MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 558         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

771. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

772. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

773. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

774. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

775. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

776. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

777. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

778. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

779. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

780. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

781. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

782. - Decret privind numirea în functia de procuror a unui judecător

 

783. - Decret privind numirea în functia de procuror a unui judecător

 

784. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 884 din 10 iulie 2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

698. - Hotărâre pentru aprobarea întelegerii dintre Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008

 

Întelegere între Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului

 

745. - Hotărâre privind trecerea Regiei Autonome „Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justitiei în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

781. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă pentru Jandarmeria Română

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.139. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

2.200. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea procedurii de selectie a institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor va deschide conturi de corespondent în valută

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 552/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Băltoi Maria, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 771.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 544/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Burdea Viorel, presedinte al Sectiei a ll-a penale si pentru cauze cu minori si de familie a Curtii de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 772.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 547/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tămăsan Otilia, judecător la Tribunalul Maramures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 773.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 553/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mociran Viorel, judecător la Tribunalul Maramures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 774.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 597/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2008 doamna Purdela-Zbârcea Lenuta, judecător la Judecătoria Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 775.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 543/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nistor Pantea, judecător la Curtea de Apel Oradea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 776.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 548/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Danilov Milan, vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 777.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 593/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dacu Cristian Alexandru, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 778.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 598/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Crăciun Elena, judecător la Tribunalul Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 779.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 554/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Venghiac Elena, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 780.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 514/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gheorghiu Maricica, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 781.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de procuror a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 568/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Marina Viorica se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmatiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 782.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de procuror a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 569/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Titu Adriana Meda se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Turda si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 783.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pălimaru Măria, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 784.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 884

din 10 iulie 2008

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81~85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, modificată si completată prin Legea nr. 442/2004, exceptie ridicată, din oficiu, în Dosarul nr. 24.059/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund Consiliul Local al Orasului Simleul Silvaniei si orasul Simleul Silvaniei, prin reprezentat legal, doamna consilier juridic Elena-Maria Mocanu, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul părtilor prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele expuse în notele scrise pe care le depune la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prin Decizia nr. 823*) din 7 iulie 2008 a Curtii Constitutionale s-a constatat neconstitutionalitatea acelorasi dispozitii neconstitu­tionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 23 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 24.059/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificată si completată prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004

privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări. Exceptia a fost ridicată, din oficiu, de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal într-o cauză având ca obiect o actiune în vederea obligării emiterii unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificată si completată prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, încalcă dispozitiile art. 44 alin. (1), art. 135 alin. (1)si ale art. 136 alin. (2) din Constitutie, deoarece, prin instituirea obligatiei autoritătilor locale de concesionare directă a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale, se încalcă dreptul de dispozitie al autoritătilor locale. Instituirea termenului de concesionare pentru o perioadă de 49 de ani, precum si prelungirea de drept a acestui termen au semnificatia unei privări de dreptul de proprietate, contravenind dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Constitutie. Dispozitiile criticate încalcă si dispozitiile art. 135 alin. (1) din Constitutie, deoarece prin atribuirea directă a terenurilor, prin derogare de la legea cadru, valoarea redeventei nu se va stabili conform regulilor pietei libere.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât dispozitiile criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Avocatul Poporului apreciază că textul criticat este contrar dispozitiilor art. 44 si ale art. 136 alin. (2) si (4) din Constitutie, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că sunt neconstitutionale prevederile legale ce obligă autoritătile publice să atribuie unor persoane juridice nominalizate bunurile proprietate publică sau activitătile si serviciile publice de interes local, prin contract de concesiune.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului si ale Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică dispozitiile art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificată si completată prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări. În realitate, aceste dispozitii sunt cuprinse în Legea nr. 442/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004, si anume la articolul unic pct. 19, având următorul cuprins:

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004 [...], cu următoarele modificări si completări:

[...]

19. După articolul 52 se introduc articolele 53-55 cu următorul cuprins:

«Art. 53. - Ordonanta Guvernului nr. 45/2004 [...] se modifică si se completează astfel:

[...]

5. După articolul 8 se introduc articolele 81-85 cu următorul cuprins:

,Art- 81. - Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Societătii Comerciale «Rodipet» - S.A. Bucuresti, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 82. - Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini si fără o formă de publicitate, prin negociere directă între cedent si societatea comercială, exceptie făcând situatiile în care planul de urbanism general, aprobat de autoritătile locale, impune schimbarea locatiei cu una identică ca suprafată si asezare comercială.

Art. 83. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de 24 de ani si 6 luni în situatia în care Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti continuă exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului initial.

Art. 84. - Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, pe care vor fi amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea programului de investitii asumat prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 85. - Concesiunea, potrivit prezentei ordonante, are ca obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială «Rodipet» - S.A. Bucuresti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate si nu poate fi extinsă la alte activităti."»"

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse la art. 44 alin. (1) teza întâi referitoare la dreptul de proprietate privată, art. 135 alin. (1) referitor la economia României si art. 136 alin. (2) referitor la garantarea si ocrotirea prin lege a proprietătii publice.

1. Critica referitoare la încălcarea art. 44 alin. (1) teza întâi si a art. 136 alin. (2) din Constitutie

Curtea constată că textul de lege criticat este contrar dispozitiilor art.44 teza întâi din Constitutie, deoarece acestea aduc atingere dreptului de dispozitie ca prerogativă a dreptului de proprietate al unitătilor administrativ- teritoriale asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, întrucât înlătură posibilitatea acestora din urmă să dispună liber de bunurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor-administrativ teritoriale. Astfel, dreptul de dispozitie este înfrânt prin împiedicarea autoritătilor mentionate de a opta liber asupra concesionării terenurilor. Or, Curtea constată că, în cauză, prin îngrădirea dreptului de dispozitie al autoritătilor publice se aduce atingere si prevederilor constitutionale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul constitutional potrivit căruia proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege. În conformitate cu dispozitiilor cuprinse la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, regimul general al proprietătii se reglementează prin lege organică. Curtea retine însă că Legea nr. 442/2004, supusă examinării, este o lege ordinară, fiind adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutie, care prevăd că „Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră."

Fată de cele expuse, Curtea constată că dispozitiile art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări sunt neconstitutionale, întrucât legea mentionată a fost adoptată cu încălcarea procedurii constitutionale de legiferare. Asa fiind, constatarea neconstitutionalitătii textului criticat pentru motivul de neconstitutionalitate extrinsecă face inutilă examinarea celorlalte motive.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată, din oficiu, în Dosarul nr. 24.059/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu


*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 823 din 7 iulie 2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea întelegerii dintre Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă întelegerea dintre Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 698.


 

ÎNTELEGERE

între Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului

 

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe, denumite în continuare părti contractante,

în scopul dezvoltării si aprofundării colaborării pe bază de reciprocitate în domeniul învătământului si convinse că această colaborare va contribui la dezvoltarea în continuare a relatiilor dintre statele lor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante se vor informa atât asupra modificărilor importante din sistemele lor de învătământ, în special asupra celor care au intervenit în învătământul preuniversitar - primar, gimnazial si liceal - si superior de profil teoretic si tehnic, cât si asupra programelor analitice, planurilor de învătământ, sistemelor de formare, instruire si perfectionare a corpului profesoral.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor realiza, la cerere, schimburi de informatii privind conducerea si cercetarea în domeniul învătământului, precum si privind domeniile specifice fată de care îsi manifestă interesul cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor realiza, la cerere, schimb de informatii si materiale documentare asupra civilizatiei, istoriei, culturii si geografiei statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor sprijini si stimula în limita posibilitătilor lor financiare si logistice si în conformitate cu legiSIatia lor internă:

a) schimbul de literatură stiintifică si pedagogică;

b) participarea elevilor si studentilor la concursuri, olimpiade si alte competitii cu caracter stiintific, artistic si sportiv;

c) participarea expertilor din cele două ministere la congrese, conferinte, seminarii si simpozioane internationale organizate în statul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor coopera în cadrul programului „Lifelong Learning"în vederea cresterii mobilitătilor educationale dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor face schimb de opinii în vederea pregătirii reuniunilor Consiliului pentru educatie.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre institutiile de învătământ de toate gradele, pe bază de parteneriate ce vor fi convenite la nivelul acestor institutii.

 

ARTICOLUL 8

 

Partea română va continua să sprijine învătământul în limba maternă pentru minoritatea cehă din România. În acest sens, la cererea minoritătii cehe, partea română va primi, în conformitate cu legiSIatia sa internă, cadre didactice trimise în România pentru a preda limba cehă în scoli si va sprijini activitatea lor.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Pentru o mai bună cunoastere a civilizatiei celor două state, părtile contractante vor sustine functionarea lectoratelor

de limbă si literatură română la Universitatea Carolina din Praga si, respectiv, de limbă si literatură cehă la Universitatea din Bucuresti, inclusiv prin trimiterea unui lector de limbă, literatură si civilizatie română si a unui lector de limbă, literatură si civilizatie cehă.

2. În functie de interesul existent pentru studiul limbii cehe în România si al limbii române în Republica Cehă, părtile contractante vor sustine înfiintarea de lectorate si în alte universităti ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante vor face schimb de specialisti în domeniul învătământului pentru un număr total de 10 zile anual, în scopul studierii sistemelor lor de învătământ, precum si a identificării unor noi modalităti de diversificare si optimizare a colaborării.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile contractante vor sustine schimburile de cadre universitare pentru stagii de studiu si prelegeri, pentru o perioadă totală de 3 luni anual. Durata unui stagiu nu va depăsi o lună.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Părtile contractante îsi vor acorda anual, pe bază de reciprocitate, câte 27 de luni-bursă pentru studentii, masteranzii si doctoranzii institutiilor de învătământ superior de stat. Numărul total al lunilor-bursă poate fi împărtit în perioade cu durata între minimum 2 luni si maximum 9 luni.

2. La cererea uneia dintre părtile contractante, acordarea bursei se poate prelungi, în limitele cotei stabilite, pe baza nominalizării repetate.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile contractante vor sprijini în continuare studierea limbii, literaturii si civilizatiei statului celeilalte părti contractante. În acest scop, părtile contractante îsi vor acorda anual:

a) 4 locuri la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie din România;

b) 4 locuri la cursurile de vară de studii SIave din Republica Cehă.

 

PREVEDERI GENERALE SI FINANCIARE

 

ARTICOLUL 14

 

Partea contractantă trimitătoare va plăti cheltuielile de transport international dus-întors până la locul de destinatie pentru toate persoanele trimise pe baza prezentei întelegeri.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Activitatea lectorilor de limbă, literatură si civilizatie, prevăzuti la art. 9, se va desfăsura în conformitate cu reglementările interne în vigoare ale statului părtii contractante primitoare, în special din domeniul raporturilor juridice de muncă.


2. Remunerarea lectorilor se va efectua în conformitate cu reglementările interne în vigoare ale statului părtii contractante primitoare. Partea contractantă primitoare va acorda lectorilor prevăzuti la art. 9 un salariu în conformitate cu pregătirea profesională si vechimea în muncă.

3. Partea contractantă primitoare va acorda sprijin lectorilor prevăzuti la art. 9 pentru asigurarea unei locuinte gratuite. Lectorii vor suporta cheltuielile legate de utilizarea telefonului, radioului si televizorului.

4. Nominalizarea lectorilor sau prelungirea activitătii acestora va fi confirmată celeilalte părti contractante, pe canal diplomatic, până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Partea contractantă trimitătoare va trimite părtii contractante primitoare nominalizările persoanelor propuse la art. 10 si 11, inclusiv datele personale si proiectul programului de stagiu, cu cel putin două luni înainte de data propusă de începere a stagiului.

2. Partea contractantă primitoare va comunica punctul de vedere în legătură cu propunerea de primire cu cel putin o lună înainte de data propusă pentru începerea stagiului.

3. Partea contractantă trimitătoare va comunica data sosirii si mijlocul de transport cu două săptămâni înainte de începerea stagiului.

4. Primirea persoanelor este conditionată de cunoasterea limbii statului părtii contractante primitoare sau a unei limbi de circulatie internatională - engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 17

 

Partea contractantă primitoare va asigura persoanelor propuse la art. 10:

a) în România - cheltuieli zilnice de masă, în conformitate cu legiSIatia internă în vigoare;

în Republica Cehă - cheltuieli zilnice de masă si diurnă, în conformitate cu legiSIatia internă în vigoare;

b) cazare în conformitate cu legiSIatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 18

 

Pentru persoanele prevăzute la art. 11, partea contractantă trimitătoare va asigura:

a) în România - salariu lunar, conform reglementărilor sale interne în vigoare;

b) în Republica Cehă - bursă, conform reglementărilor sale interne în vigoare.

Partea contractantă primitoare va asigura cazare gratuită conform reglementărilor interne în vigoare.

 

ARTICOLUL 19

 

1. Partea contractantă trimitătoare va transmite părtii contractante primitoare dosarele persoanelor prevăzute la art. 12 si 13 până la 31 martie a fiecărui an calendaristic.

2. Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă trimitătoare despre acceptarea persoanelor prevăzute la art. 12 cel mai târziu la 1 iulie a fiecărui an calendaristic si despre acceptarea persoanelor prevăzute la art. 13 cel mai târziu la data de 15 iunie a fiecărui an calendaristic.

3. Partea contractantă trimitătoare va informa partea contractantă primitoare data sosirii candidatilor cu cel putin două săptămâni înainte de începerea stagiului de studii.

4. Acceptarea la stagiu de studiu este conditionată de cunoasterea limbii statului părtii contractante primitoare sau a unei limbi de circulatie internatională - engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 20

 

Pentru persoanele prevăzute la art. 12, partea contractantă primitoare va asigura:

a) proces de învătământ gratuit;

b) acces în căminele si cantinele studentesti, în aceleasi conditii ca pentru cetătenii proprii.

Partea contractantă trimitătoare va oferi o bursă în conformitate cu legiSIatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 21

 

Persoanele prevăzute la art. 13 vor fi acceptate de partea contractantă primitoare fără taxă de participare si vor beneficia, în conditii de gratuitate, de cazare, masă, proces de învătământ si excursiile aferente programului.

 

ARTICOLUL 22

 

Asistenta medicală va fi acordată tuturor persoanelor în cauză în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, precum si cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 ce reglementează procedurile de implementare a Regulamentului Consiliului (CEE)nr. 1.408/71.

 

ARTICOLUL 23

 

Prezenta întelegere nu exclude organizarea altor actiuni în domeniul învătământului, asupra cărora părtile contractante vor conveni în scris pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 24

 

Textul prezentei întelegeri poate fi modificat si completat pe baza acordului reciproc al părtilor contractante. Modificările si completările vor fi comunicate, în scris, pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 25

 

1. Prezenta întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări, făcută pe cale diplomatică, prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a întelegerii.

Prezenta întelegere va fi valabilă de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2010 si va fi reînnoită în mod automat pentru perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părti nu o denuntă, cu 6 luni înainte, printr-o notificare transmisă pe căi diplomatice.

2. Programele si activitătile începute în perioada de valabilitate a prezentei întelegeri vor continua si după expirarea perioadei de valabilitate a acesteia, până la finalizarea lor.

Semnată la Praga la 22 ianuarie 2008, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română si cehă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

din România,

Anton Anton,

secretar de stat

Pentru Ministerul învătământului, Tineretului si Sportului

din Republica Cehă,

Vlastimil Ruzicka,

viceministrul pentru învătământ superior

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Regiei Autonome „Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justitiei în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea Regiei Autonome „Multiproduct", înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 98/1991, cu modificările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucuresti, din coordonarea Ministerului Justitiei în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea restructurării acesteia prin aplicarea metodelor prevăzute de legiSIatia specifică Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justitiei va înceta să exercite atributiile ce i-au revenit, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu privire la Regia Autonomă „Multiproduct".

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 punctul XI, pozitia 4 se abrogă.

2. Articolul 25 se abrogă.

3. La anexa nr. 3, pozitia „Unitate în coordonarea Ministerului Justitiei - Regia Autonomă «Multiproduct»" se abrogă.

Art. 4. -Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 98/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Multiproduct", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), articolul 16 si articolul 19, sintagma „ministrul justitiei" se înlocuieste cu sintagma „presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului".

2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome «Multiproduct»" fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor, un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Ceilalti membri vor fi numiti din personalul militar si civil, ingineri, economisti si juristi, specialisti în domeniul de activitate al regiei."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 745.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă pentru Jandarmeria Română

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, pentru sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române si unitătile din subordinea acestuia.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Internelor si Reformei Administrative împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze servicii de comunicatii de pe piata publică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art. 3, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Inspectoratul General al Jandarmeriei Române si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, Serviciul de Telecomunicatii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Borbely Kâroly

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 781.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, republicată, precum si ale Ordinului ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 2.139.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe containerele mobile

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activitătile pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială DEAL IMPEX - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 40/17505/1992

Municipiul Bucuresti,

Calea Floreasca nr. 90-111, bl. F 1, se. 2, ap. 17,

sectorul 1

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

2.

Societatea Comercială COV- INSPECT -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 13/2336/2005

Municipiul Constanta,

str. Decebal nr. 67,

judetul Constanta

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

3.

Societatea Comercială IPROCHIM - S.A. - Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 40/64851991

Municipiul Bucuresti,

Calea Plevnei nr. 137,

sectorul 6

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

4.

Societatea Comercială LAJEDO - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 29/2036/1993

Municipiul Ploiesti,

str. Dr. Carol Davila nr. 4,

judetul Prahova

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

5.

Societatea Comercială OPTIMATIC SOLUTIONS -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 29/1844/29.08.2005

Municipiul Ploiesti,

str. Bobâlna nr. 62B,

judetul Prahova

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

6.

Societatea Comercială COMMUNICATION EXPERT - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 17/1020/18.05.2005

Municipiul Galati,

Str. Domnească nr. 77, parter, camera 5,

judetul Galati

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de selectie a institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor va deschide conturi de corespondent în valută

 

În temeiul prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Contractarea serviciilor financiare pentru deschiderea conturilor de corespondent în valută ale Ministerului Economiei si Finantelor la o institutie de credit/institutii de credit, în vederea efectuării de plăti si încasări în valută, se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

1. stabilirea comisiei de evaluare a institutiei/institutiilor de credit la care se vor deschide conturi de corespondent în valută;

2. elaborarea notei justificative pentru aprobarea procedurii utilizate în vederea selectării institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor urmează să deschidă conturi de corespondent în valută si care să ofere servicii financiare în acest sens, în vederea efectuării de plăti si încasări în valută, aprobată de ordonatorul principal de credite;

3. elaborarea si publicarea în SEAP (Sistemul electronic de achizitii publice), în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, precum si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anuntului de participare, prin care se solicită institutiilor de credit interesate depunerea candidaturii. Anuntul va contine criteriile de preselectie, regulile aplicabile, precum si numărul minim si maxim al candidatilor preselectati. Termenul-limită de depunere a ofertelor este de 21 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare;

4. analizarea candidaturilor primite în termenul specificat în anuntul de participare de către comisia de evaluare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, având în vedere cerintele de calificare si o serie de criterii si caracteristici relevante din punctul de vedere al scopului propus, precum si întocmirea „listei scurte";

5. prezentarea „listei scurte" Guvernului spre informare, cu fundamentarea motivelor care au stat la baza realizării selectiei intermediare;

6. transmiterea invitatiei de participare si organizarea de întrevederi cu institutiile de credit preselectate pentru dezbatere si eventuala ajustare în sensul îmbunătătirii ofertelor depuse anterior. Invitatia de participare va cuprinde informatii cu privire la adresa si data la care vor avea loc negocierile, precum si aspectele care vor face obiectul negocierilor ulterioare;

7. negocierile vor avea loc separat cu fiecare candidat, iar la sfârsitul întâlnirilor se va elabora o notă privind rezultatele si concluziile negocierilor purtate, prezentată spre aprobare ordonatorului principal de credite;

8. participantii la procesul de selectie inclusi pe „lista scurtă" vor prezenta în urma negocierilor, la o dată stabilită si comunicată de către Ministerul Economiei si Finantelor, candidaturile îmbunătătite finale, respectând structura si elementele indicate de către Ministerul Economiei si Finantelor;

9. analizarea ofertelor finale rezultate si întocmirea clasamentului de către comisia de selectie din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, ierarhia si rezultatul analizei întreprinse se aduc în mod corespunzător la cunostinta Guvernului;

10. comisia de evaluare stabileste candidaturile câstigătoare, având la bază criteriile de atribuire precizate în anuntul de participare, si comunică institutiei/institutiilor de credit rezultatul selectiei.

Art. 2. - Directiile de specialitate implicate din Ministerul Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 2.200.