MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

12. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României

 

DECRETE

 

566. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

567. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

568. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

569. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

570. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

571. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

572. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

573. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent din Ministerul Apărării

 

574. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Detasamentului de Interventie Rapidă

 

575. - Decret privind înfiintarea Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah – Palestina

 

576. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 675 din 12 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Ordonantă de urgentă privind stimularea investitiilor

 

86. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

87. - Ordonantă de urgentă privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

931. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

549. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ONSPOT BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul de Excelentă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), cu indicativ de unitate militară, pe teritoriul României, în municipiul Oradea.

(2) După parcurgerea etapelor specifice acreditării si operationalizării depline, Centrul de Excelentă NATO va intra în subordinea Comitetului director al tărilor-sponsor si va fi coordonat de Comandamentul Aliat pentru Transformare (A.C.T. -Allied Command Transformation).

Art. 2. - Misiunile, responsabilitătile si modul de organizare ale componentei nationale a Centrului de Excelentă NATO se stabilesc prin Conceptia de organizare si functionare elaborată de Ministerul Apărării, în acord cu cerintele A.C.T.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 25 iunie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 12.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 62 din 17 iunie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Leucea Crăciun Crăciun se înaintează în gradul de general-maior cu două stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 iunie 2008.

Nr. 566.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor de cooperare economică, culturală si politică dintre România si Japonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Kanji Tsushima, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 567.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi Bsi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vederea propunerea ministrului apărării,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unor misiuni în teatrul de operatiuni militare din Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari, domnului locotenent Zainea Z. Ciprian-Marius.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a lll-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului plutonier Paraschiv C. Marius;

- domnului sergent-majorAlecu Gh. Nicolae;

- domnului sergent-major Dibu P. Dănut;

- domnului sergent-major Tarbă Gh. Valentin;

- domnului caporal voluntar Olteanu N. Liviu-Constantin;

- domnului soldat voluntar Gurgui M. Sorin;

- domnului soldat voluntar Murgoci F. Florin-Claudiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 568.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea si devotamentul dovedite pe timpul activitătilor de pregătire, organizare si desfăsurare a Summitului NATO de la Bucuresti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general de flotilă aeriană Gavrilă C. Jan.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Marinescu M.-T Cozmin;

- domnului locotenent-colonel Anghelina Gh. Ionel;

- domnului locotenent-colonel Manta N. Liviu-Adrian;

- domnului maior Stefănescu F. Gabriel-Dragos.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, pentru atasamentul si devotamentul constant de care a dat dovadă în demersurile de promovare si conservare a identitătii culturale, lingvistice si religioase a românilor din Republica Serbia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului Ion Cizmas, presedintele Comunitătii Românilor din Serbia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 570.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, pentru atasamentul si devotamentul constant de care a dat dovadă în demersurile de promovare si conservare a identitătii culturale, lingvistice si religioase a românilor din Republica Moldova,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural'in grad de Mare Ofiter, categoria G - „Cultele" Înalt Preasfintitului Petru Păduraru (Ion Păduraru), conducătorul Mitropoliei Autonome si de Stil Vechi a Basarabiei si Exarhatului Plaiurilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 571.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, pentru atasamentul si devotamentul constant de care a dat dovadă în demersurile de promovare si conservare a identitătii culturale, lingvistice si religioase a românilor din Republica Bulgaria,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria G - Cultele, domnului Ivo Gheorghiev, presedintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria „AVE".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 572.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 29 iunie 2008 domnul general-locotenent Paraniac lacob Cornel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 573.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Detasamentului de Interventie Rapidă

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Detasamentului de Interventie Rapidă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 574.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah – Palestina

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah - Palestina, cu un număr de 7 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 575.

 

ANEXĂ

 

1. Ambasador-sef de misiune (seful Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah - Palestina)

2. Ministru plenipotentiar (prim-colaborator)

3. Consul

4. Secretar-dactilograf principal

5. Intendent

6. Referent principal protectie

7. îngrijitor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicusor Daniel Tănase se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Libaneză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2008.

Nr. 576.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 675

din 12 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

loan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskâs Valentin Zoltân -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Ana Stan în Dosarul nr. 1.057/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde partea Uniunea Natională a Notarilor Publici din România, prin consilier juridic Valentina-Carmen Dachin, cu delegatie depusă la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul asupra exceptiei de neconstitutionalitate, partea prezentă solicită respingerea acesteia, deoarece dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Dimpotrivă, noua cale de revizuire, instituită prin textul de lege criticat, a constituit temeiul de drept pe care reclamantul - autorul exceptiei - si-a bazat actiunea în fata instantei de judecată, iar prezenta exceptie este ridicată exclusiv în scopul tergiversării solutionării cauzei. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Prevederile legale criticate, prin care este instituit un nou caz de revizuire, nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2) referitoare la stabilirea numai prin lege a competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată si nici ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, ci constituie tocmai valorificarea acestor drepturi fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 30 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.057/46/2007, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia a fost ridicată de Ana Stan într-o cauză privind solutionarea unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, care adaugă, pe lângă motivele de revizuire stabilite de Codul de procedură civilă, un nou caz pentru exercitarea acestei căi extraordinare de atac, contravine prevederilor art. 21, art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, deoarece: textul este neclar si instituie norme de procedură privind competenta de judecată a instantelor, cu încălcarea Codului de procedură civilă; nu sunt clar mentionate conditiile si termenele stabilite pentru exercitarea dreptului de a cere revizuirea unei hotărâri, precum si natura acestor termene, textul fiind „greu de apreciat ca accesibil si previzibil"; este deficitar si sub aspectul redactării, sintagma „se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă" inducând concluzia că trebuie adăugat un nou motiv de revizuire la art. 322 din acelasi cod, ce urmează a se aplica în toate cazurile, nu numai de contencios administrativ; nu este definită natura juridică a termenului de 15 zile de la pronuntare pentru a se redacta o hotărâre si nici nu sunt stabilite criteriile motivării temeinice necesare pentru cererea de motivare a acelei hotărâri.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal opinează în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate. Textul de lege criticat nu obstructionează accesul liber la justitie, exercitarea căilor de atac si nici nu contravine normei constitutionale referitoare la stabilirea prin lege a competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată, Legea nr. 554/2004 fiind, la fel ca si Codul de procedură civilă, un astfel de act normativ. De asemenea, legea atacată este accesibilă, dispozitiile art. 21 alin. (1) din aceasta au un caracter previzibil, iar eventuala neconcordantă dintre normele de drept comun în materia revizuirii cuprinse în Codul de procedură civilă si cele speciale cuprinse în Legea nr. 554/2004 nu constituie un motiv întemeiat de neconstitutionalitate a art. 21 alin. (2). În plus, procedura de judecată este cea stabilită de Legea contenciosului administrativ, care se completează cu normele Codului de procedură civilă, iar celelalte aspecte sesizate de autorul exceptiei, referitoare la natura termenelor procedurale, reprezintă atributul instantelor judecătoresti, care interpretează si aplică legea.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, prin punctul de vedere transmis Curtii, apreciază că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constitutionale. Textul legal criticat nu încalcă principiul liberului acces la justitie si al dreptului la un proces echitabil, deoarece nu înlătură posibilitatea părtilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale stabilite prin lege. De asemenea, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, liberul acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si modalitătile instituite de lege. În plus, se observă că autorul exceptiei are în vedere aspecte privind modul de interpretare si aplicare a legii, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.


CURTEA,

examinând Încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art. I pct. 30 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următoarea redactare: „(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronuntarea hotărârilor rămase definitive si irevocabile prin încălcarea principiului prioritătii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia României, republicată. Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a părtii interesate, în termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de revizuire se solutionează de urgentă si cu precădere, într-un termen maxim de 60 de zile de la înregistrare."

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2) referitoare la stabilirea numai prin lege a competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, cu raportare la art. 322 din Codul de procedură civilă privind revizuirea hotărârilor, si ale art. 21 din Legea fundamentală referitoare la accesul liber la justitie.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia sesizează numeroase aspecte privind interpretarea si aplicarea legii, eventuale necorelări dintre normele Codului de procedură civilă incidente în materia revizuirii si cele ale art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, referitoare la un nou motiv de revizuire, precum si anumite lacune de tehnică legislativă de natură să afecteze conditiile de accesibilitate, previzibilitate si claritate ale normei juridice criticate. Conchide, pe aceste temeiuri, că dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 contravin art. 21, art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii, precum si necorelarea legislatiei interne în materia revizuirii, Curtea retine că exceptia are caracter inadmisibil, deoarece asemenea probleme nu intră în competenta sa, ci constituie atributul exclusiv al instantei de judecată competente, respectiv al legiuitorului.

Cât priveste pretinsa contradictie dintre textul de lege examinat si normele constitutionale invocate, Curtea observă că aceasta nu poate fi primită. Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 contine norme de procedură prin care se instituie, în mod exceptional, un nou motiv de revizuire si se stabilesc conditiile si termenele în care această cale extraordinară de atac poate fi exercitată. Prin urmare, textul dă expresie prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". În plus, prevederile criticate nu numai că nu împiedică exercitarea liberului acces la justitie si folosirea căilor de atac, ci, dimpotrivă, instituie un nou caz, suplimentar, pentru exercitarea de către persoanele interesate a acestor drepturi constitutionale. Faptul că Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede instituirea unui nou motiv de revizuire, în considerarea unei situatii speciale, si anume pronuntarea hotărârilor rămase definitive si irevocabile prin încălcarea principiului prioritătii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutie, nu poate fi privit ca un motiv de neconstitutionalitate a art. 21 alin. (2) din lege, pentru simplul motiv că această lege, la fel ca si Codul de procedură civilă, face parte în egală măsură din categoria singurelor acte normative prin care legiuitorul, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, stabileste competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată.

În plus, Curtea constată că nu se poate pretinde o concordantă între normele Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si cele ale Codului de procedură civilă, astfel cum doreste autorul exceptiei, atât timp cât în materia revizuirii dreptul comun îl reprezintă Codul de procedură civilă, iar Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 este un act normativ cu caracter special, care, potrivit regulii specialia generalibus derogant, derogă de la normele dreptului comun si, totodată, se completează cu acestea, în măsura în care nu este prevăzută în mod expres o altă reglementare. Mai mult decât atât, prin solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, Curtea urmăreste conformitatea unui text de lege fată de normele si drepturile fundamentale cuprinse în Constitutie si în actele juridice internationale la care România este parte, si nu fată de alte prevederi legale din alte acte normative interne cu fortă juridică inferioară.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Ana Stan în Dosarul nr. 1.057/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stimularea investitiilor

 

Având în vedere:

- interesul public major privind acordarea de măsuri de sprijin pentru stimularea investitiilor, cu respectarea legislatiei comunitare în domeniul ajutorului de stat;

- importanta orientării măsurilor de sprijin pentru încurajarea dezvoltării anumitor sectoare de activitate, în functie de prioritătile de dezvoltare ale României si pentru a asigura cele mai eficiente măsuri economico-sociale;

- necesitatea de a orienta investitiile către acele regiuni de dezvoltare care sunt mai putin vizate de investitii în această perioadă;

- necesitatea de a răspunde cât mai prompt în fata solicitării mediului de afaceri de a reglementa acest cadru privind investitiile, ceea ce conferă caracterul de urgentă al acestei ordonante,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezenta ordonantă de urgentă reglementează cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de investitii.

 

ARTICOLUL 2

Principii

 

Stimularea investitiilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, se bazează pe următoarele principii:

a) tratament egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare de facilităti;

b) transparentă - aducerea la cunostinta tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la procedura de acordare de facilităti pentru investitii;

c) eficienta utilizării facilitătilor - aplicarea unor criterii de acordare de facilităti pentru investitii si de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investitii, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protectiei mediului si promovarea unei dezvoltări economice durabile;

d) confidentialitatea - garantarea protejării informatiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală apartinând investitorilor, precum si a altor date care ar putea prejudicia interesele legitime ale acestora;

e) eligibilitatea în functie de provenienta fondurilor de finantare.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. furnizori de ajutor de stat - autoritătile si institutiile publice centrale sau locale ori alte organisme care administrează resurse ale statului sau ale colectivitătilor locale care acordă ajutoare de stat;

2. autoritatea responsabilă - furnizorul sau initiatorul de ajutor de stat care asigură aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007. În cazul în care pentru o schemă/un ajutor individual există mai multi furnizori sau initiatori de ajutor de stat, autoritatea responsabilă este nominalizată în actul normativ/administrativ prin care se instituie schema/ajutorul individual;

3. facilităti- măsuri de sprijin acordate de către furnizorii de ajutor de stat investitorilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

4. investitie - utilizarea capitalului pentru:

a) achizitionarea de active corporale si necorporale, în legătură cu crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti prin realizarea de produse noi, schimbarea fundamentală a procesului global de productie a unei unităti existente, precum si achizitia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achizitie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent;

b) initierea unor proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare;

c) crearea de noi locuri de muncă si/sau formarea profesională a angajatilor;

d) initierea unor proiecte legate de valorificarea resurselor de energie regenerabilă, protectia mediului si dezvoltarea durabilă;

5. acord de principiu - document emis de autoritatea responsabilă, prin care aceasta îsi dă acceptul că proiectul de investitii si investitorul îndeplinesc în principiu conditiile de eligibilitate stabilite în cadrul schemei de ajutor de stat/ajutorului individual. în cazul unui ajutor supus obligatiei de notificare individuală la Comisia Europeană, confirmarea eligibilitătii trebuie sa fie conditionată de decizia de autorizare a forului comunitar;

6. investitor-orice persoană juridică ce realizează investitii în România conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

7. plan de investitii - document de planificare care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza fundamentărilor făcute prin studiul de prefezabilitate si/sau marketing asupra necesitătii si oportunitătii realizării acestuia, precum si solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice care urmează a fi realizate.

 

ARTICOLUL 4

Obiective urmărite în promovarea investitiilor. Sectoare de activitate

 

(1) Se acordă facilităti pentru investitiile care asigură dezvoltarea acelor domenii prioritare de activitate, în conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale, si contribuie la realizarea unuia dintre următoarele obiective, definite în baza legislatiei ajutorului de stat:

a) dezvoltare si coeziune regională;

b) protectia si reabilitarea mediului înconjurător;

c) cresterea eficientei energetice si/sau producerea si utilizarea energiei din resurse regenerabile de energie;


d) dinamizarea procesului de cercetare-dezvoltare si inovare;

e) ocuparea si formarea fortei de muncă.

(2) Pentru a'asigura focalizarea resurselor disponibile în domenii de activitate cu impact major economico-social, corespunzător obiectivelor prevăzute la alin. (1), facilitătile se acordă investitiilor realizate în următoarele domenii:

a) activităti de procesare agroindustrială;

b) domenii de vârf ale industriei prelucrătoare;

c) productia si furnizarea de energie electrică si termică; productia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a resurselor regenerabile de energie; stimularea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

d) protejarea si îmbunătătirea'calitătii mediului;

e) distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor;

f) informatică si comunicatii;

g) activităti de cercetare, dezvoltare si inovare sau dezvoltarea de noi produse;

h) activităti de servicii privind forta de muncă.

 

CAPITOLUL II

Facilităti

 

ARTICOLUL 5

Tipurile de facilităti

 

În vederea stimulării investitiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilităti de natura ajutorului de stat, care să asigure respectarea criteriilor de acordare în mod transparent si asigurarea compatibilitătii cu legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat:

a) acordarea de sume nerambursabile la achizitionarea de active corporale si necorporale;

b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă noii-create;

c) acordarea de bonificatii de dobândă la contractarea unor credite, precum si alte tipuri'de facilităti prevăzute de legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Acordarea facilitătilor

 

(1) Autoritătile responsabile initiază acte normative/ administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevăzut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale în domeniul ajutorului de stat.

(2) Actele normative/administrative prevăzute la alin. (1) reglementează: scopul, obiectivul, durata, formele de ajutor de stat, bugetul, furnizorii de ajutor de stat, costurile eligibile si criteriile de eligibilitate aplicate investitorilor specifice obiectivului pentru care se acordă ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, stopare si recuperare a ajutoarelor de stat.

(3) Schemele de ajutor de stat initiate în aplicarea prezentei ordonante de urgentă se elaborează avându-se în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013.

(4) În vederea asigurării transparentei decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe pagina web oficială a furnizorului de ajutor de stat si pe pagina web oficială a Agentiei Române pentru Investitii, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevantă în aplicarea acestora.

 

ARTICOLUL 7

Conditii de eligibilitate a investitiilor si a investitorilor

 

(1) Actele normative/administrative initiate în baza prezentei ordonante de urgentă instituie măsuri de sprijin destinate acelor investitii care:

a) sunt localizate în zone cu slabă dezvoltare economică, respectiv cu un PIB/locuitor sub media calculată la nivel national;

b) sunt localizate în judete cu o rată a somajului mai'mare decât rata somajului înregistrată la nivel national;

c) contribuie la realizarea unor noi obiective de infrastructură sau la modernizarea celor existente;

d) cuprind în ansamblul lor activităti de cercetare-dezvoltare si inovare sau implică utilizarea de înaltă tehnologie;

e) conduc la îmbunătătirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie;

f) asigură protectia si reabilitarea mediului înconjurător;

g) asigură dezvoltarea resurselor umane si promovarea incluziunii sociale prin derularea de programe de formare si perfectionare profesională.

(2) În functie de obiectivele urmărite prin schemele de ajutor de stat se stabilesc:

a) sectoarele de activitate în care se realizează investitiile, definite conform Clasificării activitătilor din economia natională, corespunzător domeniilor stabilite la art. 4 alin. (2);

b) categoriile de investitii, valoarea acestora, tipurile de facilităti corespunzătoare, conditiile de mentinere a investitiei, precum si alte criterii de acordare;

c) categoriile de investitii care asigură crearea de locuri de muncă; contributia financiară ce se poate acorda pe fiecare loc de muncă, în functie de caracteristicile investitiei si ale zonei în care aceasta este localizată; definirea în functie de rata somajului a zonelor în care investitorii ce creează locuri de muncă beneficiază de diferite tipuri de facilităti.

(3) Beneficiază de facilităti investitiile si investitorii care îndeplinesc următoarele conditii:

a) contribuie la realizarea a cel putin unuia dintre obiectivele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor actelor normative/administrative stipulate la art. 6 alin. (1);

b) activitătile desfăsurate se încadrează în sectoarele stabilite conform art. 7 alin. (2) lit. a);

c) nu au datorii restante către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) nu au solicitat Ministerului Economiei si Finantelor efectuarea plătilor scadente pentru credite interne/externe contractate cu garantia statului, precum si către fondul de risc;

e) nu au fost împrumutati cu garantia statului;

f) nu se află în procedură de executare silită sau insolventă, dizolvare sau alte situatii reglementate de ordonantă de urgentă;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise, acestea au fost executate conform legii.

(4) Acordarea de facilităti pentru investitori este conditionată de obtinerea prealabilă a acordului de principiu al autoritătii responsabile, anterior demarării investitiei. în cazul unui ajutor individual ce se intentionează a se acorda în afara unei scheme de ajutor de stat, supus obligatiei notificării, autoritatea responsabilă trebuie sa emită o scrisoare de intentie către investitori, conditionată de autorizarea Comisiei Europene, privind acordarea ajutorului, înainte de demararea proiectelor.

 

ARTICOLUL 8

Solicitarea facilitătilor

 

(1) Agentia Română pentru Investitii asigură activitatea de promovare a investitiilor îndeplinind rolul de punct de contact si de intermediar între investitori si autoritătile centrale si locale.

(2) Agentia Română pentru Investitii acordă investitorilor, la cerere, asistentă tehnică/îndrumare cu privire la schemele existente în cadrul cărora pot solicita finantare de la autoritatea responsabilă.

(3) În cadrul procesului de asistentă tehnică/îndrumare, Agentia Română pentru Investitii, la solicitarea investitorilor, încheie cu acestia un protocol care cuprinde mentiuni referitoare la măsurile de sprijin de care poate beneficia proiectul respectiv, autoritătile responsabile, criteriile de eligibilitate, formele concrete ale măsurilor de sprijin, precum si alte mentiuni necesare demarării proiectului de investitii.

(4) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute la art. 5 investitorul depune la autoritatea responsabilă cererea de acordare a facilitătilor si planul de investitii, precum si întreaga documentatie, conform mecanismului prevăzut în schema de ajutor de stat.


(5) Autoritatea responsabilă analizează documentatia prevăzută la alin. (4) si îndeplinirea conditiilor prevăzute în actele normative/administrative prevăzute la art. 6 alin. (1).

(6) În cazul în care autoritatea responsabilă constată conformitatea documentatiei si îndeplinirea conditiilor de eligibilitate, emite acordul de principiu în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentatia este completă, cu informarea Agentiei Române pentru Investitii.

(7) Pentru proiectele de investitii care nu se încadrează în schemele de ajutor de stat existente, autoritatea responsabilă analizează si decide asupra proiectului de investitii si oportunitătii instituirii de ajutoare individuale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si a legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

 

ARTICOLUL 9

Agentia Română pentru Investitii

 

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Economiei si Finantelor supune adoptării Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atributiile si competentele Agentiei Române pentru Investitii.

 

ARTICOLUL 10

Exceptii

 

(1) În cazul programelor cu finantare nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, domeniile si regulile specifice de acordare a ajutorului de stat se stabilesc cu respectarea prevederilor respectivelor programe si a regulilor de implementare stabilite pentru acestea, precum si cu respectarea reglementărilor comunitare si nationale în vigoare.

(2) În cazul în care un proiect de investitii poate fi sustinut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu este eligibil pentru a fi sustinut cu măsuri de natura ajutorului de stat, acordate în baza schemelor elaborate conform prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 11

Scheme functionale

 

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoritătile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor transmite Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Române pentru Investitii o listă cu acestea.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoritătile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor lua măsuri pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu legislatia specifică în domeniul ajutorului de stat.

(3) Autoritătile responsabile informează Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Română pentru Investitii în legătură cu adoptarea unor acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat în legătură cu modificarea schemelor existente, în termen de 15 zile de la adoptarea acestora.

(4) Agentia Română pentru Investitii, pe baza informatiilor primite de la autoritătile responsabile, publică pe site-ul său lista continând schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale aflate în derulare, listă care se actualizează în mod permanent.

 

ARTICOLUL 12

Noi scheme de ajutor de stat

 

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoritătile responsabile prezintă Ministerului Economiei si Finantelor o listă de propuneri de acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat, corespunzător atributiilor specifice, în conformitate cu obiectivele si domeniile stabilite la art. 4.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor va supune aprobării Guvernului un memorandum cuprinzând propuneri de scheme de ajutor de stat si termene de emitere a acestora, elaborat pe baza documentatiei primite de la autoritătile responsabile si în functie de resursele bugetare.

 

ARTICOLUL 13

Abrogări

 

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 18.

(2) Pe data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atributiile si competentele Agentiei Române pentru Investitii, se abrogă Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si

profesii liberale,

Stefan Im re,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 85.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces,

tinând cont de Memorandumul cu tema „Credite cu dobândă suportată din bugetul de stat pentru persoanele adulte cu handicap care achizitionează mijloace de transport conform Legii nr. 448/2006", aprobat în sedinta Guvernului din data de 26 martie 2008, în care se arată că aplicarea prevederilor art. 27 creează, pe termen lung, dificultăti bugetului de stat în ceea ce priveste finantarea măsurilor mentionate mai sus,

în vederea asigurării unei utilizări superioare a fondurilor publice, din punctul de vedere al eficientei si economicitătii si în scopul depistării de rezerve care să asigure echilibrul bugetului de stat, astfel încât sumele alocate să fie acordate în mod echitabil unui număr cât mai mare de persoane cu handicap grav si accentuat, iar măsura să fie sustenabilă pe termen lung,

având în vedere necesitatea reglementării si a altor prevederi ale Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât persoanele cu handicap să beneficieze pe deplin de conditii prin care să li se asigure atât îngrijirea si asistenta la standarde de calitate, cât si punerea în valoare a potentialului lor creativ,

tinând seama de importanta deosebită a categoriei de persoane ale căror drepturi sunt reglementate, precum si de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonantei de urgentă a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achizitionarea unui singur autoturism si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia plătii la scadentă a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului să nu depăsească 10.000 euro, iar returnarea creditului să nu depăsească 5 ani."

2. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiintează si functionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, cu avizul si sub îndrumarea metodologică a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap."

3. La articolul 78 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) să achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în conditiile prevăzute la lit. a)."

Art. II. -În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune aprobării, potrivit competentelor prevăzute de lege, modificarea si completarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Elena Roxana Badea

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 86.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

Având în vedere că Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 prevede necesitatea sustinerii accesului tinerilor la primul lor calculator,

tinând seama de faptul că pentru demararea procedurilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiei deschise si încheierea contractelor de achizitie, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, este necesară o perioadă de aproximativ 100 de zile,

stiind că anul scolar 2008-2009 începe la data de 1 septembrie 2008 si că distributia calculatoarelor către unitătile de învătământ prin inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti trebuie să se realizeze până la data începerii anului scolar,

având în vedere că procesul de întocmire a bazei de date cu toti beneficiarii, apoi de distribuire a calculatoarelor dinspre inspectoratele scolare desemnate la nivelul regiunilor geografice către unitătile de învătământ beneficiare necesită timp,

luând în considerare faptul că orice întârziere a achizitiei de calculatoare si de distribuire a acestora la nivelul unitătilor scolare ar duce la perturbarea actului educational si nu în ultimul rând la pierderea efectului pozitiv determinat de începerea unui ciclu liceal având la dispozitie un mijloc educativ modern,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante de urgentă îl constituie stabilirea unor măsuri pentru dotarea unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat cu calculatoare tip desktop, denumite în continuare calculatoare, în vederea formării de competente în utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

(2) Dotarea cu calculatoare are ca scop cresterea calitătii activitătii de învătământ, prin utilizarea tehnicilor moderne de învătare.

Art. 2. - (1) În anul scolar 2008-2009 unitătile în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat vor fi dotate cu calculatoare, astfel încât să poată asigura fiecărui elev din clasele a IX-a si a X-a câte un calculator, pe care să îl poată utiliza, la domiciliu, pentru studiu individual.

(2) Începând cu anul 2009 unitătile în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat vor fi dotate cu calculatoare, astfel încât să poată asigura fiecărui elev din clasa a IX- a câte un calculator.

(3) Elevii care beneficiază de prevederile alin. (1) si (2) nu pot beneficia de ajutorul financiar în vederea achizitionării unui calculator, prevăzut de Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Finantarea, în vederea achizitionării calculatoarelor, se face din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

Art. 4. - (1) Pentru anul scolar 2008-2009, achizitionarea calculatoarelor se face, în functie de numărul elevilor din clasele a IX-a si a X-a, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Începând cu anul 2009 achizitionarea calculatoarelor se face anual, în functie de numărul elevilor din clasa a IX-a, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Necesarul estimat de calculatoare se stabileste de către fiecare unitate de învătământ, se avizează de către inspectoratele scolare si se transmite Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului până la data de 15 februarie a fiecărui an.

(4) Pentru anul scolar 2008-2009, necesarul estimat de calculatoare se transmite de către inspectoratele scolare Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Calculatoarele achizitionate sunt înregistrate în evidentele unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si sunt predate beneficiarilor prevăzuti la art. 2 alin. (1) si (2), pe bază de proces-verbal încheiat între unitatea de învătământ si elevul major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului minor.

Art. 6. - (1) La sfârsitul ciclului liceal, respectiv la finalizarea scolii de arte si meserii ori a anului de completare în situatia în care elevul nu continuă studiile în aceeasi unitate de învătământ, calculatoarele se restituie unitătii de învătământ, pe bază de proces-verbal, de către elevii care le-au avut în folosintă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul părăsirii de către elev a unitătii de învătământ.

Art. 7. - Configuratia minimă a calculatorului se stabileste anual de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului. Pentru anul scolar 2008-2009 configuratia minimă a calculatorului se stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.


Art. 8. - Suma alocată pentru achizitionarea unui calculator este de cel mult 400 euro, inclusiv sistemul de operare si software-ul educational.

Art. 9. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 10. - (1) Suma necesară pentru achizitionarea de calculatoare pe anul 2008 se asigură de la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul 65.01 „învătământ", prin deblocarea sumei de 644 milioane lei din retinerea de 10% efectuată în baza art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului să introducă modificările si redistribuirile corespunzătoare în bugetul propriu si în anexele la acesta si să comunice Ministerului Economiei si Finantelor modificările introduse.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 87.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 6 alin. (1) si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină,

având în vedere art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, se completează după cum urmează:

1. La anexa la ordin, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care sesizarea formulată împotriva functionarilor publici prevăzuti la art. 5 alin. (1) lit. c) si d) cuprinde referiri la fapte săvârsite de functionarii publici de conducere si/sau de functionarii publici de executie din subordinea acestora, care au legătură cu fapta pentru care a fost formulată sesizarea, aceasta va fi analizată în întregime, pentru toti functionarii publici nominalizati, de către Comisia de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

2. La anexa la ordin, la articolul 6, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) compartimentul/directia (generală) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care efectuează, potrivit regulamentului de organizare si functionare, operatiuni de control, verificare si monitorizare a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 931.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ONSPOT" BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 iunie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ONSPOT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ONSPOT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Brăila, Str. Oborului nr. 2, bl. AC2, se. 4, et. 1, ap. 63, judetul Brăila, nr. de ordine în registrul comertului J 09/460/15.05.2007, cod unic de înregistrare 21737588/2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2007.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 549.