MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

37. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

972/2007/7/2008/200/2007. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind întocmirea listei nationale a propunerilor de mentiuni nutritionale si de sănătate asociate alimentelor si produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, si în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Breaza”, sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov”:

a) sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Fântână cu cismea pentru adăpat animale”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Tărculesti pe latura sudică a DJ 102N la distantă de 1.045 m fată de DJ 102 C; fântâna este construită din zid de piatră, având la suprafată tub de beton si fiind prevăzută cu cumpănă si găleată din lemn; cismeaua este situată la 20 m de fântână, fiind alimentată printr-o conductă de legătură; teren aferent = 203 mp; vecini: E,V si S - mostenitor Dincă Ana, N - DJ 102N”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 avea următorul cuprins: „situat în satul Gornet-Cricov; suprafata: 1.200 mp; vecini: E – Cămin Cultural, V - DJ 102 C, N - Grădinita Gornet-Cricov, S - Primăria”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent Grădinitei de copii din satul Gornet-Cricov; suprafata: 537 mp; vecini: E - Cămin Cultural; V - DJ 102 C; S - Parc; N - Cooperativa de Consum”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent Grădinitei de Copii din satul Priseaca; suprafata: 630 m2 ; vecini: E - Scoala Priseaca; V - Radu Paraschiva, N - Scoala Priseaca, S - Drum Local”;

b) sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 60-111, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

Însusit de Consiliul Local al Orasului Breaza

prin Hotărârea nr. 56/31.05.2007

 

JUDETUL PRAHOVA

ORASUL BREAZA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA

 

INVENTARUL

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Breaza

 

Nr. crt.

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

CAP. Clădiri, constructii speciale si terenuri aferente

1

1.6.4

Clădire Primăria Breaza Teren aferent clădirii si anexelor Primăriei

Str. Republicii, nr. 78

Sediu administrativ în suprafată construită de 300 mp Cărămidă, lemn, acoperită cu tablă Str. Republicii nr.78, în suprafată de 2.014 mp

1910

19.798,73

Investitie proprie - reparatii 2002 Proprietate publică

2

1.3.1

Remiza PS I

Str. Republicii, nr. 78

Clădire din cărămidă acoperită cu tiglă în supr. constr. de 20 mp

1930

44.910,50

Investitie proprie

3

1.3.1.

Garaj ARO Consiliul Local

Str. Republicii nr. 78

Clădire din cărămidă acoperită cu tablă, Sc = 20 mp

1994

472974,69

Investitie proprie

4

1.5.3

Magazie materiale

Str. Republicii nr. 78

Construită din beton, acoperită cu azbociment, Sc = 40 mp

1987

23.370,79

Investitie proprie

5

1.3.1

Atelier garaj auto

Str. Republicii nr. 78

Construit din boltari de beton, acoperit cu carton în Sc = 40 mp

1977

511.726,68

Investitie proprie

6

1.5.3

Magazie pentru materiale

Str. Republicii nr. 78

Construită din beton si cărămidă, acoperită cu tablă, Sc = 60 mp

1994

261.718,24

Investitie proprie

7

1.5.3

Birou gospodărie

Str. Republicii nr. 78

Construită din cărămidă, acoperită cu tiglă; Sc = 8 mp

1976

58,1

Investitie proprie

8

 

Clădire WC Piată

Str. Natiunii, f.n.

Supr. construită = 50 mp Clădire din cărămidă acoperită cu tablă

1996

48.400,00

Investitie proprie

9

 

Clădire WC gospodărie si parc auto

Str. Republicii, nr. 78

Clădire din lemn acoperită cu carton; supr. constr. = 1 mp

 

1.815,61

Sponsorizare

10

1.6.3.2

Gard cu soclu de piatră si Împrejmuire plasă parc oras Breaza

Str. Ocinei

1951

3,7

Decret 111/1951 fostă proprietate a Principelui Constantin Brâncoveanu

 

0

1

2

3

4

5

6

11

1.6.6

Poarta de intrare în Parcul Central al orasului

Str. Ocinei, 63 Supr.

Construită - 100 mp Teren aferent - 200 mp

1951

5,98

Decret 111/1951 fostă proprietate a Principelui Constantin Brâncoveanu

12

1.6.3.2.

Zid cărămidă protectie gunoi

Str. Natiunii

1995

1.979,36

Investitie proprie

13

1.6.2

Liceul Aurel Vlaicu - Breaza

Str. Republicii, 69, P+2, 28 încăperi - supr. construită = 900 mp - supr. desfăsurată = 2.700 mp - teren aferent = 0,946 ha

1964

1.556.550,15

Investitie proprie

14

1.6.2

Liceul Aurel Vlaicu - Breaza

Str. Republicii, 94,P, 16 încăperi - supr. construită = 768 mp - teren aferent = 0,538 ha

1890

29,47

Investitie proprie

15

1.6.3.2

Împrejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 69 - gard din piatră, plasă, sârmă si prefabricate; L=343ml

1964

1,81

Investitie proprie

16

1.6.3.2

Împrejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94 - gard din plasă de sârmă si stâlpi din teava; L=77 ml

1964

0,71

Investitie proprie

17

1.6.3.2

Împrejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94 - gard din plasă de sârmă si stâlpi din teava; L = 64 ml

1964

0,61

Investitie proprie

18

1.6.3.2

Împrejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94 - gard zid piatră cu stâlpi metalici si plasă din sârmă; L=50 ml

1964

0,63

Investitie proprie

19

1.6.2

Scoala de Arte si Meserii Podu- Vadului, Breaza

Str. 23 August, 128-130, P+1, 11 încăperi - supr. construită = 674 mp supr. desfăsurată = 1.348 mp teren aferent = 0,3.569 mp

1961

580.520,25

Investitie proprie

20

1.6.1.1

Constructie Scoală de Arte si Meserii Podu-Vadului

Str. 23 August, 128-130 WC cu cadre din beton armat Supr. = 40 mp

1964

11.283,15

Investitie proprie

21

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Podu-Vadului

Str. 23 August, 128-130 Gard zid L=

1978

14.754,94

Investitie proprie

22

1.6.2

Atelier Scoală

Str. 23 August, 132, P, 2 încăperi - supr. construită = 107 mp - teren aferent = 0,033 ha

1954

73.434,00

Investitie proprie

23

1.6.2

Scoala Generală nr.3 Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214, P, 6 încăperi - supr. construită = 980 mp Teren aferent, inclusiv teren fotbal -1.300 mp - Magazie lemne P, 1 încăpere supr. construită = 15 mp

1933 1978

 

Investitie proprie

24

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Gard din piatră L = 40ml

1964

0,70

Investitie proprie

25

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Gard din beton

1978

1.705,27

Investitie proprie

26

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Gard din beton L = 74ml

1978

12.226,30

Investitie proprie

 

0

1

2

3

4

5

6

27

1.6.6

Constructie Scoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Fântână

1978

0,12

Investitie proprie

28

1.6.2

Grădinită Breaza de Sus cu Atelier

Intr. Zimbrului, 14, P+1 - supr. construită = 175,63 mp - supr. desf = 304.13 mp Parter: 5 săli pentru Grădinită; Atelier - 1 sală - 32,68 mp Etaj: 1 sala clasă, 1 sala calculatoare si 2 camere folosite de Scoala Breaza de Sus

1999

42.062

AC nr. 162/23.11.1999

29

1.6.2

Scoala Generală nr. 2 Breaza de Jos

Str. Libertătii, 14, P, 7 încăperi - supr. construită = 698

1922

42,49

Investitie proprie

30

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Breaza de Jos

Str. Libertătii, 14 Gard piatră si plasă L = 40ml

1961

2,11

Investitie proprie

31

1.6.1.1

Constructie Scoala Breaza de Jos

Str. Libertătii, 14 WC cu cadre din beton armat Supr. = 40 mp

1964

24822,93

Investitie proprie

32

1.6.2

Atelier Scoală

Str. Libertătii, 14 P, 1 încăpere - supr. construită = 40 mp; teren aferent = 0,584 ha

1971

27324,53

Investitie proprie

33

1.6.2

Scoala Generală Nistoresti

DN1, P, 4 încăperi - supr. construită = 570 mp; - teren aferent = 0,3 ha

1962

257.508,56

Investitie proprie

34

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Nistoresti

DN1 gard metalic, L= 80ml

1964

0,80

Investitie proprie

35

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Nistoresti

DN1 gard plasă, L= 140ml

1964

0,15

Investitie proprie

36

1.6.6

Constructie Scoala Nistoresti

DN1 fântână

1964

0,30

Investitie proprie

37

1.6.2

Scoala Generală Frăsinet

Str. Frunzelor, 13, P, 2 încăperi - supr. construită = 250 mp; - teren aferent = 0,08 ha

1954

97.912

Investitie proprie

38

1.6.1.1

Clădire Scoala Frăsinet

WC cu cadre din beton armat Suprafată = 20 mp

1956

0,38

Investitie proprie

39

1.6.3.1

Împrejmuire Scoala Frăsinet

DN1 Gard scândură L= 30 ml

1960

0,38

Investitie proprie

40

1.6.2

Scoala Valea Tarsei

Str. Ocinei, 181, P, 7 încăperi - supr. construită = 843 mp

1902

247.752,24

Investitie proprie

41

1.5.1.2

Teren sport

Str. Ocinei, 174 C - teren sport = 900 mp

1970

-

Investitie proprie

42

1.6.2

Scoala Generală nr. 5 Gura Beliei

Str. 30 Decembrie, 26P-6 încăperi - supr. construită = 606 mp - teren aferent = 0,12 ha

1970

48,56

Investitie proprie

43

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26 gard beton L = 20ml

1978

4.088,75

Investitie proprie

44

1.6.3.2

Împrejmuire Scoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26 Gard fier L=10ml

1978

2.192,49

Investitie proprie

 

0

1

2

3

4

5

6

45

1.6.1.1

Constructie Scoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26 WC cu cadre din beton armat Supr. = 40 mp

1964

8.281,08

Investitie proprie

46

1.6.2

Grădinită nr.1 Centru

Str. Republicii, 92, p+1, 8 încăperi - supr. construită = 242 mp - supr. desfăsurată = 367 mp; teren aferent = 0,09 ha

1987

134.607,28

Investitie proprie

47

1.6.3.2

Împrejmuire Grădinită Centru

Str. Republicii, 92 Gard din sârmă

1987

709,20

Investitie proprie

48

1.6.2

Grădinită nr.2 Breaza de Jos

Str. Libertătii, 14, P, 2 încăperi - supr. construită = 180 mp

1922

16,74

Investitie proprie

49

1.6.2

Grădinită Valea Tarsei

Str. Ocinei, 174 C, 2 încăperi - supr. construită = 200 mp - teren aferent = 0,05 ha

1967

234.988,80

Investitie proprie

50

1.6.2

Grădinită Gura Beliei

Str. 30 Decembrie, 57, P, 2 încăperi supr. construită = 150 mp; teren aferent = 0,04 ha

1967

108.682,32

Investitie proprie

51

1.6.2

Clădire Scoala Irimesti

Irimesti, P, 2 încăperi Supr. construită = 180 mp

1963

84.204,32

Investitie proprie

52

1.6.3.2

Împrejmuire Grădinită Belia

Str. 30 Decembrie, 57 Gard din zid L=15ml

1964

0,75

Investitie proprie

53

1.6.3.2

Împrejmuire Grădinită Belia

Str. 30 decembrie, 57 Gard scândura

1964

0,11

Investitie proprie

54

1.6.2

Grădinită nr. 4 Podu-Vadului

Str. 23 August, 156, 3 încăperi supr. construită = 136 mp teren aferent = 0,07 ha

1931

17,30

Investitie proprie

55

1.6.2

Grădinită cu program prelungit

Fdt. Liliacului, 21, P+1E supr. construită = 980,56 mp 6 săli de clasă + dependinte

1976

720.699,86

Sentinta civilă nr. 1.464/2002

56

1.5.8

Depozit

Fdt. Liliacului, 21 Depozit din elemente prefabricate

1978

42.959,38

Sentinta civila nr. 1.464/2002

57

2.1.1.7.1 .1.1

Pompa

Fdt. Liliacului, 21 Pompa centrală termică

2003

939,03

Sentinta civila nr. 1.464/2002

58

1.6.2

Casa de Cultură clădire (sediul institutiei)

Str. Republicii, 88, P+1, 18 încăperi - sală spectacole = 400 locuri - biblioteca 1 încăpere - cărămidă+ beton, învelitoare tiglă

1961

1496646,86

Din fonduri buget+ contributia bănească a cetătenilor

59

 

Sistem de încălzire

Casa de cultura „Ion Manolescu” Breaza Sistem de încălzire spatii

2006

92766,854

Investitie proprie

60

3.1.3

Bust actor „Ion Manolescu”

Autor „A. Călinescu”

 

1,10

Notă transfer 391/1983

61

3.1.3

Colectia de artă plastică

Casa de cultura „Ion Manolescu” Breaza - pictură diversă = 305 bucăti - sculptură diverse materiale = 11 bucăti - grafică (tus desene, creion, acuarele) = 16 bucăti

1983

 92,81 5,05 2,33

Notă transfer 391/1983

 

0

1

2

3

4

5

6

62

1.6.2

Clădire cămin Cultural filiala Podu Vadului

Str. 23 August, 120, P, 7 încăperi - supr. construită = 430 mp - sală spectacole 200 de locuri cărămidă + beton, învelitoare tablă

1957

500.230,27

Preluat 1969 de la fosta comuna Podu Vadului

63

1.6.2

Grup sanitar

Cămin Cultural Podu-Vadului Str. 23 August, nr. 12

 

1.586,62

Investitie

64

1.6.2

Terasa exterioară

Cămin Cultural Podu-Vadului Str.23 August, nr. 120

 

2.801,62

Investitie

65

1.6.2

Gard Cămin

Cămin Cultural Podu- Vadului Str. 23 August, nr.120

 

1.868,93

Investitie

66

1.6.2

Clădire Complex social-cultural filiala Nistoresti

DN1, cartier Nistoresti P+11=215+290 mp, 8 încăperi - cărămidă+ beton, învelitoare tablă; - sală spectacole 150 locuri teren aferent = 1.903 mp

1957

400.123,52

Dec. 108/1982

67

1.6.2

Dispensar veterinar

Bdul Eroilor, 13, imobil compus din: - supr. construită = 213 mp - teren aferent = 900 mp

1959

 

HCM 585/1959

68

 

Investitie „Sediul Primăriei si Politiei” Breaza

Republicii, 82 B - Supr. construită = 1.436 mp Supr. desfăsurată = 4.485 mp Teren aferent = 1.873.924 mp

 

 

Investitie proprie AC nr. 326/03.10.2003

69

1.8.12

Statie de pompare SP2

Str. Republicii, nr. Utilităti Post trafo SP2 Instalatii tehnologice SP2

2003

1408406,77

Investitie proprie

70

 

Imobil Statie pompe Nistoresti (anexe si teren aferent)

Nistoresti, Breaza - 2 pavilioane supr. con. = 55mp; supr. desfăs. = 79 mp - drumuri si alei interioare supr. de 80 mp - Împrejmuire din sârmă ghimpată pe 1 rând cu o lungime de 350 ml - retea de alimentare cu apă în lungime de 1.825 ml - retea de energie electrică aeriană L=200 ml - teren cu constructii supr. = 2.991 mp

2005

8.750,70 87,50 81,70 22.703,90 3.867,40 24.799,50

HG nr. 377/2005 Protocol cu Ministerul Apărării Nationale

71

1.6.2

Vila Popic cu anexe (garaj, magazie, bazin de apă)

Str. Miron Căproiu, nr. 46 Supr. construită = 246 mp Teren aferent =1.684 mp

1940

12,50

Decizia nr.1396/2002; Decizia nr. 2196/1999 Vilă cu anexe + teren 967 mp dat în administrare către Spitalul de Boli Pulmonare Breaza (HCLnr. 28/31.03.2005)

 

 

CAP. Sisteme de infrastructură privind administratia domeniului public cu terenurile aferente

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

0.1.1

Teren vegetatie forestieră Perdele protectie (pin)

Cartier Frasinet N = Ocolul Silvic E = Islazul Frasinet V = proprietate particulară S = proprietate particulară Supr. = 35 ha

 

 

Proprietate publică a orasului

2.

0.1.1

Piete

Piata agroalimentară Breaza Centru Str. Victoriei, 3 N = Str. Victoriei; E = blocuri; V = proprietate particulară S = S.C. „Prahova” - SA Supr. = 2.102 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

3

1.5.1.2

Copertina piata agro

Piata agroalimentară

2004

2.818,86

Investitie proprie

4

0.1.1

Parcuri si zone de agrement - cuprinde si baza sportivă, inclusiv terenul de fotbal

Str. Republicii, 63 N = Uzin Group E = Str. Republicii V = valcel S = Str. Ocinei Supr. = 24.790 mp

1951

 

Proprietate publică a orasului

5

0.1.1

Parc

Str. Republicii, nr.82 N =AI. Nucilor E = Str. Copenhaga V = Str. Republicii S = Str. Vasile Alecsandri Supr. = 8.887 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

6.

0.1.1

Spatii verzi

Bd. Eroilor N = zona blocuri E = dispensar veterinar V = alee de acces S = Bd. Eroilor Supr. = 116 mp

1951

 

HCM nr. 585/1959

7

0.1.1

Spatii verzi

Str. Republicii, nr. 53 N = Politia Breaza E = Str. Republicii V = Arta casnică S = Marin Măria Supr. = 507,5 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

8

0.1.1

Spatii verzi

Str. Republicii N = Str. Gen. Ion Manolescu E = zona blocuri,9,11,12 V = Str. Republicii S = Bd. Eroilor Supr. = 634 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

9

0.1.1

Spatii verzi

Str. Republicii, 30 (Posta) N = proprietate publică E = Posta Română V = Str. Republicii S = Str. Jupan Neagoe Draghicescu Supr. = 72,2 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

10

0.1.1

Spatii verzi (Pct. Farmaciei)

Str. Republicii, 27 N = Str. Victoriei E = Str. Republicii V = blocuri S = S.C. Prahova -S.A. Supr. = 83,5 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

11

0.1.1

Spatii verzi

Str. Victoriei, 1 N = Str. Victoriei E = Str. Republicii V = Piata agroalimentară S = blocuri Supr. = 185 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

12

0.1.1

Spatii verzi

Zona Piata N = bloc N4 E = bloc N6 V = Piata agroalimentară S = bloc N2 Supr. = 190 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

13

0.1.1

Spatii verzi

Str. Republicii, 69 N = Fdt. Liliacului E = Str. Republicii V = bloc 23 S = Uzin Group Supr. 762 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

14

0.1.1

Spatii verzi

Intre blocurile 22 si 23 N = Fdt. Liliacului E = bloc 23 V = bloc 22 S = Uzin Grup Supr. = 375 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

15

0.1.1

Spatii verzi

Fdt. Liliacului - lângă Liceul Aurel Vlaicu N = Liceul Aurel Vlaicu E = Str. Republicii V = teren joacă copii S = Fdt. Liliacului Supr = 141 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

16

0.1.1

Spatii verzi

Intre blocurile 17-19 N = Fdt. Liliacului E = zonă blocuri V = zonă blocuri S = Uzin Grup Supr. = 896 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

17

0.1.1

Spatii verzi

Blocurile 17-19 N = Fdt. Liliacului E = bloc 17 V = bloc 12 S = zona blocuri Supr. = 330 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

18

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 12 N = bloc 12 E = bloc 17 V = bloc 14 S = Uzin Grup Supr. 1715 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

19

0.1.1

Spatii verzi

Blocurile 14Asi 13 N = Fdt. Liliacului E = bloc12B V = cresă S = bloc 14 Supr. = 630 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

20

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 27 N = Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” E = Str. Republicii V = bloc 27 S = Aleea Parcului Supr. = 1595 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

21

0.1.1

Spatii verzi

Zona S.C. „Breazaimpex” - S.R.L. N = zona blocuri 25-26 V = Alee acces S=AI. Parcului Supr = 204 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

22

0.1.1

Spatii verzi

Blocurile 25-26 N = Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” E= alee acces V = alee acces S = blocuri 25-26 Supr. = 60 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

23

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 6 N = bloc 6 E = alee acces V = bloc 5 S = Fdt. Parcului Supr. = 116 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

24

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 5 N = bloc 5 E = alee acces V = alee acces S=AI. Parcului Supr. = 92 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

25

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 5 N = Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” E = alee acces V = alee acces S = bloc 5 Supr. = 270 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

26

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 4 N = bloc 4 E = alee acces V = alee acces S = Aleea Parcului Supr. = 736 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

27

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 4 Nord N = Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” E = alee acces V = alee acces S = bloc 4 Supr. = 210 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

28

0.1.1

Spatii verzi

Blod N = bloc 1 E = zona verde V = alee acces S = Aleea Parcului Supr. = 123 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

29

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 1 Nord N = Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” E = alee acces V = alee acces S = bloc 1 Supr. = 630 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

30

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 13 A N = Aleea Parcului E = zona verde V = alee acces S = alee acces Supr. = 160 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

31

0.1.1

Spatii verzi

Bloc 12 A N = Aleea Parcului E = alee acces V = S.C. „Priorg Impex”- S.R.L. S = alee acces Supr. = 160 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

32

0.1.1

Spatii verzi

Blocurile 10B, 13, 13 A N = alee acces E = blocurile 10-13 V = bloc13A S = bloc 13

 

 

Proprietate publică a orasului

33

0.1.1

Spatii verzi Terenuri joacă copii - zonă blocuri Liceul „Aurel Vlaicu”

N = Liceul „Aurel Vlaicu” E= Liceul „Aurel Vlaicu” V = alee acces S = Fdt. Liliacului Supr. = 385 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

34

0.1.1

Teren Fdt. Florilor

N= Fdt. Florilor S = propr. particulară E = acces auto V = proprietate particulară Supr. = 78 mp

 

 

Inventariat prin HCL nr. 111/21.12.2006

35

0.1.1

Teren Fdt. Florilor

N= Fdt. Florilor S = propr. particulară E = acces auto V = acces auto Supr. = 83 mp

 

 

Inventariat prin HCL nr. 111/21.12.2006

36

0.1.1

Teren Str. Colinei f.n.

Supr. = 233,45 mp

 

 

Proprietate publică a orasului

37

 

Teren aferent grădinitei cu program prelungit nr.6

Fdt. Liliacului, nr.21 Supr. = 6.928,55 mp

1976

148.076,28

Sentinta civilă nr. 1.464/2002

38

 

Teren aferent vilei Popic

Str. Miron Caproiu, nr. 46 Supr. 1.684 mp

1940

0,35

 

39

 

Teren pct. Mihai Opris

Str. Mihai Opris Supr. = 42 mp

2005

 

Act de donatie 1.629/2005 (HCL nr. 21/2004)

 

 

 

 

 

 

 

40

1.3.7.1

Semne circulatie

55

 

 

Proprietate publică a orasului

41

2.2.8

Lămpi intermitente de trecere pentru pietoni

10

1996

19.922,99

Investitie proprie

42

1.6.6

Firmă metalică Breaza

Soclu piatră si inscriptie metal

2000

4.282,20

Investitie proprie

 

CAP. Inventarul drumurilor (străzi, alei) din orasul Breaza

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Aleea Albinei

L=100m l = 3m pământ

 

3.000

Proprietate publică a orasului

2

1.3.7.1

Aleea Agriculturii

L= 435 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

17.100

Proprietate publică a orasului

3

1.3.7.1

Aleea Aviatorilor

L = 324 m i =4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

12.960

Proprietate publică a orasului

4

1.3.7.1

Str. Ardealului

L = 490 m l = 5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

24.500

Proprietate publică a orasului

5

1.3.7.1

Str. Alexandru loan Cuza

L = 570 m i = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

22.800

Proprietate publică a orasului

6

1.3.7.1

Str. Armata Poporului

L = 600 m i = 6 m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

36.000

Proprietate publică a orasului

7

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Armoniei

L = 976 m i=6m îmbrăcăminte: - 500 m pavaj - 300 m traverse -176 m balast - trotuar = 800m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

108.880

Proprietate publică a orasului

8

1.3.7.1

Str. Aurora

L=170m i=6m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

10.200

Proprietate publică a orasului

9

1.3.7.1

Aleea Bujorilor

L=180m i =54m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

7.200

Proprietate publică a orasului

10

1.3.7.1

Aleea Brazilor

L=120m i=3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

1.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

11

1.3.7.1

Aleea Bicaz

L=110m i =3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.300

Proprietate publică a orasului

12

1.3.7.1

Aleea Berzei

L=120m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.600

Proprietate publică a orasului

13

1.3.7.1

Str. Banatului

L = 450 m i=5m îmbrăcăminte: -120 m beton - 330 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

33.300

Proprietate publică a orasului

14

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Bucegi

L = 910m i =6m îmbrăcăminte: - 200 m beton - 200 m traverse - 510 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

159.196,64

Proprietate publică a orasului

15

1.3.7.1

Str. Busuiocului

L=120m J = 3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

1.800

Proprietate publică a orasului

16

1.3.7.1

Bdul Nou

L = 384 m i=7m îmbrăcăminte: - 100 m asfalt - 284 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

21.404

Proprietate publică a orasului

17

1.3.7.1

Aleea Cerna

L=140m J = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

5.600

Proprietate publică a orasului

18

1.3.7.1

Aleea Călugăreni

L = 354 m l = 5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

17.700

Proprietate publică a orasului

19

1.3.7.1

Fdt. Costilei

L = 220 m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.600

Proprietate publică a orasului

20

1.3.7.1

Intrarea Crângasi

L = 60m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

1.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

21

1.3.7.1

Intrarea Crinului

L=74m i =4m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

2.960

Proprietate publică a orasului

22

1.3.7.1

Str. Coacăzelor

L = 675 m i =4m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

27.000

Proprietate publică a orasului

23

1.3.7.1

Str. Carpati

L = 230 m i =3m îmbrăcăminte: - 200 m balast - 30 m pământ Iluminat public

 

6.900

Proprietate publică a orasului

24

1.3.7.2

Str. Câmpului

L = 460 m i =6m îmbrăcăminte: balast Conductă de gaze Iluminat public

 

27.600

Proprietate publică a orasului

25

1.3.7.1

Fdt. Cocora

L=180m i =3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

5.400

Proprietate publică a orasului

26

1.3.7.1

Str. Caporal Dumitrache

L = 612m i =6m îmbrăcăminte: -312 m balast - 300 m beton Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

36.720

Proprietate publică a orasului

27

1.3.7.1 1.3.7.3

Str. Caraiman

L= 1.060 m l = 5m îmbrăcăminte: - 250 m beton - 400 m asfalt - 410 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

90.500

Proprietate publică a orasului

28

1.3.7.1

Str. Colinei

L= 1.273 m i =6m îmbrăcăminte: - 200 m asfalt - 550 m balast - 773 traverse Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

323.662,33

Proprietate publică a orasului

29

1.3.7.1

Str. Carierei

L = 700 m i=5m îmbrăcăminte: - 300 m traverse -100 m beton - 300 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

53.000

Proprietate publică a orasului

30

1.3.7.1

Str Cerbului

L = 350 m i = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

14.000

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

31

1.3.7.1

Str. Cheia Provitei

L = 740 m 1=3 m îmbrăcăminte: pământ Iluminat public

 

11.100

Proprietate publică a orasului

32

1.3.7.1

Str. Crizantemelor

L =350 m l = 4m îmbrăcăminte: - 200 m traverse; - 150 m balast superficial Iluminat public Conductă de apă si gaze

 

11.400

Proprietate publică a orasului

33

1.3.7.1

Str. Crisului

L = 390 m i=3m îmbrăcăminte: Balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

1.850

Proprietate publică a orasului

34

1.3.7.1

Str. Căprioarelor

L = 950 m i =54m îmbrăcăminte: - 550 m pământ - 400 m balast Iluminat public

 

27.000

Proprietate publică a orasului

35

1.3.7.1

Str. Ciresului

L = 345 m i = 4m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

13.800

Proprietate publică a orasului

36

1.3.7.1

Str. Crăitelor

L = 375 m i =3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

11.250

Proprietate publică a orasului

37

1.3.7.1

Str. Duzilor

L = 284 m i =3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă Iluminat public

 

8.500

Proprietate publică a orasului

38

1.3.7.1

Str. Dorobanti

L= 1.815 m i =5m îmbrăcăminte: - 500 m traverse -1315 m balast Iluminat public

 

94.700

Proprietate publică a orasului

39

1.3.7.1

Str. Daliilor

L = 320 m i =3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

9.600

Proprietate publică a orasului

40

1.3.7.1

Str. Drum Nou

L= 1800m i =5m îmbrăcăminte: - 50 m traverse balast+pământ Iluminat public

 

72.000

Proprietate publică a orasului

41

1.3.7.1

Str. Dunării

L = 625 m i=5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

26.250

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

42

1.3.7.1

Str. Dumbrava Rosie

L = 230 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

9.200

Proprietate publică a orasului

43

1.3.7.1

B-dul Eroilor

L = 554 m JL = 6m îmbrăcăminte: -534 m piatră cubică - 20 m asfalt Trotuare-1200 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

66.480

Proprietate publică a orasului

44

1.3.7.1

Str. Eternitătii

L = 370 m i=6m îmbrăcăminte: Piatră cubică Trotuare: 740 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

44.400

Proprietate publică a orasului

45

1.3.7.1

Aleea George Cosbuc

L = 265 m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

10.600

Proprietate publică a orasului

46

1.3.7.1

Aleea George Enescu

L=154m 1=4 m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.160

Proprietate publică a orasului

47

1.3.7.1

Aleea Grausor

L=150m i =3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

4.500

Proprietate publică a orasului

48

1.3.7.1

Intrarea Garofitei

L=140m L = 6m îmbrăcăminte: - beton Trotuar Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

25.600

Proprietate publică a orasului

49

1.3.7.1

Fdt. Goarnei

L=120m l = 6m îmbrăcăminte: Balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

4.800

Proprietate publică a orasului

50

1.3.7.1

Str. Ghindei

L = 225 m i=3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.750

Proprietate publică a orasului

51

1.3.7.1

Str. Gurga

L = 710m i =4m îmbrăcăminte: - 510 m balast - 200 m traverse Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

28.400

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

52

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Grivitei

L= 1.270 m i =5m îmbrăcăminte: - 300 m traverse -300 m asfalt - 670 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

Plombe si covoare asfaltice 2006

Proprietate publică a orasului

53.

1.3.7.1

Drum Irimesti

L = 4.100 m i =5m îmbrăcăminte: pământ

 

82.000

Proprietate publică a orasului In prezent degradat 95% din cauza alunecărilor de teren

54

1.3.7.1

Str. Gării

L= 1.533 m l = 6m îmbrăcăminte: Asfalt Trotuare - 1.950 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

405.002,19

Proprietate publică a orasului

55

1.3.7.1

Intrarea Izvor

L = 70m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

2.100

Proprietate publică a orasului

56

1.3.7.1

Str. Ion Creangă

L = 303 m l = 10m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

30.300

Proprietate publică a orasului

57

1.3.7.1

Str. Jiului

L =200 m 1=4 m îmbrăcăminte: -150 m balast - 50 m traverse Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

8.000

Proprietate publică a orasului

58

1.3.7.1

Str. Lalelelor

L=120m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.600

Proprietate publică a orasului

59

1.3.7.1

Str. Jupan Neagoe Drăghicescu

L = 270 m i =3,5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

9.450

Proprietate publică a orasului HCL nr. 65/25.09.2003

60

1.3.7.1

Fdt. Liliacului

L = 200 m i =5m îmbrăcăminte: Asfalt Trotuar; 200 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

28.000

Proprietate publică a orasului

61

1.3.7.1

Intrarea Luceafărului

L=120m 1=4 m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

4.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

62

1.3.7.1

Intrarea Lăcrămioarei

L = 80m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.200

Proprietate publică a orasului

63

1.3.7.2

Str. Libertătii

L = 2.800 m L = 8m îmbrăcăminte: Asfalt Trotuar = 2.000 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

536.994,82

Proprietate publică a orasului

64

1.3.7.1

Str. Linistei

L = 385 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

15.400

Proprietate publică a orasului

65

1.3.7.1

Str. Lazului

L = 700 m i =5m îmbrăcăminte: - 250 m traverse - 450 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

41.000

Proprietate publică a orasului

66

1.3.7.1

Str. Livezi

L = 310m i=3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

9.300

Proprietate publică a orasului

67

1.3.7.1

Intrarea Macului

L = 60m i =3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

1.800

Proprietate publică a orasului

68

1.3.7.1

Intrarea Măgurei

L = 75m i=3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

2.250

Proprietate publică a orasului

69

1.3.7.1

Str. Mălinului

L = 540 m 1=4 m îmbrăcăminte: -100 m traverse - 440 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

2.160

Proprietate publică a orasului

70

1.3.7.1

Str. Mierlei

L=160m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

4.800

Proprietate publică a orasului

71

1.3.7.1

Str. Mărului

L = 720 m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

28.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

72

1.3.7.1

DC2

L= 1.340 m l = 6m îmbrăcăminte: pământ balast Iluminat public

 

80.400

Proprietate publică a orasului

73

1.3.7.1

Str. Margaretelor

L = 720 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă Iluminat public

 

28.800

Proprietate publică a orasului

74

1.3.7.1

Str. Murelor

L = 650 m i = 4m îmbrăcăminte: - 350 m balast - 300 m pământ Conductă de apă Iluminat public

 

13.000

Proprietate publică a orasului

75

1.3.7.1

DC1D

L= 2.480 m i=5m îmbrăcăminte: - 400 m traverse - 1.000 m asfalt -1.980 m balast Conductă de apă Iluminat public

 

153.000

Proprietate publică a orasului

76

1.3.7.1

Str. Micsunelelor

L = 700 m j=4m îmbrăcăminte: - 400 m traverse - 300 m balast superficial Conductă de gaze Iluminat public

 

52.000

Proprietate publică a orasului

77

1.3.7.1

Str. Munteniei

L=195m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

7.800

Proprietate publică a orasului

78

1.3.7.1

Str. Mărăsesti

L = 360 m l = 4m îmbrăcăminte: 260 m balast -100 m traverse Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

14.400

Proprietate publică a orasului

79

1.3.7.1

Str. Moldovei

L = 345 m 1=4 m îmbrăcăminte: - 250 m beton - 400 m asfalt - 410 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

13.800

Proprietate publică a orasului

80

1.3.7.1

Str. Muncii

L= 1.650 m i =5m îmbrăcăminte: traverse balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

82.500

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

81

1.3.7.1

Str. Miron Căproiu

L = 1.500 m l = 6m îmbrăcăminte: - 700 m asfalt 800 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

410.565,48

Proprietate publică a orasului

82

1.3.7.1

Str. Slt. Erou Mihai Opris

L = 600 m !=5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

30.000

Proprietate publică a orasului

83

1.3.7.1

Str. Morii

L= 873 m i =6m îmbrăcăminte: - 200 m piatră cubică - 673 m balast Trotuar: 500 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

82.300

Proprietate publică a orasului

84

1.3.7.1

Str. Mihai Eminescu

L= 208 m i=6m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

12.480

Proprietate publică a orasului

85

1.3.7.1

Aleea Nucilor

L = 390 m i=4m îmbrăcăminte: - 100 m asfalt - 290 m balast mărunt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

26.720

Proprietate publică a orasului

86

1.3.7.1

Str. Natiunii

L = 350 m i =7m îmbrăcăminte: Beton Trotuar =700 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

98.000

Proprietate publică a orasului

87

1.3.7.1

Intrarea Narcisei

L=60m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de gaze Iluminat public

 

2.400

Proprietate publică a orasului

88

1.3.7.1

Drum Ograda

L = 2.700 m l = 3m îmbrăcăminte: - 500 m balast 2.200 m pământ Iluminat public

 

81.000

Proprietate publică a orasului

89

1.3.7.1

Intrarea Oitelor

L=140m i=3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

4.200

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

90

1.3.7.1

Str. Oradia

L = 510m l = 3m îmbrăcăminte: Balast superficial Iluminat stradal

 

7.650

Proprietate publică a orasului

91

1.3.7.1

Str. Orizontului

L = 325 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

13.000

Proprietate publică a orasului

92

1.3.7.1

Str. Oituz

L = 386 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

15.460

Proprietate publică a orasului

93

1.3.7.1

Str. Oltului

L=150m l = 5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

7.500

Proprietate publică a orasului

94

1.3.7.2

Str. Ocinei

Lx 1 = 400 mx14m Lx l = 3.600 mx6m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

1.090.230,2

Proprietate publică a orasului

95

1.3.7.2

Aleea Parcului

L = 343 m l = 6m îmbrăcăminte: Asfalt Trotuare = 343 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

57.624

Proprietate publică a orasului

96

1.3.7.1

Intrarea Petuniei

L=100m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă Iluminat public

 

3.000

Proprietate publică a orasului

97

1.3.7.1

Intrarea Pajurei

L=150m l = 3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

9.000

Proprietate publică a orasului

98

1.3.7.1

Intrarea Parfumului

L = 300 m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.000

Proprietate publică a orasului

99

1.3.7.1

Str. Plopilor

L = 956 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

38.240

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

100

1.3.7.1

Str. Privighetorilor

L = 800 m i =5m îmbrăcăminte: Balast superficial Iluminat public

 

32.510

Proprietate publică a orasului

101

1.3.7.1

Str. Pescărus

L = 590 m i =5m îmbrăcăminte: 200 m traverse 390 m balast Iluminat public

 

42.500

Proprietate publică a orasului

102

1.3.7.1

Str. Prundului

L = 659 m 1=4 m îmbrăcăminte: 400 m traverse 259 balast Iluminat public

 

32.000

Proprietate publică a orasului

103

1.3.7.1

Str. Porumbarilor

L = 235 m i =4m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

9.400

Proprietate publică a orasului

104

1.3.7.1

Str. Piatră Arsă

L=148m i=5m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

5.920

Proprietate publică a orasului

105

1.3.7.1

Str. Pestisori

L = 275 m i =3m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

8.250

Proprietate publică a orasului

106

1.3.7.1

Str. Panselelor

L = 345 m 1=4 m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

13.800

Proprietate publică a orasului

107

1.3.7.1

Str. Primăverii

L = 880 m i=5m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

513.240,13

Proprietate publică a orasului

108

1.3.7.1

Str. Parâng

L = 530 m îmbrăcăminte: Balast Iluminat public

 

26.500

Proprietate publică a orasului

109

1.3.7.1

Str. Col. Dr. Popovici

L = 990 m i =5,5171 îmbrăcăminte: Balast - 200 m Piatră cubică, - 500 m beton - 490 m balastru Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

185.438,9

Proprietate publică a orasului

110

1.3.7.1

Str. Păcii

L = 490 m l = 6m îmbrăcăminte: Balast - 250 m traverse - 240 m balastru Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

41.500

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

111

1.3.7.1

Str. Putna

L = 554 m i = 4m îmbrăcăminte: 250 m balast 304 m asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

27.760

Proprietate publică a orasului

112

1.3.7.1

Str. Plaiului

L= 1.700 m i=6m îmbrăcăminte: - 600 m traverse balast si pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

203.107,26

Proprietate publică a orasului

113

1.3.7.1

Str. Pandurilor

L = 220 m l = 5,5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

12.100

Proprietate publică a orasului

114

1.3.7.2

Str. Plantelor

L = 300 m i =3,5m îmbrăcăminte: balast superficial Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

10500

Proprietate publică a orasului

115

1.3.7.1

Str. Pădurii

L = 650 m j=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de gaze Iluminat public

 

32.000

Proprietate publică a orasului

116

1.3.7.1

Str. Plevnei

L = 505 m l = 6m îmbrăcăminte: asfalt Trotuar Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

84.800

Proprietate publică a orasului

117

1.3.7.1

Str. Plt. Rădulescu

L = 1.274 m i=7m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

168.365,19

Proprietate publică a orasului

118

1.3.7.1

Str. Pajistei

L = 320 m l = 3m îmbrăcăminte: - 50 m traverse 170 m balast Conductă de gaze Iluminat public

 

9.600

Proprietate publică a orasului

119

1.3.7.1

Str. Rândunelelor

L = 310m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

12.400

Proprietate publică a orasului

120

1.3.7.1

Str. Rucăreni

L = 400 m i=5m îmbrăcăminte: - 30 m traverse - 370 m balast Conductă de gaze Iluminat public

 

26.000

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

121

1.3.7.1

Str. Retezat

L = 320 m i =4 m îmbrăcăminte: - 50 m traverse - 270 m balast - Conductă de gaze Iluminat public

 

16.800

Proprietate publică a orasului

122

1.3.7.1

Str. Rugului

L = 320 m i =4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

12.800

Proprietate publică a orasului

123

1.3.7.1

Str. Răsăritului

L = 250 m l = 9m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

10.000

Proprietate publică a orasului

124

1.3.7.1

Str. Rafacea

L = 800 m l = 4m îmbrăcăminte: -100 m traverse - 700 m balast superficial Conductă de gaze Iluminat public

 

16.000

Proprietate publică a orasului

125

1.3.7.2

Str. Republicii

L = 4.100 m l = 8m îmbrăcăminte: asfalt Trotuar = 8,20 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

1.066.169

Proprietate publică a orasului

126

1.3.7.1

Str. Războieni

L = 324 m i =5,5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

71.200

Proprietate publică a orasului

127

1.3.7.1

Aleea Somes

L = 500 m i=4m îmbrăcăminte: -150 m traverse - 350 m balast Conductă de gaze Iluminat public

 

20.000

Proprietate publică a orasului

128

1.3.7.1

Fdt. Sipot

L = 500 m l = 6m îmbrăcăminte: - 600 m traverse balast si pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

52.500

Proprietate publică a orasului

129

1.3.7.1

Str. Salcâmilor

L = 910m i=4m îmbrăcăminte: - 50 m traverse - 760 m balast Iluminat public

 

28.200

Proprietate publică a orasului

130

1.3.7.1

Str. Scolii

L = 240 m l = 3m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

7.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

131

1.3.7.1

Str. Sulfinelor

L = 590 m !=3m îmbrăcăminte: - 50 m traverse - 540 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

17700

Proprietate publică a orasului

132

1.3.7.1

Str. Stejarului

L = 310m i = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

34.720

Proprietate publică a orasului

133

1.3.7.1 1.3.7.3

Str. Sunătorii

L = 2.150 m i=6m îmbrăcăminte: -100 m traverse - 2.050 m balast - Trotuar =30 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

81.951,9

Proprietate publică a orasului

134

1.3.7.1

Str. Surdesti

L = 980 m l = 6m îmbrăcăminte: - 150 m traverse balast si pământ Iluminat public

 

30.000

Proprietate publică a orasului

135

1.3.7.1

Str. Stefan cel Mare

L = 1.080 m i=6m îmbrăcăminte: - 40 m traverse - 400 m beton - 640 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

274.270,54

Proprietate publică a orasului

136

1.3.7.1

Aleea Teilor

L=156m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.240

Proprietate publică a orasului

137

1.3.7.1

Aleea Toporasi

L=150m l = 4m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.000

Proprietate publică a orasului

138

1.3.7.1

Fdt. Ţurlea

L = 470 m j=3m îmbrăcăminte: - 50 m traverse balast si pământ Iluminat public

 

18.800

Proprietate publică a orasului

139

1.3.7.1

Fdt. Trandafirilor

L=100m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.000

Proprietate publică a orasului

140

1.3.7.1

Str. Tineretului

L = 345 m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

13.800

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

141

1.3.7.1

Str. Tudosesti

L = 540 m [ = 4 m îmbrăcăminte: balast superficial Conductă de gaze Iluminat public

 

21.600

Proprietate publică a orasului

142

1.3.7.1

Str. Teilor

L = 200 m i =3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.000

Proprietate publică a orasului

143

1.3.7.2

DC 118

L= 1.480 m l = 5m Iluminat public

 

207.200

Proprietate publică a orasului

144

1.3.7.2

Str. Tudor Vladimirescu

L = 380 m l = 5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

53.200

Proprietate publică a orasului

145

1.3.7.1

Str. Unirii

L = 410m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

16.400

Proprietate publică a orasului

146

1.3.7.1

Intrarea Vântului

L=100m l = 3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

3.000

Proprietate publică a orasului

147

1.3.7.1

Intrarea Vânători

L=150m J=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.000

Proprietate publică a orasului

148

1.3.7.1

Str. Visinului

L = 620 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Iluminat public

 

24.800

Proprietate publică a orasului

149

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Viitorului

L= 1.150 m l = 6m îmbrăcăminte: - 800 m asfalt - 350 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

168.178,21

Proprietate publică a orasului

150

1.3.7.1

Str. Valea Căruntei

L = 650 m !=5m îmbrăcăminte: - 50 m traverse - 600 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

85.000

Proprietate publică a orasului

151

1.3.7.1

Str. Victoriei

L= 1.050 m l = 5m îmbrăcăminte: - 260 m traverse - 710 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

215.951,9

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

152

1.3.7.1

Str. Valea cu Apa

L = 530 m i=3m îmbrăcăminte: balast si pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

15.300

Proprietate publică a orasului

153

1.3.7.1

Str. Valea Morii

L = 900 m i=3m îmbrăcăminte: balast si pămân Iluminat public

 

13.500

Proprietate publică a orasului

154

1.3.7.1

Str. Vasile Alecsandri

L = 395m l = 6m îmbrăcăminte: Asfalt Trotuar= 790 m Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

66.360

Proprietate publică a orasului

155

1.3.7.1

Str. Valea Onei

L = 525 m j=4m îmbrăcăminte: - 50 m traverse balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

59.000

Proprietate publică a orasului

156

1.3.7.1

Aleea Zimbrului

L=150m l = 4m îmbrăcăminte: balast si pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.000

Proprietate publică a orasului

157

1.3.7.1

Aleea Zambilei

L = 55m 1=4 m îmbrăcăminte: balast si pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

2.200

Proprietate publică a orasului

158

1.3.7.1

Str. Zorile

L = 200 m i=3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

6.000

Proprietate publică a orasului

159

1.3.7.2

Str. Copenhaga

L=180m i = 4m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

30.240

Proprietate publică a orasului

160

1.3.7.1

Fdt. 1 Mai

L = 270 m i =3m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

8.100

Proprietate publică a orasului

161

1.3.7.1

Str. 1 Mai

L = 890 m i=6m îmbrăcăminte: -100 m traverse - 790 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

191.618,76

Proprietate publică a orasului

162

1.3.7.2

Str. 23 August

L = 2.400 m i =8m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

559.394,82

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

163

1.3.7.2

Str. 30 Decembrie

L = 2.700 m i=8m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

453.794,82

Proprietate publică a orasului

164

1.3.7.1

Str. Crângului

L = 700 m l = 7m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

28.000

Proprietate publică a orasului

165

1.3.7.1

Str. Frunzelor

L = 1.620 m l = 6m îmbrăcăminte: - 300 m traverse - 1.320 m balast Iluminat public

 

136.200

Proprietate publică a orasului

166

1.3.7.1

Str. Prundului

L = 385 m i =4 m îmbrăcăminte: - 300 m traverse - 85 m balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

15.400

Proprietate publică a orasului

167.

1.3.7.1

Str. Poienitei

L= 1.455 m i=6m îmbrăcăminte: - 300 m beton balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

198.977,85

Proprietate publică a orasului

168

1.3.7.1

Fdt. Florilor

L = 200 m i =3,5m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

169

1.3.7.1

Aleea Fagului

L=150m i =3,5m îmbrăcăminte: pământ+travers Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului Decizia Consiliului Popular al Judetului Prahova 29.12.1971

170

1.3.7.1

Str. Gen. Ion Manolescu

L = 400 m i =5m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului HCLnr. 81/21.12.1997

171

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Frăsinetului

L = 600 m i =5m îmbrăcăminte: beton si balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

172

1.3.7.2

Intr. Magnoliei

L= 300 m h= 3,5 m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

173

1.3.7.1

Str Fragilor

L = 400 m i=4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

 

0

1

2

3

4

5

6

174

1.3.7.1

Al. Fluturasi

L=100m i =3m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

175

1.3.7.1

Intrarea Lalelelor din Str. Armata Poporului

L=103m l = 3m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

176

1.3.7.1

Str. Mesteacănului

L = 3.000 m i=4m îmbrăcăminte: balast si traverse Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

177

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Talii

L = 5.000 m i=6m îmbrăcăminte: asfalt Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

178

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Muresului

L = 3.000 m l = 4m îmbrăcăminte: asfalt, balast si traverse Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

179

1.3.7.1

Intrarea Cătinei (Str. Ocinei nr. 130-132)

L= 350 m l = 4m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

HCLnr. 21/27.05.1999 Proprietate publică a orasului

180

1.3.7.1

Intrarea Prieteniei (Str. Republicii nr. 194)

L=150m i =3,5m îmbrăcăminte: balast Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

HCLnr. 51/21.12.2000 Proprietate publică a orasului

181

1.3.7.1

Intrarea Nufărului (Str. Gării nr. 21)

L=150m i =3m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

HCLnr. 51/26.10.1993 Proprietate publică a orasului

182

1.3.7.1

Aleea Viorelelor (Republicii 169)

L = 250 m i=3m îmbrăcăminte: pământ Conductă de apă si gaze Iluminat public

 

 

Proprietate publică a orasului

183

2.2.2

Drum acces la Coop. Arta casnică Breaza

Str. Republicii -supr. = 299 mp

1959

 

HCM 585/1959

 

CAP. Drumuri agricole

 

Nr.

crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, dupa caz dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Drum agricol

L = 800 m l = 4 m pământ

 

160.000

Proprietate publică a orasului

2

1.3.7.1

Drum agricol

L = 750 m l = 4 m pământ

 

15.000

Proprietate publică a orasului

3

1.3.7.1

Drum agricol

L=1.500 m l = 4 m pământ

 

30.000

Proprietate publică a orasului

4

1.3.7.1

Drum agricol

L = 1.000 m l = 3 m pământ

 

15.000

Proprietate publică a orasului

5

1.3.7.1

Drum agricol

L = 200 m l =3 m pământ

 

3.000

Proprietate publică a orasului

 

CAP. Statui si monumente de interes local

 

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, dupa caz dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.7

Crucea Eroilor de pe Dealul Gurga

Înaltime = 7 m Executată din beton Placă din bronz cu text Împrejmuire iluminat

1930 construită de Societatea Natională ,,Cultul Eroilor”

7.461,06

reparatii 2002

Proprietate publică a orasului

2

1.6.6

Monument al Eroilor Obelisc cu Vulturul

Teren = 476 mp

1927 construită de Societatea Natională ,,Cultul Eroilor”

0,16

Proprietate publică a orasului

3.

1.6.6

Monument al Eroilor Obelisc cu vultur

Str. 30 Decembrie 105

1937 construită de Societatea Natională ,,Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

4

1.6.7

Monument al Eroilor Obelisc cu vultur

din Valea Tarsei

1930 construită de Societatea Natională ,,Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

5

1.6.7

Troită lemn

Amplasat cimitir Podu Vadului

Executat din lemn cu sculpturi

1932 construită de Societatea Natională “Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

6

1.6.7

Fruntasii Satului

Str. Gării 4

3 efigii din bronz

1929 construită de Societatea Natională “Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

7

1.6.7

Fruntasii Satului

Str. Col. Popovici Amplasat lângă Biserica „Sfântu Gheorghe” 3 efigii din bronz Teren= 45 mp

1937 construită de Societatea Natională “Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

8

1.6.7

Fruntasii Satului

Str. Republicii nr. 220 Amplasat lângă Biserica Capu Câmpului

1930 construită de Societatea Natională “Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

9

1.6.7

Monument al Eroilor

Str. Republicii 15 Amplasat lângă Biserica din centru

1938 construită de Societatea Natională “Cultul Eroilor”

 

Proprietate publică a orasului

 

CAP. Retele, bransamente, centrale termice si alte asemenea bunuri destinate prestărilor de servicii locale

 


Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, dupa caz dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.8.6.

Retele apă

 

 

402,16

Invest. proprie

2

1.86.

Conducte refulare

 

 

64.816,84

Invest. proprie

3

1.8.4.

Canal colector

 

 

6.770,57

Invest. proprie

4

1.8.4.

Canal colector

 

 

7,65

Invest. proprie

5

1.8.1.3.

Cămin de vizitare

 

 

167,46

Invest. proprie

6

1.8.1.3.

Cămin de rupere

 

 

167,01

Invest. proprie

7

1.8.1.3.

Decantor

 

 

59,63

Invest. proprie

8

1.8.4.

Canal beton

 

 

180,38

Invest. proprie

9

1.8.4.

Canal beton

 

 

136,45

Invest. proprie

10

1.8.7.

Racord canal

 

 

138,10

Invest. proprie

11

1.8.7.

Canalizare bloc

 

 

1.042,25

Invest. proprie

12

1.8.7.

Canalizare menajeră

 

 

39.316,91

Invest. proprie

13

1.8.7.

Canalizare pluvială

 

 

22.078,81

Invest. proprie

14

1.8.7.

Extindere canal

 

 

570,09

Invest. proprie

15

1.3.7.1.

Drum acces statie epurare

 

 

292,08

Invest. proprie

16

1.8.1.3.

Denisipator

 

 

217,65

Invest. proprie

17

1.8.1.3.

Decantor secundar

 

 

1.117,85

Invest. proprie

18

1.8.1.3.

Biofiltru

 

 

260,85

Invest. proprie

19

1.8.1.4.

Platformă

 

 

755,46

Invest. proprie

20

1.6.3.1.

Împrejmuire

 

 

26,74

Invest. proprie

21

1.8.4.

Canal menajer

 

 

209,74

Invest. proprie

22

1.8.1.3.

Decantor

 

 

2.648,66

Invest. proprie

23

1.6.5.

Centrală termică A.V.

 

1975

6.041,02

Invest. proprie

24

1.6.5.

Centrală termică zona centru

 

1975

166,29

Invest. proprie

25

1.8.1.3.

Clădiri manevre vane

 

1975

1,82

Invest. proprie

26

1.8.1.3.

Clădiri statie pompe

 

1975

363,70

Invest. proprie

27

1.6.4.

Clădiri mecanic statie

 

 

104,65

Invest. proprie

28

1.8.1.3.

Clădiri vane statie pompe

 

 

481,26

Invest. proprie

29

1.8.1.3.

Clădiri statie pompe

 

 

10.161,75

Invest. proprie

30

1.8.1.3.

Clădiri statie pompe hidrofor

 

 

366,75

Invest. proprie

31

1.8.1.3.

Cămin pentru armături

 

 

44,28

Invest. proprie

32

1.8.1.3.

Rezervoare acoperite

 

 

1.071,21

Invest. proprie

33

1.8.1.3.

Rezervoare acoperite

 

 

392,05

Invest. proprie

34

1.8.1.3.

Rezervor semiîngropat

 

 

1.086,01

Invest. proprie

35

1.8.4.

Canal de golire rezervor

 

 

91,99

Invest. proprie

36

1.8.3.

Captare Sunătoarea

 

 

63,94

Invest. proprie

37

1.6.3.2.

Împrejmuire Captare Sunătoarea

 

 

5,94

Invest. proprie

38

1.6.3.2.

Împrejmuire bazin Pripon

 

 

132,99

Invest. proprie


0

1

2

3

4

5

6

39

1.8.6.

Retea apă

 

1977

28,87

Invest. proprie

40

1.8.6.

Retea apă

 

1953

919,85

Invest. proprie

41

1.8.6.

Retea apă

 

1952

6,15

Invest. proprie

42

1.8.6.

Retea apă

 

1963

8,29

Invest. proprie

43

1.8.6.

Retea apă

 

1964

97,13

Invest. proprie

44

1.8.6.

Retea apă

 

1957

6,74

Invest. proprie

45

1.8.4.

Retea apă

 

1966

192,36

Invest. proprie

46

1.8.6.

Retea apă

 

1964

48,43

Invest. proprie

47

1.8.6.

Retea apă

 

1973

130,85

Invest. proprie

48

1.8.6.

Retea apă

 

1973

373,31

Invest. proprie

49

1.8.6.

Retea apă

 

1973

497,96

Invest. proprie

50

1.8.6.

Retea apă

 

1973

14,85

Invest. proprie

51

1.8.6.

Retea apă

 

1974

143,15

Invest. proprie

52

1.8.6.

Retea apă

 

1974

157,40

Invest. proprie

53

1.8.1.0.

Tuburi infiltrare

 

1978

2.612,92

Invest. proprie

54

1.8.6.

Batardou

 

1978

 

Invest. proprie

55

1.8.6.

Cămin vane manevrare

 

1978

513,41

Invest. proprie

56

1.8.1.3

Bazin infiltrare

 

1978

2.620,34

Invest. proprie

57

1.8.6.

Conducte apă

 

1978

240,80

Invest. proprie

58

1.8.6.

Cămin legături

 

1978

800,27

Invest. proprie

59

1.8.6.

Platformă

 

1978

1.899,07

Invest. proprie

60

1.8.6.

Conducte refulare

 

1978

14.212,28

Invest. proprie

61

1.8.1.3

Bazin

 

1978

968,91

Invest. proprie

62

1.8.1.3

Filtre retele canal statie

 

1978

28,70

Invest. proprie

63

1.8.1.3

Cămin vane instal. hidraulică

 

1978

218,47

Invest. proprie

64

1.8.1.3

Instalatie utilizare pompe

 

1978

13,04

Invest. proprie

65

1.8.1.3

Instalatie electrorezervor

 

 

5,61

Invest. proprie

66

1.8.1.3

Instalatie subterană hidro

 

 

34,99

Invest. proprie

67

1.8.1.3

Instalatie statie pompe

 

 

977,90

Invest. proprie

68

1.4.2.2.

Cămin + Diguri de apărare

 

 

21.312

Invest. proprie

69

1.6.3.2.

Împrejmuire

 

 

755,43

Invest. proprie

70

1.6.1.1.

W.C.

 

 

44,06

Invest. proprie

71

1.6.3.2.

Împrejmuire rezervor

 

 

7,11

Invest. proprie

72

1.7.2.2.

Instalatie electrică subterană

 

 

349,97

Invest. proprie

73

1.8.6.

Racord canalizare

 

 

1.166,85

Invest. proprie

74

1.8.1.3.

Rezervor alimentare cu apă

 

 

4.657,17

Invest. proprie

75

1.8.4.

Canale colectoare

 

 

343,03

Invest. proprie

76

1.8.6.

Conducte ocolire

 

 

491,39

Invest. proprie

77

1.8.4.

Canale pentru evacuare

 

 

105,62

Invest. proprie

78

1.8.1.3.

Instalatie alimentare apă

 

 

105,64

Invest. proprie

79

1.8.1.3.

Conducte tehnologice

 

 

2.378,79

Invest. proprie

80

1.8.2.

Drenuri tubulare de put

 

 

9.320,08

Invest. proprie

81

1.8.6.

Alimentare cu apă

 

 

1.196,77

Invest. proprie


0

1

2

3

4

5

6

82

1.7.1.2.

Alimentare energie electrică

 

 

307,73

Invest. proprie

83

1.8.6.

Retea apă