MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

618. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale

 

368. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind repartizarea biletelor de odihnă

 

673. - Decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

 

2.359. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

27. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protectia participantilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

479. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „NEW AGE INSURANCE BROKER ”- S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, contractul de concesiune urmând a se modifica corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea sau, după caz, casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 618.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe din statia CF Turdas care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, de pe raza de activitate a Regionalei CF Timisoara, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. MFP

Denumirea mijlocului fix

Nr. inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

0

1

2

3

4

5

147798

Post transformare Turdas

2053

207,00

1971

Statia Turdas

147798

Ventilator de zid statia Turdas

2245

4,00

1978

Statia Turdas

147798

Instalatii electrice exterioare si paratrăznet statia Turdas

1171

260,00

1979

Statia Turdas

147798

Grup electrogen statia Turdas

2106

1.013,00

1979

Statia Turdas

147798

CDS statia Turdas

1189

11.845,00

1983

Statia Turdas

147798

Retea electrică exterioară statia Turdas

1435

72.613,00

1984

Statia Turdas

147798

BLA Orăstie —Turdas

42542

4.108,00

1979

Statia Orăstie —Turdas

147798

Instalatie CED-Turdas

42562

18.518,00

1979

Statia Turdas

147798

Instalatie autostop statia Turdas

42564

1.114,00

1979

Statia Turdas

147798

Bloc linie automat Turdas - Simeria Călători

42745

2.701,00

1979

Statia Turdas —Simeria Călători

TOTAL:                                                     112.383,00


ANEXA Nr. 2

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, de pe raza de activitate

a Regionalei CF Bucuresti, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

 

 

REGIONALA CF BUCURESTI

 

 

 

 

1

147772

Instalatia CED + BLA- HM Pajura

1873

7.874,55

1975

HM Pajura

2

147772

Instalatia CED - statia Bucurestii Noi

2704

10.336,27

1976

Statia Bucurestii Noi

3

147772

Instalatia CED (dublare) - statia Bucurestii Noi

2705

6.206,46

1977

Statia Bucurestii Noi

4

147772

Instalatia CED - statia Bucurestii Noi

2706

3.486,62

1980

Statia Bucurestii Noi

5

147772

Instalatia CED - HM Pajura

2775

20.796,84

1983

HM Pajura

6

147772

Sporire instalatie CED - statia Bucurestii Noi

2984

5.621,59

1982

Statia Bucurestii Noi

7

147772

Modificare instalatia CED - HM Pajura

3054

1.890,69

1983

HM Pajura

8

147772

Instalatia CED—CR3 - statia Bucuresti Nord

74

9.424,76

1968

Statia Bucuresti Nord

9

147772

Inst SCB - st Bucuresti Nord

3150

131.386,46

1989

Statia Bucuresti Nord

10

147772

Supraveghetor ciclic - statia Bucuresti Nord

3140

284,52

1988

Statia Bucuresti Nord

11

147772

Redresori 24 V.63A- SCB Bucuresti Nord

384—385

322,23

1984

District Bucuresti Nord

12

147772

Instalatia CED - Post Giulesti

1559

5.604,80

1968

Triaj Bucuresti - Post Giulesti

13

147772

Instalatia CED - statia Bucuresti Triaj (Post Giulesti+ Post Rudeni)

1751

15.748,77

1972

Triaj Bucuresti - Post Giulesti

14

147772

Instalatia CED - statia Băneasa

2004

26.524,16

1977

Statia Băneasa

15

147772

Instalatia CED - statia Bucuresti Băneasa (modificat)

2446

3.819,23

1981

Statia Băneasa

16

147772

Instalatia CED - statia Bucuresti Băneasa (modificat)

2778

1.703,31

1983

Statia Băneasa

17

147772

Semnale Prevestitoare mecanice cu 3 pozitii -statia Băneasa

1610

268,77

1971

Statia Băneasa

18

147772

Instalatia SCB - CED cu dep. BLA - statia Bucuresti Băneasa CEM

1752

251,14

1972

Statia Băneasa

19

147772

Protectie instalatie CED - Ploiesti Sud

2527

409,33

1969

Statia Ploiesti Sud

20

147772

Instalatie autostop Ploiesti - Predeal

2526

5.949,24

1969

Statia Ploiesti Sud

21

147772

Instalatie CED - Ploiesti Sud

2501

1.035,38

1960

Statia Ploiesti Sud

TOTAL:                                                         258.945,12

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, de pe raza de activitate a

Regionalei CF Timisoara, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

 

 

REGIONALA CF TIMISOARA

 

 

 

 

1

147798

Canale cable beton

2000

3.026,00

1961

Statia Timisoara Nord

2

147798

Pupitru Domino

2106

404,00

1987

Statia Timisoara Nord

3

147798

CED CR-3 Timisoara Nord

2020

18.594,00

1961

Statia Timisoara Nord

4

147798

Instalatie Autostop Timisoara Nord -Timisoara Vest

2093

812,00

1979

Timisoara Nord - Timisoara Vest

5

147798

Instalatie de centralizare electrodinamică Arad

2071

196.932,00

1961

Statia Arad

6

147798

Instalatie de bariere automate

2072

5.114,00

1976

Statia Arad

TOTAL:                                                         224.882,00

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, de pe raza de activitate

a Regionalei CF Brasov, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

 

 

REGIONALA CF BRASOV

 

 

 

 

1

147822

Instalatie CED Brasov Călători (veche)

2-00132

2.173,00

1963

Brasov Călători

2

147822

Instalatie CED Brasov Călători

2-05208

940.888,00

1993

Brasov Călători

3

147822

Modernizare Instalatii CED Brasov Călători

2-05208

2.283,00

1998

Brasov Călători

4

147822

Instalatie Dispecer

2-00143

795,00

1966

Brasov Călători

5

147822

Instalatie telecontrol CED Rupea - Cata

2-05263

3.826,00

1996

Brasov Călători

TOTAL:                                                         949.965,00

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe aferente statiei CF Lumina si HM Siutghiol, propuse pentru trecere din domeniul public al statului

în domeniul privat al acestuia în vederea casării, de pe raza de activitate a Regionalei CF Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

1

147853

linia 1

INF-1-00357-11a

166.345,00

1950

Statia Lumina

2

147853

schimbător 3

INF-1-00357-11b

12.000,00

1950

3

147853

schimbător 46

INF-1-00357-11C

12.000,00

1950

4

147853

linia 2

INF-1-00357-12a

186.110,70

1950

5

147853

TDJ 11/13

INF-1-00357-12b

19.800,00

1950

6

147853

TDJ 52/54

INF-1-00357-12C

19.800,00

1950

7

147853

linia 4

INF-1 -00357-13a

182.001,00

1950

8

147853

schimbător 9

INF-1 -00357-13b

12.000,00

1950

9

147853

linia 5

INF-1-00357-14a

19.570,00

1950

10

147853

schimbător 5

INF-1-00357-14b

12.000,00

1950

11

147853

linie evitare 4 - opritor

INF-1-00357-15a

9.589,30

1950

12

147853

schimbător 4

INF-1-00357-15b

12.000,00

1950

13

147853

linie evitare 6/10 - opritor

INF-1-00357-16

12.524,80

1950

14

147853

schimbător 24

INF-1-00357-17

12.000,00

1950

15

147853

linie curentă 817 B

INF-1-00367-11

4.396.526,76

1985

Interstatie R1 Lumina - Lumina

16

147853

linie evitare 28 - opritor

INF-1-00367-12

155.762,66

1985

Statia Siutghiol, gara nouă

17

147853

diagonală 24 - 28

INF-1-00367-13

25.123,01

1985

18

147853

schimbător 36

INF-1-00367-14

12.000,00

1985

19

147853

schimbător 24

INF-1-00367-15

12.000,00

1985

20

147853

schimbător 28

INF-1-00367-16

12.000,00

1985

21

147853

TDJ 40/42

INF-1-00367-17

19.800,00

1985

22

147853

linia 1

INF-1-00363-11a

8.119.776,54

1981

23

147853

schimbător 26

INF-1-00363-11b

12.000,00

1981

24

147853

schimbător 4

INF-1-00363-11C

12.000,00

1981

25

147853

schimbător 2

INF-1-00363-11d

12.000,00

1981

26

147853

linia 4

INF-1-00363-12

4.908.992,76

1981

27

147853

linia 5

INF-1-00363-13a

5.232.133,74

1981

28

147853

schimbător 12

INF-1-00363-13b

12.000,00

1981


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea mijlocului fix

Numărul de inventar

Valoarea de inventar

An PIF

Adresa

29

147853

schimbător 17

INF-1-00363-13C

12.000,00

1981

Statia Siutghiol, gara nouă

30

147853

schimbător 22

INF-1-00363-13d

12.000,00

1981

31

147853

schimbător 24

INF-1-00363-13e

12.000,00

1981

32

147853

linia 6

INF-1-00363-14

4.970.870,82

1981

33

147853

linia 7

INF-1-00363-15a

584.403,90

1981

34

147853

schimbător 28

INF-1-00363-15b

12.000,00

1981

35

147853

diagonala 8—26

INF-1-00363-16

165.008,16

1981

36

147853

diagonala 22—28

INF-1-00363-17

165.008,16

1981

37

147853

schimbător 19

INF-1-00363-18

12.000,00

1981

38

147853

schimbător 20

INF-1-00363-19

12.000,00

1981

39

147853

schimbător 20R1

INF-00363-110

12.000,00

1981

Interstatie R1—R2 Lumina

40

147853

schimbător 22 R1

INF-00363-111

12.000,00

1981

41

147853

schimbător 26R1

INF-00363-112

12.000,00

1981

42

147853

schimbător 30R1

INF-00363-113

12.000,00

1981

43

147853

schimbător 2R2

INF-00363-114

12.000,00

1981

44

147853

schimbător 4R2

INF-00363-115

12.000,00

1981

45

147853

schimbător 16R2

INF-00363-116

12.000,00

1981

46

147853

TDJ6/10R2

INF-00363-117

19.800,00

1981

47

147853

TDJ 8/12 R2

INF-00363-118

19.800,00

1981

48

147853

linie legătură 8

INF-1-00363-219a

3.334.539,90

1981

Statia Siutghiol, gara nouă

49

147853

schimbător 4

INF-1-00363-219b

12.000,00

1981

50

147853

schimbător 4A

INF-1-00363-219C

12.000,00

1981

51

147853

linia 3

INF-1-00363-220-a

35.421,70

1981

Statia Siutghiol, gara veche

52

147853

schimbător 1A

INF-1-00363-220-b

2.800,00

1981

53

147853

linia 4

INF-1-00363-221a

42.662,60

1981

54

147853

schimbător 5A

INF-1-00363-221-b

2.800,00

1981

55

147853

schimbător 8A

INF-1-00363-221-C

2.800,00

1981

56

147853

linia 5+5A+tragere

INF-1-00363-222a

189.437,60

1981

57

147853

schimbător 2A

INF-1-00363-222b

2.800,00

1981

Statia Siughiol, gara veche

58

147853

schimbător 8

INF-1-00363-222C

2.800,00

1981

59

147853

schimbător 10A

INF-1-00363-222d

2.800,00

1981

60

147853

schimbător 6A

INF-1-00363-222e

2.800,00

1981

61

147853

schimbător 6

INF-1-00363-222f

2.800,00

1981

62

147853

linia 6

INF-1-00363-223a

61.058,40

1981

63

147853

schimbător FN

INF-1-00363-223b

2.800,00

1981

64

147853

linia 7

INF-1-00363-224

52.839,00

1981

65

147853

linia 9

INF-1-00363-225a

71.821,90

1981

66

147853

schimbător 18A

INF-1-00363-225b

2.800,00

1981

67

147853

bretea 5-7-9/13-11/15

INF-1-00365-11

13.677,81

1983

Statia Siutghiol, gara nouă

68

147853

bretea 12/16-14/18-6/10-8

INF-1-00365-12

13.677,81

1983

69

147859

clădire ptr. CED

INF-1-03233

331.218,41

1981

Statia Lumina

70

147859

instalatii CED Statia Lumina

INF-2-03236

4.005.071,85

1981

Statia Lumina

71

147859

instalatie BAT Nisipari-Lumina

INF-2-03167

2.938,95

1974

 

72

147859

instalatii SCB tip CR-3 Siutghiol

INF-2-03238

13.902,05

1988

Statia Siutghiol

73

147859

instalatii CED st. Siutghiol

INF-2-03369

874.395,14

1998

Statia Siutghiol

TOTAL:                                         38.805.410,43

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.377 din 8 aprilie 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 94/39/CE ce stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 10 august 1994, p. 20, astfel cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2008/4/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 6 din 10 ianuarie 2008.”

2. În anexă, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

3. În anexa la norma sanitară veterinară, în tabelul din partea B, punctul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

„18. Reducerea riscului febrei laptelui

- Nivel redus de calciu si/sau

- Raport scăzut cationi/anioni

Vaci de lapte

- Calciu

- Fosfor

- Magneziu

1 la 4

săptămâni înainte de fătare

Ase preciza în modul de utilizare:

«Se opreste administrarea după

fătare.»

 

Sau

 

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulfura

1 la 4

săptămâni înainte de fătare

Ase preciza în modul de utilizare:

«Se opreste administrarea după fătare.»

 

- Nivel ridicat de zeolit (silicat alumino-sodic sintetic)

sau

 

Continut de silicat

alumino-sodic sintetic

Cele 2

săptămâni

înainte de

fătare

Ase preciza în modul de utilizare:

«Cantitatea de furaje va fi limitată pentru a asigura că nu se depăseste doza zilnică de 500 g de silicat de sodiu si aluminiu per animal.»

«Se opreste administrarea după fătare.»

 

- Nivel ridicat de calciu sub forma sărurilor de calciu cu disponibilitate ridicată

 

Continut total de calciu,

surse si cantitate corespun­zătoare de calciu

Se începe de la primele semne

de fătare, până la două zile după fătare

Ase indica pe ambalaj, pe recipient ori pe etichetă:

- Instructiunile de utilizare adică numărul de administrări si perioada de timp înainte si după fâtare

- Textul «înainte de utilizare se recomandă solicitarea avizului unui expert în probleme de nutritie».”

 

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2008/4/CE de modificare a Directivei 94/39/CE privind furajele destinate reducerii riscului febrei laptelui, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 6 din 10 ianuarie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Mircea-Lucian Chertes

 

Bucuresti, 15 mai 2008.

Nr. 49.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind repartizarea biletelor de odihnă

 

Având în vedere:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite prezentul ordin.

Art. 1. - Biletele de odihnă contractate vor fi repartizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe statiuni, serii, zile de prezentare si unităti de cazare, după cum urmează:

- 74% se repartizează directiilor judetene de muncă si protectie socială, proportional cu numărul persoanelor îndreptătite a beneficia de această prestatie socială, si se distribuie de către acestea în colaborare cu reprezentantii desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national pentru ramurile socio-profesionale pe care acestea le reprezintă;

- 16% se repartizează directiilor judetene de muncă si protectie socială pentru solutionarea cererilor persoanelor îndreptătite care nu fac parte din confederatii sindicale;

- 10% se utilizează de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru administratia centrală.

Art. 2. - Directorul executiv al directiei judetene de muncă si protectie socială, respectiv a municipiului Bucuresti răspunde de modul de organizare a gestiunii biletelor de odihnă, de distribuirea acestora conform repartitiei primite si de respectarea prevederilor legale privind modul de repartizare.

Art. 3. - Eventualele probleme apărute în respectarea cadrului legal privind activitatea de repartizare si acordare a biletelor de odihnă se solutionează de Directia asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si de Directia economică si executie bugetară din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 30 mai 2008.

Nr. 368.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

 

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

 

p. Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Cezar Flavian Patriche

 

Bucuresti, 29 mai 2008.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE DE LUCRU

privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

 

Art. 1. - (1) În cuprinsul prezentei metodologii rapoartele de tranzactii cu numerar si rapoartele de transferuri externe sunt denumite generic rapoarte.

(2) Sintagma entitate raportoare defineste persoanele fizice sau juridice care intră sub incidenta Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Rapoartele se transmit către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea tranzactiei ce face obiectul raportării.

(2) Rapoartele pot fi transmise către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor:

a) zilnic;

b) cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrătoare.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2) lit. b), entitatea raportoare întocmeste câte un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operatiunile derulate în perioada aferentă raportării.

Art. 3. - (1) Rapoartele pot fi întocmite în format tipărit, pe suport hârtie, sau în format electronic, pe suport magnetic ori optic.

(2) Rapoartele în format electronic constituie fisierele denumite cccczzllaaaa_N.dbf pentru rapoartele de numerar, respectiv cccczzllaaaa_T.dbf pentru rapoartele de transferuri externe si se întocmesc în conformitate cu structura aprobată, pentru fiecare tip de fisier, prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, a Raportului de tranzactii cu numerar si a Raportului de tranzactii externe.

Art. 4. - (1) Transmiterea rapoartelor, atât în format tipărit, cât si în format electronic, către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor se realizează pe următoarele căi:

a) depunerea la registratura institutiei;

b) prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, cu confirmare de primire.

(2) Rapoartele în format electronic transmise prin oricare dintre aceste căi vor fi însotite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fisierului: denumirea, data si ora generării si dimensiunea în KB.

De asemenea, în adresa de înaintare se pot face si alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare.

(3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail.

(4) Institutiile de credit si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine pot transmite rapoartele în format electronic prin reteaua de comunicatie interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor. În acest caz  rapoartele nu sunt însotite de adresa de înaintare.

Art. 5. - Responsabilitatea asigurării confidentialitătii datelor cuprinse în rapoarte pe toată durata transmiterii revine exclusiv entitătii raportoare.

Art. 6. - (1) Entitătile raportoare care constată existenta unor erori într-un raport ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndată, un raport rectificativ care înlocuieste raportul initial.

(2) Indiferent dacă raportul rectificativ este întocmit în format tipărit sau electronic, acesta contine atât înregistrările care erau corecte în versiunea initială, cât si înregistrările corectate de către entitatea raportoare.

(3) Rapoartele în format tipărit contin la rubrica „Observatii” mentiuni privind operatiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie să aibă data raportării actualizată numai pentru înregistrările corectate

(4) Pentru rapoartele mentionate la alin. (1), întocmite în format electronic, fisierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaX_T.dbf.

(5) În cazul în care entitatea raportoare constată că un raport deja transmis este incomplet, datele omise se comunică de îndată, printr-un raport distinct, ce cuprinde la rubrica „Observatii” expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.

(6) Pentru rapoartele mentionate la alin. (5), întocmite în format electronic, fisierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaY_T.dbf.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE

- model -

 

Entitate raportoare:

Nr. de înregistrare la emitent:

Denumire:

Data raportării:

Cod unic de înregistrare (cod fiscal):

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comertului:

Adresă si nr. de telefon/fax:

 

Către

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

Vă transmitem alăturat, pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) continând:

1. Raportul de tranzactii cu numerar, denumit cccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

2. Raportul de transferuri externe, denumit cccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

3. Raportul de tranzactii cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_N.dbf/cccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_T.dbf/cccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

Certificăm faptul că datele cuprinse în fisier sunt complete, corecte si respectă dispozitiile actelor normative în vigoare.

 

Numele si prenumele persoanei autorizate

....................................................................

(Semnătura persoanei autorizate si stampila entitătii raportoare)

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligatia de a analiza conformitatea si realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul National al Cinematografiei si de a transmite comisiei de selectie a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de 10 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de concurs.”

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 11. - (1) La data anuntării publice a concursului, Centrul National al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de fictiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de fictiune, minimum 10% pentru filmele documentare si minimum 10% pentru filmele de animatie. Totodată, Centrul National al Cinematografiei va comunica si suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film.”

3. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 17. - (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege si de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Centrul National al Cinematografiei.

(2) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei va numi, prin decizie, o comisie de solutionare a contestatiilor, formată din 5 membri, constituită din angajati ai institutiei si/sau colaboratori externi.”

4. La articolul 20, alineatele (1), (11) si (12) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se stabileste, până la data-limită de depunere a dosarelor de concurs, prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei, după consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industrieicinematografice.

(11) Procedura de consultare a uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice, în vederea stabilirii componentei comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice, se realizează în următoarele etape:

a) Centrul National al Cinematografiei anuntă, într-un ziar cu acoperire natională si prin afisare pe site-ul institutiei, începerea sesiunii de selectie a proiectelor cinematografice;

b) în termen de 15 zile calendaristice de la data anuntului prevăzut la lit. a), uniunile si asociatiile din domeniul industriei cinematografice pot transmite Centrului National al cinematografiei câte o propunere pentru fiecare comisie de selectie, însotită de CV-ul persoanei nominalizate în acest sens.

Propunerile vor fi afisate pe site-ul www.cncinema.ro pentru o perioadă de 10 zile calendaristice;

c) procedura de consultare se consideră îndeplinită chiar dacă Centrul National al Cinematografiei nu primeste în termenul prevăzut la litera b) propuneri din partea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.

(12) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate utiliza, total sau partial, propunerile înaintate de uniunile si asociatiile din domeniul industriei cinematografice.”

5. La articolul 26 punctul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) scenariul de film.”

6. La articolul 27 punctul 8, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

„e) În cazul în care producătorul a avut calitatea de coproducător într-o coproductie cinematografică internatională, dovedită prin contract de coproductie, acesta beneficiază de punctajul corespunzător recunoasterii internationale si succesului comercial ale respectivei coproductii.

f) În cazul în care producătorul a avut calitatea de coproducător într-o productie românească, dovedită prin contract de coproductie, acesta beneficiază de punctajul pentru recunoasterea internatională si succesul comercial ale respectivei productii, corespunzător contributiei tehnice si financiare a acestuia în realizarea filmului.”

7. La articolul 27 punctul 9, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) În situatia în care declaratia regizorului apartine unui regizor străin, criteriul prevăzut la lit. a) se aplică la numărul de spectatori înregistrati în tara în care îsi are domiciliul/resedinta producătorul principal al filmului, număr dovedit cu documente oficiale.”

8. La articolul 45, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul filmelor dificile si de buget redus, Consiliul va stabili, în conformitate cu prevederile legii, cuantumul creditelor directe, care se pot acorda cu depăsirea limitei de 50% din bugetul de productie al filmelor respective.”

9. La articolul 74, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Consiliul poate analiza si aproba acordarea sprijinului financiar nerambursabil în afara sesiunilor prevăzute la alin. (5), în situatii întemeiate, cu încadrarea în limitele fondurile aprobate.”

Art. II. - Centrul National al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 2.359.

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protectia participantilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. i) si ale art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 14/2008 privind protectia participantilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

Norma nr. 14/2008

privind protectia participantilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) si ale art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste reguli privind protectia participantilor la fondurile de pensii administrate privat în cazul fuziunii unor fonduri de pensii administrate privat, precum si procedura care trebuie îndeplinită în acest caz.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) fond de pensii absorbant - fondul de pensii administrat privat care preia activele altui fond de pensii administrat privat;

b) fond de pensii absorbit - fondul de pensii administrat privat care, în urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, îsi încetează existenta.

 

CAPITOLUL II

Fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 3. - (1) Fuziunea dintre două fonduri de pensii administrate privat poate fi efectuată la initiativa reprezentantilor acestora, prevăzuti în contractul de societate civilă.

(2) În acest sens, în limitele prevederilor contractului de societate civilă, reprezentantii fondului de pensii care va fi absorbit vor elabora un proiect de act aditional de modificare a respectivului contract de societate civilă, care va cuprinde cel putin schimbarea administratorului, denumirea acestuia si a fondului de pensii absorbant.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentele necesare pentru obtinerea autorizării fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 4. - (1) Procesul de autorizare a operatiunii de fuziune de către Comisie cuprinde două etape:

a) o autorizare prealabilă a fuziunii, emisă în baza cererii depuse de administratori conform art. 5;

b) o autorizare definitivă a fuziunii, emisă la încheierea operatiunii de fuziune în baza cererii depuse de administratori conform art. 11.

(2) Obtinerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii nu garantează si obtinerea deciziei de autorizare definitivă a acesteia.

Art. 5. - În vederea autorizării prealabile a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune vor depune la Comisie o cerere semnată de către acestia, întocmită conform anexei si însotită de următoarele documente:

a) actul aditional la contractul de societate civilă al fondului de pensii absorbit, întocmit conform prevederilor art. 3 alin. (2), în original;

b) hotărârea adunării generale a actionarilor administratorului fondului de pensii absorbit, luată ca urmare a solicitării reprezentantilor fondului de pensii de fuziune cu un alt fond de pensii, după caz;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor administratorului fondului de pensii absorbant, luată ca urmare a solicitării reprezentantilor unui fond de pensii de fuziune cu fondul de pensii administrat de respectivul administrator, în original;

d) documentele care dovedesc validitatea convocării si a întrunirii adunărilor generale prevăzute la lit. b) si c), în original;

e) proiectul de notificare publică a participantilor la fondul de pensii absorbit, semnat de ambii administratori, si care va contine cel putin următoarele informatii:

(i) posibilitatea si conditiile de transfer al participantilor de la fondul de pensii absorbit, în cazul fuziunii, efectuat cu respectarea prevederilor art. 9 si 13;

(ii) elementele principale ale prospectului fondului de pensii absorbant, respectiv politica de investitii a noului administrator, comisioanele de administrare ale noului administrator, numărul de participanti ai fondului de pensii administrat privat de noul administrator, la data depunerii cererii de autorizare prealabilă;

(iii) etapele principale ale preluării activelor fondului de pensii absorbit de către fondul de pensii absorbant;

f) copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor fondurilor de pensii care fuzionează, continând semnătura olografă a persoanei, pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere;

g) raportul de audit financiar, pentru anul în curs, al situatiilor financiare existente la data hotărârii adunării generale a actionarilor conform lit. b);

h) situatia privind provizionul tehnic, recalculat de administratorul fondului de pensii absorbant, ca efect al fuziunii;

i) situatia privind provizionul tehnic, calculat de administratorul fondului de pensii absorbit, ca efect al fuziunii;

j) orice alte modificări ale documentelor care au stat la baza autorizării administratorului fondului de pensii absorbant.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 6. - În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantilor, Comisia hotărăste cu privire la autorizarea prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 7. - (1) Comisia respinge cererea prevăzută la art. 6 în cazul în care constată că solicitarea nu este în interesul participantilor, precum si în următoarele cazuri:

a) nu s-au depus toate documentele sau documentele depuse nu îndeplinesc cerintele de formă ori de fond prevăzute la art. 5;

b) dacă nu sunt respectate prevederile contractului de societate civilă, completate cu prevederile aplicabile ale Codului civil, acolo unde contractul de societate civilă nu dispune.

(2) Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei norme, Comisia poate respinge cererea prevăzută la art. 6 si în situatia în care, prin fuziune, fondul de pensii absorbant va detine active nete care depăsesc 20% din activele nete detinute de toate fondurile de pensii administrate privat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Publicitatea operatiunii de fuziune a fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 8. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei Comisiei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorii fondurilor de pensii care fuzionează procedează la publicitatea operatiunii, după cum urmează:

a) publicarea anuntului de fuziune a fondurilor de pensii în cel putin două cotidiene de circulatie natională, pe o perioadă de cel putin 3 zile consecutive;

b) publicarea anuntului de fuziune a fondurilor de pensii pe website-urile administratorilor, anunt care va fi mentinut cel putin până la data încheierii operatiunii de fuziune a fondurilor de pensii;

c) transmiterea de către administratorul fondului de pensii absorbit, în scris, prin scrisoare recomandată sau cu confirmare de primire, la adresa de corespondentă comunicată acestuia, către toti participantii la fondul de pensii absorbit, a noilor conditii ale prospectului fondului de pensii absorbant, precum si a posibilitătii de transfer în decurs de 90 de zile calendaristice, fără penalităti de transfer, în cazul în care acestia nu agreează noile conditii.

(2) Anunturile privind fuziunea fondurilor de pensii vor fi întocmite conform proiectului de notificare publică a participantilor prevăzut la art. 5 lit. e) si vor contine obligatoriu sintagma „În termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunt, participantii care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii se pot transfera de la fondul de pensii absorbit, fără a fi obligati la plata penalitătilor de transfer”.

(3) De asemenea, Comisia va publica decizia de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii pe website-ul propriu si o va mentine până la finalizarea operatiunii de fuziune.

(4) De la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit.

 

SECTIUNEA a 5-a

Transferul participantilor de la fondul de pensii absorbit la alte fonduri de pensii administrate privat

 

Art. 9. - (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării anuntului privind fuziunea conform art. 8 alin. (1) lit. a), participantii care nu doresc să participe la fondul de pensii absorbant depun o cerere de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.

(2) Transferul participantilor se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute de Norma nr. 3/2008 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1) din Norma nr. 3/2008, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) va procesa lunar cererile de transfer întocmite conform alin. (1).

Art. 10. - Cererile de transfer, depuse în ultimele 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) de către participantii care nu doresc să participe la fondul de pensii absorbant, vor fi transmise către CNPAS în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen.

 

SECTIUNEA a 6-a

Procedura de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 11. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune vor transmite Comisiei o cerere privind autorizarea definitivă a fuziunii.

(2) Cererea, întocmită conform anexei, va fi însotită de următoarele documente:

a) valoarea activului net al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii;

b) valoarea activului net unitar al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii;

c) valoarea activelor administratorului fondului de pensii absorbit care acoperă provizionul tehnic pentru fondul de pensii absorbit;

d) dovada îndeplinirii obligatiilor de publicitate care revin administratorilor potrivit art. 8.

(3) Situatiile mentionate la alin. (2) vor fi întocmite corespunzător datei de împlinire a perioadei de transfer al participantilor la fondul de pensii absorbit, astfel cum este mentionată la art. 5.

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la adoptare, Comisia comunică decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii către solicitanti, CNPAS si depozitarii fondurilor de pensii implicate.

(5) Comisia va preciza în cadrul deciziei de autorizare definitivă a fuziunii, pe lângă fondurile de pensii implicate, si administratorii acestora, termenii si conditiile fuziunii fondurilor de pensii si va stabili inclusiv data de începere si de finalizare a procesului de transfer al portofoliului între fondurile de pensii.

(6) În cazul în care administratorii nu si-au îndeplinit întocmai obligatiile de publicitate mentionate la art. 8, precum si în cazul nerespectării prevederilor alin. (2) si (3), Comisia va respinge cererea de autorizare definitivă a fuziunii.

Art. 12. - (1) Operatiunea de fuziune a fondurilor de pensii începe să se deruleze după autorizarea definitivă a fuziunii conform art. 11 si constă în:

a) preluarea participantilor care nu s-au transferat de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant;

b) preluarea de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant a activelor rămase după transferul participantilor la alte fonduri de pensii administrate privat;

c) retragerea autorizatiei fondului de pensii absorbit, după finalizarea procedurii de transfer al activelor si radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor;

d) retragerea autorizatiei administratorului fondului de pensii absorbit, după finalizarea procedurii de transfer al activelor si radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor;

e) retragerea autorizatiei emise de Comisie pentru prospectul schemei de pensii private a fondului de pensii absorbit;

f) avizarea modificării prospectului schemei de pensii private a fondului de pensii absorbant, după caz.

(2) La data finalizării operatiunii de fuziune a fondurilor de pensii, toate contractele aferente fondului de pensii absorbit îsi încetează efectele.

 

SECTIUNEA a 7-a

Preluarea participantilor fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant

 

Art. 13. - (1) În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii si data retragerii autorizatiei de administrare a administratorului fondului de pensii absorbit, acesta va asigura gestionarea respectivului fond de pensii conform prospectului schemei de pensii private, precum si transferul activelor personale ale participantilor care au solicitat transferul la un alt fond de pensii, conform autorizării prealabile a Comisiei.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de autorizare prevăzute la art. 11, CNPAS modifică si actualizează Registrul participantilor prin înscrierea participantilor netransferati ai fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant.

 

SECTIUNEA a 8-a

Preluarea activelor fondului de pensii absorbit de către fondul de pensii absorbant

 

Art. 14. - La data efectuării transferului de active ale fondului de pensii absorbit, pe baza situatiilor financiare detinute, administratorii fondurilor de pensii care au fuzionat vor întocmi situatii care vor reflecta:

a) valoarea activului net al fiecărui fond de pensii implicat în fuziune;

b) valoarea activului net unitar al fiecărui fond de pensii implicat în fuziune;

c) valoarea sumei din provizionul tehnic alocată conform art. 16 alin. (2), pentru fondul de pensii absorbit.

Art. 15. - (1) Valoarea activului net al fondului de pensii absorbit trebuie să fie cel putin egală cu suma contributiilor tuturor participantilor diminuate cu comisioanele legale.

(2) Dacă valoarea activului personal al fiecărui participant care va fi preluat este mai mică decât valoarea garantată prin Lege, diferenta va fi acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii absorbit.

(3) Transferul sumei din provizionul tehnic se va face în contul colector al fondului de pensii absorbant în aceeasi zi în care se efectuează transferul activelor fondului de pensii absorbit.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre participantii fondului de pensii absorbit se va calcula un nou număr de unităti de fond.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), valoarea activului net personal al unui participant preluat include si valoarea provizionului tehnic aferent, după caz.

(3) Numărul de unităti de fond aferent fiecărui participant preluat se va calcula după următoarea formulă:

 

Număr de unităti de fond per participant preluat = valoarea activului net personal detinut în fondul de pensii absorbit/valoarea unitară a activului net al fondului de pensii absorbant

 

(4) Numărul total de unităti de fond aferent noului activ al fondului de pensii absorbant, rezultat în urma fuziunii, este cel rezultat din însumarea:

a) unitătilor de fond înregistrate la data efectuării transferului de active, pentru fondul de pensii absorbant;

b) unitătilor de fond aferente fiecărui participant preluat.

(5) La sfârsitul zilei anuntate ca dată a transferului de active mentionată la art. 11 alin. (5), depozitarul fondului de pensii absorbit va efectua următoarele operatiuni:

a) transferul de active către depozitarul fondului de pensii absorbant;

b) transferul, pe bază de proces-verbal de predare-primire, al tuturor documentelor aferente activitătii de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit.

Art. 17. - (1) În termen de două zile calendaristice de la finalizarea transferului de active, administratorul fondului de pensii absorbit transmite Comisiei, spre aprobare, un raport asupra modului de desfăsurare a operatiunii de fuziune si a rezultatelor acesteia.

(2) În baza raportului prevăzut la alin. (1), Comisia emite deciziile prevăzute la art. 12 lit. c), d) si e).

(3) În termen de două zile calendaristice de la finalizarea transferului de active, atât administratorul fondului de pensii absorbant, cât si depozitarul acestuia vor raporta în scris Comisiei rezultatul transferului de active.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se va publica pe website-ul administratorului fondului de pensii absorbant si în două cotidiene de circulatie natională.

Art. 18. - (1) Transferul instrumentelor financiare admise la tranzactionare pe o piată reglementată între cele două fonduri de pensii va fi considerat transfer direct în sensul legislatiei pietei de capital.

(2) Administratorul fondului de pensii absorbant va efectua toate procedurile necesare de evidentiere a noului detinător de instrumente, în functie de natura activelor detinute.

Art. 19. - (1) Administratorul fondului de pensii absorbant va transmite noilor participanti, pe suport hârtie, situatia activului personal preluat, care contine cel putin:

a) istoricul operatiunilor efectuate pentru participant până la data fuziunii;

b) numărul unitătilor de fond la data fuziunii;

c) valoarea unitătii de fond la data fuziunii;

d) valoarea activului personal preluat;

e) valoarea provizionului tehnic aferent, după caz, precum si un raport privind situatia noului activ personal al acestora, rezultat în urma fuziunii.

(2) După caz, administratorul fondului de pensii absorbant va informa toti participantii despre modificarea prospectului schemei de pensii private, conform art. 15 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) În situatia în care un administrator al unui fond de pensii administrat privat intentionează să fuzioneze cu un alt administrator al unui fond de pensii administrat privat, se vor aplica dispozitiile legislatiei comerciale referitoare la fuziunea societătilor comerciale pe actiuni, precum si dispozitiile Legii.

(2) Operatiunea de fuziune a administratorilor se va putea efectua numai cu autorizarea prealabilă a Comisiei, conform dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 21. - Orice contributii aferente fondului de pensii absorbit si neplătite acestuia vor fi virate de către CNPAS în contul fondului de pensii absorbant, în conditiile Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

Art. 22. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 23. - Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 8 si următoarele se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2) - (11) si art. 142 din Lege.

Art. 24. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXĂ*)

la normă

 

CERERE PENTRU AUTORIZAREA PREALABILA/DEFINITIVA A FUZIUNII FONDURILOR DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2008, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 3,30% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,80% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2008.

Nr. 17.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „NEW AGE INSURANCE BROKER ”- S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 mai 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „NEW AGE INSURANCE BROKER” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „NEW AGE INSURANCE BROKER ” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Câmpulung, str. cpt. I. Becleanu nr. 6, bloc C12, scara A, ap. 20, judetul Arges, nr. de ordine în registrul comertului J03/45/16.01.2008, cod unic de înregistrare 23056094/17.01.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare, si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 479.