MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 octombrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

279. - Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

904. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

281. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

906. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.239. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

1.256. - Hotărâre pentru aprobarea proiectelor selectate si finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

1.260. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi

 

1.267. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.437/1.198/698. - Ordin al ministrului culturii si cultelor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Proiectele de legi sau propunerile legislative privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit prevederilor alin. (1), se înaintează Parlamentului în vederea adoptării, după consultarea prealabilă prin referendum, în conditiile legii, a cetătenilor din unitătile administrativ-teritoriale respective.

(3) Referendumul se organizează numai în unitatea administrativ-teritorială sau în localitatea componentă a cărei denumire urmează a fi schimbată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 904.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti administrează, în numele Ministerului Sănătătii Publice, locuintele construite de către Agentia Natională pentru Locuinte în cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, Subprogramul privind constructia locuintelor în regim de închiriere, de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, sau prin alte surse de finantare pe terenurile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice. Activitatea de administrare se reglementează prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 906.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.239.

 

 

BANCA MONDIALĂ

1818 H Street N.W.

(202) 473-3000

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

Washington D.C. 20433 S.U.A.

 

 

Telex: INTBAFRAD

Telex: INDEVAS

 

 

6 martie 2007

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru:

Referitor: România,

 

Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare (Împrumut nr. 4258 - RO) - Tabelul de amortizare modificat

Transmitem prin aceasta un grafic de amortizare revizuit cuprinzând datele si sumele ce urmează a fi plătite în cadrul Acordului de împrumut pentru Împrumutul nr. 4258 - RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 23 ianuarie 1998. Acest tabel înlocuieste sumele specificate în anexa nr. 3 la acordul de împrumut mentionat si reflectă anularea sumei de 878.592,10 dolari S.U.A., confirmată prin scrisoarea noastră datată 30 noiembrie 2006.

V-am fi recunoscători dacă ne-ati confirma primirea graficului de amortizare revizuit.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director,

Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXĂ

 

Copii: Excelentei Sale Vasile Blaga

Ministrul administratiei si internelor

Bucuresti, România

Domnului Bogdan Drăgoi

Secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Mihai Busuioc

Director

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Bucuresti, România

Domnului Stefan Petrescu

Director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Herman Wijffels

Director executiv

Banca Mondială

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

SCHEMA DE AMORTIZARE

(sume exprimate în dolari S.U.A.)

 

Tara: ROMÂNIA

Împrumutat: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Prima dată de rambursare: 15 mai 2003

Ultima dată de rambursare: 15 noiembrie 2017

Împrumut număr: BIRD 42580

Valoare: 25.500.000

Anulări: 878.592,10

Data scadentei

Sume de rambursat

Anulări/Transferuri

Plăti anticipate

Sume de rambursat modificate

15 mai 2003

535.000

0

0

535.000

15 noiembrie 2003

550.000

0

0

550.000

15 mai 2004

565.000

0

0

565.000

15 noiembrie 2004

585.000

0

0

585.000

15 mai 2005

600.000

0

0

600.000

15 noiembrie 2005

620.000

0

0

620.000

15 mai 2006

640.000

0

0

640.000

15 noiembrie 2006

655.000

0

0

655.000

15 mai 2007

675.000

-28.600

0

646.400

15 noiembrie 2007

700.000

-29.700

0

670.300

15 mai 2008

720.000

-30.500

0

689.500

15 noiembrie 2008

740.000

-31.400

0

708.600

15 mai 2009

765.000

-32.400

0

732.600

15 noiembrie 2009

785.000

-33.300

0

751.700

15 mai 2010

810.000

-34.300

0

775.700

15 noiembrie 2010

835.000

-35.400

0

799.600

15 mai 2011

860.000

-36.500

0

823.500

15 noiembrie 2011

885.000

-37.500

0

847.500

15 mai 2012

915.000

-38.800

0

876.200

15 noiembrie 2012

940.000

-39.900

0

900.100

15 mai 2013

970.000

-41.100

0

928.900

15 noiembrie 2013

1.000.000

-42.400

0

957.600

15 mai 2014

1.030.000

-43.700

0

986.300

15 noiembrie 2014

1.060.000

-44.900

0

1.015.100

15 mai 2015

1.090.000

-46.200

0

1.043.800

15 noiembrie 2015

1.125.000

-47.700

0

1.077.300

15 mai 2016

1.160.000

-49.200

0

1.110.800

15 noiembrie 2016

1.195.000

-50.600

0

1.144.400

15 mai 2017

1.230.000

-52.100

0

1.177.900

15 noiembrie 2017

1.260.000

-52.392,10

0

1.207.607,90

TOTALURI:

25.500.000

-878.592,10

0

24.621.407,90

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectelor selectate si finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de

spatii verzi în localităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă proiectele selectate în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, sesiunea 27 iulie - 15 august 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumelor alocate pentru proiectele selectate se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.256.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE SELECTATE

în sesiunea 27 iulie - 15 august 2007 care se finantează din Programul national de îmbunătătire

a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Nr. crt.

Localitatea

Judetul

Titlul proiectului

Suma alocată

1

2

3

4

5

1.

Municipiul Bucuresti - sectorul 6

Bucuresti

Amenajări peisagistice în parcul Iuliu Maniu - Fabricii

2.000.000 lei

2.

Municipiul Oradea

Bihor

Amenajarea parcului dendrologic în Santul Cetătii Oradea

1.397.016 lei

3.

Municipiul Botosani

Botosani

Reabilitarea grădinii publice Mihai Eminescu Botosani

1.000.000 lei

4.

Municipiul Drăgăsani

Vâlcea

Amenajarea grădinii publice în Drăgăsani

522.100 lei

5.

Municipiul Bacău

Bacău

Amenajarea parcului din Bd. Unirii nr. 3, Bacău

1.544.605 lei

6.

Orasul Alesd

Bihor

Realizarea zonei de agrement Alesd - Tinăud

1.000.000 lei

7.

Municipiul Sighetu Marmatiei

Maramures

Amenajarea parcului Grădina Morii

333.311 lei

8.

Municipiul Turda

Cluj

Amenajarea parcului public de agrement în cartierul Oprisani, reabilitarea si extinderea parcurilor publice existente - Tineretului si Turda Nouă

1.500.000 lei

9.

Municipiul Salonta

Bihor

Amenajarea parcului de agrement

651.328 lei

10.

Orasul Măcin

Tulcea

Proiect de reabilitare si reamenajare a parcului Tineretului

400.000 lei

11 .

Municipiul Reghin

Mures

Amenajarea de parcuri publice si locuri de joacă pentru copii

1.146.879 lei

12.

Orasul Geoagiu

Hunedoara

Amenajarea parcului din statiunea Geoagiu-Băi

400.000 lei

13.

Municipiul Deva

Hunedoara

Parcul Bejan, Deva

1.500.000 lei

 

1

2

3

4

5

14.

Municipiul Vaslui

Vaslui

Amenajarea zonei de agrement a parcului Movas, Vaslui

1.500.000 lei

15

Municipiul Miercurea-Ciuc

Harghita

Amenajarea împrejurimii cetătii Mikó din Miercurea-Ciuc

1.500.000 lei

16.

Comuna Răducăneni

Iasi

Amenajarea parcului dendrologic din comuna Răducăneni

500.000 lei

17.

Comuna Gilău

Cluj

Amenajarea de spatii verzi si locuri de joacă pentru copii în satul Gilău si în satul Somesul Rece, comuna Gilău

183.201 lei

18.

Municipiul Oltenita

Călărasi

Amenajare de spatii verzi, a parcului de distractii Arges din municipiul Oltenita

1.500.000 lei

19.

Municipiul Baia Mare

Maramures

Reabilitarea de spatii verzi în zona centrală - parc Mara

700.000 lei

20.

Municipiul Satu Mare

Satu Mare

Reamenajarea de spatii verzi si terenuri de joacă în cartierele Carpati I, Carpati II si Micro 17

2.000.000 lei

21.

Orasul Odobesti

Vrancea

Amenajarea parcului orăsenesc Odobesti

400.000 lei

22.

Orasul Chitila

Ilfov

Parc verde în orasul Chitila - parc dendrologic peisajer Chitila Verde, componentă a strategiei de dezvoltare a orasului Chitila

1.000.000 lei

23.

Municipiul Sfântu Gheorghe

Covasna

Amenajări peisagistice pentru reabilitarea parcului central din municipiul Sfântu Gheorghe

550.000 lei

24.

Orasul Stei

Bihor

Îmbunătătirea calitătii mediului la nivelul orasului Stei, prin crearea unor noi spatii verzi si amenajarea unui parc de joacă în cartierul Petriceni, orasul Stei

102.930 lei

25.

Orasul Iernut

Mures

Amenajarea parcului Urban, orasul Iernut

1.000.000 lei

26.

Comuna Ozun

Covasna

Parc de agrement Ozun

500.000 lei

27.

Comuna Modelu

Călărasi

Înfiintare parc verde, comuna Modelu

500.000 lei

28.

Municipiul Dej

Cluj

Reamenajare si extindere de zone verzi si de agrement în municipiul Dej

500.000 lei

29.

Orasul Sovata

Mures

Amenajarea parcului public în statiunea Sovata

400.000 lei

30.

Orasul Somcuta Mare

Maramures

Modernizarea, extinderea si crearea spatiilor verzi în orasul Somcuta Mare

474.033 lei

31.

Orasul Ardud

Satu Mare

Amenajarea spatiilor verzi, a scuarurilor în centrul orasului Ardud

396.292 lei

32.

Municipiul Marghita

Bihor

Extinderea si amenajarea spatiilor verzi în municipiul Marghita

500.000 lei

33.

Comuna Culciu

Satu Mare

Amenajarea spatiilor verzi în centrul comunei Culciu; programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

146.000 lei

34.

Comuna Corunca

Mures

Amenajarea peisagistică a centrului comunei Corunca

500.000 lei

35.

Comuna Holboca

Iasi

Amenajare scuar în localitatea Dancu, comuna Holboca

248.138 lei

36.

Orasul Gura Humorului

Suceava

Reabilitarea si extinderea spatiului verde Lunca Moldovei, faza I

500.000 lei

37.

Comuna Limanu

Constanta

Amenajare de spatii verzi în comuna Limanu

500.000 lei

38.

Comuna Doba

Satu Mare

Spatii verzi pentru comuna Doba

500.000 lei

39.

Municipiul Urziceni

Ialomita

Reabilitarea parcului Tineretului din municipiul Urziceni; amenajare peisagistică

400.000 lei

 

1

2

3

4

5

40.

Municipiul Aiud

Alba

Amenajarea intersectiei dintre Str. Morii cu Str. Băilor si str. Körösi Csoma Sándor din Aiud cu lucrările aferente zonelor verzi si mobilier urban

64.913 lei

41.

Comuna Drăgănesti-Vlasca

Teleorman

Reabilitarea parcului comunal, comuna Drăgănesti-Vlasca, satul Drăgănesti-Vlasca

250.000 lei

42.

Comuna Plosca

Teleorman

Amenajarea parcului comunal Plosca

500.000 lei

43.

Comuna Corbu

Constanta

Amenajarea parcului public în comuna Corbu

500.000 lei

44.

Comuna Cogealac

Constanta

Amenajarea peisajeră fond spatiu verde comuna Cogealac

500.000 lei

45.

Comuna Tăuteu

Bihor

Parc si locuri de joacă pentru copii în satul Ciutelec, comuna Tăuteu

500.000 lei

46.

Orasul Copsa Mică

Sibiu

Spatii verzi contra poluare în orasul Copsa Mică

1.000.000 lei

47.

Orasul Sântana

Arad

Amenajare spatii verzi în orasul Sântana

400.000 lei

48.

Comuna Nojorid

Bihor

Amenajarea unui parc de aproximativ 8.500 m2

500.000 lei

49.

Orasul Ianca

Brăila

Amenajarea parcului orăsenesc si a locurilor de joacă pentru copii la grădinitele din orasul Ianca

508.710 lei

50.

Orasul Cernavodă

Constanta

Reabilitarea si extinderea parcului Central Cernavodă

500.000 lei

51.

Comuna Sânpaul

Mures

Realizarea de spatii verzi în comuna Sânpaul

500.000 lei

52.

Comuna Santău

Satu Mare

Amenajarea unui spatiu verde în centrul comunei Santău

363.956 lei

53.

Comuna Bogdand

Satu Mare

Amenajarea spatiilor verzi si a zonelor de recreere în comuna Bogdand

347.980 lei

54.

Comuna Albesti

Mures

Amenajarea Grădinii publice

250.000 lei

55.

Comuna Chibed

Mures

Program pentru reabilitarea de spatii verzi, comuna Chibed

500.000 lei

56.

Comuna Agris

Satu Mare

Amenajarea scuarului din centrul comunei Agris, satul Agris

197.198 lei

57.

Orasul Buftea

Ilfov

Zonă verde din centrul orasului Buftea

400.000 lei

58.

Comuna Paleu

Bihor

Amenajarea unui parc de aproximativ 9.000 m2

500.000 lei

59.

Comuna Crucisor

Satu Mare

Amenajarea spatiilor verzi în comuna Crucisor

500.000 lei

60.

Comuna Vama

Satu Mare

Amenajarea spatiului verde - zonele de recreere în comuna Vama

93.045 lei

61.

Comuna Zerind

Arad

Scuar, zonă de recreere pentru toate vârstele, satul Iermata Neagră, comuna Zerind

120.427 lei

62.

Comuna Zagon

Covasna

Reamenajări de spatii publice - zone verzi - în centrul localitătii Zagon

250.000 lei

63.

Comuna Luncavita

Tulcea

Îmbunătătirea calitătii mediului prin crearea de spatii verzi în comuna Luncavita

250.000 lei

64.

Comuna Gura Vitioarei

Prahova

Amenajarea de parcuri de distractii pentru copii în satele: Gura Vitioarei si Făgetu, comuna Gura Vitioarei

500.000 lei

65.

Comuna Bors

Bihor

Amenajarea unui parc de aproximativ 5.400 m2

500.000 lei

66.

Municipiul Târgu Jiu

Gorj

Realizare de spatiu verde în Str. Mioritei si str. Olari, municipiul Târgu Jiu

578.558 lei

67.

Municipiul Râmnicu Sărat

Buzău

Amenajare de parcuri si spatii de joacă în municipiul Râmnicu Sărat

1.500.000 lei

68.

Orasul Ineu

Arad

Amenajare si extindere de spatii verzi în orasul Ineu

500.000 lei

69.

Municipiul Călărasi

Călărasi

Amenajarea parcului din Str. Luceafărului, zona ANL 1

408.100 lei

70.

Orasul Uricani

Hunedoara

Amenajarea unui parc de odihnă si recreere pentru toate vârstele, orasul Uricani

500.000 lei

 

1

2

3

4

5

71.

Comuna Roata de Jos

Giurgiu

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Roata de Jos

500.000 lei

72.

Comuna Turulung

Satu Mare

Reamenajarea parcului central din comuna Turulung

225.342 lei

73.

Comuna Saschiz

Mures

Program pentru realizarea de spatii verzi în comuna Saschiz

500.000 lei

74.

Comuna Gratia

Teleorman

Amenajarea parcului Gratia

500.000 lei

75.

Comuna Dănesti

Harghita

Amenajare de parcuri Dănesti

437.092 lei

76.

Municipiul Orăstie

Hunedoara

Amenajarea Parcului Tineretului - Orăstie

400.000 lei

77.

Orasul Aninoasa

Hunedoara

Amenajare de spatii verzi în orasul Aninoasa

502.267 lei

78.

Comuna Mesesenii de Jos

Sălaj

Amenajarea unui parc în localitatea Mesesenii de Jos, comuna Mesesenii de Jos

300.000 lei

79.

Comuna Schela

Galati

Amenajarea unui parc în comuna Schela

295.277 lei

80.

Comuna Clinceni

Ilfov

Amenajarea unui parc public în zona centrală a comunei Clinceni

500.000 lei

81.

Comuna Islaz

Teleorman

Amenajarea parcului Moldoveni, comuna Islaz

496.941 lei

82.

Comuna Baru

Hunedoara

Recuperarea si regenerarea urbană a spatiilor verzi din interiorul comunei Baru; crearea de noi spatii verzi

500.000 lei

83.

Comuna Dumitra

Bistrita-Năsăud

Amenajare de spatii verzi în comuna Dumitra

312.654 lei

84.

Orasul Sinaia

Prahova

Copilărie la Sinaia

803.504 lei

85.

Municipiul Brăila

Brăila

Lucrări de reabilitare, proiectare, stabilizare, amenajare si dotare pentru refacerea si îmbunătătirea calitătii mediului în zona Falezei Dunării si a Parcului Grădinii Publice

700.000 lei

86.

Comuna Purani

Teleorman

Amenajare parc în comuna Purani

500.000 lei

87.

Comuna Bocsig

Arad

Modernizarea parcului Bocsig

206.491 lei

88.

Comuna Dobrotesti

Teleorman

Modernizarea parcului comunal Dobrotesti

500.000 lei

89.

Comuna Moneasa

Arad

Reabilitarea parcului public din statiunea Moneasa si modernizarea spatiilor verzi aferente primăriei si centrului civic din localitatea Moneasa

250.000 lei

90.

Comuna Simian

Bihor

Parc de agrement în satul Simian, comuna Simian

500.000 lei

91.

Comuna Crucea

Constanta

Amenajări carosabile pietonale, spatii verzi si lucrări de sistematizare pe verticală

246.324 lei

92.

Comuna Apahida

Cluj

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi

500.000 lei

93.

Comuna Piatra

Teleorman

Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din comuna Piatra, judetul Teleorman, în suprafată de 9.479 m2

250.000 lei

94.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Suceava

Reabilitarea si extinderea de spatii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc

500.000 lei

95.

Comuna Mogosoaia

Ilfov

Amenajarea unui parc în comuna Mogosoaia

500.000 lei

96.

Comuna Giurgita

Dolj

Înfiintarea unui parc în comuna Giurgita, judetul Dolj

500.000 lei

97.

Comuna Vărgata

Mures

Program pentru reabilitarea de spatii verzi în comuna Vărgata

500.000 lei

98.

Comuna Scheia

Suceava

Amenajarea unui parc de agrement în satul Mihoveni, comuna Scheia

500.000 lei

99.

Municipiul Rosiori de Vede

Teleorman

Îmbunătătirea calitătii mediului prin reabilitarea spatiilor verzi aferente parcului central si scuarului de la intersectia str. Cpt. Corlătescu cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea

550.000 lei

100.

Orasul Cehu Silvaniei

Sălaj

Amenajarea parcului central si a 3 locuri de joacă pentru copii în orasul Cehu Silvaniei

358.443 lei

101.

Comuna StuIpicani

Suceava

Amenajarea unui spatiu de agrement si loc de joacă pentru copii în comuna Stulpicani

500.000 lei

102.

Comuna Mitreni

Călărasi

Parc verde în comuna Mitreni

500.000 lei

 

TOTAL:

 

 

58.713.055 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială  Iasi în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil ce se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, respectiv Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.260.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Iasi,

Bd. Chimiei nr. 12, parter,

judetul Iasi

- cod 8.29.06

- nr. M.F.P: 152.077 (partial)

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi

Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi

- Suprafata desfăsurată ce se transmite = 159,60 m2

- Valoarea de inventar a părtii de imobil ce se transmite = 276.385 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 punctul II, pozitia 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. face propuneri, în conditiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii si întocmeste, în acest sens, studii de practică judiciară;”.

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Ministerul Justitiei are un secretar general si un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii. Secretarul general adjunct este înalt functionar public cu studii superioare juridice.”

3. La articolul 111, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Componenta si atributiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Justitiei, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.”

4. La articolul 112, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Consilierii ministrului justitiei si consilierii diplomatici, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, sunt numiti în functie prin ordin al ministrului justitiei.”

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 461, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, precum si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe.”

6. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Nota de la anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unitătile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.860 de posturi.”

8. La anexa nr. 3 punctul I litera B „Administratia Natională a Penitenciarelor”, numărul maxim de posturi este de 15.613.

Art. II. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei se reduce cu 9 posturi de manager public.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Administratia Natională a Penitenciarelor se reduce cu 6 posturi de manager public.

(3) Persoanelor care ocupă posturile reduse potrivit alin. (1) si (2) li se aplică dispozitiile cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la transferul managerilor publici în cadrul altor autorităti sau institutii publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.267.

 

ANEXĂ V

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)

 

Nr. maxim de posturi: 461 (exclusiv demnitarii

si posturile aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI JUSTITIEI

 

 

*) Se înfiintează la nivel de serviciu.

**) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justitiei si finantată de la bugetul Ministerului Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.437 din 24 iulie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.198 din 14 septembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 698 din 8 august 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată, al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”, regie de interes national, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”

Str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, Bucuresti

Cod fiscal R2351458

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

aprobat

2006

Realizat 2006

Propuneri 2007

Diferente 6-5

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8=6/5

I.

 

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

12.800

12.561

13.260

699

105,56

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

12.770

12.527

13.250

723

105,77

 

 

a) productia vândută

3

10.700

11.205

11.150

-55

99,51

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

670

678

700

22

103,24

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

0

 

 

 

subventii, cf. prevederi legale în vigoare

5a

 

 

 

0

 

 

 

transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

0

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

0

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

1.400

644

1.400

756

217,39

 

 

venituri din subventii de exploatare

8

 

208

100

-108

48,08

 

 

alte venituri din exploatare

9

 

 

 

0

 

2

 

Venituri financiare - total, din care:

10

30

12

10

-2

83,33

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

0

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

0

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

30

3

10

7

333,33

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

9

 

-9

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

22

 

-22

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)

16

12.730

14.397

13.250

-1.147

92,03

1

 

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

12.705

14.375

13.230

-1.145

92,03

 

 

a) cheltuieli materiale

18

400

660

601

-59

91,06

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

1.380

1.208

1.250

42

103,48

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

500

442

450

8

101,81

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.391

5.190

5.279

89

101,71

 

 

salarii

22

3.592

3.962

3.954

-8

99,80

 

 

cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

1.149

1.188

1.100

-88

92,59

 

 

contributia la asigurări sociale

24

790

832

780

-52

93,75

 

 

contributia la asigurări pentru somaj

25

108

92

80

-12

86,96

 

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

251

264

240

-24

90,91

 

 

- alte cheltuieli salariale, din care:

27

650

40

225

185

562,50

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

50

40

25

-15

62,50

 

 

- tichete de masă

29

600

 

200

200

 

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

500

630

500

-130

79,37

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

807

 

-807

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

4.534

5.438

5.150

-288

94,70

 

 

cheltuieli cu prestatiile, din care:

33

1.600

1.788

1.300

-488

72,71

 

 

- cheltuieli cu protocol

34

1

6

 

-6

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

70

37

30

-7

81,08

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

0

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

50

3.650

3.850

200

105,48

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

0

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

0

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

50

 

50

50

 

 

 

transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

0

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

25

22

20

-2

90,91

 

 

cheltuieli privind dobânzile

43

 

10

 

-10

 

 

 

alte cheltuieli financiare

44

25

12

20

8

166,67

3

 

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

0

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

70

-1.836

10

1.826

 

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

0

 

 

 

fond de rezervă

48

 

 

 

0

 

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

70

 

10

10

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

 

 

 

0

 

 

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

51

70

 

10

10

 

1

 

Rezerve legale

52

 

 

 

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

70

 

10

10

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

0

 

6

 

Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

 

 

 

0

 

7

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

 

 

0

 

8

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

59

 

 

 

0

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

500

630

500

-130

79,37

1

 

surse proprii

61

500

630

500

-130

79,37

2

 

alocatii de la buget

62

 

 

 

0

 

3

 

credite bancare

63

 

 

 

0

 

 

 

interne

64

 

 

 

0

 

 

 

externe

65

 

 

 

0

 

4

 

alte surse

66

 

 

 

0

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

500

312

500

188

160,26

1

 

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

500

312

500

188

160,26

2

 

rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

0

 

 

 

interne

70

 

 

 

0

 

 

 

externe

71

 

 

 

0

 

X.

 

REZERVE, din care

72

 

 

 

0

 

1

 

rezerve legale

73

 

 

 

0

 

2

 

rezerve statutare

74

 

 

 

0

 

3

 

alte rezerve

75

 

 

 

0

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

0

 

1

 

venituri totale

77

12.800

12.561

13.260

699

105,56

2

 

cheltuieli aferente veniturilor totale

78

12.730

14.397

13.250

-1.147

92,03

3

 

nr. prognozat de personal la finele anului

79

350

326

280

-46

85,89

4

 

nr. mediu de personal total

80

350

326

306

-20

93,87

5

 

fond de salarii, din care:

81

3.592

3.962

3.954

-8

99,80

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

0

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7 (1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:

83

40

39

52

13

133,33

 

 

adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariale, potrivit art. 7 (2) din O.U.G. nr. 79/2001

84

2

 

 

0

 

 

 

- premiu anual, conf. art. 7(4) din O.U.G. 79/2001

85

 

 

 

0

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

3.444

3.792

3.772

-20

99,47

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

0

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

108

131

130

-1

99,24

6

 

câstigul mediu lunar pe salariat

89

822,42

972,30

1.030,63

58,33

106,00

7

 

productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.77/80) - în preturi curente

90

36,57

38,53

43,33

4,80

112,45

8

 

productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.77/80) - în preturi comparabile

91

36,57

40,84

43,33

2,49

106,10

9

 

productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unitătii fizice/persoană)

92

 

 

 

0

 

10

 

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)*1000 =(rd.16/rd.1)*1000

93

994

1.146,16

999,24

-146,92

87,18

11

 

plăti restante - total

94

300

3.262

2.000

-1.262

61,31

 

 

preturi curente

95

300

3.262

2.000

-1.262

61,31

 

 

preturi comparabile (rd.95*indicele de crestere a preurilor prognozate)

96

300

3.458

2.000

-1.458

57,84

12

 

creante restante - total

97

800

3.261

2.000

-1.261

61,33

 

 

preturi curente

98

800

3.261

2.000

-1.261

61,33

 

 

preturi comparabile (rd.98*indicele de crestere a preurilor prognozate)

99

800

3.456

2.000

-1.456

57,87