MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 206         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

242. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”

 

245. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Austostrada Brasov-Cluj-Bors” si a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors

256. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

274. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

 

281. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - S.A. prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă-Bucuresti” - S.A. cu Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa – Aurel Vlaicu” - S.A.

 

282. - Hotărâre pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

283. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a fundatiei YANA-YOU ARE NOT ALONE din Liechtenstein

 

285. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei „COMMUNITAS” ca fiind de utilitate publică

 

286. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 30 august 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1” cu suma globală estimată de 10.721 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin”(1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 242.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 948/2007)

 

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A – Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului (m2)

Suprafata

constructiilor

(m2)

 

 

Numele proprietarului

conform documentatiilor

tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată

din măsurători

(necesară de

expropriat)

0

1

2

3

4

5

6

7

„65

Bucuresti

Sectorul 1

23950/1

466

401

 

Dobrogeanu Măria

66

Bucuresti

Sectorul 1

24143

344

139

 

Udrescu Tomita

Udrescu Ioana

Udrescu Viorel

Petre Tatiana

67

Bucuresti

Sectorul 1

23408/1

308

121

 

Tesa Andrei

Tesa Ioana


 

0

1

2

3

4

5

6

7

68

Bucuresti

Sectorul 1

23494

600

526

 

Ciociu Floarea

Ciociu Vasile

Ciociu Paula

Ciociu Mihai

69

Bucuresti

Sectorul 1

23947

2200,8

53

 

Harnagea Constantin Ignat

70

Bucuresti

Sectorul 1

23895/1

2296

332

 

Cociubanu Mihai

71

Bucuresti

Sectorul 1

18066/1/1/1

8663,64

31

 

Ionescu Dana Mirela

72

Bucuresti

Sectorul 1

18066/1/2/1

8663,64

395

 

Ionescu Dana Mirela

73

Bucuresti

Sectorul 1

18066/2/1

1325,74

63

 

Ionescu Dana Mirela

74

Bucuresti

Sectorul 1

24035

800

64

 

Rusu Gheorghe Tăbăcaru Mihai

75

Bucuresti

Sectorul 1

23822/1

1000

121

 

Cazacu Felicia

76

Bucuresti

Sectorul 1

24159

1000

779

 

Purcărin Aurica

77

Bucuresti

Sectorul 1

20077/1

5000

450

 

Tănase Niculina

78

Bucuresti

Sectorul 1

23821/1

800

53

 

Dorobantu Ioana

79

Bucuresti

Sectorul 1

24140

5000

399

 

Vasile Georgeta

80

Bucuresti

Sectorul 1

16485/1

5000

182

 

Nemtoi loan

81

Bucuresti

Sectorul 1

16483/1

5000

195

 

Nemtoi loan

82

Bucuresti

Sectorul 1

24031/1

2500

368

 

S.C. Europlast —S.R.L

83

Bucuresti

Sectorul 1

3967/3/2/1

3406,1

236

 

Dumitru Ioana

84

Bucuresti

Sectorul 1

3967/2/2/1

3406,1

245

 

Marin Mariana

85

Bucuresti

Sectorul 1

3967/1/2/1

3406,1

247

 

Dumitru Doina

86

Bucuresti

Sectorul 1

3967/4/2/1

3548,4

250

 

Dumitru Doina

Marin Mariana

Dumitru Ioana

87

Bucuresti

Sectorul 1

15598/3/1

276

49

 

Radu Daniela

Marinescu luliana

88

Bucuresti

Sectorul 1

15596/1

1000

111

 

Radu Daniela

89

Bucuresti

Sectorul 1

2273/2/2/2/1; 2273/2/2/1

700,56

172,75

 

Popovici Valentin

Popovici Dorina

90

Bucuresti

Sectorul 1

2273/2/3/1/1; 2273/2/3/2

856,52

135,17

 

Braziotis Ana-Maria

Braziotis Dimitrios

91

Bucuresti

Sectorul 1

10799/1

2000

242

 

S.C. Romatex —S.A.

92

Bucuresti

Sectorul 1

10049/3/1

669,32

129

 

Ilie Nicolae

93

Bucuresti

Sectorul 1

10049/1/1

667,29

125

 

Ilie Maria

Ilie Petrică

Radu Anca

Mieilă Mihaela

94

Bucuresti

Sectorul 1

3359/1

6600

1377

 

S.C. Festo —S.R.L.

95

Bucuresti

Sectorul 1

24058

7000

1000

 

Tînt Stefan Tînt Emilia

96

Bucuresti

Sectorul 1

24059

724

730

 

TomoSoiu Gheorghe

97

Bucuresti

Sectorul 1

7375/1; 7375/2/1

7000

1872,42

 

S.C. Project Four Construct —S.R.L.

98

Bucuresti

Sectorul 1

24296

312

108

 

Dumitru Stan Buhulea luliana Dumitru Constantin

99

Bucuresti

Sectorul 1

14364/2/3

3000

50

 

S.C. Autoklass Center —S.R.L.


 

0

1

2

3

4

5

6

7

100

Bucuresti

Sectorul 1

14364/2/1

3000

178

 

S.C. Autoklass Center — S.R.L

101

Bucuresti

Sectorul 1

14364/2/5; 17733/4

3000; 3756

32

 

S.C. Autoklass Center — S.R.L Doroudian Hamid Doroudian Marcela

102

Bucuresti

Sectorul 1

17733/1

3756

291

 

Doroudian Hamid Doroudian Marcela

103

Bucuresti

Sectorul 1

24148

2500

163

 

Pîrvu Constanta

Pîrvu Ion

Stanciu Amalia-loana

104

Bucuresti

Sectorul 1

15192/1

2500

179

 

Ciontu Viorica

105

Bucuresti

Sectorul 1

15193/1

5000

316

 

Ciontu Viorica

106

Bucuresti

Sectorul 1

15193/4;

(9981—

9982)/1/4

5000; 6650,02

28

 

Ciontu Viorica

S.C. Promteh Business

Consulting —S.R.L.

107

Bucuresti

Sectorul 1

(9981-9982)/1/1

6650,02

657

 

S.C. Promteh Business Consulting —S.R.L.

108

Bucuresti

Sectorul 1

15595/1

276,13

118

 

Marinescu luliana

109

Bucuresti

Sectorul 1

16906/1

11000

1791

 

S.C. Rostock 2000 — S.R.L.

110

Bucuresti

Sectorul 1

18375/1/1 18375/1/2

11099,85

2042

 

S.C. Corn Trans Viaggi — S.R.L.

111

Bucuresti

Sectorul 1

20926/1

5748

891

 

S.C. Ipso Serv —S.R.L.

112

Bucuresti

Sectorul 1

20926/5

5748; 242,55

2

 

S.C. Ipso Serv —S.R.L. Tudor Iulian

113

Bucuresti

Sectorul 1

13075/1

3000

351

 

Alexandru Valentin Alexandru Monica-Elena

114

Bucuresti

Sectorul 1

13369/2/ 2/1/1/1

1765,94

18

 

S.C. Teco —S.R.L.

115

Bucuresti

Sectorul 1

15195/1

2500

160

 

Marinescu Alexandru-Daniel Marinescu Valentina

116

Bucuresti

Sectorul 1

15433/1

745

168

 

Pojoni Dorel Pojoni Măria

117

Bucuresti

Sectorul 1

120/1

9985

937

 

Pantea Petru-Călin Popa Victor-Emil Petrescu Gabriel-George

118

Bucuresti

Sectorul 1

3994/1

16361

1004

 

S.C. Sarantis România — S.A.

119

Bucuresti

Sectorul 1

8028/1

7500

633

 

Mincu Petre Mincu Niculae

120

Bucuresti

Sectorul 1

14102/1

10000

882

 

S.C. E.Z. Scop —S.R.L.

S.C. Grecom International

Imob — S.R.L.

S.C. New Grange Consulting —

S.R.L.

121

Bucuresti

Sectorul 1

19087/1

5499,86

657

 

S.C. Promo Invest 2000 — S.R.L.

122

Bucuresti

Sectorul 1

19087/4; (9197/1— 9197/2— 9197/3—

9964/1 )/4

5499,86; 5717,93

17

 

S.C.   Promo   Invest  2000  — S.R.L. Iacov Ion lacov Gizela

123

Bucuresti

Sectorul 1

(9197/1— 9197/2— 9197/3—

9964/1 )/1

5717,93

166

 

Iacov Ion lacov Gizela


 

0

1

2

3

4

5

6

7

124

Bucuresti

Sectorul 1

24575

1712

162

 

Damian Paul Damian Liliana-Maria Popescu Lucia Mînzatu Ileana Damian Grigore Damian Constantin Damian Gheorghe Damian Dorin

125

Bucuresti

Sectorul 1

24574

1500

272

 

Perja Milică

126

Bucuresti

Sectorul 1

2273/2/1/1

1597,56

45

 

Badac Elena Popovici Valentin Popovici Dorina Braziotis Ana-Maria Braziotis Dimitrios Palade Cornel Palade Elena-luliana

127

Bucuresti

Sectorul 1

16179/1; 16179/2/1

5300

291,36

 

Stoica-Dilea Veturia-Doina Stoica-Dilea Gheorghe

128

Bucuresti

Sectorul 1

24627

3700

184

 

Alexe Stoian Mincu Ioana

129

Bucuresti

Sectorul 1

14452/2

9787,28

137,71

 

S.C. Primat Gold Impex — S.R.L.

130

Ilfov

Otopeni

702/1

20.004,83

701

 

S.C. Avi Instant —S.R.L.

131

Ilfov

Otopeni

1679/1

20.000

501

 

S.C. Automotive Trading Services —S.R.L.

 

 

 

TOTAL suprafată expropriată

25726,41"

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Austostrada Brasov-Cluj-Bors” si a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 7.814 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005 si nr. 208 bis din 7 martie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Se abrogă pozitiile nr.:

a) 141-144 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Gilău, judetul Cluj;

b) 246, 256, 258-259, 261-263, 266 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Floresti, judetul Cluj;

c) 345, 525-526, 542-547, 551, 553, 558-559, 570- 571, 573-574, 577, 584-585, 592, 598, 601, 607-608, 613, 618-620, 632-639, 641, 644-645, 648, 664 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Săvădisla, judetul Cluj;

d) 47, 52-55, 57-60, 62, 64, 66-67, 70, 72, 74-75, 77- 78, 85-87, 89-93, 95-96, 99, 102, 107-110, 112-115, 118-120, 124-125 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Chislaz, judetul Bihor;

e) 78 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Sârbi, judetul Bihor.

2. După ultimele pozitii aferente localitătilor Abram, Biharia, Chislaz, Sârbi si Suplacu de Barcău din judetul Bihor si localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Petrestii de Jos din judetul Cluj se introduc noi pozitii, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) localitatea Abram, judetul Bihor - după pozitia nr. 193 se introduc 10 noi pozitii;

b) localitatea Biharia, judetul Bihor - după pozitia nr. 123 seintroduc 70 de noi pozitii;

c) localitatea Câmpia Turzii, judetul Cluj - după pozitia nr. 190 se introduc 63 de noi pozitii;

d) localitatea Chislaz, judetul Bihor - după pozitia nr. 126 se introduc 73 de noi pozitii;

e) localitatea Floresti, judetul Cluj - după pozitia nr. 267 se introduc 7 noi pozitii;

f) localitatea Gilău, judetul Cluj - după pozitia nr. 144 se introduc 85 de noi pozitii;

g) localitatea Petrestii de Jos, judetul Cluj - după pozitia nr. 249 se introduc 15 noi pozitii;

h) localitatea Sârbi, judetul Bihor - după pozitia nr. 83 se introduc 13 noi pozitii;

i) localitatea Suplacu de Barcău, judetul Bihor - după pozitia nr. 116 se introduc 22 de noi pozitii.

Art. IV. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 33.935 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. V. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 24 iulie 2007, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Se abrogă pozitiile nr:

a) 34, 39, 59 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Ip, judetul Sălaj;

b) 88-101 si 110-141 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Marca, judetul Sălaj;

c) 145, 151-152, 167, 346 si 351 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Spinus, judetul Bihor;

d) 175-176 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Ciuhoiu, judetul Bihor;

e) 177, 179-186, 188, 211, 214-238, 240-274, 276-289, 291-294 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Sălard, judetul Bihor;

f) 295-326 - reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Tămăseu, judetul Bihor.

2. După pozitia nr. 382 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, cu completările ulterioare, se introduc 668 de noi pozitii, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2007, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 34.550 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. VII. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. VIII. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 245.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

Nr

crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

460

CLUJ

CIURILA

2844

76,00

76,00

0,00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

461

CLUJ

CIURILA

2845

105,00

105,00

0,00

FARCAS GHERASIM

462

CLUJ

CIURILA

2847

96,00

96,00

0,00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

463

CLUJ

CIURILA

2935

383,00

383,00

0,00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

464

CLUJ

CIURILA

2936

8,00

8,00

0,00

CĂLUGĂR IOACHIM

465

CLUJ

CIURILA

2938

497,00

497,00

0,00

FARCAS MARIA

466

CLUJ

CIURILA

2941

161,00

161,00

0,00

MANCIU IOAN

467

CLUJ

CIURILA

2944

30,00

30,00

0,00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

468

CLUJ

CIURILA

2948

468,00

468,00

0,00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

469

CLUJ

CIURILA

1070/1

41,00

41,00

0,00

MANCIU VICTOR, REVNIC CORNEL

470

CLUJ

CIURILA

1161/1

34,00

34,00

0,00

MARCUVASILE, POPA VIRGINICA

471

CLUJ

CIURILA

1957/1

36,00

36,00

0,00

HODREAVASILE(DEC), SZABO EUFROSINA

472

CLUJ

CIURILA

1991/1

36,00

36,00

0,00

SABAU GHEORGHE, IOAN, IOAN IOSIF, DAVID, BENIAMIN SI GHITĂ DANIEL, TĂUTAN ÂNA, CHIOREANANICA, GECAN NASTASIA, MOLDOVAN MARIA

473

CLUJ

CIURILA

2388/1

432,00

432,00

0,00

FARCAS IOAN

474

CLUJ

CIURILA

2846/1

103,00

103,00

0,00

POPA EUGENIA

475

CLUJ

CIURILA

916/1,916/2

38,00

38,00

0,00

POPA VASILE, MARIA, ANA, ANTON SI IOAN, FENESAN FELICIA, MARTIS LUCIA

 

 

TOTAL:

2.544,00

 

0,00

 

 

Nr

crt.

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

 

 

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

531

CLUJ

MIHAI VITEAZU

570

91,00

91,00

0,00

FULOP NICOLAE, FULOP PAVEL

532

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1840

3.347,00

3.347,00

0,00

BADO ELISABETA, BUCEA TRAIAN

533

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2161

438,00

438,00

0,00

CRAIU MELENTINA

534

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2173

1.133,00

1.133,00

0,00

SZILAGYEVA, KOMAROMI TUNDE

535

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2176

401,00

401,00

0,00

SZABO BERTA, ROMAN ALIN-GABRIEL, ROMAN ELENA

536

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2179

869,00

869,00

0,00

FULOP KATALIN

537

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2182

376,00

376,00

0,00

FULOP KATALINA, KOMAROMI ILKA


 

Nr

crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp 

 

 

538

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2185

366,00

366,00

0,00

FULOP KATALINA, KOMAROMI ILKA, ROMAN ALIN-GABRIEL

539

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2190

1.476,00

1.476,00

0,00

NOVAK BALASZ

540

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2194

33,00

33,00

0,00

MOISE ROMULUS

541

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2199

343,00

343,00

0,00

KEREKI PAUL

542

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2201

1.056,00

1.056,00

0,00

KEREKI PAUL, SZUZ EMMA

543

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2203

729,00

729,00

0,00

KEREKI ANA

544

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2205

1.059,00

1.059,00

0,00

ISTRATE ILEANA

545

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2207

675,00

675,00

0,00

ROSTAS ALEXANDRU

546

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2209

176,00

176,00

0,00

KOVACS MIHAIL

547

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2211

195,00

195,00

0,00

PINTEA ALEXANDRU, MĂRGINEAN EUGENIA, CRISAN ELENA

548

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2213

30,00

30,00

0,00

CHIS GLIGOR, PINTEA

NICOLAE,AUGUSTINSI

VASILE

549

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2215

2,00

2,00

0,00

SZABO IOLANDA, NAGY KATALINA

550

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2217

7,00

7,00

0,00

BAYKA BELA

551

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2219

9,00

9,00

0,00

KISS VASILE

552

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2221

5,00

5,00

0,00

BAN ETELKA

553

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2223

7,00

7,00

0,00

BAYKA ALEXANDRU

554

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2225

17,00

17,00

0,00

SZERESTELY IULIANA

555

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2227

17,00

17,00

0,00

FULOP SANDOR

556

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2229

13,00

13,00

0,00

KOVACS MIHAIL

557

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2231

22,00

22,00

0,00

KORONDIARPAD

558

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2241

294,00

294,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

559

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2242

7,00

7,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

560

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2243

45,00

45,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

561

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2249

90,00

90,00

0,00

VLAS VALER

562

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2252

100,00

100,00

0,00

BERINDEI AUREL

563

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2254

310,00

310,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

564

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2255

216,00

216,00

0,00

KOMAROMI IREN

565

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2257

140,00

140,00

0,00

BAGYONI NICOLAE

566

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2259

412,00

412,00

0,00

BAJKA MARGARETA

567

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2261

40,00

40,00

0,00

MARTON NICOLAE

568

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2263

76,00

76,00

0,00

SZILAGYILONA

569

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2265

41,00

41,00

0,00

BOBOIAGHEORGHE, VANA NICOLAE, VANĂ RADU, RĂDULESCU MARIA

570

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2267

89,00

89,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

571

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2268

1.300,00

1.300,00

0,00

CHIOREAN DIONISIE, BADIU AURORA, BÂRNA ECATERINA

572

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2269

1.199,00

1.199,00

0,00

OROSANICA


 

Nr

crt.

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

mp

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

573

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2271

193,00

193,00

0,00

SZIGETIANA, BALINT ALEXANDRU, TUTULEA BERTA, BALINT IOAN, DACZO ROZALIA, HORVATH IDA, HORVATH EMMA

574

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2282

53,00

53,00

0,00

CSEP MOZES, ROZALIA, SANDORSIIDA

575

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2284

809,00

809,00

0,00

CSEP MOZES

576

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2286

1.027,00

1.027,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

577

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2288

3.865,00

3.865,00

0,00

SZABO IOLANDA, HORVAT EMA, NYTRAI STEFAN, NYTRAI CAROL, ERDELY FRANCISC, SANDU SUSANA, BORSOS MIKLOS

578

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2290

17,00

17,00

0,00

BAYKAELLA, BAYKAARPAD

579

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2292

48,00

48,00

0,00

BADO EMMA, MOISA ROMULUS

580

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2294

420,00

420,00

0,00

DÎRLEASAVA, BAL MELINTA

581

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2296

479,00

479,00

0,00

FULOP NICOLAE, FULOP PAVEL

582

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2299

841,00

841,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

583

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2302

274,00

274,00

0,00

FALCĂ SUSANA, PĂDUREAN VIOREL

584

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2305

257,00

257,00

0,00

GRĂDINARU ROZALIA, HIBA IDA, PĂDUREAN VIOREL

585

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2312

47,00

47,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

586

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2314

46,00

46,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

587

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2315

560,00

560,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

588

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2316

300,00

300,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

589

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2317

79,00

79,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

590

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2318

1.060,00

1.060,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

591

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2319

475,00

475,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

592

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2326

603,00

603,00

0,00

SERBAN IOAN, EMIL, ILEANA SI AURORA, VESA ELISABETA, TOP EMILIA, LUP MARIA

593

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2328

111,00

111,00

0,00

BALASZ LUDOVIC

594

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2331

738,00

738,00

0,00

GYORI ANTAL

595

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2333

928,00

928,00

0,00

ALBISOR RODICA

596

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2334

121,00

121,00

0,00

SZOCS GHIZELA

597

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2336

122,00

122,00

0,00

NEGREA MARIA


 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

598

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2338

242,00

242,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

599

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2344

180,00

180,00

0,00

MARINA SUSANA

600

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2346

329,00

329,00

0,00

MIHET ILEANA

601

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2348

2.485,00

2.485,00

0,00

MOMEU NICOLAE

602

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2351

748,00

748,00

0,00

MOMEU DUMITRU

603

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2358

34,00

34,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

604

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2359

762,00

762,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

605

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2360

254,00

254,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

606

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2361

230,00

230,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

607

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2375

156,00

156,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

608

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2376

34,00

34,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

609

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2384

28,00

28,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

610

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1022/1

3.989,00

3.989,00

0,00

BAYKA M. NICOLAE, BAYKA EDMUND, KONTOS ILEANA, GALFI STEFAN, VASS ROZALIA, BERINDEI V AUREL

611

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1065/1

223,00

223,00

0,00

FULOP STEFAN

612

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1915,1916

139,00

139,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU-UZINA DE APĂ

613

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2169,2170

1.292,00

1.292,00

0,00

BAYKA ROZALIA, NICOARĂ IULIU

614

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2245, 2246

85,00

85,00

0,00

VLAS VALER

615

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2273, 2274

470,00

470,00

0,00

FITI MARIA

616

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2276, 2277

1.399,00

1.399,00

0,00

ARSING ETELKA

617

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2279, 2280

2.331,00

2.331,00

0,00

DOMOKOS IONEL

618

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2308, 2309

653,00

653,00

0,00

SAMOILĂTRAIAN, PĂDUREAN VIOREL

619

CLUJ

MIHAI VITEAZU

504/1

258,00

258,00

0,00

BAYKA S. ROZSA, BAYKA PARASCHIVA

620

CLUJ

MIHAI VITEAZU

572/1,572/2

470,00

470,00

0,00

PAROHIA ROMANO CATOLICĂ MIHAI VITEAZU

621

CLUJ

MIHAI VITEAZU

938/1

3.612,82

3.612,82

0,00

RAFAILĂ M. IOAN (DEC), RAFAILĂ S. MARIA

622

CLUJ

MIHAI VITEAZU

940/1

754,00

754,00

0,00

CADAR ST. ANA, CADAR NICOLAE

623

CLUJ

MIHAI VITEAZU

940/2/1

27,00

27,00

0,00

CADAR ST. ANA, CADAR NICOLAE

624

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1840

3.347,00

3.347,00

0,00

BADO ELISABETA, BUCEA TRAIAN

 

 

 

TOTAL:

55.255,82

 

0,00

 

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

625

CLUJ

MOLDOVENESTI

157

4,00

4,00

0,00

BORSOS TOMA, BORSOS ILEANA

626

CLUJ

MOLDOVENESTI

255

12,00

12,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MOLDOVENESTI

627

CLUJ

MOLDOVENESTI

156/1

159,00

159,00

0,00

BORSOS TOMA, BORSOS ILEANA

628

CLUJ

MOLDOVENESTI

74/1

659,00

659,00

0,00

ROSTAS CAROL, ROSTAS PAVEL

629

CLUJ

MOLDOVENESTI

82/1

126,00

126,00

0,00

VLAS VALER

 

 

 

960,00

 

0,00

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

163

CLUJ

SĂNDULESTI

925

3.633,00

3.633,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂNDULESTI

164

CLUJ

SĂNDULESTI

425/1,425/2, 425/3

4.183,00

4.183,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂNDULESTI

 

 

TOTAL:

7.816,00

 

0,00

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp

24

CLUJ

SĂVĂDISLA

615

1.316,00

1.316,00

0,00

TAMAS ANDRAS(DEC), TAMAS ILEANA

25

CLUJ

SĂVĂDISLA

2254

37,00

37,00

0,00

GYORKOS ELISABETA

26

CLUJ

SĂVĂDISLA

2946

14,00

14,00

0,00

BARDOS BELA, BARDOS ROZALIA

27

CLUJ

SĂVĂDISLA

3203

18,00

18,00

0,00

KOVACS-KAPSI STEFAN (DEC), KUN ELISABETA, KOVACS-KAPSI STEFAN

28

CLUJ

SĂVĂDISLA

574, 575

800,00

800,00

0,00

BAZSO ST. ILEANA, ZOR MARTIN

29

CLUJ

SĂVĂDISLA

3201

44,00

44,00

0,00

ANDRAS MIHAIL

30

CLUJ

SĂVĂDISLA

3199

4,00

4,00

0,00

GEBE STEFAN

31

CLUJ

SĂVĂDISLA

3206

157,00

157,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

32

CLUJ

SĂVĂDISLA

3337

201,00

28,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

33

CLUJ

SĂVĂDISLA

621

87,00

22,00

0,00

VALKAI-TYIDA ERZSEBET

34

CLUJ

SĂVĂDISLA

3227

348,00

348,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

35

CLUJ

SĂVĂDISLA

3258

1.630,00

1.630,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

36

CLUJ

SĂVĂDISLA

3236

1.200,00

1.200,00

0,00

MATYAS PETER-GIZELA

37

CLUJ

SĂVĂDISLA

3249

1.388,00

1.388,00

0,00

MAXIM GHEORGHE

38

CLUJ

SĂVĂDISLA

3252

774,00

774,00

0,00

MATEI ALEXANDRU


 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata

terenului

Suprafata

constructiilor

mp

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

 

 

Suprafata rezultată

din acte

mp

Suprafata rezultată

din măsurători

mp 

 

 

39

CLUJ

SĂVĂDISLA

3254

933,00

933,00

0,00

IEPURE VIOREL, IEPURE IOAN

40

CLUJ

SAVADISLA

3256

198,00

198,00

0,00

MATEI IOAN

41

CLUJ

SAVADISLA

3282

1.260,00

1.260,00

0,00

TAMAS KRUMPE ILONA

42

CLUJ

SĂVĂDISLA

3284

150,00

150,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

43

CLUJ

SAVADISLA

3287

361,00

362,00

0,00

LACZI MARTON

44

CLUJ

SĂVĂDISLA

553

31,00

31,00

0,00

TAMAS BALHA STEFAN, MARTON SI LADISLAU, LACZI PAP ELISÂBETA

45

CLUJ

SĂVĂDISLA

2602

652,00

652,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

46

CLUJ

SĂVĂDISLA

2555

439,00

439,00

0,00

BARDOS ST. MARIA, BARDOS P. MARIA, KALO IRINA, PAL ILEANA

47

CLUJ

SAVADISLA

2939

1.264,00

1.264,00

0,00

RACZ BELA, MADRU IOSIF

48

CLUJ

SĂVĂDISLA

2941

97,00

97,00

0,00

BARAZSULY CZINTUS BORBOLAGHIZELA, BARAZSULY CZINTUS ANTON

49

CLUJ

SAVADISLA

2943

422,00

422,00

0,00

GONCZI LUDOVIC

50

CLUJ

SĂVĂDISLA

2948

754,00

754,00

0,00

LASZLO ELISÂBETA, CSEGEZI M. ALEXANDRU

51

CLUJ

SAVADISLA

2951

154,00

154,00

0,00

VARADI PARASCHIVA

52

CLUJ

SĂVĂDISLA

2954

325,00

325,00

0,00

KISS ELISÂBETA, KISS GHEORGHE

53

CLUJ

SAVADISLA

3245

111,00

111,00

0,00

SUSMAN IOAN

54

CLUJ

SAVADISLA

3099

970,00

970,00

0,00

GARBOVANVIRONICA

55

CLUJ

SAVADISLA

3127

450,00

450,00

0,00

VIDREAN ELISÂBETA

56

CLUJ

SĂVĂDISLA

3136

536,00

536,00

0,00

PETRISOR GAVRIL

57

CLUJ

SAVADISLA

3152

769,00

769,00

0,00

POP IOAN

58

CLUJ

SAVADISLA

3247

266,00

266,00

0,00

CAPUSAN GHEORGHE

59

CLUJ

SĂVĂDISLA

2058/1, 2061/1

301,00

301,00

0,00

MATYASVASILE, COVACI IOAN

60

CLUJ

SAVADISLA

3101,3103

523,00

523,00

0,00

IGNAT MARIA

61

CLUJ

SAVADISLA

3279

93,00

93,00

0,00

KUN FRANCISC

62

CLUJ

SĂVĂDISLA

3277

98,00

98,00

0,00

KUN MARTIN

63

CLUJ

SAVADISLA

3275

110,00

110,00

0,00

AMBRUS DOBAI IOAN

64

CLUJ

SAVADISLA

3271

122,00

122,00

0,00

RACZ ZOLTAN

65

CLUJ

SAVADISLA

3269

295,00

295,00

0,00

GYURKA ELISÂBETA

66

CLUJ

SĂVĂDISLA

3273

109,00

109,00

0,00

FODORMIHAI, FODOR CĂTĂLINA

67

CLUJ

SAVADISLA

3261

454,00

454,00

0,00

KUN-GYORGY ELISÂBETA

68

CLUJ

SĂVĂDISLA

3263

579,00

579,00

0,00

SUTO DEZIDERIU

69

CLUJ

SAVADISLA

3265

489,00

489,00

0,00

BARDOS MARTIN

70

CLUJ

SAVADISLA

3267

403,00

403,00

0,00

LASZLO FRANCISC

71

CLUJ

SĂVĂDISLA

3315,3316

7.148,00

7.148,00

0,00

GYURKA FRANCISC, SZILAGYI ILEANA

72

CLUJ

SĂVĂDISLA

3300

128,00

128,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

73

CLUJ

SĂVĂDISLA

3301

5.305,00

5.305,00

0,00

CONSILIUL LOCAL SĂVĂDISLA

 

 

CONTINUAREA IN PAGINA A 2-A