MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 527                  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

721. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Olaru Neculai, subprefect al judetului Bacău, prin acordul părtilor

 

722. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Scripăt Constantin

 

723. - Hotărâre privind trecerea domnului Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de subprefect al judetului Covasna în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

724. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

725. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

726. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008

 

Acord de colaborare între Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

139. - Decizie privind trecerea doamnei Corut Cristina-Ecaterina din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de inspector guvernamental

 

140. - Decizie privind numirea domnului Adrian Toaderîn functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei

 

1.254. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

1.255. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată practicate de Agentia Natională a Medicamentului

 

1.278. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Regulament privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

 

20. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Olaru Neculai, subprefect al judetului Bacău,

prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Olaru Neculai, subprefect al judetului Bacău, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 721.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Scripăt Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Scripăt Constantin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Bacău, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 722.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de subprefect al judetului Covasna

în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Munteanu Codrin Dumitru trece din functia publică de subprefect al judetului Covasna în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 723.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 2.275 mii lei pentru Institutul National de Administratie, la capitolul 65.01 „învătământ”, titlul VI „Transferuri între unităti ale administratiei publice”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 724.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 12 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 725.

 

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008)

 

- mii lei -

 

 

 

Institutia

Capitol

Cheltuieli

Total

Personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

1. Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

4.405

50.228

3.818

58.451

1) Institutiile prefectului

51.01

 

36.270

 

36.270

2) Biroul Electoral Central

51.01

550

630

50

1.230

TOTAL CAP. 51.01

51.01

550

36.900

50

37.500

 

1) Inspectoratul General al Politiei Române

61.01

3.200

9.050

136

12.386

2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

90

2.000

 

2.090

3) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor

61.01

475

30

3.500

4.005

4) Oficiul Român pentru Imigrări

61.01

 

68

132

200

5) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

61.01

50

150

0

200

6) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor

61.01

 

700

 

700

7) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

61.01

40

1.330

 

1.370

TOTAL CAP. 61.01

61.01

3.855

13.328

3.768

20.951

 

 

 

 

 

 

2. Secretariatul General al Guvernului

51.01

7

2.775

865

3.647

- Institutul National de Statistică

51.01

7

2.775

865

3.647

 

 

 

 

 

 

3. Autoritatea Electorală Permanentă

51.01

17

338

110

465

4. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61.01

 

3.437

 

3.437

TOTAL GENERAL:

 

4.429

56.778

4.793

66.000


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei

si Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti, la 12 martie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 726.

 

ACORD DE COLABORARE

între Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan

 

Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan, denumite în continuare părti,

bazându-se pe principiile generale de prietenie si colaborare, pe acordurile si contractele încheiate între România si Republica Azerbaidjan,

confirmând dorinta ambelor părti de a respecta obligatiile asumate anterior în directia colaborării economice,

pornind de la premisele dezvoltării ulterioare a relatiilor de colaborare bilaterală reciproc avantajoasă în domeniul industriei si energeticii,

dorind să stabilească relatii la nivel de departamente respectând atributiile acordate, în conformitate cu practica internatională si cu principiile relatiilor de piată, bazate pe egalitate si întelegere reciprocă,

dorind să confere o nouă calitate relatiilor bilaterale în domeniul industriei, energeticii, stiintei si tehnologiei,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Bazându-se pe principiile colaborării reciproc avantajoase, părtile vor facilita dezvoltarea relatiilor bilaterale si a complexelor terrho-energetice din propriile state.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor încheia un parteneriat în scopul consolidării sigurantei energetice din propriile state si vor lua măsuri pentru convenirea pozitiilor acestora referitoare la aspectele de interes reciproc.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor facilita extinderea contactelor si stabilirea de relatii de afaceri între subiectii economici din domeniul industrial si energetic si vor asigura conditii favorabile dezvoltării colaborării economice reciproc avantajoase, în conformitate cu normele si cu practica relatiilor de piată.

Se are în vedere în mod deosebit colaborarea în domeniul proiectării, modernizării, producerii si livrării de echipamente pentru:

- exploatarea si ecologia zăcămintelor petrolifere;

- producerea de termo- si hidroenergie;

- rafinării.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor dezvolta si vor aprofunda colaborarea în domeniul extractiei de titei si gaze, energeticii, aplicării si dezvoltării de tehnologii de conservare a energiei în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie, al dezvoltării de coridoare de transport energetic si linii de comunicatii în domeniile industriale corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor favoriza crearea conditiilor de colaborare care să permită transmiterea si preluarea de tehnologie de vârf, elaborarea comună si implementarea de tehnică si echipamente noi, schimbul de informatii tehnico-stiintifice, precum si utilizarea eficientă a potentialului uman de productie.

 

ARTICOLUL 6

 

Pornind de la propriile interese si competente, părtile vor extinde colaborarea în domeniul eliminării consecintelor accidentelor din domeniile energetic si industrial, precum si aplicarea de măsuri privind protectia si îmbunătătirea mediului înconjurător.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile care decurg din alte acorduri bilaterale sau multilaterale la care sunt părti Republica Azerbaidjan si România.

De asemenea, prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile care decurg din statutul României ca stat membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani si intră în vigoare de la data ultimei notificări scrise referitoare la îndeplinirea de către părti a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Acordul îsi încetează valabilitatea la 6 luni după primirea de către una dintre părti de la cealaltă parte a notificării scrise referitoare la încetarea valabilitătii prezentului acord.

Încetarea valabilitătii prezentului acord nu afectează acordurile si obligatiile care au fost asumate în perioada de valabilitate a acestuia si neîndeplinite la momentul încetării valabilitătii prezentului acord.


Semnat la Bucuresti, la 12 martie 2008, în câte două exemplare originale, în limbile română, azeră si rusă, toate textele fiind egal autentice.

În cazul în care apar divergente în interpretarea dispozitiilor prezentului acord, părtile vor utiliza versiunea în limba rusă a acestuia.

 

Pentru

Ministerul Economiei si Finantelor din România,

Viorel Palască

Pentru

Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan

Natig Aliyev

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea doamnei Corut Cristina-Ecaterina din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Corut Cristina-Ecaterina trece din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 139.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Toaderîn functia

de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, prin scrisoarea înregistrată sub nr. 5/3.683 din 30 iunie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Toader se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii

Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 140.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MĂRCI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei

 

În temeiul art. 69 lit. f) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată si al art. 92 si 93 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind instituirea serviciului Plicul cu idei, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

Gabor Varga

 

Bucuresti, 27 iunie 2008.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind instituirea serviciului „Plicul cu idei”

 

ARTICOLUL 1

Constituire

 

(1) În scopul depozitării si păstrării în sigurantă, în regim nepublic, de către OSIM a unor documente care cuprind lucrări si creatii din cele mai diverse domenii, ce nu pot fi protejate prin legislatia în vigoare privind proprietatea industrială, precum si dreptul de autor si drepturile conexe, OSIM oferă un serviciu numit Plicul cu idei.

(2) Plicul cu idei asigură înregistrarea si depozitarea documentelor depuse de creatori, persoane fizice si juridice, în scopul certificării datei de depunere.

(3) Plicul cu idei va fi depus la OSIM personal sau prin postă de către creatorul lucrării.

 

ARTICOLUL 2

 

Categorii de documente ce pot fi depozitate în regim nepublic certificat

(1) Prin serviciul Plicul cu idei pot fi depuse la OSIM documente care cuprind lucrări si creatii, cum ar fi:

a) creatii nebrevetabile de genul celor mentionate în art. 8 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată;

b) lucrări din domeniile tehnic si stiintific, cum sunt: creatii tehnice, norme tehnice, tehnologii, descoperiri, teorii, studii, instructiuni de utilizare etc;

c) lucrări literare, muzicale;

d) fotografii;

e) orice realizare artistică sau destinată unui catalog de prezentare, indiferent de domeniu;

f) normative, metodologii, regulamente si statute de organizare sau de functionare, alte materiale cu caracter administrativ;

g) lucrări didactice, de instruire, educative, de divertisment, calendare, horoscoape.

(2) Nu pot face obiect de depozit al Plicului cu idei solutiile tehnice ori alte creatii care sunt contrare ordinii publice, bunelor moravuri, eticii profesionale, inclusiv cele dăunătoare sănătătii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, mostre de substante interzise si documente care contin informatii clasificate sau clasificabile.

(3) În aplicarea alin. (1) si (2), depozantul poartă întreaga răspundere privind continutul materialelor depuse.

 

ARTICOLUL 3

Conditii de formă ale lucrărilor

 

(1) Documentele mentionate la art. 2 din prezentele instructiuni se vor prezenta pe hârtie de scris, hârtie fotografică, foită, calc sau carton subtire, format A4 sau pe formate multipli ai acestuia, dar pliate; documentele, care pot fi scrise pe ambele fete ale hârtiei, trebuie să rămână vizibile cel putin 5 ani, nu trebuie să depăsească 10 file si se introduc în plicul de format special descris în art. 4.

(2) Introducerea în Plicul cu idei a unor obiecte tridimensionale nu este admisă.

(3) Dacă la primire se constată că Plicul cu idei este deschis sau contine obiecte tridimensionale, acesta va fi returnat depozantului fără a fi înregistrat.

 

ARTICOLUL 4

Descrierea Plicului cu idei

 

Plicul cu idei este format din două compartimente identice, de format A5, dotate cu clape autoadezive de închidere. Compartimentele sunt unite pe una dintre laturile lor lungi, astfel încât, în pozitie desfăsurată alcătuiesc un plic dublu de format A4. Prin suprapunerea compartimentelor si lipirea unei alte clape autoadezive prin pliere se obtine un singur plic de format A5. Un compartiment este inscriptionat cu mentiunea „Se returnează depozantului”, iar celălalt, cu mentiunea „A se păstra la OSIM”.

 

ARTICOLUL 5

Procurarea Plicului cu idei

 

Plicul cu idei poate fi obtinut contra cost de la casieria OSIM sau de la sediile centrelor regionale de proprietate industrială din orasele: Bacău, Baia Mare, Bistrita, Brasov, Brăila, Constanta, Craiova, Galati, lasi, Oradea, Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgu Mures si Timisoara.

 


ARTICOLUL 6

Modul de utilizare si de trimitere a Plicului cu idei la OSIM

 

(1) Documentele se transmit la OSIM în două exemplare identice, utilizându-se cele două compartimente ale Plicului cu idei. Se vor lipi apoi clapele autocolante 2 si 3 ale acestor compartimente la fetele notate cu aceleasi numere, 2 si 3, si se vor completa lizibil rubricile privind expeditorul de pe fetele 2 si 3 ale plicului, si anume: numele, prenumele si adresa completă, inclusiv codul postal. Se aplică timbre postale, cu valoarea corespunzătoare greutătii plicului, pe fiecare dintre casetele inscriptionate în acest scop pe fetele 1 si 3. Plicul cu idei se va plia suprapunându-se fata 2 peste fata 3, după care se va lipi clapa autoadezivă notată cu 4 peste fata 4, fată care contine instructiunile de utilizare.

(2) Plicul cu idei astfel obtinut se transmite prin postă. în cazul depunerii direct la OSIM nu este necesară aplicarea timbrelor.

 

ARTICOLUL 7

Înregistrarea Plicului cu idei

 

(1) Plicul cu idei se primeste la Biroul înregistrări al OSIM unde, după verificarea integritătii sale si a respectării conditiei prevăzute la art. 3 alin. (3), se înregistrează în aceeasi zi, prin înscrierea datelor de identificare în Registrul de evidentă a documentelor în regim nepublic.

(2) Cele două compartimente suprapuse ale Plicului cu idei se separă obtinându-se un plic inscriptionat cu mentiunea „Ase păstra la OSIM” si un plic cu mentiunea „Se returnează depozantului”. înainte de separare, pe ambele plicuri se aplică, printr-o singură imprimare, stampila OSIM pentru a se certifica faptul că cele două plicuri au făcut parte din acelasi Plic cu idei. Pe fiecare plic se imprimă data primirii lui la OSIM si numărul curent din Registrul de evidentă a documentelor în regim nepublic.

(3) Plicul cu idei destinat depozantului se predă imediat acestuia sau, după caz, se transmite prin postă.

(4) Plicul cu idei destinat păstrării, se depozitează la OSIM.

 

ARTICOLUL 8

Efecte ce decurg din depozitarea Plicului cu idei

 

(1) Plicul cu idei poate constitui dovada datei la care autorul creatiei intelectuale a depus documentul la OSIM sau dovada unei folosiri anterioare a unei creatii intelectuale.

(2) Plicul cu idei poate constitui certificarea existentei solutiei sau creatiei aflate în plic la o anumită dată.

(3) Plicul cu idei nu reprezintă un titlu de proprietate intelectuală si nici nu conferă depozantului dreptul de a interzice titularului unui drept de proprietate intelectuală exploatarea creatiei sale.

(4) Plicul cu idei nu se constituie într-un titlu de proprietate intelectuală si nu conferă drepturi exclusive.

 

ARTICOLUL 9

Durata de depozitare la OSIM

 

Durata de depozitare a unui plic cu idei este de 5 ani de la data înregistrării la OSIM si poate fi prelungită cu încă 5 ani, cu conditia achitării unui tarif de prelungire a duratei de depozitare.

 

ARTICOLUL 10

Tariful serviciului Plicul cu idei

 

(1) Tariful procurării si depozitării timp de 5 ani este în valoare de 150 lei si se achită la achizitionarea Plicului cu idei în numerar lei, prin ordin de plată sau mandat postal.

(2) Tariful pentru prelungirea duratei depozitării este în valoare de 100 lei si poate fi achitat pe parcursul ultimei luni a termenului de păstrare de 5 ani. Acest tarif poate fi achitat si într-un termen de 3 luni după expirarea duratei de păstrare de 5 ani, cu o majorare de 50%.

(3) Plicul cu idei pentru care nu s-a cerut prelungirea depozitului conform alin. 2 este restituit la cererea depozitarului sau este distrus de către OSIM la împlinirea unui termen de 5 ani si 3 luni de la data depunerii acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Retragerea Plicului cu idei depozitat la OSIM

 

(1) Depozantul Plicului cu idei poate cere personal si în scris, direct la OSIM, oricând în perioada de depozit, restituirea Plicului cu idei depozitat, prin prezentarea actului său de identitate. OSIM retine o copie de pe acest act. Restituirea nu este supusă taxelor.

(2) În cazul unei solicitări scrise de retragere a plicului adresate prin postă, se vor transmite la OSIM datele de identificare ale depozantului, numărul de înregistrare a Plicului cu idei la OSIM, precum si o copie de pe actul de identitate al depozantului.

(3) Plicul cu idei poate fi retras si de o persoană împuternicită de depozantsau de succesorul acestuia, cu conditia prezentării unei procuri notariale sau a unui certificat de mostenitor. OSIM retine procura sau o copie a certificatului de mostenitor.

(4) În cazul în care este utilizat ca mijloc de probă, Plicul cu idei se transmite, la cerere, instantelor de judecată. Solicitarea instantei se înscrie în Registrul de evidentă a documentelor în regim nepublic si se păstrează la OSIM.

(5) La sfârsitul celei de-a doua perioade de păstrare, într-un termen de 3 luni, plicul poate fi retras de depozant sau, după caz, distrus de OSIM.

 

ARTICOLUL 2

Distrugerea Plicului cu idei

 

(1) Dacă într-un termen de 3 luni după terminarea primei durate de depozitare de 5 ani depozantul nu a solicitat retragerea Plicului cu idei sau nu a achitat tariful pentru cea de-a doua durată de depozitare, conform art. 10 alin. (2), OSIM va considera plicul cu idei abandonat si va proceda la distrugerea lui, fără obligatia de a mai anunta depozantul asupra acestei proceduri.

(2) Dacă într-un termen de 3 luni după terminarea duratei totale de depozitare de 10 ani Plicul cu idei nu a fost retras, OSIM îl va considera abandonat si va proceda la distrugerea lui, fără obligatia de a mai anunta depozantul asupra acestei proceduri.

 

ARTICOLUL 13

Registrul de evidentă a documentelor în regim nepublic

 

Registrul de evidentă a documentelor în regim nepublic contine următoarele rubrici:

a) numărul curent;

b) data înregistrării Plicului cu idei;

c) denumirea sau titlul continutului Plicului cu idei;

d) numele si prenumele depozantului;

e) adresa depozantului;

f) numărul si data documentului privind taxa achitată;

g) data predării sau transmiterii către depozant a Plicului cu idei;

h) numele si semnătura functionarului care l-a preluat în vederea arhivării;

i) data retragerii Plicului cu idei de la OSIM;

j) documentul în baza căruia s-a făcut retragerea;

k) semnătura persoanei care primeste Plicul cu idei;

l) data distrugerii Plicului cu idei;

m) numele si semnătura persoanei care a distrus Plicul cu idei.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006

pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Agentiei Nationale de Transplant nr. 7.212 din data de 6 iulie 2008;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare si transplant, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.254.

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.597/2006)

 

MEMBRII

comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Art. 1. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Institutul Clinic Fundeni Bucuresti are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Rucsandra Mânu;

b) dr. Daniela Anghel;

c) conf. dr. Cristian Gheorghe;

- membrii suplinitori:

a) dr. Mănel Stoicescu;

b) dr. Alina Stuparu;

c) prof. dr. Mircea Diculescu.

Art. 2. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) conf. dr. Radu Vieru;

b) dr. Sempronia Măria Filipoi;

c) sef lucrări dr. Liviu Ghervan;

- membrii suplinitori:

a) sef lucrări dr. Adrian Avram;

b) psiholog Dana Ioana Rabagala;

c) dr. Gheorghită lacob.

Art. 3. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) prof. dr. Doru Bordos;

b) psiholog Rodica Popa;

c) prof. dr. Rodica Avram;

- membrii suplinitori:

a) prof. dr. Viorel Serban;

b) dr. Simona Tămăsan;

c) dr. Mihai Grecu.

Art. 4. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic „CI. Parhon” lasi are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) sef lucrări dr. Cristina Gavrilovici;

b) asist. univ. dr. Serban Turliuc;

c) dr. Carmen Volovăt;

- membrii suplinitori:

a) dr. Liviu Oprea;

b) sef lucrări dr. Cristinel Stefănescu;

c) prof. dr. Gabriel Ungureanu.


Art. 5. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) prof. dr. Constantin Tica;

b) prof. dr. Carol Friedmann;

c) conf. dr. Ion Tiberiu Tofolean;

- membrii suplinitori:

a) dr. Georgeta Dascăl;

b) asist. univ. dr. Diana Bandrabur;

c) conf. dr. Adrian Creangă.

Art. 6. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucuresti are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Liana Ples;

b) psiholog Genoveva Teleki;

c) dr. Mirela Ranga;

- membrii suplinitori:

a) dr. Sorin Păun;

b) dr. Adriana Constantin;

c) dr. Sorin Lucian Puia.

Art. 7. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Judetean Ilfov „Sfintii împărati Constantin si Elena” are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Dan Blendea;

b) psiholog Alina Minea;

c) conf. dr. Horia Bălan;

- membrii suplinitori:

a) dr. Minerva Ghinescu;

b) dr. Anca Danciu;

c) dr. Teodor Bucur.

Art. 8. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Centrul Medical Hit-Med - S.R.L. Craiova are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Valentin Bugeac;

b) dr. Anca Chirită;

c) dr. Cristian Georgescu;

- membrii suplinitori:

a) dr. Adrian Săftoiu;

b) psiholog Carmen Rotam;

c) dr. Mihaela Vasile.

Art. 9. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în M.G. - Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) prof. dr. Doru Bordos;

b) psiholog Adina Berar;

c) dr. Cornelia Oană;

- membrii suplinitori:

a) conf. dr. Doru Anastasiu;

b) dr. Mariana Luca;

c) dr. Marius Craina.

Art. 10. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) conf. dr. Radu Vieru;

b) dr. Sempronia Măria Filipoi;

c) prof. dr. Marius Bojită;

- membrii suplinitori:

a) sef lucrări dr. Adrian Avram;

b) psiholog Dana Ioana Rabagala;

c) prof. dr. Grigore Băciut.

Art. 11. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Societatea Comercială Centrul Medical „Med New Life” - S.R.L. Bucuresti are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Marius Litu;

b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan;

c) conf. dr. Petre Brătilă;

- membrii suplinitori:

a) dr. Gabriel Mihail Raicu;

b) psiholog Mihaela Preda;

c) dr. Cristian Gherasie.

Art. 12. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Societatea Comercială „Clinica Polisano” - S.R.L. Sibiu are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Silviu Morar;

b) psiholog Lia Bologa;

c) dr. Florin Cioloboc;

- membrii suplinitori:

a) dr. Horatiu Dura;

b) psiholog Adriana Stretean;

c) dr. Pia Manuela Pumnea.

Art. 13. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Vasile Bud;

b) prof. dr. Aurel Niresteanu;

c) dr. Lucian Băilă;

- membrii suplinitori:

a) conf. dr. Laurentiu Cozlea;

b) dr. Attila Racz;

c) dr. Constantin Florea.

Art. 14. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Societatea Comercială „Med Life” - S.A. Bucuresti are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Liana Ples;

b) psiholog Mihaela Săhlean;

c) prof. dr. Dimitrie Pelinescu Onciul;

- membrii suplinitori:

a) prof. dr. Decebal Hudită;

b) dr. Nicolae Marcu;

c) dr. Emil Tomescu.

Art. 15. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiintată în Societatea Comercială „SABYC” - S.R.L. are următoarea componentă:

- membrii titulari:

a) dr. Marius Litu;

b) psiholog Mihaela Preda;

c) conf. dr. Petre Brătilă;

- membrii suplinitori:

a) dr. Ingrid Gheorghe;

b) psiholog Loredana-Claris Raicu;

c) dr. Martia Vârlan.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008

privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare

a autorizatiei de punere pe piată practicate de Agentia Natională a Medicamentului

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 7.215 din 6 iulie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată practicate de Agentia Natională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, se completează astfel:

- La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul întreruperii de către solicitant a procedurilor de autorizare de punere pe piată, reînnoire a autorizatiei de punere pe piată, de variatie depuse prin procedură natională, descentralizată sau recunoastere mutuală, după validarea de către Agentia Natională a Medicamentului a documentatiei depuse, se vor retine 10% din valoarea tarifului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.255.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 284/2007

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor

pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

Având în vedere prevederile art. 183 din titlul VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, nr. E.N. 7.319 din 7 iulie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3, alineatul (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru ceilalti directori, criteriile specifice sunt stabilite de managerul spitalului. Pot participa la concurs, în vederea ocupării acestor functii, numai persoane care sunt absolvente ale unei institutii de învătământ superior.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.278.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 81, art. 17 alin. (1) lit. a) si ale art. 22 alin. (41)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, precum si recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special tinut de Banca Natională a României, si reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoastere a clientelei ca parte esentială a administrării riscului de spălare a banilor si de finantare a terorismului si aspecte legate de implementarea acestora.

(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), si sucursalelor din România ale institutiilor de credit, persoane juridice străine, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special tinut de Banca Natională a României.

(3) În scopul prezentului regulament, entitătile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt denumite în continuare institutii.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind normele de cunoastere a clientelei

 

Art. 3. - În scopul asigurării desfăsurării activitătii în conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentului regulament, institutiile trebuie să adopte norme interne de cunoastere a clientelei care să prevină folosirea institutiei pentru desfăsurarea unor activităti ce au ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

Art. 4. - Normele de cunoastere a clientelei, elaborate de fiecare institutie, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexitătii si întinderii activitătii acesteia si să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare si la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.

Art. 5. - (1) Institutiile stabilesc prin normele de cunoastere a clientelei mecanisme si măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 si a prezentului regulament, astfel încât să poată face dovada Băncii Nationale a României că administrează în mod eficient riscul de spălare a banilor si de finantare a terorismului.

(2) În scopul alin. (1), normele de cunoastere a clientelei trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

a) o politică de acceptare a clientilor, prin care să se stabilească cel putin categoriile de clientelă pe care institutia îsi propune să le atragă, procedurile graduale de acceptare si nivelul ierarhic de aprobare a acceptării clientilor în functie de gradul de risc asociat categoriei în care sunt încadrati, tipurile de produse si servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;

b) proceduri de identificare si de monitorizare permanentă a clientilor pentru încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare, respectiv pentru trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta;

c) continutul măsurilor-standard, măsurilor simplificate si măsurilor suplimentare de cunoastere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientelă si de produse ori tranzactii supuse acestor măsuri;

d) proceduri de monitorizare permanentă a operatiunilor derulate de clienti în scopul detectării tranzactiilor neobisnuite si tranzactiilor suspecte;

e) modalităti de abordare a tranzactiilor si a clientilor în si/sau din jurisdictiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de păstrare a evidentelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, si în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislatia precizată;

f) modalităti de întocmire si păstrare a evidentelor corespunzătoare, precum si stabilirea accesului la acestea;

g) proceduri si măsuri de verificare a modului de implementare a normelor elaborate si de evaluare a eficientei acestora, inclusiv prin intermediul auditului extern;

h) standardele pentru angajare si programe de pregătire a personalului în domeniul cunoasterii clientelei;

i) procedurile de raportare internă si către autoritătile competente.


Art. 6. - (1) Normele de cunoastere a clientelei trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale institutiei si supuse revizuirii ori de câte ori este necesar, dar cel putin anual.

(2) Normele de cunoastere a clientelei trebuie să fie cunoscute de întregul personal cu responsabilităti în domeniul cunoasterii clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului.

Art. 7. - Normele de cunoastere a clientelei vor fi transmise Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificării lor de către organele competente.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii privind măsurile-standard de cunoastere

a clientelei

 

Art. 8. - (1) Identificarea clientilor persoane fizice are în vedere obtinerea cel putin a următoarelor informatii:

a) numele si prenumele si, după caz, pseudonimul;

b) data si locul nasterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul si, dacă este cazul, resedinta;

e) numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, după caz;

f) nationalitatea;

g) ocupatia si, după caz, numele angajatorului ori natura activitătii proprii;

h) functia publică importantă detinută, dacă este cazul; i) numele beneficiarului real.

(2) Verificarea identitătii clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obtinut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.

(3) Verificarea informatiilor prevăzute la alin. (1), care nu se pot proba cu documentele prevăzute la alin. (2), se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin observarea directă a locatiei la adresa indicată, prin schimb de corespondentă si/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin verificarea informatiilor furnizate de client cu cele înscrise pe diverse facturi remise la plată clientului, fise fiscale ori extrase de cont sau prin accesarea informatiilor publice.

(4) În situatia în care un client este reprezentat în relatia cu institutia de o altă persoană, care actionează ca împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, institutia trebuie să obtină si să verifice si informatiile si documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, precum si, după caz, cele referitoare la natura si limitele împuternicirii.

Art. 9. - (1) Identificarea clientilor entităti persoane juridice sau fără personalitate juridică are în vedere obtinerea cel putin a următoarelor informatii:

a) denumirea;

b) forma juridică;

c) sediul social si, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere si de gestiune a activitătii statutare;

d) numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, după caz;

e) tipul si natura activitătii desfăsurate;

f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitătii;

g) numele beneficiarului real sau, în situatia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;

h) identitatea persoanei care actionează în numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

(2) Institutiile au obligatia de a verifica existenta legală a entitătii, respectiv dacă aceasta este înregistrată în registrul comertului sau, după caz, într-un alt registru public, precum si informatiile si documentele corespunzătoare cu privire la identitatea persoanei care actionează în numele clientului si cele referitoare la natura si limitele împuternicirii.

(3) Verificarea informatiilor furnizate de client se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, astfel încât institutia să se asigure de veridicitatea acestor informatii, ca de exemplu prin obtinerea, de la client sau de la un registru public ori din ambele surse, a documentelor care au stat la baza înmatriculării ori înregistrării acestora si a unui extras la zi din acel registru, prin obtinerea unei copii a ultimei situatii financiare auditate, prin consultarea unor surse publice specializate sau cabinete de avocatură ori societăti de audit, prin observarea directă a locatiei la adresa de sediu indicată, prin schimb de corespondentă si/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin obtinerea de referinte de la o altă institutie.

(4) În cazul absentei unei cerinte de înregistrare, verificarea informatiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentelor de constituire si, după caz, a autorizatiilor de functionare si/sau a rapoartelor de audit, precum si prin alte metode de tipul celor prevăzute la alin. (3).

Art. 10. - Procedurile de identificare a clientului si verificarea identitătii acestuia stabilite potrivit art. 8 si 9 se aplică în mod corespunzător, în scopul identificării beneficiarului real si pentru verificarea pe bază de risc a identitătii acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii privind măsurile suplimentare de cunoastere

a clientelei

 

Art. 11. - În aplicarea dispozitiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, institutiile vor stabili categoria clientilor si a tranzactiilor ce prezintă un grad de risc potential mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea în vedere, după caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activitătii desfăsurate de client, circumstantele economice, reputatia tării de origine, plauzibilitatea explicatiilor oferite de client, niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzactii.

Art. 12. - Institutiile vor acorda atentie sporită în cazul clientilor si tranzactiilor în si/sau din jurisdictiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de păstrare a evidentelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 si în prezentul regulament, si în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislatia precizată.

Art. 13. - Institutiile de credit care oferă servicii bancare personalizate, denumite în practica internatională private banking, trebuie să manifeste o vigilentă sporită fată de categoria de clientelă căreia îi sunt oferite astfel de servicii.

Art. 14. - În cazul conturilor nenominative pentru care, în vederea asigurării unui grad sporit de confidentialitate, identitatea clientului, cunoscută de institutia de credit, este înlocuită în documentatia subsecventă printr-un cod numeric sau de altă natură, documentatia referitoare la identitatea clientului trebuie să fie disponibilă ofiterului de conformitate si persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si autoritătii de supraveghere.

Art. 15. - În categoria relatiilor cu persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor sunt incluse relatiile începute prin corespondentă sau prin intermediul mijloacelor de telecomunicatii - telefon, posta electronică, internet, precum si orice alte relatii initiate prin intermediul tehnologiilor ce permit accesarea serviciilor în afara sediilor institutiilor.

Art. 16. - Pentru clientii si tranzactiile cu un risc potential mai ridicat stabilite conform art. 11—14, în plus fată de măsurile-standard de cunoastere a clientelei, institutiile vor stabili măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei, care pot include:

a) aprobarea la un nivel ierarhic superior a începerii sau continuării relatiei de afaceri cu astfel de clienti si/sau pentru realizarea acestor tranzactii;

b) solicitarea ca prima tranzactie să se realizeze prin intermediul unui cont deschis la o institutie de credit supusă unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008;

c) supravegherea sporită, permanentă a relatiei de afaceri;

d) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a stabili/verifica sursa fondurilor;

e) implementarea de sisteme informatice adecvate de gestiune a informatiei, care să permită furnizarea în timp util de informatii necesare pentru identificarea, analizarea si monitorizarea efectivă a acestor tranzactii. Sistemele informatice implementate trebuie să evidentieze cel putin lipsa sau insuficienta documentatiei corespunzătoare la începerea relatiei de afaceri, tranzactiile neobisnuite derulate prin contul clientului si situatia agregată a tuturor operatiunilor clientului cu institutia;

f) necesitatea ca persoanele însărcinate cu coordonarea activitătii de vânzare si administrare a serviciilor pentru clientii respectivi să aibă cunostintă de circumstantele personale ale acestora si să acorde atentie sporită informatiilor provenite de la terte părti în legătură cu aceste persoane;

g) aprobarea la un nivel ierarhic superior a tranzactiilor ce depăsesc un anumit nivel valoric prestabilit.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii privind măsurile simplificate de cunoastere a clientelei

 

Art. 17. - (1) Măsurile simplificate de cunoastere a clientelei sunt stabilite de institutii pe bază de risc, astfel încât să le permită acestora respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentului regulament.

(2) Măsurile simplificate de cunoastere a clientelei trebuie să includă obtinerea de suficiente informatii despre clienti, care să asigure institutiei legitimitatea încadrării clientilor în categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor si finantare a terorismului conform legislatiei, monitorizarea operatiunilor acestora pentru detectarea tranzactiilor suspecte si stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea si adecvarea informatiilor detinute despre clienti astfel încât institutia să se asigure că acestia se mentin în respectiva categorie de clientelă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii procedurale

 

Art. 18. - (1) Pentru toate tranzactiile, indiferent de încadrarea în categoriile de risc, institutiile trebuie să aibă în functiune sisteme de detectare a tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor neobisnuite din punctul de vedere al complexitătii sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce priveste volumul ori frecventa acestora.

(2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri si tipologii în interiorul cărora se situează tranzactiile obisnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzactie, categorii de tranzactii derulate în relatia cu diferitele categorii de clientelă si, în cazul persoanelor juridice si al altor entităti, domeniul de activitate.

Art. 19. - Institutiile vor evalua noile produse si servicii din perspectiva gradului de risc de spălare a banilor si finantare a terorismului asociat acestora.

Art. 20. - În cazul clientilor existenti care trec într-o categorie de clientelă cu un risc potential mai ridicat, pentru continuarea relatiei de afaceri este necesară aplicarea tuturor măsurilor de cunoastere a clientelei stabilite de institutie pentru categoria de clienti în care urmează să fie încadrati.

Art. 21. - Institutiile furnizează Băncii Nationale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia, inclusiv orice analiză pe care institutiile au făcut-o pentru detectarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzactii sau unui client.

Art. 22. - (1) În aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, institutiile au obligatia de a păstra cel putin copii ale documentelor de identitate ale clientilor persoane fizice si copii ale documentelor de constituire în cazul clientilor persoane juridice ori entităti fără personalitate juridică, ca de exemplu actul constitutiv si certificatul de înmatriculare ori înregistrare.

(2) Institutiile au obligatia ca, la solicitarea expresă a Băncii Nationale a României sau a altor autorităti conform legii, să păstreze, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justitie, datele de identificare a clientului, evidentele secundare sau operative si înregistrările tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri, pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la încheierea relatiei de afaceri cu clientul. Solicitarea autoritătii va indica în mod clar tranzactiile si/sau clientii, precum si perioada suplimentară pentru care institutiile au obligatia de a păstra informatiile si documentele necesare.

Art. 23. - Institutiile trebuie să asigure accesul personalului cu responsabilităti în domeniul cunoasterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului, inclusiv a persoanelor desemnate potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al auditorului extern, al Băncii Nationale a României si al altor autorităti conform legii, la toate evidentele si documentele cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia, inclusiv orice analiză pe care institutia a realizat-o pentru detectarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzactii sau client, prin punerea la dispozitia acestora în cel mai scurt timp a documentelor/ informatiilor.

Art. 24. - (1) Institutiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea personalului, inclusiv referitoare la reputatie si onorabilitate, si să verifice informatiile puse la dispozitie de candidati.

(2) Institutiile trebuie să asigure pregătirea continuă a personalului, astfel încât persoanele cu responsabilităti în domeniul cunoasterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului să fie pregătite în mod adecvat. Programul de pregătire va cuprinde informatii legate de cerintele legislatiei în acest domeniu, precum si de aspectele practice distinctive, în special pentru a permite personalului recunoasterea tranzactiilor suspecte de a fi în legătură cu operatiuni de spălare a banilor si finantare a terorismului, precum si întreprinderea de măsuri adecvate. Personalul va fi instruit si verificat periodic pentru a se asigura faptul că acesta cunoaste responsabilitătile care îi revin si pentru a fi informat în legătură cu noutătile în domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Măsuri de supraveghere si sanctiuni

 

Art. 25. - În scopul înlăturării deficientelor constatate si a cauzelor acestora, Banca Natională a României poate dispune următoarele măsuri:

a) solicitarea modificării normelor de cunoastere a clientelei, prevăzute la cap. II;


b) impunerea obligatiei de aplicare a măsurilor-standard de cunoastere a clientelei pentru produse, operatiuni si/sau clienti în cazul cărora normele interne ale institutiei în cauză stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/si impunerea obligatiei de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operatiuni ori clienti în cazul cărora normele interne stabilesc aplicarea de măsuri-standard de cunoastere a clientelei;

c) solicitarea înlocuirii persoanelor responsabile pentru aparitia deficientelor constatate.

Art. 26. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament si nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Natională a României constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută la art. 22 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile art. 22 alin. (3)-(5) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Măsurile stabilite la art. 25 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sanctiunile la care fac referire alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 27. - Institutiile care functionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor transmite Băncii Nationale a României - Directia supraveghere normele de cunoastere a clientelei prevăzute la cap. II în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 28. - Institutiile vor aplica măsurile de cunoastere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de un an de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei, elaborate potrivit cap. II al prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Nationale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind standardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării

a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu

 

Art. 1. - Îîn conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 7 iulie 2008, o monedă din argint dedicată aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- material: argint 999%o;

- greutate: 31,103 g;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă, în partea dreaptă, decoratiunea frontispiciului unei pagini din Liturghierul tipărit de Macarie în 1508, textul „500 DE ANI DE TIPAR PE TERITORIUL ROMANESC” si anul de emisiune - 2008, iar în partea stângă, inscriptia „ROMÂNIA”, stema României si valoarea nominală – 10 LEI.

Reversul prezintă, în partea de sus, incinta Mănăstirii Dealu, văzută prin poarta clopotnitei, si inscriptiile „1508”, respectiv „MĂNĂSTIREA DEALU”, iar în partea de jos, sub un arc de piatră ornamentat, imaginea a doi tipografi din secolul al XVI-lea.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limba română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu, se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 20.