MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 286       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 aprilie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

74. - Lege pentru completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

430. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

75. - Lege pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

431. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

77. - Lege pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

433. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

78. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

434. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

380. - Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si contul statului

 

382. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 314.094 m2, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.052. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Complexului National Muzeal „Moldova” din Iasi

 

2.053. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Tăranului Român din Bucuresti

 

2.054. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti”

 

2.055. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea uzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti

 

2.056. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

2.057. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti

 

2.058. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National de Artă al României din Bucuresti

 

2.075. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Carpatilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe

 

2.077. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National Cotroceni din Bucuresti

 

2.078. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National „Peles” din Sinaia

 

2.079. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National Bran din Bran

 

2.080. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National „Brukenthal” din Sibiu

 

2.081. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National „George Enescu” din Bucuresti

 

2.082. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar”

 

2.083. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) De la bugetul de stat se asigură acoperirea plătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări care sunt finantate integral sau partial din alte surse decât contributia financiară a Uniunii Europene.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se stabilesc normele de aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 74.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 430.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

Articol unic. - Litera a) a articolului 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum si pentru veteranii de război decorati cu ordine si medalii de război.

Veteranii de război decorati cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorati, precum si văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii călătoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de război, decorati cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorati, precum si văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război si văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru însotitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi utilizate si de către sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenta titularului la efectuarea călătoriei.

Însotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasă ca si titularii drepturilor ai căror însotitori sunt.

Ministerul Economiei si Finantelor va aloca sumele necesare în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerului Apărării sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Serviciului Român de Informatii, ca urmare a aplicării prezentei legi;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 431.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 9 al titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Rentier este si persoana pensionată pe caz de boală, gradele I si II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îsi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează «nerevizuibil», si care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenuri agricole.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 77.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 433.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 434.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si contul statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export- Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) aprobă acordarea plafoanelor de garantare pentru băncile comerciale din România în limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a).

Plafoanele de garantare sunt destinate garantării finantărilor acordate de băncile comerciale beneficiarilor de finantări si vor fi utilizate conform normelor emise de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.”

2. Litera c1) se abrogă.

3. Litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) poate stabili orice alte instrumente destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale, în concordantă cu politica Guvernului României.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 380.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 314.094 m2, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor si a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 314.094 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire Cluj Est”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 382.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor terenuri în suprafată totală de 314.094 m2, aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire Cluj

Est”

 

Nr. crt.

Locul unde

este situat

terenul care se

transmite si

categoria de

folosintă

Persoana

juridică

de la care

se transmite

terenul

Persoana

juridică

la care se

transmite

terenul

Cod de clasificare

Nr.de

inventar

atribuit de

Ministerul

Economiei

si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale terenului

Date de identificare

ale terenului din

amenajamentele

silvice

1.

Localitatea

Vâlcele,

comuna

Feleacu,

judetul Cluj

Pădure

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

8.04.01

1.363

Nr. topo

Nr. cadastral

Suprafata

Directia Silvică Cluj-Napoca — Ocolul Silvic

Cluj, U.P III Feleac-Chinteni, u.a. 15A% (0,0047 ha), 20 M%

 

 

 

 

 

 

875

804/1

2.870 

 

 

 

 

 

 

 

879

804/2

3.021

(0,2500 ha), 20 M%

(0,2500 ha), 22 A%

(1,4912 ha), 22 B%

(0,1500 ha), 23 A%

(3,7286 ha), 23 E%

(0,4000 ha), 23 F%

(0,1000 ha), 24%

(3,1500 ha), 25 A%

(1,9033 ha), 26%

(2,3732 ha), 27 A%

(2,0500 ha), 27 E%

(0,0500 ha), 28 A%

(1,1000 ha), 28 C%

(0,7000 ha), 28 E%

(0,6000 ha), 29 A%

(2,7000 ha), 28 C%

(0,7000 ha), 30 A%

(0,0600 ha), 30 B%

(0,2400 ha), 31 A%

(1,5300 ha), 31 C%

(0,3000 ha), 31 D%

(2,0000 ha), 31 E%

(0,3000 ha), 31 R%

(0,2500 ha), 32 %

(2,4500 ha) si 33 %

 

 

 

 

 

 

887

804/3

8.740 

 

 

 

 

 

 

 

861

804/4

3.452 

 

 

 

 

 

 

 

878

804/5

950 

 

 

 

 

 

 

 

869

804/6

57.550 

 

 

 

 

 

 

 

884

804/7

4.370 

 

 

 

 

 

 

 

898

804/9

29.984 

 

 

 

 

 

 

 

890

804/8

3.827 

 

 

 

 

 

 

 

929/1

787

114.198 

 

 

 

 

 

 

 

435/1/1/ 1/1

792

85.084 

 

2.

Someseni, judetul Cluj Pădure 

 

 

 

 

618

845

48 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata totală

314.094 m2

(1,3784 ha)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Complexului National Muzeal  „Moldova” din Iasi

 

În baza Hotărârii nr. 7.301 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Complexul National Muzeal „Moldova” din Iasi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.052.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National al Tăranului Român din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 7.342 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National al Tăranului Român din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.053.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti”

 

În baza Hotărârii nr. 7.453 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.054.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 7.711 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.055.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

În baza Hotărârii nr. 7.343 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,`

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.056.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 7.344 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.057.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National de Artă al României din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 7.347 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National de Artă al României din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 2.058.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National al Carpatilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe

 

În baza Hotărârii nr. 693 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National al Carpatilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 2.075.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National Cotroceni din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 694 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National Cotroceni din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.077.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National „Peles” din Sinaia

 

În baza Hotărârii nr. 695 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National „Peles” din Sinaia.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.078.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National Bran din Bran

 

În baza Hotărârii nr. 696 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National Bran din Bran.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.079.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National „Brukenthal” din Sibiu

 

În baza Hotărârii nr. 697 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National „Brukenthal” din Sibiu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.080.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National „George Enescu” din Bucuresti

 

În baza Hotărârii nr. 698 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National „George Enescu” din Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.081.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar”

 

În baza Hotărârii nr. 699 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul de Artă „Vasile Grigore – pictor si colectionar”.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.082.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

 

În baza Hotărârii nr. 700 din 8 februarie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 29 februarie 2008.

Nr. 2.083.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 3, la nr. 4, în loc de: „4. Boban Rodika, fiica lui Lehniuc Mircea si Liudmila,…” se va citi: „4. Boban Rodica, fiica lui Lehniuc Mircea si Liudmila,…”.