MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 259         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

424. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 215 din 28 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 282 din 11 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 344 din 18 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

 

Decizia nr. 346 din 18 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 347 din 18 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

195. - Ordin al ministrului afacerilor externe referitor la iesirea din vigoare a unor tratate internationale în domeniul fitosanitar si sanitar-veterinar

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 45 din 1 aprilie 2008,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Oprisor Gheorghe Ion se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2008.

Nr. 424.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 215

din 28 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 1.271/64/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.727 D/2007, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Flavia Saitis în Dosarul nr. 13.661/55/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.820 D/2007, nr. 1.821 D/2007 si nr. 1.824 D/2007 având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, exceptie invocată de instanta de judecată, din oficiu, în dosarele nr. 1.430/64/2007, nr. 1.312/64/2007 si nr. 1.431/64/2007 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.825 D/2007 având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Koncz Csaba în Dosarul nr. 1.353/64/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.684 D/2007, nr. 1.727 D/2007, nr. 1.820 D/2007, nr. 1.821 D/2007, nr. 1.824 D/2007 si nr. 1.825 D/2007, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 1.727 D/2007, nr. 1.820 D/2007, nr. 1.821 D/2007, nr. 1.824 D/2007 si nr. 1.825 D/2007 la Dosarul nr. 1.684 D/2007, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 19 noiembrie 2007 si 10 decembrie 2007, pronuntate în dosarele nr. 1.271/64/2007, nr. 1.430/64/2007, nr. 1.312/64/2007, nr. 1.431/64/2007 si nr. 1.353/64/2007 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de instanta de judecată, din oficiu, respectiv de Koncz Csaba.

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 13.661/55/2006, Curtea de Apel Timisoara – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Flavia Saitis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asemănătoare în dosarele conexate, se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece creează o situatie de inegalitate între subiectii activi ai aceleiasi infractiuni.

Se arată că tratamentul egal la care face referire art.16 din Constitutie „cere ca orice dispozitie derogatorie să se întemeieze pe o situatie cu caracter obiectiv, care impune si justifică instituirea unei exceptii tocmai pentru a păstra egalitatea de tratament în fata legii. În lipsa unui element obiectiv, orice dispozitie legală derogatorie dobândeste caracterul unui privilegiu si încalcă exigentele art. 16 alin. (1) din Constitutie”.

Astfel, „dacă în situatia procurorilor si a judecătorilor, în mod obiectiv, se impune ca judecarea lor să se facă de către o instantă ierarhic superioară celei în care sau pe lângă care a functionat judecătorul, respectiv procurorul, garantându-se astfel impartialitatea instantei si un proces echitabil, includerea avocatilor, a notarilor publici si a executorilor judecătoresti între calitătile care atrag competenta curtilor de apel, ca primă instantă, nu are nici o motivare obiectivă, nici un suport justificativ, pentru că acestia nu functionează pe lângă anumite instante de un anumit grad si nu sunt inclusi în sistemul organelor judiciare din cadrul autoritătii judecătoresti”. Asa fiind, „includerea lor în continutul art. 281 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, prin Legea nr. 79/2007, după ce, prin Legea nr. 356/2006, cu totul justificat, fuseseră înlăturate astfel de dispozitii - care atunci aveau în vedere numai notarii – apare pur aleatorie, dă posibilitatea instituirii unei exceptii bazate pe o oportunitate constitutivă de privilegii si, în loc să exprime o aplicare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, încalcă aceste prevederi, precum si cerintele unui proces corect si echitabil”. În sfârsit, se mai sustine că procedura strictă a recursului nu satisface exigentele unui control în sensul art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale si din actele internationale invocate. Se arată că, „chiar dacă acest gen de cauze sunt dezbătute doar în două grade de jurisdictie, normele de procedură penală asigură suficiente garantii pentru un proces echitabil. Astfel, potrivit art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală, recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 3859 , iar instanta este obligată să examineze cauza sub toate aspectele.”

Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Principiul egalitătii în drepturi constă în reglementarea si aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situatii juridice similare. Stabilirea unei discriminări (a unui tratament diferit), desi posibilă, trebuie să aibă un temei extrem de bine justificat, pentru a nu da nastere unor privilegii. Se arată că, în ceea ce priveste dispozitia criticată, trebuie făcută o distinctie. Astfel, dacă situatia juridică a judecătorilor si procurorilor justifică aplicarea unui tratament diferit, în scopul unei mai bune înfăptuiri a justitiei si pentru a se evita suspiciunile ce se pot ivi în legătură cu impartialitatea instantei care judecă infractiunile comise de asemenea persoane, în cazul celorlalte categorii de persoane prevăzute de art. 281 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, aceste ratiuni nu subzistă. Situatia lor nu este diferită de a altor cetăteni si, ca atare, nu se justifică aplicarea unui tratament diferit.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu încalcă dispozitiile constitutionale privind egalitatea în drepturi. Se arată în acest sens că Înu este contrară principiului egalitătii în fata legii instituirea competentei curtilor de apel de a solutiona infractiunile săvârsite de avocati, de notarii publici, de executorii judecătoresti si de controlorii financiari ai Curtii de Conturi, întrucât acestia, prin natura profesiilor lor liberale, sunt direct implicati în înfăptuirea actului de justitie, iar o eventuală activitate infractională din partea acestora necesită o experientă sporită”.

În plus, se arată că stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, si instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate prevedea, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, fără ca prin aceasta să se aducă atingere prevederilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Curtea de Apel:

1. judecă în primă instantă:

[...] b) infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale si de procurorii de la parchetele care functionează pe lângă aceste instante, precum si de avocati, notari publici, executori judecătoresti si de controlorii financiari ai Curtii de Conturi.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, se invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum si ale art. 11 si 20 cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventie, privind dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, si instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, asadar si reglementarea căilor de atac, sunt de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate prevedea, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, fără ca prin aceasta să se aducă atingere prevederilor constitutionale. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la „conditiile legii”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, ca de altfel si a art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecătoresti si la procedura de judecată, stabileste că acestea „sunt prevăzute numai de lege”. Astfel, reglementarea competentei curtilor de apel de a solutiona în primă instantă infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale si de procurorii de la parchetele care functionează pe lângă aceste instante, precum si de avocati, notari publici, executori judecătoresti si de controlorii financiari ai Curtii de Conturi, nu este de natură să aducă atingere prevederilor art. 16 din Legea fundamentală, deoarece situatia deosebită a acestor categorii profesionale justifică un tratament juridic diferit.

De asemenea, textul de lege criticat nu contravine dreptului la un proces echitabil. Instituirea unor reguli de competentă după calitatea persoanei nu îngrădeste dreptul persoanelor, în spetă al avocatilor, notarilor, executorilor judecătoresti, de a se adresa instantelor judecătoresti si de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia judecării cauzelor în primă instantă de către curtile de apel.

Totodată, prevederile criticate asigură dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În plus, potrivit art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală, „Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 3859, iar instanta este obligată ca, în afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele”, asa încât nu poate fi retinută nici sustinerea potrivit căreia „procedura strictă a recursului nu satisface exigentele unui control în sensul art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventie”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de instanta de judecată, din oficiu, în dosarele nr. 1.271/64/2007, nr. 1.430/64/2007, nr. 1.312/64/2007 si nr. 1.431/64/2007 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori, de Flavia Saitis în Dosarul nr. 13.661/55/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală si de Koncz Csaba în Dosarul nr. 1.353/64/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 282

din 11 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie invocată de Viorel Magdun-Hârsan în Dosarul nr. 1.752/2002 al Tribunalului Mures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ministerul Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă normele constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.752/2002, Tribunalul Mures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie invocată în dosarul mentionat de Viorel Magdun-Hârsan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile criticate aduc atingere dreptului de proprietate, „deoarece permit unui tert să dispună asupra bunurilor sau actiunilor unei societăti comerciale cu capital integral privat, substituindu-se astfel adevăratilor proprietari care sunt, conform prevederilor legale, numai si numai asociatii societătii comerciale.” În opinia autorului exceptiei, doar proprietarul unei societăti comerciale este în măsură să aprecieze care operatiuni economice sunt în folosul societătii sale sau care sunt în dauna acesteia; „sub niciun motiv nu poate altcineva, fără a încălca atributul dispozitional al dreptului de proprietate, să aprecieze asupra măsurii în care actiunile proprietarului unei societăti sunt sau nu sunt în interesul acesteia”.

Tribunalul Mures - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că, „pornind de la premisa că relatiile sociale izvorând din dreptul de proprietate interesează buna functionare a societătii în ansamblul ei, legiuitorul a înteles să incrimineze o serie întreagă de infractiuni privitoare la acest drept [...], asa încât reglementarea din art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 nu este nicidecum exceptională”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu încalcă dreptul de proprietate. Arată că „ocrotirea egală a proprietătii, invocată de autorul exceptiei, nu se poate întoarce, printr-o interpretare largă, împotriva esentei care a stat la baza formulării sale, prin cauzarea de prejudicii societătii comerciale la care persoanele detin o functie de conducere sau de reprezentare”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu aduc nicio atingere normelor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins: „Se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societătii, care:

[ ... ] 2. foloseste, cu rea-credintă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”.

Se sustine că, prin textul de lege criticat, se aduce atingere art. 44 din Constitutie privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, scopul incriminării si sanctionării comportamentului neloial si abuziv al fondatorului, administratorului, directorului sau al reprezentantului legal al societătii comerciale este ocrotirea patrimoniului societătilor comerciale, indiferent de forma lor de organizare, împotriva faptelor nelegale ale celor mentionati. Acestia, abuzând de însărcinarea primită din partea adunării generale a actionarilor si de încrederea cu care au fost învestiti, folosesc, sub o formă sau alta, patrimoniul ori creditul societătii comerciale în scopuri potrivnice acesteia, în interesul lor personal sau al altor societăti comerciale la care au interes, direct sau indirect, în sensul că sunt - ei însisi sau rude ori apropiati ai lor - actionari, asociati, membri ai organelor de conducere, salariati etc. la aceste societăti. Această comportare reprezintă o formă de abuz de încredere în dauna societătii comerciale pe care o conduc, administrează sau reprezintă, faptă care nu este prevăzută în Codul penal, ci în legea specială.

Prin incriminarea faptelor mentionate, legiuitorul a urmărit, totodată, prevenirea si reprimarea concurentei neloiale, conformându-se astfel prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care are următorul continut: „Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Considerentele mai sus arătate au fundamentat solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii legale, criticate în raport de aceleasi prevederi constitutionale, pronuntată de Curte prin Decizia nr. 72 din 20 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 19 iulie 2000, fiind valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi.

Totodată, se constată că, urmare a modificării Legii nr. 31/1990 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, s-a introdus o situatie în care fapta prevăzută la alin. (1) pct. 2 al art. 272 nu se pedepseste, si anume dacă a fost săvârsită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societătii în cadrul unor operatiuni de trezorerie între societate si alte societăti controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie invocată de Viorel Magdun-Hârsan în Dosarul nr. 1.752/2002 al Tribunalului Mures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 344

din 18 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si ale art.26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, exceptie ridicată de Henry Bîrlea în Dosarul nr. 24.758/301/2006 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 24.758/301/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, exceptie ridicată de Henry Bîrlea în cauza ce are ca obiect judecarea recursului împotriva sentintei referitoare la cererea de restituire a unor obiecte din aur si argint confiscate în anul 1949.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine următoarele:

- Dispozitiile art. 1 coroborat cu art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 contravin prevederilor art. 1 alin. (4) si (5) din Constitutie. Se arată că, desi obiectul de reglementare a ordonantei de urgentă este expres definit de art. 1, si anume producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din tară si tranzitul pe teritoriul României al metalelor pretioase, art. 26 din aceeasi ordonantă de urgentă adaugă la obiectul de reglementare, dispunând si asupra procedurii prin care persoanele care au fost deposedate prin abuz de obiecte din metale pretioase pot solicita restituirea lor. De asemenea, se mai arată că modalitătile de despăgubire nu sunt individualizate, ci se mentionează în mod expres că ele urmează să fie stabilite prin norme de aplicare emise de o autoritate a puterii executive.

- Dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. c), precum si art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 încalcă prevederile art. 20 alin. (1) si art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece prevăd abilitarea unei singure institutii pentru efectuarea unei expertize tehnice pretuitoare, si anume Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

- Prevederile legale criticate sunt contrare dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece se aplică si proceselor aflate pe rol la momentul intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că aplicarea dispozitiile legale criticate la prezentul litigiu apartine în exclusivitate competentei instantei de judecată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că ordonanta de urgentă criticată pentru neconstitutionalitate constituie o reglementare specială în materia restituirii metalelor pretioase si pietrelor pretioase, iar solutia acordării de despăgubiri în cazul în care acestea nu se mai regăsesc fizic este rezultatul optiunii legiuitorului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 1, art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (1) si (2), precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000. Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în realitate, autorul acesteia critică dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 458/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, si prin Legea nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 4 aprilie 2007, dispozitii asupra cărora Curtea se va pronunta. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 14 alin. (1) lit. c): „În desfăsurarea activitătii sale Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsură ca, pe teritoriul României: [...] c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;”

- Art. 15: „(1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor îsi exercită drepturile si obligatiile specifice activitătilor de analiză, marcare, expertizare si autorizare printr-o structură organizatorică ale cărei organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sursele de finantare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.”;

- Art. 26: „(1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îsi au sediul, până la data de 31 decembrie 2009. [...]

(2) În cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale: art. 1 alin. (4) si (5) referitoare la principiul separatiei si echilibrului puterilor, art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum si art. 20 alin. (1) cu referire la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Critica autorului exceptiei formulată prin invocarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (5) din Constitutie este neîntemeiată. Textul art. 1 care prevede obiectul de reglementare al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat prin Legea nr. 458/2006, având, în prezent, următorul cuprins: „Prezenta ordonantă de urgentă reglementează regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România”. Rezultă că, în actualul cuprins, nu mai există nicio contrarietate cu reglementarea procedurii prevăzute de art. 26 din ordonanta de urgentă, prin care persoanele care au fost deposedate prin abuz de obiecte din metale pretioase pot solicita restituirea lor.

Referitor la sustinerea că modalitătile de despăgubire nu sunt individualizate, ci se mentionează în mod expres că ele urmează să fie stabilite prin norme de aplicare emise de o autoritate a puterii executive, Curtea observă următoarele:

Dispozitiile art. II alin. (2) din Legea nr. 458/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România stabilesc un termen de 60 de zile de la data intrării sale în vigoare, termen în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României vor înainta Guvernului spre aprobare proiectele de norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000. Asadar, proprietarii metalelor pretioase si pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, sunt despăgubiti în conditiile si în limitele stabilite prin normele de aplicare a ordonantei de urgentă, emise prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 108 alin. (2) din Constitutie. Prin dispozitiile art. 26 alin. (2) din ordonanta de urgentă criticată, legiuitorul nu a individualizat modalitătile pentru acordarea despăgubirilor în cazul obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, ci a stabilit această competentă pentru Guvern, în concordantă cu prevederile art. 108 alin. (2) din Constitutie. Or, prin Decizia nr. 497 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 lit. c) si art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2006, Curtea Constitutională, respingând exceptia, a statuat, de principiu, că „întelesul notiunii de «organizare a executării legii» din cuprinsul acestei norme constitutionale [art. 108 alin. (2)] are un sens mai larg decât cea privind aplicarea legii, si anume prin hotărâri ale Guvernului pot fi dispuse măsuri organizatorice, financiare, institutionale sau sanctionatorii în vederea stabilirii cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor legii”.

2. Cu privire la invocarea încălcării art. 21 alin. (3) din Constitutie si a art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că dreptul la un proces echitabil, în sensul jurisprudentei Curtii Constitutionale, care este în concordantă cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, presupune dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil a cauzei sale. Or, art. 14 lit. c) si  art. 15 din ordonanta de urgentă nu cuprind dispozitii din care să rezulte încălcarea acestui drept. Prevederea din textul de lege criticat, potrivit căreia singura institutie în măsură să efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase pe teritoriul României este Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, reprezintă optiunea legiuitorului în materie, care nu poate fi cenzurată de Curtea Constitutională.

3. Sustinerea referitoare la încălcarea, prin dispozitiile legale criticate, a prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie este, de asemenea, neîntemeiată. Dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (1) si (2), precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 nu cuprind prevederi cu caracter retroactiv, iar modalitatea de aplicare a lor este un atribut al instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, exceptie ridicată de Henry Bîrlea în Dosarul nr. 24.758/301/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 346

din 18 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.604/104/2007 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.604/104/2007, Tribunalul Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea procedurii de insolventă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 44 si art. 135 alin. (1) din Constitutie. Se arată că prevederile legale „restrâng egalitatea în drepturi” dintre creditori si debitori. Totodată, obligatia creditorului de a depune o cautiune reprezintă o garantie ineficientă fată de abuzul de drept al creditorului.

Prevederile legale criticate contravin principiului constitutional al liberului acces la justitie, prin aceea că îl obligă pe debitor să conteste în termen de 10 zile starea de insolventă. Sunt încălcate si dispozitiile art. 44 si art. 135 alin. (1) din Constitutie, deoarece permit ca orice creditor să poată cere deschiderea procedurii insolventei pe baza unei simple prezumtii, în sensul că debitorul poate fi în stare de insolventă întrucât nu si-a achitat o datorie într-un anumit termen.

Tribunalul Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că nu sunt încălcate niciunul din textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că prevederile legale criticate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 31 alin. (1): „(1) Orice creditor îndreptătit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolventă poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza:

a) cuantumul si temeiul creantei;

b) existenta unei garantii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenta unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea în care întelege să participe la reorganizare.”;

- Art. 33: „(1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptătit să solicite deschiderea procedurii insolventei, judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului.

(2) În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventă.

Dacă debitorul contestă starea de insolventă, iar contestatia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.

(3) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cautiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă nu este consemnată în termen cautiunea, cererea introductivă va fi respinsă.

(4) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul este în stare de insolventă, îi va respinge contestatia si va deschide, printr-o sentintă, procedura generală, situatie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii detinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale si numai dacă acestia îsi exprimă intentia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2).

(5) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul nu este în stare de insolventă, respinge cererea creditorilor, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.

(6) Dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolventă si îsi exprimă intentia de a-si reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii generale. În cazul în care, din declaratia debitorului, făcută până la data pronuntării sentintei, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunta o sentintă de deschidere a procedurii simplificate.

(7) Prin sentinta de deschidere a procedurii, judecătorulsindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului, după caz, să efectueze notificările prevăzute la art. 61.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) referitor la accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 135 alin. (1) referitor la economie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 33 alin. (2) care stabilesc că debitorul trebuie să conteste, sau să recunoască existenta stării de insolventă în termen de 10 zile de la primirea copiei nu semnifică o restrângere a accesului la justitie ori o discriminare a acestuia în raport cu alte părti care, potrivit altor dispozitii procedurale beneficiază de termene mai mari. Dispozitiile legale mentionate, ca de altfel întreaga lege, prevăd o procedură simplificată, prin care debitorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolventei, fie după o perioadă de observatie de maximum 60 de zile, ceea ce justifică termenele procedurale reglementate. În consecintă, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu restrâng accesul la justitie al debitorului aflat în stare de insolventă.

Prin Decizia nr. 381 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 24 mai 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006. Cu acel prilej, Curtea a constatat că dreptul de proprietate privată prevăzut de art. 44 si art. 135 din Constitutie nu este încălcat. S-a retinut că procedura specială a insolventei nu poate fi folosită în mod arbitrar, deoarece legea prevede conditii stricte pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii, legate de caracterul cert, lichid si exigibil al creantelor, precum si de starea de insolventă reală a debitorului. Introducerea cererii nu determină automat deschiderea procedurii insolventei. Debitorul se poate apăra fată de orice solicitare în acest sens, beneficiind de toate mijloacele si garantiile procedurale legale care conditionează desfăsurarea unui proces echitabil. El poate contesta si dovedi inexistenta stării de insolventă, iar dacă judecătorul-sindic va constata că nu este în insolventă va trebui să respingă cererea creditorului, continuând procedura numai când constată netemeinicia contestatiei. Garantarea si ocrotirea prin lege a proprietătii private, precum si obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protejarea concurentei loiale si crearea cadrului favorabil valorificării tuturor factorilor de productie sunt deopotrivă valabile atât în privinta apărării intereselor legitime ale debitorilor, cât si în privinta promovării intereselor legitime ale creditorilor. În legătură cu acest aspect, Curtea a arătat că procedura prevăzută de textele de lege criticate a fost instituită de legiuitor tocmai ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat voluntar obligatiile de plată, modalitate prin care nu a fost încălcat dreptul de proprietate al acestuia, în conditiile în care, în ceea ce îl priveste, era tinut de existenta unor creante certe, lichide si exigibile, ci s-a asigurat protectia dreptului de proprietate al titularilor unor asemenea creante, încălcat prin refuzul de executare din partea debitorilor răuplatnici.

Prin Decizia nr. 606 din 19 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 23 august 2007, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 85/2006, precum si prin alte decizii, Curtea a constatat că nu sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1)-(3).

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.604/104/2007 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347

din 18 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilot, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.230/328/2007 al Judecătoriei Turda.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra interpretării normelor juridice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.230/328/2007, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei în anulare formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu definesc ce se întelege prin contravenient în cazul persoanelor juridice. Se arată că, din această cauză, instantele de judecată interpretează în mod diferit textul legal criticat în ceea ce priveste reprezentantul contravenientului, situatie în care contravenientul nu poate beneficia de dreptul la apărare.

Judecătoria Turda apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece interpretarea actelor normative revine instantelor judecătoresti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că normele supuse controlului de constitutionalitate nu încalcă niciunul din textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (7): „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părtilor la un proces echitabil si art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 prevăd obligatia agentului constatator de a aduce la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni în momentul încheierii procesului-verbal.

Având în vedere modul în care a fost formulată exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul acesteia, fără să sustină concret în ce constă încălcarea prevederilor constitutionale mentionale, critică, de fapt, modalitatea de interpretare a textului de lege cu privire la întelesul termenului de contravenient. Or, astfel de critici, chiar dacă ar fi reale, nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

În consecintă, Curtea constată, sub acest aspect, că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. în Dosarul nr. 3.230/328/2007 al Judecătoriei Turda.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

referitor la iesirea din vigoare a unor tratate internationale în domeniul fitosanitar si sanitar-veterinar

 

În temeiul art. 29 alin. (7), al art. 34 alin. (5) si al art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe adoptă prezentul ordin.

Art. 1. - Următoarele tratate internationale în domeniul fitosanitar si sanitar-veterinar ies din vigoare:

1. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei, semnată la Tbilisi la 26 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 712/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996 - a iesit din vigoare la 5.10.2007;

2. Conventia sanitară-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Irak, semnată la Bucuresti la 3 octombrie 1975, aprobată prin Decretul nr. 27/1976, publicată în Buletinul Oficial nr. 11 din 10 februarie 1976 - a iesit din vigoare la 13.10.2007;

3. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Bucuresti la 21 septembrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996 - iese din vigoare la 9.05.2008;

4. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 21 septembrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996 - iese din vigoare la 5.05.2008;

5. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul sanitarveterinar, semnată la Iasi la 16 martie 1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 22 octombrie 1999 - a iesit din vigoare la 2.05.2007;

6. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 15 mai 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 427/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997 - a iesit din vigoare la 2.05.2007;

7. Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Mongole cu privire la colaborarea în domeniul veterinar, semnată la Ulan Bator la 9 august 1982, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 16/1985, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 28 ianuarie 1985 - iese din vigoare la 11.02.2010;

8. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Islamice Pakistan, semnată la Islamabad la 17 octombrie 1977, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 51/1978, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 10 aprilie 1978 - iese din vigoare la 11.04.2008;

9. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 3 mai 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 426/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997 - a iesit din vigoare la 22.10.2007;

10. Conventia sanitară-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la Bucuresti la 28 iunie 1976, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 78/1981, publicată în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 iulie 1981 - iese din vigoare la 4.07.2011.

Art. 2. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, a următoarelor acorduri încheiate prin schimb de note verbale privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale:

1. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 309/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

2. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 11 mai 2000, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

3. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Argentina pentru încetarea valabilitătii Conventiei veterinare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Argentina, semnată la Buenos Aires la 24 septembrie 1971, si a Protocolului cu privire la aplicarea articolului 1 al Conventiei veterinare din 1971, semnat la Buenos Aires la 28 octombrie 1971, ratificată prin Decretul nr. 450/1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 144 din 5 decembrie 1972, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

4. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

5. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 11 decembrie 2000, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

6. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Baku la 27 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 714/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Baku la 27 m artie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 713/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

7. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru încetarea valabilitătii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Chineze privind carantina fitosanitară si protectia plantelor, semnat la Bucuresti la 21 august 1978, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 220/1978, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, al sănătătii si carantinei animalelor, semnată la Beijing la 9 septembrie 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 17 iulie 1998, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

8. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 25 martie 1999, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 122/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 17 martie 1999, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

9. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru încetarea valabilitătii Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnată la Amman la 16 aprilie 1975, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 612/1975, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 68 din 30 iunie 1975, prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

10. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran pentru încetarea valabilitătii Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnată la Teheran la 20 iunie 1970, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 136/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 24 noiembrie 1972, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.11.2007;

11. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru încetarea valabilitătii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind regulile veterinare pentru importul si exportul animalelor vii si produselor de origine animală, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, nesupus aprobării, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin - iesit din vigoare la 1.11.2007;

12. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru încetarea valabilitătii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, nesupus aprobării, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin - iesit din vigoare la 1.11.2007;

13. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 761/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 1 octombrie 1999, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 40/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

14. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban pentru încetarea valabilitătii Conventiei privind cooperarea în domeniul sanitarveterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 26 noiembrie 2002, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

15. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 23 noiembrie 2001, si a Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 11/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 23 noiembrie 2001, prevăzut în anexa nr. 12 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

16. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Madagascar pentru încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul R. S. România si R. D. Madagascar, semnată la 17 martie 1978, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 137/1978, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 iulie 1978, prevăzut în anexa nr. 13 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

17. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc pentru încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul R. S. România si Guvernul Regatului Maroc, semnată la Bucuresti la 22 decembrie 1979, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 45/1980, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 31 din 18 aprilie 1980, prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

18. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sanitarveterinar, semnată la 29 aprilie 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la 29 aprilie 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997, prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007;

19. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale Uruguay pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale Uruguay privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Bucuresti la 3 septembrie 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 noiembrie 1998, prevăzut în anexa nr. 16 la prezentul ordin - iesită din vigoare la 1.01.2007;

20. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru încetarea valabilitătii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 214/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 213/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004, prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ordin - iesite din vigoare la 1.01.2007.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Matache,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2008.

Nr. 195.

 

ANEXA Nr. 1

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Tirana

Nr. 967

 

Ambasada României în Republica Albania prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania si, cu referire la procesul de compatibilizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea albaneză încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 19991), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Consiliul de Ministri al Republicii Albania, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania vor constitui un acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, iar Acordul va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea albaneză si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania asigurarea înaltei sale consideratii.

17 august 2006

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ALBANIA

 

1) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 309/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000.

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Tirana

Nr. 966

 

Ambasada României în Republica Albania prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania si, cu referire la procesul de compatibilizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele: În conformitate cu articolul 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea albaneză încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 19992), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Consiliul de Ministri al Republicii Albania, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania vor constitui un acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, iar acordul va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea albaneză si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania asigurarea înaltei sale consideratii.

17 august 2006

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ALBANIA

 

2) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 11 mai 2000.

 

REPUBLICA ALBANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 13037

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania prezintă salutul său Ambasadei României si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale a Ambasadei nr. 967 din 17 august 2006, cu următorul continut:

„Ambasada României în Republica Albania prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania si, cu referire la procesul de compatibilizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea albaneză încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 19993), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Consiliul de Ministri al Republicii Albania, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania vor constitui un acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea albaneză si va avea efect de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania asigurarea înaltei sale consideratii.”

Ministerul Afacerilor Externe are onoarea de a accepta, în numele Consiliului de Ministri al Republicii Albania, această propunere si de a agrea faptul ca nota verbală a Ambasadei si prezenta notă de răspuns să constituie un acord între Consiliul de Ministri al Republicii Albania si Guvernul României, care va intra în vigoare la data acestei note verbale de răspuns si va avea efect de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Tirana asigurarea înaltei sale consideratii.

Tirana, 20 septembrie 2006

 

3)  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 309/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000.

 

REPUBLICA ALBANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 13036

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania prezintă salutul său Ambasadei României si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale a Ambasadei nr. 966 din 17 august 2006, cu următorul continut:

„Ambasada României în Republica Albania prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania si, cu referire la procesul de compatibilizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea albaneză încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 19994), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Consiliul de Ministri al Republicii Albania, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania vor constitui un acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea albaneză si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania asigurarea înaltei sale consideratii.

Ministerul Afacerilor Externe are onoarea de a accepta, în numele Consiliului de Ministri al Republicii Albania, această propunere si de a agrea faptul ca nota verbală a Ambasadei si prezenta notă de răspuns să constituie un acord între Consiliul de Ministri al Republicii Albania si Guvernul României, care va intra în vigoare la data acestei note verbale de răspuns si va avea efect de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Tirana asigurarea înaltei sale consideratii.

Tirana, 20 septembrie 2006

 

4)  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 369/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 11 mai 2000.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Buenos Aires

Nr. 1593 din 7 noiembrie 2005

 

Domnule Ministru,

Am onoarea de a mă adresa Excelentei Voastre în legătură cu o propunere referitoare la apropiata aderare a României la Uniunea Europeană.

În acest context, am onoarea de a vă propune, în numele Guvernului României, încetarea valabilitătii Conventiei veterinare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Argentina, semnată la Buenos Aires la 24 septembrie 19715), si a Protocolului cu privire la aplicarea articolului 1 al Conventiei veterinare din 1971, semnat la Buenos Aires la 28 octombrie 1971, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Dacă cele de mai sus sunt acceptate de Guvernul Republicii Argentina, prezenta scrisoare si răspunsul Excelentei Voastre de confirmare a propunerii noastre vor constitui o întelegere în sensul încetării valabilitătii celor două acorduri mentionate mai sus începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, care va intra în vigoare la data răspunsului Excelentei Voastre. Vă rog să primiti asigurarea distinsei mele consideratii.

Alexandru V. Micula,

ambasador

Domnului Dr. Rafael Bielsa

Ministrul relatiilor externe,

comertului international si cultelor

Republica Argentina

Buenos Aires

 

5) Ratificată prin Decretul nr. 450/1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 144 din 5 decembrie 1972.

 

AMBASADA ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES

Nr. 1722 din 30 noiembrie 2005

 

MINISTERUL RELATIILOR EXTERNE, COMERTULUI INTERNATIONAL SI CULTELOR

Buenos Aires, 30 noiembrie 2005

 

Domnule Ambasador,

Am onoarea de a mă adresa Excelentei Voastre cu privire la Nota dumneavoastră nr. 1593 din 7 noiembrie 2005,

referitoare la propunerea de iesire din vigoare a Conventiei veterinare dintre Guvernul Republicii Argentina si Guvernul României, care, în versiunea sa în limba spaniolă, precizează:

„Domnule Ministru,

Am onoarea de a mă adresa Excelentei Voastre în legătură cu o propunere referitoare la apropiata aderare a României la Uniunea Europeană.

În acest context, am onoarea de a vă propune, în numele Guvernului României, încetarea valabilitătii Conventiei veterinare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Argentina, semnată la Buenos Aires la 24 septembrie 1971, si a Protocolului cu privire la aplicarea articolului 1 al Conventiei veterinare din 1971, semnat la Buenos Aires la 28 octombrie 1971, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Dacă cele de mai sus sunt acceptate de Guvernul Republicii Argentina, prezenta scrisoare si răspunsul Excelentei Voastre de confirmare a propunerii noastre vor constitui o întelegere în sensul încetării valabilitătii celor două acorduri mentionate mai sus începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, care va intra în vigoare la data răspunsului Excelentei Voastre.

Vă rog să primiti asigurarea distinsei mele consideratii.”

Cu privire la aceasta, am plăcerea de a vă comunica acordul Guvernului argentinian cu privire la cele de mai sus si faptul că prezenta notă si nota dumneavoastră vor constitui un acord între guvernele noastre, care va intra în vigoare astăzi.

Cu deosebită consideratie.

Domnului Ambasador al României

Alexandru V. Micula

Buenos Aires

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ARMENIA

16/14410

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si, referitor la Nota verbală nr. H2-1-1/512 din 18 octombrie 2005, are onoarea de a informa că propunerea părtii române de iesire din vigoare a Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnate la Bucuresti la 5 aprilie 2000, de la data aderării României la Uniunea Europeană, este acceptată de Guvernul Republicii Armenia.

Astfel, nota verbală mentionată mai sus si nota verbală a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Armenia vor reprezenta un acord între Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României pentru iesirea din vigoare a Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la data de 5 aprilie 2000.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia ar fi recunoscător dacă partea română l-ar informa ulterior cu privire la data iesirii din vigoare, cu scopul de a stabili exact data iesirii din vigoare a Acordului.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideratii.

Erevan, 8 decembrie 2005.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Bucuresti

 

Nr. H2-1-1/512

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Armenia si are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 20006), conform art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă propunerea părtii române este acceptată de Guvernul Republicii Armenia, această notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Armenia vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000. Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Armenia asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ARMENIA


6) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000.

 

Nr. H2-1-1/1152

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Armenia si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Având în vedere faptul că România va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 si că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitar-veterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română comunică dorinta încetării valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 20007), potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007. Partea română ar aprecia dacă autoritătile armene ar accepta ca acordurile mentionate să îsi înceteze valabilitatea de la data de 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile armene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta votă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale Acordului. În consecintă, acordul mentionat îsi va înceta valabilitatea, potrivit art. 21 al Acordului, după 6 luni de la primirea acestei note verbale.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Armenia va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Armenia. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea armeană va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Armenia asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII ARMENIA ÎN ROMÂNIA

- În oras –


7) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 11 decembrie 2000.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ARMENIA

16/00145

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si, cu

referire la Nota verbală nr.H2-1-1/1152 din 25 septembrie 2006, are onoarea de a informa că propunerea părtii române de încetare

a valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Armenia si Guvernul României privind protectia plantelor si carantina fitosanitară,

semnată la Bucuresti la 5 aprilie 2000, începând cu 1 ianuarie 2007, este acceptată de Guvernul Republicii Armenia.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al

României asigurarea înaltei sale consideratii.

Erevan, 10 ianuarie 2007.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Bucuresti

 

ANEXA Nr. 4

 

Nr. H2-1-1/1178

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Azerbaidjan la Bucuresti si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română propune convenirea ca, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007, Conventia dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Baku la 27 martie 19968), si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Baku la 27 martie 19969), să îsi înceteze valabilitatea, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor. Partea română ar aprecia dacă autoritătile azere ar accepta ca acordul mentionat să îsi înceteze valabilitatea de la 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile azere nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Baku la 27 martie 1996, si Conventia dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Baku la 27 martie 1996, potrivit clauzelor finale ale acordurilor. În consecintă, Conventia dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Baku la 27 martie 1996, îsi va înceta valabilitatea, potrivit art. 10, începând cu 12 februarie 2008, si Conventia dintre Guvernul Românei si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Baku la 27 martie 1996, îsi va înceta valabilitatea, potrivit art. 21, după 6 luni de la primirea prezentei note verbale.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Azerbaidjan va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Azerbaidjan. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea azeră va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Azerbaidjan asigurarea înaltei sale consideratii.

27 septembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII AZERBAIDJAN

- În oras –


8) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 714/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996.

9) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 713/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996.

 

AMBASADA REPUBLICII AZERBAIDJAN

Nr. 017/07

 

Ambasada Republicii Azerbaidjan în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si, ca urmare a notei nr. H2-1-1/1178, are onoarea de a comunica faptul că partea azeră întelege faptul că, în legătură cu intrarea României în Uniunea Europeană, tratatele bilaterale dintre România si Republica Azerbaidjan, referitoare la colaborarea sanitar-veterinară si fitosanitară, nu mai sunt valabile. Totodată, partea azeră îsi exprimă dorinta de a colabora si pe viitor în acest domeniu.

Ambasada Republicii Azerbaidjan în România foloseste această ocazie pentru a reitera Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea celei mai înalte consideratii.

Bucuresti, 22 ianuarie 2007.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

ANEXA Nr. 5

 

Nr. H2-1-1/288

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Populare Chineze în România si are onoarea de a-i aduce la cunostintă următoarele:

România va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Datorită faptului că domeniile sanitar-veterinar si fitosanitar se află în competenta exclusivă a Comunitătilor Europene, potrivit angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să întreprindă demersurile necesare iesirii din vigoare a acordurilor internationale bilaterale în domeniile mentionate.

În consecintă, Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a propune ca Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Chineze privind carantina fitosanitară si protectia plantelor, semnat la Bucuresti la 21 august 197810), si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, al sănătătii si carantinei animalelor, semnată la Beijing la 9 septembrie 199711), să îsi înceteze valabilitatea prin acordul părtilor, consemnat prin schimb de note verbale, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, si anume 1 ianuarie 2007.

Dacă Ambasada, în numele Guvernului Republicii Populare Chineze, confirmă, printr-o notă verbală de răspuns, că este de acord cu această propunere, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părtii chineze vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze, care va intra în vigoare la data trimiterii notei verbale de răspuns. Ministerul Afacerilor Externe român foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Populare Chineze în România asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 7 martie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII POPULARE CHINEZE ÎN ROMÂNIA


10) Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 220/1978.

11) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 17 iulie 1998.

 

AMBASADA REPUBLICII POPULARE CHINEZE ÎN ROMÂNIA

Nr. C/06226

 

Ambasada Republicii Populare Chineze în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si are onoarea de a confirma primirea notei verbale nr. H2-1-1/288 din 7 martie 2006, emisă de Ministerul Afacerilor Externe, cu următorul continut:

„România va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Datorită faptului că domeniile sanitar-veterinar si fitosanitar se află în competenta exclusivă a Comunitătilor Europene, potrivit angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să întreprindă demersurile necesare iesirii din vigoare a acordurilor internationale bilaterale în domeniile mentionate.

În consecintă, Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a propune ca Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Chineze privind carantina fitosanitară si protectia plantelor, semnat la Bucuresti la 21 august 1978, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, al sănătătii si carantinei animalelor, semnată la Beijing la 9 septembrie 1997, să îsi înceteze valabilitatea prin acordul părtilor, consemnat prin schimb de note verbale, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, si anume 1 ianuarie 2007.

Dacă Ambasada, în numele Guvernului Republicii Populare Chineze, confirmă, printr-o notă verbală de răspuns, că este de acord cu această propunere, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părtii chineze vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze, care va intra în vigoare la data trimiterii notei verbale de răspuns.

Ministerul Afacerilor Externe român foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Populare Chineze în România asigurarea înaltei sale consideratii.”

În numele Guvernului Republicii Populare Chineze, Ambasada confirmă că este de acord cu continutul acestei note verbale.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe român asigurarea celei mai înalte consideratii.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

ANEXA Nr. 6

 

H2-1-1/1376

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Croatia în România si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română comunică dorinta încetării valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 199812), si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 199813), potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007. Partea română ar aprecia dacă autoritătile croate ar accepta ca acordurile mentionate să îsi înceteze valabilitatea de la 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile croate nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale acordurilor (art. 21, respectiv art. 10).

În consecintă, acordurile mentionate îsi vor înceta valabilitatea începând cu data de 5 iunie 2009. Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Croatia va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Croatia. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea croată va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Croatia asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 17 noiembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII CROATIA ÎN ROMÂNIA

- În oras –


12) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 122/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 17 martie 1999.

13) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 25 martie 1999.

 

AMBASADA REPUBLICII CROATIA

Bucuresti

Nr. 377/2006

 

Ambasada Republicii Croatia la Bucuresti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României – Directia Balcanii de Vest si cooperare regională si, cu referire la Nota verbală a Ministerului nr. H2-1-1/1376 din 17 noiembrie 2006, are onoarea de a informa că Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Gospodăririi Apelor al Republicii Croatia acceptă propunerile părtii române, respectiv acceptă ca de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998, să îsi înceteze valabilitatea.

Ambasada Republicii Croatia la Bucuresti ar aprecia în mod deosebit transmiterea în cel mai scurt timp a informatiilor mai sus mentionate ministerului de resort al României.

Ambasada Republicii Croatia la Bucuresti foloseste si acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României - Directia Balcanii de Vest si cooperare regională expresia înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Directia Balcanii de Vest si cooperare regională

 

ANEXA Nr. 7

 

AMBASADA ROMÂNIEI LA AMMAN

Nr. 838

 

Ambasada României la Amman prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei - Departamentul pentru afaceri europene si americane - si, ca urmare a notei verbale privind armonizarea instrumentelor bilaterale cu cerintele legate de aderarea României la Uniunea Europeană, inclusiv a notei verbale nr. 330 din 19 februarie 2006, precum si ca urmare a recentelor consultări bilaterale între cele două ministere de externe, care au avut loc la Amman (21.06.2006), are onoarea de a supune atentiei propunerile României cu privire la iesirea din vigoare a Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnată la Amman la 16 aprilie 197514), potrivit art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor.

În acest scop, Ministerul Afacerilor Externe român propune realizarea unui schimb de note verbale, fiecare cu următorul continut:

„Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei sunt de acord ca următorul document, Conventia privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnată la Amman la 16 aprilie 1975, să iasă din vigoare la data aderării României la UE.”

Dacă partea iordaniană este de acord cu propunerea României, cele două note verbale vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind iesirea din vigoare a Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnată la Amman la 16 aprilie 1975.

Ambasada ar aprecia dacă Ministerul ar avea amabilitatea de a răspunde propunerilor de mai sus în cel mai scurt timp. Ambasada României la Amman foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei - Departamentul pentru afaceri europene si americane - asigurarea înaltei sale consideratii.

Amman, 31 iulie 2006.


14) Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 612/1975, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 68 din 30 iunie 1975.

 

AMBASADA ROMÂNIEI LA AMMAN

Nr. 893

 

Ambasada României la Amman prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei - Departamentul pentru afaceri europene si americane - si, ca urmare a consultărilor dintre cele două ministere ale afacerilor externe si propunerilor înaintate de Ambasadă în perioada 2005 - 2006, în numele Guvernului României, cu privire la armonizarea cadrului juridic bilateral cu cerintele legate de aderarea României la UE, are onoarea de a aduce în atentie si a reitera propunerile prezentate deja Ministerului si celorlalte institutii iordaniene competente, după cum urmează:

- încheierea unui protocol aditional pentru amendarea Acordului privind cooperarea economică si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei (semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1993), potrivit proiectului român atasat (anexa nr. 1);

- încheierea unui protocol aditional pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor (semnat la Bucuresti la 2 iulie 1992), potrivit proiectului român atasat (anexa nr. 2);

- încetarea valabilitătii Acordului comercial dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei (semnat la Amman la 26 iunie 1995) si a Acordului privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si a schimburilor comerciale dintre R. S. România si Regatul Hasemit al Iordaniei (semnat la Amman la 18 iunie 1982), prin schimb de note verbale care să notifice acordul comun cu privire la această procedură (astfel cum este propus prin Nota verbală nr. 837 din 31 iulie 2006);

- renegocierea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul aerian civil (semnat la 17 septembrie 1975), potrivit propunerilor din non-paper-ul atasat (anexa nr. 3);

- încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară (semnată la Amman la 16 aprilie 1975), potrivit procedurii propuse deja prin Nota verbală nr. 838 din 31 iulie 2006 si anexată non-paper-ului (anexa nr. 4).

Ambasada apreciază utilă reiterarea în atentia Ministerului si a celorlalte institutii iordaniene competente a celor prezentate în cadrul celor două non-paper-uri (anexele nr. 3 si 4), care includ principalele argumente cu privire la motivele propunerilor Guvernului român, continutul lor, precum si la urgenta demersurilor. Ambasada doreste să reitereze faptul că propunerile sale sunt în întregime în concordantă cu programul de armonizare stabilit de România si Comisia Europeană si cu termenele limită fixate pentru finalizarea acestui proces, tinând cont că toate măsurile propuse se vor aplica începând de la data aderării României la UE.

Ambasada atasează lista completă a documentelor bilaterale care trebuie revăzute, potrivit cerintelor UE (anexa nr. 5).

Ambasada României la Amman foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei - Departamentul pentru afaceri europene si americane - asigurarea înaltei sale consideratii.

Amman, 1 august 2006.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REGATULUI HASEMIT AL IORDANIEI

Nr. Romania/WM/2/2693

Data: 27/8/2006

 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei prezintă salutul său Ambasadei României la Amman si, cu referire la Nota verbală a Ambasadei nr. 893 din 1 august 2006, Ministerul are onoarea de a comunica faptul că: Ministerul Agriculturii al Regatului Hasemit al Iordaniei este de acord cu încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară, semnat la Amman la 16 aprilie1975.

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Hasemit al Iordaniei foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Amman asigurarea înaltei sale consideratii.

 

ANEXA Nr. 8

 

Nr. H2-1-1/1153

 

Ministerul Afacerilor Externe din România prezintă salutul său Ambasadei Republicii Islamice Iran si are onoarea de a-I comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română comunică părtii iraniene propunerea de a agrea încetarea valabilitătii Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnată la Teheran la 20 iunie 197015), potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile iraniene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnată la Teheran la 20 iunie 1970. În consecintă, conventia îsi va înceta valabilitatea, potrivit art. 12, în 3 luni de la primirea prezentei note verbale.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Islamică Iran va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Islamică Iran.

În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea iraniană va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Islamice Iran asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII ISLAMICE IRAN

Bucuresti


15) Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 136/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 24 noiembrie 1972.

 

AMBASADA REPUBLICII ISLAMICE IRAN

Bucuresti

Nr. 2038

 

Ambasada Republicii Islamice Iran prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe - Directia drept comunitar, Directia generală afaceri juridice - si, cu privire la Nota verbală nr. H2-1-1/1153 din 25 septembrie 2006, are onoarea de a informa că partea iraniană este de acord cu încetarea Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnată la Teheran la 20 iunie 1970, propusă de partea română.

În vederea unei excelente cooperări în domeniul schimburilor existente între cele două tări, partea iraniană îsi exprimă disponibilitatea de a semna un nou acord bilateral care să fie în conformitate cu legislatia Comunitătii Europene.

Ambasada Republicii Islamice Iran foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe - Directia drept comunitar, Directia generală afaceri juridice - asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 1 noiembrie 2007.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Directia drept comunitar

Directia generală afaceri juridice

Bucuresti

 

ANEXA Nr. 9

 

Nr. H2-1-1/1176

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Statului Israel si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română comunică dorinta încetării valabilitătii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnat la data de 2 septembrie 199116), si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind regulile veterinare pentru importul si exportul animalelor vii si produselor de origine animală, semnat la data de 2 septembrie 199117), potrivit art. 54 (b) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007. Partea română ar aprecia dacă autoritătile israeliene ar accepta ca acordurile mentionate să îsi înceteze valabilitatea de la 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile israeliene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, si Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind regulile veterinare pentru importul si exportul animalelor vii si produselor de origine animală, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, potrivit art. 56 (2) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor. În consecintă, Acordul dintre

Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, si Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind regulile veterinare pentru importul si exportul animalelor vii si produselor de origine animală, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, îsi vor înceta valabilitatea în 12 luni de la primirea prezentei note verbale.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Statul Israel va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Statul Israel. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea israeliană va confirma primirea prezentei note verbale. Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Statului Israel asigurarea înaltei sale consideratii.

27 septembrie 2006.

AMBASADEI STATULUI ISRAEL

Bucuresti


16) Nesupus aprobării.

17)  Nesupus aprobării.

 

AMBASADA STATULUI ISRAEL

Nr. 022/1 noiembrie 2007

 

Ambasada Statului Israel prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Partea israeliană convine ca Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, si Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind regulile veterinare pentru importul si exportul animalelor vii si produselor de origine animală, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991, să îsi înceteze valabilitatea în conformitate cu art. 54 (b) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor.

Ambasada Statului Israel foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideratii.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Directia drept comunitar

Directia generală afaceri juridice

 

ANEXA Nr. 10

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Alma Ata

Nr. 298

 

Ambasada României în Republica Kazahstan prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan si, cu referire la procesul de compatibilizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea kazahă încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 199918), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Guvernul Republicii Kazahstan, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea kazahă si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană. Ambasada României în Republica Kazahstan foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan asigurarea înaltei sale consideratii.

20 martie 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII KAZAHSTAN


18) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 761/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 1 octombrie 1999.

 

Nr. 09-1-2/2066

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan prezintă salutul său Ambasadei României în Republica Kazahstan si, ca răspuns la Nota verbală nr. 298 din 20 martie 2006 a Ambasadei, are onoarea să comunice că Ministerul Agriculturii al Republicii Kazahstan, analizând Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 1999, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 200319), nu are obiectii privind

denuntarea acordurilor mentionate ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe foloseste acest prilej pentru a asigura Ambasada României în Republica Kazahstan de înaltul său respect.

Astana, 24 mai 2006.

AMBASADEI ROMÂNIEI

Alma Ata


19) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 40/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004.

 

 

Nr. 1126

 

Ambasada României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 09-1-2/2066 din 24 mai 2006, care comunică acceptarea încetării valabilitătii a două acorduri în domeniul agricol: Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, semnată la Bucuresti la 17 iunie 1999, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Kazahstan va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Kazahstan. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti. Partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Ambasada României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan asigurarea înaltei sale consideratii.

Alma Ata, 23 noiembrie 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII KAZAHSTAN

 

ANEXA Nr. 11

 

Nr. H2-1-1/1139

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Liban si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română propune părtii libaneze ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007, Conventia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 200220), si Conventia între Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 200221), să îsi înceteze valabilitatea, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor. Partea română ar aprecia dacă autoritătile libaneze ar accepta ca  acordurile mentionate să îsi înceteze valabilitatea de la data de 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile libaneze nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 2002, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale Conventiei. În consecintă, conventia mentionată îsi va înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 10, pe data de 15 iulie 2009.

Cu privire la Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002, dacă autoritătile libaneze nu sunt de acord cu propunerea de a o denunta începând cu data de 1 ianuarie 2007, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale Conventiei. În consecintă, conventia mentionată îsi va înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 17, la data de 15 mai 2009.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Liban va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Liban. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti. Partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii. Partea română ar aprecia dacă partea libaneză va confirma primirea prezentei note verbale. Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Liban asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 22 septembrie 2006.


20)  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 26 noiembrie 2002.

21) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002.

 

AMBASADA REPUBLICII LIBAN

Bucuresti

Nr. 1691/2006

Reg.8

 

Ambasada Republicii Liban în România prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României si, cu referire la Nota verbală a acestuia nr. H2-1-1/1139 din data de 22 septembrie 2006, are onoarea de a-i aduce la cunostintă că Republica Liban acceptă încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban cu privire la cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la 19 august 2002, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban cu privire la cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei fitosanitare, semnată la 19 august 2002, cu începere de la data de 1 ianuarie 2007, data de aderare a României la Uniunea Europeană.

Deoarece a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Liban va aplica, în relatiile bilaterale cu tările membre ale Uniunii Europene, prevederile si criteriile acestui acord.

Ambasada Republicii Liban în România foloseste această ocazie pentru a transmite încă o dată Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea deosebitei sale consideratii.

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Bucuresti

 

ANEXA Nr. 12

 

Nr. 1118

 

Ambasada României în Republica Macedonia prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia si, cu referire la procesul de compatibilizare cu legislatia comunitară a cadrului juridic bilateral, are onoarea de a comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea macedoneană încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 199922), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Guvernul Republicii Macedonia, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea macedoneană si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Macedonia foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia asigurarea înaltei sale consideratii.

August 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA


22) Aprobată prin Legea nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 23 noiembrie 2001.

 

Nr. 1.134

 

Ambasada României în Republica Macedonia prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia si, cu referire la procesul de compatibilizare cu legislatia comunitară a cadrului juridic bilateral, are onoarea de a comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea macedoneană încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 30 iunie 199923), prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

„Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă această propunere este acceptată de Guvernul Republicii Macedonia, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia vor constitui un acord dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea macedoneană si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Republica Macedonia foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia asigurarea înaltei sale consideratii.

August 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA


23) Aprobată prin Legea nr. 11/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 23 noiembrie 2001.

 

Nr. 1310/22.09.200624)

REPUBLICA MACEDONIA

Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 77-5416/3

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia prezintă salutul său Ambasadei României la Skopje si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale a Ambasadei nr.1118 din august 2006, cu următorul continut:

„În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, partea română doreste să convină cu partea macedoneană încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, prin încheierea unui acord prin schimb de note verbale între părti, care va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale având următorul continut:

«Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia sunt de acord ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, să îsi înceteze valabilitatea.»

Dacă această propunere este acceptată de Guvernul Republicii Macedonia, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Macedonia vor constitui un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns de la partea macedoneană si va produce efecte de la data aderării României la Uniunea Europeană.” Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia are onoarea de a informa că partea macedoneană este de acord cu propunerea părtii române de încetare a valabilitătii conventiei mentionate si că această notă de răspuns constituie un acord între Republica Macedonia si România pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Român si Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, care intră în vigoare la data primirii acestui răspuns.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Skopje asigurarea înaltei sale consideratii.

Skopje, 21 septembrie 2006.


24) Numărul de înregistrare dat de Ambasada României la Skopje.

 

REPUBLICA MACEDONIA

Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 77-7204/5

Nr. 1835/18.12.2006

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia exprimă respectul său pentru Ambasada României la Skopje si, cu privire la nota verbală nr. 1.134 din august 2006, are onoarea să informeze că partea macedoneană este de acord cu propunerea părtii române ca, începând cu 1 ianuarie 2007, Conventia dintre Guvernul Macedonean si Guvernul Român privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 30 iunie 1999, să îsi înceteze valabilitatea prin acordul părtilor. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Skopje

asigurarea înaltei sale consideratii.

Skopje, 12 decembrie 2006.

AMBASADEI ROMÂNIEI

Skopje

 

ANEXA Nr. 13

 

Nr. 3983

 

Ambasada României la Roma prezintă salutul său Ambasadei Republicii Madagascar si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitarveterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română propune autoritătilor Republicii Madagascar agrearea ca, începând cu 1 ianuarie 2007, Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul R. S. România si R. D. Madagascar, semnată la 17 martie 197825), să îsi înceteze valabilitatea. Partea română ar aprecia dacă autoritătile malgase ar accepta ca acordul mentionat să îsi înceteze valabilitatea de la această dată.

Dacă autoritătile malgase nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul R. S. România si R. D. Madagascar, semnată la 17 martie 1978, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale Conventiei.

În consecintă, Conventia îsi va înceta valabilitatea începând cu data de 23 iulie 2010, potrivit art. 7 din aceasta. Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Madagascar va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Madagascar.

Partea română ar aprecia dacă partea malgasă va confirma primirea prezentei note verbale. Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Madagascar asigurarea înaltei sale consideratii.

Roma, 27 septembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII MADAGASCAR


25) Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 137/1978, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 iulie 1978.

 

Roma

Nr.721 - AE/SG/M/NV/DCB

NOTĂ VERBALĂ

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar prezintă salutul său Ambasadei României la Roma si cu referire la Nota verbală nr.701 - AE/SG/M/NV/DCB din 13 noiembrie 2006, prin care se confirmă primirea Notei verbale nr. 3.983 din 27 septembrie 2006 privind propunerea părtii române pentru partea malgasă de convenire a încetării valabilitătii, de la 1 ianuarie 2007, a Conventiei sanitar-veterinare între Guvernul R. S. România si R. D. Madagascar, are onoarea de a-i comunica următoarele:

Ministerul are plăcerea de a informa Ambasada că autoritătile competente malgase au exprimat acordul lor referitor la propunerea română privind încetarea valabilitătii, începând cu 1 ianuarie 2007, a Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul R. S. România si R. D. Madagascar, semnată la 17 martie 1978.

Având convingerea că între România si Madagascar va continua să se dezvolte cooperarea în cadrul raporturilor juridice dintre Uniunea Europeană si Republica Madagascar, Ministerul roagă Ambasada să informeze autoritătile competente ale tării sale despre cele de mai sus.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar multumeste Ambasadei României si foloseste acest prilej pentru a reînnoi asigurarea înaltei sale consideratii.

Antananarivo, 22 noiembrie 2006.

AMBASADEI ROMÂNIEI

Roma

 

ANEXA Nr. 14

 

AMBASADA ROMÂNIEI LA RABAT

Nr. 165

 

Ambasada României la Rabat prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, Directia afaceri juridice si tratate si, în cadrul demersurilor initiate în scopul compatibilizării cu acquis-ul comunitar a cadrului juridic bilateral, are onoarea de a-i comunica următoarele:

În conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea română doreste convenirea cu partea marocană a încetării valabilitătii, prin acordul părtilor, a Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul R. S. România si Guvernul Regatului Maroc, semnată la Bucuresti la 22 decembrie 197926). Acordul propus va fi încheiat prin schimb de note verbale si se va aplica începând de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În consecintă, Ambasada României la Rabat are onoarea de a propune, în numele Guvernului României, încheierea unui acord prin schimb de note verbale, având continutul următor:

„Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc convin ca, de la data aderării României la Uniunea Europeană, Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul R. S. România si Guvernul Regatului Maroc, semnată la Bucuresti la 22 decembrie 1979, să îsi înceteze valabilitatea.”

Dacă Guvernul Regatului Maroc acceptă această propunere, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părtii marocane vor constitui acordul dintre Guvernul României si Guvernul regatului Maroc pentru încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare între Guvernul R. S. România si Guvernul Regatului Maroc, semnată la Bucuresti la data de 22 decembrie 1979, care va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile vor comunica îndeplinirea procedurilor interne necesare.

Ambasada României la Rabat foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului A facerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, Directia afaceri juridice si tratate, asigurarea înaltei sale consideratii.

Rabat, 14 februarie 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE SI AL COOPERĂRII

AL REGATULUI MAROC

Directia afaceri juridice si tratate


26) Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 45/1980, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 31 din 18 aprilie 1980.

 

AMBASADA ROMÂNIEI LA RABAT

Nr.716

 

Ambasada României în Regatul Maroc prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, Directia afaceri juridice si tratate si, cu referire la Nota verbală nr. 634 din 17 mai 2006, are onoarea de a-i comunica faptul că, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, acordurile în domeniul veterinar vor iesi din vigoare „după aderarea României la Uniunea Europeană, aplicând conditiile de comert convenite între statele membre si tările terte, precum si dispozitiile acordurilor internationale si bilaterale încheiate de Uniunea Europeană”, fără a determina un vid juridic în acest domeniu. După aderarea României la UE, relatiile între România si Regatul Maroc vor fi reglementate prin intermediul Uniunii Europene, a cărei legislatie va fi obligatorie pentru România în calitate de viitor stat membru.

Ambasada României în Regatul Maroc adresează Ministerului Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, Directia afaceri juridice si tratate rugămintea de a accepta încetarea valabilitătii prezentului acord sanitar-veterinar prin acord sub forma schimbului de note verbale.

Ambasada României în Regatul Maroc foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, Directia afaceri juridice si tratate, asigurarea înaltei sale consideratii.

Rabat, 30 mai 2006.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE SI AL COOPERĂRII

AL REGATULUI MAROC

Directia afaceri juridice si tratate

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE SI AL COOPERĂRII AL REGATULUI MAROC

Directia afaceri juridice si tratate

Nr. 001914 9 iunie 2006

Ministerul Afacerilor Externe si al Cooperării prezintă salutul său Ambasadei României la Rabat si, ca urmare a notelor verbale ale Ambasadei nr.165 si 716, din 14 februarie si, respectiv, 20 mai 2006, în care Ambasada propune încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul R. S. România si Guvernul Regatului Maroc, semnată la Bucuresti la 22 decembrie 1979, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, prin acord sub forma schimbului de note verbale, are onoarea de a aduce la cunostintă faptul că partea marocană acceptă această propunere.

Ministerul ar fi recunoscător Ambasadei de a considera prezenta notă si notele verbale mentionate mai sus ale Ambasadei ca fiind un acord între cele două părti, având obiectul anterior precizat.

Ministerul Afacerilor Externe si al Cooperării foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României asigurarea înaltei sale consideratii.

AMBASADEI ROMÂNIEI

Rabat

 

ANEXA Nr. 15

 

Nr. H2-1-1/1358

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Turce în România si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007, precum si obligatia care decurge din art. 6.10 al Actului privind conditiile aderării, anexat la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar a tuturor tratatelor la care este parte, va fi necesar ca acordurile continând dispozitii în domeniul agricol să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după aderare, competenta în materie.

Tinând cont de aspectele mai sus mentionate, partea română propune autoritătilor turce agrearea încetării valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la data de 29 aprilie 199727), si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la 29 aprilie 199728), potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007. Partea română va aprecia dacă autoritătile turce vor accepta ca acordurile mentionate să îsi înceteze valabilitatea începând cu 1 ianuarie 2007.

Dacă autoritătile turce nu vor agrea aceasta propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a vointei sale de a denunta cele două conventii potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si clauzelor finale ale acestora. În consecintă, Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la 29 aprilie 1997, si Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la data de 29 aprilie 1997, îsi vor înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 20, după 6 luni de la primirea acestei notificări.

Partea română îsi exprimă convingerea că o cooperare agricolă între România si Republica Turcia va continua si se va consolida, în baza raporturilor juridice existente între Uniunea Europeană si Republica Turcia. În acelasi timp, încetarea acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti, partea română fiind convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va conduce la consolidarea acestor relatii.

Partea română va aprecia dacă autoritătile turce vor confirma primirea acestei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Turcia asigurarea înaltei sale consideratii.

13 noiembrie 2006

AMBASADEI REPUBLICII TURCIA ÎN ROMÂNIA

În oras


27) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997.

28) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997.

 

Nr. 2006/BukresBE/15678

 

Excelenta Voastră,

Avem onoarea de a ne referi la Nota nr. H2-1-1/1358 din data de 13 noiembrie 2006 cu privire la încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997.

În contextul aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 si al Uniunii Vamale dintre Turcia si UE, Republica Turcia propune prin prezenta ca acordul mentionat, anexele si protocoalele sale să îsi înceteze valabilitatea în întregime de la data de 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Dacă România este de acord cu propunerea din paragraful de mai sus, această notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre exprimând acordul României în acest sens vor constitui un acord între cele două tări. Acest acord va intra în vigoare în ziua următoare primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să acceptati, Excelentă, asigurarea înaltei mele consideratii.

20 decembrie 2006

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

Nr. H2-1-1/1464 Bucuresti, 20 decembrie 2006

Excelentei Sale Ahmet Rifat Ökçün

Ambasador al Republicii Turcia

Bucuresti

 

Excelenta Voastră,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră nr. 2006/BukresBE/15678 din data de 20 decembrie 2006, cu următorul continut:

„Excelenta Voastră,

Avem onoarea de a ne referi la Nota nr. H2-1-1/1358 din data de 13 noiembrie 2006 cu privire la încetarea valabilitătii Conventiei între Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997.

În contextul aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 si al Uniunii Vamale dintre Turcia si UE, Republica Turcia propune prin prezenta ca acordul mentionat, anexele si protocoalele sale să îsi înceteze valabilitatea în întregime de la data de 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Dacă România este de acord cu propunerea din paragraful de mai sus, această notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre exprimând acordul României în acest sens vor constitui un acord între cele două tări. Acest acord va intra în vigoare în ziua următoare primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să acceptati, Excelentă, asigurarea înaltei mele consideratii.”

Am, de asemenea, onoarea de a confirma că partea română este de acord cu propunerea mentionată mai sus, prezentată de Republica Turcia.

În consecintă, scrisoarea Excelentei Voastre împreună cu acest răspuns vor constitui un acord dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997.

Având în vedere faptul că partea română a îndeplinit procedurile interne pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997, acordul încheiat prin schimb de scrisori va intra în vigoare în ziua următoare primirii notificării de la partea turcă, prin care se informează România cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare si se va aplica de la data de 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

În concluzie, acordul mentionat în paragraful de mai sus îsi va înceta valabilitatea împreună cu anexele si protocoalele sale, de la 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Vă rog să acceptati, Excelenta Voastră, asigurarea înaltei mele consideratii.

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

 

Nr. 2006/BukresBE/14910

 

Excelenta Voastră,

Avem onoarea de a ne referi la Nota nr.H2-1-1/1358 din data de 13 noiembrie 2006 cu privire la încetarea valabilitătii Acordului de comert liber dintre Republica Turcia si România, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, si a Conventiei dintre Republica Turcia si România cu privire la cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997.

În contextul aderării României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 si al Uniunii Vamale dintre Turcia si UE, Republica Turcia propune prin prezenta ca acordurile mentionate, anexele si protocoalele lor si toate deciziile Comisiei mixte Turcia - România, creată în cadrul Acordului de comert liber, să îsi înceteze valabilitatea în întregime de la data de 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Dacă România este de acord cu propunerea din paragraful de mai sus, această notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre exprimând acordul României în acest sens vor constitui un acord între cele două tări. Acest acord va intra în vigoare în ziua următoare primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să acceptati, Excelentă, asigurarea înaltei mele consideratii.

20 decembrie 2006

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

Nr. H2-1-1/1463 Bucuresti, 20 decembrie 2006

Excelentei Sale Ahmet Rifat Ökçün

Ambasador al Republicii Turcia

Bucuresti

 

Excelenta Voastră,

Avem onoarea de a confirma primirea Scrisorii nr. 2006/BukresBE/14910 din data de 6 decembrie 2006, având următorul continut:

„Excelenta Voastră,

Avem onoarea de a ne referi la Nota nr. H2-1-1/1358 din data de 13 noiembrie 2006 cu privire la încetarea valabilitătii Acordului de comert liber dintre Republica Turcia si România, semnat la Ankara la 29 aprilie 199729), si a Conventiei dintre Republica Turcia si România cu privire la cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Ankara la 29 aprilie 199730).

În contextul aderării României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 si al Uniunii Vamale dintre Turcia si UE, Republica Turcia propune prin prezenta ca acordurile mentionate, anexele si protocoalele lor si toate deciziile Comisiei mixte Turcia - România, creată în cadrul Acordului de comert liber, să îsi înceteze valabilitatea în întregime de la data de 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Dacă România este de acord cu propunerea din paragraful de mai sus, această notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre exprimând acordul României în acest sens vor constitui un acord între cele două tări. Acest acord va intra în vigoare în ziua următoare primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să acceptati, Excelentă, asigurarea înaltei mele consideratii.”

Am, de asemenea, onoarea de a confirma că partea română este de acord cu propunerea mentionată mai sus, prezentată de Republica Turcia.

În ceea ce priveste Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la 29 aprilie 1997, Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia au convenit încetarea valabilitătii de la 1 ianuarie 2007, prin intermediul noului Acord interguvernamental cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat pe data de 1 februarie 2006. Luând în considerare faptul că noul acord cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică a intrat în vigoare, îndeplinirea procedurilor interne fiind notificată de ambele părti, nu mai este necesară convenirea cu privire la terminarea Acordului de comert liber dintre Republica Turcia si România, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 prin schimb de scrisori.

În consecintă, scrisoarea Excelentei Voastre mentionată mai sus împreună cu acest răspuns vor constitui un acord între România si Republica Turcia privind încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997.

Având în vedere faptul că partea română a îndeplinit procedurile interne pentru încetarea valabilitătii Conventiei dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997, Acordul încheiat prin schimb de scrisori va intra în vigoare în ziua următoare primirii notificării de la partea turcă, prin care se informează România cu privire la îndeplinirea cerintelor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare si se va aplica de la 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

În concluzie, desi au fost îndeplinite proceduri diferite pentru terminarea celor două acorduri mentionate mai sus, în conformitate cu Scrisoarea nr. 2006/BukresBE/14910 din data de 6 decembrie 2006 a părtii turce, cu care partea română este de acord, Acordul de comert liber dintre Republica Turcia si România, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, si Conventia dintre Guvernul Republicii Turcia si Guvernul României privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997, îsi vor înceta valabilitatea de la 31 decembrie 2006, ora locală 24,00.

Vă rog să acceptati, Excelenta Voastră, asigurarea înaltei mele consideratii.

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu


29) Ratificat prin Legea nr. 218/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 22 decembrie 1997.

30) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997.

 

ANEXA Nr. 16

 

AMBASADA ROMÂNIEI

Montevideo

Nr. 629

 

Ambasada României prezintă salutul său Ministerului Relatiilor Externe - Directia tratate si luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexat Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul agricol să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

În consecintă, partea română propune părtii uruguayene convenirea asupra încetării valabilitătii Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 3 septembrie 199831) si intrată în vigoare la 6 septembrie 2007, de la 1 ianuarie 2007. Partea română ar aprecia dacă autoritătile uruguayene ar accepta ca acordul mentionat să îsi înceteze valabilitatea de la data mentionată.

Dacă autoritătile uruguayene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 3 septembrie 1998, si intrată în vigoare la 6 septembrie 2002, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale conventiei. În consecintă, conventia mentionată îsi va înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 10, pe data de 6 septembrie 2002.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Orientală Uruguay va continua si se va consolida pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Orientală Uruguay. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea uruguyană va confirma primirea prezentei note verbale.

Ambasada României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Relatiilor Externe - Directia tratate asigurarea înaltei sale consideratii.

Montevideo, 25 septembrie 2006.


31) Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 noiembrie 1998.

 

MINISTERUL RELATIILOR EXTERNE

Directia tratate

Nota nr. 52/06

 

Ministerul Relatiilor Externe - Directia tratate prezintă salutul său Ambasadei României si cu referire la notele verbale nr. 629/25.09.2006 si 727/15.11.2006 privind Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucuresti la 3 septembrie 1998.

Cu privire la aceasta, Ministerul Relatiilor Externe - Directia tratate are onoarea de a aduce la cunostinta Misiunii diplomatice faptul că acceptă notificarea autoritătilor române referitoare la încetarea valabilitătii instrumentului mentionat, cu începere de la 1 ianuarie 2007.

Potrivit celor mentionate mai sus, încetarea valabilitătii va avea loc de la data indicată în paragraful anterior.

Ministerul Relatiilor Externe - Directia tratate foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României asigurarea înaltei sale consideratii.

Montevideo, 5 decembrie 2006.

 

ANEXA Nr. 17

 

Nr. H2-1-1/1135

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare, anexat Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitar-veterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

Partea română propune agrearea ca Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 200332), să îsi înceteze valabilitatea începând de la 1 ianuarie 2007. Partea română ar aprecia dacă autoritătile vietnameze ar accepta ca acordul mentionat să îsi înceteze valabilitatea de la această dată.

Dacă autoritătile vietnameze nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a dorintei sale de a denunta Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale acordului. În consecintă, acordul mentionat îsi va înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 17, după 6 luni de la primirea acestei notificări.

De asemenea, partea română notifică părtii vietnameze faptul că Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 200333) îsi va înceta valabilitatea automat, potrivit art. 10 din acord, de la 1 ianuarie 2007.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Socialistă Vietnam va continua si se va consolida, pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Socialistă Vietnam. În acelasi timp, încetarea valabilitătii acordurilor nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii. Partea română ar aprecia dacă partea vietnameză va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Socialiste Vietnam asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 22 septembrie 2006.

AMBASADEI REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM ÎN ROMÂNIA

Bucuresti


32) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 214/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004.

33) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 213/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004.

 

Nr. 576/NG-LPQT

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Vietnam prezintă salutul său Ambasadei României la Hanoi si, cu referire la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, si la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, are onoarea de a o informa cu privire la următoarele:

Guvernul Republicii Socialiste Vietnam a acceptat propunerea Guvernului României prezentată în Nota verbală nr. H2-1-1/1135 din data de 22 septembrie 2006 a Ministerului Afacerilor Externe al României ca cele două acorduri mentionate mai sus să îsi termine valabilitatea de la 1 ianuarie 2007.

Această notă a părtii vietnameze si Nota nr. H2-1-1/1135 din data de 22 septembrie 2006 a părtii române constituie un acord între Guvernul Republicii Socialiste Vietnam si Guvernul României cu privire la încetarea valabilitătii celor două acorduri.

Acest acord va intra în vigoare la data primirii de către partea română a acestei note. Partea vietnameză asteaptă să primească notificarea de la partea română care să confirme data efectivă a acordului.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Vietnam foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Hanoi asigurarea înaltei sale consideratii.

Hanoi, 20 decembrie 2006.

AMBASADEI ROMÂNIEI

Hanoi