MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 864            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 22 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.320. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.222 din 12 noiembrie 2008 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.692. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

262. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Marian Marius Dorin din functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru

 

274. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Curaj din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

275. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Alexandru Chiuariu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

282. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Vlad Moisescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

283. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Virgil Daniel Popescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

284. - Decizie privind suspendarea domnului Săvulescu Vlad-Nicolae din functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

285. - Decizie pentru numirea presedintelui si a patru membri ai Consiliului de administratie al Institutului European din România

 

286. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gigel Sorinel Stirbu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

287. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Camelia Cristina Spătaru din functia de secretar de stat, sef al Departamentului purtătorului de cuvânt al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

288. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Ana Varga din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

 

289. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Cristinel Bîgiu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

290. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Anna Horváth din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

112. - Ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice

 

130. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

1.607. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

1.746. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

1.754. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008

 

3.689. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

 

3.700. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

A/10.540. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.842 (2008) privind situatia din Côte d’Ivoire

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 11 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea Consiliului local în circumscriptia electorală comunală Criciova din judetul Timis

 

            Rectificări la:

            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2008;

            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2008

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

            cu ocazia Zilei Nationale a României, în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea si devotamentul dovedite în îndeplinirea atributiilor de serviciu,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

            Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

            Art. 5. - Anexele nr. 1-4 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.320.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.222

din 12 noiembrie 2008

asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească,

reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte

 

Prin cererea cu nr. 2.186 din 25 septembrie 2008, Presedintele României a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra existentei unui conflict juridic de natură constitutională între Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte.

Cererea se întemeiază pe prevederile art. 146 lit. e) din Constitutie si ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 10.411 din 25 septembrie 2008 si formează obiectul Dosarului nr. 1.912E/2008.

În motivarea cererii se sustin, în esentă, următoarele:

1. În fapt: prin Ordinul ministrului apărării nr. MP 554 din 19 mai 2005, domnul colonel Leordean Alexandru a fost trecut în rezervă, la limită de vârstă, în temeiul Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, modificată si completată prin

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001. Ordinul mentionat a fost contestat de domnul Leordean Alexandru la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, întrucât nu s-au respectat prevederile art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum au fost modificate prin pct. 10 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001. Prin actiune se sustine că, potrivit textului modificat, coloneilor în activitate cu o vechime în grad de minimum 5 ani, care au împlinit limita de vârstă în grad si sunt încadrati de cel putin 3 ani în func t ii prevăzute în statele de organizare cu grad de general, apreciai în această perioadă cu calificativul „foarte bun” sau „exceptional”, li se va acorda, la trecerea în rezervă, gradul de general si vor fi trecuti în rezervă cu noul grad. Cererea de chemare în judecată a fost formulată împotriva Ministerului Apărării Nationale si Administratiei Prezidentiale. Cu prilejul judecării procesului, aceasta din urmă a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a art. 66 din Legea nr. 80/1995, modificat. Prin Decizia nr. 384 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 mai 2006, Curtea Constitutională a constatat că prevederile de lege criticate contravin art. 94 lit. b) din Constitutie. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ s i fiscal, fără a retine „impactul deciziei Curtii Constitutionale, dei această decizie priveste direct si decisiv legea aplicabilă în cauză”, a respins actiunea formulată de domul Leordean Alexandru cu motivarea că instanta de judecată „analizează doar legalitatea ordinului contestat”. Sentinta Curtii de Apel a fost recurată de domnul Leordean Alexandru, iar Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a admis recursul si, rejudecând cauza, a admis actiunea reclamantului. În motivarea solutiei, Înalta Curte de Casatie si Justitie „a considerat recursul fondat, deoarece prevederile Legii nr. 80/1995, înainte de declararea lor ca neconstitutionale de către Curtea Constitutională, prevedeau posibilitatea acordării gradului de general tuturor coloneilor cu o vechime în grad de minimum 5 ani si cu calificativul „foarte bun”. A s adar, se consideră că, „practic, Înalta Curte de Casatie i Justitie nesocoteste o decizie a Curtii Constitutionale, aplicând legea de la momentul formulării actiunii în instantă (2005) si nu de la momentul judecării cauzei (2007). În mod surprinzător, Înalta Curte de Casa t ie si Justitie nici măcar nu aminteste de Decizia Curtii Constituionale. Ba mai mult, aplică în spetă un text de lege inexistent, deoarece prin Legea nr. 81 din 30 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2007, textul art. 66 din Legea nr. 80/1995 a fost schimbat ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384/2006”. Se mai arată că în vederea executării sentintei, „prin Adresa cu nr. 1.560 din 20 noiembrie 2007, venită prin intermediul Biroului de executori judecătoresti «Popescu Sofica si Popescu Florin», domnul Leordean Alexandru s-a adresat Presedintelui României, în spetă, Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Tării din cadrul Administratiei Prezidentiale, solicitând «acordarea gradului de general de brigadă si trecerea în rezervă cu noul grad».”

Se precizează că la data formulării actiunii de către domnul Leordean Alexandru art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 avea următorul cuprins: „Coloneilor si comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani si au fost încadrati în această perioadă cel putin 3 ani în functii prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare si care au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv de general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă, si vor fi trecuti în rezervă sau direct în retragere cu noul grad.

Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuti în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1)—l), art. 87 si art. 88.”

Pct. 10 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 prevede: „După alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins: «Coloneilor si

comandorilor în activitate din Ministerul Apărării Nationale, care au o vechime în grad de minimum 5 ani si au fost încadrati în această perioadă cel putin 3 ani în functii prevăzute în statele de organizare cu grad de general, similare si au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul „foarte bun”, la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană sau contraamiral si vor fi trecuti în rezervă sau direct în retragere cu noul grad.

Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuti în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1)—l), art. 87 si art. 88.»

Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384/2006, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea art. 66 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, Parlamentul a adoptat Legea nr. 81/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2007, articolul mentionat având următoarea redactare: „Coloneilor si comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani si au fost încadrati în această perioadă de cel putin 3 ani în functii prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare si care au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se poate acorda gradul de general de brigadă cu o stea, respectiv de general de flotilă aeriană cu o stea sau contraamiral de flotilă cu o stea, si vor fi trecuti în rezervă sau direct în retragere cu noul grad.”

2. În drept: se solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra existentei unui conflict juridic de natură constitutională între Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească, reprezentată în cauza de fată prin Înalta Curte de Casatie si Justitie, conflict ivit ca urmare a nesocotirii de către instanta supremă a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006. „Nesocotirea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei Curtii Constitutionale pune Presedintele României în imposibilitatea de a respecta în acelasi timp si hotărârea instantei judecătoresti si decizia Curtii Constitutionale.”

Se mai arată că solicitarea îndeplineste conditiile constitutionale si legale pentru a se constata existenta unui asemenea conflict. De asemenea, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, de exemplu, Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, precum si doctrina de drept constitutional referitoare la nesocotirea deciziilor Curtii.

În conformitate cu dispozitiile art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992, cererea a fost comunicată părtilor aflate în conflict, solicitându-le să îsi exprime, în scris, punctul de vedere asupra continutului conflictului si a eventualelor căi de solutionare a acestuia.

Presedintele României nu a comunicat punctul său de vedere, socotind că toată documentatia anexată la cerere, ca si argumentatia acesteia, sunt îndestulătoare.

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie a comunicat, cu Adresa nr. 159 din 6 octombrie 2008, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 10.755 din 6 octombrie 2008, punctul său de vedere, potrivit căruia în prezenta cauză „nu se poate vorbi despre existenta unui conflict de competente si cu atât mai putin de existenta unui blocaj institutional”. În acest sens, arată că, „de principiu”, hotărârea judecătorească nu poate constitui prin ea însăsi izvor al unui conflict juridic de natură constitutională, întrucât o hotărâre judecătorească, definitivă si irevocabilă „are putere de lege, în virtutea principiului res iudicata pro veritate habetur, si este executată în numele Presedintelui României, ea neputând fi reformată sau retractată decât în conditiile strict si limitativ prevăzute de lege, în spetă Legea nr. 554/2004 si Codul de procedură civilă”. Sub acest aspect, legislatia civilă internă este în deplin acord cu principiile din Recomandarea nr. 94 (12) a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei privind independenta, eficienta si rolul judecătorilor. Dacă s-ar accepta existenta unui conflict juridic de natură constitutională determinat de o hotărâre judecătorească, „efectele unei atare constatări ar trebui să se finalizeze prin reformarea hotărârii de către o autoritate din sfera sistemului organizării judecătoresti, lucru inacceptabil într-un stat de drept”. Or, „este unanim acceptat si recunoscut faptul că nicio autoritate publică nu are competenta de a desfiinta, modifica sau lipsi de efecte juridice o hotărâre judecătorească”. Altfel, s-ar crea „un precedent prin care, în urma denaturării ratiunilor si rolului institutiei juridice a conflictului juridic de natură constitutională, s-ar institutionaliza, pe cale jurisprudentială, o procedură constitutională de lipsire de efecte juridice a hotărârilor judecătoresti”.

Se mai arată că, de altfel, cauza în care au fost pronuntate hotărârile Curtii de Apel Bucuresti si Înaltei Curti de Casatie si Justitie, nici Administratia Prezidentială, care este parte în proces, si nici Presedintele României, care nu a avut această calitate, „nu au fost obligate în niciun fel.” În această cauză părti au fost reclamantul Leordean Alexandru si pârâtii Ministerul Apărării Nationale si Administratia Prezidentială, iar obiectul actiunii în contencios administrativ a fost contestarea legalitătii ordinului emis de ministrul apărării nationale, în sensul anulării lui, precum si recunoasterea dreptului reclamantului conform dispozitiilor art. 66 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, în redactarea anterioară declarării lor ca fiind neconstitutionale. Atât Curtea de Apel Bucuresti, cât si Înalta Curte de Casatie si Justitie, s-au pronuntat asupra legalitătii ordinului emis de ministrul apărării nationale în raport cu dispozitiile în vigoare la data emiterii lui, „iar nicidecum asupra obligatiei Presedintelui României de a emite decretul prin care să acorde reclamantului gradul de general”. În continuare, se arată că, într-adevăr, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006, prevederile art. 66 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 au fost declarate neconstitutionale, iar Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, desi a făcut referire la aceasta în Sentinta civilă nr. 3.602 din 13 decembrie 2006, a respins actiunea reclamantului. Înalta Curte de Casatie si Justitie, solutionând recursul împotriva acestei sentinte, a modificat-o, a rejudecat cauza si, „prin raportare la dispozitiile art. 66 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 în forma în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat (declarate ulterior neconstitutionale) si, fără a face referire la decizia Curtii Constitutionale, a admis actiunea reclamantului Leordean Alexandru”. Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2.289 din 2 mai 2007 „este invocată ca izvor al conflictului juridic de natură constitutională”, „întrucât l-a pus pe Presedintele României în imposibilitatea de a respecta în acelasi timp si hotărârea instantei judecătoresti (Decizia nr. 2.289 din 2 mai 2007 a Înaltei Curti) si decizia Curtii Constitutionale (Decizia nr. 384 din 4 mai 2006).

În concluzie, Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie consideră că nu există un conflict juridic de natură constitutională, întrucât Presedintele României nu a fost parte în proces, obiectul actiunii a fost contestarea legalitătii ordinului emis de ministrul apărării, precum si că dispozitivul Hotărârii nr. 2.289/2007 stabileste explicit obligatiile pârâtului Ministerul Apărării Nationale, iar nu „obligarea Presedintelui României să emită decretul pentru avansarea reclamantului Leordean Alexandru în gradul de general”. Asadar, „rezultă fără putintă de tăgadă că a fost respectată întru totul Decizia Curtii

Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006 si nu s-a dispus nicio obligatie în sarcina Sefului Statului, de natură a aduce atingere competentelor sale constitutionale”. În situatia în care ar exista o eroare de judecată, constând în interpretarea sau aplicarea gresită a legii, aceasta poate constitui motiv de promovare a uneia dintre căile extraordinare de atac prevăzute de Codul de procedură civilă. „Orice altă modalitate juridică sau ajuridică” de retractare a unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile de către o altă autoritate publică decât autoritatea judecătorească ar constitui o încălcare a principiului separatiei puterilor în stat. În plus, în cauză, cei chemati să pună în executare decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie „au deschisă calea procedurală a lămuririi dispozitivului, prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă”.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând cererea de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte, sustinerile reprezentantului Presedintelui României, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit art. 146 lit. e) din Constitutie, precum si art. 1, 10, 34 si 35 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte.

În esentă, prin cererea formulată se solicită Curtii Constitutionale să constate existenta unui conflict juridic de natură constitutională ivit ca urmare a nesocotirii de către instanta supremă a unei decizii a Curtii Constitutionale. Nesocotirea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei Curtii Constitutionale pune Presedintele României în imposibilitatea de a respecta în acelasi timp si hotărârea instantei judecătoresti si decizia Curtii Constitutionale.

Analizând cererea formulată si documentele depuse la dosar, Curtea constată existenta unui conflict juridic de natură constitutională între Presedintele României, pe de o parte, si Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte, conflict generat de nesocotirea de către instanta supremă a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 mai 2006.

Potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, „(4) Deciziile Curtii Constitutionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor”. În temeiul acestor prevederi constitutionale, preluate de dispozitiile art. 11 lit. C alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Decizia Curtii nr. 384 din 4 mai referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 mai 2006. Prin decizia mentionată, Curtea Constitutională, admitând exceptia, a constatat că dispozitiile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 sunt neconstitutionale, întrucât prevăd „într-o formă imperativă avansarea în grad a coloneilor si comandorilor”, astfel că „atributia Presedintelui României prevăzută de art. 94 lit. b) din Constitutie apare în acest caz ca o interventie formală pentru îndeplinirea unor prevederi legale”. În consecintă, potrivit procedurii constitutionale si legale în cazurile de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, prin Legea nr. 81/2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, art. 66 alin. 3 din lege a fost modificat în sensul că, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, coloneilor si comandorilor în activitate li se poate acorda gradul de general de brigadă cu o stea. Asadar, prin noua redactare, art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare este în concordantă cu cele statuate de Curtea Constitutională în decizia mentionată, în sensul că acesta prevede posibilitatea, în conditiile legii, iar nu obligatia acordării gradului.

Curtea constată, de asemenea, că în calitate de sef al statului si comandant al fortelor armate, Presedintele României îndeplineste si atributiile prevăzute de art. 94 din Constitutie, între care si cea de la lit. b) a acestui articol privind acordarea gradelor de maresal, de general si de amiral. Or, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 384 din 4 mai 2006, această atributie „reprezintă un drept al Presedintelui, iar nu o obligatie, astfel că seful statului are posibilitatea de a aprecia dacă acordă sau nu aceste grade, fără a fi conditionat de lege, asa cum este în cazul atributiei privind numirile în functii publice”.

Prin Decizia nr. 2.289 din 2 mai 2007, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 34.763/2/2005, a fost admis recursul declarat de domnul Alexandru Leordean împotriva Sentintei civile nr. 3.602 din 13 decembrie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, „cu obligarea pârâtului să emită proiectul de decret către Presedintele României, pentru avansarea reclamantului”. În baza acestei decizii, care s-a întemeiat, în drept, pe prevederile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995, în redactarea a cărei neconstitutionalitate a fost constatată de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 384 din 4 mai 2006, domnul Alexandru Leordean s-a adresat Presedintelui României prin intermediul Biroului de executori judecătoresti „Popescu Sofica si Popescu Florin”, solicitând „acordarea gradului de general de brigadă si trecerea în rezervă cu noul grad”. Din documentele depuse la dosar, Curtea retine că părti în proces au fost reclamantul Leordean Alexandru si pârâtii Ministerul Apărării Nationale si Administratia Prezidentială. Or, potrivit art. 1 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, pentru exercitarea prerogativelor atribuite acestuia prin Constitutie si alte legi se organizează Administratia Prezidentială, ca institutie publică cu personalitate juridică. În sensul legii, prin Administratia Prezidentială se întelege serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui României, cu atributii stabilite prin regulamentul propriu, între care si reprezentarea acestuia, ca în spetă, la instantele judecătoresti. Administratia Prezidentială nu îndeplineste însă si atributiile exclusive ale Presedintelui, de exemplu, acordarea gradelor militare. Cu toate acestea, prin dispozitivul Deciziei nr. 2.289 din 2 mai 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ, în care părti au fost Ministerul Apărării Nationale si Administratia Prezidentială, Presedintele României este obligat să emită un decret pentru avansarea în grad a reclamantului.

Asa fiind, fată de cele expuse, Curtea Constitutională constată existenta unui conflict juridic de natură constitutională între Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească, reprezentată în cauza de fată prin Înalta Curte de Casatie si Justitie, conflict ivit ca urmare a nesocotirii de către instanta supremă a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006 si a dispozitiilor legale în vigoare, având drept consecintă imposibilitatea respectării de către Presedintele României, în acelasi timp, a Deciziei nr. 2.289 din 2 mai 2007, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie în Dosarul nr. 34.763/2/2005, si a Deciziei Curtii Constitutionale.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 146 lit. e) din Constitutie, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.e), ale art. 34, 35 si 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Curtea Constitutională constată că există un conflict juridic de natură constitutională între Presedintele României, pe de o parte, si puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte, în sensul art. 146 lit. e) din Constitutie si al practicii instantei de contencios constitutional în materie, produs în conditiile neluării în considerare de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 384 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 mai 2006, precum si a dispozitiilor legale în vigoare.

2. Curtea Constitutională constată că Decizia nr. 2.289 din 2 mai 2007, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 34.763/2/2005 nu este opozabilă Presedintelui României, care nu a fost parte în proces.

3. Curtea Constitutională constată că, potrivit art. 94 lit. b) din Constitutie, acordarea gradului de general reprezintă o atributie exclusivă a Presedintelui României.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si Înaltei Curti de Casatie si Justi I ie.

Dezbaterea a avut loc la data de 12 noiembrie 2008 si la aceasta au participat: oan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Ion Predescu, Puskás Valentin-Zoltán, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2”

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2” cu suma globală estimată de 2.700 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

            (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2”, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.692.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Marian Marius Dorin

din functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru

 

            În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite următoarea decizie:

 

            Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Marius Dorin se eliberează, la cerere, din functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru.

            Art. 2. - Domnul Ion-Mircea Plângu, secretar de stat, exercită atributiile sefului Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 262.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Curaj din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Curaj se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Alexandru Chiuariu din functia de consilier de stat

în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art.15 lit. c) si al art.19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor-Alexandru Chiuariu se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 275.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Vlad Moisescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Moisescu se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 282.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Virgil Daniel Popescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog

Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Daniel Popescu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 283.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind suspendarea domnului Săvulescu Vlad-Nicolae din functia de consilier de solutionare a contestatiilor

în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

Având în vedere Adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, înregistrată sub nr. 5/7.756 din 9 decembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Săvulescu Vlad-Nicolae se suspendă din functia de consilier de solu t ionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului Naional de Solutionare a Contestatiilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea presedintelui si a patru membri ai Consiliului

de administratie al Institutului European din România

 

Având în vedere propunerea formulată de Departamentul pentru Afaceri Europene prin Scrisoarea înregistrată sub nr. 5/7.869 din 16 decembrie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Pogonaru se numeste în calitate de presedinte al Consiliului de administratie al Institutului European din România.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1, următoarele persoane se numesc în calitate de membri ai Consiliului de administratie al Institutului European din România:

- domnul Lucian Croitoru;

- doamna Smaranda Enache;

- domnul Emil Hurezeanu;

- domnul Răzvan Theodorescu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 285.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gigel Sorinel Stirbu

din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

Având în vedere cererea domnului Gigel Sorinel Stirbu referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor, înregistrată sub nr. 5/7.929 din 17 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gigel Sorinel Stirbu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere,a doamnei Camelia Cristina Spătaru din functia de secretar de stat, sef al Departamentului purtătorului de cuvânt

al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere cererea doamnei Camelia Cristina Spătaru referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru, înregistrată sub nr. 5/7.980 din 19 decembrie 2008,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 22 decembrie 2008, doamna Camelia Cristina Spătaru se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului purtătorului de cuvânt al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 287.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Ana Varga din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului

si Dezvoltării Durabile

 

Având în vedere cererea doamnei Lucia Ana Varga referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lucia Ana Varga se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Cristinel Bîgiu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat,

al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere cererea domnului Marian Cristinel Bîgiu referitoare la eliberarea din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, înregistrată sub nr. 5/7.984 din 19 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 16 alin. (1) si alin. (3) lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 22 decembrie 2008, domnul Marian Cristinel Bîgiu se eliberează, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 289.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Anna Horváth din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării,

Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

Având în vedere cererea doamnei Anna Horváth referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, înregistrată sub nr. 5/7.946 din 18 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 22 decembrie 2008, doamna Anna Horváth se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 290.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MĂRCI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea cererilor de brevet de inventie

prin mijloace electronice

 

În temeiul art. 14 alin. (6) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată, si al art. 5 si art. 93 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 martie 2009.

 

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

Gabor Varga

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2008.

Nr. 112.

 


ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice

 

Art. 1. - Depunerea unei cereri de brevet de inventie prin mijloace electronice la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM) se face în conditiile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, denumită în continuare lege, de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008, denumit în continuare regulament, si de prezentele instructiuni.

Art. 2. - Prin mijloace electronice pot fi depuse:

a) cererile de brevet de inventie pe cale natională;

b) solicitările de deschidere a fazei nationale pentru cererile internationale depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;

c) traducerea revendicărilor cererii de brevet european în care România este stat desemnat sau stat în care s-a solicitat extinderea efectelor;

d) traducerea fasciculului de brevet european în care România este stat desemnat sau stat în care s-a solicitat extinderea efectelor.

Art. 3. - Pentru depunerea unei cereri de brevet de inventie prin mijloace electronice se foloseste programul Oficiului European de Brevete, denumit „epoline ® - Online Filing”, care poate fi descărcat de pe pagina de internet a OSIM cu adresa www.osim.ro sau de pe pagina de internet a Oficiului European de Brevete cu adresa www.epoline.org

Art. 4. - Mijloacele de autentificare a documentelor transmise si a identitătii persoanelor care comunică cu OSIM cuprind un smart card cu un cod pin asociat si un dispozitiv pentru citirea acestuia, care se eliberează de Oficiul European de Brevete, gratuit, în baza unei solicitări adresate acestuia.

Art. 5. - Solicitarea de eliberare a mijloacelor de autentificare poate fi făcută la Oficiul European de Brevete numai de către o persoană fizică si se prezintă sub forma unui formular cu continutul stabilit de Oficiul European de Brevete si publicat pe pagina de internet a Oficiului European de Brevete la adresa www.epoline.org

Art. 6. - Formularele cererilor mentionate la art. 2 vor fi completate folosind programul „epoline ® - Online Filing”, care permite si atasarea de fisiere continând descrierea, revendicările, desenele si alte documente.

Art. 7. - Se consideră că sunt respectate prevederile art. 20 alin. (1)-(4) din regulament dacă se completează si se transmite o singură dată formularul folosind programul „epoline ® - Online Filing” si dacă au fost atasate fisierele mentionate la art. 6.

Art. 8. - Dacă solicitantul transmite odată cu cererea un fisier continând actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de inventie, este necesar ca actul să fie transmis si pe

suport hârtie, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din regulament.

Art. 9. - Dacă legea sau regulamentul prevede că un document, altul decât cele mentionate în prezentele instructiuni, trebuie prezentat într-o anumită formă, iar depunerea acestuia sub forma unui fisier electronic nu respectă prevederile legale, atunci acesta trebuie depus în forma prevăzută de lege sau de regulament.

Art. 10. - Se consideră că sunt îndeplinite prevederile art. 15 alin. (10) din regulament dacă cererea de brevet este semnată electronic de către unul dintre solicitanti sau de mandatarul autorizat al acestora, cu ajutorul smart cardului.

Art. 11. - Transmiterea efectivă a cererii de brevet la OSIM poate fi realizată de către o altă persoană posesoare de smart card decât cea care semnează cererea.

Art. 12. - Se consideră că respectă prevederile art. 4 alin. (2) din regulament confirmarea de înregistrare generată de program si primită de persoana care a transmis cererea imediat după încheierea transmiterii electronice a pachetului de date, care contine cel putin:

a) numărul de înregistrare a cererii de brevet;

b) data si ora primirii;

c) numele solicitantului;

d) titlul inventiei;

e) numele persoanei care a transmis electronic cererea.

Art. 13. - Cererile de brevet care contin informatii clasificate nu pot fi transmise prin mijloace electronice. Totusi, în cazul în care OSIM constată că fisierele primite contin informatii clasificate, răspunderea apartine persoanei care a dispus transmiterea cererii.

Art. 14. - Data de înregistrare la OSIM a cererilor depuse prin mijloace electronice este:

a) data primirii, înscrisă pe confirmarea de înregistrare, dacă ora primirii este în intervalul 0,00-16,30, în zilele lucrătoare de luni până joi, sau 0,00-14,00, în zilele lucrătoare de vineri; sau

b) data zilei lucrătoare următoare zilei primirii înscrise pe confirmarea de înregistrare, dacă ora înscrisă pe confirmarea de înregistrare este în afara intervalelor mentionate la lit. a).

Art. 15. - Notificările OSIM si comunicările solicitantului sau persoanelor interesate, ulterioare depunerii prin mijloace electronice a cererii de brevet, se vor face pe suport hârtie, în conditiile prevăzute de lege si de regulament.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice

prestat de operatorii principali de distributie

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si e), al art. 74 lit. b), al art. 76 alin. (1), al art. 79 si al art. 80 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007,

având în vedere referatele de aprobare întocmite de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2007 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

 

Tabelul nr. 1

 

 

 

 

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Banat - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

115,05

Tabelul nr. 2

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Dobrogea - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

107,69

Tabelul nr. 3

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Muntenia - S.A.

IT

9,25

MT

27,79

JT

127,94


Tabelul nr. 4

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. E.ON Moldova Distributie - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

131,50

Tabelul nr. 5

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. CEZ Distributie - S.A.

IT

20,22

MT

42,00

JT

139,00

Tabelul nr. 6

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

IT

13,64

MT

34,09

JT

121,37

Tabelul nr. 7

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord - S.A.

IT

18,33

MT

42,00

JT

83,90

Tabelul nr. 8

 

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud - S.A.

IT

21,00

MT

34,96

JT

109,03


MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate

la Fondul pentru mediu

 

În baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar si documentat pentru contributiile si taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice si persoane juridice, pentru contributiile si taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)—j), p) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La anexa „Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu”, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Sunt obligati la plata contributiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoană fizică sau juridică, care nu are calitatea de colector si/sau valorificator, autorizat în conditiile legii.”

3. La anexă, articolele 6—9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Contributia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării se retine prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia să le vireze la Fondul pentru mediu.

Art. 7. - Vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane juridice, către operatorii economici valorificatori, autorizati în conditiile legii, se face pe bază de factură, cu evidentierea distinctă si cu retinerea contributiei de 3%.

Art. 8. - Vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice, către operatorii economici colectori, autorizati în conditiile legii, se face pe bază de adeverintă de primire si plată la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânzătorului de deseuri, retinându-se contributia de 3%.

Art. 9. - Baza de calcul la care se aplică contributia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.”

4. La anexă, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Operatorii economici utilizatori de surse stationare care generează emisii de poluanti în atmosferă sunt obligati la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul si pentru substantele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La anexă, la capitolul III, sectiunea I, cuprinzând articolele 14-21, se abrogă.

6. La anexă, la capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la surse stationare”

7. La anexă, articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la sursele stationare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se declară si se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea.”

8. La anexă, articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Obligatia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, revine următorilor operatori economici responsabili:

a) operatorii economici care introduc pe piata natională produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) operatorii economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata natională;

c) operatorii economici care introduc pe piata natională ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective.”


9. La anexă, articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Substantele pentru care se datorează contributia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prin actele normative specifice în vigoare, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor.”

10. La anexă, după articolul 57 se introduc două noi capitole, capitolele X si XI, cuprinzând articolele 58-69, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL X

Modul de calcul al contributiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005,

aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare

Art. 58. - Obligatia de a calcula si de a plăti contributia de 100 lei/tonă revine autoritătilor administratiei publice locale, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală.

Art. 59. - Contributia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se plăteste anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală.

Art. 60. - Autoritătile administratiei publice locale au obligatia:

a) să stabilească pentru anul precedent cantitătile de deseuri municipale si asimilabile colectate, cantitătile încredintate spre valorificare, în special prin incinerare cu recuperare de energie si reciclare, cantitătile eliminate, precum si obiectivul anual de diminuare a cantitătilor încredintate spre eliminare finală;

b) să calculeze, să declare si să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăsurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală.

Art. 61. - În cazul în care deseurile municipale si asimilabile se cântăresc la colectare, obiectivul anual se calculează prin aplicarea procentajului de 15% cantitătii anuale colectate.

Art. 62. - În cazul în care deseurile municipale si asimilabile nu se cântăresc la colectare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din cantitatea anuală depozitată ori eliminată prin alte metode.

Art. 63. - Obligatia de plată se stabileste ca diferentă între obiectivul calculat si cantitatea de deseuri municipale si asimilabile încredintată efectiv spre valorificare, incinerare cu recuperare de energie si reciclare de către operatorii economici cărora li s-au încredintat serviciile de gestionare a deseurilor respective.

Art. 64. - Pentru anul în care intră în vigoare obligatia de plată a contributiei, obligatiile prevăzute la art. 60 se aplică corespunzător datei de intrare în vigoare a acesteia.

 

CAPITOLUL XI

Modul de calcul al contributiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 65. - Obligatia de a calcula si plăti ecotaxa de 0,2 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piata natională pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacosă-banană sau maiou, oricare ar fi destinatia si modul de comercializare/distribuire a acestora, după cum urmează:

a) producătorului, pentru pungile fabricate în România;

b) importatorului, pentru pungile provenind din tări din afara Uniunii Europene;

c) persoanei fizice sau juridice române autorizate, care introduce pe piata natională pungile provenind din tări membre ale Uniunii Europene.

Art. 66. - Nu sunt supuse taxării:

a) pungile confectionate din hârtie si materiale textile;

b) pungile confectionate din alte materiale decât cele prevăzute la lit. a), pentru care operatorul economic prevăzut la art. 65 face dovada biodegradabilitătii respectivului material.

Art. 67. - Caracterul biodegradabil al materialului se stabileste în baza evaluării conformitătii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, cu următoarele categorii de standarde aplicabile: standarde internationale, standarde române sau standarde nationale ale statelor membre ale UE care adoptă standarde europene armonizate.

Art. 68. - Operatorii economici care introduc pe piata natională pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacosă-banană sau maiou din materiale biodegradabile, trebuie să întocmească declaratia de conformitate si să detină rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atestă conformitatea materialului cu standardele prevăzute la art. 67 si să informeze cumpărătorii si consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii prin inscriptionarea sau marcarea acesteia.

Art. 69. - În aplicarea prevederilor cap. XI, semnificatiile termenilor utilizati sunt prezentate la pct. 51 din anexa la prezenta metodologie.”

11. La anexa la metodologie, punctul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14. Operator economic colector si/sau valorificator de deseuri metalice feroase si neferoase - persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit legislatiei în vigoare”.

12. La anexa la metodologie, punctul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„20. Surse stationare care generează emisii de poluanti în atmosferă - constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substante poluante în atmosferă, precum si instalatiile fixe de ardere apartinând aceluiasi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW”.

13. La anexa la metodologie, punctele 21 si 22 se abrogă.

14. La anexa la metodologie, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Biodegradabilitate - descompunerea unui component chimic organic sub actiunea microorganismelor, astfel:

a) în prezenta oxigenului, în dioxid de carbon, apă si săruri minerale ale celorlalte elemente prezente (mineralizare) si aparitia unei noi biomase;


b) în absenta oxigenului, în dioxid de carbon, metan, săruri minerale si crearea unei noi biomase.”

15. La anexa la metodologie, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

„81. Eliminare finală - orice operatiune prevăzută în anexa II A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

16. La anexa la metodologie, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91 cu următorul cuprins:

„91. Introducere pe piată - actiunea de a face disponibil un produs pentru prima dată pe piata natională, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii si/sau utilizării”.

17. La anexa la metodologie, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu următorul cuprins:

„211. Valorificare - orice operatiune prevăzută în anexa II B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.607.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300)

„Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod MEF: 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii decembrie 2008.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 1.746.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabilă, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe bază de contract de asociere în participatiune declară inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată;

- prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor de către contribuabilii eligibili, conform reglementărilor de utilizare a serviciului;

- prin Sistemul electronic national (SEN), de către marii contribuabili.

Formatul depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit persoanelor impozabile de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro

Direct pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor.

ATENTIE! Nu se înscriu în decont:

- taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

- diferentele de taxă pe valoarea adăugată de plată constatate de organele de inspectie fiscală, pentru care nu este reglementată includerea în decont;

- documentele neevidentiate în jurnalele pentru cumpărări sau vânzări, constatate de organele de inspectie fiscală;

- taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare

„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în conditiile art. 1561 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

- contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, si sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, înscriu codul de înregistrare fiscală.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire” se înscriu informatiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în conditiile legii).


Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

În rubrica „Pro rata de deducere” se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Sectiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”

Rândul 1 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate în cadrul aceluiasi trimestru calendaristic si inclusiv sumele din facturile primite pentru încasări de avansuri partiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru livrările intracomunitare respective.

Rândul 2 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont în alt trimestru, precum: modificarea pretului de vânzare, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 3 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, în România, precum si pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vânzare, nedeclararea din eroare a livrării/prestării sau a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea taxei, orice alte evenimente menite să conducă la modificarea datelor declarate initial si inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri partiale pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite.

Rândul 4 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate în cadrul aceluiasi trimestru calendaristic si inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se înscriu, de asemenea, reducerile de pret acordate ulterior de furnizor,

într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.

Rândul 5 - se înscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în alt trimestru, dar respectiva achizitie nu a fost declarată, regularizările privind achizitiile intracomunitare declarate în trimestre anterioare si datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate initial, precum:

- modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitară pe bază de autofactură, în conditiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un pret mai mare sau mai mic;

- anularea totală sau partială a unei operatiuni după emiterea facturii, fără ca bunurile să fie livrate;

- declararea achizitiei intracomunitare pe bază de autofactură, în conditiile legii, într-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea într-un trimestru anterior;

- modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referintă aplicabil, datorată unor neconcordante între data primirii facturii de la furnizor si data declarării achizitiei intracomunitare;

- orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate initial, cu exceptia reducerilor de pret acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care au fost efectuate livrările de bunuri.

Rândul 6 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (1) lit. b)-d), f) si g) si pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

Rândul 7 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:

- baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livrările de bunuri si prestările de servicii asimilate;

- baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situatiilor de calcul întocmite în acest scop.

Rândul 8 - se înscriu informatiile preluate din Jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri si prestările de servicii asimilate.

Rândul 9 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Rândul 10 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa colectată pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Rândul 11 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:

- baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 1441 din Codul fiscal;

- baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1—5 si lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operatiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum si în cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actionează în numele si în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operatiuni;

- baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Rândul 12 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 din Codul fiscal.

Rândul 13 - se evidentiază sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 6, 7, 8, 9 si 10 din deconturile anterioare, precum si orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislatia în vigoare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vânzare, nedeclararea din eroare a operatiunii în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Sectiunea „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”

Rândul 15 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rd. 4.

Rândul 16 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.

Rândul 17 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rd. 6.

Rândul 18 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, precum si baza de impozitare si taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Rândul 19 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Rândul 20 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea

adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Rândul 21 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind:

- contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;

- contravaloarea achizitiilor intracomunitare scutite de taxă sau neimpozabile în România;

- contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

Rândul 23 - se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achizitiile prevăzute la rd. 15—20:

- conform art. 145 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care au drept de deducere integral;

- conform art. 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată din coloanele jurnalului pentru cumpărări*), în functie de destinatia achizitiilor: taxa aferentă achizitiilor destinate realizării de operatiuni pentru care taxa se deduce integral, taxa aferentă achizitiilor destinate realizării de operatiuni pentru care taxa se deduce pe bază de pro rata, iar taxa aferentă achizitiilor destinate realizării operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând. Totalul de la rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 15—20.

Rândul 24 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană, de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Rândul 25 - se evidentiază sumele rezultate din corectarea informatiilor, precum si orice alte sume rezultate din regularizări prevăzute de legislatia în vigoare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate initial, precum: reducerile de pret acordate de furnizori/prestatori, modificarea pretului, nedeclararea operatiunii în perioada în care intervine exigibilitatea, pentru informatiile de la rd. 17, 18, 19, 20 din deconturile anterioare de taxă depuse la organele fiscale.

Rândul 26 - se înscriu diferentele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 147 din Codul fiscal, precum si diferentele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 149 si la art. 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.

Sectiunea „Regularizări conform art. 1473 din Codul fiscal”

Rândul 30 - se preia suma prevăzută la rd. 34 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevăzută la rd. 32 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.

Rândul 32 - se preia suma prevăzută la rd. 35 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxă pe valoarea adăugată, depus după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevăzută la rd. 33 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.

Câmpul „Nr. de evidentă a plătii” nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.660/2008 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul activitătii fiscale.

Nu se admit întocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

În ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislatia natională, organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.777/2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată.


*) Prin jurnale de vânzări si jurnale de cumpărări se întelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor se propun modele de jurnale de vânzări si cumpărări, utilizarea acestor modele de către persoanele impozabile fiind optională.

**) Pentru a evita orice neconcordantă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA si în declaratia recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate în decontul de TVA si în declaratia recapitulativă pentru achizitii intracomunitare, în statul membru de destinatie, momentul exigibilitătii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

- în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

- la data emiterii facturii pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri partiale, dacă factura este emisă înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului (300)

„Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

Denumirea formularului: Decont de taxă pe valoarea adăugată

Cod MEF: 14.13.01.02

Format: A4/t1

Caracteristicile de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu jutorul programului de asistentă pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale teritoriale.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează la declararea operatiunilor din sfera TVA.

Se întocmeste de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială plătitorul de taxă pe aloarea adăugată îsi are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal. Se păstrează: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008

 

În temeiul art. 3 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.754.

 


ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008

 

1. În aplicarea art. 231 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Termenele în curs la data intrării în vigoare a Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se calculează după normele legale în vigoare la data când acestea au început să curgă. Întreruperea si/sau suspendarea termenului de prescriptie se supun/supune normelor în vigoare la data când acestea s-au produs.

2. În aplicarea art. 219 alin. (6), a art. 221 alin. (2) coroborat cu art. 223 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare:

Sumele reprezentând amenzi contraventionale aplicate entitătilor definite la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale si/sau alte entităti stabilite potrivit legii, în conformitate cu legislatia în vigoare, se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritătile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

3. În aplicarea art. 149 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 150 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare:

Sumele datorate autorilor de către debitorul poprit, ca urmare a utilizării operelor lor, nu sunt exceptate de la măsura indisponibilizării prevăzută de art. 149 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. În aplicarea prevederilor art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Pentru sumele care nu reprezintă venituri proprii ale institutiilor publice finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, după caz, recuperarea prin executare silită se efectuează în baza titlurilor executorii obtinute ca urmare a unor actiuni la instantele judecătoresti competente, care urmează a fi transmise spre executare organului fiscal competent.

5. În aplicarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 105 alin. (3) coroborat cu art. 213 din

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

În situatia contestatiilor formulate împotriva actelor de inspectie fiscală prin care au fost reverificate aceeasi perioadă si acelasi tip de obligatie fiscală si pentru care s-a constatat că nu au existat date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificării anterioare potrivit art. 105 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, se vor mentine obligatiile fiscale stabilite prin actele de inspectie fiscală anterioare.

6. În aplicarea art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Pentru contribuabilii aflati în procedura insolventei, stingerea creantelor fiscale se realizează în ordinea stabilită de judecătorul-sindic, pentru toată perioada în care contribuabilul se află în această procedură, indiferent de modalitatea de stingere a obligatiilor fiscale.

7. În aplicarea art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare:

Pentru operatiunile vamale înscrise în declaratiile vamale înregistrate la autoritatea vamală până la data de 31 decembrie 2006, majorările de întârziere aferente diferentelor de taxe vamale stabilite la controlul vamal ulterior se calculează potrivit reglementărilor vamale în vigoare la momentul înregistrării acestora.

8. În aplicarea art. 114 alin. (4)-(6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare (fostul art. 110 alin. (4)-(6), înainte de republicarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007):

Prevederile art. 114 alin. (4)-(6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, atât pentru plătile efectuate anterior, cât si pentru cele efectuate după intrarea în vigoare a Legii nr. 158/2006.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană,

precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- Memorandumului de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;

- memorandumurilor de finantare ISPA dintre Guvernul României si Comisia Europeană,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.2. În situatia în care, din cauza indisponibilitătii fondurilor ex-ISPA, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP)/ Agentia de implementare se află în imposibilitate de a onora obligatiile de plată către contractori, poate accesa fondul de indisponibilităti temporare ISPA în baza unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Autoritatea de Certificare si Plată si să cuprindă: notă explicativă, tabelul „Situatie privind plătile efectuate si de efectuat de către Agentia de implementare” si documente-suport: certificat interimar de plată/factură, reconciliere bancară, extrase de cont. Aceste solicitări exprese pot fi transmise Autoritătii de Certificare si Plată de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-ISPA)/ agentiile de implementare pentru o anumită măsură numai o singură dată pe lună. În mod exceptional, în cadrul unei luni, pot fi transmise Autoritătii de Certificare si Plată două solicitări exprese pentru o singură măsură, în cazul în care neonorarea plătii de către beneficiar poate avea drept consecintă rezilierea contractelor.

2.2.1. Ca urmare a primirii cererilor de avans si a cererilor intermediare de fonduri/declaratii de cheltuieli, Autoritatea de Certificare si Plată stabileste si transferă OPCP/agentiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare în limita contributiei comunitare solicitate de AM Ex-ISPA/agentiile de implementare în cererile pentru avans, respectiv în cererile intermediare de fonduri/ declaratiile de cheltuieli.

Autoritatea de Certificare si Plată va transfera aceste sume în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la AM Ex-ISPA/agentiile de implementare, în completarea informatiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăti urgente la contractori.

2.2.2. AM Ex-ISPA/Agentia de implementare poate solicita Autoritătii de Certificare si Plată, în mod exceptional fată de prevederile subpct. 2.2.1, sume din fondul de indisponibilităti temporare, în situatia în care trebuie să onoreze plata către contractori a unei facturi cu scadentă imediată, iar această operatiune ar presupune depăsirea sumei solicitate prin cererea intermediară de fonduri/declaratia de cheltuieli. Autoritatea de Certificare si Plată va stabili si transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea respectivei solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare.

În situatia în care AM Ex-ISPA/agentiile de implementare accesează fondul de indisponibilităti temporare conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului subpct., acestea se obligă ca în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Autoritatea de Certificare si Plată a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA), să înainteze acesteia o cerere intermediară de fonduri/declaratie de cheltuieli, însotită de rapoartele de verificare la fata locului ale AM Ex-ISPA/Ministerul Transporturilor, în vederea transmiterii acesteia Comisiei Europene.

În cazul în care, în acest interval de timp de 45 de zile lucrătoare, AM Ex-ISPA/Agentia de implementare nu va transmite Autoritătii de Certificare si Plată o cerere intermediară de fonduri/ declaratie de cheltuieli, pentru măsura respectivă Autoritatea de Certificare si Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităti temporare în baza prevederilor prezentului subpunct, situatie în care responsabilitatea pentru eventualele penalităti rezultate în urma efectuării cu întârziere a plătilor către contractori revine AM Ex-ISPA/agentiilor de implementare.

2.2.3. În cazul măsurilor ex-ISPA pentru care nu există o cerere intermediară de fonduri/declaratie de cheltuieli, ulterior


notificării Autoritătii de Certificare si Plată de către AM Ex-ISPA cu privire la:

- primirea proiectului cererii intermediare de fonduri/ declaratiei de cheltuieli în scopul efectuării misiunilor de verificare la fata locului;

- suma solicitată de către beneficiarii finali/agentiile de implementare,

aceasta transferă OPCP/agentiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese primite de la acestea, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare, aferente unui procent de 85% din contributia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/agentiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaratiilor de cheltuieli, fără a conditiona această operatiune de transmiterea aplicatiei de plată la Comisia Europeană. Astfel, ulterior transmiterii de către AM Ex-ISPA/agentiile de implementare a unor solicitări exprese, în completarea informatiilor din ultimul raport lunar de progres, Autoritatea de Certificare si Plată va stabili si transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare.

Diferenta dintre suma solicitată de AM Ex-ISPA/agentiile de implementare în cererile intermediare de fonduri/declaratiile de cheltuieli transmise Autoritătii de Certificare si Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la fata locului ale AM Ex-ISPA si Ministerului Transporturilor si suma stabilită ca reprezentând 85% din contributia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/ agentiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaratiilor de cheltuieli va fi transferată de Autoritatea de Certificare si Plată OPCP/agentiilor de implementare în baza unor solicitări exprese, ulterior primirii cererilor intermediare de fonduri/declaratiilor de cheltuieli.

Verificarea de către AM Ex-ISPA si Ministerul Transporturilor a proiectului cererii intermediare de fonduri/declaratiei de cheltuieli în baza căruia se accesează fondul de indisponibilităti temporare si transmiterea către Autoritatea de Certificare si Plată a cererii intermediare de fonduri/declaratiei de cheltuieli, însotită de rapoartele de verificare la fata locului, vor trebui să respecte termenele stabilite în acest sens prin Protocolul de colaborare privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul mediului/Acordul privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor. În situatia în care AM Ex-ISPA/Agentia de implementare nu va transmite cererea intermediară de fonduri/declaratia de cheltuieli în termenul stabilit prin documentele precizate anterior, Autoritatea de Certificare si Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităti temporare decât în baza prevederilor subpct. 2.2.1.

2.2.4. În cadrul solicitărilor exprese specificate la subpct. 2.2.1, 2.2.2 si 2.2.3, trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea AM Ex-ISPA/agentiilor de implementare de a efectua plătile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.

2.2.5. Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, AM Ex-ISPA/Agentia de implementare trebuie să transmită acesteia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume.

Dacă fondul de indisponibilităti temporare este accesat pe baza de factură/certificat interimar de plată neverificat de beneficiar/Agentie de implementare, extrasul de cont care atestă utilizarea sumelor din fondul de indisponibilităti temporare se va transmite Autoritătii de Certificare si Plată în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul autorizării la plată a facturii. În situatia

în care autorizarea la plată a facturii are loc anterior efectuării de către Autoritatea de Certificare si Plată a transferului sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume se va transmite Autoritătii de Certificare si Plată conform prevederilor primului paragraf.

În situatia în care AM Ex-ISPA/Agentia de implementare nu va transmite extrasul de cont în termenul anterior mentionat, Autoritatea de Certificare si Plată va onora următoarea solicitare din fondul de indisponibilităti temporare, pentru măsura respectivă, cu conditia ca aceasta să fie însotită de facturi autorizate la plată.

2.2.6. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plătile din cauza unor suspiciuni de fraudă si în perioada derulării investigatiilor de către organismele de control, AM Ex-ISPA poate solicita Autoritătii de Certificare si Plată sume din fondul de indisponibilităti temporare numai cu obtinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finantării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat.

În situatia în care ministrul economiei si finantelor aprobă accesarea fondului de indisponibilităti temporare pentru măsura în cauză, Autoritatea de Certificare si Plată va transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese, sumele solicitate de AM Ex-ISPA în scopul efectuării de plăti urgente la contractori. În această situatie, solicitările exprese trebuie să fie întocmite pe bază de facturi autorizate la plată.

Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile paragrafului 1 al subpct. 2.2.5.

2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plătile din alte cauze decât cea prevăzută la subpct. 2.2.6, Autoritatea de Certificare si Plată stabileste si transferă OPCP/agentiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informatiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăti la contractori.

Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.”

2. Subpunctele 2.3.1 b) si 2.3.1 c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) Totusi, în situatia în care, ulterior notificării Autoritătii de Certificare si Plată de către AM Ex-ISPA, conform prevederilor subpct. 2.2.3, OPCP/agentiile de implementare se află în imposibilitate de a-si onora obligatiile de plată către contractori din cauza indisponibilitătii temporare a fondurilor ex-ISPA, acestea pot transmite Autoritătii de Certificare si Plată solicitări exprese de sume din fondul de indisponibilităti temporare în limita a 85% din contributia comunitară pe care Autoritatea de Certificare si Plată o poate solicita Comisiei Europene, până la atingerea pragului de rambursare stabilit în memorandumul de finantare. Autoritatea de Certificare si Plată va stabili si transfera sumele necesare fără a conditiona această operatiune de transmiterea aplicatiei de plată Comisiei Europene. Diferenta până la suma solicitată de AM Ex-ISPA/agentiile de implementare în cererea intermediară de fonduri/declaratia de cheltuieli înaintată Autoritătii de Certificare si Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la fata locului ale AM Ex-ISPA si Ministerului Transporturilor poate fi transferată de Autoritatea de Certificare si Plată din fondul de indisponibilităti temporare, în


baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agentiilor de implementare.

c) Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.”

3. La subpunctul 2.3.2, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.”

4. La punctul 2.4, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.”

5. La punctul 2.5, situatia 1 din cadrul paragrafului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Autoritatea de Certificare si Plată stabileste si transferă OPCP/agentiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agentiilor de implementare, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare si în următoarele situatii:

1. în cazul neîndeplinirii conditionalitătilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finantare, cu conditia ca, ulterior îndeplinirii conditionalitătilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finantare, AM Ex-ISPA/agentiile de implementare să transmită Autoritătii de Certificare si Plată, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans si, în termen de 45 de zile lucrătoare, cererea intermediară de fonduri/declaratia de cheltuieli; accesarea fondului de indisponibilităti temporare în situatia neîndeplinirii conditionalitătilor aferente cererilor pentru a doua transă de avans si pentru prima cerere intermediară de fonduri, stabilite în cadrul memorandumurilor de finantare, este posibilă până la sfârsitul lunii martie 2009. Ulterior acestei date, AM Ex-ISPA poate solicita sume din fondul de indisponibilităti temporare în baza acestei prevederi numai cu obtinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finantării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat;”.

6. La punctul 2.5, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare si Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităti temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.”

7. Punctul 2.9 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.9. Rambursarea în avans de către Autoritatea de

Certificare si Plată a sumelor declarate în (proiectul) cererii intermediare de fonduri/declaratiei de cheltuieli (conform prevederilor pct. 2.2)/certificate ca eligibile în aplicatiile de plată transmise Comisiei Europene, din sume de la bugetul de stat aferente fondului pentru indisponibilităti temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate OPCP/agentiilor de implementare pentru măsura respectivă atât din sume provenite de la CE (avansuri si cereri intermediare), cât si din fondul de indisponibilităti temporare să nu depăsească contributia comunitară contractată, aferentă fiecărei măsuri ex-ISPA.”

8. La subpunctul 3.1.1, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1.1. Autoritatea de Certificare si Plată întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităti temporare pentru programul ex-ISPA pentru plata integrală a obligatiilor OPCP/agentiilor de implementare către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.

De asemenea, Autoritatea de Certificare si Plată, până la data de 25 a lunii anterioare trimestrului pentru care se stabilesc necesitătile de finantare în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor europene, întocmeste Nota de fundamentare pe baza:

- estimării sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agentiilor de implementare. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro declarate în previziunile de plăti aferente fondurilor ex-ISPA incluse în rapoartele lunare de progres sau în solicitările exprese transmise de AM Ex-ISPA/ agentia de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul de la data întocmirii ordinului de plată;

- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA»;

- soldului subconturilor ISPA ale OPCP/agentiilor de implementare;

- estimării sumelor de primit de la Comisia Europeană.”

9. Subpunctul 3.3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei, necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agentiilor de implementare. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul de la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se tine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare si Plată la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Directia de trezorerie si contabilitate publică. Eventualele costuri bancare aferente operatiunilor prin intermediul TRANSFOND se retin direct din sumele supuse transferului.”

10. La subpunctul 5.1.1, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro aferente off-setului. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro reprezentând off-seturi, la care se adaugă un procent de 5% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul la data întocmirii ordinului de plată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 3.689.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007

privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului contractual (inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator), având atributii în programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul si auditul instrumentelor structurale, încadrat în cadrul ACIS, al AM POAT, al ACP si al AA.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se decontează conform contractului individual de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă aferent atributiilor realizate în domeniul instrumentelor structurale.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru

prestarea de servicii sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru achizitionarea sau realizarea de studii si analize;

b) cheltuielile pentru consultantă si expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală si juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);

c) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit;

d) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de evaluare;

e) cheltuielile de informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligatiile beneficiarului;

f) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;

g) cheltuielile de comunicare, informare si publicitate, în care se includ, cu exceptia celor prevăzute la lit. e) si f), următoarele: difuzarea spoturilor publicitare radio si TV, conceperea si productia de spoturi radio si TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, conceperea, productia si distributia de materiale promotionale, organizarea de sesiuni de instruire si informare pentru reprezentanti ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, consultantă în relatii publice;

h) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat;

i) cheltuielile pentru servicii informatice si de comunicatii: instalare, întretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii; întretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;

j) cheltuielile pentru recrutarea si selectia personalului pentru AM pentru POAT, ACP, ACIS si AA;

k) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul autoritătilor de management, organismelor intermediare, ACP,

ACIS, AA si altor structuri implicate în gestionarea si implementarea instrumentelor structurale;

l) cheltuielile pentru instruirea potentialilor beneficiari de instrumente structurale.

(2) Cheltuielile prevăzute la lit. f), k) si l) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiectie, asigurarea traducerii simultane si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau cazării participantilor în tară si/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de actiuni (pauze de cafea, apă, sucuri si tratatii si/sau pauze de masă), precum si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării evenimentelor.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul si instalatii, inclusiv pentru asigurarea securitătii si/sau sigurantei sediului beneficiarului, si alte active fixe corporale, necesare desfăsurării activitătii proiectului, realizată în cadrul si pe durata proiectului.”

4. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 10. - Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente si instalatii, efectuate în cadrul proiectului.”

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spatii, instalatii, mobilier, mijloace de transport si echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului si nu au fost achizitionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană si dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de executie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finantare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeste de la firma de asigurări în scopul proiectului. În caz contrar, AM poate proceda la recuperarea sumei plătite beneficiarului pentru cheltuielile efectuate cu plata primelor de asigurare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 3.700.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.842 (2008)

privind situatia din Côte d’Ivoire

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.842 (2008) privind situatia din Côte d’Ivoire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar general

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. A/10.540.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.842 (2008) adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.004-a întruniri, la 29 octombrie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la situatia din Côte d’Ivoire, în special Rezolutia 1.782 (2007) si Rezolutia 1.826 (2008),

reafirmându-si angajamentul ferm fată de suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea din Côte d’Ivoire si reamintind importanta principiilor de bună-vecinătate, neamestec si cooperare regională,

luând notă de raportul secretarului general din data de 14 octombrie 2008 (S/2008/645) si de rapoartele Grupului de experti al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Côte d’Ivoire din data de 14 aprilie 2008 (S/2008/235) si 15 octombrie 2008 (S/2008/598),

subliniind faptul că măsurile impuse prin Rezolutia 1.572 (2004) si Rezolutia 1.643 (2005) continuă să contribuie la stabilitatea din Côte d’Ivoire, în special în contextul alegerilor prezidentiale viitoare,

amintind faptul că, în Rezolutia sa 1.782 (2007), a salutat măsurile initiale vizând implementarea Acordului politic de la Ouagadougou si amintind, de asemenea, că în Rezolutia sa 1.826 (2008) a încurajat părtile ivoriene să elimine obstacolele logistice rămase care împiedicau identificarea populatiei si înregistrarea alegătorilor,

salutând, în acest context, lansarea oficială a procesului de identificare si înregistrare a alegătorilor la 15 septembrie 2008 si îndemnând părtile ivoriene să adopte toate măsurile necesare în vederea finalizării acestui proces,

luând din nou notă, cu îngrijorare, de persistenta actelor de încălcare a drepturilor omului comise împotriva civililor, inclusiv de numeroasele acte de violentă sexuală, în ciuda îmbunătătirii sustinute a situatiei drepturilor omului în ansamblu, subliniind faptul că toti cei vinovati trebuie deferiti justitiei, reiterând condamnarea fermă a tuturor încălcărilor drepturilor omului si ale dreptului interna t ional umanitar în Côte d’Ivoire si amintind rezolutiile sale 1.325 (2000) si 1.820 (2008) privind femeile, pacea si securitatea, Rezoluia sa 1.612 (2005) privind copiii si conflictele armate si Rezolutia sa 1.674 (2006) privind protectia civililor în timpul conflictelor armate,

amintind că cererile de derogare în situatiile prevăzute de paragrafele 8, 10 si 12 ale Rezolutiei 1.572 (2004), care sunt înaintate în acord cu recomandările adoptate de Comitet, vor fi analizate si aprobate de Comitetul înfiintat prin paragraful 14 al Rezolutiei 1.572 (2004) (Comitetul) si exprimând disponibilitatea Comitetului si a Grupului de experti de a da explicatii tehnice după necesitate,

hotărând că situatia din Côte d’Ivoire constituie, în continuare, o amenintare la adresa păcii si securitătii din regiune,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

1. hotărăste să extindă până la 31 octombrie 2009 măsurile privind armamentul si măsurile financiare si referitoare la călătorii impuse prin paragrafele 7—12 ale Rezolutiei 1.572

(2004) si măsurile care interzic tuturor statelor importarea de diamante neslefuite din Côte d’Ivoire, măsuri impuse prin paragraful 6 al Rezolutiei 1.643 (2005);


2. hotărăste să examineze măsurile extinse în paragraful 1 de mai sus tinând seama de progresele înregistrate în implementarea pasilor-cheie ai procesului de pace si de progresele procesului electoral, la care se face referire în Rezolutia 1.826 (2008), până la sfârsitul perioadei mentionate în paragraful 1, si hotărăste în continuare ca, în timpul perioadei mentionate în paragraful 1 de mai sus, să realizeze următoarele:

a) o examinare a măsurilor extinse în paragraful 1 de mai sus în maximum 3 luni de la organizarea de alegeri prezidentiale deschise, libere, corecte si transparente, potrivit standardelor internationale; sau

b) o examinare intermediară până la cel târziu 30 aprilie 2009, dacă nu a fost programată nicio evaluare pe baza paragrafului 2 a) al prezentei rezolutii până la acea dată;

3. cere părtilor ivoriene la Acordul politic de la Ouagadougou si tuturor statelor, în special celor din subregiune, să implementeze integral măsurile extinse în paragraful 1, inclusiv, după necesitate, instituind reglementările si regulamentele necesare, si solicită Operatiunii Organizatiei Natiunilor Unite în Côte d’Ivoire (UNOCI) si fortelor franceze care o sprijină să sustină cu toate resursele în special implementarea măsurilor privind armamentul prelungite în paragraful 1, în limita capacitătilor lor si a respectivelor lor mandate, asa cum sunt prevăzute de Rezolutia 1.739 (2007) si înnoite în Rezolutia 1.826 (2008);

4. îsi reiterează cererea expresă ca autoritătile ivoriene să adopte măsurile necesare pentru a pune capăt, de urgentă, tuturor încălcărilor măsurilor impuse prin paragraful 11 al Rezolutiei 1.572 (2004), inclusiv acelor încălcări mentionate de Grupul de experti în rapoartele sale din data de 21 septembrie 2007 (S/2007/611) si 15 octombrie 2008 (S/2008/598);

5. îsi reiterează cererea ca părtile ivoriene la Acordul politic de la Ouagadougou, în special autoritătile ivoriene, să furnizeze acces neobstructionat mai ales Grupului de experti înfiintat potrivit paragrafului 9 al Rezolutiei 1.643 (2005), la echipamentul, locatiile si instalatiile mentionate în paragraful 2 a) al Rezolutiei 1.584 (2005), în cazul în care este necesar si fără notificare prealabilă, inclusiv celor aflate sub controlul unitătilor de gardă republicane, precum si UNOCI si fortelor franceze care o sprijină în vederea îndeplinirii mandatelor lor, asa cum sunt acestea prevăzute în paragrafele 2 si 8 ale Rezolutiei 1.739 (2007) si reînnoite în Rezolutia 1.826 (2008);

6. hotărăste că orice amenintare la adresa procesului electoral din Côte d’Ivoire, în special orice atac sau obstructionare a actiunilor Comisiei electorale independente responsabile cu organizarea alegerilor sau a actiunilor operatorilor mentionati în paragrafele 1.3.3 si 2.1.1 ale Acordului politic de la Ouagadougou constituie o amenintare la adresa păcii si a procesului de reconciliere natională, având în vedere obiectivele paragrafelor 9 si 11 ale Rezolutiei 1.572 (2004);

7. hotărăste că orice obstructionare gravă a libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sprijină sau orice atac sau obstructionare a actiunilor UNOCI, ale fortelor franceze, ale reprezentantului special al secretarului general, ale facilitatorului mentionat în paragraful 10 al Rezolutiei 1.765 (2007) sau ale reprezentantului său special în Côte d’Ivoire constituie o amenintare la adresa păcii si a procesului de reconciliere natională, având în vedere obiectivele paragrafelor 9 si 11 ale Rezolutiei 1.572 (2004);

8. cere secretarului general si guvernului francez să îi raporteze imediat, prin intermediul Comitetului, orice obstructionare gravă a libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sprijină, inclusiv numele celor responsabili si cere, de asemenea, secretarului general si facilitatorului să îi raporteze imediat, prin Comitet, orice atac sau obstructionare a actiunilor lor sau a actiunilor reprezentantilor speciali mentionati în paragraful 6;

9. cere tuturor statelor interesate, mai ales celor din subregiune, să coopereze pe deplin cu Comitetul si autorizează Comitetul să solicite toate informatiile suplimentare pe care le consideră necesare;

10. hotărăste să extindă mandatul Grupului de experti, asa cum este acesta prevăzut în paragraful 7 al Rezolutiei 1.727 (2006), până la 31 octombrie 2009 si cere secretarului general să adopte măsurile administrative necesare;

11. cere Grupului de experti să prezinte Comitetului un raport intermediar până la 15 aprilie 2009 si să predea Consiliului de securitate, prin intermediul Comitetului, un raport final scris cu 15 zile înainte de sfârsitul perioadei sale stabilite prin mandat privind implementarea măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei 1.572 (2004) si prin paragraful 6 al Rezolutiei 1.643 (2005), precum si recomandările sale în această privintă;

12. cere secretarului general să comunice, după necesitate, Consiliului de securitate, prin intermediul Comitetului, informatiile strânse de UNOCI si, dacă este posibil, verificate si de Grupul de experti, privind furnizarea de arme si material auxiliar către Côte d’Ivoire;

13. cere, de asemenea, guvernului francez să comunice, după necesitate, Consiliului de securitate, prin intermediul Comitetului, informatiile strânse de fortele franceze si, dacă este posibil, verificate si de Grupul de experti, privind furnizarea de arme si material auxiliar către Côte d’Ivoire;

14. cere, de asemenea, Procesului Kimberley să comunice, după necesitate, Consiliului de securitate, prin intermediul Comitetului, informatii care, dacă este posibil, au fost verificate de Grupul de experti, privind producerea si exportul ilegal de diamante;

15. îndeamnă toate statele, organismele relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite, alte organizatii si părti interesate, inclusiv Procesul Kimberley, să coopereze pe deplin cu Comitetul, Grupul de experti, UNOCI si fortele franceze, mai ales prin furnizarea oricărei informatii aflate la dispozitia lor privind posibile încălcări ale măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei 1.572 (2004), prin paragraful 6 al Rezolutiei 1.643 (2005), măsuri reiterate în paragraful 1;

16. subliniază că este pe deplin pregătit să impună măsuri îndreptate împotriva persoanelor urmând a fi desemnate de Comitet despre care se vor stabili, printre altele, următoarele:

a) reprezintă o amenintare la adresa păcii si a procesului de reconciliere natională din Côte d’Ivoire, în special prin blocarea implementării procesului de pace prevăzut de Acordul politic de la Ouagadougou;

b) atacă sau obstructionează actiunile UNOCI, ale fortelor franceze care o sprijină, ale reprezentantului special al secretarului general, ale facilitatorului sau ale reprezentantului său special în Côte d’Ivoire;

c) se fac responsabile de obstructionarea libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sprijină;

d) se fac responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar comise în Côte d’Ivoire;

e) incită în mod public la ură si violentă;

f) actionează încălcând măsurile impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei 1.572 (2004);

17. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 11 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea Consiliului local în circumscriptia electorală comunală Criciova din judetul Timis

 

 

Judetul Timis, comuna Criciova:

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul Social Democrat;

- Partidul National Liberal;

- Partidul Conservator;

- Uniunea Ucrainenilor din România.

 

RECTIFICĂRI

 

            În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

             la art. I pct. 13, în partea dispozitivă, în loc de: ... articolele 131-131...”se va citi: ... articolele 131-133...”.

 

            În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la art. I pct. 7, la textul propus pentru art. 291, în loc de: „Art. 291. - În urma consultării cu ANRE, Consiliul Concurentei elaborează si transmite ...se va citi: „Art. 291. - În urma consultării cu Consiliul Concurentei, ANRE elaborează si transmite ...”.