MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

890. - Hotărâre privind denumirile calificărilor si titlurile conferite absolventilor învătământului universitar de licentă înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008

 

903. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Elenă din România" ca fiind de utilitate publică

 

906. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare (NFIU) din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

907. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

 

Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

 

908. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont, pentru perioada 2008-2010

 

910. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Tunisiei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, semnat la Tunis la 15 aprilie 2008

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Tunisiei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor

 

914. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România si Comisia Centrală pentru Navigatie pe Rin privind brevetele de conducător de navă si certificatele de utilizator radar, semnat la Strasbourg la 29 mai 2008

 

Acord administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România si Comisia Centrală pentru Navigatie pe Rin privind brevetele de conducător de navă si certificatele de utilizator radar

 

932. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

940. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.403/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A

 

941. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.400/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

942. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.536/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

943. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.399/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

944. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.398/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

945. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.402/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

946. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.397/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

947. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.535/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

948. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.401/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „TRANSGEX" - S.A.

 

949. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune nr. 6.315/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ROMITALIA MARMOGRANIT" - S.A.

 

950. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 1.441/2000 a calcarului industrial si de constructie, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DOBROMIN" - S.A

 

951. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a dolomitului nr.1.403/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DOBROMIN" - S.A.

 

952. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a calcarului nr. 1.160/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DOBROMIN" - S.A.

 

957. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind denumirile calificărilor si titlurile conferite absolventilor învătământului universitar de licentă înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează denumirile calificărilor si titlurile conferite absolventilor învătământului universitar de licentă înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, potrivit nomenclatoarelor domeniilor si specializărilor din învătământul universitar de licentă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licentă, Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu si a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licentă, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prezenta hotărâre reglementează si denumirile calificărilor si titlurile conferite absolventilor învătământului universitar pentru profesiile reglementate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 890.

 

ANEXA Nr. 1

 

DENUMIRILE CALIFICĂRILOR Sl TITLURILE CONFERITE

absolventilor învătământului universitar de licentă înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale

de stiintă, artă, cultură

Domeniul de studii de licentă

Programul de studiu/Specializarea

Denumirea calificării academice/

profesionale

Titlul academic/ profesional conferit

Nr. credite

transferabile

Durata minimă legală

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Stiinte exacte

MATEMATICĂ

Matematică

Matematică

Licentiat în matematică

180

3 an

Matematici aplicate

Matematici aplicate

Matematică informatică

Matematică informatică

FIZICĂ

Fizică

Fizică

Licentiat în fizic

 

180

3 ani

Fizică medicală

Fizică medicală

Biofizică

Biofizică

Fizică informatică

Fizică informatică

Fizică tehnologică1

Fizică tehnologică1

CHIMIE

Chimie

Chimie

Licentiat în chimie

180

3 ani

Biochimie tehnologică

Biochimie tehnologică

Radiochimie

Radiochimie

Chimie informatică

Chimie informatică

INFORMATIC

Informatică

Informatică

Licentiat în informatică

180

3 ani

Informatică aplicată

Informatică aplicată

2.

Stiinte ale naturii

BIOLOGIE

Biologie

Biologie

Licentiat în biologie

180

3 ani

Biochimie

Biochimie

GEOGRAFIE

Geografie

Geografie

Licentiat în geografie

180

3 ani

Geografia turismului

Geografia turismului

Cartografie

Cartografie

Hidrologie si meteorologie

Hidrologie si meteorologie

Planificare teritorială

Planificare teritorială

GEOLOGIE

Geologie

Geologie

Licentiat în geologie

180

3 ani

Geochimie

Geochimie

Geofizică

Geofizică

STIINTA MEDIULUI

Chimia mediului

Chimia mediului

Licentiat în stiinta mediului

180

3 ani

Ecologie si protectia mediului

Ecologie si protectia mediului

Geografia mediului

Geografia mediului

Fizica mediului

Fizica mediului

Stiinta mediului

Stiinta mediului

3.

Stiinte umaniste

FILOSOFIE

Filosofie

Filosofie

Licentiat în filosofie

180

3 ani

LIMBASI LITERATURĂ

Limba si literatura română2

Limba si literatura română2

Licentiat în filologie

180

3 ani

Limbă si literatură3

Limba si literatura3

Limbă si literatură modernă4

Limba si literatura modernă4

Literatură universală si comparată2

Literatură universală si comparată2

Filologie clasică5

Filologie clasică5

LIMBI MODERNE APLICATE

Traducere si interpretare

Traducere si interpretare

Licentiat în filologie

180

3 ani

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

Licentiat în limbi moderne aplicate

ISTORIE

Istorie

Istorie

Licentiat în istorie

180

3 ani

Arheologie

Arheologie

Arhivistică

Arhivistică

Muzeologie

Muzeologie

Istoria artei

Istoria artei

STUDII CULTURALE

Etnologie

Etnologie

Licentiat în studii culturale

180

3 ani

Studii iudaice

Studii iudaice

Studii americane

Studii americane

Studii culturale

Studii culturale

 


1 Conform Hotărârii Guvernului nr. 916/2005, anexa nr. 3.

2 Se adaugă: o limbă si literatură modernă.

3 Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, limba si literatura română/limba si literatura modernă.

4 Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, limba si literatura română/limba si literatura modernă/limbă si literatură clasică.

5 Se adaugă: limba si literatura română/limba si literatura modernă.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Teologie

TEOLOGIE

Teologie pastorală6

Teologie pastorală6

Licentiat în teologie

240

4 ani

Teologie didactică6

Teologie didactică6

180

3 ani

Artă sacră

Artă sacră

Teologie socială6

Teologie socială6

5.

Stiinte juridice

DREPT

Drept

Drept

Licentiat în drept

240

4 ani

Drept comunitar

Drept comunitar

Ordine si sigurantă publică

Ordine si sigurantă publică

Licentiat în ordine si sigurantă publică

180

3 ani

6.

Stiinte sociale si politice

SOCIOLOGIE

Sociologie

Sociologie

Licentiat în sociologie

180

3 ani

Antropologie

Antropologie

ASISTENTĂ SOCIALA

Asistentă socială

Asistentă socială

Licentiat în asistentă socială

180

3 ani

STIINTE POLITICE

Stiinte politice

Stiinte politice

Licentiat în stiinte politice

180

3 ani

Studii de securitate

Studii de securitate

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

Licentiat în relatii internationale si studii europene

180

3 ani

STIINTE ADMINISTRATIVE

Administratie publică

Administratie publică

Licentiat în stiinte administrative

180

3 ani

Administratie europeană

Administratie europeană

Asistentă managerială si secretariat

Asistentă managerială si secretariat

Politie comunitară

Politie comunitară

STIINTE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism

Jurnalism

Licentiat în stiinte ale comunicării

180

3 ani

Comunicare si relatii publice

Comunicare si relatii publice

Biblioteconomie si stiinta informării

Biblioteconomie si stiinta informării

Licentiat în biblioteconomie si stiinta informării

STIINTE ALE EDUCATIEI

Pedagogie

Pedagogie

Licentiat în stiinte ale educatiei

180

3 ani

Psihopedagogie specială

Psihopedagogie specială

Pedagogia învătământului primar si prescolar

Pedagogia învătământului primar si prescolar

PSIHOLOGIE

Psihologie

Psihologie

Licentiat în psihologie

180

3 ani

Terapie ocupatională

Terapie ocupatională

Licentiat în terapie ocupatională

7.

Stiinte economice

ECONOMIE

Economie generală

Economie generală

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

Economie agroalimentară

Economie agroalimentară

Economia mediului

Economia mediului

Economie si comunicare economică în afaceri

Economie si comunicare economică în afaceri

 


6 Se adaugă, după caz: Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

7 Se adaugă, după caz: Actorie, Regie teatru, Păpusi-marionete, Coregrafie.

8 Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Economie agroalimentară si a mediului

Economie agroalimentară si a mediului

 

 

 

 

 

 

Economie generală si comunicare economică

Economie generală si comunicare economică

 

 

 

 

 

FINANTE

Finante si bănci

Finante si bănci

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

 

Economia firmei

Economia firmei

 

 

 

 

 

 

Economia întreprinderii

Economia întreprinderii

 

 

 

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

 

 

 

 

 

 

Merceologie si managementul calitătii

Merceologie si managementul calitătii

 

 

 

 

 

 

Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor în comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitătii

Administrarea afacerilor în comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitătii

 

 

 

 

 

CONTABILITATE

Contabilitate si informatică de gestiune

Contabilitate si informatică de gestiune

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ SI

INFORMATICA ECONOMICĂ

Cibernetică economică

Cibernetică economică

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

 

Informatică economică

Informatică economică

Licentiat în stiinte economice

 

 

 

 

 

Statistică si previziune economică

Statistică si previziune economică

Licentiat în stiinte economice

 

 

 

 

ECONOMIE SI AFACERI

INTERNATIONALE

Economie internatională

Economie internatională

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

 

Afaceri internationale

Afaceri internationale

 

 

 

 

 

 

Economie si afaceri internationale

Economie si afaceri internationale

 

 

 

 

 

MANAGEMENT

Management

Management

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

 

 

 

Managementul dezvoltării rurale durabile

Managementul dezvoltării rurale durabile

 

 

 

 

 

MARKETING

Marketing

Marketing

Licentiat în stiinte economice

180

3 ani

8.

Arte

TEATRU

Artele spectacolului7

Actorie

Licentiat în artele spectacolului

180

3 ani

 

 

 

 

Păpusi-Marionete

 

 

 

 

 

 

 

Regie-Teatru

 

 

 

 

 

 

 

Coregrafie

 

 

 

 

 

 

Teatrologie8

Teatrologie

Licentiat în teatrologie

 

 

 

 

 

 

Teatrologie - Management cultural

 

 

 

 

 

 

 

Teatrologie - Jurnalism teatral

 

 

 

 

 

 

Scenografie

Scenografie

Licentiat în artele spectacolului

 

 

 


7 Se adaugă, după caz: Actorie, Regie teatru, Păpusi-marionete, Coregrafie.

8 Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media9

Regie de film si TV

Licentiat în artele filmului

240

4 ani

Imagine de film si TV

Multimedia: sunet - montaj

Filmologie10

Filmologie - Scenaristică

Licentiat în filmologie

Filmologie - Publicitate media

MUZICĂ

Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licentiat în muzică

180

3 ani

Muzică religioasă

Muzică religioasă

Licentiat în muzică

Muzicologie

Muzicologie

Licentiat în muzică

240

4 ani

Interpretare muzicală - canto

Interpretare muzicală - canto

Licentiat în muzică

Interpretare muzicală - instrumente11

Interpretare muzicală - instrumente11

Licentiat în muzică

Compozitie muzicală

Compozitie muzicală - clasică

Licentiat în muzică

Compozitie muzicală - jazz/muzică usoară

Dirijat

Dirijat - cor

Licentiat în muzică

Dirijat - orchestră

Artele spectacolului muzical

Artele spectacolului muzical

Licentiat în muzică

ARTE PLASTICE,

DECORATIVE

si DESIGN

Arte plastice12

Pictură

Licentiat în arte vizuale

180

3 ani

Sculptură

Grafică

Fotografie si imagine dinamică

Arte decorative

Arte decorative

Design

Design13

Conservare si restaurare

Conservare si restaurare

Artă murală

Artă murală

Pedagogia artelor plastice si decorative

Pedagogia artelor plastice si decorative

Istoria si teoria artei

Istoria si teoria artei

Ceramică - sticlă - metal

Ceramică - sticlă - metal

Arte textile - design textil

Arte textile - design textil

Modă - design vestimentar

Design vestimentar

Scenografie si eveniment artistic

Scenografie si eveniment artistic

Design ambiental

Design

Artă monumentală

Artă monumentală

 

9 Se adaugă, după caz: Regie si film TV, Imagine de film si TV, Multimedia: sunet-montaj.

10 Se adaugă, după caz: Scenaristică, Publicitate media.

11 Se precizează instrumentele studiate.

12 Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesare computerizată a imaginii.

13 Se adaugă, după caz: Design grafic/comunicatii vizuale, Design de produs, Design pentru spatiu ambiental, Design de obiect si produs industrial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Arhitectură si urbanism

ARHITECTURĂ

Conservare si restaurare de arhitectură

Conservare si restaurare de arhitectură

Licentiat în conservare si restaurare de arhitectură

180

 

3 ani

 

Arhitectura peisajului

Arhitectura peisajului

Licentiat în arhitectura peisajului

180

3 ani

Mobilier si amenajări interioare

Mobilier si amenajări interioare

Licentiat în mobilier si amenajări interioare

180

3 ani

URBANISM

Proiectare si planificare urbană

Proiectare si planificare urbană

Urbanist

240

4 ani

Urbanism si amenajarea teritoriului

Urbanism si amenajarea teritoriului

Amenajarea si planificarea peisajului

Amenajarea si planificarea peisajului

10.

Cultură fizică si sport

EDUCATE FIZICĂ SI SPORT14

Educatie fizică si sportivă

Educatie fizică si sportivă

Licentiat în educatie fizică si sport

180

3 ani

Sport si performantă motrică

Sport si performantă motrică

Kinetoterapie si motricitate specială

Kinetoterapie si motricitate specială

11.

Stiinte agricole si silvice

AGRONOMIE

Agricultură

Agricultură

Inginer

240

4 ani

Stiintele solului

Stiintele solului

Montanologie

Montanologie

Protectia plantelor

Protectia plantelor

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru

agricultură si industria alimentară

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru

agricultură si industria alimentară

HORTICULTURA

Horticultura

Horticultura

Inginer

240

4 ani

Peisagistică

Peisagistică

SILVICULTURĂ

Silvicultură

Silvicultură

Inginer

240

4 ani

Exploatări forestiere

Exploatări forestiere

Cinegetică

Cinegetică

ZOOTEHNIE

Zootehnie

Zootehnie

Inginer

240

4 ani

Piscicultura si acvacultura

Piscicultura si acvacultura

BIOTEHNOLOGII

Inginerie genetică

Inginerie genetică

Inginer

240

4 ani

Biotehnologii15

Biotehnologii15

12.

Stiinte ingineresti

calculatoare si tehnologia 'informatiei

Calculatoare

Calculatoare

Inginer

240

4 ani

Tehnologia informatiei

Tehnologia informatiei

Calculatoare si sisteme informatice

pentru apărarea si securitatea natională

Calculatoare si sisteme informatice

pentru apărarea si securitatea natională

Ingineria informatiei

Ingineria informatiei

INGINERIE GENISTICĂ

Masini si utilaje de geniu

Masini si utilaje de geniu

Inginer

240

4 ani

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri

si mascare

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri

si mascare

 


14 Pentru studentii înmatriculati în anul universitar 2005-2006 se va păstra domeniul de studiu Cultură fizică si sport, conform Hotărârii Guvernului nr. 916/2005.

15 Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

INGINERIE

GEODEZICA

(GEODEZIE)^

Măsurători terestre si cadastru

Măsurători terestre si cadastru

Inginer

240

4 ani

 

Topogeodezie si

automatizarea asigurării

topogeodezice

Topogeodezie si

automatizarea asigurării

topogeodezice

 

INGINERIE AEROSPATIALĂ

Constructii aerospatiale

Constructii aerospatiale

Inginer

240

4 ani

 

Sisteme de propulsie

Sisteme de propulsie

 

Echipamente si instalatii de aviatie

Echipamente si instalatii de aviatie

 

Inginerie si management aeronautic

Inginerie si management aeronautic

 

Aeronave si motoare de aviatie

Aeronave si motoare de aviatie

 

INGINERIE CHIMICĂ

Ingineria substantelor anorganice si protectia

mediului

Ingineria substantelor anorganice si protectia

mediului

Inginer

240

4 ani

 

Chimia si ingineria substantelor organice,

Petrochimie si carbochimie

Chimia si ingineria substantelor organice,

petrochimie si carbochimie

 

Stiinta materialelor oxidice si nanomateriale

Stiinta materialelor oxidice si nanomateriale

 

Stiinta si ingineria polimerilor

Stiinta si ingineria polimerilor

 

Ingineria si informatica proceselor chimice si

biochimice

Ingineria si informatica proceselor chimice si

biochimice

 

Inginerie chimică

Inginerie chimică

 

Controlul si securitatea produselor alimentare

Controlul si securitatea produselor alimentare

 

Controlul si expertiza produselor alimentare17

Controlul si expertiza produselor alimentare17

 

Inginerie biochimică

Inginerie biochimică

 

Ingineria fabricatiei hârtiei

Ingineria fabricatiei hârtiei

 

Tehnologia chimică a produselor din piele

si înlocuitori

Tehnologia chimică a produselor din piele

si înlocuitori

 

Tehnologie chimică textilă

Tehnologie chimică textilă

 

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

 

Prelucrarea petrolului si petrochimie

Prelucrarea petrolului si petrochimie

 

Extracte si aditivi naturali alimentari

Extracte si aditivi naturali alimentari

 

Chimie militară

Chimie militară

 

INGINERIE CIVILA

Constructii civile, industriale si agricole

Constructii civile, industriale si agricole

Inginer

240

4 ani

 

Căi ferate, drumuri si poduri

Căi ferate, drumuri si poduri

 


16 Domeniu valabil pentru absolventii înmatriculati în anul universitar 2005-2006.

17 Program de studiu valabil pentru absolventii înmatriculati în anul universitar 2005-2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Constructii si fortificatii

Constructii si fortificatii

 

 

 

Amenajări si constructii hidrotehnice

Amenajări si constructii hidrotehnice

Constructii miniere

Constructii miniere

Inginerie sanitară si protectia mediului

Inginerie sanitară si protectia mediului

îmbunătătiri funciare si dezvoltarea rurală

Îmbunătătiri funciare si dezvoltarea rurală

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Inginerie urbană si dezvoltare regională

Inginerie urbană si dezvoltare regională

Infrastructura transporturilor metropolitane

Infrastructura transporturilor metropolitane

INGINERIA INSTALATIILOR

Instalatii pentru constructii

Instalatii pentru constructii

Inginer

240

4 ani

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Instalatii pentru constructii - pompieri

Instalatii pentru constructii - pompieri

INGINERIE DE ARMAMENT, RACHETE

SI MUNITII

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

Inginer

240

4 ani

Munitii, rachete, explozivi si pulberi

Munitii, rachete, explozivi si pulberi

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

Sisteme integrate de armamente si munitie

Sisteme integrate de armamente si munitie

INGINERIE ELECTRICĂ

Sisteme electrice

Sisteme electrice

Inginer

240

4 ani

Electronică de putere si actionări electrice

Electronică de putere si actionări electrice

Electrotehnică

Electrotehnică

Instrumentatie si achizitii de date

Instrumentatie si achizitii de date

Electromecanică

Electromecanică

Inginerie electrică si calculatoare

Inginerie electrică si calculatoare

INGINERIE ELECTRONICĂ SI

TELECOMUNICATII

Electronică aplicată

Electronică aplicată

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

 

 

 

 

 

 

Retele si software de telecomunicatii

Retele si software de telecomunicatii

 

 

 

 

 

 

Microelectronică, optoelectronică si

nanotehnologii

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

 

 

 

 

 

 

Telecomenzi si electronică în transporturi

Telecomenzi si electronică în transporturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Echipamente si sisteme electronice militare

Echipamente si sisteme electronice militare

 

 

 

Transmisiuni

Transmisiuni

 

INGINERIE ENERGETICA

Ingineria sistemelor electroenergetice

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginer

240

4 ani

Hidroenergetică

Hidroenergetică

 

Termoenergetică

Termoenergetică

 

Energetică industrială

Energetică industrială

Energetică si tehnologii nucleare

Energetică si tehnologii nucleare

 

Managementul energiei

Managementul energiei

 

INGINERIE GEOLOGICA

Inginerie geologică

Inginerie geologică

Inginer

240

4 ani

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor miniere

 

Geologia resurselor petroliere

Geologia resurselor petroliere

Geofizică

Geofizică

 

INGINERIE INDUSTRIALA

Tehnologia constructiilor de masini

Tehnologia constructiilor de masini

Inginer

240

4 ani

Masini-unelte si sisteme de productie

Masini-unelte si sisteme de productie

 

Ingineria sudării

Ingineria sudării

 

Design industrial

Design industrial

 

Ingineria si managementul calitătii

Ingineria si managementul calitătii

 

Ingineria securitătii în industrie

Ingineria securitătii în industrie

 

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

Tehnologia si designul produselor textile

Tehnologia si designul produselor textile

 

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

 

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

 

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

 

INGINERIE FORESTIERA

Ingineria prelucrării lemnului18

Ingineria prelucrării lemnului18

Inginer

240

4 ani

Ingineria produselor finite din lemn18

Ingineria produselor finite din lemn18

 


18 Pentru absolventii înmatriculati în anul universitar 2005-2006 se va păstra domeniul de studiu Inginerie industrială.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare18

Ingineria produselor alimentare18

Inginer

240

4 ani

Tehnologia prelucrării produselor agricole18

Tehnologia prelucrării produselor agricole18

Controlul si expertiza produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

Pescuit si industrializarea

pestelui18

Pescuit si industrializarea

pestelui18

INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Constructii de autovehicule

Constructii de autovehicule

Inginer

240

4 ani

Ingineria sistemelor de propulsie pentru

autovehicule

Ingineria sistemelor de propulsie pentru

Autovehicule

Autovehicule rutiere19

Autovehicule rutiere19

Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

Blindate, automobile si tractoare

Blindate, automobile si tractoare

INGINERIA MATERIALELOR

Stiinta materialelor

Stiinta materialelor

Inginer

240

4 ani

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor

Ingineria procesării materialelor

Ingineria procesării materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor metalice

INGINERIE MECANICĂ

Sisteme si echipamente termice

Sisteme si echipamente termice

Inginer

240

4 ani

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

Mecanică fină si nanotehnologii

Mecanică fină si nanotehnologii

Masini si echipamente miniere

Masini si echipamente miniere

Ingineria mecanică

Ingineria mecanică

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

Utilaje petroliere si petrochimice

Utilaje petroliere si petrochimice

Utilaje pentru transportul

si depozitarea hidrocarburilor

Utilaje pentru transportul

si depozitarea hidrocarburilor

Echipamente pentru procese industriale

Echipamente pentru procese industriale

 


18 Pentru absolventii înmatriculati în anul universitar 2005-2006 se va păstra domeniul de studiu Inginerie industrială.

19 Pentru absolventii înmatriculati în anul universitar 2005-2006 programul de studiu face parte din domeniul Inginerie mecanică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Utilaje tehnologice pentru constructii

Utilaje tehnologice pentru constructii

 

 

 

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

Utilaje pentru textile si pielărie

Utilaje pentru textile si pielărie

Vehicule pentru transportul feroviar

Vehicule pentru transportul feroviar

Utilaje si instalatii portuare

Utilaje si instalatii portuare

Sisteme de blindate si autovehicule rutiere

Sisteme de blindate si autovehicule rutiere

INGINERIA MEDIULUI

Ingineria si protectia mediului în industrie

Ingineria si protectia mediului în industrie

Inginer

240

4 ani

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

Ingineria si protectia

mediului în industria

chimică si petrochimică

Ingineria si protectia

mediului în industria

chimică si petrochimică

Inginerie si protectia mediului în agricultură

Inginerie si protectia mediului în agricultură

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deseurilor

Ingineria valorificării deseurilor

INGINERIE NAVALĂ SI NAVIGATIE

Sisteme si echipamente navale

Sisteme si echipamente navale

Inginer

240

4 ani

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Navigatie si transport maritim si fluvial

Navigatie si transport maritim si fluvial

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

Hidrografie si echipamente navale

Hidrografie si echipamente navale

Electromecanică navală

Electromecanică navală

INGINERIA SISTEMELOR

Automatică si informatică aplicată

Automatică si informatică aplicată

Inginer

240

4 ani

Echipamente pentru modelare,

simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

Echipamente pentru modelare,

simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

Ingineria sistemelor multimedia

Ingineria sistemelor multimedia

INGINERIE SI MANAGEMENT

Inginerie economică industrială

Inginerie economică industrială

Inginer

240

4 ani

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Inginerie economică în constructii

Inginerie economică în constructii

 

 

 

 

 

 

Inginerie si management naval

si portuar

Inginerie si management naval

si portuar

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în domeniul

transporturilor

Inginerie economică în domeniul

transporturilor

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în domeniul electric,

electronic si energetic

Inginerie economică în domeniul electric,

electronic si energetic

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în industria chimică si de

materiale

Inginerie economică în industria chimică si de

materiale

 

 

 

 

 

 

Inginerie economică în agricultură

Inginerie economică în agricultură

 

 

 

 

 

 

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

 

 

 

 

 

INGINERIA TRANSPORTURILOR

Ingineria transporturilor si trafic

Ingineria transporturilor si trafic

Inginer

240

4 ani

 

 

MECATRONICĂ SI ROBOTICA

Mecatronică

Mecatronică

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Robotică

Robotică

 

 

 

 

 

MINE, PETROL SI GAZE

Inginerie minieră

Inginerie minieră

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Prepararea substantelor minerale utile

Prepararea substantelor minerale utile

 

 

 

 

 

 

Topografie minieră

Topografie minieră

 

 

 

 

 

 

Inginerie de petrol si gaze

Inginerie de petrol si gaze

 

 

 

 

 

 

Transportul, depozitarea

si distributia hidrocarburilor

Transportul, depozitarea

si distributia hidrocarburilor

 

 

 

 

 

STIINTE INGINERESTI APLICATE

Inginerie medicală

Inginerie medicală

Inginer

240

4 ani

 

 

 

Optometrie

Optometrie

 

 

 

 

 

 

Biotehnologii industriale

Biotehnologii industriale

 

 

 

 

 

 

Inginerie fizică

Inginerie fizică

 

 

 

 

 

 

Informatică industrială

Informatică industrială

 

 

 

 

 

 

Informatică aplicată în inginerie electrică

Informatică aplicată în inginerie electrică

 

 

 

 

 

 

Matematică si informatică aplicată

în inginerie

Matematică si informatică aplicată

în inginerie

 

 

 

 

 

 

Fizică tehnologică20

Fizică tehnologică20

 

 

 

 

 

 

Bioinginerie

Bioinginerie

Bioinginer

240

4 ani

 

Stiinte militare si informatii

STIINTE MILITARE SI INFORMATII

Conducere interarme - forte terestre

Conducere interarme - forte terestre

Licentiat în stiinte militare si informatii

180

3 ani

13.

 

 

Conducere interarme - forte navale

Conducere interarme - forte navale

 

 

 

 

 

 

Conducere interarme - forte aeriene

Conducere interarme - forte aeriene

 

 

 

 


20 Conform Hotărârii Guvernului nr. 676/2007, anexa nr. 1 si Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2006.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Conducere logistică

Conducere logistică

 

 

 

 

 

 

Managementul organizatiei

Managementul organizatiei

 

 

 

 

 

 

Comunicare si relatii publice - informatii

Comunicare si relatii publice - informatii

 

 

 

 

 

 

Psihologie - informatii

Psihologie - informatii

 

 

 

 

 

 

Management economico-financiar

Management economico-financiar

 

 

 

14.

Sănătate

SĂNĂTATE

Radiologie si imagistică

Radiologie si imagistică

Tehnician de radiologie si imagistică licentiat

180

3 ani

 

 

 

Laborator clinic

Laborator clinic

Asistent medical de laborator clinic

licentiat

 

 

 

 

 

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

Licentiat în balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

 

 

 

 

 

Tehnică dentară

Tehnică dentară

Tehnician dentar licentiat

 

 

 

 

 

Asistentă dentară

Asistentă dentară

Asistent medical dentar licentiat

 

 

 

 

 

Asistentă de farmacie

Tehnician de farmacie

Tehnician de farmacie licentiat

 

 

 

 

 

Audiologie si protezare auditivă

Audiologie si protezare auditivă

Tehnician de audiologie si protezare auditivă

licentiat

 

 

 

 

 

Asistentă de profilaxie stomatologică

Asistentă de profilaxie dentară

Asistent medical de profilaxie dentară

licentiat

 

 

NEXA Nr. 2

 

DENUMIRILE CALIFICĂRILOR SI TITLURILE CONFERITE absolventilor învătământului universitar pentru profesiile reglementate

 

Nr. crt.

Domenii

fundamentale

de stiintă, artă, cultură

Domeniul de studii de licentă

Programul de studiu/Specializarea

Denumirea

calificării academice/

profesionale

Titlul academic/ profesional conferit

Nr.

credite

transferabile

Durata minimă legală

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Arhitectură si urbanism

ARHITECTURĂ

Arhitectură

Arhitectură

Arhitect

360

6 ani

 

 

 

Arhitectură de interior

Arhitectură de interior

Arhitect de interior

300

5 ani

 

 

 

Design de produs

Design de produs

Designer

300

5 ani

2.

Medicină veterinară

MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Doctor medic veterinar

Licentă de doctor-medic veterinar

360

6 ani

3.

Sănătate

SĂNĂTATE

Medicină

Doctor medic

Licentă de doctor-medic

360

6 ani

 

 

 

Medicină dentară

Medic dentist

Licentă de medic dentist