MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

333/2007. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 

1.006/2007. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 

173. - Decret pentru numirea unui judecător

 

174. - Decret pentru numirea unui judecător

 

175. - Decret pentru numirea unui judecător

 

176. - Decret pentru numirea unui judecător

 

177. - Decret pentru numirea unui judecător

 

178. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

179. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

180. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

181. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

182. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

183. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

184. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

185. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

186. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

187. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

188. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

189. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

190. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

191. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

192. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

193. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

194. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

195. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

196. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

197. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

198. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 si la 26 septembrie 2007 si la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 24 februarie - 2 martie 2008, pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

 

17. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilentă, de asigurare a trasabilitătii, precum si a Regulamentului privind sistemul de înregistrare si raportare în cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge si de componente sanguine umane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

“LEGE

pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957

2. Articolul unic, care devine articolul 1, va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - România aderă la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957.”

3. După articolul unic se introduce un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă pentru aplicarea prevederilor art. 4 pct. 3, art. 13 si art. 14 din Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957.”

Art. II. - Textul consolidat al Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.)*), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, este anexat la prezenta lege.

Art. III. - Amendamentele ulterioare la anexele Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în temeiul ordinului ministrului transporturilor.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2007.

Nr. 333.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2007.

Nr. 1.006.


*) Textul consolidat al Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,  republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Onisor Liliana-Angelica se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dobritoiu Aurica se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aman Maria-Rodica-Antoanela se numeste în functia de judecător la Judecătoria Salonta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 175.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,  republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manea Viorica se numeste în functia de judecător la Judecătoria Vălenii de Munte.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Iuliana se numeste în functia de judecător la Judecătoria Ploiesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si art. 125 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 824 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Barac Constanta Iulia se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Târgu Bujor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si art. 125 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 825 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Filimon Florin Ioan se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Alesd.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 872 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dorobantu Simona-Iustina, judecător la Tribunalul Cluj, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 870 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vâlceanu Mirela Irina, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 871 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna erban Angelica-Valentina, judecător la Judecătoria Călărasi, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 869 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tudurută Maria, judecător la Curtea de Apel Suceava, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 807 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gerenyi Istvan Peter, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 868 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna aitos Viorica, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 875 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Voicu Florea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 874 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Georgescu Alexandru, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 873 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chis Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 841 din 6 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bădescu Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 840 din 6 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bădărău Dan, procuror sef Sectie urmărire penală si criminalistică la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 865 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Secăreanu, judecător la Tribunalul Brăila, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 866 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Curelaru Laurentiu, judecător la Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 867 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ionescu Nicolae, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 864 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Suciu Elena, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Gurahont, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,

republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 842 din 6 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Voicescu Gheorghe, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 843 din 6 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sorescu Magdalena, judecător la Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 813 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cosneanu Rodica, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 197.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 814 din 28 noiembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Birău Vasile, judecător la Judecătoria Beius, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 198.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 si la 26 septembrie 2007 si la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 si la 26 septembrie 2007 si la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 15.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALĂ DE DEZVOLTARE

Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

Bucuresti, sectorul 2

 

 

21 august 2007

 

Stimate domnule Vlădescu,

 

România: Proiect privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a (Împrumut nr. 4.645-RO) - Anulare

 

Prin prezenta scrisoare*) ne referim la Acordul de împrumut destinat Proiectului privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) din 16 ianuarie 2002. După cum cunoasteti, proiectul a fost închis la 28 februarie 2007, iar ultima tranzactie pentru recuperarea în totalitate a soldului contului special a fost înregistrată la 29 iunie 2007. Ca urmare, conform sectiunii 7.03 din Conditiile generale, începând cu 29 iunie 2007, Banca anulează, prin prezenta, echivalentul sumei de 128.799,52 USD din împrumut, iar comisionul de angajament aferent acestei

sumei încetează să se acumuleze din 29 iunie 2007.

Graficul de amortizare va fi revizuit de Bancă, ca rezultat al acestei anulări, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în cel mai scurt timp.

 

Cu stimă,

p. director Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală,

Benoit Blare


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALĂ DE DEZVOLTARE

 

1818 str. N.W.

Washington, D.C. 20433, S.U.A.

 

27 august 2007

 

Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Stimate domnule secretar de stat,

 

România: Proiect privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a (Împrumut nr. 4.645 RO) – Anulare

 

Anexăm la prezenta scrisoare*) un grafic de plată revizuit al datelor si sumelor care vor fi plătite în cadrul Acordului de împrumut destinat Proiectului privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) din data de 16 ianuarie 2002. Acest grafic modifică sumele cuprinse în anexa nr. 3 la Acordul de împrumut mentionat si reflectă anularea sumei de 128.799,52 USD, care v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 21 august 2007.

Am aprecia în mod deosebit dacă ati putea să ne confirmati primirea prezentei scrisori.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 


*) Traducere.

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Graficul de amortizare

- Sume în USD -

 

Împrumutat: Ministerul Economiei și Finantelor

Număr împrumut: BIRD 46450

Suma semnată: 20.000.000

Anulări: 128.799,52

 

Dată scadentă

Scadentă semnată

Anulări/Transferuri

Rambursări anticipate

Scadentă revizuită

15 mai 2006

600.000

0

 

600.000

15 noiembrie 2006

610.000

0

 

610.000

15 mai 2007

620.000

0

 

620.000

15 noiembrie 2007

635.000

-4.510

 

630.490

15 mai 2008

645.000

-4.580

 

640.420

15 noiembrie 2008

660.000

-4.680

 

655.320

15 mai 2009

670.000

-4.750

 

665.250

15 noiembrie 2009

685.000

-4.860

 

680.140

15 mai 2010

700.000

-4.970

 

695.030

15 noiembrie 2010

710.000

-5.040

 

704.960

15 mai 2011

725.000

-5.140

 

719.860

15 noiembrie 2011

740.000

-5.250

 

734.750

15 mai 2012

755.000

-5.360

 

749.640

15 noiembrie 2012

770.000

-5.460

 

764.540

15 mai 2013

785.000

-5.570

 

779.430

15 noiembrie 2013

800.000

-5.680

 

794.320

15 mai 2014

815.000

-5.780

 

809.220

15 noiembrie 2014

830.000

-5.890

 

824.110

15 mai 2015

845.000

-5.990

 

839.010

15 noiembrie 2015

865.000

-6.140

 

858.860

15 mai 2016

880.000

-6.240

 

873.760

15 noiembrie 2016

895.000

-6.350

 

888.650

15 mai 2017

915.000

-6.490

 

908.510

15 noiembrie 2017

930.000

-6.600

 

923.400

15 mai 2018

950.000

-6.740

 

943.260

15 noiembrie 2018

965.000

-6.729,52

 

958.270,48

TOTAL:

20.000.000

-128.799,52

 

19.871.200,48

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Domnului Anand K. Seth,

director Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

De la: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Referitor la: Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a (Împrumut nr. 4.645 - RO) Graficul de

amortizare revizuit

 

Nr. de pagini: 1

Data: 7 septembrie 2007

 

Stimate domn,

 

Confirmăm cu multumiri primirea scrisorii*) dumneavoastră din 27 august 2007, prin care am fost informati despre anularea a 128.799,52 USD, împreună cu noua formă a anexei nr. 3 la Acordul de împrumut mentionat mai sus.

 

Cu stimă,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALĂ DE DEZVOLTARE

 

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

Bucuresti, sectorul 2, România

 

26 septembrie 2007

 

Domnului Stefan Nanu,

director general

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Stimate domnule Nanu,

 

Referitor la: Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a (Împrumut nr. 4.645-RO)

 

După cum ne-ati solicitat prin scrisoarea*) dumneavoastră din 19 septembrie 2007, vă prezentăm anexat stadiul final al tragerilor pe categorii de cheltuieli în cadrul Acordului de împrumut din 16 ianuarie 2002 dintre România si Bancă, pentru proiectul mentionat mai sus.

 

Cu stimă,

Benoit Blarel,

manager de tară

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Domnului Stefan Nanu

 

26 septembrie 2007

 

Împrumut: BIRD 4.645

Stadiu: tras în totalitate, în curs de rambursare

Tara: România

Proiect: Fondul de dezvoltare socială

 

Categoria

Descrierea categoriei

Alocat

- USD -

Tras

- USD -

Netras

- USD -

1

Granturi pentru subproiecte

18.754.711,84

18.754.711,84

 

2

Bunuri

109.993,65

109.993,65

 

3-A

Servicii de consultantă pentru partea A2

570.000

570.308,16

-308,16

3-B

Servicii de consultantă pentru partea B1/C2

232.899,09

232.899,09

0

4-A

Pregătirea - partea A.2

117.241,02

117.241,02

0

4-B

Pregătirea - partea B.2

39.354,88

39.176,85

178,03

4-C

Pregătirea - partea C.1

47.000

46.869,87

130,13

 

TOTAL:

19.871.200,48

19.871.200,48

0


*) Traducere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 24 februarie - 2 martie 2008, pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 166 din 9 ianuarie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 937/2007,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursul organizat, în perioada 24 februarie - 2 martie 2008, pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs se stabileste la valoarea de 800 lei/participant.

(2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursului de ocupare a functiei de manager general din serviciile de ambulantă judetene, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 9.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilentă, de asigurare a trasabilitătii, precum si a Regulamentului privind sistemul de înregistrare si raportare în cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge si de componente sanguine umane

 

Văzând Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 236 din 14 ianuarie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 32 alin. (2), ale art. 33, 34 si 35 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de  hemovigilentă, de asigurare a trasabilitătii, precum si a Regulamentului privind sistemul de înregistrare si raportare în cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge si de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 24 octombrie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Institutul National de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale, unitătile de transfuzie sanguină din spitale, Inspectia Sanitară de Stat si Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21 . - Pentru mentinerea si îmbunătătirea securitătii transfuzionale, Inspectia Sanitară de Stat va aplica procedurile de verificare si evaluare a informatiilor raportate si a măsurilor luate în domeniul hemovigilentei, elaborate de către Ministerul Sănătătii Publice, pentru a preveni aparitia reactiilor si incidentelor adverse.”

3. La articolului 3 din anexă, literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) transmite Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice semnalarea reactiilor si incidentelor adverse severe, precum si nivelul de imputabilitate, conform anexei nr. 3 - partea B;

f) întocmeste raportul anual al reactiilor si incidentelor adverse severe, conform anexei nr. 3 - partea D si anexei nr. 4 - partea C, pe care îl transmite Ministerului Sănătătii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică si Inspectia Sanitară de Stat.”

4. La articolul 4 din anexă, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) transmit coordonatorului national de hemovigilentă si Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice semnalarea reactiilor si incidentelor adverse severe, precum si nivelul de imputabilitate, conform anexei nr. 3 - partea B;”.

5. La articolul 5 din anexă, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) transmit coordonatorului regional de hemovigilentă si inspectiei sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti semnalarea reactiilor si incidentelor adverse severe, precum si nivelul de imputabilitate, conform anexei nr. 3 - partea D si anexei nr. 4 - partea C;”.

6. La articolul 6 din anexă, alineatul (2) literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) directorul medical al institutiei beneficiare de sânge si derivate sanguine; b) delegat al centrului judetean de transfuzie sanguină sau al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti;”.

7. La articolul 6 din anexă, alineatul (5) literele e) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) transmite coordonatorului judetean de hemovigilentă si inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti rapoartele, conform anexei nr. 3 - partea A si anexei nr. 4 - partea A;

.............................................................................

g) transmite coordonatorului judetean de hemovigilentă, autoritătilor de sănătate publică si inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti rapoarte, conform anexei nr. 3 - partea C si anexei nr. 4 - partea B.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 17.