MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 591         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

798. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Minai Viteazu, Turda, Săndulesti, fureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăiiteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

799. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren de 15.394,25 m2, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, sectiunea 4 Drajna-Fetesti si sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă”

 

800. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogării si bd. Ion lonescu de la Brad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al presedintelui Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România privind Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

308. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”

 

470. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 2008-2009

 

471. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenie folosit la conservare în anul 2008

 

2.246. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

13. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj- Bors”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, cu suma globală estimată de 1.135 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 699/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 798.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren de 15.394,25 m2, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilvaîn administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, sectiunea 4 Drajna-Fetesti si sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor si a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 -Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren de 15.394,25 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, sectiunea 4 Drajna-Fetesti si sectiunea 5 Fetesti- Cernavodă”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate după data aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu, secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 799.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren de 15.394,25 m2, aflată în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, sectiunea 4 Drajna-Fetesti si sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care

se transmite si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2  Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 68 Număr cadastral 585

2.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 69 Număr cadastral 586

3.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 70 Număr cadastral 587

4.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 71 Număr cadastral 588

5.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 72 Număr cadastral 589

6.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 73 Număr cadastral 590

7.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 74 Număr cadastral 591

8.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 75 Număr cadastral 592

9.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 2,17 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 76 Număr cadastral 593

10.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 77 Număr cadastral 594

11.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 78 Număr cadastral 595

12.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 79 Număr cadastral 596

13.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 80 Număr cadastral 597

14.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 81 Număr cadastral 598

15.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 82 Număr cadastral 599

16.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 83 Număr cadastral 600


17.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 84 Număr cadastral 601

18.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 85 Număr cadastral 602

19.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 86 Număr cadastral 603

20.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 87 Număr cadastral 604

21.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 2,17 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 88 Număr cadastral 605

22.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 89 Număr cadastral 606

23.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 90 Număr cadastral 607

24.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 91 Număr cadastral 608

25.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 92 Număr cadastral 609

26.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 93 Număr cadastral 610

27.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 94 Număr cadastral 611


28.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 95 Număr cadastral 612

29.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 96 Număr cadastral 613

30.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 97 Număr cadastral 614

31.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 98 Număr cadastral 615

32.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 99 Număr cadastral 616

33.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 2,17 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 100 Număr cadastral 617

34.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 2,48 m2 Tarla 103 Parcelă A 405/1 Lot 101 Număr cadastral 618

35.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 4,34 m2 Tarla 112 Parcelă A 469 Lot 55

Lot 56 Număr cadastral 571 Număr cadastral 572

36.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 6,76 m2 Tarla 112 Parcelă A 469 Lot 51 A Număr cadastral 530

37.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 4,41 m2 Tarla 112 Parcelă A 469 Lot 49 A Număr cadastral 533

38.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 3.448,30 m2 Tarla 112 Parcelă A 469 Lot 49

Număr cadastral 404


39.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 2.967,58 m2 Tarla 112 Parcelă A 469 Lot 51

Număr cadastral 406

40.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 4,34 m2 Tarla 113 Parcelă A 471 Lot 57 Lot 58 Număr cadastral 573 Număr cadastral 574

41.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 26,17 m2 Tarla 113 Parcelă A 471 Lot 52 A Număr cadastral 532

42.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 22,85 m2 Tarla 113 Parcelă A 471 Lot 50 A Număr cadastral 531

43.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 5.265,01 m2 Tarla 113 Parcelă A 471 Lot 50

Număr cadastral 405

44.

Comuna Perisoru, judetul Călărasi, extravilan, categoria de folosintă A

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 3.605,50 m2 Tarla 113 Parcelă A 471 Lot 52

Număr cadastral 407

SUPRAFATĂ TOTALĂ: 15.394,25 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogării si bd. Ion lonescu de la Brad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogării si bd. Ion lonescu de la Brad, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 7.105 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008 cu destinatia cheltuieli aferente obiectivelor de investitii cu finantare de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 800.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogării si bd. Ion lonescu de la Brad

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-

economice

Suprafata rezultată din acte

(m2)

Suprafata necesară de expropriat

(m2)

Suprafata constructiilor

(m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

175/2

240,00

1,00

0

S.C. Iridex Group Import Export

2.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

21943/1

3.973,00

33,00

0

S.C. Băneasa Center

3.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

11966/2/1

6.249,00

547,00

0

Didu Marian, Anghel, Carmen Liliana, S.C. Selgros Cash&Carry - S.R.L.

4.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

17193/1

1.215,39

65,00

0

Giugiumică Liviu, Popa Diana-Antoaneta

5.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

5019/4/1

175,00

7,00

0

Alexandrescu Felicia Constanta, Filipescu Corina, Filipescu Mircea Nicu

6.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

2693/1

4.184,41

377,00

0

S.C.Compania de Cercetări Aplicative si Investitii - S.A.

7.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

5539/1/2/1/1

2.129,70

19,00

0

Banca Transilvania - S.A.

8.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

14274/3

2.375,00

10,00

0

S.C. Immoeast Băneasa Airport

9.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

14274/4

2.375,00

2,00

0

S.C. Immoeast Băneasa Airport

10.

Municipiul Bucuresti

Bucuresti

24771/1

30.000,00

39,00

0

Ichim loan, Pascu Petru Adrian, Dahabreh Raed, Dumitru Constantin, Vasile Stelic, Stoiu Georgeta, Drăgoi Anghelina

Total suprafată expropriată m2: 1.100,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

 

ORDIN

privind Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

În temeiul art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile ce decurg din aplicarea normelor prevăzute la art. 1 vor fi efectuate în limita veniturilor obtinute din derularea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, din donatii si sponsorizări, din fondurile alocate de la bugetul de stat, precum si din alte surse prevăzute de lege.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România,

Marius Oprea

 

Bucuresti, 14 iulie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXA

 

NORME DE CHELTUIELI

pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

Pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli:

 

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru actiuni care se realizează în tară

 

SECTIUNEA 1

Cheltuieli privind alocatia de masă

 

Art. 1. - Participantii la actiunile interne beneficiază de o alocatie zilnică de masă în cuantum de până la 60 lei/persoană.

Art. 2.- Participantii la actiunile internationale organizate în tară (congrese, conferinte, schimburi bilaterale si multilaterale, întâlniri oficiale pe probleme legate de investigarea crimelor comunismului si alte actiuni similare) beneficiază de o alocatie zilnică de masă, stabilită în functie de organizatorul actiunii, astfel:

- până la 40 lei - la actiunile organizate de organizatii neguvernamentale care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;

- până la 60 lei - la actiunile organizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

Art. 3. -Alocatia de masă se acordă pe toată durata actiunii, stabilită prin programul de desfăsurare a acesteia.

Art. 4. - Cuantumul concret al alocatiei de masă se stabileste de către presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 5. - La actiunile internationale desfăsurate în tară se pot organiza mese oficiale oferite de presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli privind cazarea

 

Art. 6. - Cazarea participantilor la actiunile interne se asigură în moteluri, pensiuni agroturistice, campinguri si în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispozitiilor legale.


Art. 7. - Cazarea participantilor la actiunile internationale organizate în tară se poate asigura în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispozitiilor legale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cheltuieli privind transportul

 

Art. 8. -Transportul participantilor la actiuni se efectuează astfel:

a) pe calea ferată, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale, fără a putea depăsi drepturile de această natură, care se pot acorda salariatilor institutiilor publice;

b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace, sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor actiunii ori închiriate, potrivit dispozitiilor legale;

c) cu autoturisme proprietate personală, în situatia în care se justifică acest lucru, cu aprobarea prealabilă a presedintelui Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale pentru salariatii institutiilor publice;

d) cu avionul si pe căile de navigatie fluvială, în situatia în care acesta se justifică, cu aprobarea prealabilă a presedintelui Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România;

e) cu taxiul, cu aprobarea prealabilă a presedintelui Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

 

SECTIUNEA a 4-a

Alte cheltuieli la actiunile care se desfăsoară în tară

 

Art. 9. - Pentru desfăsurarea corespunzătoare a programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, cu respectarea dispozitiilor legale, se mai pot efectua:

a) cheltuieli privind închirierea de bunuri si servicii (săli, spatii-sedii, instalatii, aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc);

b) cheltuieli pentru achizitii publice de servicii, lucrări si produse;

c) cheltuieli pentru achizitii de materiale consumabile;

d) cheltuieli privind posta, telecomunicatiile, internetul;

e) cheltuieli pentru studii: documentare, cercetare stiintifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licente soft, traduceri oficiale;

f) cheltuieli pentru activităti social-culturale;

g) cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscriptionări si altele asemenea;

h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane;

i) cheltuieli pentru tratatii (cafea, apă minerală, băuturi răcoritoare etc), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare;

j) cheltuieli pentru procurarea de cărti, publicatii si materiale pe suport magnetic;

k) cheltuieli pentru promovarea activitătilor desfăsurate;

I) cheltuieli pentru organizarea de conferinte de presă, respectiv pentru tratatii, în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.

Art. 10. - Pentru realizarea actiunilor destinate investigării crimelor comunismului, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispozitiile legale.

 

CAPITOLUL II

Cheltuieli pentru actiuni ce se desfăsoară în străinătate

 

Art. 11. - Pentru participantii la actiunile organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale referitoare la drepturile si la obligatiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum si cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viză, asigurări obligatorii si alte taxe legale.

Art. 12. - Cheltuielile pentru contributii si cotizatii la organisme internationale cu obiect de activitate relevant în contextul activitătilor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în conditiile legii.

 

CAPITOLULUI

Alte cheltuieli

 

Art. 13. - Pentru rezultate deosebite, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România poate acorda organizatiilor neguvernamentale, membrilor acestora, precum si altor persoane premii în obiecte sau bani, în valoare de până la 3 câstiguri salariale medii brute pe economie, în conditiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câstigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectivă.

Art. 14. - Pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România se pot face dotări din bugetul alocat, în conditiile legii.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare;

- Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările si completările ulterioare;


- Regulamentul Comisiei CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006,

în temeiul art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Gheorghe Clement

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 308.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

„Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”

 

I. Prevederi generale

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”.

Art. 2. - (1) Sub incidenta prezentei scheme de ajutor de minimis intră măsura de stimulare a ocupării fortei de muncă prevăzută la art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, constând în subventionarea cheltuielilor cu forta de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale, în conditiile în care această măsură de stimulare se acordă angajatorilor, inclusiv societătilor comerciale si regiilor autonome de interes local sau judetean.

(2) Sub incidenta prezentei scheme de ajutor de minimis nu intră măsura de stimulare a ocupării fortei de muncă prevăzută la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, constând în subventionarea cheltuielilor cu forta de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale, în conditiile în care această măsură de stimulare se acordă autoritătilor administratiei publice locale în calitate de angajatori.

Art. 3. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.

(2) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 4. - Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. Scopul schemei

Art. 5. - Scopul schemei este de a stimula ocuparea temporară a persoanelor din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizatie de somaj.

III. Baza legală

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 7. - Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate beneficiarilor prevăzuti la pct. VI, care activează în toate sectoarele economiei, cu exceptia:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piată de întreprinderile în cauză;


- atunci când acordarea ajutorului este conditionată de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitătile exportate, ajutoarelor destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;

g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) ajutoarelor acordate întreprinderilor considerate în dificultate, în conformitate cu prevederile Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societătilor comerciale aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

V. Definitii

Art. 8. -în sensul prezentei scheme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) angajator - persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul în România ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează fortă de muncă în conditiile legii. În sensul prezentei scheme, autoritătile admnistratiei publice locale nu sunt considerate angajatori;

b) autorităti ale administratiei publice locale - autoritătile administratiei publice locale astfel cum sunt reglementate prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv: consiliile locale, comunale, orăsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, ca autorităti publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executivă, precum si presedintele consiliului judetean;

c) societăti comerciale si regii autonome de interes local sau judetean - societăti comerciale si regii autonome înfiintate sau reorganizate prin hotărâri ale autoritătilor deliberative, definite în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescăresti;

e) transformarea produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol, în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

f) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori si a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti.

VI. Beneficiari ai ajutorului de minimis:

Art. 9. - Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt angajatorii, inclusiv societătile comerciale si regiile autonome de interes local sau judetean care au calitatea de angajatori, care derulează activităti/lucrări pentru dezvoltarea comunitătilor locale si încadrează în muncă cu contract individual de muncă pe durată determinată de cel mult 12 luni someri înregistrati în evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a muncipiului Bucuresti, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizatie de somaj, cu exceptia autoritătilor administratiei publice locale.

VII. Conditii de eligibilitate pentru solicitantii ajutorului de minimis

Art. 10. - Pot beneficia de măsura de sprijin care intră sub incidenta prezentei scheme reprezentând ajutor de minimis beneficiarii prevăzuti la art. 9 care îndeplinesc următoarele conditii:

a) solicitantul nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali si în anul fiscal în curs de ajutor de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicită în baza prezentei scheme, să depăsească 200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat unui astfel de operator economic pe o perioadă de 3 ani fiscali este de 100.000 de euro. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;

b) solicitantul nu se află în situatie de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitătile suspendate sau restrictii asupra acestora, activitătile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află în alte situatii similare reglementate de lege;

c) solicitantul nu se află în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societătilor comerciale aflate în dificultate;

d) solicitantul nu are ca domeniu principal de activitate unul dintre sectoarele excluse, mentionate la art. 7;

e) ajutorul nu constituie un ajutor exclus, din categoria celor prevăzute la art. 7;

f) solicitantul nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă impotriva sa, aceasta a fost deja executată, ajutorul, inclusiv dobânzile de recuperare aferente, fiind integral recuperate;

g) solicitantul prestează lucrări/activităti pentru dezvoltarea comunitătii locale. În situatia angajatorilor, cu exceptia unitătilor înfiintate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, activitătile care au ca scop dezvoltarea comunitătilor locale sunt desfăsurate în baza contractelor încheiate cu autoritătile administratiei publice locale, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice;

h) solicitantul nu a beneficiat si nu va beneficia pe perioada de acordare a măsurii de sprijin de ajutoare de stat care se acordă în legătură cu aceleasi cheltuieli cu forta de muncă, efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale;

i) solicitantul îndeplineste si alte conditii reglementate prin Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 11. - (1) Verificarea conditiilor prevăzute la art. 10 se realizează de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, înainte de acordarea măsurii de sprijin reprezentând ajutor de minimis.

(2) în situatia în care conditiile prevăzute la art. 10 nu sunt îndeplinite, măsura de sprijin reprezentând ajutor de minimis nu se acordă.

VIII. Rezultate asteptate

Art. 12. -în perioada de aplicare a schemei se estimează că vor fi acordate subventii în vederea ocupării unui număr estimativ de 63.000 de persoane din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizatie de somaj.

IX. Durata de aplicare a schemei

Art. 13. - Durata schemei este de 2 ani, respectiv 2008- 2009. Pentru măsurile de sprijin contractate în această perioadă se pot face plăti, în conditiile dispozitiilor legale, si după expirarea perioadei.

X. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 14. - (1) Modalitatea de acordare a măsurii de sprijin care intră sub incidenta prezentei scheme si reprezintă ajutor de minimis constă în subventionarea din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale a cheltuielilor cu forta de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme si la caracterul de minimis al acestuia, astfel cum prevede art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

(3) Pentru a beneficia de măsura de sprijin reprezentând ajutor de minimis, beneficiarul, prin reprezentantul legal, are obligatia de a da o declaratie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul fiscal curent si ajutoarele de minimis primite în ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor publice locale, fie din surse comunitare. În situatia în care beneficiarul a primit în ultimii 3 ani fiscali ajutoare de minimis, pentru fiecare ajutor primit se vor preciza cel putin următoarele: data acordării ajutorului (ziua/luna/anul), forma ajutorului, actul normativ în baza căruia ajutorul s-a acordat si cuantumul ajutorului acordat.

(4) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor acorda măsura de sprijin care intră sub incidenta prezentei scheme reprezentând ajutor de minimis numai după ce verifică, pe baza declaratiei pe propria răspundere a beneficiarului, dată prin reprezentantul legal, faptul că valoarea totală a alocării financiare care se acordă beneficiarului, împreună cu suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste pragul de 200.000 euro, respectiv pragul de 100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor.

(5) Echivalentul în euro al ajutorului de stat, potrivit art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, cu modificările si completările ulterioare, este stabilit în functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Natională a României la data acordării.

(6) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, unui operator economic solicitant al măsurii de sprijin, cumulată cu valoarea totală a alocării financiare care se acordă acestuia în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste pragul de 200.000 euro, respectiv pragul de 100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste acest plafon.

(7) Acordarea măsurii de sprijin reprezentând ajutor de minimis este conditionată de verificarea de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza declaratiilor pe propria răspundere ale beneficiarului, date prin reprezentantul legal, a următoarelor situatii:

a) solicitantul nu se află în situatie de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitătile suspendate sau restrictii asupra acestora, activitătile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află în alte situatii similare reglementate de lege;

b) solicitantul nu se află în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societătilor comerciale aflate în dificultate;

c) solicitantul nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă împotriva sa, aceasta a fost deja executată, ajutorul, inclusiv dobânzile de recuperare aferente, fiind integral recuperate;

d) solicitantul nu a beneficiat si nu va beneficia pe perioada de acordare a măsurii de sprijin de ajutoare de stat care se acordă în legătură cu aceleasi cheltuieli cu forta de muncă, efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale.

Art. 15. - (1) Pentru acordarea măsurii de sprijin reprezentând ajutor de minimis, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti vor încheia, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, conventii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor, pentru executarea de activităti în scopul dezvoltării comunitătilor locale, cărora li s-au atribuit contracte, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.

(2) În situatia în care activitătile care au ca scop dezvoltarea comunitătilor locale sunt prestate de unitătile înfiintate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, în temeiul raportului de subordonare fată de acestea, fără încheierea unui contract de prestări de servicii, conventiile prevăzute la alin. (1) se vor încheia cu aceste unităti, care au calitatea de angajatori si, totodată, de beneficiari ai subventiilor.

Art. 16. - (1) Angajatorii sunt obligati să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

(2) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor si, după caz, contractul de achizitie publică, în copie, se anexează la conventia prevăzută la art. 15 alin. (1).


(3) In situatia în care în rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiată conventia prevăzută la art. 15 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în conditiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul somerilor înregistrati în evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, cu conditia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă si data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.

(4) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în conditiile alin. (3), în copie, se anexează la actul aditional încheiat la conventia prevăzută la art. 15 alin. (1).

Art. 17. - (1) Subventiile se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana încadrată cu contract individual de muncă din rândul somerilor si proportional cu timpul efectiv lucrat.

(2) Cuantumul lunar maxim al subventiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul somerilor este cel prevăzut la art. 79 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Măsura de sprijin care intră sub incidenta prezentei scheme si reprezintă ajutor de minimis se acordă cu respectarea prevederilor prezentei scheme, precum si a dispozitiilor si conditiilor prevăzute de:

a) Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

XI. Bugetul schemei

Art. 19. - Bugetul estimat prevăzut a fi alocat schemei este de 169.830 lei, fonduri alocate din bugetul asigurărilor pentru somaj, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 2 ani, defalcat astfel:

- anul 2008 - 61.545 lei;

- anul 2009 -108.285 lei.

XII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor

Art. 20. - Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, la adresa http://www. anofm. ro

Art. 21. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 22. - Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti implicate în acordarea ajutorului de minimis si beneficiarii de alocări financiare acordate potrivit schemei păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată

În baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate datele, informatiile si documentele necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia natională si legislatia comunitară aplicabilă în situatia acordării acestui ajutor.

Art. 23. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti implicate în acordarea ajutorului de minimis au obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia natională sau comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia:

a) de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national;

b) de a transmite Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în formatul si periodicitatea solicitate, toate datele si informatiile cu privire ia alocările financiare acordate potrivit acestei scheme, precum si toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor si informărilor necesare îndeplinirii obligatiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti nu detin date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acestea vor transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti si corectiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează în termenul prevăzut de art. 5 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, respectiv până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare, astfel cum dispune art. 6 din acelasi regulament.

(6) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Pe baza unei cereri scrise, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 25. - Beneficiarii de alocări financiare acordate potrivit schemei au obligatia de a pune la dispozitia agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti si Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul solicitat de către acestea, toate datele, informatiile si documentele solicitate, inclusiv cele necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare a ajutoarelor.


 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 2008-2009

 

În baza Referatului de aprobare nr. 117.319/2008 al Directiei generale implementare politici agricole, având în vedere:

- art. 1-3 din Regulamentul (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună de piată în sectorul inului si cânepei pentru fibră, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 1-19 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre (versiune codificată);

- Regulamentul (CE) nr. 247/2008 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

- art. 2 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente;

- art. 41 din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si României la Uniunea Europeană si Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

- Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 2008-2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul necesar aplicării directe a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.673/2000 privind organizarea comună de piată în sectorul inului si cânepei pentru fibră, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 193 din 29 iulie 2000, si a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 507/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre (versiune codificată), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 149 din 7 iunie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 2008-2009

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. -Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare Agentia, gestionează schema de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 1 iulie 2008-30 iunie 2009, după cum urmează:

a) primeste, verifică si centralizează Cererea de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) transmite la Directia generală de implementare politici agricole, denumită în continuare DGIPA, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, situatia suprafetelor cultivate cu in si cânepă eligibile, stabilite


în urma efectuării controlului încrucisat cu cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008;

c) primeste, verifică si centralizează Declaratia de productie de fibre din recolta anului 2008, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; în cazul constatării neîndeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizării, se comunică la DGIPAdin cadrul MADR;

d) efectuează plătile anticipate si finale prevăzute de legislatia în vigoare;

e) aplică sanctiunile prevăzute la art. 14 alin. 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 la cererile înregistrate de acordare a ajutorului comunitar.

 

CAPITOLUL II

Produsele eligibile, cantitătile nationale garantate si beneficiarii ajutorului

 

Art. 2. - Se acordă ajutor comunitar pentru obtinerea de:

a) fibre lungi de in, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, în valoare de 160 euro/tonă;

b) fibre scurte de in, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, cu un procent de impurităti si puzderie de maximum 15%, în valoare de 90 euro/tonă;

c) fibre de cânepă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, cu un procent de impurităti si puzderie de maximum 25%, în valoare de 90 euro/tonă, care provin din procesarea primară a tulpinilor obtinute din soiurile cuprinse în anexa nr. II la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004, cu modificările si completările ulterioare, care au continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,2%.

Art. 3. - Cantitătile nationale garantate pentru acordarea ajutorului pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre cu sprijin comunitar, în anul de piată 1 iulie 2008-30 iunie 2009, sunt de 42 tone fibre lungi de in si 921 tone fibre scurte de in si fibre de cânepă.

Art. 4. - Beneficiarii ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 1 iulie 2008-30 iunie 2009 sunt:

a) procesatorii primari autorizati în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.044/2003 privind autorizarea unitătilor de procesare primară a tulpinilor de in si cânepă pentru fibră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 16 decembrie 2003;

b) procesatorii primari de in si cânepă pentru fibre autorizati de către autoritătile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, care au încheiat contracte cu producători de in si cânepă pentru fibre cultivate pe teritoriul României;

c) agricultorii care au cultivat in si cânepă pentru fibre în România, care păstrează proprietatea asupra tulpinilor transformate prin contract de către o întreprindere autorizată si dovedesc că au comercializat pe piată fibrele obtinute.

Art. 5. - (1) Pentru obtinerea ajutorului comunitar, beneficiarii prevăzuti la art. 4 trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii agricoli care cultivă in si/sau cânepă ori angajamente de procesare pentru recolta anului 2008;

b) procesatorii înregistrati în anul 2008 să depună Cererea de înregistrare ca procesator primar de in si/sau cânepă pentru fibră la Agentie - sediul central, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până la data de 10 septembrie 2008, însotită de următoarele:

(i) copie a autorizatiei de procesare primară a inului si/sau cânepei de fibră; (ii) copie a certificatului de înmatriculare la registrul comertului; (iii) împuternicire si copie a CI/BI a/al persoanei delegate; (iv) copie a statutului societătii privind domeniile de activitate.

(2) Cererea de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre se depune la Agentie - sediul central, până la data de 20 septembrie 2008, însotită de următoarele documente:

a) lista privind suprafetele contractate;

b) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare;

c) angajamentele de procesare, în cazul în care procesatorii primari procesează productia proprie de tulpini de in si/sau cânepă pentru fibre;

d) copie a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată, în cazul în care procesatorii primari procesează productia proprie de tulpini de in si/sau cânepă pentru fibre;

e) document de identitate bancară.

(3) Declaratia de productie de fibre din recolta anului 2008, ca parte integrantă a Cererii de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre, se depune la Agentie - sediul central, în termenele prevăzute prin Regulamentul (CE) nr. 507/2008, pentru următoarele perioade:

a) prima declaratie, pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008;

b) a doua declaratie, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2009;

c) a treia declaratie, pentru perioada 1 mai-31 august 2009;

d) a patra declaratie, pentru perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2009;

e) a cincea declaratie, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2010.

 

CAPITOLULUI

Contracte si declaratii de transformare

 

Art. 6. - Contractele de vânzare-cumpărare încheiate între producătorii de tulpini de in si/sau cânepă pentru fibră si procesatorii primari autorizati trebuie să cuprindă codul unic de înregistrare al fermierului si numărul de înregistrare al cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008.

Art. 7. - (1) Contractele de transfer încheiate între procesatorii autorizati pentru procesarea primară a tulpinilor de in si/sau cânepă pentru fibră vor cuprinde codurile unice de înregistrare ale acestora la Agentie.

(2) Copiile contractelor de transfer încheiate până la data de 31 decembrie 2008 vorfi depuse atât la MADR, cât si la Agentie - sediul central, până la data de 15 ianuarie 2009.


Art. 8. - (1) Transferul contractelor de vânzare-cumpărare după data de 1 ianuarie 2009 se face în urma autorizării de către DGIPAdin cadrul MADR.

(2) Copiile contractelor de transfer încheiate după data de 31 decembrie 2008 se transmit la Agentie - sediul central.

Art. 9. - (1) Declaratiile de transformare trebuie să cuprindă codul unic de înregistrare al fermierului si numărul de înregistrare al cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008, atribuite de Agentie - centrele judetene.

(2)Termenul-limită de depunere la Agentie a copiilor de pe angajamentele de procesare este 20 septembrie 2008.

 

CAPITOLUL IV

Calitatea fibrelor scurte de in si a fibrelor de cânepă

 

Art. 10. - (1) Procesatorii sunt obligati să determine nivelul de impurităti si puzderie pentru fiecare lot de fibre produs.

(2) Esantioanele reprezentative si buletinele de analiză vor fi păstrate în vederea controalelor oficiale efectuate de reprezentantii Agentiei si de reprezentantii Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL V

Plăti anticipate, plăti finale, garantii

 

Art. 11. - (1) Agentia efectuează plata finală a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre înainte de 15 octombrie 2010.

(2) Procesatorii care au depus cereri pentru acordarea ajutorului pentru procesarea primară a inului si/sau cânepei pentru fibre pot solicita plata în avans, până la 80% din suma cuvenită, cu conditia depunerii unei garantii.

(3) Cuantumul garantiei depuse este de 35% din cuantumul ajutorului estimat, calculat pe baza cantitătii de fibre procesate în perioada pentru care se solicita avansul, cu exceptia garantiilor relevante în cazul fibrelor scurte de in curătate în baza unui contract.

(4) în cazul fibrelor scurte de in pentru care se apelează la curătare în baza unui contract, nivelul garantiei este de 110% din cuantumul ajutorului estimat, calculat pe baza cantitătii de fibre repartizate.

(5) Garantia se depune/se constituie până la data de 31 ianuarie 2009, în momentul depunerii primei declaratii de productie.

(6) Garantia poate fi depusă în contul Agentiei sau constituită sub formă de scrisoare de garantie bancară.

(7) Eliberarea garantiei se face, la solicitarea procesatorului, în maximum 10 zile lucrătoare de la plata finală a ajutorului.

Art. 12. - (1) Cuantumul ajutorului se calculează în lei, luându-se în considerare rata de schimb din ultima zi a fiecărei perioade de comunicare a cantitătilor de fibre obtinute, prevăzute la art. 5 alin. (3), fixată de Banca Centrală Europeană, denumită în continuare BCE.

(2) Procesatorii pot solicita plata în avans a ajutorului pentru procesare, până la 80% din suma în lei, la o rată de schimb la data-limită de prezentare a cererii, fixată de BCE.

 

CAPITOLUL VI

Transferul cantitătilor de fibre operatorilor economici autorizati în alte state membre, care procesează in si/sau cânepă din România

 

Art. 13. - (1) Procesatorii primari autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene, care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu fermieri români care solicită ajutor comunitar pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să se înregistreze ca procesatori primari de in sau cânepă pentru fibre, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1);

b) Agentia verifică la autoritatea competentă a statului membru care a autorizat procesatorul primar de in si cânepă pentru fibre dacă acesta nu a fost sanctionat conform prevederilor art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008;

c) să transmită la Agentie - sediul central - Cererea de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre, împreună cu copiile contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu fermieri români, traduse în limba română si legalizate, si documentul de identitate bancară;

d) să transmită la Agentie - sediul central - declaratiile de productie, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3).

(2) Termenul-limită de depunere a documentatiei prevăzute la alin. (1) este 20 septembrie 2008.

(3) Agentia stabileste suprafetele eligibile în urma efectuării controlului încrucisat cu cererile pentru plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008, depuse de fermierii contractanti, si transmite informatiile la DGIPAdin cadrul MADR.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Depunerea Cererii de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre după data de 20 septembrie 2008 se penalizează cu 1% din cuantumul ajutorului, pentru fiecare zi lucrătoare, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008.

(2) Depunerea Cererii de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre după 25 de zile de la data de 20 septembrie 2008 se respinge.

(3) Depunerea declaratiilor de productie de fibre din recolta anului 2008 după o lună de la termenele-limită prevăzute la art. 5 alin. (3) se penalizează cu 1% din cuantumul ajutorului calculat pentru perioada declarată, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008.

(4) Depunerea declaratiilor de productie de fibre din recolta anului 2008 după 25 de zile de la data-limită de depunere la Agentie, prevăzută la alin. (3), determină pierderea dreptului de ajutor pentru perioada declarată.

(5) Contestatiile privind deciziile Agentiei pot fi depuse la sediul central al Agentiei, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Art. 15. -Agentia pune la dispozitia beneficiarilor ajutorului formularele privind ajutorul pentru procesarea primară a inului si/sau cânepei pentru fibre, precum si Ghidul beneficiarului.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2

 

Nr.APIA:.............

Data înregistrării: .......................

 

Cod unic APIA:

 

CERERE

de acordare a ajutorului pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre

- model –

 

Recolta anului 2008

 

 

1.  Nr. autorizatie: /.../.../.../.../.../.../.../.../.../ data eliberării: /.../.../   /.../.../   /.../.../.../.../

2.  Numele unitătii de procesare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Forma juridică de orgnizare:

3.1. SA

 

3.2 SRL

 

 

3.3. Unic asociat 

 

            

 

 

3.4 Alta (precizati care):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adresa unitătii de procesare:

Localitate :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

Judet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cod postal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. COD IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Denumirea băncii la care a fost deschis contul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Adresa pentru corespondentă:

 

Localitatea: |_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|

Strada: |_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|

Numărul: |_||_|_||_|_|| 

Judetul |_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|

Telefon |_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_| Fax |_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_| Codul postal |_||_|_||_|_||_|_|

 

12. Solicit ajutorul pentru fibrele care vor fi produse înainte de 1 mai 2010 din materiile prime care au făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare sau al unui angajament de procesare a recoltei anului 2008.

 

12. Solicit ajutorul pentru fibrele care vor fi produse înainte de 1 mai 2010 din materiile prime care au făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare sau al unui angajament de procesare a recoltei anului 2008.


 

13. Fibrele pentru care se solicită ajutorul fac parte din următoarele categorii: Fibre lungi de in textil

Fibre scurte de in textil Fibre de cânepă

 

14. Cererea de ajutor se referă la productia de fibre prelucrate de pe suprafata totală de.....................ha,

din care:

.......................ha in;

.......................ha cânepă.

15. Estimez o productie de tulpini de.................... t,

din care:           tulpini de in...................................t;

tulpini de cânepă...........................t,

si o productie de fibre de ......................................t.

din care:

fibre lungi de in............................ t;

fibre scurte de in.......................... t;

fibre de cânepă............................ t.

 

16. Solicit acordarea de plăti anticipate si mă angajez să depun garantiile solicitate până la data de 31 ianuarie 2009, în conformitate cu legislatia comunitară

 

da                              nu

 

17. Anexez următoarele documente:

a) lista privind suprafetele contractate;

b) copii de pe contractele de vânzare-cumpărare;

c) angajamentele de procesare (în cazul în care procesatorii primari procesează productia proprie de tulpini de in sau cânepă pentru fibre);

d) copie de pe cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată (în cazul în care procesatorii primari procesează productia proprie de tulpini de in sau cânepă pentru fibre);

e) documentul de identitate bancară.

 

ATENTIE:

Cererea trebuie depusă până la data de 20 septembrie 2008 la APIA- Directia măsuri de piată - interventii - Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

Depunerea cererii după data de 20 septembrie 2008 va determina acordarea de penalităti pentru întârziere în cuantum de 1% pe zi.

Depunerea cu o întârziere mai mare de 25 de zile va determina respingerea cererii si neacordarea ajutorului pentru recolta anului 2008.

 

ANGAJAMENTE SI DECLARATII:

Mă angajez să stabilesc toate cantitătile de fibre lungi de in, fibre scurte de in si fibre de cânepă produse de unitatea de procesare si să completez toate declaratiile de productie de fibre din recolta anului 2008.

Am fost informat că declaratiile privind productia fac parte integrantă din cererea de acordare a ajutorului si cunosc termenele la care trebuie depuse, precum si penalitătile acordate în caz de întârziere.

Mă angajez să transmit copiile după contractele de transfer a tulpinilor până la data de 10 ianuarie 2009, precum si copiile contractelor de curătare a fibrelor scurte de in până la data de 31 ianuarie 2009.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate

18. Data completării:/.../.../ /.../.../ /.../.../.../.../

19. Numele si prenumele persoanei autorizate:

/.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../

/.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../

20. Functia:/.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../

 

 

21. Semnătura si stampila reprezentantului operatorului economic

 

 

 

 

notă: Faceti o copie pentru arhiva dumneavoastră.

 


ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2

 

Nr.APIA:.............

Data înregistrării: .......................

 

Cod unic APIA:

 

DECLARATIE

de productie de fibre din recolta anului 2008

 

1. Produsul: Fibre lungi de in

Fibre scurte de in Fibre de cânepă

2. Tara din care au fost recoltate inul si/sau cânepa:

• România

• Uniunea Europeană

• În afara Uniunii Europene

În cazul în care inul si cânepa provin din tări diferite, vă rugăm să completati câte o declaratie pentru fiecare tară.

 

3. Nr. cerere de ajutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Numele procesatorului primar autorizat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Adresa:

Localitatea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

 

 

 

 

Judet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod postal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Telefon:

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Perioadele de activitate (Bifati caseta corespunzătoare.)

 

 

 

 

 

Perioada 1 1.07-31.12.2008

Perioada 2 1.01-30.04.2009

Perioada 3 1.05-31.08.2009

Perioada 4 1.09-31.12.2009

Perioada 5 1.01-30.04.2010

Declaratia trebuie depusă până la sfârsitul lunii care urmează

perioadei pentru care se completează.

întârzierile vor determina penalizări sau pierderea ajutorului.

 

8. Această declaratie corespunde activitătilor privind toate produsele pe care le-am obtinut din recolta anului 2008 si mă angajez să nu mai transmit la Agentie alte declaratii de activitate referitoare la productia anului 2008.

DA Se va bifa caseta numai în cazul depunerii ultimei declaratii de productie.

 

9. Data completării :/.../.../   /.../.../   /.../.../.../.../

 

10. Certific exactitatea informatiilor prezentate în declaratie.

 

11. Numele si prenumele reprezentantului legal :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila operatorului economic

 

 


 

 

12. PARTEAA: Materia primă ( kg)

 

 

Tulpini de in

Tulpini de cânepă

 

Eligibile pentru ajutorul de procesare

Neeligibile pentru ajutorul de procesare

Eligibile pentru ajutorul de procesare

Neeligibile pentru ajutorul de procesare

Stoc initial

 

 

 

 

Intrat sub contract

 

 

 

 

Intrat altfel

 

 

 

 

Coeficient de corectie

 

 

 

 

Iesiri (procesat)

 

 

 

 

Iesiri (altele)

 

 

 

 

Pierderi accidentale

 

 

 

 

Stoc final

 

 

 

 

 

13. PARTEA B: Fibre lungi de in (kg)

 

 

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Stoc initial

 

 

Intrate

 

 

Coeficient de corectie

 

 

Procesat

 

 

Iesiri

 

 

Pierderi accidentale

 

 

Stoc final

 

 

 

14. PARTEA C : Fibre scurte de in (kg)

 

 

Procent impurităti < sau = cu 7,5%

Procent impurităti 7,5 - 15%

Procent impurităti > 15%

 

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Stoc initial

 

 

 

 

 

 

Intrări

 

 

 

 

 

 

Coeficient de corectie

 

 

 

 

 

 

Procesat fără

curătare

suplimentară

 

 

**)

 

 

 

Procesat cu curătare suplimentară

 

 

**)

 

 

 

Iesiri (vânzări)

 

 

 

 

 

 

Cesionări

 

 

 

 

 

 

Pierderi accidentale

 

 

 

 

 

 

Stoc final

 

 

 

 

 

 

 

*) Cifrele trebuie să corespundă cantitătilor eligibile, conform cantitătii nationale garantate. **) Cantitătile trebuie să corespundă celor cuprinse în partea E.

 

15. PARTEA D: Fibre de cânepă (kg)

 

 

Procent impurităti < sau = cu 7,5%

Procent impurităti 7,5 - 15%

Procent impurităti > 15%

 

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Pentru care se solicită ajutor

Pentru care nu se solicită ajutor

Stoc initial

 

 

 

 

 

 

Intrări

 

 

 

 

 

 

Coeficient de corectie

 

 

 

 

 

 

Procesat

 

 

**)

 

 

 

Iesiri

 

 

 

 

 

 

Pierderi accidentale

 

 

 

 

 

 

Stoc final

 

 

 

 

 

 

 

*) Greutătile trebuie să corespundă cu declaratiile înscrise în partea E.

 


16. PARTEA E : Cantitătile de fibre scurte produse pentru care se solicită ajutor (kg)

 

 

Procentul de impurităti (I)

%

Fibre scurte de in

Fibre de cânepă

Fără curătare secundară

Obtinute după curătarea secundară

 

7,5 < I </ = 8

 

 

 

8 < I </ = 8,5

 

 

 

8,5 < I < / = 9

 

 

 

9 < I </ = 9,5

 

 

 

9,5 < I </=10

 

 

 

10< I </ = 10,5

 

 

 

10,5< I </ = 11

 

 

 

11 < I </ = 11,5

 

 

 

11,5<l </=12

 

 

 

12< I </ = 12,5

 

 

 

12,5< I </ = 13

 

 

 

13< I </ = 13,5

 

 

 

13,5< I </ = 14

 

 

 

14< I </ = 14,5

 

 

 

14,5< I </ = 15

 

 

 

15< I </ = 15,5

 

 

 

15,5< I </ = 16

 

 

 

16< I </ = 16,5

 

 

 

16,5< I </ = 17

 

 

 

17< I </ = 17,5

 

 

 

17,5< I </ = 18

 

 

 

18< I </ = 18,5

 

 

 

18,5< I </ = 19

 

 

 

19 < I < / = 19,5

 

 

 

19,5< I </ = 20

 

 

 

20 < I < / = 20,5

 

 

 

20,5< I </ = 21

 

 

 

21 < I </ = 21,5

 

 

 

21,5 < I < / = 22

 

 

 

22 < I < / = 22,5

 

 

 

22,5 < I < / = 23

 

 

 

23 < I < / = 23,5

 

 

 

23,5 < I < / = 24

 

 

 

24 < I < / = 24,5

 

 

 

24,5 < I < / = 25

 

 

 

TOTAL*):

 

 

 

 

*) Totalurile trebuie să fie egale cu cantitătile înscrise în casetele marcate cu „**)” din tabelele cuprinse în părtile C si D, corespunzătoare fibrelor de in scurte sau fibrelor de cânepă.

 

17. PARTEA F: Informatii privind vânzările si preturile

 

Nr crt.

Data

Cumpărătorul

Numărul facturii

Greutatea (kg)

Tipul fibrelor

Pretul (lei)