MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 816            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 5 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

64. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti­Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009

 

717. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România

 

1.027. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

1.392/2.815/D.M. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al sefului Cancelariei Primului-Ministru pentru aprobarea reglementării tehnice „Procedură privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului”, indicativ PCC 022/2008

 

1.842. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii

 

3.388. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)”, aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

3.408. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

Rectificări la:

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.450/C/2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN
privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009

 

Având în vedere prevederile art. 6 lit. i), ale art. 15 si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea prevenirii si combaterii dopajului în sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2009, în conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 17 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2008.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA MONDIALĂ ANTI-DOPING CODUL MONDIAL ANTIDOPING

 

LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2009

 

STANDARDUL INTERNATIONAL

 

            Textul oficial al Listei interzise va fi mentinut de către Agentia Mondială Anti-Doping (AMAD) si va fi publicat în limbile engleză si franceză. În cazul existentei vreunei contradictii între versiunea în limba engleză si cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

            Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2009.

 

LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2009

 

CODUL MONDIAL ANTIDOPING

Valabilă de la 1 ianuarie 2009

 

            Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicatii justificate medical.

            Toate substantele interzise vor fi considerate „substante specifice”, cu exceptia substantelor din clasele S1, S2, S4.4 si S6.a si a metodelor interzise M1, M2 si M3.

 

SUBSTANTE SI METODE INTERZISE PERMANENT

(ATÂT ÎN COMPETITIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETITIEI)

 

SUBSTANTE INTERZISE

 

S1. Agenti anabolici

Agentii anabolici sunt interzisi.

1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a) SAA exogeni* includ:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (19-norandrostendiol);

bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17α-etinil-17β-hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-chloro-17β-hidroxi-17α-metilandrosta 1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17 β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 β-hidroxi-17α-metil-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron(4,17 β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron(2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron(17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron(17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltrienolon(17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol(17β-hidroxi-5α-androstano[3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron(17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinonă (18a-homo-pregna-4,9, 11-trien-17β-ol-3-onă); trenbolon si alte substante cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

b) SAA endogeni când s-au administrat exogen:

androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron,DHEA); testosteron, precum si următorii metaboliti si izomeri:

5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en -3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β -diol; androst-4-en-3β,17α -diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β–diol; androst-5-en-3β,17α–diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstendion(androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.

Comentariu la clasa S1.1 b

În cazul în care un steroid anabolic androgen poate fi produs de organism în mod natural, se va considera că o probă contine o astfel de substantă interzisă si se va raporta un rezultat pozitiv, în cazul în care concentratia unei astfel de substante interzise sau a metabolitilor ori markerilor ei si/sau orice alt raport (rapoarte) relevant(e) din proba sportivului depăseste într-o asemenea măsură domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni, încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene. Nu se va considera că o probă contine o substantă interzisă în niciunul dintre cazurile în care sportivul dovedeste că respectiva concentratie a acelei substante interzise sau a metabolitilor ori a markerilor ei, precum si/sau rapoarte relevante din proba sportivului se pot atribui unei stări fiziologice ori patologice.

În toate cazurile, precum si indiferent de concentratie, proba sportivului va fi considerată a contine o substantă interzisă, iar laboratorul va raporta un rezultat pozitiv dacă, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), laboratorul poate arăta că substanta interzisă este de origine exogenă. În acest caz nu mai este necesară o investigatie ulterioară.

Dacă este înregistrată o valoare care nu deviază prea mult de la valorile care se găsesc în mod normal în organism, iar metoda analitică precisă (de exemplu, IRMS) nu a determinat originea exogenă a substantei, dar există indicatii serioase, cum ar fi o comparatie cu profile steroidice de referintă, ale unei posibile utilizări a unei substante interzise, sau atunci când un laborator a raportat prezenta unui raport T/E mai mare de patru (4) la unu (1) si orice metodă analitică precisă (de exemplu, IRMS) aplicată nu a evidentiat originea exogenă a substantei, organizatia antidoping relevantă va conduce o investigatie ulterioară, revizuind rezultatele testului (testelor) anterior (anterioare) sau efectuând un test (teste) ulterior (ulterioare).

Când o astfel de investigatie ulterioară este necesară, rezultatul va fi raportat de laborator ca atipic si nu pozitiv.

Dacă laboratorul raportează, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), că substanta interzisă este de origine exogenă, nu mai este nevoie de o investiga t ie ulterioară, iar proba va fi considerată a contine acea substană interzisă. Dacă o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) nu a fost aplicată si un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, organizatia antidoping relevantă va testa sportivul neanuntat de cel putin 3 ori pe parcursul unei perioade de 3 luni pentru a stabili profilul longitudinal al sportivului. Rezultatul care a declansat acest studiu longitudinal va fi raportat ca rezultat atipic. Dacă profilul longitudinal al sportivului stabilit în urma testelor ulterioare nu este fiziologic normal, rezultatul va fi raportat ca rezultat pozitiv.

În cazuri individuale, extrem de rare, boldenon de origine endogenă poate fi descoperit la nivele foarte mici de nanograme pe mililitru (ng/mL) în urină. Când laboratorul raportează astfel de concentratii foarte mici de boldenon si o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) aplicată nu a determinat originea exogenă a substantei, poate fi efectuată o investigatie ulterioară prin intermediul testelor ulterioare.

Pentru 19-norandrosteron, un rezultat pozitiv raportat de un laborator este considerat a fi dovada stiintifică si validă a originii exogene a substantei interzise. Într-un astfel de caz nu mai este nevoie de o investigatie ulterioară.

În cazul în care un sportiv nu cooperează la investigatii, se va considera că proba sa contine o substantă interzisă.

2. Alti agenti anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

În această sectiune:

* „exogen” se referă la substantele care nu pot fi produse de organism în mod natural;

** „endogen” se referă la substantele care pot fi produse de organism în mod natural.

52. Hormoni si substante înrudite

Sunt interzise următoarele substante, precum si factorii lor de eliberare:

1. agenti de stimulare a eritropoezei [de exemplu, eritropoietina (EPO), darbepoietină (dEPO), hematida];

2. hormonul de crestere (GH), factorii de crestere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de crestere mecanici (MGFs);

3. gonadotrofina corionică (CG) si hormonul luteinizant (LH) la bărbati;

4. tipuri de insulină;

5. corticotrofinele

si alte substante cu structură chimică sau efecte biologice similare.

Comentariu la clasa S2

Dacă sportivul nu poate demonstra că respectiva concentratie s-a datorat unei stări fiziologice sau patologice, se va considera că o probă contine o substantă interzisă (conform celor listate mai sus) în conditiile în care concentratia substantei interzise ori a metabolitilor si/sau a unor rapoarte relevante ori a markerilor din proba sportivului îndeplineste criteriile stabilite de AMAD sau depăseste domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni într-o asemenea măsură încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene.

Dacă un laborator raportează, utilizând o metodă analitică precisă, că substanta interzisă este de origine exogenă, se va considera că proba contine o substantă interzisă si va fi raportat un rezultat pozitiv.

53. Beta-2-agonisti

Toti beta-2-agonitii, inclusiv izomerii lor optici D- si L- sunt interzisi.


Ca exceptie, formoterolul, salbutamolul, salmeterolul si terbutalina pot fi utilizate când sunt administrate prin inhalare, dar necesită o scutire pentru uz terapeutic conform sectiunii relevante a Standardului international pentru SUT.

În ciuda acordării oricărei forme de scutire pentru uz terapeutic (SUT), o concentratie de salbutamol în urină mai mare de 1.000 ng/mL va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu dovedeste pe baza unui studiu farmaco-kinetic controlat că rezultatul anormal a fost consecinta utilizării unei doze terapeutice de salbutamol inhalat.

S4. Hormoni antagonisti si modulatori

Următoarele clase sunt interzise:

1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolactonă;

2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;

3. alte substante antiestrogenice, incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;

4. agenti care modifică functia (functiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei

S5. Diuretice si alti agenti mascatori

Agentii mascatori sunt interzisi. Acestia includ: diuretice, probenecid, substituenti de plasmă (de exemplu, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil-amidon si manitol) si alte substante cu efecte biologice similare.

Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren si alte substante cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu exceptia drosperinonei, precum si a dorzolaminei si a brinzolamidei topice, care nu sunt interzise).

Comentariu la clasa S5

O SUT nu este valabilă dacă proba de urină a sportivului contine un diuretic în asociere cu o substantă interzisă exogenă la nivelul pragului de infractiune sau sub prag.

 

METODE INTERZISE

 

M1. Cresterea capacitătii de transfer de oxigen

Sunt interzise următoarele:

a) dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine;

b) cresterea artificială a absorbtiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produsi de hemoglobină microîncapsulată).

M2. Manipularea chimică si fizică

a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si validitatea probelor recoltate în timpul

controalelor doping, este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substitutia urinei si/sau alterare.

b) Infuziile intravenoase sunt interzise, cu exceptia procedurilor chirurgicale, a urgentelor medicale sau a investigatiilor clinice.

M3. Dopajul genetic

Este interzis(ă) transferul de celule sau elemente genetice ori utilizarea de celule, elemente genetice sau agenti farmacologici pentru a modela expresia genelor endogene, care au capacitatea de a spori performanta sportivă.

Sunt interzisi agonistii - Peroxisome Proliferator Activated Receptor ä (PPARä) (de exemplu, GW 1516) si PPARä-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis (de exemplu, AICAR).

 

SUBSTANTE SI METODE INTERZISE ÎN COMPETITIE

 

Pe lângă categoriile S1-S5 si M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competitie:

 

SUBSTANTE INTERZISE

 

S6. Stimulente

Toate stimulentele, inclusiv ambii lor izomeri optici (D- si L-), sunt interzise, cu exceptia derivatilor de imidazol, de uz topic si a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2009*.

Stimulentele includ:

a) stimulente non-specifice: adrafinil, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă, dimetilamfetamină, etilamfetamină, famprofazonă, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-), metilendioxiamfetamină, metilendioxi - metamfetamină, p-metilamfetamină, modafinil, norfenfluramină, fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această sectiune este o substantă specifică;

b) stimulente specifice (exemple): adrenalină**, catină***, efedrină****, etamivan, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, heptaminol, izometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat, metilefedrină****, metilfenidat, niketamidă, norfenefrină, octopamină, oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fenprometamină, propilhexedrină, selegilină, sibutramină, stricnină, tuaminoheptan si alte substante cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

* Următoarele substante incluse în Programul de monitorizare pe 2009 (bupropionă, cafeină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, pseudoefedrină, sinefrină) nu sunt considerate substante interzise. ** Adrenalina asociată cu agentii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) nu este interzisă. *** Catina este interzisă când concentratia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru. **** Orice efedrină si orice metilefedrină sunt interzise, atunci când concentratia lor în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.


57. Narcotice

Următoarele narcotice sunt interzise: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil si derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.

58. Canabinoide

Canabinoidele (de exemplu, hasis, marijuana) sunt interzise.

59. Glucocorticosteroizi

Toti glucocorticosteroizii sunt interzisi în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau intramusculară. Conform

Standardului international pentru SUT, sportivul trebuie să completeze o declaratie de utilizare pentru glucocorticosteroizii administrati intraarticular, periarticular, peritendinos, epidural, intradermal si prin inhalare, cu exceptia situatiei de mai jos.

Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afectiuni dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), otice, nazale, oftalmologice, ale cavitătii bucale, gingivale sau perianale nu sunt interzise si nu necesită nici SUT, nici declaratie de utilizare.

 

SUBSTANTE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI

 

P1. Alcool

Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competitiilor, în sporturile mentionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiratiei si/sau a sângelui. Pragul de infractiune doping (valorile hematologice) este 0,10 g/L:

• aeronautică (FAI);

• tir cu arcul (FITA, IPC);

• automobilism (FIA) ;

• petanque (IPC) ;

• karate (WKF);

• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;

• motociclism (FIM);

• bowling ninepin si tenpin (FIQ);

• bărci cu motor (UIM).

P2. Beta-blocante

Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competitie, în următoarele sporturi:

• aeronautică (FAI);

• tir cu arcul (FITA, IPC) (interzise si în afara competitiei);

• automobilism (FIA);

• biliard si snooker (WCBS);

• bob (FIBT);

• petanque (CMSB, IPC);

• bridge (FMB);

• curling (WCF);

• golf (IGF);

• gimnastică (FIG);

• motociclism (FIM);

• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;

• bowling ninepin si tenpin (FIQ);

• bărci cu motor (UIM);

• navigatie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;

• tir (ISSF, IPC) (interzise si în afara competitiei);

• schi/snowboard (FIS) în sărituri si freestile (stil liber);

• lupte (FILA).

Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

 

AGENTIA MONDIALĂ ANTI-DOPING

PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE 2009*

 

Următoarele substante sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2009:

1. stimulente: numai în competitie: bupropion, cafeină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină, sinefrină;

2. narcotice: numai în competitie: raportul morfină/codeină.


* Codul AMAD (4.5) stipulează: „AMAD, în colaborare cu alti semnatari si guverne, va stabili un program de monitorizare referitor la substantele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreste să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze modalitătile de utilizare gresită în sport.”


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 118.696 din 17 noiembrie 2008,

în baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 725/2005 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 15 august 2005, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 717.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE DE TESTARE PE SPECII

(lei/an de testare, soi si localitate)

 

Specia

Testele efectuate*)

 

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P.

P.B.

Înscrierea la testare pentru toate speciile

180 lei/soi

 

 

 

 

CULTURI DE CÂMP

 

 

 

 

 

Cereale păioase de toamnă

840

290

155

11 5

420

Cereale păioase de primăvară

840

290

155

11 5

420

Orez

1.220

840

420

290

610

Porumb

955

350

175

11 5

480

Sorg boabe

955

290

155

11 5

180

Mazăre

840

290

155

11 5

420

Fasole

840

290

155

11 5

420

Soia

840

290

155

11 5

420

Floarea-soarelui

840

345

175

11 5

420

Ricin

955

345

175

11 5

180

Rapită pentru ulei

840

250

135

85

420

In pentru ulei

840

290

155

11 5

420


*) - D.U.S. - distinctivitate, uniformitate, stabilitate;

- V.A.U. - valoare agronomică si de utilizare;

- T.Pr. - teste preliminare;

- C.C.P. - culturi comparative în conditii de productie;

- P.B. - puritate biologică.

 


Specia

Testele efectuate

 

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P.

P.B.

In + cânepă fibră

840

290

155

11 5

420

Bumbac

955

345

175

11 5

480

Cartof

1.220

480

250

160

610

Sfeclă de zahăr

840

345

175

11 5

420

Plante furajere anuale

840

290

155

11 5

420

Plante furajere perene

840

290

155

11 5

420

Sfeclă furajeră

955

290

155

11 5

480

Tutun

1.640

610

310

190

840

Plante medicinale si aromatice

955

360

190

135

480

LEGUME DE CÂMP

 

 

 

 

 

Varză-timpurie, de vară si conopidă

955

 

 

11 5

480

Varză-toamnă, creată, rosie si gulie

955

 

 

100

480

Morcov

955

 

 

11 5

480

Pătrunjel, păstârnac, sfeclă rosie

955

 

 

100

480

Ridichi de lună

480

 

 

80

250

Ridichi de vară-toamnă

480

 

 

80

250

Telină

1.185

 

 

135

610

Ceapă ceaclama si praz

955

 

 

11 5

480

Usturoi

955

 

 

100

480

Castraveti si dovlecei

1.185

 

 

135

610

Dovleac

955

 

 

11 5

480

Pepene galben

1.185

 

 

135

610

Pepene verde

1.185

 

 

135

610

Tomate nedeterminate

1.645

 

 

190

840

Tomate determinate si vinete

1.415

 

 

135

730

Ardei

1.415

 

 

155

730

Mazăre si bob

730

 

 

100

365

Fasole pitică

955

 

 

11 5

480

Fasole urcătoare

1.415

 

 

155

730

Bame

730

 

 

100

365

Salată

955

 

 

100

480

Spanac

480

 

 

80

230

LEGUME PENTRU SERĂ

 

 

 

 

 

Varză

1.185

 

 

 

595

Gulioare

1.185

 

 

 

595

Castraveti lungi

1.890

 

 

 

955

Castraveti cornison - ciclul I

1.665

 

 

 

840

Castraveti cornison - ciclul II

1.415

 

 

 

730

Tomate - ciclul I

2.100

 

 

 

1.070

Tomate - ciclul II

1.910

 

 

 

955

Vinete

1.415

 

 

 

730


Specia

Testele efectuate

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P

. P.B.

Ardei

1.665

 

 

 

840

Fasole urcătoare

730

 

 

 

365

Salată

730

 

 

 

365

LEGUME PENTRU SOLARII

 

 

 

 

 

Varză

730

 

 

 

365

Castraveti cornison

730

 

 

 

365

Tomate

955

 

 

 

480

Vinete

730

 

 

 

365

Ardei

840

 

 

 

420

Fasole

480

 

 

 

250

Salată

480

 

 

 

250

POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI

 

 

 

 

 

Semintoase

550

 

 

 

 

Sâmburoase

590

 

 

 

 

Nucifere

550

 

 

 

 

Portaltoi

480

 

 

 

 

Arbusti fructiferi

550

 

 

 

 

VITĂ-DE-VIE

 

 

 

 

 

Soiuri vin

640

 

 

 

 

Soiuri masă

640

 

 

 

 

Portaltoi

480

 

 

 

 

CĂPSUN, HAMEI

 

 

 

 

 

Căpsun

550

 

 

 

 

Hamei

640

 

 

 

 

PLANTE ORNAMENTALE

 

 

 

 

 

Flori anuale

550

 

 

 

 

Flori bienale

550

 

 

 

 

Plante de seră

1.280

 

 

 

 

Arbusti ornamentali

550

 

 

 

 

Tarife anuale de mentinere în Catalogul oficial:

 

 

 

 

 

- anul I-V

191 lei

 

 

 

 

- anul VI-X

287 lei

 

 

 

 

- peste 10 ani

382 lei

 

 

 

 

Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului

191 lei

 

 

 

 

Raport testare DUS*)

917 lei

 

 

 

 


*) Eliberarea raportului DUS privind un soi testat deja la ISTIS, la solicitarea unei autorităti (în conformitate cu reglementările UPOV si CPVO).

 

Analize de laborator efectuate pentru stabilirea valorii agronomice si de utilizare

 

Specia

Denumire analiză

Metoda utilizată

Lei/ analiză

Grâu comun, grâu dur, orz, secară, ovăz, soia, fasole, mazăre

Determinarea umiditătii

Uscare la etuvă

27

Grâu comun, grâu dur, orz, secară, ovăz, soia, fasole, mazăre, arahide, plante furajere

Determinarea continutului în proteine

Metoda Kjeldahl

57

Grâu comun

Determinarea cenusii totale

Calcinare

73

Grâu comun, grâu dur

Determinarea glutenului umed, uscat si a indicelui glutenic

Metoda standardizată

34

Grâu comun

Farinograma

Metoda standardizată

84

Grâu comun

Determinarea volumului pâinii

Metoda standardizată

19


Specia

Denumire analiză

Metoda utilizată

Lei/ analiză

Grâu comun

Determinarea porozitătii pâinii

Metoda standardizată

23

Grâu comun

Determinarea elasticitătii miezului pâinii

Metoda standardizată

19

Grâu comun

Determinarea corpurilor străine

Metoda standardizată

23

Grâu comun

Pregătirea probelor pentru analiză

Metoda standardizată

19

Grâu comun

Determinarea indicelui de sedimentare

Testul Zeleny - metoda standardizată

19

Grâu comun, grâu dur

Determinarea indicelui de cădere

Testul Falling Number - metoda standardizată

19

Fasole

Procentul de coji

Metoda standardizată

23

Fasole, cartof

Testul de fierbere

Metoda standardizată

23

Cartof

Determinarea amidonului fizic

Metoda standardizată

19

Cartof

Test de prăjire cipsuri

Metoda standardizată

31

Cartof

Test oxidare

Metoda standardizată

19

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE DE TESTARE PE SPECII

(euro/an de testare, soi si localitate)

 

Specia

Testele efectuate*)

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P.

P.B.

Înscrierea la testare pentru toate speciile

50 euro/soi

 

 

 

 

CULTURI DE CÂMP

 

 

 

 

 

Cereale păioase de toamnă

220

75

40

30

11 0

Cereale păioase de primăvară

220

75

40

30

11 0

Orez

320

220

11 0

75

160

Porumb

250

90

45

30

125

Sorg boabe

250

75

40

30

125

Mazăre

220

75

40

30

110


*) - D. U. S. - distinctivitate, uniformitate, stabilitate;

- V. A. U. - valoare agronomică si de utilizare;

- T. Pr. - teste preliminare;

- C. C. P. - culturi comparative în conditii de productie;

- P. B. - puritate biologică.

 


Specia

Testele efectuate

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P.

P.B.

Fasole

220

75

40

30

11 0

Soia

220

75

40

30

11 0

Floarea-soarelui

220

90

45

30

11 0

Ricin

250

90

45

30

125

Rapită pentru ulei

220

65

35

22

11 0

In pentru ulei

220

75

40

30

11 0

In + cânepă fibră

220

75

40

30

11 0

Bumbac

250

90

45

30

125

Cartof

320

125

65

42

160

Sfeclă de zahăr

220

90

45

30

11 0

Plante furajere anuale

220

75

40

30

11 0

Plante furajere perene

220

75

40

30

11 0

Sfeclă furajeră

250

75

40

30

125

Tutun

430

160

80

50

220

Plante medicinale si aromatice

250

95

50

35

125

LEGUME DE CÂMP

 

 

 

 

 

Varză - timpurie, de vară si conopidă

250

 

 

30

125

Varză - de toamnă, creată, rosie si gulie

250

 

 

25

125

Morcov

250

 

 

30

125

Pătrunjel, păstârnac, sfeclă rosie

250

 

 

25

125

Ridichi de lună

125

 

 

20

65

Ridichi de vară-toamnă

125

 

 

20

65

Telină

310

 

 

35

160

Ceapă ceaclama si praz

250

 

 

30

125

Usturoi

250

 

 

25

125

Castraveti si dovlecei

310

 

 

35

160

Dovleac

250

 

 

30

125

Pepene galben

310

 

 

35

160

Pepene verde

310

 

 

35

160

Tomate nedeterminate

430

 

 

50

220

Tomate determinate si vinete

370

 

 

35

190

Ardei

370

 

 

40

190

Mazăre si bob

190

 

 

25

95

Fasole pitică

250

 

 

30

125

Fasole urcătoare

370

 

 

40

190

Bame

190

 

 

25

95

Salată

250

 

 

25

125

Spanac

125

 

 

20

60

LEGUME PENTRU SERĂ

 

 

 

 

 

Varză

310

 

 

 

155

Gulioare

310

 

 

 

155


Specia

Testele efectuate

 

D.U.S.

V.A.U.

T.Pr.

C.C.P.

P.B.

Castraveti lungi

495

 

 

 

250

Castraveti cornison - ciclul I

435

 

 

 

220

Castraveti cornison - ciclul II

370

 

 

 

190

Tomate - ciclul I

550

 

 

 

280

Tomate - ciclul II

500

 

 

 

250

Vinete

370

 

 

 

190

Ardei

435

 

 

 

220

Fasole urcătoare

190

 

 

 

95

Salată

190

 

 

 

95

LEGUME PENTRU SOLARII

 

 

 

 

 

Varză

190

 

 

 

95

Castraveti cornison

190

 

 

 

95

Tomate

250

 

 

 

125

Vinete

190

 

 

 

95

Ardei

220

 

 

 

11 0

Fasole

125

 

 

 

65

Salată

125

 

 

 

65

POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI

 

 

 

 

 

Semintoase

150

 

 

 

 

Sâmburoase

160

 

 

 

 

Nucifere

150

 

 

 

 

Portaltoi

130

 

 

 

 

Arbusti fructiferi

150

 

 

 

 

VITĂ-DE-VIE

 

 

 

 

 

Soiuri vin

175

 

 

 

 

Soiuri masă

175

 

 

 

 

Portaltoi

130

 

 

 

 

CĂPSUN, HAMEI

 

 

 

 

 

Căpsun

150

 

 

 

 

Hamei

175

 

 

 

 

PLANTE ORNAMENTALE

 

 

 

 

 

Flori anuale

150

 

 

 

 

Flori bienale

150

 

 

 

 

Plante de seră

350

 

 

 

 

Arbusti ornamentali

150

 

 

 

 

Tarife anuale de mentinere în Catalogul oficial:

 

 

 

 

 

- anul I-V

50 euro

 

 

 

 

- anul VI-X

75 euro

 

 

 

 

- peste 10 ani

100 euro

 

 

 

 

Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului

50 euro

 

 

 

 

Raport testare DUS*)

240 euro

 

 

 

 


*) Eliberarea raportului DUS privind un soi testat deja la ISTIS, la solicitarea unei autorităti (în conformitate cu reglementările UPOV si CPVO).

 


Analize de laborator efectuate pentru stabilirea valorii agronomice si de utilizare

 

Specia

Denumire analiză

Metoda utilizată

Euro/ analiză

Grâu comun, grâu dur, orz, secară, ovăz soia, fasole, mazăre

Determinarea umiditătii

Uscare la etuvă

7

Grâu comun, grâu dur, orz, secară, ovăz

 

 

 

soia, fasole, mazăre, arahide, plante Determinarea continutului în proteine

Metoda Kjeldahl

15

furajere

 

 

 

Grâu comun

Determinarea cenusii totale

Calcinare

19

Grâu comun, grâu dur

Determinarea glutenului umed, uscat si a indicelui glutenic

Metoda standardizată

9

Grâu comun

Farinograma

Metoda standardizată

22

Grâu comun

Determinarea volumului pâinii

Metoda standardizată

5

Grâu comun

Determinarea porozitătii pâinii

Metoda standardizată

6

Grâu comun

Determinarea elasticitătii miezului pâinii

Metoda standardizată

5

Grâu comun

Determinarea corpurilor străine

Metoda standardizată

6

Grâu comun

Pregătirea probelor pentru analiză

Metoda standardizată

5

Grâu comun

Determinarea indicelui de sedimentare

Testul Zeleny - metoda standardizată

5

Grâu comun, grâu dur

Determinarea indicelui de cădere

Testul Falling Number - metoda standardizată

5

Fasole

Procentul de coji

Metoda standardizată

6

Fasole, cartof

Testul de fierbere

Metoda standardizată

6

Cartof

Determinarea amidonului fizic

Metoda standardizată

5

Cartof

Test de prăjire cipsuri

Metoda standardizată

8

Cartof

Test oxidare

Metoda standardizată

5

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

Având în vedere:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2004, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Persoanele care se regăsesc în situatia prevăzută la art. 2 au obligatia ca până la data de 1 ianuarie 2010 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea conditiilor privind forma de învătământ si durata studiilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2008.

Nr. 1.027.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 1.392 din 30 octombrie 2008

CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU

Nr. 2.815/D.M. din 14 noiembrie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Procedură privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului”, indicativ PCC 022/2008

 

Având în vedere conditiile seismice severe specifice teritoriului României, care impun luarea de măsuri deosebite pentru realizarea de constructii de calitate în scopul asigurării securitătii vietii, bunurilor materiale si protectiei mediului,

în conformitate cu dispozitiile art. 5, 9, 10 coroborat cu art. 37 si art. 38 alin. 2, precum si art. 14 coroborat cu art. 30 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 22, 25 si 26 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 5 si 9 din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

potrivit dispozitiilor art. 5 pct. 1 si pct. 7-9 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (3) din Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si seful Cancelariei Primului-Ministru emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Procedură privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului”, indicativ PCC 022/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Controlul de stat la producerea si livrarea betonului se asigură de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., pe baza procedurii prevăzute la art. 1, prin controale periodice si, după caz, exceptionale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008

 

1. Scop

Realizarea controlului de stat al calitătii în constructii la operatorii economici detinători de statii de betoane, după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică în exercitarea controlului de stat de către Inspectoratul de Stat în Constructii, denumit în continuare I.S.C., prin reprezentantii săi, la operatorii economici detinători de statii de betoane.

3. Cadrul legal

La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată;

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

• Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

• Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată;

• Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;


• Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;

• Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004, cu modificările si completările ulterioare;

• Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 577/2008;

• Standardul SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate”, cu amendamentele SR EN 206-1: 2002/A1: 2005 si SR EN 206-1: 2002/A2: 2005 si erata SR EN 206-1: 2002/C91: 2008;

• Standardul SR 13510: 2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performantă, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1: 2002”, cu erata SR 13510: 2006/C91: 2008;

• Cod de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007, prevăzut de Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 577/2008 si publicat în Buletinul Standardizării, editat de Asociatia de Standardizare din România, si în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti;

• Standardul SR EN ISO/CEI 17025: 2005 „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări”.

4. Definitii

4.1. Definitii

În contextul prezentei proceduri, termenii, prescurtările si simbolurile utilizate cu referire la beton (specificatie, performantă, productie si conformitate) sunt cele definite la pct. 3 din Codul de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007, denumit în continuare Cod.

În contextul prezentei proceduri, termenii, prescurtările si simbolurile utilizate cu referire la activitatea de control de stat sunt definiti după cum urmează:

4.1.1. Control de stat - verificare periodică sau exceptională la operatorii economici care produc beton, în scopul verificării respectării reglementărilor legale si tehnice în vigoare privind:

a) cerintele generale privind functionarea statiei de betoane;

b) calitatea materialelor componente utilizate în productia de betoane;

c) conformitatea cu reglementările în vigoare ale echipamentelor si instalatiilor de depozitare, manipulare, productie si transport;

d) evaluarea conformitătii betonului proiectat în vederea atingerii cerintelor de clasă si durabilitate;

e) realizarea controlului procesului de productie si al proprietătilor betonului, inclusiv ocuparea postului de responsabil cu controlul productiei;

f) realizarea controlului de conformitate a betonului;

g) livrarea betonului;

h) laboratorul de analize si încercări care asigură verificarea calitătii materialelor componente si a betonului;

i) sistemul de management al calitătii privind producerea si livrarea betonului.

4.1.2. Controlul de stat se efectuează sub formă de:

1. control periodic, care are drept scop verificarea respectării conditiilor prevăzute de reglementările legale si tehnice în domeniile enuntate la pct. 4.1.1, astfel:

a) anual - pentru statiile de betoane care detin certificatul de conformitate a controlului productiei, în conformitate cu prevederile Codului;

b) trimestrial - pentru statiile care nu au obtinut certificatul de conformitate a controlului productiei, în conformitate cu prevederile Codului, sau acesta a fost retras de organismul de certificare;

2. control exceptional, care se efectuează:

a) în cazul modificării conditiilor de productie (locatie, echipamente, dotări), la solicitarea operatorului economic detinător al statiei de betoane;

b) ca urmare a unor sesizări fundamentate privind producerea si/sau livrarea de betoane neconforme;

c) la reluarea procesului de productie după o întrerupere de cel putin 6 luni.

4.1.3. Reprezentant I.S.C. - reprezentantul legal al Inspectoratului de Stat în Constructii în teritoriu.

5. Responsabilităti

5.1. Reprezentantii I.S.C. au următoarele responsabilităti:

a) planifică controalele periodice la statiile de betoane;

b) efectuează controalele periodice si exceptionale la statiile de betoane, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri si ale legislatiei în vigoare;

c) întocmesc procesul-verbal de control, cu mentionarea eventualelor neconformităti, cu precizarea termenelor de solutionare, convenite de comun acord cu operatorul economic detinător al statiei de betoane;

d) aplică sanctiuni în conformitate cu prevederile legale;

e) verifică la termenele scadente ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

f) întocmesc informări interne asupra stării de functionare a statiilor de betoane.

5.2. Statiile de betoane

Responsabilitătile care revin operatorilor economici detinători de statii de betoane sunt următoarele:

a) să permită accesul în vederea efectuării controlului de stat, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri si ale legislatiei în vigoare;

b) să desemneze o persoană din partea societătii care să participe la efectuarea controlului împreună cu reprezentantii I.S.C;

c) să pună la dispozitia reprezentantilor I.S.C. documentele si informatiile necesare efectuării controlului, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri si ale legislatiei în vigoare;

d) să stabilească si să aplice măsurile corective pentru solutionarea neconformitătilor precizate în procesul-verbal de control, forma finală rezultată după rezolvarea eventualelor contestatii;

e) să comunice reprezentantului I.S.C, cu cel putin 5 zile înainte de reluarea procesului de productie, modificările constructive, tehnologice sau de altă natură aduse conditiilor de productie;


f) să anunte în maximum 5 zile I.S.C. în cazul retragerii certificatului de conformitate a controlului productiei de către organismul de certificare.

6. Procedura de control

6.1. Efectuarea controlului

6.1.1. La prezentarea în societate, reprezentantul I.S.C. se va legitima cu legitimatia de control.

6.1.2. Controlul periodic va fi anuntat în scris operatorului economic detinător al statiei de betoane, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea acestuia.

6.1.3. Controlul se va face de către reprezentantul I.S.C, în prezenta persoanei desemnate din partea statiei pentru a participa la control.

6.1.4. Controlul va consta în verificări pe teren, verificarea documentelor si înregistrărilor care demonstrează si sustin respectarea cerintelor prevăzute de lege si reglementările tehnice în vigoare privind producerea si livrarea betonului si controlul productiei de beton.

6.1.5. Controlul va avea în vedere verificarea cerintelor definite la pct. 6.2 din prezenta procedură.

1. Controlul periodic implică verificarea următoarelor:

a) documentele prevăzute de legislatia în vigoare privind functionarea statiei de betoane, în conformitate cu prevederile pct. 3 din prezenta procedură;

b) existenta si respectarea procedurilor de productie, cu precizarea că pentru statiile care au obtinut certificatul de conformitate a controlului productiei, în conformitate cu prevederile Codului, se verifică doar existenta procedurilor de productie;

c) planul de esantionare si încercări, cu respectarea frecventei prelevărilor si încercărilor reglementate prin Cod;

d) înregistrarea datelor conform prevederilor pct. 9.3 si tabelului 20 din Cod;

e) respectarea cerintelor privind verificarea sau etalonarea, inspectia si întretinerea echipamentului de productie si livrare si, respectiv, a echipamentelor de măsurare si încercări;

f) respectarea cerintelor minime reglementate privind avizul de însotire a mărfii sau bonul de livrare si declaratia de conformitate.

2. Controlul exceptional implică verificarea partială sau totală a respectării conditiilor reglementate pentru producerea si livrarea betonului si controlul productiei, în functie de specificul situatiei care a determinat efectuarea controlului exceptional.

În cazul controalelor exceptionale generate de sesizări, reprezentantul I.S.C. va prezenta operatorului economic detinător al statiei de betoane, înainte de începerea controlului, sesizarea/reclamatia respectivă.

6.2. Cerintele controlului

6.2.1. Cerinte generale privind functionarea statiei de betoane:

a) existenta autorizatiei de construire;

b) existenta unei scheme de organizare, aprobată în conformitate cu prevederile legale - alocarea atributiilor, responsabilitătilor si competentelor pentru personalul implicat în conducerea, producerea si livrarea betonului si controlul procesului de productie;

c) dotarea cu echipamente de productie, mijloace de măsurare si control necesare;

d) existenta nomenclatorului de betoane produse de statia de betoane;

e) existenta certificatului de conformitate a controlului productiei, dacă este cazul;

f) existenta unui laborator propriu de încercări si/sau a unui contract cu un laborator de încercări pentru asigurarea efectuării verificărilor si încercărilor specifice:

- producerii betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă;

- controlului procesului de productie;

- conformitătii betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă.

6.2.2. Cerinte de control privind materialele componente:

a) receptia calitativă a materialelor componente; existenta documentelor care atestă calitatea materialelor, în conformitate cu reglementările tehnice si prevederile legale în vigoare;

b) conformitatea spatiilor de depozitare cu cerintele reglementate specifice fiecărui material;

c) existenta posibilitătilor de manipulare a materialelor componente, astfel încât să nu se producă amestecarea sau alterarea acestora;

d) existenta utilitătilor necesare întretinerii spatiilor de depozitare la parametrii functionali conformi cu cerintele furnizorilor de materiale;

e) existenta documentelor si înregistrărilor care atestă realizarea tipului, frecventei inspectiilor si încercărilor asupra materialelor componente prevăzute în tabelul 22 din Cod.

6.2.3. Cerinte de control privind echipamentele de depozitare, sortare, dozare, cântărire, manipulare, productie si transport:

a) asigurarea si mentinerea tolerantelor echipamentului de dozare potrivit prevederilor pct. 9.7 din Cod;

b) conformitatea exactitătii echipamentului de cântărire potrivit prevederilor pct. 9.6.2.2 din Cod;

c) existenta documentelor care dovedesc verificarea metrologică a echipamentului;

d) asigurarea cerintelor prevăzute pentru malaxoare potrivit prevederilor pct. 9.6.2.3 din Cod;

e) existenta unui plan periodic de verificare si întretinere a echipamentului de productie - cu respectarea cel putin a frecventei minime si inspectiilor/încercărilor prevăzute în tabelul 23 din Cod;

f) existenta înregistrărilor care dovedesc realizarea planului de verificare si întretinere a echipamentului.

6.2.4. Cerinte de control privind proiectarea compozitiei betonului:

a) evaluarea conformitătii betonului proiectat în vederea atingerii cerintelor de clasă si durabilitate, în conformitate cu prevederile Codului;

b) existenta retetelor de betoane pentru toate tipurile de beton incluse în nomenclatorul declarat al statiei, elaborate în conformitate cu prevederile Codului;

c) existenta înregistrărilor care dovedesc actualizarea retetelor în functie de caracteristicile materialelor componente si clasele de expunere;

d) existenta documentelor si înregistrărilor care dovedesc realizarea încercărilor initiale/preliminare pentru verificarea caracteristicilor betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă, în conformitate cu prevederile pct. 5.2.1, pct. 5.2.5.1, pct. 6.1, pct. 9.5 si anexei A la Cod.


6.2.5. Cerinte de control privind producerea betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă:

- existenta documentelor si înregistrărilor care dovedesc realizarea încercărilor initiale pentru verificarea caracteristicilor betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă, în conformitate cu prevederile pct. 5.2.1, pct. 6.1, pct. 9.5 si anexei A la Cod.

6.2.6. Cerinte de control privind controlul productiei si proprietătilor betonului:

- existenta documentelor si înregistrărilor care dovedesc realizarea controlului productiei si al proprietătilor betonului, incluzând productia, transportul până la locul de descărcare si livrare, în conformitate cu prevederile pct. 9.9 si tabelului 24 din Cod.

6.2.7. Cerinte de control privind controlul de conformitate a betonului proiectat si/sau cu compozitie prescrisă:

- existenta documentelor care dovedesc efectuarea controlului de conformitate a betoanelor produse de statie, în conformitate cu prevederile pct. 8 din Cod.

6.2.8. Cerinte de control privind livrarea betonului proaspăt:

- existenta documentelor si înregistrărilor de la utilizatorul betonului pentru producător si, respectiv, de la producător către utilizator, care dovedesc respectarea prevederilor pct. 7 din Cod.

6.2.9. Cerinte de control privind personalul statiei de betoane:

a) existenta unei scheme de organizare si functionare a statiei de betoane, astfel încât să fie bine definite sarcinile, responsabilitătile si competentele personalului implicat în conducerea, producerea si livrarea, după caz, a betonului si controlul procesului de productie a betonului;

b) existenta responsabilului pentru controlul productiei, numit prin decizie internă a operatorului economic detinător al statiei de betoane, cu respectarea cerintelor privind calificarea si experienta profesională prevăzute în anexa O la Cod;

c) nominalizarea responsabililor privind verificarea metrologică si întretinerea echipamentelor de productie si a mijloacelor de măsurare;

d) existenta unui plan anual de instruire a personalului implicat în procesul de productie si controlul procesului de productie a betonului;

e) existenta înregistrărilor care dovedesc realizarea planului anual de instruire.

6.2.10. Cerinte de control privind laboratorul de analize si încercări pentru productia de beton si controlul productiei:

a) respectarea cerintelor generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări prevăzute de standardul SR EN ISO/CEI 17025: 2005;

b) respectarea cerintelor prevăzute în Cod cu privire la esantionarea si încercarea probelor de beton proaspăt si/sau întărit.

6.2.11. Cerinte de control privind sistemul de management al calitătii pentru producerea si livrarea betonului:

a) existenta unui sistem documentat de control al productiei, care să răspundă cerintelor prevăzute la pct. 9 din Cod, în principal:

- manualul de control al productiei;

- sistemul de proceduri si instructiuni privind: organizarea, managementul productiei, inspectii si încercări, înregistrări, controlul produsului neconform, organizarea, amenajarea si întretinerea spatiilor de depozitare si productie, livrarea si transportul produselor, instruirea personalului;

b) disponibilitatea documentelor sistemului la persoanele cu responsabilităti si competente în aplicarea acestora;

c) existenta înregistrărilor care dovedesc functionarea sistemului;

d) obiectii ale operatorului economic detinător al statiei de betoane.

7. Dispozitii finale

7.1. În baza constatărilor făcute la fata locului, a analizei documentelor si înregistrărilor prezentate, inspectorul de specialitate întocmeste un proces-verbal de control care va cuprinde:

a) date generale;

b) constatări în teren, cu mentionarea observatiilor si neconformitătilor cu privire la nerespectarea prevederilor legislatiei si reglementarilor tehnice în vigoare;

c) termene pentru remedierea neconformitătilor constatate.

7.2. Procesul-verbal de control se încheie având ca semnatari reprezentantii operatorului economic detinător al statiei de betoane si reprezentantii I.S.C. În cazul în care reprezentantii operatorului economic nu sunt de acord cu neconformitătile semnalate în procesul-verbal de control, acestia pot depune o contestatie la inspectoratul teritorial în constructii pe raza căruia functionează statia de betoane, în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care nu sunt necesare teste suplimentare de laborator, răspunsul la contestatie va fi dat în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

7.3. Conducerea statiei de betoane are obligatia să informeze în scris reprezentantul I.S.C. în teritoriu asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control la termenele scadente.

7.4. În cazul în care neconformitătile constatate privind:

a) conformitatea betonului produs cu proprietătile specificate;

b) realizarea controlului procedurilor de productie si al proprietătilor betonului nu sunt solutionate la termenele stabilite prin procesele-verbale de control, reprezentantul I.S.C. va dispune oprirea temporară a functionării statiei până la stingerea completă a neconformitătilor.

7.5. Reluarea procesului de productie se va face ca urmare a unui control exceptional efectuat de reprezentantul I.S.C, la solicitarea conducerii statiei de betoane, care va constata corectarea completă a neconformitătilor si implementarea măsurilor necesare eliminării cauzelor neconformitătilor constatate.

7.6. Încălcarea de către operatorul economic detinător al statiei de betoane a reglementărilor tehnice privind producerea si livrarea betonului, organizarea necorespunzătoare si/sau neaplicarea unui sistem propriu de conducere si de asigurare a calitătii pentru producerea si livrarea betonului, precum si interzicerea sau obstructionarea efectuării controlului de stat se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 33 pct. II lit. d), ale art. 33 pct. III lit. b) si h) si ale art. 33 pct. V lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. G.N./11.612/2008, în temeiul art. 40 si 50 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, al Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate pe anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Monografia privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate de la bugetul de stat aferente vaccinurilor si altor produse din cadrul programelor nationale de sănătate.

(2) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, precum si a vaccinurilor si altor produse din cadrul programelor nationale de sănătate.

(3) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile aferente produselor si bunurilor provenite din donatii.

(4) Machetele mentionate la alin. (1), (2) si (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.842.

 

ANEXA Nr. 1

 

MONOGRAFIA

privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate si a produselor si bunurilor provenite din donatii

 

I. La nivelul Ministerului Sănătătii Publice:

 

1. Înregistrarea facturii de medicamente si materiale sanitare de la furnizor:

 

3029

„Medicamente si materiale sanitare”

=

401

„Furnizori”

779

„Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”

 

2. Plata furnizorului de medicamente si materiale sanitare:

 

401

„Furnizori”

=

7701

„Finantarea de la bugetul de stat”

562

„Disponibil al activitătilor finantate din venituri proprii”

 

3. Înregistrarea transferului de medicamente si materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice către autoritătile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare-preluare:

 

4813

„Decontări privind stocurile”

=

3029

„Medicamente si materiale sanitare”

 

4. Preluarea cheltuielilor efectuate la nivelul autoritătilor de sănătate publică si unitătilor sanitare:

 

6029

„Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare”

=

4813

„Decontări privind stocurile”

 

NOTĂ:

Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autoritătile de sănătate publică si unitătile subordonate Ministerului Sănătătii Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.

În situatia în care autoritătile de sănătate publică transmit unitătilor sanitare produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, a produselor si bunurilor provenite din donatii se utilizează contul 482 „Decontări între institutii subordonate”. Preluarea cheltuielilor se face pe baza raportărilor efectuate de unitătile sanitare, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.

 

II. La nivelul autoritătilor de sănătate publică sau al unitătilor sanitare, după caz:

 

1. Înregistrarea medicamentelor si materialelor sanitare primite de la Ministerul Sănătătii Publice în baza proceselor-verbale de predare-preluare:

 

3029

„Medicamente si materiale sanitare”

=

4813

„Decontări privind stocurile”

 

2. Consumul produselor înregistrate pe baza documentelor justificative:

 

6029

„Cheltuieli privind medicamentele  si materialele sanitare”

=

3029

„Medicamente si materiale sanitare”

 

3. Preluarea cheltuielilor efectuate pentru stingerea conturilor de decontare:

 

4813

„Decontări privind stocurile”

=

6029

„Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare”

 

NOTĂ:

Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autoritătile de sănătate publică si unitătile subordonate Ministerului Sănătătii Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

ASP................................................

Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătătii Publice)

 

MACHETE DE RAPORTARE

 

1. Privind cheltuielile efectuate din bugetul de stat aferente vaccinurilor si altor produse în cadrul programelor nationale de sănătate

 

Denumire indicator

Simbol cont

Clasificatia bugetară cap./subcap./titlu art./alin.

Suma (lei)

I. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

6

66.01

 

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603)

60

 

 

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

 

I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1

6

66.01

 

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603)

60

 

 


Denumire indicator

Simbol cont

Clasificatia bugetară cap./subcap./titlu art./alin.

Suma (lei)

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

 

 

Conducătorul institutiei,

......................................

Conducătorul comp. financiar-contabil,

......................................

 

            2. Privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice si a vaccinurilor si altor produse din cadrul programelor nationale de sănătate

 

Denumire indicator

Simbol cont

Clasificatia bugetară cap./subcap./titlu art./alin.

Suma

(lei)

I. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

6

66.10

 

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603)

60

 

 

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

 

I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1

6

66.10

 

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603)

60

 

 

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

 

 

Conducătorul institutiei,

......................................

Conducătorul comp. financiar-contabil,

......................................

 

            3. Privind cheltuielile aferente produselor si bunurilor din donatii

 

Denumire indicator

Simbol cont

Clasificatia bugetară cap./subcap./titlu art./alin.

Suma

(lei)

I. CHELTUIELI (grupa 60)

6

66

 

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603)

60

 

 

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

 

 

Conducătorul institutiei,

......................................

Conducătorul comp. financiar-contabil,

......................................

 

NOTA:

Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta pentru activitatea proprie si totodată vor centraliza datele din machete pentru unitătile sanitare subordonate.

Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza si alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în functie de natura cheltuielii respective.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)”, aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat denumită „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)”, aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2008.

Nr. 3.388.

 

ANEXĂ

 

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare (CDI), denumită Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru creterea competitivitătii economice (POS-CCE), aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”, ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice” (POS-CCE).

Art. 2. - (1) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate conditiile si criteriile prevăzute în prezentul act, în limita bugetului disponibil.

(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008.

Art. 3. - (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică (ANCS), prin Directia generală organism intermediar pentru cercetare (OI Cercetare).

(2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Economiei si Finan t elor prin Autoritatea de management pentru Programul operaional sectorial de crestere a competitivitătii economice.

I. Obiectivele schemei

Art. 4. - Prin această schemă se va oferi sprijin pentru realizarea următoarelor obiective:

- generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetării si cunostintelor stiintifice în mediul economic;

- crearea de nuclee de competentă stiintifică si/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul întreprinderilor, prin atragerea de specialisti din străinătate;

- stimularea întreprinderilor tinere pentru realizarea unor activităti inovative bazate pe CD;

- stimularea întreprinderilor pentru obtinerea de produse, servicii, tehnologii noi, prin valorificarea rezultatelor de CD.

Art. 5. - (1) Cresterea cheltuielilor private pentru CD si promovarea inovării în întreprinderi sunt principalele efecte pozitive ale acordării ajutorului de stat. Schema de ajutor de stat este o componentă din instrumentul de finantare care este POS-CCE si contribuie la atingerea obiectivelor si indicatorilor-tintă ai POS-CCE. Aceste obiective sunt sincronizate cu obiectivele Comunitătii Europene în ceea ce priveste cresterea economică si crearea de locuri de muncă (Strategia Lisabona relansată) i cu obiectivele Comunitătii în domeniul CDI.

(2) Autoritatea care administrează schema, înainte de a acorda ajutor unui beneficiar în cadrul schemei, va avea în vedere, în functie de tipul de proiect, următoarele:

- cresterea activitătii de cercetare-dezvoltare-inovare a beneficiarului;

- contributia proiectului la dezvoltarea sectorului în cauză, privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării.

II. Baza legală

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

- Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

- Programul operational sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

III. Domeniul de aplicare

Art. 7. - (1) Prezenta schemă nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activitătilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si explotarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate;

c) ajutoarelor care favorizează activitătile de prelucrare si comercializare a produselor agricole, în cazurile în care (i) valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; (ii) acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari.

(2) Ajutoarele pentru cercetare si dezvoltare privind produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE pot fi acordate numai pentru activităti de cercetare industrială si dezvoltare experimentală si pentru studii de fezabilitate tehnice.

IV. Definitii

Art. 8. -Însensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutoare/ajutor de stat reprezintă orice masură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

b) întreprinderi mici si mijlocii sau IMM sunt întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 800/2008. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;

c) întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 800/2008;

d) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie, este întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul unei societăti cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul unei societăti în care cel putin o parte din asociati răspund nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, asa cum reiese din contabilitatea societătii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societătii, când respectiva întreprindere întruneste conditiile prevăzute de legislatia natională privind procedura insolventei;

(iv) un IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în aceasta perioadă în sensul prezentei scheme, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile de la lit. d) pct. (iii);

e) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care beneficiarul este o întreprindere mare, este întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. d) pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net;

f) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea ajutorului, exprimată ca procentaj din costurile eligibile. Ajutorul plătit în transe va fi actualizat la valoarea lui în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de referintă aplicabilă la data acordării ajutorului. Toate sumele utilizate vor fi calculate înainte de aplicarea unor deduceri fiscale sau altor taxe. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;

g) organism/organizatie de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic (organizată conform dreptului public sau privat) sau de modul său de finantare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite în aceste activităti, în difuzarea rezultatelor sau în predare; întreprinderile care pot exercita influentă asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu se bucură de acces preferential la capacitătile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia;

h) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigatie critică planificată în scopul dobândirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătătiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Cuprinde crearea de părti componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu exceptia prototipurilor;

i) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătătite. Acestea mai pot include, de exemplu, alte activităti care vizează definirea conceptuală, planificarea si documentarea noilor produse, procese sau servicii. Activitătile pot cuprinde elaborarea de schite, desene, planuri si alte documentatii, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial. Dezvoltarea de prototipuri si proiecte-pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este, de asemenea, inclusă, în cazul în care prototipul este în mod obligatoriu produsul comercial final si fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative si de validare. În cazul unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Productia experimentală si testarea produselor, proceselor si serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu conditia ca aceste produse, procese si servicii să nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicatii industriale ori în activităti comerciale. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de productie, serviciilor existente si altor operatiuni în desfăsurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătătiri;

j) personal cu înaltă calificare înseamnă cercetători, ingineri, proiectanti si directori comerciali detinători ai unei diplome universitare si care au o experientă profesională de minimum 5 ani în domeniul în cauză. Formarea în cadrul unui doctorat poate fi considerată ca fiind o experientă profesională relevantă;

k) detasare/împrumut de personal înseamnă încadrarea în muncă temporară de personal de către un beneficiar pe o anumită perioadă, la sfârsitul căreia persoana respectivă are dreptul să se întoarcă la angajatorul anterior;

l) întreprindere nou-creată inovatoare înseamnă o întreprindere mică, conform definitiei din art. 8 lit. b), cu o vechime mai mică de 6 ani la momentul acordării finantării nerambursabile si care demonstrează că valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare în cel putin unul dintre ultimii 3 ani care precedă acordarea finantării nerambursabile (dacă întreprinderea este de curând înfiintată si nu există o situatie financiară care să demonstreze acest lucru, este necesar un audit financiar extern pentru perioada fiscală curentă, care să verifice respectarea acestei conditii);

m) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operatiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

n) comercializarea produselor agricole înseamnă detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locatii disticte, rezervate în acest scop.

V. Modalitatea de acordare a ajutorului în cadrul schemei

Art. 9. - Ajutorul se acordă sub formă de asistentă financiară nerambursabilă în mai multe transe. Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2015. Contractele de finantare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2013.

Art. 10. - Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finantare, fără a depăsi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă pe proiect. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însotită de documente justificative clare si detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăsi suma prevăzută în contractul de finantare.

VI. Beneficiari

Art. 11. - (1) Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderi în conformitate cu definitiile din art. 8 lit. b) si c), cu sau fără activitate de CD mentionată în statut. Este considerată întreprindere orice entitate care desfăsoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Pentru fiecare tip de proiect pentru care se acordă finantare în cadrul schemei se vor particulariza în cap. VIII din prezenta schemă conditiile specifice de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii.

(2) O categorie specifică în cadrul beneficiarilor schemei o constituie întreprinderile nou-create inovatoare, definite la art. 8 lit. l).

Art. 12. - (1) Beneficiarii trebuie să fie înregistrati si să desfăsoare activităti în România, să nu fie în stare de faliment ori lichidare, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

(2) Beneficiarii s i-au îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, a taxelor i a contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională.

(4) Beneficiarii nu sunt obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Art. 13. - (1) Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi considerati „întreprinderi aflate în dificultate” în conformitate cu definitia din art. 8 lit. d) si e).

(2) Beneficiarul îndeplineste si alte conditii specificate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 14. - Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei pot activa în toate sectoarele de activitate.

Art. 15. - (1) În cazul unui proiect în parteneriat, de tipul „proiect realizat de organizatii de cercetare în numele întreprinderii”, întreprinderea în numele căreia una sau mai multe organizatii de cercetare efectuează activităti de cercetare-dezvoltare nu va primi ajutor de stat prin intermediul organizatiei/organizatiilor de cercetare partenere, dacă una dintre conditiile de mai jos este îndeplinită:

- organizatia de cercetare furnizează serviciile sale la pretul pietei; sau

- dacă nu există un pret al pietei, organizatia de cercetare furnizează serviciile sale la un pret care reflectă costul total plus o marjă rezonabilă.

(2) Partenerii care se declară organizatii de cercetare trebuie să respecte simultan următoarele conditii:

A. sunt institutii de învătământ superior sau activitatea de CD este principala activitate din statut sau din actul juridic de înfiintare;

B. toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în activităti de cercetare, diseminare sau de educatie, conform actului de constituire sau statutului;

C. în cazul în care există întreprinderi care pot exercita influentă asupra entitătii (actionari sau membri), acestea nu au acces preferential la capacitătile de cercetare ale organizatiei de cercetare si nici la rezultatele de cercetare generate de aceasta;

D. în bilant sau în balanta cu situatia analitică, activitătile noneconomice, costurile si finantarea acestora sunt prezentate separat de activitătile economice.

Art. 16. - Fiecare solicitant care depune o cerere de finantare în cadrul schemei trebuie obligatoriu să se înscrie în prealabil în Registrul national al potentialilor contractori (RPC). În acest registru se vor înregistra toate datele de identificare si situatiile economico-financiare ale fiecărui solicitant, actualizate:

- informatii generale;

- date despre bonitatea beneficiarului, inclusiv resurse umane;


- documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilant contabil, contul de profit si pierderi;,

- structura actionariatului (persoane fizice si juridice);

- componenta organului de conducere/consiliului de administratie;

- declaratia pe proprie răspundere privind respectarea conditiilor generale de eligibilitate.

VII. Eligibilitatea proiectelor

Art. 17. - (1) Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de finantare pentru un proiect la autoritatea natională care administrează schema, înainte de începerea activitătilor proiectului. Aceasta nu se referă la situatia în care beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat.

(2) Criteriile de eligibilitate a proiectelor vizează următoarele:

- scopul si obiectivele proiectului să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum si cu unul sau mai multe dintre obiectivele operatiunii, asa cum sunt descrise în cererea de proiecte;

- proiectul să fie derulat în România;

- dimensiunea finan t ării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menionate în cererea de proiecte;

- să contină activităti eligibile definite pentru operatiune în cererea de proiecte;

- durata să se încadreze în limitele mentionate în cererea de proiecte;

- rezultatele să fie clar definite si măsurabile;

- activitătile să nu fie sau să nu fi fost finantate din alte surse publice.

VIII. Operatiunile finantate în cadrul schemei Art. 18. - (1) Tipurile de proiecte finantate prin schemă sunt următoarele:

 

Tabelul 1

 

Operatiunea

Tipuri de proiecte

Activităti eligibile

Finantarea maximă

în cadrul unui proiect

(euro)

Beneficiari

2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/ institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi

Proiecte realizate de organizatii de cercetare în numele întreprinderii

- cercetare industrială

- dezvoltare experimentală

- obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială

1.000.000

Întreprinderi pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (pot să nu aibă deloc activitate de CD)

2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate

Proiecte CD de înalt nivel stiintific

- cercetare industrială

- dezvoltare experimentală

- obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială

2.000.000

Întreprinderi cu activitate de CD

2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiecte tehnologice inovative

- dezvoltare experimentală

- obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială

- realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activitătile de dezvoltare experimentală

- procurarea de servicii suport si de consultantă pentru inovare

- închirierea pe perioadă determinată (3 ani) de personal cu înaltă calificare împrumutat din organizatii de cercetare sau întreprinderi mari pentru activităti de cercetare-dezvoltare-inovare

5.000.000

Întreprinderi pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (pot să nu aibă deloc activitate de CD)

Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare

- toate activitătile care sustin introducerea în productie, producerea si livrarea pe piată a produsului (bun sau serviciu)

1.000.000

Întreprinderi nou-create inovatoare pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (pot să nu aibă deloc activitate de CD)


(2) Astfel ajutorul de stat nu depăseste:

- 10 milioane euro per întreprindere per proiect/studiu de fezabilitate în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare industrială1);

- 7,5 milioane euro per întreprindere per proiect/studiu de fezabilitate pentru orice alte proiecte de cercetare-dezvoltare;

- 1 milion euro per întreprindere pentru proiectele dedicate întreprinderilor nou-create inovatoare;

- 5 milioane euro per întreprindere per proiect pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM.

Art. 19. - (1) Proiectele realizate de organizatii de cercetare în numele întreprinderii finantează următoarele tipuri de activităti: cercetare industrială, dezvoltare experimentală si activităti pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială. Proiectul este realizat de organizatia/organizatiile de cercetare partenere, care actionează ca un agent care prestează activităti de cercetare (industrială si de dezvoltare experimentală) pentru o întreprindere ce actionează ca principalul interesat de proiect. Proiectul nu implică activităti de CD în colaborare între organizatia/organizatiile de cercetare si întreprindere.

Modalitătile prin care se pot genera aceste proiecte sunt următoarele:

- fie organizatia de cercetare va realiza un proiect de cercetare bazat pe competentele sale pentru care a găsit o întreprindere interesată să preia rezultatele acestuia, care se obligă să contribuie la remunerarea corespunzătoare a efortului de cercetare depus;

- fie întreprinderea interesată are nevoie de anumite servicii de cercetare pentru care a găsit pe piată o organizatie de cercetare care i le poate oferi si pentru care întreprinderea va preciza termenele si conditiile de realizare a acestor servicii.

În ambele situatii întreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate a rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec de piată.

(2) Beneficiarii de ajutor în cadrul acestor proiecte sunt întreprinderile care nu au cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate sau care nu au deloc activitatea de CD în obiectul de activitate.

(3) Ajutorul pentru acoperirea costurilor asociate obtinerii si validării drepturilor de proprietate industrială se acordă numai beneficiarilor de tip IMM.

(4) Organizatiile de cercetare partenere vor fi remunerate la pretul pietei pentru activitătile prestate, iar dacă nu există un pret al pietei, la un pret care să le acopere în întregime cheltuielile efectuate plus o marjă rezonabilă.

(5) Proiectele se vor adresa următoarelor 5 arii tematice prioritare: sănătate; agricultură, securitate si sigurantă alimentară; energie; mediu; materiale, produse si procese inovative.

Art. 20. - (1) Proiectele CD de înalt nivel stiintific finantează următoarele tipuri de activităti: cercetare industrială, dezvoltare experimentală si activităti pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială. Participarea se face individual de către un beneficiar al schemei interesat să creeze un nucleu de competentă în cercetare în jurul unui specialist adus din străinătate. Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat ca cercetător stiintific pe o perioadă egală cu cel putin durata proiectului, în institutia gazdă.

(2) Beneficiarii de ajutor în cadrul acestor proiecte sunt întreprinderile cu activitate de CD mentionată în statut.

(3) Ajutorul pentru acoperirea costurilor asociate obtinerii si validării drepturilor de proprietate industrială se acordă numai beneficiarilor de tip IMM.

Art. 21. - (1) Proiectele tehnologice inovative sunt propuse la initiativa si în beneficiul unei întreprinderi. Participarea se face individual. Prin aceste proiecte se acordă ajutor pentru dezvoltare experimentală, obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială, realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activitătile de dezvoltare experimentală, procurarea de servicii de consultantă în domeniul inovării si de servicii de sprijinire a inovării si închirierea pe perioadă determinată (3 ani) de personal cu înaltă calificare împrumutat din organizatii de cercetare sau din întreprinderi mari pentru a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare-inovare la beneficiar. Rezultatele proiectului apartin în totalitate întreprinderii care propune proiectul.

(2) Beneficiarii de ajutor în cadrul acestor proiecte sunt întreprinderile care nu au cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate sau care nu au deloc activitatea de CD în obiectul de activitate.

(3) Ajutorul pentru acoperirea costurilor asociate obtinerii si validării drepturilor de proprietate industrială, pentru procurarea de servicii de consultantă în domeniul inovării si de servicii de sprijinire a inovării si cel pentru închirierea pe perioadă determinată de personal cu înaltă calificare se acordă numai beneficiarilor tip IMM.

Art. 22. - (1) Proiectele pentru întreprinderi nou-create inovatoare sunt propuse la initiativa si în beneficiul unei întreprinderi nou-create inovatoare, definite conform art. 8 lit. l), care nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate sau care nu are deloc activitatea de CD în obiectul de activitate. Participarea se face individual. Prin aceste proiecte se acordă ajutor pentru toate activitătile care sustin introducerea în productie, producerea si livrarea pe piată de produse (bunuri sau servicii). Rezultatele proiectului apartin în totalitate întreprinderii care propune proiectul.

(2) Ajutorul pentru întreprindere nou-creată inovatoare se acordă o singură dată si numai pe perioada în care beneficiarul îndeplineste conditiile de întreprindere nou-creată inovatoare. Timp de 3 ani de la acordarea acestui ajutor beneficiarul nu poate primi niciun alt tip de ajutor, cu exceptia ajutoarelor de CDI exceptate de la notificare si a ajutoarelor sub forma capitalului de risc exceptate de la notificare.

IX. Bugetul si durata schemei

Art. 23. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2013. Bugetul schemei este de maximum 300 milioane euro pe perioada 2008-2013, repartizat estimativ după cum urmează:

 

Tabelul 2

 

Operatiuni POS-CCE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

O2.1.1.

0

50

30

25

22

10

137 milioane euro

O2.1.2.

0

10

7

7

6

0

30 milioane euro

O2.3.3.

30

24

24

19

18

18

133 milioane euro

TOTAL:

30

84

61

51

46

28

300 milioane euro


1) Un proiect contine predominat activitate de cercetare industrială dacă mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului revin activitătilor de cercetare industrială.

 


Art. 24. - Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei va fi 700.

X. Intensitatea ajutorului de stat

Art. 25. - Activităti de cercetare-dezvoltare

(1) Cotele de bază de finantare a activitătilor de cercetare-dezvoltare sunt, ca procent din costurile eligibile, următoarele:

- 50% pentru cercetarea industrială;

- 25% pentru dezvoltarea experimentală.

(2) Pentru cercetarea industrială si dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru întreprinderile mici1).

Art. 26. - Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM

(1) Pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM intensitatea ajutorului nu poate depăsi cota aferentă activitătii de cercetare-dezvoltare care a condus initial la dreptul de proprietate industrială în cauză, respectiv 50% din costurile eligibile în cazul cercetării industriale si 25% din costurile eligibile în cazul dezvoltării experimentale.

(2) Se vor acorda la cotele mentionate în alin. (1) un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si unul de 20% pentru întreprinderile mici.

Art. 27. - Studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activitătile de dezvoltare experimentală

Pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activitătile de dezvoltare experimentală intensitatea ajutorului nu va depăsi 40% din costurile eligibile pentru întreprinderile mari si 50% din costurile eligibile pentru IMM.

Art. 28. - Servicii de consultantă în domeniul inovării si servicii de sprijinire a inovării pentru IMM

Pentru serviciile de consultantă în domeniul inovării si serviciile de sprijinire a inovării valoarea maximă a ajutorului este 200.000 euro per beneficiar în cadrul unei perioade de 3 ani. Prestatorul de servicii trebuie să aibă o certificare natională sau europeană. Dacă prestatorul de servicii nu are o astfel de certificare, ajutorul nu va depăsi 75% din costurile eligibile. De acest tip de ajutor beneficiază doar IMM. Beneficiarul trebuie să utilizeze ajutorul pentru achizitionarea de servicii la pretul pietei sau, în cazul în care prestatorul de servicii este o entitate fără scop lucrativ, la un pret care să reflecte costurile integrale plus o marjă rezonabilă.

Art. 29. - Închirierea de personal cu înaltă calificare pentru IMM

Pentru închirierea/angajarea pe perioadă determinată de personal cu înaltă calificare împrumutat dintr-o organizatie de cercetare sau întreprindere mare intensitatea ajutorului nu va depăsi 50% din costurile eligibile pentru o perioadă de maximum 3 ani per beneficiar si per persoană angajată temporar. Personalul împrumutat nu trebuie să înlocuiască alti salariati, ci trebuie să fie încadrat pe un post nou-creat în cadrul întreprinderii beneficiare, trebuie să fi lucrat cel putin 2 ani pentru organizatia de cercetare sau pentru întreprinderea mare care împrumută/detasează personalul si trebuie să efectueze la beneficiar activităti de cercetare, dezvoltare si/sau inovare. De acest tip de ajutor beneficiază doar IMM.

Art. 30. - Activităti realizate de întreprinderile nou-create inovatoare

Activitătile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-create inovatoare se finantează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineste conditiile de întreprindere nou-creată inovatoare, cu conditia ca ajutorul să nu depăsească 1 milion de euro.

 

Tabelul 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finantare

 

Tipul întreprinderii:

mare

mijlocie

mică

Cercetare industrială

50%

60%

70%

Dezvoltare experimentală

25%

35%

45%

Studii de fezabilitate (pentru dezvoltare experimentală)

40%

50%

50%

Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială (pentru cercetare industrială)

-

60%

70%

Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială (pentru dezvoltare experimentală)

-

35%

45%

Servicii de consultantă în domeniul inovării si servicii de sprijinire a inovării

-

Max. 0,2 milioane euro per 3 ani2)

Închirierea de personal cu înaltă calificare

-

50%3)

Activităti pentru întreprinderi

-

- 100%4)

 

XI. Costuri eligibile

Art. 31. - (1) Pentru activitătile de cercetare industrială si dezvoltare experimentală sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:

a) costuri de personal (cercetători, tehnicieni si personal auxiliar, în măsura în care acestia sunt angajati în proiectul de cercetare);

b) costul instrumentelor si al echipamentelor, în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; dacă aceste instrumente si echipamente au o durată de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile;


1) În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici.

2) Dacă prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare natională sau europeană, ajutorul nu va acoperi mai mult de 75% din costurile eligibile.

3) Pentru o perioadă de maximum 3 ani per beneficiar si per persoană angajată temporar.

4) Cu conditia ca ajutorul să nu depăsească un milion de euro.

 


c) costurile pentru clădiri si terenuri, în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; în cazul clădirilor sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile; în cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

d) costuri pentru cercetare contractuală, pentru achizitii de cunostinte tehnice si de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pretul pietei, în cazul în care tranzactia a fost realizată obiectiv si nu există niciun element de întelegere secretă implicat, precum si costuri aferente serviciilor de consultantă si serviciilor echivalente, folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;

e) cheltuieli de regie suplimentare, implicate direct de proiectul de cercetare;

f) alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activitătii de cercetare.

(2) Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de cercetare si dezvoltare.

Art. 32. - Privind obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM, costurile eligibile sunt:

a) toate costurile anterioare acordării dreptului în prima jurisdictie, inclusiv costurile legate de pregătirea, depunerea si examinarea cererii, precum si costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului;

b) costurile pentru traducere si alte costuri suportate pentru obtinerea sau validarea dreptului în alte jurisdictii;

c) costurile suportate pentru apărarea valabilitătii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii si a eventualelor proceduri de opozitie, chiar dacă astfel de costuri intervin după recunoasterea dreptului.

Art. 33. - Pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate sunt eligibile costurile studiilor pregătitoare pentru activitătile de dezvoltare experimentală.

Art. 34. - Pentru servicii de consultantă în domeniul inovării si pentru serviciile de sprijinire a inovării, costurile eligibile sunt:

- pentru servicii de consultantă în domeniul inovării, costurile cu: consultantă managerială, asistentă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultantă în materie de achizitia, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală si pentru acordurile de acordare a licentelor, activităti de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;

- pentru servicii de sprijinire a inovării, costurile cu: spatii de lucru, bănci de date, biblioteci tehnice, studii de piată, utilizarea de laboratoare, etichetarea, testarea si certificarea calitătii.

Art. 35. - Pentru închirierea de personal cu înaltă calificare sunt eligibile toate costurile de personal aferente închirierii si încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, pe o perioadă determinată de maximum 3 ani, inclusiv costurile aferente folosirii unei agentii de recrutare si indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat/împrumutat. Costurile unor servicii de consultantă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile.

Art. 36. - Costurile eligibile în cadrul proiectelor pentru întreprinderi nou-create inovatoare vor fi prezentate ulterior în documentele aferente competitiilor de proiecte.

XII. Efectul stimulativ

Art. 37. - Acordarea ajutorului trebuie sa aibă ca rezultat intensificarea activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare la nivelul beneficiarului. Efectul direct al ajutorului asupra

activitătilor de CDI se va materializa în cresterea acestora în mărime, raza de actiune, volum de cheltuieli si viteză.

Art. 38. - Ajutorul are efect stimulativ numai în cazul în care activitătile din cadrul proiectului au început după depunerea de către beneficiar a cererii de finantare pentru obtinerea ajutorului. Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finantare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat.

Art. 39. - Dacă sunt îndeplinite conditiile mentionate în art. 38, efectul stimulativ este automat demonstrat pentru beneficiarii de tip IMM.

Art. 40. - În cazul întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema înaintea acordării ajutorului. În acest sens, aceasta verifică, înainte de acordarea ajutorului în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 38, dacă cererea de finantare si documentele însotitoare contin date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel putin unuia dintre următoarele criterii, în conditiile acordării ajutorului de stat:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului: cresterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii odată cu primirea ajutorului), comparativ cu situatia în care nu s-a beneficiat de ajutor; cresterea numărului de angajati implicati în activitătile de CDI;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare a proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului: cresterea numărului de rezultate obtinute pe proiect (brevete, publicatii stiintifice, produse, procese si servicii noi/îmbunătătite etc); realizarea unui proiect mai ambitios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact stiintific sau tehnologic, dar si de o probabilitate mai mare de esec (legată de riscuri mai mari asumate prin proiectul de cercetare, de desfăsurarea pe termen lung a proiectului, de incertitudinea privind rezultatele acestuia);

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului: cresterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului; cresterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor proiecte); cresterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză: o perioadă mai scurtă de timp pentru terminarea proiectului în comparatie cu acelasi proiect realizat fără ajutor.

XIII. Cumul

Art. 41. - Cotele maxime de finantare permise de această schemă se aplică indiferent de sursa fondurilor publice implicate: locală, regională, natională sau comunitară.

Art. 42. - Ajutorul este acordat în cadrul schemei doar pentru proiectele care nu sunt si nu au fost finantate înainte din alte fonduri publice, inclusiv ajutor de minimis, pentru aceleasi costuri eligibile (în concordantă cu declaratiile pe propria răspundere ale beneficiarilor). Autoritatea care administrează schema trebuie să verifice respectarea acestei prevederi.

XIV. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 43. - Înainte de acordarea de finantare în cadrul schemei se va verifica respectarea tuturor criteriilor mentionate în schemă. Astfel, cererea de finantare si/sau, acolo unde este cazul, documentele însotitoare ale acesteia vor contine următoarele:

- date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este „întreprindere în dificultate”, conform


definitiei din art. 8 lit. d) si e), si declaratie scrisă pe propria răspundere în acest sens;

- declaratie scrisă pe proprie răspundere, însotită de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute în art. 12;

- sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul schemei;

- informatii privind tipul de beneficiar (conform eligibilitătii beneficiarilor pe fiecare tip de proiect - cap. VI si VIII). Pentru a demonstra calitatea de IMM, beneficiarul trebuie să completeze si să anexeze cererii de finantare o declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi la categoria IMM, conform anexei I la Regulamentul nr. 800/2008. Beneficiarul tip întreprindere nou-creată inovatoare va anexa la dosarul înaintat documente din care să rezulte că îndeplineste conditiile privind încadrarea în această categorie, asa cum sunt precizate în art. 8 alin. (1);

- declaratie scrisă pe propria răspundere privind respectarea prevederilor referitoare la cumul;

- activitătile si costurile eligibile pe tipul de proiect pentru care se solicită ajutor de stat;

- declaratie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia nu a demarat proiectul pentru care solicită ajutor;

- pentru întreprinderile mari, informatii care să demonstreze efectul stimulativ conform cap. XII;

- pentru întreprinderile mici, declaratie pe propria răspundere că nu au mai primit ajutor pentru întreprinderi nou-create inovatoare, în cazul în care solicită un astfel de ajutor în temeiul prezentei scheme.

Art. 44. - Procedura de implementare si derulare a schemei se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea apelului de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare si a documentelor însotitoare;

c) verificarea formală (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare, verificarea datelor din RPC) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) verificarea eligibilitătii proiectelor (inclusiv efectul stimulativ) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

f) evaluarea si selectia proiectelor;

g) întocmirea si semnarea contractului de finantare;

h) depunerea cererii de rambursare, însotită de documentele justificative;

i) acordarea finantării nerambursabile - se face de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice”, numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;

j) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

Art. 45. - Autoritatea care administrează schema verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor prevăzute în cap. VI si VIII, eligibilitatea proiectelor conform capitolelor VII si XII, precum si eligibilitatea activitătilor si costurilor în conformitate cu prevederile cap. X si XI.

Art. 46. - Dacă se solicită ajutor de stat pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială, se verifică dacă potentialul beneficiar este întreprindere mică sau mijlocie,

precum si tipul de activitate ce a condus la generarea dreptului de proprietate industrială.

Art. 47. - (1) Dacă se solicită ajutor de stat pentru procurarea de servicii de consultantă în domeniul inovării si de servicii de sprijinire a inovării, se verifică următoarele:

- potentialul beneficiar este o întreprindere mică sau mijlocie;

- ajutorul nu depăseste maximum 200.000 euro per beneficiar pe orice perioadă de 3 ani.

(2) În contract se va specifica dacă serviciile sunt achizitionate de la un prestator de servicii certificat la nivel national sau european sau, în caz că nu e îndeplinită această conditie, se prevede că ajutorul nu acoperă decât cel mult 75% din costurile eligibile.

(3) Prin contract beneficiarul se va angaja să cumpere serviciile la pretul pietei.

Art. 48. - Dacă se solicită ajutor de stat pentru închirierea pe perioadă determinată de personal cu înaltă calificare, se verifică dacă potentialul beneficiar este întreprindere mică sau mijlocie. Se verifică, de asemenea, dacă personalul cu înaltă calificare este angajat pe o functie nou-creată, dacă va desfăsura activităti de CDI pentru beneficiar si dacă a lucrat anterior cel putin 2 ani în activităti de CDI în organizatia de cercetare sau întreprinderea mare de unde provine. Nu este permis ca personalul cu înaltă calificare să înlocuiască pe post un alt angajat al beneficiarului. Nu se finantează costurile aferente serviciilor de consultantă furnizate de consultantii externi.

Art. 49. - (1) Dacă se solicită ajutor de stat pentru o întreprindere nou-creată inovatoare, se verifică îndeplinirea simultană a următoarelor conditii:

- potentialul beneficiar este o întreprindere mică, cu o vechime mai mică de 6 ani la momentul acordării ajutorului;

- potentialul beneficiar are caracter inovator, demonstrat prin faptul că valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare în cel putin unul dintre ultimii 3 ani care precedă acordarea finantării (dacă întreprinderea este de curând înfiintată si nu există o situatie financiară care să demonstreze acest lucru, este necesar un audit financiar extern pentru perioada fiscală curentă care să verifice respectarea acestei conditii);

- potentialul beneficiar nu a mai primit niciodată ajutor de stat pentru întreprinderea nou-creată inovatoare.

(2) Ajutorul de stat pentru întreprindere nou-creată inovatoare se acordă o singură dată în perioada în care beneficiarul îndeplineste conditiile de întreprindere nou-creată inovatoare. Beneficiarul nu poate primi niciun alt tip de ajutor timp de 3 ani de la acordarea ajutorului pentru întreprindere nou-creată inovatoare, cu exceptia ajutoarelor de CDI sau de capital de risc exceptate de la notificare.

Art. 50. - Criteriile de evaluare pentru proiectele finantate prin schemă vizează:

- relevanta stiintifică si impactul economic al proiectului;

- calitatea si maturitatea proiectului;

- sustenabilitatea proiectului si capacitatea de implementare si operationalizare.

XV. Raportarea si monitorizarea

Art. 51. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o fisă de informatii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe site-ul Comisiei.

Art. 52. - În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat si autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si vor transmite Consiliului Concurentei rapoarte anuale privind schema de ajutor de stat instituită de prezenta decizie, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform cu Regulamentul CE nr. 659/1999 si cu Regulamentul CE nr. 794/2004.

Art. 53. - Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.minind.ro si pe pagina autoritătii care administrează schema la adresa www.mct.ro si nu se va implementa înainte de publicare.

Art. 54. - Furnizorul de ajutor de stat si autoritatea care administrează schema vor păstra evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informatii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile si intensitatea ajutorului.

Art. 55. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

Art. 56. - Furnizorul va transmite Consiliului Concurentei informatiile cuprinse în anexa II la Regulamentul nr. 800/2008 pentru fiecare alocare specifică de ajutor pentru activităti de cercetare industrială si dezvoltare experimentală, acordată în baza prezentei scheme, ce depăseste 3 milioane euro, pentru a fi transmise Comisiei Europene în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea respectivului ajutor.

Art. 57. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de stat.

Art. 58. - Autoritatea care administrează schema are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitat de către acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 3.408.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 918/2008)

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificare

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

32.500

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

32.400

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

30.900

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dfwoltare

4

1.500

2

VENITURI FINANCIARE

5

100

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

28.300

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

28.150

a)

Bunuri si servicii

9

2.000

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

11.018

 

cheltuieli cu salariile

11

8.000

 

contributii de asigurări sociale de stat

12

1.560

 

contributii de asigurări de somaj

13

80

 

contributii de asigurări sociale de sănătate

14

440

 

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

52

 

contributii pentru concedii si indemnizatii

16

67

 

contributii ia Fondul de garantare a creantelor salariate

17

19

 

contributii la fondul de pensii facultative

18

 

 

alte cbeltuieii de personal, din care:

19

800

 

deplasări, detasări

20

450

 

tichete de masă

21

350

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si nrrwinanele

22

2.500

d)

Cheltuieli de protocol

23

20

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

14

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

25

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

36

 

tichete de crese

27

 

 

tichete cadou

28

36

h)

Alte cheltuieli

29

12.562

2

Cheltuieli financiare, din care:

30

150

 

- cheltuieli privind dobânzile

31

 

 

- alte cheltuieli financiare

32

150

3

Cheltuieli extraordinare

33

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

4.200

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

35

672

V.

REZULTATUL NET

36

3.528

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

3.528


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

39

706

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu plănui de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

40

2.116

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

706

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

5.360

1

Surse proprii

43

5.200

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

160

3

Credite bancare pentru investitii

45

 

 

- interne

46

 

 

- externe

47

 

4

Alte surse

48

 

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

5.360

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

5.360

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

- interne

52

 

 

- externe

53

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.1)

54

32.500

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

28.300

3

Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)

56

4.200

4

Număr mediu personal . total institut, din care:

57

202

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

58

156

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

59

3.205

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

60

3.403

7

Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)

61

14,84

8

Productivitatea muncii pe total personal {mii lei/pers.) (rd.2/rd.57)

62

160

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.38*100/capital propriu)

63

70.42

10

Plăti restante

64

 

11

Creante de încasat

65

3.500


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 29758 mii lei, incheiate pana la data de 30 septembrie 2008, iar cele realizate din contractele incheiate cu ordonatorii principali de credite, care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale, sunt in sumă de 809 mii lei.

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

notă:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 90 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 180 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 15, în loc de: „15. Botnaru Victor, fiul lui Carp si Siilvia (fiica lui Guzun Alexei si Tatiana, născută la 19.09.1932 în localitatea Butesti), născut la data de 1 ianuarie 1984 în localitatea Negureni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Telenesti. (11.968/2003)” se va citi: „15. Botnaru Victor, fiul lui Carp si Silvia (fiica lui Guzun Alexei si Tatiana, născută la 19.09.1932 în localitatea Butesti), născut la data de 1 ianuarie 1984 în localitatea Negureni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Telenesti. (11.968/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 93, în loc de: „93. Stîngu Liuba, fiica lui Covaliov Ion (născut la 17.10.1933 în localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 1 februarie 1958 în localitatea Agrfenovca, Radionovo-Nesvetaisc, judetul Rostov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (5.310/2003) Copii minori: Stîngu Alina, născută la data de 4.03.1991 si Stîngu Olga, născută la data de 20.07.1992.” se va citi: „93. Stîngu Liuba, fiica lui Covaliov Ion (născut la 17.10.1933 în localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 1 februarie 1958 în localitatea Agrafenovca, Radionovo-Nesvetaisc, judetul Rostov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (5.310/2003) Copii minori: Stîngu Alina, născută la data de 4.03.1991, si Stîngu Olga, născută la data de 20.07.1992.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 8, în loc de: „8. Botnari Emilia, fiica lui Iosan Procopie si Efrosinia (născută la 1.10.1924 în localitatea Soroca), născută la data de 21 mai 1956 în localitatea Chetrosu, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 140. (8.852/2003) Copii minori: Botnari Violeta, născută la data de 8.05.1990” se va citi: „8. Botnari Emilia, fiica lui Josanu Procopie si Eufrosinia (născută la 1.11.1924 în localitatea Chetrosu, judetul Soroca), născută la data de 21 mai 1956 în localitatea Chetrosu, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 140. (8.852/2003) Copii minori: Botnari Violeta, născută la data de 8.05.1990”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 60, în loc de: „60. Melicova Anghelina, fiica lui Utema Boris si Melicova Liudmila (fiica lui Pavel si Irina, născută la 4 aprilie 1924 în localitatea Vasileuti, raionul Rîscani), născută la data de 10 aprilie 1982 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 31 August nr. 1, bl. 2. (2.929/2004)” se va citi: „60. Melicova Anghelina, fiica lui Htema Boris si Melicova Liudmila (fiica lui Pavel si Irina, născută la 4 aprilie 1924 în localitatea Vasileuti, raionul Rîscani), născută la data de 10 aprilie 1982 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 31 August nr. 1, bl. 2. (2.929/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 1, în loc de: „1. Amoasi Constanta, fiica lui Leonid si Tamara (fiica lui Grama Vasile, născut la 27.08.1931 în Scăieni), născută la data de 10 noiembrie 1984 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 3, ap. 16. (2.952/2007)” se va citi: „1. Amoasii Constanta, fiica lui Leonid si Tamara (fiica lui Grama Vasile, născut la 27.08.1931 în Scăieni), născută la data de 10 noiembrie 1984 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 6, bl. 3, ap. 16. (2.952/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 17, în loc de: „17. Cecan Onufrie, fiul lui Teodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 25 iunie 1968 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Aivazovschi nr. 20, bl. A (7.026/2003). Copii minori: Cecan Daria, născută la data de 17.02.1996” se va citi: „17. Cecan Onufrie, fiul lui Fiodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 25 iunie 1968 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Aivazovschi nr. 20, bl. A (7.026/2003). Copii minori: Cecan Daria, născută la data de 17.02.1996”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 18, în loc de: „18. Cecan Vasile, fiul lui Teodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 1 iunie 1966 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chitcani, str. Lenina nr. 2, raionul Căuseni. (7.025/2003)” se va citi:„18. Cecan Vasile, fiul lui Fiodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 1 iunie 1966 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chitcani, str. Lenina nr. 2, raionul Căuseni. (7.025/2003)”;


- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 83, în loc de: „83. Tocaru Dumitru, fiica lui Vasile (fiul lui Grigore, născut la 19.02.1931 în localitatea Cimislia) si Emilia, născut la data de 8 noiembrie 1983 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Vasile Alexandri nr. 97, ap. 10. (202/2006)” se va citi: „83. Tocaru Dumitru, fiul lui Vasile (fiul lui Grigore, născut la 19.02.1931 în localitatea Cimislia) si Emilia, născut la data de 8 noiembrie 1983 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Vasile Alexandri nr. 97, ap. 10. (202/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.450/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 79, în loc de: „79. Ungureanu Vitalie, fiul lui Aurel si Olimpia (născută la 13.08.1938 în comuna Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti), născut la data de 13 august 1971 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti. (2.653/2003)” se va citi: „79. Ungurean Vitalie, fiul lui Aurel si Olimpia (născută la 13.08.1938 în comuna Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti), născut la data de 13 august 1971 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti. (2.653/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 5, în loc de: „5. Grinic Larisa, fiica lui Cernopischii Mihail (născut la 15.05.1936 în Cernăuti) si Cernopisca Maria, născută la data de 20 iulie 1964 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Forosna, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (16.540/2003) Copii minori: Grinic Alisa, născută la data de 26.07.1996”se va citi: „5. Grinic Larisa, fiica lui Cernopischii Mihail (născut la 15.05.1936 în Cernăuti) si Cernopisca Maria, născută la data de 20 iulie 1964 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Forosna, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (16.540/2003) Copii minori: Grinic Alisa, născută la data de 26.06.1998”.