MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 323         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

460. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

461. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

411. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

 

434. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înfiintarea Comunitătii Europene

 

445. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferintei Wilton Park cu tema „Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy”

 

448. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafetei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

 

450. - Hotărâre pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

83. - Decizie privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune

 

84. - Decizie privind numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si sălbatice

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere pentru profesionalismul de care au dat dovadă în întreaga carieră militară, pentru curajul si devotamentul pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă (r) Bucur I. Constantin, veteran de război;

2. domnului comandor (r) Cantacuzu P. Gheorghe, veteran de război;

3. domnului colonel (r) Gherase B. Ioan, veteran de război;

4. domnului colonel (r) Ilie A. Gheorghe, veteran de război;

5. domnului comandor (r) Leonov A. Alexandru, veteran de război;

6. domnului colonel (r) Păcuraru N. Ioan, veteran de război;

7. domnului general-maior (r) Pletos N. Dumitru, veteran de război;

8. domnului locotenent-colonel (r) Popa M. Ionel, veteran de război;

9. domnului sublocotenent (r) Petcu I. Dumitru, veteran de război.

Art. 2. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului colonel (r) Bădică C. Stan, veteran de război;

2. domnului general de brigadă (r) Blaga I. Ioan, veteran de război;

3. domnului colonel (r) Boboc I. Gheorghe, veteran de război;

4. domnului general de flotilă aeriană (r) Constantin V. Gheorghe, veteran de război;

5. domnului colonel (r) Costea A. Petre, veteran de război;

6. domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin, veteran de război;

7. domnului colonel (r) Junea S. Emil, veteran de război;

8. domnului colonel (r) Prăjinaru V. Gheorghe, veteran de război;

9. domnului colonel (r) Rotariu D. Ilie, veteran de război;

10. domnului colonel (r) Tudora I. Alexandru, veteran de război;

11. domnului colonel (r) Vlaicu R. Mircea, veteran de război.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 460.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere deosebită pentru profesionalismul de care au dat dovadă în întreaga carieră militară, pentru actele de vitejie si devotamentul pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului Cosma L. Laurentiu, invalid de război;

2. domnului Cozma C. Gheorghe, invalid de război;

3. domnului Dănăilă C. Constantin, invalid de război;

4. domnului Mistoiu V. Aurel, invalid de război;

5. domnului Popescu-Soldanu Stefan Nicolae, invalid de război;

6. domnului Soroceanu I. Leonida, invalid de război;

7. domnului Tudorache C. Costică, invalid de război;

8. domnului Ursuleanu D. Aurel, invalid de război;

9. domnului Zbârlea Ghe. Petre, invalid de război.

Art. 2. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului Bostan M. Dumitru, invalid de război;

2. domnului Borza A. Victor, invalid de război;

3. domnului Cepănaru M. Pavel, invalid de război;

4. domnului Chivu R. Tudor, invalid de război;

5. domnului Costrut D. Florian, invalid de război;

6. domnului Cotea S. Ion, invalid de război;

7. domnului Fanea D. Iosif, invalid de război;

8. domnului Fulgeanu N. Leon, invalid de război;

9. domnului Gibescu C. Dumitru, invalid de război;

10. domnului Goloiu Ghe. Dumitru, invalid de război;

11. domnului Grădinaru G. Ion, invalid de război;

12. domnului Hutar T. Dumitru, invalid de război;

13. domnului Iordache F. Nicolae, invalid de război;

14. domnului Lăzărică C. Alexandru, invalid de război;

15. domnului Mehedintu A. Florea, invalid de război;

16. domnului Mihai Z. Costică, invalid de război;

17. domnului Munteanu I. Ioan, invalid de război;

18. domnului Nidelcea C. Marin, invalid de război;

19. domnului Popescu I. Ioan, invalid de război;

20. domnului Salomia P. Nicolae, invalid de război;

21. domnului Sârbu G. Vasile, invalid de război;

22. domnului Sfetcu T. Ilie, invalid de război;

23. domnului Stoica A. Eugen, invalid de război;

24. domnului Teletin N. Savel, invalid de război;

25. domnului Tudor A. Ion, invalid de război;

26. domnului Tuhut T. Pamfil, invalid de război.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 461.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

Având în vedere imperativul asigurării calitătii actului de justitie, inclusiv din perspectiva respectării standardelor de recrutare si formare profesională, teoretică si practică, a judecătorilor si procurorilor, tinând cont de faptul că modalitatea de acces în magistratură fără concurs, pe baza unui interviu sustinut la sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost criticată în Raportul intermediar al Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare si  erificare, făcându-se referire la faptul că aproximativ jumătate din recrutările în sistemul judiciar au fost realizate pe bază de interviuri si de vechime, fără a controla capacitatea sau pregătirea profesională a magistratului astfel selectat,

întrucât următorul raport de evaluare din partea Comisiei Europene va fi dat publicitătii în luna iunie 2008 si va viza inclusiv îndeplinirea primei conditionalităti din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare stabilit prin Decizia 2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie 2006, care include si evaluarea măsurilor întreprinse în scopul îmbunătătirii politicii de resurse umane, luând în considerare faptul că punerea în aplicare a dispozitiilor privind intrarea în magistratură în conditiile stabilite de art. 33 alin. (5)-(107) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, are ca efect accesul în magistratură în conditii care nu garantează asigurarea calitătii actului de justitie, acesta din urmă fiind indicatorul esential al performantelor sistemului judiciar românesc, evaluate periodic de Comisia Europeană, fapt care constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic.- Alineatele (5)-(107) ale articolului 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, institutie publică de interes national, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU DESEURI RADIOACTIVE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2008

 

Finantat din venituri proprii cf. art. 4 alin. b) din H.G. nr. 1080/2007

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./Art.

Paragraf/ Alin.

Denumirea indicatorilor

Program 2008

C

 

 

Venituri nefiscale - TOTAL

59.300

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

1.600

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

1.600

C2

36.10

 

Vânzări de bunuri si servicii

57.700

 

 

36.10.05

Vărsăminte din veniturile/disponibilitătile institutiilor publice

8.700

 

 

36.10.50

Alte venituri

49.000

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

7.366

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+55 )

4.685

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.939

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2.135

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

71

 

10.03

 

Contributii

733

 

 

10.03.01

Contributii pentru asigurări sociale de stat

500

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

40

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

120

 

 

10.03.04

Contributii pentru asigurări de accidente de muncă si boli profesionale

10

 

 

10.03.05

Prime de asigurări de viată plătite de angajator pentru angajati

40

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

17

 

 

10.03.07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

6

20

 

 

Titlul II BUNURI SI SERVICII

1.726

 

20.01

 

Bunuri si servicii

443

 

20.02

 

Reparatii curente

30

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

2

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

150

 

20.11

 

Cărti si publicatii

30

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

50

 

20.13

 

Pregătire profesională

65

 

20.14

 

Protectia muncii

10

 

20.16

 

Studii si cercetări

200

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

10

 

20.30

 

Alte cheltuieli

636

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20

 

55.02.01

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

20

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)

2.681

71

 

 

Titlul X Active nefinanciare

2.681

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

2.681

90

 

 

EXCEDENT

51.934

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înfiintarea Comunitătii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înfiintarea Comunitătii Europene.

Art. 2. - În scopul participării la activitatea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 60 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 sunt în limita sumei de 60 mii lei, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse aprobat pe anul 2008, de la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială”, titlul 20 „Bunuri si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferintei Wilton Park cu tema „Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferintei Wilton Park cu tema „Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy”.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării si desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1, în sumă totală de 370.055 lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008, de la capitolul 51.01. „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu,

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 445.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

Specificatia activitătilor

Suma

- lei -

Transfer aeroport-hotel si retur (60 de persoane)

22.500

Închiriere sală pentru desfăsurarea reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European (capacitate: 80 de persoane)

10.000

Asigurare catering (cafea, apă, ceai, produse de patiserie si altele) - 6,5 lei/persoană x 85 de persoane x 2 zile

1.105

Cheltuieli zilnice de masă - 90 lei/persoană/zi x 85 de persoane x 2 zile

15.300

Închiriere de echipament tehnic (cabine, microfoane, căsti) pentru asigurarea serviciilor de interpretare (din engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă în engleză/franceză/germană)

3.500

Închiriere de echipament audiovizual (videoproiector, laptop si echipament de înregistrare audio) pentru desfăsurarea reuniunii

2.500

Cheltuieli neprevăzute si/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

5.095

TOTAL:

60.000

 

Preturile sunt exprimate în lei si includ TVA.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafetei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prin diminuarea suprafetei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău, a cărui suprafată de teren se diminuează ca urmare a retrocedării partiale în natură

 

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

din care face parte terenul

Adresa unde este situat imobilul

Descrierea tehnică a imobilului după retrocedare

35734

Clădire sediu DADR Bacău

Municipiul Bacău,

str. George Bacovia nr. 20,

judetul Bacău

Suprafata construită = 835,75 m2

Suprafata desfăsurată = 854 m2

Suprafata curtii = 1.391,56 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 2 mai 2008 se stabileste ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) se va lucra în ziua de 24 mai 2008.

(3) Prestarea muncii în ziua de sâmbătă, potrivit alin. (2), nu conferă dreptul de salarizare suplimentară sau acordarea de timp liber corespunzător.

(4) Prevederile prezentului articol pot fi aplicate si personalului salariat din sectorul privat în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică personalului din unitătile în care partenerii sociali convin în acest sens.

Art. 3. - Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si din alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă beneficiază de ziua stabilită ca fiind liberă potrivit art. 1, cu conditia de a asigura continuitatea functionării acestor unităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 450.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune

 

Având în vedere propunerea formulată de Comisia Natională de Prognoză prin Adresa nr. 441 din 8 martie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

LISTA

membrilor Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune

 

1. Dr. Constantin Ciupagea - Institutul de Economie Mondială

2. Prof. dr. Vergil Voineagu - Academia de Studii Economice

3. Prof. dr. Mircea Ciumara - Institutul National de Cercetări Economice

4. Prof. dr. Lucian Albu - Institutul de Prognoză Economică

5. Prof. dr. Dorin Jula - Universitatea Ecologică Bucuresti

6. Dr. Leonard Cazan - Institutul National de Cercetări Economice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare,  precum si ale art. 10 alin. (1) din Decizia primului-ministru nr. 147/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se numeste Consiliul de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calitatea

1.

Dorina Nicolina Isopescu

presedinte

2.

Andrei Alexandrescu

membru

3.

Bogdana Balmus

membru

4.

Gheorghe C. Rusu

membru

5.

Robert Grigorescu

membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si sălbatice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 21.666 din 21 decembrie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si sălbatice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 28 martie 2008.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si sălbatice

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Prezenta normă sanitară veterinară stabileste măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si sălbatice.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni si expresii au următoarele semnificatii:

a) rabie - encefalomielita infectioasă acută, comună omului si diferitelor specii de animale domestice si sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;

b) zoonoză - boală transmisibilă de la animale la om;

c) detinător de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în responsabilitatea sa animale;

d) proprietar de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate animale;

e) zonă infectată - teritoriul în care s-au diagnosticat cazuri de rabie;

f) zonă rabigenă - teritoriul în care au fost diagnosticate succesiv mai multe cazuri de rabie;

g) zonă de protectie - perimetrul exploatatiei sau fondului de vânătoare unde a fost diagnosticată rabia;

h) zonă de supraveghere - zona stabilită de autoritătile competente în urma anchetei epidemiologice, în care se dispun măsuri de control al rabiei, reprezentată de traseul pe care animalul suspect sau bolnav de rabie s-a deplasat înainte si după perioada contactului infectios si în care ar fi putut să infecteze alte mamifere;

i) exploatatie - orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau orice loc în care sunt tinute animale;

j) specie receptivă - omul sau orice animal domestic ori sălbatic cu sânge cald;

k) persoană expusă - persoana care a venit în contact, în orice mod, cu animalul bolnav sau suspect de rabie.

 

ARTICOLUL 3

Notificarea suspiciunii de rabie

 

(1) Prezenta animalelor cu comportament deviat, suspecte de rabie, sau a carnivorelor moarte trebuie anuntată imediat medicului veterinar, politiei sau primăriei locale de către orice persoană care a constatat aceasta.

(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit notifică suspiciunea de rabie medicului veterinar oficial, directiei sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti.

 

ARTICOLUL 4

Măsuri aplicate în cazul suspiciunii rabiei la animalele dintr-o exploatatie sau localitate

 

(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit ia următoarele măsuri:

a) dacă suspiciunea de rabie se datorează unui animal sălbatic, se dispune uciderea acestuia, urmată de recoltarea de probe, care se trimit la laborator;

b) inspectează animalele receptive;

c) întocmeste catagrafia speciilor receptive;

d) izolează animalele domestice care au muscat sau zgâriat persoane sau alte animale si le ia sub observatie pe o perioadă de 14 zile, conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitarveterinare zonale ia următoarele măsuri:

a) anuntă suspiciunea de rabie directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si medicului de familie care asigură asistentă pe raza

localitătii;

b) întocmeste ancheta epidemiologică preliminară;

c) întocmeste planul de măsuri, pune sub observatie animalele si verifică aplicarea planului conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4;

d) dispune scoaterea de sub observatie, dacă în această perioadă animalul muscat sau zgâriat nu prezintă semne clinice de rabie;

e) dispune uciderea, dacă în această perioadă animalul luat în observatie prezintă semne clinice de rabie;

f) cadavrele animalelor moarte si ale celor care au fost ucise se distrug; în zonele izolate sau greu accesibile, distrugerea cadavrelor se face prin neutralizare si îngropare, cu respectarea

măsurilor de prevenire a răspândirii bolii;

g) ridică restrictiile instituite asupra exploatatiei, dacă suspiciunea de rabie nu se confirmă.

 

ARTICOLUL 5

Diagnosticul rabiei

 

Procedurile de prelevare, ambalare, etichetare, conservare si transport al probelor pentru diagnosticul rabiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 6

Notificarea confirmării rabiei

 

(1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti pe teritoriul căreia s-a diagnosticat rabia notifică cazul/cazurile de rabie la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, la Laboratorul National de Referintă pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală, la

celelalte directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene limitrofe, respectiv a municipiului Bucuresti si la autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitarveterinare zonale înstiintează circumscriptia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor si proprietarul, conform dispozitiei prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică boala si furnizează informatii Oficiului International de Epizootii prin rapoarte de notificare imediată si prin rapoarte periodice, semestriale sau anuale.

 

ARTICOLUL 7

Declararea rabiei

 

Declararea oficială a rabiei se face la sediul primăriei de către medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitarveterinare zonale, după confirmarea bolii prin examene de laborator, prin act sanitar veterinar de declarare a epizootiei, prevăzut în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 8

Măsuri aplicate în cazul confirmării rabiei la animalele dintr-o exploatatie, localitate, zonă

 

(1) După confirmarea rabiei, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti efectuează următoarele:

a) întocmeste ancheta epidemiologică finală;

b) stabileste zona de protectie si zona de supraveghere;

c) elaborează planul de măsuri cu termene si responsabilităti.

(2) Măsurile în zona de protectie includ:

(i) întocmirea hărtilor epidemiologice;

(ii) eutanasierea carnivorelor care au fost muscate sau zgâriate de animalele bolnave, dacă

sunt nevaccinate antirabic sau dacă au mai putin de 21 de zile, în cazul primei vaccinari;

(iii) izolarea carnivorelor vaccinate care au fost muscate sau zgâriate de animalul bolnav de restul animalelor din exploatatie;

(iv) punerea sub observatie a tuturor animalelor din exploatatie pe o perioadă de 14 zile, începând din momentul contactului;

(v) eutanasierea animalelor prevăzute la pct. (iv) în cazul în care manifestă semne clinice de rabie în această perioadă; animalele care nu prezintă semne clinice de rabie, după această perioadă, sunt scoase de sub observatie;

(vi) inspectia carnasierelor din zona de protectie, care au fost muscate sau zgâriate de animalul bolnav, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pe o perioadă de 14 zile, după care animalele se scot de sub observatie;

(vii) interzicerea înstrăinării animalelor care s-au aflat sub observatie pentru o perioadă de cel putin 3 luni.

(3) Măsurile în zona de supraveghere includ:

(i) efectuarea catagrafiei câinilor si pisicilor;

(ii) efectuarea vaccinărilor de completare la câini si pisici cu vaccin inactivat;

(iii) supravegherea si limitarea circulatiei câinilor si pisicilor.

 

ARTICOLUL 9

Măsuri aplicate în fondurile de vânătoare, în cazul confirmării prezentei rabiei la animalele sălbatice

 

La confirmarea rabiei, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti initiază următoarele activităti:

a) efectuează ancheta epidemiologică;

b) stabilesc si declară zona infectată;

c) solicită administratorilor fondurilor de vânătoare evaluarea populatiei animalelor sălbatice, în special a vulpilor;

d) elaborează planul de măsuri cu termene si responsabilităti;

e) elaborează si implementează un program de vaccinare a vulpilor;

f) solicită organizarea de vânători la specia vulpe, fără a fi utilizati câini de vânătoare;

g) dispun interzicerea jupuirii animalelor sălbatice ucise sau găsite moarte.

 

ARTICOLUL 10

Vaccinarea profilactică

 

(1) Profilaxia specifică a rabiei se face prin vaccinarea carnivorelor domestice si sălbatice, în conformitate cu prevederile Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, aprobat annual prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, si ale Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

(2) Vaccinarea profilactică a câinilor si pisicilor din gospodăriile populatiei si a câinilor de la stână se face cu vaccin inactivat, prin organizarea de campanii de vaccinare în masă, anuale, în perioada toamnă-iarnă, urmate de vaccinări de completare.

(3) Vaccinarea profilactică se organizează având ca bază catagrafia tuturor carnasierelor de curte, a câinilor de la stână si înregistrarea lor la nivelul circumscriptiei sanitar-veterinare de asistentă.

(4) Vaccinarea carnivorelor se consemnează într-un carnet de sănătate standard, individual, obligatoriu pentru fiecare câine sau pisică, în care se completează datele de identificare ale proprietarului si animalului, data si tipul vaccinului utilizat, semnătura si stampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.

(5) Vaccinările profilactice efectuate se raportează lunar la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(6) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti raportează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, trimestrial, situatia centralizată a vaccinărilor antirabice.

 

ARTICOLUL 11

 

Proprietarii si detinătorii de câini si pisici au următoarele obligatii:

a) să se prezinte la sediile circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistentă în a căror rază îsi au domiciliul, în vederea luării în evidentă si a catagrafierii;

b) să anunte în termen de 7 zile orice modificare produsă prin cumpărare, pierdere, înstrăinare sau nastere, de la ultima catagrafie;

c) să notifice cu 21 de zile înainte intentia de a porni cu turmele la păsunat si să identifice câinii însotitori, în scopul stabilirii statusului imun sub raportul rabiei, precum si al efectuării tratamentelor necesare;

d) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice;

e) să detină un carnet de sănătate al animalului, în care să se evidentieze actiunile imunoprofilactice antirabice efectuate si tratamentele;

f) să respecte dispozitiile directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti privind interdictiile de miscare a câinilor în afara curtilor;

g) să anunte imediat medicului veterinar orice muscătură produsă la om de către câinii aflati în proprietatea sau îngrijirea lor, precum si orice modificare a comportamentului acestora;

h) proprietarii sau detinătorii adăposturilor de câini comunitari si de animale de companie sunt obligati să accepte numai animale vaccinate sau să le vaccineze antirabic la primire.

 

ARTICOLUL 12

Stingerea bolii

 

Stingerea oficială a bolii si ridicarea măsurilor sanitare veterinare se fac de către medicul veterinar oficial, după 3 luni de la ultimul caz de moarte sau eutanasiere datorat rabiei si dacă nu mai există animale sub observatie sanitară veterinară pentru această boală, prin întocmirea actului sanitar veterinar de stingere a epizootiei prevăzut în anexa nr. 6.

 

ARTICOLUL 13

 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ................

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală .................

 

ACT SANITAR VETERINAR

de declarare a epizootiei

Nr. ............... din .............

 

1. Denumirea bolii ................................................................................................................................................................

2. Speciile de animale afectate .............................................................................................................................................

3. Data aparitiei bolii ..............................................................................................................................................................

4. Localitatea .................... , judetul ......................................................................................................................................

5. Curtile sau locurile contaminate .......................................................................................................................................

(denumirea unitătilor, numele proprietarilor, adresa)

6. Efectivele de animale existente în curtile sau în locurile contaminate:

Specia Categoria Numărul de animale

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

7. Numărul de animale bolnave ............................................, tăiate de necesitate .................................................

..............................................................................., moarte ...............................................................................................................

8. Originea bolii (surse si mod de contaminare) ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

9. Măsurile si restrictiile sanitare veterinare stabilite în aria infectată si în localitate ............................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Medic veterinar,

.....................................

(semnătura si parafa)

L.S.

Primar,

................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

PROCEDURI

de prelevare, ambalare, etichetare, conservare si transport al probelor pentru diagnosticul rabiei

 

1. Diagnosticul de confirmare a rabiei se stabileste numai pe baza examenelor de laborator pe probe recoltate de la animale care au murit sau au fost ucise ca urmare a semnelor clinice de boală.

2. Probele destinate examenelor de laborator în cazul suspiciunii de rabie - cadavre întregi ale animalelor mici sau capete ale animalelor mari - sunt ambalate corespunzător, astfel încât să se evite orice scurgeri de lichide biologice.

3. Transportul este efectuat în containere frigorifice, în maximum 24 de ore iarna si 12 ore vara, etichetate cu mentiunea

„PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE CONTAMINARE - ATENTIE RABIE”

; dacă probele nu se recoltează în timp util, se congelează - cadavrul la animalele mici si craniul întreg la animalele mari.

4. La recoltarea si manipularea probelor se respectă măsurile stricte de protectie a muncii si de biosecuritate; se impune purtarea unui echipament individual de protectie la care se adaugă masca de unică folosintă, ochelari de protectie, mănusi chirurgicale; sunt obligatorii dezinfectia instrumentelor si a mesei de lucru folosite pentru recoltarea probelor, conform normelor sanitare veterinare în vigoare, precum si spălarea si dezinfectia mâinilor operatorului.

5. Pe adresa de însotire a probelor se mentionează cu exactitate originea animalului, proprietarul, domiciliul proprietarului, numărul de telefon, modificările comportamentale sau ale stării fiziologice a animalului respectiv, dacă a muscat sau zgâriat alte persoane, precum si datele de identificare si domiciliul acestora.

6. Se impun măsuri de transport în vederea ecarisării cadavrelor, distrugerii materialelor consumabile folosite la manipularea probelor, precum si ecarisării animalelor de laborator (soareci albi) folosite în vederea stabilirii diagnosticului de confirmare sau de infirmare a rabiei.

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR .............................

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală .............................

Nr. ................/data.................

 

DISPOZITIE DE ÎNSTIINTARE

a circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si/sau a proprietarului privind rabia în curtea/exploatatia/localitatea ........................................

 

Ca urmare a confirmării oficiale a rabiei în curtea/exploatatia .............................. din localitatea ............................... în data de ............... conform Buletinului de analiză nr. ........../........., emis de ...................., în baza prevederilor art. ...... alin. ....... din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ..........., dispune următoarele:

1. Se declară oficial rabia în curtea/exploatatia .................................................... din localitatea ...................................... .

2. Zona de protectie pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zona se înscrie pe harta judetului si se descrie)

......................................................................................................................................................................................................... .

3. Zona de supraveghere pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zona se înscrie pe harta judetului) ...............................

......................................................................................................................................................................................................... .

4. În cadrul măsurilor de control al rabiei vă revin următoarele obligatii:

- medic veterinar de liberă practică împuternicit ................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... .

- proprietar ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... .

......................................................................................................................................................................................................... .

5. Această dispozitie intră în vigoare la data de ........................................................................................................ .

 

Întocmit:

Medic veterinar,

......................................

(semnătură, parafă, stampilă)

Luat cunostintă:

Proprietar,

............................

(semnătură)

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

INSTRUCTIUNI

privind punerea sub observatie sanitară veterinară pentru rabie a animalelor

 

1. Câinii si pisicile care au muscat sau au zgâriat persoane, precum si câinii si pisicile cu simptome suspecte de rabie care au muscat sau au zgâriat persoane ori alte animale sunt puse sub observatie sanitară veterinară, în conditii de izolare si securitate, în custi; în raport cu posibilitătile locale de asigurare a acestor conditii, tinerea sub supraveghere sanitară veterinară se face la domiciliul proprietarului, la o clinică sau un dispensar veterinar.

2. Câinii si pisicile care se tin sub observatie sanitară veterinară sunt examinati clinic, în mod obligatoriu de către medicul veterinar, în termen de 24 de ore de la anuntarea suspiciunii, precum si în ziua a 5-a, a 10-a si a 14-a de la producerea muscăturii sau zgârieturii; atunci când conditiile permit, examenul clinic al animalelor se face zilnic, pe toată perioada de observatie sanitară veterinară.

3. În vederea orientării tratamentului antirabic la om, medicul veterinar eliberează, atât în ziua primului examen, cât si în ziua a 5-a, a 10-a si a 14-a de la producerea muscăturii sau zgârieturii, câte o adeverintă, conform modelului din anexa nr. 5, din care un exemplar rămâne la circumscriptia sanitar-veterinară si un exemplar este înmânat proprietarului.

4. Dacă în timpul observatiei sanitare veterinare animalele prezintă semne de rabie, ele sunt eutanasiate; în acest caz, precum si în cazul în care animalele mor în perioada de observatie, indiferent din ce motive, medicul veterinar anuntă imediat centrele de vaccinare antirabică teritoriale (umane) dacă sunt persoane suspecte de contaminare si iau măsuri pentru trimiterea de probe la laboratorul sanitar veterinar judetean, în vederea diagnosticului de laborator, executând sau supraveghind direct recoltarea si expedierea probelor, îngroparea cadavrelor si executarea dezinfectiei.

5. Celelalte animale - ecvidee, rumegătoare, porci – cu semne suspecte de rabie, care au venit în contact cu persoane, se iau de asemenea în observatie sanitară veterinară timp de 14 zile, asigurându-se totodată toate măsurile de izolare si securitate necesare; medicii veterinari sunt obligati ca în astfel de situatii să aplice aceeasi conduită si să facă aceleasi comunicări organelor sanitare ca si în cazul câinilor si pisicilor puse sub observatie sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.............................................

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală...................................................

Nr...................../.........................................

 

ADEVERINTĂ

privind rezultatul examenului clinic la animalul pus sub observatie pentru rabie

 

Subsemnatul .............................................................................., medic veterinar oficial, am examinat astăzi animalul din specia ..........................................., de sex .................., în vârstă de .............., rasa ............................, culoare ........................, semne particulare, ......................., proprietate a locuitorului (unitătii) ................................................., din localitatea ......................, str. ......................... nr. ........, judetul ....................................................., constatând că ...........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

La examenul efectuat astăzi, în ziua a...................de la producerea suspiciunii de contaminare, am constatat că animalul prezintă/nu prezintă semne clinice de turbare.

Animalul se mentine în continuare/a fost scos de sub observatie.

Animalul a murit (a fost ucis) în ziua de............................................, fără/prezentând semne clinice de rabie, si s-au prelevat probe pentru examenul de laborator, care au fost expediate la............................................. .

 

Medic veterinar,

.......................................

L.S.

(semnătura, parafa si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ..............................

Circumscriptia Sanitar-Veterinară Zonală ...............

 

ACT SANITAR VETERINAR

de stingere a epizootiei

Nr. .................. din .................

 

1. Denumirea bolii ................................................................................................................................................................

2. Speciile de animale afectate ............................................................................................................................................

3. Data aparitiei bolii .............................................................................................................................................................

4. Localitatea ......................................................................, judetul .....................................................................................

5. Situatia centralizată la sfârsitul evolutiei bolii ...............................................................................................................

6. Nr. curti, unităti sau locuri contaminate .........................................................................................................................

7. Nr. animale îmbolnăvite ...................................................................................................................................................

8. Nr. animale vindecate .......................................................................................................................................................

9. Nr. animale ucise ..................................................................................................................................................................

10. Nr. animale moarte ............................................................................................................................................................

11. Constatări privind:

a) absenta bolii în teritoriu .....................................................................................................................................................

b) perioada de la ultimul caz de boală ..................................................................................................................................

c) rezultatele examenelor de laborator .................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

d) realizarea măsurilor stabilite .............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

12. Data ridicării măsurilor si restrictiile sanitare veterinare ............................................................................................

 

Medic veterinar oficial,

....................................

(semnătura si parafa)

L.S.

Primar,

........................................

 

L.S.