MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 874            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Marti, 23 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.330. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.315 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

759. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

1.514. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.156(78) si MSC.180(79) ale Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004

 

1.748. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

3.168/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

3.604. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romāniei, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului afacerilor externe, īn semn de apreciere deosebită pentru īnaltul profesionalism, dăruirea s i devotamentul dovedite pe timpul activitătilor de pregătire, organizare si desfăsurare a Summitului NATO de la Bucuresti,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari, persoanelor din Serviciul Romān de Informatii prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari, persoanei din Serviciul Romān de Informatii prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia Romāniei, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.330.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.315

din 2 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, exceptie invocată de Stefan Laurentiu Straton īn Dosarul nr. 1.536/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei.

Avānd cuvāntul, Stefan Laurentiu Straton solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătānd că sustinerile autorului exceptiei vizează chestiuni de aplicare a dispozitiilor legale, iar nu de contrarietate cu normele constitutionale.


CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Īncheierea din 16 iulie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 1.536/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, exceptie ridicată de Stefan Laurentiu Straton.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că normele criticate nu sunt clare si au efect discriminatoriu, efecte din cauza cărora autorul exceptiei a avut deja de suferit. Astfel, a fost initial condamnat īn regim īnchis, trecut apoi la regim deschis, pentru ca ulterior să revină la cel īnchis, fără a sti de ce s-a īntāmplat acest lucru. Fiind trecut la regim īnchis, nu a putut fi folosit la muncă, are dreptul doar la trei vizite pe lună, primeste vizitele la geam si nu la masă, nu are īnregistrată nicio evidentiere, iar posibilitatea de a beneficia de vizite conjugale este limitată. Mai arată că, potrivit art. 22 din Legea nr. 275/2006, regimul īnchis se stabileste pentru infractiuni de violentă, iar petentul a fost condamnat pentru o infractiune economică, nu a avut conflicte cu nimeni si are studii superioare.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală opinează că exceptia este neīntemeiată, īntrucāt textele de lege criticate nu īncalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei. Se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cuprinse īn: art. 22 - Regimul īnchis, art. 23 - Regimul semideschis, art. 24 - Regimul deschis, art. 25 - Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, art. 26 - Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, art. 27 - Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, art. 28 - Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate īn cazul minorilor si tinerilor.

Nu se indică textele constitutionale īncălcate prin aceste prevederi legale, normele Legii nr. 275/2006 fiind criticate „īn raport cu Codul penal, Codul de procedură penală, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si de Constitutia Romāniei”.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile criticate, care stabilesc regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, nu stabilesc privilegii sau discriminări. Astfel, prin reglementarea unor limite si conditii cu privire la exercitarea drepturilor de către persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate nu īnseamnă că se realizează o discriminare a acestor subiecte de drept.

De altfel, se constată că sustinerile autorului exceptiei - care nici nu indică īn mod expres textele constitutionale pretins īncălcate prin normele criticate, invocānd Legea fundamentală, īn ansamblul său - vizează, īn principal, modul de interpretare si aplicare a legii īn raport cu situatia concretă īn care se află acesta, precum si chestiuni legate de conditiile concrete din penitenciar. Aceste aspecte, criticate de autorul exceptiei, sunt de competenta instantelor judecătoresti, īn cadrul căilor de atac prevăzute de lege, iar nu a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, exceptie invocată de Stefan Laurentiu Straton īn Dosarul nr. 1.536/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 2 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare

a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare

si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Īn baza Referatului de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 125.468 din 15 decembrie 2008,

avānd īn vedere prevederile anexei nr. 1 lit. f) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de īmbunătătiri funciare, īn anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărārii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare īn sectorul zootehnic īn anul 2007, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 123, cu următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli prevăzuti la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru sustinerea cheltuielilor cu energia termică si electrică consumată pentru īncălzirea/climatizarea serelor, solariilor īncălzite.

(2) Produsele eligibile pentru sprijinul mentionat la alin. (1) sunt legumele si ciupercile.

(3) Conditiile pe care trebuie să le īndeplinească producătorii prevăzuti la alin. (1) sunt:

a) să consume energie electrică sau termică, furnizată sau produsă prin folosirea combustibililor de orice tip, pentru obtinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;

b) să facă dovada consumului si a plătii energiei electrice, termice si/sau a combustibililor de orice tip īn anul pentru care se solicită sprijin financiar, pentru obtinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;

c) să aibă īn proprietate/folosintă spatiile amenajate pentru obtinerea legumelor si ciupercilor.

(4) Pentru acordarea sprijinului financiar, producătorii agricoli prevăzuti la alin. (1) depun la centrele judetene sau la centrul municipiului Bucuresti al APIA o cerere-tip al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1, īnsotită de următoarele documente:

a) copie a buletinului sau a cărtii de identitate, īn cazul persoanelor fizice, si copie a certificatului de īnregistrare fiscală, īn cazul persoanelor juridice;

b) dovada dreptului sau folosintă asupra spatiilor amenajate pentru obtinerea legumelor si ciupercilor;

c) dovada īnregistrării īn Registrul agricol/Registrul fermelor/Registrul exploatatiilor agricole sau īn alte evidente funciare;

d) dovada plătii arendei sau a redeventei pe teren pentru anul anterior solicitării sprijinului financiar;

e) copia raportului de productie simplificat, īn care să se mentioneze perioada, suprafata cultivată si cantitătile recoltate;

f) copii ale facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară īncălzirii/climatizării spatiilor amenajate pentru obtinerea produselor eligibile;

g) dovada plătii, conform legislatiei īn vigoare, a facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară īncălzirii/climatizării spatiilor amenajate pentru obtinerea produselor eligibile;

h) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte valoarea costurilor cu energia electrică, termică sau combustibilii de orice tip utilizati pentru īncălzirea/climatizarea spatiilor amenajate pentru obtinerea produselor eligibile.

(5) Depunerea solicitărilor de sprijin financiar se poate face lunar, trimestrial sau anual, dar nu mai tārziu de data de 16 februarie inclusiv a anului următor recoltării.

(6) Valoarea sprijinului financiar reprezintă 35% din valoarea fără TVA a facturilor de energie termică si/sau electrică si/sau de combustibili de orice tip consumati pentru īncălzirea/climatizarea spatiilor amenajate pentru obtinerea produselor eligibile.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se īnlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p.Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 759.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la anexa H la Ordinul nr. 850/2006)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului

 

a) Persoana juridică ............................................................................................................................................................ (denumirea), cu sediul īn localitatea ........................................................................... , judetul ................................................ , CUI ............................ , cod CAEN ............................. , reprezentată de director/presedinte ...................................................................... , contabil-sef/director economic .............................................................. , cod numeric personal (CNP) ................................... ;

sau

b) Persoana fizică .................................................................................................................................................................. (numele si prenumele), domiciliată īn localitatea ..................................................................... , judetul ............................................. , str. . .................................. nr. . .......... , detinătoare a BI/CI seria ......... nr. . ................ , eliberat/eliberată la data de ............................ de ....................................... , CNP ................................ , solicit acordarea sprijinului financiar al statului pentru activitatea/activitătile prevăzută/prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

I. anexa nr. 1: lit. b) pct. 1, lit. f) pct. 1;

II. anexa nr. 2: lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 8.

Īn cazul solicitării sprijinului conform anexei nr. 2 lit. a) pct. 2, vor fi mentionate actiunile care vor fi realizate, conform art. 2 alin. (2) din anexa H: ........................................................................................................................................................................ .

III. Anexez documente doveditoare, conform prevederilor legale, pentru activitatea de la pct ........................................... 1).

IV. Solicit acordarea sprijinului direct al statului prevăzut la art. . ................ 2) de catre APIA.

 

Trezorerie

Număr de cont

Banca comercială

Număr de cont

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele īnscrise si prezentate sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura si stampila

 

Data........................


1) Se va specifica activitatea din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare.

2) Se va specifica numărul articolului din anexa H la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările si completările ulterioare, care prevede acordarea sprijinului pentru actiunea/actiunile respective.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.156(78) si MSC.180(79) ale Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004

           

Īn temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.156(78) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2004, amendamente intrate īn vigoare pentru Romānia la data de 1 iulie 2006, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.180(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004, amendamente intrate īn vigoare pentru Romānia la data de 1 iulie 2006, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Romānă va lua măsurile necesare pentru punerea īn aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 1.514.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MSC.156(78) (adoptată pe 20 mai 2004)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind si art. XII si regula I/1.2.3 din Conventia internatională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită īn continuare Conventia), cu privire la procedurile de amendare a părtii A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW),

luānd īn considerare, la cea de-a saptezeci si opta sesiune a sa, amendamentele la partea A din Codul STCW, propuse si difuzate īn conformitate cu art. XII(1)(a)(i) din Conventie,

1. adoptă, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul STCW, al căror text este prevăzut īn anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(vii)(2) din Conventie, că amendamentele mentionate la Codul STCW se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, cu exceptia cazului īn care, īnainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Conventie sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă īn total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 100 vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile la Conventie să noteze că, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(ix) din Conventie, amendamentele la Codul STCW, anexate, vor intra īn vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor īn conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(v) din Conventie, să transmită tuturor părtilor la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute īn anexă;

5. solicită īn plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor organizatiei care nu sunt părti la Conventie.

 


ANEXĂ

la Rezolutia MSC.156(78)

 

AMENDAMENTE la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

 

PARTEA A

Standarde obligatorii cu privire la prevederile anexei la Conventia STCW

 

CAPITOLUL I

Standarde referitoare la prevederi generale

 

Sectiunea A-I/2 - Certificate si atestate

1. Īn paragraful 1, expresia „īn 1995” din titlul certificatului se elimină.

2. Īn paragraful 2, expresia „īn 1995” din titlul atestatului se elimină.

3. Īn paragraful 3, expresia „īn 1995” din titlul atestatului se elimină.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA MSC.180(79) (adoptată pe 9 decembrie 2004)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind si art. XII si regula I/1.2.3 din Conventia internatională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită īn continuare Conventia), cu privire la procedurile de amendare a părtii A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW),

luānd īn considerare, la cea de-a saptezeci si noua sesiune a sa, amendamentele la partea A din Codul STCW, propuse si difuzate īn conformitate cu art. XII(1)(a)(i) din Conventie,

1. adoptă, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul STCW, al căror text este prevăzut īn anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(vii)(2) din Conventie, că amendamentele mentionate la Codul STCW se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, cu exceptia cazului īn care, īnainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Conventie sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă īn total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 100 vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile la Conventie să noteze că, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(ix) din Conventie, amendamentele la Codul STCW, anexate, vor intra īn vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor īn conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, īn conformitate cu art. XII(1)(a)(v) din Conventie, să transmită tuturor părtilor la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute īn anexă;

5. solicită īn plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor organizatiei care nu sunt părti la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.180(79)

 

AMENDAMENTE

la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

 

Tabelul A-VI/2-1 - Specificarea standardului minim de competentă pentru ambarcatiunile de supravietuire si bărcile de salvare, cu exceptia salupelor rapide de salvare

Referitor la competenta „Conducerea unei ambarcatiuni de supravietuire sau a unei bărci de salvare pe timpul lansării si după aceea” (coloana 1), se fac următoarele amendamente:

1. Īn coloana 2, următoarele două propozitii sunt adăugate la sfārsitul paragrafului 7: „Pericolele asociate cu folosirea dispozitivelor de evacuare sub sarcin㔠„Cunoasterea procedurilor de īntretinere”

2. Īn coloana 3, următorul text suplimentar este adăugat la sfārsitul subparagrafului 4: „si de a opera dispozitive de evacuare aflate sau nu sub sarcină”

3. Īn coloana 3, următorul text suplimentar este adăugat la sfārsitul subparagrafului 5: „inclusiv de a rearma corespunzător dispozitivele de evacuare aflate sau nu sub sarcină”

4. Īn coloana 4, următoarea propozitie este adăugată la sfārsitul paragrafului 3: „Echipamentul este operat conform instructiunilor fabricantului īn ceea ce priveste evacuarea si rearmarea.”

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Īn baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 686/2008, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) «Decizie de stabilire a diferentelor de taxă pe poluare pentru autovehicule», cod 14.13.02.50/d, prevăzută īn anexa nr. 5.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor de decizii prevăzute la art. 2 sunt prezentate īn anexa nr. 6.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentulordin.”

4. Anexa nr. 5 „Caracteristici de tipărire - modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor de decizii” se īnlocuieste cu anexa nr. 5 „Decizie de stabilire a diferentelor de taxă pe poluare pentru autovehicule”, al cărei continut este prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 „Caracteristici de tipărire - modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor de decizii”, al cărei continut este prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 1.748.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 986/2008)

 

Nr. īnregistrare.................................

Data................/............../...............

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală..............

Număr de operator de date cu caracter personal – 1067

 

DECIZIE

de stabilire a diferentelor de taxă pe poluare pentru autovehicule

 

Denumire/Nume, prenume contribuabil:............................................................................................................................

Cod de identificare fiscală................................................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ................................, str................. nr........, bl....... sc........., ap........., judetul/sectorul.................................

 

Īn temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste diferenta de taxă de poluare pentru autovehicule, pozitivă/negativă, īn sumă de:................, calculată ca diferentă īntre:

- taxa pe poluare pentru autovehicule datorată potrivit legii, īn sumă de:..................;

- taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin Decizia nr................. de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule īn sumă de:................

Prezenta decizie reprezintă titlu de creantă si constituie īnstiintare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată īn termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

APROBAT

AVIZAT

ĪNTOCMIT

Functia:...............................................

Functia:............................................

Functia:............................................

Numele si prenumele:..........................

Numele si prenumele:..........................

Numele si prenumele:.........................

Semnătura si stampila:........................

Semnătura: .........................................

Semnătura: .........................................

 

Cod MEF 14.13.02.50/d

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 986/2008)

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului de decizii

 

1. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”

1.1. Cod MEF: 14.13.02.50

1.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

1.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

1.4. Se difuzează: gratuit

1.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule

1.6. Se īntocmeste īn 2 exemplare de organul fiscal competent

1.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal competent

1.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”

2.1. Cod MEF: 14.13.02.50/1

2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

2.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

- contine anexă sub formă tabelară

2.4. Se difuzează: gratuit

2.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

2.6. Se īntocmeste īn 2 exemplare de organul fiscal competent

2.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal competent

2.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: „Decizie de stabilire a diferentelor de taxă pe poluare pentru autovehicule”

3.1. Cod MEF: 14.13.02.50/d

3.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

3.4. Se difuzează: gratuit

3.5. Se utilizează la: stabilirea diferentelor de debit pozitive sau negative, īn situatii cum sunt: erori materiale apărute īn documentatia depusă de contribuabil sau īn documentele emise de organul fiscal

3.6. Se īntocmeste īn 2 exemplare de organul fiscal competent

3.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal competent

3.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 3.168/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Ambrosi Nicolai, fiul lui Fiodor si Vera (născută la 15.01.1920 īn localitatea Nucăreni), născut la data de 26 martie 1951 īn localitatea Tīntăreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 39, bl. 2, ap. 39. (16.716/2003)

2. Antoniu Natalia, fiica lui Prepelită Ion (născut la 4.01.1928 īn localitatea Tomai, judetul Leova) si Olga, născută la data de 8 iunie 1957 īn localitatea Tomai, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, Str. Grănicerilor nr. 40. (8.999/2003) Copii minori: Antoniu Marcela, născută la data de 28.08.1991.

3. Bădărău Raisa, fiica lui Fusu Gheorghe (născut la 10.06.1930 īn localitatea Pociumbeni) si Varvara, născută la data de 22 iunie 1950 īn localitatea Pociumbeni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Iesilor nr. 61, ap. 36. (8.147/2003)

4. Bădărău Victoria, fiica lui Constantin si Raisa (fiica lui Fusu Gheorghe, născut la 10.06.1930 īn localitatea Pociumbeni), născută la data de 9 mai 1985 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Calea Iesilor nr. 61, ap. 36. (8.147/2003)

5. Badia Vasilisa, fiica lui Damian Spiridon si Natalia (născută la 2.05.1939 īn localitatea Siscani), născută la data de 19 februarie 1964 īn localitatea Drojdieni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 78, ap. 26. (5.526/2003)

6. Bogatchi Tamara, fiica lui Tusca Grigore si Alexandra (născută la 22.04.1931 īn localitatea Chisinău), născută la data de 27 martie 1951 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 12, ap. 85. (237/2004)

7. Bunescu Ion, fiul lui Andrei si Raveca (născută la 10.05.1939 īn localitatea Coscodeni), născut la data de

9 februarie 1967 īn localitatea Coscodeni, raionul Lazovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 21, bl. 1, ap. 61. (13.167/2003) Copii minori: Bunescu Diana, născută la data de 18.08.1991, Bunescu Ana, născută la data de 23.08.1992, si Bunescu Rebeca, născută la data de 4.02.2006.

8. Busuioc Ion, fiul lui Melentie (născut la 7.03.1938 īn localitatea Logănesti) si Chira, născut la data de 16 februarie 1960 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 14, ap. 33. (8.106/2003)

9. Busuioc Vasile, fiul lui Melentie (născut la data de 7.03.1938 īn localitatea Lăpusna) si Chira, născut la data de 10 ianuarie 1974 īn localitatea Logănesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 19, ap. 54. (8.127/2003) Copii minori: Busuioc Mădălina, născută la data de 12.05.2001.


10. Caraus Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Petru, născut la 28.06.1936 īn localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă) si Ecaterina, născută la data de 4 decembrie 1984 īn localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Crocmaz, raionul Stefan Vodă. (2.274/2006)

11. Catan Alla, fiica lui Iordachi Eugeniu (fiul lui Vasilisa, născută la 1.02.1923 īn localitatea Telenesti) si Nina, născută la data de 10 martie 1969 īn localitatea Rīscani, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscani, Str. Pescarilor nr. 29. (9.960/2003)

12. Cataraga Ion, fiul lui Ion (fiul lui Sergiu, născut īn anul 1923 īn localitatea Seliste) si Feodora, născut la data de 9 martie 1985 īn localitatea Seliste, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Seliste, judetul Nisporeni. (255/2007)

13. Catarău Claudia, fiica lui Gheorghe (născut la 20.05.1939 īn localitatea Puhoi) si Anastasia, născută la data de 27 iunie 1964 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 21, ap. 138. (2.368/2003)

14. Cebotari Valentin, fiul lui Anatolie (fiul lui Ion, născut la 26.09.1913 īn localitatea Rīscova, judetul Chisinău) si Zinaida, născut la data de 26 decembrie 1974 īn localitatea Rīscova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Constructorilor nr. 74, bl. 3, ap. 6. (2.934/2006)

15. Cebotari Valeriu, fiul lui Vasile (născut la 29.04.1936 īn localitatea Bursuceni, judetul Bălti) si Olga, născut la data de 3 noiembrie 1977 īn localitatea Sīngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bursuceni, raionul Sīngerei. (388/2004)

16. Cerbari Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 1.10.1918 īn localitatea Cotova) si Emilia, născut la data de 30 martie 1949 īn localitatea Cotova, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Stroescu nr. 2, bl. A. (7.366/2003)

17. Cheptene Angela, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 3.07.1938 īn localitatea Vadul lui Isac) si Maria, născută la data de 19 noiembrie 1989 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul. (4.009 bis/2003)

18. Cheptene Roman, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 3.07.1938 īn localitatea Vadul lui Isac) si Maria, născut la data de 10 aprilie 1988 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul. (4.009 bis1/2003)

19. Ciapala Victoria, fiica lui Bogatchi Vladimir si Tamara (fiica lui Tusca Grigore, născut la 16.11.1924 īn localitatea Chisinău, si Alexandra), născută la data de 9 mai 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, centru, str. Stefan cel Mare nr. 64, ap. 166. (369/2004)

20. Cigoreanu Vladislav, fiul lui Ion (fiul lui Vasile si Achilina, născută la 20.12.1912 īn localitatea Condrătesti) si Alina, născut la data de 14 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 102. (15.963/2003)

21. Ciobanu Tatiana, fiica lui Budu Constantin (născut la 8.09.1930 īn localitatea Chisinău) si Maria, născută la data de 21 ianuarie 1959 īn localitatea Gălesti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 21, ap. 70. (2.047/2005)

22. Ciobanu Victor, fiul lui Ion (fiul lui Grigore si Nadejda, născută la 17.09.1932 īn localitatea Orhei) si Raisa, născut la data de 31 mai 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 90. (3.677/2003)

23. Ciubotaru Dumitru, fiul lui Nicolae si Elena (fiica lui Oprea Petru, născut la 1.10.1914 īn localitatea Străseni, si Maria), născut la data de 7 iunie 1984 īn localitatea Stolniceni, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Vasile Alecsandri nr. 13. (4.498/2004)

24. Ciuru Serghei, fiul lui Tudor si Tatiana (fiica lui Dragan Constantin, născut la 18.05.1931 īn localitatea Rīscani, si Efimia), născut la data de 14 mai 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 60, bl. 1, ap. 82. (7/2004)

25. Cojocaru Ruslan, fiul lui Mihail si Maria (fiica lui Durnescu Vasile, născut la data de 12.09.1914 īn localitatea Călărasi, si Alexandra), născut la data de 22 noiembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, bl. 1, ap. 138. (3.631/2002)

26. Conoval Anatol, fiul lui Anton si Tatiana (fiica lui Repesco Chiril, născut la 9.06.1919 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca, si Agripina), născut la data de 26 februarie 1975 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Buiucani, str. Calea Iesilor nr. 19, ap. 12, Chisinău. (17.287/2003)

27. Corcimariuc Mihail, fiul lui Alexandru si Lidia (fiica lui Chiperi Gheorghe, născut la 23.10.1916 īn localitatea Nisporeni), născut la data de 15 mai 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, ap. 88. (817/2006) Copii minori: Corcimariuc Denis, născut la data de 21.06.2002.

28. Costiuc Dorel, fiul lui Victor si Lidia (fiica lui Pumnea Fiodor, născut la 2.06.1927 īn localitatea Borosenii Noi), născut la data de 27 septembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ialoveni nr. 98, bl. 3, ap. 27. (790/2007)

29. Cotoman Vasile, fiul lui Mihail (fiul lui Mitrofan si Daria, născută īn anul 1917 īn localitatea Bălăbănesti) si Nadejda, născut la data de 24 iulie 1979 īn localitatea Bălăbănesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălăbănesti, raionul Criuleni. (9.897/2003) Copii minori: Cotoman Gabriela, născută la data de 10.02.2004.

30. Cotoman Vitalie, fiul lui Mihail (fiul lui Mitrofan si Daria, născută īn anul 1917 īn localitatea Bălănesti) si Nadejda, născut la data de 27 august 1977 īn localitatea Bălăbănesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălăbănesti, raionul Criuleni. (9.893/2003) Copii minori: Cotoman Sabina, născută la data de 10.12.2006.


31. Cretu Eugenia, fiica lui Rabei Constantin (născut la 9.07.1931 īn localitatea Hījdieni, judetul Bălti) si Maria, născută la data de 18 septembrie 1954 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hījdieni, judetul Bălti. (13.077/2003)

32. Cretu Victoria, fiica lui Ion si Eugenia (fiica lui Rabei Constantin, născut la 9.07.1931 īn localitatea Hījdieni, judetul Bălti), născută la data de 27.11.1988 īn localitatea Hījdieni, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hījdieni, judetul Bălti. (13.077/2003)

33. Cseminschi Mihail, fiul lui Iurie (fiul lui Mihail, născut la 4.08.1933 īn localitatea Cretoaia) si Maria, născut la data de 12 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Iscovăt nr. 22, ap. 1.(7.356 bis/2003)

34. Culcea Petru (fiul lui Mifodii, născut la 4.09.1931 īn localitatea Utkonosovka, raionul Suvorov), fiul lui Ion si Ana, născut la data de 11 iulie 1982 īn localitatea Utkonosovka, raionul Ismail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Utkonosovka, raionul Ismail, Odesa. (232/2008)

35. Curagău Veronica, fiica lui Petru (fiul lui Ion, născut la 29.08.1904 īn localitatea Iurceni, judetul Nisporeni) si Tatiana, născută la data de 8 aprilie 1980 īn localitatea Iurceni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Iurceni, judetul Nisporeni. (3.830/2004) Copii minori: Curagău Mihai, născut la data de 13.06.2005.

36. Cusceag Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 15.02.1933 īn localitatea Sipoteni) si Stepanida, născut la data de 11 aprilie 1960 īn localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba Iulia nr. 202, ap. 191. (1.726/2003)

37. Damian Lilia, fiica lui Damian Oleg si Svetlana ( fiica lui Tapu Ion si Ecaterina fiica lui Marginean Filip, născut la 11.11.1920 īn localitatea Ursoaia si Axenia), născută la data de 11.11.1990 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Cavriago nr. 6. (3.141/2003)

38. Damian Svetlana, fiica lui Tapu Ion si Ecaterina (fiica lui Marginean Filip, născut la 11.11.1920 īn localitatea Ursoaia, si Axenia), născută la data de 24 martie 1968 īn localitatea Tănătari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Cavriago nr. 6. (3.141/2003)

39. Damian Valentin, fiul lui Damian Oleg si Svetlana (fiica lui Tapu Ion si Ecaterina, fiica lui Marginean Filip, născut la 11.11.1920 īn localitatea Ursoaia, si Axenia), născut la data de 11.11.1990 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Cavriago nr. 6. (3.141/2003)

40. Danilis Igor, fiul lui Ion (fiul lui Nichifor, născut la 18.05.1912 īn localitatea Telenesti) si Anastasia, născut la data de 19 iulie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. Petru Rares nr. 3, ap. 24. (3.733/2006)

41. Dediu Tatiana, fiica lui Valeriu (născut la 14.09.1961 īn localitatea Isacova) si Ala, născută la data de 21 februarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Nicolae H. Costin 65/3, ap. 178. (195 bis/2003)

42. Didenco Alina, fiica lui Lungu Constantin (fiul lui Alexandru, născut la 9.01.1922 īn localitatea Soldăne s ti) si Ludmila, născută la data de 9 mai 1982 īn localitatea Cinieuti, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciniseuti, raionul Rezina. (1.760/2004) Copii minori: Didenco Ariana, născută la data de 1.11.2005.

43. Duplavă Grigore, fiul lui Leon (născut la 12.03.1928 īn localitatea Chisinău) si Ioana, născut la data de 7 februarie 1962 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cigīrleni, raionul Căinari. (12.295/2003) Copii minori: Duplava Eduard, născut la data de 14.02.1993.

44. Duplavă Ion, fiul lui Grigore (fiul lui Leon, născut la 12.03.1928 īn localitatea Chisinău) si Varvara, născut la data de 13 mai 1990 īn localitatea Cigīrleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cigīrleni, raionul Căinari. (12.295/2003)

45. Efimenco Andrei, fiul lui Mihail (fiul lui Ion si Eudochia, născută la 19.07.1919 īn localitatea Codreanca) si Elena, născut la data de 25 august 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Iazului nr. 4, bl. 1, ap. 13. (9.127/2003)

46. Eytan Adam, fiul lui Rauven (născut la 19.04.1942 īn localitatea Bucuresti) si Mihaela, născut la data de 22 februarie 1971 īn localitatea Tel-Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, localitatea Tel-Aviv, str. Omri 10A. (206/2008)

47. Eytan Doron, fiul lui Rauven (născut la 19.04.1942 īn localitatea Bucuresti) si Mihaela, născut la data de 30 august 1966 īn localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, localitatea Hod-Hasaron, str. David Elazar 34. (205/2008)

48. Eytan Karin, fiica lui Rauven (născut la 19.04.1942 īn localitatea Bucuresti) si Mihaela, născută la data de 21 mai 1982 īn localitatea Tel-Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, localitatea Tel-Aviv, str. Omri 10.A. (207/2008)

49. Gafton Margareta, fiica lui Pe s enicinīi Nichifor (născut la 20.03.1923 īn localitatea Septelici) i Elena, născută la data de 13 aprilie 1954 īn localitatea Septelici, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 224. (333/2007)

50. Gărgăun Alexandra, fiica lui Taran Constantin si Efimia (născută la 20.08.1920 īn localitatea Ciucur Mingir), născută la data de 24 octombrie 1949 īn localitatea Ciucur Mingir, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. T. Ciorbă nr. 12. (16.652/2003)

51. Gavriluta Nicolae, fiul lui Mihail si Efrosinia (născută la 22.02.1930 īn localitatea Geamăna), născut la data de 22 mai 1957 īn localitatea Geamăna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 1, ap. 50. (12.152/2003)

52. Gavriluta Vadim, fiul lui Nicolae (fiul lui Mihail si Efrosinia, născută la 22.02.1930 īn localitatea Geamăna) s i Valentina, născut la data de 4 iulie 1981 īn localitatea Chiinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 1, ap. 50. (12.151/2003)

53. Gherman Nicolai, fiul lui Nicolai (fiul lui Vasile, născut la 29.04.1935 īn localitatea Buda Mare) si Elena, născut la data de 24 august 1989 īn localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti. (7.361 bis2/2003)


54. Gīrbu Ludmila, fiica lui Coniucenco Vladimir (fiul lui Pavel si Profira, născută la 26.11.1932 īn localitatea Lăpusna) si Valentina, născută la data de 10 septembrie 1982 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, Str. Chisinăului nr. 8, ap. 36. (2.639/2004)

55. Gonta Denis, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 13.03.1934 īn localitatea Drăgusenii Noi) si Zinovia, născut la data de 12 septembrie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cucorilor nr. 12, ap. 17. (7.263 bis/2003)

56. Griza Aculina, fiica lui Ciorba Vasile (născut la 1.01.1933 īn localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul) si Maria, născută la data de 20 octombrie 1965 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (1.267/2004)

57. Griza Daniela, fiica lui Mihail si Aculina (fiica lui Ciorba Vasile, născut la 1.01.1933 īn localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul), născută la data de 6.08.1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (1.267/2004)

58. Grosu Andrei, fiul lui Grigore (fiul lui Simion si Alexandra, născută la 25.11.1924 īn localitatea Molesti) si Nina, născut la data de 1 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Maria Drăgan nr. 7, ap. 2.(10.182/2003)

59. Grunfeld Daniel Leslie, fiul lui Ernest (născut la 24.04.1955 īn localitatea Satu Mare) si Nancy, născut la data de 7 februarie 1984 īn localitatea Livingston, Essex, SUA - New Jersey, cetătean american, cu domiciliul actual īn SUA, Maryland, 10121 Counselman RD, Potomac.(914/2008);

60. Guriev Veronica, fiica lui Chitic Victor (fiul lui Vasile, născut la 13.05.1919 īn localitatea Viisoara, raionul Edinet) si Fidoris Nadejda, născută la data de 4 iulie 1974 īn localitatea Viisoara, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Viisoara, raionul Edinet.(8.020/2003)

61. Guritanu Violeta, fiica lui Alexandru (fiul lui Constantin, născut la 20.05.1919 īn localitatea Hiliuti) si Valentina, născută la data de 12 august 1979 īn localitatea Hiliuti, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba-Iulia nr. 206 ap. 63.(208/2008)

62. Gutu Victoria, fiica lui Sergiu si Vera (fiica lui Anton Vasile, născut la 1.01.1928 īn localitatea Salcuta), născută la data de 9 mai 1989 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Livezilor nr. 76.(8.763 bis2/2003)

63. Hachi Iurie, fiul lui Valeriu si Maria (fiica lui Fistican Constantin si Ana, născută la 13.10.1921 īn localitatea Călărasi), născut la data de 26 aprilie 1979 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Grenoble nr. 27, ap. 27.(14.485/2003)

64. Hristian Mihai, fiul lui Simion (născut la 27.05.1918 īn localitatea Lăpusna) si Anastasia, născut la data de 4 august 1952 īn localitatea Porumbrei, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 31, bl. 3, ap. 84.(1.333/2004)

65. Iurcu Ina, fiica lui Gancescu Nicolai (fiul lui Constantin, născut la 4.07.1936 īn localitatea Edinet) si Parascovia, născută la data de 24 decembrie 1984 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Apicultorul nr. 1. (3.839 bis/2002) Copii minori: Iurcu Cristina, născută la data de 9.09.2004.

66. Jalbă Rodica, fiica lui Vasile (fiul lui Constantin, născut la 21.03.1933 īn localitatea Lăpusna) si Axenia, născută la data de 13 iulie 1983 īn localitatea Comrat, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova. (1.991/2004);

67. Jitaru Octavian, fiul lui Anatolie (fiul lui Vasile, născut la 23.03.1934 īn localitatea Clocusna) si Tanea, născut la data de 7 iulie 1984 īn localitatea Clocusna, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Clocusna. (2.696/2006);

68. Lazăr Veaceslav, fiul lui Petru (fiul lui Mihail, născut la 13.11.1930 īn localitatea Ciutesti) si Ana, născut la data de 18 septembrie 1987 īn localitatea Ciutesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor, 26/3, ap. 6+7.(975 bis/2004);

69. Leahu Dina, fiica lui Vladimir (născut la 28.07.1931 īn localitatea Vadul lui Vodă) si Maria, născută la data de 26 august 1962 īn localitatea Vadul lui Vodă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 38, cămin, judetul Chisinău.(8.059/2003);

70. Luchian Mihail, fiul lui Ion si Stepanida (fiica lui Costin Ion, născut la 5.09.1930 īn localitatea Vorniceni), născut la data de 3 ianuarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara, 82/3, ap. 57.(3.730 bis/2003);

71. Lungu Aliona, fiica lui Tudor (fiul lui Gheorghe, născut la 15.11.1924 īn localitatea Buda-Călărasi si Emilia) si Elena, născută la data de 30 mai 1976 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Ion Neculce nr. 63, judetul Ungheni.(15.016/2003);

72. Lungu Angela, fiica lui Rusnac Alexandru (fiul lui Ion s i Olga, născută la 21.02.1921 īn localitatea Drepcăuti) i Valentina, născută la data de 12 noiembrie 1972 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ghidighici, str. A. Puskin nr. 4.(15.941/2003) Copii minori: Lungu Natalia, născută la data de 12.10.1992, si Lungu Ioan-Alexandru, născut la data de 26.06.2004.

73. Lungu Daniela, fiica lui Ochisor Nicolae (fiul lui Petru s i Valentina, născută la 17.03.1933 īn localitatea Sărata Veche) i Valentina, născută la data de 17 aprilie 1981 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 9, ap. 117.(8.332/2003);

74. Lungu Valeriu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Dumitru si Maria, născută la 3.08.1925 īn localitatea Cīslita-Prut) si Alexandra, născut la data de 13 noiembrie 1971 īn localitatea Cīslita-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătaru nr. 21, bl. 4, ap. 7.(16.262/2003);

75. Lupeca Valentina, fiica lui Emelian si Evdochia (născută la 10.03.1927 īn localitatea Revaca), născută la data de 6 iunie 1970 īn localitatea Revaca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Revaca, str. S. Lazo nr. 7.(16.459/2003) Copii minori: Batīr Jenea, născută la data de 3.02.1992.


76. Macovei Vasile, fiul lui Andrei (fiul lui Hrisant, născut la 19.03.1927 īn localitatea Căpriana) si Elena, născut la data de 25 februarie 1979 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (3.964/2006)

77. Macovei Viorica, fiica lui Jalbă Ion si Sofia (fiica lui Talai Eftemi, născut la 20.09.1910 īn localitatea Borogani, raionul Leova), născută la data de 11 august 1981 īn localitatea Borogani, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căpriana, raionul Străseni. (3.963/2006) Copii minori: Macovei Elena, născută la data de 26.04. 2003.

78. Mamaliga Constantin, fiul lui Nicolae si Maria (născută la 5.10.1935 īn localitatea Lozova), născut la data de 8 iunie 1962 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 21, ap. 126. (10.489/2003) Copii minori: Mamaliga Laurentiu, născut la data de 27.07.1995.

79. Mamaliga Cornelia, fiica lui Constantin si Angela, născută la data de 20 august 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 21, ap. 126. (10.489/2003)

80. Margină Nina, fiica lui Gorea Vasile si Ana (născută la 16.04.1926 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni), născută la data de 2 februarie 1951 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doga Andrei nr. 45, bl. 1, 30. (5/2004)

81. Maxim Antonina, fiica lui Albul Arsenie (născut la 12.02.1925 īn localitatea Kulna) si Nina, născută la data de 22 august 1959 īn localitatea Pelinia, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 62.(2.504/2003);

82. Maxim Ecaterina, fiica lui Nicolae si Antonina (fiica lui Albul Arsenie, născut la 12.02.1925 īn localitatea Kulna), născută la data de 9 noiembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 62. (2.504/2003)

83. Michitiuc Liudmila, fiica lui Gherman Nicolai (fiul lui Vasile, născut la 29.04.1935 īn localitatea Buda Mare) si Elena, născută la data de 22 ianuarie 1988 īn localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuti. (7.361 bis/2003)

84. Miscoi Adriana, fiica lui Jeru Mihail (fiul lui Petru, născut la 29.01.1923 īn localitatea Cotiujenii Mari si Ecaterina) si Alexandra, născută la data de 13 decembrie 1976 īn localitatea Cotiujenii Mari, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, ap. 2. (2.918/2003) Copii minori: Miscoi Denis, născut la data de 13.08.1998, si Miscoi Gabriela, născută la data de 14.05.2006.

85. Moraru Cipriana, fiica lui Haralambie si Eugenia (fiica lui Perciun Pavel, născut la 15.07.1928 īn localitatea Rezina), născută la data de 8 aprilie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hīncesti nr. 60, bl. 2, ap. 9. (2.576/2005)

86. Moraru Corneliu, fiul lui Grigore (fiul lui Mihail si Liuba, născută la 3.04.1930 īn localitatea Drochia) si Natalia, născut la data de 6 iulie 1984 īn localitatea Drochia, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Mitropolit Varlaam nr. 19, bl. 37. (13.708/2003)

87. Munteanu Valentin, fiul lui Vasile si Elena (născută la 6.03.1940 īn localitatea Chiscăreni), născut la data de 3 martie 1969 īn localitatea Chiscăreni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 1, cămin. (13.337/2003) Copii minori: Munteanu Elena, născută la data de 20.09.2005.

88. Nastas Vasile, fiul lui Filip (fiul lui Vasilii, născut la 9.04.1920 īn localitatea Rusestii Noi) s i Evdochia, născut la data de 19 octombrie 1981 īn localitatea Ruestii Noi, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rusestii Noi, judetul Ialoveni. (1.732/2007) Copii minori: Nastas Petru, născut la data de 27.07. 2007.

89. Neburac Ala, fiica lui Memet Nistor (născut la 28.02.1934 īn localitatea Ghetlova, judetul Orhei) si Maria, născută la data de 5 martie 1965 īn localitatea Ghetlova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Piatra, judetul Orhei. (15.132/2003) Copii minori: Neburac Olga, născută la data de 2.09.1991.

90. Nicov Natalia, fiica lui Margină Ion si Nina (fiica lui Gorea Vasile, născut la 3.09.1923 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni, si Ana), născută la data de 28 iulie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. 1, ap. 58. (6/2004) Copii minori: Nicov Valeria, născută la data de 20.01.1995.

91. Obadă Doina, fiica lui Teodor (fiul lui Foca, născut la 28.08.1933 īn localitatea Rezina) si Ludmila, născută la data de 9 august 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Doina si Ion Aldea Teodorovici nr. 10, bl. 1, ap. 36. (2.844/2004)

92. Ochisor Cristina, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 26 mai 1990 īn localitatea Fălesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 9, ap. 117. (8.331/2003)

93. Ochisor Lina, fiica lui Nicolae (fiul lui Petru s i Valentina, născută la 17.03.1933 īn localitatea Sărata Veche) i Valentina, născută la data de 20 mai 1984 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 9, ap. 117. (8.330/2003)

94. Ochisor Nicolae, fiul lui Petru si Valentina (născută la 17.03.1933 īn localitatea Sărata Veche), născut la data de 17 aprilie 1959 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 9, ap. 117. (8.333/2003)

95. Ochisor Valentina, fiica lui Baxan Alexandru si Ecaterina (născută la 4.12.1932 īn localitatea Sărata Veche), născută la data de 13 ianuarie 1962 īn localitatea Sărata Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 9, ap. 117. (8.331/2003)

96. Panfilii Svetlana, fiica lui Mihail (fiul lui Vladimir, născut la 28.08.1928 īn localitatea Ustia, raionul Dubăsari) si Lidia, născută la data de 8 octombrie 1982 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, str. Stefan cel Mare nr. 52. (2.340/2006)

97. Parvan Cristina, fiica lui Alexei si Svetlana, născută la data de 14 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Codreanu nr. 69, bl. A. (13.004/2003)


98. Parvan Irina, fiica lui Alexei s i Svetlana, născută la data de 25 mai 1988 īn localitatea Chiinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Codreanu nr. 69, bl. A.(13.004/2003)

99. Parvan Svetlana, fiica lui Chiriac Dumitru si Ecaterina (născută la 8.11.1938 īn localitatea Chi s inău), născută la data de 8 august 1964 īn localitatea Chiinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Codreanu nr. 69, bl. A.(13.004/2003)

100. Perjovschi Galina, fiica lui Turcan Efim (născut la 15.10.1937 īn localitatea Buboci, raionul Soroca) si Daria, născută la data de 21 august 1967 īn localitatea Bulboci, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Cocorului nr. 2. (3.668/2006)

101. Pesecan Daniela, fiica lui Nicolae si Liubovi (fiica lui Tapu Stefan, născut la 2.12.1936 īn localitatea Soroca), născută la data de 31 martie 1985 īn localitatea Racovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, Str.-la Studentilor nr. 12, ap. 8. (1.799/2006)

102. Popa Olga, fiica lui Grigore si Ana (fiica lui Seremet Constantin, născut la 17.06.1922 īn localitatea Cahul si Hristina), născută la data de 28 octombrie 1983 īn localitatea Ratus, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hulboaca, str. Alexandru cel Bun nr. 23.(1.788/2004)

103. Popusoi Natalia, fiica lui Andrei si Eudochia (fiica lui Gortolomei Tihon, născut la 10.03.1905 īn localitatea Cioburciu, judetul Tighina, si Alexandra), născută la data de 6 iunie 1977 īn localitatea Slobozia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răscăietii Noi, str. M. Eminescu nr. 13, judetul Stefan Vodă.(5.518/2004)

104. Postolachi Ghenadie, fiul lui Mihail si Maria (fiica lui Tutunaru Cozma, născut la 1.07.1927 īn localitatea Străseni si Ecaterina), născut la data de 19 martie 1979 īn localitatea Cojusna, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. Zinevici nr. 6, ap. 10, raionul Străseni.(1.396/2004)

105. Postovic Sergiu, fiul lui Boris si Vera (fiica lui Chistruga Ecaterina, născută la 11.07.1936 īn localitatea Gribova, raionul Drochia), născut la data de 1 februarie 1986 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. N. Spătarul Milescu nr. 3. (66/2007)

106. Prepeleac Sergiu, fiul lui Simion (fiul lui Constantin si Liubovi, născută la 2.02.1930 īn localitatea Sauca) si Ludmila, născut la data de 23 ianuarie 1975 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Bulgară nr. 46.(10.324/2003)

107. Procopii Oleg, fiul lui Profir (născut la 23.02.1937 īn localitatea Chisinău) si Elena, născut la data de 3 octombrie 1965 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit G. Bănulescu nr. 22, ap. 3.(8.879/2003) Copii minori: Procopii Olga, născută la data de 3.04.1993, si Procopii Elisabeta, născută la data de 15.07.2002.

108. Prodan Serghei, fiul lui Leonid (fiul lui Nicolae, născut la 1.01.1918 īn localitatea Cupcini) si Ala, născut la data de 12 iunie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Mărtisorilor 12/A.(4.576 bis/2004)

109. Prodan Vadim, fiul lui Toma si Ana (născută la 19.07.1935 īn localitatea Saharna), născut la data de 24 iulie 1971 īn localitatea Răspopeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Saharna Nouă, raionul Rezina.(1.845/2003) Copii minori: Prodan Vadim, născut la data de 19.03.1999.

110. Rău Victor, fiul lui Mihail (născut īn anul 1928 īn localitatea Seliste, judetul Orhei) si Maria, născut la data de 28 aprilie 1979 īn localitatea Seliste, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Seliste, judetul Orhei.(10.437/2003)

111. Robu Ion, fiul lui Valeriu si Elena (fiica lui Jeru Ion, născut la 11.09.1933 īn localitatea Soroca, si Liubovi), născut la data de 15 iulie 1984 īn localitatea Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Donului nr. 4, bl. A.(3.990/2004)

112. Rotarciuc Victoria, fiica lui Surugiu Ion si Ana (născută la 31.05.1939 īn localitatea Ialoveni), născută la data de 16 aprilie 1970 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Dragomirna nr. 11.(2.452/2004) Copii minori: Rotarciuc Daniela, născută la data de 11.06.1996.

113. Rotaru Viorelia, fiica lui Ilie si Maria (fiica lui Nimerencu Victor, născut la 5.11.1919 īn localitatea Bălti, si Anastasia), născută la data de 28 martie 1983 īn localitatea Cărbuna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărbuna, raionul Căinari.(3.837/2003)

114. Rudenco Andrei, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile si Zinovia, născută la 15.10.1919 īn localitatea Răscăieti) si Maria, născut la data de 14 august 1979 īn localitatea Răscăieti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răscăieti, str. Stefan cel Mare nr. 168, judetul Tighina.(14.969/2003)

115. Rudenco Irina, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile si Zinovia, născută la 15.10.1919 īn localitatea Răscăieti) si Maria, născută la data de 1 mai 1983 īn localitatea Răscăieti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răscăieti, str. Stefan cel Mare nr. 168, judetul Tighina.(14.971/2003)

116. Rudenco Nicolae, fiul lui Vasile (născut la 13.03.1921 īn localitatea Răscăieti, judetul Tighina) si Zinaida, născut la data de 25 mai 1952 īn localitatea Răscăieti, judetul Tighina, localitatea Răscăieti, str. Stefan cel Mare nr. 168, raionul Stefan Vodă (14.972/2003)

117. Rusu Diana, fiica lui Petru si Elena (fiica lui Dragutan Pavel, născut la 20.01.1921 īn localitatea Cobusca Nouă si Maria), născută la data de 25 noiembrie 1978 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 10, ap. 4. (7.975/2003)

118. Rusu Lucia, fiica lui Eugeniu (fiul lui Ion, născut la 7.10.1933 īn localitatea Ungheni) si Valentina, născută la data de 26 iunie 1983 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani, raionul Călărasi. (29/2006)

119. Rusu Mariana, fiica lui Eugeniu (fiul lui Ion, născut la 7.10.1933 īn localitatea Niscani, raionul Călărasi) si Valentina, născută la data de 18 februarie 1986 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani, raionul Călărasi. (648/2007)


120. Sevcenco Dumitru, fiul lui Dionisie (născut la 1.06.1923 īn localitatea Anenii Noi) si Marina, născut la data de 17 iunie 1958 īn localitatea Hīrbovătul Nou, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 7, ap. 67. (1.356/2005)

121. Sevcenco Elvira, fiica lui Culcitchi Gheorghe (născut la 22.09.1921 īn localitatea Bălti) si Lidia, născută la data de 10 noiembrie 1960 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 7, ap. 67. (1.355/2005)

122. Sevcenco Sabina, fiica lui Dumitru (fiul lui Dionisie, născut la 1.06.1923 īn localitatea Anenii Noi) si Elvira, născută la data de 23 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7, ap. 67. (1.357/2005)

123. Siuris Oleg, fiul lui Ion si Liuba (fiica lui Machedon Melania, născută la 2.01.1929 īn localitatea Săiti), născut la data de 11 octombrie 1972 īn localitatea Stroesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Federatia Rusă, sat Slosciovo nr. 1, Moscova. (842/2007)

124. Siuris Vlad, fiul lui Ion si Liuba (fiica lui Machedon Melania, născută la 2.01.1929 īn localitatea Căuseni), născut la data de 22 martie 1976 īn localitatea Săiti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săiti, raionul Căuseni. (2.974/2005)

125. Sosnina Elena, fiica lui Gorea Vasile si Ana (născută la 16.04.1926 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni), născută la data de 7 iunie 1948 īn localitatea Sinesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 42, ap. 14. (74/2004)

126. Stadnitchi Adela, fiica lui Belīi Grigore si Maria, născută la data de 28 ianuarie 1963 īn localitatea Poiana, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Gh. Asachi nr. 79. (833/2003) Copii minori: Stadnitchi Lilian, născut la data de 30.06.1996, si Stadnitchi Octavian, născut la data de 22.06.1991.

127. Stănilă Lilia, fiica lui Andrei si Ala (fiica lui Nicolaev Ion, născut la 26.02.1942 īn localitatea Cī s li t a-Prut), născută la data de 28 iunie 1988 īn localitatea Cīlia-Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Bd. Victoriei, 3/1, ap. 49. (4.475 bis/2003)

128. Suleimanov Elena, fiica lui Bodolica Andrei si Nadejda (născută la 23.09.1938 īn localitatea Bardar), născută la data de 5 mai 1970 īn localitatea Bardar, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, judetul Chisinău. (1.252/2003) Copii minori: Suleimanov Nadejda, născută la data de 4.07.1991.

129. Taran Maria, fiica lui Grigore si Chira (fiica lui Turcan Iosif, născut la data de 15.02.1933 īn localitatea Tocuz, raionul Căuseni), născută la data de 7 ianuarie 1989 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. M. Varlaam nr. 210. (4.012 bis/2004)

130. Tasca Natalia, fiica lui Gheorghe (fiul lui Pavel, născut la 16.06.1919 īn localitatea Hīncesti) si Svetlana, născută la data de 3 noiembrie 1985 īn localitatea Dubovca, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 13, bl. 1, ap. 19. (3.455/2006)

131. Tībīrnă Ruslan, fiul lui Pavel (fiul lui Nicolae si Melania, născută la 13.01.1920 īn localitatea Plop Stiubei) si Zinovia, născut la data de 4 martie 1983 īn localitatea Baccealia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baccealia, Str. Tineretei, raionul Căuseni. (10.113/2003)

132. Tomsa Vadim, fiul lui Gheorghe si Svetlana (fiica lui Gherman Vladimir si Eudochia, născută la 2.03.1934 īn localitatea Leca), născut la data de 5 aprilie 1975 īn localitatea Leova, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. M. Sadoveanu nr. 21. (7.219/2003)

133. Tudosă Mihail, fiul lui Marin (fiul lui Gheorghe, născut īn anul 1916 īn localitatea Chisinău) si Vera, născut la data de 25 mai 1976 īn localitatea Speia, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Speia, raionul Anenii Noi. (3.839/2004)

134. Tutunaru Victoria, fiica lui Anton Stefan (născut la 27.12.1936 īn localitatea Ghelăuza) si Elena, născută la data de 17 octombrie 1974 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 27, bl. 2, ap. 71. (3.096/2003) Copii minori: Tutunaru Ilie, născut la data de 2.08.1995.

135. Untilă Tatiana, fiica lui Veaceslav (fiul lui Petru, născut la 2.07.1929 īn localitatea Codreanca, si Claudia) si Alexandra, născută la data de 14 mai 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Cheltuială nr. 2G. (1.036/2003)

136. Ursu Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Andrei, născut la 21.09.1923 īn localitatea Cihoreni, si Serafima) si Raisa, născută la data de 23 octombrie 1978 īn localitatea Slobozia-Hodorogea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Biesti, judetul Orhei. (1.580/2003)

137. Vartic Viorel, fiul lui Vasile si Tamara (fiica lui Secară Iacob si Cristina, născută la 30.07.1926 īn localitatea Tighina), născut la data de 3 octombrie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 9, bl. 2, ap. 23. (11.511/2003)

138. Vătămănescu Eugenia, fiica lui Godină Vasile si Iustina (născută la 28.10.1925 īn localitatea Cioburciu), născută la data de 27 decembrie 1958 īn localitatea Cioburciu, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Cornului nr. 3, bl. 1, ap. 11. (11.528/2003)

139. Visileac Alexandru, fiul lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 21.05.1913 īn localitatea Tighina) si Nina, născut la data de 5 octombrie 1976 īn localitatea Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. 31 August nr. 20, ap. 1. (821/2006). Copii minori: Visileac Cristina, născută la 14.01.1998, si Visileac Alexandru, născut la 30.01.2006.

140. Visileac Constantin, fiul lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 21.05.1913 īn localitatea Cioburciuc) si Nina, născut la 14 mai 1988 īn localitatea Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. Victoriei nr. 4. (811/2006)

141. Visileac Ion, fiul lui Constantin (născut la 21.05.1913 īn localitatea Cioburciuc) si Maria, născut la data de 20 mai 1949 īn localitatea Cioburciu, judetul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. Victoriei nr. 4. (811/2006)


142. Visileac Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 21.05.1913 īn localitatea Tighina) si Nina, născută la data de 3 octombrie 1986 īn localitatea Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan-Vodă, Str. Victoriei nr. 4. (835/2006)

143. Volcinschi Victor, fiul lui Corneliu si Lidia, născut la data de 22 aprilie 1933 īn localitatea Bădragii Vechi, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 26, ap. 28. (2.787/2004)

144. Vornicescu Dorina, fiica lui Vreme Valentin si Vornicescu Decuseară Veronica (fiica lui Vornicescu Vasile, născut la 6.09.1930 īn localitatea Chisinău), născută la data de 28 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 6, Chisinău. (2.880/2006)

145. Vornicescu Silviu, fiul lui Vreme Valentin si Vornicescu Decuseară Veronica (fiica lui Vasile, născut la 6.09.1930 īn localitatea Chisinău), născut la data de 16 februarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 6, Chisinău. (2.881/2006)

146. Vornicescu-Decuseară Veronica, fiica lui Vasile (născut la 6.09.1930 īn localitatea Străseni) si Nadejda, născută la data de 10 mai 1964 īn localitatea Lozova, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. N. Gribov nr. 6, Chisinău. (2.882/2006). Copii minori: Decuseară Nicoleta, născută la data de 22.03.2002, si Decuseară Stefania, născută la data de 22.03.2002.

147. Voroniuc Silvia, fiica lui Garbălău Leon (născut la 22.06.1933 īn localitatea Bălti) si Elena, născută la data de 5 iulie 1959 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87. (15.591/2003) Copii minori: Voroniuc Andrei, născut la data de 15.12.1990.

148. Voroniuc Veronica, fiica lui Valeriu si Silvia (fiica lui Garbălău Leon, născut la 22.06.1933 īn localitatea Bălti), născută la data de 5.02.1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87. (15.591/2003)

149. Vrabie Vladimir, fiul lui Nicolae (născut la 4.07.1938 īn localitatea Rīscani) si Maria, născut la data de 29 mai 1965 īn localitatea Mihăileni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Decebal nr. 1. (518/2006)

150. Zmeu Renat, fiul lui Mihail (fiul lui Gheorghe, născut la 4.04.1922 īn localitatea Chisinău) si Zinovia, născut la data de 15 ianuarie 1982 īn localitatea Tāntăreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tāntăreni, judetul Chisinău. (14.758/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Balaniuc Arcadie, fiul lui Pavel (fiul lui Dumitru, născut la data de 20.02.1929 īn localitatea Soroca) si Ana, născut la data de 1 ianuarie 1981 īn localitatea Volovita, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 30, ap. 16. (6.675/2003)

2. Botnaru Dorina, fiica lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 12.04.1918 īn localitatea Soroca) si Eudochia, născută la data de 28 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 14, ap. 148. (11.873/2003)

3. Bratunov Georgel, fiul lui Petru si Georgeta (fiica lui Bratu Afanasie, născut la 20.10.1927 īn localitatea Cīslita Prut), născut la data de 19 octombrie 1989 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Iargara, str. A. Donici nr. 1, raionul Leova. (11.768 bis/2003)

4. Carpov Ludmila, fiica lui Petru (fiul lui Gheorghe, născut la 23.04.1917 īn localitatea Dubăsari) si Olga, născută la data de 2 martie 1984 īn localitatea Molovata Nouă, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Molovata Nouă, judetul Dubăsari. (1.483/2005)

5. Cataragă-Khalil Diana, fiica lui Vsevolod si Parascovia (fiica lui Zabrian Dumitru, născut la 21.02.1932 īn localitatea Floresti, si Liuba), născută la data de 30 mai 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Korolenko Vl nr. 57, ap. 1. (337/2004)

6. Chiriac Irina, fiica lui Tudor si Raisa (fiica lui Negară Vasile, născut la 12.04.1937 īn localitatea Tescureni), născută la data de 1 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Floresti nr. 15. (1.636/2007)

7. Ciubuc Andrei, fiul lui Valeriu (fiul lui Mihail si Zinaida, născută la 24.06.1937 īn localitatea Cubolta, raionul Sīngerei) si Elena, născut la data de 28 decembrie 1982 īn localitatea Bălti, Republica moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. Mihai Viteazul nr. 5. (1.776/2008)

8. Cobzac Valeriu, fiul lui Nichita (fiul lui Ion, născut la 6.07.1927 īn localitatea Selemet, si Melania) si Teodora, născut la data de 16 noiembrie 1977 īn localitatea Selemet, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Selemet, raionul Cimislia. (8.228/2003)

9. Cojocaru Oleg, fiul lui Zinovie (născut la 1.12.1925 īn localitatea Vasilcău) si Eugenia, născut la data de 12 noiembrie 1956 īn localitatea Racovăt, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. V. Stroiescu nr. 84, ap. 59. (2.039/2006)

10. Corcimariuc Lidia, fiica lui Chiperi Gheorghe (născut la 23.10.1916 īn localitatea Cioresti) si Tatiana, născută la data de 10 aprilie 1952 īn localitatea Cioresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, ap. 88. (816/2006)

11. Costin Valeria, fiica lui Vasile si Ludmila (fiica lui Gajinschi Alexandru, născut la 16.08.1927 īn localitatea Dolna, judetul Chisinău), născută la data de 15 aprilie 1986 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare 26/1, ap. 32. (17.116 bis/2003)


12. Cozari Valentina, fiica lui Chiruta Andronic (născut la 18.10.1925 īn localitatea Musteata, judetul Bălti) si Axenia, născută la data de 24 iunie 1961 īn localitatea Musteata, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 15, ap. 16. (8.159/2003)

13. Cozma Georgeta, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Puscasu Mitrofan si Ana, născută la 19.02.1928 īn localitatea Vorniceni), născută la data de 22 august 1982 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vorniceni, str. V Alecsandri nr. 13, raionul Străseni. (8.153/2003)

14. Cucos Oleg, fiul lui Ion (născut la 3.01.1934 īn localitatea Mīndīc) si Lidia, născut la data de 23 ianuarie 1970 īn localitatea Mīndīc, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mīndīc, raionul Donduseni. (5.420/2003) Copii minori: Cucos Mihai, născut la data de 20.11.1993, si Cucos Anastasia, născută la data de 28.03.2001.

15. Darii Maria, fiica lui Balan Ion (născut la 21.01.1931 īn localitatea Baimaclia, raionul Cahul) si Agafia, născută la data de 30 august 1967 īn localitatea Baimaclia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baimaclia (2.159/2006) Copii minori: Darii Denis, născut la data de 12.06.1995.

16. Dovgani Andrei, fiul lui Vasile si Violeta (fiica lui Cazac Vasile, născut la 14.06.1920 īn localitatea Pīlita), născut la data de 24 martie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 91, ap. 15. (2.021/2007)

17. Esanu Corneliu, fiul lui Alexei (născut la 17.03.1938 īn localitatea Corjeuti, judetul Edinet) si Raisa, născut la data de 13 aprilie 1968 īn localitatea Briceni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Igor Vieru nr. 13, ap. 62. (15.167/2003)

18. Fabian Elena, fiica lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 10.05.1920 īn localitatea Colibasi) si Elena, născută la data de 14 octombrie 1985 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, str. Alexei Mateevici nr. 100, judetul Cahul. (1.853/2006)

19. Farcas Liliana, fiica lui Cornea Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 9.08.1914 īn localitatea Suceveni, Cernăuti) si Maria, născută la data de 11 noiembrie 1980 īn localitatea Suceveni, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Suceveni, raionul Hliboca, Cernăuti.(1.443/2005)

20. Fedorenciuc Ghenadie, fiul lui Vasile si Svetlana (fiica lui Perederco Zinovii si Efrosinia, născută īn anul 1933 īn localitatea Alcedar, raionul Soldănesti), născut la data de 13 decembrie 1976 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Basarabia nr. 8, ap. 17. (2.348/2006)

21. Frumuzachi Corina, fiica lui Fiodor si Galina (fiica lui Chirilă Mihail, născut la 1.01.1914 īn localitatea Năvīrnet), născută la data de 6.06.1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Bulgară nr. 103, ap. 3. (7.343/2003)

22. Frumuzachi Galina, fiica lui Chirilă Mihail (născut la 1.01.1914 īn localitatea Năvīrnet) si Alexandra, născută la data de 20 mai 1962 īn localitatea Năvīrnet, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Bulgară nr. 103, ap. 3. (7.343/2003) Copii minori: Frumuzachi Tudor, născut la data de 30.04.1998.

23. Fusa Tatiana, fiica lui Plesca Victor si Fusa Elizaveta (fiica lui Fusa Ion, născut la 3.04.1924 īn localitatea Bălti), născută la data de 23 decembrie 1985 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Stefan cel Mare nr. 2, bl. B, ap. 11. (1.420/2006)

24. Glopina Nicolai, fiul lui Gheorghe (fiul lui Dumitru, născut la 15.06.1915 īn localitatea Voloca, Cernăuti) si Maria, născut la data de 14 februarie 1979 īn localitatea Voloca, raionul Glāboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Voloca, str. Comarov nr. 4, raionul Glāboca, Cernăuti. (1.250/2005)

25. Golovaciuc Ruslan, fiul lui Nicolai (fiul lui Pantelimon si Elizaveta, născută la 4.09.1915 īn localitatea Iabloana, raionul Glodeni) si Nadejda, născut la data de 25 septembrie 1977 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 50, bl. B, ap. 29. (11.976/2003) Copii minori: Golovaciuc Chiril, născut la data de 25.09.2006, si Golovaciuc Nadejda, născută la data de 2.01.2001.

26. Grecu Alexandru, fiul lui Ilie (fiul lui Zaharia, născut la 14.09.1928 īn localitatea Cojusna, si Alexandra) si Raisa, născut la data de 3 aprilie 1986 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba Iulia nr. 190, bl. 2, ap. 45. (3.803/2003)

27. Grin Mihai, fiul lui Vasile (născut la 20.06.1939 īn localitatea Solotvino, raionul Tiacev) si Lidia, născut la data de 10 ianuarie 1980 īn localitatea Solotvino, raionul Tiacev, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Solotvino, str. Harkov nr. 69, raionul Tiacev. (4.220/2006)

28. Gritcan Irina, fiica lui Jurnavei Valentin si Liubovi (fiica lui Cebotari Grigore, născut la 19.08.1938 īn localitatea Bubuieci, judetul Chisinău, si Alexandra), născută la data de 13 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mihail Sadoveanu nr. 28, sc. 8, ap. 249. (14.653/2003)

29. Iasciuc Doina, fiica lui Marin (fiul lui Constantin, născut la 21.05.1932 īn localitatea Grincăuti) si Veronica, născută la data de 13 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea-Albă nr. 143, ap. 123. (1.154 bis/2004)

30. Ignat Svetlana, fiica lui Nistor Vladimir si Lidia (fiica lui Cujba Efim, născut la 18.09.1923 īn localitatea Vorotet, raionul Orhei), născută la data de 27 mai 1972 īn localitatea Otac, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Otac, judetul Rezina. (2.021/2006). Copii minori: Ignat Marina, născută la data de 25.02.1996, si Ignat Zinaida, născută la data de 15.01.1998.

31. Ipati Gheorghe, fiul lui Afanasie (fiul lui Leonti si Olga, născută la 28.07.1921 īn localitatea Delacău) si Ivana, născut la data de 20 iulie 1983 īn localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (1.852/2003)

32. Jalbă Maxim, fiul lui Ilie (fiul lui Mihail, născut la 16.08.1912 īn localitatea Borogani, raionul Comrat, si Maria) si Vasilisa, născut la data de 1 aprilie 1984 īn localitatea Borogani, raionul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, raionul Leova. (491/2004)


33. Kotov Marina, fiica lui Veaceslav si Tamara (fiica lui Melnic Simion, născut la 15.09.1925 īn localitatea Mīndīc), născută la data de 18 iulie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 1A, ap. 4. (3.443/2006)

34. Lupan Lilia, fiica lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 3.05.1933 īn localitatea Cahul) si Maria, născută la data de 4 mai 1984 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti.(3.594/2005)

35. Macovei Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Natalia, născută la 23.07.1922 īn localitatea Andrusul de Sus) si Ecaterina, născut la data de 23 februarie 1985 īn localitatea Andrusul de Sus, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Andrusul de Sus, raionuol Cahul. (1.936/2006)

36. Manole Nicolae, fiul lui Ion (născut la 10.11.1926 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul) si Eugenia, născut la data de 1 aprilie 1956 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, Str. Stefan cel Mare, raionul Vulcănesti.(10.230/2003)

37. Marandiuc Vadim, fiul lui Nicolae si Tatiana (fiica lui Corduleanu Andrei, născut la 16.12.1932 īn localitatea Fălesti), născut la data de 27 octombrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 13, ap. 5. (2.778/2006)

38. Maruseac Sergiu, fiul lui Mihail si Lidia (fiica lui Catīr Tudor, născut la 15.02.1927 īn localitatea Mīndīc, raionul Drochia), născut la data de 12 martie 1985 īn localitatea Suri, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Suri, raionul Drochia. (3.845/2006)

39. Munteanu Adriana, fiica lui Andrei (fiul lui Gheorghi, născut īn anul 1934 īn localitatea Bălănesti, judetul Nisporeni) si Vera, născută la data de 9 decembrie 1985 īn localitatea Bălănesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălănesti, judetul Nisporeni. (1.486/2006)

40. Oleinicenco Denis, fiul lui Valeriu (fiul lui Dumitru, născut la 26.10.1920 īn localitatea Rosu, judetul Cahul) si Tatiana, născut la data de 11 iunie 1985 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Ermacova nr. 16, ap. 48. (1.511/2006)

41. Oprea Nicolae, fiul lui Nicolae (fiul lui Maria, născută la 7.08.1923 īn localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Iolana, născut la data de 10 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mărtisor nr. 6. (4.026/2006)

42. Paiu Oleg, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ilarion, născut la 1.11.1929 īn localitatea Bender) si Larisa, născut la data de 3 octombrie 1983 īn localitatea Roscani, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, Str. Chisinăului nr. 56, bl. A, ap. 16. (1.215/2006)

43. Popov Angela, fiica lui Blidaru Ion (fiul lui Vasile si Elena, născută la 25.05.1924 īn localitatea Cīrnăteni) si Claudia, născută la data de 11 mai 1974 īn localitatea Cīrnăteni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău. (14.690/2003)

44. Popov Ghenadie, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe si Aftenia, născută la 18.11.1923 īn localitatea Milestii Mici) si Maria, născut la data de 30 noiembrie 1972 īn localitatea Ialoveni, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău.(14.689/2003) Copii minori: Popov Dionisie, născut la data de 18.02.1998, si Popov Cornelia, născută la data de 20.03.2001.

45. Popusoi Ion, fiul lui Vasile (născut la 22.03.1915 īn localitatea Soroca) si Achilina, născut la data de 14 decembrie 1942 īn localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 30.(1.800/2004)

46. Prisacari Ecaterina, fiica lui Pavel (născut la 4.06.1915 īn localitatea Crutoiarovca, raionul Belgorod-Dnestrovsc, Odesa) si Tamara, născută la data de 11 octombrie 1983 īn localitatea Crutoiarovca, raionul Belgorod-Dnestrovsc, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean cu domiciliul actual īn Ucraina, īn localitatea Crutoiarovca, raionul Belgorod-Dnestrovsc, Odesa. (460/2007)

47. Prodan Sergiu, fiul lui Grigore si Alexandra (fiica lui Lungu Ion, născut la 2.10.1931 īn localitatea Anenii Noi si Nadejda), născut la data de 13 ianuarie 1979 īn localitatea Mareni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Hīncesti nr. 2, raionul Anenii Noi.(11.817/2003)

48. Rīsneac Alexandru, fiul lui Boris (fiul lui Vasile, născut la 25.11.1902 īn localitatea Floresti) si Lidia, născut la data de 22 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Traian nr. 16, ap. 132. (3.833/2006)

49. Roibu Anatolie, fiul lui Ion si Alexandra (născută la 15.11.1939 īn localitatea Sīngera), născut la data de 2 ianuarie 1963 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 90, ap. 25.(11.930/2003)

50. Roibu Larisa, fiica lui Cazacu Alexandru si Ioana (fiica lui Pīrgari Grigore si Sofia, născută la 3.02.1922 īn localitatea Sīngera), născută la data de 20 aprilie 1970 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Sīngera, str. Petru Rares nr. 9.(11.926/2003) Copii minori: Roibu Olesea, născută la data de 18.10.1994, si Roibu Mihaela, născută la data de 5.12.1997.

51. Roibu Olga, fiica lui Anatolie si Aurelia, născută la data de 6.07.1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 90, ap. 25.(11.930/2003)

52. Roibu Victor, fiul lui Ion si Alexandra (născută la 15.11.1939 īn localitatea Sīngera), născut la data de 5 decembrie 1976 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. Gr. Ureche nr. 11, judetul Chisinău. (11.929/2003)

53. Roibu Vitalie, fiul lui Anatolie si Aurelia, născut la data 8.11.1989 īn Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 90, ap. 25.(11.930/2003)

54. Rosca Ion, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 6 decembrie 1985 īn localitatea Săseni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, judetul Orhei. (10.321/2003)


55. Rosca Valentin, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 4 februarie 1990 īn localitatea Săseni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, judetul Orhei. (10.321/2003)

56. Rosca Valentina, fiica lui Efrem Vladimir si Lidia (născută la 1.01.1918 īn localitatea Fīntīnita), născută la data de 11 decembrie 1954 īn localitatea Ciaghino, Krivosensk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni, judetul Orhei.(10.321/2003)

57. Salin Oleg, fiul lui Efim (născut la 4.11.1935 īn localitatea Orhei) si Maria, născut la data de 30 mai 1967 īn localitatea Izbiste, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucuruzenii de Sus, judetul Orhei. (11.949/2003)

58. Salin Vladimir, fiul lui Efim (născut la 4.11.1935 īn localitatea Orhei) si Maria, născut la data de 9 aprilie 1977 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei.(11.951/2003)

59. Secrieru Vadim, fiul lui Grigori si Maria (fiica lui Buzu Ion si Liuba, născută la 1.05.1925 īn localitatea Sadova), născut la data de 26 septembrie 1973 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Chimistilor nr. 7, ap. 22.(9.055/2003)

60. Sterpu Tudor, fiul lui Ion si Ana (fiica lui Lupanciuc Vasile, născut la 15.09.1939 īn localitatea Lăpusna, s i Valentina), născut la data de 24 mai 1984 īn localitatea Chiinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Socoleni nr. 15, ap. 1.(10.285/2003)

61. Svīdchi Dumitru, fiul lui Vladimir (fiul lui Fiodor, născut la 1.09.1930 īn localitatea Soroca) si Svetlana, născut la data de 29.08.1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Costin nr. 13, bl. 2, ap. 68.(15.154/2003)

62. Svīdchi Vladimir, fiul lui Fiodor (născut la 1.09.1930 īn localitatea Soroca) si Axenia, născut la data de 21 aprilie 1960 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Costin nr. 13, bl. 2, ap. 68.(15.154/2003) Copii minori: Svīdchi Daria, născută la data de 21.04.1993.

63. Tifin Nadejda, fiica lui Leonid (fiica lui Profir, născut la 27.02.1922 īn localitatea Chisinău, si Efrosinia) si Vera, născută la data de 30 iulie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Botanica Veche nr. 53. (13.739/2003)

64. Timotin Andrei, fiul lui Gheorghe (fiul lui Teodor s i Parascovia, născută la 3.04.1922 īn localitatea Cărpineni) i Maria, născut la data de 23 noiembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 19, bl. 4, ap. 1.(6.287/2003) Copii minori: Timotina Renata, născută la data de 11.04.2006.

65. Todirascu Antonina, fiica lui Gritco Vitalie (fiul lui Grigore, născut la 20.11.1930 īn localitatea Solenet) si Elena, născută la data de 13 decembrie 1981 īn localitatea Sevastopol, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 25, ap. 59. (4.261/2006)

66. Tonu Gheorghe, fiul lui Alexei (fiul lui Eremia, născut la 1.05.1915 īn localitatea Bardar) si Agripina, născut la data de 6 mai 1983 īn localitatea Bardar, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul Ialoveni. (69/2007)

67. Turcanu Nina, fiica lui Feodor si Valentina (născută la 29.08.1935 īn localitatea Baimaclia), născută la data de 4 februarie 1959 īn localitatea Cobusca Veche, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap. 107.(2.987/2003)

68. Ulinici Ion, fiul lui Petru (născut la 17.04.1936 īn localitatea Nisporeni) si Maria, născut la data de 11 octombrie 1963 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Donici nr. 34.(7.129/2003)

69. Vīzīi Stelian, fiul lui Mihail (fiul lui Macar, născut la 1.01.1922 īn localitatea Chisinău) si Ludmila, născut la data de 24 mai 1983 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, Str. Pioneriei 3/138. (3.170/2006)

70. Vizitiu Vitalie, fiul lui Grigore (fiul lui Iustin, născut la 15.05.1929 īn localitatea Gura-Bīcului, judetul Chisinău) si Ecaterina, născut la data de 1 august 1982 īn loclaitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, Str. Leningradului nr. 54, ap. 23. (125/2006)

71. Vutcariov Ana, fiica lui Nicolae si Parascovia (fiica lui Gurghis Afanasie, născut la data de 31.01.1936 īn localitatea Sadova), născută la data de 9 august 1989 īn localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 6, ap. 90.(6.748 bis/2003)

72. Vutcariov Grigore, fiul lui Vasile (fiul lui Tudor si Ana, născută la 1.03.1928 īn localitatea Sadova) si Lilia, născut la data de 26 august 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 6, ap. 195.(13.119/2003)

73. Vutcariov Lilia, fiica lui Sīrghi Grigore si Natalia (născută la 8.08.1938 īn localitatea Codreanca), născută la data de 23 ianuarie 1964 īn localitatea Codreanca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 6, ap. 195.(13.118/2003)

74. Vutcariov Vasile, fiul lui Tudor si Ana (născută la 1.03.1928 īn localitatea Sadova), născut la data de 16 octombrie 1960 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 6, ap. 195.(13.121/2003).

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor

derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

 

Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 5.3.2, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„La efectuarea oricăror plăti din conturile de cheltuieli bugetare sau din conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii sau alte bugete potrivit legii, deschise la unitătile trezoreriei statului, institutiile publice au obligatia de a prezenta copii ale ordonantărilor de plată īntocmite conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare. Unitătile trezoreriei statului au obligatia de a verifica dacă sumele din ordonantările de plată corespund cu sumele din ordinele de plată īntocmite īn baza acestora, precum si dacă plătile se efectuează īn cuantumul si īn conturile beneficiarilor prevăzuti īn ordonantările de plată.”

2. Punctul 5.6.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.6.1. Īncasările efectuate de către institutiile publice prin casieria proprie, reprezentānd venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun īn conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau īn conturile de disponibilităti, după caz, deschise la unitătile trezoreriei statului, īn prima zi lucrătoare de la īncasare, cu exceptia institutiilor publice care nu se află īn aceeasi localitate cu unitatea trezoreriei statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.”

3. Punctul 5.6.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.6.2. Veniturile bugetare pot fi īncasate īn numerar prin institutii de credit, pe bază de conventii īncheiate īn acest scop cu institutiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu conditia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni īn bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.”

4. După punctul 5.8.6 se introduce un nou punct, punctul 5.8.7, cu următorul cuprins:

„5.8.7. Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, indiferent de forma de organizare a acestora, cu exceptia persoanelor fizice, pot fi deschise la unitătile trezoreriei statului conturi de disponibilităti pentru gestionarea sumelor provenite din credite externe nerambursabile, inclusiv a sumelor aferente finantării nationale, īn cazul īn care prin reglementările specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel. Sumele īncasate īn aceste conturi vor fi utilizate pe răspunderea titularilor de cont, īn conformitate cu contractele de finantare īncheiate, numai pentru operatiuni efectuate prin virament.”

5. Punctul 5.9.4.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.9.4.2. conventia (proiect) ce urmează a fi īncheiată īntre institutia publică si institutia de credit pentru deschiderea contului escrow, īn care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum două rate scadente succesive, dobānzile si comisioanele aferente acestora, drept garantie pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depăsesc limita mentionată mai sus vor fi virate de institutia de credit, īn termen de maximum două zile bancare, īn contul institutiei publice deschis la trezoreria statului.”

6. Punctul 6.1.1 se modifică si va avea urmatorul cuprins:

„6.1.1. Prin operator economic, īn īntelesul art. 6 din ordonanta de urgentă, se īntelege: regii autonome, societăti sau companii nationale si societăti comerciale persoane juridice īnregistrate fiscal īn Romānia, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora.”

7. La punctul 6.2.3, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele īncasate īn contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» īn plus fată de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a īntocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate īn conturi bancare sau pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti către furnizori ori creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost īnfiintată poprirea prin titluri executorii.”

8. Punctul 6.2.5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.2.5. Din contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» titularii contului pot achita īn conturi deschise la unitătile trezoreriei statului si următoarele: sumele aferente obligatiilor bugetare ale altor contribuabili, īn conditiile legii; sumele aferente constituirii sau reīntregirii garantiilor pentru īnlesniri la plata obligatiilor bugetare; sumele aferente garantiilor pentru participarea la licitatii sau altor garantii care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cautiunilor depuse pentru contestatii la executare; sumele virate de către sucursale sau filiale īn contul operatorilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate institutiilor publice; alte obligatii care se virează, potrivit legii, īn conturi deschise la unitătile trezoreriei statului.”

9. La punctul 7.2.1, litera D se modifică si va avea următorul cuprins:

„D. Procedura de acordare a īmprumuturilor pentruacoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor fondurilorspeciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgentă, se stabileste prin conventie īncheiată īntre Ministerul Economiei si Finantelor si institutia publică care administrează fondul special.”

10. La punctul 7.2.1, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:

„E. Efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la institutii de credit si alte institutii financiare autorizate săefectueze astfel de operatiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptatede Banca Natională a Romāniei, se realizează astfel:

1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgentă, plasamentele financiare se efectuează la institutiile financiare autorizate să efectueze astfel de operatiuni, care īndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operatiuni pe piata monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Nationale a Romāniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a Romāniei si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat.

2. Avānd īn vedere prevederile pct. 4.1.c) din Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, plasamentele colateralizate pot fi realizate de către Ministerul Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate, doar īn conditiile īn care la momentul anuntului licitatiei soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel putin 1.000 de milioane lei. Sumele care depăsesc această valoare minimă pot fi investite, tinānd cont de siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, īn această ordine de prioritate.

3. Ministerul Economiei si Finantelor poate efectua:

3. a) plasamente financiare sub forma depozitelor la termen, garantate cu active eligibile de natura titlurilor de stat libere de sarcini sau cu active eligibile admise pentru tranzactionare, stabilite prin Regulamentul Băncii Nationale a Romāniei nr. 1/2000, republicat, aflate īn portofoliul institutiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operatiuni. Valoarea activelor eligibile aduse īn garantie trebuie să acopere īn proportie de 100% plasamentul acordat si dobānda aferentă, īntregită la valoarea nominală a unui titlu de stat.

3.a.1) Īn sensul prezentelor norme metodologice, plasamentul colateralizat reprezintă tranzactii reversibile īn cadrul cărora, īn scopul fructificării disponibilitătilor existente īn contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economieisi Finantelor plasează depozite la institutiile de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit - participanti eligibili, acestea păstrānd proprietatea asupra activelor eligibile aduse īn garantie.

3.a.2) Plasamentele colateralizate pot fi realizate de Ministerul Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate, doar īn conditiile īn care la momentul anuntului licitaxiei, care se desfăsoară conform procedurii descrise īn anexa nr. 3, soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel putin 1.000 de milioane lei.

3.a.3) Scadenta plasamentului colateralizat trebuie să fie stabilită astfel īncāt la momentul transmiterii anuntului licitatiei prognoza soldului contului curent general al trezoreriei statului să nu indice goluri temporare de casă pānă la momentulscadentei.

3.a.4) Decizia privind efectuarea de plasamente colateralizate nu este de regulă anuntată public, aceasta fiind o operatiune de fructificare pe termen scurt a disponibilitătilor bănesti existente īn soldul contului curent general al trezoreriei statului.

3.a.5) Ministrul economiei si finantelor deleagă directiei de specialitate responsabilitatea efectuării de plasamente colateralizate, precum si semnarea contractului de plasament si a contractului de gaj, īncheiate cu fiecare participant eligibil.

3.a.6) Conditiile de acordare si modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin «Contractul de plasament colateralizat» si prin «Contractul de gaj pentru plasament colateralizat», īncheiate cu participantii eligibili cāstigători (anexele nr. 4 si 5). Notificarea prevăzută īn anexanr. 6 constituie accesoriu al Contractului de plasament colateralizat», iar prin aceasta institutia financiară consimte să garanteze plasamentul cu activele eligibile de natura titlurilor de stat, indicate prin elementele de identificare specifice.

3.a.7) Dobānda se calculează ca rată a dobānzii simple, cu conventia efectiv/360, si se plăteste la scadenta plasamentului. Īn cazul īn care scadenta plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc īn următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobānzi moratorii.

3.a.8) Participantii la operatiunile de plasare de disponibilitătiefectuate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trezoreria statului au următoarele obligatii:

3.a.8.1) să īncheie contract de plasament colateralizat, prevăzut īn anexa nr. 4, cu Ministerul Economiei si Finantelor, īn baza căruia vor putea participa la operatiunile de plasare de disponibilităti efectuate de trezoreria statului;

3.a.8.2) să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare si decontare SaFIR;

3.a.8.3) să initieze operatiunea de gajare a titlurilor de stat sau a altor active eligibile cu data efectuării plasamentului colateralizat, fără a efectua transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat sau al altor active eligibile;

3.a.8.4) să ramburseze integral la scadentă depozitul atras colateralizat, precum si dobānzile aferente.

3.a.9) Titlurile de stat sau alte active eligibile utilizate pentru garantarea depozitului atras trebuie să īndeplinească următoarele conditii, īn mod cumulativ, după cum urmează:

3.a.9.1) să fie īn proprietatea institutiei financiare;

3.a.9.2) să fie libere de sarcini;

3.a.9.3) să aibă o scadentă ulterioară scadentei operatiunii efectuate;

3.a.9.4) să nu aibă plăti de cupoane pānă la maturitatea plasamentului.

3.a.10) Data decontării licitatiilor de plasare de depozite colateralizate efectuate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trezoreria statului este «value tomorrow»

3.a.11) Pe perioada pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de plasamente de către Ministerul Economiei si Finantelor, dobānda aferentă acestortitluri se cuvine proprietarului īnregistrat, respectiv institutieifinanciare.

3.a.12) Deblocarea garantiilor constituite la acordarea plasamentului este conditionată de rambursarea plasamentelor si de plata dobānzilor aferente.

3.a.13) Decontarea/plasarea si constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare si decontare SaFIR si ale sistemului cu decontare brută īn timp real ReGIS.

3.a.14) Īn cazul efectuării de plasamente colateralizate, anuntul rezultatului licitatiei va fi urmat de o notificare, prevăzută īn anexa nr. 6, prin care băncile consimt să garanteze plasamentul si vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat sau altor active eligibile care fac obiectul gajului.

3.a.15) Īn situatia īn care un participant eligibil la scadenta depozitului plasat de către Ministerul Economiei si Finantelor nu īsi īndeplineste obligatiile ce īi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operatiunilor efectuate cu Ministerul Economiei si Finantelor, acesta va fi obligat la plata unei dobānzi penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Nationale a Romāniei plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de

scadentă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadentă. Sumele reprezentānd dobānzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.

3.a.16) Tipurile de mesaje utilizate īn cadrul operatiunilor de plasare efectuate de Ministerul Economiei si Finantelor, precum si modul lor de completare īn mod unitar se fac conform Regulilor sistemului SaFIR.

3.a.17) Executarea garantiilor se specifică de către Ministerul Economiei si Finantelor īn anuntul de licitatie si se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:

3.a.17.1) prin apropierea tuturor sau a unei părti din activele eligibile, titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei si Finantelor īn contul obligatiilor financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;

3.a.17.2) prin vānzarea tuturor activelor eligibile, titlurilor de stat gajate, īn contul obligatiei financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;

3.b) plasamente financiare prin efectuarea de cumpărări/vānzări reversibile de titluri de stat - repo/revers repo.

3.b.1) Conditiile īn care Ministerul Economiei si Finantelor efectuează cumpărări/vānzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo - se stabilesc prin contract īncheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr.10).

3.b.2) Cumpărările reverse repo se desfăsoară prin licita t ie organizată la Ministerul Economiei si Finantelor. Pentru licitaie institutiile de credit transmit ofertele conform modelului prezentat īn anexa nr. 11. Pentru īnregistrarea si decontarea tranzactiilor desfăsurate prin licitatie, institutiile de credit alocă codul de operatiune definit īn anexa nr. 11.

3.b.3) Tranzactiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:

a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul si seria titlurilor de stat (cod ISIN);

b) numărul de titluri de stat tranzactionate;

c) valoarea unitară nominală;

d) valoarea unitară de vānzare a titlurilor de stat la data tranzactiei;

e) rata operatiunii repo/reverse repo sau rata dobānzii ce va fi plătită de vānzătorul initial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileste, după caz, fie prin mecanismul licitatiei (licitatie la rată variabilă), fie īn functie de constrāngerile concrete de cost (licitatie la rată fixă si proceduri bilaterale);

f) valoarea unitară de răscumpărare se obtine prin īnsumarea valorii unitare de vānzare cu dobānda datorată la scadentă, aferentă valorii titlurilor de stat vāndute. Calculul se efectuează după următoarea formulă:

Valoarea de răscumpărare = pretul de vānzare x [1 + (d/100 x n/360)],

īn care:

d = rata operatiunii repo/reverse repo (pcpa);

n = numărul de zile.

3.b.4) Īn cazul īn care, din anumite motive, nu se finalizează operatiunea de cumpărare reversibilă (institutia de credit nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămān īn portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor.

3.b.5) Īn situatia īn care la data vānzării/răscumpărării un participant eligibil nu īsi īndeplineste obligatiile ce īi revin

referitoare la respectarea termenului de decontare a operatiunilor efectuate cu Ministerul Economiei si Finantelor, acesta va fi obligat la plata unei dobānzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de īntārziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Nationale a Romāniei plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de īntārziere. Sumele reprezentānd dobānzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.”

11. La punctul 7.2.1, litera F se abrogă.

12. La punctul 7.2.1, litera G se abrogă.

13. Punctul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „14. Art. 8 din ordonanta de urgentă:

(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitătile de finantare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichiditătilor si fluxului de numerar.

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise īn aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Norme metodologice:

8.1. Administrarea eficientă a disponibilitătilor existente īn contul curent general al trezoreriei statului are la bază proiectia soldului acestora si presupune realizarea unor prognoze cāt mai reale care să permită atāt fructificarea disponibilitătilor existente īn soldul contului curent general al trezoreriei statului, cāt si asigurarea resurselor necesare efectuării plătilor sectorului public.

8.2. Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitătile de finantare se poate realiza prin următoarele metode:

8.2.1. Atragerea de depozite pe termen scurt de la institutii de credit sau alte institutii financiare se realizează astfel:

8.2.1.1. Ministrul economiei si finantelor, prin secretarul de stat, deleagă directiei de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite īn vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului, precum si a īncheierii conventiei pentru atragere de depozite.

8.2.1.2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anuntată public, aceasta fiind luată īn preziua aparitiei lipsei de lichidităti sau cel mai tārziu īn ziua respectivă.

8.2.1.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la institutii financiare se desfăsoară prin procedura licitatiei organizate de Ministerul Economiei si Finantelor, descrisă īn anexa nr. 3.

8.2.1.4. După confirmarea atragerii depozitului se īncheie o conventie īntre Ministerul Economiei si Finantelor si institutia financiară respectivă, īn care se mentionează volumul depozitului, perioada, rata dobānzii, scadenta, precum si contul īn care se efectuează rambursarea capitalului si plata dobānzii, potrivit modelului prezentat īn anexa nr. 7.

8.2.1.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută īn timp real ReGIS.

8.2.1.6. Dobānda se calculează ca rată a dobānzii simple, cu conventia efectiv/360, si se plăteste la scadenta depozitului. Īn cazul īn care scadenta depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc īn următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobānzi moratorii.

8.2.1.7. La scadentă, pentru rambursarea sumelor si plata dobānzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la īntocmirea «Fisei de calcul a dobānzii aferente depozitului atras» (anexa nr. 8), «Notei de rambursare a plasamentului», «Notei de lichidare» si «Ordonantării la plată» pentru plata dobānzii aferente sumelor atrase.

8.2.1.8. Dobānzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul trezoreriei statului.

8.2.2. Utilizarea echivalentului īn lei al unor sume vāndute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilităti īn valută rezultate din īmprumuturi de stat destinate finantării si refinantării datoriei publice, precum si din alte surse stabilite de lege.


8.2.2.1. Ministerul Economiei si Finantelor transmite Băncii Nationale a Romāniei «Ordinul de schimb valutar», conform conventiei īncheiate īntre Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Natională a Romāniei, precizānd suma exactă, valuta, data valutei, precum si contul īn care urmează să fie virat echivalentul īn lei al sumelor vāndute.

8.2.2.2. La utilizarea valutei provenite din īmprumuturi de stat, īnregistrată īn conturi de disponibilităti īn valută deschise la Centrala Băncii Nationale a Romāniei, va fi nominalizat īmprumutul din care se efectuează vānzarea de valută īn vederea echilibrării contului curent general al trezoreriei statului.”

14. Punctele 15 si 16 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„15. Art. 9 alin. (3) din ordonanta de urgentă:

(3) Disponibilitătile īn valută pot fi fructificate īn mod direct de către Ministerul Economiei si Finantelor prin plasamente la institutii de credit sau la institutii financiare, īn conditiile si utilizānd instrumentele stabilite prin normele emise īn aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Norme metodologice:

9.1. Plasamentele īn valută sunt efectuate de directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, cu respectarea reglementărilor īn vigoare si pe baza principiilor consacrate īn practica internatională, respectiv siguranta investitiei, lichiditatea portofoliului si performanta investitiei. Siguranta investitiei, respectiv a plasamentului īn valută se realizează avānd īn vedere limitarea următoarelor categorii de riscuri:

9.1.1. Riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligatiilor de plată asumate prin contract, īn sumele si la termenele stabilite.

9.1.1.1. Prevenirea si limitarea riscului de credit se realizează prin:

a) investirea numai īn instrumentele eligibile ale entitătilor, care au fost analizate si clasificate de cel putin una dintre următoarele agentii de rating īn categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard & Poor’s - cel putin AA pentru investitii pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody’s - cel putin Aa3 pentru investitii pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt;

b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenti (limite pentru riscul de tară) pentru cei care au fost clasificati cu un rating mai mic de AAA (Standard & Poor’s), respectiv Aaa (Moody’s);

c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.

9.1.2. Riscuri de piată - riscul ca valoarea de piată a portofoliului să scadă ca urmare a evolutiei nefavorabile a principalilor indicatori ai pietelor financiare, respectiv a dobānzii, concretizat īn riscul ca valoarea de piată a portofoliului investit la dobāndă fixă să scadă ca rezultat al cresterii dobānzilor, a ratei de schimb, concretizat īn riscul ca valoarea portofoliului să scadă ca urmare a deprecierii valutelor de denominare a activelor din portofoliu fată de moneda locală (RON) sau ca urmare a unor conditii de lichiditate scăzută pentru instrumentele din portofoliu.

9.1.3. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichidităti sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile. Lichiditatea portofoliului este asigurată prin prevenirea riscului de lichiditate.

9.1.3.1.Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra sigurantei plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.

9.1.3.2. Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin:

a) stabilirea necesarului de lichidităti pe termene si valute conform destinatiilor sumelor plasate;

b) stabilirea categoriilor de active de investire īn functie de gradul de lichiditate cerut.

9.1.4. Riscuri operationale interne (organizationale) reprezintă posibilitatea īnregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Economiei si Finantelor ca urmare a nerespectării regulilor si uzantelor de tranzactionare pe pietele financiare internationale, a obligatiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.

9.1.4.1. Prevenirea riscurilor interne se realizează prin:

a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activitătile de tranzactionare si decontare;

b) stabilirea de competente specifice pentru fiecare structură mentionată;

c) stabilirea de limite de tranzactionare si/sau expunere ca sumă maximă absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzactii poate angaja trezoreria;

d) īnregistrarea tranzactiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor īnregistrate pe hārtie sau alt tip de suport material, si evidentierea tranzactiilor īn baza de date special constituită.

9.2. Ministerul Economiei si Finantelor poate efectua plasamente financiare īn valută sub forma depozitelor la termen, garantate cu active elegibile, urmānd procedura descrisă īn anexa nr. 3.”

15. Punctul 10.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10.9. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilităti, altele decāt cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.8, va asigura actualizarea ordinului ministrului economiei si finantelor. Calculul de dobāndă pentru aceste conturi īncepe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul economiei si finantelor.”

16. După punctul 10.9 se introduce un nou punct, punctul 10.10, cu următorul cuprins:

„10.10. Pentru conturile de disponibilităti purtătoare de dobāndă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobānda se calculează după formula de la punctul 10.3 si se virează īn termen de 10 zile calendaristice de la primirea extraselor de cont.”

Art. II. - Anexa nr. 2 la normele metodologice se abrogă.

Art. III. - Anexele nr. 3-10, 11 A, 11 B, 12 si 13 la normele metodologice se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 267/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 392 din 11 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art.V. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data publicării.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 3.604.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

PROCEDURI DE LUCRU

pentru desfăsurarea licitatiei la atragere/plasare de disponibilităti

 

Efectuarea plasamentelor colateralizate si atragerea de depozite se realizează īn 4 etape operationale, după cum urmează:

1. Anuntul licitatiei: transmiterea către institutiile financiare/participantii eligibili a unui anunt de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum posta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate implicată īn administrarea disponibilitătilor existente īn contul curent general al trezoreriei statului, cu īncadrarea īn termenul de transmitere a ofertelor prevăzut īn anuntul licitatiei, care va contine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

- numărul de referintă al licitatiei;

- data tranzactiei (licitatiei);

- data decontării;

- tipul tranzactiei;

- scadenta;

- termenul de transmitere a ofertelor de participare;

- metoda de executare a garantiilor, īn cazul plasamentelor colateralizate.

2. Transmiterea ofertelor de participare la licitatie de către institutiile financiare/participantii eligibili se va realiza după modelul prezentat īn anexa nr. 9 la normele metodologice, prin aceleasi mijloace de comunicare mentionate la pct. 1.

3. Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proportional.

4. Anuntarea rezultatelor licitatiei se transmite īn aceeasi zi institutiilor financiare/participantilor eligibili cāstigători, īn format postă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalităti, si va cuprinde:

- numărul de referintă al licitatiei;

- data tranzac t iei (licitatiei);

- tipul tranzaciei;

- scadenta operatiunii;

- suma alocată;

- rata (ratele) dobānzii acceptate;

- data īnregistrării gajului;

- metoda de executare a garantiilor;

- data eliberării gajului.

5. Pentru operatiunea de atragere depozite, data tranzactiei (licitatiei) este aceeasi cu data decontarii.

6. Pentru operatiunea de efectuare a plasamentelor colateralizate, data tranzactiei este data efectuării licitatiei, iar data decontării este „value tomorrow” ziua lucrătoare următoare datei tranzactiei (licitatiei).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

CONTRACT

de plasament colateralizat

Nr. ... din .../.../....

 

Īn temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, īntre Ministerul Economiei si Finantelor, cu sediul īn Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .......................... , īn calitate de ........................................................... , si .......................................... , īn calitate de ................................. ,

si

......................................................................... (institutia financiară), cu sediul īn .............................................. , str. . ............................. nr. ...,

īnregistrată la registrul comertului cu nr. . ......................... , cod fiscal nr. . ...................... , reprezentată prin .................................... , īn calitate de ........................................... , si ................................. , īn calitate de .............................. ,

a intervenit prezentul contract.

1. Ministerul Economiei si Finantelor plasează la ...................................................................................... (institutia financiară) suma de ............. ,

reprezentānd plasament colateralizat, avānd o valoare egală cu suma acceptată la licitatiile organizate, īnscrisă īn notificările tranzactiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.

2. Rata dobānzii plasamentului colateralizat este de ........................ .

3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ......... zile, īncepānd cu data de ....................... .

4. Plata plasamentului colateralizat se face īn contul cu cod IBAN nr. . .......................................... , NIF ........................... .

5. . ............................................................................. (institutia financiară) se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu active eligibile

 (titluri de stat) mentionate īn contractul de gaj pentru plasament colateralizat īncheiat pentru fiecare tranzactie.

6. Valoarea totală ajustată a activelor eligibile (titlurilor de stat) aduse īn garantie trebuie să acopere īn proportie de 100% plasamentul acordat si dobānda aferentă.

7. Īn cazul īn care ........................................................................... (institutia financiară)nu achită la scadentă plasamentul acordat si nu plăteste

dobānda aferentă, Ministerul Economiei si Finantelor va proceda la executarea garantiilor corespunzător valorii nerambursate, īntregită la valoarea nominală a unui titlu de stat (active eligibile). Īn acest caz ................................................................................. (institutia financiară) urmează să plătească o dobāndă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Nationale a Romāniei plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadentă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadentă.


8. Restituirea plasamentului colateralizat se face īn contul cu cod IBAN nr. . ....................................... , NIF ..................... .

9. Plata dobānzii aferente plasamentului colateralizat si a dobānzii penalizatoare mentionate la pct. 7 se face īn contul cu cod IBAN nr. . ................................................. , NIF ........................................... .

10. Anuntul licitatiei este parte integrantă a prezentului contract.

11. Prezentul contract s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeasi valoare juridică, si intră īn vigoare la data semnării.

 

Ministerul Economiei si Finantelor

Numele si prenumele

....................................

Functia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila

....................................

.....................................

(institutia financiară)

Numele si prenumele

.................................

Functia

..................................

Semnăturile autorizate si stampila

...............................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

CONTRACT DE GAJ

pentru plasament colateralizat

Nr. ... din ..../..../.....

 

Īn temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, īntre Ministerul Economiei si Finantelor, cu sediul īn Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin..........................,

īn calitate de...................................................................., si................................................, īn calitate de....................................,

si

............................................................................ (institutia financiară), cu sediul īn............................................, str.................................nr. ..., īnregistrată la registrul comertului cu nr..................................., cod fiscal nr..........................., reprezentată prin..........................., īn calitate de.........................................., si................................, īn calitate de............................., a intervenit prezentul contract.

1........................................................................... (institutia financiară) se obligă să gajeze īn favoarea Ministerului Economiei si Finantelor activele eligibile/titlurile de stat consemnate īn Notificarea nr..........................din data de..................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat īn sumă de.............., acordat la data de...................

................................................................................. (institutia financiară)  declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garantiei, potrivit prezentului contract de gaj pentru plasament colateralizat, sunt īn proprietatea sa si nu sunt gajate sau sechestrate.

2. Ministerul Economiei si Finantelor preia cu titlu de garantie activele eligibile/titlurile de stat mentionate de..........................(institutia financiară) īn Notificarea nr..............................din data de.........................................

3. Īn cazul īn care ..................................................................... (institutia financiară) nu rambursează integral la scadentă plasamentul colateralizat acordat si nu plăteste integral dobānda aferentă, Ministerul Economiei si Finantelor va proceda la executarea garantiei, corespunzător valorii nerambursate, īn conditiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.

4. Anuntul licitatiei este parte integrantă a prezentului contract.

5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră īn vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei si Finantelor si īsi īncetează valabilitatea īn momentul rambursării integrale a obligatiilor de plată asumate.

6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr........................

7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră īn vigoare la data semnării.

 

Ministerul Economiei si Finantelor

Numele si prenumele

....................................

Functia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila

....................................

.....................................

(institutia financiară)

Numele si prenumele

.................................

Functia

..................................

Semnăturile autorizate si stampila

...............................


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

NOTIFICARE

pentru garantarea cu active eligibile (titluri de stat) a plasamentului .....................

din data de ......... / ......... / ..........

 

............................................................................ (institutia financiară)se obligă să gajeze īn favoarea Ministerului Economiei si Finantelor următoarele active eligibile (titluri de stat):

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod ISIN

Numărul contului

BIC

Data scadentei emisiunii

Numărul titlurilor (bucăti)

Valoarea nominală

unitară

Valoarea nominală

totală

Valoarea de piată

totală

0

1

2

3

4

5

6 = 5 x 4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

x

TOTAL

x

x

x

x

x

x

 

......................................................................................... (institutia financiară) declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garantie, sunt īn proprietatea sa si sunt libere de sarcini.

...................................................................................... (institutia financiară) consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat īn contul de evidentă deschis pe numele băncii īn SaFIR.

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. . ...................................................... .

 

.....................................

(institutia financiară)

Numele si prenumele

.....................................

Functia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila

.....................................

Data .....................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr............./...../...../.....

(INSTITUTIA FINANCIARĂ)

Nr. . ....... / ..... / ..... / .....

 

Īn baza prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, si ale pct. 3.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării īn conditii optime a contului curent general al trezoreriei statului, īn sensul asigurării resurselor necesare efectuării plătilor sectorului public,

īntre

Ministerul Economiei si Finantelor, cu sediul īn Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. . ................... , cont IBAN .................... , reprezentat legal prin .................... , īn calitate de ................. , si .................... , īn calitate de ........................... ,

si

....................................................................................................... (institutia financiară), cu sediul īn ...................................................................... , str. . ............................................ nr. . .......... , īnregistrată la registrul comertului cu nr. . ............................. , cod fiscal nr. . ....................... , cont IBAN ...................... , reprezentată legal prin .................... , īn calitate de .................... , si .................... , īn calitate de .................... , se īncheie prezenta conventie.


I. Obiectul conventiei

1. Institutia financiară ............................................... constituie un depozit īn sumă de .................... lei la Ministerul

Economiei si Finantelor - trezoreria statului, pe o perioadă de ................................ , īncepānd cu data de .................................. .

2. Nivelul ratei dobānzii este de ....................... % pe an. Calculul dobānzii se efectuează īn functie de anul calendaristic de 360 de zile.

II. Obligatiile părtilor

1. Institutia financiară .................................................. va vira suma de .................... lei īn contul curent general al trezoreriei statului deschis la Banca Natională a Romāniei, cu următoarele elemente de identificare:

- cod BIC pentru trezoreria statului: .......................................................... ;

- cont nr. . ........................................................ ;

- cod IBAN deschis la trezoreria operativă centrală ................................. ;

- cod unic de īnregistrare fiscală ............................................................. .

2. Ministerul Economiei si Finantelor va rambursa īn ziua de .......................... suma de ............ lei, reprezentānd valoarea depozitului scadent, si suma de .................. lei, reprezentānd dobānda aferentă, īn contul ............................... , cu următoarele elemente de identificare:

- cod BIC .................................................. ;

- cod IBAN ............................................... ;

- cod unic de īnregistrare fiscală ........................................... .

III. Prezenta conventie s-a īncheiat īn 2 (două) exemplare, cāte unul pentru fiecare parte semnatară, avānd valoare juridică egală.

 

Ministerul Economiei si Finantelor

Numele si prenumele

....................................

Functia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila

....................................

.....................................

(institutia financiară) Numele si prenumele

.................................

Functia

..................................

Semnăturile autorizate si stampila

...............................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia.........................

 

FISA DE CALCUL

a dobānzii aferente depozitului atras

 

Titularul plasamentului

Numărul conventiei

Durata - zile -

Perioada

Dobānda (%)

Suma plasată

- lei -

Dobānda de plătit

- lei -

0

1

2

3

4

5

6 = (5 x 2 x 4)/360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnături autorizate

 ...............................

 

Total de rambursat

(col. 5 + col. 6)

 


 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 9 la normele metodologice)

 

ANTET INSTITUTIE FINANCIARĂ Nr...... din ..../..../....

 

OFERTA DE PARTICIPARE

la licitatia din data de....................pentru plasament colateralizat cu titluri de stat sau constituire de depozite

 

            Nr. de referintă al licitatiei....................

 

Nr. crt.

Oferta

Optiuni

 

 

1

2

3

 

Suma (lei)

 

 

 

 

Rata dobānzii (%)

 

 

 

 

Data acordării ........................................

Data scadentei ......................................

 

..................

(institutia financiară)

Numele si prenumele

Functia

......................................

Semnăturile autorizate si stampila

.....................................

Data

..........................

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 10 la normele metodologice)

 

CONTRACT

pentru tranzactii repo/reverse repo

Nr...... din .../.../....

 

Īn temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,

īntre

Ministerul Economiei si Finantelor, cu sediul īn Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .............................., īn calitate de.........................................., si............................................., īn calitate de..................................,

si

…………………………………………………………………………………………..(institutia de credit), cu sediul īn..............................................................................................., str..................................................................nr..........., īnregistrată la registrul comertului cu nr............................, cod fiscal nr......................................, reprezentată prin...................., īn calitate de............................, si............................., īn calitate de..................................,

a intervenit prezentul contract.

1. Ministerul Economiei si Finantelor efectuează tranzactii repo/reverse repo cu.............................................................. (institutia de credit) īn conditiile stabilite prin licitatiile organizate de Ministerul Economiei si Finantelor, cu privire la:

- elementele de identificare a titlurilor de stat;

- numărul de titluri de stat tranzactionate;

- valoarea unitară nominală;

- valoarea unitară de vānzare a titlurilor de stat la data tranzactiei;

- rata operatiunii repo/reverse repo;

- datele la care se efectuează vānzările si, respectiv, răscumpărările de titluri de stat.

2............................................................................................................................................................................................ (institutia de credit) se obligă să aibă īn cont titlurile de stat libere de sarcini la data vānzării (pentru repo), dată stabilită īn momentul īncheierii tranzactiei.


3. Īn situatia īn care, la data vānzării/răscumpărării, ................................................................................................................ (institutia de credit) nu īsi īndeplineste obligatiile fată de Ministerul Economiei si Finantelor, va fi obligată la plata unei dobānzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de īntārziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Nationale a Romāniei plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de īntārziere. Sumele reprezentānd dobānzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.

4. Prezentul contract s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră īn vigoare la data semnării.

 

Ministerul Economiei si Finantelor

Numele si prenumele

....................................

Functia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila

....................................

.....................................

(institutia financiară) Numele si prenumele

.................................

Functia

..................................

Semnăturile autorizate si stampila

...............................

 

ANEXA Nr. 9

 (Anexa nr. 11 la normele metodologice)

 

ANTET INSTITUTIE DE CREDIT

Nr. . ............... Data ................

 

OFERTA DE PARTICIPARE

la licitatia din data de .................... pentru cumpărări/vānzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo

 

Nr. de referintă al licitatiei:

Cod operatiune*:

 

Titluri de stat:

1

2

3

Cod ISIN:

 

 

 

Data scadentei emisiunii/cuponului:

 

 

 

Nr. titluri de stat (bucăti):

 

 

 

Valoarea nominală unitară (lei):

 

 

 

Valoarea nominală totală (lei)

 

 

 

Valoarea unitară de vānzare ajustată (lei):

 

 

 

Data vānzării:

 

 

 

Valoarea totală de vānzare (lei):

 

 

 

Rata repo/reverse repo (%):

 

 

 

Valoarea unitară de răscumpărare (lei):

 

 

 

Data răscumpărării:

 

 

 

Valoarea totală de răscumpărare (lei):

 

 

 

NOTĂ:

Īn cazul licitatiei la rată fixă, se va transmite o singură optiune.

 

 

 

 

INSTITUTIA DE CREDIT

Persoane autorizate:

Numele si prenumele

..................................

Functia

.................................

Semnături autorizate

(L.S.)

..................................

 

OPTIUNI

* Codul operatiunii este referinta acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operatiuni īn SaFIR, īn conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice si va cuprinde: numărul contractului + L X + data īncheierii tranzactiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:

- L = licitatie;

- X = identificator numeric unic asociat de ambele părti fiecărei operatiuni repo/reverse repo cu Ministerul Economiei si Finantelor, din ziua respectivă; īn cazul operatiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare optiune si licitatie.


 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 12 la normele metodologice)

 

DEFINITII

 

Īn sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) plasament colateralizat - tranzactii reversibile īn cadrul cărora, īn scopul fructificării disponibilitătilor existente īn contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei si Finantelor plasează depozite la băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit - participanti eligibili, acestea păstrānd proprietatea asupra activelor eligibile aduse īn garantie;

b) atragere de depozite - tranzactie cu scadenta prestabilită īn cadrul căreia, īn scopul absorbtiei de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plătilor sectorului public, Ministerul Economiei si Finantelor atrage depozite de la institutiile de credit - participanti eligibili;

c) data tranzactiei (licitatiei) - data la care se īncheie tranzactia;

d) data decontării- data la care se efectuează decontarea tranzactiei;

e) value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzactiei;

f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse īn garantie ce trebuie să acopere īn proportie de 100% creditul acordat si dobānda aferentă.