MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 606         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

 

981. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea

 

990. - Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploiesti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

992. - Hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 790/2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, finantate din Fondul pentru mediu

 

994. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II”

 

995. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

996. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

1.016. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Prahova

 

1.017. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Sibiu

 

1.018. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Suceava

 

1.019. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Timis

 

1.020. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Târnăveni”, judetul Mures

 

1.021. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Reghin”, judetul Mures

 

1.022. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Sighisoara”, judetul Mures

 

1.023. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Orăsenesc Sovata”, judetul Mures

 

1.035. - Hotărâre privind trecerea domnului Bălu Marius din functia publică de prefect al judetului Mehedinti în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti, pe durata suspendării din functie a titularului postului

 

1.036. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Bâzoi Sevastian

 

1.037. - Hotărâre privind trecerea domnului Oprea Ion din functia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de subprefect al judetului Vrancea

 

1.038. - Hotărâre privind trecerea domnului Mircea Dragos Valentin din functia publică de subprefect al judetului Vrancea în functia publică de prefect al judetului Vrancea

1.039. - Hotărâre privind trecerea doamnei Mantale Mioara din functia publică de prefect al municipiului Bucuresti în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

1.040. - Hotărâre privind trecerea domnului Deaconescu Ionut Cătălin din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de prefect al municipiului Bucuresti

 

1.041. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de către domnul Sorescu Gheorghe

 

1.042. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de către domnul Iftimoaei Ciprian Constantin

DECIZII ALE PRIMULUI- MINISTRU

 

233. - Decizie privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din functia publică de prefect al judetului Botosani în functia publică de inspector guvernamental

 

234. - Decizie privind trecerea domnului Zaharia Ioan din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică de inspector guvernamental

 

235. - Decizie privind eliberarea doamnei Berleanu Monica-Florentina din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului- Ministru

 

236. - Decizie privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina în functia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului- Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

1.081/639. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După punctul 27 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, se introduce un nou punct, punctul 28 cu următorul cuprins:

 

„28. UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IASI

 

Facultăti acreditate, specializări acreditate/autorizate să functioneze provizoriu

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul

de

licentă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

Zi

240

2.

Facultatea de Economie

Finante

Finante si bănci

A/AP

Zi/FR

180

3.

Facultatea de Psihologie si Asistentă Socială

Psihologie

Psihologie

A

Zi

180

4.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară

A

Zi

360

 

Specializări autorizate să functioneze provizoriu

Domeniul de licentă

Specializări autorizate să functioneze provizoriu

(AP)

Forma de învătământ

(Zi)

Numărul

de credite

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

Zi/FR

180

Asistentă socială

Asistentă socială

Zi

180

Sociologie

Sociologie

Zi

180

Stiinte politice

Stiinte politice

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

Zi

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

Zi

180

 

Jurnalism

Zi

180”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 981.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploiesti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea de concedieri colective, pentru un număr de 101 salariati, de către Societatea Comercială „Petrotrans” — S.A. Ploiesti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, salariati care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

           

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 990.

 

ANEXĂ

 

LISTA

privind numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială

„Petrotrans” - S.A. Ploiesti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent la data întocmirii programului de restructurare

Numărul de persoane propus pentru restructurare

Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploiesti

101

101

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 790/2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, finantate din Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 790/2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, finantate din Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:


„(2) Se alocă suplimentar din Fondul pentru mediu suma de 7.300 mii lei, pentru anii 2006 si 2007, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru finalizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, prevăzute la alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 992.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2/17 se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, se modifică după cum urmează:

- Anexa se înlocuieste cu anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 994.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexele nr. 1-15*) care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 995.


*) Anexele nr. 1-15 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 572/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 20 iunie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 996.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE - R.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

- mii lei –

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

Rectificat

HG. 572 / 2007

Propunere Rectificare BVC 2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5- 4

7=5/4*100

1.

 

VENITURI TOTALE

1

 

 

 

 

 

 

(rd. 02+ 10+ 15)

 

262.700,00

296.300,00

33.600,00

112,79

 

1

Venituri din exploatare- total, din care:

2

262.400,00

296.000,00

33.600,00

112,80

 

 

a) productia vânduta

3

81.400,00

81.400,00

0,00

100,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

171.000,00

204.600,00

33.600,00

119,65

 

 

-  subventii, cf.preved.legale in vigoare

5a

171.000,00

204.600,00

33.600,00

119,65

 

 

-  transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizata

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

 

 

-  venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

-  alte venituri din exploatare

9

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

 

2

Venituri tinanciare- total, din care:

10

300,00

300,00

0,00

100,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

300,00

300,00

0,00

100,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45)

16

262.390,00

295.990,00

33.600,00

112,81

 

1

Cheltuieli de exploatare- total, din care:

17

262.290,00

295.890,00

33.600,00

112,81

 

 

a) cheltuieli materiale

18

133.485,36

157.295,75

23.810,39

117,84

 

 

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

35.000,00

35.000,00

0,00

100,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

91.984,64

101.774,25

9.789,61

110,64

 

 

-  salarii

22

69.837,00

76.878,35

7.041,35

110,08

 

 

-  cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

20.050,90

22.658,33

2.607,44

113,00

 

 

-  cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

13.618,22

15.644,74

2.026,53

114,88

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

1.571,33

1.729,76

158,43

110,08

 

 

-  cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4.190,22

4.612,70

422,48

110,08

 

 

-  alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

2.096,74

2.237,57

140,83

106,72

 

 

-  fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

 

 

 

 

 

 

-  tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

-  tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

-  tichete de masa

29

700,00

700,00

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

1.800,00

1.800,00

0,00

100,00

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

20,00

20,00

0,00

100,00

 

 

-  cheltuieli cu prestatiile din afara soc, din care:

33

20,00

20,00

0,00

100,00

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

Rectificat

HG. 572 / 2007

Propunere Rectificare BVC 2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5- 4

7=5/4*100

 

 

- cheltuieli de protocol din care:

34

8,00

8,00

0,00

100,00

 

 

-  tichete cadou pentru protocol ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

-  cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

35

10,00

10,00

0,00

100,00

 

 

-  tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

-  tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

-  cheltuieli cu sponsorizarea

36

2,00

2,00

0,00

100,00

 

 

-  alte cheltuieli, din care:

37

 

 

 

 

 

 

-  taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

-  redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

-  cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

 

 

 

 

 

 

-  transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare- total, din care:

42

100,00

100,00

0,00

100,00

 

 

-  cheltuieli privind dobânzile

43

60,00

60,00

0,00

100,00

 

 

-  alte cheltuieli financiare

44

40,00

40,00

0,00

100,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere}

46

310,00

310,00

0,00

100,00

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

-  fond de rezerva

48

15,50

15,50

0,00

100,00

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

47,12

47,12

0,00

100,00

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

247,38

247,38

0,00

100,00

 

- 1

Rezerve legale

52

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

 

 

 

 

3

4

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

24,74

24,74

0,00

100,00

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

123,69

123,66

0,00

100,00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1- 7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

56

98,95

98.9E

0,00

100,00

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

100.353.00

100.353.00

0,00

100,00

 

1

Surse proprii

61

1.800.00

1.800.00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

62

! 98.553.00

98.553.00

0,00

100,00


 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

Rectificat

HG. 572 / 2007

Propunere Rectificare BVC 2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5- 4

7=5/4*100

 

3

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

-  interne

64

 

 

 

 

 

 

-  externe

65

 

 

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

100.353,00

100.353,00

0,00

100,00

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

 

 

 

 

 

 

100.353,00

100.353,00

0,00

100,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

-  interne

70

 

 

 

 

 

 

-  externe

71

 

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

73

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

262.700,00

296.300,00

33.600,00

112,79

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

262.390,00

295.990,00

33.600,00

112,81

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

5.027,00

5.027,00

0,00

100,00

 

4

Nr. mediu personal total

80

4.950,00

4.950,00

0,00

100,00

 

5

Fond de salarii, din care:

81

69.837,00

76.878,35

7.041,35

110,08

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

85,21

104,39

19,18

122,51

 

 

-  sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001

84

21,90

28,22

6,32

128,86

 

 

-  premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

19,50

19,50

0,00

100,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

69.659,80

76.625,80

6.966,00

110,00

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

91,99

148,16

56,17

161,06

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1.172,96

1.290,26

117,30

110,00

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) -  in preturi curente

90

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) -  in preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

92

585

650,00

65,00

111,11

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000

93

998,8

999,0

0,20

100,01

 

11

Plati restante -  total

94

 

 

 

 

 

 

-  preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

-  preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante -  total

97

 

 

 

 

 

 

-  preturi curente

98

 

 

 

 

 

 

-  preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Prahova, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.016.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Sibiu, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.017.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Judetean de Urgentă”, judetul Suceava, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa *) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.018.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Universitar Regional de Urgentă”, judetul Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.019.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Târnăveni”, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Târnăveni”, judetul Mures, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătă t ii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.020.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Reghin”, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Reghin”, judetul Mures, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.021.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Sighisoara”, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Sighisoara”, judetul Mures, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.022.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Orăsenesc Sovata”, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Orăsenesc Sovata”, judetul Mures, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.023.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Bălu Marius din functia publică de prefect al judetului Mehedinti în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti,

pe durata suspendării din functie a titularului postului

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Bălu Marius trece din func t ia publică de prefect al judetului Mehedinti în functia publică de subprefect al judeului Mehedinti, pe durata suspendării din functie a titularului postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.035.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Bâzoi Sevastian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bâzoi Sevastian exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Mehedinti, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.036.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Oprea Ion din functia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de subprefect al judetului Vrancea

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Oprea Ion trece din func t ia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de subprefect al judeului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.037.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Mircea Dragos Valentin din functia publică de subprefect al judetului Vrancea în functia publică de prefect al judetului

Vrancea

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Mircea Dragos Valentin trece din functia publică de subprefect al judetului Vrancea în functia publică de prefect al judetului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.038.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea doamnei Mantale Mioara din functia publică de prefect al municipiului Bucuresti în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Mantale Mioara trece din functia publică de prefect al municipiului Bucuresti în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.039.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Deaconescu Ionut Cătălin din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de prefect al municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Deaconescu Ionut Cătălin trece din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.040.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de către domnul Sorescu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sorescu Gheorghe exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Botosani, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.041.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de către domnul Iftimoaei Ciprian Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Iftimoaei Ciprian Constantin exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Vaslui, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.042.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din functia publică de prefect al judetului Botosani

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Roman Cristian Constantin trece din functia publică de prefect al judetului Botosani în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 233.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Zaharia Ioan din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică

de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Zaharia Ioan trece din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 234.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL- MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Berleanu Monica- Florentina din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii doamna Berleanu Monica-Florentina se eliberează din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului- Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 235.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina în functia de secretar personal în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii doamna Berleanu Monica-Florentina se numeste în functia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului- Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 236.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare

desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

În baza art. 67 si 68 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 91 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

văzând Referatul de aprobare nr. 255.369 din 23 mai 2007 al Directiei îmbunătătiri funciare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 436.

 

ANEXĂ

 

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează conditiile si modul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea partială sau totală a unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare în cadrul amenajărilor de irigatii, amenajărilor de desecare si drenaj, îndiguiri si regularizări ale cursurilor de apă de interes local prin care se asigură, în principal, protectia terenurilor si a oricăror categorii de constructii împotriva inundatiilor, surse locale de apă si emisari pentru scurgerea apelor si a celor de combatere a eroziunii solului.

(2) Pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare se acordă subventii de la bugetul de stat:

a) organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) beneficiarilor, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 70 din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Titlul capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Subventiile pentru activitatea de irigatii”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) După comunicarea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul, a cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, si a cotelor procentuale ale contributiilor proprii ce se achită de organizatii si federatii, Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii încheie cu acestea contracte multianuale sau acte aditionale de actualizare a acestor contracte. Administratia comunică ministerului, directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare DADR, si beneficiarilor interesati lista amenajărilor de irigatii care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 lit. c), iar ceilalti furnizori de apă pentru irigatii comunică lista amenajărilor de irigatii pentru irigarea suprafetelor din cadrul cărora acesti furnizori au încheiat contracte multianuale.

(2) Contributia proprie la tariful anual se achită de organizatiile si federatiile ale căror teritorii sunt situate în cadrul unei amenajări sau al unei părti de amenajare de irigatii care îndeplineste conditia prevăzută la art. 2 lit. c), până la data limită prevăzută de lege.

(3) În termen de 10 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), Administratia comunică ministerului lista definitivă a amenajărilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 lit. c) si d), iar ceilalti furnizori de apă pentru irigatii comunică ministerului lista definitivă a amenajărilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 lit. d) si situatia suprafetelor eligibile pe fiecare dintre aceste amenajări. În cazul în care anumite amenajări sau părti de amenajare nu îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 lit. d), partea de contributie achitată se restituie în termen de 15 zile de la termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Ministerul, în baza alocatiei bugetare aprobate si a situatiilor privind suprafetele eligibile, comunică DADR valoarea finală a plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, în termen de 15 zile de la termenul prevăzut la alin. (2). DADR calculează si comunică organizatiilor si federatiilor valoarea maximă a subventiei, defalcată pe cheltuieli de întretinere si reparatii si pe cheltuieli de exploatare, pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si pentru fiecare organizatie sau federatie, în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la alin. (2).”

4. Alineatele (1), (2), (3) si (4) ale articolului 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Acordarea subventiilor pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării de către organizatii si federatii a activitătilor de irigatii se face conform următoarei proceduri:

A. Pentru achitarea tarifului anual:

a) în termen de 5 zile de la termenul prevăzut la art. 4 alin. (2), organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia cererea- tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii repartizate Administratiei sau, după caz, altui furnizor de apă pentru irigatii conform modelului din anexa nr. 2, la care se anexează o copie a ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, si o copie a facturii de plată a tarifului anual. Nerespectarea termenului de depunere a cererii- tip de eliberare a subventiei atrage suportarea de către organizatie sau federatie a cheltuielilor generate de această întârziere;

b) în termen de 10 zile de la termenul prevăzut la art. 4 alin. (2), DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor înaintate de organizatii si federatii si aprobă sau, după caz, resping motivat cererea. Pe baza cererilor aprobate, în termen de 15 zile de la termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) DADR transmit ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, situatia subventiilor aferente tarifului anual, cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii, potrivit modelului din anexa nr. 2a);

c) până pe data de 25 a fiecărei luni, Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii depun la minister, lunar, situatia privind solicitarea achitării cheltuielilor de întretinere si reparatii cuprinse în tariful anual si acoperite partial din subventii de la bugetul de stat si decontul justificativ privind utilizarea sumelor încasate din tariful anual si acoperite din subventii de la bugetul de stat, conform modelelor din anexele nr. 2b) si 2c);

d) după finalizarea si receptia lucrărilor de întretinere si reparatii, ale căror costuri estimate au stat la baza calculării tarifului anual si avizarea receptiei acestora de către consiliul de unitate de administrare, si înainte de începerea livrării efective a apei pentru irigatii, Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii determină gradul de realizare a lucrărilor programate, iar în cazul în care acestea nu au fost executate integral, sumele achitate de organizatii si federatii la tariful anual neconsumate se restituie sau se compensează cu plata contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii. Fac exceptie de la această prevedere lucrările pentru reparatiile accidentale survenite în perioada aplicării udărilor.

B. Pentru achitarea tarifului de livrare a apei pentru irigatii:

a) odată cu comanda săptămânală, organizatiile si federatiile depun la Administratie sau alt furnizor de apă pentru irigatii o copie a documentului de plată a contributiei proprii la tariful de livrare a apei de irigatii aferent volumului de apă comandat;

b) în termen de 3 zile de la încheierea fiecărei luni, Administratia sau un alt furnizor de apă pentru irigatii, după caz,

emite pe numele organizatiei sau federatiei factura de plată a tarifului de livrare a apei. Volumele de apă livrate la fiecare punct de livrare se calculează potrivit prevederilor din anexa nr. 3;

c) în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia cererea- tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor de livrare a apei pentru irigatii repartizate Administratiei sau, după caz, altui furnizor de apă pentru irigatii conform modelului din anexa nr. 2, la care se anexează o copie a ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, si o copie a facturii de plată a contravalorii apei livrate. Nerespectarea termenului de depunere a cererii- tip de eliberare a subventiei atrage suportarea de către organizatie sau federatie a cheltuielilor generate de această întârziere;

d) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si prezintă ministerului până la data de 15 a fiecărei luni, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii din tariful de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor înaintate de organizatiile si federatiile din domeniul îmbunătătirilor funciare, potrivit modelului din anexa nr. 2d).

C. Pentru achitarea costului energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii:

a) în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia cererea- tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică conform modelului din anexa nr. 2, la care se anexează o copie a ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, si o copie a facturii emise de furnizorul de energie electrică. Nerespectarea termenului de depunere a cererii- tip de eliberare a subventiei atrage suportarea de către organizatie sau federatie a cheltuielilor generate de această întârziere;

b) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e).

D. Pentru decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii:

a) în termen de 5 zile de la încheierea fiecărei luni, organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia cererea- tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor cu energia termică conform modelului din anexa nr. 2, la care se anexează o copie a documentelor justificative de achizitie a combustibilului consumat în luna anterioară, în limita unui consum de 50 l pentru fiecare 1.000 m3 de apă pompată, în baza înregistrărilor volumetrice pe fiecare agregat de pompare, precum si o copie a ordinului de plată a contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii;

b) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e).

(2) În cazul organizatiilor constituite într- o federatie, cuantumul maxim al subventiei ce se acordă organizatiilor si federatiei se calculează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii mentionat în contractele multianuale încheiate de organizatii cu federatia si de federatie cu Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii si pe fiecare suprafată de teren detinută în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă de membrii organizatiei sau federatiei. Distribuirea cuantumului maxim la hectar, unitar la nivel national, între federatie si organizatiile membre se face prin acordul adunărilor generale ale organizatiilor si al consiliului de administratie al federatiei. Acordul dintre federatie si organizatiile sale membre se comunică DADR în a cărei rază teritorială se află situat sediul federatiei.

(3) Neachitarea la termenele prevăzute de prezentele norme metodologice a contributiilor proprii produce următoarele efecte:

a) suspendarea contractului multianual, în cazul neachitării contributiei proprii la plata tarifului anual, care se notifică în termen de 30 de zile de la data scadentei;

b) rezilierea contractului multianual, în cazul neachitării contributiei proprii la plata tarifului anual nici la termenul stabilit pentru anul următor celui în care s- a luat măsura suspendării;

c) neînceperea sau întreruperea livrării apei pentru irigatii, în cazul neplătii contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii, cu suportarea de către beneficiari a cheltuielilor suplimentare aferente prestatiei efectuate de furnizorul de apă pentru irigatii.

(4) Încheierea unui nou contract multianual se face în conditiile art. 60 alin. (2) si ale art. 61 din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare. Reluarea livrării apei pentru irigatii se face numai după achitarea integrală a contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii, respectiv a oricăror obligatii de plată restante din anul sau anii precedenti.”

5. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 4 alin. (2), DADR transmite ministerului centralizatorul cuprinzând sumele alocate ca subventii de la bugetul de stat, calculate pe baza suprafetelor eligibile aferente punctelor de livrare a apei detinute de organizatii, verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, conform anexei nr. 2h).”

6. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 7. - Organizatiile care exploatează infrastructură de irigatii prin intermediul căreia se prestează servicii de irigatii pe suprafetele de teren prevăzute în contractele multianuale primesc subventii, potrivit legii, pentru exploatarea infrastructurii situate pe teritoriul lor, indiferent de regimul juridic al proprietătii sau al folosintei asupra acestei infrastructuri si indiferent dacă furnizorul de apă pentru irigatii este Administratia sau alt furnizor. În cazul în care infrastructura de irigatii este detinută în proprietate de alti proprietari decât organizatiile, acestea vor reglementa raporturile juridice cu proprietarii de drept ai infrastructurii de irigatii, în cadrul unei conventii prin care li se va transmite dreptul de folosintă.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Alineatul (4) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sumele prevăzute a fi alocate si/sau acordate ca subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor aferente sediului central si sucursalelor teritoriale ale Administratiei si celor necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, necheltuite la finele anului bugetar, se virează/restituie la bugetul de stat.”

9. După articolul 13 se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 131. - (1) Pentru sezonul de irigatii al anului 2007, beneficiază de subventii, în conditiile art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si persoanele fizice sau juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigatii care se pun în functiune în anul 2007 si nu sunt cuprinse în teritoriul organizatiilor.

(2) Pe măsura încheierii de contracte multianuale sau acte aditionale de actualizare a acestor contracte, Administratia comunică ministerului, DADR si beneficiarilor interesati lista amenajărilor de irigatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 lit. c) si d), iar ceilalti furnizori de apă pentru irigatii comunică lista amenajărilor de irigatii pentru irigarea suprafetelor din cadrul cărora acesti furnizori au încheiat contracte multianuale.

(3) Pentru sezonul de irigatii al anului 2007, contributia proprie la tariful anual se achită până la data de 30 iunie 2007.

(4) În vederea primirii de subventii, beneficiarii prevăzuti la alin. (1) vor urma procedura prevăzută la art. 5 alin. (1), continutul cererii- tip pentru eliberarea subventiilor si al anexelor la această cerere adaptându- se corespunzător.”

10. Anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

Întelesul unor termeni în sensul prezentelor norme metodologice

 

Contract multianual - contractul de prestări de servicii de irigatii încheiat pe termen lung, între 3 si 5 ani.

Contract sezonier - contractul de livrare a apei pentru irigatii încheiat pe durată limitată, ce nu poate depăsi durata unui sezon de irigatii anual.

Contributii proprii - plătile efectuate, din fonduri proprii ale organiza t iei sau federatiei, înainte de solicitarea subventiei, de organizaiile si federatiile beneficiare ale serviciilor de irigatii pentru acoperirea unei părti a cheltuielilor cuprinse în tarifele anuale, tarifele de livrare a apei pentru irigatii, precum si a unei părti a cheltuielilor cu energia electrică si termică necesară pompării apei pentru irigatii prin punctele de livrare, corespunzător ponderilor procentuale stabilite si comunicate anual de minister.

Cheltuieli de întretinere si reparatii - cheltuielile efectuate pentru desfăsurarea activitătilor de mentinere si readucere la parametrii de functionare a infrastructurii din cadrul tuturor categoriilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.

Cheltuieli de exploatare a amenajărilor de irigatii - cheltuielile efectuate pentru desfăsurarea activitătilor de transport controlat al apei pentru irigatii de la sursă, priză, până la statia de pompare de punere sub presiune sau punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul prizelor, canalelor si al nodurilor hidrotehnice, inclusiv cheltuielile cu energia electrică de pompare a apei pentru irigatii.

Plafon maxim la hectar, unitar la nivel national - suma alocată de la bugetul de stat pentru acoperirea partială a costurilor de exploatare, întretinere si reparatii a sistemelor si amenajărilor de irigatii în limita unei valori maxime pentru fiecare hectar al suprafetei prevăzute în contractul multianual, indiferent de amplasarea punctelor de livrare a apei pentru irigatii.

Suprafete eligibile - acele suprafete nete de teren care îndeplinesc cumulativ următoarele condiii:

a) sunt situate în cadrul amenajărilor de irigatii functionale si pot primi apă pentru irigatii;

b) sunt detinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă de membrii organizatiei si sunt cuprinse în contractele multianuale în vigoare;

c) sunt deservite de infrastructura de irigatii pentru întretinerea si reparatiile căreia s- a achitat contribuia proprie anticipată la tariful anual;

d) fac parte dintr- o amenajare de irigatii sau o parte dintr- o amenajare autonomă functional care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 lit. c) si d) din normele metodologice si pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile căreia se pot primi subventii de la bugetul de stat.

Suprafată netă - suprafata de teren liberă de constructii, inclusiv zonele de protectie aferente acestora, care poate fi integral cultivată si care poate fi integral cuprinsă în contractele multianuale.


Suprafete care pot primi apă pentru irigatii - suprafetele de teren din cadrul sistemelor sau amenajărilor de irigaii care îndeplinesc conditiile tehnice pentru prelevarea, pomparea, transportul si livrarea apei pentru irigatii la punctele de livrare, precum si pentru pomparea apei prin punctele de livrare până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigatii, aflate în administrarea Administratiei sau în proprietatea ori folosinta altui furnizor de apă pentru irigatii sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă.

Suspendarea contractului multianual - întreruperea temporară a obligatiilor părtilor contractante, prevăzute în contractul multianual, pe întreaga perioadă a sezonului de irigatii. În măsura în care Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii poate presta servicii de irigatii organizatiilor care nu au achitat contributia proprie la plata tarifului anual, costul acestor servicii, reprezentate de tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigatii si costul energiei electrice sau termice pentru pomparea apei prin punctele de livrare cuprinse în contractele multianuale se suportă integral de acele organizatii.

Tarif anual - contravaloarea prestărilor de servicii ce cuprinde costurile estimate de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii din domeniul public al statului, care este în administrarea Administratiei, sau a infrastructurii aflate în proprietatea ori folosinta altui furnizor de apă pentru irigatii.

Tarif de livrare a apei pentru irigatii - contravaloarea prestărilor de servicii ce cuprinde costul serviciilor de prelevare a apei din sursă, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii principale de irigatii din domeniul public al statului, care este în administrarea Administratiei, sau a infrastructurii aflate în proprietatea ori folosinta altui furnizor de apă pentru irigatii.

Valoarea maximă a subventiei alocate pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii - suma ce se stabileste prin multiplicarea cuantumului plafonului maxim la hectar unitar la nivel na t ional cu suprafata de teren situată pe teritoriul unei organizaii sau federatii, detinută de membrii acesteia în baza unui titlu valabil, care poate primi apă pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii conform contractului multianual.”

11. Alineatul (2) al punctului A din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele acordate ca subventie se vor vira de minister în contul Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare/furnizorului de apă pentru irigatii ............... nr. ......., deschis la banca ......................”

12. Alineatul (2) al punctului B din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele acordate ca subventie se vor vira de minister în contul Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare/furnizorului de apă pentru irigatii.............. nr........, deschis la banca ......................”

13. Alineatul (2) al punctului C din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele acordate ca subventie se vor vira de DADR în contul furnizorului de energie electrică................... nr............, deschis la banca.......................”

14. Alineatul (2) al punctului D din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele acordate ca subventie se vor vira de DADR în contul nostru nr................, deschis la banca.....................”

15. Capul tabelului centralizator din anexa nr. 1 la cererea pentru acordarea subventiilor se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Se completează de OUAI

Se completează de DADR*)

Nr.

crt.

 

 

Punctul

de

livrare

Suprafata

 

 

netă

deservită

de sistemul

de irigatii

[ha]

Suprafata netă contractată

 

 

Suprafetele

eligibile

[ha]

Plafonul

 

 

maxim

la hectar

[lei/ha]

Valoarea

maximă

a subventiei

alocate

pe fiecare

punct de livrare

a apei [mii lei]”

 

Total

[ha]

din care:

Suprafata

cuprinsă în

contractele

multianuale [ha]

Suprafata

cuprinsă

în contractele

sezoniere [ha]

 

16. Titlul centralizatorului din anexa nr. 3 la cererea pentru acordarea subventiilor se modifică si va avea următorul cuprins:

„CENTRALIZATOR

privind acordarea lunară a subventiilor de exploatare pe puncte

de livrare a apei, pentru sezonul de irigatii din anul...............”

17. Rândul 3 din coloana 1 „Specificatie/luna” din anexa nr. 3 la cererea pentru acordarea lunară a subventiilor se modifică si va avea următorul cuprins:

„Rest subventie pentru exploatare”.

18. A patra notă de subsol din anexa nr. 3 la cererea pentru acordarea subventiilor se modifică si va avea următorul cuprins:

4) Numărul de rânduri se adaptează corespunzător numărului de luni în care se realizează exploatarea sistemului de irigatii.”

19. La anexa nr. 2g), sintagma „Avizat, Directia consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor, Director” se înlocuieste cu sintagma:

Întocmit,

Directia de specialitate

Director”

20. Notele de subsol din anexa nr. 2g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„*) Din valorile anuale de la total DADR din anexa nr. 2a) se introduce valoarea corespunzătoare solicitării din luna de referintă, iar sumele acordate ca subventii de la bugetul de stat se virează Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii.

**) Valorile de la total DADR din anexa nr. 2d) corespunzător lunii de referintă, iar sumele acordate ca subventii de la bugetul de stat se virează Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii.

***) Valorile de la total DADR din anexa nr. 2e) corespunzător lunii de referintă, iar sumele acordate ca subventii de la bugetul de stat se virează DADR solicitante.”

21. Titlul anexei nr. 2h) se modifică si va avea următorul cuprins:

„CENTRALIZATORUL

cuprinzând sumele alocate ca subventii de la bugetul de stat calculate pe baza suprafetelor eligibile aferente punctelor

de livrare a apei detinute de organizatii”

22. La anexa nr. 6b), functiile răspunzătoare „Manager” si „Contabil- sef” se înlocuiesc cu functia de „Inspector- sef”.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.081 din 20 iunie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 639 din 22 august 2007

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

 

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. 6.540/2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3.998/2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Clasificării internationale statistice a bolilor si a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată (ICD-10-AM), vol. I, editia a III- a - iulie 2002.”

2. Punctul 8 din anexa nr. 3 „Instructiuni privind completarea formularului Foaie de observatie clinică generală (FOCG)” se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului si este semnat si parafat, se codifică conform Clasificării internationale statistice a bolilor si a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată.”

3. Punctul 10 din anexa nr. 3 „Instructiuni privind completarea formularului Foaie de observatie clinică generală (FOCG)” se modifică si va avea următorul cuprins:

„10. Diagnosticul de externare se completează si se codifică conform Clasificării internationale statistice a bolilor si a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată, de medicul curant. În caz de transfer intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare si complicatii.

10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situatiile de codificare duală:

- în caz de traumatisme si otrăviri:

- în primul rând se trece natura acestora (cap. S, T din ICD- 10- AM);

- în rândul al doilea se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din ICD- 10- AM);

- în cazul afectiunilor notate cu dagger (+) si asterisc (*):

- în primul rând se trece diagnosticul cu (+);

- în rândul al doilea se trece cel cu (*).

10.2. Diagnosticele secundare (complicatii/comorbidităti) au loc pentru maximum 6 afectiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându- se exclusiv complicatiile/comorbiditătile pentru care pacientul a fost investigat si tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform ICD- 10- AM.

NOTĂ:

La codificare se va tine seama de standardele si reglementările de clasificare si codificare în vigoare.”

4. Tabelul „Lista unitătilor sanitare cu paturi pe judete” din cuprinsul anexei nr. 1 la instructiuni se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Punctul 4 din anexa nr. 5 „Instructiuni privind completarea fisei pentru spitalizarea de zi (FSZ)” se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Diagnosticul principal si diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform Clasificării internationale statistice a bolilor si a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2007.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


ANEXĂ

 

LISTA

unitătilor sanitare cu paturi pe judete

 

LISTA UNITĂTILOR SANITARE CU PATURI DIN RETEAUA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

UNITBZ

DENUMIREA SPITALULUI

JUDETUL

001011

Spitalul Judetean de Urgentă Alba Iulia

1

001028

Spitalul Orăsenesc Abrud

1

001036

Spitalul Municipal Aiud

1

001044

Spitalul Municipal Blaj

1

001052

Spitalul Orăsenesc Câmpeni

1

001060

Spitalul Orăsenesc Ocna Mures

1

001077

Spitalul Municipal Sebes

1

009000

Centrul de Sănătate Baia de Aries

1

010002

Spitalul Orăsenesc Zlatna

1

010010

Spitalul Orăsenesc Cugir

1

099000

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

1

099025

Sanatoriul TBC Câmpeni

1

001085

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Arad

2

001093

Centrul de Sănătate Chisineu- Cris

2

001108

Spitalul Orăsenesc Ineu

2

001116

Spitalul de Boli Cronice Lipova

2

001124

Spitalul de Boli Cronice Sebis

2

001132

Spitalul Teritorial Gurahont

2

006000

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

2

008955

Spitalul Municipal Clinic Arad

2

008963

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad

2

008988

Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna

2

001140

Spitalul Orăsenesc Sântana

2

100307

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnas

2

001157

Spitalul Judetean Pitesti

3

001165

Spitalul Municipal Câmpulung

3

001173

Spitalul Orăsenesc „Regele Carol I” Costesti

3

001181

Spitalul Municipal Curtea de Arges

3

001198

Spitalul Călinesti

3

001212

Spitalul „Dr. Teja Papahagi” Domnesti

3

001245

Spitalul Orăsenesc „Sf. Spiridon” Mioveni

3

006017

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea

3

006523

Spitalul TBC Pitesti

3

006531

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

3

006556

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iasului

3

007028

Spitalul de Recuperare Brădet

3

009974

Spitalul de Pediatrie Pitesti

3

010051

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici” Stefănesti

3

010035

Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni

3

001237

Spitalul de Boli Cronice Mozăceni

3

001253

Spitalul de Boli Cronice Rucăr

3

001261

Spitalul Judetean de Urgentă Bacău

4

001278

Spitalul Orăsenesc Buhusi

4

001286

Spitalul Orăsenesc „Ioan Lascăr” Comănesti

4

001294

Spitalul Municipal Onesti

4

001300

Spitalul Municipal de Urgentă Moinesti

4

006564

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

4

867183

Spitalul de Pediatrie Bacău

4

108007

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

4

001341

Spitalul Clinic Judetean Oradea

5

001358

Spitalul Orăsenesc Alesd

5

001366

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beius

5

001374

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

5

001382

Spitalul Municipal Salonta

5

001390

Centrul de Sănătate Bratca

5

006025

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea

5

006033

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

5

006572

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

5


UNITBZ

DENUMIREA SPITALULUI

JUDETUL

006580

Spitalul de Psihiatrie Nucet

5

007124

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu” Oradea

5

009861

Centrul de Sănătate Valea lui Mihai

5

010494

Centrul de Sănătate Stei

5

016767

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie Oradea

5

017134

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

5

001421

Spitalul Judetean Bistrita

6

001438

Spitalul Orăsenesc „Dr. G. Trifon” Năsăud

6

006058

Spitalul Orăsenesc Beclean

6

009090

Centrul de Sănătate Teaca

6

100323

Preventoriul TBC Ilisua

6

000652

Spitalul de Copii Botosani

7

000660

Spitalul de Obstetrică- Ginecologie Botosani

7

001446

Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani

7

001462

Spitalul Municipal Dorohoi

7

001470

Spitalul Orăsenesc Dărăbani

7

001487

Spitalul Orăsenesc Săveni

7

001501

Spitalul Comunal Trusesti

7

004132

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga

7

007776

Spitalul de Psihiatrie Botosani

7

007897

Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani

7

004116

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

7

099074

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda

7

001518

Spitalul Judetean Clinic de Urgentă Brasov

8

001526

Spitalul Municipal Codlea

8

001534

Spitalul Municipal Făgăras

8

001542

Spitalul Orăsenesc Rupea

8

001550

Spitalul Municipal Săcele

8

004501

Spitalul Clinic de Copii Brasov

8

006082

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

8

008022

Spitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brasov

8

008311

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

8

009886

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

8

010115

Spitalul Orăsenesc „Dr. C. T. Sparchez” Zărnesti

8

010123

Spitalul de Boli Cronice Victoria

8

006074

Sanatoriul de Nevroze Predeal

8

000740

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila

9

001583

Spitalul Judetean de Urgentă Brăila

9

001591

Spitalul Orăsenesc Făurei

9

009982