de stat pentru copiii prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. b) se efectuează prin Compania Natională «Posta Română» - S.A., pe bază de file cec pentru plata alocatiilor de stat pentru copii scolari, distribuite elevilor prin unitătile de învătământ, din sumele virate lunar de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului într- un cont distinct, deschis în acest scop la Trezoreria Statului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu plătile aferente lunii septembrie 2007.

(3) Cheltuielile pentru plata alocatiei de stat pentru copii prin Compania Natională «Posta Română» - S.A. se finantează din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumei virate si se achită odată cu aceasta.

(4) Alocatiile de stat pentru copii achitate prin «Bancpost» - S.A., neridicate de persoanele în drept, se plătesc în continuare de această institutie de credit până la data de 31 decembrie 2007.

(5) La data de 3 ianuarie 2008, «Bancpost» - S.A. va vira în contul Companiei Nationale «Posta Română» - S.A., deschis la Trezoreria Statului, soldul aferent alocatiilor de stat pentru copii neridicate până la data de 31 decembrie 2007.

(6) Cheltuielile pentru plata alocatiilor de stat pentru copii din sumele prevăzute la alin. (5) se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumelor achitate lunar si se finantează din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului. Plata se face în luna următoare, pe baza deconturilor primite de la Compania Natională «Posta Română» - S.A.

(7) Până la data de 15 ianuarie 2008 «Bancpost» - S.A. va transmite Companiei Nationale «Posta Română» - S.A. componenta soldului sumei virate, în baza unei conventii încheiate între «Bancpost» - S.A., Compania Natională «Posta Română» - S.A. si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(8) Compania Natională «Posta Română» - S.A. va plăti alocatiile de stat pentru copii restante, în limita termenului legal de prescriptie, atât din sumele primite de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cât si din sumele primite de la «Bancpost» - S.A.

(9) Din conturile deschise la Trezoreria Statului Compania Natională «Posta Română» - S.A. ridică sumele în numerar necesare achitării alocatiilor de stat pentru copii, pe baza programărilor depuse la unitătile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective. Pentru sumele în numerar ridicate de Compania Natională «Posta Română» - S.A. din conturile deschise la Trezoreria Statului nu se percep comisioane.

(10) În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni Compania Natională «Posta Română» - S.A. va depune în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului sumele în numerar ridicate în luna precedentă pentru achitarea alocatiilor de stat pentru copii rămase neutilizate.

(11) Lunar, Compania Natională «Posta Română» - S.A. va vira Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sumele prescrise.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându- se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Iuliu Winkler

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.150.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea acordării unui ajutor umanitar de urgentă Unitătii Teritorial- Autonome Găgăuzia din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar de urgentă în valoare de 100.000 euro Unitătii Teritorial- Autonome Găgăuzia din Republica Moldova, pentru constituirea unui fond de rezervă de grâu alimentar.

Art. 2. - Valoarea ajutorului de urgentă prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 200 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetul Galati afectate de inundatii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat” prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor- verbale de predare- primire semnate de împuternicitul desemnat de institutia prefectului din judetul Galati.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de institutia prefectului din judetul Galati se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia prefectului din judetul Galati va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiei prefectului din judetul Galati în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea în regim de urgentă a cantitătii de 8.288 litri apă minerală, în limita sumei de 7.300 lei, finantarea realizându- se din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2007.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.155.

 


ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă

pentru populatia din judetul Galati

 

Nr. crt.

Produsul

U/M

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Apă minerală

litri

8.288

2.

Conserve de carne

kg

9.999,9

3.

Pateuri de ficat

kg

4.000

4.

Ulei rafinat din floarea- soarelui

litri

2.000

5.

Pat de campanie

buc.

100

6.

Saltele

buc.

100

 

VALOAREA:

mii lei

200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2), al art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificările si completărie ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică va utiliza spatiul necesar desfăsurării activitătii proprii, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale si Agentia Nucleară vor utiliza în continuare spatiile în care îsi desfăsoară activitatea în prezent, în mod gratuit, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Asociatia de Standardizare din România - ASRO, în calitate de organism national de standardizare, va continua să îsi desfăsoare activitatea în spatiile ocupate în prezent, pe bază de contract de închiriere încheiat cu Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Spatiul rămas poate fi pus prioritar la dispozitia altor institutii publice finantate integral de la bugetul de stat. În cazul în care nu este solicitat de astfel de institutii, spatiul poate fi închiriat unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, operatori economici sau organizatii neguvernamentale, prin licitatie publică, pe bază de contracte încheiate cu Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică în conditiile legii, având prioritate institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii. Veniturile obtinute din chirii urmează a fi virate la bugetul de stat. Închirierea se face pe baza unui contract de închiriere, care va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.

(5) Cheltuielile de întretinere si de functionare pentru spatiile si utilitătile comune ale clădirii vor fi suportate, proportional, de către deinătorii de spatii, pe bază de protocoale încheiate între Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică si institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat si, respectiv, pe baza contractelor de închiriere încheiate între Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică si ceilalti detinători de spatii.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele de închiriere a spatiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de administrator a Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se va substitui în toate litigiile care au ca obiect nerespectarea obligatiilor asumate prin contractele de închiriere, în care Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” este parte.

(3) La data încetării contractelor de închiriere prevăzute la alin. (1) acestea vor putea fi reînnoite numai cu respectarea dispozitiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, în calitate de titular al dreptului de administrare, poate încheia contracte de prestări servicii pentru a asigura buna administrare a imobilului prevăzut la art. 1, în conditiile legii.


Art. 5. - Predarea- preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 488/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 mai 2003.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.156.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea publică a statului si în administrarea Autoritătii Nationale

pentru Cercetare Stiintifică

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. D.I. Mendeleev nr. 21—25, sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică

Constructie si teren:

- suprafata construită = 8.953,17 m2

- suprafata desfăsurată = 10.922,87 m2

- suprafata terenului = 2.715 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abilitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se abilitează Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să realizeze documentele de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România.

(2) Forma si continutul documentelor de identitate prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006.

(3) Contravaloarea documentelor de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România se suportă din venituri proprii de către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în calitate de producător.

Art. 2. - (1) Documentele de identitate eliberate până la data punerii în circulatie a noilor documente de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România vor fi retrase treptat din circulatie.

(2) Valabilitatea permiselor de sedere eliberate până la data punerii în circulatie a noilor documente de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România nu se mai prelungeste după această dată.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.157.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul art. 7 alin. (4) si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 21 septembrie 2007.

Nr. 299.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

CAPITOLUL I

Organizarea Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Art.1. - Colegiul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, denumit în continuare Colegiu, este organul consultativ ce functionează pe lângă ministru, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - La sedintele Colegiului participă:

a) presedintele: ministrul internelor si reformei administrative;

b) membrii: secretarii de stat, secretarul general, adjunctul secretarului de stat sef al Departamentului de ordine si sigurantă publică, directorii generali ai unor directii generale din aparatul central, directorul Oficiului purtătorului de cuvânt, directorul Cabinetului ministrului, consilieri ai ministrului;

c) invitati permanent: directorii generali ai unor directii generale, inspectorii generali ai inspectoratelor generale, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, presedintele Corpului National al Politistilor, directorul Unitătii de politici publice;

d) secretarul Colegiului;

e) invitati: în functie de problematica analizată. Pot avea calitatea de invitati alte persoane cu functii de conducere în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si presedintii organizatiilor sindicale ale politistilor, legal constituite, reprezentative la nivelul aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau al unei institutii/structuri din subordinea/coordonarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a căror participare se solicită în scris secretarului Colegiului, împreună cu documentele care fac dovada reprezentativitătii.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Colegiului

 

Art. 3. - (1) Colegiul dezbate problemele principale privind activitatea ministerului si adoptă recomandări pentru perfectionarea managementului ministerial, îndeosebi cu privire la:

a) fundamentarea si implementarea pe etape a conceptiei generale referitoare la reforma si modernizarea ministerului si a structurilor sale componente;

b) strategiile, planificarea si programarea problematicii de interes major pentru minister, precum si la stadiul îndeplinirii actiunilor si măsurilor adoptate;

c) perfectionarea cadrului juridic de nivel superior si cu caracter intern, necesar optimizării si functionării institutiei si structurilor sale componente;

d) conceptia si realizarea cooperării între structurile ministerului, precum si între acestea si celelalte componente organizationale ale autoritătilor publice si societătii civile, care au competente în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

e) optimizarea functiei de control al procesului de management ministerial, precum si valorificarea concluziilor rezultate din exercitarea acestei functii;

f) perfectionarea relatiilor externe ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, stabilirea si îndeplinirea actiunilor si măsurilor de competentă a ministerului, ce decurg din integrarea României în structurile europene;

g) managementul resurselor umane, cu referire specială la necesarul si competenta personalului, la recrutarea, selectia, instruirea si educarea acestuia în cadrul procesului de învătământ si al activitătii de pregătire continuă, la starea si practica disciplinară în rândul efectivelor;

h) conceptia si practica privind sistemul relatiilor publice ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, promovarea unei strategii de imagine eficiente;

i) respectarea si aplicarea standardelor interne si internationale în materie de drepturi ale omului si de drept umanitar incidente prerogativelor ministerului, inclusiv solutionarea problemelor ridicate în petitii;

j) strategia asigurării bugetare si logistice a ministerului;

k) protectia socială si asistenta medicală ale personalului;

l) activitatea de studii si cercetări în cadrul ministerului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;

m) modul de organizare si desfăsurare a unor activităti specifice fiecărui inspectorat general, fiecărei directii generale si directii de specialitate;

n) alte probleme stabilite de ministrul internelor si reformei administrative.

(2) Colegiul asigură managementul procesului de elaborare a Planului strategic al ministerului, având următoarele atributii:

a) supervizează întregul proces de elaborare a Planului strategic al ministerului;

b) stabileste, pe baza propunerilor prezentate de Unitatea de politici publice, mandatul, viziunea, valorile comune si prioritătile ministerului pe termen mediu;


c) adoptă directiile de activitate ale ministerului pe baza propunerilor prezentate de Unitatea de politici publice;

d) stabileste subgrupurile de lucru care gestionează directiile de activitate ale ministerului si numeste persoanele care le conduc. Subgrupurile de lucru, după avizarea lor de către Colegiu, se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, elaborat de Unitatea de politici publice;

e) avizează Planul de actiune pentru elaborarea Planului strategic al ministerului. Proiectul Planului de actiune se elaborează de Unitatea de politici publice, iar după avizare acesta se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative;

f) adoptă varianta finală a Planului strategic, propusă de Unitatea de politici publice, care, ulterior, se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative;

g) analizează rapoartele de monitorizare si evaluare prezentate de Unitatea de politici publice referitoare la implementarea Planului strategic al ministerului;

h) avizează propunerile Unitătii de politici publice de actualizare a Planului strategic al ministerului.

(3) Gestionarea procesului de elaborare a documentelor necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (2) se asigură de către Unitatea de politici publice care colaborează cu secretariatul tehnic.

 

CAPITOLUL III

Functionarea Colegiului

 

Art. 4. - Colegiul se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, sub presedintia ministrului internelor si reformei administrative, iar în lipsa acestuia, sub conducerea persoanei desemnate de ministru.

Art. 5. - Secretarul Colegiului este directorul general al Secretariatului general.

Art. 6. - Convocarea membrilor Colegiului pentru sedintă se face de către secretarul Colegiului, de regulă, cu minimum 3 zile înainte de data desfăsurării ori în timp util în situatiile operativ justificate.

Art. 7. - (1) Materialele elaborate pentru sedintele Colegiului se supun examinării si acordului prealabil al secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea în domeniul respectiv, după care se distribuie membrilor Colegiului, în timp util.

(2) Invitatilor li se pun la dispozitie pentru studiu numai materialele la a căror dezbatere participă.

Art. 8. - Şedintele Colegiului se desfăsoară în conditiile întrunirii a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi, iar recomandările pe marginea problemelor dezbătute se adoptă prin acordul a cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenti.

Art. 9. - (1) După sedintă, secretarul Colegiului asigură, prin Secretariatul tehnic, întocmirea notei cu sarcinile rezultate din sedintele Colegiului si le distribuie către structurile responsabile.

(2) În activitătile de control de la toate nivelurile se va urmări sistematic modul în care unitătile ministerului au pus în aplicare recomandările Colegiului.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile membrilor Colegiului

 

Art.10. - Presedintele Colegiului are următoarele atributii:

a) coordonează întreaga activitate a Colegiului, asigurând cadrul necesar realizării unor dezbateri utile si eficiente pentru nevoile Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) selectează si supune dezbaterii în Colegiu problematica majoră privind domeniile de activitate specifice ministerului, sarcinile curente si de perspectivă ce rezultă din programul de guvernare;

c) conduce sedintele Colegiului si concluzionează asupra propunerilor si recomandărilor ce rezultă din dezbaterile care au avut loc în cadrul sedintelor;

d) initiază, în functie de situatiile de urgentă, convocarea Colegiului în sedintele extraordinare;

e) emite ordine sau dispune, după caz, preluarea si aplicarea în practica activitătii Ministerului Internelor si Reformei Administrative a celor mai valoroase propuneri si recomandări rezultate din sedintele Colegiului;

f) solicită unor membri ai Colegiului să raporteze în cadrul sedintelor asupra modului în care se îndeplinesc sarcinile în diferite compartimente ale ministerului sau în unitătile subordonate, problemele cu care se confruntă si propuneri;

g) aprobă, în functie de necesităti, schimbări în componenta Colegiului.

Art.11. - Secretarul Colegiului îndeplineste următoarele atributii si sarcini:

a) constituie un Secretariat tehnic care, sub îndrumarea sa directă, asigură în cadrul sarcinilor de serviciu efectuarea lucrărilor necesare bunei pregătiri si desfăsurări a sedintelor Colegiului;

b) asigură, prin Secretariatul tehnic, elaborarea proiectului ordinii de zi a sedintelor Colegiului, propune lista de invitati, data, ora si locul de întrunire, pe care le supune aprobării presedintelui;

c) informează operativ membrii Colegiului sau alti specialisti care au primit sarcina de a elabora materialele înscrise pe ordinea de zi si pe baza cărora vor avea loc dezbaterile, astfel ca acestea să poată fi distribuite membrilor Colegiului pentru studiu cu cel putin 3 zile înaintea sedintelor programate sau în timp util, în situatii operativ justificate;

d) asigură, prin Secretariatul tehnic, convocarea sedintelor ordinare si extraordinare ale Colegiului; totodată, multiplică si distribuie membrilor Colegiului si, după caz, invitatilor ordinea de zi si materialele de studiu care urmează a fi dezbătute în cadrul sedintelor;

e) asigură, prin Secretariatul tehnic, pregătirea sălii de sedintă, primirea si consemnarea prezentei membrilor Colegiului si a invitatilor, evidentiază distinct lista propunerilor si recomandările rezultate din dezbateri si din concluziile celui care a condus sedinta;

f) stabileste măsuri pentru informarea operativă a tuturor sefilor structurilor ministerului asupra sarcinilor ce le revin ca urmare a propunerilor si recomandărilor adoptate în sedintele Colegiului. De asemenea, instituie un sistem prin care să se urmărească modul în care au fost însusite si realizate aceste sarcini;

g) supune aprobării presedintelui Colegiului propuneri bine justificate privind schimbări în componenta Colegiului;

h) asigură, prin Secretariatul tehnic, organizarea si păstrarea întregii arhive a Colegiului.

Art.12 - Membrii Colegiului au, în principal, următoarele atributii si sarcini:

a) participă la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Colegiului, precum si, individual sau colectiv, la elaborarea de materiale care se supun dezbaterii în sedintele de Colegiu;

b) studiază materialele puse la dispozitie si au o contributie activă la dezbaterea acestora în cadrul sedintelor Colegiului;

c) formulează sugestii referitoare la îmbunătătirea activitătii ministerului;

d) formulează propuneri pentru o colaborare mai activă a ministerului cu organismele neguvernamentale, care sunt în contact direct si permanent cu problematica din domeniile administratiei publice si ordinii si sigurantei publice;

e) urmăresc, în domeniile si compartimentele proprii, modul în care se regăsesc si se aplică recomandările si propunerile însusite si adoptate de Colegiu;

f) selectează si propun dezbaterii Colegiului problemele specifice compartimentelor sau unitătilor pe care le coordonează;

g) formulează propuneri concrete pentru perfectionarea legislatiei în domeniul de competentă, în vederea initierii unor proiecte de acte normative având ca obiect înfăptuirea sarcinilor în domeniile din responsabilitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 340 din 20 aprilie 2007

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.292 din 17 august 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 302 din 24 septembrie 2007

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 94 din 8 mai 2007

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

 

În temeiul:

- art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 54 alin. (2) si al art. 58 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.064 din 15 martie 2007 al Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul internelor si reformei administrative si ministrul transporturilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 9 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale prevăzute la alin. (1) se referă numai la vegetale si produse vegetale supuse controlului fitosanitar.”

2. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

a) la punctul 2, denumirea punctului de lucru de tip F „Cristesti” se înlocuieste cu denumirea „Cristesti Jijia”;

b) la punctul 5, denumirea punctului de lucru de tip F „Halmeu Gară” se înlocuieste cu denumirea „Halmeu Frontieră”;

c) la punctul 7, denumirea punctului de lucru de tip F „Stamora” se înlocuieste cu denumirea „Stamora Moravita”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII,

LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 794 din 3 septembrie 2007

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 305 din 24 septembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare

a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală,

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2007, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) după primirea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor virează suma cu ordin de plată

din contul de cheltuieli bugetare în contul 50.71 «Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte», deschis în afara bugetului local pe numele consiliilor locale, la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului.”

2. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

3. În tabelul din anexa nr. 3 „Cerere de alocatii de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor prevăzute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006” la normele metodologice, textul de la nr. crt. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de beneficiari

Nr. cazuri

Subventia totală

- lei -

Subventia medie

pe beneficiari

- lei -

„1.

Tineri care la data depunerii cererii de subventionare au vârsta de până la 35 de ani”

...

...

...

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.141 din 28 iunie 2007

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 1.386 din 28 iunie 2007

 

ORDIN

privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

- Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, văzând referatul Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,

ministrul sănătătii publice si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico- dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unitătilor sanitare, în care se pot derula programe de rezidentiat, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista centrelor universitare medicale si a unitătilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidentiat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă continutul si durata rezidentiatului în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico- dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*)

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.214/1993 privind înfiintarea rezidentiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor si farmacistilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei


*) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale,

medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Pregătirea în specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor rezidenti se structurează pe programe de rezidentiat, conform programelor de învătământ elaborate de institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic acreditate, cu avizele Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Prin program de rezidentiat se întelege pregătirea rezidentilor în unul dintre domeniile de specialitate prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico- dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, efectuată într- o unitate sanitară acreditată să desfăsoare învătământ postuniversitar pentru obtinerea specialitătii.

(3) Pentru fiecare specialitate, programul de rezidentiat se desfăsoară după un curriculum de pregătire si un barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tară.

(4) Curriculele sunt propuse de institutiile de învătământ superior cu profil medico- farmaceutic uman acreditate (Bucuresti, Cluj- Napoca, Târgu Mures, Iasi, Timisoara, Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Brasov, Constanta), prin Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România si de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice si aprobate de Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(5) Curriculele aprobate se transmit tuturor institutiilor si unitătilor acreditate să desfăsoare pregătirea în specialitate si se aplică tuturor rezidentilor aflati în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico- dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală.

(6) Activitatea de pregătire teoretică si practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, este consemnată într- un document cu caracter obligatoriu, denumit în continuare Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Art. 2. - (1) În fiecare unitate sanitară acreditată pentru învătământ postuniversitar medical, medico- dentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de rezidentiat dintr- o anumită specialitate se realizează de către un coordonator/director de program, după caz, cu cel mai înalt grad didactic în specialitatea respectivă, care răspunde de buna desfăsurare si de calitatea pregătirii rezidentilor.

(2) Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie sef de sectie clinică universitară, sef de laborator sau farmacist- sef, certificat în specialitatea programului;

b) să fie cadru didactic universitar (conferentiar sau profesor) ori cercetător stiintific gradul II sau I.

(3) Pentru programul de rezidentiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizati coordonatori de program fie cadre didactice universitare în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie, fie sefi de sectie de medicină internă sau pediatrie.

(4) Nominalizările coordonatorilor de program se fac de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor institutiilor de învătământ superior cu profil medical, medico- dentar sau farmaceutic uman acreditate si cu avizul colegiilor profesionale.

Art. 3. - Coordonatorul programului de rezidentiat are următoarele atributii si responsabilităti:

a) coordonează desfăsurarea programului de rezidentiat din unitatea sanitară acreditată, în specialitatea în care are integrare clinică;

b) nominalizează îndrumătorii de formare în rezidentiat;

c) coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidentiat din unitatea sanitară respectivă;

d) urmăreste activitatea rezidentilor, repartitia acestora în serviciul de gardă si evolutia profesională a acestora;

e) urmăreste si răspunde de desfăsurarea modulelor de pregătire si organizează cursurile, conform curriculumului de specialitate, în conformitate cu prevederile art.1;

f) colaborează cu coordonatorii de program din unitătile/sectiile în care rezidentii îsi efectuează modulele complementare, în vederea asigurării conditiilor optime de desfăsurare a acestora;

g) organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice si practice, dobândite de rezidentii care au parcurs programul de rezidentiat;

h) cooptează rezidenti în cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce.

Art. 4. - (1) Programul de rezidentiat în medicină de urgentă este coordonat de către un director de program, care trebuie să îndeplinească una dintre următoarele conditii:

a) să fie cadru didactic universitar (sef de lucrări, conferentiar sau profesor) de la disciplina medicină de urgentă;

b) să fie medic primar medicină de urgentă sau medic specialist medicină de urgentă, cu 5 ani vechime în unitate de primire urgente;

c) să fie medic primar anestezie si terapie intensivă sau specialist anestezie si terapie intensivă, cu 5 ani vechime în unitate de primire urgente.

(2) Nominalizările directorilor de program se fac de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor institutiilor de învătământ superior cu profil

medical, medico-dentar sau farmaceutic uman acreditate si cu avizul colegiilor profesionale.

Art. 5. - Directorul de program de rezidentiat în medicină de urgentă are următoarele atributii si responsabilităti:

a) coordonează desfăsurarea programului de rezidentiat la nivelul centrelor universitare acreditate, conform prevederilor art. 1;

b) nominalizează responsabilii de formare în rezidentiat medicină de urgentă si coordonează activitatea acestora;

c) coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidentiat din unitatea sanitară respectivă;

d) urmăreste si răspunde de pregătirea practică în cadrul modulelor si organizează cursurile- conferintă, conform curriculumului de pregătire;

e) organizează examenul final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice si practice dobândite de rezidentii care au parcurs programul de rezidentiat.

Art. 6. - Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe programe de rezidentiat.

Art. 7. - Un îndrumător sau un responsabil de formare în rezidentiat poate instrui un număr de maximum 5 rezidenti, incluzând si medicii aflati la pregătire în a doua specialitate. În functie de particularitătile curriculare ale specialitătii si ale unitătii de pregătire, coordonatorul sau directorul de program poate stabili un număr mai mic de 5 rezidenti pentru fiecare îndrumător sau responsabil de formare în rezidentiat aflat în coordonarea sa, în vederea asigurării unei pregătiri adecvate.

Art. 8. - Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidentiat trebuie să îndeplinească una dintre următoarele conditii:

a) să fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau primar în specialitatea programului de rezidentiat, doctorand sau cu titlul stiintific de doctor;

b) să fie medic primar sau specialist, cu vechime de minimum 5 ani în specialitatea programului de rezidentiat, cu activitate în unitatea sanitară acreditată în care se derulează programul de pregătire a rezidentului;

c) să fie cercetător stiintific grad I sau II, cu activitate de cercetare în unitatea sanitară acreditată în care se derulează programul de instruire a rezidentului;

d) pentru specialitatea medicină de familie, să fie medic primar chirurgie generală, medicină internă, obstetrică- ginecologie, pediatrie, pentru modulele respective, respectiv medic primar sau specialist medicină de familie, pentru modulul de dispensar.

Art. 9. - Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidentiat are următoarele atributii si responsabilităti:

a) urmăreste evolutia pregătirii în specialitate a rezidentilor din cadrul unitătii sanitare respective, indiferent de anul de pregătire al acestora;

b) verifică si răspunde, sub semnătură si parafă, de parcurgerea baremului practic din curriculumul de pregătire, consemnate în caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului;

c) organizează seminarii si discutii periodice, cel putin 4 ore/săptămână, cu rezidentii, pe teme specifice din curriculumul de pregătire, prezentări de cazuri, de articole si actualităti în domeniu;

d) participă la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.

Art. 10. - (1) Cadrele didactice coordonatori de program de rezidentiat sau îndrumători de rezidentiat sunt normate în cadrul institutiilor de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditate pentru activitatea de pregătire pe durata programului.

(2) Îndrumătorii de rezidentiat care nu sunt cadre didactice beneficiază de 40 de credite de educatie medicală continuă, în domeniul specialitătii pe care o practică, pentru fiecare an de activitate de instruire.


Drepturile si obligatiile rezidentilor

Art. 11. - (1) Rezidentii au obligatia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii următoarele aspecte:

a) lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului si, după caz, a manoperelor/ procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate si parafate de îndrumătorul de rezidentiat;

b) data efectuării fiecărei gărzi, semnată si parafată de medicul sef de gardă;

c) detasările, perioada acestora si modulele efectuate pe durata detasării, cu avizul coordonatorului de program;

d) modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările si rezultatele obtinute, cu semnătura si parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;

e) manifestările de educatie medicală continuă la care a participat, cu numărul diplomei de participare;

f) lucrările stiintifice comunicate/publicate, în situatia în care respectivele manifestări stiintifice sunt elaborate sau finantate cu sprijinul coordonatorului de program;

g) studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacientilor inclusi în studiile clinice sau activitătile stiintifice respective.

(2) Acuratetea datelor consemnate în Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este certificată prin semnătură si parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidentiat.

(3) Doctoranzii cu frecventă confirmati în rezidentiat pot efectua concomitent pregătirea în rezidentiat si stagiul de doctorat cu frecventă, în măsura în care conducerea universitătilor de medicină si farmacie asigură efectuarea stagiului de doctorat în cursul după- amiezii. În caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecventă se suspendă calitatea de rezident.

(4) Stagiul de doctorat în stiinte medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidentiat.

Art. 12. - (1) Rezidentii au obligatia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de pregătire.

(2) Rezidentii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată depăseste cel putin dublul duratei concediului).

(3) Rezidentii în specialitatea medicină de familie efectuează modulele de pregătire în conformitate cu curriculumul si baremul de activităti practice, în functie de capacitatea unitătilor sanitare publice acreditate.

(4) După fiecare modul de pregătire, rezidentii au obligatia să îsi informeze coordonatorul sau directorul de program asupra etapei pregătirii.

(5) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidentii sustin un examen cu probă teoretică si practică, din tematica prevăzută în baremul de activităti. Prezentarea la examenul de modul este conditionată de parcurgerea baremului curricular, confirmată de îndrumătorul de rezidentiat, prin Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

(6) Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7,00. În cazul nepromovării examenului, rezidentii pot fi reevaluati de 2 ori într- un termen de maximum 6 luni.

(7) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage excluderea din rezidentiat, cu exceptia cazurilor justificate (graviditate, afectiuni medicale, contracte de studii în străinătate etc.).

Art. 13. - Rezidentii au dreptul să examineze pacientii, să aplice solutii terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizând abilitătile dobândite, în conformitate cu nivelul lor de pregătire.

Art. 14. - Rezidentii efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, participând la întreaga activitate din unitatea sanitară în care îsi desfăsoară instruirea, în limita programului legal de muncă.

Art. 15. - Rezidentii au dreptul să utilizeze pentru informarea de specialitate bibliotecile universitare si ale spitalelor în care efectuează stagiile de rezidentiat, bibliotecile electronice cu profil medical si de cercetare din institutiile sau unitătile sanitare acreditate.

Art. 16. - (1) Rezidentii pot participa la diverse forme de pregătire – cursuri, stagii si altele – conferinte si congrese în domeniul specialitătii, organizate pe plan national sau international, după informarea coordonatorului sau directorului de program si cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Stagiile de pregătire efectuate în afara României pot fi recunoscute de către Ministerul Sănătătii Publice, în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor documente: fotocopii si traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritătile competente din tările respective si avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 17. - (1) Rezidentiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara României, însotirea sotului/sotiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu de boală, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani si altele, potrivit legii.

(2) Întreruperile de rezidentiat, cu exceptia stagiilor de pregătire efectuate în afara României si recunoscute, duc la prelungirea rezidentiatului cu perioada respectivă.

(3) Întreruperea nejustificată a rezidentiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calitătii de rezident.

Art. 18. - Coordonatorul, directorul de program, respectiv îndrumătorul sau responsabilul de rezidentiat sunt abilitati să urmărească si activitatea de pregătire a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor specialisti/primari aflati în pregătire în a doua specialitate cu taxă, în conditiile prevăzute pentru rezidenti prin prezentul ordin.

Art. 19. - (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti aprobă detasarea rezidentilor din centrul universitar de pregătire în alte centre universitare pentru efectuarea unor module de pregătire, cu informarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) În scopul detasării, indiferent de motiv, rezidentul prezintă acordul coordonatorilor sau directorilor de program de rezidentiat din centrul de pregătire în care a fost confirmat si, respectiv, centrul în care urmează să se detaseze, precum si avizul unitătii de încadrare, în cazul centrului universitar Bucuresti.

(3) Pe perioada detasării, responsabilitatea de pregătire, drepturile si obligatiile care decurg din aceasta revin institutiei de învătământ superior unde rezidentul se detasează.

Art. 20. - (1) Schimbarea centrului universitar de pregătire se aprobă de către Ministerul Sănătătii Publice.

(2) În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidentul va prezenta avizele conducerii universitătilor de medicină si farmacie din centrele implicate, avizul autoritătii de sănătate publică si al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se pregătească. Rezidentii în medicină de familie vor prezenta numai avizul autoritătilor de sănătate publică si al coordonatorilor de program, de plecare si de primire.

Art. 21. - (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti pune la dispozitia autoritătilor de sănătate publică programul de evidentă informatică a rezidentilor privind modulele de pregătire si unitătile sanitare acreditate, precum si coordonatorii, respectiv directorii de program de rezidentiat din fiecare specialitate.

(2) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor institutiilor de învătământ medical superior acreditate, pune la dispozitia autoritătilor de sănătate publică numărul de locuri de pregătire, pe unităti sanitare acreditate si coordonatori sau directori de program.

(3) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, prin autoritătile de sănătate publică, repartizează rezidentii, conform programului curricular stabilit, în unitătile sanitare acreditate, în limita locurilor disponibile, cu avizul coordonatorilor, respectiv al directorilor de program. Repartizarea rezidentilor în unitătile sanitare acreditate se va face în limita numărului de locuri stabilit, pe baza exprimării preferintelor, în ordinea punctajului obtinut la concursul de rezidentiat.

(4) Autoritătile de sănătate publică transmit lunar Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti sau la cererea acestuia modificările privind distributia rezidentilor din unitătile sanitare acreditate.

Art. 22. - Carnetul de rezident si Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului personalizate, precum si curriculumul de pregătire se tipăresc de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si se distribuie contra cost rezidentilor.

Art. 23. - Pe perioada pregătirii, rezidentii pot închiria cu prioritate un loc de cazare în căminele universitare, spatiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate, din centrul unde au fost repartizati ori detasati, cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea finală a pregătirii si obtinerea certificatului de specialist

Art. 24. - (1) Evaluarea finală a pregătirii prin rezidentiat are loc sub forma examenului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, organizat de către Ministerul Sănătătii Publice, în două sesiuni pe an, prin Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a programului de pregătire, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidentiat, în baza Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului.

(2) Examenul de medic specialist se organizează numai în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice din curriculumul de pregătire.

(3) Pentru sustinerea examenului de medic specialist rezidentul poate opta pentru unul dintre centrele universitare în care a efectuat pregătirea.

Art. 25. - (1) Comisiile de examen de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist au următoarea componentă:

- un presedinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de rezidentiat;

- 2 membri, din care cel putin un cadru didactic universitar de predare din specialitate; în acest caz, al doilea membru va avea gradul de medic primar cu titlul stiintific de doctor;

- un secretar de comisie, nominalizat de presedintele comisiei.

(2) Probele examenului de medic specialist se desfăsoară conform normelor metodologice generale elaborate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si aprobate de ministrul sănătătii publice. Formularea subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corectură si întreaga responsabilitate a desfăsurării examenului revin comisiei de examen.

Art. 26. - (1) Examenul de medic specialist cuprinde următoarele probe:

a) proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din curriculumul de pregătire, cu durată de 3 ore;

b) probe clinice/practice.

(2) Candidatul este confirmat medic specialist dacă promovează cu minimum nota 7,00 fiecare probă a examenului. Candidatul se poate prezenta la examenul de medic specialist în sesiunile organizate de Ministerul Sănătătii Publice în decurs de 2 ani de la încheierea pregătirii în rezidentiat.

Art. 27. - Metodologia generală de desfăsurare a examenului de medic, medic dentist, farmacist specialist se aprobă pentru fiecare sesiune de Ministerul Sănătătii Publice, la propunerea Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE

de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unitătilor sanitare în care se pot derula programe de rezidentiat

 

Art. 1. - Centrele universitare si unitătile sanitare în care se desfăsoară activitătile de pregătire a rezidentilor se evaluează si se acreditează pentru un interval de cel mult 5 ani. Reacreditarea acestora se face de către o comisie formată din 3 coordonatori de programe de rezidentiat (3 directori de program în cazul specialitătii medicină de urgentă), 2 îndrumători de formare în rezidentiat, un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice, un reprezentant al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 2. - Comisia de acreditare/reacreditare se desemnează prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 3. - Criteriile de acreditare a centrelor si unitătilor sanitare în care se desfăsoară programele de rezidentiat sunt:

I. Criterii generale

Acreditarea unei unităti sanitare pentru pregătire în specialitate se face pe baza următoarelor criterii:

a) să aibă în componentă sectii clinice universitare care asigură asistentă medicală, desfăsoară activitate de învătământ, cercetare stiintifică- medicală si de educatie continuă;

b) să aibă o structură de servicii care acordă asistentă medicală de specialitate unui număr de pacienti suficient de mare si variabil ca patologie, pentru a asigura acoperirea în totalitate a baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice pentru modulul specialitătii acreditate pentru pregătire în rezidentiat;

c) să includă ca îndrumători personal didactic autorizat sau medici specialisti cu experientă de cel putin 5 ani în domeniul specialitătii respective, care să asigure formarea si îndrumarea rezidentilor pe durata modulelor în domeniul respectiv.

II. Criterii specifice

Unitătile sanitare în care se desfăsoară programe de rezidentiat în specialitatea medicină de familie sunt:

a) cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfăsoară activitate medici primari sau specialisti medicină de familie;

b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic si tratament încadrate cu medici primari sau specialisti, confirmati în specialitătile corespondente din curriculă.


 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

centrelor universitare medicale si a unitătilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidentiat*)

 

3.1. Lista centrelor universitare si a unitătilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidentiat

 

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Arad

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

Arad

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. Salvador Vuia” Arad

Arad

Spitalul Clinic Municipal Arad

Brasov

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov

Brasov

Spitalul Clinic de Copii Brasov

Brasov

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brasov

Bucuresti

Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Gr. Alexandrescu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă de Chirugie Plastică Reparatorie si Arsuri Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „Filantropia” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro- Maxilo- Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „Colentina” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Ortopedie si TBC Osteoarticular „Foisor” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Pantelimon” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic Caritas „Acad. N. Cajal” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „Coltea” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „N. Malaxa” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. V. Babes” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Dermato- venerologie „Prof. Dr. S. Longhin” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „M.S. Curie” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă „Bagdasar- Arseni” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă „Elias” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Ioan” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucuresti

Bucuresti

Centrul Metodologic de Reumatologie „Dr. I. Stoia” Bucuresti

Bucuresti

Centrul Clinic de Urgente de Boli Cardio- Vasculare al Armatei (M.Ap.N.)

Bucuresti

Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „V. Babes” Bucuresti

 

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Bucuresti

Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

Bucuresti

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Endocrinologie „CI. Parhon” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

Bucuresti

Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Bucuresti

Institutul de Virusologie „St. S. Nicolau” Bucuresti

Bucuresti

Institutul National de Medicină Sportivă

Bucuresti

Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

Bucuresti

Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila” - MAPN

Bucuresti

Spitalul Militar de Urgentă „Prof. Dr. D. Gerota” - MI

Bucuresti

Spitalul Universitar CF Witing Bucuresti - MTTC

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic Municipal Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Institutul Inimii „Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricută” Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Institutul de Medicină Legală Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Institutul de Sănătate Publică Cluj- Napoca

Cluj- Napoca

Spitalul Universitar CF Cluj- Napoca - MTTC

Constanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

Constanta

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Constanta

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Constanta

Spitalul Universitar CF Constanta - MTTC


ANEXĂ

 

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Craiova

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

Craiova

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Craiova

Centrul de Cardiologie Craiova

Craiova

Institutul de Medicină Legală Craiova

Craiova

Spitalul Universitar CF Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Urgentă Militar „Dr. Stefan Odobleja” Craiova

Galati

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galati

Galati

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf. Ioan” Galati

Iasi

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Spiridon” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Treime” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Urgente „Sf. Ioan” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf. Maria” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic Obstetrică- Ginecologie „Elena Doamna” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Cuza Vodă” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Iasi

Spitalul Clinic „Dr. CI. Parhon” Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Iasi

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. GIM Georgescu” Iasi

Iasi

Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

Iasi

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iasi

Iasi

Institutul de Medicină Legală Iasi

Iasi

Institutul de Sănătate Publică Iasi

Iasi

Spitalul Universitar CF Iasi - MTTC

Iasi

Spitalul Clinic Militar de Urgentă „Dr. I. Czihac” Iasi

Oradea

Spitalul Clinic Judetean Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu” Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic Militar de Urgentă „Avram Iancu” Oradea

Sibiu

Spitalul Clinic Judetean Sibiu

Sibiu

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Târgu Mures

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

Târgu Mures

Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

Târgu Mures

Institutul de Medicină Legală Târgu Mures

Târgu Mures

Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

Timisoara

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara

Timisoara

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Timisoara


 

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Timisoara

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. D. Popescu” Timisoara

Timisoara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Timisoara

Institutul de Sănătate Publică Timisoara

Timisoara

Institutul de Medicină Legală Timisoara

Timisoara

Spitalul Universitar CF Timisoara - MTTC

Timisoara

Spitalul Militar de Urgentă Timisoara

*) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.

 

3.2. Unităti sanitare judetene, municipale si orăsenesti acreditate pentru pregătire în medicina de familie

Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Cluj- Napoca

Alba

Spitalul Judetean de Urgentă Alba Iulia

Bucuresti

Arges

Spitalul Judetean Pitesti

Bucuresti

Arges

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Bucuresti

Arges

Spitalul Municipal Câmpulung

Bucuresti

Arges

Spitalul Militar de Urgentă „Ion Jianu” Pitesti

Iasi

Bacău

Spitalul Judetean de Urgentă Bacău

Iasi

Bacău

Spitalul de Pediatrie Bacău

Iasi

Bacău

Spitalul Municipal Onesti

Iasi

Bacău

Spitalul Municipal de Urgentă Moinesti

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beius

Oradea

Bihor

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Oradea

Bihor

Spitalul General CF Oradea

Cluj- Napoca

Bistrita- Năsăud

Spitalul Judetean Bistrita

Iasi

Botosani

Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Copii Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Iasi

Botosani

Spitalul Municipal Dorohoi

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Urgentă Judetean Brăila

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie Brăila

Bucuresti

Brăila

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila

Brasov

Brasov

Spitalul Municipal Făgăras

Brasov

Brasov

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

Brasov

Brasov

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Brasov

Brasov

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

Brasov

Brasov

Spital General CF Brasov

Bucuresti

Bucuresti

Spitalul General CF nr. 2 Bucuresti - MTTC

Bucuresti

Bucuresti

Spitalul Militar de Urgentă „Prof.Dr. D. Gerota” - MI

Bucuresti

Bucuresti

Spitalul de Urgentă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” - SRI

Bucuresti

Bucuresti

Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” Bucuresti - MJ

Bucuresti

Buzău

Spitalul Judetean Buzău

Bucuresti

Călărasi

Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi

Bucuresti

Călărasi

Spitalul Municipal Oltenita


 

Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Timisoara

Caras- Severin

Spitalul Judetean Resita

Timisoara

Caras- Severin

Spitalul Municipal de Urgentă Caransebes

Cluj- Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Dej

Cluj- Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Turda

Cluj- Napoca

Cluj

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Constantin Papilian” Cluj

Constanta

Constanta

Spitalul Municipal Mangalia

Constanta

Constanta

Spitalul Municipal Medgidia

Constanta

Constanta

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanta - MAPN

Târgu Mures

Covasna

Spitalul Judetean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

Bucuresti

Dâmbovita

Spitalul Judetean Târgoviste

Craiova

Dolj

Spitalul Filisanilor - Filiasi

Craiova

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

Iasi

Galati

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie „Buna Vestire” Galati

Iasi

Galati

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Iasi

Galati

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Iasi

Galati

Spitalul de Boli Infectioase „Cuvioasa Parascheva” Galati

Iasi

Galati

Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna” Galati

Iasi

Galati

Spitalul General CF Galati

Iasi

Galati

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Aristide Serfioti” Galati

Bucuresti

Giurgiu

Spitalul Judetean Giurgiu

Craiova

Gorj

Spitalul Judetean Târgu Jiu

Târgu Mures

Harghita

Spitalul Judetean Miercurea- Ciuc

Târgu Mures

Harghita

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Timisoara

Hunedoara

Spitalul Judetean Deva

Timisoara

Hunedoara

Spitalul Municipal „A. Simionescu” Hunedoara

Timisoara

Hunedoara

Spitalul de Urgentă Petrosani

Bucuresti

Ialomita

Spitalul Judetean de Urgentă Slobozia

Iasi

Iasi

Spitalul Municipal Pascani

Iasi

Iasi

Spitalul Orăsenesc Târgu Frumos

Iasi

Iasi

Spitalul General CF Pascani

Bucuresti

Ilfov

Spitalul Judetean Ilfov „Sf. Împărati Constantin si Elena”

Bucuresti

Ilfov

Spitalul Orăsenesc „Dr. Maria Burghele” Buftea

Bucuresti

Ilfov

Spitalul de Psihiatrie „Domnita Bălasa”

Cluj- Napoca

Maramures

Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Constantin Opris” Baia Mare

Cluj- Napoca

Maramures

Spitalul de Boli Infectioase, Dermato- venerologie si Psihiatrie Baia Mare

Cluj- Napoca

Maramures

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Cluj- Napoca

Maramures

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

Cluj- Napoca

Maramures

Spitalul Orăsenesc Viseu de Sus

Timisoara

Mehedinti

Spitalul Judetean Drobeta- Turnu Severin

Timisoara

Mehedinti

Spitalul Municipal Orsova


 

Centrul universitar de îndrumare

Judetul

Unitatea sanitară

Timisoara

Mehedinti

Spital General CF Drobeta- Turnu Severin

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară” Reghin

Târgu Mures

Mures

Spitalul Municipal Sighisoara

Iasi

Neamt

Spitalul Judetean de Urgentă Piatra- Neamt

Iasi

Neamt

Spitalul Municipal de Urgentă Roman

Craiova

Olt

Spitalul Judetean Slatina

Craiova

Olt

Spitalul Municipal Caracal

Bucuresti

Prahova

Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul Municipal Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti

Bucuresti

Prahova

Spitalul Municipal Câmpina

Bucuresti

Prahova

Spitalul General CF Ploiesti

Cluj- Napoca

Sălaj

Spitalul Judetean Zalău

Cluj- Napoca

Sălaj

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

Cluj- Napoca

Satu Mare

Spitalul Judetean Satu Mare

Sibiu

Sibiu

Spitalul Municipal Medias

Sibiu

Sibiu

Spitalul Orăsenesc Cisnădie

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda” Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul General CF Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu

Iasi

Suceava

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Iasi

Suceava

Spitalul Municipal Rădăuti

Bucuresti

Teleorman

Spitalul Judetean Alexandria

Timisoara

Timis

Spitalul Municipal Lugoj

Timisoara

Timis

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Victor Popescu” Timisoara

Constanta

Tulcea

Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie Râmnicu Vâlcea

Craiova

Vâlcea

Spitalul Municipal Drăgăsani

Iasi

Vaslui

Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui

Iasi

Vaslui

Spitalul Municipal de Adulti Bârlad

Iasi

Vrancea

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani

Iasi

Vrancea

Spitalul Municipal Adjud

Iasi

Vrancea

Spitalul Militar de Urgentă „Dr. Alexandru Popescu” Focsani

 

3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidentiat în medicina de urgentă

• Bucuresti;

• Cluj- Napoca;

• Craiova;

• Iasi;

• Târgu Mures;

• Timisoara

NOTĂ:

- acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice si a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

- rezidentii în medicina de urgentă aflati în alte centre universitare decât cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 10.016 din 26 septembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.295/2007, până în data de 31 octombrie 2007, pentru distributia angro de medicamente.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.659.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului „Clădire”, Str. Banului nr. 2, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)-(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dosarele de declasare nr. 3.271 din 21 mai 2007, nr. 3.584 din 5 iunie 2006, nr. 1.455 din 5 martie 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 151/E din 30 mai 2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Clădire”, Str. Banului nr. 2, sectorul 1, municipiul Bucuresti, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B- II- m- B- 18074, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2007.

Nr. 2.534.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007

privind marketingul fondului de pensii administrat privat

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 18 septembrie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare- reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 29/2007

pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

 

Având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56 din data de 25 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 17 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) denumirea societătii să nu includă cuvântul «broker»;”.

2. La articolul 18 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului;”.

3. La articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) contractele de mandat semnate, inclusiv anexele la acestea;”.

4. La articolul 31 alineatul (1), litera c) se abrogă.

5. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311), cu următorul cuprins:

„Art. 311). - În situatia în care un agent solicită rezilierea contractului de mandat, administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică are obligatia ca în termen de 5 zile de la solicitarea agentului să notifice Comisia în vederea retragerii avizului acestuia.”