MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 853            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 18 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.627. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

1.640. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

 

Protocol de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

1.525. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind ridicarea suspendării, retragerea notificării si prelungirea valabilitătii notificării la Comisia Europeană a unor organisme care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

2.008. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătătii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, finantate din fonduri nerambursabile

 

6.020. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 13 din 18 februarie 2008

 

            Decizia nr. 14 din 18 februarie 2008

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

            10. - Decizie privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

            Rectificări la :

             - Decretul nr. 226/1992;

             - Decretul nr. 37/2000

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevăzuti la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2009, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.627.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

 

 

Valoarea unitară (cuantum)

Valoarea totală

I.

Sustinerea ameliorării populatiilor de animale

a) conducerea registrelor genealogice pentru:

bovine

7,5 lei/cap

685 mii lei

 

 

 

ovine/caprine

3,68 lei/cap

115 mii lei

 

 

 

1. controlul oficial al productiei de lapte la ovine si caprine

5,18 lei/cap

200 mii lei

 

 

b) efectuarea controlului oficial

2. controlul oficial al productiei de lână la ovine

0,50 lei/cap

 

 

 

al performantelor de productie la ovine/caprine, astfel:

3. controlul oficial al productiei de pielicele la ovine

1,0 lei/cap

 

 

 

 

4. controlul oficial al productiei de carne de ovine/caprine

0,80 lei/cap

 

 

 

c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale, respectiv achizitia de containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de peste 20 litri si cu autonomie dinamică de peste 90 de zile

 

3.500 lei/buc.

500 mii lei

 

 

d) sustinerea cheltuielilor de testare a masculilor

1. tăurasi

1.000 lei/cap

50 mii lei

 

 

de reproductie, respectiv:

2. berbeci/tapi

50 lei/cap

500 mii lei

 

 

e) efectuarea analizei calitătii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a animalelor

 

1,0 lei/analiză

1.450 mii lei

 

 

f) elaborarea si întretinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date si estimarea valorii de ameliorare a animalelor

bovine

10,0 lei/cap

1.500 mii lei

 

 

 

ovine/caprine

5,0 lei/cap

 

II.

Sustinerea îmbunătătirii calitătii produselor de origine animală

a) îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor, respectiv:

1. carcase de porcine E

120 lei/carcasă

200.000 mii lei

 

 

 

2. carcase de porcine U

100 lei/carcasă

 

 

 

 

3. bovine

100 lei/carcasă

5.000 mii lei

 

 

b) îmbunătătirea calitătii si a parametrilor de productie în cresterea efectivelor prin sustinerea productiilor de carne si ouă consum, astfel:

1. scrofite din ferme comerciale care provin din ferme de reproductie în rasă pură sau hibridare, la prima fătare

150 lei/cap

6.000 mii lei

 

 

 

2. carne pasăre - pui broiler

1,6 lei/cap

213.000 mii lei

 

 

 

3. ouă consum, categorii de greutate: M, L, XL

0,05 lei/buc.

40.000 mii lei

 

 

c) îmbunătătirea calitătii productiei de miere prin sustinerea familiilor de albine

 

20 lei/familie de albine

11.000 mii lei

 

 

d) îmbunătătirea calitătii si igienei laptelui de vacă destinat procesării pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea Europeană, respectiv sustinerea laptelui livrat cu număr total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml si un număr de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml

 

0,3 lei/kg

120.000 mii lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 335/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.640.

 

PROTOCOL DE MODIFICARE

a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti contractante,

dorind să dezvolte în continuare relatiile dintre cele două state si să reglementeze un regim al călătoriilor pentru cetătenii celor două state, care să ia în considerare legislatia comunitară relevantă,

au căzut de acord să modifice Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004, denumit în continuare Acord, după cum urmează:

I. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Cetătenii statelor părtilor contractante, detinători de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, pot intra si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, fără viză, pentru o perioadă de sedere de până la 90 (nouăzeci) de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.”

II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2

(1) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale unuia dintre statele părtilor contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, detinători de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, precum si membrii familiilor lor, ei însisi detinători de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, sunt scutiti de vize pe toată durata misiunii titularilor. Membrilor de familie care detin pasapoarte simple li se vor elibera vize corespunzătoare în termen de o zi lucrătoare. La cererea individuală vizele pot fi eliberate gratuit.

(2) Membrilor delegatiilor oficiale ale oricăreia dintre părtile contractante si persoanelor care însotesc delegatiile, posesori de pasapoarte simple, li se vor elibera vize corespunzătoare, în termen de o zi lucrătoare. La cererea individuală, vizele pot fi eliberate gratuit. Lista delegatiilor si a persoanelor însotitoare va fi comunicată în avans celeilalte părti contractante.

(3) Prevederile alin. (1) al prezentului articol se aplică, de asemenea, cetătenilor statelor părtilor contractante care sunt angajati pe lângă reprezentantele organizatiilor internationale acreditate pe teritoriile statelor părtilor contractante, posesori de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, după notificarea prealabilă a reprezentantei în cauză.”

III. La articolul 3, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Cetătenii statelor părtilor contractante, membri ai echipajelor navelor si aeronavelor, apartinând companiilor celor două tări, care efectuează curse regulate, sunt scutiti de vize pe bază de liste nominale.

(2) Scutirile de viză se aplică si cetătenilor statelor părtilor contractante, angajati ai companiilor din statul unei părti contractante, care desfăsoară în mod regulat activităti de transport pe calea aerului sau apei, cu conditia ca aceste persoane să fie notificate de companiile respective că sunt reprezentantii acestora sau că lucrează în cadrul unui birou al companiei respective care functionează pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.”

IV. La articolul 3, alineatul (3) devine prin renumerotare alineatul (4), iar alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cetătenilor statelor părtilor contractante, membri ai echipajelor căilor ferate, apartinând companiilor celor două tări, care efectuează curse regulate, li se eliberează vize de scurtă sedere multiple, valabile 1 (un) an, după prezentarea unei solicitări scrise din partea companiei de cale ferată respective.”

V. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cetătenilor statelor părtilor contractante, detinători de permise de sedere valabile, eliberate de S.U.A., Canada, Japonia sau Australia, li se vor elibera în termen de o zi lucrătoare vize de scurtă sedere, pentru o perioadă de sedere de până la 90 (nouăzeci) de zile în decurs de 6 (sase) luni de la data primei intrări, în baza prezentării permisului de sedere.”

VI. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În lipsa unei mentiuni contrare în Acord sau în prezentul protocol, cererile de viză ale cetătenilor statelor părtilor contractante vor fi procesate în termen de până la 5 (cinci) zile lucrătoare pentru vizele de scurtă sedere si în termen de până la 15 (cincisprezece) zile lucrătoare pentru vizele de lungă sedere.”

VII. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) În lipsa unei mentiuni contrare a Acordului sau a prezentului protocol cu privire la scutirea de taxele de vize, fiecare parte contractantă va determina taxele de viză si alte taxe în concordantă cu legislatia sa natională.”

VIII. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cetătenii turci, detinători de vize valabile sau de permise de sedere eliberate de un stat al Uniunii Europene ori de un stat Schengen sau de permise de sedere eliberate de Elvetia si Liechtenstein, tranzitează teritoriul celeilalte părti contractante în termen de 5 (cinci) zile fără viză, dar fără să depăsească termenul de valabilitate al vizei sau al permiselor de sedere.”

IX. La articolul 6, alineatul (2) se elimină.

X. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 7

(1) Cadrelor didactice, profesorilor, membrilor clerului, corespondentilor media si membrilor lor de familie, care îsi desfăsoară activitatea în statele părtilor contractante în baza protocoalelor si/sau schimburilor de programe, în conformitate cu acordurile încheiate între cele două state/guverne, li se vor elibera vize de lungă sedere, după prezentarea avizului scris al autoritătilor competente. Pentru aceste categorii, vizele pot fi eliberate fără taxe, pe baza cererii individuale.

(2) Pentru detinătorii unui astfel de tip de viză, autoritătile competente ale părtilor contractante vor elibera permise de sedere temporară, fără taxe, în baza notificării prealabile a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale statelor părtilor contractante.

(3) În cadrul acordurilor bilaterale sau programelor de educatie comunitare, studentilor care vor sta pe teritoriul celeilalte părti contractante pentru studii sau cursuri de formare li se vor elibera vize de lungă sedere corespunzătoare, după prezentarea scrisorii de acceptare a institutiilor de educatie competente. Vizele pot fi eliberate fără taxe, pe baza cererii individuale.

(4) Studentilor care detin acest tip de vize li se vor elibera permise de sedere temporară, fără taxe, valabile pentru 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru perioade similare.

(5) Cetătenilor statelor părtilor contractante care participă la activităti stiintifice, culturale sau sportive pe teritoriile statelor părtilor contractante li se vor elibera în termen de 2 (două) zile lucrătoare vize corespunzătoare, pe baza prezentării unei scrisori de invitatie a institutiilor competente. Vizele pot fi eliberate fără taxe, pe baza cererii individuale.”

Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări primite pe căi diplomatice prin care părtile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor cerute pentru intrarea sa în vigoare; prezentul protocol îsi încetează valabilitatea odată cu iesirea din vigoare a Acordului.

Drept mărturie, subsemnatii, deplin împuterniciti de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Ahmet Rıfat Ökçün,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Turcia în România


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, cu modifiările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.472/2008 privind explorarea lignitului din perimetrul Gorunis, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Resmin” - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 245.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind ridicarea suspendării, retragerea notificării si prelungirea valabilitătii notificării la Comisia Europeană a unor organisme care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

În baza constatărilor si propunerilor prevăzute în rapoartele de supraveghere nr. 638/2008 si nr. 640-658/2008 ale Consiliului tehnic permanent pentru constructii, întocmite în conformitate cu prevederile art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, si cu prevederile art. 26 din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare, precum si în baza proceselor-verbale nr. 37-39 din 20 noiembrie 2008 ale Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, precum si ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004,

în temeiul prevederilor art. 10 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin:

a) se ridică suspendarea desemnării organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin, instituită prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 349/2008 privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări, organisme de certificare si de inspectie notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 aprilie 2008;

b) se retrage notificarea laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare si de inspectie notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, denumite în continuare organisme, prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;

c) se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a notificării la Comisia Europeană pentru laboratoarele de încercări, organismele de certificare si de inspectie desemnate si notificate, care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, organismele prevăzute la alin. (1) lit. b) depun la Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru constructii certificatele de recunoastere aferente functiilor retrase.

Art. 2. - Directia generală tehnică în constructii din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 1.525.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

organismelor desemnate si notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, a căror suspendare încetează

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea organismului pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

Functia pentru care se ridică suspendarea desemnării

1.

SOCIETATEA COMERCIALĂ AEROQ - S.A.

CP

CPF

2.

SOCIETATEA COMERCIALĂ SRAC CERT SERV - S.R.L.

CP

 

NOTĂ:

CP = functia de certificare produs.

CPF = functia de certificare control productie în fabrică.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, a căror notificare se retrage

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea organismului pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

Functia pentru care se ridică suspendarea desemnării

1.

SOCIETATEA COMERCIALĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCTII - ICECON - S.A.

CP

LAB

2.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CEPROCIM - S.A.

INSP

3.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CERTROM - S.R.L.

CP

4.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - INCERC - LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL FILIALEI INCERC CLUJ

LAB

 

NOTĂ:

CP = functia de certificare produs.

CPF = functia de certificare control productie în fabrică.

LAB = functia de laborator de încercări.

INSP = functia de inspectie.

 


ANEXA Nr. 3

 

LISTA

laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare si de inspectie desemnate si notificate, care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, în valabilitate

 

Nr. crt.

Denumirea organismului pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

Functia organismului

Data până la care este valabilă desemnarea si notificarea

1.

SOCIETATEA COMERCIALĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCTII - ICECON - S.A.

CPF

27.11.2010

2.

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITAS - S.A.

CPF

6.07.2010

3.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CEPROCIM - S.A.

CP

27.11.2010

LAB

13.07.2009

4.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CERTROM - S.R.L.

CPF

14.09.2012

5.

SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROCONSTRUCTIA - S.A.

LAB Pitesti

12.11.2011

lab Râul Mare – Retezat

5.07.2011

lab Portile de Fier

5.07.2011

lab Târgu Jiu

12.11.2011

lab Oltul Superior

22.10.2011

6.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS - S.A.

 

CP

29.05.2010

LAB

12.11.2011

7.

SOCIETATEA COMERCIALĂ SRAC CERT SERV - S.R.L.

CP

14.09.2012

8.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - INCERC

lab protectie termică si economie de energie

23.08.2009

lab de cercetare si încercări pentru protectia hidrofugă a constructiilor si învelitori

31.10.2009

lab de cercetare si încercări pentru protectia la coroziune si degradare biochimică a constructiilor

31.10.2009

LAB de încercări pentru instalatii, materiale si echipamente

29.05.2010

9.

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITY-CERT - S.A.

LAB

8.10.2011

10.

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CCCF - FILIALA LABORATOR CENTRAL CCF - S.A.

LAB

3.10.2009

11 .

SOCIETATEA COMERCIALĂ KONTROL - S.R.L.

LAB

27.11.2010

12.

SOCIETATEA COMERCIALĂ SRAC CERT - S.R.L.

CPF

11.09.2011

13.

SOCIETATEA COMERCIALĂ LABORATORUL CENTRAL - S.A.

LAB

22.02.2010

14.

SOCIETATEA COMERCIALĂ SIMTEX - OC - S.R.L.

CPF

18.05.2012

15.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI - LABORATOR INSIST

LAB

16.01.2010

16.

SOCIETATEA COMERCIALĂ AEROQ - S.A.

CP

10.11.2012

CPF

10.11.2012

 

NOTĂ:

CP = functia de certificare produs.

CPF = func t ia de certificare control productie în fabrică.

LAB = funcia de laborator de încercări.

INSP = functia de inspectie.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătătii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, finantate din fonduri nerambursabile

 

În vederea stabilirii mecanismului de rambursare, din bugetul statului, a TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, cu finantare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 12.730/2008, având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal, faptul că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană nu se mai aplică scutirea de TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate din tară sau importate care fac obiectul programelor pentru care se acordă finantare externă nerambursabilă, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de rambursare de către Ministerul Sănătătii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, finantate din fonduri nerambursabile, prevazută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, precum si implementatorii programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei duc la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 2.008.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de rambursare de către Ministerul Sănătătii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, finantate din fonduri nerambursabile

 

Art. 1. - Suma necesară acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, cu finantare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, implementate de Unitatea de Management al Proiectelor Fondului Global, precum si de Fundatia Romanian Angel Appeal, denumite în continuare implementatori, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 2. - (1) Rambursarea TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate în nume propriu ori de autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, denumite în continuare subcontractori, se face pe bază de documente justificative prezentate la Ministerul Sănătătii Publice de către implementatori.

(2) În vederea rambursării sumelor prevăzute la art. 1, implementatorii întocmesc un dosar de rambursare, care cuprinde:

a) cererea de rambursare a sumei reprezentând TVA, cuprinzând datele de identificare ale implementatorului si suma solicitată, semnată de conducerea acestuia, potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie;

b) lista documentelor justificative pe fiecare program si în cadrul acestuia, grupate si totalizate pe fiecare implementator pentru plătile efectuate în nume propriu si subcontractor pentru cele efectuate de alte autorităti, potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Documentele se prezintă în copie, confirmată cu originalul pe fiecare pagină de către un reprezentant desemnat al implementatorului.

(3) În situatia în care TVA a fost plătită în valută, contravaloarea în lei a sumei respective se calculează prin aplicarea cursului de schimb al Băncii Nationale a României la data la care a fost efectuată plata.

(4) Trimestrial, implementatorul depune la Ministerul Sănătătii Publice dosarul rambursării, în termen de 15 zile de la finele trimestrului.


(5) Responsabilitatea privind certificarea realitătii, regularitătii si legalitătii documentelor continute în dosarul de rambursare revine în exclusivitate implementatorilor.

(6) Implementatorul va desemna din partea sa o persoană cu responsabilitatea depunerii documentelor.

(7) Implementatorul va transmite în termen de 5 zile de la aprobarea prezentei metodologii numele persoanei desemnate potrivit art. 2 alin. (2) lit. b) si alin. (6).

Art. 3. - (1) Rambursarea sumelor către implementator se face de Ministerul Sănătătii Publice, pe baza dosarului de rambursare, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru.

(2) Dosarul de rambursare a TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate până la aparitia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal, se depune de către Fundatia Romanian Angel Appeal până la data de 29 decembrie 2008 si se decontează din bugetul anului 2009.

Art. 4. - (1) Dosarul de rambursare se depune la Directia generală buget si credite externe - Serviciul financiar.

(2) În termen de 5 zile de la aprobarea prezentei metodologii, Directia generală buget si credite externe va comunica implementatorului numele persoanei desemnate pentru primirea si verificarea dosarului de rambursare.

(3) La depunere, dosarul de rambursare se verifică din punctul de vedere al existentei documentelor mentionate la art. 2 alin. (2).

(4) Persoana nominalizată din cadrul Directiei generale buget si credite externe - Serviciul financiar verifică documentele justificative cuprinse în dosarul de rambursare, le centralizează si certifică, prin semnatură, verificarea acestora.

(5) Pe baza propunerii de angajament si a ordonantării se întocmeste ordinul de plată pentru virarea contravalorii TVA în contul implementatorului.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE DE RAMBURSARE A SUMEI REPREZENTÂND TVA Acord de finantare

 

Denumire

 

Cod fiscal

 

Adresa

 

Trezoreria

 

Cod IBAN

 

În concordantă cu prevederile ..................................................................... pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, vă rugăm să ne rambursati suma de .......................... lei, reprezentând TVA aferentă perioadei ....................................................

Semnături autorizate:

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

 

Nr. crt.

Subcontractori

Document justificativ tip/nr./data

Valoare achizitie

- lei -

TVA -lei -

Plată

- lei -

(col. 3+4)

Document de plată nr./data

0

1

2

3

4

5

6

 

Implementator

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcontractor 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcontractor 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători

 

În baza prevederilor art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (2) si ale art. 37 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 141 lit. (o) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor, cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentului ordin.

Art. 4. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători, cuprinsă în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământul în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare si institutiile de învătământ/centrele de perfectionare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2008.

Nr. 6.020.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMA

pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii - educatoare în grădinitele de copii cu predare în limbile minoritătilor

 

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Competente specifice:

- utilizarea corectă a limbii române în receptarea si producerea mesajelor scrise;

- utilizarea registrelor stilistice diferite, în functie de contextul comunicational;

- folosirea instrumentelor de interpretare si analiză stilistică a diferitelor texte literare si nonliterare, accesibile copiilor de grădinită;

- aplicarea conceptelor operationale în activitatea de interpretare a textelor;

- argumentarea în scris a opiniilor personale;

- cunoasterea si aplicarea cunostintelor de fonetică, lexic si gramatică în constructia propriului mesaj (oral si scris) si în educarea comunicării copiilor de vârstă prescolară;

- actualizarea si aprofundarea cunostintelor de literatură pentru copii si de limba română;


- relevarea valorilor morale si estetice ale textului, în functie de specificul de vârstă al copiilor prescolari;

- însusirea continutului stiintific al disciplinelor de examen;

- utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală.

Literatura română si universală pentru copii

- Conceptul de literatură pentru copii

- Specii literare accesibile copiilor din învătământul prescolar

- Ghicitori

- Folclorul copiilor

- Basmul fantastic. Trăsături. Compozitie. Personaje (la alegere, un basm, popular sau cult)

- Mihai Eminescu - Somnoroase păsărele

- Elena Farago - Cătelusul schiop, Gândăcelul, Pedeapsa mâtei

- George Cosbuc - Povestea gâstelor

- George Topîrceanu - Balada unui greier mic

- Otilia Cazimir - De pe-o „bună dimineată”, Gospodina, Uite, vine Mos Crăciun, Un cămin de păsărele

- Tudor Arghezi - O furnică, Zdreantă

- Ion Creangă - Punguta cu doi bani, Capra cu trei iezi, Fata babei si fata mosneagului

- H. Cr. Andersen - Degetica

- Fratii Grimm - Scufita Rosie, Vulpea si pisica

- Emil Gârleanu - Fricosul, Căprioara, Când stăpânul nu-i acasă

- Călin Gruia - Ciubotelele ogarului

Bibliografie

1. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, Bucuresti, Editura Albatros, 1988.

2. Goia, Vistina, Literatura pentru copii si tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Literatura pentru copii si tineret - pentru institutori, învătători si educatoare, Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2003.

3. Negrilă, Iulian, Literatura pentru copii, Editura Multimedia, Arad, 1996.

Concepte operationale: actiune, autor, basm popular/ cult, momentele subiectului, final, gen literar, imagine artistică, legendă populară/cultă, moduri de expunere (naratiune, monolog, dialog, descriere), personaj literar, temă, titlu, versificatie (strofă, vers, rimă).

Limba română

- Sunet. Literă. Diftongi. Triftongi

- Fondul principal de cuvinte - masa vocabularului

- Relatii semantice: polisemia, omonimia, antonimia

- Câmpul lexical si câmpul semantic

- Flexiunea numelui (declinare) si a verbului (conjugare)

- Substantivul. Clasificare. Locutiuni substantivale

- Articolul. Clasificare

- Adjectivul. Gradele de intensitate (de comparatie)

- Pronumele si adjectivul pronominal. Clasificare

- Numeralul. Clasificare

- Verbul. Verbe predicative si nepredicative (copulative si auxiliare). Locutiuni verbale

- Adverbul. Clasificare. Locutiuni adverbiale

- Prepozitia. Locutiuni prepozitionale. Regimul cazual al prepozitiilor

- Conjunctia. Clasificare. Locutiuni conjunctionale

- Interjectia

- Cuvinte coordonate, cuvânt regent, cuvânt subordonat

- Fraza, propozitie principală, propozitie principală independentă, propozitie regentă, propozitie secundară (subordonată), propozitii coordonate

- Predicatul verbal si predicatul nominal. Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană, acordul în număr, acordul în gen, acordul după înteles, acordul prin atractie)

- Subiectul

- Atributul. Termeni regenti

- Complementul. Termeni regenti

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, DOOM Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Editia a II-a revăzută si adăugită, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005, p. XXVI-XXVIII, XXXVI-XLIV

2. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, vol. II Enuntul, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2005, p. 16-22, 24.

3. Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

4. Sinteze de limba română. Editia a treia revăzută si din nou îmbogătită (coordonator Theodor Hristea), Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1984 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMA

pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători

 

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Competente specifice:

- actualizarea si aprofundarea cunostintelor de literatură pentru copii, limba română si metodică;

- dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea curriculumului, a strategiilor didactice si a evaluării performantelor de învătare;

- dezvoltarea competentelor pentru realizarea abordării eficiente a continuturilor învătării;

- însusirea continutului stiintific al disciplinelor de examen;

- valorificarea continutului stiintific al disciplinelor de examen, sub raportul valorilor si al atitudinilor;

- utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală;

- consolidarea capacitătii de a aplica cunostintele de didactică a specialitătii în activitatea practică;

- utilizarea corectă a limbii române în receptarea si producerea mesajelor scrise;

- utilizarea registrelor stilistice diferite, în functie de contextul comunicational;

- folosirea instrumentelor de interpretare si analiză stilistică a diferitelor texte literare si nonliterare, accesibile elevilor din ciclul primar;

- aplicarea conceptelor operationale în activitatea de interpretare a textelor;

- argumentarea în scris a opiniilor personale;


- cunoasterea si aplicarea cunostintelor de fonetică, lexic si gramatică în constructia propriului mesaj (oral si scris) si în educarea comunicării elevilor din ciclul primar;

- relevarea valorilor morale si estetice ale textului, în functie de specificul de vârstă al elevilor.

Literatura română si universală pentru copii

Conceptul de literatură pentru copii

Specii literare:

Basmul popular si basmul cult

- Petre Ispirescu - un basm la alegere

- Ion Creangă - Povestea lui Harap-Alb

- Fratii Grimm - un basm la alegere

- H. Cr. Andersen - un basm la alegere

Legenda. Caracteristici (câte un text pentru legenda istorică)

Rudyard Kipling - Cărtile junglei

Folclorul copiilor

Ghicitori

Proverbe

Vasile Alecsandri - Pasteluri

Anton Pann - Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea

Gellu Naum - Apolodor, un pinguin călător

Ana Blandiana - Întâmplări din grădina mea (sau Alte întâmplări din grădina mea)

Fabula (La Fontaine - o fabulă la alegere, G. Topîrceanu, Bivolul si cotofana)

Ion Creangă - Amintiri din copilărie (părtile I si II)

Emil Gârleanu - Din lumea celor care nu cuvântă

Mihail Sadoveanu - Dumbrava minunată, La Mestecănei

Marin Sorescu - Unde fugim de-acasă?

Bibliografie

1. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, Bucuresti, Editura Albatros, 1988.

2. Goia, Vistina, Literatura pentru copii si tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Literatura pentru copii si tineret - pentru institutori, învătători si educatoare, Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2003.

3. Negrilă, Iulian, Literatura pentru copii, Editura Multimedia, Arad, 1996.

Concepte operationale: actiune, antiteză, autor, basm popular/cult, comparatie, fictiune, final, gen literar, hiperbolă, imagine artistică, legendă populară/cultă, moduri de expunere (naratiune, monolog, dialog, descriere), momentele subiectului, narator, personaj literar, personificare, repetitie, temă, titlu, versificatie (strofă, vers, rimă).

Limba română

- Sunet, fonem, silabă; despărtirea cuvintelor în silabe

- Literele. Alfabetul limbii române

- Semnele ortografice (apostroful, bara oblică, blancul, cratima, linia de pauză, punctul, virgula)

- Fondul principal de cuvinte - masa vocabularului

- Relatii semantice: polisemia, omonimia, antonimia

- Câmpul lexical si câmpul semantic

- Flexiunea numelui (declinare) si a verbului (conjugare)

- Substantivul. Clasificare. Locutiuni substantivale

- Articolul. Clasificare

- Adjectivul. Gradele de intensitate (de comparatie)

- Pronumele si adjectivul pronominal. Clasificare

- Numeralul. Clasificare

- Verbul. Verbe predicative si nepredicative (copulative si auxiliare). Locutiuni verbale

- Adverbul. Clasificare. Locutiuni adverbiale

- Prepozitia. Locutiuni prepozitionale

- Conjunctia. Clasificare. Locutiuni conjunctionale

- Interjectia

- Cuvinte coordonate, cuvânt regent, cuvânt subordonat

- Fraza, propozitie principală, propozitie principală independentă, propozitie regentă, propozitie secundară (subordonată), propozitii coordonate

- Predicatul verbal si predicatul nominal. Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană, acordul în număr, acordul în gen, acordul după înteles, acordul prin atractie)

- Subiectul.

- Atributul. Termeni regenti

- Complementul. Termeni regenti

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, DOOM Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Editia a II-a revăzută si adăugită, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005, p. XXVI-XXVIII, XXXVI-XLIV.

2. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, vol. II. Enuntul, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2005, p. 16-22, 24.

3. Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

4. Sinteze de limba română. Editia a treia revăzută si din nou îmbogătită (coordonator Theodor Hristea), Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1984 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

Metodica predării limbii române în învătământul primar

- Conceptul de curriculum scolar

- Strategii didactice în predarea-învătarea limbii si literaturii române în ciclul primar

a) Citirea în ciclul primar

- Lectura explicativă

- Lectura explicativă în analiza textelor narative

- Interpretarea textelor cu continut istoric

- Interpretarea poeziilor lirice

- Interpretarea textelor de proză lirică

b) Comunicarea în ciclul primar

Comunicarea ca parte integrantă a predării limbii române

- Tipuri de exercitii

c) Rolul, locul si semnificatia compunerilor ca activitate scolară

- Structura compunerilor, logistica lor

- Activitatea independentă a elevilor în realizarea diferitelor tipuri de compuneri

- Rezumatul

- Compunerile libere

- Compunerile-corespondentă

d) Predarea - însusirea vocabularului

- Relatii de sinonimie, omonimie, antonimie

- Câmpul semantic si câmpul lexical

e) Însusirea normelor limbii literare în ciclul primar

f) Formarea deprinderilor de utilizare corectă a regulilor de ortografie si punctua t ie

- Tipuri de exerciii

g) Lectura

- Forme de desfăsurare a lectiei de lectură

h) Categorii de texte utilizate în ciclul primar: texte literare; texte nonliterare utilitare (anuntul, stirea, afisul); texte nonliterare distractive

i) Dezvoltarea creativitătii elevilor prin orele de limba română (metode si procedee utilizate, tipuri de activităti, forme de activitate, motivarea elevilor)

j) Evaluarea (metode si instrumente de evaluare, tipologia itemilor)

k) Proiectarea activitătii didactice la limba română (planificare anuală, semestrială, pe unităti de învătare, proiectul de lectie).


Bibliografie

Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române în învătământul primar. Editia a IV-a revăzută si adăugită, Editura Emia, Deva, 2007.

Landsheere, Viviane De, Landsheere, Gilbert, Definirea obiectivelor educatiei. Traducere de Constantin Urmă, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1979.

Nută, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I-II, Aramis, 2000.

Serdean, I., Didactica limbii române în scoala primară, Editura Teora, Bucuresti, 1998; Didactica limbii si literaturii române în învătământul primar, Corint, Bucuresti, 2005.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROGRAMA

pentru gradul didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română - educatoare în grădinitele cu predare în limbile minoritătilor

 

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Competente specifice:

- utilizarea corectă a limbii române în receptarea si producerea mesajelor scrise;

- folosirea instrumentelor de abordare a diferitelor texte literare si nonliterare, accesibile copiilor de grădinită;

- aplicarea conceptelor operationale în activitatea de interpretare a textelor;

- argumentarea în scris a opiniilor personale;

- cunoasterea si aplicarea cunostintelor de fonetică, lexic si gramatică în constructia propriului mesaj (oral si scris) si în educarea comunicării copiilor de vârstă prescolară;

- asigurarea continuitătii si complementaritătii între diferitele activităti din grădinită, de educare a limbajului;

- asigurarea continuitătii între diferitele activităti din grădinită, în scopul educării limbajului copiilor prescolari;

- adaptarea comunicării educatoarei la particularitătile individuale si de vârstă ale copiilor prescolari;

- relevarea valorilor morale si estetice ale textului, în functie de specificul de vârstă al copiilor prescolari;

- actualizarea si aprofundarea cunostintelor de literatură pentru copii, limba română si metodică;

- dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea curriculumului, a strategiilor didactice si a evaluării performantelor de învătare;

- dezvoltarea competentelor pentru realizarea abordării eficiente a continuturilor învătării;

- utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală;

- consolidarea capacitătii de a aplica cunostintele de didactică a specialitătii în activitatea practică;

- abordarea textului literar prin metode care să faciliteze întelegerea lui de către copiii de vârstă prescolară;

- conturarea unor modele de exprimare si a unor atitudini care înlesnesc comunicarea;

- cunoasterea modalitătilor de învătare si exersare a ascultării active de către prescolari;

- avansarea în practica educatională a unor forme si metode noi;

- consolidarea capacitătii de a proiecta în mod corespunzător activitătile de educare a limbajului.

Literatură română si universală pentru copii

- Conceptul de literatură pentru copii

- Specii literare accesibile copiilor din învătământul prescolar. Valori formative ale textelor literare destinate copiilor de vârstă prescolară

- Cântecul de leagăn

- Ghicitori

- Folclorul copiilor

- Basmul fantastic. Trăsături. Compozitie. Personaje (la alegere, un basm, popular sau cult). Fratii Grimm - Scufita Rosie; Petre Ispirescu - Prâslea cel voinic si merele de aur;

Ion Creangă - Fata babei si fata mosneagului; H. Cr. Andersen - Degetica.

- Legenda etiologică si istorică - Mihail Sadoveanu - Stigletele; Eusebiu Camilar - Stejarul din Borzesti

- Povestiri cu animale: - Ion Creangă - Punguta cu doi bani, Capra cu trei iezi; Fratii Grimm - Vulpea si pisica; Al. Mitru -Tomită Iepurasul; Călin Gruia - Ciubotelele ogarului

- Poezii pentru copii (natura): Mihai Eminescu - Somnoroase păsărele; Elena Farago - Cătelusul schiop, Gândăcelul, Pedeapsa mâtei; George Cosbuc - Povestea gâstelor; George Topîrceanu - Balada unui greier mic; Otilia Cazimir - De pe-o „bună dimineată”, Gospodina, Un cămin de păsărele; Tudor Arghezi - O furnică, Zdreantă

- Copilăria în literatura pentru copii: Ion Creangă - Amintiri din copilărie (părtile I si II); K. D. Usinski - Copiii din crâng; Mihail Sadoveanu - Dumbrava minunată

- Familia: Fratii Grimm - Frătior si surioară; B. St. Delavrancea - Bunica; Elena Dragos – Părintii mei

Bibliografie

1. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, Bucuresti, Editura Albatros, 1988.

2. Goia, Vistina, Literatura pentru copii si tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Literatura pentru copii si tineret - pentru institutori, învătători si educatoare, Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2003.

3. Negrilă, Iulian, Literatura pentru copii, Editura Multimedia, Arad, 1996.

Concepte operationale: actiune, autor, basm popular/cult, momentele subiectului, final, gen literar, imagine artistică, legendă populară/cultă, moduri de expunere (naratiune, monolog, dialog, descriere), personaj literar, temă, titlu, versificatie (strofă, vers, rimă)

Limba română

- Fondul principal de cuvinte - masa vocabularului

- Relatii semantice: polisemia, omonimia, antonimia

- Câmpul lexical si câmpul semantic

- Flexiunea numelui (declinare) si a verbului (conjugare)

- Substantivul. Clasificare. Locutiuni substantivale

- Articolul. Clasificare

- Adjectivul. Gradele de intensitate (de comparatie)

- Pronumele si adjectivul pronominal. Clasificare

- Numeralul. Clasificare

- Verbul. Verbe predicative si nepredicative (copulative si auxiliare). Locutiuni verbale

- Adverbul. Clasificare. Locutiuni adverbiale

- Prepozitia. Locutiuni prepozitionale. Regimul cazual al prepozitiilor

- Conjunctia. Clasificare. Locutiuni conjunctionale

- Interjectia


- Cuvinte coordonate, cuvânt regent, cuvânt subordonat

- Fraza, propozitie principală, propozitie principală independentă, propozitie regentă, propozitie secundară (subordonată), propozitii coordonate

- Predicatul verbal si predicatul nominal. Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană, acordul în număr, acordul în gen, acordul după înteles, acordul prin atractie)

- Subiectul

- Atributul. Termeni regenti

- Complementul. Termeni regenti.

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan -Al. Rosetti”, DOOM Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Editia a II-a revăzută si adăugită, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005, p. XXVI-XXVIII, XXXVI-XLIV.

2. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan -Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, vol. II. Enuntul, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2005, p. 16-22, 24.

3. Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

4. Sinteze de limba română. Editia a treia revăzută si din nou îmbogătită (coordonator Theodor Hristea), Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1984 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

Metodica predării activitătilor de limba română

1. Clasificarea si structura activitătilor de joc didactic

2. Povestirile copiilor (repovestirile si povestirile create de copii). Metodica desfăsurării lor

3. Memorizările. Structură

4. Structura activitătii de lectură după imagini.

5. Convorbirea. Tematică. Structură

6. Joc de creatie, joc de rol, dramatizare, teatru de păpusi - contributia lor în activizarea vocabularului copiilor si în dezvoltarea vorbirii dialogate

7. Contributia educatoarei la dezvoltarea comunicării copiilor prescolari (din punctul de vedere al lexicului, al structurii gramaticale)

8. Contributia educatoarei la dezvoltarea expresivitătii vorbirii copiilor prescolari

9. Valorificarea educativă a activitătilor de povestire

10. Modalităti de inovare a jocurilor didactice de către educatoare

11. Dezvoltarea creativitătii copiilor de vârstă prescolară prin activitătile de povestire si povestire creată de copii

12. Modalităti de accesibilizare si eficientizare a lecturilor după imagini

13. Orientarea activitătii de convorbire spre întelegerea de către copii a mediului înconjurător

14. Specificul pregătirii activitătilor de povestire

Bibliografie

1. Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învătământul prescolar, vol. I si II, Editura Compania, Bucuresti, 1999, 2001.

2. Florica Mitu, Metodica activitătilor de educare a limbajului, Editura Pro Humanitas, Bucuresti, 2000.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROGRAMA

pentru gradul didactic II la Limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor - institutori/învătători

 

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Competente specifice:

- utilizarea corectă a limbii române în receptarea si producerea mesajelor scrise;

- utilizarea registrelor stilistice diferite, în functie de contextul comunicational;

- folosirea instrumentelor de interpretare si analiză stilistică a diferitelor texte literare si nonliterare, accesibile elevilor de ciclu primar;

- aplicarea conceptelor operationale în activitatea de interpretare a textelor;

- argumentarea în scris a opiniilor personale;

- cunoasterea si aplicarea cunostintelor de fonetică, lexic si gramatică în constructia propriului mesaj (oral si scris) si în educarea comunicării elevilor de ciclu primar;

- relevarea valorilor morale si estetice ale textului, în functie de specificul de vârstă al elevilor;

- actualizarea si aprofundarea cunostintelor de literatură pentru copii, limba română si metodică;

- utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală;

- consolidarea capacitătii de a aplica cunostintele de didactică a specialitătii în activitatea practică, a capacitătii de operationalizare a obiectivelor;

- integrarea în activitatea didactică a tipurilor diferite de lectii;

- cunoasterea si respectarea evenimentelor instruirii si adecvarea lor la specificul predării limbii române în ciclul primar;

- consolidarea capacitătii de a dezvolta competentele de comunicare orală si scrisă a elevilor din ciclul primar si de a-i familiariza cu texte - literare si nonliterare - accesibile vârstei lor;

- consolidarea abilitătii de a selecta cele mai eficiente metode, în vederea dezvoltării capacitătii elevilor în ceea ce priveste: receptarea mesajului oral, exprimarea mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea mesajului scris;

- utilizarea creatoare a metodelor de învătământ în cadrul predării limbii române.

Literatura română si universală pentru copii

Conceptul de literatură pentru copii

Specii literare. Valori formative ale textelor literare destinate copiilor de ciclu primar

Basmul popular si basmul cult. Definitie. Fantasticul în basm. Personaje. Compozitie. Reprezentanti: Petre Ispirescu, Prâslea cel voinic si merele de aur; Ion Creangă - Povestea lui Harap-Alb; Fratii Grimm - un basm la alegere; H. Cr. Andersen - Tovarăsul de drum

Legenda. Caracteristici. Clasificare: legenda mitologică, religioasă, istorică (se alege câte un text pentru fiecare categorie)

Snoava


Folclorul copiilor

Ghicitori

Proverbe

Legende: Mihail Sadoveanu: Stigletele; Alexandru Mitru: Legendele Olimpului

Texte cu caracter didactico-moralizator: Anton Pann - Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea; fabula: La Fontaine - o fabulă la alegere, G. Topîrceanu, Bivolul si cotofana

Poezia accesibilă copiilor: Vasile Alecsandri, Pasteluri; Gellu Naum - Apolodor, un pinguin călător; Ana Blandiana - Întâmplări din grădina mea (sau Alte întâmplări din grădina mea)

Imaginea copilăriei: Ion Creangă - Amintiri din copilărie (părtile I si II); Mihail Sadoveanu - Dumbrava minunată, La Mestecănei; Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă?

Lumea animalelor în proza pentru copii: Emil Gârleanu - Din lumea celor care nu cuvântă; Cezar Petrescu, Fram, ursul polar; Rudyard Kipling - Cărtile junglei.

Bibliografie

1. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, Bucuresti, Editura Albatros, 1988.

2. Goia, Vistina, Literatura pentru copii si tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Literatura pentru copii si tineret - pentru institutori, învătători si educatoare, Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2003.

3. Negrilă, Iulian, Literatura pentru copii, Editura Multimedia, Arad, 1996.

Concepte operationale: actiune, antiteză, autor, basm popular/cult, comparatie, fictiune, final, gen literar, hiperbolă, imagine artistică, legendă populară/cultă, moduri de expunere (naratiune, monolog, dialog, descriere), momentele subiectului, narator, personaj literar, personificare, repetitie, temă, titlu, versificatie (strofă, vers, rimă).

Limba română

- Stilurile functionale ale limbii române

- Sunet, fonem, silabă; despărtirea cuvintelor în silabe

- Literele. Alfabetul limbii române

- Semnele ortografice (apostroful, bara oblică, blancul, cratima, linia de pauză, punctul, virgula)

- Principiile ortografiei limbii române

- Fondul principal de cuvinte - masa vocabularului

- Relatii semantice: polisemia, sinonimia, omonimia, antonimia, paronimia

- Câmpul lexical si câmpul semantic

- Unitătile frazeologice

- Flexiunea numelui (declinare) si a verbului (conjugare)

- Substantivul. Clasificare. Locutiuni substantivale

- Articolul. Clasificare

- Adjectivul. Gradele de intensitate (de comparatie)

- Pronumele si adjectivul pronominal. Clasificare

- Numeralul. Clasificare

- Verbul. Verbe predicative si nepredicative (copulative si auxiliare). Locutiuni verbale

- Adverbul. Clasificare. Locutiuni adverbiale

- Prepozitia. Locutiuni prepozitionale

- Conjunctia. Clasificare. Locutiuni conjunctionale

- Interjectia

- Cuvinte coordonate, cuvânt regent, cuvânt subordonat

- Fraza, propozitie principală, propozitie principală independentă, propozitie regentă, propozitie secundară (subordonată), propozitii coordonate

- Predicatul verbal si predicatul nominal. Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană, acordul în număr, acordul în gen, acordul după înteles, acordul prin atractie)

- Subiectul

- Atributul. Termeni regenti

- Complementul. Termeni regenti

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan -Al. Rosetti”, DOOM Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Editia a II-a revăzută si adăugită, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005, p. XXVI-XXVIII, XXXVI-XLIV

2. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan -Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, vol. II. Enuntul, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2005, p. 16-22, 24.

3. Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse).

4. Sinteze de limba română. Editia a treia revăzută si din nou îmbogătită (coordonator Theodor Hristea), Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1984 (secventele corespunzătoare subiectelor propuse)

Metodica predării limbii române în învătământul primar

1. Rolul învătătorului în stimularea interesului pentru lectură al elevilor de ciclu primar. Selectia textelor si modalităti de propunere a lor spre lectură elevilor

2. Modalităti de dezvoltare a sensibilitătii elevilor prin abordarea poeziilor lirice, a textelor de inspiratie istorică, a prozei lirice

3. Posibilităti de aplicare a analizei stilistice la clasele ciclului primar

4. Evaluarea - sprijin pentru elevi în autocunoastere, indicator pentru învătător în stabilirea strategiei didactice. Rolul evaluării formative în învătarea limbii române

5. Posibilităti de inovare de către învătător a metodelor de predare-învătare a limbii române în ciclul primar

6. Valorificarea formativă a textelor literare si nonliterare în ciclul primar

7. Cultivarea creativitătii elevilor în cadrul orelor de citire, de elaborare a compunerilor, de rezolvare a exercitiilor gramaticale

8. Modalităti eficiente de asigurare a relationării continuturilor disciplinei limba maternă cu continuturile disciplinei limba română

9. Rolul învătătorului în valorificarea continuturilor disciplinelor de învătământ din ciclul primar în vederea îmbogătirii vocabularului

10. Metode utilizate în formarea deprinderilor de scriere corectă, coerentă la disciplina limba română, în ciclul primar

11. Posibilităti de valorificare didactică a disponibilitătilor creative personale ale învătătorului.

Bibliografie

1. Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române în învătământul primar. Editia a IV-a revăzută si adăugită, Editura Emia, Deva, 2007.

2. Landsheere, Viviane De, Landsheere, Gilbert, Definirea obiectivelor educatiei. Traducere de Constantin Urmă, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1979.

3. Nută, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I-II, Aramis, 2000.

4. Serdean, I., Didactica limbii române în scoala primară, Editura Teora, Bucuresti, 1998; Didactica limbii si literaturii române în învătământul primar, Corint, Bucuresti, 2005.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 13

din 18 februarie 2008

 

Dosar nr. 73/2007

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus fată de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Tiberiu Mihail Nitu, prim-adjunct al procurorului general.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia în sensul de a se stabili că, în cazul netrimiterii în judecată a făptuitorului, măsura de sigurantă a internării medicale prevăzută de art. 114 din Codul penal va fi luată în mod provizoriu de către instantă, la sesizarea procurorului, dacă această măsură nu s-a luat în cursul urmăririi penale.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus fată de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale.

Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul respingerii sesizării formulate de procuror, în vederea luării în mod provizoriu a măsurii internării medicale a învinuitului sau inculpatului, cu motivarea că instanta poate doar să confirme o atare măsură luată în mod provizoriu, fie în cursul efectuării urmăririi penale, fie prin rezolutia sau ordonanta de scoatere de sub urmărire penală, cererea procurorului adresată ulterior instantei penale pentru luarea acestei măsuri de sigurantă neavând o bază legală.

Alte instante, dimpotrivă, au considerat că, în cazul netrimiterii în judecată a făptuitorului, măsura de sigurantă a internării medicale prevăzută de art. 114 din Codul penal poate fi luată în mod provizoriu de către instantă, la sesizarea procurorului, chiar dacă această măsură nu a fost luată în mod provizoriu în cursul urmăririi penale.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 162 alin. 1 din Codul de procedură penală, „dacă procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală constată, în cursul urmăririi penale, că învinuitul sau inculpatul se află în vreuna dintre situatiile arătate în art. 113 sau 114 din Codul penal, sesizează instanta care, dacă este cazul, dispune luarea, în mod provizoriu, a măsurii de sigurantă corespunzătoare”.

Pe de altă parte, în art. 114 alin. 1 din Codul penal se prevede „când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate, până la însănătosire”, iar potrivit alin. 2 din acelasi articol, „această măsură poate fi luată în mod provizoriu si în cursul urmăririi penale sau al judecătii”.

Din cuprinsul acestor dispozitii rezultă explicit că măsura internării medicale se poate lua împotriva persoanei care a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală, dacă, datorită stării de alienatie mintală sau toxicomaniei, prezintă pericol pentru societate, independent dacă fapta comisă constituie sau nu infractiune ori dacă făptuitorul este condamnat sau apărat de pedeapsă. Legea leagă, astfel, luarea măsurii de sigurantă de starea sănătătii făptuitorului, si nu de solutia care s-ar putea dispune în cursul unui proces penal.

Prin urmare, este evident că o atare măsură nu ar putea fi luată în cazul când se constată că fapta care face obiectul învinuirii nu există, nu a fost săvârsită de învinuit sau inculpat ori că nu este prevăzută de legea penală.

Asadar, măsura de sigurantă a internării medicale este reclamată de existenta unei stări de pericol pentru societate, ce nu ar putea fi înlăturată altfel decât prin izolarea persoanei bolnave sau toxicomane de ceilalti oameni prin internarea sa într-un spital.

Or, câtă vreme crearea stării de pericol social rezultă din săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, măsura internării medicale trebuie luată, fără întârziere, oricare ar fi stadiul în care se găseste procesul penal, chiar si în cazul netrimiterii în judecată a făptuitorului.

Este de observat că si în cuprinsul art. 39 din Legea sănătătii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 se consideră că bolnavii psihici periculosi care au săvârsit fapte prevăzute de legea penală trebuie supusi reglementărilor corespunzătoare din Codul penal si Codul de procedură penală.

De aceea, în raport si cu aceste dispozitii, pentru evitarea de îndată a pericolului pe care l-ar prezenta lăsarea în libertate a bolnavilor mintali, periculosi pentru societate, procurorul poate sesiza instanta în vederea luării măsurii de sigurantă, chiar dacă aceasta nu a fost luată, în mod provizoriu, în cursul urmăririi penale.

Ca umare a modificărilor aduse art. 162 alin. 1 din Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, nu mai este prevăzută posibilitatea ca procurorul, în cursul urmăririi penale, să poată lua măsura de sigurantă a internării medicale, numai instanta de judecată fiind îndreptătită să dispună, la sesizarea procurorului, luarea măsurii de sigurantă a internării medicale, în mod provizoriu, în cursul urmăririi penale.

Totusi, sintagma „în cursul judecătii”, utilizată în art. 162 fraza ultimă din Codul de procedură penală, este susceptibilă de a fi interpretată atât în sensul că se referă la judecata ce are ca obiect fondul cauzei, ca urmare a sesizării instantei cu rechizitoriu, cât si în sensul unei judecăti al cărei obiect îl constituie însăsi luarea provizorie a măsurii de sigurantă a internării.

De altfel, instanta supremă a statuat constant în această materie că măsura de sigurantă a internării medicale poate fi luată de instantă si fată de făptuitorul care, în conditiile art. 48 din Codul penal, nu răspunde de fapta sa.

Asa fiind, chiar în cazul netrimiterii în judecată a făptuitorului, obligatia si dreptul procurorului de a reactiona împotriva stărilor de pericol pe care legea întelege si vrea să le combată îi impun să sesizeze instanta în vederea luării în mod provizoriu a măsurii internării medicale a învinuitului sau inculpatului fată de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pe motiv de iresponsabilitate.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în cazul în care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, iar fată de acesta, în cursul urmăririi penale, nu a fost luată în mod provizoriu măsura internării medicale, o atare măsură se poate dispune de instanta de judecată, la sesizarea procurorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În interpretarea dispozitiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, stabileste că:

În cazul în care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, iar fată de acesta, în cursul urmăririi penale, nu a fost luată în mod provizoriu măsura internării medicale, această măsură se dispune de instanta de judecată, la sesizarea procurorului.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 18 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 14

din 18 februarie 2008

 

Dosar nr. 69/2007

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în vederea interpretării unitare a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici, categorii de personal care nu îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum si personalului contractual din cadrul instantelor si parchetelor.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de doamna procuror Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa t ie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii de admitere a acestuia în sensul de a se stabili că dispoziiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 se interpretează în sensul că alocatia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă nu se poate acorda judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantelor si parchetelor aceste beneficii nu reprezintă un drept, ci doar o vocatie, ce se poate realiza doar în conditiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu această destinatie si acordarea acestora a fost negociată prin contractele colective de muncă.


SECTIILE UNITE,

examinând recursul în interesul legii, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici, categorii de personal care nu îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum si personalului contractual din cadrul instantelor si parchetelor, instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar, adoptând solutii diferite cu privire la acordarea acestor drepturi.

I. Astfel, unele instante au admis asemenea cereri si au dispus să fie acordate tichetele de masă ori să se achite contravaloarea acestora atât pentru o perioadă de 3 ani, anterior introducerii actiunii, cât si în continuare.

S-a relevat că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, reclamantii având calitatea de salariati în cadrul instantelor si parchetelor, care sunt institutii bugetare, datorită alocării veniturilor de către stat prin organele sale abilitate, aveau si au dreptul să primească o alocatie individuală de hrană lunară, sub forma tichetelor de masă.

S-a mai argumentat în motivarea acestui punct de vedere că, chiar dacă Legea nr. 142/1998 prevede posibilitatea acordării tichetelor de masă, fără să stabilească în sarcina angajatorului obligativitatea acordării acestora, nu înseamnă că reclamantii nu au dreptul la astfel de tichete, deoarece la acordarea acestora trebuie să se tină seama în primul rând de caracterul si natura lor, ca măsuri de protectie a salariatilor pentru asigurarea securitătii muncii si a unor conditii optime la locul de muncă.

De asemenea, s-a considerat că nu prezintă relevantă faptul că în bugetele aprobate institutiilor pârâte nu au fost prevăzute sume cu această destinatie, iar acordarea lor este lăsată la aprecierea angajatorului, deoarece pârâtii angajatori aveau obligatia să solicite alocarea si virarea fondurilor bugetare necesare în acest scop.

S-a mai învederat că, în acelasi timp, există salariati din alte domenii ale sectoarelor bugetare care beneficiază de tichete de masă, iar acest aspect reprezintă o discriminare între salariatii din sectorul bugetar, încălcându-se astfel dispozitiile art. 41 alin. (2), art. 53 din Constitutia României, art. 5 alin. 3 din Codul muncii, precum si ale art. 14 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului.

II. Unele instante de judecată au respins actiunile privind acordarea acestor drepturi în ceea ce-i priveste pe reclamantii judecători si procurori si au admis actiunile reclamantilor care fac parte din categoria personalului auxiliar, personalului contractual si a functionarilor publici, cu motivarea că magistratii nu sunt îndreptătiti să primească tichetele de masă, întrucât au un statut special, neavând contracte individuale de muncă.

III. Alte instan t e de judecată, dimpotrivă, au respins actiunile tuturor reclamanilor, retinând din interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 că acordarea beneficiilor reprezentând tichetele de masă apare ca o facultate în sarcina autoritătilor publice, si nu ca o obligatie a acestora, care se realizează în raport de dispozitiile legilor privind bugetele de stat. Or, în legile succesive privind bugetele de stat nu au fost prevăzute sume cu această destinatie.

În sprijinul acestui punct de vedere s-a mai arătat că tichetele de masă se acordă în conditiile stabilite prin contractele colective de muncă, în urma negocierii dintre angajatori si organizatiile sindicale.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legale incidente în materia ce face obiectul recursului în interesul legii.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel national pe anii 2007-2010 include în categoria „Alte venituri” tichetele de masă, tichetele-cadou, tichetele de cresă si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si întelegerii părtilor.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă: „Salariatii din cadrul societătilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitătilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocatie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.”

Acordarea tichetelor de masă nu constituie deci o obligatie legală pentru angajator. Pe baza criteriilor stabilite de Legea nr. 142/1998 se stabilesc clauze concrete privind tichetele de masă, în functie de resursele financiare, prin contractele colective de muncă.

Aceste clauze din contractele colective de muncă trebuie să prevadă atât numărul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, valoarea nominală a tichetelor de masă, în limita celei prevăzute de lege, numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se distribuie tichete de masă salariatilor, cât si criterii de selectie pentru stabilirea salariatilor care primesc astfel de tichete (art. 2 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999).

Cu privire la autoritătile si institutiile publice se stabilesc, de regulă anual, prin legea bugetului de stat, conditiile care permit sau nu acordarea tichetelor de masă. Prevederile din legea bugetului de stat în această materie se grefează pe art. 1 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, în care se prevede că „Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitătile din sectorul bugetar, si în limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori”.

Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator salariatilor săi, în limitele valorii nominale legale care se indexează semestrial cu indicele preturilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, sunt deductibile din impozitul pe profit. La rândul său, salariatul, pentru valoarea constând în tichetul de masă, este scutit de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu.

Aceste sume nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

În raport cu continutul explicit al dispozitiilor legale mentionate, alocatia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă se acordă, în toate cazurile, numai dacă:

- există un contract individual de muncă (persoana are calitatea de angajat);

- angajatorul are capacitatea financiară de a suporta costurile tichetelor de masă;

- există clauze stabilite pentru contracte colective de muncă referitoare la acordarea alocatiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă.

Prestarea muncii se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, odată reglementate pe norme de drept, devin, de regulă, raporturi juridice de muncă.

Tinând seama de problematica ridicată de recursul în interesul legii, în categoria muncii prestate în cadrul unor raporturi juridice de muncă se pot distinge raporturile de muncă ale magistratilor, personalului asimilat acestora si magistratilor asistenti, raporturile de muncă (de serviciu) ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, raporturile de muncă ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul instantelor si parchetelor.


Statutul juridic al unei categorii de personal este configurat de normele legale referitoare la încheierea, executarea, suspendarea si încetarea raportului juridic de muncă în care se află respectiva categorie.

Magistratii constituie o categorie specială de personală, care face parte din autoritatea judecătorească si care are menirea de a exercita puterea judecătorească, aflându-se în raporturi juridice de muncă cu autoritatea din care fac parte.

Ei se bucură de un statut special, împrejurare care rezultă din coroborarea art. 124 alin. (3), art. 125, art. 132 si art. 134 din Constitutia României cu Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Numirea magistratilor se face de către Consiliul Superior al Magistraturii (pentru judecătorii si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la Institutul National al Magistraturii) ori de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independentei justitiei, pentru judecătorii inamovibili si procurorii care se bucură de stabilitate (art. 20 si art. 31 din Legea nr. 303/2004).

Cu alte cuvinte, magistratii îsi desfăsoară activitatea în temeiul unui raport de muncă sui generis, care are la bază un acord de vointă (un contract nenumit, de drept public) încheiat cu însusi statul, reprezentat de Presedintele României si de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ulterior numirii, parte în raporturile de muncă ale magistratilor sunt, în puterea legii, ca exponenti ai puterii judecătoresti a statului, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunalele si parchetele de pe lângă ele.

Persoanele juridice arătate mai sus exercită atributele angajatorului numai cu privire la organizarea concretă a muncii (program de lucru, stabilirea si programarea completelor de judecată s.a.), plata indemnizatiilor, planificarea concediilor de odihnă, cu excluderea oricărei ingerinte în activitatea de continut specifică fiecărui magistrat.

Anumite atributii clasice ale angajatorului, chiar esentiale, sunt exercitate de către alte entităti/organe/autorităti decât persoanele juridice părti în raporturile de muncă ale magistratilor.

Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii are atributii în legătură cu promovarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor si detasarea judecătorilor si a procurorilor, transferul magistratilor, încetarea raporturilor de muncă ale acestora, suspendarea din functie, exercitarea actiunii disciplinare, organizarea admiterii în magistratură etc.

Tot astfel, Presedintele României are atributii în legătură cu numirea în functii de conducere a unor procurori.

În aceste conditii, cum activitatea magistratilor nu se desfăsoară în baza unui contract individual de muncă, acestia nu pot beneficia de alocatia individuală de hrană acordată sub forma tichetelor de masă potrivit art. 1 din Legea nr. 142/1998.

Salarizarea magistratilor este prevăzută de lege, în prezent drepturile salariale si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei fiind stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007.

Potrivit acestui act normativ, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii asistenti au dreptul pentru activitatea desfăsurată la o indemnizatie de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instantelor si al parchetelor, cu functia detinută si cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza valorii de referintă sectorială si a coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexă.

De asemenea, magistratii beneficiază de o majorare a indemnizatiei de încadrare brută lunară calculată în procente în raport cu vechimea numai în functiile de judecător, procuror, magistrat asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecătorilor si procurorilor, de spor de vechime în muncă, de un spor pentru titlul stiintific de doctor sau doctor docent, de spor pentru conditii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase etc.

Totodată, în cap. III si V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 sunt prevăzute măsuri specifice de protectie socială, precum si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.

În niciun articol al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 45/2007, nu este prevăzut dreptul judecătorilor, procurorilor sau altor categorii de personal din sistemul justitiei la acordarea alocatiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă.

Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor pe de lângă acestea are un statul reglementat de Legea nr. 567/2004, modificată si completată prin Legea nr. 17/2006, si este salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007.

Acest personal este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori, grefieri informaticieni, agenti procedurali, aprozi si soferi (art. 3 din Legea nr. 567/2004).

Încadrarea unei persoane ca personal auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se realizează numai cu consimtământul său printr-un act individual, o decizie de numire într-un anumit post de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a căror circumscriptie teritorială urmează să îsi desfăsoare activitatea, de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (art. 37, art. 39 si art. 92 din Legea nr. 567/2004).

Numirea în functie a unor grefieri este conditionată de absolvirea Scolii Nationale de Grefieri, urmată de repartizarea, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instantele judecătoresti si parchetele de pe lângă acestea pentru care au sustinut concursul de admitere (art. 23 si 33 din acelasi act normativ).

Raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se nasc în urma încheierii unui contract de drept public, în cazul căruia libertatea contractuală a părtilor este în mare parte suplinită de către legiuitor, si nu a unui contract individual de muncă, în accep t iunea Codului muncii.

Atributiile si responsabilităile posturilor personalului auxiliar de specialitate nu pot fi negociate în mod individual, deoarece ele sunt stabilite de lege sau regulamente aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ca si în situatia magistratilor, salariile personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea sunt fixate de lege si se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială si a coeficientilor de multiplicare, pe grade si trepte profesionale, în raport cu functia detinută, nivelul studiilor, vechimea în specialitate, precum si cu nivelul instantei sau al parchetului, la care se adaugă indemnizatiile, majorările, sporurile si premiile prevăzute de art. 5, 6, 13-20, 22 si 23 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007.

Totodată, personalul auxiliar de specialitate beneficiază de aceleasi măsuri de protectie ca si judecătorii si procurorii, legiuitorul neprevăzând în lege în mod expres posibilitatea acordării tichetelor de masă.

Ca atare, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea nu poate primi o alocatie individuală de hrană în baza art. 1 din Legea nr. 142/1998.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, functionarul public este persoana numită, în conditiile legii, într-o functie publică.

Ca atare, functionarii publici nu îsi desfăsoară activitatea în temeiul unui contract de muncă, ei aflându-se în raporturi de serviciu rezultate din actul administrativ de numire în functie, astfel încât nu au calitatea de salariati în sensul art. 1 din Legea nr. 142/1998.

Ceea ce particularizează raportul de muncă al functiei publice de raportul de muncă al salariatului este faptul că functionarul public este purtător al puterii publice, pe care o exercită în limitele functiei sale.

Actul de numire în functie a autoritătii publice împreună cu cererea sau/si acceptarea postului de către viitorul functionar public formează acordul de vointă, contractul administrativ.

Între raportul de muncă al functionarului public si raportul de muncă al salariatului diferenta specifică rezidă atât în modul în care se naste raportul juridic în baza căruia se prestează munca, cât si în faptul că functionarul public este un agent al puterii publice, în timp ce salariatul nu.

Functionarul public este o institutie a dreptului public, pe când salariatul este o institutie a dreptului muncii.

Functionarilor publici li se aplică normele speciale cuprinse în Constitutie, în Legea nr. 188/1999, în alte reglementări de drept administrativ si doar în completare normele de drept al muncii, numai în măsura în care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

Pentru activitatea desfăsurată functionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul pentru vechimea în muncă, suplimentul postului si suplimentul corespunzător treptei de salarizare. De asemenea, ei beneficiază de prime si alte drepturi salariale, în conditiile legii.

Salarizarea acestei categorii de personal este stabilită prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, act normativ care nu prevede posibilitatea acordării tichetelor de masă.

Personalul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea care efectuează activităti de gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire are calitatea de personal contractual, de salariat cu contract individual de muncă, aplicându-i-se în mod direct legislatia muncii.

Această categorie de personal are dreptul de a primi o alocatie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, beneficii ce nu reprezintă un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar în conditiile în care sunt prevăzute în buget sume cu această destinatie si acordarea acestora a fost negociată prin contractele colective de muncă.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 se interpretează în sensul că alocatia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă nu se poate acorda judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantelor si parchetelor de pe lângă acestea aceste beneficii nu reprezintă un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar în conditiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu această destinatie si acordarea acestora a fost negociată prin contractele colective de muncă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 se interpretează în sensul că alocatia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă nu se poate acorda judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantelor si parchetelor aceste beneficii nu reprezintă un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar în conditiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu această destinatie si acordarea acestora a fost negociată prin contractele colective de muncă.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 18 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 


ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 500, 502, art. 516 alin. (1) si al art. 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Alegerile partiale pentru ocuparea functiei de presedinte si a celei de secretar general ai Colegiului Medicilor Dentisti din România pentru perioada 2009-2011 se vor organiza si desfăsura după următorul calendar electoral:

- depunerea candidaturilor: 23 februarie orele 10-17 până la 28 februarie 2009, orele 10-13;

- depunerea contestatiilor: 1-3 martie 2009;

- hotărârea Comisiei Electorale Centrale: 5 martie 2009;

- sedinta Adunării generale a Colegiului Medicilor Dentisti din România: 14 martie 2009, orele 9,00-10,30;

- alegeri partiale în functia de presedinte si secretar general ai Colegiului Medicilor Dentisti din România: 14 martie 2009, orele 11,00-13,00.

Rezultatele alegerilor vor fi publicate în aceeasi zi.

Art. 3. - Componenta Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile partiale din data de 14 martie 2009 este urmatoarea:

- dr. Jean Diaconu - presedinte;

- prof. univ. dr. Emilian Hutu - membru;

- dr. Marius Delioiu - secretar;

- dr. Octavian Dinca - supleant;

- dr. Cosmin Totan - supleant.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 12/2006 privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 25 septembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele interimar al Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Dragos Stanciu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2008.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL ELECTORAL

al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliilor colegiilor judetene, respectiv cei ai Consiliului Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de cenzori, precum si reprezentantii în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de către membrii fiecărui colegiu întruniti în adunări generale locale de alegeri.

(2) Membrii Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si membrii comisiei de cenzori de la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat dintre si de către reprezentantii în Adunarea generală natională întruniti în Adunarea generală natională de alegeri.

Art. 2. - În vederea organizării si desfăsurării alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivel judetean, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti, precum si o comisie electorală centrală organizată la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 3. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România au dreptul să aleagă si să fie alesi în organele de conducere de la nivelul colegiilor judetene si/sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România care au primit sanctiuni disciplinare nu pot candida pentru următorul mandat ulterior aplicării sanctiunii.

(3) De asemenea, nu pot candida membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România al căror mandat a încetat în conditiile prevăzute de art. 127 din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România sau care au fost revocati din functie conform art. 128 din acelasi regulament.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) sunt aplicabile atât pentru alegerile la nivel local, cât si pentru alegerile la nivel national.

(5) Alegerile partiale se vor organiza pentru perioada de mandat rămasă până la expirarea acestuia.

Art. 4. - (1) Dreptul de a alege si de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul dentist.

(2) Dovada calitătii de membru al colegiului judetean se va face, acolo unde alegătorul nu se regăseste pe lista alegătorilor, cu ultima chitantă a plătii cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 5. - (1) Un membru poate candida local pe două din cele 3 liste, pentru alegerea ca:

a) membru în consiliul colegiului judetean;

b) membru în comisia de cenzori judeteană sau a municipiului Bucuresti;


c) reprezentant în Adunarea generală natională.

(2) Cei care candidează pentru comisia de cenzori nu pot candida si pentru consiliul colegiului.

(3) Depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru în comisia de cenzori si în consiliul colegiului judetean constituie o incompatibilitate. Comisia electorală judeteană va permite înscrierea candidaturii doar pentru una dintre cele două functii.

(4) Un membru ales ca reprezentant în Adunarea generală natională poate candida pe una dintre cele 5 liste pentru functiile din Biroul executiv national: presedinte, secretar general, vicepresedinte, trezorier sau membru al comisiei centrale de cenzori.

Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România în legislatura pentru care se organizează alegerile si, în acest sens, în momentul acceptării desemnării în aceste functii, ei se vor angaja în scris să nu candideze la o functie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

(2) Modelul declaratiei membrilor comisiilor electorale este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) În scopul bunei organizări a alegerilor, la nivelul colegiilor judetene, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti, se vor organiza si desfăsura următoarele activităti:

a) colectarea cotizatiilor lunare ale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România la zi;

b) se vor organiza în aceeasi locatie si odată cu data alegerilor adunările generale de dare de seamă, la nivel national. La nivel local, pentru alegerile biroului local, se convoacă consiliul local.

(2) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România restantieri la plata cotizatiei o pot achita la secretariatul consiliului colegiului inclusiv în ziua alegerilor. Lista aditională rezultată cu membrii alegători suplimentari va fi afisată imediat.

Art. 8. - În cuprinsul prezentului regulament electoral, sintagmele de mai jos au următoarea semnificatie:

a) comisia electorală judeteană - comisia electorală judeteană, respectiv Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiului Bucuresti;

b) consiliul colegiului judetean - consiliul colegiului judetean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti;

c) colegiul judetean - colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv Colegiul Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti.

Art. 9. - Comisiile de cenzori la nivel judetean, respectiv central, vor fi formate din 3 membri. În cazul în care nu sunt candidati pentru functia de cenzor se va angaja unul sau mai multi cenzori externi.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECTIUNEA 1

Comisia electorală judeteană

 

Art.10. - (1) În functie de numărul de membri ai colegiului respectiv, comisia electorală judeteană este formată din 3-9 membri. În cazul alegerilor partiale comisia electorală judeteană este formată din 3 membri.

(2) Comisiile electorale, atât la nivel national, cât si judetean, sunt propuse de biroul local, respectiv Biroul executiv national si votate de consiliul local, respectiv Consiliul national.

(3) Validarea comisiilor electorale judetene se face de către Comisia Electorală Centrală.

(4) Prima sedintă de constituire a comisiei electorale judetene va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a primei săptămâni din calendarul electoral.

Art. 11. - Comisiile electorale judetene îsi vor desfăsura activitatea sub supravegherea si coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.

Art. 12. - (1) La prima întrunire, comisia electorală judeteană îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele sau secretarul, în lipsa presedintelui, conduce sedintele comisiei electorale judetene si este singurul abilitat să facă publice date si informatii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 13. - În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale judetene vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenta comisiilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 14. - (1) Sedintele comisiilor electorale judetene se desfăsoară în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor lor, iar decizile se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenti.

(2) Prezenta presedintelui sau a secretarului, în lipsa presedintelui, este obligatorie în momentul votării deciziilor. La egalitate de voturi, votul presedintelui sau al secretarului, în lipsa presedintelui, este hotărâtor.

Art. 15. - (1) Comisiile electorale judetene si Comisia Electorală Centrală îsi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale si se vor consemna toate aspectele legate de organizarea si desfăsurarea alegerilor.

(2) Sedintele comisiei electorale judetene vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti.

Art. 16. - Deciziile emise de către comisiile electorale judetene sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 17. - (1) Comisiile electorale judetene vor functiona la sediile colegiilor judetene. Acestea vor pune la dispozitia comisiei electorale judetene, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor.

(2) Conditiile materiale si financiare necesare functionării comisiilor si organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile judetene.

Art. 18. - Pe durata functionării, comisiile electorale judetene vor avea stampilă proprie, care va fi păstrată de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către secretar, si va avea forma si continutul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 19. - Comisiile electorale judetene vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament si se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

Art. 20. - Comisiile electorale judetene au următoarele atributii:

a) pregătesc si organizează din timp si în bune conditii desfăsurarea alegerilor la nivel judetean, cu un număr suficient de cabine de vot, în functie de numărul total de membri, astfel încît să se asigure secretizarea votării;

b) realizează listele cu membrii colegiului judetean preluate de la consiliile colegiilor judetene;

c) afisează listele cu membrii alegători cu drept de vot, cu cotizatia plătită la zi, si listele suplimentare, restantieri care au achitat cotizatia;

d) primeste si înregistrează dosarele de candidatură depuse de candidati în mod personal sau prin procură;


e) verifică îndeplinirea conditiilor pentru ca un medic dentist să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerintele legale si respingându-le pe cele neconforme;

f) publică, prin afisare la sediul comisiei judetene si la locul votării, candidaturile depuse, admise si respinse;

g) comunică Comisiei Electorale Centrale listele finale cu alegătorii si candidatii la functiile de conducere;

h) solutionează întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la actele si operatiunile sale;

i) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic si financiar al consiliului colegiului judetean;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot numerotate, stampilate si semnate fiecare de presedintele si secretarul comisiei electorale judetene;

k) publică prin mijloacele mass-media, prin afisare la sediul colegiului judetean sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală judeteană, data, locul si programul alegerilor la nivel judetean, activitate suportată din fondurile colegiului judetean;

l) stabilesc si asigură prin închiriere, comodat etc, împreună cu consiliul colegiului judetean, sala necesară desfăsurării adunării generale;

m) conduc lucrările adunărilor generale locale de alegeri si operatiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;

n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabilesc rezultatele alegerilor;

o) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal cu rezultatele finale;

p) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăsurare a alegerilor, al procesului-verbal cu rezultatele finale, însotite de listele cu candidatii alesi. Presedintele si secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;

q) organizează, dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezentă a două treimi din numărul membrilor, noi alegeri în turul al II-lea, în cel mult două săptămâni;

r) presedintele sau secretarul, în lipsa presedintelui, comunică la cerere presei orice informatie legată de desfăsurarea alegerilor;

s) atribuie mandatele celor alesi si validati.

Art. 21. - (1) Rezultatele finale ale alegerilor judetene validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afisate la sediul comisiilor electorale judetene, după care aceasta atribuie mandatele respective.

(2) Comisia electorală judeteană înregistrează candidaturile pentru membrii biroului executiv jude t ean si convoacă în termen de maximum 5 zile prima sedină a consiliului colegiului judetean.

Art. 22. - (1) Prima sedintă a consiliului colegiului judetean pentru alegerea biroului executiv este condusă de presedintele comisiei electorale judetene.

(2) Sub conducerea presedintelui comisiei electorale judetene se desfăsoară prima sedintă a acestui organ de conducere, care îsi alege, prin vot secret cu majoritate simplă, presedintele, 2 vicepresedinti, secretarul general si trezorierul.

(3) După aceasta, activitatea comisiei electorale judetene încetează de drept.

Art. 23. - În cazul alegerilor partiale, comisia electorală judeteană, respectiv cea a municipiului Bucuresti are obligatia de a prezenta rezultatele finale ale votului în aceeasi zi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia Electorală Centrală

 

Art. 24. - (1) Comisia Electorală Centrală este formată din 11 membri. În cazul alegerilor partiale, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 3 membri.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi propusi de Biroul executiv national si alesi de Consiliul national al Colegiului Medicilor Denti s ti din România.

(3) Prima edintă de constituire a Comisiei Electorale Centrale va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a primei săptămîni din calendarul electoral.

Art. 25. - (1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele sau secretarul, în lipsa presedintelui, conduce sedintele Comisiei Electorale Centrale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. - (1) Comisia electorală centrală nu este subordonată în niciun fel structurilor care au desemnat membrii săi.

(2) Ea îsi va desfăsura activitatea în mod independent conform prezentului regulament electoral.

Art. 27. - (1) Sedintele Comisiei Electorale Centrale se desfăsoară în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi, iar prezenta presedintelui si/sau a secretarului este obligatorie.

(2) Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenti.

(3) În cazul egalitătii de voturi, la luarea unei decizii votul presedintelui sau al secretarului, în lipsa presedintelui, este decisiv.

Art. 28. - Sedintele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenti.

Art. 29. - Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 30. - Pe timpul functionării Comisia Electorală Centrală va avea stampilă proprie, ce va fi tinută de către presedintele comisiei si va avea forma si continutul prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 31. - (1) Comisia Electorală Centrală va functiona la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România din Bucuresti, str. Costache Marinescu nr. 14, sectorul 1, cod 011 286, telefon/fax 021 222 5671, telefon 031 1023 788, e-mail: secretariat@cmdr.ro

(2) Conditiile materiale si financiare necesare functionării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

(3) Biroul executiv national si comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor Dentisti din România prezintă în cadrul Adunării generale nationale activitatea colegiului. Din acest moment conducerea Biroului executiv national si a Consiliului national îsi încetează activitatea, iar Comisia Electorală Centrală îsi intră în atributii pentru alegerea organelor de conducere de la nivel national.

(4) În cazul alegerilor partiale, candidatii alesi îsi intră în atributiile functiilor pentru care au candidat după validarea alegerilor.

(5) Alegerile partiale se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea.

Art. 32. - Atributiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

a) urmăreste aplicarea prezentului regulament electoral pentru buna desfăsurare a alegerilor judetene si nationale;

b) urmăreste si asigură respectarea si aplicarea corectă a dispozitiilor legale referitoare la alegeri si ale prezentului regulament pe întreg teritoriul tării;

c) asigură si răspunde de interpretarea uniformă a dispozitiilor legale si ale prezentului regulament electoral;

d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral de organizare a alegerilor judetene si nationale;


e) rezolvă întâmpinările si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta i activitatea comisiilor electorale judetene;

f) primeste si solutionează în 3 zile contestatiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale judetene;

g) primeste si înregistrează listele cu alegători si cele cu candidati trimise de către comisiile electorale judetene;

h) primeste procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale judetene, procesele-verbale continând rezultatele alegerilor, precum si celelalte documente prevăzute la art. 20 lit. p);

i) validează sau nu validează alegerile din fiecare judet, respectiv din municipiul Bucuresti;

j) primeste si înregistrează central listele locale cu reprezentantii alei în Adunarea generală natională;

k) convoacă prin scrisori recomandate, în termen de maximum 30 de zile de la validarea alegerilor judetene, reprezentantii pentru sedinta Adunării generale nationale;

l) primeste, înregistrează si validează dosarele de candidatură pentru membrii Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

m) publică la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România si la locatia unde au loc alegerile nationale lista cu membrii Adunării generale nationale si a candidatilor pentru Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

n) tipăreste buletinele de vot, cu sprijinul tehnic si financiar al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

o) păstrează sub sigiliu buletinele de vot numerotate, stampilate si semnate fiecare de presedintele si secretarul Comisiei Electorale Centrale;

p) stabileste si asigură împreună cu Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sala necesară desfăsurării Adunării generale nationale;

q) pregăteste si organizează din timp si în bune conditii desfăsurarea alegerilor nationale, cu un număr suficient de cabine de vot, în functie de numărul total de reprezentanti, astfel încât să se asigure secretizarea votării;

r) conduce lucrările Adunării generale nationale de alegeri si operatiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;

s) numără voturile, stabileste valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatele alegerilor, anuntându-le pe loc;

t) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal cu rezultatele finale;

u) primeste si solutionează în 3 zile contestatiile înregistrate împotriva activitătii si deciziilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 33. - (1) Prima sedintă a Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România este condusă de presedintele Comisiei Electorale Centrale. Aceasta se convoacă pe loc, imediat după alegerea sa, ori în termen de maximum 5 zile de la desfăsurarea sedintei Adunării generale nationale de alegeri.

(2) În cazul alegerilor partiale, cei alesi îsi intră în atributii imediat după validarea alegerilor.

Art. 34. - După alegerea Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, Comisia Electorală Centrală îsi încetează de drept activitatea.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 35. - (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei electorale judetene/centrale în conformitate cu termenele calendarului electoral.

(2) Secretarul comisiei electorale primeste si înregistrează depunerea candidaturii, mentionând într-un registru toate actele

primite de la candidat, si înaintează candidatura, în termen de cel mult două zile, comisiei electorale judetene/centrale.

Art. 36. - (1) Declaratia de candidatură dactilografiată va fi adresată comisiei electorale si va cuprinde:

a) numele si prenumele, domiciliul, locul de muncă, specialitatea si gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific si/sau gradul didactic;

b) mandatul/mandatele pentru care se candidează, respectiv consiliul colegiului judetean, comisia de cenzori, Adunarea generală natională;

c) mentionarea, pe propria răspundere, dacă a fost sau nu sanctionat de Colegiul Medicilor Dentisti din România;

d) CV-ul si programul managerial ale candidatului;

e) data i semnătura;

f) elemente de contact (telefon, fax etc).

(2) Modelul declaratiei de candidatură este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 37. - În termen de maximum două zile de la înregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunostinta candidatilor, prin scrisoare recomandată, admiterea candidaturilor sau lipsurile constatate, pentru completarea acestora în timp util de către candida t i.

Art. 38. - Completarea declaraiilor de candidatură sau contestatiile împotriva deciziei comisiei electorale judetene/centrale de respingere a candidaturii se vor face în termen de maximum două zile de la data comunicării în scris, primită cu scrisoare recomandată de către candidat.

Art. 39. - (1) Comisiile electorale judetene vor înainta contestatiile primite către Comisia Electorală Centrală spre solutionare, în cel mult două zile de la data înregistrării.

(2) Comisia Electorală Centrală va solutiona contestatiile în termen de maximum două zile, iar decizia acesteia are caracter definitiv si, împreună cu motivarea ei, se transmite candidatului si comisiei electorale judetene, în termen de maximum două zile, prin scrisoare recomandată.

Art. 40. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 34-38, comisiile electorale judetene încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 41. - (1) Comisiile electorale judetene vor întocmi listele finale cu candidaturile si le vor trimite, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afisate, prin grija comisiilor electorale judetene, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor judetene, la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România, la sălile unde vor avea loc alegerile judetene, respectiv nationale. Declaratiile de candidatură validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afisate si pe site-ul Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) La nivel judetean vor fi realizate 3 liste separate: una pentru candidaturile în consiliul colegiului judetean, una pentru candidaturile în comisia de cenzori si una pentru reprezentantii în Adunarea generală natională.

(4) La nivel central vor fi realizate 5 liste separate: una pentru candidaturile la functia de presedinte, una pentru candidaturile la functia de secretar general, una pentru candidaturile la functiia de vicepresedinte, una pentru candidaturile la functia de trezorier si una pentru candidaturile pentru comisia de cenzori.

(5) În listele finale cu candidaturi se vor mentiona vizibil locul, data si programul de desfăsurare a sedintei adunării generale locale/nationale pentru alegeri.

(6) În cazul alegerilor partiale nationale se va mentiona exact functia pentru care se organizeză alegerile. La nivel local alegerile se fac de către consiliul local pentru biroul executiv teritorial.

(7) În cazul alegerilor partiale, candidaturile pentru Biroul executiv national se vor trimite direct Comisiei Electorale Centrale.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 42. - (1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală judeteană modelul buletinelor de vot judetene, iar acestea vor fi expediate prin fax Comisiei Electorale Centrale, înainte de tipărirea tirajului final.

(2) Numărul de pagini al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală judeteană în functie de numărul total al candidatilor.

(3) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale judetene, cu sprijinul material si logistic al colegilor judetene.

(4) Câte un model al buletinelor de vot se va afisa la sediile comisiilor electorale judetene cu cel putin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat si anulat de presedintele comisiei electorale judetene.

Art. 43. - (1) La nivel judetean vor exista 3 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează: membru în consiliul colegiului judetean, membru în comisia locală de cenzori ori reprezentant în Adunarea generală natională.

(2) La nivel central vor exista 5 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează: presedinte, secretar general, vicepresedinte, trezorier, membru în comisia centrală de cenzori.

(3) În buletinele de vot candidatii vor fi trecuti în ordine alfabetică, mentionându-se numele si prenumele.

Art. 44. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel putin două zile înaintea datei votării de către comisiile electorale care, după verificarea conformitătii si a exactitătii continutului, le vor păstra sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei.

Art. 45. - (1) Pe toate buletinele de vot se va mentiona perioada mandatului.

(2) Detaliile privind forma si continutul buletinelor de vot locale sunt prevăzute în anexele nr. 6-8.

Art. 46. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% fată de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale judetene, respectiv de Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea s tampilei proprii pe toate filele buletinului de vot, în ziua desfăurării adunării generale judetene, respectiv Adunării generale nationale.

Art. 47. - (1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate gresit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin mentiunea „anulat” si semnătura presedintelui, aplicându-se totodată si stampila comisiei electorale judetene.

(2) Alegătorul care a completat gresit un buletin si solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot numai dacă predă buletinul completat gresit.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea votării

 

Art. 48. - (1) Adunările generale judetene, respectiv Adunarea generală natională, atât cele ordinare, cât si cele de alegeri, se vor desfăsura în aceeasi locatie, stabilită de comisia electorală cu conducerea colegiului.

(2) Data, locul si programul de desfăsurare a adunărilor generale vor fi comunicate prin mass-media si alte modalităti stabilite de comisia electorală, cu cel putin 7 zile înaintea votării.

(3) În caz de fortă majoră, asa cum este aceasta definită de lege, presedintele comisiei electorale judetene, respectiv al Comisiei Electorale Centrale poate fi înlocuit de secretar.

Art. 49. - (1) Presedintele comisiei electorale judetene are următoarele atributii:

a) verifică existenta celor 3 tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliul colegiului judetean al medicilor dentisti; pentru alegerea comisiei de cenzori; pentru alegerea reprezentantilor în Adunarea generală natională;

b) verifică existenta celor 3 urne diferite pentru cele 3 categorii de candidaturi, urne inscriptionate corespunzător;

c) asigură, împreună cu membrii comisiei electorale judetene, distributia, colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 3 categorii de candidaturi si numărarea voturilor;

d) primeste si înregistrează contestatiile pe loc, în ziua alegerilor sau în maximum două zile de la încheierea lor;

e) anuntă contestatarului rezultatul contestatiei rezolvate local, prin scrisoare recomandată;

f) înaintează Comisiei Electorale Centrale eventualele contestatii;

g) primeste CV-urile si programele manageriale ale candidatilor pentru functiile eligibile din biroul executiv judetean;

h) păstrează si securizează buletinele de vot.

(2) Presedintele comisiei electorale judetene este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să se desfăsoare în conditii civilizate, inclusiv prin atentionarea sau evacuarea din sală a turbulentilor.

Art. 50. - În circumscriptiile electorale cu mai mult de 500 de votanti, în cadrul comisiei electorale se vor alcătui 3 subcomisii de numărare a voturilor, care îsi vor desemna un presedinte, astfel:

a) subcomisia 1: distributia, colectarea si numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în consiliul colegiului judetean/al municipiului Bucure s ti;

b) subcomisia 2: distributia, colectarea i numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în comisia de cenzori;

c) subcomisia 3: distributia, colectarea si numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 51. - (1) Presedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atributii:

a) verifică existenta celor 5 tipuri de buletine de vot diferite: pentru candidaturile la functia de presedinte, pentru candidaturile la functia de secretar general, pentru candidaturile la functia de vicepresedinte, pentru candidaturile la functia de trezorier, pentru candidaturile la comisia de cenzori;

b) verifică existenta celor 5 urne diferite pentru cele 5 categorii de candidaturi, urne care au fost inscriptionate anterior;

c) asigură, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distributia si colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 5 categorii de candidaturi;

d) primeste si înregistrează pe loc contestatiile, în ziua alegerilor sau în maximum două zile de la încheierea lor;

e) anuntă, prin scrisoare recomandată, contestatarului rezultatul contestatiei.

(2) Presedintele Comisiei electorale centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să se desfăsoare în conditii civilizate, inclusiv prin atentionarea sau evacuarea din sală a turbulentilor.

Art. 52. - Numărarea voturilor si anuntarea rezultatelor se fac după închiderea votării, în aceeasi sală în care a avut loc votarea.

Art. 53. - (1) La sfârsitul zilei de alegeri presedintele si secretarul comisiei electorale judetene/centrale, în prezenta


celorlalti membri ai comisiei, vor întocmi procesul-verbal cu privire la desfăsurarea votării din ziua respectivă.

(2) Listele cu alegători, listele cu persoanele alese, precum si stampila sectiei de votare vor fi depozitate în conditii de maximă securitate la sediul comisiei electorale judetene/centrale.

(3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează si se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv până după validarea alegerilor, când se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.

(4) În limita posibilitătilor se poate apela la pază militarizată a locurilor de votare.

Art. 54. - (1) Comisia Electorală Centrală îsi va desemna un membru să supravegheze desfăsurarea alegerilor judetene, acolo unde există contestatii.

(2) Acesta nu va avea competenta de a lua măsuri cu privire la desfăsurarea votării, ci doar de a supraveghea desfăsurarea alegerilor. La sfârsitul activitătii se va întocmi un proces-verbal în care vor consemna cele constatate si care va fi semnat de conducerea comisiei electorale judetene.

Art. 55. - În afara membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditati, a personalului angajat al Colegiului Medicilor Dentisti din România, nicio altă persoană nu poate participa la sedintele adunărilor de alegeri.

Art. 56. - (1) Fiecare medic dentist cu drept de vot, la intrarea în sala de sedintă a adunării generale, va fi legitimat de comisia electorală si va semna în lista de prezentă.

(2) Medicii dentisti cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători vor fi înscrisi pe loc de către presedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de prezentă, mentionându-se toate datele de identificare din documentul de identitate.

(3) În Adunarea generală natională de alegeri pot fi trimisi supleanti cu drept de vot în locul reprezentantilor alesi.

Art. 57. - (1) Alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 3 tipuri de buletine de vot la nivel local si pe fiecare dintre cele 5 tipuri de buletine de vot la nivel central în care sunt înscrise candidaturile.

(2) Votarea se va face prin marcarea cu „DA” în dreptul numelor candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă peste numărul de ordine si numele candidatilor respinsi.

(3) Orice altă inscriptionare anulează buletinul de vot.

 

CAPITOLUL VI

Constatarea si validarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 58. - (1) După terminarea votării, în prezenta celorlalti membri ai comisiei electorale si a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la adunarea generală de alegeri, presedintele comisiei electorale procedează la anularea, prin ruperea coltului de sus dreapta, a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate si numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.

(2) Dacă numărul celor prezenti la vot pe lista de prezentă este mai mare sau egal cu două treimi din numărul total de alegători, se trece la deschiderea urnelor.

(3) Dacă numărul votantilor este mai mic de două treimi, se sigilează urnele, iar buletinele de vot nefolosite si anulate prin ruperea coltului de sus dreapta se vor trimite Comisiei Electorale Centrale în termen de 3 zile.

(4) Presedintii comisiilor electorale sau membrii desemnati vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele si prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul „DA” i vor arăta buletinul de vot celorlalti membri ai comisiei, care vor număra si vor consemna în scris voturile pozitive, negative si anulate.

Art. 59. - (1) Sunt anulate buletinele de vot:

a) care nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene/centrale;

b) care au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) care nu sunt tipărite, multiplicate sau completate lizibil;

d) care sunt albe, deoarece pe acestea nu s-a exprimat niciun vot;

e) care poartă alte inscriptionări decât „DA” si linie continuă peste numărul de ordine si numele candidatilor respinsi;

f) în care numărul voturilor exprimate cu „DA” este mai mare decât numărul de membri ce trebuie alesi pe fiecare buletin.

(2) Situatiile în care buletinele de vot se anulează se mentionează ca notă pe formularul de buletin de vot.

Art. 60. - Rezultatele provizorii ale alegerilor se vor consemna în tabele separate.

Art. 61. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste de candidaturi la nivel local, respectiv 5 la nivel central.

(2) Procesele-verbale locale/centrale vor cuprinde:

a) numărul total al membrilor colegiului judetean înscrisi în listă/al reprezentantilor în Adunarea generală natională;

b) numărul membrilor locali/reprezentantilor nationali prezenti la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate obtinute de către fiecare candidat, în conditiile îndeplinirii cvorumului;

f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;

g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite; h) numărul buletinelor de vot anulate;

i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor si a modului de solutionare a acestora.

(3) Procesele-verbale se vor semna de presedinte, de secretar si de ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale si vor purta stampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale locale vor fi trimise prin scrisori recomandate Comisiei Electorale Centrale.

Art. 62. - (1) Dacă în urma verificării listelor de prezentă ale membrilor cu drept de vot se constată că alegerile locale nu sunt valabile datorită neîntrunirii conditiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru în procesul-verbal, iar acesta nu va mai avea mentiunile prevăzute la art. 61 alin. (1).

(2) Noile alegeri în turul al II-lea se vor organiza conform calendarului electoral, când se organizează o nouă adunare generală locală de alegeri, în aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de alegători si de candidati.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionată în procesul-verbal.

Art. 63. - (1) În timpul desfăsurării adunării generale de alegeri, în timpul deschiderii urnelor si al numărării voturilor se pot face contestatii cu privire la desfăsurarea acestor operatiuni, de către orice participant prezent în sală, conform prevederilor prezentului regulament electoral.

(2) Contestatiile se formulează în scris si se prezintă presedintelui comisiei electorale, care le dă număr de înregistrare.

(3) Comisia electorală judeteană va stabili contestatiile care se rezolvă la nivel local si care se trimit la Comisia Electorală Centrală. Presedintele comisiei electorale judetene va hotărî pe loc asupra contestatiilor a căror rezolvare nu suferă amânare si care pot fi rezolvate de comisia electorală judeteană.


Art. 64. - După întocmirea proceselor-verbale mentionate la art. 61 si a primirii rezultatelor eventualelor contestatii înaintate la Comisia Electorală Centrală, presedintele împreună cu membrii comisiei electorale judetene încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

Art. 65. - (1) După validarea alegerilor judetene/nationale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru cele 3 functii locale, respectiv cele 5 functii nationale.

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obtinute. La nivel local se vor atribui mandate până la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege.

(3) În caz de voturi egale obtinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următoarelor criterii în ordinea: gradul profesional si vechimea în muncă.

(4) La nivel local, următorii 5 candidati nealesi ca membri titulari, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, devin membri supleanti. În caz de voturi egale obtinute, se aplică criteriile prevăzute la alin. (3).

(5) Rezultatele se consemnează în procesul-verbal al comisiei electorale.

Art. 66. - În cazul în care una dintre functiile titularilor locali devine vacantă pe parcursul mandatului, din motive de fortă majoră, unul dintre supleanti va lua locul titularului, în ordinea numărului de voturi obtinute.

Art. 67. - Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, vor fi afisate la sediul colegiilor teritoriale.

Art. 68. - Atribuirea mandatelor locale se va face de către comisia electorală judeteană, după validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală.

Art. 69. - (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidatilor alesi local si atribuirea mandatelor de membru în consiliul colegiului judetean, în termen de maximum 5 zile, presedintele comisiei electorale judetene convoacă prima sedintă a consiliului colegiului judetean în care se vor alege membrii biroului executiv.

(2) Birourile executive judetene îsi vor desemna un membru pentru Consiliul national, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 70. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor se suportă de colegiul respectiv.

(2) Membrilor comisiilor electorale judetene si ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizatie stabilită, după caz, de consiliul colegiului local ori Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în cazul Comisiei Electorale Centrale.

Art. 71. - Termenele, pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă si se împlinesc la sfârsitul zilei-limită.

Art. 72. - Prevederile prezentului regulament electoral se aplică si în cazul organizării turului al II-lea al alegerilor locale, precum si pentru desfăsurarea Adunării generale nationale de alegeri, ca si în cazul alegerilor partiale, locale sau nationale.

Art. 73. - Calendarul electoral la nivel national se va stabili de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România în urma programării adunărilor generale judetene.

Art. 74. - După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Colegiul Medicilor Dentisti din România va distribui prezentul regulament electoral în format electronic si tipărit tuturor consiliilor colegiilor judetene.

Art. 75. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE

 

            Subsemnatul,........................., domiciliat în...................................., având în vedere faptul că am fost desemnat si ales ca membru al comisiei electorale organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din............................., mă oblig să nu candidez la niciuna dintre functiile pentru care se organizează alegerile.

 

Data

...............................

Semnătura

.................................

 

ANEXA Nr 2

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN .................................

 

TABEL

cu membrii Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Dentisti din .....................................

 

Numele si prenumele

Functia*)

Telefon, fax, e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...........................

Secretar,

....................

 

*) Se va mentiona functia în comisia electorală (presedinte, secretar si membru).


 

ANEXA Nr. 3*)

la regulamentul electoral

 

MODELUL

stampilei comisiei electorale judetene

 

 

 

ANEXA Nr. 4*)

la regulamentul electoral

 

MODELUL

stampilei Comisiei Electorale Centrale

 


*) Anexele nr. 3 si 4 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 5

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE

de candidatură locală

 

Subsemnatul,............................., cu domiciliul în.........................., str.................................nr......., bl....., et. ..., ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......................., telefon mobil .........................., având functia de ................................ la .........................................., declar că îmi depun candidatura pentru functia de:

a) membru în Consiliul Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul....................- DA/NU;

b) reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România......................- DA/NU;

c) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul...................- DA/NU.

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că:

- am fost/nu am fost sanctionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentisti din România;

- am achitată la zi cotizatia datorată Colegiului Medicilor Dentisti din România;

- îndeplinesc conditiile legale si regulamentare pentru a candida.

 

Data

................................

Semnătura

......................................

 

ANEXA Nr 6

la regulamentul electoral

 

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul......................

Stampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor în Consiliul Colegiului Judetean......................,

mandatul................

 

1. Data alegerilor ...........................................................

2. Candidati pentru membri în Consiliul Colegiului Judetean ....................................... al Colegiului Medicilor Dentisti din România......................................

3. Numărul de locuri .......................................................

4. Votati cu „DA” maximum ............................. candidati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat „DA/NU”

 

 

Votarea se va face prin marcarea cu „DA” în dreptul numelor candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

..................................

Secretar,

..................................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât „DA” si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor exprimate cu „DA” este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.


 

ANEXA Nr. 7

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul..................

Stampila Comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor în comisia locală de cenzori, mandatul................

 

1. Data alegerilor..........................................................

2. Candidatii pentru comisia de cenzori......................

3. Numărul de locuri.....................................................

4. Votati cu „DA” maximum...........................candidati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat „DA/NU”

 

 

Votarea se va face prin marcarea cu „DA” în dreptul numelor candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

..................................

Secretar,

..................................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât „DA” si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor exprimate cu „DA” este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.

 

ANEXA Nr 8

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul...................

Stampila Comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea reprezentantilor în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România,

mandatul.............

 

1. Data alegerilor..........................................................

2. Candidati pentru reprezentanti în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România.................

3. Numărul de locuri....................................................

4. Votati cu „DA” maximum............................candidati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat „DA/NU”

 

 

Votarea se va face prin marcarea cu „DA” în dreptul numelor candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

..................................

Secretar,

..................................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât „DA” si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor exprimate cu „DA” este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.


 

ANEXA Nr. 9

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia Electorală Centrală

Stampila Comisiei Electorale Centrale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor Biroului executiv national,

mandatul................

 

1................., data alegerilor

2..............................., functia pentru care se candidează, respectiv presedinte, vicepresedinte, trezorier, secretar general;

3..............., numărul de locuri;

4.............., numărul de candidati ce pot fi votati cu „DA”.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat „DA/NU”

 

 

Votarea se va face prin marcarea cu „DA” în dreptul numelor candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

..................................

Secretar,

..................................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât „DA” si tăierea cu linie continuă peste întregul nume al candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor exprimate cu „DA” este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei române din decembrie 1989”, a titlului de „Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989” si a medaliei „Revolutia română din decembrie 1989”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la anexa nr. 3, „Titlul de «Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989» la «Club 22 TV», în loc de: „Petrache Ilie Marin” se va citi: „Petrache Marin Dorin”.

 

În Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la anexa nr. 2, la pozitia nr. 7.685 - CHIRILĂ IOAN, la coloana „Data nasterii”, în loc de: „11/26/57”se va citi: „10/26/57”.