MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 371         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 mai 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

101. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

503. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

102. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

504. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

103. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

505. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

190. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

 

3.815. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind constituirea Comisiei consultative a manualelor scolare

 

3.924. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi

 

3.925. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi

 

3.940. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind sesiunea specială de bacalaureat 2008 pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive internationale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

117. - Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

4/III. - Hotărâre pentru modificarea Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/VI/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, punctul 3 al literei f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. în extravilanul comunelor pentru constructii reprezentând anexe gospodăresti, până la 100 m2;”.

2. La articolul 4, după punctul 3 al literei f) se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. în extravilanul comunelor pentru constructiile reprezentând anexe gospodăresti ale exploatatiilor agricole, a căror suprafată construită desfăsurată este de maximum 5.000 m2.”

3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un noualineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile reprezentând anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.”

4. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1 ), cu următorul cuprins:

„d1) în perimetrele limitrofe constructiilor reprezentând anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea clădirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obtine avizul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 503.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă       a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 504.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 13 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 505.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

 

În temeiul art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri

si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care, în executie, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legi.

Art. 4. - Directia economică, resurse umane si administrativă si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 190.


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 14.740 mii lei, încheiate până la data de 31 ianuarie 2008, iar cele realizate

din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 138.396 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 88.200 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

ANEXA

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ — I.C.I. BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

INDICATORI

Nr rd.

Preliminat/

Realizat

an 2007-mii lei

Prevederi an 2008 - mii lei -

%

A

0

1

2

3

 

 

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

01

23.800

25.200

105,88

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

23.752

25.150

105,88

a) Venituri din activitatea de bază*)

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

03

04

15.327

8.425

14.740

10.410

96,17

123,56

2. VENITURI FINANCIARE

05

48

50

104,16

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

07

21.498

21.306

99,10

1.Cheltuieli de exploatare -total, din care:

08

21.489

21.286

99,05

a) bunuri si servicii

09

6.782

6.050

89,20


A

0

1

2

3

b) cheltuieli de personal, din care:

10

11.168

11.353

101,65

- cheltuileli cu salarii

11

7.963

8.143

102,26

- contributii de asigurări sociale de stat

12

1.476

1.588

107,59

- contributiile de asigurări de somaj

13

155

79

50,96

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

480

448

93,33

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

75

53

70,66

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

62

67

108,06

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

19

20

105,26

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal din care:

19

938

955

101,81

- deplasări, detasări

20

470

450

95,74

- tichete de masă

21

371

400

107,82

c) Cheltuieli de exploatare privind

22

2.600

2.800

107,69

amortizarea si provizioanele

 

 

 

 

d) Cheltuieli de protocol

23

74

50

67,56

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

92

50

54,35

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera

26

43

163

379,06

c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

 

 

 

 

- tichete de crese

27

-

-

-

- tichete cadou

28

27

40

148,15

h) Alte cheltuieli

29

730

820

112,33

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

9

20

222,22

- cheltuieli pivind dobânzile

31

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

32

9

20

222,22

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

2.302

3.894

169,15

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

368

623

169,29

V. REZULTATUL NET

36

1.934

3.271

169,13

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

-

-

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobată prin Legea 324/2003, cu modificările si completările ulterioare) din care:

38

1.934

3.271

169,13

a) pentru cointeresarea personalului

39

387

654

168,99

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

1.160

1.963

169,22

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

387

654

168,99

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

4.567

3.400

74,45

1.Surse proprii

43

4.104

3.148

76,70

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

-

-

-


A

0

1

2

3

3. Credite bancare pentru investitii

-interne

-externe

45

46

47

-

-

-

4. Alte surse

48

463

252

54,43

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

4.567

3.400

74,45

1. Investitii, inclusiv investitii în curs latinele anului

50

4.567

3.400

74,45

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

-interne

-externe

51

52

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

23.800

25.200

105,88

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

21.498

21.306

99,10

3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)

56

2.302

3.894

169,29

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

57

58

219

123

219

123

100,00

100,00

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**)

59

2,91

3,01

103,43

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare

60

3,20

3,36

105,00

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd55*100)

61

10,71

18,28

170,68

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd.57)

62

108,46

114,84

105,88

9. Rata rentabilitătii financiare rd38*100/capital propriu

63

14,18

21,84

154,02

10. Păti restante

64

-

-

-

11. Creante de încasat

65

4.756

2.443

51,36


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 14.740 mii lei, încheiate până la data de 31 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 138.396 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 88.200 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind constituirea Comisiei consultative a manualelor scolare

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

            în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevantă asupra mediului de afaceri,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă constituirea Comisiei consultative a manualelor scolare, conform anexei.

Art. 2. - Comisia consultativă a manualelor scolare asigură informarea si consultarea periodică în problematica manualelor scolare, care vizează în principal evaluarea si aprobarea proiectelor de manuale scolare, achizitionarea, retipărirea si

reeditarea manualelor scolare.

Art. 3. - Comisia consultativă a manualelor scolare se întruneste trimestrial.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală bugetfinante, patrimoniu si investitii si Centrul National pentru

Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 3.815.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei consultative a manualelor scolare

 

Reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului:

1. Liliana Preoteasa - director general al Directiei generale management învătământ preuniversitar

2. Mihai Păunică - director general al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii

3. Lăcrămioara Pop - director al Directiei juridic si contencios

4. Silviu Cristian Mirescu - director general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar

5. Mihail Matekovits - director general al Directiei generale învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu parlamentul Reprezentanti ai Uniunii Editorilor din România:

1. Mihai Penescu - presedinte al Uniunii Editorilor din România, director general al editurilor ALL

2. Boris Singer - vicepresedinte al Uniunii Editorilor din România, director al Editurii Sigma

3. Cristian Gresanu - vicepresedinte al Uniunii Editorilor din România, director al Editurii Corint

4. Dan Iacob - vicepresedinte al Uniunii Editorilor din România, director al Grupului Editorial Art

5. Dane Karoly - vicepresedinte al Uniunii Editorilor din România, director al Editurii Didactice si Pedagogice Secretariatul tehnic al Comisiei consultative a manualelor scolare:

1. Sorin Spineanu-Dobrotă - sef Serviciu manuale si auxiliare curriculare în cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar

2. Andreea Bădiceanu - asistent director al Uniunii Editorilor din România

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de

învătământ preuniversitar,

luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 si nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular

evaluate în perioada martie-aprilie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie’’, domeniul „mecatronică si informatică”, calificarea profesională „analist programator”, domeniul „economic”, calificările profesionale „agent vamal’’, „asistent de gestiune’’ si „functionar bancar’’, respectiv pentru domeniul „servicii’’, calificările profesionale „proiectant decoratiuni interioare’’, „stilist’’, „cosmetician’’, „tehnician maseur’’ si „tehnician în activităti de secretariat’’, cu sediul în municipiul Iasi, str. Cuza-Vodă nr. 1, judetul Iasi.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi, acreditată potrivit art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Iasi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Iasi este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologică GREEN Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Iasi, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2008.

Nr. 3.924.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 si nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie/a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada martie-aprilie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, cu program normal si prelungit, cu sediul în municipiul Iasi, str. Păcurari nr. 25, judetul Iasi.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita FEG din Iasi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita FEG din Iasi este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Ecologică GREEN Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita FEG din Iasi, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2008.

Nr. 3.925.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2008 pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive internationale

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei,Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2008 pentru elevii participanti la loturile lărgite, care se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile scolare internationale, precum si pentru elevii sportivi care se pregătesc pentru competitii internationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sesiunea specială de bacalaureat mentionată la art. 1 se va desfăsura la Colegiul National „Ienăchită Văcărescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita.

Art. 3. - Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2008, se aprobă de secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar, până la data de 15 mai 2008.

Art. 4. - (1) Comisia de examen si comisia de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2008 mentionată la art. 1 se numesc de către Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita.

(2) Se numeste ca presedinte al acestor comisii conferentiar universitar doctor Constantin Pehoiu de la Facultatea de Stiinte Umaniste, Universitatea „Valahia”, Târgoviste.

Art. 5. - Examenul se desfăsoară pe baza Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.869/2007 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examentului de bacalaureat - 2008. Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat si programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.870/2007 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2008.

Art. 6. - Plata membrilor comisiei de bacalaureat va fi reglementată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 7. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală bugetfinante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita si conducerea Colegiului National „Ienăchită Văcărescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 3.940.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2008 pentru elevii participanti la loturile olimpice

 

15-18 mai 2008 - înscrierea candidatilor

19 mai 2008 - limba si literatura română - probă orală

20 mai 2008 - limba modernă - probă orală

21 mai 2008 - limba si literatura maternă - probă orală

22 mai 2008 - limba si literatura română - probă scrisă

23 mai 2008 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

26 mai 2008 - proba la alegere din aria curriculară

corespunzătoare specializării (probă scrisă sau practică)

27 mai 2008 - proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior (probă scrisă sau practică)

28 mai 2008 - limba si literatura maternă - probă scrisă; afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor (după ora 18,00)

29 mai 2008 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

Întrunită în sedinta din 12 aprilie 2008, în temeiul prevederilor art.11 si ale art. 12 lit. a)-e) si k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, si în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinta ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2007, situatiile financiare anuale ale Camerei pentru anul 2007, executia Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei pentru anul 2007, proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, precum si Programul de activităti al Consiliului Camerei pentru anul 2008 si se ia la cunostintă Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei pentru anul 2007.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2008

Nr. 117.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/VI/2007

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si (2), al art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. I. - Lista cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/VI/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 26 septembrie 2007, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială se împuterniceste în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2008.

Nr. 4/III.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea nr. 2/VI/2007)

 

LISTA

comunitătilor eligibile pentru a solicita finantare în cadrul Programului de interventii prioritare,

componenta I a Proiectului de incluziune socială

 

 

Nr. crt.

Localitatea

 

 

Denumirea locală

cum este cunoscută

comunitatea

Comuna/Orasul

Judetul

 

 

Este

în lista

studiului

„Proromi"

Gradul de

pregătire

pentru

program

Numărul de persoane conform recensă­mântului

Numărul de persoane

rome/ gospodării

Criteriul 1 (Accesibilitatea)

Criteriul 2 (Infrastructura)

Criteriul 3 (Venitul)

sub 1

sub 2

sub 3

sub 1

sub 2

sub 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Alba lulia

Cartier Lumea Nouă

Alba lulia

AB

Da

Mare

1.475 în tot orasul

895/150

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

2.

Blaj

Str. Plopului

Blaj

AB

Da

Mare

1.900

1.230/400

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

3.

Cergău Mare

Cergău Mare

Cergău

AB

Da

Mare

170

170/45

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

4.

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă

AB

Da

Mare

539

128/48

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

5.

Tătârlaua

Tătârlaua

Cetatea de Baltă

AB

Da

Mare

429

126/62

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

6.

Sălistea Deal

Sălistea Deal

Sălistea

AB

Da

Mare

171

309/84

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

7.

Scărisoara

Cârlora

Scărisoara

AB

Da

Mic

250

285/69

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

8.

Unirea

Unirea

Unirea

AB

Da

Mare

633

290/69

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

9.

Bucuresti (sector 1)

Cartier Giulesti 16 Februarie — Chiti la Triaj

Bucuresti (sector 1)

B

Da

Mic

3.926

250/40

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

10.

Bucuresti (sector 5)

Cartier Prelungirea Ferentari, Pângărati

Bucuresti (sector 5)

B

Nu

Mic

5.110

174/24

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

11.

Băcioiu

Băcioiu

Corbasca

BC

Nu

Mare

2.000

2.054/377

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

12.

Alesd

Cartier Obor

Alesd

BH

Nu

Mare

1.050

1.200/315

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

13.

Săcuieni

Danko-Pisto

Săcuieni

BH

Da

Mare

440

973/199

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

14.

Bogei

Bogei

Tăuteu

BH

Nu

Mare

Nu există o evidentă

1.040/174

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

15.

Telechiu

La Criptă

Tetchea

BH

Da

Mare

585 în toată comuna

206/40

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

16.

Vadu Crisului

Vadu Crisului

Vadu Crisului

BH

Nu

Mare

960

372/82

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

17.

Tagu

Tagu

Budesti

BN

Nu

Mare

42

185/31

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

18.

Budacu de Sus

Voica-Piciocarii

Dumitrita

BN

Nu

Mare

123

235/58

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19.

Brăila

Lacu Dulce

Brăila

BR

Nu

Mare

1.557 în tot

municipiul

270/45

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

20.

Brăila

Colonie Km 10

Brăila

BR

Nu

Mare

Nu există o evidentă

pe cartiere

820/162

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

21.

Drogu

Drogu

Galbenu

BR

Nu

Mediu

89

152/46

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

22.

Sutesti

Sutesti

Sutesti

BR

Nu

Mare

768

130/45

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

23.

Tudora

Turbata

Tudora

BT

Nu

Mare

150

220/22

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

24.

Racos

Tigănie Lingurari

Racos

BV

Da

Mic

820

800/200

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

25.

Mucesti Dănulesti

Mucesti Dănulesti

Buda

BZ

Nu

Mediu

601

111/22

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

26.

Cluj-Napoca

Rampa de Gunoi Pata-Rât (Dalas si Cantonului)

Cluj-Napoca

CJ

Nu

Mic

12

637/200

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

27.

Călărasi

FNC Livada

Călărasi

CL

Da

Mare

2.000

1.624/287

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

28.

Călărasi

Cartier Obor-Nou

Călărasi

CL

Da

Mare

800

894/139

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

29.

Greoni

Greoni

Grădinari

CS

Nu

Mare

187

187/22

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

30.

Cernavodă

Colonia Columbia

Cernavodă

CT

Da

Mic

186

393/170

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

31.

Mihail Kogalniceanu

Mihail Kogalniceanu

Mihail Kogalniceanu

CT

Nu

Mediu

269

226/62

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

32.

Belin Vale

Belin Vale

Belin

CV

Da

Mic

503

1.271/350

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

33.

Sfântu Gheorghe

Zona Orko

Sfântu Gheorghe

CV

Da

Mare

5.500

2.200/265

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

34.

Vâlcele

Vâlcele

Vâlcele

CV

Da

Mare

1.778

818/230

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

35.

Poiana

Poiana de Sus

Poiana

DB

Da

Mare

-

605/87

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

36.

Ocolna

Ocolna

Amărăstii de Jos

DJ

Nu

Mare

1.005

1.378/260

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

37.

Listeava

Listeava

Ostroveni

DJ

Nu

Mare

444

400/100

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

38.

Sadova

Sadova

Sadova

DJ

Nu

Mare

1.539

1.900/385

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

39.

Rudari

Rudari

Polovragi

GJ

Nu

Mare

390

451/118

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

40.

Pistestii din Deal

Pistestii din Deal

Scoarta

GJ

Nu

Mare

915

915/120

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

41.

Buciumeni

Buciumeni

Buciumeni

GL

Nu

Mediu

219

158/36

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

42.

Tălpigi

Tălpigi

Ghidigeni

GL

Nu

Mediu

429

622/134

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

43.

Brad

Steampuri

Brad

HD

Nu

Mare

154

114/22

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

44.

Mihăileni

Berlin

Buces

HD

Nu

Mare

129

155/48

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

45.

Plăiesii de Sus

Plăiesii de Sus

Plăiesii de Jos

HR

Da

Mic

317

270/40

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

46.

Pietris

Pietris

Dolhesti

IS

Da

Mare

2.000

2.000/440

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

47.

SIobozia

SIobozia

Voinesti

IS

Nu

Mare

500

1.050/280

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

48.

Ticău

Ticău

Ulmeni

MM

Nu

Mare

66

527/108

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

49.

Glodeni

Serbia

Glodeni

MS

Da

Mic

570

1.200/290

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

50.

Apalina

Apalina

Reghin

MS

Da

Mare

1.830 în tot orasul

4.700/290

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

51.

Borca

Borca

Borca

NT

Nu

Mare

320

126/36

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

52.

Băltesti

Ursari

Băltesti

PH

Nu

Mare

374

365/51

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

53.

Brateiu

Brateiu

Brateiu

SB

Da

Mic

1.025

870/130

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

54.

Copsa Mică

Târnăvioara

Copsa Mică

SB

Da

Mare

390

57/20

Da

Da

Da

Da

Da

Da

55.

Târnava

Târnava

Târnava

SB

Da

Mic

703

1.700/600

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

56.

Jibou

Stejarilor

Jibou

SJ

Da

Mare

231

670/70

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

57.

Simleu Silvaniei

Pustă Vale

Simleu Silvaniei

SJ

Nu

Mare

1.425 în tot orasul

2.405/400

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

58.

Cerat

Cerat

Valcău de Jos

SJ

Nu

Mic

65

380/85

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

59.

Carei

A Tiganio (str. Băltilor, Cerbului, Privighetorilor, Mărăsesti)

Carei

SM

Nu

Mare

44

383/80

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

60.

Cidreag

Cidreag

Porumbesti

SM

Nu

Mare

160

1.066/323

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

61.

Stâna

Dealul Bodiului

Socond

SM

Nu

Mare

300

1.070/310

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

62.

Burla

Burla

Burla

SV

Nu

Mare

220

200/70

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

63.

Saravale

Sovârconi

Saravale

TM

Nu

Mare

1.085

225/61

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

64.

Câinenii Mari

Valea Urii

Câineni

VL

Da

Mare

421

244/69

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

65.

Balota

Bolovan

Racovita

VL

Nu

Mare

430

198/51

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

66.

Homocea

Chetris

Homocea

VN

Nu

Mediu

-

336/70

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

67.

Mărăsesti

Modruzeni - Cartier Nou 2

Mărăsesti

VN

Nu

Mediu

1.093 în tot orasul

3.896/600

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

68.

Băcesti

Zonele Cartier si CAP

Băcesti

VS

Nu

Mare

300

825/117

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da