MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 862            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Sâmbătă, 20 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.219. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 octombrie 2007 si 12 iunie 2008 si la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003

 

1.619. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Baia Mare, judetul Maramures” si „Bazin de înot de polo - Clubul STEAUA - Bucureti” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

1.620. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Miercurea-Ciuc, judetul Harghita” si „Bazin de înot de polo - Satu Mare, judetul Satu Mare” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

1.622. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

1.638. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului „Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 

1.650. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria, semnat la Bucuresti la 26 iunie 2008

 

Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria

 

1.651. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

 

1.652. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

1.653. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 octombrie 2007 si 12 iunie 2008 si la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 400/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 18 octombrie 2007 si 12 iunie 2008 si la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003 si ratificat prin Legea nr. 400/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.219.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Domnului Anand K. Seth, director

Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

18 octombrie 2007

 

Stimate domn,

 

Ref: Proiectul de dezvoltare forestieră (Împrumut nr. 4683-RO) - Amendament la Acordul de împrumut

 

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru proiectul mentionat mai sus, datat 31 ianuarie 2003.

După cum cunoasteti, schimbările în cadrul legal care au dus la accelerarea programului de restituiri a pădurilor proprietate de stat către proprietarii anteriori au accentuat nevoia de a redefini obiectivele originale ale proiectului, acceptate în faza de identificare a proiectului în 2001, pentru a le pune de acord cu activitătile pe care le desfăsoară în acest moment proiectul. Asa cum a fost discutat si a convenit în cursul misiunii de supervizare la mijlocul proiectului, vă propunem ca obiectivele proiectului să fie reformulate după cum urmează:


„(i) îmbunătătirea administrării pădurilor proprietate de stat prin dezvoltarea capacitătii si inovatiei tehnice pentru o administrare silvică durabilă din punct de vedere a mediului si eficientă din punct de vedere al costurilor; si

(ii) sprijinirea implementării unor sisteme-pilot în ceea ce priveste administrarea silvică printre proprietarii privati de terenuri forestiere ce beneficiază de servicii la un nivel nesatisfăcător”.

Un alt aspect care necesită o analiză atentă este componenta 3 a proiectului „Sprijinirea cresterii productivitătii si competitivitătii industriilor forestiere” prin ForSBIC - Centrul de Informatii pentru Afaceri din Sectorul Forestier. Având în vedere că în decursul vietii proiectului, independent de activitătile proiectului, initiative din mediul privat au abordat obiectivul principal, respectiv, schimbul de informatii, vă propunem ca această componentă să fie exclusă din cadrul proiectului. Fondurile care devin astfel disponibile pot fi realocate pentru finantarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea componentei forestiere a Sistemului Informatic Geografic (SIG).

Modificările mentionate anterior vor necesita mai multe amendamente ale Acordului de împrumut, după cum urmează:

- eliminarea articolului I sectiunea 1.01 (d);

- în anexa nr. 1 „Trageri din împrumut”, eliminarea categoriei (5) (b) si realocarea sumelor la categoria (3) „Consultantă, inclusiv servicii de audit si instruire”; totodată, realocarea sumelor alocate ForSBIC în cadrul categoriei (2) „Bunuri (50000 dolari SUA) la categoria (3) „Consultantă”;

- renuntarea în anexa nr. 1 „Trageri din împrumut” la referirea la partea C a proiectului în categoria (5) „Costuri curente de operare” si eliminarea paragrafului 2 (d) (ii);

- renuntarea în anexa nr. 2 „Descrierea Proiectului” la partea C „Sprijinirea cresterii productivitătii si competitivitătii industriilor forestiere”;

- în anexa nr. 5 „Realizarea programului”, eliminarea paragrafului 6;

- completarea anexei nr. 2 „Descrierea Proiectului”, partea A, prin adăugarea unui al patrulea punct: „4 Sprijinirea fundamentării componentei forestiere a Sistemului Informatic Geografic (GIS), în scopul: îmbunătătirii capacitătii de reglementare a autoritătii centrale care răspunde de silvicultură; întăririi capacitătii de control a ministerului; îmbunătătirii managementului realizat de ocoalele silvice; reducerii costurilor de planificare forestieră; completării bazei de date a ministerului si tinerii la zi a acesteia”.

În asteptarea răspunsului dumneavoastră favorabil la cele propuse mai sus,

 

Cu stimă,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

cc: Dl Benoît Blarel

Manager de tară

Biroul Băncii Mondiale,

România

 

ANEXĂ ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

BANCA MONDIALĂ

 

Categoria

Modificări

Suma alocată din

împrumut (exprimată

în dolari SUA)

Modificări

% din cheltuieli care urmează a fi finantate din împrumut

(1) Lucrări

 

12.700.000

 

80%

(2) Bunuri

 

3.000.000

-50.000 se realocă la categoria (3)

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuieli locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piata internă

(3) Consultantă, inclusiv instruire si servicii de audit

 

3.000.000

+300.000

100% din cheltuieli externe si 80% din cheltuieli locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piata internă

(4) Servicii tehnice

 

2.350.000

 

80%

(5) Costuri curente de operare:

(a) altele în afară de partea C a Proiectului

(b) aferente ForSBIC în cadrul părtii C a Proiectului

Referirile la partea C [alin. (a) si (b)] vor fi eliminate

2.400.000 250.000

-250.000 se realocă la categoria (3)

80% 95% din cheltuielile efectuate înainte de 31 iulie 2004

75% din cheltuielile efectuate înainte de 31 iulie 2005

50% din cheltuielile efectuate înainte de 31 iulie 2006

25% din cheltuielile efectuate înainte de 31 iulie 2007

(6) Nealocate

 

1.300.000

 

 

TOTAL

 

25.000.000

 

 


Washington, D.C. 20433 SUA

Orsalia Kalantzopoulos

Director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

3 iunie 2008

 

Excelentei Sale

Varujan Vosganian

Ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, România

 

Proiectul de dezvoltare forestieră (Împrumut nr. 4683-RO) Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul mai sus mentionat, datat 31 ianuarie 2003 (Acordul), si scrisoarea datată 18 octombrie 2007 din partea domnului Sebastian Vlădescu, secretar de stat, Ministerul Economiei si Finantelor, solicitând anumite modificări ale Acordului mai sus mentionat

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin aceasta suntem de acord să amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt trecute in italice):

1. Articolul I sectiunea 1.02 este amendat după cum urmează:

1.1. Paragraful (d) se elimină.

Toate paragrafele următoare din sectiunea 1.02 a articolului I al Acordului vor fi renumerotate corespunzător.

1.2. Paragraful (f) este modificat după cum urmează:

„(f) «MADR» înseamnă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale al împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.” Corespunzător, toate referintele la „MAPAM” din tot cuprinsul textului vor fi înlocuite cu „MADR”.

2. Anexa nr. 1 este modificată după cum urmează:

2.1. Tabelul inclus în paragraful 1 este modificat după cum urmează:

- realocarea a 50.000 dolari SUA de la categoria (2) la categoria (3);

- realocarea întregii sume de 250.000 dolari SUA de la categoria (5)(b) la categoria (3);

- la categoria (2), diminuarea sumei alocate cu 50.000 dolari SUA, de la 3.000.000 dolari SUA la 2.950.000 dolari SUA;

- la categoria (3), cresterea sumei alocate cu 300.000 dolari SUA, de la 3.000.000 dolari SUA la 3.300.000 dolari SUA, prin realocarea de la categoriile (2) si (5);

- eliminarea categoriei (5) (b); corespunzător, categoria (5) (a) va deveni categoria (5) si va fi citită astfel: „(5) Costuri de operare”

Corespunzător, tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, revizuit, este indicat în anexa atasată la prezenta scrisoare.

2.2. Paragraful 2(d)(ii) al anexei nr. 1 este eliminat.

3. În anexa nr. 2, primul paragraf cu privire la obiectivele proiectului este modificat pentru a se citi astfel: „Obiectivele proiectului sunt: (i) îmbunătătirea administrării pădurilor proprietate de stat prin dezvoltarea capacitătii si inovatiei tehnice pentru un management durabil din punct de vedere al mediului si eficient din punct de vedere al costurilor; si (ii) sprijinirea implementării unor sisteme-pilot pentru administrarea silvică printre proprietarii privati de terenuri forestiere care nu beneficiază de servicii la un nivel satisfăcător.”

4. Partea C a anexei nr. 2 este eliminată.

5. Anexa nr. 5 este modificată după cum urmează:

5.1. Paragraful 4 (a) este modificat si se va citi astfel:

„(a) se va asigura ca ghidurile privind analiza de mediu si examinarea subproiectelor de reabilitare si extindere a retelei de drumuri forestiere incluse în planul de management pentru mediu sunt respectate de RNP;”

5.2. Paragraful 6 este eliminat.

În consecintă, actualul paragraf 7 va deveni paragraful 6, si, respectiv, actualul paragraf 8 va deveni paragraful 7.

Va rugăm să confirmati acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unei copii a acestei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare la primirea unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de tară interimar

Tările Europei Centrale si Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

 

DE ACORD

ROMÂNIA

Eugen Teodorovici,

reprezentant autorizat,

secretar de stat

 

Data: 12 iunie 2008

 


ANEXĂ ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

I. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari SUA)

Procent din cheltuieli care urmează

a fi finantate din împrumut

(1) Lucrări

12.700.000

80%

(2) Bunuri

2.950.000

100% din cheltuielile externe

100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate de pe piata internă

(3) Consultantă, inclusiv instruire

 

100% din cheltuielile externe

si servicii de audit

3.300.000

80% din cheltuielile locale

(4) Servicii tehnice

2.350.000

80%

(5) Costuri curente de operare

2.400.000

80%

(6) Nealocate

1.300.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Baia Mare, judetul Maramures” si „Bazin de înot de polo - Clubul STEAUA - Bucuresti” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Baia Mare, judetul Maramures” si „Bazin de înot de polo - Clubul STEAUA - Bucuresti” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - SA, prevăzuti în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.619.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Miercurea-Ciuc, judetul Harghita” si „Bazin de înot de polo - Satu Mare, judetul Satu Mare” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot de polo - Miercurea-Ciuc, judetul Harghita” si „ Bazin de înot de polo - Satu Mare, judetul Satu Mare” din cadrul Programului „ Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzuti în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.620.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, avizele de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2008 avizul de reînnoire si care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării conditiilor de muncă.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăsi data de 31 decembrie 2009.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) planul de prevenire si protectie revizuit, care să asigure îmbunătătirea nivelului securitătii si al protectiei sănătătii lucrătorilor, cuprinzând măsuri si actiuni, esalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2009, locurile de muncă să se încadreze în conditii normale.”

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

„d) raportul medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expusi la noxele fizico-chimice si agenti biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în conditii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii si data de 31 decembrie 2008;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite si a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2008.”

4. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Planul de prevenire si protectie prevăzut la alin. (1) lit. c) va contine atât măsurile rămase restante, cât si alte măsuri necesare normalizării conditiilor de muncă.”

5. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-) pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a).”

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Angajatorii vor raporta lunar inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îsi desfăsoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).”

7. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2008 si data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite constituie stagiu de cotizare în conditii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurări sociale pentru conditii deosebite de muncă si cea declarată de către acestia.”

8. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Locurile de muncă, activitătile si categoriile profesionale încadrate în grupele I si a-II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităti desfăsurate în conditii deosebite, cu exceptia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităti desfăsurate în locuri de muncă în conditii speciale.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2009.

Art. III. - După trecerea unei perioade de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse împreună cu autoritătile competente vor elabora un raport privind realizarea măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor

Nucleare,

Borbala Vajda

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.622.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului „Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul sumelor ce urmează a fi virate Fondului „Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2006, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile art. 1.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată pentru realizarea operatiunilor bancare aferente prevederilor art. 1.

Art. 4. - (1) Se aprobă scoaterea din evidenta contabilă a operatorilor economici, conform esalonării prevăzute în Acordul bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2006, a contravalorii creantelor provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională derulată de operatorii economici înainte de 31 decembrie 1989 pe relatia Irak, rezultate din credite bancare preluate de stat în baza Legii nr. 7/1992, credite bancare nepreluate de stat sau din alte surse de finantare.

(2) Partea din creantele pe care operatorii economici le recuperează se evidentiază într-un cont distinct de creante.

(3) Datoriile evidentiate în contabilitatea operatorilor economici în relatie cu creantele prevăzute la alin. (1) si (2) se scot din evidentă.

(4) Reflectarea în contabilitate a operatiunilor generate de scoaterea din evidentă a creantelor si datoriilor care fac obiectul prezentei hotărâri se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Art. 5. - Începând cu exercitiul financiar 2009, prin exceptie de la reglementările contabile în vigoare, sumele reprezentând contravaloarea creantelor prevăzute la art. 4 nu vor mai face obiectul evaluării la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României si valabil la data încheierii exercitiului financiar.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.638.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

 

ESALONAREA ÎNCASĂRILOR DE LA EXTERN SI A VIRĂRII SUMELOR CUVENITE FONDULUI „PROPRIETATEA” SI OPERATORILOR ECONOMICI

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria, semnat la Bucuresti la 26 iunie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria, semnat la Bucuresti la 26 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.650.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

între Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria

 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii al Republicii Austria, denumite în continuare părti, au convenit,

- având în vedere interesul reciproc al dezvoltării relatiilor de prietenie si de colaborare în domeniul pietei muncii si al relatiilor de muncă; si

- constiente de importanta promovării dezvoltării economice si sociale în ambele tări prin această cooperare,

următoarele:

a) să sprijine dezvoltarea cooperării reciproce cu scopul schimbului de informatii, experientă, analize si propuneri între părti si, dacă este necesar, între alte institutii din domeniul pietei muncii;

b) să efectueze schimb reciproc de informatii în domeniul politicii pietei muncii, al relatiilor de muncă, al proceselor de luare a deciziilor în acest domeniu, al legislatiei muncii, al structurilor si serviciilor în aceste domenii în statele lor, la nivel national, regional si local;

c) să coopereze în cadrul programelor europene sau altor programe internationale.

Părtile au stabilit următoarele domenii de prioritate de colaborare:

A. Piata muncii, în mod special:

- elaborarea de politici pentru o functionare optimă a pietei muncii (de exemplu: asigurările pentru somaj, interactiunea dintre politica pietei muncii si a sistemului de protectie socială, sprijinirea formării profesionale continue, cresterea flexibilitătii pietei muncii, îmbunătătirea accesului la piata muncii);

- managementul si organizarea pentru o functionare efectivă a institutiilor cu competente pe piata muncii la fiecare

dintre nivele, inclusiv procese sprijinite de IT, respectiv punerea la dispozitie si analiza datelor;

- elaborarea de metode de organizare, management si administrare financiară, precum si resurse interne pentru initiative relevante din punctul de vedere al pietei muncii, care sunt cofinantate prin programe UE, cum ar fi, în special, Fondul Social European (FSE) si Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în domeniul pietei muncii;

- dezvoltarea si aplicarea practicii politicilor active de piata muncii, inclusiv la nivelul local, cu accent pe integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii;

- elaborarea de politicii active pentru piata muncii.

B. Legislatia si inspectia muncii, si în special:

- dezvoltarea în continuare a legislatiei muncii în contextul UE;

- controlul respectării legislatiei muncii în ceea ce priveste asigurarea conditiilor de muncă sănătoase si sigure si aplicarea normelor de dreptul muncii;

- detasarea lucrătorilor;

- drepturile lucrătorilor în cadrul transferului întreprinderilor;

- timpul de muncă;

- noi forme de angajare care să permită flexibilizarea pietei muncii.

C. Egalitatea sanselor pentru femei si bărbati, si în special:

- adaptarea legilor care reglementează egalitatea de sanse între femei si bărbati, conform directivelor UE;

- consolidarea si functionarea efectivă a unui mecanism pentru protectia egalitătii de sanse pentru femei si bărbati;

- dezvoltarea politicilor de conciliere a vietii profesionale cu viata de familie;


- dezvoltarea procedurilor si instrumentelor privind abordarea integrată a principiului egalitătii de sanse în toate politicile si programele de la nivel national (gender mainstreaming);

- dezvoltarea tehnicilor de cercetare, monitorizare si evaluare a eficientei metodelor privind abordarea integrată a principiului egalitătii de sanse în politicile si programele nationale (gender mainstreaming);

- elaborarea si introducerea variabilei de gen în politicile bugetare;

- dezvoltarea dialogului privind promovarea egalitătii de gen cu partenerii sociali si cu mass-media (tipuri de mesaje, metode de colaborare).

D. Alte domenii de cooperare.

1. Cooperarea se va desfăsura sub formă de:

- schimb de informatii, materiale, documente si comunicări, seminare si workshop-uri;

- consultări reciproce la nivel de experti;

- participare la conferinte, organizate în ambele state; precum si

- programe de instruire pentru angajatii si colaboratorii institutiilor cu competente în domeniile vizate de prezentul protocol.

2. Părtile convin să implementeze prezentul protocol pe baza unor programe anuale pregătite în comun, aprobate si semnate, după posibilitătile financiare si organizatorice ale ambelor părti.

3. În cadrul programelor anuale pentru schimbul de experti între părti se va utiliza ca limbă de lucru, din motive practice, limba engleză.

4. Părtile convin ca toate costurile legate de deplasarea, cazarea si diurna expertilor să fie suportate de partea trimitătoare, cu exceptia cazurilor în care nu s-a convenit altfel. Partea primitoare va suporta cheltuielile de organizare si transport intern. Resursele financiare pentru realizarea cooperării se vor stabili de către ambele părti, conform prevederilor legislatiei nationale. Conditiile financiare specifice pentru îndeplinirea fiecărei măsuri pot fi stabilite în programele de lucru convenite în comun, conform pct. 3.

5. Pentru cazul în care obligatiile nu pot fi îndeplinite din motive independente de vointa părtilor, se convine că cealaltă parte va fi informată în scris despre aceasta. În acest caz se va decide în comun despre posibilitatea de continuare sau renuntarea la realizarea respectivei actiuni.

6. Prezentul protocol întră în vigoare la data ultimei notificării prin care părtile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

7. Prezentul protocol va fi valabil până la sfârsitul anului 2010 si se prelungeste automat cu câte un an, cu exceptia cazului în care părtile convin altfel.

8. Părtile pot denunta oricând prezentul protocol, prin notificare scrisă, înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În acest caz, valabilitatea prezentului protocolul încetează după 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte a notificării de denuntare.

Semnat la Bucuresti la 26 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

din România,

Akos Derzsi

Pentru Ministerul Federal al Economiei si Muncii

al Republicii Austria,

Stefan Potmesil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.651.

 


MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism*)

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru, denumite în continuare autorităti, doresc, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informatii relevante pentru investigarea si urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism si a activitătilor infractionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism.

În acest sens, cele două autorităti au convenit după cum urmează:

Art. 1. - Autoritătile vor coopera pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finantarea actelor de terorism ori de activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislatia natională si cu politicile si procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzactiilor financiare legate de spălarea banilor ori de finantarea actelor de terorism si în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informatii trebuie să fie justificată de o scurtă motivatie pentru evidentierea faptelor.

Art. 2. - Informatiile sau documentele obtinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terte părti, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigatii politienesti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimtământul prealabil al autoritătii care a furnizat informatia, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice sau răspunsuri negative. Se întelege că informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justitie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism, care rezultă din săvârsirea unor categorii specifice de activităti infractionale incriminate de legislatia natională în domeniu a fiecărei autorităti.

Art. 3. - Schimbul de informatii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor nationale esentiale si a legislatiei privind secretul si fiscalitatea.

Art. 4. - Autoritătile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimtământul prealabil al autoritătii care le-a transmis.

Art. 5. - Informatiile obtinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale. Acestea fac obiectul secretului oficial si sunt protejate de cel putin aceeasi confidentialitate ca cele furnizate de legislatia natională a autoritătii care primeste, pentru informatii similare din surse nationale.

Art. 6. - Schimbul de informatii între autorităti se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale de comunicare în scris, agreate de cele două autorităti, care să asigure transmiterea informatiilor în conditii de securitate.

Art. 7. - Comunicarea între autorităti se va efectua în limba engleză.

Art. 8. - Autoritătile nu au obligatia de a acorda asistentă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja initiate privesc aceleasi fapte la care cererea de informatii face referire.

Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin acordul scris al autoritătilor, prin act aditional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat oricând de către oricare dintre autorităti. Prezentul memorandum va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denuntarea de la cealaltă autoritate. Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte si după iesirea acestuia din vigoare.

Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritătile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008, în două exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte îsi asumă răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminita Popa,

presedinte

Pentru Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru,

Predrag Mitrovic,

director


*) Traducere.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Cugir” se completează cu pozitiile nr. 287 si 288, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apar t in domeniului public al comunei Râmet”, se abrogă poziia nr. 31.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.652.

 

ANEXĂ


 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Cugir

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

287

1.6.2

Teren forestier munte - Trup pădure Milivis-Sâpcea

Suprafata - 1.866,7000 ha

Vecinătăti:

N-Valea Molivis

S-Valea Sâpcii

E-Râul Mare

V-Culmea Grosi-Năsâpiste

2003

42.026.793

Domeniul public al orasului Cugir, potrivit H.C.L. nr. 11/2008, titlu de proprietate

nr. 11.445/1949 din 21.02.2003

288

1.6.2

Teren forestier

- Trup pădure

Cugir - Vinerea

Suprafata - 2.599,5000 ha

Vecinătăti:

N-păsune comunală Vinerea

S-Valea Călene, Valea Afinet, barajul Râul Mic

E-limita administrativă judetul Hunedoara

V-limita administrativă comuna Sălistea

2003

58.525.017

Domeniul public al orasului Cugir, potrivit  H.C.L. nr. 11/2008, titlu de proprietate

nr. 11.445/1949 din 21.02.2003


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vistea” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. După anexa nr. 53 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgus”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Drăgus, judetul Brasov, înfiintată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.653.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vistea

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare (lungime - lătime)

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

1.

1.3.7.

Drum comunal nr. 4

Rucăr-Cincsor, 7,10 km, pietruit

1999

40.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

2.

1.3.7.

Drum comunal nr. 86

Vistisoara-Valea Vistisoara, 2,8 km, pietruit

2006

30.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

3.

1.3.7.

Drum comunal nr. 87

Vistisoara-Valea Vistea Mare, 4,6 km

2006

35.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

4.

1.3.7.

Drum comunal nr. 88

Vistea de Sus-Valea Vistea Mare, 2,9 km

2006

30.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

5.

1.3.7

Drum comunal nr. 84

Rucăr-Gherdeal, 5,1 km

1999

35.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

6.

1.3.7.

Drum comunal nr. 85

Rucăr-Feldioara, 5,4 km

1999

35.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

7.

1.3.7.

Străzi + trotuare satul Vistea de Jos

Vistea de Jos, lungime 5,8 km, pietruit + trotuarele din calupuri de beton

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

8.

1.3.7.

Străzi + trotuare satul Vistea de Sus

Vistea de Sus, lungime 7,7 km, pietruit + trotuarele din calupuri de beton

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

9.

1.3.7.

Străzi + trotuare satul Oltet

Oltet, lungime 3,7 km, pietruit + trotuarele din calupuri de beton

1999

15.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

10.

1.3.7.

Străzi + trotuare satul Rucăr

Rucăr, lungime 5,2 km,

pământ + trotuare din calupuri de beton

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

11 .

1.3.7.

Străzi Vistisoara

Vistisoara, lungime 1 km, pământ

1999

138.436

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

12.

1.3.1.

Pod comunal

Pe DC 78, suprafata de 142 mp

1999

600

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

13.

1.3.1.

Pod comunal

Vistea de Sus, beton, lângă fostul abator

1999

300.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

14.

1.3.1.

Pod comunal

Vistisoara, lângă barajul Vistisoara

1999

100.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

15.

1.3.1.

Podet

Rucăr, la Scoala Generală, 40 mp

1966

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

16.

1.3.1.

Podet

Rucăr, intravilan, lângă constructia de la nr. administrativ 36,40 mp

1966

600

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

17.

1.3.1.

Podet

Rucăr, intravilan, lângă constructia de la nr. administrativ 10,40 mp

1999

600

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

18.

1.3.1.

Podet

Rucăr, intravilan, lângă constructia de la nr. administrativ 176,60 mp

2008

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008


19.

1.3.1.

Podet

Rucăr, intravilan, lângă scoala generală

2008

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

20.

1.3.1

Podet

Rucăr, intravilan, lângă constructia de la nr. administrativ 121

2008

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

21.

1.3.1.

Podet

Oltet, lângă constructia de la nr. administrativ 160,60 mp

1999

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

22.

1.3.1.

Podet

Vistisoara, lângă cantonul silvic

1999

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

23.

1.3.1.

Podet

Vistea de Jos, lângă nr. administrativ 69

1999

500

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

24.

1.3.1.

Podet

Vistea de Jos, lângă nr. administrativ 80

1999

400

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

25.

1.3.1.

Podet

Vistea de Jos, lângă nr. administrativ 165

1999

400

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

26.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă

Vistea de Sus, stradal, lungime 4,8 km, extravilan 9,5 km

1999

105.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

27.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă

Vistea de Jos, stradal, lungime 5,8 km, extravilan 8 km

1999

105.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

28.

1.8.6.

Conductă pentru alimentare cu apă

Oltet, stradal, lungime 3,7 km

1999

65.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

29.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă

Rucăr, stradal, lungime 2,5 km, extravilan 4 km

2006

85.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

30.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă

Vistisoara, stradal, lungime 2 km

1999

5.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

31.

1.8.3.

Statie de captare a apei din izvoare

Oltet, beton armat, 15 mp, două încăperi

1999

1.200

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

32.

1.8.3.

Statie de captare a apei din izvoare

Vistisoara, beton armat, 10 mp

1999

700

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

33.

1.9.3.

Conducte transport gaz metan

Vistea de Jos, 6 km/1 m lătime teren aferent

1999

38.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

34.

1.9.3.

Conducte transport gaz metan

Vistea de Sus, 1,5 km/1 m lătime teren aferent

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

35.

1.9.3.

Conducte transport gaz metan

Oltet, 5km/1,5 lătime teren aferent

1999

35.00

 

36.

1.9.3.

Conductă de distributie gaz metan

Vistea de Jos, stradal, 5,3 km/1,5 m lătime teren aferent

1999

38.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

37.

1.9.3.

Conductă de distributie gaz metan

Vistea de Sus, stradal, 7,7 km teren aferent

1999

43.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

38.

1.9.3.

Conductă de distributie gaz metan

Oltet, stradal, 3,7 km/1 m lătime teren aferent

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

39.

1.9.3.

Statie de reglare gaz metan

Vistea de Sus - 300 mp

Vitea de Jos - 300 mp

Oltet - 300 mp

1999

1999

1999

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

40.

6.4.

Puncte de colectare a deseurilor

Vistea de Jos - 500 mp

1999

1.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

41.

6.4.

Puncte de colectare a deseurilor

Vistea de Sus - 500 mp

1999

1.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

42.

6.4.

Puncte de colectare a deseurilor

Oltet - 500 mp

1970

1.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

43.

6.4.

Puncte de colectare a deseurilor

Rucăr - 500 mp

1999

1.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

44.

6.4.

Teren piete, târguri si oboare

Vistea de Jos - 1 ha

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

45.

6.4.

Baze sportive

Vistea de Jos - 1,4 ha

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

46.

6.4.

Baze sportive

Vistea de Sus - 1,5 ha

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008


47.

6.4.

Baze sportive

Rucăr - 1,5 ha

1999

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

48.

1.8.1.

Cismele publice

Oltet, în centru, la scoală, nr. administrativ 90

1999

5.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

49.

1.6.4.21 .

Clădire Primărie

Vistea de Jos nr. 132, construită din cărămidă, compusă din 9 camere, pivnită; CF 853, nr. top. 284, 285, suprafată totală 3.750 mp

1999

245.900

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

50.

1.64.12

Clădire Primărie

Oltet nr. 88, construită din cărămidă, compusă din 4 camere, nr. top. 214, 213, 215, 217, suprafată totală 427 mp

1999

200.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

51.

1.64.13

Clădire Primărie

Rucăr nr. 105, constructie din cărămidă, compusă din 4 camere, nr. top. 253/19, 253/20, suprafată totală 567 mp

1999

250.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

52.

1.6.2.

Clădire P.S.I.

Vistea de Jos nr. 132, constructie din cărămidă, compusă din două camere, nr. top. 8.285

1999

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

53.

1.6.2.

Clădire P.S.I.

Vistea de Sus nr. 75 A, constructie din cărămidă, compusă din o cameră

1999

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

54.

1.6.2.

Clădire P.S.I.

Oltet nr. 143, constructie din cărămidă, compusă din o cameră

1999

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

55.

1.6.2.

Cămin cultural

Vistea de Jos, constructie din cărămidă, compusă din 4 camere + sala mare, nr. top. 186/7, 187/6, 184/2, 185/3, suprafata totală = 1.212 mp

1999

304.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

56.

1.6.2.

Cămin cultural

Vistea de Sus, construit din cărămidă, compus din 6 camere + sala mare, nr. top. 30, 31, suprafata totală = 1.230 mp

1999

357.470

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

57.

1.6.2.

Cămin cultural

Oltet, constructie din cărămidă, compusă din 3 camere + sala mare, nr. top. 3, suprafata totală = 988 mp

1935

200.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

58.

1.6.2.

Cămin cultural

Rucăr, constructie din cărămidă, compusă din 2 camere + sala mare, nr. top. 1671/1, suprafată totală de 1.650 mp

1935

200.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

59.

1.6.2.2.

Clădire muzeu + bibliotecă

Vistea de Jos, constructie din cărămidă, P+E, compusă din 5 camere + pivnită; nr. top. 1/2 si 2 - Vistea de Jos

1936

20.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

60.

1.6.2.2.

Clădire dispensar uman

Vistea de Jos, construit din cărămidă, compus din 9 camere, hol, pivnită; nr. top. 8285; 8298/1/a; 8297/1/a -Vistea de Jos

1960

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008


61.

1.6.2.2.

Clădire dispensar veterinar

Vistea de Jos, construit din cărămidă, compus din 8 camere, sală de consultatii; nr. top. 1/2 si 2 - Vistea de Jos

1930

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

62.

1.6.2.

Scoala Vistea de Jos + grădinită

Vistea de Jos, construit din cărămidă, compus din 15 săli de clasă, P+E; nr. top. 412, suprafată totală de 3.620 mp

1936

240.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

63.

1.6.2.

Scoala Oltet + grădinită

Oltet, construit din cărămidă, compus din 5 săli de clasă, suprafată totală de 2.968 mp

1940

240.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

64.

1.6.2.

Scoala Rucăr + grădinită

Rucăr, construit din cărămidă, compus din 4 săli de clasă; nr. top. 1690, suprafată totală de 1.007 mp

1940

240.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

65.

1.6.2.

Scoala Vistisoara

Vistisoara, construit din cărămidă, compus din 3 săli de clasă

1936

100.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

66.

1.6.6.

Monumente

Vistea de Jos - 3 buc.

1880

15.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

67.

1.6.6.

Monumente

Vistea de Sus - 3 buc.

1900

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

68.

1.6.6.

Monumente

Oltet - două buc.

1910

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

69.

1.6.6.

Monumente

Rucăr - două buc.

1983

10.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

70.

 

Stufăris + bălti

Suprafata de 25,26 ha

1992

100.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008

71.

5.2.8.1.

Teren cu destinatie forestieră

Fond forestier 298 ha

2006

320.000

Domeniul public al comunei Vistea, potrivit H.C.L. nr. 21/2008


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgus

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare (lungime - lătime)

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

1.

1.3.7.2.

Drum comunal nr. 76

9 km, comuna Drăgus, drum pietruit, neasfaltat

1999

208.800

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

2.

1.3.7.2.

Drum comunal nr. 78

4,5 km, comuna Drăgus, drum pietruit, neasfaltat

1999

104.378,53

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

3.

1.3.7.2.

Drum comunal nr. 80

Oltet - drum comunal 78, lungime 3,2 km, pietruit

1999

2.291,21

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

4.

1.3.7.2.

Drum comunal nr. 81

1,3 km, comuna Drăgus, drum pietruit, neasfaltat

1999

936

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

5.

1.3.7.2.

Străzi + trotuare satul Drăgus

Drăgus, lungime 8,8 km, pietruit + trotuarele din calupuri de beton

1999

633.091,15

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

6.

1.3.17.2 .

Podet

Drăgus, lângă constructia de la nr. administrativ 323, suprafata = 60 mp

1988

3.103,98

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

7.

1.3.17.2 .

Podet

Drăgus, lângă constructia de la nr. administrativ 307, suprafata = 40 mp

1988

2.069,32

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

8.

1.3.17.2 .

Podet

Drăgus, lângă constructia de la nr. administrativ 344, suprafata = 40 mp

1988

2.069,32

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

9.

1.3.17.2 .

Podet

Drăgus, lângă constructia de la nr. administrativ 347, suprafata = 60 mp

1971

15.879,69

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

10.

1.3.17.2 .

Podet

Drăgus, lângă constructia de la nr. administrativ 505, suprafata = 60 mp

1986

6.672,58

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

11.

1.8.12.

Statie de pompare

Drăgus, clădire cărămidă + utilaje pompare -200mp

1986

530

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

12.

1.8.11.

Rezervoare pentru înmagazinare apă

Drăgus, două bucăti din beton armat

1986

1.100

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006


13.

1.8.6.

Conductă pentru alimentare cu apă

Drăgus, stradal, 8,8 km lungime

1980

302.660,93

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

14.

1.9.3.

Conducte transport gaz metan

Pentru Drăgus, 1,7 km + 1 m lătime teren aferent

1999

132.658,70

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

15.

1.9.3.

Conductă distributie gaz metan

Drăgus, stradal, 8,8 km + 3,5 lătime teren aferent

1999

296.916,85

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

16.

1.9.3.

Statie de reglare gaz metan

Drăgus - 300 mp

1999

113.693,99

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

17.

1.5.11.

Puncte de colectare a deseurilor

Drăgus - 800 mp

1900

15.000,01

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

18.

1.5.3.

Teren piete, târguri, oboare

Drăgus - 20.000 mp

1998

160.906

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

19.

1.6.8.

Baze sportive

Drăgus, clădire tablă + împrejmuire

1992

43.245

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

20.

1.6.8.

Teren aferent bază sportivă

Drăgus - 15.000 mp

1992

120.680

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

21.

1.8.1.

Cismele publice

Drăgus: la scoală; la moară; la dispensarul uman: la nr. administrative 419, 9

1986

90,50

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

22.

1.6.6.

Indicatoare de circulatie

Drăgus: 12 bucăti

1986

1.267

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

23.

1.6.4.

Clădire Primărie

Drăgus nr. 42, constructie din cărămidă, compusă din 10 camere, nr. top. 255, 256, 257

1954

75.023,20

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

24.

1.6.2.

Clădire PSI

Drăgus nr. 42, constructie din cărămidă, compusă din o cameră, nr. top 256, 257

1940

2.015

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit  H.C.L. nr. 35/2006

25.

1.6.2.

Căminul cultural + muzeul comunei

Drăgus, constructie din cărămidă, compusă din 7 camere + sala mare, nr. top 424,425

1965

416.258,43 4.478

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

26.

1.6.3.1.

Împrejmuire cămin

Drăgus

1966

3.605,94

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006


27.

1.6.4.

Sediul Politiei

Drăgus, constructie din cărămidă, compusă din 3 camere

1965

77.117,91

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

28.

1.6.2. 1.6.1.1.

Scoala nouă generală Drăgus + WC

Drăgus, constructie din cărămidă, compusă din 12 săli de clasă, nr. top. 759 la 764

1960

890.176,76 16,50

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

29.

1.6.2.

Sală gimnastică Scoala generală Drăgus

Drăgus, constructie din cărămidă

1960

362.014,88

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

30.

1.6.2.

Scoala veche corp B Drăgus (grădinita Drăgus)

Drăgus, constructie din cărămidă, compusă din două camere, nr. top. 1 si 2

1960

57.349,17

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

31.

1.6.6.

Monumente:

N1,

N2,

N3,

N4,

N5,

N6

Drăgus - 6 buc.

1900

 

1.000

1.020

1.015

1.500

1.000

1.750

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

32.

1.7.1.2.

Retea electrică iluminat stradal

Drăgus

2005

2.821,50

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

33.

1.6.3.2.

Cimitir vechi Drăgus

Drăgus 4.000 mp

2007

19.998,80

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

34.

1.6.3.2.

Cimitir nou Drăgus

Drăgus 6.000 mp

2007

9.600

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

35.

1.6.2.

Teren aferent Scoala nouă generală Drăgus

9.000 mp

1960

72.408

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

36.

1.6.2.

Teren aferent Cămin Drăgus

3.100 mp

1965

24.940

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

37.

1.6.2.

Teren aferent Scoala veche, corp B Drăgus

2.800 mp

1960

22.527

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006

38.

1.6.4.

Teren aferent Primăriei Drăgus

2.100 mp

1954

16.895

Domeniul public al comunei Drăgus, potrivit H.C.L. nr. 35/2006