MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 februarie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.173. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (4) si art. 140 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 61 alin. (6) si ale art. 62 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, si Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a institutiilor de învătământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat,

luând în considerare corespondenta dintre domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat,

în baza propunerilor unor institutii de învătământ superior privind acordarea calitătii de institutie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.) în domenii noi reglementate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.843/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 3 si 4 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 24 mai 2006, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului comunică prezentul ordin institutiilor implicate, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 3.173.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.904/2006)

 

MEMBRII

comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul I si cercetător stiintific gradul II

 

Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

1. MATEMATICĂ

1

BRÂNZĂNESCU VASILE - Presedinte

Academia Română

2

POPA EUGEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

BUSNEAG DUMITRU

Universitatea din Craiova

4

MĂRCUS ANDREI DORIN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

UDRISTE CONSTANTIN

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

NĂSTĂSESCU CONSTANTIN

Universitatea Bucuresti

7

ZĂLINESCU CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

8

PRECUP RADU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

9

PREDA VASILE

Universitatea Bucuresti


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

2. FIZICĂ

1

ANTOHE STEFAN - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

ASTILEAN SIM ION

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

CULEA EUGEN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

BIZDADEA CONSTANTIN

Universitatea din Craiova

5

STANCU ALEXANDRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

6

STEFĂNESCU IOAN

I.C.S.I.TE.-Râmnicu-Vâlcea

7

POPA NITĂ VLAD

Universitatea Bucuresti

 

3. CHIMIE

1

ANDRUH MARIUS - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

DUMITRESCU-SILAGHI LUMINITA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

OANCEA DUMITRU

Universitatea Bucuresti

4

MANGALAGIU IONEL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

ILIAGHEORGHE

Universitatea de Vest din Timisoara

 

4. INFORMATICĂ

1

LUCHIAN HENRI - Presedinte

Universitatea „Al. I. Cuza" din Iasi

2

TÂMBULEA LEON

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

STEFĂNESCU GHEORGHE

Universitatea din Bucuresti

4

CIUREAELEONOR

Universitatea „Transilvania" din Brasov

5

TĂNDĂREANU NICOLAE

Universitatea din Craiova

 

5. BIOLOGIE

1

ANTOHE FELICIA- Presedinte

Academia Română

2

CRISTEAVASILE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

ARDELEAN AUREL

Universitatea de Vest „Vasile Goldis" din Arad

4

COJOCARU DUMITRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

MATEESCU MANUELA

Institutul National de Stiinte Biologice Bucuresti

 

6. GEOGRAFIE, GEOLOGIE, INGINERIE GEOLOGICĂ, STIINTA MEDIULUI SI INGINERIA MEDIULUI

1

BĂLTEANU DAN - Presedinte

Academia Română

2

RUSU CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

NEGUT SILVIU

Academia de Studii Economice

4

IONESCU CORINA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

DINUCORNELIU

Universitatea Bucuresti

6

GRIGORESCU DAN

Universitatea Bucuresti

7

NICOLAU MARGARETA

ECOIND Bucuresti

 

7. FILOSOFIE

1

AFLOROAEI STEFAN - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

DUMITRU MIRCEA

Universitatea Bucuresti

3

VARTIC RODI CA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

ILIESCU ADRIAN

Universitatea Bucuresti

5

ZAHARIA DUMITRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

8. FILOLOGIE SI STUDII CULTURALE

1

SIMION EUGEN - Presedinte

Academia Română

2

MUTHU MIRCEA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

NET MARIANA

Academia Română

4

HOISIE CORBEAANDREI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

ANGELESCU SILVIU

Universitatea Bucuresti

6

CĂLINESCU ALEXANDRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

7

IOANA NICOLAE

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

8

KESZEG VILMOS

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

9

CORNILESCU ALEXANDRA

Universitatea Bucuresti

 

9. ISTORIE

1

PLATON ALEXANDRU - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

RETEGAN MIHAI

Universitatea Bucuresti

3

BOCSAN NICOLAE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

IACOB GHEORGHE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

NISTORGh.VLAD

Universitatea Bucuresti

6

MÂRZA EVA MĂRIA

Universitatea din Alba lulia

7

BULEI IOAN

Universitatea Bucuresti

8

NICOARĂTOADER

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

9

LICĂVASILE

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

 

10. TEOLOGIE

1

COMAN COSTANTIN - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

RĂDUCĂ VASILE

Universitatea Bucuresti

3

TALPOSVASILE

Institutul Teologic Bucuresti

4

ACHIMESCU NICOLAE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

MĂRTINCĂ ISIDOR

Universitatea Bucuresti

6

PETERCĂVLADIMIR

Institutul Romano-Catolic din Bucuresti

7

MARTON JOSZEF

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

8

POPAGHEORGHE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

9

VASILE LEB IOAN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

11. DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

1

CIOBANU VIOREL MIHAIU - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

TOADER TUDOREL

Universitatea „Al. I. Cuza" din Iasi

3

UNGUREANU OVIDIU

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

4

MATEUT GHEORGHITĂ

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

MOLDOVEANU GEORGE

Academia de Studii Economice

6

BĂLAN EMIL

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

7

MANTA PANTELIMON

Universitatea „Constantin Brâncusi" din Târgu Jiu

8

MITRACHE CONSTANTIN

Universitatea Bucuresti

9

VLAD BARBU

Academia de Politie „Al. I. Cuza" din Bucuresti


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

12. SOCIOLOGIE, STIINTE POLITICE, STIINTE ALE COMUNICĂRII

1

SANDU DUMITRU - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

ROSTAS ZOLTAN

Universitatea Bucuresti

3

STĂNCIULESCU ELISAVETA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

IONESCU ION

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

ROTARI U TRAI AN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

6

DOBRESCU PAUL

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

7

RAD ILIE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

8

BOARI VAS I LE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

9

DINUMIHAILCOZMA

Universitatea Bucuresti

10

PREDA CRISTIAN

Universitatea Bucuresti

11

SOITU LAURENTIU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

 

13. RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

1

MARGAANDREI - Presedinte

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

TĂNĂSESCU ELENA SIMINA

Universitatea Bucuresti

3

PECICAN OVIDIU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

BRÂNZEU PIA

Universitatea de Vest din Timisoara

5

IONESCU MIHAI

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

14. PSIHOLOGIE, STIINTELE EDUCATIEI, EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

1

MITROFAN NECULAI - Presedinte

Universitatea Bucuresti

2

SZAMOSKOZI ROTH STEFAN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

CRETU CARMEN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

MINULESCU MIHAELA

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

5

BÂRZEA CEZAR

Institutul de Stiinte ale Educatiei din Bucuresti

6

PĂUN EMIL

Universitatea Bucuresti

7

GRIGORE VASILICA

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport

8

GAGEA ADRIAN

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport

9

IACOB IOAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

 

15. ECONOMIE

1

POPESCU CONSTANTIN - Presedinte

Academia de Studii Economice

2

MANOLE VICTOR

Academia de Studii Economice

3

PLOAIE VICTOR

Universitatea „Ovidius" din Constanta

4

IGNAT ION

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

PETCU COSTEL

Universitatea din Craiova

6

CISMAS LAURA

Universitatea de Vest din Timisoara

7

PAMFILIE RODICA

Academia de Studii Economice

8

CIUTACU CONSTANTIN

cercetător stiintific gradul I

9

IOAN FRANC VALERIU

cercetător stiintific gradul I


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

16. FINANTE SI CONTABILITATE

1

STANCU ION - Presedinte

Academia de Studii Economice

2

TODEANICOLAE

Universitatea din Alba lulia

3

MATIS DUMITRU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

ANDONE IOAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

DONATH LILIANA

Universitatea de Vest din Timisoara

6

VASILE VALENTINA

Academia Română

7

NĂSTASE PAVEL

Academia de Studii Economice

8

RĂILEANU VASILE

Academia de Studii Economice

9

MOSTEANU TATIANA

Academia de Studii Economice

 

17. ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

1

LUTAS MIHAELA- Presedinte

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

JIVAN ALEXANDRU

Universitatea de Vest din Timisoara

3

DRĂGAN GABRIELA

Academia de Studii Economice

4

BAL ANA

Academia de Studii Economice

5

CARTAS MĂRIA

I.E.M.

 

18. CIBERNETICĂ SI STATISTICĂ, INFORMATICĂ ECONOMICĂ

1

ROSCA ION - Presedinte

Academia de Studii Economice

2

POPA EMIL

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

3

OPREA DUMITRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

MUNTEAN MIHAELA

Universitatea de Vest din Timisoara

5

TOMAI NICOLAE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

19. MANAGEMENT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

LEFTER VIOREL - Presedinte

Academia de Studii Economice

2

ZAIT DUMITRU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

PLUMB ION

Academia de Studii Economice

4

ILIES LIVIU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

IONESCU GHEORGHE

Universitatea de Vest din Timisoara

 

20. MARKETING

1

CĂTOIU IACOB - Presedinte

Academia de Studii Economice

2

ZAHARIA RĂZVAN

Academia de Studii Economice

3

MAXIM EMIL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

BRĂTUCU GABRIEL

Universitatea „Transilvania" din Brasov

5

BĂLAN CARMEN

Academia de Studii Economice

 

21. ARHITECTURĂ SI URBANISM

1

POPESCU BARBU EMIL - Presedinte

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti

2

SCAFA STEFAN

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti

3

GHEORGHIU TEODOR

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

4

ZAHARIADE ANA MĂRIA

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti

5

MATEI ADRIANA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

22. AGRONOMIE, HORTICULTURA, SILVICULTURĂ, ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII

1

ALECU IOAN NICOLAE - Presedinte

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

2

TABĂRĂ VALERIU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara

3

DIACONESCU STEFAN

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

4

MĂRGHITAS LIVIU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

VERZEA MARIAN

I.C.D.C.PT. din Fundulea

6

APAHIDEAN SILVIU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7

POPESCU VICTOR

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

 

23. MEDICINĂ VETERINARĂ

1

CONSTANTIN NICOLAE - Presedinte

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

2

SAVU CONSTANTIN

Autoritatea Natională Sanitar-Veterinară

3

CERNESCU HORIA

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara

4

OPREAN OCTAVIAN ZAHARIA

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

5

GROZA IOAN

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

24. CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, INGINERIA SISTEMELOR

1

ROBU NICOLAE - Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

2

CRISTEA VALENTIN

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

GĂLEA DAN

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

4

POPESCU GRIGORE

I.T.C. Bucuresti

5

ILIESCU SERGIU

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

TĂPUS NICOLAE

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

7

VINTAN LUCIAN

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

 

25. INGINERIE CIVILĂ SI INGINERIE GEODEZICĂ

1

STEMATIU DAN - Presedinte

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

2

COLDA IOLANDA

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

3

ILIESCU MIHAI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4

ANDREICA HOREA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

VLAD MISIR IOANA

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

 

26. INGINERIE AEROSPATIALĂ, INGINERIA AUTOVEHICULELOR SI INGINERIA TRANSPORTURILOR

1

RADU ALEXANDRU - Presedinte

Universitatea „Transilvania" din Brasov

2

RAICU SERBAN

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

NEAMTU MIHAI

Cercetător stiintific gradul I

4

BURNETE NICOLAE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

ROTARU CONSTANTIN

Academia Tehnică Militară

6

OPREAN MIRCEA

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

7

CONSTANTINESCU N. V

Academia Română


Nr. cit

Componenta comisiei

Universitatea

 

27. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIA MATERIALELOR, INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

1

ANDRONESCU ECATERINA—Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

2

SABAN RÂMI

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

VIDASIMITI IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4

GĂBUT DAN GHEORGHE

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

5

IOVU HORIA

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

DAVIDESCU CORNELIU

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

7

LADISIAU VEKAS

C.C.T.FA.T.M.

8

OPREA LUCIAN

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

9

DANCIU ION

Universitatea „L.BIaga" din Sibiu

 

28. INGINERIE ELECTRICĂ, INGINERIE ELECTRONICĂ SI TELECOMUNICATII, INGINERIE ENERGETICĂ

1

MUNTEANU RADU - Presedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

RUSU ADRIAN

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

GRAUR ADRIAN

Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava

4

POPESCU VIOREL

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

5

POPESCU OCTAVIAN MIHAI

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

GORAS LIVIU

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

7

KAPPEL WILHELM

I.C.P.E.

 

29. INGINERIE INDUSTRIALĂ, INGINERIE FORESTIERĂ, INGINERIE SI MANAGEMENT

1

ABRUDAN ION - Presedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

SIĂTINEANU LAURENTIU

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

3

SOLOMON GHEORGHE

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

4

CISMARU IVAN

Universitatea „Transilvania" din Brasov

5

JINESCU VALERIU

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

DEHELEAN DORIN

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

7

CRĂCIUNOIU STEFAN

ICTCM Bucuresti

8

BOLOGA OCTAVIAN

Universitatea „L.BIaga" din Sibiu

9

BOLOS VAS I LE

Universitatea „P Maior" din Târgu Mures

 

30. INGINERIE MECANICĂ, INGINERIE NAVALĂ SI NAVIGATIE, MECATRONICĂ SI ROBOTICĂ

1

VISA ION - Presedinte

Universitatea „Transilvania" din Brasov

2

DAVID LADISIAU

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

NEGUTNICOLAE

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

4

SAFTA DORU

Academia Tehnică Militară

5

BRATU POLIDOR

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

6

NEGREAN IULIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

PREDOI MIHAI VALENTIN

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

8

BÎRSAN IULIAN

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

9

VELA IOAN

Universitatea „Eftimie Murgu" din Resita


Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

31. MINE, PETROL SI GAZE

1

ULMANU VLAD - Presedinte

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

2

COLOJAMIHAI

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

3

SÂRBU ROMULUS

Universitatea din Petrosani

4

NISTOR IULIAN

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

5

GEORGESCU DAN PETRE

I.C.PM.R.R.

 

32. ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ, STIINTE MILITARE SI INFORMATII, SECURITATE NATIONALĂ

1

MURESAN MIRCEA- Presedinte

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

2

RÂPAN FLORIN

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

3

DASCĂLU ION

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

4

TOMAGHEORGHE

Academia Natională de Informatii

5

ANDRONIC BENONI

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

6

VOICU COSTICĂ

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

7

PISIEAG TUTU

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

 

33. MEDII

:iNÂ, MEDICINĂ DENTARĂ

1

POPA FLORIAN - Presedinte

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

2

ACHIMAS ANDREI

Universitatea de  Medicină si   Farmacie „luliu  Hatieganu" din Cluj-Napoca

3

CIUREATUDOREL

Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova

4

DIMULESCU DOINA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

5

DIMITRIU HORIATRAIAN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

6

PĂUNA MIHAELA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

7

PĂUNESCU VIRGIL

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara

8

BĂCIUT GRIGORE

Universitatea de  Medicină si   Farmacie „Iuliu  Hatieganu" din Cluj-Napoca

9

SABĂU DAN

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

10

ENESCU DAN MIRCEA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

11

STAMATIAN FLORIN

Universitatea de  Medicină si   Farmacie „luliu  Hatieganu" din Cluj-Napoca

12

VLĂDESCU CRISTIAN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara

13

DRĂGULESCU STEFAN IOSIF

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara

 

34. FARMACIE

1

BOJITĂ MARIUS - Presedinte

Universitatea de  Medicină si   Farmacie „luliu  Hatieganu" din Cluj-Napoca

2

LAZĂR Ml HAI IOAN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi

3

MITREANICULINA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

4

MOSCOVICI MISU

Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucuresti

5

RAICU SIMONA

Agentia Natională a Medicamentului din Bucuresti

 

Nr. crt.

Componenta comisiei

Universitatea

 

35. TEATRU, CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

1

BERES ANDRAS - Presedinte

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

2

VISARION ALEXA

Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică „Ioan Luca Caragiale" din Bucuresti

3

PEPINO CRISTIAN

Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică „Ioan Luca Caragiale" din Bucuresti

4

FAIFER FLORIN

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi

5

CERNAT MANUELA

Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică „Ioan Luca Caragiale" din Bucuresti

 

36. MUZICA

1

SOREANU SERBAN - Presedinte

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

2

POP ADRIAN

Academia de Muzică „Gh. Dima" din Cluj-Napoca

3

PUSCAS PAVEL

Academia de Muzică „Gh. Dima" din Cluj-Napoca

4

DUTICĂ GHEORGHE

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi

5

OPREA GHEORGHE

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

 

37. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE

1

SĂLISTEANU ION - Presedinte

Academia Română

2

POPACORINA

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

3

PORUMB MARIUS

Academia Română

4

VELESCU CRISTIAN

Universitatea de Vest din Timisoara

5

DRĂGOI LIVIA

Universitatea de Arte si Design din Cluj-Napoca

 

Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

1. MATEMATICĂ

1

BLAGA PETRU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

CÂRJĂ OVIDIU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

IOSIFESCU MARIUS - Presedinte

Academia Română

4

NICULESCU CONSTANTIN

Universitatea din Craiova

5

POPESCU DORIN

Universitatea din Bucuresti

 

2. FIZICA

1

CATĂ DANIL GHEORGHE

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

2

DULIU OCTAVIAN

Universitatea din Bucuresti

3

NAGY LADISIAU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

PETROVICI MIHAI

I.F.I.M. H.H.

5

POPA GHEORGHE - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

 

3. CHIMIE

1

OSTAFE VASILE

Universitatea de Vest din Timisoara

2

PALAMARU MIRCEA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

SIMIONESCU BOGDAN - Presedinte

Academia Română

4

VLADESCU LUMINITA

Universitatea din Bucuresti

5

ZAHARESCU MĂRIA

Academia Română


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

4. INFORMATICĂ

1

CRISTEA DAN - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

DUMITRESCU DUMITRU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

MITRANA VICTOR

Universitatea din Bucuresti

4

NEGRU VIOREL

Universitatea de Vest din Timisoara

5

STATE LUMINITA

Universitatea din Pitesti

 

5. BIOLOGIE

1

GHIORGHITĂGOGU

Universitatea din Bacău

2

IORDĂCHESCU DANA

Universitatea din Bucuresti

3

POPESCU OCTAVIAN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

ROSOIU NATALI A

Universitatea „Ovidius" din Constanta

5

SIMIONESCU MAYA- Presedinte

Academia Română

 

6. GEOGRAFIE, GEOLOGIE, INGINERIE GEOLOGICĂ, STIINTA MEDIULUI SI INGINERIA MEDIULUI

1

BRÂNZILĂ MIHAI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

COCEAN POMPEI

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

FILIPESCU SORIN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

IANOS IOAN

Universitatea din Bucuresti

5

MUNTELE IONEL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

6

PETRESCU VIRGIL

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

7

TEODOSIU CARMEN

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

8

VĂDINEANU ANGHELUTĂ - Presedinte

Universitatea din Bucuresti

9

ZAMFIRESCU FLORIAN

Universitatea din Bucuresti

 

7. FILOSOFIE

1

BIRIS IOAN

Universitatea de Vest din Timisoara

2

DIMATUDOREL

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

MUSCĂ VASILE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

SĂLĂVĂSTRU CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

SURDU ALEXANDRU - Presedinte

Academia Română

 

8. FILOLOGIE SI STUDII CULTURALE

1

AVĂDANEI STEFAN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

BLUMENFELD ODETTE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

CONSTANTINESCU ALBUMITA MUGURAS

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

4

DINDELEGAN GABRIELA

Universitatea din Bucuresti

5

MAZILU DAN HORIA- Presedinte

Universitatea din Bucuresti

6

OLTEAN STEFAN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

7

STĂNESCU SPERANTA

Universitatea din Bucuresti

8

MIHĂIES MIRCEA

Universitatea de Vest din Timisoara

9

MOLNAR SZOBALCZ

Universitatea din Bucuresti

 

9. ISTORIE

1

BARNEA ALEXANDRU

Universitatea din Bucuresti

2

BERINDEI DAN

Academia Română

3

BUSE CONSTANTIN - Presedinte

Universitatea din Bucuresti

4

GYEMANT LADISIAU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

MÂRZA IACOB

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba lulia

6

RADOSAV DORU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

7

STEFĂNESCU BARBU

Universitatea din Oradea


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

10. TEOLOGIE

1

BUZOGANY DESIDERIU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

CORNITESCU EMILIAN

Universitatea „Ovidius" din Constanta

3

NECULANICOLAE

Universitatea din Bucuresti

4

PĂCURARIU MIRCEA

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

5

STREZA LAURENTIU LIVIU - Presedinte

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

 

11. DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

1

BOROI ALEXANDRU

Academia de Politie din Bucuresti

2

LEFTER CORNELIA

Academia de Studii Economice

3

MATEI LUCICA

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

4

MOTICA RADU IOAN

Universitatea de Vest din Timisoara

5

POP LIVIU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

6

POPA NICOLAE - Presedinte

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti

7

STANCU EMILIAN

Universitatea din Bucuresti

 

12. SOCIOLOGIE, STIINTE POLITICE SI STIINTE ALE COMUNICĂRII

1

BARBU DANIEL CONSTANTIN

Universitatea din Bucuresti

2

BADESCU ILIE

Universitatea din Bucuresti

3

BUZARNESCU STEFAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

CARPINSCHI ANTON

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

COMAN MIHAI

Universitatea din Bucuresti

6

CSEKE PETER

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

7

MIROIU ADRIAN - Presedinte

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

8

OTOVESCU DUMITRU

Universitatea din Craiova

9

ROTH MĂRIA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

10

SCHIFIRNET CONSTANTIN

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

11

ZAMFIR ELENA

Universitatea din Bucuresti

 

13. RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

1

BOIA LUCIAN

Universitatea din Bucuresti

2

GRIGORESCU DAN

Universitatea din Bucuresti

3

CLIVETI GHEORGHE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

PĂUN NICOLAE - Presedinte

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

PUSCAS VASILE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

14. PSIHOLOGIE, STIINTE ALE EDUCATIEI, EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

1

CISMAS GHEORGHE

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport

2

CHIS VASILE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

CUCOS CONSTANTIN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

DAFINOIU ION - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

MICLEA MIRCEA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

6

NICULESCU SPIRIDON HORATIU

Universitatea din Pitesti

7

MIHĂILESCU NICULINALILIANA

Universitatea din Pitesti

8

POTOLEA DAN

Universitatea din Bucuresti

9

RĂSCANU RUXANDRA

Universitatea din Bucuresti

 

5. ECONOMIE

1

CIUMARA MIRCEA

Academia Română

2

CORNESCU VIOREL

Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucuresti

3

POHOATA ION - Presedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

4

POPESCU DAN

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

5

STĂNCIULESCU GABRIELA

Academia de Studii Economice


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

16. FINANTE SI CONTABILITATE

1

BRICIU CONRABIE SORIN

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba lulia

2

COCRISVASILE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

DARDAC NICOLAE - Presedinte

Academia de Studii Economice

4

DUMITRESCU DALINA

Academia de Studii Economice

5

MORARIU ANA

Academia de Studii Economice

6

POPA TANASIU

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

7

TALPOS IOAN

Universitatea de Vest din Timisoara

 

17. ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

1

BÎRSAN MARIA

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

CIOBANU GHEORGHE

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

GAFTONIUC SIMONA

Academia de Studii Economice

4

POPA IOAN - Presedinte

Academia de Studii Economice

5

PRALEA SPIRIDON

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

 

18. CIBERNETICĂ SI STATISTICĂ, INFORMATICĂ ECONOMICĂ

1

AIRINEI DINU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2

JABA ELISABETA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

3

MARIN DUMITRU

Academia de Studii Economice

4

MITRUT CONSTANTIN - Presedinte

Academia de Studii Economice

5

NITCHI STEFAN

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

19. MANAGEMENT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

BORZA ANCA- Presedinte

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

CAZAN EMIL

Universitatea de Vest din Timisoara

3

BRĂTIANU CONSTANTIN

Academia de Studii Economice

4

NICA PANAITE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

VERBONCU ION

Academia de Studii Economice

 

20. MARKETING

1

NEGRUT CONSTANTIN

Universitatea de Vest din Timisoara

2

OLTEANU VALERICĂ

Academia de Studii Economice

3

POP NICOLAE TIBERIU - Presedinte

Academia de Studii Economice

4

PRUTIANU STEFAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

5

SASU CONSTANTIN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

 

21. ARHITECTURĂ SI URBANISM

1

ONOFREI VIRGIL

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

2

MOLDOVAN MIRCEA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

POPESCU BARBU EMIL - Presedinte

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" din Bucuresti

4

ZAHARIADE ANA MĂRIA

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" din Bucuresti

5

SCAFA STEFAN

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" din Bucuresti

 

22. AGRONOMIE, HORTICULTURA, SILVICULTURĂ, ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII

1

BURA MARIAN

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara

2

CIUBOTARIUARCADIE

Universitatea „Transilvania" din Brasov

3

DRĂGĂTOIU DUMITRU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

4

JITĂREANU GERARD - Presedinte

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

5

MOISUC ALEXANDRU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara

6

MURESAN GHEORGHE

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

7

NICULITA PETRU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

8

OPREAN LETITIA

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

9

PAMFIL DORU

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

10

SIMON DIETER CAROL

Universitatea „Transilvania" din Brasov

11

SOCACIU CARMEN

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

23. MEDICINA VETERINARA

1

CERNESCU HORIA- Presedinte

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara

2

DOJANA NICOLAE

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

3

GROZA IOAN

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

4

OPREAN OCTAVIAN ZAHARIE

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iasi

5

SAVU CONSTANTIN

Agentia Natională de Studii Veterinare si Protectie Alimentară

 

24. CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, INGINERIA SISTEMELOR

1

CRETU VLADIMIR

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

2

FILIP FLORIN - Presedinte

Academia Română

3

LAZEAGHEORGHE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4

PATRICIU VICTOR

Academia Tehnică Militară

5

PENTIUC ST GHEORGHE

Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava

 

25. INGINERIE CIVILA SI INGINERIE GEODEZICA

1

BORS IACOB

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

BREABAN VIRGIL

Universitatea „Ovidius" din Constanta

3

COSTESCU ION

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

4

GIURMAION

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

5

LUNGU DAN - Presedinte

I.N.C.E.R.C. Bucuresti

6

STANCIUANGHEL

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

7

MOLDOVEANU CONSTANTIN

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

 

26. INGINERIE AEROSPATIALA, INGINERIA AUTOVEHICULELOR SI INGINERIA TRANSPORTURILOR

1

ALEXANDRESCU CORNELIU - Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

2

CHIRUANGHEL

Universitatea „Transilvania" din Brasov

3

GAIGINSCHI RADU

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi"din Iasi

4

FUIOREAION

Academia Tehnică Militară

5

SEBESAN ION

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

STANCIU VIRGIL

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

7

TABACU ION

Universitatea din Pitesti

 

27. INGINERIE CHIMICA, INGINERIA MATERIALELOR SI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

1

AGACHI PAUL

Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

2

BOZGA GRIGORE - Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

3

CRISTEA VICTOR

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

4

GAVRILEASCU MĂRIA

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

5

NICOLAE MĂRIA

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

6

MANGRAMIHAI

Universitatea din Craiova

7

TOFAN CLEMANSA

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

 

28. INGINERIE ELECTRICA, INGINERIE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII, INGINERIE ENERGETICA

1

BADEA ADRIAN - Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

2

BOLDEA ION

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

3

MOREGA ALEXANDRU

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

4

NAFORNITA IOAN

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

5

NICOLAESCU IOAN

Academia Tehnică Militară


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

29. INGINERIE INDUSTRIALĂ, INGINERIE FORESTIERĂ, INGINERIE SI MANAGEMENT

1

BERCE PETRU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

COZMÎNCĂ MIRCEA

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

3

DUSE MANIU DAN

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

4

GHEORGHE MARIAN - Presedinte

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

5

ICLĂNZAN TUDOR

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

6

LUPULESCU NOURAS BARBU

Universitatea „Transilvania" din Brasov

7

OPREAN CONSTANTIN

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

 

30. INGINERIE MECANICĂ, INGINERIE NAVALĂ SI NAVIGATIE, MECATRONICĂ SI ROBOTICĂ

1

Bl CĂ MARIN

Universitatea din Craiova

2

CRETUAUGUSTIN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

CRETU SPIRIDON

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

4

LUNGU ADRIAN - Presedinte

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati

5

NICOARĂ IOAN

Universitatea „Politehnica" din Timisoara

6

OLARU DUMITRU

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iasi

7

PREDINCEANICOLAE

Universitatea „Politehnica" din Bucuresti

 

31. MINE, PETROL SI GAZE

1

COLOJAMIHAI

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

2

NISTOR IULIAN

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

3

KOVACS IOSIF

Universitatea din Petrosani

4

SÂRBU ROMULUS

Universitatea din Petrosani

5

ULMANU VLAD - Presedinte

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiesti

 

32. ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ, STIINTE MILITARE SI INFORMATII, SECURITATE NATIONALĂ

1

ANDRONIC BENONI

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

2

DASCĂLU IOAN

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

3

MURESAN MIRCEA- Presedinte

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

4

PISIEAG TUTU

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

5

RÂPAN FLORIAN

Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

6

TOMA GHEORGHE

Academia Natională de Informatii

7

VOICU COSTICĂ

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

 

33. MEDICINĂ - MEDICINĂ DENTARĂ

 

1

BORDAANGELA

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

2

BRATU DORIN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara

3

BRĂTUCU EUGEN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

4

FULGAIONGIGEL

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

5

GINGHINĂ CARMEN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

6

FORNANORINA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T Popa" din Iasi

7

ISPAS TEODOR

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

8

MIRCEA PETRU

Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca

9

NAGY ORS

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

10

POENARU DAN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara

11

POPA CONSTANTIN - Presedinte

Academia Română

12

POPSOR SORIN CLAUDIU

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

13

UDRISTOIU TUDOR

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova


Nr. crt.

Componenta comisiei

Institutia

 

34. FARMACIE

1

CUCIUREANU RODICA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi

2

MIRCIOIU CONSTANTIN - Presedinte

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti

3

POLINICENCU CONSTANTIN

Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca

4

SĂNDULESCU ROBERT

Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca

5

STĂNESCU URSULA ELENA

Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi

 

35. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE, TEATRU MUZICĂ, COREGRAFIE, CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

1

BUCIU DAN CEZAR - Presedinte

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

2

MODOLA DOINA

Academia de Muzică „Gh. Dima" din Cluj-Napoca

3

MUNTEANU VIOREL

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi

4

NICHITUS CRISTINELATAMARA

Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică „Ioan Luca Caragiale" din Bucuresti

5

THEODORESCU RĂZVAN

Academia Română