MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iulie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

445. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilorde colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

 

891. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

2.003. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

371. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

610. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PANNON SAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului

Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare,

prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.238 din 19 iunie 2008 al Directiei generale implementare politici agricole,

văzând Avizul Institutului National de Statistică nr. 4.427 din 25 iunie 2008,

în temeiul prevederilor art. 2, 7 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare (SIPPAA).

(2) SIPPAA are ca obiectiv colectarea si raportarea informatiilor referitoare la piata produselor agricole si alimentare, în vederea implementării mecanismelor organizatiilor comune de piată.

(3) SIPPAA se organizează în scopul colectării datelor si informatiilor de piată ce se raportează către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, periodic, de către operatorii economici, direct sau prin intermediul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si al Comisiei de clasificare a carcaselor, pentru următoarele produse si grupe de produse: cereale si oleaginoase, zahăr, lapte si produse din lapte, legume si fructe proaspete, vin de masă, carne de pasăre si ouă, carne de bovine, carne de porc.

(4) Activitătile de preluare, prelucrare, interpretare si raportare a datelor si informatiilor privind piata produselor agricole se realizează de către expertii pe produs din cadrul următoarelor directii de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale: Directia politici de piată în sectorul culturi de câmp, Directia politici de piată în sectorul culturi horticole, Directia politici de piată în sectorul zootehnic, Directia de inspectii tehnice si control în sectorul zootehnic.

(5) Directia evaluare, prospectare si orientare, prin Oficiul de statistică agricolă, va asigura baza de date cu privire la informatiile referitoare la piată produselor agricole si alimentare.

Art. 2. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii abilitati pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul compartimentelor de inspectii ale directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Se aprobă metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice pe baza cărora se desfăsoară anchetele statistice ce fac obiectul SIPPAA, după cum urmează:

a) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor pe piata cerealelor si oleaginoaselor, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la zahăr, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la lapte si produse lactate, prevăzută în anexa nr. 3;

d) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la legume si fructe proaspete, prevăzută în anexa nr. 4;

e) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la vinul de masă, prevăzută în anexa nr. 5;

f) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de pasăre si ouă, prevăzută în anexa nr. 6;

g) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de bovină, prevăzută în anexa nr. 7;

h) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de porc, prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 4. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 445.

 


ANEXA Nr.1

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor pe piata cerealelor si oleaginoaselor

 

1. Subiect

Informatii de piată săptămânale, referitoare la pretul mediu de vânzare (fără TVA) si cantitătile tranzactionate pentru cereale si/sau oleaginoase, în acord cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.465/2006, prin care se specifică obligativitatea raportării preturilor către Comisia Europeană si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

2. Furnizorii de date

Unitătile de raportare sunt: producătorii, depozitarii, comerciantii si procesatorii reprezentativi pe piata agricolă, care pe parcursul unui an comercial (1 iulie - 30 iunie) produc, depozitează, comercializează sau procesează peste 1.000 tone cereale si peste 50 tone oleaginoase, care împreună reprezintă cel putin 60% din piata cerealelor si oleaginoaselor pe judet. Aceste unităti de raportare sunt stabilite si notificate de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene (DADR-uri).

3. Caracteristici ale pretului

Pretul cerealelor si/sau oleaginoaselor tranzactionate în săptămâna anterioară raportării, de la furnizorii de date, pentru fiecare cereală si/sau oleaginoasă:

- la poarta fermei, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru producători;

- franco depozit, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru depozitari/comercianti;

- la poarta fabricii, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru procesatori;

- port Constanta si alte porturi maritime si fluviale, exprimat în dolari S.U.A./tonă, preturi de export în conditiile de livrare FOB.

4. Clasificarea produselor

- grâu pentru panificatie;

- grâu pentru furaj;

- orz pentru furaj;

- orz pentru bere;

- porumb boabe;

- orez cu bob rotund (varietatea japonica), din care: - nedecorticat;

- albit;

- orez cu bob lung (varietatea indica), din care: - nedecorticat;

- albit;

- floarea-soarelui boabe;

- soia boabe;

- rapită boabe.

5. Responsabilitatea furnizării de date revine operatorilor economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare si procesare.

6. Forma de colectare a datelor Datele se colectează:

6.1. de pe pietele reprezentative pentru cereale si/sau oleaginoase, definite în functie de potentialul de productie, capacităti de depozitare, necesarul de consum, astfel:

- Banat (Arad, Bihor, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Satu Mare, Timis);

- Oltenia (Arges, Dâmbovita, Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman);

- Muntenia (Brăila, Buzău, Călărasi, Constanta, Galati, Ialomita, Tulcea, Vrancea).

Colectarea datelor din judetele pietelor reprezentative se face de către DADR-uri, prin sistemul informational.

6.2. Din portul Constanta si alte porturi maritime si fluviale, pentru exportul de cereale si/sau oleaginoase

Situatia exporturilor de cereale si/sau oleaginoase din portul Constanta si alte porturi maritime si fluviale este transmisă săptămânal, în fiecare marti, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directia politici de piată în sectorul culturi de câmp, prin sistemul informational, de către Autoritatea Natională a Vămilor - Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală, în baza Adresei nr. 122.034 din 15 ianuarie 2008.

Datele sunt înscrise în formularul nr. 3 si transmise Comisiei Europene.

7. Fluxul informatiilor

7.1. Furnizorii de date stabiliti au obligatia de a raporta, în fiecare zi de luni, datele referitoare la preturile de piată si cantitătile de cereale si/sau oleaginoase tranzactionate pentru săptămâna anterioară comunicării la DADR-urile din judetele pietelor reprezentative.

Informatiile primare privind piata cerealelor si/sau a oleaginoaselor, primite de la unitătile de raportare, sunt verificate si prelucrate în cadrul DADR-urilor de functionarii responsabili cu colectarea si prelucrarea datelor referitoare la piata cerealelor si/sau oleaginoaselor (denumiti raportori), desemnati prin decizie si care au acces la sistemul electronic de raportare.

Preturile (la poarta fermei, franco depozit si la poarta fabricii) calculate ca medie ponderată a preturilor comunicate de furnizorii de date se transmit conform Formularului nr. 1 până marti, ora 12,00, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia politici de piată în sectorul culturi de câmp, în format electronic, în vederea asigurării confidentialitătii datelor si informatiilor individuale.

Datele transmise de DADR-uri din judetele pietelor reprezentative sunt centralizate de Directia politici de piată în sectorul culturi de câmp conform formularului nr.2, rezultând un pret mediu săptămânal pe fiecare piată reprezentativă.

Preturile medii săptămânale sunt înscrise în formularul nr. 3 si se transmit în format electronic la Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles, de către persoanele responsabile din cadrul Directiei politici de piată în sectorul culturi de câmp.

7.2. Formularele nr. 1-3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

8. Modul de transmitere a datelor: pe suport electronic

9. Furnizarea datelor: conform Regulamentului (CE) nr. 1.465/2006

10. Difuzare:

- DG-AGRI Bruxelles;

- site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- asociatii participante la sistem;

- rapoarte săptămânale.

 


ANEXĂ

la metodologie

 

Săptămâna nr. .../ an.............

Data comunicării................

Judetul.................................

 

Formularul nr. 1

(Se completează de raportor.)

 

 

 

Nr. crt.

Produsul

Operatorul economic

Cantitatea tranzactionată

- tone-

Pretul achizitiei

- lei/tonă-

1.

Grâu pentru panificatie

 

 

2.

Grâu pentru furaj

 

 

3.

Orz pentru bere

 

 

4.

Orz pentru furaj

 

 

5.

Porumb

 

 

6.

Orez cu bob rotund

 

 

7.

Orez cu bob lung

 

 

8.

Floarea-soarelui

 

 

9.

Soia

 

 

10.

Rapită

 

 

 

Cantitatea raportată pe judet reprezintă suma cantitătilor colectate, iar pretul rezultă prin calculul mediei ponderate.

 

Formularul nr. 2

(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.)

 

PRETURI DE PIATĂ

 

Denumirea produsului...............

An........./săptămâna...............

Data comunicării:......................

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Producători

Depozitari/Comercianti

Procesatori

Cantitate tranzactionată

Pret la poarta fermei

- lei/t -

Valoare

- lei -

Cantitate tranzactionată

Pret franco depozit

- lei/t -

Valoare

- lei -

Cantitate tranzactionată

Pret

- lei/t-

Valoare

- lei -

1.

Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Caras-Severin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gorj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mehedinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Satu Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Timis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Arges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dâmbovita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Giurgiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Olt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Prahova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Teleorman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Călărasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Galati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ialomita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tulcea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Vrancea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.


 

Formularul nr. 3

(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.)

 

Product........

Week.......

Date:..........

 

 

Reprezentative Market

Producers

Storage/Traders

Processors

Quantity traded

Farm price without VAT

- lei/t-

Euro/tone

Quantity traded

Franco price

- lei/t -

Euro/tone

Quantity traded

Price

- lei/t -

Euro/ tone

Banat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.

 

PORT CONSTANTA

Week..................

Date:.................

 

Code delivery

Cod merchendise

Commercial name of goods

Customs

Quantity tons

Value

($)

Price

dolari S.U.A./t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la zahăr

 

1. Subiect

Sistemul de comunicare a preturilor de comercializare practicat de fabricile de zahăr din sfecla de zahăr, rafinării si utilizatorii industriali, conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

2. Definitia produsului:

- zahăr alb, de calitate standard, obtinut din sfecla de zahăr;

- zahăr alb rafinat din trestie de zahăr;

- zahăr industrial.

3. Definitia indicatorilor ce se colectează:

- cantitatea de zahăr alb obtinută din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr comercializată pe luna anterioară, precum si cantitatea de zahăr industrial;

- pretul de comercializare franco fabrică (fără TVA si fără cheltuieli de transport) pentru zahărul comercializat, previziunile pentru luna în curs si următoarele două luni.

4. Fluxul informatiilor

4.1. Lunar, până pe data de 15, fabricile procesatoare de sfeclă de zahăr, rafinăriile si utilizatorii industriali raportează către Directia politici de piată în sectorul culturi de câmp cantitatea de zahăr alb obtinut din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr, precum si cantitatea de zahăr industrial, vândute pe luna anterioară si cele previzionate pe luna în curs si pe următoarele două luni, precum si pretul franco fabrică. Datele solicitate vor fi transmise în format electronic, prin completarea formularului nr. 1.

4.2. Lunar, informatiile colectate de la fabrici, rafinării si utilizatori industriali (total cantitate vândută si pret franco fabrică) pentru zahăr alb procesat din sfeclă de zahăr, zahăr alb rafinat din trestie de zahăr si zahăr industrial sunt prelucrate la nivelul Directiei politici de piată în sectorul culturi de câmp, conform formularului nr. 2.

4.3. Informatiile finale (formularul nr. 2) se transmit Comisiei Europene până la sfârsitul fiecărei luni, în format electronic, de către persoanele responsabile din cadrul Directiei politici de piată în sectorul culturi de câmp.

4.4. Formularele nr. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

5. Furnizorii de date: operatorii economici (fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr - Societatea Comercială „Zahărul Ludus" - SA, rafinării - Societatea Comercială „Marr Sugar" - S.A.; Societatea Comercială „Zahărul Corabia" - S.A.; Societatea Comercială „Zahărul Liesti" - S.A.; Societatea Comercială „Zahăr Călărasi", mixte- care procesează atât zahăr din sfecla de zahăr, cât si zahăr din trestie de zahăr - Societatea Comercială „Zahărul Oradea" - S.A.; Societatea Comercială „Agrana România"; Societatea Comercială „Fabrica de zahăr Bod" - S.A. si utilizatori industriali - Societatea Comercială „Oltchim" - S.A.), care îsi desfăsoară activitatea în domeniile de procesare, comercializare a zahărului alb, care achizitionează sfeclă de zahăr direct de la producătorii agricoli pe bază de contract sau zahărul brut din import, conform Acordului interprofesional, raportează cantitatea de zahăr procesată (tone) si pretul de livrare franco fabrică (lei/tonă fără TVA).


6. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici, respectiv fabricilor de zahăr, rafinăriilor si utilizatorilor industriali.

7. Modul de transmitere: pe suport electronic

8. Difuzarea:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene DG-AGRI Bruxelles

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Patronatul Zahărului din România

- Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România

 

ANEXĂ la metodologie

 

Formularul nr. 1

(Se completează de operatorul economic.) (Societatea Comercială..................................)

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Produs

Cantitate vândută/luna

anterioară

(tone)

Cantitate previzionată*) a fi vândută (tone)

Pret luna anterioară

(franco/ fabrică)

(lei/t)

Pret previzionat*)

(franco/fabrică)

(lei/t)

Luna în curs

Luna următoare I

Luna următoare II

Luna în curs

Luna următoare I

Luna următoare II

1.

Zahăr alb obtinut din sfeclă de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zahăr alb rafinat din trestie de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zahăr industrial

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Exemplu de raportare:

- luna anterioară = mai;

- luna în curs = iunie;

- luna umătoare I = iulie;

- luna următoare II = august.

 

Formularul nr. 2

(Se completează de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.)

Producători

Cantitate (t)

Pret mediu (euro/t)

Abaterea standard

Număr de producători

 

Date curente - zahăr vândut - zahăr industrial

Previziuni luna- zahăr vândut în curs - zahăr industrial

Previziuni luna- zahăr vândut viitoarei- zahăr industrial

Previziuni luna- zahăr vândut viitoare II- zahăr industrial

Utilizatori industriali

 

Cantitate (t)

Pret mediu (euro/t)

Abaterea standard

Număr de producători

 

Date curente - zahăr vândut - zahăr industrial

Previziuni luna în curs

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni luna viitoare I

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni luna viitoare II

- zahăr vândut

- zahăr industrial

 


ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la lapte si produse lactate

 

- este exprimat în lei/kg;

1. Subiect

1.1. Pretul mediu lunar al laptelui crud, plătit producătorului de către cumpărător (procesator sau centru de colectare), în acord cu cap. III art. 6(2) din Regulamentul CE nr. 562/2005 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

1.2. Pretul mediu săptămânal al produselor lactate, la poarta fabricii, altele decât brânzeturile, a căror productie natională depăseste 2% din productia comunitară, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008.

1.3. Pretul mediu săptămânal al brânzeturilor, la poarta fabricii, a căror productie depăseste 8% din productia natională totală, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008.

2. Furnizorii de date sunt unitătile cumpărătoare

- pentru lapte: procesatorii si centrele independente de colectare înregistrati în Sistemul cotei de lapte;

- pentru produsele lactate: procesatorii de lapte.

3. Responsabilitatea furnizării de date Responsabilitatea raportării datelor revine: unitătilor de

procesare si centrelor înregistrate în Sistemul cotei de lapte.

4. Forma de colectare a datelor

Datele vor fi colectate în format electronic prin intermediul SIPPAA.

5. Caracteristicile esantioanelor:

- pentru pretul laptelui, toti procesatorii si centrele de colectare;

- pentru produse lactate, toti procesatorii de lapte;

- pentru brânzeturi, toti procesatorii de lapte.

6. Modul de transmitere a datelor

Fiecare procesator si centru de colectare se poate loga la sistem cu un username si o parolă. Procesatorii si centrele de colectare care au acces la sistemul informatic vor descărca formularul, îl vor completa si îl vor trimite în format electronic prin intermediul sistemului informatic din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Datele se preiau si se prelucrează de către personalul desemnat din cadrul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic.

7. Descrierea formularelor

Formularele nr. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

8. Furnizarea datelor:

- lunar, pretul laptelui crud si al produselor lactate până în data de 5 a lunii;

- săptămânal, lunar si anual, în functie de produs, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 562/2005 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie, în sectorul lapte si produse lactate.

9. Caracteristici ale pretului

9.1. Pretul laptelui achizitionat în luna anterioară raportării:

- valoarea (suma) plătită de către cumpărător pentru cantitatea de lapte crud livrată de producător în luna precedentă raportării, valoarea laptelui crud nu include taxe (TVA) si alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc);

- se evaluează ca medie ponderată pentru luna precedentă. 9.2. Pretul produselor lactate comercializate în săptămâna anterioară raportării:

- este exprimat în lei/kg;

- reprezintă media ponderată a preturilor la produse lactate pentru săptămâna precedentă;

- reprezintă pretul de valorificare a produsului de către procesator la poarta fabricii, fără (TVA) si alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc), în acord cu anexa VI la Regulamentul CE nr. 562/2005, pentru săptămâna anterioară raportării.

10. Furnizorii de date

Procesatorii si centrele de colectare aprobate în baza deciziei emise de către Departamentul de administrare a cotei de lapte (DACL)

11. Responsabilitatea furnizării de date

în functie de produs, revine cumpărătorilor care functionează în sistemul cotelor de lapte, aprobati de către DACL: unitătile procesatoare sau centrele independente de colectare.

12. Caracteristicile esantioanelor

Toti cumpărătorii aprobati de către DACL (unitătile procesatoare sau centrele independente de colectare)

13. Clasificare

• lapte crud (materie primă):

- conform standardului Uniunii Europene;

- conform standardului perioadei de tranzitie prevăzut în derogările Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;

• produse lactate:

- lapte praf degresat;

- lapte praf integral;

- cascaval (cu perioadă de maturare mai mare de 60 de zile);

- cascaval;

- telemea;

- brânză fermentată;

- brânză proaspătă;

- unt cod NC 0405 10 19 (natural din lapte cu un continut de grăsime cuprins între 80 si 85%, ambalat în cantităti de peste 1 kg).

14. Difuzare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- pentru publicatia natională, preturile pe regiuni;

- Patronatul laptelui.


Denumirea procesatorului:................ (Se completează de către procesator.)

 

ANEXA

la metodologie

 

Formularul nr. 1

 

PLĂTILE CĂTRE PRODUCĂTORII DE LAPTE Valoarea laptelui preluat (luna/anul)................../200 ...

 

Codul CIF:

Pretul laptelui „conform" (sub 100.000 NTG si sub 400.000 NCS) si continutul de grăsime si proteină

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităti proteină)

Grăsime (unităti grăsime)

Pret mediu (lei/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretul pentru laptele „conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă (sub 1.000.000 NTG si sub 600.000 NCS) si continutul de grăsime si proteină până la 31 decembrie 2008

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităti proteină)

Grăsime (unităti grăsime)

Pret mediu (lei/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretul pentru laptele „conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 (sub 500.000 NTG si sub 400.000 NCS) si continutul de grăsime si proteină între 01 ianuarie 2009-31 decembrie 2009

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităti proteină)

Grăsime (unităti grăsime)

Pret mediu (lei/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 2

(Se completează de către procesator.) Denumirea procesatorului:................

 

Codul CIF:

PLĂTILE SĂPTĂMÂNALE DE LA PROCESATORI

Codul

Denumirea sortimentului (preturi la poarta fabricii)

Pretul per kg (lei)

Cantitatea sortimentului

Total lei (col. 2 x col.3)

0

1

2

3

4

 

Lapte praf

 

 

 

 

degresat

 

 

 

 

integral

 

 

 

 

Telemea

 

 

 

 

proaspătă

 

 

 

 

maturată

 

 

 

 

Cascaval

 

 

 

 

Semidur

 

 

 

 

(Dalia)

 

 

 

 

(Rucăr)

 

 

 

 

Dur

 

 

 

 

Foarte dur

 

 

 

 

Brânză topită

 

 

 

 

Brânză (proaspătă) de vacă

 

 

 

 

Brânză de burduf

 

 

 

 

Alte sortimente

 

 

 

 

NOTĂ: Numai pentru sortimentele de brânzeturi care depăsesc 8% din productia natională.


 

ANEXA Nr. 4

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la legume si fructe proaspete

 

I. LEGUME - FRUCTE PE PIATA INTERNĂ

1.1. Subiect

Pretul mediu de primă punere în vânzare a produselor standardizate. Colectarea preturilor de la operatori trebuie să fie efectuată în acelasi stadiu de comercializare, la acelasi moment al zilei, pentru toate punctele de referintă unde se realizează colectarea si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

1.2. Furnizorii de date

Operatori economici reprezentativi, care vând produse conditionate, categoria I. Este vorba de primul pret de punere în vânzare pe piată către primul cumpărător. Pretul de vânzare este cel fără TVA. Acestia pun la dispozitie pretul mediu ponderat, pretul minim si cel maxim colectorilor din cadrul DADR-urilor.

Criterii de selectie a raportorilor: dimensiunea plantatiei de la 5 ha pentru fructe si suprafata cultivată cu legume de la 1ha în sus. Se colectează preturile la produsele conditionate categoria I pentru legume si fructe, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 877/2004.

1.3. Responsabilitatea furnizării de date

Revine operatorilor economici, iar la nivelul fiecărui judet, DADR va stabili lista operatorilor economici care trebuie să raporteze datele solicitate. În fiecare zi de colectare se selectionează un grup de operatori economici care raportează datele. Se pot combina operatori mari cu operatori mici, pentru a putea colecta pretul la prima vânzare pe piată.

1.4. Forma de colectare a datelor

Fisa tip de cotatie (formularul nr. 1) si Fisa de colectare zilnică (formularul nr. 2), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

1.5. Caracteristici ale esantioanelor: produse legume-fructe la standardele de calitate, conform categoriei I.

1.6. Modul de transmitere a datelor

Colectorii vor transmite în fiecare zi de luni, până la ora 13,00, cotatiile săptămânii precedente, prin e-mail, către Directia politici de piată în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, care centralizează, prelucrează si transmite datele la DG-AGI (Bruxelles).

Directia politici de piată în sectorul culturi horticole transmite la DADR-uri preturile medii calculate în vederea informării corecte a operatorilor economici.

1.7. Furnizarea datelor: conform Notificării nr. 282.198 din 27 septembrie 2007 au fost stabilite judete de raportare:

- Mures: mere, tomate;

- Arges: prune;

- Caras-Severin: prune;

- lasi: cirese, ceapă;

- Ialomita: pepeni verzi;

- Dolj: pepeni verzi;

- Galati: pepeni verzi;

- Olt: ardei gras, vinete;

- Galati: tomate;

- Timis: vinete.

1.8. Caracteristici ale pretului

Preturile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare, de la operatori economici.

Preturile sunt exprimate în lei/kg si lei/100 kg, fără TVA.

1.9. Diseminare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG0-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizatia interprofesională „ProdCom - legume-fructe".

 

ANEXA

la metodologie

 

Formularul nr. 1

 

FISA DE COTATIE

 

 

 

Produsul

Descrierea produsului

Cotatia pretului

PM

P max

Pmin

PMS-1

V%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

PM- pretul mediu de cotatie

V% - procentul de crestere/scădere fată de pretul săptămânii anterioare

PM S-1 - pretul mediu de cotatie pentru săptămâna anterioară


 

Formularul nr. 2

 

FISA DE COLECTARE ZILNICA (săptămâna precedentă)

 

 

 

 

 

 

Data

Produsul

Tipul/Soiul

Prezentare/Mărime

Preturi

Judetul

Lei/100 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LEGUME-FRUCTE - PRODUSE IMPORT

2.1. Subiect

Se colectează preturile la produsele prevăzute în anexa XV (părtile Asi B) la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor si legumelor. La colectare se va avea în vedere pretul primei puneri în vânzare, de la importator sau angrosist către primul cumpărător de pe filiera de comercializare din punctul de referintă de pe raza municipiului Bucuresti.

2.2. Furnizorii de date

Angrosistii si importatorii ale căror produse se găsesc în formularul nr. 6 „Anexa XV - Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 (text consolidat) - fructele si legumele pentru care este necesară colectarea cantitătilor si preturilor", (părtile A si B) prevăzut în anexă. Cantitătile importate mai mici de o tonă nu vor fi luate în considerare.

2.3. Responsabilitatea furnizării de date

Revine colectorilor nominalizati din cadrul DADR si operatorilor economici care furnizează datele respective.

2.4. Forma de colectare a datelor

Pe plan local, colectorul notează direct de la angrosist si importator atât pretul pentru fiecare produs, cât si originea acelui produs, precum si cantitatea importată. DADR-ul din raza punctului de referintă care trebuie să furnizeze preturile la import comunică Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole preturile maxime, minime si cele mai des practicate pe produs si pe origine, precum si cantitatea importată. Colectorul determină pretul cel mai frecvent utilizat si segmentul de preturi (pret maxim, pret minim si pret mediu), pe care le introduce în fisa de colectare.

2.5. Caracteristici ale esantioanelor

În scopul obtinerii unor preturi cât mai exacte trebuie colectat pretul minim, pretul maxim si pretul cel mai des practicat.

În cursul colectării vor fi luate în considerare următoarele categorii de preturi:

- preturile produselor din categoria I, în cazul în care produsele din această categorie reprezintă cel putin 50% din cantitătile totale comercializate;

- preturile produselor din categoria I plus, atunci când produsele din această categorie reprezintă mai putin de 50% din cantitătile totale, preturile stabilite pentru produsele din categoria a II-a, pentru cantitătile care permit să se acopere 50% din cantitătile totale comercializate;

- atunci când produsele din categoria I nu sunt disponibile, pretul este stabilit pentru produsele din categoria a ll-a, cu exceptia cazului în care se decide aplicarea unui coeficient de ajustare, care este adunat la pretul calculat.

2.6. Modul de transmitere a datelor

Datele colectate de către colectori din ziua precedentă vor fi transmise la nivelul Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole zilnic, prin sistemul informational, e-mail, până la ora 10,00, acestea fiind prelucrate si transmise la Bruxelles zilnic, până la ora 13,00.

2.7. Descrierea formularelor

Formularul nr. 3 „Fisă de colectare a datelor la import (de la colector)", Formularul nr. 4 „Fisă de transmisie a datelor privind importurile de la colector la Directia politici de piată în sectorul culturi horticole", Formularul nr. 5 „Lista coeficientilor de corectie pentru produse clasa a II-a – legume-fructe - Regulamentul (CE) nr. 877/2004 si Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 - din România" sunt prevăzute în anexă.

2.8. Furnizarea datelor

Revine punctului de referintă reprezentativ (Bucuresti). Colectorii vor păstra confidentialitatea datelor privind operatorii economici.

2.9. Caracteristici ale pretului

Preturile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare de la operatori economici.

Preturile sunt exprimate în euro/kg si euro/100 kg, fără TVA.

Diseminare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizatia interprofesională „ProdCom-legume-fructe".

 


Formularul nr. 3

 

FISA DE COLECTARE A DATELOR la import (de la colector)

Fisa de colectare

 

 

 

 

 

Piata

 

 

Data

Nume colector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importator/Angrosist

Produs

Origine

Descriere (Categoriile calitative I si a II-a)

Pret colectat lei/kg

Cantitate (în tone)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură colector .............................

 

Formularul nr. 4

 

FISA DE TRANSMISIE

a datelor privind importurile de la colector la Directia politici de piată în sectorul culturi horticole

 

Fisa de transmisie

 

 

 

 

Piata-nume

 

 

Data

 

Nume colector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.

 

 

 

 

 

Produs

Origine

Pret minim

Pret maxim

Pret mediu ponderat

Cantitate/tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură colector .............................

 


Formularul nr. 5

 

LISTA COEFICIENTILOR DE CORECTIE PENTRU ROMÂNIA

a produselor din clasa a II-a – legume-fructe prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 877/2004 si Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

 

Nume produs

Valoare conditionare lei/100 kg

Tomate

40

Vinete

10

Castraveti

30

Ardei

10

Fasole

20

Usturoi

50

Morcov

20

Ceapă

20

Mere

40

Prune

20

Cirese

20

Pepene

10

 

Formularul nr. 6

 

ANEXA XV - REGULAMENTUL (CE) NR. 1.580/2007 (TEXT CONSOLIDAT) - fructele si legumele pentru care este necesară colectarea cantitătilor si preturilor

 

Partea A

Codul

Descriere produs

Perioada de aplicatie

07020000

Tomate

Tot anul

07070005

Castraveti

Tot anul

07099080

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

07099070

Dovlecei

Tot anul

08051020

Portocale dulci si proaspete

1 decembrie-31 mai

08052010

Clementine

1 noiembrie-sfârsitul lunii februarie

08052030

08052050

08052070

08052090

Mandarine (inclusiv tangerine si Satsuma) si hibrizi citrici similari

1 noiembrie-sfârsitul lunii februarie

08055010

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

1 iunie-31 mai

08061010

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

080810

Mere

1 iulie-30 iunie

08082050

Pere

1 iulie-30 aprilie

08091000

Caise

1 iunie-31 iulie

08092095

Cirese, altele decât visinele

21 mai-10 august

08093010

Piersici, nectarine

11 iunie-30 septembrie

08094005

Prune

11 iunie-30 septembrie

 

Partea B

Codul

Descriere produs

Perioada de aplicatie

0707000510

Castraveti destinati procesării

1 mai-31 octombrie

08092005

Visine (Prunus cerasus)

21 mai-10 august


ANEXA Nr. 5

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la vinul de masă

 

1. Subiect

Preturile la vin de masă alb si rosu în acord cu Regulamentul (CE) nr. 1.282/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 privind culegerea de informatii pentru identificarea produselor vitivinicole si monitorizarea pietei vitivinicole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000 si cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

2. Furnizorii de date

Operatorii economici care produc, depozitează si vând vin de masă în vrac. Acestia raportează Directiilor pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (DADR-urilor) cantitatea de vin vândută si pretul (pretul de vânzare fără TVA) pentru vinul alb si rosu.

Operatorii economici care au obligatia să transmită preturile la vinul de masă sunt stabiliti de către DADR-uri si vor fi notificati de acestea.

3. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici din sectorul vitivinicol.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a stabilit pietele reprezentative pentru raportarea preturilor în acest sector, astfel: Alba, Arad, Buzău, Dolj, Galati, Tulcea, Vaslui, Vrancea.

Criteriul de selectie a judetelor care raportează preturile la vinul de masă alb si rosu este dat de suprafata de cultură a vitei-de-vie, care este cuprinsă între 600 si 7.000 ha.

4. Caracteristicile vinului de masă:

- provine exclusiv din soiurile nobile de vită-de-vie admise în cultură;

- tăria alcoolică dobândită de minimum 8,5% voi. a vinului obtinut din strugurii recoltati în zona viticolă B si de minimum 9,0 % voi. a vinului obtinut din strugurii recoltati în zonele viticole Cla) si Cil;

- tăria alcoolică totală de maximum 15% voi.:

- aciditatea totală de minimum 3,5 g/l, exprimată în acid tartric, sau de 46,6 miliechivalenti pe litru.

5. Forma de colectare a datelor

Datele sunt transmise periodic, din două în două săptămâni, începând cu ziua de vineri, 18 iulie 2008, până la ora 10, de către operatorii economici DADR-urilor. Aceste date se transmit prin fax, e-mail si sistemul informational si se referă la cantitatea de vin vândută, pretul si valoarea vinului vândut, conform formularului nr. 1. Datele sunt prelucrate de către persoana responsabilă, nominalizată cu transmiterea preturilor din DADR-uri.

6. Modul de transmitere a datelor:

- DADR-urile transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia politici de piată în sectorul culturi horticole datele, până vineri, 18 iulie 2008, ora 12, care sunt prelucrate conform formularului nr. 2.

Situatia centralizată este transmisă, din două în două săptămâni, în ziua de marti, la DG-AGRI Bruxelles.

- Formularele nr. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

7. Caracteristici ale pretului

Pretul de vânzare al vinului este în lei/100 litri vin vrac, fără TVA.

8. Diseminare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV);

- Patronatul National al Viei si Vinului (PNVV).

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Formularul nr. 1

 

Se completează de raportor Judetul:.............

 

 

Nr. crt

Operatorul economic

Vin de masă alb

Vin de masă rosu

Cantitate vândută

- hi -

Pret de vânzare

- lei/hl -

Valoare

- mii lei-

Cantitate vândută

- hl -

Pret de vânzare

- lei/hl -

Valoare

- mii lei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completează la nivel de DADR.

 


Formularul nr. 2

 

PRETUL DE VÂNZARE la vinul de masă alb si vinul de masă rosu

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Vin de masă alb

Vin de masă rosu

Cantitate vândută

- hl -

Pret de

vânzare

minim

- lei/hl -

Pret de

vânzare

mediu

- lei/hl -

Pret de

vânzare

maxim

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

Cantitate vândută

- hl -

Pret de

vânzare

minim

- lei/hl -

Pret de

vânzare

mediu

- lei/hl -

Pret de

vânzare

maxim

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

1.

Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Galati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tulcea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Vrancea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

METODOLOGIE

 de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de pasăre si ouă

 

1. Subiect

Indicatori economici privind efectivele, productia si valorificarea acesteia din săptămâna precedentă*) datei transmiterii.

2. Responsabilitatea furnizării de date

Revine tuturor unitătilor avicole, producătoare de pui de carne care detin abatoare proprii (unităti cu flux integrat) si unitătilor producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare si ambalare a ouălor.

Raportarea preturilor la carnea de pasăre se face de către unitătile cu peste 10.000 capete pui Broiler, iar la ouă de consum, de către unitătile cu peste 1.000 capete de găini ouătoare.

3. Forma de colectare a datelor

Colectarea directă a datelor din săptămâna precedentă*) de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene {DADR-uri) de la unitătile avicole, producătoare de pui de carne care detin abatoare proprii (unităti cu flux integrat), si de la unitătile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare si ambalare a ouălor si transmiterea acestora la Directia politici de piată în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

4. Modul de transmitere a datelor

Unitătile avicole, producătoare de pui de carne care detin abatoare proprii (unităti cu flux integrat), si unitătile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare si ambalare a ouălor transmit datele conform formularului nr. 1 „Fisa urmăririi activitătii săptămânale", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, la DADR în fiecare zi de marti, până la ora 12. DADR-urile transmit situatia centralizată a datelor colectate la Directia politici de piată în sectorul zootehnic în fiecare zi de miercuri, până la ora 12. Datele colectate se prelucrează la Directia politici de piată în zootehnie. La DG-AGRI Bruxelles se trimit preturile la carnea de pasăre si ouă de consum, astfel: pretul mediu la carnea de pasăre din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA, si pretul mediu la ouă de consum din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA. Preturile medii la carnea de pasăre si ouă de consum se transmit la DG-AGRI Bruxelles în fiecare joi la ora prânzului, prin sistemul de transmitere WUSI.

5. Descrierea formularelor: fisa este comună pentru carne si ouă de consum - se completează după caz (producători de carne, producători de ouă sau unităti mixte).

 


*) Săptămâna precedentă înseamnă săptămâna de dinaintea transmiterii datelor (luni-duminică).

 


ANEXA

la metodologie

 

Formularul nr. 1

 

Denumirea unitătii...........................

Judetul............................................

E-mail.............................................

Telefon/Fax.....................................

Persoana responsabilă...................

 

FISA URMĂRIRII ACTIVITĂTII SĂPTĂMÂNALE

 

SPECIFICARE

U.M.

Săptămâna nr.

Pui de carne (nr. mediu de capete în săptămâna raportată)

capete

 

Găini ouă de consum (nr. mediu de capete în săptămâna raportată)

capete

 

Productia de ouă consum

mii bucăti

 

din care: ouă livrate1)

mii bucăti

 

din care: - nr. de ouă clasa M

mii bucăti

 

- nr. de ouă clasa L

mii bucăti

 

Stoc ouă

mii bucăti

 

Valoarea de livrare de la centrul de colectare, sortare, marcare si ambalare a ouălor clasa A:

- categoria M

- categoria L (pret fără TVA)

 

 

lei/buc.

lei/buc.

 

Productia de carne în viu (nr. de pui intrati la abator pentru sacrificare)

capete

 

Productia de carne carcasă

tone

 

din care carne livrată (pui 65 %)

tone

 

Stoc carne

tone

 

Valoarea de livrare de la abator/100 kg carne (pret fără TVA)2)

lei

 


1) Greutatea medie a unui ou din clasa A:

- categoria L = 67,5 g (63—72 grame);

- categoria M = 57,5 g (53—62 grame).

2) Se calculează la pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat si pipotă), denumite „pui 65 %

 

6. Furnizarea datelor: săptămânal.

7. Caracteristici ale pretului

7.1. Preturile de vânzare la poarta abatorului, practicate în cursul săptămânii precedente pentru puii întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat si pipotă), denumite „pui 65 %", în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie în sectorul ouă si carne de pasăre.

7.1.1. Pretul de vânzare la poarta abatorului:

- exprimat în lei/1 OOkg;

- reprezintă media ponderată a preturilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.

7.1.2. Cantitatea tranzactionată în cursul săptămânii precedente (luni—duminică), în acord cu punctul 7.1.1. (pentru calcularea mediei ponderate).

7.2. Preturile de vânzare practicate la centrele de ambalare, pentru săptămâna precedentă, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003.

7.2.1. Pretul de vânzare la poarta centrelor de marcare si ambalare:

- exprimat în lei/buc. M si L;

- reprezintă media ponderată a preturilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.

7.2.2. Cantitatea tranzactionată în cursul săptămânii precedente (luni-duminică), în acord cu punctul 7.2.1 (pentru calcularea mediei ponderate).

8. Clasificarea produselor:

- pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat si pipotă), denumite „pui 65 %";

- ouă din clasa A de găini, medie a categoriilor L si M.

9. Difuzarea:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- DADR;

- preturile pe regiuni se transmit publicatiei nationale;

- Uniunea Crescătorilor de Păsări din România.


 

ANEXA Nr. 7

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de bovină

 

1. Subiect

Preturile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 295/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preturilor de pe piată pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

Pentru ca preturile raportate Comisiei Europene să fie reprezentative pentru productia natională, este obligatoriu ca acestea să fie calculate pentru cel putin 30% din sacrificările de bovine de pe teritoriul României.

Se raportează obligatoriu rezultatele clasificării si preturile, înregistrate în rapoartele de clasificare, din toate abatoarele în care se efectuează clasificarea carcaselor de bovine.

înregistrările nationale ale preturilor de pe piată, pe baza grilei de clasificare a carcaselor de bovine adulte, se efectuează în fiecare săptămână si se referă la clasele de conformatie si de grăsime pentru cele 5 categorii mentionate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 882/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

2. Furnizorii de date

Abatoarele, clasificatorii independenti, agentiile de clasificare, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

3. Responsabilitatea furnizării de date

3.1. Abatorul care sacrifică si clasifică carcasele de bovine are următoarele obligatii:

a) de a încheia un contract de prestări de servicii cu o agentie de clasificare sau un clasificator independent pentru a clasifica carcasele de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidentialitatea rezultatelor clasificării si a preturilor, precum si modalitatea de anuntare a clasificatorului privind programul de sacrificare a bovinelor;

b) de a comunica pretul bovinelor clasificatorului în următoarele situatii posibile de provenientă a bovinelor sacrificate, pentru elaborarea raportului de clasificare:

- dintr-o tranzactie comercială încheiată între abator si furnizorul bovinelor - să prezinte clasificatorului factura fiscală de vânzare a bovinelor sau borderoul de achizitie, după caz;

- din ferma sau fermele proprii ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul;

- din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul producătorilor - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul;

- din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul comerciantilor - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul;

c) de a prezenta clasificatorului, odată cu începerea sacrificării, toate pasapoartele de origine a bovinelor sacrificate, în ordinea sacrificării, în vederea completării cu date corecte si exacte a raportului de clasificare, fiind interzisă sacrificarea bovinelor neînsotite de pasaportul de origine;

d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru fiecare achizitie de animale, pe care le va pune la dispozitia inspectiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Inspectiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achizitie pentru persoane fizice;

- document care atestă efectuarea plătii bovinelor;

- copie a pasapoartelor bovinelor (pe suport de hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informatii depre cheltuielile de transport ocazionate de achizitia bovinelor, conform documentului din formularul nr. 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;

f) de a respecta prezentarea standard a carcaselor de bovine, prevăzută de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 882/2004;

g) de a comunica în scris inspectiei de clasificare a carcaselor datele la zi ale sacrificărilor efectuate, de câte ori i se solicită, si să permită confruntarea acestora cu registrul de intrări al abatorului si registrul de sacrificări.

3.2. Clasificatorii independenti si agentiile de clasificare au următoarele obligatii:

a) de a avea încheiat un contract de prestări de servicii cu abatorul în care efectuează clasificarea carcaselor de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidentialitatea rezultatelor clasificării si a preturilor, precum si modalitatea de anuntare de către abator a programului de sacrificare a bovinelor;

b) de a clasifica carcasele de bovine prezentate standard, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 882/2004, si de a sesiza conducerea abatorului si inspectia de clasificare în cazul nerespectării prevederilor legislatiei în vigoare;

c) de a raporta rezultatele clasificării si preturile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 100 kg;

d) de a transmite prin e-mail, sub forma unui fisier, toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preturile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, la Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12, pentru perioada cuprinsă între ziua de luni si duminică din săptămâna precedentă.

3.3. Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine are următoarele obligatii:


a) de a centraliza toate rezultatele clasificării si preturile primite de la clasificatorii independenti si/sau agentiile de clasificare;

b) de a valida datele de clasificare si preturile pentru întocmirea raportului săptămânal national de preturi, astfel:

- sunt luate în considerare numai preturile individuale ale carcaselor de bovine care au format obiectul unei tranzactii comerciale între abator si furnizor si care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte abatorizate în România;

- sunt excluse din raportul săptămânal national de preturi carcasele de bovine provenite din ferma sau din fermele proprii ale abatorului si cele din prestările de servicii pe care le efectuează abatorul unor producători sau comercianti;

- sunt excluse din raportul săptămânal national de preturi datele si preturile care nu sunt fiabile;

c) de a calcula săptămânal preturile nationale de piată, medii, exprimate în lei/100 kg greutată carcasă caldă, minus 2%, pentru fiecare combinatie, categorie, clasă, conformatie si grad de acoperire cu grăsime întâlnită în datele raportate de către clasificatorii independenti si agentiile de clasificare;

d) de a elabora raportul săptămânal national cu pretul de piată al carcaselor de bovine din România, conform Regulamentului CE nr. 295/1996, pentru următoarele clase de conformatie si grăsime corespunzătoare celor 5 categorii de bovine adulte:

A- carcase de masculi tineri necastrati, în vârstă de până la 2 ani: U2, U3, R2, R3, 02, 03;

B - carcase de alti masculi necastrati: R3;

C - carcase de masculi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, 03, 04;

D - carcase de femele care au fătat: R3, R4, 02, 03, 04, P2, P3;

E - carcase de alte femele: U2, U3, R2, R3, R4, 02, 03, 04;

e) de a transmite acest raport săptămânal, prin e-mail, inspectorului-sef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în fiecare zi de marti a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă;

f) de a transmite, confidential, inspectorului-sef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale toate informatiile primare privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine si porcine, inclusiv preturile, în fiecare zi de marti a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă, conform unui protocol de colaborare;

g) de a nu comunica aceste preturi niciunui alt organism înainte de a fi comunicate Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

h) de a comunica săptămânal pretul de piată al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina „Rezultate operative clasificare".

3.4. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (organismul abilitat din România pentru transmiterea rezultatelor de clasificare si a preturilor) are următoarele obligatii:

a) de a comunica Comisiei Europene de la Bruxelles raportul săptămânal national privind preturile carcaselor de bovine pentru perioada cuprinsă între ziua de luni si duminică din săptămâna precedentă, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, până la ora 12;

b) de a nu comunica aceste preturi niciunui alt organism înainte de a le fi comunicat Comisiei Europene.

4. Forma de colectare a datelor:

a) Se face conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare, cu modificările ulterioare.

b) Clasificatorii independenti sau angajati ai agentiilor de clasificare sunt responsabili de corectitudinea înscrierii rezultatelor clasificării si a preturilor în raportul de clasificare.

c) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare răspund de corectitudinea transmiterii rezultatelor clasificării si a preturilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine sub forma unor fisiere a căror structură este stabilită de Comisie. Extensiile admise pentru fisier sunt: .txt, .csv, .xls, .xlsx, dbf. Fisierul poate fi generat prin aplicatia informatică, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine.

d) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare, care utilizează aplicatii informatice proprii, sunt obligati să respecte structura stabilită a fisierului, precum si extensiile admise.

5. Caracteristicile pretului:

Preturile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte:

- preturile sunt exprimate în lei/kg.

1. Preturile practicate la poarta abatorului pentru săptămâna precedentă:

- fără TVA;

- fără alte costuri (transport, încărcare, manipulare, depozitare);

- preturile raportate sunt preturile individuale pe carcasă si sunt exprimate în moneda natională.

2. Cantitatea tranzactionată în acord cu punctul 1 (pentru calcularea mediei ponderate):

- Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine determină preturile nationale medii pentru fiecare combinatie, categorie, clasă, conformatie si grad de acoperire cu grăsime, pe baza preturilor individuale ale carcaselor de bovine raportate de clasificatorii independenti si/sau agentiile de clasificare.

6. Difuzare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- organizatii profesionale si interprofesionale.

 

NOTĂ:

Termenul de transmitere a datelor de la clasificatorii independenti si/sau de la agentii de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, de la comisie către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si de la minister către Comisia Europeană se poate schimba în functie de modificarea Regulamentului (CE) nr. 295/1996, care prevede ziua de transmitere a rapoartelor oficiale a tuturor statelor membre.

 


ANEXA

la metodologie

 

Denumire abator

Nr.............din ..............

 

Formularul nr. 1

 

RAPORT

privind cheltuielile de transport*)

 

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai jos. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative si să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

 

Cheltuieli de transport

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli de transport medii

 

Procentul animalelor pentru care abatorul înregistrează cheltuieli de transport, fie că sunt sau nu sunt deduse de la furnizorii de bovine (aproximativ)

 

 

Actul normativ national care face referire la raportarea preturilor pentru carcasele de bovine este Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul........................................................................

Semnătura si stampila abatorului.......................................................................................................................


*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine până la 31 ianuarie pentru anul precedent.

 

ANEXA Nr. 8

 

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la carne de porc

 

1. Subiect

Preturile săptămânale plătite de către abatoare pentru porcine, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1.319/2006 si nr. 1.128/2006 privind schimburile de informatii dintre statele membre si Comisie în sectorul cărnii de porc si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

Se raportează obligatoriu rezultatele clasificării si preturile, înregistrate în rapoartele de clasificare, din toate abatoarele în care se efectuează clasificarea carcaselor de porcine.

Înregistrările nationale ale preturilor de pe piată, pe baza grilei de clasificare (EUROP) si a grilei de preturi a carcaselor de porcine, se efectuează în fiecare săptămână, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, cu modificările si completările ulterioare.

2. Furnizorii de date

Abatoarele, clasificatorii independenti, agentiile de clasificare si Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

3. Responsabilitatea furnizării de date

3.1. Abatorul care sacrifică si clasifică carcasele de porcine are următoarele obligatii:

a) de a încheia un contract de prestări servicii cu o agentie de clasificare sau un clasificator independent pentru a clasifica carcasele de porcine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidentialitatea rezultatelor clasificării si a preturilor, precum si modalitatea de anuntare a clasificatorului privind programul de sacrificare a porcinelor;

b) de a comunica clasificatorului pretul carcaselor de porcine în următoarele situatii posibile de provenientă a porcinelor sacrificate, pentru elaborarea raportului de clasificare:

- dintr-o tranzactie comercială încheiată între abator si furnizorul porcinelor - să comunice în scris, sub semnătură, clasificatorului, pretul negociat pentru nivelul de referintă (% de carne macră) cu fiecare furnizor în parte, înainte de începerea clasificării;

- din ferma sau fermele proprii ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul;

- din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul;

c) de a prezenta clasificatorului, odată cu începerea sacrificării, toate datele de identificare a furnizorului de porcine;

d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru fiecare achizitie de animale, pe care le va pune la dispozitia Inspectiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Inspectiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achizitie pentru persoane fizice; Factura fiscală sau borderoul de achizitie trebuie să fie emise la aceeasi dată cu sacrificarea animalelor sau la o dată ulterioară;

- document care atestă efectuarea plătii porcinelor;

- raport de clasificare a carcaselor de porcine;

e) de a respecta prezentarea standard a carcaselor de bovine, prevăzută de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004, cu modificările si completările ulterioare;

f) de a comunica în scris inspectiei de clasificare a carcaselor datele la zi ale sacrificărilor efectuate, de câte ori i se solicită, si să permită confruntarea acestora cu registrul de intrări si registrul de sacrificări.


3.2. Clasificatorii independenti si agentiile de clasificare au următoarele obligatii:

a) de a avea încheiat un contract de prestări de servicii cu abatorul în care efectuează clasificarea carcaselor de porcine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidentia­litatea rezultatelor clasificării si a preturilor, precum si modalitatea de anuntare de către abator a programului de sacrificare a porcinelor;

b) de a clasifica carcasele de porcine prezentate standard, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004, cu modificările si completările ulterioare, si de a sesiza conducerea abatorului si inspectia de clasificare în cazul nerespectării prevederilor legislatiei în vigoare;

c) de a raporta rezultatele clasificării si preturile pentru carcasele a căror greutate caldă este cuprinsă între 50-120 kg;

d) de a transmite prin e-mail, sub forma unui fisier, toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine, inclusiv preturile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, la Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12, pentru perioada cuprinsă între ziua de luni si duminică din săptămâna precedentă.

3.3. Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine are următoarele obligatii:

a) de a centraliza toate rezultatele clasificării si preturile primite de la clasificatorii independenti si/sau agentiile de clasificare;

b) de a face validarea datelor de clasificare si a preturilor pentru întocmirea raportului săptămânal national de preturi, astfel:

- sunt luate în considerare numai preturile individuale ale carcaselor de porcine care au format obiectul unei tranzactii comerciale între abator si furnizor si care au greutatea cuprinsă între 60-120 kg;

- sunt excluse din raportul săptămânal national de preturi carcasele de porcine provenite din ferma sau din fermele proprii ale abatorului si cele din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul;

- sunt excluse din raportul săptămânal national de preturi datele si preturile care nu sunt fiabile;

c) de a calcula săptămânal preturile nationale de piată, medii, exprimate în lei/100 kg greutate carcasă caldă, minus 2%, pentru toate clasele sistemului EUROP si total clase pe baza datelor raportate de către clasificatorii independenti si agentiile de clasificare;

d) de a elabora raportul săptămânal national cu pretul de piată al carcaselor de porcine din România, conform Regulamentelor CE nr. 1.319/2006 si 1.128/2006, pentru toate clasele sistemului EUROP si total clase. Pretul de referintă pentru Uniunea Europeană este pretul carcaselor din clasa de calitate E, cu greutatea cuprinsă între 60-120 kg;

e) de a transmite acest raport săptămânal, prin e-mail, inspectorului-sef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în fiecare zi de marti a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă;

f) de a transmite, confidential, inspectorului-sef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale toate informatiile primare privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine si porcine, inclusiv preturile, în fiecare zi de marti a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă, conform unui protocol de colaborare;

g) de a nu comunica aceste preturi niciunui alt organism înainte de a fi comunicate Comisiei Europene, de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

h) de a comunica săptămânal pretul de piată al carcaselor de porcine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina „Rezultate operative clasificare".

3.4. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (organismul abilitat din România pentru transmiterea rezultatelor de clasificare si a preturilor) are următoarele obligatii:

a) de a comunica Comisiei Europene de la Bruxelles raportul săptămânal national privind preturile carcaselor de porcine pentru perioada cuprinsă între ziua de luni si duminică din săptămâna precedentă, în fiecare zi de miercuri a săptămânii până la ora 12;

b) de a nu comunica aceste preturi niciunui alt organism înainte de a le fi comunicat Comisiei Europene.

4. Forma de colectare a datelor:

a) Se face conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare, cu modificările ulterioare.

b) Clasificatorii independenti sau angajati ai agentiilor de clasificare sunt responsabili de corectitudinea înscrierii rezultatelor clasificării si a preturilor în raportul de clasificare.

c) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare răspund de corectitudinea transmiterii rezultatelor clasificării si a preturilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine sub forma unor fisiere a căror structură este stabilită de Comisie. Extensiile admise pentru fisier sunt: .txt, .csv, .xls, .xlsx, .dbf. Fisierul poate fi generat prin aplicatia informatică distribuită gratuit de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine.

d) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare care utilizează aplicatii informatice proprii sunt obligati să respecte structura stabilită a fisierului, precum si extensiile admise.

5. Caracteristicile pretului

Preturile săptămânale plătite de către abatoare pentru porcine:

- preturile sunt exprimate în lei/kg carcasă caldă.

1. Preturile practicate la poarta abatorului pentru săptămâna precedentă:

- fără TVA;

- fără alte costuri (transport, încărcare, manipulare, depozitare);

- preturile raportate sunt preturile individuale pe carcasă (care trebuie să includă si valoarea organelor neprocesate) si sunt exprimate în moneda natională.

2. Cantitatea tranzactionată în acord cu pct. 1 (pentru calcularea mediei ponderate):

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine determină preturile nationale medii pentru fiecare combinatie, categorie, clasă, conformatie si grad de acoperire cu grăsime, pe baza preturilor individuale ale carcaselor de porcine raportate de clasificatorii independenti si/sau agentiile de clasificare.

6. Difuzare:

- Directia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRi) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- organizatii profesionale si interprofesionale.

 

NOTĂ:

Termenul de transmitere a datelor de la clasificatorii independenti si/sau de la agentii de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, de la comisie către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si de la minister către Comisia Europeană se poate schimba în functie de modificarea Regulamentul (CE) nr. 1.319/2006, care prevede ziua de transmitere a rapoartelor oficiale a tuturor statelor membre.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului Român

pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finantat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Cu data prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 436/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Bucuresti, 15 iulie 2008.

Nr. 891.

 

ANEXA*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

mii lei -

Cap./ Titlu

Suboap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2008

Influente

Program 2008 rectificat

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL

VENITURI

30.078,00

 

30.078,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

30.078,00

 

30.078.00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

30.078,00

 

30.078.00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

840,00

 

840.00

 

30.10

 

Venituri din proprietate

40,00

 

40,00

 

 

05

Venituri din concesiuni si închierieri

40,00

 

40,00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

800,00

 

800.00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

800,00

 

800,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

29.238,00

 

29.238,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

29.238,00

 

29.238,00

 

 

17

Venituri din organizări de cursuri de calificare si conv. profesională

29.138,00

 

29.138,00

 

 

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

100,00

 

100,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

23.954,00

 

23.954,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+55)

15.110,00

-634,00

14.476.00

 

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

9.152,00

345,00

9.497,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate in bani

7.005,00

276,00

7.281,00

 

 

01

Salarii de bază

4.003,00

143,00

4.146,00

 

 

02

Salarii de merit

73,00

1.00

74.00

 

 

04

Spor de vechime

859,00

20.00

879.00

 

 

06

Alte sporuri

730.00

45.00

775,00

 

 

08

Fond de premii

686,00

54.00

740,00

 

 

09

Prima de vacantă

325,00

5.00

330.00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

231,00

33.00

264.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

78,00

-20.00

58.00

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

20,00

-5.00

15,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate in natură

256,00

-10,00

246.00

 

 

01

Tichete de masă

256,00

-10.00

246.00

 

10.03

 

Contribu{ii

1.891,00

79.00

1.970.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.338,00

56.00

1.394,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

66,00

3.00

69.00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

378,00

16.00

394.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

48.00

2.00

50,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

59,00

2.00

61,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salanale

2,00

 

2.00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

5.922,00

-1.034,00

4.888,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

3.091.00

-541.00

2.550,00

 

 

01

Furnituri de birou

65,00

-10,00

55,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

44,00

16,00

60,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

303,00

 

303,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

39,00

 

39.00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

135,00

10.00

145,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

135,00

-16.00

119,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.730,00

-391.00

1.339.00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

640,00

-150.00

490.00

 

20.02

 

Reparatii curente

145,00

 

145,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

384,00

-200,00

184.00

 

 

05

Uniforme si echipament

250,00

-200.00

50,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

7.00

 

7.00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

127.00

 

127,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

576,00

 

516.00

 

 

01

Deplasări interne

109,00

 

109.00

 

 

02

Deplasări în străinătate

407.00

 

407.00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

38,00

 

38.00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

5,00

10.00

15.00

 

20.13

 

Pregătire profesională

148,00

 

148.00

 

20.14

 

Protectia muncii

75,00

 

75,00

 

20.25

 

Chelt. Judiciare si extrajudiciare

20,00

30.00

50,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.500,00

-333.00

1.167,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

117.00

 

117,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

5,00

2.00

7.00

 

 

03

Prime de asigurare non/viata

78,00

 

78,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

7,00

 

7,00

 

 

04

Chirii

404,00

50,00

454,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

889,00

-385,00

504,00

 

55.01

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

36,00

55,00

91,00

 

 

08

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

36,00

55,00

91,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.844,00

634,00

9.478,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

8.844,00

634,00

9.478,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

8.844.00

634.00

9.478,00

 

 

01

Constructii

6.086,00

-2.163,00

3.923,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.599,00

234,00

1.833,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

401,00

8,00

409,00

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

758,00

2.555,00

3.313,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1. Număr mediu de personal: 161 persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 3.540 lei/salariat.

3. În câstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 148 mii lei).

4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere (suma de 252 mii lei) si indemnizatiile comisiilor de licitatie (11 mii lei).

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007

privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea

măsurilor ex-ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia Generală Autoritatea de Management ex-ISPA, Directia Generală Autoritatea de Certificare si Plată, Directia Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Directia generală de programare bugetară, Directia generală de metodologie contabilă institutii publice, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2008.

Nr. 2.003.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat

a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

Memorandumurile de finantare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, prevederile art. 28 alin. (1) din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, denumit în continuare Actul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, care statuează următoarele: „Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenta în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare si a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a

Fondului de Coeziune", precum si Regulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de management si control al asistentei financiare acordate din Fondul de Coeziune si procedura de efectuare a corectiilor financiare, cu modificările si completările ulterioare, stabilesc cadrul administrativ, legal si tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România.

În scopul aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, se stabilesc următoarele:

1. În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Măsuri ex-ISPA: măsuri care au făcut obiectul unor decizii privind asistenta în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 în perioada 2000-2006 si care, începând cu data de 1 ianuarie 2007, sunt considerate ca aprobate de către Comisia Europeană în baza Regulamentului nr. 1.164/1994, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Actul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană.


Decizia de finantare: decizia de acordare a asistentei din Fondul de Coeziune în temeiul Regulamentului nr. 1.164/1994; în conformitate cu prevederile Actului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, din data de 1 ianuarie 2007 memorandumurile de finantare ISPA au devenit decizii de finantare.

Fondul de Coeziune/ex-ISPA: instrument financiar nerambursabil prin care Comunitatea Europeană finantează implementarea măsurilor ex-ISPA, în procentul stabilit prin deciziile de finantare.

Autoritatea de Management (AM): autoritatea responsabilă pentru managementul general si coordonarea operatiunilor aferente măsurilor ex-ISPA în baza prevederilor Regulamentului nr. 1.164/1994, constituită la nivelul Directiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Plan de achizitii al măsurii ex-ISPA: un tabel incluzând toate contractele de achizitie publică finantate din Fondul de Coeziune incluse în cadrul măsurii ex-ISPA si a căror implementare are ca scop atingerea obiectivelor acesteia, asa cum sunt statuate în decizia de finantare.

Sume disponibile în cadrul deciziilor de finantare: sume reprezentând diferenta dintre valoarea maximă a cheltuielilor publice stabilită în decizia de finantare si

a) valoarea însumată a contractelor din Planul de achizitii al măsurii ex-ISPA aflate în curs de derulare, din care se scade valoarea articolelor neeligibile incluse în acestea, dacă există, si în măsura în care caracterul de eligibilitate al acestora poate fi justificat ex-ante;

b) sumele efectiv plătite din conturile măsurii ISPA aferente cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor din Planul de achizitii al măsurii ex-ISPA ce au fost finalizate, ce pot fi luate în considerare ca bază legală în sensul descris de legislatia de finante publice si achizitii publice pentru atribuirea unui contract nou din cadrul Planului de achizitii al măsurii ex-ISPA sau semnarea unui act aditional ce implică cresterea bugetului unui contract din Planul de achizitii al măsurii ex-ISPA aflat în derulare în situatiile în care caracterul de eligibilitate al cheltuielilor aferente poate fi justificat ex-ante.

2. În sensul prezentelor norme, sumele suplimentare necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor ex-ISPA sunt reprezentate de:

a) Finantarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăsirii bugetelor alocate initial

Contractele finantate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA se regăsesc în planurile de achizitii aferente fiecărei măsuri, iar modificarea/actualizarea acestor planuri de achizitii se face doar cu aprobarea prealabilă a Autoritătii de Management ca răspuns la o solicitare în acest sens a autoritătilor contractante. În cele ce urmează, prin contracte se face referire exclusiv la contractele de achizitie publică incluse în planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA aprobate de Comisia Europeană anterior datei de 1 iulie 2006 sau de Autoritatea de Management ulterior acestei date.

Dacă la momentul calculării valorii estimate a contractului de achizitie publică aceasta depăseste suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a lansa procedura de atribuire, sursa de finantare pentru contractul în cauză considerându-se ca fiind identificată, în baza prevederilor deciziei de finantare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007. O ofertă nu va fi în mod necesar considerată inacceptabilă în sensul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care pretul acesteia depăseste valoarea estimată a contractului de achizitie publică, în conditiile în care valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv poate fi suplimentată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare si cerintele minime din caietul de sarcini depăsesc ca pret valoarea estimată a contractului de achizitie publică, comisia de evaluare va putea fie să continue procedura de evaluare în baza unei justificări care să expună motivele pentru care anularea procedurii initiale nu este dezirabilă, fie să declare ofertele ca fiind inacceptabile si să anuleze procedura de atribuire.

Dacă pretul inclus în propunerea financiară aferentă ofertei declarate câstigătoare în urma procesului de evaluare depăseste resursele financiare disponibile prin decizia de finantare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA, după finalizarea raportului procedurii de atribuire si anterior momentului aprobării acestuia, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor reprezentând diferenta dintre suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare si pretul ofertei câstigătoare. În vederea obtinerii acestui acord, autoritatea contractantă va transmite AM o copie a anuntului de participare, raportul de evaluare al licitatiei, notele intermediare emise de observatorii Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP) si răspunsul autoritătii contractante, dacă este cazul, o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că obiectivele contractului, asa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, se încadrează în obiectivele deciziei de finantare, precum si o defalcare estimativă pe exercitii bugetare anuale a sumelor suplimentare ce vor trebui acoperite de la bugetul de stat. Autoritatea contractantă răspunde de decizia privind atribuirea contractului de achizitie publică în conditiile legii.

b) Finantarea cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 si a altor cheltuieli aferente acestora va fi acceptată doar pentru contractele incluse în cadrul planurilor de achizitii aferente măsurilor ex-ISPA si aflate în derulare sau în curs de atribuire la data intrării în vigoare a normelor de aplicare aferente Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, fără a acoperi amendamentele ulterioare la contracte. Aceste cheltuieli pot implica plata efectivă a articolelor din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile neeligibile, reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile aferente măsurilor ex-ISPA în situatia în care sumele aferente echipamentelor durabile au fost suportate din acestea sau rambursarea sumelor efectiv plătite de beneficiarii finali, în conditiile în care acestia au suportat cheltuielile aferente echipamentelor durabile din surse proprii.

În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a acestor sume, autoritătile contractante vor prezenta documente care să ateste:

(i) obligatia contractuală de plată a cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile, si anume dovada faptului că echipamentele sunt incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA si o declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că acestea nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăti de la bugetul de stat; sau (ii) dovada realizării plătii aferente articolelor din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului final în vederea rambursării lor, precum si încadrarea în limitele temporale prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 si de prezentele norme privind momentul creării obligatiei contractuale.

c) Revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă si/sau stabilite de instantele de arbitraj si/sau de judecată în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de lucrări finantate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPAsau sume incluse în pretul contractelor pentru cheltuieli neprevăzute, în situatia îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

(i) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achizitie publică, în măsura în care costurile asociate unei revendicări sunt asociate unor lucrări suplimentare dispuse de beneficiar; (ii) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil prevăzut în deciziile de finantare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienta sumelor disponibile în cadrul deciziilor de finantare; (iii) respectarea prevederilor contractuale si a principiului cheltuielii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului financiar asociat unei revendicări, în conformitate cu conditiile generale aplicabile pentru contractele de lucrări finantate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, revendicările reprezintă instrumentul contractual care stă la baza justificării si determinării ulterioare a compensatiilor financiare la care un antreprenor poate fi îndreptătit potrivit prevederilor contractului. Pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru suplimentarea valorii unui contract sau a acelor sume incluse în valoarea de contract acceptată, dar considerate neeligibile pentru a fi rambursate din Fondul de Coeziune, este necesară respectarea mecanismului contractual de determinare a costurilor de compensare, ce presupune următoarele etape:

- înaintarea unei revendicări de către antreprenor, detaliată corespunzător si sustinută cu documente justificative;

- stabilirea modului de solutionare a acesteia pe palierele de mediere si decizie constituite conform contractului.

În conformitate cu prevederile contractuale, cuantumul financiar asociat unei revendicări poate fi stabilit prin determinare a inginerului, prin decizie a Comisiei de adjudecare a disputelor, în aceste cazuri fiind necesar acceptul ambelor părti, sau prin decizie a instantei de arbitraj. Părtile sunt, de asemenea, îndreptătite din punct de vedere contractual să stingă în orice moment disputa prin negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.

Autoritatea contractantă nu se va angaja într-o negociere pe marginea cuantumului unei revendicări a contractorului decât în baza unei determinări a inginerului sau a unei decizii a Comisiei de adjudecare a disputelor/instantei de arbitraj care să stabilească admisibilitatea si meritele acesteia.

Autoritatea contractantă îsi asumă în întregime decizia legată de cuantumul plătilor compensatorii stabilite prin determinare a inginerului, prin decizie a Comisiei de adjudecare a disputelor, în conditiile în care Ie-a acceptat ca fiind juste si nu a apelat la următorul palier de mediere si decizie pentru revizuirea acestora, si negociere cu antreprenorul.

În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare al acestor sume, autoritătile contractante vor prezenta documente care să ateste legalitatea si conformitatea costurilor asociate unei/unor revendicări contractuale, precum si orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv.

d) În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 se vor acoperi de la bugetul de stat costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică si costurile de mediere conform prevederilor contractuale, arbitraj si/sau judecată necesare în prevenirea si solutionarea disputelor contractuale, atât la nivelul autoritătilor contractante din sectorul de transporturi si mediu, cât si la nivelul autoritătilor centrale implicate în gestiunea Fondului de Coeziune/ex-ISPA, si anume Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de Management ex-ISPA, Autoritatea de Certificare si Plată (ACP) si Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP).

În acest sens, vor fi acoperite de la bugetul de stat următoarele tipuri de cheltuieli:

(i) articole de cheltuieli legate de medierea si adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA si considerate neeligibile pentru a fi rambursate din bugetul eligibil al deciziilor de finantare din Fondul de Coeziune/ ex-ISPA. În această situatie, în vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM, autoritătile contractante vor prezenta documente care să ateste:

- obligatia contractuală de plată a cheltuielilor aferente acestor articole de cheltuieli, si anume dovada faptului că acestea sunt incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA, o declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu au fost încă plătite, iar părtile au intrat într-un acord de mediere si adjudecare a disputelor cu unul sau mai multi adjudecători, în vederea suportării acestor plăti de la bugetul de stat; sau

- dovada realizării plătii aferente acestor articole de cheltuieli din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului final în vederea rambursării acestora, precum si orice alte documente ce vor fi solicitate de AM la momentul respectiv;

(ii) sume aferente plătii serviciilor de arbitraj si de conciliere, în relatie exclusivă cu contractele din planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA. În această situatie, în vederea obtinerii acordului prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare, autoritătile contractante vor transmite AM acordul contractual de mediere si adjudecare a disputelor contractuale anterior momentului semnării acestuia, precum si orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv; (iii) sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistentă si expertiză juridică si/sau tehnică de specialitate pentru autoritătile contractante în relatie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA. În această situatie, anterior demarării procedurilor de atribuire a contractelor în cauză, autoritătile contractante vor solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare si vor transmite în acest sens caietele de sarcini, precum si orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv; (iv) sume aferente cheltuielilor de judecată si/sau arbitraj, în conformitate cu deciziile în acest sens ale instantelor, respectiv regulile aplicabile de arbitraj.

e) În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de asistentă tehnică si supervizare finantate prin Fondul de Coeziune/ ex-ISPA, în următoarele conditii:

(i) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achizitie publică;

(ii) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al deciziilor de finantare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienta resurselor financiare alocate în acest sens prin deciziile de finantare;

(iii) respectarea prevederilor contractuale si a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentării de buget.

Anterior semnării unui act aditional la un contract de servicii care implică suplimentarea bugetului initial în conformitate cu prevederile Ghidului practic de aplicare a procedurilor de contractare pentru finantările acordate din bugetul general al Uniunii Europene în contextul actiunilor externe (PRAG) sau atribuirii unui nou contract de servicii în urma desfăsurării unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunt de participare în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare si va pune la dispozitie o defalcare estimativă pe exercitii bugetare anuale a fondurilor ce vor trebui acoperite de la bugetul de stat, precum si orice alte documente justificative ce i se vor solicita în acest sens. Autoritatea contractantă răspunde pentru legalitatea si conformitatea semnării actului aditional sau atribuirii unui contract prin utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de  participare, după caz.

f) Prin întârzieri justificate la plata facturilor se întelege acele întârzieri la plata facturilor emise în cadrul contractelor finantate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA care au drept cauză indisponibilităti temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plătile sau alte motive obiective ce vor fi justificate de la caz la caz de autoritatea contractantă.

În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor solicitate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, autoritătile contractante vor prezenta documente care să ateste legalitatea, conformitatea si obligatia contractuală de plată a acestora.

g) În cazuri exceptionale sustinute cu documente justificative solide, AM, cu acceptul prealabil al secretarilor de stat coordonatori ai Directiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA si Directiei Generale Autoritatea de Certificare si Plată din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, poate aproba finantarea altor categorii de cheltuieli necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA decât cele prevăzute la punctele de mai sus, cu respectarea principiilor de bază privind legalitatea, conformitatea si contributia la atingerea obiectivelor proiectului ale acestora.

3. Sistemul de conturi

În scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, OPCP, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR SA), Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - S.A. (CNCF„CFR" SA) si Ministerul Transporturilor (MT) deschid următoarele conturi:

3.1. La Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti:

- contul 50.94 „disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA"

Contul 50.94 se creditează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României (BNR) utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate de către Ministerul Transporturilor din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat" - la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier" sau 84.01.04 „Transport feroviar" sau 84.01.05 „Transport pe apă", titlul 55 „Alte transferuri", după caz, pentru autoritătile contractante din domeniul transporturilor sau din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămase neutilizate în urma schimbului valutar returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;

- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264.xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;

si se debitează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;

- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX) si de CNADNR SA, CNCF „CFR" SAsi MTÎn contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat" - capitolul 84.01 „Transporturi" al Ministerului Transporturilor;

- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.


3.2. La societatea bancară:

- câte un cont 264xxx, denominat în lei si euro de „disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" pentru fiecare măsură ex-ISPA

Contul în lei 264xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:

- sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al BNR utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont;

si se debitează cu:

- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;

- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA";

- sumele în lei neutilizate, care se transferă în contul 50.94;

- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.

Contul în euro 264xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:

- sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont;

si se debitează cu:

- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei alocate de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, care se transferă contractorilor sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii ex-ISPA;

- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul în lei 264xxx;

- un cont 264RD, denominat în lei si euro:

Contul în euro 264RD de „recuperări debite în euro" se creditează cu:

- sumele în euro reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g);

si se debitează cu:

- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar a debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) din contul în euro 264RD, care se transferă în contul în lei 264RD;

Contul în lei 264RD se creditează cu:

- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) din contul în euro 264RD;

- sumele în lei reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g);

si se debitează cu:

- sumele provenite din finantarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- sumele provenite din finantarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

- sumele provenite din finantarea anilor precedenti, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008;

- sumele provenite din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate din sumele prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

4. Programarea bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

4.1. Autoritătile contractante din domeniul transporturilor si mediului completează si transmit la AM ex-ISPA formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Economiei si Finantelor în vederea elaborării proiectului anual de buget. Fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar pe fiecare măsură ex-ISPA.

4.2. AM ex-ISPA verifică formularele de fundamentare transmise de autoritătile contractante din domeniul transporturilor si mediului, prevăzute la pct. 4.1, centralizează informatiile primite în conformitate cu formularul mentionat, pentru a-l transmite împreună cu avizul de principiu ACP, în vederea cuprinderii în propunerea de cheltuieli întocmită de către aceasta la pozitia bugetară globală „Fondul National de Preaderare", în vederea elaborării proiectului de buget.

După verificarea documentelor prevăzute la pct. 4.1 si acordarea avizului de principiu, AM ex-ISPA le transmite ACP pentru a le cuprinde în propunerea de cheltuieli întocmită de către aceasta la pozitia bugetară globală „Fondul National de Preaderare", în vederea elaborării proiectului de buget.

5. Executia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

Sumele aferente fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale în pozitia globală „Fondul National de Preaderare" sunt asigurate de către Autoritatea de Certificare si Plată, după cum urmează:


5.1. Pentru autoritătile contractante din domeniul transporturilor

5.1.1. Autoritătile contractante din domeniul transporturilor îsi stabilesc, temeinic si fundamentat, necesitătile trimestriale de sume de la bugetul de stat necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pe baza prognozei fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor încheiate si a obligatiilor de plată estimate si prezintă în acest sens Ministerului Transporturilor o notă de fundamentare - anexa nr. 1, însotită de anexa nr. 2 la prezentele norme în prima decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele. Nota de fundamentare se supune controlului financiar preventiv propriu.

5.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la autoritătile contractante, Ministerul Transporturilor solicită Ministerului Economiei si Finantelor, respectiv Directiei generale de programare bugetară, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de stat necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA în cadrul Programului ISPA. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Transporturilor vizată de controlul financiar preventiv propriu si semnată de ordonatorul principal de credite va fi însotită de anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme.

5.1.3. Directia generală de programare bugetară transmite documentatia prevăzută la pct. 5.1.1 la AM ex-ISPA, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 si acordă un aviz de oportunitate. În vederea emiterii avizului de oportunitate, AM va solicita direct autoritătilor contractante documente justificative în măsură să confirme legalitatea si conformitatea sumelor solicitate.

5.1.4. AM ex-ISPA transmite documentatia prevăzută la pct. 5.1.1, vizată de controlul financiar preventiv propriu la ACP, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile bugetare, o avizează si o retransmite Directiei generale de programare bugetară.

5.1.5. Pe baza acestei solicitări, Directia generală de programare bugetară întocmeste documentatia necesară, pe care o supune spre aprobare conducerii Ministerului Economiei si Finantelor, respectiv secretarului de stat coordonator al Directiei generale de programare bugetară.

5.1.6. În baza documentatiei întocmite de Directia generală de programare bugetară, Directia generală de metodologie contabilă institutii publice operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - „Actiuni generale", titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.14 „Fond National de Preaderare", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 „Fondul National de Preaderare" si în bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolele 84.01.03 „Transport rutier" sau subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar" sau subcapitolul 84.01.05 „Transport pe apă", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.09 „Programe ISPA".

5.1.7. După introducerea modificărilor în bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Transporturilor transmite lunar Ministerului Economiei si Finantelor, până la data de 25 a lunii curente, cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA în baza prognozelor fluxului de numerar pentru luna următoare, aferente fiecărei măsuri, primite de la autoritătile contractante. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor se supune controlului financiar preventiv.

5.1.8. La solicitarea Ministerului Transporturilor si în limita sumelor transferate, Directia generală trezorerie si contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu avizul Directiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare, până la data de 10 a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.

5.1.9. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor poate efectua cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA în cadrul Programului ISPA, din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri".

5.1.10. În baza sumelor solicitate de autoritătile contractante la deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor întocmeste ordinele de plată prin care se virează, în limita creditelor bugetare deschise, din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", sumele de la bugetul de stat, necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA în conturile 50.94 de disponibil ale fiecărei autorităti contractante. Ordonantarea acestor plăti se semnează de către ordonatorul principal de credite cu viza prealabilă de control financiar preventiv.

5.1.11. Autoritătile contractante transferă fondurile aferente continuării si finalizării măsurilor ex-ISPA din contul 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent măsurii ex-ISPA, realizează schimbul valutar in contul bancar 264xxx în euro si transferă fondurile către contractori sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, după caz, în functie de obligatiile de plată avute.

5.2. Pentru autoritătile contractante din domeniul mediului

5.2.1. Autoritătile contractante îsi stabilesc temeinic si fundamentat necesitătile de sume necesare acoperirii de la bugetul de stat a plătii sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, bazate pe previziunile fluxului de numerar aferente fiecărui memorandum de finantare ex-ISPA si pe previziuni privind evolutia cursului leu/euro al societătii bancare si prezintă AM ex-ISPA o notă justificativă - anexa nr. 3, însotită de anexa nr. 4 „Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada..." la prezentele norme, până la data de 15 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele. Nota justificativă se supune controlului financiar preventiv al autoritătii contractante.

5.2.2. AM ex-ISPA se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, centralizează informatiile primite de la autoritătile contractante, sub forma unei note justificative - anexa nr. 3, însotită de anexa nr. 4 „Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada....", acordă avizul de oportunitate, confirmând legalitatea si conformitatea sumelor solicitate si le transmite ACP vizate de controlul financiar preventiv propriu, până la data de 20 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele.

5.2.3. Pe baza documentelor justificative primite de la AM ex-ISPA, ACP întocmeste următoarele documente: cererea de deschidere de credite bugetare necesare finantării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent si tinând cont de soldul contului OPCP si angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însotite de ordonantarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv si se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele, secretarului de stat - ordonator principal de credite - pentru finantarea din pozitia bugetară globală „Fondul National de Preaderare".

5.2.4. ACP transmite documentatia prevăzută la pct. 5.2.3 la Directia generală trezorerie si contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 „Fondul National de Preaderare", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 14 „Fondul National de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor si emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX) în contul 50.94 de disponibil ale OPCP.

5.2.5. OPCP transferă fondurile din contul de disponibil 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent fiecărei măsuri ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro si transferă fondurile către contractori, în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii sau în conturile autoritătii contractante, după caz, si în functie de obligatiile de plată ale autoritătii contractante.

6. Recuperarea debitelor si a dobânzilor/penalitătilor aferente plătilor efectuate în mod necuvenit de la bugetul de stat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007

Sumele primite în baza prezentelor norme si utilizate fără respectarea prevederilor descrise în art. 1 alin. (1) lit. a)—g) ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 sunt considerate nereguli si se recuperează în contul 264RD pentru a fi transferate la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În acest scop se stabileste următoarea procedură: OPCP, CNADNR SA, CNCF „CFR" SA, MT au obligatia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalitătile de întârziere aferente acestora, cuvenite sumelor acordate de la bugetul de stat, de a întocmi si de a transmite societătii bancare dispozitia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară va debita contul în euro 264RD de recuperare a debitelor si va credita contul în lei 264RD de recuperare a debitelor. Dispozitia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.

OPCP, CNADNR SA, CNCF „CFR" SA, MT întocmesc si transmit societătii bancare ordinele de plată a acestor sume din contul în lei 264RD de recuperare a debitelor, astfel:

a) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, aferente sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anului curent:

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

b) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008;

c) cota cuvenită bugetului de stat din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate, care provin din finantarea de la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro si în lei 264RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic odată cu transferul sumelor reprezentând dobânzi/penalităti de către autoritatea contractantă pentru măsurile ISPAdin domeniul transporturilor în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

7. Gestionarea sumelor rămase neutilizate

7.1. Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil 50.94 al OPCP, CNADNR SA, CNCF „CFR" SA si MT la sfârsitul anului se reportează în anul următor, având aceeasi destinatie.

7.2. Sumele rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA se transferă din conturile 50.94 la bugetul de stat, astfel:

a) cota cuvenită bugetului de stat care provine din finantarea bugetară a anului curent:

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

b) cota cuvenită bugetului de stat, care provine din finantarea bugetară a anilor precedenti în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008.

8. Prevederi finale

8.1. Autoritătile contractante sunt responsabile, în conditiile legii, de corectitudinea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007.

8.2. În cazul în care se constată, de către organismele de control, audit si verificare, că sumele suplimentare solicitate de la bugetul de stat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 sunt generate de culpa autoritătilor locale si/sau a beneficiarilor finali din domeniul mediului, Ministerul Economiei si Finantelor va recupera aceste sume conform reglementărilor legale în vigoare.

 


ANEXA Nr. 1

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind solicitarea sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor,

pe trimestrul........anul..........

 

 

Valoare

mii euro

mii lei*

1. Titlul si codul măsurii

 

 

2. Autoritatea de implementare

 

 

3. Bugetul alocat măsurii

 

 

4. Sume pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA suplimentate anterior

 

 

5. Plăti efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior (la sfârsitul lunii a doua a trimestrului curent)

 

 

6. Disponibilităti (3-4)

 

 

7. Sume contractate si care necesită a fi plătite în trimestrul următor (inclusiv sumele preliminate pe ultima lună a trimestrului curent)

 

 

8. Sume necesare a fi suplimentate pe trimestrul ..........(6-5)

 

 

9. Sume destinate finantării costurilor bancare si diferentei cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al BNR (5%)

 

 

10. Sume solicitate pentru trimestrul următor

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Autoritatea de Management ex-ISPA

Avizat pentru regularitate, legalitate si oportunitate

(semnătura autorizată si stampila)

Autoritatea contractantă

Avizat CFP

(semnătura autorizată si stampila)


*) La punctele 3 si 6 nu se calculează valoarea în euro.

 

ANEXA Nr. 2

 

Autoritatea contractantă/AM EX-ISPA

 

PROGNOZA

fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada.........

 

 

Măsura/ Contract

Bugetul alocat măsurii

Valoarea contractului

sau valoarea estimată

a contractului

Contractor

Plăti cumulative până la sfârsitul lunii anterioare

Prognoza pentru 12 luni

Cod

Titlu

 

Luna curentă

Următoarea lună

……………….

……………….

 

 

 

Total MEuro

din care: sume pentru

continuarea si finalizarea

măsurilor ex-ISPA

 

Euro

Mii lei/ Tlei

Euro

Mii lei/ Tlei

Euro

TLei/ Mii lei

Euro

TLei/ Mii lei

Euro

TLei/ Mii lei

 

 

 

MEuro

Mii. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă/AM EX-ISPA

 


ANEXA Nr. 3

 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind solicitarea sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA din domeniul mediului

pe luna........anul..........

 

Vă transmitem necesitătile de fonduri de la bugetul de stat, pentru suma de.........(euro), aferente:

- sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurii ex-ISPA...... (de precizat si tipul de cheltuială în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA), pe baza Prognozei fluxului de numerar în sumă de.......(euro);

- sumelor destinate finantării costurilor bancare si diferentei cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al BNR (5%), în sumă de.......(euro).

Suma totală mentionată se va diminua cu soldul conturilor: 50.94, lei 264xxx (echivalentul în euro la cursul BNR), euro 264xxx, în sumă de........(euro).

Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm a dispune alimentarea contului nr. 50.94 de „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" cu echivalentul în lei al sumei ..... la cursul BNR, la data întocmirii situatiei.

Anexăm la prezenta notă justificativă anexa nr. 4 „Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada.....".

 

Autoritatea de Management ex-ISPA

(semnătura autorizată si stampila)

Avizat CFP

(semnătura autorizată si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

Autoritatea contractantă/AM EX-ISPA

 

PROGNOZA

fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada

 

 

Măsura/ Contract

Bugetul alocat măsurii

Valoarea contractului sau valoarea estimată a contractului

Contractor

Plăti cumulative până la sfârsitul

lunii anterioare

Prognoza pentru 12 luni

Cod

Titlu

 

Luna curentă

Următoarea lună

.........……….

……………..

 

 

 

Total MEuro

din care:

sume pentru

continuarea

si finalizarea

măsurilor

ex-ISPA

 

Euro

Mii lei/ Tlei

Nr.

factură/

data

Euro

Mii lei/ Tlei

Euro

TLei/ Mii lei

Euro

TLei/ Mii lei

Euro

TLei/ Mii lei

 

 

 

MEuro

Mii. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă/AM-ex ISPA

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii

rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei programe nationale nr. DPN385 din 21 mai 2008;

- titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără regim special, a indicatorilor specifici programelor/ subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, finantate în anul 2008 din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii Publice să deruleze programe/subprograme nationale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA, medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant si testele de automonitorizare, precum si centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 371.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

PANNON SAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iulie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PANNON SAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială PANNON SAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timisoara, str. Tapia nr. 9, cam. E3/04, judetul Timis, nr. de ordine în registrul comertului J35/2232/13.06.2007, cod unic de înregistrare 21920983/13.06.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 610.