MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

255. - Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

Protocol de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord

 

1.063. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

256. - Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

Protocol de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord

 

1.064. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 917 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX „Impozite si taxe locale”, care a preluat dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997

 

Decizia nr. 1.013 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

 

Decizia nr. 1.023 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.024 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.077 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

138. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

Acord de împrumut între KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, reprezentată de Ministerul Economiei si Finantelor (Împrumutatul), pentru 21.000.000 EUR - Programul privind infrastructura municipală

 

1.356. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.371. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

 

1.376. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”

 

1.377. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României” Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru unele institutii din subordinea acestuia

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

7. - Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

81.322. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat

 

81.323. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal

 

81.324. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal

 

81.576. - Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator

 

81.691. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare

 

89.151. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

959. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PROFINS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

971. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

972. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale VNT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

973. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L

 

974. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

978. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

 

Bucuresti, 31 octombrie

2008. Nr. 255.

 

PROTOCOL

de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord*)


*) Traducere.

 

Statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

convinse că securitatea zonei Nord-Atlantice va fi întărită prin aderarea Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

            După intrarea în vigoare a prezentului protocol, secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, în numele tuturor părtilor, va comunica Guvernului Republicii Albania invitatia de a adera la Tratatul Atlanticului de Nord. În conformitate cu art. 10 din Tratatul Atlanticului de Nord, Republica Albania va deveni parte la data depunerii instrumentului de aderare la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

 

ARTICOLUL II

 

            Prezentul protocol va intra în vigoare la data când fiecare dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord va notifica Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la ratificarea acestuia. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate părtile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la data primirii fiecărei notificări si la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL III

 

            Prezentul protocol, redactat în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind legal autentice, va fi depozitat în Arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Copii certificate vor fi transmise de Guvernul Statelor Unite ale Americii guvernelor tuturor statelor părti la Tratatul Atlanticului de Nord.

            Drept care, subsemnatii plenipotentiari au semnat prezentul protocol.

 

            Semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.063.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 256.

 

PROTOCOL

de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord*)

 


*) Traducere.

 

Statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

convinse că securitatea zonei Nord-Atlantice va fi întărită prin aderarea Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

            După intrarea în vigoare a prezentului protocol, secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, în numele tuturor părtilor, va comunica Guvernului Republicii Croatia invitatia de a adera la Tratatul Atlanticului de Nord. În conformitate cu art. 10 din Tratatul Atlanticului de Nord, Republica Croatia va deveni parte la data depunerii instrumentului de aderare la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

 

ARTICOLUL II

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data când fiecare dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord va notifica Semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.

Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la ratificarea acestuia. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate părtile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la data primirii fiecărei notificări si la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL III

 

Prezentul protocol, redactat în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind legal autentice, va fi depozitat în Arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Copii certificate vor fi transmise de Guvernul Statelor Unite ale Americii guvernelor tuturor statelor părti la Tratatul Atlanticului de Nord.

Drept care, subsemnatii plenipotentiari au semnat prezentul protocol.

 

Semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croatia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.064.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 917

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX „Impozite si taxe locale”, care a preluat dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997, exceptie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 1.415/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal răspunde Societatea Comercială „Prodplast” - S.A. din Bucuresti, prin reprezentant, avocat Lucia Voicu, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Societătii Comerciale „Prodplast” - S.A. solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public, de asemenea, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 1 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.415/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997, exceptie ridicată de Nica Leon într-o cauză având ca obiect o actiune în anulare a unei hotărâri a adunării generale a actionarilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile actelor normative criticate sunt contrare dispozitiilor art. 1 alin. (3) si (5), art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 52, art. 53, art. 54, art. 56, art. 57, art. 61, art. 82, art. 101, art. 102, art. 115, art. 131, art. 135, art. 138 alin. (2) si (4) si art. 154 alin. (1), deoarece conditionarea actului de justitie de plata unor taxe încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie si instituie inegalitatea cetătenilor în fata legii, în functie de posibilitătile de plată ale acestora.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Legii nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată si completată, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Autorul exceptiei critică dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 22 mai 2002, Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005.

Desi autorul exceptiei critică pentru neconstitutionalitate Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, Curtea retine că aceasta a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, dispozitiile ordonantei fiind preluate în titlul IX al legii „Impozite si taxe locale”. Asadar, Curtea urmează să se pronunte asupra acestor dispozitii ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Curtea retine că nu se poate pronunta asupra constitutionalitătii Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si a celor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, este competentă să decidă asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 146/1997 si ale actelor normative care au modificat si completat această lege, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Asupra constitutionalitătii acelorasi acte normative, Curtea s-a mai pronuntat în numeroase cazuri, respingând exceptia de neconstitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 845/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997, exceptie ridicată de acelasi autor si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie. De asemenea, prin Decizia nr. 453 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 octombrie 2005, Curtea a statuat că accesul liber la justitie nu înseamnă că acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit si în acest sens a retinut că art. 21 din Constitutie nu instituie nicio interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind legal si echitabil ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Totodată, Curtea a constatat că dispozitiile Legii nr. 146/1997 nu aduc atingere statului de drept, democratic si social, demnitătii omului, drepturilor si libertătilor cetătenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea constată că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 56 privind contributii financiare, ci, dimpotrivă, instituirea de către legiuitor a plătii taxei de timbru pentru valorificarea unor drepturi pe calea justitiei este în concordantă cu aceste prevederi.

Întrucât critica prin raportarea prevederilor legale la dispozitiile constitutionale ale art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, 52, 54, 57, 82, 101, 102, 131, 135, 148 alin. (2) si (4) si ale art. 154 alin. (1) nu este motivată, Curtea nu o poate examina, deoarece aceasta ar avea semnificatia unui control din oficiu, ceea ce este inadmisibil, tinând seama de dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX „Impozite si taxe locale”, care a preluat dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă si ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997, exceptie ridicată de Nica Leon în Dosarul nr. 1.415/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.013

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Oliv Wirre” - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.092/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Societatea Comercială „Oliv Wirre” - S.R.L. din Giurgiu, prin reprezentant, avocat Ioana Alina Georgescu, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei depune la dosar adresa nr. 5.096 din 2 aprilie 2007 a Directiei Inspectie – Serviciul disciplina în constructii din cadrul Primăriei Sectorului 6 Bucuresti si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.092/303/2008, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Oliv Wirre” - S.R.L. din Giurgiu într-o cauză având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică contravin dispozitiilor art. 44, 45, 57, art. 134 alin. (1) si (2) lit. a), art. 135 alin. (1) lit. a) si art. 136 din Constitutie si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 1 din primul Protocol aditional la aceeasi Conventie. Textul criticat conferă operatorului de serviciu de energie termică dreptul de desfiintare a constructiilor neautorizate, fără să prevadă obligatia obtinerii autorizatiei de demolare si acordarea de despăgubiri.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, care au următorul cuprins:

- Art. 35: „(1) Operatorii serviciului au, în principal, următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile licentei, caietului de sarcini si ale contractului de delegare a gestiunii;

b) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică; [...]

f) să solicite desfiintarea constructiilor si a altor obiective amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile proprii aferente activitătilor prevăzute în licentă; [...]”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, ale art. 45 referitor la libertatea economică, ale art. 57 referitor la exercitarea drepturilor si a libertătilor, ale art. 134 alin. (1) si (2) referitor la atributiile Consiliului Superior al Magistraturii, ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) referitor la economia României si ale art. 136 referitor la proprietate, precum si la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Textul criticat nu consacră dreptul operatorului de serviciu de energie termică să desfiinteze constructia edificată fără autorizatie de constructie, ci, asa cum se prevede la lit. f), acesta are obligatia să solicite desfiintarea constructiilor amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile proprii aferente activitătilor prevăzute în licentă. Curtea retine că, potrivit acestui text, operatorul nu are dreptul, asa cum sustine autorul exceptiei, să desfiinteze constructiile amplasate ilegal pe teren, ci prevede doar obligatia de a solicita desfiintarea acestora. Or, desfiintarea unor astfel de constructii se face în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, prin eliberarea unei autorizatii de desfiintare a constructiei, care este un act de autoritate ce se emite de către autoritătile publice locale competente, la cererea persoanei îndreptătite. În spetă, operatorul de serviciu de energie termică este persoana juridică îndreptătită să ceară desfiintarea constructiei amplasate ilegal pe teren si care nu respectă distanta de sigurantă a instalatiilor de transport a energiei termice.

Curtea constată că dispozitiile art. 134 din Constitutie nu au relevantă în cauză, deoarece acest articol reglementează atributiile Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Oliv Wirre” - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.092/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

DECIZIA Nr. 1.023

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristian Rizea în Dosarul nr. 1.085/254/2007 al Judecătoriei Mangalia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.085/254/2007, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 27 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Cristian Rizea în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cereri de recuzare a unui executor judecătoresc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că evacuarea sa este neconstitutională, încălcându-se astfel accesul liber la justitie, principiului egalitătii si dreptului de proprietate.

Judecătoria Mangalia si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, si ale art. 27 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

- Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000: „(1) Executorii judecătoresti pot fi recuzati în cazul în care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.”

- Art. 27 din Codul de procedură civilă: „Judecătorul poate fi recuzat:

1. când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti;

2. când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3. când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin a uneia din părţi până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

4. dacă el, sotul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una din părti este judecător;

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

7. dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

8. dacă a primit de la una din părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat asupra unei exceptii de neconstitutionalitate similare cu cea din cauza de fată, respingând-o ca fiind neîntemeiată, prin Decizia nr. 40/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005. Cu acel prilej, s-a retinut că enumerarea limitativă a cazurilor în care executorul judecătoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă, cu exceptia unor situaţii care sunt specifice activitătii judecătorilor. Pe cale de consecintă, dispozitiile de lege criticate nu încalcă principiile statuate de art. 21 si art. 53 din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristian Rizea în Dosarul nr. 1.085/254/2007 al Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.024

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gasparjudecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescujudecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

            Ioana Marilena Chiorean - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Toma Ciurlă si Lucia Ciurlă în Dosarul nr. 5.700/94/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal, pentru partea Societatea Comercială „Simet Impex” - S.R.L. din Bucuresti, răspunde avocatul Victor Ioan Popovici, cu împuternicire avocatială depusă în sedintă. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, apărătorul Societătii Comerciale „Simet Impex” - S.R.L. din Bucuresti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.700/94/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Toma Ciurlă si Lucia Ciurlă în dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect solutionarea unui apel declarat împotriva unei sentinte civile a Judecătoriei Buftea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece lasă posibilitatea instantei de apel să examineze cauza sub toate aspectele, atât cele privind situatia de fapt, cât si legalitatea hotărârii atacate, încălcând în felul acesta dreptul apelantului de a stabili limitele în care doreste să se judece.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 295 alin. 1: „Instanta de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de către prima instantă. Motivele de ordine publică pot fi invocate si din oficiu.”

- Art. 297 alin. 2 teza a doua: „[...] în acest caz, precum si atunci când există vreun alt motiv de nulitate, iar prima instantă a judecat în fond, instanta de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmată si hotărârea pronuntată, va retine procesul spre judecare.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege, ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile art. 16 si 21 din Constitutie, s-a pronuntat prin Decizia nr. 102/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2007, statuând, în esentă, că aceste dispozitii constituie o garantie a aplicării principiului potrivit căruia judecarea unei cauze se face în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces. Totodată, cu acel prilej, Curtea a retinut că reglementările internationale în materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdictie sau la toate căile de atac prevăzute de legislatiile nationale, art. 13 din Conventia privind apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale consacrând numai dreptul persoanei la un recurs efectiv în fata unei instan t e nationale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdicie.

Cu acelasi prilej, cu privire la dispozitiile art. 295 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat că acestea nu contravin prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât faptul că instanta de apel verifică, în limitele cererii de apel, nu numai stabilirea situatiei de fapt, dar si aplicarea legii de către prima instantă, nu încalcă principiul potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi considerente, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate nu contravin nici dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. 1 si art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Toma Ciurlă si Lucia Ciurlă în Dosarul nr. 5.700/94/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.077

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin - judecător

Zoltán Tudorel - judecător

Toader Augustin - judecător

Zegrean Antonia - procuror

Constantin Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, exceptie ridicată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 45.194/3/2007.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 45.194/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, exceptie ridicată din oficiu de această instantă de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal sustine, în esentă, că textul de lege criticat, care prevede că este de competenta instantelor de contencios administrativ solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de încheierea si executarea contractelor reglementate de Legea nr. 51/2006, precum si a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, este contrar prevederilor art. 52, art. 73 alin. (3) lit. k) si art. 126 alin. (6) din Constitutie. În acest sens, arată că, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, raporturile juridice dintre operatorii si utilizatorii serviciilor de utilităti publice sunt raporturi juridice de natură contractuală si sunt supuse normelor de drept privat. Or, cum prin efectul prevederilor art. 51 alin. (3) din aceeasi lege, aceste litigii revin competentei instantei de contencios administrativ, se încalcă astfel dispozitiile constitutionale potrivit cărora instantele specializate în materia contenciosului administrativ, constituite prin lege, au competenta să cenzureze litigiile vizând actele administrative întocmite de autoritătile publice, acte vătămătoare pentru drepturile ori interesele unei persoane.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, mentionând că dispozitiile de lege criticate au fost modificate ulterior ridicării exceptiei prin art. I pct. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2008, iar solutia legislativă criticată a fost înlăturată, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, dispozitii potrivit cărora: „Solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de încheierea, executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face, cu precădere, în procedură de urgentă.”

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că acest text de lege este contrar următoarelor prevederi din Constitutie: art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 73 alin. (3) lit. k) potrivit căruia contenciosul administrativ este de domeniul legii organice si art. 126 alin. (6) care interzice înfiintarea de instante extrordinare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine că, ulterior sesizării sale, textul de lege criticat a fost modificat prin art. I pct. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, în sensul că „Solutionarea litigiilor contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instantele competente potrivit legii si se judecă în procedură de urgentă. Cererea se introduce la instantele de judecată în a căror competentă teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului”. Astfel, Curtea constată că prin noua formulare dată acestui text de lege se îndepărtează motivele de neconstitutionalitate invocate de instanta de judecată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate rămâne fără obiect, urmând a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, exceptie ridicată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 45.194/3/2007.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

În vederea asigurării până la finele anului 2008 a surselor complementare necesare finantării Programului privind infrastructura municipală, astfel încât să nu fie afectată utilizarea la timp a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Comisia Europeană prin memorandumurile de finantare ISPA, încheiate între aceasta si Guvernul României, si pentru evitarea anulării fondurilor nerambursabile comunitare, în valoare de 80.382.500 EUR, prevăzute în memorandumurile de finantare aferente măsurilor ISPA 2005/RO/16/P/PE/001, 2005/RO/16/P/PE/002, 2005/RO/16/P/PE/004, aferente proiectelor de mediu: Suceava, Deva-Hunedoara si asistentei tehnice acordate de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile pentru pregătirea aplicatiilor în vederea finantării unor proiecte de mediu din instrumente structurale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală, în valoare de 21 milioane EUR, denumit în continuare Acordul de împrumut.

Art. 2. - (1) Programul privind infrastructura municipală, denumit în continuare Programul, cuprinde 3 proiecte:

a) proiectul privind reabilitarea si modernizarea sistemului de apă si de apă uzată în municipiul Suceava, denumit proiectul Suceava;

b) proiectul privind reabilitarea si modernizarea sistemului de apă si de apă uzată în municipiile Deva si Hunedoara, denumit proiectul Deva-Hunedoara;

c) proiectul privind asistenta tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul de mediu din România, denumit în continuare proiectul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

(2) Finantarea Programului se va asigura din: fonduri ISPA, împrumutul contractat de la KfW, din veniturile proprii ale Societătii Comerciale ACET - S. A. si ale Societătii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, din alocatii de la bugetul de stat si din alocatii ale bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale implicate, respectiv municipiile Suceava, Deva si Hunedoara si judetul Hunedoara.

Art. 3. - (1) Beneficiarii finali ai împrumutului sunt:

a) pentru proiectul Suceava: municipiul Suceava, pentru o valoare de 6.688.500 EUR;

b) pentru proiectul Deva-Hunedoara: Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva, pentru o valoare de 5.740.000 EUR; si

c) pentru proiectul asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul de mediu din România: Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru o valoare de 8.571.500 EUR.

(2) Beneficiarilor finali ai împrumutului le revine sarcina tragerii sumelor din împrumut si îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 5 si 6.

(3) Beneficiarii finali ai Programului sunt: Societatea Comercială ACET -S.A. Suceava, Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, cărora le revine sarcina contractării, monitorizării implementării si raportării către KfW, Ministerul Economiei si Finantelor si beneficiarii finali ai împrumutului. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, sunt înfiintate unităti de implementare a proiectului la Societatea Comercială ACET - S.A. si Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva.

(4) Beneficiarul final al împrumutului aferent finantării proiectului Deva-Hunedoara, respectiv Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva, este garantat de municipiul Deva, municipiul Hunedoara si judetul Hunedoara.

(5) Oficiul de Plăti si Contractare PHARE este Agentia de implementare a proiectului, care a delegat atributiile sale beneficiarilor finali ai acestuia, prevăzuti la art. 3 alin. (3).

(6) Municipiul Suceava a delegat Societatea Comercială ACET - S.A. dreptul de a contracta, implementa si raporta, păstrându-si dreptul de a efectua trageri din împrumut, pentru partea aferentă proiectului Suceava.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor va încheia un acord de împrumut subsidiar pentru proiectul Suceava, acord subsidiar de împrumut si garantie pentru proiectul Deva- Hunedoara, respectiv acord de împrumut subsidiar pentru proiectul privind pregătirea asistentei tehnice, cu toate entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1), (3) si (4), în care vor fi stipulate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv obligativitatea creării conform legislatiei române în vigoare a fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, respectiv Fondul IID, la nivelul fiecărui operator economic inclus în Program.

Art. 5. - Taxele si impozitele datorate si plătibile pe teritoriul României, precum si orice alte costuri neeligibile aferente împrumutului, incluzând dar fără a se limita la costurile legate de obtinerea autorizatiilor, permiselor sau avizelor, vor fi finantate:

a) de la bugetul propriu al municipiului Suceava, pentru proiectul Suceava, si din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale ACET - S.A.;

b) din bugetele proprii ale municipiilor Deva si Hunedoara si ale judetului Hunedoara, precum si din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, pentru proiectul Deva-Hunedoara;

c) din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru proiectul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 6. - Plata serviciului datoriei publice externe, achitarea ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor si a oricăror obligatii financiare aferente împrumutului va fi asigurată:

a) pentru proiectul Suceava: de la bugetul local al municipiului Suceava si din Fondul IID prevăzut la art. 4;

b) pentru proiectul Deva-Hunedoara: din bugetele proprii ale municipiilor Deva si Hunedoara si ale judetului Hunedoara, din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, inclusiv din Fondul IID prevăzut la art. 4;

c) pentru proiectul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile: de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 7. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei si Finantelor, de comun acord cu KfW, să introducă, până la rambursarea integrală a împrumutului, în functie de conditiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, redistribuiri de sume între beneficiarii finali ai împrumutului, modificări între sursele de acoperire a taxelor si impozitelor aferente împrumutului, datorabile si plătibile pe teritoriul României, modificări ale surselor de acoperire a serviciului datoriei publice externe, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze valoarea Acordului de împrumut prevăzut la art. 1.

(2) Amendamentele la Acordul de împrumut convenite cu KfW potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 138.

 

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

între KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, reprezentată de Ministerul Economiei si Finantelor (Împrumutatul), pentru 21.000.000 EUR

 

- Programul privind infrastructura municipală -

 

Preambul


*) Traducere oficială.

 

La baza prezentului acord stau Acordul, semnat la data de 19 decembrie 2005 si ratificat la 29 mai 2006, încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind cooperarea financiară (Acord guvernamental) si memorandumurile de finantare (memorandumuri de finantare), semnate la 10 martie 2006, între Comisia Europeană si Guvernul României pentru proiectul Suceava, proiectul Deva-Hunedoara si pentru proiectul „Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului”.

KfW va acorda împrumutul, conform prevederilor acestui acord, din propriile sale resurse, precum si din fondurile bugetare cu dobândă redusă asigurate de Guvernul Republicii Federale Germania pentru proiectele care îndeplinesc standardele politicii de dezvoltare pentru proiecte eligibile.

1. Împrumutul

1.1. KfW va acorda Împrumutatului un împrumut care nu va depăsi valoarea totală de 21.000.000 EUR.

1.2. Scop: Împrumutatul va utiliza împrumutul numai pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală (Programul). Programul va fi realizat prin municipiul Suceava, Apa Prod - S.A. si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile (denumiti în continuare beneficiari finali ai împrumutului). Agentia de implementare a proiectului este Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP), care a fost înfiintată de Împrumutat în cadrul Ministerului Economiei s i Finantelor pentru procedurile de monitorizare, raportare i tragere legate de împrumut. OPCP, beneficiarii finali ai împrumutului si KfW vor defini în acordurile separate detaliile fiecărui proiect individual care va fi finantat din Program (proiectele), precum si bunurile, lucrările si serviciile care vor fi finantate din împrumut.

1.3. Taxe, speze, taxe vamale. Taxele si alte cheltuieli publice datorate de Împrumutat, precum si taxele vamale nu pot fi finantate din împrumut.

2. Directionarea împrumutului către Agentia de implementare a proiectului

2.1. Împrumutatul va directiona împrumutul, prin Agentia de implementare a proiectului (OPCP) către beneficiarii finali în cadrul acordurilor de împrumut subsidiare, conform părtii finantate din împrumut, în termenii si conditiile stabilite la articolele 4, 5 si 6.

2.2. Anterior efectuării primei trageri din împrumut, Împrumutatul va trimite la KfW o copie si o traducere certificată a acordurilor subsidiare de împrumut specificate la articolul 2.1.

2.3. Directionarea împrumutului nu va constitui o obligatie în plus a beneficiarilor finali către KfW fată de obligatiile de plată asumate în cadrul acestui acord.

3. Tragerea

3.1. Cererea de tragere. Imediat ce vor fi indeplinite toate conditiile precedente de tragere, conform clauzei 3.4, precum si celor specificate în memorandumurile de finantare, KfW va disponibiliza împrumutul în conformitate cu progresul proiectelor, la solicitarea Împrumutatului.

3.2. Acordul separat. Într-un acord separat, Împrumutatul, prin Agentia de implementare a proiectului (OPCP), împreună cu beneficiarii finali ai împrumutului si KfW vor defini procedurile de tragere, în special dovada care va fi furnizată de Împrumutat că sumele împrumutului solicitate sunt utilizate în scopurile stipulate în acest acord.

3.3. Data-limită de solicitare a disponibilizării. KfW are dreptul să refuze solicitări de disponibilizare după data de 30 noiembrie 2012.

3.4. Conditii precedente de tragere.

KfW va efectua disponibilizări în cadrul acestui acord numai dacă:

a) Împrumutatul a transmis un aviz juridic în formă si continut acceptabile KfW pentru a furniza o dovadă satisfăcătoare pentru KfW că au fost îndeplinite toate cerintele, conform Constitutiei si altor prevederi legale, pentru asumarea pe deplin de către Împrumutat a obligatiilor rezultate din acest acord;

b) specimenele de semnături, mentionate în clauza 13.1 (Reprezentarea Împrumutatului) au fost transmise la KfW;

c) acordurile subsidiare de împrumut, mentionate la clauza 2 (Directionarea) au fost transmise la KfW;

d) Împrumutatul a plătit comisionul initial, specificat la clauza 4.2;

e) nu au fost înregistrate evenimente de încălcare a obligatiilor;

f) nu au apărut circumstante extraordinare care să influenteze sau să pericliteze serios implementarea, functionarea sau scopul Programului ori îndeplinirea obligatiilor de plată asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord;

g) acordurile separate pentru proiecte au fost semnate; si

h) garantia Republicii Federale Germania mentionată în clauza 8 este în vigoare si efect fără nicio restrictie.

Înaintea disponibilizării împrumutului, KfW are dreptul de a solicita orice documente sau dovezi pe care le poate considera rezonabil necesare.

3.5. Amânarea disponibilizării.

Cu conditia îndeplinirii obigatiilor asumate conform clauzei 11, Împrumutatul poate amâna disponibilizarea sumelor din împrumut, cu acceptul KfW si cu plata unei compensatii conform clauzei 3.6.

3.6. Compensatia.

Dacă Împrumutatul amână disponibilizarea unei sume din împrumut (cu exceptia fondurilor rămase sau a economiilor rămase specificate în clauza 6.2) sau dacă suma împrumutului nu este trasă în întregime ori nu este trasă până la data-limită precizată în clauza 3.3, pentru alte motive pentru care KfW nu poate fi tinut răspunzător, Împrumutatul va plăti imediat, la cererea KfW, acea sumă care este necesară pentru compensarea KfW în privinta oricăror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a amânării respectivei disponibilizări a împrumutului. KfW va calcula suma compensatiei si o va comunica Împrumutatului.

4. Comisioane

4.1. Comision de angajament. Împrumutatul va plăti un comision de angajament nerecuperabil de 0,25% pe an, aplicat asupra sumelor neutilizate din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru perioada care începe la 3 luni de la intrarea în efectivitate a acestui acord si care se încheie la data la care împrumutul este tras în întregime. El este datorat la plată semianual si în rate la 30 mai si 30 noiembrie în fiecare an (fiecare dată fiind denumită dată de plată).

4.2. Comision initial. Împrumutatul va plăti KfW o singură dată, într-o singură transă, un comision initial nereturnabil egal cu 0,5% din suma împrumutului, precizată în clauza 1.1, plătibil în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare si efect a acestui acord si în orice caz înaintea disponibilizării oricărei sume din împrumut.

5. Dobânda

5.1. Rata dobânzii. Împrumutatul va plăti KfW o rată de dobândă fixă, care va fi notificată de KfW Împrumutatului în două zile bancare după notificarea primită de la Împrumutat că acest acord de împrumut a intrat în vigoare. Acordul de împrumut va intra în vigoare si efect după ratificarea lui de Parlamentul României si la 3 zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României. Rata dobânzii va fi determinată pe baza conditiilor de pe piata de capital care prevalează atunci în Uniunea Monetară Europeană pentru împrumuturile pe termen lung, luând în considerare cheltuielile pe care le efectuează KfW. Ratele de referintă pe baza cărora se stabileste rata de dobândă sunt cotate pe pagina Reuters pagina EURIBORo1 si ICAPEUR. Rata fixă a dobânzii nu va depăsi rata swap percepută pentru o perioadă de acordare de 10 ani, publicată pe pagina Reuters „ICAPEURO” plus 0,5%. Rata de dobândă astfel fixată va fi valabilă pentru întregul împrumut si pentru întreaga perioadă de acordare a acestuia.

5.2. Notificarea ratei de dobândă. KfW va notifica prompt Împrumutatul asupra ratei de dobândă determinate conform clauzei. 5.1.

5.3. Calculul dobânzii si al datelor de plată a dobânzii. Dobânda pentru o sumă disponibilizată din împrumut se va calcula de la data (exclusiv) la care respectiva sumă din împrumut este disponibilizată din contul de împrumut tinut de KfW pe numele Împrumutatului până la data (inclusiv) la care respectiva rambursare este creditată în contul KfW, conform clauzei 7.3. Dobânda va fi calculată conform clauzei 7.1 (calcularea). Dobânda va fi plătită în rate la datele de plată.

6. Rambursare si rambursare anticipată

6.1. Grafic de rambursare. Împrumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

 

Rată

Dată

Sumă

1.

30 mai

2013

700.000,00 EUR

2.

30 noiembrie

2013

700.000,00 EUR

3.

30 mai

2014

700.000,00 EUR

4.

30 noiembrie

2014

700.000,00 EUR

5.

30 mai

2015

700.000,00 EUR

6.

30 noiembrie

2015

700.000,00 EUR

7.

30 mai

2016

700.000,00 EUR

8.

30 noiembrie

2016

700.000,00 EUR

9.

30 mai

2017

700.000,00 EUR

10.

30 noiembrie

2017

700.000,00 EUR

11 .

30 mai

2018

700.000,00 EUR

12.

30 noiembrie

2018

700.000,00 EUR

13.

30 mai

2019

700.000,00 EUR

14.

30 noiembrie

2019

700.000,00 EUR

15.

30 mai

2020

700.000,00 EUR

16.

30 noiembrie

2020

700.000,00 EUR

17.

30 mai

2021

700.000,00 EUR

18.

30 noiembrie

2021

700.000,00 EUR

19.

30 mai

2022

700.000,00 EUR

20.

30 noiembrie

2022

700.000,00 EUR

21.

30 mai

2023

700.000,00 EUR

22.

30 noiembrie

2023

700.000,00 EUR

23.

30 mai

2024

700.000,00 EUR

24.

30 noiembrie

2024

700.000,00 EUR

25.

30 mai

2025

700.000,00 EUR

26.

30 noiembrie

2025

700.000,00 EUR

27.

30 mai

2026

700.000,00 EUR

28.

30 noiembrie

2026

700.000,00 EUR

29.

30 mai

2027

700.000,00 EUR

30.

30 noiembrie

2027

700.000,00 EUR

 

6.2. Sumele netrase din împrumut. Sumele netrase din împrumut vor fi regularizate începând cu data de plată a ultimei rate de capital, conform graficului de rambursare, dacă KfW împreună cu Împrumutatul stabilesc o altă alternativă de regularizare pentru cazuri individuale.

6.3. Disponibilizarea după începerea rambursării. Dacă sumele împrumutului sunt disponibilizate după începerea rambursării, graficul de rambursare precizat în clauza 6.1 va rămâne neschimbat atât timp cât respectiva rată de capital datorată, conform graficului de rambursare, este mai mică decât suma nerambursată a împrumutului. Dacă rata de capital datorată este mai mare decât valoarea împrumutului nerambursat, KfW va scădea suma egală cu diferenta dintre rata de capital datorată, împărtită la restul ratelor de capital încă neachitate, si va adăuga această sumă fiecărei rate de capital neachitate. KfW îsi rezervă dreptul să amâne luarea în considerare, pentru determinarea sumei nerambursate din împrumut, a tragerilor efectuate cu 45 de zile înainte de respectiva dată de plată, pe care le va lua în calcul pentru următoarea dată de plată.

6.4. Rambursarea anticipată. Rambursărilor anticipate li se vor aplica următoarele:

a) Dreptul la rambursarea anticipată. La oricare dată de plată Împrumutatul poate rambursa anticipat, în totalitate sau partial, dar cu cel putin o lună înaintea plătii ratei de capital stabilite conform clauzei 6.1 (Grafic de rambursare). Dacă Împrumutatul efectuează o astfel de plată anticipată, trebuie să achite o compensatie de plată anticipată, conform clauzei 6.4 lit. e).

b) Notificare. O rambursare anticipată a împrumutului, conform clauzei 6.4 lit. a) va face obiectul unei notificări privind plata anticipată efectuată de Împrumutat către KfW, cu cel putin 15 zile bancare lucrătoare în Frankfurt am Main înainte de data la care se intentionează a fi făcută plata anticipată. O astfel de notificare este irevocabilă; ea trebuie să specifice data la care plata anticipată va fi efectuată si suma si obligă Împrumutatul să plătească către KfW suma respectivă la data indicată.

c) Rambursare obligatorie. Împrumutatul trebuie să ramburseze imediat KfW, la cererea acestuia din urmă, partial sau total, împrumutul, dacă Împrumutatul nu poate dovedi că acesta a fost utilizat în scopurile convenite.

d) Sume datorate. Împreună cu rambursarea anticipată Împrumutatul va achita si următoarele sume:

aa) orice compensatie de plată anticipată, conform clauzei 6.4 lit. e), datorată ca urmare a plătii anticipate; si

bb) întreaga dobândă acumulată la suma împrumutului rambursată anticipat până la rambursarea anticipată.

e) Compensatia pentru plata anticipată. Dacă Împrumutatul achită împrumutul înaintea maturitătii, Împrumutatul trebuie să plătească imediat KfW, la cererea celui din urmă, acea sumă care este necesară pentru compensarea oricăror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a rambursării anticipate. KfW va stabili valoarea compensatiei de plată anticipată si o va comunica Împrumutatului. Împrumutatul poate solicita indicarea nivelului compensatiei pentru plată anticipată, fără a avea vreo obligatie de plată, si poate primi o indicatie neangajantă din clauza KfW.

f) Compensarea. Clauza 6.2 (Sume netrase din împrumut) se va aplica mutatis mutandis la compensarea rambursărilor anticipate.

6.5. Graficul de rambursare revizuit. În cazul în care se aplică clauza 6.3

(Disponibilizarea după începerea rambursării) sau clauza 6.4 (Rambursare anticipată), KfW va transmite Împrumutatului un grafic de rambursare revizuit, care va deveni parte integrantă a acestui acord si va înlocui graficul de rambursare valabil până la acea dată.

7. Calcularea si plătile în general

7.1. Calcularea. Dobânda, comisionul de angajament, dobânda pentru neachitarea la termen conform clauzei 7.5 (Dobânda de neachitare la termen), compensatia globală pentru sumele datorate si neachitate la termen, conform clauzei 7.6

(Compensatia globală), compensatia conform clauzei 3.6 (Compensatia) si compensatia pentru rambursarea anticipată conform clauzei 6.4 lit. e), toate vor fi calculate pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

7.2. Data scadentei. Dacă o plată care trebuie efectuată în legătură cu acest acord cade într-o zi care nu este zi lucrătoare bancară, Împrumutatul va trebui să efectueze această plată în următoarea zi lucrătoare bancară. Dacă următoarea zi lucrătoare bancară cade în următoarea lună calendaristică, această plată va fi efectuată în ziua precedentă care este zi lucrătoare bancară.

7.3. Numărul contului, momentul plătii. Împrumutatul va fi eliberat de toate obligatiile de plată legate de acest acord, de îndată ce respectivele sume vor fi achitate la KfW, fără nicio deducere, în euro, si nu mai tarziu de ora 16,00 p.m, în contul KfW nr. 3108434492, deschis de KfW Frankfurt am Main (cod bancar 500.204.00, BIC KFWIDEFF, cu referinta suplimentară „Ref YYYYMMDD) sau într-un alt cont notificat de KfW.

7.4. Contrareclamatiile Împrumutatului. Împrumutatul nu este îndreptătit să îsi aroge vreun drept legat de retinere sau sechestru ori alte drepturi similare legate de plata obligatiilor asumate prin prezentul acord decât dacă un astfel de drept este recunoscut printr-o sentintă judecătorească sau nu a fost contestat de KfW.

7.5. Dobânda pentru neachitarea la scadentă. Dacă orice rată de capital sau orice plată anticipată, în conformitate cu clauza 6.4 (Rambursare anticipată) nu este la dispozitia KfW la data scadentei, KfW poate, fără o notificare prealabilă, să perceapă o dobândă pentru neplata la scadentă egală cu dobânda de bază plus 1% pe an, aplicată pentru perioada care începe de la data scadentei si care se încheie la data la care sumele sunt virate în contul KfW specificat la clauza 7.3 (Numărul contului, momentul plătii). Această rată trebuie să fie cel putin egală cu rata de dobândă mentionată la clauza 5.1 (dobândă). Rata de bază este rata de dobândă anuntată de Banca Germană Centrală (Deutsche Bundesbank) care prevalează la acea dată scadentă. Această dobândă pentru neachitarea la scadentă trebuie achitată imediat, la prima solicitare a KfW.

7.6. Compensatia globală. Pentru sumele neachitate la scadentă (cu exceptia rambursării ratelor de capital sau a rambursărilor anticipate mentionate în clauza 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadentă), KfW poate, fără o notificare prealabilă, să solicite o compensatie globală de 1% pe an peste rata de bază aplicabilă datei scadentei, aplicabilă pentru perioada care începe cu data scadentei si se încheie la data efectuării plătii acelor sume neachitate la scadentă. Compensatia globală trebuie achitată imediat, la prima solicitare a KfW.

7.7. Compensarea. KfW are dreptul să compenseze sumele primite cu plătile datorate confor acestui acord. Aplicarea se va efectua, în fiecare caz în parte, în ordinea strictă a maturitătii, cu exceptia celor prevăzute în clauza 6.4 lit. f).

8. Garantia din partea Republicii Federale a Germaniei

Înaintea efectuării primei disponibilizări, KfW va avea garantate reclamatiile de plată de către Republica Federală a Germaniei.

9. Gajul negativ si pari passu

9.1 Activele proiectului. Împrumutatul nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligatii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fără consimtământul prealabil al KfW, si Împrumutatul se va asigura că oricare subîmprumutat nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligatii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fără consimtământul prealabil al KfW.

9.2. Pari passu. În limita permisă de lege, Împrumutatul se angajează să îsi îndeplinească obligatiile asumate prin acest acord pari passu cu alte obligatii de plată prezente si viitoare negarantate si nesubordonate.

10. Costuri si taxe

10.1. Nicio reducere sau retinere. Împrumutatul va efectua toate plătile din cadrul acestui acord fără deducerea niciunei taxe, altor impozite sau altor costuri. În eventualitatea în care Împrumutatul este obligat prin lege sau din alte motive să efectueze deduceri ori retineri din plăti, plătile efectuate de Împrumutat vor fi majorate cu acea sumă care este necesară astfel încât KfW să primească în totalitate sumele datorate conform acestui acord după deducerea taxelor si impozitelor.

10.2. Costuri. Împrumutatul va suporta toate costurile si cheltuielile legate de tragerea sumelor împrumutului, în special costurile de remitere si transfer (inclusiv comisionul de conversie), precum si toate costurile si cheltuielile legate de mentinerea sau punerea în aplicare a acestui acord ori a tututror documentelor legate de acest acord, precum si a tuturor drepturilor care rezultă din acest acord.

10.3. Taxe si impozite. Împrumutatul va suporta taxele si impozitele plătibile în afara Republicii Federale a Germaniei legate de încheierea si semnarea acestui acord. Dacă aceste taxe si impozite vor fi datorate în Republica Federală a Germaniei, Împrumutatul le va achita numai dacă ele sunt datorate ca urmare a initiativei Împrumutatului.

11. Obligatii speciale

11.1. Implementarea Programului si informatii speciale. Împrumutatul:

a) va implemnta Programul prin OPCP si beneficiarii finali ai împrumutului, în conformitate cu bunele practici financiare si tehnice si cu respectarea întocmai a conceptiei proiectelor, agreată de Împrumutat, beneficiarii finali ai împrumutului si KfW, care este reflectată în memorandumurile de finantare încheiate cu Comisia Europeană;

b) va atribui pregătirea si supravegherea lucrărilor proiectelor unor ingineri consultanti calificati, independenti, si executia lucrărilor proiectelor unor firme calificate;

c) va adjudeca contractele de bunuri, lucrări si servicii care vor fi finantate din împrumut conform reglementărilor Uniunii Europene precizate în „Ghidul practic al procedurilor de contractare pentru actiunile externe ale Comisiei Europene” si conform legislatiei române aplicabile si în vigoare la data de 1 ianuarie 2007;

d) va asigura întreaga finantare a proiectelor si va furniza KfW, prin OPCP, la solicitarea KfW, dovezi care să probeze că acele costuri care nu sunt acoperite din împrumut sunt acoperite;

e) se va asigura că OPCP si beneficiarii finali tin registre sau înregistrări ori deleagă unei terte părti acest lucru, care să demonstreze irevocabil toate costurile legate de bunuri, lucrări si servicii necesare proiectului si să identifice clar bunurile, lucrările si serviciile finantate;

f) va permite reprezentantilor KfW să inspecteze în orice moment acele registre ori înregistrări sau orice alte documente relevante pentru implementarea si functionarea proiectelor si să viziteze proiectele si toate instalatiile legate de acestea;

g) va furniza KfW orice informatie sau înregistrare legată de proiecte si de stadiul acestora pe care KfW o poate solicita;

h) la initiativa sa si fără întârziere:

aa) va transmite la KfW orice solicitare pe care a primit-o de la OECD sau membrii acesteia în cadrul asa-numitului „Acord privind transparenta creditelor ODA independente”, referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii care vor fi finantate din împrumut, si va colabora cu KfW în transmiterea răspunsului la astfel de solicitări; si

bb) va informa KfW asupra oricărei si tuturor circumstantelor care exclud sau impietează serios implementarea, functionarea sau scopul proiectelor.

11.2. Acorduri separate. Împrumutatul, prin Agentia de implementare a proiectului (OPCP), împreună cu beneficiarii finali ai împrumutului si KfW vor stabili detaliile clauzei 11.1 (Implemntarea Programului si informatii speciale) în acorduri separate.

11.3. Conformarea. Împrumutatul se va asigura ca persoanele pe care le-a desemnat pentru pregătirea si implementarea proiectelor, pentru adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii si cu solicitarea sumelor împrumutului nu vor solicita, accepta, efectua, acorda, promite sau accepta să fie promise plăti ilegale ori alte avantaje legate de aceste sarcini.

11.4. Transportul bunurilor. În privinta transportului pasagerilor sau al bunurilor pe cale maritimă sau aeriană, care poate fi efectuat în cadrul împrumutului, Guvernul României va permite pasagerilor si bunurilor să fie transportate de o companie de transport aleasă conform dorintei lor si nu va lua nicio măsură care fie ar exclude participarea companiilor de transport domiciliate în Uniunea Europeană, fie ar face dificilă participarea acestora. În plus, dacă se va solicita, Guvernul României îsi va da acceptul privind participarea acestor companii.

12. Situatii de neîndeplinire a obligatiilor

12.1. Cazuri de neîndeplinire a obligatiilor. KfW poate termina acest acord, în totalitate sau partial, dacă:

a) Împrumutatul nu îsi îndeplineste obligatiile fată de KfW în ceea ce priveste efectuarea plătilor la scadentă;

b) sunt încălcate obligatiile asumate în acest acord si în acordurile separate legate de acest acord;

c) acest acord încetează de a avea un efect obligatoriu pentru Împrumutat sau încetează să mai fie aplicabil Împrumutatului; sau

d) Comisia Europeană reduce sau anulează disponibilizările din contributia sa financiară ori solicită returnarea imediată a (unei părti a) contributiei sale financiare.

12.2. Consecinte legale ale unei situatii de neîndeplinire a obligatiilor de neplată. Dacă apare oricare dintre situatiile specificate în clauza 12.1 (Situatii de neîndeplinire a obligatiilor) si nu a fost rezolvată într-o perioadă stabilită de KfW, care poate fi de cel putin 30 de zile, KfW poate termina acest acord sau oricare parte a acestuia, cu următoarele consecinte:

a) vor fi terminate obligatiile sale asumate în cadrul acestui acord; si

b) KfW poate solicita rambursarea în întregime sau partială a sumei nerambursate din împrumut împreună cu dobânda acumulată la una ori toate sumele împrumutului, datorată conform acestui acord si a clauzelor 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadentă) si 7.6 (Compensarea globală), care se va aplica mutatis mutandis pentru sumele care se vor plăti accelerat.

13. Reprezentări si declaratii

13.1. Reprezentarea Împrumutatului. Ministerul Economiei si Finantelor va fi reprezentantul Împrumutatului pentru semnarea acestui acord si va certifica specimenele de semnătură. Certificarea va expira doar în cazul revocării exprese a acesteia de către reprezentantul autorizat al Împrumutatului. KfW va trebui să primească în scris această revocare.

Ministerul Economiei si Finantelor va autoriza persoanele să semneze aplicatii de tragere în numele Împrumutatului, prin transmiterea semnăturilor autentice autorizate. Autorizările nu vor expira decât în situatia primirii de către KfW a unei revocări exprese de la reprezentantii Împrumutatului de la acel moment.

13.2. Adrese. Notificările sau declaratiile legate de acest acord si de amendamentele la acesta trebuie să fie efectuate în scris. Ele trebuie trimise în original sau, cu exceptia cererilor de tragere, prin fax. Oricare si toate notificările sau declaratiile efectuate în legătură cu acest acord trebuie trimise la următoarele adrese:

Pentru KfW: KfW

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Germania

Fax: + 49.69.7431-2944

Pentru Împrumutat: Ministerul Economiei si Finantelor

Str. Apolodor nr. 17

Frankfurt am Main, astăzi, 26 septembrie 2007 KfW

 

Sectorul 5, Bucuresti

România

Fax nr: 004021 312.16.30

14. Prevederi generale

14.1. Zi bancară. Oriunde se face referire în acest acord la zi bancară, aceasta semnifică o zi, alta decât sâmbătă sau duminică, în care sunt deschise pentru activităti generale bancile comerciale din Frankfurt am Main.

14.2. Locul îndeplinirii. Locul îndeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin acest acord este Frankfurt am Main.

14.3. Nevalabilitate partială si prevederi care lipsesc. Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este sau devine nevalabilă sau acolo unde lipsesc prevederi exprese în oricare dintre clauzele acestui împrumut, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului acord. Părtile la acest acord vor înlocui oricare prevedere care nu este validă cu una legal validă care este pe cât posibil în spiritul si scopul prevederii care nu este validă. Părtile vor completa orice lipsă a oricărei prevederi cu o prevedere legal valabilă care să fie pe cât posibil cât mai aproape de spiritul si scopul acestui acord.

14.4. Formă scrisă. Amendamentele si completările la acest acord trebuie să fie efectuate în scris pentru a deveni efective. Orice renuntare la cerinta unei forme scrise trebuie să fie declarată în scris de către părti.

14.5. Transferul pretentiilor. Împrumutatul nu va atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio pretentie legată de acest acord.

14.6. Legea aplicabilă. Acest acord este guvernat de legea germană.

14.7. Arbitraj. Neîntelegerile care nu pot fi rezolvate între părti pe cale amiabilă vor fi rezolvate exclusive si definitive prin arbitrajul tribunalului. În această privintă, se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va consta în unul sau 3 arbitri care vor fi numiti si vor actiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (CIC), asa cum pot fie ele modificate periodic;

b) procedurile de arbitraj se vor desfăsura la Frankfurt am Main. Procedurile se vor desfăsura în limba engleză.

14.8. Transmiterea informatiilor. KfW este îndreptătit să disemineze în Republica Federală Germania informatiile legate de încheierea si semnarea acestui acord. KfW si Republica Federală Germania sunt îndreptătite să transmită informatii legate de împrumut sau proiecte organizatiilor internationale care colectează date statistice, în special legate de aspectele privind datoria publică.

14.9. Intrarea în vigoare si efect. Acest acord va intra în vigoare si efect după ratificarea sa de Parlamentul României si la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a legii prin care a fost aprobat.

Acest acord a fost semnat în două exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre ele fiind egal autentice.

Bucuresti, astăzi, 26 decembrie 2007

 

 

 

România, reprezentată de Ministerul Economiei si Finantelor

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Doris Koln,

senior vicepresedinte

Roland Siller,

prim-vicepresedinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

2. Se modifică denumirea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

3. Se modifică denumirea si valoarea de inventar ale bunului înscris la nr. MEF 106294, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.356.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. MEF

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

1.

34057

Hală laborator

Bacău + anexe

România

Judetul Bacău,

municipiul Bacău

Calea Republicii nr. 230

Supraf. constr. = 107 mp

Supraf. desfăs. = 214 mp

P + 1

Supraf. curti-constr. = 6.100 mp

Anexe:

• Amenajare post trafo

• Baracă din lemn

• Drumuri si platforme

• Grajd pentru animale

• Împrejmuire

• Racord apă

• Racord termic

• Retea canalizare

• Reea electrică exterioară

• Rezervor combustibil 2.000 l

2.

34061

Laborator câmp si remiză

masini agricole Mircea

Vodă + anexe

România

Judetul Brăila,

comuna Mircea Vodă

Supraf. constr. = 417 mp

Supraf. curti-constr. = 3.000 mp

Anexe:

Spatii pentru conditionat seminte

Grajd pentru animale

Sopron furaje

3.

34062

Clădire administrativă, laborator si dependinte Hărman + anexe

România Judetul Brasov,

comuna Hărman,

Str. Gării nr. 674

Supraf. constr. = 299 mp + 65 mp

Supraf. curti-constr. = 4.800 mp Anexe:

• Grajd pentru cai

• Depozit carburanti

• Racord apă

• Împrejmuire cu poartă

4.

34068

Laborator câmp, remiză masini agricole Dej + anexe

România

Judetul Cluj, municipiul Dej,

str. Dumbrava Rosie nr. 9

Supraf. constr. = 186 mp + 80 mp

Supraf. curti-constr. = 5.600 mp

Anexe:

Clădire pentru locuit

• Grajd pentru cai

• Sopron utilaje

• Canal de irigatii

• Copertină utilaje

• Gard din beton

• Poartă metalică

• WC din cărămidă

5.

34074

Hală laborator, remiză masini agricole Târgoviste + anexe

România

Judetul Dâmbovita,

comuna Ulmi

Supraf. constr. = 134 mp + 238 mp

Supraf. curti-constr. = 3.000 mp Anexe:

• Grajd pentru cai

• Adăpost îngrăsăminte chimice

• Baracă metalică

6.

34080

Clădire administrativă Tâncăbesti + anexe

România Judetul Ilfov,

comuna Snagov,

sat Tâncăbesti

Supraf. constr. = 216 mp

Supraf. curti-constr. = 12.200 mp

Anexe:

• Clădire pentru statie pompare

• Clădire pentru unelte

• Magazie pentru seminte

• Baracă

• Remiză din scândură

• Castel apă

• Clădire pentru seminte

• WC din scândură

7.

106272

Sopron utilaje Arad + anexe

România Judetul Arad,

municipiul Arad,

Sos. Zimandului nr. 6

Supraf. constr. = 240 mp

Anexe:

• Retea electrică

• Depozit carburanti

• WC cu 4 compartimente

• Cismea cu robinet

8.

106292

Remiză masini agricole Cogealac + anexe

România

Judetul Constanta,

comuna Cogealac,

sat Tariverde

Supraf. constr. = 460 mp

Anexe:

• Sopron

• Depozit carburanti

• Depozit insectofungicide

9.

106313

Hală sortare,

remiză masini agricole

Inand + anexe

România Judetul Bihor,

comuna Inand

Supraf. constr. = 175 mp

Anexe:

• Căsută meteorologică

10.

106317

Magazie seminte Ludus + anexe

România

Judetul Mures,

oras Ludus,

str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2

Supraf. constr. = 238 mp

Anexe:

• Magazie garaj

• Sopron unelte agricole

• WC din cărămid

• Beci pesticide

• Pivnită ciment (2)

• Beci cartofi

• Împrejmuire stâlpi vie

• Racord instalatie electrică

• Rampă spălat masini

• Racord instalatie electrică - câmp

• Împrejmuire stâlpi beton

• Racord apă

Nr. crt.

Nr. MEF

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

11 .

106352

Atelier mecanic cu laborator Negresti + anexe

România Judetul Vaslui,

oras Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 40

Supraf. constr. = 320 mp

Anexe:

• Clădire tip locuintă

• Atelier fierărie

• Bucătărie (2)

• Magazie pentru îngrăsăminte

• Remiză PSI

• Sopron pentru cărută

• Magazie combustibil

• Magazie cu pivnită

• Grajd animale

• Puturi pentru apă (2)

• Pivnită

12.

106359

Atelier mecanic Peciu Nou + anexe

România Judetul Timis,

comuna Peciu Nou

Supraf. constr. = 58 mp

Anexe:

• Cocină porci

• Sopron lemne; WC

13.

106362

Magazie seminte cu sopron Portăresti + anexe

România Judetul Dolj,

comuna Giurgita,

sat Portăresti

Supraf. constr. = 32 mp

Anexe:

• Locuintă muncitorească

• Grajd animale

• WC

14.

106391

Magazie materiale Rădăuti + anexe

România Judetul Suceava,

municipiul Rădăuti,

Str. Volovătului nr. 69

Supraf. constr. = 48 mp

Anexe:

• Adăpost masini

• Fântână

• Beci din beton armat

• Gard împrejmuire

15.

106396

Garaj din boltari + anexe

România Judetul Buzău,

municipiul Râmnicu Sărat,

sos. Puiesti nr. 21

Supraf. constr. = 42 mp

Anexe:

• Grajd magazie

• Sopron pentru îngrăsăminte

• Fânărie

• Împrejmuire prefabricate

• WC cărămidă

• WC boltari

16.

106407

Sopron masini agricole Satu Mare + anexe

România

Judetul Satu Mare,

comuna Odoreu

Supraf. constr. = 80 mp

Anexe:

• Bucătărie vară

• Pătul porumb

• Fântână

• Împrejmuire

• WC

• Cotet porci

• Depozit carburanti

• Grajd

• Pichet incendiu

• Stâlp beton

17.

106409

Sopron utilaje Sibiu + anexe

România

Judetul Sibiu,

str. Viile Sibiului nr. 69

Supraf. constr. = 145 mp

Anexe:

• Put săpat

18.

106412

Remiză masini agricole Simleu Silvaniei + anexe

România

Judetul Sălaj,

oras Simleu Silvaniei,

str. Tudor Vladimirescu nr. 45

Supraf. constr. = 62 mp

Anexe:

• Spatiu pentru analiză

• Magazie cărămidă

• Sopron

• Poartă metalică

• WC

• Gard

• Adăpost animale

• Linie LEA 0,4 kW

19.

106425

Magazie seminte Troianul + anexe

România

Judetul Teleorman,

comuna Troianul-Gară

Supraf. constr. = 319 mp

Anexe :

• Magazie unelte

• Căsută meteo

• Retea electrică

• Instalatie alimentare energie

20.

106426

Remiză masini agricole Turda + anexe

România Judetul Cluj,

municipiul Turda,

Str. Câmpiei nr. 112

Supraf. constr. = 283 mp

Anexe :

• Adăpost rogojini

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru care se modifică denumirea

 

Nr. crt.

Nr. MEF

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

1.

106357

Remiză masini agricole Ovidiu

România

Judetul Constanta,

oras Ovidiu, Str.Portului nr. 1

Supraf. constr. = 300 mp

2.

106413

Remiză masini agricole Tecuci

România

Judetul Galati,

municipiul Tecuci

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

Supraf. constr.= 135 mp

3.

106422

Remiză masini agricole Târgu Secuiesc

România udetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc str. Kanta nr. 14

Supraf. constr. = 222 mp

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru care se modifică denumirea si valoarea de inventar

 

Nr. MEF

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

înscrisă

(lei)

Valoarea de inventar

modificată

(lei)

106294

Grajd din zid

Supraf. constr. = 144 mp

România

Judetul Călărasi,

comuna Dor Mărunt, sat Dâlga

5001

7,94

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, prin Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008

Nr. 1.371.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construc t iilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ageniei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Nr.de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia care se transmite

Caracteristicile tehnice ale constructiei care se transmite

1.

Magazie cereale Municipiul Suceava, Str. Slătioarei nr. 31, judetul Suceava

37048

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

Suprafata construită: 50 m2

Valoarea de inventar: 20.000 lei

2.

Punct de însământări artificiale Stamate, Comuna Fântânele, judetul Suceava

37044

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Suceava

Suprafata construită: 42 m2

Valoarea de inventar: 400 lei

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Oradea, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prin Administratia Natională de Meteorologie, în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.376.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prin Administratia Natională de Meteorologie, în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”

 

Denumirea si locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile terenului

Numărul de inventar si codul

de clasificare conform Hotărârii

Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 5, judetul Bihor

Statul român si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prin Administratia Natională de Meteorologie

Judetul Bihor si în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”

Teren în suprafată de 1.500 m2

62847 (partial) 8.05.01

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României” Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru unele institutii din subordinea acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin (1), (2) si (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-o clădire situată în municipiul Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României” Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Institutul Limbii Române, Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic si Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din clădirea prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.377.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României” Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru unele institutii din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Locul unde este situată clădirea ce se transmite

Persoana juridică de la care se transmite clădirea

Persoana juridică la care se transmite clădirea

Caracteristicile tehnice ale clădirii

Municipiul Bucuresti,

str. Caransebes nr. 1,

sectorul 1

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Institutul National de

Cercetare si Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii,  Geochimiei si Teledetectiei „Institutul Geologic al României”

Bucuresti

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru:

Institutul Limbii Române Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic Consiliul National pentru

Finantarea Învătământului Preuniversitar

Complex de laboratoare si clădiri sediu, etajele 7 si 8, care au suprafata construită de 1.720 m2 si suprafata utilă de 1.200 m2

Nr. M.F. – 399 partial

Cod clasificatie - 8.29.06,

din care:

- 466 m2 - suprafata construită - 325 m2 suprafata utilă

- 831 m2 suprafata construită

- 580 m2 suprafata utilă

- 423 m2 suprafata construită

- 295 m2 suprafata utilă

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (6) si (9) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

Vicepresedinte,

Ana Maria Pătru

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

REPREZENTANTII

Autoritătii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

Oficiul electoral al sectorului 1 - Stefania Tănase

Oficiul electoral al sectorului 2 - Laura Suciu

Oficiul electoral al sectorului 3 - Nicoleta Popescu

Oficiul electoral al sectorului 4 - Mihai Tătut

Oficiul electoral al sectorului 5 - Elizabeth Marcella Păunescu

Oficiul electoral al sectorului 6 - Petre Glomnicu

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8 septembrie-9 octombrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Partidului Social Democrat pentru anul 2007.

Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 5.698.889 lei, donatii - 3.793.656 lei (persoane fizice în sumă de 2.880.144,40 lei, dintre care 1.000 lei donatie cu caracter confidential, persoane juridice în sumă de 813.511,60 lei), venituri provenite din activităti proprii - 390.893 lei, reprezentând venituri din chirii si utilităti, venituri din diferente de curs, dobânzi obtinute din plasarea disponibilitătilor.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 9 octombrie 2008.

Nr. 81.322.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si competările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8 septembrie-10 octombrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Partidului Democrat Liberal pentru anul 2007.

Constatări

Veniturile Partidului Democrat Liberal au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 2.304.802 lei, donatii - 11.159.289 lei, venituri din activităti proprii - 239.142 lei (dobânzi obtinute din plasarea disponibilitătilor, din cote-părti primite conform statutului, din activităti fără scop patrimonial).

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 16 octombrie 2008.

Nr. 81.323.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8 septembrie-30 septembrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Partidului National Liberal pentru anul 2007.

Constatări

Veniturile Partidului National Liberal au fost obtinute din cotizaţiile membrilor de partid - 2.877.868,37 lei, donatii - 9.925.275,71 lei, venituri provenite din activităti proprii - 284.550,59 lei si venituri din dobânzi - 44.636,95 lei.

În perioada supusă controlului Partidul National Liberal nu a primit donatii cu caracter confidential.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 81.324.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 22 septembrie-30 septembrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Partidului Conservator - Sediul central pentru anul 2007.

Constatări

Veniturile au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 248.415 lei, donatii - 785.858,15 lei, venituri din dobânzi bancare - 102,15 lei.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 81.576.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 24 septembrie-8 octombrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Partidului România Mare pentru anul 2007.

I. Constatări

Veniturile Partidului România Mare au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 30.040 lei, donatii - 123.104,75 lei (persoane fizice în sumă de 122.604,75 lei, persoane juridice în sumă de 500 lei), venituri provenite din activităti proprii - 21.112,94 lei, reprezentând venituri din dobânzi, vânzare de ziare si steaguri către filiale.

În perioada supusă controlului, Partidul România Mare nu a primit donatii cu caracter confidential. Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări

Partidele politice au obligatia de a tine evidenta surselor de venit completând formularele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 9 octombrie 2008.

Nr. 81.691.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2008, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 29 septembrie-10 octombrie 2008 s-a efectuat controlul privind finantarea activitătii Uniunii Democrate Maghiare din România pentru anul 2007.

I. Constatări

Veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 638.939 lei, donatii - 2.148.688 lei, dobânzi bancare - 1.515 lei, venituri din activităti specifice - 2.908 lei, venituri din cedarea activelor corporale - 16.800 lei si subventii - 722.269 lei.

Nu au fost respectate prevederile art. 6, 13 si 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, respectiv nu au fost utilizate formularele prevăzute de hotărârea Guvernului sus-mentionată.

II. Recomandări

Organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform reglementărilor legale în vigoare si să se respecte prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

Onogea Gheorghe

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 89.151.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PROFINS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PROFINS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială PROFINS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 123, bl. O2, sc. A, ap. 25, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/4659/12.03.2008, cod unic de înregistrare 23488580/13.03.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 959.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în orasul Măgurele, str. Mărăsesti nr. 43, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/2048/01.07.2008, cod unic de înregistrare 24126848/2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 971.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale VNT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale VNT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială VNT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Brădesti, comuna Brădesti, str. Dr. Brădisteanu C-tin nr. 25, judetul Dolj, nr. de ordine în registrul comertului J16/1246/23.06.2008, cod unic de înregistrare 24088124/23.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 972.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide

Art. 1. - Societatea Comercială BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 109, bl. E, sc. 1, et. 4,5, ap. C duplex nr. 14, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/12364/16.07.2008, cod unic de înregistrare 24201460/17.07.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 973.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 2, et. 1, ap. 62, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/4022/12.03.2004, cod unic de înregistrare 16232066/12.03.2004, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 974.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Rosu, comuna Chiajna, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5K, et. 2, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/2631/26.08.2008, cod unic de înregistrare 24379204/26.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 978.