MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 312         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.628. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Brasov care primesc subventii de la bugetul local în anul 2008, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

În temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele de studii universitare de masterat cuprinse în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de masterat mentionate la art. 1 se face începând cu anul universitar 2008-2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, precum si institutiile de învătământ superior mentionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 3.628.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si programele

de studii universitare de masterat acreditate

 

1. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Tehnologii speciale în industria alimentară

ZI

90

 

2. Universitatea din Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Geografie

Geografie

Climatologie si hidrologie

ZI

120

Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si rurale

ZI

120

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ZI

120

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ZI

120

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ZI

120

2.

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Teorii si metode de cercetare în stiintele comunicării

ZI

120

Campanii de comunicare în publicitate si relatii publice

ZI

120

Comunicare corporativă

ZI

120

Managementul institutiilor mass-media

ZI

120

Productie multimedia si audiovideo

ZI

120

Jurnalism tematic

ZI

120

Consultantă si expertiză în publicitate

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Teoria literaturii si literatură comparată

ZI

120

Cultură si civilizatie ebraică

ZI

120

Didactici ale disciplinelor filologice

ZI

120

Teoria si practica editării

ZI

120

Etnologie, antropologie culturală si folclor

ZI

120

Studii literare românesti

ZI

120

Studii avansate în lingvistică — Structura si functionarea limbii române

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Gestionarea informatiei în societatea contemporană

ZI

120

4.

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbă si literatură

Studii de cultură rusă si limbă rusă pentru afaceri

ZI

120

Discurs si argumentare

ZI

120

Strategii comunicationale interculturale în Europa

ZI

120

Formarea interpretilor de conferintă

ZI

120

Traducerea textului literar contemporan

ZI

120

Traducere specializată si studii terminologice

ZI

120

Studii culturale britanice

ZI

120

Studii americane

ZI

120

Studii franceze si francofone

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Management intercultural

ZI

120

Studii culturale slave

ZI

120

Romanistică

ZI

120

Studii de cultură maghiară

ZI

120

Studii est asiatice

ZI

120

Spatiul islamic: societăti, culturi, mentalităti

ZI

120

Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii

ZI

120

5.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


3. Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Reabilitarea orală implanto-protetică

ZI

120

 

4. Academia de Studii Economice din Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Economie

Economie

Economie europeană

ZI

120

Comunicare în afaceri

ZI

120

Analize si strategii economice

ZI

120

2.

Facultatea de Economie

Agroalimentară si a Mediului

Economie

Managementul proiectelor

de dezvoltare rurală si regională

ZI

120

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

Economie ecologică

ZI

120

3.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba germană)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba română si engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

ZI

120

MBA româno-german „Management antreprenorial" — în limba germană

ZI

120

Finante si control de gestiune (în limba franceză)

ZI

120

Management european al întreprinderilor mici si mijlocii — în limba română si franceză

ZI

120

4.

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

Managementul calitătii, expertize si protectia consumatorului

ZI

120

Economia si managementul serviciilor

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Managementul calitătii

ZI

120

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

ZI

120

Business

ZI

120

Management si marketing în turism

ZI

120

Logistică

ZI

120

5.

Facultatea de Management

Management

Consultantă în management si dezvoltarea afacerilor

ZI

120

Economie bazată pe cunoastere si management intreprenorial

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul serviciilor de sănătate

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Managementul si evaluarea investitiilor

ZI

120

Managementul afacerilor prin proiecte

ZI

120

Management si marketing international

ZI

120

Eficientă si risc în activitatea financiar investitională

ZI

120

Management

ZI

120

Economie bazată pe cunostinte si management

ZI

120

Managementul proiectelor

ZI

120

Stiinte administrative

Managementul institutiilor publice

ZI

120

Administratie si management public

ZI

120

Administratie publică si integrare europeană

ZI

120

Stiinte administrative

Administratie publică europeană — BRIE

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

6.

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

Relatii publice în marketing

ZI

120

Marketing international

ZI

120

Marketing strategic

ZI

120

Managementul marketingului

ZI

120

Cercetări de marketing

ZI

120

7.

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Cibernetică, statistică si informatică economică

Managementul informatizat al proiectelor

ZI

120

Baze de date-suport pentru afaceri

ZI

120

E-Business

ZI

120

Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice

ZI

120

Cibernetică si economie cantitativă

ZI

120

Statistică

ZI

120

Informatică economică

ZI

120

8.

Facultatea de Finante Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finante

Bănci si politici monetare

ZI

120

Finante publice

ZI

120

Piete de capital

ZI

120

Asigurări comerciale si sociale

ZI

120

Finante corporative

ZI

120

Management financiar si bursier -DAFI

ZI

120

Finante si bănci — DOFIN

ZI

120

9.

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune (în limba română si engleză)

ZI

120

Contabilitatea afacerilor(în limba engleză)—ACCA

ZI

120

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) — CCA

ZI

120

Analiză financiară si evaluare

ZI

120

Audit financiar si consiliere

ZI

120

Concepte si practici de audit la nivel national si international

ZI

120

Contabilitate internatională

ZI

120

Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare

ZI

120

Contabilitate, control si expertiză

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului

ZI

120

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

ZI

120

10

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Managementul afacerilor internationale

ZI

120

Managementul riscului financiar international

ZI

120

Economie internatională si afaceri europene

ZI

120

Geopolitică si relatii economice internationale

ZI

120

Managementul fondurilor structurale ale UE

ZI

120

Managementul proiectelor internationale

ZI

120

Afaceri internationale

ZI

120

 

5. Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Stiinta si tehnologiile educării motricitatii umane

ZI

120

Activităti motrice de timp liber

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

Activităti fizice adaptate

ZI

120

Management si marketing în structurile, activitătile si evenimentele sportive

ZI

120

2.

Facultatea de Kinetoterapie

Educatie fizică si sport

Recuperare — reeducare motrică si somato—functională

ZI

120

Nutritie si remodelare corporală

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

6. Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte Politice

Teorie si analiză politică

ZI

120

Politici, gen si minorităti

ZI

120

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

Management si guvernare

ZI

120

Stiinte politice

ZI

120

Analiza si solutionarea conflictelor

ZI

120

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

Guvernare si societate

ZI

120

Politici de dezvoltare locală si regională

ZI

120

Politică si economie europeană

ZI

120

2.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Managementul proiectelor

ZI

120

Publicitate

ZI

120

Comunicare si relatii publice

ZI

120

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

Comunicare politică. Marketing politic si electoral

ZI

120

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

Comunicare audio-video

ZI

120

 

7. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limbă si comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Limba, literatura si cultura franceză în spatiul francofon

ZI

120

Limba, literatura si cultura engleză în context european

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Confluente literare si culturale româno-franceze

ZI

120

Interferente culturale si literare româno-britanice si româno-americane

ZI

120

Literatură si cultură românească în context european

ZI

120

Dimensiuni culturale în studierea limbii si literaturii române

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Contabilitate

Auditul si controlul agentilor economici

ZI

120

Contabilitate

Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale

ZI

120

Contabilitate

Contabilitatea si auditul în institutii publice

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii

ZI

120

Administrarea dezvoltării regionale durabile

ZI

120

 

8. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

ZI

120

Controlul si expertiza produselor textile

ZI

120

Inginerie mecanică

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare

ZI

90

2.

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Inginerie chimică

Biotehnologii aplicate

ZI

120

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii produselor alimentare

ZI

120

Inginerie alimentară si mediul înconjurător

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finantare si management în administratie publică

ZI

120

Buget public, piete financiare si bănci

ZI

120

Contabilitate

Sisteme informatice de gestiune

ZI

120

Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii

ZI

120

4.

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie practică

ZI

120

Teologie sistematică

ZI

120

Studii teologico-lingvistice

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

9. Universitatea din Bacău

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii

Educatie fizică si sport

Performantă sportivă

ZI

120

Activităti motrice curriculare si de timp liber

ZI

120

 

10. Universitatea de Nord din Baia Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba română în context european (spatiu, cultură, comunicare)

ZI

120

Literatura română si modernismul european

ZI

120

Studii culturale

Etnoturism / Etnologia si turismul cultural

ZI

120

Etnologie si antropologie socială

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Teologie

Teologie crestină si spiritualitate europeană

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Matematică

Matematici computationale si tehnologii informatice

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

 

11. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Protectia plantelor

ZI

90

Agricultură organică

ZI

90

Dezvoltare rurală

ZI

90

Managementul resurselor naturale si agroturistice din zona montană

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii alimentelor

ZI

90

Sisteme de procesare si controlul calitătii produselor alimentare

ZI

90

2.

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Proiectarea, amenajarea si întretinerea spatiilor verzi

ZI

90

Managementul productiei horticole în climat controlat

ZI

90

Stiinte horticole

ZI

90

Inginerie si management

Economie agroalimentară

ZI

90

Agribusiness

ZI

90

3.

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Managementul cresterii animalelor si acvacultura

ZI

90

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

12. Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică computatională (în limba maghiară)

ZI

120

Modelare interdisciplinară (în limba maghiară)

ZI

120

Matematică

ZI

120

Matematică aplicată

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

Matematică didactică ((în limba maghiară)

ZI

120

Informatică

Metode formale în programare (în limba engleză)

ZI

120

Programare bazată pe componente (în limba engleză)

ZI

120

Sisteme inteligente (în limba engleză)

ZI

120

Modelare si simulare (în limba engleză)

ZI

120

Sisteme distribuite în internet

ZI

120

Baze de date

ZI

120

Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară)

ZI

120

2.

Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică si fizică medicală

ZI

120

Fizică computatională

ZI

120

Fizica corpului solid

ZI

120

Stiinta si tehnologia materialelor avansate

ZI

120

3.

Facultatea de Geografie

Geografie

Turism si dezvoltare teritorială (în limba maghiară)

ZI

120

4.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Literatura germană din Europa Centrală si de Sud-Est

ZI

120

Studii irlandeze

ZI

120

Studii culturale britanice

ZI

120

Literatură si civilizatie-dialog intercultural în spatiul francofon

ZI

120

Studii de lingvistică si literatură maghiară

ZI

120

Directii actuale în lingvistică

ZI

120

Studii literare românesti

ZI

120

Istoria imaginilor — istoria ideilor

ZI

120

Limba română în context romanic

ZI

120

Studii culturale

Cultură si societate — traditie si modernitate

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

5.

Facultatea de Istorie si Filosof ie

Istorie

Arheologie si studii clasice

ZI

120

Societate, artă, identităti în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

ZI

120

Cercetarea si valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară)

ZI

120

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

ZI

120

Istoria si socioantropologia epocii moderne

ZI

120

Istoria Europei de Sud-Est

ZI

120

Relatii internationale si studii europene

Istorie contemporană si relatii internationale (în limba maghiară)

ZI

120

Managementul relatiilor internationale si politicilor europene

ZI

120

Stiinte politice

Managementul securitătii în societatea contemporană

ZI

120

Studii culturale

Studii iudaice

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Stiintele informării si documentării

ZI

120

Filosofie

Filozofie antică si medievală

ZI

120

Investigatii filosofice aplicate

ZI

120

Filozofie, cultură, comunicare

ZI

120

6.

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Gerontologie socială

ZI

120

Asistenta socială pentru sănătate mentală

ZI

120

Masterat european în drepturile copiilor

ZI

120

Sociologie

Antropologie aplicată

ZI

120

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

7.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Stiinte ale educatiei

Consiliere scolară si asistentă psihopedagogică

ZI

120

Psihologie

Psihologie educatională si consiliere în scoală

ZI

120

Consultantă si interventie psihologică

ZI

120

Psihologie clinică, consiliere psihologică si psihoterapie

ZI

120

8.

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Management

Administrare si comunicare internatională în afaceri

ZI

120

Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul dezvoltării afacerilor

ZI

120

Marketing

Marketing si gestiunea organizatiei (în limba franceză)

ZI

120

Strategii si politici de marketing

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Finante

Bănci si piete de capital

ZI

120

Finante corporative — asigurări

ZI

120

Gestiune financiară corporativă (în limba maghiară si engleză)

ZI

120

Contabilitate

Diagnostic si evaluare

ZI

120

Expertiză contabilă si audit

ZI

120

Management contabil, audit si control

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Management international (în limba germană)

ZI

120

Afaceri internationale

ZI

120

Economie

Gestiunea si evaluarea proiectelor

ZI

120

Agrobusiness

ZI

120

Dezvoltare regională durabilă

ZI

120

Economia resurselor naturale

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comert si servicii

ZI

120

Cibernetică, statistică si informatică economică

E-Business

ZI

120

Sisteme de asistare a deciziilor economice

ZI

120

9.

Facultatea de Studii Europene

Relatii internationale si studii europene

Societate mediatică

ZI

120

Afaceri europene si management de programe

ZI

120

Studii politice europene comparate: Germania si Europa de Est (în limba germană)

ZI

120

Studii politice europene comparate (în limba franceză)

ZI

120

Stiinte ale educatiei

Management educational

ZI

120

Studii culturale

Stiintă si religie

ZI

120

Economie

Strategia europeană a dezvoltării durabile

ZI

120

Management

Management performant

ZI

120

10.

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Management hotelier

ZI

120

Administrarea afacerilor

ZI

120

11.

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte politice

Gen si oportunităti egale

ZI

120

Proiectarea cercetării si analiza datelor în stiintele sociale

ZI

120

Managementul organizatiilor politice

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Comunicare mediatică

ZI

120

Relatii publice

ZI

120

Publicitate

ZI

120

Comunicare socioculturală — în limba maghiară

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte administrative

Administratie publică

ZI

120

Politici de sănătate si management sanitar

ZI

120

Managementul crizelor si conflictelor

ZI

120

12.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică, fitness si agrement în turism

ZI

120

Kinetoterapie în afectiunile aparatului locomotor

ZI

120

Antrenament si performantă sportivă

ZI

120

13.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Teologie

Teologie biblică

ZI

120

Arheologie crestină

ZI

120

14.

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie

Teologie aplicată

ZI

120

15.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie, cultură si societate

ZI

120

Consiliere pastorală

ZI

120

16.

Facultatea de Teatru si Televiziune

Teatru

Teatru, film si multimedia

ZI

120

 

13. Universitatea „Ovidius" din Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Studii anglo-americane

ZI

120

Limba franceză si plurilingvism în spatiul european

ZI

120

Comunicare si discurs intercultural în spatiul european

ZI

120

Studii de romanistică

ZI

120

2.

Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

Istorie

Antropologie si istorie europeană

ZI

120

Politică mondială si europeană

ZI

120

3.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Stiinte administrative

Guvernare si administratie publică europeană

ZI

120

 

14. Universitatea din Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Management

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul organizatiilor publice

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Antreprenoriat si administrarea afacerilor

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Dezvoltare regională si proiecte europene

ZI

120

Economie si afaceri europene

ZI

120

Economie si administrarea afacerilor internationale (în limba engleză)

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


15. Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Nave

Inginerie navală si navigatie

Arhitectură navală în limba engleză

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinta Calculatoarelor

Ingineria sistemelor

Sisteme informatice de conducere avansată

ZI

120

3.

Facultatea de Metalurgie si Stiinta Materialelor

Ingineria materialelor

Materiale metalice avansate

ZI

120

Procese performante pentru calitatea materialelor si a mediului în metalurgie

ZI

120

Nanotehnologii si materiale multifunctionale

ZI

120

4.

Facultatea de inginerie din Brăila

Inginerie mecanică

Analiza asistată de calculator a dinamicii masinilor si echipamentelor tehnologice

ZI

120

5.

Facultatea de Stiinte

Fizică

Analize fizico-chimice în stiinta materialelor si mediu

ZI

120

Chimie

Chimia fizică a sistemelor disperse

ZI

120

6.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri

ZI

120

Traducere si interpretariat

ZI

120

Teoria si practica textului

ZI

120

7.

Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Istorie

Spatiul Românesc între Orient si Occident

ZI

120

Filosofie

Filosofie socială. Teoria si practica solutionării conflictelor

ZI

120

8.

Facultatea de Stiinte Econimice

Economie si afaceri internationale

Administrarea afacerilor internationale

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

9.

Facultatea de Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sport

Managementul activitătilor sportive

ZI

120

 

16. Universitatea „Alexandru loan Cuza" din Iasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Biologie

Biologie

Bioprocedee în domeniul agro-alimentar

ZI

120

Biologia dezvoltării

ZI

120

Bioantropologie

ZI

120

Genetică moleculară

ZI

120

Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor

ZI

120

Biotehnologii microbiene si celulare

ZI

120

Stiinta mediului

Educatie ecologică pentru dezvoltare durabilă

ZI

120

Consiliere de mediu

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

2.

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia si biochimia heterociclurilor

ZI

120

Didactica chimiei

ZI

120

Dinamica sistemelor chimice cu aplicatii în chimia mediului

ZI

120

Chimie coordinativă aplicată

ZI

120

3.

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Economie

Managementul mediului si al resurselor naturale

ZI

120

Afaceri internationale si strategii interculturale

ZI

120

Administrarea afacerilor

Management turistic si hotelier

ZI

120

Finante

Bănci si piete financiare

ZI

120

Finante—Asigurări

ZI

120

Contabilitate

Contabilitate, expertiză si audit

ZI

120

Sisteme informationale contabile

ZI

120

Cibernetică, statistică si informatică economică

Sisteme informationale pentru afaceri

ZI

120

Statistică si econometrie

ZI

120

Metode cantitative în economie

ZI

120

Statistică si actuariat în asigurări si sănătate

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Economie si afaceri internationale

ZI

120

Management

Management intercultural

ZI

120

Achizitii, distributie, logistică

ZI

120

Managementul organizatiilor

ZI

120

Managementul si dezvoltarea resurselor umane

ZI

120

Marketing

Analiză si strategie de marketing

ZI

120

Stiinte administrative

Administratie publică

ZI

120

Interdisciplinar

Economia si dreptul afacerilor

ZI

120

4.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Management si marketing în sport

ZI

120

5.

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Filozofie aplicată si management cultural

ZI

120

Stiinte politice

Politici publice si management institutional

ZI

120

Marketing politic si comunicare

ZI

120

Studii europene de integrare si securitate

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Relatii publice si publicitate

ZI

120

Asistentă socială

Familia si managementul resurselor familiale

ZI

120

Supervizare si planificare socială

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Filosofie

Asistentă socială

Masterat european de protectie a drepturilor copilului

ZI

120

Probatiune, mediere si asistenta socială a victimelor infractiunilor

ZI

120

Sociologie

Securitate comunitară si controlul violentei

ZI

120

6.

Facultatea de Fizică

Fizică

Metode fizice aplicate în kinetoterapie si recuperare medicală

ZI

120

Modelare si simulare

ZI

120

Biofizică si fizica medicală

ZI

120

Materiale avansate. Nanotehnologii

ZI

120

Fizica plasmei, spectroscopie si autoorganizare

ZI

120

Fizica si protectia mediului

ZI

120

Fizică didactică

ZI

120

7.

Facultatea de Geografie si Geologie

Geografie

Turism si dezvoltare regională

ZI

120

Riscuri naturale si amenajarea teritoriului

ZI

120

Stiinta mediului

Mediul actual si dezvoltare durabilă

ZI

120

Geologie

Geologie de sondă si ambientală

ZI

120

Geochimia mediului

ZI

120

8.

Facultatea de Informatică

Informatică

Ingineria sistemelor software

ZI

120

Sisteme distribuite

ZI

120

Optimizare computatională

ZI

120

Lingvistică computatională

ZI

120

9.

Facultatea de Istorie

Istorie

Relatii, institutii si organizatii internationale

ZI

120

Studii egeo-mediteraneene

ZI

120

Istoria comunismului în România

ZI

120

Muzeologie si restaurare

ZI

120

Istoria evreilor si ebraistică

ZI

120

Institutii si ideologii ale puterii în Europa

ZI

120

Arheologie, civilizatie si artă antică

ZI

120

Patrimoniu si turism cultural

ZI

120

10.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Traducere si terminologie

ZI

120

Studii americane

ZI

120

Lingvistică aplicată — Didactica limbii engleze

ZI

120

Limbă, literatură si civilizatie românească

ZI

120

Literatură universală si comparată

ZI

120

Limbi, literaturi si civilizatii străine

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Lingvistică generală si românească

ZI

120

Literatură română si hermeneutică literară

ZI

120

Cultură germană în context european

ZI

120

Didactica limbii franceze ca limbă străină si educatie interculturală

ZI

120

Studii francofone

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Tehnici de productie editorială în presa scrisă, audiovizual si multimedia

ZI

120

11.

Facultatea de Matematică

Matematică

Structuri matematice fundamentale

ZI

120

Calculul stiintific si ingineria programării

ZI

120

Modele matematice si statistică aplicată

ZI

120

Matematici financiare

ZI

120

12.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Psihologie

Relatii umane si comunicare

ZI

120

Evaluarea, formarea si consilierea psihologică a personalului

ZI

120

Psihologie clinică si psihoterapie

ZI

120

Terapii de cuplu si de familie

ZI

120

Psihologie educatională si consiliere

ZI

120

Psihologia medierii conflictelor

ID

120

Stiinte ale educatiei

Medierea conflictelor în educatie

ZI

120

Diagnoză si interventie la persoanele cu cerinte speciale

ZI

120

Relatii si strategii interculturale

ZI

120

13.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Patrimoniu cultural

ZI

120

Hermeneutică si teologie biblică

ZI

120

Teologie sistematică în context contemporan

ZI

120

Viata bisericii—istorie si actualitate

ZI

120

Teologie practică si pastoral-misionară

ZI

120

14.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Strategii ale caritătii crestine

ZI

120

15.

Centrul de Studii Europene

Studii culturale

Studii europene

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

17. Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Epidemiologie clinică. Metodologia de studiu în bolile multicauzale

ZI

60

Bazele nutritiei clinice

ZI

60

Toxicologie clinică

ZI

90

2.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Logopedie pediatrică

ZI

90

Management sanitar, bioinformatică si biostatistică

ZI

90

Sănătate publică oro-dentară

ZI

60

Reabilitatea orală pe implanturi

ZI

90

Tehnici moderne de reabilitare complexă în edentatia partială si în pierderile de substantă

ZI

60

Metode si tehnici de reabilitare morfo-functională odonto-periapicală

ZI

60

Reabilitare paradontală prin terapii complexe conventionale si chirurgicale

ZI

90

3.

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Management si marketing farmaceutic

ZI

60

Produse de origine vegetală: medicament, supliment nutritiv, aliment

ZI

60

 

18. Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală

ZI

120

2.

Facultatea de Compozitie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală si Teatru

Muzică

Muzicologie, compozitie, dirijat

ZI

120

Educatie muzicală

ZI

120

Teatru

Artele spectacolului teatral

ZI

120

3.

Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Design

ZI

120

Arte plastice — Pictură, sculptură, grafică si foto-video

ZI

120

Arte decorative — Artă murală, Modă-Design vestimentar

ZI

120

Arte plastice si decorative

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


19. Universitatea din Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii internationale

Istorie

Studii euroregionale si relatii transfrontaliere

ZI

120

Integrarea europeană

ZI

120

Istoria vestului românesc

ZI

120

Istoria relatiilor internationale la începutul secolului XXI

ZI

120

Geografie

Evaluarea calitătii si protectia mediului

ZI

120

2.

Facultatea de Litere

Limbă si Literatură

Cultură si civilizatie europeană

ZI

120

Literatura română — Relevante europene

ZI

120

Tipuri de modernitate în spatiul anglofon si francofon

ZI

120

3.

Facultatea de Muzică

Muzică

Elemente de complementaritate pentru educatia muzicală

ZI

120

Pedagogia artei dirijorale

ZI

120

4.

Facultatea de Stiinte

Biologie

Biodiversitatea si monitorizarea ecosistemelor

ZI

120

Biologia celulelor procariote si eucariote

ZI

120

Fizică

Fizica explorărilor si terapiilor biomedicale

ZI

120

Fizică computatională

ZI

120

Fizică didactică

ZI

120

Chimie

Chimie

ZI

120

5.

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitatea

Contabilitatea, auditul si gestiunea afacerilor

ZI

120

Finante

Finante, bănci, asigurări

ZI

120

Management

Managementul organizatiei

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor regionale

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Relatii economice europene

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Administrarea afacerilor interne si internationale a întreprinderilor mici si mijlocii

ZI

120

Administrarea afacerilor

Economia si administrarea afacerilor si industria ospitalitătii

ZI

120

6.

Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicării

Stiinte politice

Politici publice europene

ZI

120

7.

Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Psihologie

Psihologie educatională, consiliere scolară si vocatională

ZI

120

Psihologie clinică, consiliere psihologică si psihoterapie

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

20. Universitatea din Pitesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Structura limbii române actuale

ZI

120

Literatura română modernă si contemporană

ZI

120

Studii literare franceze

ZI

120

2.

Facultatea de Mecanică si Tehnologie

Ingineria autovehiculelor

Ingineria asistată pentru autoturisme

ZI

90

Optimizarea constructivă a autoturismelor

ZI

90

Managementul calitătii în industria de automobile

ZI

90

Trafic rutier si evaluarea accidentelor de circulatie

ZI

90

Inginerie industrială

Ingineria si managementul fabricatiei produselor

ZI

90

Inginerie si management

Managementul logisticii

ZI

90

Interdisciplinar

Stiinta si tehnologia materialelor

ZI

90

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie sistematică si practică

ZI

120

Ecumenism

ZI

120

Apologetică si duhovnicie

ZI

120

Asistentă socială

Managementul serviciilor sociale si de sănătate

ZI

120

4.

Facultatea de Stiinte Economice

Management

Managementul strategic al resurselor umane

ZI

120

Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării

ZI

120

5.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităti

ZI

120

Sport, turism si activităti de timp liber

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

Activităti motrice curriculare si extracurriculare

ZI

120

 

21. Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

Inginerie mecanică

Managementul riscului si ingineria fiabilitătii utilajului petrolier si petrochimic

ZI

90

Ingineria sistemelor de transport si depozitare a hidrocarburilor

ZI

90

Metode moderne de proiectare si fabricare a utilajului petrolier si petrochimic

ZI

90

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

ZI

90

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

 

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

Inginerie si management

Ingineria si managementul productiei utilajului petrolier si petrochimic

ZI

90

Ingineria si managementul sistemelor industriale de combustie

ZI

90

Ingineria sistemelor

Automatizări avansate

ZI

90

2.

Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor

Mine, petrol si gaze

Tehnologia transportului, depozitării si distributiei hidrocarburilor

ZI

90

Inginerie de zăcământ

ZI

90

Forajul sondelor

ZI

90

Extractia petrolului

ZI

90

Management în industria petrolieră

ZI

90

Inginerie geologică

Geologia petrolului

ZI

90

3.

Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie

Inginerie chimică

Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului

ZI

90

Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării si petrochimie

ZI

90

Ingineria mediului

Tehnologii avansate în ingineria protectiei mediului

ZI

90

4.

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea si finantarea proiectelor de dezvoltare

ZI

120

Management

Managementul sistemelor microeconomice

ZI

120

Managementul sectorului public

ZI

120

5.

Facultatea de Litere si Stiinte

Limbă si literatură

Concepte si strategii de comunicare interculturală

ZI

120

Studii culturale românesti în context european

ZI

120

Informatică

Tehnologii avansate pentru prelucrarea informatiei

ZI

120

Stiinte ale educatiei

Consiliere scolară si dezvoltarea carierei

ZI

120

 

22. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie sistematică

ZI

120

Teologie practică

ZI

120

Teologie istorică

ZI

120

Teologie biblică

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

2.

Facultatea de Litere si Arte

Limbă si literatură

Limba si literatura română

ZI

120

Modernism si postmodernism în literatură

ZI

120

Restituiri si revizuiri în literatura română

ZI

120

Interactiuni lingvistice, culturale si literare româno-franceze

ZI

120

Limba si literatura engleză

ZI

120

Paradigme literare anglo-americane si receptarea lor în literatura română

ZI

120

Limba si literatura germană

ZI

120

Studii germanistice si interculturale europene

ZI

120

3.

Facultatea de Istorie si Patrimoniu

Istorie

Elite politice românesti (secolele XVIII—XX)'

ZI

120

Europa Centrală si de Sud-Est în primul mileniu al erei crestine

ZI

120

Protejarea si valorificarea patrimoniului istoric

ZI

120

Relatiile internationale ale României în secolul XX

ZI

120

Istoria regională a Europei Centrale si de Sud-Est. Transilvania (sec. XVIII—XX)

ZI

120

Istoria artei

ZI

120

4.

Facultatea de Inginerie

Inginerie si management

Managementul afacerilor industriale

ZI

120

Managementul proiectelor europene

ZI

120

Inginerie industrială

Structura, programarea si mentenanta sistemelor CNC

ZI

90

Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică

ZI

90

Calculatoare si tehnologia informatiei

Embedded systems (Sisteme încorporate) — în limba engleză

ZI

120

Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) — în limba engleză

ZI

120

Inginerie industrială

Fabrică digitală

ZI

120

Logistică industrială

ZI

120

5.

Facultatea de Stiinte

Matematică

Matematică didactică

ZI

120

Matematică informatică aplicată

ZI

120

6.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Management sanitar

ZI

60

Managementul medicinei muncii

ZI

60

7.

Facultatea de Stiinte Agricole, Industrie Alimentară si Protectia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Managementul procesării moderne a alimentelor

ZI

120

Asigurarea calitătii si sigurantei alimentelor

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

8.

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor internationale

ZI

120

Administrarea afacerilor în turism si servicii

ZI

120

Comunicare în afaceri si relatii publice ale firmei

ZI

120

Strategii si politici de management si marketing ale firmei

ZI

120

Finante

Burse si asigurări

ZI

120

Finante

ZI

120

Bănci

ZI

120

9.

Facultatea de Stiinte Politice si Relatii Internationale si Studii Europene

Stiinte politice

Managementul combaterii terorismului si criminalitătii transfrontaliere

ZI

120

Securitate judiciară

ZI

120

 

23. Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Inginerie Alimentară

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

ZI

120

2.

Facultatea de Istorie si Geografie

Geografie

Turism si dezvoltare regională

ZI

120

GIS si planificare teritorială

ZI

120

Istorie

Studii europene

ZI

120

Traditie si inovatie în turismul cultural si religios

ZI

120

Protejarea, valorificarea si managementul patrimoniului

ZI

120

Managementul relatiilor internationale si cooperării transfrontaliere

ZI

120

3.

Facultatea de Silvicultură

Silvicultură

Conservarea biodiversitătii si certificarea pădurilor

ZI

90

Managementul activitătilor de exploatare si prelucrare a lemnului

ZI

90

4.

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publică

Administrarea afacerilor

Management si administrarea afacerilor

ZI

120

Administrarea afacerilor europene

ZI

120

Contabilitate

Contabilitate, audit financiar si expertiză contabilă

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".


 

24. Universitatea „Valahia" din Târgoviste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Stiinte Economice

Management

Managementul organizatiei

ZI

120

Marketing

Marketing

ZI

120

Contabilitate

Contabilitate

ZI

120

Finante

Management financiar bancar

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice

Drept

Dreptul afacerilor

ZI

60

Stiinte administrative

Administratie publică europeană

ZI

120

3.

Facultatea de Teologie

Teologie

Doctrină, stiintă, misiune

ZI

120

4.

Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică si Robotică

Ingineria materialelor

Materiale avansate

ZI

90

Inginerie mecanică

Echipamente si instalatii industriale

ZI

90

5.

Facultatea de Ingineria Mediului si Biotehnologii

Agronomie

Dezvoltarea durabilă a zonei montane

ZI

90

Ingineria mediului

Sisteme de control si evaluare a calitătii mediului

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza alimentare

ZI

90

 

25. Universitatea „Constantin Brâncusi" Târgu Jiu

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Litere si Stiinte Sociale

Stiinte administrative

Administratie publică europeană

ZI

120

 

26. Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mures

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Inginerie

Inginerie si management

Ingineria si managementul sistemelor calitătii

ZI

90

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

ZI

90

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

ZI

90

 

27. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Teatru

Teatru

Arta actorului —în limba maghiară

ZI

120

Arta actorului

ZI

120

 

28. Universitatea „Politehnica" din Timisoara

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Mecanică

Inginerie mecanică

Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de master, astfel: „Domeniu de licentă — Denumirea propriu-zisă a programului".

 


29. Universitatea de Vest din Timisoara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul de credite

1.

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie

Limbă si literatură

Traductologie

ZI

120

Studii britanice

ZI

120

Studii americane

ZI

120

Creative writing (Scriere creatoare)

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Economice

Economie

Formare-Cercetare-Inovare în knowledge society

ZI

120

Economie si dezvoltare durabilă

ZI

120

Management în retail

ZI

120

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

Economie europeană si politici aplicate

ZI

120

Studii europene si relatii internationale

ZI

120

Economia si administrarea afacerilor

ZI

120

Administrarea afacerilor

Management si marketing în turism

ZI

120