MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 604         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.008. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Călărasi

 

1.009. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Dolj

 

1.010. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Giurgiu

 

1.011. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Hunedoara

 

1.012. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Iasi

 

1.013. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Mehedinti

 

1.014. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Mures

 

1.015. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Neamt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Călărasi, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.008.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Dolj, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.009.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Giurgiu, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.010.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Hunedoara, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.011.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Iasi, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.012.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Mehedinti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.013.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Mures, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.014.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Neamt, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.015.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2) si (8), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), m) si t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Operatorii economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor cuprinse în regulamentul prevăzut la art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

(Cod ANRE: 24.3.200.0.03.20/07/07)

Revizia 3

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

 

Art. 1. - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Art. 2. - (1) În scopul respectării legilor si normelor în vigoare, operatorii economici care desfăsoară activităti de proiectare si executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National trebuie să detină atestat emis de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritatea competentă, în conditiile prezentului regulament.

(2) În conformitate cu prevederile art. 86 lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, proiectarea si executarea de lucrări în instalatiile electrice fără atestat constituie contraventie.

 

CAPITOLUL II

Scopul

 

Art. 3. - (1) Regulamentul are ca scop stabilirea:

a) procedurii de atestare a operatorului economic care desfăsoară activităti de proiectare si executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National, pe teritoriul României, incluzând prevederi specifice pentru:

- acordarea atestatului;

- modificarea atestatului;

- reatestarea operatorului economic;

b) procedurii de suspendare sau de retragere a atestatului;

c) drepturilor si obligatiilor operatorului economic atestat care detine un atestat acordat de Autoritatea competentă.


 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prevederile regulamentului se aplică:

a) Autoritătii competente în desfăsurarea activitătilor de acordare, modificare, suspendare si retragere a atestatului;

b) operatorului economic, persoană juridică, română sau străină, înregistrată în România la oficiul registrului comertului, competent potrivit legii, care solicită Autoritătii competente:

- acordarea unui atestat pentru proiectarea/executarea de instalatii electrice;

- modificarea atestatului al cărui titular este;

- suspendarea sau retragerea atestatului.

Art. 5. - Prevederile regulamentului nu se aplică: a) activitătilor de proiectare ori de executare de instalatii termoenergetice sau hidroenergetice aferente capacitătilor de

producere a energiei electrice, inclusiv capacitătilor de producere a energiei electrice si termice în cogenerare;

b) activitătilor de proiectare, producere sau furnizare de echipamente ori materiale destinate utilizării lor în instalatiile electrice;

c) operatorilor economici, persoane fizice sau asociatiilor familiale, care desfăsoară activităti economice în mod independent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Definitii si abrevieri

 

Art. 6. - În contextul regulamentului se aplică următoarele definitii si abrevieri:

 

Termen sau abreviere

Definitie

Autoritate competentă

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia.

Atestat

Act tehnic si juridic, emis în conformitate cu regulamentul, prin care se acordă o permisiune unui operator economic, persoană juridică, pentru desfăsurarea de activităti de proiectare sau executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National.

Atestare

Activitatea desfăsurată de Autoritatea competentă privind acordarea sau modificarea atestatului.

Bransament

Instalatie de racordare la joasă tensiune.

Capacitate energetică

Instalatiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice.

Consumator de energie electrică

Client final, persoană fizică sau juridică, care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.

Conventie de exploatare

Act juridic încheiat între operatorul de retea si un consumator, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditiile de exploatare si întretinere reciprocă a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiilor în caz de incidente etc.

Departament de specialitate

Departamentul de acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice (DARAE) din cadrul Autoritătii competente.

Electrician autorizat

Persoană fizică având calificare si experientă corespunzătoare si care este autorizată în conditiile RAE pentru a desfăsura, conform competentelor acordate, activităti de proiectare sau executare a instalatiilor electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National.

Exploatare (tehnică) a instalatiilor electrice

Supravegherea functionării si realizarea operatiilor si manevrelor în mod nemijlocit, într-o instalatie electrică, în vederea functionării sigure si economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice si de protectie a muncii stabilite prin legislatia în vigoare.

Instalatie electrică

Ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional între ele, de regulă amplasate într-un spatiu comun, racordate la SEN si exploatate de aceeasi formatie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, retelele electrice si instalatiile electrice de utilizare.

Instalatie electrică de utilizare (a energiei electrice)

Instalatii electrice care apartin unui consumator si sunt situate în aval fată de punctul de delimitare cu reteaua electrică apartinând operatorului de distribuie a energiei electrice; instalatia electrică de utilizare creează conditiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor.

 

Instalatie electrică interioară

Instalatie electrică de utilizare de joasă tensiune aferentă constructiilor civile si industriale, realizată în interiorul acesteia.

Mentenantă

Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se execută asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor aflate în exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate.

Ministerul de resort

Ministerul Economiei si Finantelor sau orice succesor al acestuia având atributii în domeniul energiei.

Modificare a atestatului

Emitere de către Autoritatea competentă a unui atestat modificat, în conformitate cu prevederile din regulament.

Norme

Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instructiuni, prescriptii energetice, hotărâri si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale.

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări, persoană juridică de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piată produse, servicii si/sau executie de lucrări.

Operator economic atestat

Operator economic, persoană juridică, titular al unui atestat acordat de Autoritatea competentă, a cărui valabilitate nu a expirat.

Operatorul economic nou-înfiintat

Operator economic înregistrat la ORC competent cu maximum 3 luni anterior datei de înregistrare a cererii de atestare.

Operator de distributie a energiei electrice

Orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de distributie si este titulară a unei licente de distributie prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuia energiei electrice.

Operator de transport si de sistem

Orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de transport si este titulară a unei licente de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice.

Reatestare

Activitatea de acordare a unui nou atestat unui operator economic titular al unui astfel de document a cărui perioadă de valabilitate expiră sau a expirat.

Responsabil tehnic cu executia

Persoană fizică atestată în conditiile legii, responsabilă cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilitătii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garantia respectării exigentelor de calitate stabilite în prevederile legale si de documentatia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată si aprobată.

Retehnologizare

Ansamblu de lucrări de înlocuire sau de modificare a unor tehnologii existente, uzate moral ori fizic, utilizate în cadrul unor sisteme sau instalatii electrice, cu tehnologii bazate pe conceptii tehnice de dată recentă, în scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare si întreinere, scăderii emisiilor poluante; retehnologizarea conduce la cresterea performantelor sistemelor si instalatiilor peste nivelul lor precizat în proiectul initial.

Retragere a atestatului

Emitere de către Autoritatea competentă a unei decizii prin care unui operator economic atestat i se anulează dreptul de a desfăsura activitătile pentru care a fost atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea dreptului de continuare a activitătii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele beneficiarilor acestuia.


Retea electrică

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate între ele, prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. Reteaua electrică poate fi retea de transport sau retea de distributie.

Retea electrică de distributie

Reteaua electrică cu tensiune de linie normală până la 100 kV inclusiv.

Retea electrică de transport

Reteaua electrică de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV.

Sistemul Electroenergetic National

Ansamblu al instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează activitătile de producere, transport, conducere operativă, distributie si utilizare a energiei electrice din România.

Suspendare a atestatului

Emitere de către Autoritatea competentă a unei decizii prin care unui operator economic atestat i se suspendă, pentru o perioadă de timp determinată, dreptul de a desfăsura activitătile pentru care a fost atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea dreptului de continuare a activitătii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele beneficiarilor acestuia.

Tehnician

Absolvent al unei scoli tehnice postliceale.

Verificator de proiecte

Persoană fizică responsabilă, în conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei pentru lucrările de montaj de dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigentele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineste următoarele atributii: verificarea existentei conţinutului-cadru al documentatiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentatiei în exigentele legale, inclusiv a normelor PSI, de protectie a muncii si normelor sanitare, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitătii solutiilor adoptate în documentatii, verificarea conformitătii documentatiei de executie a lucrărilor de montaj de dotări tehnologice cu reglementările legale si tehnice specifice.

ANRE

Autoritatea competentă

ANRSC

Autoritatea Natională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităti Publice sau orice succesor al acesteia.

CA

Comisia de atestare numită prin decizie a Autoritătii competente.

CM

Carnet de muncă.

CIM

Contract individual de muncă.

CTE

Comisia tehnico-economică de avizare a operatorului de retea.

CV

Curriculum vitae.

DARAE

Departamentul de specialitate.

DGFP

Directia generală a finantelor publice.

ITM

Inspectorat teritorial de muncă.

(MEC)

Ministerul Economiei si Comertului, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care si-a încetat activitatea ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor.

MEF

Ministerul Economiei si Finantelor.

(MTCT) (MLPAT)

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului/Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajarea Teritoriului, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, având atributii în domeniul constructiilor, care si-au încetat activitatea ca urmare a reorganizării Guvernului.

MDLPL

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor sau orice succesor al acestuia având atributii în domeniul constructiilor.

 

RAE

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis si aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2007.

RENAR

Asociatia de Acreditare din România, organism national de acreditare a laboratoarelor de încercări/analize, etalonare metrologică, organisme de inspectie si de certificare (sisteme de management al calitătii/mediului, HACCP, produse/servicii si personal), http://www.renar.ro

RTE

Responsabil tehnic cu executia

SA

Serviciul atestare din cadrul DARAE.

SEN

Sistemul Electroenergetic National

SMC

Sistem de management al calitătii.

 

CAPITOLUL V

Documente de referintă

 

Art. 7. - (1) Regulamentul are la bază următoarele documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;

d) Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

e) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările si completările ulterioare;

f) Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

g) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

h) Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

i) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;

k) Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;

l) Ordinul presedintelui ANRE si al presedintelui ANRSC nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 si 320 bis din 14 mai 2007;

m) Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea

calitătii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;

n) Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;

o) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 si 186 bis din 25 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare (Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006);

p) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005;

q) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.632/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiastilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

r) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;

s) Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002;

t) Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

(2) Documentele de referintă mentionate la alin. (1) sunt cele în vigoare sau înlocuitoarele acestora.


 

CAPITOLUL VI

Competente

 

Art. 8. - (1) Atestarea operatorului economic care proiectează si/sau execută instalatii electrice, precum si modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului se realizează de către Autoritatea competentă.

(2) Autoritatea competentă acordă, modifică, suspendă sau retrage atestate pentru operatorii economici care proiectează si/sau execută instalatii electrice, în conformitate cu procedurile stabilite în regulament.

(3) Autoritatea competentă controlează/verifică modul de respectare de către operatorul economic atestat a cerintelor regulamentului si a reglementărilor în vigoare aplicabile activitătilor pentru care a fost acordat atestatul.

Art. 9. - (1) Exploatarea instalatiilor electrice se face de către operatori economici care sunt titulari ai unei licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice, emisă de Autoritatea competentă, cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, conform precizărilor din RAE.

(2) Exploatarea instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, conform precizărilor din RAE, respectând, după caz, si conventia de exploatare încheiată cu operatorul de retea la retelele căruia sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul consumatorului.

Art. 10. - (1) Verificarea proiectelor de instalatii electrice care se încadrează în categoria celor permise prin atestatul de tip B se realizează, în conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, de către operatorul economic atestat de tip B, prin personalul angajat, calificat si autorizat.

(2) Verificarea proiectelor de instalatii electrice care se încadrează în categoriile celor permise prin atestatele de tip C1A, C1B, D1 sau E1 se realizează de către specialisti atestati de MEF (MEC) ca „verificator de proiecte” în baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, a Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 323/2000, a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, în conformitate cu prescriptiile i normele tehnice aplicabile, prin grija operatorului economic atestat de tip C1A, C1B, D1 sau E1, a investitorului ori a proprietarului.

(3) Verificarea instalatiilor electrice care se încadrează în categoria celor permise prin atestatul de tip B se realizează, în conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, de către operatorul economic atestat de tip B, prin personalul angajat, calificat si autorizat.

(4) Verificarea instalatiilor electrice care se încadrează în categoriile celor permise prin atestatele de tip C2A, C2B, D2 sau E2 se realizează de către operatorul economic atestat pentru activitătile corespunzătoare tipurilor C2A, C2B, D2 sau E2, prin specialistii atestati de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu executia” în baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, a Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 323/2000, a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 324/2005.

 

CAPITOLUL VII

Activităti supuse atestării

 

Art. 11. - Categoriile de instalatii electrice pentru proiectarea sau executarea cărora operatorul economic solicită atestat sunt:

a) instalatii electrice de joasă tensiune: instalatii electrice de utilizare de joasă tensiune, bransamente, linii electrice, aeriene

sau subterane, de joasă tensiune, posturi de transformare si statii electrice (partea de joasă tensiune), precum si partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor;

b) instalatii electrice de medie tensiune: instalatii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare si statii electrice (partea de medie tensiune), precum si partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;

c) instalatii electrice de înaltă tensiune: linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV-220 kV si statii electrice de conexiune/statii electrice de conexiune si transformare cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.

Art. 12. - Activitătile supuse atestării sunt:

a) atestat de tip A - încercări de echipamente si instalatii electrice;

b) atestat de tip B - proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;

c) atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

d) atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

e) atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

f) atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

g) atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV - 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;

h) atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV - 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;

i) atestat de tip E1 - proiectare de statii electrice si de instalatii apartinând părtii electrice a centralelor;

j) atestat de tip E2 - executare de statii electrice si de lucrări la partea electrică a centralelor;

k) atestat de tip F - executare de lucrări de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de solicitare a atestatului

 

Art. 13. - (1) Pentru solicitarea unui atestat, operatorul economic, prin reprezentantul său legal, înregistrează la Autoritatea competentă o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Operatorul economic atestat care doreste continuarea activitătilor atestate solicită reatestarea cu 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a atestatului; cererea de atestare se întocmeste în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Cererea de atestare se înregistrează într-un registru electronic al Autoritătii competente.

(4) Cererea de atestare este însotită de documentatia justificativă, conform precizărilor de la art. 16-27.

(5) Operatorul economic care are structuri organizatorice fără personalitate juridică (de exemplu, sucursale), la nivelul cărora se desfăsoară activităti supuse atestării în conditiile prezentului regulament, trebuie să transmită documentatia justificativă, conform precizărilor de la art. 16 lit. h)-n), precum si de la art. 17-27, pentru fiecare dintre aceste structuri.

Art. 14. - Nu poate solicita atestat operatorul economic aflat în procedură de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment.

Art. 15. - Obligatia financiară a operatorului economic fată de Autoritatea competentă în vederea atestării este:

a) suma tarifelor (contributiilor bănesti) stabilite pentru fiecare tip de atestat solicitat;

b) 50% din suma tarifelor (contributiilor bănesti) stabilite pentru fiecare tip de atestat, în cazul în care titularul de atestat cu perioadă de valabilitate de un an solicită reatestarea.

Art. 16. - Documentatia justificativă anexată la cererea de atestare de către operatorul economic solicitant se întocmeste conform precizărilor din anexa nr. 2 si cuprinde:

a) act constitutiv al operatorului economic, în copie;

b) certificat de înregistrare la camera de comert si industrie judeteană, în copie;

c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, în original;

d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie;

e) situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, precum si formularul de date informative) încheiate la sfârsitul ultimului an financiar, înregistrate de operatorul economic la DGFP în a cărei rază teritorială se află în evidentă, în copie;

f) organigrama operatorului economic;

g) curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului economic;

h) curriculum vitae pentru electricienii autorizati nominalizati la art. 17-27;

i) lista lucrărilor contractate, finalizate si în derulare, în ultimii 3 ani de activitate ai operatorului economic; operatorul economic care solicită reatestarea va include în lista de lucrări doar lucrările realizate pe perioada de valabilitate a atestatului, anexând copii ale proceselor-verbale de avizare în CTE pentru lucrările de proiectare si/sau ale proceselor-verbale de receptie la terminarea lucrărilor de executare;

j) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăsura activităti supuse atestării;

k) notificare cu privire la existenta în cadrul operatorului economic a dotărilor minime necesare desfăsurării activitătilor supuse atestării;

l) structura de personal angajat în cadrul operatorului economic;

m) certificat constatator emis de ITM, în conformitate cu dispozitiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, sau o notificare din care să rezulte că operatorul economic solicitant respectă prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006;

n) dovada achitării a 50% din obligatia financiară stabilită conform art. 15;

o) operatorul economic atestat care solicită reatestarea va include în documentatia justificativă:

- o notificare referitoare la mentinerea sau modificarea, pe perioada de valabilitate a atestatului, a structurii minime de personal, după caz;

- o notificare referitoare la mentinerea sistemului de înregistrare, urmărire si solutionare a reclamatiilor la adresa operatorului economic, detalii privind obiectul reclamatiilor înregistrate, obiectul acestora si modul în care au fost solutionate.

Art. 17. - Pentru atestat de tip A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare RAE;

- un electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric si calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;

- un subinginer/inginer având diplomă în profil electric;

- 2 electricieni calificati;

b) unui responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă1);

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001.

 

1)Vezi prevederile art. 28 din regulament.

 

 

Nota 1a: Operatorul economic care solicită atestat de tip A1 pentru „încercări de echipamente si instalatii electrice de joasă tensiune” trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a 2 angajati (un electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric si calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, si un electrician calificat) si a dotărilor prezentate în anexa nr. 5, corespunzătoare domeniului de activitate atestat.

Nota 1b: Operatorul economic care solicită atestat de tip A2 pentru „încercări de echipamente si instalatii electrice de medie tensiune” trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a 3 angajati (un electrician autorizat gradul IIIB, având calificare corespunzătoare RAE, si 2 electricieni calificati) si a dotărilor prezentate în anexa nr. 5, corespunzătoare domeniului de activitate atestat.

 

Art. 18. - Pentru atestate de tip B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- un electrician autorizat gradul IIA+B sau 2 electricieni autorizati, unul gradul IIA si unul gradul IIB, având diplomă în profil electric si calificare de inginer, subinginer, tehnician sau maistru;

- 2 electricieni calificati.

 

Nota 2a: Operatorul economic care solicită atestat de tip Bp pentru activitatea de „proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a 2 angajati, electricieni autorizati gradul IIA, având diplomă în profil electric si calificare de inginer, subinginer, maistru sau tehnician.

Nota 2b: Operatorul economic care solicită atestat de tip Be pentru activitatea de „executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a 3 angajati: un angajat electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în profil electric si calificare de inginer, subinginer sau maistru electrician, si 2 angajati având calificare de electrician;

b) unui sistem de management al calitătii (SMC) care îndeplineste conditiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul economic solicitant va transmite:

- copia Manualului de management al calitătii, însotită de procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiuni tehnice de lucru pentru activitătile supuse atestării; sau

- copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii (SMC), emis de oricare dintre societătile acreditate de RENAR sau de către organisme similare internationale.

Nota 3: Operatorul economic atestat care solicită reatestarea activitătilor va include în documentatia justificativă o notificare referitoare la mentinerea în functiune a SMC.

 

Art. 19. - Pentru atestat de tip C1A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) 2 angajati electricieni autorizati gradul IIIA, având diplomă în profil electric si calificare de inginer sau subinginer;

b) următorilor specialisti2):

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001:2001.

Art. 20. - Pentru atestat de tip C1B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- 2 electricieni autorizati gradul IVA, având calificare corespunzătoare, conform RAE;

- un inginer sau subinginer având diplomă în profil electric, cu experientă în proiectarea de circuite secundare si protectii prin relee; pentru această persoană se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- 2 angajati având diplome în profil electric si calificarea de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;

b) următorilor specialisti3):

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001:2001.

Art. 21. - Pentru atestat de tip C2A, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- un electrician autorizat gradul IIIB, având diplomă în profil electric si calificarea de maistru, subinginer sau inginer;

- 5 lucrători cu calificare de electrician;

- un lucrător cu calificare de lăcătus-mecanic;

b) următorilor specialisti4):

- un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu executia” pe domeniul EA, subsectiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare5);

- un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu executia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995

privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare;

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001:2001.

Art. 22. - Pentru atestat de tip C2B, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE;

- un angajat având diplomă de inginer sau subinginer în profil electric, cu experientă în executarea de circuite secundare si protectii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- 10 electricieni calificati;

- 2 lucrători cu calificare de lăcătus-mecanic;

b) următorilor specialisti6):

- un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu executia” pe domeniul EA, subsectiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare7);

- un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu executia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001:2001.

 

2) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

3) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

4) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

5) În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, precum si în conformitate cu art. 15 si 16 din Regulamentul privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, „asigurarea calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu executia atestati ai executantului”.

6) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

7) În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 si 16 din regulamenul aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, „asigurarea calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu executia atestati ai executantului”.

 

Art. 23. - Pentru atestat de tip D1, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- 2 electricieni autorizati gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE si experientă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune;

- un inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experientă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experientă în proiectarea de circuite secundare si protectii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- 2 angajati având diplome în profil electric si calificarea de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;

b) următorilor specialisti8):

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001.

Art. 24. - Pentru atestat de tip D2, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati cu normă întreagă:

- un electrician autorizat gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE si experientă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune;

- un electrician autorizat gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE si experientă în executarea de linii electrice de înaltă tensiune;

- un inginer/subinginer având diplomă în profil electric, cu experientă în executarea de lucrări de circuite secundare si protectii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- 18 lucrători cu calificare de electrician;

- 4 lucrători cu calificare de lăcătus-mecanic;

b) următorilor specialisti9):

- un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu executia” pe domeniul EA, subsectiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare10);

- un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu executia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Art. 25. - Pentru atestat de tip E1, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- 2 electricieni autorizati gradul IVA, având calificare corespunzătoare conform RAE si experientă în proiectarea de statii electrice si partea electrică a centralelor;

- un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experientă în proiectarea de circuite secundare si protectii

prin relee pentru centrale si statii electrice, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- un tehnician/maistru/subinginer/inginer, având diplomă în profil electric;

b) unui responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă11);

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001.

Art. 26. - Pentru atestat de tip E2, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati cu normă întreagă:

- 2 electricieni autorizati gradul IVB, având calificare corespunzătoare conform RAE si experientă în executarea de lucrări în statii electrice si partea electrică a centralelor;

- un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, cu experientă în executarea de lucrări de circuite secundare si protectii prin relee pentru centrale si statii electrice, pentru care se va anexa curriculum vitae, întocmit conform modelului din anexa nr. 8;

- 18 electricieni calificati;

- 4 lucrători cu calificare de lăcătus-mecanic;

b) următorilor specialisti12):

- un specialist atestat de MEF (MEC) ca „responsabil tehnic cu executia” pe domeniul EA, subsectiunea 401, în conformitate cu prevederile legale în vigoare13);

- un specialist atestat de MDLPL ca „responsabil tehnic cu executia”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- un responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI) certificat de una dintre societătile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care să reiasă că operatorul economic desfăsoară activitătile supuse atestării în conditiile standardului SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

 

8) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

9) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

10) În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 si 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, „asigurarea calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu executia atestati ai executantului”.

11 ) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

12) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

13) În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 15 si 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, „asigurarea calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se realizează de către responsabili tehnici cu executia atestati ai executantului”.

 

Art. 27. - Pentru atestate de tip F, pe lângă documentele prevăzute la art. 16, solicitantul trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a:

a) următorilor angajati:

- un electrician autorizat gradul IIIB, având calificare corespunzătoare conform RAE;

- 3 lucrători cu calificare de electrician;

- 10 lucrători alocati activitătilor de vopsire a stâlpilor metalici/defrisare;

 

Nota 4a: Pe cererea de atestare, operatorul economic solicitant poate preciza tipul de atestat solicitat: tip F pentru „executare de lucrări de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”, tip Fv pentru „executare de lucrări de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice” sau tip Fd pentru „defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”.

Nota 4b: Operatorul economic care solicită atestat de tip Fd pentru „executare de lucrări de defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene” trebuie să facă dovada existentei în cadrul operatorului economic a următorilor 7 angajati: un inginer sau subinginer, având diplomă în profil electric, un electrician calificat si 5 lucrători alocati activitătilor de defrisare.

Nota 4c: Operatorul economic solicitant va anexa un proces-verbal de instruire, întocmit de responsabilul în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, vizat de reprezentantul legal, din care să reiasă că personalul angajat a fost instruit în cadrul operatorului economic din punct de vedere tehnic si al securitătii si sănătătii în muncă, fiind corespunzător desfăsurării activitătilor supuse atestării.

b) unui responsabil în domeniul securitătii si sănătătii în muncă14);

c) unui sistem de management al calitătii (SMC) care îndeplineste conditiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul economic solicitant va transmite:

- copia Manualului de management al calitătii, însotită de procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiunile tehnice de lucru pentru activitătile supuse atestării; sau

- copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii (SMC), emis de una dintre societătile acreditate de RENAR sau de organisme similare internationale.

Nota 5: Operatorul economic atestat care solicită reatestarea activitătilor va include în documentatia justificativă o notificare referitoare la mentinerea în functiune a SMC.

 

Art. 28. - (1) Persoanele cu responsabilităti în domeniile securitătii si sănătătii în muncă, cadastrului, geodeziei si cartografiei, calitătii în realizarea lucrărilor de montaj si dotări tehnologice industriale [„responsabilul tehnic cu executia”, atestat de MEF (MEC)] si calitătii în constructii („responsabilul tehnic cu executia” atestat de MDLPL) pot fi angajati ai operatorului economic, cu cumul de functii.

(2) În cazul în care asigurarea responsabilitătilor mentionate la alin. (1) se realizează în baza unor contracte de prestări de servicii, operatorul economic solicitant va transmite:

- copia contractului de prestări de servicii;

- copiile diplomelor de calificare sau de competente pentru fiecare persoană fizică ori juridică;

- copii ale documentelor care atestă desfăsurarea de către persoana juridică sau fizică a activitătilor într-un cadru legal (certificat de înregistrare la camera de comert si industrie a persoanei juridice, respectiv certificat de înregistrare fiscală pentru persoane fizice15)).

 

14) Vezi prevederile art. 28 din regulament.

15) Vezi prevederile art. 7 lit. g) si r) din regulament.

 

CAPITOLUL IX

Procedura de atestare

 

Art. 29. - (1) Autoritatea competentă analizează documentatia anexată de solicitant la cererea de atestare.

(2) Autoritatea competentă poate verifica la sediul social sau punctele de lucru ale solicitantului autenticitatea documentatiei justificative transmise de acesta ca anexă la cererea de atestare; rezultatul verificării se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul Autoritătii competente si de reprezentantul operatorului economic solicitant.

(3) Procesul-verbal constituie parte integrantă a documentatiei anexate la cererea de atestare.

Art. 30. - În urma analizei făcute, dacă este cazul, Autoritatea competentă comunică solicitantului completările sau clarificările necesare privitoare la documentatia anexată la cererea de atestare; solicitantul trebuie să transmită completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea comunicării, în caz contrar cererea de atestare fiind scoasă din evidentele Autoritătii competente.

Art. 31. - (1) Dacă documentatia anexată la cererea de atestare este completă si conformă prevederilor regulamentului, SA întocmeste, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare, un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului solicitat.

(2) Raportul este supus aprobării departamentului de specialitate.

(3) Raportul, aprobat de DARAE, se prezintă Comisiei de atestare a Autoritătii competente.

Art. 32. - (1) Comisia de atestare a Autoritătii competente este formată din 5 (cinci) membri si îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii competente.

(2) Comisia de atestare a Autoritătii competente are următoarele competente:

a) analizează raportul întocmit de SA cu privire la cererea de atestare transmisă de operatorul economic;

b) hotărăste cu privire la atestarea sau refuzul de atestare a operatorului economic;

c) supune aprobării presedintelui Autoritătii competente atestarea operatorului economic;

d) analizează raportul întocmit/aprobat de DARAE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;

e) hotărăste cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;

f) supune aprobării presedintelui Autoritătii competente modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului.

(3) Sedintele Comisiei de atestare se programează, de regulă, de două ori pe lună, data sedintei si ordinea de zi afisându-se pe pagina de internet a Autoritătii competente cu 10 zile înainte de data sedintei; reprezentantul operatorului economic poate participa la sedintă, în calitate de invitat, în vederea sustinerii cererii de atestare sau pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei de atestare.

Art. 33. - În raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 31, propunerea de acordare sau de refuz al acordării atestatului solicitat de un operator economic se motivează pe baza următoarelor criterii:

a) corectitudinea, veridicitatea si completitudinea documentatiei anexate la cererea de atestare/reatestare transmisă de solicitant, conform prevederilor regulamentului, rezultate din analiza modului de respectare a prevederilor art. 13, art. 16-27, anexei nr. 2 si, după caz, ale art. 29 alin. (3);

b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea categoriilor de activităti pentru care se solicită atestare, cu respectarea cerintelor prezentului regulament, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. a), b), c), f), g), i), j), k) si o);

c) viabilitatea financiară a operatorului economic, analizată în baza indicatorilor de bonitate financiară, conform procedurii specifice, afisată pe pagina de internet a Autoritătii competente, luând în considerare documentele precizate la art. 16 lit. d) si e);

d) asigurarea personalului calificat, autorizat, competent si în număr corespunzător, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. h) si l), precum si cele precizate la art. 17-27, în conformitate cu tipurile de atestate solicitate;


e) modul de asigurare a calitătii activitătilor desfăsurate de către operatorul economic solicitant, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. o) si art. 17-27;

f) modul de respectare a obligatiilor titularului de atestat, respectiv a prevederilor (conditiilor de valabilitate ale) atestatului de către operatorul economic atestat care solicită reatestarea sau extinderea domeniului de activitate atestat.

Art. 34. - (1) Atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se face prin decizie a presedintelui Autoritătii competente, în baza raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 si a procesului-verbal întocmit în sedinta Comisiei de atestare.

(2) Decizia Autoritătii competente privind atestarea sau refuzul de a atesta operatorul economic se comunică în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii; comunicarea se face pe pagina de internet a Autoritătii competente.

(3) Decizia privind atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se înscrie pe lista deciziilor Autoritătii competente si se publică pe pagina de internet a Autoritătii competente.

(4) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată de către solicitant în termen de 15 zile de la data sedintei Comisiei de atestare, la Autoritatea competentă. Răspunsul Autoritătii competente la contestatie se va comunica solicitantului în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 35. - (1) Operatorul economic achită diferenta de 50% din obligatia financiară, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea Autoritătii competente privind atestarea operatorului economic.

(2) Suma achitată la înregistrarea cererii de atestare nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de atestare de către solicitant, în cazul refuzului de atestare, precum si în cazul scoaterii din evidenta Autoritătii competente a cererii de atestare.

Art. 36. - (1) Atestatul se întocmeste în conformitate cu continutul-cadru prezentat în anexa nr. 9 la regulament.

(2) Atestatul este valabil pe perioada mentionată, cu respectarea prevederilor (conditiilor de valabilitate) anexate la acesta, precizate în anexa nr. 9.

(3) Atestatul, decizia Autoritătii competente si o copie a raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 se eliberează reprezentantului legal sau împuternicitului operatorului economic atestat, la sediul Autoritătii competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la achitarea integrală a obligatiei financiare, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a documentelor.

(4) Copia Manualului de management al calitătii, însotită de procedurile de sistem si operationale, transmise de operatorul economic solicitant Autoritătii competente ca anexă la cererea de atestare, vor fi returnate titularului atestatului, la eliberarea documentelor precizate la alin. (3).

(5) Atestatul acordat operatorului economic se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic, având formatul prezentat în anexa nr. 10; numărul atestatului este numărul de ordine din registru.

(6) Durata de valabilitate a atestatului este între 1 an si 5 ani de la data deciziei de atestare a Autoritătii competente, în functie de modul de îndeplinire a criteriilor precizate la art. 33.

Art. 37. - Poate fi atestat pentru o perioadă de un an:

a) operatorul economic nou-înfiintat, care nu transmite Autoritătii competente documentele precizate la art. 16 lit. d), e) si i);

b) operatorul economic care nu a desfăsurat activitate si nu transmite Autoritătii competente documentele precizate la art. 16 lit. e) si i);

c) operatorul economic care nu a desfăsurat activităti supuse atestării si nu transmite Autoritătii competente documentul

precizat la art. 16 lit. i); în acest caz, solicitantul va include în documentatia justificativă o notificare privind domeniul de activitate realizat în cadrul operatorului economic;

d) operatorul economic care nu transmite Autoritătii competente documente privind certificarea sistemului de management al calitătii pe domeniul de activitate supus atestării, însă demonstrează că a demarat procedurile legale de certificare si prezintă în documentatia anexată la cererea de atestare:

- o copie a Manualului de management al calitătii, însotit de procedurile de sistem si operationale, si o copie a unui contract de certificare încheiat cu una dintre societătile acreditate de RENAR ori de alt organism de acreditare recunoscut international; sau

- un certificat emis de una dintre societătile acreditate de RENAR sau de alt organism de acreditare recunoscut international si un act aditional la contractul de certificare (de supraveghere a certificării) privind extinderea domeniului de activitate certificat cu activitătile supuse atestării.

Art. 38. - Operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip B, C1A sau C2A, care doreste extinderea domeniului de activitate atestat si solicită atestate de tip C1B, C2B, D1, D2, E1 sau E2, ori operatorii economici înfiintati ca urmare a reorganizării titularilor de atestate pot fi atestati pe o perioadă de 2 ani.

Art. 39. - Nu este reatestat:

a) operatorul economic solicitant care, după primul an de desfăsurare de activităti atestate, nu detine în proprietate sculele, dispozitivele, aparatele de măsură, încercare, verificare, precum si elementele de birotică, hardware si software minimale, conform precizărilor din anexa nr. 5 la regulament;

b) operatorul economic care se încadrează în prevederile art. 37 lit. d) si care nu a finalizat, până la data de expirare a atestatului, procesul de certificare a sistemului de management al calitătii, cu exceptia celor care nu au desfăsurat activitatea atestată în perioada de valabilitate a atestatului;

c) operatorul economic care, pe perioada suspendării atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalatii electrice, pentru care există obligatia de a detine un astfel de document valabil;

d) operatorul economic care, pe perioada de valabilitate a atestatului, a executat lucrări fără să mentină numărul minim de personal calificat si/sau autorizat în conformitate cu prevederile art. 17-27 din regulament, nerespectând obligatiile stabilite la art. 48 lit. g) sau art. 48 lit. d);

e) operatorul economic care nu a respectat, pe perioada de valabilitate a atestatului, obligatiile stabilite prin regulament la art. 47 si 48.

Art. 40. - Operatorul economic atestat în conformitate cu prezentul regulament poate subcontracta proiectarea sau executarea unor părti din instalatiile electrice numai cu proiectanti ori executanti atestati conform regulamentului.

Art. 41. - Tarifele percepute de Autoritatea competentă pentru atestarea operatorilor economici, precum si pentru modificarea sau emiterea unui duplicat al atestatului se actualizează anual, prin ordin al presedintelui Autoritătii competente.

Art. 42. - Pe pagina de internet a Autoritătii competente se publică:

a) lista operatorilor economici titulari de atestat, tipul atestatului si durata de valabilitate a acestuia; includerea unui titular de atestat în această listă se face după semnarea procesului-verbal de predare-primire a documentelor, conform precizărilor art. 36 alin. (3);

b) lista cererilor de atestare refuzate sau scoase din evidentele Autoritătii competente;


c) lista operatorilor economici cărora li s-a suspendat atestatul, cu precizarea perioadei de suspendare;

d) lista operatorilor economici cărora li s-a retras atestatul;

e) lista operatorilor economici cu activitate atestată monitorizată.

 

CAPITOLUL X

Modificarea atestatului

 

Art. 43. - (1) La cererea operatorului economic atestat sau din initiativă proprie, Autoritatea competentă poate decide modificarea atestatului, atunci când a survenit una dintre următoarele situatii:

a) schimbarea statutului juridic al titularului;

b) schimbarea denumirii sau a sediului operatorului economic ori a reprezentantului legal;

c) modificări privind numărul, calificarea si gradul de autorizare al personalului angajat, astfel încât nu mai sunt respectate conditiile precizate de regulament;

d) modificări de patrimoniu care afectează desfăsurarea categoriei de activităti pentru care este atestat operatorul economic, după caz;

e) alte modificări care influentează activitătile atestate sau documentele emise de ANRE.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate Autoritătii competente de operatorul economic atestat, în termen de 10 zile de la aparitia lor, solicitând totodată modificarea atestatului.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si lit. b), modificarea atestatului se realizează prin decizie a presedintelui Autoritătii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE).

(4) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) si e), modificarea atestatului se realizează prin decizie a presedintelui Autoritătii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE) si a procesului-verbal întocmit în sedinta Comisiei de atestare.

(5) Autoritatea competentă eliberează titularilor noi documente de atestare; la eliberarea noilor documente de atestare, cele emise anterior vor fi restituite Autoritătii competente, în vederea anulării.

 

CAPITOLUL XI

Competente, drepturi si obligatii ale operatorului economic atestat

 

Art. 44. - Operatorul economic atestat are următoarele competente:

a) titularul de atestat de tip A realizează încercări/măsurători la echipamentele si instalatiile electrice, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00;

b) titularul de atestat de tip B proiectează si/sau execută, după caz:

- instalatii electrice interioare aferente clădirilor civile;

- instalatii electrice interioare aferente clădirilor industriale;

- instalaii de utilizare de joasă tensiune;

- bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV;

- instalatie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reteaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distributie a postului de transformare;

- prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet aferente clădirilor civile si industriale;

- lucrări de mentenantă la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;

c) titularul de atestat de tip C1A/C2A proiectează/execută, după caz:

- linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene si/sau subterane;

- posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);

- instalatii de utilizare de joasă/medie tensiune;

- retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane;

- retele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinte;

- instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare);

- baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere;

- instalatii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;

- măsurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, măsurarea rezistentei de contact la PT;

- verificări si încercări ale echipamentelor aferente retelelor electrice de distributie de medie tensiune si posturilor de transformare;

- instalatii de protectii si măsură;

- executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet în retelele electrice de distributie;

- lucrări de mentenantă la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;

d) titularul de atestat de tip C1B/C2B proiectează/execută, după caz:

- linii electrice aeriene si/sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV;

- posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);

- instalatii de utilizare;

- retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane;

- retele electrice de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinte;

- fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV;

- instalatii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;

- instalatii electrice de curenti slabi (circuite secundare);

- instalaii de comandă, control si protectii prin relee;

- baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere;

- măsurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, măsurarea rezistentei de contact la PT;

- verificări si încercări ale echipamentelor aferente retelelor electrice de distributie si posturilor de transformare;

- executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet în retelele electrice de distributie;

- lucrări de mentenantă la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor art. 45;

e) titularul de atestat de tip D1/D2 proiectează/execută, după caz:

- linii electrice aeriene cu tensiuni nominale între 110 kV- 400 kV;

- linii electrice subterane cu tensiuni nominale între 110 kV-220kV;

- fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA;

- instalatii electrice de curenti slabi (circuite secundare);


- instalatii de comandă, control si protectii prin relee;

- măsurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite;

- instalatii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;

- verificări si încercări ale echipamentelor aferente retelelor electrice de transport si distributie;

- executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet în retelele electrice de transport al energiei electrice;

f) titularul de atestat de tip E1/E2 proiectează/execută, după caz, instalatii electrice de joasă, medie si înaltă tensiune pentru statiile de conexiuni si transformare si pentru centralele electrice, cu referire la:

- sisteme de bare;

- transformatoare de putere;

- transformatoare de măsură tensiune/curent;

- instalatii electrice de curenti slabi (circuite secundare);

- instalaii de comandă, control si protectii prin relee;

- întrerupătoare de curent alternativ;

- conductoare neizolate flexibile/rigide;

- separatoare/separatoare de legare la pământ;

- bobine de reactantă/compensatoare;

- baterii stationare de acumulatori;

- măsurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite;

- verificări si încercări ale echipamentelor din statiile electrice;

- instalatii de aer comprimat;

- instalaii electrice aferente serviciilor proprii din centrale si statii electrice;

- executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalatii de legare la pământ si de paratrăsnet în statiile electrice;

g) titularul de atestat de tip F execută, după caz:

- vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4-400 kV, vopsire elemente metalice existente în statii electrice si posturi de transformare, precum si executarea, verificarea i repararea prizelor de pământ aferente acestor instalatii electrice;

- defrisări culoare ale LEA de 0,4-400 kV si evacuare material lemnos rezultat.

Art. 45. - Lucrările de mentenantă la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, se realizează în conditiile respectării cerintelor Legii nr. 230/2006, ale Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE si al presedintelui ANRSC nr. 5/93/2007, ale legislatiei în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si ale oricăror alte reglementări aplicabile, emise de autoritătile competente.

Art. 46. - Operatorul economic atestat are dreptul de a desfăsura activitătile pentru care detine atestat, pe perioada de valabilitate a acestuia si în conformitate cu competentele stabilite la art. 44.

Art. 47. - Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic atestat are următoarele obligatii esentiale:

a) să respecte prevederile atestatului, regulamentului, ale legilor, normelor si ale oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activitătilor atestate;

b) să mentină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat si autorizat, conform tipului de atestat detinut, stabilit prin prezentul regulament;

c) să mentină, în proprietate sau în închiriere, conform prevederilor prezentului regulament, dotarea minimală corespunzătoare tipului de atestat;

d) în cazul în care operatorul economic atestat decide subcontractarea unor lucrări de instalatii electrice sau părti ale acestora, aceasta se va face numai către operatori economici

care detin atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări subcontractate;

e) să realizeze lucrări de instalatii electrice numai la nivelul competentelor prevăzute în prezentul regulament pentru tipul de atestat detinut;

f) să realizeze lucrări de instalatii electrice numai după obtinerea tuturor autorizatiilor, acordurilor si avizelor prevăzute de legislatia aplicabilă;

g) să execute lucrări în instalatiile electrice ale operatorilor retelelor electrice, în instalatiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protectie si sigurantă ale instalatiilor electrice sau în instalatiile electrice apartinând consumatorilor de energie electrică, numai pe bază de contracte, încheiate în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 48. - Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic atestat are următoarele obligatii:

a) să întocmească si să transmită anual16) Autoritătii competente un raport întocmit pentru 12 luni anterioare de activitate, care să contină cel putin:

- lista lucrărilor executate, întocmită pentru fiecare tip de atestat si structurată în conformitate cu anexa nr. 3;

- structura de personal, vizată de ITM sau, după caz, de serviciul de resurse umane al operatorului economic, întocmită conform anexei nr. 7;

- documente care să ateste mentinerea în functiune/ certificarea sistemului de management al calitătii, cel putin la nivelul existent în momentul emiterii atestatului;

- sinteza reclamatiilor primite la adresa titularului atestatului, cu precizarea obiectului si modului de rezolvare;

b) operatorul economic atestat în conditiile prevăzute la art. 37 trebuie să transmită trimestrial raportări către Autoritatea competentă, care să cuprindă:

- copii ale statelor de plată pentru personalul permanent, înregistrate la ITM, pentru fiecare dintre cele 3 luni calendaristice anterioare aferente trimestrului încheiat;

- lista lucrărilor contractate (finalizate sau în curs de realizare), întocmită pentru fiecare tip de atestat si structurată în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la regulament;

- notificare privind modul de respectare a cerintelor obligatorii precizate în raportul întocmit de SA, parte integrantă a atestatului;

c) să transmită Autoritătii competente orice informatie sau document solicitat, în scris, în legătură cu activitătile atestate, care îi sunt necesare desfăsurării activitătii proprii;

d) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite;

e) să permită beneficiarilor cu care se află în relatii contractuale verificarea activitătilor desfăsurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu acestia;

f) să permită accesul reprezentantilor Autoritătii competente pentru realizarea de controale/inspectii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;

g) să notifice Autoritătii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea conditiilor minime de personal calificat si autorizat corespunzătoare tipului de atestat detinut;

h) să notifice Autoritătii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitie, orice modificare a dotărilor care se află la operatorul economic atestat si care poate afecta desfăsurarea activitătilor atestate;

i) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C1A, C1B, D1 si E1, trebuie să se asigure că proiectele de instalatii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialisti atestati ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile legale17);

j) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C1A, C1B, D1 si E1, trebuie să se asigure că proiectele de instalatii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialisti atestati ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

k) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C2A, C2B, D2 si E2, trebuie să execute lucrări de instalatii electrice doar pe baza unor documentatii de proiectare elaborate de operatori economici atestati de Autoritatea competentă si verificate de specialisti atestati de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, ordinele nr. 323/2000, nr. 88/2003 si nr. 324/2005;

l) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip C2A, C2B, D2 si E2, trebuie să execute lucrări de instalatii electrice doar pe baza unor documentatii de proiectare elaborate de operatorii economici atestati de Autoritatea competentă si verificate de specialisti atestati ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

m) să instituie si să mentină un sistem de înregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute la adresa sa de către clienti, în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile pentru care este atestat;

n) să nu se angajeze în practici anticoncurentiale si să nu împiedice alti titulari de atestate, potentiali competitori, să se angajeze în activitătile pentru care detin atestate;

o) să asigure egalitatea de tratament a clientilor săi.

 

16) Se vor avea în vedere data deciziei de acordare a atestatului, precum si lit. g) a aceluiasi articol.

17) În baza Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, în conformitate cu art. 9 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, „proiectele sunt supuse verificării tehnice de către specialisti atestati prin grija proiectantului, investitorului sau proprietarului”.

 

 

CAPITOLUL XII

Monitorizarea si controlul activitătii operatorilor economici atestati

 

Art. 49. - Autoritatea competentă urmăreste respectarea regulamentului si a prevederilor (conditiilor de valabilitate ale) atestatului de către operatorul economic atestat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. În acest scop, Autoritatea competentă:

a) analizează rapoartele trimestriale sau anuale ale operatorilor economici atestati;

b) solicită informatii si documente care îi sunt necesare desfăsurării activitătii proprii;

c) verifică activitatea operatorului economic, prin solicitarea de documente care trebuie transmise la sediul ANRE si/sau dispune, după caz, efectuarea de verificări/inspectii sau controale la sediul operatorului economic atestat, inclusiv în teren.

Art. 50. - La notificarea unor situatii apărute la operatorul economic atestat, în conformitate cu obligatiile sale stabilite la art. 47 si 48, Autoritatea competentă poate impune măsuri si termene de conformare. Termenele de conformare nu pot fi mai mici de 60 de zile.

Art. 51. - Autoritatea competentă va asigura confidentialitatea acelor date care vor fi notificate de către operatorul economic ca fiind de natură să îi aducă prejudiciu.

 

CAPITOLUL XIII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 52. - Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage răspunderea contraventională, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 53. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac în conditiile legii.

Art. 54. - Sanctiunile contraventionale pot fi asociate cu măsurile prevăzute la cap. XIV.

 

CAPITOLUL XIV

Suspendarea sau retragerea atestatului

 

Art. 55. - În situatiile enumerate în continuare, la sesizarea din oficiu a Autoritătii competente sau la sesizarea transmisă de o tertă persoană ori de însusi operatorul economic atestat, Autoritatea competentă poate aplica următoarele măsuri:

1. Autoritatea competentă poate suspenda atestatul pe perioade determinate, între o lună si 6 luni:

a) la constatarea neîndeplinirii conditiilor precizate de regulament cu privire la personalul calificat, autorizat si în număr minim corespunzător;

b) în cazul în care titularul nu notifică Autoritătii competente, în termen de 30 de zile, modificarea circumstantelor avute în vedere la atestare, în ceea ce priveste structura de personal si dotările minime;

c) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la solicitarea Autorităţii competente, titularul nu transmite datele si/sau informatiile solicitate, încălcând astfel obligatia stabilită la art. 47 lit. b);

d) în cazul în care nu a respectat măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă;

e) în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare a titularului atestatului.

2. Autoritatea competentă poate retrage atestatul acordat:

a) în cazul a două suspendări ale atestatului;

b) operatorului economic care, pe perioada suspendării atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalatii electrice pentru care există obligatia de a detine un astfel de document;

c) în cazul nerespectării de către titularul atestatului a unei obligatii stabilite în regulament ca fiind esentială, conform prevederilor art. 47, cum ar fi:

- în cazul în care titularul de atestat nu respectă prevederile atestatului, ale regulamentului sau ale altor reglementări ale Autoritătii competente;

- în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări fără personal calificat, autorizat si în număr minim corespunzător, conform regulamentului, pentru tipul de atestat detinut;

- în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări în instalatiile electrice de iluminat public, fără respectarea prevederilor art. 45;

- în cazul în care titularul de atestat a executat lucrări în instalatiile electrice ale operatorilor retelelor electrice, în zonele de protectie si sigurantă ale instalatiilor electrice sau în instalatiile apartinând consumatorilor de energie electrică, fără contract, încheiat în conformitate cu legislatia în vigoare;

d) în cazul în care operatorul economic a prezentat în anexa la cererea de reatestare date/documente/informatii neconforme cu realitatea sau în cazul în care, pe perioada de valabilitate a atestatului, a transmis Autoritătii competente date/documente/ informatii eronate ori neconforme cu realitatea;

e) în cazul în care operatorul economic atestat nu a respectat în mod repetat măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă;


f) în cazul decăderii din drepturi, al incapacitătii sau al falimentului titularului atestatului, precum si la vânzarea operatorului economic atestat;

g) la cererea operatorului economic atestat, în cazul în care încetează desfăsurarea activitătii sau la desfiintarea/radierea operatorului economic atestat din înregistrările oficiului registrului comertului;

h) în cazul în care operatorul economic transferă unui alt operator economic personalul, dotarea tehnică, drepturile si obligatiile ce decurg din contractele aflate în curs de derulare aferente activitătilor atestate.

Art. 56. - La luarea deciziei de suspendare/retragere a atestatului în situatiile prevăzute la art. 55, în cazul în care operatorul economic atestat are contracte de executare de lucrări în derulare, Autoritatea competentă va tine seama de efectele deciziei asupra alimentării cu energie electrică a consumatorului.

Art. 57. - În situatiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f), g) si h), operatorul economic atestat este obligat să notifice Autoritătii competente situatiile mentionate, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoresti, rezilierea sau încheierea de contracte ori alte acte oficiale.

Art. 58. - Operatorul economic căruia Autoritatea competentă i-a retras atestatul în baza prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a)-e) nu are dreptul să solicite un nou atestat într-o perioadă de minimum 3 ani ulterioară deciziei de retragere a atestatului.

Art. 59. - (1) Suspendarea sau retragerea atestatului se realizează prin decizie a Autoritătii competente, pe baza unui raport întocmit de SA (aprobat de DARAE) si a procesului-verbal întocmit în sedinta Comisiei de atestare.

(2) Decizia Autoritătii competente privind suspendarea sau retragerea atestatului se comunică operatorului economic în cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

(3) Operatorul economic transmite Autoritătii competente originalul atestatului retras, în vederea anulării.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale

 

Art. 60. - (1) Autoritatea competentă pune la dispozitie, pentru consultare publică, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate, în vederea solutionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei atestări.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care contin informatii confidentiale, cu caracter de secret de serviciu ori de afaceri, a căror difuzare poate aduce daune persoanelor fizice sau juridice la care se face referire.

Art. 61. - Titularii de licente din sectorul energiei electrice nu vor practica alte sisteme periodice de agreere, acceptare, atestare, eligibilitate etc. a operatorilor economici pentru desfăsurarea de activităti supuse atestării în conditiile prezentului regulament.

Art. 62. - (1) Atestatele emise de ANRE în baza ordinelor presedintelui ANRE nr. 9/2004, nr. 24/2004 si nr. 54/2005 rămân valabile până la expirarea duratei de valabilitate precizată pe atestat.

(2) Operatorii economici atestati în baza ordinelor presedintelui ANRE mentionate la alin. (1) au obligatia de a respecta prevederile legii si ale regulamentului si, dacă este cazul, de a se conforma prevederilor regulamentului în termen de 90 de zile.

Art. 63. - Titularii de licente acordate de Autoritatea competentă, titularii de atestat acordat de Autoritatea competentă, operatorii economici care au calitatea de consumator sau operatorii economici care desfăsoară activităti de antreprenoriat general au obligatia de a (sub)contracta lucrări corespunzătoare activitătilor supuse atestării, doar cu operatori economici atestati de Autoritatea competentă pentru activitătile respective.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE ATESTARE

- model –

 

Numărul de înregistrare la ANRE ..................................................................

 

Către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul, .................................................. , cod numeric personal ................................ , posesor al actului de identitate seria ....... nr. . ................... , eliberat de ...................................... la data de ............................. , în calitate de ....................... (administrator/director general etc.), solicit pentru operatorul economic .............................. , cu sediul în localitatea ............................ , str. . ............................ nr. . .......... , bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul ............... , cod postal .......... , acordarea următoarelor atestate:

a) atestat de tip ............................ , pentru ....................................... ,

b) atestat de tip ............................ , pentru ....................................... ,

c) ........................................................................................ ... ........ .

(se vor mentiona tipurile de atestate)


Mentionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. J/ ........................................ ,

- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ............................................... si

- contul nr. . .................. deschis la Banca .................. , Sucursala .................................................................................... . (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunostintă că pot fi

contactat la sediul operatorului economic, precum si la nr. de telefon fix ..................... , nr. de fax .............................. , nr. de telefon mobil ...................................... .

Cererea este însotită de documentele precizate în opis.

 

Data ...............

 

Semnătura reprezentantului legal (în original) si stampila

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DETALII

privind modul de prezentare a documentatiei anexate la cererea de atestare în vederea înregistrării la ANRE

 

1. Prezentarea documentatiei.

Cererea de atestare si documentatia justificativă anexată se îndosariază, respectându-se următoarele cerinte:

- paginile se numerotează;

- cererea de atestare este însotită de un opis al documentatiei, întocmit conform modelului prezentat mai jos, numărul paginii consemnându-se în opis;

- documentele prezentate în copie se certifică cu mentiunea „conform cu originalul”, semnătură si stampilă, în original, de către reprezentantul legal al operatorului economic.

2. Detalii privind continutul documentatiei anexate

2.1. Actul constitutiv este reprezentat, pentru societătile comerciale, de statut si/sau, după caz, de contractul de societate, iar pentru regiile autonome, de regulamentul de organizare si functionare.

2.2. Din certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la Autoritatea competentă trebuie să reiasă:

- denumirea operatorului economic;

- informatii de identificare (sediul social, numărul de ordine în registrul comertului, starea firmei, forma juridică, codul unic de înregistrare, durata);

- perioada de valabilitate a sediului;

- capitalul social;

- actionari/asociati (numele si prenumele, aportul la capitalul social, numărul de actiuni/părti sociale, cotele de participare la beneficii/pierderi);

- administratori (numele si prenumele, data numirii, calitatea, durata mandatului, puteri);

- cenzori;

- domeniul de activitate, principal/secundar, din care să reiasă activităti de tipul celor supuse atestării;

- filiale/sucursale;

- sedii secundare;

- mentiuni înscrise conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.3. Din certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Ministerul Economiei si Finantelor prin DGF în a cărei rază teritorială operatorul economic se află în evidentă, cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la Autoritatea competentă, trebuie să reiasă obligatiile de plată la bugetul de stat general consolidat.

2.4. Curriculum vitae - din CV trebuie să reiasă formarea profesională si experienta acumulată în domeniul pentru care solicită atestarea, lucrările realizate; CV-ul se întocmeste în conformitate cu modelul din anexa nr. 8 la regulament.

2.5. Organigrama operatorului economic este documentul existent în Manualul de management al calitătii, aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic si din care trebuie să reiasă numărul total de personal angajat.

2.6. Lista lucrărilor contractate, finalizate si în derulare, trebuie întocmită pentru fiecare tip de atestat, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la regulament, cu precizarea beneficiarului, numărului fiecărui contract, a denumirii, obiectivelor si a stadiului realizării lucrării.

 

NOTĂ: Prin beneficiar se întelege persoana juridică cu care este încheiat contractul de executie (în cazul executării instalatiilor de racordare de joasă tensiune, bransamente, nu trebuie precizat numele/prenumele sau denumirea consumatorului de energie electrică pentru alimentarea căruia se realizează instalatia electrică de racordare, ci denumirea operatorului de retea cu care s-a încheiat contractul).

 

2.7. La întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- lista trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la regulament;

- se vor anexa copii ale contractelor de închiriere sau comodat pentru dotările pe care solicitantul nu le are în proprietate (cu exceptia celor care se referă la sediul social, mentionat în certificatul constatator);

- lista trebuie să contină cel putin dotările minimale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate pentru care se solicită atestat, conform precizărilor din anexa nr. 5 la regulament.

2.8. Notificarea cu privire la existenta în cadrul operatorului economic a dotărilor minime necesare desfăsurării activitătilor supuse atestării se întocmeste pe propria răspundere, trebuie semnată în original de reprezentantul legal al operatorului economic solicitant si stampilată si se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la regulament.

2.9. Structura de personal trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la regulament, fiind necesară demonstrarea, după caz, a îndeplinirii cerintelor mentionate la art. 17 - 27. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- structura de personal trebuie să includă toti angajatii operatorului economic alocati activitătilor aflate în competenta de atestare a Autoritătii competente;

- structura de personal trebuie să poarte nr./dată de înregistrare si să fie vizată de inspectoratul teritorial de muncă sau de către inspectorul de resurse umane, angajat al operatorului economic solicitant, în cadrul Serviciului de resurse umane; în cel de-al doilea caz trebuie să se prezinte acceptul scris al ITM de a păstra la sediul operatorului economic carnetele de muncă;

- structura de personal nu include asociatul unic, care detine si functia de administrator unic si care, în conformitate cu prevederile legale, nu poate avea calitatea de salariat;

- structura de personal nu include membrii consiliului de administratie al societătilor comerciale pe actiuni;

- la structura de personal se anexează copii ale CIM încheiate pe perioadă nedeterminată, ale diplomelor de calificare si ale legitimatiilor de electrician autorizat ale angajatilor nominalizati;

 

NOTĂ:

CIM trebuie să fi fost înregistrate la ITM si să poarte viza acestei institutii.

- personalul nominalizat la art. 24 si 26 trebuie să fie angajat pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă de lucru;

- pentru analiza structurii de personal angajat pot fi acceptate certificate sau alte documente eliberate de ITM, cu conditia ca documentul prezentat să nominalizeze persoanele angajate, precum si numărul, data încheierii si durata contractului individual de muncă pentru fiecare dintre aceste persoane;

- documentele eliberate sau vizate de ITM trebuie să fie înregistrate cu cel mult 30 de zile anterior datei de înregistrare a cererii de atestare.

 

2.10. Certificatul constatator emis de ITM în conformitate cu dispozitiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006: se va include în documentatie o copie integrală a acestui document (fată-verso). Operatorul economic include în documentatie, în locul acestui certificat constatator, o notificare pe propria răspundere că respectă prevederile Legii nr. 319/2006, avându-se în vedere competentele ITM precizate la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii nr. 108/1999, republicată, se va include în documentatie o copie integrală a acestui document (fată-verso);

2.11. Dovada achitării a 50% din tariful pentru atestare o constituie copia ordinului de plată sau a chitantei emise de Autoritatea competentă, în cazul în care plata s-a făcut la sediul acesteia.

2.12. Opisul se structurează astfel:

 

Nr. crt.

 

Pagina nr.

1.

Act constitutiv

 

2.

Certificat de înregistrare

 

3.

Certificat constatator

 

4.

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

 

5.

Bilant contabil

 

6.

Contul de profit si pierdere

 

7.

Curriculum vitae

 

8.

Curriculum vitae

 

9.

Lista lucrărilor

 

...

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

LISTA DE LUCRĂRI

- model -

 

a) Lucrări de proiectare de instalatii electrice

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Etapa de proiectare

realizată

(SPF, SF, PT+CS, DE)

Obiectivele lucrării (detalii privind

lucrarea contractată)

Contract nr. . ..... din data ....... (contract încheiat de solicitant în calitate de executant)

Beneficiar (persoana juridică cu care s-a încheiat

contractul)

Subcontractant – dacă este cazul (persoana juridică căreia i s-au subcontractat părti ale lucrării)

Stadiul lucrării

(finalizată, în curs

de realizare)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lucrări de executare de instalatii electrice

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Obiectivele lucrării

(detalii privind

lucrarea contractată)

Contract nr. . .....

din data ...............

(contract încheiat

de solicitant

în calitate de executant)

Beneficiar (persoana juridică cu care s-a încheiat contractul)

Subcontractant - dacă

este cazul (persoana

juridică căreia i s-au

subcontractat părti

ale lucrării)

Stadiul lucrării

(finalizată, în curs

de realizare)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal (în original) si stampila

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială

 

LISTA cuprinzând dotarea tehnico-materială din cadrul ................................................................

(denumirea operatorului economic)

 

Nr. crt.

Dotare

Nr. buc.

În proprietate/

închiriate de la ........... 18)

Spatii tehnologice/netehnologice

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Utilaje

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Echipamente topografice

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Scule, dispozitive

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Aparate de măsură, încercare, verificare

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

 

18) Pentru dotările închiriate se va preciza denumirea operatorului economic proprietar cu care solicitantul a încheiat un contract-cadru de închiriere.


 

Nr. crt.

Dotare

Nr. buc.

În proprietate/

închiriate de la ........... 18)

Birotică, hardware, software

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal (în original) si stampila

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

LISTA

dotărilor minimale pentru atestarea operatorilor economici

 

1. Pentru atestat de tip A1, A2, A

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- mijloace auto de transport persoane si materiale.

c) Scule, dispozitive:

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

d) Aparate de măsură, încercare, verificare: (i) pentru atestatul de tip A1

- aparat de măsurare a rezistentei prizelor de pământ;

- ampermetru tip cleste 0 - 100 A;

- megohmetru sau inductor 500 - 1.000 V t.c.;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

(ii) pentru atestatul de tip A2

- aparat de măsurare a rezistentei prizelor de pământ;

- ampermetru tip cleste 0 - 100 A;

- trusă de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declansare în cazul de defect;

- megohmetru sau inductor 500 - 1.000 V t.c.;

- ampermetru c.c. 30 A si voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistente (ordin zeci de µΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

(iii) pentru atestatul de tip A

- aparat de măsurare a rezistentei prizelor de pământ;

- autotransformator 230/250 V, 8A;

- trusă de curent 1.200 A;

- ampermetru tip cleste 0 - 100 A;

- transformator de separatie 230V/50 - 70V;

- transformator de curent de laborator 25 A - 50 A - 100A/5 A;

- megohmetru sau inductor 500 - 2.500 V t.c.;

- trusă de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declansare în caz de defect;

- trusă de curent de 2.000 A;

- autotransformator 230/250 V, min. 18A;

- ampermetru c.c. 30 A si voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistente (ordin zeci de µΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

- cronometru (cu rezolutie de 0,01 s);

- *aparat pentru măsurarea rigiditătii dielectrice a uleiului19);

- trusă de curent - tensiune (min. 0 - 20 A t.a., 0 - 440 V t.a.);

- *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50 kV, t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de declansare în caz de defect si cu sistem de măsurare a curentului de fugă;

2. Pentru atestate de tip B (i)

Pentru atestatul de tip Be

a) Spatii:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- mijloace auto de transport persoane si materiale;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu brat (PRB).

c) Scule, dispozitive:

- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

d) Aparate de măsură, încercare, verificare:

- megohmetre de 1.000 V;

- voltmetre de t.a. 0 - 300 V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistentei prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2 m;

- sublere.

(ii) Pentru atestatul de tip Bp

- spatiu destinat serviciilor functionale si activitătilor de proiectare;

- configuratii PC si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare;

- echipamente specifice activitătii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator).

3. Pentru atestat de tip C1A:

a) Spatii:

- spatiu destinat serviciilor functionale si activitătilor de proiectare.

b) Utilaje:

- mijloace de transport pentru persoane si echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilitătile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de angajatii operatorului economic):

- teodolit;

- miră;

- jaloane;

- rulete.

d) Birotică - hardware si software:

- configuratii PC si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare, în domeniul retelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV - 20 kV;

- echipamente specifice activitătii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator).

4. Pentru atestat de tip C2A:

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- macara;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu brat (PRB);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente.

c) Scule, dispozitive:

- dispozitive si scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă mansonar, raschetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezentă tensiune etc.);

- dispozitive si scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare si fixe, izolate, cremalieră, dinamometru etc.);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgetii conductoarelor LEA20);

- scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- ancore îngropate;

- unelte portabile;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitătile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de 1 angajat al operatorului economic);

- cofraje pentru executarea fundatiilor de stâlpi.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV - 20 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistentei prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistentei de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, sublere.

5. Pentru atestate de tip C1B si D1: a) Spatii:

- spatii destinate serviciilor functionale si activitătilor de proiectare.

b) Utilaje:

- mijloace de transport pentru persoane si echipamente topografice.

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilitătile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic):

- teodolit;

- miră;

- jaloane;

- rulete.

d) Birotică, hardware si software:

- configuratii PC si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare, în domeniul retelelor electrice de 0,4 kV - 400 kV;

- echipamente specifice activitătii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator sau alte mijloace de multiplicare).

6. Pentru atestate de tip C2B si D2:

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator măsurători/încercări electrice;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- macara;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu brat (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente.

c) Scule, dispozitive:

- dispozitive si scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă mansonar, raschetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezentă tensiune);

- dispozitive si scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare si fixe, izolate, cremalieră, dinamometru etc.);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgetii conductoarelor LEA21);

- unelte portabile;

- prese pentru papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- ancore îngropate 5 - 40 tf;

- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- *masină de frânat;

- *masină de tras;

- *cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică de îndoit cleme;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitătile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic);

- cofraje pentru executarea fundatiilor la stâlpi.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250 V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV - 400 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistentei prizelor de pământ;

- binoclu de câmp;

- rulete, sublere.

7. Pentru atestat de tip E1

a) Spatii:

- spatii destinate serviciilor functionale si activitătilor de proiectare.

b) Utilaje:

- mijloace de transport pentru persoane si echipamente topografice.

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilitătile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al operatorului economic):

- teodolit;

- miră;

- jaloane;

- rulete.

d) Birotică, hardware si software:

- configuratii PC si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare, în domeniul retelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV - 400 kV;

- echipamente specifice activitătii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator, alte mijloace de multiplicare).

8. Pentru atestat de tip E2

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator măsurări/încercări electrice;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- macara;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu bras (PRB);

- trailer pentru înlocuire aparataj;

- autolaborator PRAM;

- instalatie pentru reconditionarea uleiului electroizolant;

- utilaje speciale de săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente.

c) Scule, dispozitive:

- dispozitive si scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, sublere, transformator mobil, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale si de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT etc.);

- prese pentru papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum două seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudură autogenă;

- unelte portabile;

- cofraje pentru executarea de fundatii la stâlpi.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- megohmetre de 1.000 V, 2.500 V, 5.000 V;

- instalatie pentru măsurat curenti de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In = 100 A cc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- autotransformator 230/250 V, 8A;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen);

- punte Wheatstone, punte Thomson;

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut;

- aparat de polaritate;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV-400 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistentei la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistentei de contact.

9. Pentru atestat de tip F

(i) Pentru atestatul de tip Fv

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru si de protectie, spatii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluantilor etc., cu ventilatie naturală sau mecanică.

b) Utilaje:

- mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive si echipamente de lucru;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu brat (PRB);

- utilaje speciale de săpat, forat;

- motocompresor.

c) Scule, dispozitive;

- scule:

- perii;

- raschetă pentru răzuit suprafetele metalice;

- polizor portabil cu perie din sârmă;

- arzător cu flacără;

- aparat pentru măsurarea grosimii stratului de protectie (vopsea, grund);

- funie fără sfârsit, rigidizată la ambele capete;

- secure;

- topor;

- foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;

- ferăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distantă;

- motoferăstrău;

- dispozitive:

- dispozitiv de îndoit teavă;

- polizor;

- menghină;

- masină electrică de găurit de banc.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- aparat pentru măsurarea rezistentei prizelor de pământ;

- autotransformator 230/250 V, 8A;

- trusă de curent de 1.200 A sau similar;

- *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire a suprafetelor metalice (grund, vopsea)22).

(ii) Pentru atestatul de tip Fd

a) Spatii tehnologice/netehnologice:

- spatiu destinat serviciilor functionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

b) Utilaje:

- mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive si echipamente de lucru;

- autotelescop/platformă ridicătoare cu brat (PRB),

- tractor;

- remorcă de 5 t;

- greifer.

c) Scule, dispozitive:

- secure;

- topor;

- foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;

- ferăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distantă;

- motoferăstrău.

 

19) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

20) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

21) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

22) Dotările marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament


 

Model

pentru întocmirea notificării pe propria răspundere privind dotarea tehnico-materială

 

NOTIFICARE

pe propria răspundere privind dotarea tehnico-materială

 

Subsemnatul, ................................................ , cod numeric personal .................................... , posesor al actului de identitate seria ....... nr. . ................. , eliberat de ....................... la data de ............................. , în calitate de ........................ (administrator/director general/etc.) al operatorului economic .................................. , notific pe propria răspundere că:

- în cadrul operatorului economic există dotarea minimă necesară desfăsurării activitătilor pentru care solicit atestat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 24/2007;

- toate dotările tehnico-materiale precizate în documentatia anexată la cererea de atestare sunt conforme cu realitatea, există în cadrul operatorului economic si pot fi verificate de ANRE;

- aparatele de măsurare, încercare si verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

 

Numele si prenumele

...............................................

Semnătura (în original)

Stampila

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Model

pentru întocmirea structurii de personal alocat activitătilor supuse atestării

 

Confirmăm corectitudinea datelor înscrise

în coloanele 2, 4 si 5 ale tabelului de mai jos.

Inspectoratul teritorial de muncă 23)

 

STRUCTURA DE PERSONAL ALOCAT ACTIVITĂTILOR SUPUSE ATESTĂRII

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Pregătirea

profesională24)

Functia în cadrul operatorului economic25)

Nr./Data contractului individual de muncă

(CIM)26)

Perioada în CIM27)

Gradul si tipul legitimatiei de electrician autorizat

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal,

.............................

 

23) Operatorii economici care au în structura organizatorică un serviciu de resurse umane în cadrul căruia este angajat un inspector de personal autorizat vor prezenta structura de personal vizată de serviciul propriu de resurse umane.

24) Se vor include informatii privind calificarea profesională (de exemplu: inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), precum si specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu: energetică, electrotehnică, electromecanică, maistru electrician centrale si statii, electrician etc.).

25) Se va preciza functia detinută în cadrul operatorului economic, conform contractului individual de muncă în vigoare (de exemplu: administrator, inginer proiectant, coordonator lucrări, electrician etc.).

26) Se vor preciza numărul si data la care a fost încheiat contractul individual de muncă.

27) Se va preciza perioada pentru care este încheiat CIM, determinată sau nedeterminată, după caz.

 

 

ANEXA Nr. 8

la regulament


 

Model pentru întocmirea CV

 

CURRICULUM VITAE

FORMAT EUROPEAN

 

 

 

Sigla UE

 

 

 

 

 

INFORMATII PERSONALE

 

 

 

Nume

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Nationalitatea

 

Data nasterii

 

 

 

EXPERIENTA ÎN MUNCĂ

 

 

 

- Data (de la - la)

Se vor enumera toate lucrările semnificative, corespunzătoare perioadei de angajare, pe tipuri de lucrări de proiectare si/sau executare, indicându-se nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrărilor - părti proiectate si/sau executate, precum si responsabilitatea directă avută în realizarea acestora.

 

Sectiunea „Experientă în muncă” se multiplică în functie de numărul locurilor de muncă.

- Numele si adresa angajatorului

- Tipul de activitate sau sectorul

- Ocupatia sau pozitia

- Activităile principale si responsabilitătile detinute

 

 

EDUCATIE SI FORMARE

 

- Data (de la - la)

 

Sectiunea „Educatie si formare” se multiplică în functie de numărul organizatiilor care au asigurat formarea profesională.

- Numele si tipul de organizatie care asigură educatia si formarea

- Titlul calificării acordate

 

 

ABILITĂTI SI COMPETENTE PERSONALE

 

Achizitionate în cursul vietii si al carierei, dar nu neapărat dovedite prin certificate si diplome formale

 

 

 

LIMBA MATERNĂ

 

ALTE LIMBI

 

 

 

- Abilităti pentru citit

 

- Abilităti pentru scris

 

- Abilităti pentru vorbit

 

 

 

ABILITĂTI SI COMPETENTE ORGANIZATIONALE

 

Coordonarea si administrarea oamenilor, proiectelor si bugetelor la locul de muncă

 

 

 

ABILITĂTI SI COMPETENTE TEHNICE

 

Computer, tipuri specifice de echipament, utilaje etc.

 

 

 

 

 

ALTE ABILITĂTI SI COMPETENTE

 

 

 

 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE

 

 

 

 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 

 

 

 

 

ANEXE

 

 

 

 

Semnătura titularului

..................................................

 

Data întocmirii:


ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Continutul-cadru al atestatului

(pagina 1)

 

Nr. ..../R28)/Data acordării29)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE

 

În temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Decizia ANRE nr. ...../ ..... (data deciziei) ...... , se acordă (denumirea operatorului economic), cu sediul în (sediul operatorului economic), înregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. (numărul de înregistrare al operatorului economic), reprezentat(ă) de (numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic).

 

ATESTAT

de tip ........ pentru ..........

 

Valabilitatea atestatului este de .................................................... an(i) de la data deciziei ANRE, în conditiile mentionate în anexă.

 

Data emiterii 30) ................

Presedinte,

.......................

 

Atestatul nu conduce la transferul de responsabilităti de la persoana juridică la organul de atestare si nici nu exonerează titularul de obligatiile ce îi revin.

 

(pagina 2)

Prevederile (conditiile de valabilitate ale)

Atestatului nr. ...../ ...... (data acordării) ......

de tip .....................

 

1. Prezentul document, denumit în continuare atestat, este acordat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritatea competentă, .................................................................................................... (denumirea operatorului economic) cu sediul în ............................ , înregistrat(ă) la oficiul registrului comertului sub numărul J ................. / ..... / ............ , denumit în cele ce urmează titular.

2. Atestatul se acordă în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, denumită în continuare Lege, si ale Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul

presedintelui Autoritătii competente nr. .... din ..... , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ................. , denumit în continuare regulament.

3. Perioada de valabilitate a atestatului este .... ani, data expirării fiind: ... ..... .......

4. Atestatul nu poate fi prelungit. În cazul în care se doreste continuarea activitătilor atestate, titularul va solicita Autoritătii competente un nou atestat, în conformitate cu prevederile regulamentului. Cererea de atestare trebuie înregistrată la Autoritatea competentă cu 3 luni înainte de data expirării.

5. Titularul are dreptul de a desfăsura activitătile pentru care detine atestat, pe perioada de valabilitate a atestatului si în conformitate cu competentele precizate la art. 44 din regulament, pentru tipul de atestat corespunzător atestatului.

6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are următoarele obligatii esentiale:

a) să respecte prevederile (conditiile de valabilitate ale) atestatului, ale regulamentului, ale legilor, normelor si ale

oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activitătilor atestate;

b) să mentină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat si autorizat, conform tipului de atestat detinut, stabilit prin regulament;

c) să mentină, în proprietate sau în închiriere, conform prevederilor regulamentului, dotarea minimală corespunzătoare tipului de atestat;

d) în cazul în care titularul decide subcontractarea unor lucrări de instalatii electrice sau părti ale acestora, aceasta se va face numai către operatori economici care detin atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări subcontractate;

e) să realizeze lucrări de instalatii electrice numai la nivelul competentelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat detinut;

f) să realizeze lucrări de instalatii electrice numai după obtinerea tuturor autorizatiilor, acordurilor si avizelor prevăzute de legislatia aplicabilă;

g) să execute lucrări în instalatiile electrice ale operatorilor retelelor electrice, în instalatiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protectie si sigurantă ale instalatiilor electrice sau în instalatiile electrice apartinând consumatorilor de energie electrică, numai pe bază de contracte încheiate în conformitate cu legislatia în vigoare;

h) să întocmească si să transmită anual Autoritătii competente un raport întocmit pentru 12 luni anterioare de activitate, care să contină cel putin:

- lista lucrărilor executate, întocmită pentru fiecare tip de atestat si structurată în conformitate cu anexa nr. 3 la regulament;

- structura de personal, vizată de ITM sau, după caz, de serviciul de resurse umane al operatorului economic, întocmită conform anexei nr. 7 la regulament;

- documente care să ateste mentinerea în functiune/certificarea sistemului de management al calitătii cel putin la nivelul existent în momentul emiterii atestatului;

- sinteza reclamatiilor primite la adresa titularului atestatului, cu precizarea obiectului si modului de rezolvare;

i) titularul atestat în conditiile prevăzute la art. 37 din regulament trebuie să întocmească si să transmită trimestrial raportări către Autoritatea competentă, care să cuprindă:

- copii ale statelor de plată pentru personalul permanent, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, pentru fiecare dintre cele 3 luni calendaristice anterioare aferente trimestrului încheiat;

- lista lucrărilor, întocmită si structurată în conformitate cu anexa nr. 3 la regulament;

- notificare privind modul de respectare a celorlalte obligatii precizate în regulament;

j) să transmită Autoritătii competente orice informatie sau document solicitate, în scris, în legătură cu activitătile atestate, care îi sunt necesare desfăsurării activitătii proprii;

k) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite;

l) să permită beneficiarilor cu care se află în relatii contractuale verificarea activitătilor desfăsurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu acestia;

m) să permită accesul reprezentantilor Autoritătii competente pentru realizarea de controale/inspectii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;

n) să notifice Autoritătii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea conditiilor minime de personal calificat si autorizat corespunzătoare atestatului detinut;

o) să notifice Autoritătii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitie, orice modificare a dotărilor care se află la titular si care poate afecta desfăsurarea activitătilor atestate;

p) titularul unor atestate de tip C1A, C1B, D1 si E1 trebuie să se asigure că proiectele de instalatii electrice realizate în baza atestatului sunt supuse verificării de către specialisti atestati de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, si de către specialisti atestati ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995;

q) titularul unor atestate de tip C2A, C2B, D2 si E2 trebuie să execute lucrări de instalatii electrice doar pe baza unor documentatii de proiectare elaborate de operatori economici atestati de Autoritatea competentă si verificate de specialisti atestati de MEF (MEC) ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, si de către specialisti atestati ca „verificatori de proiecte”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995;

r) să execute lucrări în instalatiile electrice numai cu respectarea normativelor si prescriptiilor tehnice în vigoare;

s) să instituie si să mentină un sistem de înregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute la adresa sa de către clienti în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile pentru care este atestat;

s) să nu se angajeze în practici anticoncurentiale si să nu împiedice alti titulari de atestate, potentiali competitori, să se angajeze în activitătile pentru care detin atestate;

t) să asigure egalitatea de tratament a clientilor săi.

7. Lucrările de mentenantă la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, se realizează în conditiile respectării cerintelor Legii iluminatului public nr. 230/2006, ale Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 5/93/2007, ale legislatiei în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si ale oricăror alte reglementări emise de autoritătile competente, aplicabile.

8. Pe perioada de valabilitate a atestatului, Autoritatea competentă monitorizează activitatea titularului, prin analiza raportărilor trimestriale sau a rapoartelor anuale, si efectuează verificări, inspectii sau controale, conform competentelor si prevederilor legale aplicabile.

9. În exercitarea atributiilor de verificare si control, reprezentantii autorizati ai Autoritătii competente au dreptul de acces pe teritoriul si la documentele titularului. Titularul va acorda Autoritătii competente orice asistentă necesară pe parcursul efectuării verificării/controlului, precum si copii ale documentelor controlate.

10. Conform Legii, constituie contraventie următoarele fapte:

a) încălcarea reglementărilor tehnice si comerciale stabilite de Autoritatea competentă;

b) refuzul de a permite verificările si inspectiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;

c) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de Autoritatea competentă sau furnizarea incorectă si incompletă de date si informatii necesare desfăsurării activitătii Autoritătii competente, precum si nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

d) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protectie a instalatiilor, fără consimtământul prealabil al titularului acestora;

e) utilizarea de către un tert a componentelor retelelor electrice de distributie/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, fără încheierea unui contract în acest sens cu detinătorul de drept al acestora;

f) proiectarea si executarea de lucrări în instalatiile electrice fără atestat sau autorizatie, precum si nerespectarea prevederilor acestora.

11. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii competente, conform art. 86 alin. (4) din Lege.

12. Sanctiunile contraventionale pot fi asociate cu măsurile prevăzute la capitolul XIV din regulament privind suspendarea sau retragerea atestatului.

13. În cazul modificării sau retragerii atestatului, titularul este obligat să transmită Autoritătii competente atestatul, pentru a fi anulat.

14. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informatie cerută sau a cărei transmitere este obligatorie se va face în scris si se va putea transmite prin telefax, curier sau serviciile postale, la următoarele adrese:

- Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, cod postal 020995 - pentru Autoritatea competentă;

- sediul social sus-mentionat, pentru titular.


28) „R” reprezintă numărul modificării atestatului, efectuată în conformitate cu prevederile cap. X din regulament, în perioada de valabilitate a atestatului; la prima emitere a atestatului, R nu se precizează pe atestat.

29) Data acordării atestatului, de regulă, este identică cu data deciziei Autoritătii competente de acordare a atestatului.

30) Data emiterii reprezintă data modificării R a atestatului; la acordare, data emiterii este identică cu data acordării.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

Model de registru destinat evidentei documentelor de atestare

 

REGISTRU ELECTRONIC

pentru evidenta documentelor de atestare

 

Nr. crt.

Operator economic

Sediul social (localitate/judet)

Numărul/data cererii de atestare

Numărul/data atestatului

Număr modificare

Detalii31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Detaliile sunt reprezentate de următoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, data de expirare a atestatului, observatii diverse, inclusiv sanctiuni aplicate.