MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 479         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 iunie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

64. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 19/2007

 

66. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

 

68. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

 

69. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 si pentru intrarea în vigoare a prevederilor Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, în regim de testare, în perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009

 

70. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

71. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

 

72. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

73. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

 

74. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

 

75. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate

participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. e), al art. 74 lit. b) si g), al art. 76 alin. (1) si al art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Horărârea Guvernului nr. 410/2007,

având în vedere prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007, Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 iunie 2008,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, tabelul 1 „Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta” se modifică si se înlocuieste cu tabelul 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008.

Art. III. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

 

 

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

15,33

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: - pentru servicii functionale de sistem

18,62 0,82

Societatea Comercială „Operatorul Pietei de Energie Electrică «OPCOM»“ - SA

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

0,30

 

notă: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de

sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 iunie 2008,

în temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Este definită «Faza ca fiind perioada tranzitorie cuprinsă între data aprobării metodologiei si data de 31 decembrie 2008.”

2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Termenul pentru definirea mecanismului de piată pentru asigurarea rezervei de capacitate si a modalitătilor de plată pentru «Faza II» este 1 ianuarie 2009.”

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Termenul de testare a functionării mecanismului de piată pentru rezerva de capacitate este de 6 luni de la data de 1 ianuarie 2009.”

4. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Termenul de calcul efectiv al parametrilor pe baza metodologiilor si a procedurilor stabilite si avizate de ANRE este 31 decembrie 2008.”

Art. II. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si furnizorii serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 30 iunie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 64.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti

si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

 

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), (8) si (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a), c) si d), ale art. 74 lit. c) si d), ale art. 76 si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. - Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piata concurentială de energie electrică;

b) consumatorilor casnici care au actionat pe piata concurentială si optează pentru revenirea pe piata reglementată;

c) consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul implicit.


Art. 3. - Încadrarea în transele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii si taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidentiate distinct în factură si vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Consumatorii casnici pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu exceptia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în conditiile reglementărilor în vigoare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază si care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 transe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei transe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua transe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar fată de prima transă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia transe nu este limitată.

Art. 9. - La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare si echivalentul unei cantităti zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament si neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. - Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform optiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. - Obligatiile de plată ale consumatorilor pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă optiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/preturi calculate astfel :

1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilati consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. - Furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2007 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI

Valabile de la 1 iulie 2008

 

Pentru contoare cu plata postconsum

 

Tarif CS - de tip social1)

Tarif CD - de

tip monom

Tarif CR - de tip monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu

rezervare, diferentiat pe două

zone orare

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferentiat pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Transa 2 kWh/zi (lei/kWh

si abonat)

Transa

2—3

kWh/zi

(lei/kWh

si abonat)

Transa

peste

3 kWh/zi

(lei/kWh

si abonat)

Pret energie (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona

de zi (lei/kWh)

Pret energie în zona

de noapte 2) (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret

energie

în zona

de vârf

(lei/kWh)

Pret energie în zona normală (lei/kWh)

Pret

energie

în zona

de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

0,1736

0,4167

0,8217

0,4167

0,1503

0,3125

0,1503

0,4978

0,1619

0,1503

0,7061

0,3935

0,1852

Medie tensiune (1 - 110 kV exclusiv)

0,3242

0,1503

0,2430

0,1503

0,3935

0,1273

0,1503

0,5556

0,3125

0,1389


 

 

Tarif CTP - de tip monom

Nivel de tensiune

Transa de putere maximă contractată (kW)

Pret rezervare (lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

1

2

3

4

Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv

0,1503

0,2546

3-6kW

0,3242

0,2546

peste 6 kW3)

0,4861

0,2546

Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

 

Nivel de tensiune

Abonament4) (lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

 

1

2

3

 

Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

0,4317

0,3125

 

Medie tensiune (1 - 110kV exclusiv)

0,3692

0,2430

 

 

Pentru contoare cu preplată

 

Tarif CP - de tip monom

Tarif CP2 - de tip monom diferentiat pe două zone orare

Tarif CP3 - de tip monom diferentiat pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie

în zona de zi

(lei/kWh)

Pret energie în zona de

noapte (lei/kWh)2)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona de

vârf (lei/kWh)

Pret energie în zona normală (lei/kWh)

Pret energie

în zona

de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,1429

0,2968

0,1429

0,4728

0,1540

0,1429

0,6708

0,3739

0,1759

Medie tensiune

(1 - 110kV exclusiv)

0,1429

0,2309

0,1429

0,3739

0,1209

0,1429

0,5277

0,2968

0,1320

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin acciza si taxa pe valoare adăugată.

1) Începând cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplică numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

2) Pretul se aplică si pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

3) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

4) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare si un consum zilnic de 1 kWh.

 

ANEXA Nr. 2

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 SI CP3

 

Sezon

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

Vară

8,00—9,00

00,00—08,00

21,00—00,00

si de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 8,00

9,00—21,00

Iarnă

8,00—10,00 19,00—22,00

00,00—8,00

22,00—00,00

si de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 8,00

10,00—19,00

 

Sezonul de vară: 1 aprilie - 30 septembrie Sezonul de iarnă: 1 octombrie - 31 martie

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 SI CP2

 

Zona de zi
Zona de noapte

7,00—22,00

22,00—7,00 si de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. I)si m), al art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. l .078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Contractele-cadru elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care stau la baza contractelor de pe piata gazelor naturale, se modifică corespunzător prevederilor legale privind trecerea la unităti de energie, inclusiv în ceea ce priveste categoriile de consumatori de gaze naturale, în conformitate cu anexa la prezentul ordin.

(2) Capacitătile rezervate si/sau cantitătile de gaze naturale prevăzute în contractele de transport, distributie si furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici vor fi exprimate în unităti de energie, pe baza puterilor calorifice superioare specifice zonelor de calitate gaze în care se află punctele de iesire din sistemul national de transport, respectiv locurile de consum ale beneficiarilor/ consumatorilor, astfel cum acestea sunt repartizate unei zone de calitate gaze, definită în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a gazelor naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008.

(3) Capacitătile rezervate prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor fi exprimate în unităti de energie, distinct pentru fiecare operator de înmagazinare, pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale din depozite, calculată în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitătilor de gaze naturale în unităti volumetrice la facturarea în unităti de energie, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2008.

(4) Istoricul de consum din intervalul 1 ianuarie 2008 - 30 iunie 2008 al fiecărui loc de consum apartinând consumatorilor casnici/noncasnici va fi exprimat în unităti de energie, pe baza puterii calorifice superioare înscrise în factura reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, transmisă lunar fiecărui consumator casnic/noncasnic de gaze naturale.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 68.

 

ANEXĂ (Anexă la Decizia nr. 1.078/2003)

 

CATEGORIILE DE CONSUMATORI

pentru care se stabilesc diferentiat preturile finale reglementate si tarifele de distributie

 

A. Consumatori conectati direct la sistemul de transport:

A.1. consumatori cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh A.2. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh A.3. consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh A.4. consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh

B. Consumatori conectati în sistemul de distributie:

B.1. consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh

B.2. consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

B.3. consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

B.4. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

B.5. consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

B.6. consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 si pentru intrarea în vigoare a prevederilor

Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, în regim de testare,

în perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009

           

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 6 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, pentru intrarea în vigoare a acestui ordin, se prorogă până la data de 1 iulie 2009.

Art. 2. - Prin exceptie de la prevederile art. 1, prevederile cap. III „Accesul la serviciile de transport aferente SNT” din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 bis din 30 ianuarie 2008, se aplică începând cu data de 1 martie 2009.

Art. 3. - În perioada 1 noiembrie 2008 - 30 iunie 2009 Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias împreună cu utilizatorii de retea testează platformele informatice pentru comunicarea si schimbul de date intre acestia si sunt obligati sa ia toate masurile necesare, astfel încât termenul precizat la art. 1 să fie respectat.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias prezintă spre aprobare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei un plan privind actiunile necesare implementării prevederilor Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin si a planului aprobat în conformitate cu prevederile art. 4 constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008. Nr. 69.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană

a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007 - martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 40/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 249 din 31 martie 2008.


 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009

 

Componenta de tarif

U.M.

Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

Lei/MWh/Ciclu complet de înmagazinare

4,86

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

Lei/MWh

1,56

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

Lei/MWh

1,02

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007 - martie 2012

 

Ciclul de înmagazinare

U.M.

2008—2009

Capacitatea operatională

MWh

3.151.717,20

Venitul total

Mii lei

23.145,775

Venitul total reglementat

Mii lei

22.374,974

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

1,88

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană

a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007 - martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 345 din 5 mai 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 71.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009

 

Componenta de tarif

U.M.

Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

Lei/MWh/Ciclu complet de înmagazinare

5,97

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

Lei/MWh

1,62

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

Lei/MWh

1,62

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007—martie 2012

 

Ciclul de înmagazinare

U.M.

2008—2009

Capacitatea operatională

MWh

786.396,23

Venitul total

Mii lei

11.063,115

Venitul total reglementat

Mii lei

10.602,904

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

2,02

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport

al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale

TRANSGAZ - S.A. Medias

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 iulie 2008—30 iunie 2009, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii ferme - 0,18 lei pentru fiecare MWh si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat - 6,89 lei.

(2) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 iulie 2008—30 iunie 2009, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii întreruptibile - 0,14 lei pentru fiecare MWh si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat - 6,89 lei.


(3) Componentele tarifului pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) si (2), nu contin TVA.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul total si venitul total reglementat aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, iulie 2007—iunie 2012, pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Regularizarea veniturilor aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total si a venitului total reglementat prevăzute în anexă.

Art. 3. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 72.

 

ANEXA

 

VENITUL TOTAL SI VENITUL TOTAL REGLEMENTAT

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, iulie 2007—iunie 2012, pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

Capacitatea operatională a Sistemului national de transport (iulie 2007—iunie 2008)

 

 

Capacitate de transport anuală

MWh

326.952.167,00

Capacitatea de transport orară, din care:

MWh

37.323,31

— capacitate de transport întreruptibilă

MWh

3.782,94

Cantitatea anuală programată pentru transportul prin Sistemul national de transport (iulie 2007—iunie 2008)

MWh

158.470.732,76

Venitul total aferent anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare

Mii lei

1.149.668,58

Venitul total reglementat aferent anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare

Mii lei

964.182,48

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,91%

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. AMARAD - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. AMARAD - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. AMARAD - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA. Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al

celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.


Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. AMARAD - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. AMARAD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 73.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE REGLEMENTATE UNITARE,

veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice pentru S.C. AMARAD - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

39.698

Venit reglementat unitar

lei/MWh

18,93

Venit total unitar

lei/MWh

21,85

Rata de crestere a eficientei economice

 

2,24%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

39.698

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,60

Venit total unitar

lei/MWh

1,88

Rata de crestere a eficientei economice

 

2,80%

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

24,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

22,10

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

20,10

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

18,48

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE

finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. AMARAD - S.A.

 

Categoria de consumatori

lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,37

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

101,69

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

99,55

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,80

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.


Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice

Dentru S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită

MWh

24.477

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,18

Venit total unitar

lei/MWh

22,92

Rata de crestere a eficientei economice

 

10,85%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

Cantitatea de energie furnizată

MWh

24.477

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,13

Venit total unitar

lei/ MWh

1,38

Rata de crestere a eficientei economice

 

9,47%

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

23,86

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

23,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

22,04

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

20,56

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată

de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

102,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

101,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

99,49

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate deS.C. BEN&BEN - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. BEN & BEN - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. BEN & BEN - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. BEN & BEN - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA. Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. BEN & BEN - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. BEN & BEN - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 75.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE REGLEMENTATE UNITARE,

veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice pentru S.C. BEN & BEN - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

12.686

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,80

Venit total unitar

lei/MWh

25,57

Rata de crestere a eficientei economice

 

4,73%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

12.686

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,75

Venit total unitar

lei/MWh

5,74

Rata de crestere a eficientei economice

 

4,89%


ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. BEN & BEN - S.A.

 

Categoria de consumatori

lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

27,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

25,21

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE

pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. BEN & BEN - S.A.

 

Categoria de consumatori

lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

111,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

108,57

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00