MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2008

 

SUMAR

 

DECIZII

 

5. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

9. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

DECRETE

 

836. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

837. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

838. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

839. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

840. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

883. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor.

 

900. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite

 

919. - Hotărâre privind aprobarea stemei judetului Bacău

 

920. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Stei, judetul Bihor

 

921. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Polovragi, judetul Gorj

 

925. - Hotărâre pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a contributiei la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnică al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului ROM/9/028 „Asistenta tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”

 

926. - Hotărâre privind confectionarea si punerea în circulatie a colantului uniform de viză

 

927. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

928. - Hotărâre privind preluarea unui drum judetean din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj, din domeniul public al judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, si din domeniul public al judetului Alba si din administrarea Consiliului Judetean Alba în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si pentru încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

929. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

930. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Satu Mare

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

           

În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată,

 

Camera Deputatilor este convocată în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2008, în ziua de miercuri, 3 septembrie 2008, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2008, în ziua de 1 septembrie 2008, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 9.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si a presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

în semn de înaltă apreciere pentru activitatea sportivă de exceptie, pentru rezultatele remarcabile obtinute la Jocurile Olimpice de la Beijing din anul 2008, pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării canotajului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler doamnei Andrunache Georgeta, canotoare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 836.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si a presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

în semn de apreciere deosebită pentru rezultatele remarcabile obtinute la Jocurile Olimpice de la Beijing din anul 2008, pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării canotajului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Susanu Viorica, canotoare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 837.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si a presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român,

în semn de apreciere deosebită a performantelor realizate la Jocurile Olimpice de la Beijing din anul 2008, pentru devotamentul si profesionalismul dovedite în pregătirea sportivilor loturilor olimpice ale României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnul ui Roman Mircea Eugen, antrenor principal, Lotul Olimpic Feminin de Canotaj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 838.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii ai României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si a presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute la Jocurile Olimpice de la Beijing din anul 2008, pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:

- doamnei Dumitru Alina Alexandra, sportivă, judo;

- doamnei Isbasa Sandra Raluca, sportivă, gimnastică;

- doamnei Tomescu I. Dită Constantina, sportivă, atletism.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu 1 baretă doamnei Brânză Ana Maria Florentina, sportivă, scrimă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu 2 barete:

- doamnei Acatrinei Andreea Roxana, sportivă, gimnastică;

- doamnei Barabas Eniko, sportivă, canotaj;

- doamnei Burcica Constanta, sportivă, canotaj;

- domnului Covaliu Gh. Mihai Claudiu, sportiv, scrimă;

- doamnei Drăgoi Gabriela, sportivă, gimnastică;

- doamnei Georgescu Elena, sportivă, canotaj;

- doamnei Grigore Andreea Florentina, sportivă, gimnastică;

- doamnei Ignat Doina, sportivă, canotaj;

- doamnei Musat Simona-Dumitrita, sportivă, canotaj;

- doamnei Nistor Steliana, sportivă, gimnastică;

- doamnei Papuc loana-Cristina, sportivă, canotaj;

- doamnei Serban Rodica-Maria, sportivă, canotaj;

- doamnei Tămîrjan Anamaria, sportivă, gimnastică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 839.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 7 lit. Asi B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si a presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român, în semn de apreciere deosebită a performantelor realizate la Jocurile Olimpice de la Beijing din anul 2008, pentru devotamentul si profesionalismul dovedite în pregătirea sportivilor loturilor olimpice ale României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I domnului Constantinescu Horia, antrenor secund, lotul olimpic de canotaj.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu 2 barete:

- domnului Forminte Valerian Nicolae, antrenor coordonator, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Meran Cătălin, antrenor, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Sandu Lucian, antrenor, lotul olimpic de gimnastică.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:

- domnului Bercean Florin, antrenor principal, lotul olimpic de judo;

- doamnei Cosma Liliana, antrenor, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Tomescu Valeriu, antrenor, lotul olimpic de atletism.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu 1 baretă:

- doamnei Bugner Raluca Mioara, antrenor, lotul olimpic de gimnastică;

- doamnei Conea Măria, medic, lotul olimpic de atletism;

- domnului Duma Eugen, doctor, lotul olimpic de judo;

- domnului Florea Marius, antrenor principal, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Gered S. Zoltan, antrenor federal, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Nicolae Mihai M. Ion, medic, lotul olimpic de scrimă;

- doamnei Richter Simona, antrenor secund, lotul olimpic de judo;

- domnului Vintilă Marius Răzvan, antrenor, lotul olimpic de gimnastică.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Brăilita Mircea, psiholog, lotul olimpic de scrimă;

- doamnei Cernelea Eugenia, medic, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Crăciun Marius, psiholog, lotul olimpic de judo;

- domnului Găureanu Dan, antrenor secund, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Milan Cornel, antrenor secund, lotul olimpic de scrimă;

- doamnei Nicolosu Savenia, medic, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Podeanu M. Dan, antrenor, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Tănase Ovidiu, kinetoterapeut, lotul olimpic de canotaj;

- domnului Voneafca Ventel, medic, lotul olimpic de canotaj;

- doamnei Zagoni Marlena, antrenor secund, lotul olimpic de canotaj.

Art. 6. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a ll-a:

- domnului Grigore Florian, metodist, lotul olimpic de canotaj;

- doamnei Novacescu Raluca Beatrix, asistent medical, maseur, lotul olimpic de canotaj;

- domnului Raduc Vasile, maseur, lotul olimpic de canotaj;

- doamnei Sfetcu Laura, maseur, lotul olimpic de canotaj.

Art. 7. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III cu 1 baretă:

- domnului Bădoi Ion, metodist, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Grozavu Radu, mecanic, lotul olimpic de canotaj;

- domnului Liga Adrian Cristian, operator calculator, lotul olimpic de gimnastică;

- domnului Puia Vaier, coregraf, lotul olimpic de gimnastică.

Art. 8. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Alecu Mircea, metodist, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Beldea Ion, asistent medical, lotul olimpic de judo;

- doamnei Bogdan Carmen, sparing personal, lotul olimpic de judo;

- domnului Cătălin Pop, maseur, lotul olimpic de scrimă;

- doamnei Cretu Loredana, maseur, lotul olimpic de scrimă;

- domnului Hariton Constantin, mecanic, lotul olimpic de canotaj;

- domnului Macovei Vasile, marangoz, lotul olimpic de canotaj;

- domnului Musina Ilie, asistent medical principal, lotul olimpic de atletism;

- domnului Szabo Peter, operator video, lotul olimpic de judo;

- domnului Sumandea Stefan, maseur, lotul olimpic de judo;

- domnului Stefan Claudiu, armurier, lotul olimpic de scrimă.

Art. 9. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

- domnului Dudas Ioan, maseur, lotul olimpic de gimnastică;

- doamnei Turcu Margareta, asistent medical, lotul olimpic de nimnastină

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 840.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea

Agentiei Nationale de Control al Exporturilor

 

Având în vedere prevederile pct. II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achizitiilor publice, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa „Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor” la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind orqanizarea si functionarea Aqentiei Nationale de Control al Exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 883.

 

ANEXĂ*) (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor

 

Numărul maxim de posturi = 45 (inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, ca urmare a retrocedării

acestora către persoanele îndreptătite

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la pozitiile cu nr. MEF 105.959 si 105.856, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Serviciul Român de Informatii împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Viorel Voinescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 900.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, care se scad din inventarul centralizat

al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. General Ernest Brosteanu nr. 4,

sectorul 1

Serviciul Român de Informatii

105.959

Imobil compus din teren si două constructii:

- suprafata construită totală = 280 m2

- suprafata desfăsurată totală = 446 m2

- suprafata terenului = 444 m2

Orasul Deta, Str. Victoriei nr. 23, judetul Timis

Serviciul Român de Informatii

105.856

Suprafata construită = 18,20 m2 Suprafata desfăsurată = 34,47 m2 Suprafata terenului = 175,82 m2 (cotă indiviză)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei judetului Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema judetului Bacău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 919.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA judetului Bacău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA Sl SEMNIFICATIILE elementelor însumate ale stemei judetului Bacău

 

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1, stema judetului Bacău se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având în vârful scutului un munte de sare, despicat.

în partea dreaptă, în câmp argintiu, deasupra jumătătii de culoare rosie a muntelui de sare, se află un soare stilizat, rosu.

în partea stângă, în câmp rosu, deasupra jumătătii de culoare argintie a muntelui de sare, se află o semilună de culoare argintie.

Semnificatiile elementelor însumate:

Muntele reprezintă cel mai vechi element heraldic pentru tinutul si judetul Bacău si evocă activitatea de extragere a sării.

Cei doi astri, soarele si luna, semnifică fertilitatea solului si credinta în biruintă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Stei, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,    

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Stei, judetul Bihor, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 920.

 

ANEXA Nr. V)

STEMA orasului Stei, judetul Bihor

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Stei,

judetul Bihor

 

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Stei, judetul Bihor, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, având partea superioară despicată.

În primul cartier, în câmp rosu, se află un stejar, având coroana verde si trunchiul de aur.

În al doilea cartier, în câmp albastru, se află o fabrică, în culori naturale, un spic de grâu, un sac si un recipient, de aur.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un sfert dintr-o roată dintată si două ciocane, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Stejarul semnifică simbolul perenitătii si bogătia silvică a zonei.

Fabrica, spicul de grâu, sacul si recipientul reprezintă prezenta unei industrii alimentare în plină dezvoltare.

Cele două ciocane si sfertul de roată dintată simbolizează prezenta industriei miniere si a celei constructoare de masini.

Brâul undat reprezintă râul Crisul Negru, care străbate zona.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Polovragi, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Polovragi, judetul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 921.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA comunei Polovragi, judetul Gorj

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA Sl SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Polovragi,

judetul Gorj

 

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Polovragi, judetul Gorj, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru, se află un chevron de argint, însotit în sef, de o parte si de alta, de câte un clopot de argint.

În talpa chevronului se află o floare de colt, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Chevronul simbolizează pestera din localitate, renumit obiectiv turistic.

Floarea de colt, regina florilor, se regăseste în flora locală.

Clopotele de argint reprezintă mănăstirea localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

a contributiei la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnică

al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului ROM/9/028

„Asistenta tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României

în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 5.007,5 dolari SUA, reprezentând contributia de 2,5% a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru proiectul de cooperare tehnică furnizată de Agentia Internatională pentru Energia Atomică în cadrul proiectuluiROM/9/028 „Asistenta tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art.1 se suportă integral din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Borbala Vajda

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valică Gorea

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 925.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind confectionarea si punerea în circulatie a colantului uniform de viză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Vizele acordate străinilor de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, precum si de organele competente ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative vor avea forma, continutul, elementele de securizare si specificatiile tehnice prevăzute de legislatia comunitară în materie de instituire a unui model uniform de viză. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

Art. 2. - (1) Data punerii în circulatie a colantului uniform de viză este 1 decembrie 2008.

(2) Până la data punerii în circulatie a colantului uniform de viză se utilizează colantul aflat în prezent în circulatie.

(3) Vizele eliberate până la data punerii în circulatie a colantului uniform de viză rămân valabile până la data expirării lor.

(4) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii colantului uniform de viză rămân în paralel în circulatie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.

Art. 3. - (1) Colantul uniform de viză va fi achizitionat de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Necesarul de colante uniforme de viză se determină de Ministerul Afacerilor Externe în functie de consumul de colante în perioada precedentă.

(3) Contravaloarea colantelor uniforme de viză se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, urmând a fi returnată la bugetul de stat pe măsura încasării de la solicitanti.

(4) Ministerul Afacerilor Externe va pune la dispozitia Ministerului Internelor si Reformei Administrative colantele uniforme de viză necesare prin protocol încheiat între cele două institutii.

Art. 4. - (1) Vizele se acordă solicitantilor cu achitarea taxelor prevăzute de lege, cu exceptia vizelor acordate în regim de gratuitate în baza legii române sau a tratatelor internationale la care România este parte.

(2) Pentru vizele acordate în regim de gratuitate, în conditiile prevăzute la alin. (1), toate costurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 5. - (1) Până la data punerii efective în circulatie a colantului uniform de viză, se abilitează Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” sau, după caz, Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A., în conformitate cu prevederile art. IV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, să achizitioneze colantele de viză necesare functionării misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României, prin extinderea obiectului contractului privind punerea în circulatie a colantului de viză model 2004.

(2) Pentru recuperarea costurilor, Ministerul Afacerilor Externe încasează de la fiecare persoană care obtine viza română taxele prevăzute de lege, din care suma de 4 dolari SUA sau 3,20 euro/colant se virează Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” ori, după caz, Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., până la achitarea contravalorii colantelor achizitionate în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - Pe data de 1 decembrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2007 privind confectionarea si punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Secretarul general al Guvernului,

Atila-Zoltán Cseke

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 926.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local

al Municipiului Beius, judetul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) si al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, potrivit legii.

Art. 2. - Sectorul de drum national preluat conform art. 1 îsi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum national prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 927.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national, proprietate publică a statului, care se preia din administrarea Consiliului Local

al Municipiului Beius, judetul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării

de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea si locul

unde este situat sectorul

de drum national

Persoana juridică

de la care se preia sectorul

de drum national

Persoana juridică

la care se preia sectorul

de drum national

Lungimea totală a sectorului de drum national si pozitiile kilometrice

Indicativul vechi

Indicativul nou

Sectorul de drum national DN 76 - E 79, municipiul Beius, judetul Bihor

Consiliul Local

al Municipiului Beius,

judetul Bihor

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Lungimea sectorului - 3,01 km km 121+000-km 124+010

DN76

DN76

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui drum judetean din domeniul public al statului si din administrarea

Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj, din domeniul public al judetului Cluj

si din administrarea Consiliului Judetean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului

Public si Privat al Judetului Cluj, si din domeniul public al judetului Alba si din administrarea

Consiliului Judetean Alba în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului

Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si pentru încadrarea acestuia în

categoria functională a drumurilor nationale

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unui drum judetean, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj, din domeniul public al judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, si din domeniul public al judetului Alba si din administrarea Consiliului Judetean Alba în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Drumul judetean preluat potrivit prevederilor alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumului judetean prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 928.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind preluarea unui drum judetean din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului

Huedin, judetul Cluj, din domeniul public al judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean Cluj,

prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, si din domeniul public al judetului

Alba si din administrarea Consiliului Judetean Alba în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului

Transporturilor, în vederea realizării a activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si

Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

Denumirea si locul unde este situat drumul judetean

Persoana juridică

de la care se preia

drumul judetean

Persoana juridică

care preia drumul judetean

Lungimea totală a drumului judetean si pozitiile kilometrice

Indicativ vechi

Indicativ nou

DJ 108 Huedin judetul Cluj - Albac DN75, judetul Alba

 

Domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin

Domeniul public al statului si în

administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Natională de

Lungime tronson = 1,650 km (km 0+000 - km 1+650)

DJ 108

 

 

DN 1R

 

 

 

Domeniul public al

judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Cluj

Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

 

 

Lungime tronson = 56,900 km

(km 1+650 - km 58+550)

 

 

 

Domeniul public al judetului Alba si din administrarea Consiliului Judetean Alba

 

Lungime tronson = 21,35 km (km 58+550 - km 79+900)

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale

a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Varujan Vosganian Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, situat în judetul Satu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 929.

 

ANEXA

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

 

 

 

 

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime reală (km)

Provine din

Origine

Destinatie

1

2

3

4

5

6

DC 1

Ciuperceni (DN 19) - Dumbrava (DC 16)

0+000—5+150

5,150

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri

comunale existente, situate în judetul Satu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

Horváth Anna

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 930.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri de interes local care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale,

precum si a unor drumuri comunale existente care îsi modifică lungimea, situate în judetul Satu Mare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime reală (km)

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

A. Drumuri comunale noi

 

 

 

 

1

DC 43

Andrid - limită judet Bihor (spre comuna Sălacea, judetul Bihor)

0+000

2+180

2,180

Drum vicinal

2

DC 43 A

Andrid - limită judet Bihor (spre satul Văsad, judetul Bihor)

0+000

1+950

1,950

Drum vicinal

B. Drumuri comunale existente care îsi modifică lungimea

 

 

 

 

1

DC 124

DN 19 - Dindestiul Mic - Dindesti (DJ 108 M)

0+000

7+420

7,420

DC 124