MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 734         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 octombrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

910. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

911. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

912. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

913. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

914. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

915. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

916. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

917. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

918. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

919. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

920. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

921. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

922. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

923. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Întelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si la 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

928. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.280. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 15 februarie 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 si 1 august 2007 si la Luxemburg la 1 iunie 2007 si 5 iunie 2007, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

1.288. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale din judetele Bacău si Brăila

 

1.289. - Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

1.290. - Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.720. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 267/2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

12. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru atasamentul si angajamentul său constant la promovarea valorilor si imaginii României în Belgia si în cadrul institutiilor europene de la Bruxelles,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria I „Arhitectura”, domnului Matei Cantacuzino, arhitect.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 910.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate pusă în slujba sportului de performantă, pentru profesionalismul si devotamentul cu care a contribuit la formarea si afirmarea tinerelor generatii si a miscării sportive românesti, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor Liviu Ilarie Mihăilescu, consilier în cadrul cabinetului presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 911.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-sef de politie Vartic Vasile Vasile i se acordă gradul profesional de chestor de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 912.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 noiembrie 2007 domnului chestor de politie Dinculescu David Nicolae îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 913.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608 din 6 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tenescu Dan Florin, judecător la Judecătoria Oltenita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 914.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 162 din 15 martie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Gîlcă, presedintele Curtii de Apel Alba Iulia, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 915.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 593 din 6 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sortan Eugenia, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 916.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 656 din 4 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tita Vasilica, judecător la Tribunalul Constanta, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 917.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 656 din 4 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Copoceanu Maria, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 918.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 679 din 11 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ionescu Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 919.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitu / ia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303 t 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 679 din 11 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Leti Georgeta, presedintele Sectiei a VIII-a contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 920.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 679 din 11 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Floarea Mihăită, judecător la Tribunalul Bacău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 921.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 627 din 20 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Serbănescu Cristide Maria Magdalena, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 922.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Întelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si la 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 231 din 26 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Întelegerea realizată prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si la 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 923.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 145 din 24 octombrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Botos Ilie Ilie se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2007.

Nr. 928.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 15 februarie 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 si 1 august 2007 si la Luxemburg la 1 iunie 2007 si 5 iunie 2007, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România s i Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 566/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 15 februarie 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 si 1 august 2007 si la Luxemburg la 1 iunie 2007 si 5 iunie 2007, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2002, aprobată prin Legea nr. 566/2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.280.

 

*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere oficială din limba engleză.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII DEPARTAMENTUL PENTRU EUROPA DE SUD-EST

Fax nr. 352.43.79.72.90

 

În atentia: domnului Cormac Murphy, sef de divizie

domnului Jean-Marc Martin, ofiter senior de împrumuturi

Bucuresti, 15 februarie 2007

 

Obiect: România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii nr. 21.491 din data de 8 martie 2002

 

Stimati domni,

 

Cu privire la unul dintre beneficiarii finali ai Contractului de finantare la care se face referire mai sus, vă rugăm să luati la cunostintă faptul că municipiul Craiova intentionează să transforme Regia Autonomă de Apă Craiova într-o societate comercială, care va avea ca unic actionar municipiul. Conform acordului de împrumut subsidiar dintre Ministerul Finantelor Publice, municipiul Craiova si Regia Autonomă de Apă Craiova, ultima trebuie să realizeze componentele aferente subproiectului Craiova.

În conformitate cu prevederile art. 6.08 din Contractul de finantare, dorim să vă solicităm acceptul privind transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova într-o societate comercială. Municipiul Craiova a mandatat primarul municipiului Craiova să initieze si să realizeze procedurile legate de transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova si să informeze Ministerul Finantelor Publice asupra propunerii de transformare într-o societate comercială.

Asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt, în functie de care Ministerul Finantelor Publice va initia un amendament al acordului de împrumut subsidiar aferent subproiectului Craiova.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 


 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII DEPARTAMENTUL PENTRU EUROPA DE SUD-EST

Fax nr. 352.43.79.72.90

 

În atentia: domnului Cormac Murphy, sef de divizie

domnului Jean-Marc Martin, ofiter senior de împrumuturi

Bucuresti, 21 februarie 2007

 

Obiect: România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii nr. 21.491 din data de 8 martie 2002

 

Stimati domni,

 

Vă informăm că Comisia Uniunii Europene a aprobat modificarea datei de finalizare a schemelor din domeniul alimentării cu apă stabilite prin memorandumurile de finantare ISPA si finantate de BEI în cadrul Proiectului mentionat mai sus, după cum urmează:

1. pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/010 „Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea facilitătilor de tratare a apei menajere în municipiul Brăila”: 31 decembrie 2008;

2. pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/008 „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în zona Clujului”: 31 decembrie 2010;

3. pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/002 „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de tratare a apei menajere în vederea protejării fluviului Dunărea în orasul Craiova”: 31 decembrie 2008;

4. pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/012 „Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apei menajere din Focsani”: 30 iunie 2010;

5. pentru măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă si cu apă menajeră în Pascani”: 31 decembrie 2008.

În baza modificărilor sus-mentionate ale memorandumurilor de finantare ISPA, dorim să vă solicităm acordul privind extinderea perioadei de utilizare a împrumutului până la data de 15 martie 2011. Astfel, data de finalizare a obiectului proiectului si data limită de transmitere a solicitărilor de disponibilizare către BEI vor fi 31 decembrie 2010.

Asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt, în functie de care Ministerul Finantelor Publice va initia pasii legali pentru aprobarea amendamentului mentionat mai sus al Contractului de finantare.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE EXTERNE

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII DEPARTAMENTUL PENTRU EUROPA DE SUD-EST

Fax nr. 352.43.79.72.90

 

În atentia: domnului Cormac Murphy, sef de divizie

domnului Jean-Marc Martin, ofiter senior de împrumuturi

Bucuresti, 21 mai 2007

 

Obiect: România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii nr. 21.491 din data de 8 martie 2002

 

Stimati domni,

 

Vă rugăm să primiti atasat scrisorile noastre din datele de 15 februarie 2007 si 21 februarie 2007, prima privind transformarea într-o societate comercială a Regiei Autonome de Apă Craiova, una dintre beneficiarele finale ale Contractului de finantare, si cea de a doua referitoare la acordul dumneavoastră asupra extinderii perioadei de utilizare a împrumutului până la 15 martie 2011.

Asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt la cele două solicitări ale ministerului.

 

Cu stimă,

Stefan Petrescu,

director general


 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII DEPARTAMENTUL EUROPA DE SUD-EST

Destinatar: Ministerul Finantelor Bucuresti România

 

În atentia: domnului Stefan Petrescu, director general

doamnei Otilia Frolu, director general adjunct

doamnei Carmen Ghită

 

Număr de pagini: 1

Expeditor: J.M. Martin

Tel: 352.439.7124

Fax: 352.4379.7290

 

Data: 1 iunie 2007

 

Mesaj

Obiect: România - Proiectul privind infrastructura municipală în sectorul alimentării cu apă (2000-0412), Contract de finantare nr. 21.491 din data de 8 martie 2002 (Proiectul)

 

Doamnelor si domnilor,

Ne referim la scrisorile dumneavoastră din datele de 21 mai 2007 si 15 februarie 2007 legate de obiectul Proiectului.

Vă rugăm să luati la cunostintă că am luat în considerare propunerea de schimbare a statutului companiei de utilităti pentru sectorul alimentării cu apă din orasul Craiova, care este beneficiarul final al uneia dintre schemele infrastructurii din domeniul alimentării cu apă, finantată din Proiect. Recunoastem primirea acestei informatii, precum si faptul că atât Comisia Uniunii Europene, cât si BERD, în calitate de cofinantatori ai beneficiarului final, au acceptat sau sunt pe cale să accepte această modificare, care a avut loc în scopul regionalizării activitătilor din domeniul utilitătilor din sectorul alimentării cu apă din judetul Craiova.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii,

F. Bruni Roccia

J.M. Martin

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5

Bucuresti

România

 

În atentia: domnului Varujan Vosganian, ministrul economiei si finantelor

Luxemburg, 5 iunie 2007

Subiect: Infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (FI nr. 21.491)

Contract de finantare semnat la 8 martie 2002 (Contract de finantare) între România si Banca Europeană de Investitii

Amendamentul nr. 1

 

Excelentă,

Ne referim la scrisoarea dumneavoastră din data de 21 februarie 2007, prin care ne solicitati să extindem data de disponibilizare si data de transmitere a ultimei solicitări de tragere, precum si un nou grafic de amortizare pentru sumele nedisponibilizate.

Ca urmare, prin prezenta acceptăm amendarea Contractului de finantare, după cum urmează:

a) în actualul articol 1.02B se va sterge „30 iunie 2007” si se va insera „15 noiembrie 2010”;

b) în actualul articol 1.05 se va sterge „31 octombrie 2007” si se va insera „15 martie 2011”;

c) actualul grafic de amortizare, anexa B, se va aplica pentru sumele deja disponibilizate până în prezent, respectiv 13.990.000 euro.

Pentru oricare din tragerile viitoare, se va aplica graficul modificat de amortizare, anexa B, atasat;

d) în actuala descriere tehnică, anexa A, la punctul „Grafic” se înlocuieste fraza „Proiectul va fi finalizat până la sfârsitul anului 2006.” cu fraza „Proiectul va fi finalizat până la sfârsitul anului 2010”.

Toate celelalte termene si conditii ale Contractului de finantare rămân neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi înteles când se regăsesc în prezentul, dacă nu se mentionează altfel în mod expres.


Pentru a confirma acceptul dumneavoastră cu cele de mai sus, vă rugăm să initializati prima pagină a celor două exemplare originale ale acestei scrisori, să semnati fiecare original si să ne returnati un exemplar semnat, împreună cu dovada autorizării semnatarului.

Amendamentul va intra în vigoare la data primirii de către noi a unui exemplar al acestei scrisori, contrasemnat de dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii,

F. Bruni Roccia

J.M. Martin

 

Agreat si acceptat pentru si în numele Ministerului Economiei si Finantelor.

Data: 1 august 2007

 

Functia: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

ANEXA B

 

ROMÂNIA

Infrastructură municipală în domeniul alimentării cu apă

 

Grafic de amortizare revizuit

 

Data scadentă de rambursare a transei

Suma de plată, exprimată ca fractiune din împrumut

1.

15 septembrie 2011

1/31

2.

15 martie 2012

1/31

3.

15 septembrie 2012

1/31

4.

15 martie 2013

1/31

5.

15 septembrie 2013

1/31

6.

15 martie 2014

1/31

7.

15 septembrie 2014

1/31

8.

15 martie 2015

1/31

9.

15 septembrie 2015

1/31

10.

15 martie 2016

1/31

11.

15 septembrie 2016

1/31

12.

15 martie 2017

1/31

13.

15 septembrie 2017

1/31

14.

15 martie 2018

1/31

15.

15 septembrie 2018

1/31

16.

15 martie 2019

1/31

17.

15 septembrie 2019

1/31

18.

15 martie 2020

1/31

19.

15 septembrie 2020

1/31

20.

15 martie 2021

1/31

21.

15 septembrie 2021

1/31

22.

15 martie 2022

1/31

23.

15 septembrie 2022

1/31

24.

15 martie 2023

1/31

25.

15 septembrie 2023

1/31

26.

15 martie 2024

1/31

27.

15 septembrie 2024

1/31

28.

15 martie 2025

1/31

29.

15 septembrie 2025

1/31

30.

15 martie 2026

1/31

31.

15 septembrie 2026

1/31


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale din judetele Bacău si Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 cu suma de 10.850 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.288.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pe unităti administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

1.

Judetul Bacău

TOTAL:

3.000

Comuna Blăgesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Gârleni

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Glăvănesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Nicolae Bălcescu

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Oncesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Stănisesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Poduri

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Itesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Horgesti

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Parincea

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Sărata

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Luizi-Călugăra

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Măgura

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Vultureni

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Lipova

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Podu Turcului

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Izvoru Berheciului

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Beresti-Bistrita

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Hemeius

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

Comuna Solont

Lucrări de reabilitare si refacere a unor drumuri comunale si sătesti

150

2.

Judetul Brăila

TOTAL:

7.850

Bugetul propriu al judetului Brăila

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

3.000

Orasul Ianca

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

1.000

Comuna Bordei Verde

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Bertestii de Jos

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Ciocile

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

300

Comuna Ciresu

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Dudesti

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

400

Comuna Gemenele

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Gradistea

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

500

Comuna Jirlău

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Racovita

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Romanu

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

400

Comuna Rosiori

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Salcia Tudor

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

Comuna Tudor Vladimirescu

Cheltuieli curente si de capital, finantarea unor obiective de investitii în infrastructura locală

250

TOTAL GENERAL:

10.850


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006 si rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2007 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2007, se vor finanta cheltuielile pentru informarea si consultarea pensionarilor sistemului public de pensii, în limita sumei de 4 milioane lei.

(2) Până la data de 15 ianuarie 2008, opiniile si propunerile pensionarilor, cuprinse în chestionare, vor fi centralizate de casele judetene de pensii, urmând ca, pe baza acestor centralizări, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale să prezinte un raport Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(3) În baza raportului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va prezenta Guvernului propuneri de restructurare si optimizare a activitătii acestei institutii, în concordantă cu propunerile pensionarilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.289.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Contravaloarea pasapoartelor electronice eliberate în tară se încasează prin virament la unitătile bancare sau în numerar la casieriile institutiilor prefectului cu care Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» va încheia conventii în acest scop.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.290.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, aprobate  prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 267/2007

 

Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 267/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 11 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) de la definitii se abrogă.

2. Punctul I.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. Participantii la operatiunile de plasare de disponibilităti efectuate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Trezoreria Statului au următoarele obligatii:

1) să încheie Contract de plasament colateralizat (anexa nr. 2) cu Ministerul Economiei si Finantelor, în baza căruia vor putea participa la operatiunile de plasare de disponibilităti efectuate de Trezoreria Statului;

2) să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare si decontare SaFIR;

3) să initieze operatiunea de gajare a titlurilor de stat cu data efectuării plasamentului colateralizat, fără a efectua transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat;

4) să ramburseze integral la scadentă depozitul atras colateralizat cu titluri de stat, precum si dobânzile aferente.”

3. Punctul I.11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11. Data decontării licitatiilor de plasare de depozite efectuate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Trezoreria Statului este «data tranzactiei».”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2007.

Nr. 1.720.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 34 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 octombrie 2007,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Înscrierea în registru a persoanelor fizice si juridice, cu care asigurătorii au încheiat contract de agent la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se va face până la data de 31 decembrie 2007.”

2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Deschiderea Jurnalului asistentilor în brokeraj si înscrierea în registru a personalului propriu, de către brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, se vor face până la data de 31 decembrie 2007.”

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea avizării ca agenti de asigurare subordonati, persoanele juridice trebuie să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, până la data de 31 decembrie 2007, o documentatie care va cuprinde:”.

4. La articolul 17 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:

„d) domiciliul sau, după caz, resedinta agentilor de asigurare persoane fizice.”

5. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, prin personalul propriu sau prin asistentii în brokeraj, se poate desfăsura numai la:

a) sediile principale sau secundare ale brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori, după caz, ale asistentilor în brokeraj persoane juridice;

b) sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;

c) domiciliul sau, după caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;

d) domiciliul sau, după caz, resedinta asistentilor în brokeraj persoane fizice;

e) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor.”

6. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 28. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.”

7. După anexa nr. 3 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 la norme, care va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4 la norme

 

A. Informatiile cuprinse în certificatul de înregistrare în registrul intermediarilor în asigurări:

- denumirea comercială completă a asigurătorului;

- mentiunea «Certificat de înregistrare în registrul intermediarilor în asigurări»;

- denumirea agentului de asigurare persoană juridică;

- sediul social;

- codul de identificare fiscală;

- codul unic de înregistrare în registrul intermediarilor;

- data emiterii certificatului;

- semnătura presedintelui/directorului general al asigurătorului;

- mentiunea «acest certificat a fost eliberat în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (41) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor».

B. Pentru asigurarea existentei unui format unic al certificatelor, formatul standard se va elibera asigurătorilor, pe suport electronic, de către Directia generală informatică din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu atributiile specifice fiecăreia.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2007.

Nr. 12.