MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 121         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

135. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

137. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minoritătilor nationale, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minoritătilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.9. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apărării

 

131. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

174. - Hotărâre privind completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bacău” la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile: 4-8,10-11, 15, 21, 26, 28, 31-32, 44 si 56;

b) următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul continut: „Complexul Muzeal «Iulian Antonescu»”;

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. 9 Mai nr. 7, municipiul Bacău, Corp A; S+P+3E, Corp B; S+P, Corp C; S+P+2E, Garaje (demisol) - clădire din cadre si plansee din beton armat, închideri, exterioare, din zidărie GVP, acoperis tip terasă; suprafata construită - 2.101 mp, suprafată teren - 5.587 mp, vecinătăti: N - sediu BCR, S - sediu BRD, E - str. 9 Mai, V - bloc str. M. Viteazu nr. 12“;

- la pozitia nr. 1, coloana 4 va avea următorul continut: „1998”;

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul continut: „4.109.347,72”;

- la pozitia nr. 1, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul continut: „Clădire «Ateneu» Bacău (Filarmonica «Mihail Jora»)”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Războieni nr. 22, municipiul Bacău - clădire D (partial) +P+1E (partial), cu fundatie din beton, acoperis tip terasă necirculabilă; suprafata construită - 1.167 mp, suprafată teren - 1.382 mp, Vecinătăti: N - Casa modei, S - Liceul de Artă, E - str. Războieni, V - zonă de locuit”;

- la pozitia nr. 2, coloana 4 va avea următorul continut: „1983”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul continut: „3.667.323,07”;

- la pozitia nr. 2, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul continut: „Biblioteca judeteană «C. Sturdza» Bacău”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. I.S. Sturdza nr. 1, municipiul Bacău - clădire din zidărie de cărămidă, pe fundatie de piatră si beton, sarpantă lemn, cu învelitoare de tablă - partial subsol, suprafata construită - 781 mp, suprafată teren - 792 mp, vecinătăti: N - str. I.S. Sturdza, S - Palatul administrativ, E - str. Mărăsesti, V - str. I.S. Sturdza nr. 3”;

- la pozitia nr. 3, coloana 4 va avea următorul continut: „1893/1852; 1896”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul continut: „1.132.233,04”;

- la pozitia nr. 3, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul continut: „Complexul Muzeal «Iulian Antonescu» Bacău”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Nicolae Titulescu nr. 23 - clădire S+P+1E, cu zidărie de cărămidă, sarpantă lemn, cu învelitoare de tiglă, suprafata construită - 465 mp, suprafată teren - 1.993 mp, vecinătăti: N - str. N. Titulescu, S - str. Soimului, E - imobil str. Nicolae Titulescu nr. 21, V - imobil str. Nicolae Titulescu nr. 25”;

- la pozitia nr. 9, coloana 4 va avea următorul continut: „1968/1921”;

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul continut: „510.914,11”;

- la pozitia nr. 9, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul continut: „Complexul Muzeal «Iulian Antonescu» Bacău”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Nicolae Titulescu nr. 23 - clădire S+P+1E ; structură mixtă (zidarie+beton), sarpantă lemn, cu învelitoare de tiglă, suprafata construită - 444 mp, vecinătăti: N - str. N. Titulescu, S - str. Soimului, E - imobil str. Nicolae Titulescu nr. 21, V –imobil str. N. Titulescu nr. 25”;

- la pozitia nr. 12, coloana 4 va avea următorul continut: „1968”;

- la pozitia nr. 12, coloana 5 va avea următorul continut: „2.658.220,34”;

- la pozitia nr. 12, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul continut: „Complexul Muzeal «Iulian Antonescu» (Casa memorială «Nicu Enea»)”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul continut: ”Str. N. Enea nr. 31, municipiul Bacău - clădire S+P+1E, cu zidărie de cărămidă, sarpantă lemn, cu învelitoare de tiglă, suprafata construită - 65 mp, suprafată teren - 639 mp, vecinătăti: N - str. Mioritei, S - bl. str. Nicu Enea, E - str. Nicu Enea, V - statia Selena”;

- la pozitia nr. 13, coloana 4 va avea următorul continut: „1970”;

- la pozitia nr. 13, coloana 5 va avea următorul continut: „240.746,28”;

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul continut: „Casa «G. Bacovia» Bacău”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. G. Bacovia nr. 13, municipiul Bacău - clădire S (partial)+P; pe fundatie de piatră, cu pereti de cărămidă, planse si sarpantă lemn, învelitoare tablă, suprafata construită - 172 m2 , suprafată teren - 1.409 mp, vecinătăti: N - str. G. Bacovia, S - proprietate particulară, E - Grădinita nr. 18, proprietate particulară, V - proprietate particulară”;

- la pozitia nr. 14, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”;

- la pozitia nr. 14, coloana 5 va avea următorul continut: „120.266,85”;

- la pozitia nr. 14, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul continut: „Complex Muzeal de Stiintele Naturii «Ion Borcea» Bacău, Clădire «Vivariu» Bacău”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Popa Sapcă nr. 3, municipiul Bacău - clădire P; fundatie piatră, zidărie cărămidă, sarpantă lemn cu învelitoare tablă, suprafata construită - 882 mp, suprafată teren - 2.438 mp, vecinătăti: N - casa parohială, bloc locuinte, S - str. Popa Sapcă, E - Piata Centrală, V - Biserica Sf. Nicolae”;

- la pozitia nr. 16, coloana 4 va avea următorul continut: „1981/1970”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul continut: „915.516,45”;

- la pozitia nr. 16, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Trotus nr. 8-10, municipiul Bacău, Laborator - birouri - clădire P; zidărie cărămidă, acoperis terasă, suprafata construită - 53 mp, suprafată teren - 53 mp, vecinătăti: N - blocuri locuinte, S - Grădinita nr. 3, E - Aleea Caisilor, V - str. Trotus”;

- la pozitia nr. 17, coloana 4 va avea următorul continut: „1981/1911”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul continut: „26.260,79”;

- la pozitia nr. 17, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul continut: „Imobil anexă (laborator)”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul continut: „Str. Trotus nr. 8-10, municipiul Bacău, clădire P, zidarie cărămidă, acoperis terasă, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, suprafata construită - 65 mp, suprafată teren - 65 mp, vecinătăti: N - blocuri locuinte, S - Grădinita nr. 3, E – Aleea Caisilor, V - str. Trotus”;

- la pozitia nr. 18, coloana 4 va avea următorul continut: „1980”;

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea următorul continut: „22.650,82”;

- la pozitia nr. 18, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al judetului Bacău”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Observatorul astronomic «Victor Anestin» Bacău, Imobil (Casa de apă)”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Trotus nr. 8-10, municipiul Bacău, Observator astronomic «Victor Anestin», P+3, fundatie beton, pereti beton, acoperis tip terasă, suprafată construită = 137 mp, suprafată teren = 137 mp, alee si platformă asfaltată, vecinătăti: N - blocuri locuinte, S- Grădinita nr. 3, E - Aleea Caisilor, V - str. Trotus”;

- la pozitia nr. 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980/1911, 2006”;

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „376.290,16 si 9.312,00”;

- la pozitia nr. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil «Ion Borcea» Racova (Casa memorială «Ion Borcea»)”; - la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Racova, comuna Racova, jud. Bacău, clădire P, cu fundatii din piatră, zidărie cărămidă, sarpantă lemn, cu învelitoare din tablă, suprafată construită = 126 mp, suprafată teren = 200 mp, vecinătăti: N - drum comunal, S - drum comunal, E - proprietate Petrovanu, V - pârâul Racova”;

- la pozitia nr. 20, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990/1880”;

- la pozitia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.817,27”;

- la pozitia nr. 20, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul Muzeal de Stiintele Naturii «Ion Borcea» Bacău”; - la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bacău, Aleea Parcului nr. 9, clădire fundatii din beton, pereti beton, aluminiu si sticlă, acoperis tip terasă, Sconst. = 1.789 mp, Steren = 8.411 mp, alei betonate, clădire post trafo, rezervor apă, conducte canalizare”;

- la pozitia nr. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.395.866,00; 411.741,00; 162.537,00; 199.735,00; 198.761,00 ”;

- la pozitia nr. 22, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ansamblul folcloric «Busuiocul» Bacău (sediul administrativ)”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Trotus nr. 6A, sediu administrativ - clădire P; fundatie piatră, cu pereti cărămidă, planseu si sarpantă lemn, cu învelitoare tiglă, S.constr. = 422,24 mp, vecinătăti: N - Grădinita nr. 3, S - zonă de locuit, E - zonă de locuit, V - str. Trotus”;

- la pozitia nr. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1893/1981”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „264.720,59”;

- la pozitia nr. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Atelier-scoală tâmplărie, Ansamblul folcloric «Busuiocul»”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Trotus nr. 6 - clădire din zidărie si lemn acoperită cu azbociment, Sconstr. = 93,14 mp”;

- la pozitia nr. 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”;

- la pozitia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.789,30”;

- la pozitia nr. 24, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala populară de arte si meserii Bacău (sediu administrativ)”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Caisilor nr. 7, sediu administrativ - clădire P+1E; fundatie din beton, cu pereti de cărămidă, sarpantă lemn, cu învelitoare de tiglă, S.constr. = 323 mp, Steren - 1.132 mp, vecinătăti: N - zonă de locuit, S - Str. Caisilor, E - imobil Str. Caisilor nr. 9, V - imobil Str. Caisilor nr. 5”;

- la pozitia nr. 25, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1984”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „293.723,50”;

- la pozitia nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul rezidential «Ghiocelul» si Centrul de zi pentru copilul cu handicap Bacău”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ghioceilor nr. 4, municipiul Bacău, clădire P+1E; cu cadre din b.a, S.constr. = 1.393 mp, S.teren 7.396 mp, vecinătăti: N - Cămin de bătrâni, E - Aleea Ghioceilor, S - Sala de atletism, V - Cimitir Evreiesc”;

- la pozitia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998/1978”;

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.813.190,33”;

- la pozitia nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul rezidential «Alexandra» si Centrul de zi pentru copilul cu handicap Onesti”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „B-dul Oituz nr. 17, municipiul Onesti, Leagăn clădire P+1E; cu cadre si diafragme din b.a., sarpantă lemn, cu învelitoare tiglă + tablă, Sconstr. = 1.766 mp, Cresă, clădire P+1E; cu cadre si diafragme din b.a, sarpantă lemn, cu învelitoare tablă, S.constr. = 364 mp, Atelier întretinere, constructie din cărămidă cu hidroizolare, suprafata construita 96 mp, vecinătăti: N – Clubul elevilor, S- propr. privată, E - sediu nou Primăria Onesti, V - propr. private, S teren 8.856 mp”;

- la pozitia nr. 29, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969, 1975, 1972”;

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.878.663,65; 551.639,13; 14.438,96”;

- la pozitia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul rezidential «Speranta» Târgu Ocna”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Nicolae Arbanas nr. 2, oras Târgu Ocna, Pavilion A+Cantină, clădire P+1/2E; fundatii beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, Sconstr. = 1.216 mp, Pavilion B, clădire P+2E; fundatii beton, diafragmă b.a, zidărie cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, Sconstr. = 620 mp, Pavilion C - Magazie, clădire P+1E+M; zidărie cărămidă, mansardă din lemn, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, Sconstruită = 106 mp, Capelă, 167 mp, P, fundatie beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, Atelier întretinere, 71 mp, P, fundatie beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare azbociment, Spălătorie+club, 201 mp, P+1E, fundatie beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare azbociment, Sala sport+beci 90,0 mp, P, cadre din b.a.+cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare azbociment, Garaj+magazie alimente, 115 mp, P, zidărie cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tablă, Centrală termică, 163 mp, P, cadre din b.a.+cărămidă, acoperis tip terasă, Casă poartă, 17 mp, P, zidărie cărămidă, acoperis tip terasă, Uscător 31 mp, învelitoare azbociment, Steren = 9.999 mp”; - la pozitia nr. 30, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.102.925,62; 1.098.985,41; 314.187,08; 10.024,94; 51.207,98; 10.024,94; 119.899,64; 1.200,00; 3.138,74; 664.036,85; 3.637,50; 4.626,10”;

- la pozitia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul rezidential Pro-Familia Bacău”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Complex Strand str. Stefan cel Mare nr. 18, municipiul Bacău, 3 case, P, cărămidă+beton, sarpantă lemn, învelitoare tablă, împrejmuire, alei betonate, Sconstr. = 3x187,0 = 561 mp, vecinătăti: S - clădire Electrica, N - Modul pentru Copilul seropozitiv, E - teren viran, V - str. Stefan cel Mare, Complex Bistrita, b-dul Unirii nr. 49, 3 case, P, cărămidă+beton, sarpantă lemn, învelitoare tablă, Sconstr. = 3x167 = 501 mp, Centrală termică, împrejmuire, alei betonate, Steren = 2.792 mp, vecinătăti: N - loc. propr. privată, S - B-dul Unirii, E – statie auto, V - atelier, Complex Margareta, b-dul Unirii nr. 41, Sconstr. = 3x168 = 504 mp, Centrală termică, Magazie, împrejmuire, alei betonate, Steren = 2.704 mp, vecinătăti: N - proprietate privată, S - cale de acces din b-dul Unirii, E - Service auto, V - S.C. SELENA, Complex Dragos Vodă, str. Dragos Vodă nr. 4 bis, 3 case, P, cărămidă+beton, sarpantă lemn, învelitoare tablă, Sconstr. = 3X75 = 255 mp, Centrală termică, Magazie, împrejmuire, alei betonate, Steren = 1.437 mp, vecinătăti: N - str. Liliacului, S - str. Dragos Vodă, E loc. propr. privată, V - PRCO”;

- la pozitia nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997, 1993, 1997, 1992, 1997, 1992, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991”;

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „817.605,00; 35.384,00; 17.004,00; 418.683,00; 6.711,00; 36.222,00; 3.049,00; 1.045.342,00; 421.188,00; 6.339,00; 2.386,00; 35.360,00; 2.914,00; 761.215,00; 122.514,00; 6.454,00; 3.877,00; 25.007,00; 2.327,00; 214.600,00”;

- la pozitia nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire spital nouă”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Spiru Haret, clădire S+P+5E, fundatii beton, pereti beton, acoperis tip terasă, Sconstr. = 1.405 mp, vecinătăti: N – Parcul Cancicov, S - str. Spiru Haret, E - str. Mărăsesti/V – Parcul Cancicov, Liceul Pedagogic”;

- la pozitia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”;

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.512.640,48”;

- la pozitia nr. 34, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bloc alimentar”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie cărămidă, acoperis tip terasă, Sconstr. = 822 mp”;

- la pozitia nr. 35, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”;

- la pozitia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.319.316,98”;

- la pozitia nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie pediatrie”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Mărăsesti nr. 20, clădire P+2+d/P+3+d; fundatii beton, zidărie cărămidă, cadre b.a., acoperis tip terasă, S. constr. = 1.248 mp, S. teren = 8.878 mp”;

- la pozitia nr. 36, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”;

- la pozitia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.740.860,02”;

- la pozitia nr. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie dermatovenerice”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, zidărie cărămidă, acoperis tip terasă, S. constr. = 514 mp”;

- la pozitia nr. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”;

- la pozitia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „801.915,45”;

- la pozitia nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie contagioase copii”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire S+P+1E, fundatii beton, pereti cărămidă, planseu si sarpantă lemn, învelitoare tablă, S. constr. = 566 mp”;

- la pozitia nr. 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1957”;

- la pozitia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.381.327,14”;

- la pozitia nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire ORL, psihiatrie, contagioase adulti (spital vechi)”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, zidărie cărămidă, planseu si sarpantă lemn, învelitoare tablă, S. constr. = 2.176 mp”;

- la pozitia nr. 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1850”;

- la pozitia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „416,73”;

- la pozitia nr. 39, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie oftalmologie”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire S+P+1E; fundatii beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tablă, S. constr. = 539 mp”;

- la pozitia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1958”;

- la pozitia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.332.829,92”;

- la pozitia nr. 40, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie SIDA”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, zidărie cărămidă, cadre b.a., acoperis tip terasă, S. constr. = 455 mp”;

- la pozitia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1993”;

- la pozitia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „481.650,00”;

- la pozitia nr. 41, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire maternitate”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire S+P+1/4E; fundatii beton, zidărie cărămidă, cadre b.a., acoperis tip terasă, S. constr. = 2.297 mp”;

- la pozitia nr. 42, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1964”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.981.397,90”;

- la pozitia nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sectie telecobaltoterapie+oncologie”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Spiru Haret, clădire P; clădire din beton, sarpantă lemn, învelitoare, tablă si terasă, S. constr. = 515 mp”;

- la pozitia nr. 43, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977, 1911”;

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „426.806,46”;

- la pozitia nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire pavilion administrativ”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie cărămidă, acoperis tip terasă, S. constr. = 368 mp”;

- la pozitia nr. 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”;

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „726.679,33”;

- la pozitia nr. 45, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire morgă, laborator anatomie patologică”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie, acoperis tip terasă, S. constr. = 305 mp”;

- la pozitia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”;

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „600.266,35”;

- la pozitia nr. 46, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire spălătorie centrală”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+1E; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie, acoperis tip terasă, S. constr. = 412 mp”;

- la pozitia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1964”;

- la pozitia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „702.839,99”;

- la pozitia nr. 47, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire ateliere întretinere”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare tablă, S. constr. = 200 mp”;

- la pozitia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1923”;

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,54”;

- la pozitia nr. 48, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire pavilion poarta 1”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă, acoperis tip terasă, S. constr. = 9 mp”;

- la pozitia nr. 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”;

- la pozitia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.411,59”;

- la pozitia nr. 49, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire pavilion poarta 2”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă, acoperis tip terasă, S. constr. = 11 mp”;

- la pozitia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”;

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.842,05”;

- la pozitia nr. 50, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire seră flori”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă si sticlă, învelitoare sticlă, S. constr. = 159 mp”;

- la pozitia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”;

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.590,80”;

- la pozitia nr. 51, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,38”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire policlinică corp A-Ambulatoriu administrativ”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire S+P+1E; fundatii beton, pereti beton, acoperis tip terasă, S. constr. = 2.210 mp”;

- la pozitia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.508.794,86”;

- la pozitia nr. 53, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire policlinică corp B laborator analize”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire P+2E; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie, acoperis tip terasă, S. constr. = 474 mp”;

- la pozitia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”;

- la pozitia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.233.978,02”;

- la pozitia nr. 54, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire policlinică corp C Ambulatoriu copii”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Mărăsesti nr. 20, clădire P/P+3E; fundatii beton, pereti b.a. si zidărie, acoperis tip terasă, S. constr. = 549 mp”;

- la pozitia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1982”;

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.094.824,81”;

- la pozitia nr. 55, coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al judetului”;

c) se completează cu pozitiile nr. 57-232, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

Modificări si completări la domeniul public al judetului Bacău

 

Nr.

cit

Cod

clasific.

Denumirea

bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în
folosintă

Valoarea

de

inventar
(lei)

Situatia

juridică

0

1

2

3

4

5

6

„57

1.6.8.

Beci si teren fost depozit
pentru arheologie

Str. Soimului nr. 7

fundatie beton, pereti zidărie, acoperis tip terasă

suprafata construită - 79 mp, suprafată teren 79 mp

1968/1921

18.350,00

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

58

1.6.8.

Magazie Vivariu

Str. Popa Sapcă nr. 3, municipiul Bacău
fundatie beton, pereti cărămidă
Suprafata construită - 31 mp

1865

8.930,00

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

59

1.6.8.

Ansamblul Folcloric „Busuiocul"
Magazie

Bacău, str. Trotus nr. 6

fundatie beton, struct. cărămidă, acop. sarp.

lemn, învel., azbociment, suprafata construită - 50,51 mp

 

9.372,60

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

60

1.6.8.

Ansamblul Folcloric „Busuiocul"
Garaj

Bacău, str. Trotus nr. 6

structură lemn, acop. sarp. lemn, învel. tablă

suprafata construită - 109,19 mp

2004

13.755,59

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

61

1.6.5.

Ansamblul Folcloric „Busuiocul"
magazie
si centrală termică

Bacău, str. Trotus nr. 6

Atelier tâmplărie - clădire P, fundatie piatră

cu pereti din cărămidă, planseu

Vecinătăti:

N - Grădinita nr. 3

S - zona de locuit

E - zona de locuit, V - str. Trotus

suprafată construită - 157,04 mp

Suprafată teren - 2.230 mp

1893/1981

164.733,87

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

62

1.6.8.

Observatorul astronomic
„Victor Anestin" Bacău
Atelier tâmplărie si grup social

Str. Trotus nr. 8-10, municip. Bacău
Suprafată construită - 63 mp, Suprafată teren 63 mp

 

68.012,78

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

63

1.6.1.1.

Centru rezidential H. Coandă

str. Henri Coandă nr. 2, mun. Bacău

 

 

domeniul public al judetului

H.C.J nr. 174/2007

 

1.6.8.

Centru de primire în regim de urgentã

Centru rezidental pentru copilul

delincvent Bacău

strada Henri Coandă nr. 2

Casa nr. 2

clădire P+2E; structură -prefabricate b.a.,

sarpantă lemn, învelitoare tablă, supraf. constr. - 626 mp

1988

1.314.535,68
90,18

 

 

1.6.8.

 

Beci

clădire din b.a., învelitoare carton

suprafată construită - 102 mp

1998

 

 

 

1.6.8.

 

Cabină poartă

clădire P; zidărie din b.a., învelitoare azbociment
suprafată construită - 27 mp,

1998

74,00

 

 

1.6.8.

 

Garaj

clădire P, structură lemn, învelitoare azbociment

suprafată construită - 25 mp

2000/1975

32,00

 

 

1.6.8.

 

Magazie tablă suprafată construită - 61 mp

1998

100,44

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1.6.8.

 

Uscător rufe

structură tablă, acoperis azbociment

suprafată construită - 53 mp

Vecinătăti:

N - str. Aviatori

S - Centrul de educatie integrată

E - str. Henri Coandă

V - Aeroportul Bacău

total suprafată teren - 7.669 mp

1998

162,19

 

 

1.6.8.

Strada Henri Coandă nr. 4

Imobile str. H. Coandă nr. 4, mun. Bacău

 

 

 

 

 

 

Garaj + magazie

clădire din b.a., învelitoare carton

suprafată construită - 118 mp

1998

47,57

 

 

1.6.2.

 

Cantină

clădire S+P; fundatii beton, zidărie cărămidă,

sarp. lemn, învelitoare tablă,

supraf. constr. - 347 mp

2000/1975

360.432,92

 

 

1.6.1.1.

 

Internat

clădire P+3E; fundatii beton, structură

prefabricate b.a., sarp. lemn,

învelitoare azbociment,

suprafată construită - 601 mp

2000/1975

1.027.777,36

 

 

1.6.8.

 

Uscător rufe (magazie)
clădire P; fundatii beton, structură
prefabricate b.a., sarpantă lemn,
învelitoare azbociment
suprafată construită - 95 mp

2000/1975

240,00

 

 

1.6.8.

 

Cabină portar

suprafată construită - 12 mp

Vecinătăti:

N - Sc. generală nr. 15

S - Grup scolar chimie

E - blocuri locuinte

V - Centrul scolar

suprafată teren - 17.563 mp

1999

250,00

 

64

1.6.2

Centru rezidential „Pietricica" Comănesti

Str. Liceului nr. 26, Zăvoi

 

 

 

 

 

 

Pavilion

P+3E, fund. beton, panouri prefabricate,

sarpantă lemn, învelitoare tablă

suprafată construită - 622 mp;

Vecinătăti:

N - drum petrolier

E - Liceul Comănesti

S - S.C. ROBERCOLE, S = fam. Popa

total suprafată teren - 3.218 mp

str. Pietricica nr. 1 bis

1998

1.928.869,56    

  domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

1.6.1.1.

 

Clădire internat suprafată construită - 557 mp
P+2E, fund. beton, zidărie, cărămidă, sarp. lemn, învelitoare tablă

2000

2.639.976,10

 

 

1.6.8.

 

 

Magazie, suprafată construită - 108 mp,

P, fund. beton, zidărie cărămidă, sarpantă lemn

2000

81.442,00

 

 

1.6.2.

 

 

Cantină, spălătorie suprafată construită - 345 mp
P, fund. beton, zidărie cărămidă, sarpantă lemn,
învelitoare tablă

2000

461.428,82

 

 

1.6.8.

 

 

Uscător

P, fund. beton, zidărie cărămidă

sarpantă lemn, învelitoare tablă

2000

20.360,50

 

 

1.6.8.

 

 

Beci, zidărie construită

suprafată construită uscător + beci = 67 mp

2000

20.360,50

 

 

1.6.8.

 

 

Cabină WC, suprafată construită - 6,0 mp

zidărie cărămidă, acoperis azbociment

Vecinătăti:

N - Scoală specială

S - Biserica Penticostală

E - str. Pietricica

V - str. Viei

2000

741,00

 

65

1.6.2.

Imobil -

- fost CSC nr. 4 Moinesti

str. Cpt. Zăgănescu nr. 1, mun. Moinesti, jud. Bacău

clădire P + 2E; fundatie beton cu pereti cărămidă,

sarpantă, lemn cu învelitoare tablă

Suprafata construită - 669 mp

Vecinătăti:

N - str. G. Enescu

S - str. Cpt. Zăgănescu

E - alee acces

V - domeniu ppublic

Suprafată totală teren - 2.941 mp

1950

1.305.854,50

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

66

1.6.2.

Centrul de servicii sociale Zemes

comuna Zemes, judetul Bacău

 

 

domeniul public al judetului

 

1.6.8.

 

 

Cămin P+2E

fund. beton, pereti zidărie cărămidă, sarpantă lemn,

învelitoare tablă, supraf. constr. - 722 mp

Spălătorie

clădire P; fundatii beton, zidărie cărămidă,

sarpantă lemn, învelitoare tablă,

suprafată construită - 142 mp

1954
1954

1.707.313,00
339.211,12

H.C.J nr. 174/2007

 

1.6.8.

 

 

Cabină poartă

suprafată construită - 12,0 mp

1970

23.996,50

 

 

1.6.5.

 

 

Garaj + CT

clădire P; fundatii beton, zidărie cărămidă,
sarpantă lemn, învelitoare azbociment,
supr. constr. - 145 mp

1987

306.508,10

 

 

1.6.5.

 

 

CT veche

clădire P, fundatii beton, zid. cărămidă, planseu beton,

suprafata construită - 50,0 mp

1967

28.283,10

 

 

1.6.8.

 

 

Beci

clădire P; fundatii beton, zidărie cărămidă, planseu beton

suprafata construită - 50,0 mp

Vecinătăti:

N - drum comunal

S - proprietăti particulare

E -DJ117

1987

3.534,98

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

V - drum comunal

supraf. totală teren = 10.389 mp

 

 

 

67

1.6.2.

Centrul maternal

str. Vulturului nr.5, mun. Bacău

Sediu

clădire P+1E+M; fundatii beton, pereti zidărie

cărămidă+panouri, sarpantă lemn, învelitoare

tablă supraf. constr. -351 mp,

supraf. teren - 1.786 mp

Vecinătăti:

N - str. Vulturului

S - str. 8 Martie, V - blocuri locuinte

E - inters. str. Vulturului - str. 8 Martie

1975

387.100,45

domeniul public al judetului
H.C.J.nr. 174/2007

 

 

 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ

 

 

 

68

1.6.5.

Clădire centrală termică si cos fum

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, pereti zidărie, acop. terasă

suprafată construită - 352 mp

1961

1.782.043,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

69

1.6.8.

Clădire Statie Oxigen

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, pereti zidărie, acop. terasă

suprafată construită - 79 mp

1964

344.339,92

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

70

1.6.8.

Clădire Crematoriu si cos fum

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, per. zidărie, acop. terasă

suprafată construită - 55 mp

1965

83.556,66

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

71

1.8.8.

Clădire Statie epurare

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fundatie beton, pereti zidărie, acop. terasă

suprafată construită - 70mp

1958

152.560,38

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

72

1.1.3.2.

Clădire PostTrafo

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, pereti cărămidă, acop. terasă

suprafată construită - 41 mp

1965

388.507,80

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

73

1.8.1.1.

Rezervor apă potabilă

Str. Spiru Haret nr. 2-4
suprafată construită - 20mp

1964

139.914,87

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

74

1.6.8.

Magazie materiale spital

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, pereti cărămidă, acop. terasă

suprafata construită - 149 mp

1960

19.064,75

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

75

1.6.8.

Magazie peste beci

Str. Spiru Haret nr. 2-4

clădire P, fund. beton, pereti cărămidă, acop. terasă

suprafată construită - 265 mp

1972

13.112,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

76

1.6.8.

Magazie materiale

Str. Spiru Haret nr. 2-4
suprafată construită - 74 mp

1974

12.115,49

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

77

1.6.8.

Beci alimente

Str. Spiru Haret nr. 2-4
suprafată construită - 40 mp

1972

49.794,13

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

78

1.6.8.

Clădire ateliere întretinere

clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă,
sarpantă învelitoare tablă, supraf. constr. - 487 mp

1923

9,45

domeniul public al judetului
H.G.
867/2002

79

1.8.1.1.

Hidrofor apă - rezervor 150 mc

Str. Spiru Haret nr. 2-4
semiîngropat, supraf. constr. - 26 mp

1959

57.036,95

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

80

1.8.1.1.

Hidrofor apă – rezervor 500 -statia pompă

Str. Spiru Haret nr. 2-4

 

 

675.936,00

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

81

1.3.7.2.

Alee principală - acces

SJU

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. 2.952 mp

 

357.066,95

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

82

1.3.7.2.

Alee de centură SJU

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 2.248 mp

 

271.935,48

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

83

1.3.7.1.

Alee acces rampă

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 1.192 mp

 

144.238,28

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

84

1.3.7.2.

Alee bloc alimentar

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 350 mp

 

42.345,18

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

85

1.3.7.2.

Parcare bloc alimentar

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 328 mp

 

39.698,61

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

86

1.3.7.2.

Alee acces CT

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. -510mp

 

61.753,39

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

87

1.3.7.1.

Alee acces CT Oxigen

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 569 mp

 

68.810,92

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

88

1.3.7.2.

Alee oftalmologie

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 481 mp

 

58.224,63

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

89

1.3.7.2.

Alee maternitate

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 224 mp

 

27.127,38

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

90

1.3.7.2.

Alee farmacie spital

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 186 mp

 

22.495,88

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

91

1.3.7.1.

Alee ateliere

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. -518mp

 

62.635,59

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

92

1.3.7.2.

Alee contagioase adulti si copii

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 153 mp

 

18.526,02

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

93

1.3.7.2.

Parcare pavilion medico-

chirurgical

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 830 mp

 

100.349,26

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

94

1.3.7.1.

Platformă post TRAFO

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 273 mp

 

33.082,18

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

95

1.3.7.2.

Alee atelier sudură

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 159 mp

 

19.187,66

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

96

1.3.7.2.

Alee pediatrie administrativ

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. - 100 mp

 

12.130,13

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

97

1.1.3.2.

Clădire alimentare energ

ie spital

Str. Spiru Haret nr. 2-4, supral. -140 mp

1976

511.986,43

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

98

1.9.3.

Instalatie aer comprimat

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4

 

1955

52.617,74

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

99

1.9.3.

Instalatie oxigen

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4

 

1955

70.154,51

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

100

1.9.3.

Instalatie oxigen

 

Str. Spiru Haret nr. 2-4

 

1955

41.128,74

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

 

0

1

2

3

4

5

6

101

1.9.2.1.

Instalatie apă canal termic

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1958

41.270,64

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

102

1.9.2.1.

Instalatie apă canal termic

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1961

415.182,83

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

103

1.9.2.1.

Instalatie încălzire

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1964

353.304,46

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

104

1.8.6.

Racord retea apă canal gaze

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1974

951.582,72

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

105

1.8.6.

Retele exterioare si subterane

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1970

683.768,36

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

106

1.6.3.2.

împrejmuire spital

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1980

206.580,04

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

107

1.6.3.2.

împrejmuire spital

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1975

2.202,40

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

108

1.6.3.2.

împrejmuire spital

Str. Spiru Haret nr. 2-4

1976

62.851,38

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

109

1.6.2.

Imobil cabinete stomatologice

Str. Spiru Haret nr. 2-4

2005

786.400,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

110

1.6.5.

Centrală termică Maternitate

Str. Spiru Haret nr. 2-4

2005

240.260,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

111

1.6.8.

Magazie

Str. Spiru Haret nr. 2-4, clădire P pe fundatie
din beton, pereti din zidărie, acoperis tip terasă,
Sc -17 mp

 

2.788,00

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

112

1.6.5.

Centrală termică extindere

 

 

272.243,00

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

113

1.6.8.

Pubelă gunoi menajer

Suprafată teren S.J.U. = 61.084,25 mp

 

3,20

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

 

 

 

SPITALUL DE PEDIATRIE

 

 

 

114

1.3.7.3.

Alee pietonală

str. Mărăsesti nr. 20, suprafata = 125 mp

 

15.121,67

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

115

1.3.7.2.

Alee acces spital

str. Mărăsesti nr. 20, suprafata = 420 mp

 

50.806,76

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

116

1.3.7.2.

Alee acces ambulatoriu

str. Mărăsesti nr. 20, suprafata = 645 mp

 

78.024,81

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

117

1.3.7.2.

Parcare spital

str. Mărăsesti nr. 20, suprafata = 240 mp

 

29.032,59

domeniul ppublic al judetului
H.G. 867/2002

118

1.3.7.2.

Parcare ambulatoriu

str. Mărăsesti nr. 20, suprafata = 180 mp
S. teren = 7.902,65 mp

 

21.774,47

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

119

1.1.3.2.

Cabină electrică Dămienesti

Dămienesti, suprafată constr. - 2 mp, pereti zidărie

1958

820,65

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

120

1.6.2

Clădire casă nasteri Dămienesti

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

Suprafată construită 171 mp

1892

10,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

121

1.6.2.

Clădire bloc alimentar Dămienesti

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

1976

203.552,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

122

1.6.2.

Clădire casă mortuară Dămienesti

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

Suprafată construită - 50 mp

1892

2,74

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

123

1.6.2.

Clădire locuintă medic

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

Suprafată construită - 160 mp

1892

30,20

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

124

1.6.4.

Clădire Pavilion administrativ

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

1892

30,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

125

1.6.2

Sectia exterioară Dămienesti

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

Suprafată construită - 524 mp

1910

60,00

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

126

1.6.8.

Remiză grajd

Dămienesti

fundatie beton, pereti cărămidă, acoperis tablă

Suprafată construită - 167 mp

1965

22.933,56

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

127

1.8.1.

Fântână

Dămienesti

Suprafată construită - 7 mp

1970

10.227,61

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

128

1.6.3.2.

împrejmuire spital Dămienesti

Dămienesti

Suprafată teren - 20.512 mp

1970

24.337,8

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

129

1.6.8.

Beci piatră

Dămienesti, Supraf. construită bloc alimentar+beci+pavilion administrativ - 230 mp

1970

7.625,9

domeniul public al judetului
H.G. 867/2002

130

1.6.4.

Directia de Gospodărie Comunală
a Consiliului Local Buhu
si

Str. N.Bălcescu nr.4

sp. sit. la parter bloc, Supraf. constr. = 289,84 mp, cotă indiviză teren = 86,73 mp

2002

91.540,39

domeniul public al judetului
H.G. 1.224/2001

131

1.6.2.

Centrul de zi Orbeni

Corn.Orbeni, Jud. Bacău

clădire P; fundatii beton, pereti cărămidă,

sarpantă lemn,

Vecinătăti: N - DJ 119D; S, E, V -ANRS

Supraf. constr. = 92 mp; Supraf. teren = 639 mp

2002

49.562,16

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

132

1.6.2.
1.6.8.

Centrul rezidential „Pinochio" Bacău

Str. St. cel Mare, nr.18C
Clădire P+M, partial P+E+M, cărămidă, beton, sarpantă, învel. tablă, supraf. constr. = 1x159 mp
Magazie, struct. portantă, acoperis tablă,
Supraf. constr. - 27 mp, copertină, pe structură metalică, acoperis lemn si tegola, supraf. totală teren nr. 18bis+18C+18 = 2.922 mp

1999

1993
1993

301.649,00

13.152,00
3.430,00

895.118,00

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

133

1.6.2.

 

Centrul Financiar
„SCOALA SPECIALĂ"

Unitate rezidentală tip internat

str. Henri Coandă nr. 4, mun. Bacău

Suprafată construită -194 mp

Clădire Scoala Specială Bacău

Sc -1.200 mp

1974

 

95.248,79

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

1.6.2.

 

Sală Gimnastică Scoala Specială Bacău

P, fund. beton, pereti B. A., acoperis terasă

1973

1.381.565,90

 

 

1.6.5.

 

Spălătorie si centrală beton armat si cărămidă, sarpantă lemn, învelitoare azbociment,
suprafa
tă construită - 479 mp

1974

885.003,12

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1.6.2.

 

Grădinita

clădire P+1E; fundatii beton, structură prefabricate

b.a., sarp. lemn, învelitoare azbociment

suprafată construită - 594 mp

Centrul Scolar Bacău

Bacău, Str. H. Coandă nr. 17

2001/1976

863.976,46

 

 

1.6.1.1.

 

Internat

clădire P+3E ; fundatii beton, zidărie cărămidă,
sarpantă, lemn, învelitoare azbociment
suprafată construită = 698 mp

1974

1.421.320,39

 

 

1.6.2.

 

Cantina 200 locuri

clădire P+3E ; fundatii beton, zidărie cărămidă,

sarp. lemn, învelit, azbociment

suprafată construită = 563 mp

1974

486.955,82

 

 

1.6.2.

 

Pavilion triere (infirmerie)
clădire P ; fundatii beton, zidărie cărămidă,
sarpantă lemn, învelitoare azbociment
suprafată construită = 261 mp

1976

159.266,65

 

 

1.6.8.

 

Depozit produse finite
clădire P ; fundatii beton, zidărie cărămidă,
sarpantă lemn, învelitoare azbociment
suprafată construită = 150 mp

1976

73.047,47

 

 

1.6.8.

 

Magazie uscător

structură prefabricate din b.a., sarpantă lemn,

învelitoare azbociment, supraf. constr. = 80 mp,

1993

2.118,00

 

 

1.6.8.

 

Beci

structură prefabricate din b.a., sarpantă lemn,

învelitoare carton, supraf. constr. = 96 mp

1987

9.732,08

 

 

1.6.8.

 

Cabină poartă (fată)

zidărie cărămidă, carton asfaltat

suprafată construită = 54 mp

Vecinătăti:

N - Sc. generală nr. 15

S - Grup scolar chimie

E - blocuri locuinte/V - Centrul Scolar

1993

2.118,00

 

 

1.6.2.

 

Clădire Centru Scolar Bacău

fundatie beton, pereti beton armat, acoperis tiglă,

suprafată construită = 1.010 mp

1974

1.947.939,08

 

 

1.6.2.

 

Sală Gimnastică Centru Scolar Bacău
suprafa
tă construită = 580 mp

1976

349.798,00

 

 

1.2.10.1.

 

Seră flori

suprafată construită = 20 mp

suprafată teren str. H. Coandă nr. 17 - 12.931 mp

Comănesti, str. Pietricica nr.1

1993

728,00

 

 

1.6.2.

 

Clădire Scoala Specială Comănesti

1983

1.101.765,81

 

 

1.6.2.
1.6.8.

 

clădire P+2, fund. beton, pereti cărămidă,
acoperis tablă, supraf. constr. 609 mp
Clădire Sală Sport Comănesti
clădire P, fund. beton, pereti cărămidă,

acoperis tip terasă, suprafată construită - 182 mp
Gheretă paznic Scoala Specială Comănesti

1983
1992

81.047,40
17.892,91

 

134

1.6.4.

Pavilion administrativ (AT 14)

Directia Judeteană de Evidentă a Populatiei

Bacău, str.Tolstoi nr. 2

Supraf. utilă = 48,15 mp 3 încăperi

1982

46.399,00

domeniul public al judetului
H.G. 2.344/2004

135

1.3.8.

Pistă 200.000 mp

Aeroportul Bacău

2003

4.004.080,00

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

136

1.3.8.

Cale de rulare 45.000 mp

Aeroportul Bacău

2003

900.918,00

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

137

 

Terenuri agricole si silvice
1.815.800 mp

Aeroportul Bacău

2003

36.353.042,32

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

138

1.3.8.

Bretele 4.800 mp

Aeroportul Bacău

2003

37,44

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

139

1.3.8.

Platforme 14.200 mp

Aeroportul Bacău

2003

49,70

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

140

 

Terenuri agricole si silvice
1.454.600 mp

Aeroportul Bacău

2003

291.046,20

domeniul public al judetului
H.G. 1.725/2004

141

 

Teren sediu Aeroport

Bacău, Strada Aeroportului nr. 1
Suprafa
ta = 35.272,42 mp

2007

 

domeniul public al judetului
H.G. 398/1997

142

 

Teren hidrofor

Bacău, strada Aeroportului nr. 1
Suprafa
ta = 1.913 mp

2007

 

domeniul public al judetului
H.G. 398/1997

143

 

Teren goniometru

Comuna Sărata
Suprafata = 656 mp

2007

 

domeniul public al judetului
H.G. 398/1997

144

 

Teren radiofar îndepărtat

Comuna Nicolae Bălcescu
Suprafata = 6.384 mp

2007

 

domeniul public al judetului
H.G. 398/1997

145

 

Teren radiomarker exterior

Comuna N. Bălcescu
Suprafa
ta = 106 mp

2007

 

domeniul public al judetului
H.G. 398/1997

146

 

Instalatie balizaj pistă categoria I
Aeroportul Civil Bacău

 

 

 

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Balizajul propriu-zis al pistei

 

1997

5.686,08

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Clădire radar de precizie, inclusiv
instala
tiile aferente constructiilor

 

1997

4.307,54

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Cabluri de telecomandă între CE
si PT 1,2

 

1997

2.317,85

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Cablu electric 20 KV de la PT 1,1
la PT 1,2 Aeroport Bacău

 

1997

1.605,56

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Drum de acces la PT 1,2 SUD

 

1997

138,49

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

0

1

2

3

4

5

6

 Dispozitiv luminos de aprindere NORD si „PAPI" NORD1997

9.367,95

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Dispozitiv luminos de aprindere SUD si „PAPI" SUD1997

4.950,14

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Extindere centrală electrică (PT 1,1 NORD), inclusiv instalatiile aferente constructiei si priză
de pământ

 

1997

4.231,24

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Echipament electric pentru statia
de 20 KV aferentă PT 1,11997

805,80

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Echipament electric pentru statia
de 20 KV aferentă PT 1,2 SUD1997

881,64

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Echipament pentru Camera de comandă PT 1,11997

1.997,53

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Grup electrogen 125 KVA în incinta PT 1,11997

3.140,35

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Grup electrogen automat 70 KVA
în incinta PT 1,21997

420,22

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 
Instalatie pentru alimentarea cu combustibil a grup. electrogen
de 70 KV
A
1997

148,44

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 
Instalatie de curent continuu
220
V CC, pt. telecomandă
si semnalizare la PT 1,1
1997

1.295,99

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 
Instalatii de curent continuu
24
V CC, pt. semnalizare optică
la PT 1,1
1997

301,12

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Instalatii telefonice interioare,
aferente radarului de precizie1997

200,57

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Instalatie de semnalizare PT 1,2 SUD

 

1997

581,53

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Instalatie telecomandă balizaj

 

1997

4.832,71

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Platforma exterioară la clădirea extinderii centralei electrice1997

533,26

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 Retea de alimentare cu energie
electrică radar de precizie1997

139,26

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 
Statie electrică 20/6, inclusiv instalatii aferente constructiei si paratrăznet
1997

1.450,85

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 
Telecomandă între clădirea
aeroportului
si clădirea radarului
de precizie
1997

825,86

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Transformator de putere trifazat
cu două înfă
surări din AL,
tip TTU-OMAN 20 KV/0,4 KV-
250 KVA, Nr. 1 (PT1.1)

 

 

1997

221,76

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Transformator de putere trifazat
cu două înfăsurări din AL,
tip TTU-OMAN 20 KV/0,4 KV-
250KVA, Nr. 2(PT1,1)

 

 

1997

221,76

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Transformator de putere trifazat
cu două înfăsurări din AL,
tip TTU-OMAN 20 KV/0,4 KV-
100 KVA, Nr. 1 (PT1.2)

 

 

1997

186,61

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Transformator de putere trifazat
cu două înfăsurări din AL,
tip TTU-OMAN 20 KV/0,4 KV-
100KVA, Nr. 2(PT1,2)

 

 

1997

186,61

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Tablou de joasă tensiune în incinta
PT1.1 seria 08282

 

 

1997

2.227,24

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Platformă exterioară la PT 1,2 SUD

 

 

 

34,62

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Pompă cu roti dintate tip DL 1

 

 

 

4,20

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Ventilator axial tip VAT 630,8000 MC/h

 

 

 

2,81

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Ventilator centrifugal monoaspirant
V 425 E/3

 

 

 

2,43

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

Ventilator centrifugal

 

 

 

2,27

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

 

Total instalatie de balizaj

 

53.250,29

 

147

 

Teren agricol 58.000 m2

Bacău,

Calea Onesti

2005

4.589.300,00

domeniul ppublic al judetului
HG. 2.230/2004

148

 

Teren Zona Catedralei
„înăltarea Domnului" Bacău

Bacău, Supraf

Bd. Unirii. = 1.706 mp

2003

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

149

1.6.2

Corpul Gardienilor Ppublici
(imobil cu 4 garaje)

Str. 9 Mai nr. 104

clădire P+1E ; fundatii beton, plansee lemn,
pere
ti cărămidă, sarpantă lemn, acoperită cu tiglă
supraf. constr. = 389 mp, supraf. teren - 1.077 mp

1965

465.841,92

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

150

1.6.4.

Clădire administratie statie
tratare Dărmănesti

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr.1
clădire tip P+1 cărămidă

2005

487.037,00

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

151

1.8.8.

Statie de tratare Dărmănesti

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr.1
clădire tip P capacit. = 1,600 l/s

2005

7.963.849,70

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

152

1.6.4.

Clădire poartă

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr.1
clădire tip P cărămidă

2005

23.049,20

domeniul public al judetului
H.G.
162/2004

153

1.4.5.

Clădire canton Tuta

satul Tuta clădire tip P cărămidă s= 54,11 mp

2005

7.506,20

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

 

0

1

2

3

4

5

6

154

1.4.5.1

Magazie canton Tuta

satul Tuta, S.c. = 42,75 mp

2005

2.692,90

domeniul ppublic al judetului
H.G. 162/2004

155

1.4.5.

Clădire canton Poieni

satul Poieni, clădire tip P, cărămidă
s = 54,46 mp

2005

5.955,30

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

156

1.5.5.

Depozit de carburant

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr. 1

2005

5.511,80

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

157

1.5.6.

Depozit de sulfat

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr. 1

2005

37.279,20

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

158

1.8.6.

Conductă de aductiune de la
sta
tia de tratare la Onesti

Lungime = 29 km
Dn = 800-1.000 mm

2005

13.322.471,70

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

159

1.8.6.

Conductă de aductiune de la barajul
Valea Uzului la sta
tia de tratare

Lungime = 8,5 km
Dn = 1.000 mm

2005

5.224.918,60

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

160

1.7.2.3.

Instalatie electrică statia de tratare

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr. 1

2005

211.583,10

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

161

1.8.13.

Alimentare cu apă si canalizare

Dărmănesti, C-lea Trotusului nr. 1
Lungime = 1.096,5 m

2005

504.407,80

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

162

1.8.6.

Conductă de aductiune de la
sta
tia de tratare la Comănesti

Lungime = 10,2 km, Dn = 800 mm

2005

4.686.933,70

domeniul public al judetului
H.G. 162/2004

163

1.8.6.

Extindere conductă de aductiune
de la sta
tia de tratare la Onesti

Lungime = 7,5 km

S.c pt. imobile din str. Trotus nr. 1 = 9.662,22 mp

Supraf. totală teren - 37.762 mp

2005

3.149.835,20

domeniul public al judetului
H.G.162/2004

164

1.5.1.

Hit Parc Hemeius, loc. Hemeius
Clădire A/A1
- Zonă de servicii
si productie software pentru IMM-uri

A-clădire P + 3E
A1 -clădire P+1E
Ac = 1.450 mp
Adc = 3.967 mp

2007

7.033.552,50

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

165

1.1.2.

Clădirea B1 Hala mică

B1 - hală de productie P
Ac = 380 mp

2007

506.779,77

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

166

1.1.2.

Clădirea B2 Hala medie

B2 - hală de productie P
Ac = 810 mp

2007

769.537,64

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

167

1.1.2.

Clădirea B2 Hala medie

B2 - hală de productie
Ac = 810 mp

2007

761.430,80

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

168

1.1.2.

Clădirea B3 Hala mare

B3 - hală de productie
Ac = 1.210 mp

2007

1.105.107,01

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

169

1.1.2.

Clădirea B4 Depozit general

B4 - depozit general
Ac = 1.732 mp

2007

1.226.862,50

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

170

1.5.1.

Clădirea C - Spatii de productie
si servicii pentru companii I.T.

C -clădire P+ 1E
Ac = 216 mp
Adc = 854 mp

2007

899.440,40

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 1
74/2007

171

1.5.1.

Clădirea D2 - Centru de instruire I.T.

D2 - clădire P + 2E

Ac = 180 mp; Adc = 568,72 mp

2007

908.564,76

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

172

1.5.1.

Clădirea F1 -Servicii

F1 - clădire P
Ac = 500 mp

2007

955.671,23

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

173

1.5.1.

Clădirea F2 - Servicii

F2 - clădire P
Ac = 500 mp

2007

2.744.883,76

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

174

1.5.1.

Clădire G1 - centru administrativ

G1 - clădire P + 3E

Ac = 345 mp; Adc = 1.216 mp

2007

1.971.367,92

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

175

1.5.1.

Clădirea G2 - Centru de Afaceri

G2 - clădire P + 3E

Ac = 292 mp; Adc = 1.047 mp

2007

1.747.794,54

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

176

1.1.3.

Clădirea H4 - Post transformare

H4 - clădire P
Ac =

2007

442.115,96

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

177

1.8.8.

Statie clorinare

Q = 11 -25 mc/h

2007

51.655,37

domeniul ppublic al judetului

 

 

 

 

 

 

H.C.J nr. 174/2007

178

1.8.6.

Retea apă

Aductiune 2 x Dn 75 mm L=210 m

Retele distributie : Dn 110 mm

L=905m

Dn 140 mm L = 440 m

Dn 160 mm L=15m

Dn 150 mm L = 455 m

Bransamente Dn 50 - 90 L = 360 m

2007

555.805,09

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

1.8.11.

Rezervor apă

Rezervor de înmagazinare 1 buc
V = 300 mc

Camera vanelor + grup pompe =
Tablouri electrice + automatizări

 

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

179

 

Retele electrice

A. Racord electric

2007

1.883.853,97

domeniul public al judetului

 

1.7.1.2.
1.7.2.3.

1.16.3.1.

1.7.2.3.

1.16.1.2.1.
1.5.14.

1.7.1.2.
1.7.1.2.

 

Retele aeriene OL-AL 70 mm2, |_=700 m

Retele subterane - cablu 20

kv = 150 mm2; L = 360m;

Transformator 1000kva - 20/0,4

Kv = 1 buc.

Racorduri electrice subterane

L = 440 m

Generator electric 1 buc.

Rezervor de combustibil pt. generator = 1 buc.

Bacău

L = 4.490 m

B.  Iluminat perimetral exterior
Stâlpi de otel L = 9 m, 65 buc.
Cablu electric subteran L = 3.607 m
Corpuri de iluminat = 77 buc.

C.  Iluminat exterior în incintă
Stâlpi de otel L = 5 m, 60 buc.
Corpuri de iluminat = 60 buc.
Cablu electric subteran L = 1.810 m

 

 

H.C.J nr. 174/2007

180

1.8.7.

Retele canalizare

A. Canalizare menajeră

Retele-racorduri L = 1,53 km

Cămine vizitare buc. = 46

Statie pompare ape uzate 1 buc

Conductă de refulare L = 4,5 km

B. Canalizare pluvială

Retele+racorduri Dn 200-400 mm L= 1,675 km

2007

1.731.519,78

domeniul public al judetului

H.C.J nr. 174/2007

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Cămine de vizitare buc. = 35

Conductă de refulare DN 300 mm L C524 = 900 m

 

 

 

181

1.3.21.

Retea de telefonie

Cablu telefonic - 100 x 2 x 0,5

L=35m

Cablu telefonic - 50 x 2 x 0,5

L = 448 m

Cablu telefonic - 30 x 2 x 0,5

L= 1.473 m

Cablu telefonic - 10x2x0,5

L = 742 m

Cablu TVL= 1.350 m

2007

635.327,46

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

182

1.9.3.

Retele gaze naturale

Retele din PEHD, d = 110x10 mm

L=365m

Idem Dn = 90mm L = 426m

Idem Dn = 63mm L = 212m

2007

184.338,34

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

183

1.3.7.3.

Terasamente + Drumuri,
platforme, parcări

Drumuri, platforme si parcări
S = 27.772,5
3 mp

2007

1.648.794,49

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

 

 

DRUMURI JUDETENE

 

 

 

184

137

DJ 115, Onesti (DN11)-Casin-
Mănăstirea Ca
sin-Scutaru-
limita jud. Vrancea

Lungime drum, L=26,496 km

Parte carosabilă = 6,00 m;acostamente 2x0,75m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

185

137

DJ 116, (DN 11) Bîrsănesti-Târgu
Ocna-Pîrgăresti-Oituz

Lungime drum, L=26,524 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

186

137

DJ 116 A, Slănic Moldova -
Poiana Sărată (DN11)

Lungime drum, L=15,017 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

187

137

DJ 116B, Comănesti (DN 12 A)-
Lunca Asău-Asău-Straja (DN12A)

Lungime drum, L = 5,878 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

188

137

DJ 116 C, Târgu Ocna (DJ 116)-
Măgura-Mănăstirea Măgura

Lungime drum, L = 2,580 km

Parte carosabilă = 6,00 m;acostamente 2x0,75m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

189

137

DJ 116D, Dofteana (DN 12A)-
Haghiac

Lungime drum, L = 3,139 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

190

137

DJ 117, Livezi (DN11)-Berzunti-
Cernu-Poduri-Moinesti-Zerhes-
Bolătău (limita jud. Neamt)

Lungime drum, L = 60,394 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

191

137

DJ 117 A, Leontinesti (DN 2G)-
Solon
t-Măgiresti (DN2G)

Lungime drum, L = 13,355 km

Parte carosabilă - 6,00 m, acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

192

137

DJ118, Sănduleni(DN 11)-
Enăchesti
- Bosoteni-Floresti
(DN 2GJ

Lungime drum, L = 10,803 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

193

137

DJ 118 A, Enăchesti (DJ 118)-
Beresti Tazlău-Tescani-Floresti
(DN2G)

Lungime drum, L = 9,864 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr.174/2007

194

137

DJ 118 B, Enăchesti (DJ118)-
Strugari-Răchitisu-Pădureni
(DJ 119B)

Lungime drum, L= 18,117 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr.174/2007

195

137

DJ 119, Bacău (DN 11)-Sărata-
Valea Seacă-Faraoani-Dumbrava-
Gura Văii-Borzesti (DN11A)

Lungime drum, L=51,726 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

196

137

DJ 119A, Urechesti (DN 11 A)-
Sascut
-Beresti-limita judet
Vrancea (Cornii de Jos)

Lungime drum, L = 21,771 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

197

137

DJ 119 B, Sărata (DJ 119)-Luizi
Călugăra-Crihan-Mărgineni-
Hemeius(DN15)

Lungime drum, L = 25,018 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr.174/2007

198

137

DJ 119 C, Cornătel (DN 11A)-Lunca
Dochiei
-limita jud. Vrancea

Lungime drum, L = 4,392 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

199

137

DJ 119 D, Valea Seacă (DN 2)-
Cucova-Orbeni-Drăgusani-Parava
(DJ 206B)

Lungime drum, L = 14,639 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

200

137

DJ 119 E, Stefan cel Mare (DN 11A)-
Bogdana

Lungime drum, L = 3,856 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

201

137

DJ 119 F, Căiuti (DN 11 A)-Popeni-
Blidari
-Pralea

Lungime drum, L = 14,300 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

202

137

DJ 119 G, Bâlca (DN 11 A)-Cotofănesti

Lungime drum, L = 3,463 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

203

137

DJ119H, DN2-Faraoani

Lungime drum, L=2,459 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

204

137

DJ 123, limita jud. Harghita-
Sălătruc-Dărmănesti (DN 12A)

Lungime drum, L = 21,103 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

205

137

DJ 123 G, Dărmănesti (DJ 123)-
Tabăra de copii

Lungime drum, L = 3,246 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

206

137

DJ 156 A, Ardeoani (DN 2G)-Pârjol-
Balcani-Frumoasa-limita jud. Neamt

Lungime drum, L = 21,460 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/
2007

207

137

DJ 156 B, Buhusi (DN15)-Blăgesti-Poiana Negustorului-Băsăsti (DJ156A)

Lungime drum, L = 17,025 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

208

137

DJ 156 G, Lespezi (DN 15)-Buda-
Blăgesti (DJ 156 B)

Lungime drum, L = 7,533 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr.174/2007

209

137

DJ 156 H, Buhusi (DN 15)-Runc

Lungime drum L = 8,509 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

210

137

DJ 158, Buhusi (DN 15)-limita
jud. Neamt

Lungime drum, L = 5,233 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

211

137

DJ 159, Racova (DN 15)-limita
jud. Neamt-Cârligi-limita
jud. Neamt-Pădureni-Călugăreni-
Dămienesti (DJ207D)

Lungime drum, L = 21,621 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

212

137

DJ 206 A, Podu Turcului (DN 11 A)-
Dealu Morii-Găiceana (DJ 252)

Lungime drum, L = 17,525 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

213

137

DJ 206 B, Răcăciuni (DN 2)-Parava-
Rădoaia-Dumbrava (DJ 119)

Lungime drum, L = 12,116 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

214

137

DJ 207 D, limita jud. Neamt-
Dămienesti-Mâgla-Prăjesti-
Traian (DN2F)

Lungime drum, L=22,254 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

215

137

DJ 207 F, Hoit (DN 2F)-Săucesti-
Serbesti
-Beresti Bistrita-Gura Văii-
Racova (DJ 159)

Lungime drum, L = 33,872 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000

 

domeniul public al judetului
H.C.J nr. 174/2007

 

0

1

2

3

4

5

6

216

137

DJ 207 G, Bacău (DN 2)-Bacău (DN 2)

Lungime drum, L = 10,786 km

Parte carosabilă = 6,00 m; acostamente 2x0,75 m

2000domeniul ppublic al judetului
H.C.J nr. 174/2007

217

137