MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 487         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iunie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

101. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

 

102. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

 

103. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

 

104. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L

 

105. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

106. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

 

107. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA. Art. 2. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 3. - S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.329/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ —S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 100.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

16,20

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

14,60

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

13,35

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

12,35

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

11,54

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


ANEXA Nr. 2

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată

de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

97,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

95,47

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

94,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

92,83

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

91,86

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. OTTOGAZ - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA. Art. 2. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. OTTOGAZ - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 3. - S.C. OTTOGAZ - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.350/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială OTTOGAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 101.


 

ANEXA Nr. 1

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată

de S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

16,22

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

15,05

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

13,16

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

11,94

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat

realizată de S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/ MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

98,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

97,88

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

95,47

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

93,57

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008-2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007—martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 102.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

pentru ciclul complet de înmagazinare 2008 – 2009

 

Componenta de tarif

U.M.

Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

Lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

5,26

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

Lei/MWh

2,69

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

Lei/MWh

2,73

 

ANEXA Nr. 2

 

Veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente anului doi al celei de-a doua perioade

de reglementare, aprilie 2007 - martie 2012

 

Denumirea depozitului

U.M.

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Cetatea de Baltă

Capacitatea operatională

MWh

8.499.530,40

1.593.661,95

2.656.103,25

531.220,65

13.917.981,03

2.124.882,60

Venitul total

Mii lei

19.629,94

53.688,93

35.416,36

14.799,81

155.875,48

21.859,97

Venitul total reglementat

Mii lei

16.693,27

52.253,94

33.650,96

14.014,63

149.005,32

20.883,72

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,85

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 2. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 3. - S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.353/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 1 5 decembrie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 103.


 

ANEXA Nr. 1

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată

de S.N.G.N ROMGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/ MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

21,66

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

21,25

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat

realizată de S.N.G.N ROMGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/ MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,78

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

122,84

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate  de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 104.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice

pentru S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

626.179

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

26,59

Venit total unitar

Lei/MWh

28,63

Rata de crestere a eficientei economice

 

1,44%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

535.273

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

6,04

Venit total unitar

Lei/MWh

7,19

Rata de crestere a eficientei economice

 

-0,32%


Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,76

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

32,29

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

30,33

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

27,58

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

25,34

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată

de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,65

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

117,86

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

115,47

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

112,12

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

109,39

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A."

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. PROGAZ P&D - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. PROGAZ P&D - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. PROGAZ P&D - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. PROGAZ P&D - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. PROGAZ P&D - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 105.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice

pentru S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

30.248

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

22,67

Venit total unitar

Lei/MWh

24,13

Rata de crestere a eficientei economice

 

6,66%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

30.248

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,02

Venit total unitar

Lei/MWh

4,80

Rata de crestere a eficientei economice

 

9,12%

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată

de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

24,22

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

24,03

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

23,92

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată

de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

107,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

105,98

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

105,55

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  SALGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. SALGAZ - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. SALGAZ - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. SALGAZ - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. SALGAZ - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. SALGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 106.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice

pentru S.C. SALGAZ - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

64.179

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

21,11

Venit total unitar

Lei/MWh

23,78

Rata de crestere a eficientei economice

 

1,96%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

64.179

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

3,21

Venit total unitar

Lei/MWh

3,85

Rata de crestere a eficientei economice

-0,61%


ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

26,41

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

22,92

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

22,06

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

21,66

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat

realizată de S.C. SALGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

108,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

104,35

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

103,23

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

102,50

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate deS.C. TIMGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. TIMGAZ - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. TIMGAZ - S.A. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care S.C. TIMGAZ - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului reglementat unitar si a venitului total unitar prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care S.C. TIMGAZ - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 6. - S.C. TIMGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere a eficientei economice

pentru S.C. TIMGAZ - S.A.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită

MWh

44.273

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

20,06

Venit total unitar

Lei/ MWh

23,45

Rata de crestere a eficientei economice

 

2,68%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată

MWh

44.273

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,63

Venit total unitar

Lei/MWh

5,34

Rata de crestere a eficientei economice

 

0,89%


ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. TIMGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

27,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

26,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

24,28

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

22,82

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

21,39

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat

realizată de S.C. TIMGAZ - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

111,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

110,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

107,49

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

105,54

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

103,71

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00