PAGINA A 2-A

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, si al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 448/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 23 iulie 2007, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 234.


*) Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

ANEXĂ

 

LISTA*)

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

2.

SREN 1:2001/A1:2007***)

 

3.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

 

4.

SR EN 40-4:2006/AC:2007

 

5.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

 

6.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

7.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

8.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

 

9.

SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007***)

 

10

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

11.

SREN54-3:2002/A1:2003

 

12.

SR EN 54-3:2002/A2:2006

31 mai 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

13.

SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

14.

SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007

31 august 2009

15.

SR EN 54-4+AC:2000

 

16.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

17.

SREN54-5:2002/A1:2003

 

18.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

19.

SREN54-7:2002/A1:2003

 

20.

SR EN 54-7:2002/A2:2007

31 iulie 2009

21.

SREN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

22.

SR EN 54-10:2002/A1:2006

31 august 2007

23.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

24.

SREN 54-11:2002/A1:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare

30 septembrie 2008

25.

SREN 54-12:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

26.

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

27.

SREN 54-18:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-iesire

 

28.

SR EN 54-18:2006/AC:2007

 

29.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

 

30.

SREN 54-21:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

 

31.

SREN 179:2004

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un mâner sau o placă de împingere. Conditii si metode de încercare

 

32.

SREN 179:2004/A1:2002

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinte si metode de încercare

 

33.

SREN 179:2004/AC:2003

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un mâner sau o placă de împingere. Conditii si metode de încercare

 

34.

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

 

35.

SREN 197-1:2002/A1:2004

21 octombrie 2004

36.

SR EN 197-1:2002/A3:2007***)

31 ianuarie 2008

37.

SREN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

 


 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

38.

SREN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

 

39.

SREN 413-1:2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

 

40.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

 

41.

SREN 442-1:2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

 

42.

SR EN 442-1:2000/A1:2004

 

43.

SREN 450-1:2006

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

 

44.

SREN 459-1:2003

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate

 

45.

SR EN 490:2005

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse

 

46.

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare

 

47.

SR EN 492:2005/A1:2006

28 februarie 2006

48.

SR EN 492:2005/A2:2007

30 iunie 2008

49.

SR EN 494+A3:2007***)

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

30 septembrie 2007

50.

SREN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

 

51.

SREN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cârlige de sigurantă

 

52.

SR EN 520:2005

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

 

53.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

 

54.

SR EN 534:2006

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

 

55.

SR EN 544:2006

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

 

56.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

57.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

 

58.

SREN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide

 

59.

SR EN 671-1:2002/AC:2003

 

60.

SREN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate

 

61.

SR EN 671-2:2002/A1:2004

30 noiembrie 2004


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

62.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

63.

SREN681-1:2002/A1:2002

 

64.

SR EN 681-1:2002/A2:2003

 

65.

SR EN 681-1:2002/A3:2006

28 februarie 2006

66.

SREN 681-2:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

67.

SR EN 681-2:2002/A1:2003

 

68.

SREN 681-3:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

69.

SR EN 681-3:2002/A1:2003

 

70.

SREN 681-4:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

 

71.

SR EN 681-4:2002/A1:2003

 

72.

SR EN 682:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

 

73.

SREN 771-1:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

 

74.

SREN771-1:2003/A1:2005

1 aprilie 2006

75.

SREN 771-2:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

31 ianuarie 2005

76.

SR EN 771-2:2003/A1:2005

1 aprilie 2006

77.

SREN 771-3:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare)

 

78.

SR EN 771-3:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

79.

SREN 771-4:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

 

80.

SR EN 771-4:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

81.

SREN 771-5:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

 

82.

SR EN 771-5:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

83.

SREN 771-6:2006

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

 

84.

SREN 845-1:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console

 

85.

SR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

 

86.

SR EN 845-3:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

 

87.

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

 

88.

SR EN 858-1:2002/A1:2005

 

89.

SR EN 877:2004***)

Tuburi si racorduri de fontă, asamblările lor si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii

 

90.

SR EN 877:2004/A1:2007***)

31 iulie 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

91.

SR EN 934-2:2003

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

 

92.

SR EN 934-2:2003/A1:2005

 

93.

SR EN 934-2:2003/A2:2006

30 iunie 2006

94.

SR EN 934-3:2004

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

 

95.

SR EN 934-3:2004/AC:2005

 

96.

SR EN 934-4:2002

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

 

97.

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

 

98.

SR EN 997:2004/A1:2007

30 septembrie 2008

99.

SREN 998-1:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire

 

100.

SR EN 998-1:2004/AC:2006

 

101.

SR EN 998-2:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

 

102.

SREN 1057:2006

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

 

103.

SREN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

104.

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

 

105.

SREN 1123-1:2002/A1:2005

 

106.

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

 

107.

SREN 1124-1:2002/A1:2005

 

108.

SREN 1125:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

 

109.

SREN 1125:2001/A1:2002

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesire în caz de urgentă actionate printr-o bară orizontală. Conditii si metode de încercare

 

110.

SREN 1125:2001/A1:2002/AC:2003

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

 

111.

SREN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a usii. Cerinte si metode de încercare

 

112.

SREN 1154:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu închidere automată pentru usi. Conditii si metode de încercare

 

113.

SREN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere actionate electric pentru usi batante. Cerinte si metode de încercare

 

114.

SREN 1155:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de încercare

 

115.

SREN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinte si metode de încercare

 

116.

SREN 1158:2001/A1:2003

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de separare a canatelor. Conditii si metode de încercare

 

117.

SREN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

 

118.

SREN 1168:2005

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

 

119.

SREN 1279-5:2005

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

120.

SREN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse

 

121.

SREN 1317-5:2007***)

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte pentru produse si evaluarea conformitătii pentru parapete de sigurantă

 

122.

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

123.

SREN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

124.

SR EN 1337-4:2004/AC:2007***)

 

125.

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

126.

SREN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

127.

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

30 septembrie 2004

128.

SREN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări

 

129.

SR EN 1338:2004/AC:2006

130.

SREN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de încercări

 

131.

SR EN 1339:2004/AC:2006

 

132.

SREN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări

 

133.

SR EN 1340:2004/AC:2006

 

134.

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

135.

SREN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

136.

SREN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

137.

SREN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

 

138.

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente

 

139.

SREN 1423:1999/A1:2004

 

140.

SREN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii

 

141.

SREN 1433:2003/A1:2006

31 decembrie 2005

142.

SREN 1457:1999

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

143.

SREN 1457:1999/A1:2002

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

144.

SREN 1457:1999/AC:2006

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

145.

SREN

1457:1999/A1:2002/AC:2007***)

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

146.

SREN 1463-1:1999

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

 

147.

SR EN 1463-1:1999/A1:2004

 

148.

SREN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

 

149.

SREN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

 


 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

150.

SREN 1504-3:2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

 

151.

SREN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

 

152.

SREN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

 

153.

SREN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

154.

SREN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

 

155.

SREN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă

 

156.

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosiiicatică. Partea 1—2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs

 

157.

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale -Vitroceram. Partea 2—2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

158.

SREN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă /ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de încercare

 

159.

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

 

160.

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

 

161.

SREN 1856-1:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

 

162.

SR EN 1856-1:2004/A1:2006

30 noiembrie 2006

163.

SREN 1856-2:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

 

164.

SREN 1857:2004

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

 

165.

SR EN 1857:2004/AC:2006

 

166.

SR EN 1857:2004/AC:2007***)

 

167.

SREN 1858:2004

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

 

168.

SREN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

169.

SREN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

 

170.

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat

 

171.

SREN 1916:2003/AC:2007

 

172.

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat

 

173.

SREN 1917:2003/AC:2007

Cămine de vizitare si cămine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat

 

174.

SREN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare

 

175.

SR EN 1935:2003/AC:2004

 

176.

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

 


Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

177.

SREN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatiefină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

178.

SREN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatiefină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

179.

SREN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Conditii tehnice de livrare

 

180.

SR EN 10224:2003/A1:2005

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul apei si al altor lichide apoase. Conditii tehnice de livrare

31 decembrie 2005

181.

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă

 

182.

SREN 10312:2003

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Conditii tehnice de livrare

 

183.

SR EN 10312:2003/A1:2005

Tevi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei si al altor lichide apoase. Conditii tehnice de livrare

31 decembrie 2005

184.

SREN 12004:2008***)

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii

31 mai 2009

185.

SREN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

186.

SREN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

187.

SREN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

188.

SREN 12050-4:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale

 

189.

SREN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii

 

190.

SREN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli si scări. Conditii

 

191.

SREN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare

 

192.

SREN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare

 

193.

SREN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire

 

194.

SREN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de încercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor

 

195.

SREN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă si joasă presiune si declansarea lor

30 aprilie 2009


 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

196.

SREN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune

30 aprilie 2009

197.

SREN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de încercare pentru duzele sistemelor cu C02

 

198.

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

 

199.

SREN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si metode de încercare pentru racorduri

 

200.

SREN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

201.

SREN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de încercare pentru manometre si presostate

 

202.

SREN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

203.

SREN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

204.

SREN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de încercare pentru clapete antiretur

 

205.

SREN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum

 

206.

SREN 12101-1:2006/A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului

31 decembrie 2007

207.

SREN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti

 

208.

SREN 12101-3:2003

Sisteme de control al căldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii si a fumului

 

209.

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

Sisteme de control al căldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajărilor de căldură

 

210.

SREN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială — kituri

 

211.

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

 

212.

SREN 12101-10:2006***)

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

213.

SR EN 12101-10:2006/AC : 2007***)

 

214.

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

215.

SREN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaste îngropate si aplicate. Broaste îngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare

 

216.

SR EN 12209:2004/AC:2006

 

217.

SREN 12259-1+A1:2002

Protectie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinklersi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

218.

SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004

Protectia împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinklersi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

28 februarie 2006


 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

219.

SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

31 august 2006

220.

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă—apă

 

221.

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

 

222.

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

31 august 2007

223.

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

 

224.

SREN 12259-3:2002

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkiersi cu apă pulverizata. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă—aer

 

225.

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă—aer

 

226.

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkiersi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă—aer

31 august 2007

227.

SREN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

228.

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

 

229.

SREN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sprinkler si sisteme de pulverizare cu apă. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

230.

SREN 12271:2007***)

Tratamente bituminoase. Cerinte

 

231.

SREN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa

 

232.

SREN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru învelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs

 

233.

SREN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

234.

SREN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

 

235.

SREN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

236.

SREN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de încercare si evaluarea conformitătii

 

237.

SREN 12446:2004

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

 

238.

SREN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de încercare

 

239.

SR EN 12467:2006/A1:2006

28 februarie 2006

240.

SR EN 12467:2006/A2:2007

30 iunie 2008

241.

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate

 

242.

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

 

243.

SREN 12566-3:2006

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate in situ

 

244.

SREN 12620:2003

Agregate pentru beton

 

245.

SREN 12676-1:2002

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

246.

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici

 

247.

SREN 12764:2005

Instalatii sanitare. Specificatii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

 

248.

SREN 12794+A1:2007***)

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie

30 noiembrie 2007

249.

SREN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinte si metode de încercare

 

250.

SR EN 12809:2003/A1:2005

 

251.

SR EN 12809:2003/AC:2006

 

252.

SR EN 12809:2003/A1:2005/ AC:2007

 

253.

SR EN 12809:2003/A1:2005/ AC:2008

 

254.

SREN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

 

255.

SREN 12815:2003/A1:2005

 

256.

SR EN 12815:2003/AC:2006

 

257.

SREN 12815:2003/A1:2005/AC:2007

 

258.

SR EN 12815:2003/A1:2005/ AC:2008

 

259.

SREN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

 

260.

SREN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

261.

SREN 12859:2003

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercare

 

262.

SR EN 12859:2003/A1:2005

31 decembrie 2004

263.

SREN 12860:2003

Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definitii, caracteristici si metode de încercare

 

264.

SREN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de încercare

 

265.

SR EN 12878:2005/AC:2006

 

266.

SREN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperis. Scări de acoperis fixate permanent. Specificatie de produs si metode de încercări

 

267.

SREN 12966-1:2006

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

 

268.

SREN 13024-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

269.

SREN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

 

270.

SR EN 13043:2003/AC:2004

 

271.

SREN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment

 

272.

SREN 13055-2:2004

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate

 

273.

SR EN 13063-1 +A1:2007***)

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Conditii si metode de încercare corespunzătoare determinării rezistentei la focul din cos

30 aprilie 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

274.

SR EN 13063-2+A1:2007***)

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinte si metode de încercare în conditii umede

30 aprilie 2009

275.

SREN 13063-3:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Conditii si metode de încercare pentru canalele de aer ale sistemului de cosuri

 

276.

SREN 13069:2006

Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de încercare

 

277.

SREN 13084-5:2005

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs

 

278.

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

 

279.

SREN 13084-7:2006

Cosuri independente. Partea 7: Specificatii de produs ale prefabricatelor cilindrice de otel pentru cosuri de otel cu pereti simpli si canale interioare de otel

 

280.

SREN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinte, marcare, încercări si evaluarea conformitătii

 

281.

SREN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 1: Beton asfaltic

 

282.

SREN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subtiri

 

283.

SREN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale

 

284.

SREN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 4: Mixtura tipHRA

 

285.

SREN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic

 

286.

SREN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 6: Asfalt turnat

 

287.

SREN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant

 

288.

SREN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

289.

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

290.

SREN 13162:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie

 

291.

SR EN 13162:2003/AC:2006

 

292.

SREN 13163:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie

 

293.

SR EN 13163:2003/AC:2006

 

294.

SREN 13164:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie.

 

295.

SR EN 13164:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

296.

SR EN 13164:2003/AC:2006

 

297.

SREN 13165:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie

 

298.

SR EN 13165:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

299.

SR EN 13165:2003/A2:2006

30 mai 2005

300.

SR EN 13165:2003/AC:2006

 

301.

SREN 13166:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie

 

302.

SR EN 13166:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

303.

SR EN 13166:2003/AC:2006

 

304.

SREN 13167:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie

 

305.

SR EN 13167:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

306.

SR EN 13167:2003/AC:2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

307.

SREN 13168:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie

 

308.

SR EN 13168:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

309.

SR EN 13168:2003/AC:2006

 

310.

SREN 13169:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie

 

311.

SR EN 13169:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

312.

SR EN 13169:2003/AC:2006

 

313.

SREN 13170:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificatie

 

314.

SR EN 13170:2003/AC:2006

 

315.

SREN 13171:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie

 

316.

SREN 13171:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

317.

SR EN 13171:2003/AC:2006

 

318.

SREN 13224+A1:2007***)

Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri

31 decembrie 2007

319.

SREN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

 

320.

SR EN 13225:2005/AC:2007***)

 

321.

SREN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de încercare

 

322.

SR EN 13229:2003/A1:2004

 

323.

SR EN 13229:2003/A2:2005

 

324.

SR EN 13229:2003/AC:2006

 

325.

SREN

13229:2003/A2:2005/AC:2008***)

 

326.

SREN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

 

327.

SR EN 13240:2003/A2:2005

 

328.

SR EN 13240:2003/AC:2006

 

329.

SREN

13240:2003/A2:2005/AC:2007

 

330.

SREN 13241-1:2004

Usi pentru uz industrial, comercial si pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistentă la foc sau protectie la fum

 

331.

SREN 13242:2003

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă si în constructii de drumuri

 

332.

SR EN 13242:2003/AC:2004

 

333.

SREN 13249:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia căilor ferate si a straturilor de uzură)

 

334.

SR EN 13249:2001/A1:2005

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie

31 iulie 2005

335.

SREN 13250:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de căi ferate

 

336.

SR EN 13250:2001/A1:2005

31 iulie 2005

337.

SREN 13251:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundatii si structuri de sustinere

 

338.

SREN 13251:2001/A1:2005

31 iulie 2005


 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

339.

SREN 13252:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

340.

SR EN 13252:2001/A1:2005

31 iulie 2005

341.

SREN 13253:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protectii costiere, apărări de maluri)

 

342.

SR EN 13253:2001/A1:2005

31 iulie 2005

343.

SREN 13254:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructii de rezervoare si baraje

 

344.

SR EN 13254:2001/A1:2005

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructii de rezervoare si baraje

31 iulie 2005

345.

SR EN 13254:2001/AC:2004

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în constructii de rezervoare si baraje

 

346.

SREN 13255:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale

 

347.

SR EN 13255:2001/A1:2005

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale

31 iulie 2005

348.

SR EN 13255:2001/AC:2004

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în constructia de canale

 

349.

SREN 13256:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane

 

350.

SR EN 13256:2001/A1:2005

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane

31 iulie 2005

351.

SR EN 13256:2001/AC:2004

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în constructii de tunele si de structuri subterane

 

352.

SREN 13257:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deseurilor solide

 

353.

SR EN 13257:2001/A1:2005

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deseurilor solide

31 iulie 2005

354.

SR EN 13257:2001/AC:2004

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de îngropare a deseurilor solide

 

355.

SREN 13263-1:2005

Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

 

356.

SREN 13265:2003

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deseurilor lichide

 

357.

SR EN 13265:2003/A1:2005***)

31 iulie 2005

358.

SR EN 13265:2003/AC:2004

 

359.

SREN 13279-1:2005

Ipsos si tencuieli de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii

 

360.

SREN 13310:2004

Spălătorie de bucătărie. Conditii de functionare si metode de încercare

 

361.

SREN 13341:2005

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei si a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare si de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinte si metode de încercare

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

362.

SREN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare si baraje

 

363.

SR EN 13361:2005/A1:2007

28 februarie 2007

364.

SREN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de canale

 

365.

SREN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificatii

 

366.

SREN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de încercări

 

367.

SREN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

368.

SR EN 13450:2003/AC:2004

 

369.

SREN 13454-1:2005

Lianti, lianti compoziti si amestecuri preparate în fabrică pentru sape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definitii si specificatii

 

370.

SREN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

371.

SREN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în constructia de tunele si de structuri subterane

 

372.

SR EN 13491:2005/A1:2007

28 februarie 2007

373.

SREN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de depozite de deseuri lichide, statii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

374.

SR EN 13492:2005/A1:2007

28 februarie 2007

375.

SREN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de depozite de deseuri solide si amplasamente de depozitare

 

376.

SREN 13502:2003

Cosuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

377.

SREN 13561:2004

Jaluzele exterioare. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

 

378.

SREN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinte

 

379.

SREN 13565-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru componente

 

380.

SREN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

381.

SR EN 13616:2004/AC:2006

 

382.

SREN 13658-1:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

383.

SREN 13658-2:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

384.

SREN 13659:2004

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

 

385.

SREN 13693:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis

 

386.

SREN 13707:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului. Definitii si caracteristici

 

387.

SREN 13707:2005/A1:2007

31 mai 2007

388.

SREN 13747:2006

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de plansee

 

389.

SR EN 13747:2005/AC:2006

 

390.

SREN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

391.

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

31 decembrie 2005

392.

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

 

393.

SREN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

394.

SREN 13813:2003

Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte

 

395.

SREN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definitii, conditii si metode de încercări

 

396.

SREN 13830:2004

Fatade cortină. Standard de produs

 

397.

SREN 13859-1:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperis discontinue

 

398.

SREN 13859-2:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereti

 

399.

SREN 13877-3:2005

Imbrăcăminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămintile de beton

 

400.

EN 13915:2007***)

Plăci prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular

 

401.

SREN 13950:2006

Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercări

 

402.

SREN 13956:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici

 

403.

SR EN 13956:2006/AC:2006

 

404.

SREN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de ghips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

405.

SR EN 13963:2005/AC:2006

 

406.

SREN 13964:2004

Plafoane suspendate. Conditii si metode de încercare

 

407.

SR EN 13964:2004/A1:2006***)

31 august 2008

408.

SREN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

 

409.

SREN 13967:2005/A1:2007

31 mai 2007

410.

SREN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

 

411.

SR EN 13969:2005/A1:2006

31 mai 2007

412.

SREN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

31 mai 2007

413.

SR EN 13970:2005/A1:2006

 

414.

SREN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

415.

SREN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

 

416.

SR EN 13984:2005/A1:2007

31 mai 2007

417.

SREN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

30 aprilie 2005

418.

SREN 14016-1:2004

Lianti pentru sape pe bază de magnezită. Magnezita caustică si clorură de magneziu. Partea 1: Definitii, cerinte

 

419.

SREN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 °C. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

 

420.

SREN 14041:2004

îmbrăcăminte rezistentă la soc, textilă si stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esentiale

 

421.

SR EN 14041:2004/AC:2007

 

422.

SREN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de agregate usoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificatie de produse în vrac înainte de instalare

 

423.

SR EN 14063-1:2005/AC:2007***)

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de agregate usoare de argilă expandată. Partea 1: Specificatie de produse în vrac înainte de instalare

 


 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

424.

SREN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinte

 

425.

SREN 14081-1:2006

Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulară clasificat după rezistentă. Partea 1: Cerinte generale

 

426.

SREN 14178-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse pe bază de sticla silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs

 

427.

SREN 14179-2:2005

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico -calco-sodică securizat termic si tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

428.

SREN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

429.

SREN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

430.

SREN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse de colmatare performante

 

431.

SREN 14190:2005

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

432.

SREN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de ghips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

433.

SR EN 14195:2005/AC:2006

Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ghips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

434.

SREN 14209:2006

Cornise preformate din plăci de ipsos acoperite cu carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

435.

SREN 14216:2004

Ciment. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

 

436.

SREN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definitii, conditii si metode de încercare

 

437.

SR EN 14246:2006/AC:2007***)

 

438.

SREN 14250:2005

Structuri de lemn. Cerinte privind produsele pentru elemente de structură prefabricate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

 

439.

SREN 14296:2005

Instalatii sanitare. Lavoare colective

 

440.

SREN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificatie de produse liate si în vrac înainte de instalare

 

441.

SREN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificatie de produse luate si în vrac înainte de instalare

 

442.

SREN 14321-2:2006

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

443.

SREN 14339:2006

Hidranti de incendiu subterani

 

444.

SREN 14342:2005

Pardoseli si parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

 

445.

SR EN 14342:2005/AC:2007***)

 

446.

SREN 14351-1:2006

Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performantă. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistentă la foc si/sau etanseitate la fum

 

447.

SREN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (lemn stratificat). Cerinte

 

448.

SREN 14384:2006

Hidranti de incendiu supraterani

 

449.

SREN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii

 


 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

450.

SREN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

451.

SREN 14399-1:2005

Asamblări de înaltă rezistentă cu suruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinte generale

 

452.

SREN 14411:2004

Plăci si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici si marcare

30 iunie 2007

453.

SREN 14428:2005

Incintă de dus. Conditii de functionare si metode de încercări

 

454.

SREN 14449:2005

Sticlă pentru constructii. Geam stratificat si geam de securitate stratificat. Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

455.

SR EN 14449:2005/AC:2006

 

456.

SREN 14471:2006

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu canale interioare de material plastic. Conditii si metode de încercare

 

457.

SREN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos si izolant. Definitii, conditii si metode de încercare

 

458.

SREN 14528:2005

Bideuri. Cerinte de functionare si metode de încercare

 

459.

SREN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

 

460.

SREN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

 

461.

SR EN 14647:2006/AC:2007***)

 

462.

SREN 14680:2007***)

Adezivi pentru sisteme de canalizare termoplastice fără presiune. Specificatii

 

463.

SREN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare si metode de încercare

 

464.

SREN 14716:2005

Plafoane tensionate. Conditii si metode de încercare

 

465.

SREN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru acoperis, pentru placări la exterior si căptusiri la interior. Specificatie si conditii pentru produs

 

466.

SREN 14783:2007

Foi si benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior si la exterior. Specificatie de produs si cerinte

 

467.

SREN 14800:2007***)

Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizează combustibili gazosi

 

468.

SREN 14814:2007***)

Adezivi pentru retele de tevi de materiale plastice pentru lichide sub presiune. Specificatii

 

469.

SREN 14843:2007***)

Produse prefabricate de beton. Scări

 

470.

SREN 14844:2007

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

 

471.

SREN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de otel. Definitii, specificatii si conformitate

 

472.

SREN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definitii, specificatii si conformitate

 

473.

SREN 14904:2006

Suprafete pentru activităti sportive. Suprafete pentru activităti multisportive în sală. Specificatie

 

474.

SREN 14909:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru etansare împotriva pătrunderii umiditătii. Definitii si caracteristici

 

475.

SREN 14915:2007

Lambriuri si placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

 

476.

SR EN 14915:2007/AC:2007***)

 

477.

SREN 14933:2007***)

Produse termoizolante si de rambleiere pentru aplicatii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificatie

 


Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW")

478.

SREN 14934:2007***)

Produse termoizolante si produse usoare de umplere pentru aplicatii de inginerie civilă. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

 

479.

SREN 14964:2007***)

Substraturi de acoperire rigide pentru asezare discontinuă. Definitii si caracteristici

 

480.

SREN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase pentru etansare împotriva pătrunderii umiditătii. Definitii si caracteristici

 

481.

SREN 14989-1:2007***)

Cosuri de fum. Conditii si metode de încercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanse. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

 

482.

SREN 14991:2007***)

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundatie

 

483.

SREN 14992:2007***)

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereti

 

484.

SREN 15048-1:2007

Structuri asamblate cu suruburi nepretensionate. Partea 1: Cerinte generale

 

485.

SREN 15050:2007***)

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

 

486.

SREN 15088:2006

Aluminiu si aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în constructii. Conditii tehnice pentru inspectie si livrare

 

487.

SREN 15167-1:2007***)

Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar si pastă. Partea 1: Definitii, specificatii si criterii de conformitate

 

488.

SREN 15250:2007***)

Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu eliberare lentă a căldurii. Cerinte si metode de încercare

 

 

*) Lista cuprinde indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si specificatiile tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii care au fost adoptate de Asociatia de Standardizare din România ( ASRO) până la data de 31.12.2007.

**) DOW este data de încetare a perioadei de coexistentă a standardului european armonizat cu specificatiile tehnice nationale existente referitoare la acelasi produs.

***) Standarde în curs de traducere .

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,03% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2008.

Nr. 9.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 martie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Satu Mare, str. Gheorghe Baritiu nr. 125D, judetul Satu Mare, nr. de ordine în registrul comertului J30/1043/25.10.2006, cod unic de înregistrare 19133733/25.10.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 250.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „EQUITIES PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 martie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „EQUITIES PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „EQUITIES PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Tilisca nr. 48, bl. 4, sc. B, ap. 2, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/247/12.02.2008, cod unic de înregistrare 23254598/13.02.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 254.