MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 17         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

210/2007. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 21.042 din 22 noiembrie 2007 si nr. 27.498 din 22 noiembrie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si de Directia generală si de inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 si 641 bis din 25 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 din ordin se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 90/539/CEE privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 303 din 31 octombrie 1990, p. 6, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2007/594/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 227 din 31 august 2007, p. 33-52.”

Art. II. - Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Laboratorul national de referintă pentru bolile păsărilor este Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală din Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, codul 050557.

2. Anexa nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4*)

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

Art. III. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2007/594/CE de modificare a anexei IV la Directiva Consiliului 90/539/CEE privind modelele de certificate veterinare pentru comertul intracomunitar de păsări de curte si de ouă pentru incubatie, pentru a lua în considerare anumite cerinte de sănătate publică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 227 din 31 august 2007, p. 33-52.

Art. IV. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Modelele de certificate veterinare pentru comert intracomunitar prevăzute la art. II pct. 2 se vor aplica după cum urmează:

a) pentru puii de o zi, pct. II.2(a) din modelul 2 se aplică de la:

(i) 1 februarie 2008, în cazul în care puii respectivi sunt destinati numai productiei de ouă, altele decât ouăle pentru incubatie; sau

(ii) 1 ianuarie 2009, în cazul în care puii respectivi sunt destinati numai productiei de carne;

b) pentru păsările de reproductie sau pentru productie, pct. II.2(a) din modelul 3 se aplică de la:

(i) 1 februarie 2008, în cazul în care păsările respective sunt destinate numai productiei de ouă, altele decât ouăle pentru incubatie; sau

(ii) 1 ianuarie 2009, în cazul în care păsările respective sunt destinate numai productiei de carne;

c) pentru păsările, puii de o zi si ouăle pentru incubatie, pct. II.2(a) din modelul 4 se aplică de la:

(i) 1 februarie 2008, în cazul în care păsările si puii respectivi sunt destinati numai productiei de ouă, altele decât ouăle pentru incubatie; sau

(ii) 1 ianuarie 2009, în cazul în care păsările sau puii respectivi sunt destinati numai productiei de carne;

d) pentru păsările pentru tăiere, pct. II.2(a) din modelul 5 se aplică de la:

(i) 1 februarie 2008, în cazul în care păsările respective sunt destinate numai productiei de ouă, altele decât ouăle pentru incubatie; sau

(ii) 1 ianuarie 2009, în cazul în care păsările respective sunt destinate numai productiei de carne.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 210.