MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 septembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

788. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Informatii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

926. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea

 

Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

762. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

584. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „SOLVENTA-BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

585. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „RBA REKORD BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 4 septembrie 2007 domnul general mentionat în anexa*) la prezentul decret trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 788.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-6, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 11-61, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1-6 si nr. 11-61 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 926.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciceu si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Ciceu, judetul Harghita

 

Nr. Denumirea

crt. drumului

Persoana

juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana Nr. inventar

juridică la Regia Natională

la care a Pădurilor -

se transmite Romsilva bunul imobil

Indicativul

drumului

în amenajament

Lungime

(km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar Observatii

M.F.P.

1 Piricske

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciceu, 21004

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP I 143D

7,00

20.192,31

5853

partial

2 Racu Ferăstrău Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciceu, 21009

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP II 102D

1,00

3.625,67

5858

partial

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu, judetul Harghita

 

 

 

Persoana

Persoana

Nr. inventar

 

 

 

 

 

 

juridică

juridică la Regia National

 

ă Indicativul

 

Valoare

 

Nr

. Denumirea

de la care

la care

a Pădurilor –

drumului

Lungime

de inventar

Nr. inventar Observatii

crt

. drumului

se transmite bunul imobil

se transmite bunul imobil

Romsilva

în amenajament

(km)

(RON)

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

67

 

89

1

Bencze

Statul român,

Comuna

20964

Ocolul Silvic

3,90

28.759,16

5806

 

Mosneag

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Ciucsângeorgiu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

Miercurea-Ciuc UP VIII u.a.133 D

 

 

 

2

Uzului II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Comuna Ciucsângeorgiu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

20981

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP VIII u.a.128 D

3,40

28.475,11

5823

3

Legătura Uzului Statul român,

Comuna

20998

Ocolul Silvic

2,90

48.263,04

5840

 

 

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Ciucsângeorgiu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

Miercurea-Ciuc UP VIII u.a.128 D

 

 

 

4

Dránicás

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Comuna Ciucsângeorgiu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

20982

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP VIII u.a.130 D

1,30

6.614,58

5824


0

1

2

3

45

 

67

 

89

5

Uzului I

Statul român,

Comuna

20987

Ocolul Silvic

0,70

26.560,22

5829

 

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

UP VIII u.a.125 D

 

 

 

6

Egerszék

Statul român,

Comuna

20993

Ocolul Silvic

5,70

67.228,84

5835

 

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

UP VIII u.a.131 D

 

 

 

7

Sáros

Statul român,

Comuna

20988

Ocolul Silvic

3,00

25.013,57

5830

 

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

UP VIII u.a.132 D

 

 

 

8

Fiság

Statul român,

Comuna

20994

Ocolul Silvic

4,30

47.683,67

5836

 

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

UP III u.a.54 D

 

 

 

9

Fiság

Statul român,

Comuna

21171

Ocolul Silvic

1,50

128.542,28

5845

 

prelungire

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

UP III u.a.55 D

 

 

 

10

Benesd

Statul român,

Comuna

21177

Ocolul Silvic

2,00

463.173

5849

 

 

din administrarea Regiei Nationale

Ciucsângeorgiu, în administrarea

 

Miercurea-Ciuc UP III u.a.56 D

 

 

 

 

 

a Pădurilor — Romsilva

Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

 

11

Pârâul

Statul român,

Comuna

20995

Ocolul Silvic

2,00

32.146,65

5837

 

Capelei

din administrarea Regiei Nationale

Ciucsângeorgiu, în administrarea

 

Miercurea-Ciuc UP IV u.a.109 D

 

 

 

 

 

a Pădurilor — Romsilva

Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

 

12

Capelei

Statul român,

Comuna

20996

Ocolul Silvic

3,90

59.452,47

5838

 

Armăseni

din administrarea Regiei Nationale

Ciucsângeorgiu, în administrarea

 

Miercurea-Ciuc UP IV u.a.110 D

 

 

 

 

 

a Pădurilor — Romsilva

Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

 

13

Capelei

Statul român,

Comuna

20997

Ocolul Silvic

1,40

31.960,82

5839

 

Abătut

din administrarea Regiei Nationale

Ciucsângeorgiu, în administrarea

 

Miercurea-Ciuc UP IV u.a.111 D

 

 

 

 

 

a Pădurilor — Romsilva

Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

 

14

Lesőd

Statul român,

Comuna

20980

Ocolul Silvic

2,20

13.752,09

5822

 

 

din administrarea Regiei Nationale

Ciucsângeorgiu, în administrarea

 

Miercurea-Ciuc UP VII u.a.135 D

 

 

 

 

 

a Pădurilor — Romsilva

Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

 


0

12

3

4

5 67

89

15

Alunis Umbrei Statul român,

Comuna

21173

Ocolul Silvic 2,40 263.015,39

5847

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

Regiei Nationale

în administrarea

 

UP VII u.a.143 D

 

 

a Pădurilor —

Consiliului Local

 

 

 

 

Romsilva

al Comunei

 

 

 

 

 

Ciucsângeorgiu

 

 

 

16

Casin Axial Statul român,

Comuna

20963

Ocolul Silvic 2,00 5.054,56

5805

 

din administrarea

Ciucsângeorgiu,

 

Miercurea-Ciuc

partial

 

Regiei Nationale

în administrarea

 

UP VII u.a.134 D

 

 

a Pădurilor —

Consiliului Local

 

 

 

 

Romsilva

al Comunei

 

 

 

 

 

Ciucsângeorgiu

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

 

 

Persoana

Persoana

Nr. inventar

 

 

 

 

 

 

juridică

juridică la Regia Natională Indicativul

 

Valoare

 

Nr

. Denumirea

de la care

la care

a Pădurilor –

drumului

Lungime

de inventar

Nr. inventar Observatii

crt

. drumului

se transmite bunul imobil

se transmite bunul imobil

Romsilva

în amenajament

(km)

(RON)

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

67

89

1

Szécseny

Statul român,

Municipiul

21002

Ocolul Silvic

4,70

10.628,70

5851

 

 

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP I u.a.139 D

 

 

 

2

Szécseny-

Statul român,

Municipiul

21003

Ocolul Silvic

3,50

25.307,57

5852

 

Rejtek

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP I u.a.140 D

 

 

 

3

Szécseny-

Statul român,

Municipiul

21005

Ocolul Silvic

5,30

49.733,93

5854

 

Tekerő

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP I u.a.141 D

 

 

 

4

Szécseny-

Statul român,

Municipiul

21006

Ocolul Silvic

1,50

16.673,89

5855

 

prelungire

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP I u.a.140 D

 

 

 

5

Kiss II

Statul român,

Municipiul

21007

Ocolul Silvic

1,00

7.869,53

5856

 

 

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP I u.a.142 D

 

 

 

6

Cioboteni

Statul român,

Municipiul

21015

Ocolul Silvic

4,70

12.809,36

5864

 

 

din administrarea Miercurea-Ciuc,

 

Miercurea-Ciuc

 

 

 

 

 

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

UP XI u.a.123 D

 

 

 


01

 

2

3

4

5

67

89

7

Cioboteni-ramificatie

Statul român,

din administrarea Miercurea-Ciuc,

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Municipiul

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

21016

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP XI u.a.124 D

0,70

3.376,24

5865

8

Fagul de Mijloc

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Municipiul Miercurea-Ciuc, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

21020

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP XI u.a.122 D

3,80

54.020,94

5869

9

Piricske

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Municipiul Miercurea-Ciuc, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

21004

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.143 D

1,00

2.884,61

5853

partial

10

Pârâul Negru

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

20949

Ocolul Silvic

Homorod

UP IX u.a.90 D

0,80

1.955,50

5790

partial

11

Ilosa obârsie

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor — Romsilva

Municipiul Miercurea-Ciuc în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

20950

Ocolul Silvic

Homorod

UP IX u.a.91 D

3,50

6.749,75

5791

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Păuleni si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Păuleni, judetul Harghita

 

Nr. Denumirea crt. drumului

Persoana juridică

de la care se transmite bunul imobil

Persoana Nr. inventar juridică la Regia National la care a Pădurilor –

se transmite Romsilva

bunul imobil

ă Indicativul drumului în amenajament

Lungime (km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar Observatii M.F.P.

1 Aracs

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Comuna Păuleni, 21017 în administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleni

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP XI u.a. 121D

3,70

11.998,39

5866

2 Remete

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor — Romsilva

Comuna Păuleni, 21019 în administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleni

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP XI u.a. 120D

3,60

30.880,98

5868


ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Sânmartin si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Denumirea

drumului

Persoana

juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana

juridică la Regia Natională Indicativul

la care

se transmite bunul imobil

Nr. inventar

a Pădurilor –

Romsilva

drumului

în amenajament

Lungime

(km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar

M.F.P.

Observatii

1

Cseke

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna

Sânmartin,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sânmartin

20955

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 113D

5,30

11.097,55

5797

 

2

Telekaszó

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna

Sânmartin,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sânmartin

20986

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 112D

1,90

15.505,69

5828

 

3

Telek

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Sânmartin,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sânmartin

21176

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 115D

1,40

252.301,21

5848

 

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Tomesti si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Tomesti, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Denumirea

drumului

Persoana

juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana

juridică la

la care

se transmite bunul imobil

Nr. inventar

Regia Natională

a Pădurilor –

Romsilva

Indicativul

drumului

în amenajament

 

Lungime

(km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar Observatii

M.F.P.

1

Valea

Întunecoasă

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti,

în administrarea

Consiliului Local al Comunei Tomesti

21024

 

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.100D

5,80

 

 

24.279,80

5873

partial

2

Illanc

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Tomesti

21026

7,50

2.112,80

5875

partial

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânmartin si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Denumirea drumului

Persoana

juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana

juridică la Regia Natională Indicativul

la care

se transmite bunul imobil

Nr. inventar

a Pădurilor -

Romsilva

drumului

în amenajament

Lungime

(km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar

M.F.P.

Observatii

1

Cseke

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin

20955

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 113D

5,30

11.097,55

5797

 

2

Telekaszó

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin

20986

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 112D

1,90

15.505,69

5828

 

3

Telek

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmartin

21176

Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc UP IV u.a. 115D

1,40

252.301,21

5848

 

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Tomesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tomesti, judetul Harghita

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Persoana

juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana Nr. inventar

juridică la Regia Natională

la care a Pădurilor -

se transmite Romsilva bunul imobil

Indicativul

drumului Lungime

în amenajament (km)

Valoare

de inventar

(RON)

Nr. inventar Observatii

M.F.P.

 

1

Valea Întunecoasă

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti, 21024

în administrarea

Consiliului Local al Comunei Tomesti

Ocolul Silvic 5,80

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.100D

24.279,80

5873

partial

 

2

Illanc

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti, 21026

în administrarea Consiliului Local al Comunei Tomesti

- 7,50

2.112,80

5875

partial

 

 

ANEXA Nr. 11

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciceu si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Ciceu, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul imobil

Localizarea

terenului

în cadastrul forestier

Suprafata(ha)

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

1

Comuna Ciceu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciceu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP I 143 D

1,30

1364

partial

8.04.02

2

Comuna Ciceu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciceu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP II 102 D

0,30

1364

partial

8.04.02

 

ANEXA Nr. 21

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu

si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul imobil

Localizarea

terenului

Suprafata

în cadastrul (ha) forestier

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.133 D

2,40

1364

partial

8.04.02

2

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.128 D

2,10

1364

partial

8.04.02

3

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.128 D

1,80

1364

partial

8.04.02

4

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.130 D

0,80

 

1364

partial

8.04.02

 

0

1

2

3

4

5

6

7

5.

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.125 D

0,40

1364

partial

8.04.02

6

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.131 D

3,40

1364

partial

8.04.02

7

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VIII u.a.132 D

1,80

1364

partial

8.04.02

8

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP III u.a.54 D

2,30

1364

partial

8.04.02

9

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale -a Pădurilor Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP III u.a.55 D

1,20

1364

partial

8.04.02

10

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP III u.a.56 D

2,80

1364

partial

8.04.02

11

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP IV u.a.109 D

1,20

1364

partial

8.04.02

12

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP IV u.a.110 D

2,40

1364

partial

8.04.02

13

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP IV u.a.111 D

0,80

1364

partial

8.04.02

14

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VII u.a.135 D

1,30

1364

partial

8.04.02

15

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VII u.a.143 D

2,80

1364

partial

8.04.02

16

Comuna

Ciucsângeorgiu,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna

Ciucsângeorgiu,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsângeorgiu

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP VII u.a.134 D

1,20

1364

partial

8.04.02

 

ANEXA Nr. 31

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul imobil

Localizarea

terenului

în cadastrul forestier

Suprafata

(ha)

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

1

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.139 D

0,50

1364

partial

8.04.02

2

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.140 D

1,96

1364

partial

8.04.02

3

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.141 D

3,20

1364

partial

8.04.02

4

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.140 D

0,84

1364

partial

8.04.02

5

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.142 D

0,60

1364

partial

8.04.02

6

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP XI u.a.123 D

0,50

1364

partial

8.04.02

7

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP XI u.a.124 D

0,42

1364

partial

8.04.02

8

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP XI u.a.122 D

0,10

1364

partial

8.04.02

9

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc

UP I u.a.143 D

0,20

1364

partial

8.04.02

10

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Homorod

UP IX u.a.90 D

0,40

1364

partial

8.04.02

11

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic

Homorod

UP IX u.a.91 D

2,00

1364

partial

8.04.02

 

ANEXA Nr. 41

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Păuleni si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Păuleni, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul imobil

Localizarea

terenului

în cadastrul forestier

Suprafata

(ha)

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

1

Comuna Păuleni,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păuleni,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleni

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP XI u.a. 121D

0,50

1364

partial

8.04.02

2

Comuna Păuleni,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păuleni,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleni

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP XI u.a. 120D

1,80

1364

partial

8.04.02

ANEXA nr. 51

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânmartin si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Sânmartin, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică Localizarea

la care terenului

se transmite în cadastrul bunul imobil forestier

Suprafata

(ha)

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

1

Comuna Sânmartin,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, Ocolul Silvic

în administrarea Miercurea-Ciuc Consiliului Local UP IV u.a. 113D al Comunei Sânmartin

3,20

1364

partial

8.04.02

2

Comuna Sânmartin,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, Ocolul Silvic

în administrarea Miercurea-Ciuc Consiliului Local UP IV u.a. 112D al Comunei Sânmartin

1,10

1364

partial

8.04.02

3

Comuna Sânmartin,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sânmartin, Ocolul Silvic

în administrarea Miercurea-Ciuc Consiliului Local UP IV u.a. 115D al Comunei Sânmartin

1,70

1364

partial

8.04.02

 

ANEXA Nr. 61

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Tomesti si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Tomesti, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul imobil

Localizarea

terenului

în cadastrul forestier

Suprafata

(ha)

Nr. .

inventar

M.F.P

Cod

de clasificare

1

Comuna Tomesti,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Tomesti

Ocolul Silvic

Miercurea-Ciuc UP VIII u.a.100D

2,80

1364

partial

8.04.02

2

Comuna Tomesti,

judetul Harghita

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tomesti,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Tomesti

-

 

1364

partial

8.04.02

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează,

execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2) si (8), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), m) si t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006.

Art. 3. - Titularii de licente acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si societătile comerciale care desfăsoară activităti în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor cuprinse în regulamentul mentionat la art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice

din sistemul electroenergetic

(Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07)

 

REVIZIA 3

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

 

Art. 1. - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare Regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Art. 2. - În conformitate cu cerintele normelor în vigoare, activitătile de proiectare, executare, verificare si exploatare a instalatiilor electrice din Sistemul Electroenergetic National se realizează de către electricieni autorizati si/sau operatori economici atestati de autoritatea competentă.

Art. 3. - Autorizarea electricienilor se realizează de către autoritatea competentă, în baza competentelor acesteia stabilite la art. 11 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Scop

 

Art. 4. - Regulamentul stabileste conditiile de autorizare pentru electricienii care proiectează si execută lucrări de instalatii electrice, incluzând:

- procedura de autorizare;

- procedurile de organizare si desfăsurare a examenului de autorizare;

- procedura de autorizare a electricienilor autorizati în baza Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 34/1999;

- competentele, drepturile si obligatiile electricianului autorizat;

- conditiile de suspendare sau de retragere a autorizatiei, respectiv de aplicare a sanctiunilor electricienilor autorizati.

Art. 5. - Regulamentul precizează:

a) modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalatii electrice;

b) modul de desfăsurare a activitătilor în domeniul verificării proiectelor si lucrărilor de instalatii electrice.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 6. - Prevederile Regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, rezidente în România, care solicită autorizarea în vederea desfăsurării pe teritoriul României, cu respectarea legilor si a normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activitătilor de proiectare si/sau executare de lucrări de instalatii electrice;

b) persoanelor fizice care în desfăsurarea activitătii de exploatare a instalatiilor electrice execută lucrări de mentenantă/întretinere/reparatii curente ale acestora, ca parte componentă a activitătii de exploatare, cu respectarea obligatiilor precizate la art. 10.

Art. 7. - Prevederile Regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare si/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalatiile electroenergetice.

 

CAPITOLUL IV

Definitii si abrevieri

 

Art. 8. - În contextul prezentului regulament se aplică următoarele definitii si abrevieri:

Termen/Abreviere

Definitie

Autoritate competentă

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, <http://www.anre.ro>, e-mail: anre@anre.ro <mailto:anre@anre.ro>, sau orice succesor al acesteia

Autorizare

Activitatea de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit legitimatie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfă s ura în conditiile legii activităti de proiectare (inclusiv de a oferi asistentă tehnică la executarea lucrărilor) i/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National (SEN)

Bransament

Instalatia de racordare la joasă tensiune

Capacitate energetică

Instalatia de producere a energiei electrice sau termice în cogenerare, retele electrice si alte echipamente electrice

Conducerea executării unei instalatii electrice

Activitatea de coordonare organizatorică si tehnică si de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activitătii de executare a instalatiei

Consumator de energiei electrică

Clientul final, persoană fizică sau juridică, care cumpără energie electrică pentru consumul propriu

Departamentul de specialitate

Departamentul de acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul autoritătii competente

Electrician autorizat

Persoana fizică titulară a unei legitimatii emise de autoritatea competentă, autorizată în conditiile prezentului regulament pentru a desfăsura, conform competentelor acordate, activităti de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN

Exploatare (tehnică) a instalatiilor electrice

Supravegherea permanentă a functionării instalatiilor electrice, pregătirea si coordonarea manevrelor, realizarea operatiilor si manevrelor în mod nemijlocit într-o instalatie electrică în vederea functionării sigure si economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate si sănătate în muncă si în domeniul protectiei mediului, stabilite prin legislatia în vigoare

Instalatie electrică

Ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional între ele, de regulă amplasate într-un spatiu comun si exploatate de aceeasi formatie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, retelele electrice si instalatiile electrice de utilizare; instalatia electrică este racordată la SEN

Instalatie electrică de utilizare (a energiei electrice)

Instalatii electrice care apartin unui consumator si sunt situate în aval fată de punctul de delimitare de cele aferente retelei electrice, apartinând operatorului de distributie/transport al energiei electrice; instalatia electrică de utilizare creează conditiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor

Instalatie electrică interioară

Instalatie electrică de utilizare de joasă tensiune, aferentă constructiilor civile si industriale, realizată în interiorul acestora

Mentenantă

Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se execută asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor aflate în exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate

Ministerul de resort

Ministerul Economiei si Finantelor sau orice succesor al acestuia având atributii în domeniul energiei

Norme

Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instructiuni, prescriptii energetice, hotărâri si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale

 

Termen/Abreviere

Definitie

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piată produse, servicii si/sau executie de lucrări

Operator economic atestat

Operator economic, persoană juridică, titular al unui atestat acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu RAOE, a cărui valabilitate nu a expirat

Operator de retea

Operator de distributie/Operator de transport si de sistem

Operator de distributie a energiei electrice

Orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de distributie si este titulară a unei licente de distributie prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice

Operator de transport si de sistem

Orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de transport si este titulară a unei licente de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice

Persoană fizică cu activitate independentă

Persoana fizică ce desfăsoară prin forte proprii activităti economice în mod independent în baza unei autorizatii emise de autorităti ale administratiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 300/2004

Putere instalată

Puterea activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentatia tehnică a fabricii constructoare, care este înscrisă pe plăcuta indicatoare sau care este indicată de fabricant; puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice

Responsabil tehnic cu executia

Persoana fizică responsabilă, în conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilitătii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garantia respectării exigentelor de calitate stabilite în prevederile legale, si de documentatia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată si aprobată

Retragerea autorizării

Anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimatiei emise de autoritatea competentă

Retea electrică

Ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie a acestora, statii electrice si alte echipamente electrice conectate între ele, prin care se transmite energia electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reteaua electrică poate fi retea de transport sau retea de distributie

Retea electrică de distributie

Reteaua electrică cu tensiune de linie nominală până la 100 kV inclusiv

Retea electrică de transport

Reteaua electrică de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

Serviciul de specialitate

Serviciul atestări din cadrul autoritătii competente

Suspendarea autorizării

Retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat si a legitimatiei corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat

Supravegherea executării unei instalatii electrice

Activitatea organizatorică si tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activitătii de executare a instalatiei

Sistemul Electroenergetic National

Ansamblu al instalatiilor electrice interconectate prin care se realizează activitătile de producere, transport, conducere operativă, distributie si utilizare a energiei electrice din România

Verificator de proiecte

Persoana fizică responsabilă, în conditiile legii, cu verificarea con t inutului documentatiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale, în conformitate cu exigenele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineste următoarele atributii: verificarea existentei continutului-cadru al documentatiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentatiei în exigentele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate si sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitătii solutiilor adoptate în documentatii, verificarea conformitătii documentatiei de executie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale si tehnice specifice

 

Termen/Abreviere

Definitie

CM

Carnet de muncă

CIM

Contract individual de muncă

CV

Curriculum vitae; se întocmeste în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 (modelul este prezentat în anexa nr. 7 la regulament)

DARAE

Departamentul de acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice din cadrul autoritătii competente

ITM

Inspectorat teritorial de muncă

MEC

Ministerul Economiei si Comertului, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, care si-a încetat activitatea ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor

MEF

Ministerul Economiei si Finantelor

RAOE

Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis de autoritatea competentă si aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007

SA

Serviciul atestare din cadrul DARAE

Vicepresedinte

Vicepresedintele ANRE în domeniul energiei

 

CAPITOLUL V

Documente de referintă

 

Art. 9. - Regulamentul are la bază următoarele documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;

d) Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

e) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

f) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

h) Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;

i) Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;

j) Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiintarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 5 februarie 1999;

k) Ordinul presedintelui ANRE si al presedintelui ANRSC nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 si 320 bis din 14 mai 2007;

l) Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitătii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;

m) Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;

n) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 si 186 bis din 25 martie 2003, cu modificările ulterioare (Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006);

o) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005;

p) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;

q) Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002;

r) Ordinul presedintelui ANRE nr. 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

 

CAPITOLUL VI

Autorizarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de exploatare a instalatiilor electrice

 

Art. 10. - (1) Exploatarea instalatiilor electrice se face de către operatorul economic care este titular al unei licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice, emisă de autoritatea competentă, cu personal autorizat pentru exploatare în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

(2) Exploatarea instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrică se face cu personal autorizat pentru exploatare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, respectându-se, după caz, si conventia de exploatare încheiată cu operatorul de retea la retelele căruia sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul consumatorului.

(3) Autorizarea electricienilor care desfăsoară activitatea de exploatare a instalatiilor electrice se realizează prin grija operatorului economic angajator, în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, în baza instructiunilor proprii pe care angajatorul are obligatia să le elaboreze.

(4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferită prin talonul de autorizare emis în conformitate cu instructiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, elaborate de operatorul economic angajator, care detine în patrimoniu instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National.

 

CAPITOLUL VII

Verificarea proiectelor si a lucrărilor de instalatii electrice

 

Art. 11. - Verificarea proiectelor de instalatii electrice interioare se realizează în conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile de către elaborator, prin grija electricianului autorizat care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu art. 70 lit. A sau prin grija operatorului economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Bp emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 12. - Verificarea instalatiilor electrice interioare în timpul executării acestora (verificarea preliminară) si înainte de punerea în functiune (verificarea definitivă), precum si controlul executării instalatiei electrice în vederea emiterii certificatelor ori a buletinelor de încercări si verificări se vor face cu respectarea normelor tehnice si de securitate si sănătate a muncii aplicabile în vigoare, prin grija executantului, respectiv a electricianului autorizat care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu art. 70 lit. A sau a operatorului economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Be emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 13. - Verificarea proiectelor de instalatii electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune, altele decât cele mentionate la art. 11, se realizează în conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile de către operatorul economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Bp emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 14. - Verificarea instalatiilor electrice de racordare sau utilizare la joasă tensiune, altele decât cele mentionate la art. 12,

se face cu respectarea normelor tehnice si a celor de securitate si sănătate a muncii aplicabile în vigoare, prin grija operatorului economic atestat executant, care detine un atestat de tip B sau Be emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 15. - Verificarea proiectelor de instalatii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic National se face de către specialisti atestati de Ministerul Economiei si Finantelor ca verificator de proiecte în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, si ale Ordinului ministrului industriei s i comertului nr. 323/2000, ale Ordinului ministrului industriei i resurselor nr. 88/2003, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Verificarea instalatiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic National se face de către specialisti atestati de Ministerul Economiei si Comertului ca responsabili tehnici cu executia în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2002, si ale ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003 si nr. 324/2005.

 

CAPITOLUL VIII

Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare si executare de instalatii electrice

 

Art. 17. - (1) Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare a instalatiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de executare, inclusiv lucrări de întretinere/mentenantă/reparatii curente, a instalatiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin legitimatia emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 6.2 din regulament.

Art. 18. - (1) Electricienii autorizati pentru proiectare/ executare de instalatii electrice racordate la SEN pot avea următoarele tipuri de autorizatii:

a) autorizatii de tip A, pentru proiectare de instalatii electrice;

b) autorizatii de tip B, pentru executare/verificare de instalatii electrice.

(2) Pentru fiecare dintre autorizatiile de tip A si B se prevăd câte 4 grade de competentă: gradul I, gradul II, gradul III si gradul IV

Art. 19. - Autorizatiile enumerate la art. 18 conferă, în functie de tip si grad, următoarele competente:

a) gradul I A, pentru proiectare de instalatii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW si la o tensiune mai mică de 1 kV;

b) gradul I B, pentru executare de lucrări de instalatii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW si la o tensiune mai mică de 1 kV;

c) gradul II A, pentru proiectare de instalatii electrice de utilizare cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul II B, pentru executare de lucrări de instalatii electrice de utilizare cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

e) gradul III A, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul III B, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

g) gradul IV A, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la orice tensiune nominală standardizată;

h) gradul IV B, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la orice tensiune nominală standardizată.

 

CAPITOLUL IX

Procedura de autorizare pentru proiectare si executare de instalatii electrice

 

Art. 20. - Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN se face pe bază de examen.

Art. 21. - Etapele procesului de autorizare sunt:

- înscrierea la examenul de autorizare;

- acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat;

- examinarea candidatilor;

- emiterea legitimatiei.

Art. 22. - (1) Comitetul de reglementare al autoritătii competente poate aproba autorizarea pentru gradul IV A fără examen a inginerilor proiectanti principali gradul I din cadrul institutelor de proiectare de profil sau a profesorilor/ conferentiarilor universitari din cadrul facultătilor de profil electric, la cererea acestora, dacă solicitantii îndeplinesc următoarele conditii:

- calificare profesională/specializare în domeniul retelelor electrice;

- vechime în activitatea de proiectare/didactică de minimum 20 de ani si experientă profesională recunoscută.

(2) Cererea de autorizare va fi însotită de CV si documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărtii de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea conditiilor precizate la alin. (1).

9.1. Înscrierea la examenul de autorizare

Art. 23. - Pentru înscrierea la examen solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul postal în vederea înregistrării la autoritatea competentă, o cerere de autorizare însotită de documentele precizate la art. 24.

Art. 24. - Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare sunt:

a) cerere-tip, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 (Modelul 1) la regulament;

b) copie a actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională:

- lucrătorii calificati vor transmite copia certificatului de absolvire a cursului de calificare, din care reies: durata cursului si specializarea absolventului;

- lucrătorii calificati care sunt absolventi ai învătământului obligatoriu de 10 ani vor transmite copii ale diplomei de absolvire si certificatului de absolvire a cursurilor de calificare, din care reies: profilul liceului si specializarea profesională/practică a absolventului;

- lucrătorii calificati care sunt absolventi ai scolilor profesionale vor transmite copia diplomei de absolvire a scolii profesionale, din care reies: durata cursurilor, profilul scolii si specializarea profesională si practică a absolventului;

- absolventii de licee vor transmite copii ale diplomei de bacalaureat si ale atestatului sau certificatului de calificare, din care reies: profilul liceului si specializarea profesională si practică a absolventului;

- absolventii de scoli tehnice postliceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia diplomei de absolvire, din care reies durata cursurilor, profilul scolii si specializarea profesională si practică a absolventului;

- absolventii cursurilor de învătământ superior vor transmite copia diplomei de inginer/subinginer, din care reies profilul si specializarea absolventului;

d) lista cuprinzând lucrările efectuate si atributiile/functiile în domeniul instalatiilor electrice, care să ateste vechimea si experienta dobândite de electrician, conform cerintelor gradului de autorizare solicitat; lista:

- se întocmeste de către solicitant, conform precizărilor din anexa nr. 2;

- se semnează de actualul angajator (după caz);

- informatiile incluse în listă trebuie corelate cu informatiile continute în carnetul de muncă;

e) copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienta profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul;

f) după caz, alte documente care atestă experienta practică a solicitantului, conform prevederilor art. 29;

g) documente (diplome, certificate, adeverinte etc.) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea sustinerii examenului de autorizare de către solicitantii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV1);

h) copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare; i) persoanele fizice străine vor transmite:

- cerere-tip;

- copii ale actului de identitate si ale documentelor de resedintă în România;

- copii ale diplomelor de calificare profesională si copie a documentului eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor pe teritoriul României, conform competentelor acestuia, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 49/1999;

- copii ale documentelor care atestă vechimea în muncă, eliberate de autorităti competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în care s-a dobândit experienta practică;

- CV;

- copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare. Art. 25. - Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct

la casieria autoritătii competente, fie în contul acesteia.

Art. 26. - Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalatii electrice racordate la SEN pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajati, transmitând către autoritatea competentă o solicitare conformă cu anexa nr. 1 - Modelul 2, precum si:

a) lista solicitantilor;

b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

c) câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă cererea de autorizare si documentatia mentionată la art. 24.

9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare

Art. 27. - Verificarea cererii de autorizare si a documentelor anexate transmise de solicitant se face de către serviciul de specialitate din cadrul autoritătii competente.

Art. 28. - Acceptarea la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele conditii:

a) cererea de autorizare trebuie să corespundă modelului prezentat în anexa nr. 1;

1) Cursurile trebuie să aibă un continut corespunzător tematicii si bibliografiei recomandate de autoritatea competentă si vor fi organizate de societăti comerciale de formare profesională autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic, calificat.

b) documentatia anexată cererii de autorizare trebuie să fie completă si să demonstreze îndeplinirea conditiilor de autorizare privind:

- calificarea profesională (absolvirea unor studii de specialitate), conform prevederilor art. 29;

- experienta profesională în domeniul instalatiilor electrice, conform precizărilor art. 29.

Art. 29. - Conditiile de calificare (studii) si experientă profesională în domeniul instalatiilor electrice pentru fiecare grad/tip sunt următoarele:

Pentru gradul I A:

a) absolventi de licee cu profil energetic, electric, electrotehnic, instalatii, industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru constructii, cu o practică de cel putin 3 ani în proiectarea instalatiilor electrice;

b) tehnicieni si maistri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin un an în proiectarea instalatiilor electrice;

c) tehnicieni si maistri cu diplomă în domenii tehnice, altele decât cele de la lit. a), cu o practică de cel putin 2 ani în proiectarea sau executarea instalatiilor electrice;

d) ingineri si subingineri având specializare în unul dintre domeniile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalatii pentru constructii;

e) ingineri si subingineri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. c), cu o practică de cel putin un an în proiectarea sau executarea instalatiilor electrice;

Pentru gradul I B:

a) lucrători calificati în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin 3 ani în executarea instalatiilor electrice;

b) lucrători calificati, absolven t i ai scolilor profesionale cu durata de 1,5 ani, specializai în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin 2 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

c) lucrători calificati, absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani, specializati în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii, cu o practică de cel putin un an în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

d) absolventi de licee cu profil energetic, electric, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru constructii;

e) absolventi de licee cu profil electric având altă specializare în domeniul electric decât cea nominalizată la lit. d) (cum ar fi electronist, telecomunicatii etc), cu o practică de cel putin 2 ani în executarea instalatiilor electrice;

f) tehnicieni si maistri cu diplomă în specialitătile energetică, electrotehnică, electromecanică sau instalatii;

g) tehnicieni si maistri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. e), cu o practică de cel putin 2 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

h) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitătile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalatii;

i) ingineri si subingineri cu diplomă în specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. g), cu o practică de cel putin un an în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

Pentru gradul II A:

a) tehnicieni si maistri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin 2 ani în proiectarea instalatiilor electrice;

b) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitătile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalatii;

c) ingineri si subingineri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. b), cu o practică de cel putin un an în proiectarea instalatiilor electrice;

Pentru gradul II B:

a) lucrători calificati, absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 1,5 ani, specializai în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin 3 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

b) lucrători calificati, absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani, specializati în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin 2 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

c) absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic, electrician pentru constructii, cu o practică de cel putin 2 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

d) tehnicieni si maistri cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic sau al instalatiilor, cu o practică de cel putin un an în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

e) tehnicieni si maistri cu diplomă în domenii tehnice, altele decât cele de la lit. c), cu o practică de cel putin 3 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

f) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitătile: energetică, electrotehnică, electromecanică, instalatii;

g) ingineri si subingineri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. e), cu o practică de cel putin un an în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

Pentru gradul III A:

a) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel putin 2 ani în proiectarea sau executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

b) ingineri si subingineri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. a), cu o practică de cel putin 3 ani în proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

Pentru gradul III B:

a) tehnicieni si maistri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel putin 4 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

b) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel putin 2 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

c) ingineri si subingineri cu diplomă în profil electric si specialităti tehnice, altele decât cele de la lit. b), cu o practică de cel putin 4 ani în executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

d) ingineri si subingineri cu diplomă în specialitatea instalatii, cu o practică de cel putin 4 ani în executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;

Pentru gradul IV A:

a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel putin 3 ani în proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică, hidroenergetică etc), electrotehnică,

electromecanică, cu o practică de cel putin 4 ani în proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel putin 4 ani în proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

Pentru gradul IV B:

a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel putin 3 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

b) ingineri cu diplomă în altă specialitate energetică (de exemplu: termoenergetică, hidroenergetică etc.) electrotehnică, electromecanică, cu o practică de cel putin 4 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;

c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică, cu o practică de cel putin 4 ani în executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV.

Art. 30. - Prin practică de proiectare, executare sau exploatare, dobândită de către candidatul la autorizare, se întelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a instalatiilor electrice racordate la sisteme electrice, astfel:

a) activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalatiilor electrice, desfăsurată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau ca angajat al unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE;

b) activitatea de executare de instalatii electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca persoană fizică cu activitate independentă sau ca angajat al unui operator economic atestat în conformitate cu RAOE;

c) activitatea de exploatare a instalatiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licentă emisă de autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 31. - Candidatii care îndeplinesc conditiile de calificare si de experientă cumulate pot fi acceptati la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelasi grad, cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare.

Art. 32. - Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare, cu conditia îndeplinirii cerintelor specifice de studii si de practică în domeniu.

9.3. Examinarea candidatilor

a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

Art. 33. - (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizează, de regulă, de două ori pe an, în sesiune de primăvară si, respectiv, de toamnă.

(2) Prin decizie a presedintelui ANRE se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor, denumite extrasesiuni.

Art. 34. - (1) Examenul de autorizare constă în sustinerea unei probe scrise, cu subiecte prin care să se verifice cunostintele candidatilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

(2) Bibliografia generală recomandată si lista cuprinzând tematica pentru sustinerea examenului se publică pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 35. - (1) Anuntul privind organizarea si desfăsurarea examenului se afisează la sediul si pe pagina de internet ale autoritătii competente, cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul.

(2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăsurare a examenului.

(3) Pentru buna desfăsurare a examenelor, autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

Art. 36. - În functie de numărul candidatilor si de locul în care acestia îsi au domiciliul sau îsi desfă s oară activitatea, autoritatea competentă decide numărul i localizarea pe teritoriul tării a centrelor în care urmează să se desfăsoare examenul de autorizare; anuntul privind nominalizarea centrelor în care se desfăsoară examenul se publică la sediul si pe pagina de internet ale autoritătii competente la 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri la examen.

Art. 37. - Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăsurarea examenului, pe pagina de internet a autoritătii competente, se publică:

a) lista candidatilor, cuprinzând solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu precizarea centrului si datei la care sus t in examenul;

b) lista solicitanilor care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.

Art. 38. - Solicitantii aflati în situatia prevăzută la art. 37 lit. b) din cauza lipsei unor acte sau a unor neclarităti legate de acestea pot fi inclusi în lista candidatilor, cu conditia solutionării completărilor sau clarificărilor solicitate de autoritatea competentă, cu cel putin 5 zile înainte de perioada de desfăsurare a examenului.

Art. 39. - Candidatii pot participa la examen în centrele de examinare mentionate în dreptul numelui fiecărui candidat în lista întocmită conform prevederilor art. 37 lit. a).

Art. 40. - Candidatii sunt examinati de comisii numite prin decizie a presedintelui autoritătii competente, la propunerea departamentului de specialitate.

Art. 41. - Comisiile de examinare au următoarele atributii:

a) asigurarea organizării si desfăsurării examenului;

b) preluarea lucrărilor de examen;

c) verificarea lucrărilor de examen;

d) întocmirea si publicarea listelor cu rezultatele examenului;

e) emiterea legitimatiilor;

f) transmiterea documentelor de examen la autoritatea competentă pentru evidentă si arhivare.

Art. 42. - (1) Comisia de examinare are în componentă 5 membri, dintre care cel putin 3 fac parte din autoritatea competentă; membrii comisiei sunt: un presedinte, un vicepresedinte, 2 experti si un secretar.

(2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi înlocuit, în cazuri justificate, cu acordul presedintelui autoritătii competente, de către o persoană nominalizată ca înlocuitor sau de un membru al altei comisii de examinare.

(3) Activitatea comisiei se desfăsoară în prezenta a minimum 3 membri.

Art. 43. - Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare cu 10 zile înainte de sustinerea examenului si sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate.

Art. 44. - Subiectele de examen cuprind două probe constând în:

a) un chestionar tip grilă continând 30 de subiecte, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare subiect; si

b) o aplicatie numerică.

Art. 45. - (1) Pentru examen, comisia elaborează, pentru fiecare grad (I, II, III, IV), mai multe variante de aplicatii numerice si chestionare-grilă.

(2) Chestionarele-grilă pentru gradele I si II (tipurile A, B si A+B) contin câte un singur răspuns corect pentru fiecare subiect.

(3) Chestionarele-grilă pentru gradele III si IV (tipurile A, B si A+B) contin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect.

Art. 46. - După aprobare, variantele de chestionare-grilă si variantele de aplicatii numerice se multiplică corespunzător numărului de candidati înscrisi pentru sustinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri care se sigilează.

Art. 47. - Fiecărui chestionar-grilă, având atasată aplicatia numerică, i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare si din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit.

b) Desfăsurarea examenului de autorizare

Art. 48. - În data si la ora programate pentru examen candidatii sunt acceptati în sălile de examen, pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidatii sunt fotografiati.

Art. 49. - (1) Fiecare candidat primeste din partea supraveghetorului, în functie de gradul de autorizare, următoarele 3 documente: un chestionar-grilă, un formular continând aplicatia numerică si un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul-grilă.

(2) Formularele de înscriere a răspunsurilor si de aplicatie numerică contin o zonă în care fiecare candidat îsi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează si se stampilează de către membrii comisiei.

(3) Formularele pentru înscrierea răspunsurilor sunt prezentate în anexele nr. 5 si 6.

Art. 50. - Durata alocată rezolvării subiectelor de examen este de două ore; după rezolvarea subiectelor de examen, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite.

Art. 51. - (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea solutionării subiectelor de examen; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăsurării probei scrise de examen se sanctionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a mentiunii „eliminat din examen”.

(2) Eliminarea din examen se face numai în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei de examinare.

Art. 52. - Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare rosie în rubrica „Rezultatul verificării” a fiecărui formular de înscriere a răspunsurilor punctajul acordat la fiecare subiect.

Art. 53. - La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0 puncte în cazul contrar celui de la lit. a);

c) se acordă 0,5 puncte în cazul în care grila de examinare este de tipul mentionat la art. 45 alin. (3) si subiectul are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

d) notarea aplicatiilor numerice se efectuează conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicatie numerică, iar punctajul maxim este de 5 puncte si este stabilit după următoarele criterii:

- precizarea formulelor de calcul;

- înlocuirea datelor în formulele de calcul;

- efectuarea calculelor;

- precizarea unitătilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

- stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

Art. 54. - După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei formularelor de înscriere a răspunsurilor în care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) si întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

Art. 55. - Se consideră că au promovat examenul candidatii care au obtinut minimum 24 de puncte la chestionarul-grilă si minimum 3 puncte la aplicatia numerică.

Art. 56. - În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „Admis”, dacă s-au obtinut la ambele probe de examen punctajele minime precizate la art. 55, sau „Respins”, dacă cel putin unul dintre punctajele obtinute este sub valoarea precizată la art. 55.

Art. 57. - Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii comisiei de examinare si la care se anexează listele cu rezultatele examenului; procesul-verbal, precum si documentele de examen ale candidatilor se arhivează la sediul autoritătii competente.

Art. 58. - Listele cu rezultatele examenului se afisează în termen de 15 zile de la data desfăsurării examenului pe pagina de internet a autoritătii competente, precum si, după caz, în fiecare centru de examinare.

Art. 59. - Eventualele contestatii cu privire la desfăsurarea si rezultatele examenului se înregistrează la autoritatea competentă în termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor.

Art. 60. - Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a presedintelui autoritătii competente, având componentă diferită de cea a comisiei de examinare.

Art. 61. - Analizarea contestatiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a acestora, rezultatul făcându-se public pe pagina de internet a autoritătii competente; rezultatele analizei contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor si se arhivează împreună cu documentele de la centrul de examinare respectiv.

9.4. Emiterea legitimatiei

Art. 62. - (1) Candidatul declarat „Admis” în urma examenului primeste calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimatia eliberată de autoritatea competentă.

(2) Legitimatia este nominală, netransmisibilă si valabilă pe teritoriul României; formatul legitimatiei este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Legitimatiile se înregistrează în ordinea emiterii într-un registru electronic de evidentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; numărul de legitimatie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul autoritătii competente după obtinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul autoritătii competente.

(4) Legitimatiile se emit si se eliberează candidatilor declarati „Admis”, de regulă, în ziua si la locul de desfăsurare a examenului.

Art. 63. - Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimatiei, la sediul autoritătii competente, documentele examenului.

Art. 64. - Legitimatia eliberată în conditiile prezentului regulament este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului.

 

 

CAPITOLUL X

Procedura de reautorizare a electricienilor autorizati în baza Ordinului ministrului industriei si comertului

nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor

 

Art. 65. - (1) Calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea/executarea instalatiilor electrice, obtinută în baza Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor, rămâne valabilă pentru o perioadă de 5 ani începând cu 1 iulie 2004, în cazul în care la acea dată carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi; se mentin gradele de autorizare obtinute, care cumulează competentele tipurilor A si B pentru fiecare grad de autorizare, pentru electricienii autorizati provizoriu si definitiv.

(2) Pentru reautorizarea electricienilor care se încadrează în prevederile alin. (1) autoritatea competentă organizează în perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2009 extrasesiuni de examinare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2); programul de organizare si desfăsurare a extrasesiunilor se publică pe pagina de internet a autoritătii competente.

(3) În cazul în care electricienii autorizati care se încadrează în prevederile alin. (1) nu solicită înscrierea la examenul de reautorizare în extrasesiunile organizate de autoritatea competentă, vor putea fi acceptati la examinare, în limita locurilor disponibile, în sesiunile anuale organizate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1).

Art. 66. - Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de reautorizare sunt:

a) cerere-tip întocmită conform anexei nr. 1;

b) copie a actului de identitate;

c) CV întocmit conform anexei nr. 7 si notă, întocmită si semnată pe propria răspundere, privind activitatea desfăsurată de solicitant în domeniul instalatiilor electrice începând cu data de 1 iulie 2004 până în prezent;

d) documente (diplome, certificate, adeverinte etc.) care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregătirea în vederea sustinerii examenului de autorizare de către solicitantii care înregistrează cereri de autorizare pentru gradul III sau gradul IV2);

e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională;

f) copie a carnetului de electrician autorizat emis în baza Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 34/1999;

g) copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 67. - Solicitantii care se încadrează în prevederile art. 65 alin. (1) pot fi acceptati la examenul de reautorizare pentru acelasi grad, tipurile A+B, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile de calificare profesională si experientă practică, conform prevederilor art. 31.

Art. 68. - Organizarea si desfăsurarea extrasesiunilor se realizează conform procedurilor de examinare descrise anterior, în cadrul cap. IX, pct. 9.3-9.4.

Art. 69. - (1) Eliberarea legitimatiei se face în conditiile prevăzute la art. 62 si 63.

(2) Valabilitatea legitimatiei emise în urma unui examen de reautorizare este de 5 ani de la data examenului.

 

CAPITOLUL XI

Drepturi ale electricianului autorizat

 

Art. 70. - Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităti în conformitate cu competentele aferente gradului si tipului de autorizare, astfel:

A. în calitate de persoană fizică cu activitate independentă sau ca membru al unei asociatii familiale:

a) electricianul autorizat poate proiecta instalatii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW, dacă este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emisă de autoritatea competentă pentru unul dintre gradele I A, II A, III A sau IV A;

b) electricianul autorizat poate executa/verifica instalatii electrice interioare cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW, dacă îndeplineste simultan următoarele conditii:

(i) este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă pentru unul dintre gradele I B, II B, III B sau IV B;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat etc.), conform prevederilor legale, în domeniul securitătii si sănătătii muncii;

(iii) asigură executarea/verificarea instalatiilor electrice interioare prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i) si (ii), desfăsurându-si activitatea, de asemenea, ca persoană fizică cu activitate independentă;

B. în calitate de angajat al unui operator economic care desfăsoară activităti în baza unor atestate emise de autoritatea competentă, conform prevederilor RAOE, astfel:

(i) electricianul autorizat pentru proiectarea de instalatii electrice coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni, care nu este obligatoriu să fie autorizati;

(ii) electricianul autorizat care execută/verifică instalatia electrică coordonează si/sau supraveghează executarea/verificarea lucrării de către o echipă de electricieni calificati, care nu este obligatoriu să fie autorizati;

C. în calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de operator de retea sau consumator de energie electrică, industrial sau asimilat, executând/coordonând activităti de întretinere/reparatii/verificare a/ale instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic.

Art. 71. - (1) Electricienii autorizati care îsi desfăsoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă cu respectarea prevederilor art. 70 lit. A au dreptul să întocmească documentatii ale instalatiilor de utilizare proiectate/executate/ verificate si de a le înregistra la operatorul de retea.

(2) La înregistrarea dosarului instalatiei electrice de utilizare la operatorul de retea, electricienii vor prezenta operatorului de retea si următoarele documente:

a) copia legitimatiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală3).


2) Cursurile trebuie să aibă un continut corespunzător tematicii si bibliografiei recomandate de autoritatea competentă si vor fi organizate de societăti comerciale de formare profesională autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic calificat.

3) Pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2006 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se atribuie Codul de înregistrare fiscală, în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006.

 

CAPITOLUL XII

Obligatii ale electricianului autorizat

 

Art. 72. - Electricianul autorizat are obligatia de a respecta următoarele cerinte si conditii asociate legitimatiei de electrician autorizat:

a) de a cunoaste si respecta prevederile legale privind modul în care îsi poate desfăsura activitatea, prevederile prezentului Regulament si ale reglementărilor emise de autoritatea competentă aplicabile activitătii sale; în acest scop, electricianul autorizat:

• nu va desfăsura activităti în calitate de persoană fizică cu activitate independentă fără a detine autorizatie emisă de autoritătile administratiei publice si certificat de înregistrare fiscală, emise de autoritătile competente în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

• va respecta normativele tehnice (de proiectare si/sau executare) în vigoare în sectorul energiei electrice;

• va respecta normele legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

b) de a executa lucrări numai în limita competentelor acordate de gradul si de tipul de autorizare obtinute;

c) de a executa lucrări în instalatiile electrice numai cu obtinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalatii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizati sau operatori economici atestati;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalatia electrică; în cazul constatării unor neconformităti de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentatii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic si profesional în relatia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relatia profesională;

h) în cazul în care îsi desfăsoară activitatea ca persoană fizică cu activitate independentă, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora îsi desfăsoară activitatea (legitimatia de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanentă asupra sa documentele mentionate si le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la receptia si la punerea în functiune a instalatiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de retea la care urmează a se racorda instalatia electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de retea punerea sub tensiune a instalatiilor electrice executate, după receptionarea acestora, la solicitarea operatorului de retea;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau interventii sub orice formă în instalatiile operatorilor de retea si/sau de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de retea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislatia în vigoare;

m) de a prezenta autoritătii competente, la solicitarea acesteia, orice date si informatii necesare desfăsurării propriei activităti;

n) de a permite verificările, inspectiile si controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL XIII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 73. - În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, nerespectarea cerintelor precizate la art. 72 reprezintă contraventie.

Art. 74. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac în conditiile legii.

Art. 75. - Sanctiunile contraventionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale autoritătii competente:

a) avertisment sau suspendarea autorizării pe termene cuprinse între o lună si un an;

b) retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare;

c) retragerea autorizării, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

Art. 76. - Decizia autoritătii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 75 va tine seama de tipul si efectele încălcării cerintei sau conditiei de valabilitate asociate legitimatiei (precizate la art. 72), precum si de modul în care decizia autoritătii competente influentează alimentarea cu energie electrică a consumatorului.

Art. 77. - Electricianul autorizat sanctionat are dreptul de a contesta în termen de 15 zile de la comunicare, conform prevederilor legale în vigoare, sanctiunea/măsura aplicată de autoritatea competentă.

Art. 78. - Sanctiunile contraventionale, precum si măsurile aplicate de autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidentă întocmit de autoritatea competentă si:

a) se comunică electricianului autorizat sanctionat si, după caz, angajatorului acestuia si operatorului de re t ea;

b) se publică pe pagina de internet a autorităii competente; titularii de licente si atestate emise de autoritatea competentă au obligatia să se informeze cu privire la sanctiunile aplicate de autoritatea competentă.

Art. 79. - În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sanctiunii de suspendare sau de retragere a autorizării, cel sanctionat va preda legitimatia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al autoritătii competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizării, titularul îsi va ridica personal legitimatia de la departamentul de specialitate al autoritătii competente.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 80. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează si execută instalatii electrice se stabilesc si se actualizează anual prin ordin al presedintelui autoritătii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 81. - La expirarea duratei de valabilitate a legitimatiei, calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în conditiile prezentului regulament.

Art. 82. - Titularii de licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice au obligatia să afiseze la sediile centrale ale filialelor, sucursalelor, în locuri cât mai vizibile, anunturile privitoare la organizarea si desfăsurarea examenelor de autorizare.

Art. 83. - Titularii de licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice si asociatiile profesionale vor trimite autoritătii competente, la solicitarea acesteia, propuneri privitoare la componenta comisiilor de examinare.

Art. 84. - Operatorii de retea au obligatia de a asigura, conform prevederilor art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003, punerea sub tensiune a instalatiilor electrice de utilizare doar dacă documentatiile acestora, depuse la operatorul de retea, sunt întocmite de:

a) operatori economici atestati de autoritatea competentă, titulari de atestate emise pentru activităti corespunzătoare tipului de instalatie electrică de utilizare; sau

b) electricieni autorizati care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 70, cu respectarea prevederilor art. 71, pentru instalatiile electrice interioare.

Art. 85. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita autoritătii competente, solicita autoritătii competente </