MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 844            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 16 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.309. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

1.565. - Hotărâre privind aprobarea raportului de negociere a conditiilor pentru înfiintarea societătii comerciale care va realiza unitătile 3 si 4 de la CNE Cernavodă

 

1.569. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Cluj

 

1.608. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică

 

1.613. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Harghita

 

1.615. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

1.642. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 5.809/2004, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială E.R.M.O. - Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia - S.R.L.

 

1.662. - Hotărâre privind majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

1.663. - Hotărâre privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.120 - Ordin al ministrului apărării privind sistarea cheltuielilor pentru achizitionarea de materiale si obiecte promotionale

 

REPUBLICĂRI

 

            Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Cris” se completează cu o nouă subsectiune, subsectiunea I „Completări”, prevăzută în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baru”, după pozitia nr. 207 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 208 si 209, prevăzute în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brănisca”, după pozitia nr. 133 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 134 si 135, prevăzute în anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bretea Română” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 203;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 50, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Calea Sipusului”;

- la pozitia nr. 118, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Baltă, sat Bretea Română, de la nr. 26 la nr. 40, drum din balast în lungime de 810 m, lătime = 6 m, suprafată = 4.860 mp”;

- la pozitia nr. 119, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Mică, sat Bretea Română, de la nr. 73 la nr. 84, drum din balast în lungime de 750 m, lătime = 4 m, suprafată = 3.000 mp”;

- la pozitia nr. 175, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „51.224,60”;

- la pozitia nr. 176, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.000,00”;

- la pozitia nr. 177, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.875,80”;

- la pozitia nr. 178, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „39.011,70”;

- la pozitia nr. 180, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20,00”;

- la pozitia nr. 181, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250,00”;

- la pozitia nr. 182, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20,00”;

- la pozitia nr. 183, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Construit din: fundatie de beton, zidărie din cărămidă, acoperis din tiglă. Instalatie alimentare cu apă (grup sanitar+fosă septică), rampă pentru persoane cu handicap, instalatie de încălzire centrală pe lemne, clădire CT, Suprafată construită = 1.514 mp. Parc primărie în suprafată de 8.469 mp. Constructia este situată între vecinii: la est: Furtună Ovidiu, la vest: D.J. 668, la sud: Horvat Dan, la nord: Scoala Generală”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.499,20”;

- la pozitia nr. 184, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22,15”;

- la pozitia nr. 185, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11,60”;

- la pozitia nr. 186, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7,32”;

- la pozitia nr. 187, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12,00”;

- la pozitia nr. 188, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12,76”;

- la pozitia nr. 189, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9,45”;

- la pozitia nr. 190, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9,45”;

- la pozitia nr. 191, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68,83”;

- la pozitia nr. 192, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 8,77”;

- la pozitia nr. 193, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15,00”;

- la pozitia nr. 194, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Constructie din cărămidă, instalatie de alimentare cu apă, grup sanitar, fosă septică, instalatie de încălzire centrală termică pe lemne si clădire CT, Suprafată construită desfăsurată 1.000,86 mp (P+1), teren aferent = 7.400 mp, între vecini: la est: Furtună Ovidiu, la vest: D.J. 668, la sud: Consiliul local, la nord: Coposescu Maria”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „607.763,91”;

- la pozitia nr. 195, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5,72”;

- la pozitia nr. 196, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2,40”;


- la pozitia nr. 197, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13,00”;

- la pozitia nr. 198, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3,70”;

- la pozitia nr. 199, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6,50”;

- la pozitia nr. 200, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9,90”;

- la pozitia nr. 201, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11,45”;

- la pozitia nr. 202, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6,05”;

- la pozitia nr. 207, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6,96”;

- la pozitia nr. 228, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Păsuni si fânete în suprafată de 1.411,89 ha”;

- la pozitia nr. 229, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Păsuni împădurite necuprinse în amenajament”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Păsuni împădurite în suprafată de 99,06 ha”;

- la pozitia nr. 230 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Terenuri neproductive si degradate în suprafată de 37,67 ha”;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 230 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile nr. 231 -245, prevăzute în anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buces”, după pozitia nr. 75 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 76 si 77, prevăzute în anexa nr. 5.

6. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra”, după pozitia nr. 165 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 166, prevăzută în anexa nr. 6.

7. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău”, după pozitia nr. 116 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 117-121, prevăzute în anexa nr. 7.

8. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orăstioara de Sus”, după pozitia nr. 154 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 155 si 156, prevăzute în anexa nr. 8.

9. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu de Mori”, după pozitia nr. 70 se introduc două pozitii noi, pozitiile nr. 71 si 72, prevăzute în anexa nr. 9.

10. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romos”, după pozitia nr. 94 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 95-97, prevăzute în anexa nr. 10.

11. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Soimus”, după pozitia nr. 191 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 192, prevăzută în anexa nr. 11.

12. Anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 35;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 69 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 70, conform anexei nr. 12.

13. Anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turdas” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 5;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 53 se introduc cinci pozitii noi, pozitiile nr. 54-58, conform anexei nr. 13.

14. Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) titlul anexei nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea” se modifică si va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei General Berthelot”;

b) în cuprinsul anexei nr. 65, denumirea comunei „Unirea” si a satului de resedintă a acesteia se modifică si se înlocuieste cu „General Berthelot”;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 83 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 84-95, conform anexei nr. 14.

15. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vata de Jos”, după pozitia nr. 122 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 123 si 124, prevăzute în anexa nr. 15.

Art. II.- Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.309.

 


ANEXA Nr. 1

 

Judetul Hunedoara Comuna Baia de Cris

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de Inventar

- mii lei -

Situatia juridică actuală

I. Completări

1.

1.3.7.1.

Drum exploatare 1.095

Drum de pământ, L=350 m, l=3 m, în extravilanul satului Baldovin, din Str. Principală Baldovin la pârâul Solnita, necesar pentru reteaua de canalizare din Baldovin la statia de epurare

1991

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

2.

1.3.7.1.

Drum vicinal 121

Drum de pământ, L=98 m, l=4 m, în intravilanul satului Risculia, din DJ 762 până la Riscuta I

1991

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

3.

1.8.4.

Canal extravilan

Localitatea Risca, Cn 1.464 deschis, ml 700, lătime 4 m de pământ, amplasat între DE 1.465 Risca-Unghiuri la Cn 1.496/2, necesar pentru evacuarea apelor menajere

1892

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

4.

1.8.13

Teren platou Vălisoara

Localitatea Baia de Cris, din Str. Depozitului până la linia C.F.R., suprafată de 6.000 mp, necesară realizării statiei de epurare.

1998

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

5.

1.8.3

Teren extravilan

Suprafată de 5.899 mp Situat în satul Risca, necesar realizării statiei de epurare, fânat. Vecinătăti: nord-canal, est- proprietate particulară, sud- proprietate particulară, vest- canal Cn1.464

1892

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

6.

1.8.3

Teren extravilan

Suprafată de 2.651 mp Situat în satul Baldovin, necesar realizării statiei de epurare, fânat. Vecinătăti: nord-drum DE 1.095 si proprietate particulară, est - proprietate particulară, sud- drum DE 1.095 si proprietate particulară, vest-proprietate particulară, nr. cadastral 484

2008

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

7.

1.8.3

Teren extravilan

Suprafată de 2.271 mp Situat în satul Risculita, necesar realizării statiei de epurare, arabil. Vecinătăti: nord-proprietate particulară, est-pârâu, sud- proprietate particulară, vest-DJ 762, nr. cadastral 458/17

2008

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/2008

8.

1.8.3

Teren extravilan

Suprafată de 1.550 mp

Situat în satul Risculita, necesar realizării statiei de epurare, arabil.

Vecinătăti: nord-proprietate particulară, est-pârâu, sud- parcela 458/17, vest-proprietate particulară, nr. cadastral 458/18

2008

-

Domeniul public al comunei Baia de Cris, Hotărârea

Consiliului Local al Comunei Baia de Cris nr. 31/200

 

ANEXA Nr. 2

 

Judetul Hunedoara Comuna Baru

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baru, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

208

1.6.2

Teren în suprafată

de 1.950 mp destinat

constructiei unei baze sportive multifunctionale

Teren în suprafată de 1.950 mp, identificat între vecinătătile: nord: primărie, est: primărie, sud: drum acces, vest: primărie, înscris în CF nr. 67/N Baru, nr. cadastral 448, nr topo 1.288/2, teren inclus în domeniul public în vederea construirii unei baze sportive multifunctionale

2006

2000

Domeniul public al comunei Baru, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 62/2008

209

1.6.2

Teren în suprafată de 17.780 mp destinat

constructiei unei baze sportive multifunctionale

Teren în suprafată de 17.880 mp, identificat între vecinătătile: nord: C.F.R., est: drum, sud: primărie, vest: drum acces, înscris în Titlul de proprietate nr. 20/3.684/ 09.07.2008, nr. topo. 1.288/3, teren inclus în domeniul public în vederea construirii unei baze sportive multifunctionale

2006

-

Domeniul public al comunei Baru, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 62/2008

 

ANEXA Nr. 3

 

Judetul Hunedoara Comuna Brănisca

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brănisca, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

134.

1.8.8.

Teren extravilan

(pentru statia de tratare a apei)

Teren în suprafată de 2.500 mp, situat în extravilanul satului Boz, comuna Brănisca, necesar realizării statiei de tratare a apei, identificat în Titlul de proprietate nr. 20/1802, pag. 6, nr. top. al parcelei 350 - extravilan sat Boz

1991

-

Domeniul public al comunei Brănisca, Hotărârea nr. 32/2008 a Consiliului

Local al Comunei Brănisca

135

1.8.8.

Teren intravilan (pentru statia de captare a apei)

Teren în suprafată de 2.500 mp, situat în intravilanul satului Boz, comuna Brănisca, necesar realizării statiei de captare a apei, identificat în Titlul de proprietate nr. 88.546/235, nr. top. al parcelei - 229/1, intravilan sat Boz

1991

-

Domeniul public al comunei Brănisca, Hotărârea nr. 32/2008 a Consiliului

Local al Comunei Brănisca

 

ANEXA Nr. 4

 

Judetul Hunedoara Comuna Bretea Română

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bretea Română, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul                                                               dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

231.

1.8.3.

Păsuni împădurite în amenajament silvic

Păsuni împădurite în suprafată de 68,91 ha

1995

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

232.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Măceu

Drum din DN66 în satul Măceu (fost grajd CAP), drum din pământ, lungime - 1.000 m, lătime - 4 m, suprafată - 4000 mp

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

233.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din DJ 668C până la canalul Bedeci (Vâlcelele Bune), drum din pământ, lungime - 500 m, lătime - 4 m, suprafată 2.000 mp nr. top.: De 3018/89, De 3031/22/1

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

234.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din DJ 668C până la canalul Bedeci (Vâlcelele Bune), drum din pământ, lungime - 500 m, lătime - 4 m, suprafată 2.000 mp nr. top.: De 3018/130, De 3031/40/1

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

235.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din DJ 668C până în locul numit Poiana Popii (Vâlcelele Bune), drum din pământ, lungime - 800 m, lătime - 4 m, suprafată - 3.200 mp

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

236.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din Valea Bună până la locul numit Lupoaia, drum din pământ, lungime - 1.500 m, lătime - 4 m, suprafată - 6.000 mp

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

237.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din Valea Rea până la Popesti, drum din pământ, lungime - 700 m, lătime - 4 m, suprafată - 2.800 mp

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008


238.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din DC 59B în păsunea Coasta Bună (pe lângă cimitir), drum din pământ, lungime - 400 m, lătime - 4 m, suprafată - 1.600 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

239.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Vâlcelele Bune

Drum din balast din Ulita Coasta Bună până în păsune, lungime - 500 m, lătime - 4 m, suprafată - 2.000 mp

1991

-

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

240.

1.6.2.

Cămin cultural 100 de locuri Bretea Streiului si scoală primară

Constructie din cărămidă, suprafata construită - 230,06 mp, teren aferent - 1.200 mp, Vecini: la est - Biserica Ortodoxă, la vest - DN 66, la nord - Domeniile statului, fost dispensar veterinar, la sud - Bărgăoanu Petru Tatian

2007

142.773,85

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

241.

1.8.4.

Alimentare cu apă a localitătii Rusi (extindere)

Conductă PEID, DN Ф 90, lungime - 880 m, PE 80, PN 6, DN 75, cămine, vane = 4; Hidranti = 2

2007

116.473,95

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

242.

1.3.7.2

Pod peste Valea Măceului, sat Măceu

Pod în satul Măceu, deschidere - 8 m, suprafată carosabilă 45,50 mp, lungime totală 13 m, clasa de încărcare clasa a II-a

2007

240.207,10

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

243.

1.3.7.2

Pod peste Valea Bună, sat Vâlcelele Bune

Pod în satul Vâlcelele Bune, deschidere 10 m, suprafată carosabilă - 52,85 mp, lungime totală - 15,10 m, clasă de încărcare clasa a II-a

2007

212.928,78

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

244.

1.3.7.1.

Drum vicinal sat Bretea Română

Drum vicinal din DJ 668 pe lângă căminul cultural până la râul Strei, drum din pământ, lungime - 600 m, lătime - 5 m, suprafată - 3000 m

1991

 

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008

245.

 

Teren pentru amplasament statie de epurare

Teren în suprafată de 1.500 mp, situat în comuna Bretea Română, satul Bretea Română, între vecini: la nord: - drum vicinal, la sud: - drum vicinal, la est: drum vicinal, la vest: Canalul Morii, cu destinatie stabilită de Consiliul Local al Comunei Bretea Română pentru amplasamentul statiei de epurare

1991

 

Domeniul public al comunei Bretea Română, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. 33/2008


ANEXA Nr. 5

 

Judetul Hunedoara Comuna Buces

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buces, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

76.

1.6.4

Teren

Teren înscris în C.F. 1/1, nr. cadastral 18 - Stănija, în suprafată de 14.883 mp de la localizare

2008

-

Domeniul public al comunei Buces, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buces nr. 32/2008

77.

1.1.17

Teren

Teren înscris în C.F. 14, nr. cadastral 460/a/2 - Buces, în suprafată de 3.308 mp

2008

40.000

Domeniul public al comunei Buces, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buces nr. 32/2008

 

ANEXA Nr. 6

 

Judetul Hunedoara Comuna Dobra

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

166

1.8.3.

Teren pentru statie de epurare

Teren intravilan situat în satul Mihăilesti, în suprafata de 55.570 mp, necesar realizării statiei de epurare. Vecinătăti: nord -Pârâu Dobra, sud - drum comunal DC 136, est - Magda Teofil, vest - drum vicinal

2005

-

Domeniul public al comunei Dobra, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobra nr. 19/2008

 

ANEXA Nr. 7

 

Judetul Hunedoara Comuna Hărău

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

117.

1.8.3.

Teren extravilan (păsune) pentru statie de epurare

Suprafata de 15.000 mp, situat în satul Hărău, necesar realizării statiei de epurare, păsune. Vecinătăti: vest - păsune comunală; nord - păsune comunală; est - păsune comunală; sud - păune comunală; C.F. nr. 148, nr. top. 466

1896

-

Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 22/2008

118.

1.8.3

Teren extravilan (păsune)

Suprafata de 1.798 mp, situat în satul Chimindia, necesar realizării captării de izvor, bazinului de acumulare si a statiei de tratare, păsune. Vecinătăti: nord - păsune comunală; sud - păsune comunală; est - păsune comunală; vest - păune comunală; C.F. nr. 139, nr. topo (770.770/1)/7/2

1927

-

Domeniul public al comunei Hărău, Hotărârea Consiliului Local

al Comunei Hărău nr. 22/2008

119.

1.8.3.

Teren extravilan (păsune)

Suprafata de 5.000 mp, situat în satul Banpotoc, necesar realizării captării de izvor, bazinului de acumulare si a statiei de tratare, păsune.

Vecinătăti: nord - păsune comunală; sud - păsune comunală; est - păsune comunală; vest - păune comunală; C.F. nr. 1018, nr. topo 1660/2

1944

-

Domeniul public al comunei Hărău, Hotărârea Consiliului Local

al Comunei Hărău nr. 22/2008

120.

1.8.3.

Teren extravilan (păsune)

Suprafata de 5.000 mp, situat în satul Bârsău, necesar realizării captării de izvor, bazinului de acumulare si a statiei de tratare, păsune.

Vecinătăti: est - păsune comunală; vest - păsune comunală; nord - păsune comunală, sud - păune comunală; C.F. nr. 195, nr. top. 598

1927

-

Domeniul public al comunei Hărău, Hotărârea Consiliului Local

al Comunei Hărău nr. 22/2008

121.

1.8.3.

Teren extravilan (păsune)

Suprafata de 5.000 mp, situat în satul Hărău, necesar realizării captării de izvor, bazinului de acumulare si a statiei de tratare, păsune.

Vecinătăti: nord - păsune comunală; sud - păsune comunală; est - păsune comunală; vest - păune comunală; C.F. nr. 143, nr. top. 802

1896

-

Domeniul public al comunei Hărău. Hotărârea Consiliului Local

al Comunei Hărău nr. 22/2008

 

ANEXA Nr. 8

 

Judetul Hunedoara Comuna Orăstioara de Sus

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orăstioara de Sus, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

155.

1.8.3.

Teren extravilan

(pentru statia de

epurare)

Teren în suprafată de 10.590 mp, situat în extravilanul satului Orăstioara de Sus, necesar realizării statiei de epurare, identificat prin nr. topo 1.381, 1.383, 1.384, 1.385

2002

-

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăstioara de Sus nr. 18/2008

156.

1.8.3.

Teren extravilan

(pentru statia de epurare)

Teren în suprafată de 15.300 mp, situat în extravilanul satului Bucium, comuna Orăstioara de Sus, necesar realizării statiei de epurare, identificat prin nr. topo 545

2002

-

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăstioara de Sus nr. 18/2008

 

ANEXA Nr. 9

 

Judetul Hunedoara Comuna Râu de Mori

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu de Mori, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

71.

1.8.3.

Teren extravilan

Suprafata de 7.200 mp, situat în satul Clopotiva, necesar realizării statiei de epurare, fânat. Vecinătăti: nord - Bistrian Adam; est - DJ 686; sud - Stefănescu Z.; vest - Barbu Paul; nr. topo 20/3665, parcela nr. 314/18

2008

30.000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Râu de Mori nr. 69/2008

72.

1.8.3.

Teren extravilan

Suprafata de 2.544 mp, situat în satul Ostrov, necesar realizării statiei de epurare, fânat. Vecinătăti: nord - Mălăestean Leon; est - pârâu 37; sud - Opric Lenuta; vest - pârâu 44/6; nr. topo 90.878/463; parcela nr. 33/20

2008

30.000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Râu de Mori nr. 69/2008

 

ANEXA Nr. 10

 

Judetul Hunedoara Comuna Romos

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romos, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

95

1.8.3.

Teren pentru statie de epurare

Lungini (Purcarie), în suprafată de 10.000 mp, identificat prin nr. topo 3.907 CF 30 Romos.

1991

-

Domeniul public al comunei Romos, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romos nr. 25/2008

96

1.8.3.

Teren pentru statie de epurare

Gruiu Valea Viilor - suprafată de 6.000 mp, identificată prin nr. topo 1.947/1 CF nr. 2 Romosel.

1991

-

Domeniul public al comunei Romos, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romos nr. 25/2008

97

1.8.3.

Teren pentru statie de epurare

Rovine - suprafată de 2.500 mp, identificată cu nr. topo 3.957, 3.958, 3.958/a, CF 2 Romosel

1991

-

Domeniul public al comunei Romos, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romos nr. 25/2008

 

ANEXA Nr. 11

 

Judetul Hunedoara Comuna Soimus

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Soimus, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

192

1.8.3.

Teren extravilan pentru statie de epurare

Suprafata 7.400 mp, situat în satul Soimus, necesar realizării statiei de epurare, păsune; Vecinătăti: nord - drum serviciu, sud - proprietari particulari; est - proprietari particulari; vest - primărie; Titlu de proprietate nr. 91.330/355, tarla 163, nr. topo 3.505/1

2005

-

Domeniul public al comunei Soimus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Soimus nr. 26/2008

 

ANEXA Nr. 12

 

Judetul Hunedoara Comuna Tomesti

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

70

1.8.8.

Teren intravilan (pentru statia de captare si tratare a apei)

Teren în suprafată de 49.500 mp, situat în satul Obârsa, comuna Tomesti, necesar realizării statiei de captare si tratare a apei, păsune.

Vecinătăti: nord - pădure comunală, sud - pădure comunală, vest - pădure comunală, est - satul Obârsa, identificat în CF nr. 1 - Obâra, nr. topo 707/a si 707/b

1942

-

Domeniul public al comunei Tomesti, Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Tomesti nr. 10/2008


ANEXA Nr. 13

 

Judetul Hunedoara Comuna Turdas

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turdas, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

54

1.8.3.

Teren intravilan

Suprafată 14.000 mp, situat în satul Turdas, necesar realizării statiei de epurare, păsune. Vecinătăti: vest - dig; est - drum judetean; sud - păsune; nord - dig; T.p. nr. 91.688/85

2006

-

Domeniul public al comunei Turdas, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 13/2008

55

1.3.7.1.

DC 39 A Turdas - Pricaz (sector de drum

1,5 km)

Drum de pământ stabilizat DJ 709 G - DJ 707 L, lungime: 1,500 km, lătime: 10 m

2006

-

Domeniul public al comunei Turdas, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 13/2008

56

1.3.7.1.

DC 39 A Turdas - Pricaz (sector de drum

3,2 km)

Drum de pământ stabilizat DJ 709 G - DJ 707 L, lungime: 3,2 km, modificare lătime de la 5 m la 10 m

1948

-

Domeniul public al comunei Turdas, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 13/2008

57

1.8.3.

Teren intravilan

Suprafată 10.230 mp, situat în satul Spini, necesar realizării statiei de epurare, păsune. Vecinătăti: vest - drum; est - canal; sud - păsune; nord - drum; T.p. nr. 91.688/64, nr. parc. 158

2005

-

Domeniul public al comunei Turdas, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 13/2008

58

1.8.3.

Teren intravilan

Suprafată 500 mp, situat în satul Râpas, necesar realizării statiei de epurare, păsune. Vecinătăti: vest - păsune; est - drum comunal; sud - proprietate particulară; nord - proprietate particulară; T.p. nr. 91.688/114, nr. par. 22/4

2005

-

Domeniul public al comunei Turdas, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 13/2008

 

ANEXA Nr. 14

Judetul Hunedoara Comuna General Berthelot

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei General Berthelot, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

84

1.3.7.1.

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul General Berthelot, între DJ 687C (lângă ferma lui Lupu), până la râul Galbena, lungime 482 m, lătime 4 m, în suprafată de 1.928 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

85

1.8.3.

Teren extravilan

Suprafata de 104.574 mp, având destinatia de păsune comunală si lac, situat între vecinii: la vest - fosta fermă a IAS; la sud - râul Galbena; la nord - proprietăti particulare; la est - Academia Română

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

86

1.8.4.

Canal Rât

Canal de desecare de la DJ 687 C (din dreptul proprietătii lui Roman Virgil) până la râul Galbena, în suprafată de 3.404 mp, în lungime de 851 m, lătime 4 m

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

87

1.3.7.1.

Drum

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DJ 687C până la râul Galbena, situat între satele Fercadin si General Berthelot, în suprafată de 1.320 mp, lungime 330 m, lătime 4 m

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

88

1.8.3.

Prund Farcadin

Fânat de la podul peste râul Galbena, până la proprietătile cetătenilor din satul Livezi, în suprafată de 6.120 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

89

1.8.3.

Prund Farcadin

Fânat de la râul Galbena până la proprietatea Bisericii Ortodoxe, în suprafată de 2.470 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

90

1.3.7.1.

Drum Tustea

Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DJ 687C, de la fostul SMA, până la râul Galbena, în suprafată de 444 mp, lungime 148 m, lătime 3 m

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

91

1.8.3.

Teren prund Tustea

Prund extravilan situat între vecinii: la nord - proprietăti particulare; la vest - drum de la magazin la podul peste râul Galbena; la sud - râul Galbena, la est - râul Galbena, în suprafată de 17.772 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

92

1.8.3.

Teren prund Tustea

Prund extravilan, între vecinii: sud - râul Galbena, la est - drum de la magazin la podul peste râul Galbena; la nord - drumul de la proprietatea Ciungan Amalia la podul peste râul Galbena, la vest - de la proprietatea Ciungan Amalia la podul peste râul Galbena, în suprafată de 5.004 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

93

1.8.3.

Teren Prund Tustea

Prund extravilan situat între vecinii: la nord - proprietăti particulare; vest - râul Galbena, sud - râul Galbena, nord - Ghiorghioni Rodelica; în suprafată de 7.500 mp

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

94

1.8.3.

Teren sport Tustea

Teren de sport intravilan situat în satul Tustea, în suprafată de 17.444 mp, situat între vecinii: la nord - DJ 687C, la vest - proprietăti particulare, la sud - proprietăti particulare, la est - proprietăti particulare

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

95

1.8.4.

Canal Lipaia

Canal de scurgere apă, din DJ 687C (după proprietatea lui Lelesan Iosif) până la râul Galbena, în suprafată de 468 mp, în lungime de 156 m, 3 m lătime

1991

-

Domeniul public al comunei General Berthelot,

Hotărârea Consiliului Local al Comunei General

Berthelot nr. 24/2008

 

ANEXA Nr. 15

 

Judetul Hunedoara Comuna Vata de Jos

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vata de Jos, judetul Hunedoara

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

123

1.8.3.

Teren extravilan

Suprafata de 69.276 mp, situat în comuna Vata de Jos (Higi); Vecinătăti: nord - Haida Sabin; Est - Hotar Basarabasa; sud - proprietăti particulare; vest - proprietăti particulare

2006

751.227,10

Domeniul public al comunei Vata de Jos, Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Vata de Jos nr. 25/2008

124

1.8.3.

Teren extravilan

Suprafata de 9.911 mp, situat în comuna Vata de Jos, satul Târnava de Cris; Vecinătăti: nord - drum comunal; est - DJ 707; sud - proprietăti particulare; vest - proprietăti particulare

2006

14.435,91

Domeniul public al comunei Vata de Jos, Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Vata de Jos nr. 25/2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de negociere a conditiilor pentru înfiintarea societătii comerciale care va realiza unitătile 3 si 4 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unitătilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Raportul privind derularea procesului de selectare a investitorilor si negocierea conditiilor pentru înfiintarea societătii comerciale care va realiza unităile 3 si 4 de la CNE Cernavodă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care include principalele elemente ale documentelor de asociere dintre Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A., denumită în continuare SNN - S.A., cu investitorii selectati, respectiv acordul de investitii si actul constitutiv al viitoarei societăti comerciale.

(2) Acordul de investitii si proiectul de act constitutiv se semnează, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de către reprezentantul SNN - S.A., desemnat prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor SNN - S.A.

(3) După finalizarea activitătilor pregătitoare, cu o durată totală estimată de 18 luni de la data înfiintării societătii comerciale, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unitătilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă, cu modificările si completările ulterioare, si conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, Ministerul Economiei si Finantelor va prezenta Guvernului propuneri pentru repartizarea din Fondul national de dezvoltare a sumelor reprezentând participarea SNN - S.A. la capitalul social al societătii comerciale care va realiza unitătile 3 si 4 de la CNE Cernavodă.

(4) Comisia de negociere pentru derularea procesului de selectare a investitorilor si negocierea conditiilor pentru înfiintarea societătii comerciale care va realiza unitătile 3 si 4 de la CNE Cernavodă îsi încetează activitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - La punctul 4.6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unitătilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) veghează la păstrarea de către SNN - S.A. a cotei de participare de 51% din capitalul social al societătii comerciale prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.565.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 245/2008, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj si pentru Institutia Prefectului Judetului Cluj.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 245/2008, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 si 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Pozitia M.E.F. nr. 112.822 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - După punerea în aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidentele financiare si fiscale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.569.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj si pentru Institutia Prefectului Judetului Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transferă

Persoana juridică la care se transferă

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, judetul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj si pentru Institutia Prefectului Judetului Cluj

Bloc de locuinte:

- suprafata construită = 468 m2

- regimul de înăltime P+4E

- suprafata desfăsurată = 2.340 m2 Teren = 624 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transferă

Persoana juridică la care se transferă

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, judetul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

Teren = 433,45 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul de Fizică Atomică, institutie de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, se reorganizează ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Institutul de Fizică Atomică, reorganizat potrivit art. 1, cu sediul în orasul Măgurele, Str. Atomistilor nr. 407, judetul Ilfov, îsi păstrează denumirea, emblema, însemnele si mărcile înregistrate.

Art. 3. - Institutul de Fizică Atomică are ca obiectiv contributia la elaborarea si implementarea unei politici coerente si stimulative a cercetării stiintifice-dezvoltării tehnologice în domeniul fizicii atomice, nucleare si subnucleare, în acord cu strategia natională de cercetare stiintifică-dezvoltare tehnologică.

Art. 4. - (1) În îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul de Fizică Atomică are următoarele atributii principale:

a) elaborează studii si rapoarte privind potentialul national de cercetare stiintifică-dezvoltare tehnologică în domeniu;

b) evaluează realizările stiintifice si capacitatea infrastructurilor de cercetare stiintifică din domeniu;

c) coordonează si monitorizează activităti specifice domeniului;

d) analizează si evaluează propunerile si posibilitătile de cooperare internatională din domeniu;

e) poate reprezenta, pe bază de mandat, Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică în organisme internationale de profil;

f) propune si conduce programe/proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare interne si internationale;

g) organizează actiuni pentru valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice din domeniu si facilitarea transferului tehnologic;

h) diseminează si promovează realizările stiintifice si cunostintele de specialitate la nivel national si international;

i) sprijină institutele de cercetare si centrele de cercetare stiintifică din învătământul de profil în realizarea si dezvoltarea activitătii si a parteneriatelor;

j) participă la dezvoltarea resurselor umane în domeniu prin activităti de pregătire si formare profesională a elevilor, studentilor, doctoranzilor si altor specialisti;

k) colaborează cu alte institutii, publice sau private, interne ori internationale, inclusiv cu organizatii profesionale.

(2) Institutul de Fizică Atomică poate desfăsura, în îndeplinirea si completarea atributiilor sale, următoarele tipuri de activităti:

a) consultantă si asistentă de specialitate;

b) conducere/participare la programe si proiecte nationale si internationale;

c) informare, documentare si activităti de bibliotecă;

d) cercetare stiintifică-dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic si inovare;

e) organizare de manifestări stiintifice si expozitionale, interne si internationale;

f) editare de cărti, reviste si alte materiale promotionale;

g) informatică si activităti conexe;

h) alte activităti si servicii în sprijinul activitătii de bază.

Art. 5. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului de Fizică Atomică se asigură integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Institutului de Fizică Atomică se realizează din activităti de tipul celor prevăzute la art. 4, în special din conducere/participare la programe si proiecte nationale si internationale, elaborare de studii i rapoarte, consultantă si asistentă de specialitate, editare de cărti, reviste si materiale promotionale, precum si din activităti de închiriere a bunurilor aflate în administrare conform prevederilor art. 7.

Art. 6. - (1) Bunurile din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, îsi păstrează regimul juridic si rămân în administrarea Institutului de Fizică Atomică.

(2) Terenul din domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică, trece în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Fizică Atomică.

(3) Patrimoniul Institutului de Fizică Atomică, cuprinzând toate elementele de activ si pasiv, se preia de la unitatea care se reorganizează, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situatiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie 2008 si datelor din evidenta contabilă aferentă exercitiului financiar pe anul 2008.

Art. 7. - Ca urmare a reorganizării, Institutul de Fizică Atomică preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile existente anterior reorganizării.

Art. 8. - (1) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2, pot fi închiriate cu avizul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

(2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitatie publică, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Institutul de Fizică Atomică are dreptul să retină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1), iar diferenta de 50% se face venit la bugetul de stat.

Art. 9. - (1) Personalul existent la data reorganizării se preia de către Institutul de Fizică Atomică, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Cele 10 posturi pentru administrativ finantate de la bugetul de stat se preiau de către Oficiul pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”.

Art. 10. - (1) Conducerea Institutului de Fizică Atomică este asigurată de directorul general si de comitetul director, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului.


(2) Numirea directorului general se face prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în conditiile prevăzute de lege.

(3) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică si statul de functii ale Institutului de Fizică Atomică se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 11. - (1) Salarizarea personalului Institutului de Fizică Atomică se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se fac următoarele modificări:

1. Sintagma din nota de subsol (*), aferentă numărului curent 1, „Un număr de maximum 10 posturi pentru administrativ se finantează de la bugetul de stat” se abrogă.

2. La numărul curent 1, coloana „sursa de finantare”, sintagma „Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat” se înlocuieste cu sintagma „Venituri proprii”.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 119/1990 privind structura organizatorică a Institutului de Fizică Atomică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 septembrie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.608.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

35.249

8.29.06

Clădire administrativă

Bloc turn alcătuit din demisol, parter si etajele 1-10 Suprafata construită la sol = 729,11 m2

 

Tara: România,

Orasul Măgurele,

Str. Atomistilor nr. 407,

Judetul Ilfov

1972

9.801.979

HG nr. 550/1972 741/03-JUL-03

În administrare

 

Imobil

TOTAL:

9.801.979

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului din domeniul privat al statului care trece în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Fizică Atomică

 

 

 

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

Caracteristicile tehnice

Actul juridic care atestă regimul juridic

Teren

Orasul Măgurele, Str. Atomistilor nr. 407, judetul Ilfov

103,05

Suprafata = 2.576,18 m2

Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.514/2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Harghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.613.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale din judetul Harghita

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine - destinatie)

Lungime (km)

Provenientă

DC 144

Misentea - Hosasău

0+000 - 2+300

2,300

drum vicinal

DC 145

Leliceni - Hosasău

0+000 - 5+400

5,400

drum vicinal

DC 146

Lunca de Sus - Comiat

0+000 - 2+000

2,000

drum vicinal

DC 147

Lunca de Sus - Izvorul Trotusului

0+000 - 2+000

2,000

drum vicinal

DC 148

Lunca de Sus - Izvorul Trotusului

0+000 - 2+500

2,500

drum vicinal

DC 149

Lunca de Sus - Izvorul Trotusului

0+000 - 1+500

1,500

drum vicinal

DC 150

Lunca de Sus - Valea Ugra

0+000 - 10+000

10,000

drum vicinal

DC 151

Lunca de Sus - Valea Gârbea

0+000 - 1+000

1,000

drum vicinal

DC 152

Lunca de Sus - Valea Gârbea

0+000 - 5+000

5,000

drum vicinal

DC 153

Lunca de Sus - Păltinis-Ciuc

0+000 - 1+500

1,500

drum vicinal

DC 154

Lunca de Sus - Păltinis-Ciuc

0+000 - 1+500

1,500

drum vicinal

DC 155

Ciceu - Frumoasa

0+000 - 1+900

1,900

drum vicinal

DC 156

Ciceu - Ciaracio

0+000 - 1+300

1,300

drum vicinal

DC 157

Sândominic - Izvoru Muresului

0+000 - 0+923

0,923

drum vicinal

DC 158

Sândominic - Bălan

0+000 - 0+817

0,817

drum vicinal

DC 159

Sândominic - Izvoru Muresului

0+000 - 1+224

1,224

drum vicinal

DC 160

Sândominic - Izvoru Muresului

0+000 - 1+287

1,287

drum vicinal

DC 161

Sândominic - Mihăileni

0+000 - 1+200

1,200

drum vicinal

DC 162

Sândominic - Valea Rece

0+000 - 0+798

0,798

drum vicinal

DC 163

Sândominic - Lunca de Jos

0+000 - 0+982

0,982

drum vicinal

DC 164

Sândominic - Statia de gaze

0+000 - 0+812

0,812

drum vicinal

DC 165

Suseni - Chileni

0+000 - 1+850

1,850

drum vicinal

DC 166

Suseni - Voslăbeni

0+000 - 1+850

1,850

drum vicinal

DC 167

Suseni - Voslăbeni

0+000 - 0+520

0,520

drum vicinal

DC 168

Zetea - Sub Cetate

0+000 - 7+400

7,400

drum vicinal

DC 169

Zetea - Tofălău

0+000 - 3+600

3,600

drum vicinal

DC 170

Zetea - Izvoare

0+000 - 6+300

6,300

drum vicinal

DC 171

Zetea - Vărsag

0+000 - 2+800

2,800

drum vicinal

DC 172

Sicasău - Poiana Târnavei

0+000 - 6+300

6,300

drum vicinal

DC 173

Sub Cetate - Izvoare

0+000 - 5+700

5,700

drum vicinal

DC 174

Izvoare - Desag

0+000 - 5+800

5,800

drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rădesti” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, sectiunea „bunuri imobile” se completează cu pozitia nr. 129, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.615.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rădesti, judetul Alba

 

Sectiunea I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

„129

1.6.2

Teren arabil extravilan

Suprafată - 2800 mp,

CF nr. 359, nr. Top. 305/2

2008

2240

Domeniul public al comunei Rădeti potrivit H.C.L. nr. 21/2008”

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 5.809/2004, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială E.R.M.O. - Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. a) si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 5.809/2004, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială E.R.M.O. - Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia - S.R.L., cu sediul în municipiul Motru, Aleea Muncii nr. 1, bl. H1, sc. 7, ap. 2, judetul Gorj, în calitate de concesionar, în perimetrul Lupoita, situat în localitatea Cătunele, judetul Gorj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.642.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 42 lei, cu exceptia alocatiei de stat acordate copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, al cărei cuantum este cel prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.662.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocatiei de plasament se stabileste la 97 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.663.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

privind sistarea cheltuielilor pentru achizitionarea de materiale si obiecte promotionale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

având în vedere dispozitiile pct. nr. 2 din Memorandumul cu tema „Cheltuirea inutilă de fonduri pentru materiale promotionale de către ministerele, agentiile, autoritătile, institutiile publice din subordinea sau coordonarea acestora, precum si regiile autonome, societătile comerciale, societătile nationale si companiile nationale cu capital majoritar de stat care functionează sub autoritatea ministerelor”, aprobat de primul-ministru,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentele, directiile, institutiile militare de învătământ, institutiile de cercetare stiintifică, formatiunile, precum si în orice alte structuri din Ministerul Apărării, în Compania Natională „ROMTEHNICA” - S.A. si în Compania Română de Aviatie „ROMAVIA” - R.A. se interzic repartizarea si/sau utilizarea de credite bugetare din bugetul Ministerului Apărării pentru cheltuieli destinate realizării sau achizitionării de materiale si obiecte promotionale.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile destinate realizării sau achizitionării materialelor promotionale pentru:

a) activitătile cuprinse în Planul de activităti internationale al Ministerului Apărării;

b) activitătile din cadrul Campaniei de informare si relatii publice pentru promovarea profesiei militare;

c) evenimentele publice de vizibilitate si expunere mediatică ordonate: Ziua Armatei României, zilele categoriilor de forte ale armatei, Ziua Natională a României, Ziua Portilor Deschise, zilele armelor, aniversări de unităti, expozitii de tehnică militară si spectacole aeriene.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială si/sau disciplinară a persoanelor vinovate, după caz.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2008.

Nr. M.120.

 


REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.239/2000

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune*)

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică după numirea în functie a consilierilor de reintegrare socială si supraveghere**) prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001, cu exceptia art. 1 alin. (2) din regulament, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 decembrie 2000.

**) În prezent, art. 79 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune prevede că denumirea „servicii de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor”, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieste cu denumirea „servicii de probatiune”, iar denumirea „Directia de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor”, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieste cu denumirea „Directia de probatiune”.

Anterior, Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor a prevăzut că denumirea „servicii de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate” sau denumirea „servicii de reintegrare socială si supraveghere” se înlocuieste cu denumirea „servicii de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor” în toate actele normative în vigoare.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serviciile de probatiune sunt organisme specializate, fără personalitate juridică, aflate sub autoritatea Ministerului Justitiei, care au ca principale atributii reintegrarea socială a persoanelor care au săvârsit infractiuni, mentinute în stare de libertate, supravegherea executării obligatiilor stabilite de instanta de judecată în sarcina acestora, precum si asistenta si consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.

(2) Serviciile de probatiune se organizează si functionează pe lângă fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Serviciile de probatiune colaborează cu alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului infractional si cresterii gradului de sigurantă socială.

(4) Serviciile de probatiune utilizează în activitatea lor serviciile interpretilor si traducătorilor autorizati prin intermediul tribunalelor pe lângă care functionează ori de câte ori această utilizare este necesară.

Art. 2. - Principiile activitătii de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate sunt:

a) respectarea legii si a hotărârilor judecătoresti;

b) respectarea drepturilor omului si a demnitătii umane si evitarea discriminării pe orice temei;

c) sprijinirea si încurajarea permanentă a persoanelor supravegheate, asistate si consiliate, în vederea reintegrării lor în societate si în vederea asumării responsabilitătii propriilor actiuni, prin formarea unei atitudini corecte fată de muncă, ordinea de drept si regulile de convietuire socială.

Art. 3. - (1) Coordonarea activităii de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate se realizează de către Directia de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Controlul activitătii de reintegrare socială si supraveghere se realizează de către inspectorii de probatiune din cadrul directiei prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Activitatea serviciilor de probatiune

 

SECTIUNEA 1

Competenta teritorială a serviciilor de probatiune

 

Art. 4. - (1) Serviciul de probatiune este competent să exercite atributiile prevăzute de lege cu privire la persoanele fată de care s-au dispus măsurile prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 863 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal, precum si cu privire la inculpatii pentru care instanta a solicitat referate de evaluare, care locuiesc în circumscriptia tribunalului pe lângă care functionează serviciul de probatiune.

(2) În cazul persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, care sunt incluse în programe de resocializare, competent este serviciul de probatiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscriptie se află unitatea penitenciară la care acestea îsi execută pedeapsa.

Art. 5. - (1) În desfăsurarea activitătii de reintegrare socială si supraveghere serviciul de probatiune îsi verifică din oficiu competenta.

(2) În cazul în care serviciul de probatiune constată că nu este competent din punct de vedere teritorial să îsi exercite atributiile, înstiintează de îndată instanta de judecată care l-a sesizat.


 

SECTIUNEA a 2-a

Referatele de evaluare

 

Art. 6. - (1) Referatul de evaluare, întocmit de serviciul de probatiune conform dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, este un referat scris, cu caracter consultativ si de orientare, având rolul de a oferi instantei de judecată date privind persoana inculpatului sau, după caz, persoanele mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care influentează sau care pot influenta conduita generală, precum si perspectivele reintegrării în societate.

(2) Referatul de evaluare trebuie să fie obiectiv, concis, concret, clar si coerent.

Art. 7. - (1) Referatul de evaluare este întocmit de consilierul de probatiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu persoana pentru care instanta a solicitat referat de evaluare.

(2) Ori de câte ori apreciază că este necesar, serviciul de probatiune va solicita autoritătilor competente desemnarea unor specialisti în vederea întocmirii referatului de evaluare. Acesti specialisti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alti specialisti a căror opinie este considerată necesară.

(3) Consilierul de probatiune va contacta, după caz, membrii familiei, scoala sau unitatea la care persoana îsi desfăsoară activitatea, precum si orice alte persoane care ar putea oferi informatii utile pentru întocmirea referatului de evaluare.

(4) În cazul în care persoana cu privire la care se întocmeste referatul de evaluare nu colaborează la realizarea acestuia, consilierul de probatiune va mentiona în referat refuzul de cooperare.

(5) În cazul în care persoana cu privire la care este solicitată întocmirea referatului de evaluare nu este găsită, serviciul de probatiune înaintează organului judiciar care a solicitat întocmirea referatului, o notă informativă însotită de dovezi care să ateste situatia de fapt constatată si imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare.

(6) Dovezile prevăzute la alin. (5) fac referire inclusiv la colaborarea cu organele de politie în vederea identificării persoanei.

(7) În situatia prevăzută la alin. (4), precum si în situatia prevăzută la alin. (5), atunci când întocmirea referatului de evaluare a fost solicitată în baza art. 482 din Codul de procedură penală, consilierul de probatiune întocmeste referatul de evaluare fără să facă referire în cuprinsul acestuia la datele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) si e).

Art. 8. - Consilierul de probatiune desemnat să întocmească referatul de evaluare:

a) stabileste de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii solicitării instantei de judecată, locul, data si ora primei întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare. Prima întrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare trebuie să aibă loc în termen de 7 zile de la data primirii solicitării instantei de judecată. În cazul minorilor consilierul de probatiune stabileste locul, data si ora întrevederii sau întrevederilor cu minorul, precum si cu părintii, cu cel care l-a adoptat, cu tutorele sau, după caz, cu persoanele sau cu reprezentantii institutiilor cărora le-a fost încredintată supravegherea minorului;

b) contactează persoanele si institutiile care ar putea furniza informatii utile despre persoana evaluată, nivelul instructiei scolare, comportamentul acesteia, mediul social si familial;

c) consemnează, cu ocazia fiecărei întrevederi, datele necesare si utile pentru întocmirea referatului de evaluare;

d) propune sefului serviciului de probatiune, atunci când consideră necesar, luarea măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (2);

e) întocmeste referatul de evaluare pe baza informatiilor obtinute si îl supune spre analiză si semnare sefului serviciului de probatiune;

f) înaintează referatul de evaluare instantei de judecată în termen de 14 zile de la primirea solicitării.

Art. 9. - (1) Referatul de evaluare cuprinde următoarele părti:

a) introducere;

b) sursele de informatii utilizate la întocmirea lui;

c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;

d) factorii care influentează sau pot influenta conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat;

e) perspectivele de reintegrare în societate.

(2) Referatul de evaluare va purta pe prima pagină, în coltul din stânga sus, antetul serviciului de probatiune, iar în coltul din dreapta sus, mentiunea „Strict confidential după completare”.

(3) Fiecare pagină scrisă a referatului de evaluare va purta în coltul din dreapta jos stampila si semnătura sefului serviciului de probatiune.

(4) Modelul referatului de evaluare, cu elementele pe care le cuprinde, este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(5) După completarea datelor cuprinse în introducere celelalte părti ale referatului de evaluare vor fi prezentate pe scurt, într-o formă narativă, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă întelegerea continutului referatului de evaluare.

(6) În cazul în care în continutul referatului de evaluare rămân pagini sau spatii libere, acestea se vor bara după întocmirea referatului de evaluare.

Art. 10. - (1) Sursele de informatii care au fost utilizate la întocmirea referatului de evaluare vor fi prezentate sintetic, avându-se în vedere atât persoanele cu care au avut loc întrevederi, cât si eventualele documente consultate.

(2) Sursele de informatii vor cuprinde următoarele precizări:

a) numărul de întrevederi avute si, după caz, refuzul de cooperare sau eventualele îndoieli privind acuratetea informatiilor, prezentate motivat;

b) sursele de informatii la care nu a fost posibil accesul.

Art. 11. - Redactarea părtii din referatul de evaluare, referitoare la datele privind persoana pentru care acesta a fost solicitat, se va face diferentiat, după cum se referă la inculpati sau la persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000.

Art. 12. - (1) În cazul inculpatilor datele privind persoana acestora se referă la:

a) trecutul infractional;

b) mediul familial si social;

c) nivelul instructiei scolare si al pregătirii profesionale;

d) comportamentul persoanei înainte si după comiterea faptei;

e) factorii care au favorizat comportamentul infractional;

f) dacă este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligatiile stabilite de instanta de judecată.

(2) În cazul inculpatilor minori datele privind persoana acestora vor privi si conditiile în care au crescut si au trăit, precum si modul în care părintii, cei care i-au adoptat sau tutorele îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin.

(3) Atunci când consideră necesar consilierul de probatiune va include în referatul de evaluare date privind starea fizică si mintală, precum si dezvoltarea intelectuală si morală a inculpatului, furnizate de specialisti desemnati în acest scop.

Art. 13. - (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 datele privind persoana acestora se referă la mediul familial si social, evolutia persoanei din punct de vedere educational si profesional, comportamentul pe perioada supravegherii, precum si modul în care au executat obligaiile stabilite de instanta de judecată.

(2) În cazul minorilor aflati sub supraveghere datele privind persoana acestora vor privi si modul în care părintii, cei care i-au adoptat sau tutorele îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin, precum si, după caz, modul de colaborare dintre serviciul de probatiune si persoana sau instituţia legal însărcinată cu supravegherea minorului sau cu institutia publică la care minorul execută obligatia prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.

(3) Dispozitiile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Factorii care influentează sau care pot influenta conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se referă atât la factorii de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infractional, cât si la factorii de natură să accentueze dezvoltarea acestuia.

(2) În cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde si referiri privind riscul de săvârsire din nou a unor infractiuni i riscul pentru siguranta publică, precum si riscul de sinucidere sau de autovătămare.

Art. 15. - (1) Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate în functie de factorii prevăzuti la art. 14 alin. (1) care au relevantă asupra comportamentului viitor al persoanei si vor fi prezentate pe scurt, obiectiv si motivat, cu mentionarea resurselor individuale, familiale si comunitare ce pot fi utilizate în sustinerea reintegrării sociale a persoanei.

(2) În cazul învinuitilor si inculpatilor nu se fac propuneri sau recomandări organului judiciar privind solutia ce urmează să fie dată în cauză.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, dacă se constată că sansele de reintegrare în societate sunt reduse, se va face doar mentiune în acest sens, fără a se formula propuneri sau recomandări instantei de judecată privind măsura ce trebuie luată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea în comunitate

 

§1. Actele necesare în vederea supravegherii

Art. 16. - (1) Îndeplinirea obligatiilor impuse de instanta de judecată în sarcina persoanelor mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 este supravegheată de serviciile de probatiune.

(2) Serviciile de probatiune vor încheia protocoale cu organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu, în vederea colaborării în procesul de reintegrare a infractorilor si a supravegherii eficiente a acestora.

(3) Conventiile civile cu colaboratorii prevăzuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 se încheie cu aprobarea Directiei de probatiune si cu avizul Directiei generale economice din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 17. - Persoanele supuse supravegherii în comunitate de către serviciile de probatiune, conform art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, sunt:

a) persoanele condamnate, cărora instanta de judecată le-a impus respectarea măsurilor prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal;

b) persoanele condamnate, cărora instanta de judecată le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal;

c) minorii cărora instanta de judecată le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal.

Art. 18. - În cazul în care, din motive obiective, hotărârea judecătorească prin care s-au dispus măsurile prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 863 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal nu poate fi pusă în executare temporar sau definitiv, consilierul de probatiune va înstiinta seful serviciului, care, la rândul său, va sesiza motivat judecătorul delegat cu executarea, în vederea luării măsurilor care se impun.

Art. 19. - (1) În cazul în care instanta a dispus supravegherea persoanelor prevăzute la art. 17, se întocmeste pentru fiecare persoană un dosar de supraveghere a executării obligatiilor stabilite de instantă, denumit în continuare dosar de supraveghere.

(2) Dosarul de supraveghere va contine:

a) hotărârea instantei de judecată, în copie, sau un extras de pe aceasta;

b) procesul-verbal întocmit cu ocazia primei întrevederi;

c) planul de supraveghere;

d) referatul de evaluare întocmit înainte de pronuntarea hotărârii judecătoresti, atunci când este cazul;

e) referatul de evaluare solicitat de instantă pe perioada supravegherii, atunci când este cazul.

f) dovezi privind modul de îndeplinire a măsurilor si obligatiilor impuse de instanta de judecată persoanei aflate în supraveghere.

(3) La sfârsitul perioadei de supraveghere, consilierul de probatiune întocmeste un raport final în care se consemnează modul în care persoana condamnată sau minorul a respectat măsurile de supraveghere si, după caz, obligatiile impuse de instantă, precum si estimarea riscului de a săvârsi alte infraciuni, a riscului pentru siguranta publică si a riscului de sinucidere sau de autovătămare, precum si orice alte informatii relevante referitoare la comportamentul persoanei condamnate sau al minorului pe perioada supravegherii.

Art. 20. - (1) La primirea hotărârii judecătoresti seful serviciului desemnează un consilier de probatiune responsabil cu supravegherea modului în care persoana îndeplineste măsurile si, eventual, obligatiile impuse de instantă în sarcina sa.

(2) La desemnarea consilierului responsabil de caz se are în vedere dacă a fost sau nu întocmit un referat de evaluare în cauză, iar în cazul în care a fost întocmit un astfel de referat de evaluare, supravegherea este, de regulă, încredintată consilierului de probatiune care a întocmit referatul respectiv.

Art. 21. - (1) Cu cel putin 3 zile înainte de data primei întrevederi, consilierul responsabil de caz contactează persoana condamnată si, în cazul minorului, reprezentantul legal al acestuia, în scopul de a transmite informatiile referitoare la locul, data si ora la care trebuie să aibă loc prima întrevedere, precum si adresa serviciului de probatiune, numărul de telefon si numele consilierului responsabil de caz.

(2) Prima întrevedere cu persoana supravegheată trebuie să aibă loc în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoresti.

(3) La prima întrevedere consilierul de probatiune aduce la cunostintă persoanei supravegheate, în scris si verbal, explicându-i în ce constau scopul, obiectivele si modul de desfăsurare a supravegherii, măsurile sau obligatiile impuse de instanta de judecată persoanei respective pe perioada supravegherii, precum si consecintele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestora.

(4) De asemenea, persoanei supravegheate i se pune în vedere că trebuie să respecte regulile de conduită care se referă, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător, care ar putea prejudicia personalul de probatiune, precum si alte persoane aflate sub supraveghere.

(5) Consilierul de probatiune responsabil de caz încunostintează persoana supravegheată despre posibilitatea de a formula plângere la seful serviciului în cazul în care


consideră că tratamentul aplicat de serviciul de probatiune pe perioada supravegherii este necorespunzător.

(6) Cu ocazia primei întrevederi, consilierul de probatiune face aplicarea dispozitiilor prevăzute la art. 44 alin. (4).

(7) Aspectele aduse la cunostintă se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de consilierul de probatiune, de persoana supravegheată si de reprezentantul legal al acesteia, atunci când este cazul.

(8) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (7) se înmânează persoanei supravegheate.

Art. 22. - (1) La prima întrevedere, consilierul de probatiune realizează evaluarea initială a situatiei persoanei supravegheate, în vederea întocmirii planului de supraveghere.

(2) La realizarea evaluării se vor lua în considerare informatiile continute în referatul de evaluare, dacă este cazul.

(3) Dacă referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de probatiune, serviciul de probatiune căruia îi revine supravegherea solicită transmiterea unei copii a acestuia.

(4) Evaluarea persoanei vizează următoarele aspecte:

a) analiza comportamentului infractional;

b) situatia familială, socială si economică si atitudinea fată de aceasta;

c) planurile sale de viitor pe termen scurt si mediu si indicarea modalitătilor concrete prin care intentionează să le pună în practică.

(5) Dacă se constată că persoana supravegheată consumă în exces anumite substante, în cadrul procesului de evaluare se vor avea în vedere: tipul sau tipurile de substante utilizate, cantitatea, frecventa si metodele de administrare a substantei, istoricul consumului, contextul în care se manifestă acest consum si institutia si/sau organizatia de specialitate în evidenta căreia se află sau s-a aflat persoana evaluată si, dacă este cazul, consilierul de probatiune sesizează, potrivit legii, organele competente.

(6) Datele obtinute în procesul de evaluare se consemnează într-o fisă de evaluare.

(7) Persoanei supravegheate i se va comunica data următoarei întrevederi.

Art. 23. - Ori de câte ori apreciază că este necesar, serviciul de probatiune va solicita autoritătilor competente desemnarea unor specialisti, în vederea întocmirii si derulării planului de supraveghere. Acesti specialisti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alti specialisti a căror opinie este considerată necesară.

Art. 24. - (1) La a doua întrevedere, consilierul de probatiune responsabil de caz va prezenta si va explica persoanei supravegheate planul de supraveghere.

(2) Planul de supraveghere va fi semnat de către consilierul de probatiune si de persoana condamnată si, dacă este cazul, de către reprezentantul legal al acesteia.

(3) O copie a planului de supraveghere va fi înmânată persoanei condamnate si reprezentantului legal al acesteia, atunci când este cazul.

(4) Dacă, prin hotărârea judecătorească, instanta de judecată fixează frecventa întrevederilor la un interval mai mare de o lună, consilierul de probatiune aduce la îndeplinire dispozitiile alin. (1) la prima întrevedere.

Art. 25. - (1) Planul de supraveghere contine următoarele capitole:

a) introducere: numele, prenumele, data si locul nasterii persoanei supravegheate, adresa de domiciliu, infractiunea săvârsită, numărul hotărârii instantei de judecată, sanciunea aplicată, perioada de supraveghere, mentionându-se data începerii si încetării acesteia, numele si prenumele consilierului de probatiune responsabil;

b) măsurile si, eventual, obligatiile impuse de instanta de judecată, precum si mijloacele utilizate de consilierul de

probatiune pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor si/sau a măsurilor stabilite de instanta de judecată în sarcina persoanei supravegheate;

c) nevoile criminogene si cele sociale ale persoanei supravegheate, precum si obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora;

d) riscul săvârsirii de noi infractiuni, riscul pentru siguranta publică, precum si riscul de sinucidere sau de autovătămare;

e) metode de interventie propuse în vederea solutionării nevoilor identificate si a diminuării riscului;

f) data, locul si frecventa întrevederilor dintre consilierul de probatiune si persoana supravegheată, fixate pe perioada termenului de încercare.

(2) În cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligatia de a participa la derularea unui program de interventie, în cuprinsul planului de supraveghere se descrie pe scurt continutul programului, durata si modalitatea de derulare a acestuia.

(3) În cazul în care persoanei condamnate i-a fost impusă prin hotărârea judecătorească obligatia de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, planul de supraveghere va contine descrierea activitătii, locul de executare a acesteia si programul de lucru al persoanei condamnate.

(4) În perioada de supraveghere, consilierul de probatiune stabileste, cu ocazia fiecărei întrevederi, în ce măsură obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la îndeplinire.

(5) Planul de supraveghere va fi revizuit, prin intermediul unor anexe ale planului de supraveghere, ori de câte ori, în situatia persoanei supravegheate, intervin schimbări care influentează nevoile acesteia si riscurile identificate.

(6) În caz de revizuire a planului de supraveghere, dispozitiile art. 24 se aplică în mod corespunzător.

Art. 26. - (1) Planul de supraveghere va purta pe prima pagină, în coltul din stânga sus, antetul serviciului de probatiune.

(2) Fiecare pagină scrisă a planului de supraveghere va purta, în coltul din dreapta jos, stampila serviciului de probatiune si semnătura consilierului de probatiune responsabil de caz.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si anexelor de revizuire a planului de supraveghere.

(4) Modelul planului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cuprinzând formularul tipizat al introducerii.

(5) După completarea formularului tipizat al introducerii celelalte capitole ale planului de supraveghere vor fi prezentate pe scurt, într-o formă narativă, evitându-se pe cât posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimări care ar face dificilă întelegerea continutului acestuia.

§2. Supravegherea executării măsurilor prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal

Art. 27. - Pentru supravegherea respectării de către persoana condamnată, pe durata termenului de încercare, a măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 863 alin. 1 din Codul penal serviciul de probatiune va proceda potrivit dispozitiilor art. 28-31 din prezentul regulament.

Art. 28. - (1) Convocarea persoanei condamnate la serviciul de probatiune se face printr-o comunicare scrisă sau telefonică, cu cel putin 3 zile înainte de data primei întrevederi, a locului, zilei si orei la care trebuie să se prezinte, precum si a numărului de telefon si/sau adresei serviciului.

(2) Consilierul de probatiune trebuie să stabilească în planul de supraveghere numărul, durata, frecventa si locul întrevederilor cu persoana supravegheată.

(3) În cazul în care, din motive obiective, persoana supravegheată nu se poate prezenta la una dintre întâlnirile stabilite, comunică acest lucru consilierului de probatiune responsabil de caz înaintea întrevederii sau, în conditiile în care nu este posibil acest lucru, se prezintă la sediul serviciului de probatiune după maximum 3 zile de la momentul în care cauzele care au determinat imposibilitatea neprezentării au încetat.

(4) Imposibilitatea obiectivă de prezentare se justifică de către persoana supravegheată prin dovezi depuse la dosar.

(5) Consilierul de probatiune responsabil de caz verifică motivele invocate si, dacă se constată că neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probatiune la termenul fixat nu este justificată de motive obiective, îi transmite acesteia un avertisment scris în care i se reamintesc consecintele încălcării măsurii si se mentionează data următoarei întrevederi.

(6) Dacă se constată că, după înmânarea a două avertismente, persoana supravegheată nu se prezintă la termenele fixate, consilierul responsabil de caz înstiintează seful serviciului de probatiune, care va sesiza judecătorul delegat cu executarea.

Art. 29. - (1) Persoana condamnată este obligată să anunte în prealabil serviciul de probatiune în legătură cu orice schimbare de domiciliu, resedină sau locuintă, precum si despre orice deplasare care depăseste 8 zile, comunicând noua adresă, numărul de telefon, precum si, după caz, data întoarcerii.

(2) Persoana supravegheată anuntă în scris serviciului de probatiune schimbarea domiciliului, resedintei sau a locuintei, cu exceptia cazurilor urgente, când anuntarea se va face mai întâi telefonic.

(3) În cazul schimbării domiciliului, resedintei sau locuintei, persoana supravegheată prezintă consilierului de probatiune, în termen de 30 de zile, dovezi din care să rezulte această situatie.

(4) În cazul în care persoana supravegheată îsi schimbă domiciliul, resedinta sau locuinta într-o localitate care nu se află în competenta serviciului de probatiune dosarul va fi transmis în termen de 3 zile lucrătoare serviciului de probatiune competent, anuntându-se de îndată instanta de executare.

(5) În cazul oricărei deplasări care depăseste 8 zile persoana supravegheată, cu ocazia comunicării, va pune la dispozitie consilierului de probatiune adresa si/sau numărul de telefon la care poate fi găsită pe perioada deplasării.

Art. 30. - (1) Persoana condamnată este obligată să comunice si să justifice orice schimbare a locului de muncă serviciului de probatiune.

(2) Cu ocazia primei întrevederi cu persoana condamnată, consilierul de probatiune pune la dispozitie acesteia numărul de telefon si adresa serviciului de probatiune la care trebuie să comunice de îndată orice schimbare a locului de muncă.

(3) Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbării locului de muncă, noul loc de muncă al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfăsoară si descrierea activitătii, anexându-se, în termen de 30 de zile de la data angajării, documente justificative în acest sens.

(4) Consilierul de probatiune este obligat să verifice autenticitatea acestor informatii prin contactarea unitătii angajatoare.

Art. 31. - (1) Persoana condamnată are obligatia să comunice serviciului de probatiune orice informatii prin care pot fi controlate mijloacele sale de existentă.

(2) Consilierul de probatiune îi va solicita persoanei condamnate, la prima întrevedere, informatii referitoare la situatia locativă, la situatia sa financiară, locul de muncă si durata pentru care este angajată si, după caz, la persoanele aflate în îngrijirea sa ori la persoanele în îngrijirea cărora aceasta se află.

(3) Comunicarea informatiilor se face în scris, fiind însotită de dovezi prezentate consilierului de probatiune în termen de 30 de zile de la data primei întrevederi.

(4) Pe perioada supravegherii, consilierul de probatiune responsabil de caz monitorizează orice schimbare privind mijloacele de existentă ale persoanei supravegheate.

§3. Supravegherea executării obligatiilor prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal

Art. 32. - Ori de câte ori instanta dispune respectarea de către persoana condamnată a obligatiilor prevăzute la art. 863 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probatiune va proceda potrivit dispozitiilor art. 33-39 din prezentul regulament.

Art. 33. - (1) În cazul în care condamnatul este obligat să desfăsoare o activitate sau să urmeze un curs de învătământ ori de calificare, consilierul de probatiune verifică nivelul instructiei scolare sau al pregătirii profesionale, în vederea înscrierii persoanei supravegheate la un curs corespunzător.

(2) În acest scop consilierul de probatiune identifică pe plan local unitătile de învătământ si institutiile de calificare profesională care organizează astfel de cursuri.

(3) Consilierul de probatiune responsabil de caz verifică periodic dacă persoana supravegheată urmează cursurile de învătământ sau de calificare.

(4) Dacă prin hotărârea judecătorească nu este stabilit tipul activitătii la care este obligată persoana condamnată, consilierul de probatiune stabileste tipul de activitate si modalitatea de desfăsurare a acesteia.

(5) Dacă instanta de judecată stabileste, în baza art. 863 alin. 3 lit. a) din Codul penal, obligatia ca persoana condamnată să desfăsoare o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, art. 43 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. - (1) În cazul în care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească să nu îsi schimbe domiciliul sau resedinta ori să nu depăsească limita teritorială stabilită, decât în conditiile fixate de instantă, consilierul de probatiune responsabil de caz îi va pune în vedere, la prima întrevedere, să depună acte din care să rezulte situatia acesteia referitoare la domiciliu sau la resedintă.

(2) Pentru a verifica dacă persoana supravegheată respectă obligatia stabilită de instantă consilierul de probatiune responsabil de caz va colabora cu organele de politie si cu primăria din localitatea de domiciliu sau de resedintă a persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenită în situatia acesteia.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, serviciul de probatiune transmite organelor de politie, prevăzute la alin. (2), o informare privind persoana aflată în supraveghere în sarcina căreia a fost impusă o astfel de obligatie, solicitând ca, în conditiile în care se constată nerespectarea obligatiei, să fie anuntat în scris serviciul de probatiune competent.

(4) Consilierul de probatiune efectuează controale inopinate la domiciliul sau la resedinta persoanei supravegheate pentru a constata starea de fapt.

(5) Dispozitiile art. 29 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 35. - (1) În cazul în care persoana condamnată este obligată să nu frecventeze anumite locuri stabilite de instantă consilierul de probatiune verifică periodic si ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacă persoana supravegheată respectă interdictia.

(2) Consilierul de probatiune responsabil de caz păstrează o legătură permanentă cu reprezentanti ai autoritătilor locale, ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice si juridice care ar putea oferi informatii privind frecventarea de către persoana supravegheată a locului supus interdictiei.

(3) Atunci când consilierul de probatiune constată prezenta persoanei supravegheate în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a continutului acestuia.


(4) Dispozitiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(5) Obligatia este considerată neîndeplinită atunci când, după înmânarea a două avertismente, consilierul de probatiune constată că persoana supravegheată este sau a fost prezentă în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă.

Art. 36. - (1) În cazul în care persoana condamnată are obligatia de a nu intra în legătură cu anumite persoane stabilite de instanta de judecată consilierul de probatiune responsabil de caz trebuie să ia măsurile necesare în vederea identificării si contactării persoanelor care ar putea furniza informatii relevante în cazul respectiv, colaborând cu organele de politie si cu alte institutii însărcinate cu asigurarea ordinii si linistii publice.

(2) Consilierul de probatiune responsabil de caz efectuează vizite inopinate la domiciliul si la locul de muncă ale persoanei supravegheate si colaborează cu familia acesteia în vederea respectării obligatiei stabilite.

(3) Dispozitiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 37. - (1) În cazul în care persoana condamnată este obligată să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule consilierul de probatiune verifică modul de respectare a acestei obligatii.

(2) Consilierul de probatiune responsabil de caz păstrează o legătură permanentă cu reprezentanti ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice si juridice care ar putea oferi informatii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către persoana supravegheată a acestei obligatii.

(3) Dispozitiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 38. - (1) În cazul în care persoana condamnată este obligată să se supună unor măsuri de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării, serviciul de probatiune identifică pe plan local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primei întrevederi, unitătile sanitare, precum si organizatiile, institutiile sau specialistii care desfăsoară programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, în vederea includerii persoanei supravegheate în aceste programe.

(2) Consilierul de probatiune, cu ocazia întrevederilor cu persoana supravegheată, precum si prin legătura permanentă cu persoanele implicate în tratarea acesteia, verifică dacă persoana respectă programul de tratament sau de îngrijire.

(3) În vederea ducerii la îndeplinire a dispozitiilor alin. (1) si (2), serviciile de probatiune încheie protocoale cu unităti sanitare, institutii, organizatii si specialisti prin care să se reglementeze proceduri concrete de colaborare.

(4) Obligatia prevăzută la art. 863 alin. (3) lit. f) din Codul penal este considerată neîndeplinită în situatiile în care persoana supravegheată:

a) refuză în mod nejustificat includerea în programe de tratament derulate în scopul dezintoxicării,

b) întrerupe în mod nejustificat tratamentul de dezintoxicare,

c) refuză efectuarea testelor de verificare a consumului de substante.

Art. 39. - (1) În cazul în care consilierul de probatiune constată neîndeplinirea măsurilor si/sau obligatiilor impuse persoanei condamnate de către instantă, prevăzute la art. 863 alin. 1 si 3 din Codul penal, întocmeste un raport care cuprinde un rezumat al procesului de supraveghere si face mentiuni cu privire la dovezile prin care se constată încălcarea obligatiei.

(2) Raportul întocmit potrivit alin. (1), împreună cu dovezile în copie, vor fi înaintate spre informare sefului serviciului de probatiune care, atunci când consideră necesar, va sesiza judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, care va proceda potrivit legii.

(3) În cazul în care seful serviciului de probatiune apreciază că nu sunt îndeplinite conditiile pentru sesizarea instantei în vederea revocării suspendării, respinge în scris si motivat, în termen de 30 de zile, propunerea consilierului de probatiune.

(4) Dacă pe perioada supravegherii persoana supravegheată săvârseste o altă infractiune, instanta de judecată poate solicita serviciului de probatiune care a exercitat supravegherea referatele de evaluare prevăzute la art. 13 alin. (1).

§4. Supravegherea executării obligatiilor prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal

Art. 40. - Ori de câte ori instanta stabileste în sarcina minorului una sau mai multe obligatii dintre cele prevăzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal, serviciul de probatiune va proceda potrivit dispozitiilor art. 41-43 din prezentul regulament.

Art. 41. - (1) În cazul în care minorul este obligat să nu frecventeze anumite locuri stabilite, consilierul de probatiune verifică periodic si ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacă minorul respectă interdictia.

(2) Consilierul de probatiune responsabil de caz trebuie să păstreze o legătură permanentă cu familia acestuia sau, după caz, cu persoana ori cu institutia legal însărcinată cu supravegherea minorului, cu reprezentanti ai autoritătilor locale, ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice sau juridice care ar putea oferi informatii privind frecventarea de către minor a locului supus interdictiei.

(3) Dispozitiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Atunci când consilierul de probatiune constată prezenta minorului în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, îi înmânează un avertisment scris, procedând la explicarea verbală a continutului acestuia.

(5) Atunci când, după înmânarea a două avertismente, consilierul de probatiune constată că minorul a fost prezent în locul sau în locurile a căror frecventare i-a fost interzisă, înstiintează de îndată seful serviciului de probatiune. Acesta din urmă înstiintează de îndată persoana sau persoanele cărora li s-a încredinat supravegherea minorului, precum si instanta de judecată.

Art. 42. - (1) În cazul în care minorul are obligatia de a nu intra în legătură cu anumite persoane stabilite de instanta de judecată consilierul de probatiune responsabil de caz trebuie să ia măsurile necesare în vederea identificării si contactării persoanelor care ar putea furniza informatii relevante în cazul respectiv, colaborând cu familia acestuia sau, după caz, cu persoana ori cu institutia legal însărcinată cu supravegherea minorului, precum si cu organele de politie si cu alte institutii însărcinate cu asigurarea ordinii si linistii publice.

(2) Dispozitiile art. 34 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Totodată consilierul de probatiune responsabil de caz efectuează vizite inopinate la domiciliu si, după caz, la locul de muncă sau la scoala la care învată minorul si colaborează cu familia acestuia în vederea respectării obligatiei.

(4) În cazul în care minorul nu îndeplineste obligatia impusă consilierul de probatiune responsabil de caz va înstiinta de îndată seful serviciului de probatiune. Acesta din urmă înstiintează de îndată persoana sau persoanele cărora li s-a încredintat supravegherea minorului, precum si instanta de judecată.

Art. 43. - În cazul în care minorul este obligat să presteze o activitate neremunerată într-o institutie de interes public stabilită de instantă, serviciul de probaiune supraveghează îndeplinirea acestei obligatii în conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei.


 

SECTIUNEA a 4-a

Asistenta si consilierea

 

Art. 44. - (1) Asistenta si consilierea persoanelor condamnate si a minorilor sanctionati cu măsura educativă a libertătii supravegheate au ca scop reintegrarea acestora în societate, întărirea gradului de sigurantă socială si prevenirea săvârsirii din nou a unor infractiuni.

(2) Asistenta si consilierea se vor realiza pe baza unui plan de asistentă si consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp si măsura în care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin intervenţia serviciului de probatiune ori în colaborare cu organizatii neguvernamentale, institutii publice si/sau private ori cu persoane fizice sau juridice.

(3) În derularea acestei activităti serviciile de probatiune urmăresc:

a) corectarea comportamentului infractional prin constientizarea de către minori sau de către persoanele condamnate a faptei săvârsite, a consecintelor acesteia si asumarea responsabilitătii pentru fapta comisă;

b) motivarea minorului sau a persoanei condamnate în vederea dezvoltării responsabilitătii si autodisciplinei;

c) elaborarea si derularea unor programe eficiente de asistentă si consiliere a persoanelor condamnate sau a minorilor, în functie de nevoile identificate ale acestora;

d) sprijinirea condamnatului sau a minorului în vederea satisfacerii nevoilor sociale referitoare la educatie, pregătire profesională, loc de muncă, locuintă sau altele asemenea.

(4) Ori de câte ori instanta de judecată dispune supravegherea unei persoane condamnate sau a unui minor de către serviciul de probatiune, cu ocazia primei întrevederi cu persoana supravegheată i se va face cunoscută posibilitatea de a solicita asistentă si consiliere pe perioada supravegherii, explicându-i-se modalitătile practice în care poate fi sprijinită în vederea reintegrării în societate.

(5) Pentru a beneficia de serviciile de asistentă si consiliere persoana supravegheată depune o cerere scrisă la serviciul de probatiune.

(6) Cererea persoanei supravegheate, prin care solicită asistentă si consiliere, se depune la dosarul de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 45. - (1) Pentru fiecare persoană supravegheată care a solicitat asistentă si consiliere se întocmeste un dosar de reintegrare socială i supraveghere.

(2) Dosarul de reintegrare socială si supraveghere contine documentele aferente dosarului de supraveghere prevăzute la art. 19 alin. (2) si documentele specifice activitătii de asistentă si consiliere, după cum urmează:

a) cererea scrisă privind asistenta si consilierea;

b) planul de asistare;

c) referatele periodice de reintegrare socială si supraveghere, care contin pe scurt informatii cu privire la rezultatele înregistrate de către persoana asistată si consiliată si care se întocmesc cel putin o dată la 6 luni sau ori de câte ori se înregistrează o evolutie pozitivă ori negativă în procesul de reintegrare a persoanei respective;

d) concluziile consilierului de probatiune, care fac obiectul unui referat de reintegrare socială si supraveghere final, întocmit la expirarea perioadei de asistentă si consiliere, precizându-se în ce măsură persoana respectivă are perspective sau s-a reintegrat în societate.

(3) Planul de asistare este întocmit cu implicarea persoanei solicitante în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la momentul solicitării asistării si consilierii.

(4) Planul de asistare cuprinde următoarele capitole:

a) introducere: numele, prenumele, data si locul nasterii persoanei supravegheate, infractiunea săvârită si numărul hotărârii instantei de judecată, sanctiunea aplicată, perioada de supraveghere, mentionându-se data începerii si încetării acesteia, numele si prenumele consilierului de probatiune responsabil de caz;

b) nevoile sau problemele identificate;

c) obiectivele activitătii de asistare;

d) planificarea activitătilor în atingerea obiectivelor;

e) resurse implicate în desfăsurarea activitătilor;

f) programul întâlnirilor dintre consilierul responsabil de caz si persoana asistată;

g) timpul estimat în vederea realizării.

(5) Planul de asistare va fi revizuit ori de câte ori este cazul, în cadrul unor anexe ale planului de asistare.

(6) Dosarul de reintegrare socială si supraveghere se păstrează în arhiva serviciului de probatiune, consilierul de probatiune responsabil de caz fiind obligat să păstreze confidentialitatea informatiilor cuprinse în dosar.

(7) Seful serviciului de probatiune are obligatia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de câte ori consideră necesar, pentru a verifica dacă se respectă programul de resocializare a persoanei asistate si consiliate în ceea ce priveste termenele, calitatea si ritmicitatea acestuia, precum si orice alte obligatii care îi revin consilierului de probatiune pe durata asistentei si consilierii.

(8) În cazul în care consilierul de probatiune responsabil de caz este în imposibilitate permanentă sau temporară de a-si îndeplini atributiile în ceea ce priveste întocmirea dosarului, seful serviciului de probatiune desemnează un alt consilier pe perioada amintită, care să preia responsabilitătile cazului respectiv.

(9) Persoana asistată si consiliată si apărătorul acesteia vor putea consulta dosarul de reintegrare socială si supraveghere numai în prezenta consilierului de probatiune responsabil de caz sau a sefului serviciului de probatiune si numai în incinta serviciului de probatiune, după care se va întocmi un proces-verbal semnat de persoana care l-a studiat si de reprezentantul serviciului.

Art. 46. - (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicită asistentă si consiliere, serviciul de probatiune poate lua măsurile necesare în vederea includerii acesteia într-un program de interventie specializată, adaptat nevoilor identificate ale persoanei respective, atunci când este posibil.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se poate desfăsura pe baza unui protocol de colaborare cu institutii sau cu organizatii care desfăsoară activităti de reintegrare socială.

(3) Protocolul de colaborare va cuprinde:

a) părtile semnatare;

b) obiectul protocolului, care constă în colaborarea părtilor în initierea si derularea planurilor de reintegrare socială si supraveghere, avându-se în vedere reintegrarea socială a persoanelor asistate si consiliate de serviciile de probatiune;

c) tipul de servicii specializate de care pot beneficia persoanele asistate si consiliate;

d) durata protocolului;

e) obligatiile părtilor;

f) data încheierii protocolului;

g) semnătura părtilor.

Art. 47. - (1) Activitatea de asistentă si consiliere se poate desfăsura si în unitătile penitenciare, includerea în astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibilă numai cu acordul acestora, si numai cu 6 luni înainte ca situatia persoanei să fie eligibilă pentru analizare în comisia de liberare conditionată.


(2) Fiecare serviciu de probatiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscriptie se află una sau mai multe unităti penitenciare poate încheia un protocol de colaborare cu administratia sau cu administratiile penitenciare, în vederea stabilirii de comun acord a categoriilor de persoane condamnate care pot fi incluse în programe de resocializare, precum si a continutului si duratei acestor programe.

(3) Activitatea de asistentă si consiliere acordată persoanelor prevăzute la alin. (1) presupune:

a) identificarea nevoilor cu care persoana anticipează că se va confrunta la momentul liberării;

b) identificarea resurselor interne ale persoanei condamnate cum ar fi motivatia, aptitudinile si abilitătile acesteia;

c) identificarea resurselor existente în comunitatea în care persoana condamnată urmează să se libereze si informarea cu privire la aceste resurse;

d) indicarea modalitătilor prin care persoana condamnată poate accesa serviciile oferite de institutiile aflate în comunitatea în care urmează să se libereze.

Art. 48. - Activitatea de asistentă si consiliere încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei asistate si consiliate;

b) ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate si consiliate;

c) la expirarea duratei asistentei si consilierii.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

Strict confidential după completare

 

REFERAT DE EVALUARE

I. Introducere

Numele si prenumele inculpatului/persoanei condamnate/minorului:

 

Data si locul nasterii:

 

Adresa:

 

Fapta/faptele pentru care subiectul referatului de evaluare este inculpat/condamnat/sanctionat cu o măsură educativă:

 

Instanta de judecată care a solicitat referatul de evaluare:

 

Numărul dosarului penal/sentintei penale:

 

Termenul de judecată:


Numărul si data adresei de sesizare din partea instantei de judecată:

 

Perioada de supraveghere:

 

Numele si prenumele consilierului de probatiune:

 

II. Sursele de informatii ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare ...................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

IV. Factorii care influentează sau care pot influenta conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat

referatul de evaluare ..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

V. Perspectivele de reintegrare în societate .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 

Data întocmirii si semnării referatului

........................................................

Întocmit.

Consilier de probatiune,

.............................................................

Sef serviciu,

..............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.........................

 

PLAN DE SUPRAVEGHERE

I. Introducere

Numele si prenumele persoanei condamnate/minorului:

Data si locul nasterii:

Infractiunea săvârsită:

Numărul hotărârii instantei:

Sanctiunea aplicată persoanei condamnate/minorului:

Perioada supravegherii:

Data începerii:

Data încheierii:

Numele si prenumele consilierului de probatiune:

II. Măsurile si/sau obligatiile impuse de instanta de judecată si mijloacele utilizate pentru asigurarea îndeplinirii lor ......................................................................................................................................................................................................

III. Nevoile criminogene si sociale ale persoanei condamnate/minorului si obiectivele stabilite în vederea diminuării acestora ............................................................................................................................................................................................

IV. Riscul săvârsirii din nou a unor infractiuni/riscul de a pune în pericol siguranta publică si riscul de sinucidere sau autovătămare .............................................................................................................................................................................

V. Metodele de interventie propuse în vederea solutionării nevoilor identificate si diminuării riscului .............................................................................................................................................................................................................

VI. Data, locul si frecven ... a întrevederilor dintre consilierul de proba .. iune si persoana condamnată/minor pe perioada supravegherii ...................................................................................................................................................................


VII. Descrierea programului de interventie, stabilit ca obligatie de către instantă (dacă este cazul) ......................................................................................................................................................................................................................................

VIII. Descrierea activitătii, a locului de executare si a programului de lucru, în cazul persoanei condamnate/minorului fată de care s-a stabilit prestarea unei activităti neremunerate într-o institutie de interes public (dacă este cazul) ..............................................................................................................................................................................

Persoana condamnată/minorul a luat cunostintă de continutul planului de supraveghere si întelege sa coopereze în executarea obligatiilor ce îi revin.

 

Data semnării planului de supraveghere ...............................................

Consilier de probatiune,

............................................................

 

Am luat cunostintă.

Persoana condamnată/minor,

..........................................................