MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 770         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            273. - Lege pentru denuntarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

            1.085. - Decret privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.379. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            124. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modalităti de plată pe Piata de echilibrare si pentru dezechilibrele părtilor responsabile cu echilibrarea

 

            125. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

 

            1.537. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008

 

            1.862. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de învătământ superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

            2.013. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României

 

            5.730. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 


LEGI SI DECRTE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru denuntarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se denuntă Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 25 iunie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea legii pentru denuntarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru denuntarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicatiile pasnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.085.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 4 ,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Băile Govora”, la sectiunea I „Bunuri imobile”, se abrogă pozitiile 169-171 si 174-176.

2. La anexa nr. 21 ,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cernisoara”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2.000 m, l = 4 m, pământ, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Obârsia; Vecini: Prodea Vasile”;

- la pozitia 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 410 m, l = 4 m, pământ, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Obârsia; Vecini: Prodea Vasile”;

- la pozitia 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 720 m, l = 5 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Obârsia - Putinei; Vecini: Baldescu Carp, Dincu Nicolae”;

- la pozitia 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 160 m, l = 5 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Mădulari - Gologan; Vecini: Gologan Maria, Gologan Nicolae”;

- la pozitia 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 480 m, l = 4 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Mădulari - Racovita; Vecini: Margine Nicolae, Anghel Ioana”;

- la pozitia 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 430 m, l = 4 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Mădulari-Machidoni; Vecini: Niculescu Virgil, Machidon Elisabeta”;

- la pozitia 62, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 750 m, l = 5 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Grosi - peste râu; Vecini: Dumitrascu Victor, Rachina Margareta”;

- la pozitia 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 550 m, l = 5 m, pietruit, fără santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Armăsesti - Glavesti; Vecini: Zaharia Mucenica, Văduva Dumitru”;

- la pozitia 72, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 550 m, l = 6 m, pietruit, cu santuri; Adresa: comuna Cernisoara, sat Armăsesti-Zaharia; Vecini: Balescu Pantelimon, Andrei Nicolae”;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 96 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile 97-102, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 36 ,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grădistea”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 33, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 3,1 km, l = 8 m, pleacă din DC 75; Descript: I = 2,3 km, E = 0,8 km; Adresa: Grădistea”;

- la pozitia 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Primăria”;

- la pozitia 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal pe lângă Scoală”;

- la pozitia 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Tugui”;

- la pozitia 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Grădistea Cimitir”;

- la pozitia 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Grădistea Carieră”;

- la pozitia 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Belci”;

- la pozitia 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Diaconesti Obislavu-Stana”;

- la pozitia 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Diaconesti Cioboti”;

- la pozitia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Ghiercioi”;

- la pozitia 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Biserica Obislavu”;

- la pozitia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal la Cimitir”;

- la pozitia 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal la Gorica”;

- la pozitia 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal la Vasilica”;

- la pozitia 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Linia”;

- la pozitia 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Linia Tomitoiu”;

- la pozitia 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislăvel Meri”;

- la pozitia 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu”;

- la pozitia 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu Stana”;

- la pozitia 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu V. Grădistea”;

- la pozitia 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu peste Matca”;

- la pozitia 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu peste Matca”;

- la pozitia 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Obislavu peste Matca”;


- la pozitia 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Tuturu”;

- la pozitia 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea bunului: Drum vicinal Tuturu”;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 228 se introduc 4 noi pozitii, pozi , iile 229-232, conform anexei nr. 2.

4. În anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Muereasca”, la sectiunea I „Bunuri imobile”, pozitia 11, coloana 4, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Tehnice: S = 0,2925 ha; Adresa: comuna Muereasca, judetul Vâlcea; Vecini: N - DJ 658, S - pârâul Muereasca, E - drum acces, V - postul de Politie”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar = 15.000 lei”.

5. În anexa nr. 79 ,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tetoiu”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile”, se abrogă pozitiile 3-9, 109, 119-121, 138, 140-144, 173, 174, 284, 292-294, 306- 325, 434, 514 si 515;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, pozitia 438, coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 29.204.980 lei”.

6. În anexa nr. 82 ,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Mare”, la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 83 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile 84-87, conform anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.379.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cernisoara

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

„97

1.3.7.1

Drum vicinal

Tehnice: L = 750 m, l = 4 m, pământ, fără santuri

Adresa: comuna Cernisoara, sat Armăsesti - Teius Vecini: cimitir

1918

47.940

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008

98

1.3.7.1

Drum vicinal

Tehnice: L = 400 m, l = 4m, pământ, fără santuri

Adresa: comuna Cernisoara, sat Armăsesti - Valea Olarului Vecini: Nitu Iorgu, cimitir

1918

25.568

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008

99

1.3.7.1

Drum vicinal

Tehnice: L = 250 m, l = 4 m, pământ, fără santuri

Adresa: comuna Cernisoara, sat Cernisoara - Ulita Curtulesti Vecini: Stanca Constantin, Stanca Mihai

1918

15.980

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008

100

1.3.7.1

Drum vicinal

Tehnice: L = 2.500 m, l = 5 m, pământ, fără santuri

Adresa: comuna Cernisoara, satul Obârsia - Dealul Cârciumii Vecini: Govoreanu Alexandru, Bălăsoiu Gheorghe

1918

199.775

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008

101

1.8.3.

Izlaz comunal Modoia

Tehnice: S = 178 ha

Vecini: Salomia D. Ion, Marica Ilie

1932

712.000

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008

102

1.8.3.

Izlaz comunal Cernisoara

Tehnice: S = 20 ha

Vecini: pădure privată, Păun Aurelian, Busoi Gheorghe, hotar Stroesti

1945

80.000

Domeniul public al comunei Cernisoara, HCL nr. 11/2008”


ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grădistea

 

Sectiunea I - Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

„229

1.3.7.1

Drum exploatare «Bodeni»

Tehnice: L = 0,47 km, l = 4 m, pleacă din DJ 676 F;

Descript: Extravilan = 0,47 km, fără santuri;

Adresa: comuna Grădistea, judetul Vâlcea

2007

40.000

Domeniul public al comunei Grădistea, HCL nr. 43/2007

230

1.3.7.1

Drum exploatare «Tugui-Baneasa»

Tehnice: L = 1,1 km, l = 4 m, pleacă din DJ 676 F;

Descript: Extravilan = 1,1 km, fără santuri;

Adresa: comuna Grădistea, judetul Vâlcea

2007

91.500

Domeniul public al comunei Grădistea, HCL nr. 43/2007

231

1.3.7.1

Drum exploatare «Porcu»

Tehnice: L = 0,45 km, l = 4 m, pleacă din DN 67 B

Descript: Intravilan = 0,10 km, extravilan = 0,47 km, fără santuri;

Adresa: comuna Grădistea, judetul Vâlcea

2007

38.600

Domeniul public al comunei Grădistea, HCL nr. 43/2007

232

1.6.2.

Teren sport Scoala

cu clasele I-VIII

Dobricea

Tehnice: S = 1.607 mp, Tarla 134 D, parcela 313

Vecini: N - comuna Grădistea, S - pârâu, V - comuna Grădistea, E - pârâul Dobricea

Adresa: sat Dobricea, comuna Grădistea, judetul Vâlcea

2008

1.500

Domeniul public al comunei Grădistea, HCL nr. 29/2008”

 

ANEXA Nr. 3

 

JUDETUL VÂLCEA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Mare

 

Sectiunea I - Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

„84

1.8.4.

Alimentare cu apă a localitătilor Valea Mare, Bătăsani, Mărgineni si Pietroasa, comuna Valea Mare, judetul Vâlcea

Tehnice: L = 19,8 km, capacitate pompare: 18 l/s, apa este asigurată din 2 puturi de 250 m adâncime fiecare

2005

3.950.318

Domeniul public al comunei Valea Mare, HCL nr. 3/2008

85

1.8.6.

Canalizare în sistem centralizat, evacuare ape reziduale în comuna Valea Mare, judetul Vâlcea

Tehnice: L = 4,5 km, capacitate 560 mc/zi, diametrul tevii: 260 mm

2006

2.783.025

Domeniul public al comunei Valea Mare, HCL nr. 3/2008

86

1.6.2.

Teren de sport situat în satul Drăganu, comuna Valea Mare, judetul Vâlcea

Tehnice: S = 1.040 mp, L = 40 m, l = 25 m

Vecini: E - DC, V - teren scoală Drăganu, N - Mustată Eufrosina, S - Bărbulescu Victoria

1991

2.000

Domeniul public al comunei Valea Mare, HCL nr. 8/2008

87

1.6.2.

Teren de sport situat în satul Bătăsani, comuna Valea Mare, judetul Vâlcea

Tehnice: S = 3.969 mp, L = 70 m, l = 56,7 m

Vecini: E - proprietăti persoane fizice, V - teren scoală Bătăsani, B - drum sătesc, S - Marica Alexandru

1992

5.850

Domeniul public al comunei Valea Mare, HCL nr. 8/2008”


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modalităti de plată pe Piata de echilibrare si pentru dezechilibrele părtilor responsabile cu echilibrarea

 

Tinând cont de Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie electrică,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de

Reglementare în Domeniul Energiei din data de 4 noiembrie 2008,

în temeiul art. 9 alin. (2) si (6), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Participantii la Piata de echilibrare, părtile responsabile cu echilibrarea si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., denumită în continuare C.N. „Transelectrica” - S.A., după caz, au obligatii de plată partială pentru tranzactiile cu energie electrică în care s-au angajat, conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Obligatiile de plată partială mentionate la alin. (1) sunt aferente:

a) cantitătilor de energie electrică tranzactionate pe Piata de echilibrare;

b) dezechilibrelor părtilor responsabile cu echilibrarea (PRE);

c) managementului congestiilor interne;

d) dezechilibrelor de la notificare ale unitătilor dispecerizabile;

e) redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe Piata de echilibrare.

Art. 2. - (1) Obligatiile de plată partială mentionate la art. 1 alin. (2) se achită conform facturilor emise pentru luna de livrare de C.N. „Transelectrica” - S.A. ori de participantul la Piata de echilibrare sau PRE, după caz. Facturile sunt emise în termen de 21 de zile lucrătoare de la începutul primei luni care urmează lunii de livrare si sunt întocmite pe baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate în retelele electrice (VM), după cum urmează:

a) operatorii de măsurare transmit VM-urile C.N. „Transelectrica” S.A. - Sucursala Omepa, în termen de 14 zile lucrătoare de la începutul primei luni care urmează lunii de livrare;

b) C.N. „Transelectrica” - S.A. - Sucursala Omepa prelucrează VM-urile si le transmite Societătii Comerciale OPCOM - S.A., în termen de 16 zile lucrătoare de la începutul primei luni care urmează lunii de livrare;

c) C.N. „Transelectrica” - S.A. transmite nota lunară de regularizare pe Piata de echilibrare, întocmită conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, Societătii Comerciale OPCOM - S.A., în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul primei luni care urmează lunii de livrare;

d) Societatea Comercială OPCOM - S.A. întocmeste notele lunare de informare pentru decontarea obligatiilor de plată partială mentionate la art. 1 alin. (2), pe baza valorilor mentionate la lit. b) si c), si le transmite C.N. „Transelectrica” - S.A., fiecărui participant la Piata de echilibrare si fiecărei PRE, în termen de 20 zile lucrătoare de la începutul primei luni care urmează lunii de livrare; obligatiile de plată partială mentionate la art. 1 alin. (2) sunt egale cu 0,7 din valoarea obligatiilor de plată rezultată în urma calculelor de decontare care au la bază valorile mentionate la lit. b) si c).

(2) Facturile prevăzute la alin. (1) se achită de PRE sau participantul la Piata de echilibrare ori C.N. „Transelectrica” - S.A., după caz, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea lor.

(3) În cazul neachitării la termen a facturilor prevăzute la alin. (1), se vor calcula majorări de întârziere din prima zi lucrătoare după termenul-limită de plată. Pentru fiecare zi de întârziere se va plăti o sumă egală cu nivelul majorării de întârziere percepută pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat.

(4) Procesul de determinare a obligatiilor de plată aferente tranzactiilor pe Piata de echilibrare, dezechilibrelor părtilor responsabile cu echilibrarea, managementului congestiilor interne, dezechilibrelor de la notificare ale unitătilor dispecerizabile si redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe Piata de echilibrare, care are la bază valori măsurate aprobate ale energiei electrice livrate în retele, se desfăsoară în paralel cu procesul de determinare a obligatiilor de plată partială, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prima lună de livrare a energiei electrice pentru care se întocmesc facturi corespunzătoare obligatiilor de plată partială mentionate la art. 1 alin. (2) este luna decembrie 2008.

Art. 4. - (1) Participantii la Piata de echilibrare, părtile responsabile cu echilibrarea, operatorii de măsurare, C.N. „Transelectrica” - S.A. si Societatea Comercială OPCOM - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) În termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, C.N. „Transelectrica” - S.A. va completa prevederile Conventiei-cadru de participare la Piata de echilibrare, precum si pe cele ale Conventiei-cadru de asumare a responsabilitătii echilibrării cu prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 124.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Determinarea puterii calorifice superioare se face cu gazcromatografe on-line sau cu gazcromatografe de laborator.

(2) Intervalul maxim de timp la care se efectuează citirea volumelor de gaze naturale tranzactionate este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Consumul anual de energie

Interval

1.

>116.277,79 MWh

Zilnic

2.

11.627,79 MWh - 116.277,79 MWh

Decadal

3.

< 11.627,78 MWh

O dată lunar

 

            (3) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se face utilizând relatia:

 

unde

VZi - volumul corectat măsurat zilnic;

Hi - puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);

n - numărul de zile din luna respectivă.

(4) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh se face utilizând relatia:

           

unde

            VDi - volumul corectat măsurat în fiecare decadă; HSDi - puterea calorifică superioară calculată decadal conform relatiei:

 

unde

HSi - puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);

Vi - volumul corectat, măsurat zilnic în statia de reglare- măsurare-predare a gazelor naturale aferentă sistemului de distributie;

n - numărul de zile aferente decadei.

(5) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se face utilizând relatia:

 

            E =V1 x HSL

 

unde

Vl - volumul măsurat lunar;

HSL - puterea calorifică superioară calculată lunar conform relatiei:

 

HSLi - puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);

Vi - volumul corectat, măsurat zilnic în statia de reglare- măsurare-predare a gazelor naturale aferentă sistemului de distributie;

n - numărul de zile aferente lunii.

(6) În cazul în care, pentru consumatorii precizati la alin. (4) si (5), în statia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale nu sunt comunicate zilnic volumele de gaze naturale, HS se calculează astfel:

 

unde

HSi - puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);

n - numărul de zile aferente decadei/lunii.

(7) În cazul ZCG din anexa nr. 4, puterea calorifică superioară zilnică utilizată de operatorul de distributie la


facturarea cantitătilor de energie livrate consumatorilor se calculează astfel:

 

unde

Vi - volumul corectat măsurat pentru fiecare sursă;

HSi - puterea calorifică superioară determinată pentru fiecare sursă.

Valoarea HS astfel determinată se utilizează în relatiile de calcul precizate la alin. (3), (4) si (5), după caz, pentru calculul energiei livrate consumatorilor.

(8) În cazul interfetei dintre producători si operatorul SNT, pentru situatiile în care livrarea către SNT se face dintr-o singură sursă, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal, iar cantitatea de energie decadală se calculează astfel:

 

unde

EDi - energie calculată decadal; VZi - volumul corectat măsurat zilnic; HSD – puterea calorifică superioară determinată decadal în următoarele perioade:

- prima determinare: în intervalul cuprins între 1 si 5 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 1-10 ale lunii în curs;

- a II-a determinare: în intervalul cuprins între 11 si 15 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 11-20 ale lunii în curs;

- a III-a determinare: în intervalul cuprins între 21 si 25 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 21 - sfârsitul lunii în curs.

Intervalul de timp dintre prima si a doua determinare, respectiv a doua si a treia determinare este de maximum 10 zile. Transmiterea datelor referitoare la valorile puterii calorifice superioare se va face în ziua următoare determinării.

Cantitatea de energie aferentă perioadei de facturare se determină cu relatia:

 

            (9) Pentru sistemele de distributie alimentate direct din conductele din amonte sau consumatorii racordati direct la acestea, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal, conform perioadelor precizate la alin. (8), iar calculul cantitătilor de energie se face astfel:

            a) pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se aplică prevederile alin. (8);

            b) pentru consumatorii care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh se utilizează relatia:

 

            unde

VDi - volumul corectat măsurat în fiecare decadă; HSDi - puterea calorifică superioară aferentă fiecărei decade;

            c) pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se utilizează relatia:

 

unde

Vl - volumul măsurat lunar;

HSDi - puterea calorifică superioară aferentă fiecărei decade.”

2. La articolul 94, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 94. - (1) Puterea calorifică superioară utilizată de operatorul de distributie la facturarea serviciilor de distributie prestate beneficiarilor săi se determină conform prevederilor art. 93 alin. (3)-(7), după caz.

(2) Puterea calorifică superioară utilizată de furnizor la facturarea consumului de energie pentru beneficiarii săi se determină conform prevederilor art. 93 alin. (3)-(7), după caz.”

3. La articolul nr. 94, alineatele (3) si (4) se abrogă.

4. La articolul nr. 94, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Distribuitorii au obligatia ca pentru consumatorii situati în ZCG din anexa nr. 4, cu un consum mai mare de 11.627,78 MWh/an, să determine zilnic/decadal, conform intervalelor precizate la art. 93 alin. (2), puterea calorifică superioară, în vederea facturării serviciilor prestate.

(6) Puterea calorifică superioară utilizată de operatorul sistemului national de transport la facturarea serviciilor de transport prestate beneficiarilor săi o reprezintă media ponderată a puterilor calorifice superioare aferente ZCG pentru fiecare punct de iesire din SNT, corespunzător acestora, la intervalele precizate la art. 93 alin. (2), aferente perioadei de facturare.”

5. La articolul nr. 94, alineatele (5), (6) si (7) se renumerotează astfel:

- alineatul (5) devine alineatul (3);

- alineatul (6) devine alineatul (4);

- alineatul (7) devine alineatul (5).

6. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - În situatia în care măsurătorile efectuate de distribuitor, realizate timp de 12 luni consecutive, arată că puterea calorifică superioară determinată conform prevederilor art. 94 alin. (3) nu a înregistrat variatii mai mari de ± 2%, la facturare se poate utiliza aceeasi putere calorifică superioară pentru toti consumatorii situati în acea zonă delimitată.”

7. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - (1) Operatorii licentiati pentru distributia gazelor naturale au obligatia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărei localităti pentru care detin licenta de distributie a gazelor naturale. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, operatorii licentiati pentru distributia gazelor naturale au obligatia de a publica pe pagina proprie de internet si valorile puterii calorifice superioare, calculate în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3)-(7), aferente fiecărei perioade de facturare a cantitătilor de energie livrate consumatorilor, utilizată la facturare.

(2) Producătorii au obligatia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărui punct de intrare în SNT si, respectiv, fiecărui punct de intrare din cadrul unei ZCG.

(3) Operatorul sistemului national de transport are obligatia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărui punct de iesire din SNT, corespunzător ZCG mentionate în anexele nr. 3 si 4.


(4) Operatorii depozitelor de înmagazinare au obligatia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare determinate la interfata sistemului national de transport cu depozitul de înmagazinare.”

8. Articolul 105 va avea următorul cuprins: „Art. 105. - Furnizorii au obligatia de a asigura comunicarea, prin intermediul facturilor lunare, către consumatorii lor a informatiilor legate de accizarea gazelor naturale, consumul de gaze naturale exprimat în metri cubi, valoarea puterii calorifice superioare folosită la facturare si cantitatea totală de energie consumată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2008.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 125.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008

 

În temeiul art. 3 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 1.537.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA COMISIEI DE PROCEDURI FISCALE

Nr. 1/2008

 

1. În sensul art. 1221 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare:

- începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, în cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura reorganizării judiciare si a insolventei, după caz, nu se mai datorează si nu se mai calculează obligatii fiscale accesorii pentru creantele înscrise la masa credală si pentru cele rezultate din activitatea curentă, indiferent de data deschiderii acestei proceduri.


2. În sensul art. 111 alin. (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

- în cazul contribuabililor prevăzuti la art. 1071 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, declararea si plata impozitelor si a contributiilor aferente veniturilor din salarii se fac lunar, începând cu luna următoare trimestrului în care au devenit plătitori de impozit pe profit.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de învătământ superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 11.781/2008,

în temeiul dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 179/2008, si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Specialitătile medicale, medico-dentare si farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de învătământ superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice, pentru reteaua de asistentă medicală se stabilesc după cum urmează:

1. Facultatea de Medicină:

- epidemiologie;

- expertiza medicală a capacitătii de muncă;

- farmacologie clinică;

- igienă;

- medicină de familie;

- medicină de laborator;

- medicină de urgentă;

- medicină sportivă;

- radiologie-imagistică medicală;

- sănătate publică si management.

2. Facultatea de Medicină Dentară:

- chirurgie dento-alveolară;

- ortodontie si ortopedie dento-facială. 3. Facultatea de Farmacie:

- farmacie clinică;

- laborator farmaceutic.

Art. 2. - Rezidentii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de învătământ superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pot continua pregătirea în specialitatea în care sunt confirmati sau pot solicita confirmarea în una dintre specialitătile prevăzute la art.1.

Art. 3. - Pregătirea în rezidentiat se face în aceleasi conditii cu cele prevăzute pentru rezidentii confirmati pe bază de concurs organizat de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 4. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.862.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

conform dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe, prin Directia generală afaceri consulare - Centrul National de Vize, va urmări actualizarea permanentă a reglementărilor din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 310/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 2.013.

 

ANEXĂ

 

LISTA

statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României

 

A. State

1. Afganistan

2. Republica Algeriană Democratică si Populară

3. Republica Populară Bangladesh

4. Republica Belarus

5. Republica Burundi

6. Republica Populară Chineză

7. Republica Ciad

8. Republica Democrată Congo

9. Republica Populară Democrată Coreeană

10. Republica Columbia

11. Republica Arabă Egipt

12. Statul Eritrea

13. Republica Federală Democrată Etiopia

14. Republica Filipine

15. Republica Ghana

16. Republica Guineea Ecuatorială

17. Republica India

18. Republica Indonezia

19. Regatul Hasemit al Iordaniei

20. Republica Islamică Iran

21. Republica Irak

22. Republica Libaneză

23. Republica Liberia

24. Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă

25. Republica Mali

26. Regatul Maroc

27. Republica Islamică Mauritania

28. Republica Niger

29. Republica Federală Nigeria

30. Republica Islamică Pakistan

31. Republica Rwanda

32. Republica Sierra Leone

33. Republica Arabă Siriană

34. Somalia

35. Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

36. Republica Sudan

37. Republica Tadjikistan

38. Republica Togoleză

39. Republica Tunisiană

40. Republica Uzbekistan

41. Republica Yemen

 

            B. Entităti si autorităti teritoriale care nu sunt recunoscute ca state de cel putin un stat membru

            - Autoritatea Palestiniană.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

În baza consultării federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3)-(9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 5.730.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE

de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin unităti de învătământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitătile de învătământ cu personalitate juridică.

(2) În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ poate beneficia de gradatia de merit, acordată prin concurs.

Art. 2. - (1) Această gradatie se acordă potrivit art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Numărul de gradatii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare si de conducere se scade numărul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii în conditiile art. 101 alin. (1), (2), (4) si (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru acordarea gradatiei de merit se vor avea în vedere numărul de posturi didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere existente la nivelul inspectoratului scolar, precum si numărul de gradatii de merit acordate.

(4) În situatia în care personalului didactic, didactic auxiliar si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează gradatia de merit.

(5) În situatia în care personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere beneficiar al gradatiei de merit este detasat în alt judet, acesta îsi păstrează gradatia de merit, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(6) În situatia în care personalul didactic si cel de conducere beneficiar al gradatiei de merit este pretransferat/transferat în alt judet, acesta îsi păstrează gradatia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii de merit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti în care s-a pretransferat/ transferat.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2009.

Art. 4. - (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:

a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, si suplinitorii, cu o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, si calificativul „Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării;

b) personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar care desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, care are calificativul „Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării si o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Conditiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească si:

a) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, centrele scolare pentru educatie incluzivă, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică si mediatorii scolari;

b) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;

c) personalul didactic auxiliar din unitătile conexe din învătământul preuniversitar.

(3) În cazul întreruperii activitătii la catedră în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, se evaluează perioada de 4 ani, până la 16 ianuarie 2009, în care cadrul didactic si-a desfăsurat activitatea la catedră, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit în sesiunile anterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, sustinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru palatele si cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat în perioada 17 ianuarie 2005 - 16 ianuarie 2009 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3):

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational (de exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa următoare);

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul scolii, dacă există conditiile tehnice necesare;

c) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, materializate în obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza natională, judeteană/municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională, precum si în obtinerea de premii speciale. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene (incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului), nationale si internationale;

e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităti scolare vocationale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean;

f) rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;

g) activitatea si rezultatele obtinute în centrele de excelentă si centrele de pregătire zonală din cadrul unitătilor de învătământ vocationale (muzică, seminarii, scoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăti de învătare;

h) activitate desfăsurată în vederea realizării echitătii în educatie (activităti de remediere scolară, grădinită de vară, activităti de desegregare, de educatie incluzivă, nediscriminatorie, de educatie multiculturală/interculturală, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a părintilor recunoscute la nivel judetean/national);

i) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute în desfăsurarea unor activităti practice, educative, pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;


j) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si în activităti de voluntariat, la nivelul comunitătii locale;

k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;

l) participarea la cursuri de formare;

m) coordonarea activitătilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară;

n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masă si desfăsurarea activitătilor de educatie remedială.

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică, materializate în:

a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/ national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate;

d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,

e) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, de alti parteneri - Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz etc, proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul „A doua sansă” etc, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educationale, prin sporirea calitătii actului

educational, manifestată prin locul ocupat de scoală în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare, ca urmare a:

a) contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului;

b) atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare-învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară;

d) realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international;

e) realizărilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învătare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic si didactic auxiliar se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităti. Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activitătile obligatorii cuprinse în fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Realizarea cerintelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 lit. a)-d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ.

Art. 7. - Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitătii, elaborată de inspectoratul scolar pe baza fisei postului.

Art. 8. - (1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile si stabileste punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice si personal didactic auxiliar, punctajele cu ponderile aferente fiind separate pentru educatoare, învătători, profesori si cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, învătământul special, personalul didactic auxiliar si personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ, cu consultarea sindicatelor reprezentative din învătământ la nivel judetean/al municipiului Bucuresti. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 si 5.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 9. - (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;


c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar.

(3) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector de specialitate din Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

b) secretar - un inspector din Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din învătământ la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ/conexe raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare elaborată de inspectoratul scolar pentru acordarea gradatiei de merit la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activitătii candidatului, consemnată în procesul-verbal de sedintă.

3. Directorul unitătii de învătământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul unitătii de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea. Aprecierea directorului unitătii de învătământ/conexe, în situatia în care candidează, se face de către inspectorul de management si evaluare institutională. În cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului. Inspectorul de management si evaluare institutională din Directia generală management învătământ preuniversitar are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 20 februarie 2009.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate întocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste punctajul final si întocmeste lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afisează la sediul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.

8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării acestora de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din:

a) presedinte - inspectorul scolar general/director din Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului/un reprezentant al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si inspectorul scolar cu atributii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale management învătământ preuniversitar si seful Serviciului juridic din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor, altii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestatii participă si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ, precum si hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

Cadrele didactice care îndeplinesc functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului.


Cadrele didactice care au desfăsurat activitate metodică si stiintifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/functii de conducere din unităti de învătământ.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati, la Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu adresa de înaintare, contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

Art. 11. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice.

 

CAPITOLUL II

Acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 12. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.

Art. 13. - Numărul salariilor de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar se calculează la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unităti de învătământ, indiferent de numărul cadrelor didactice si didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) a) Pentru personalul de executie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

b) Pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, cu indemnizatia de conducere, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent.

(3) Persoanele care solicită acordarea salariilor de merit vor depune la conducerea unitătii de învătământ o fisă-tip de autoevaluare.

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(5) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de functii al unitătilor de învătământ de la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, din care cel putin două treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult o treime pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ.

(6) În situatia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează salariul de merit.

(7) În situatia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este detasat în alt judet, acesta îsi păstrează salariul de merit, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(8) În situatia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este pretransferat/transferat în alt judet, acesta îsi păstrează salariul de merit, cu încadrarea în numărul maxim de salarii de merit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti în care s-a pretransferat/transferat.

(9) În situatia în care persoana care a obtinut salariul de merit a renuntat la el ca urmare a obtinerii gradatiei de merit, chiar dacă acesteia nu i-a încetat contractul individual de muncă cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit, începând de la data de 1 a lunii următoare pe perioada rămasă, altei persoane din aceeasi unitate de învătământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.

(10) În situatia în care beneficiarul salariului de merit îsi desfăsoară activitatea în două sau mai multe unităti de învătământ, plata salariului de merit se face de către unitatea de învătământ în care acesta îndeplineste functia de bază.

Art. 15. - Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aprobă de consiliul de administratie al inspectoratului scolar din numărul salariilor repartizate unitătii respective.

Art. 16. - Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

Art. 17. - Salariul de merit se acordă pe an calendaristic, începând cu 1 ianuarie 2009, pe baza punctajului realizat în urma evaluării activitătii desfăsurate de candidat în anul calendaristic precedent, conform fisei de evaluare stabilite de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, în baza prezentei metodologii.

Art. 18. - (1) Contestatiile se depun la conducerea unitătii de învătământ sau la inspectoratul scolar, după caz, în termen de 3 zile calendaristice lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Contestatiile se solutionează de o comisie numită prin decizie a directorului unitătii, respectiv a inspectorului scolar general.

(3) Hotărârea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.


 

SECTIUNEA a 2-a

Criterii de bază pentru acordarea salariului de merit

 

Art. 19. - (1) La concursul pentru acordarea salariului de merit poate participa personalul didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere din unitătile de învătământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată si determinată, cu o vechime în învătământul preuniversitar de cel putin 6 luni si calificativul „Foarte bine” în anul scolar precedent.

(2) Criterii privind calitatea activitătii instructiv-educative (50 de puncte):

a) progrese înregistrate în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în urma testărilor si a examenelor de sfârsit de ciclu;

b) performante obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local/judetean si national;

c) activitate de sef de catedră/comisie metodică, metodist, coordonator de cerc pedagogic, membru în consiliul consultativ de specialitate, formator, mentor, presedinte/membru în comisia de evaluare si asigurare a calitătii;

d) activitate de profesor coordonator de proiecte si programe educative;

e) activitate desfăsurată pentru amenajarea si organizarea centrelor de documentare si informare;

f) utilizarea Sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unitătile de învătământ în care acesta există;

g) coordonarea activitătilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară;

h) activităti educative desfăsurate cu elevii care au cerinte educative speciale:

1. activitate de predare, învătare, evaluare, diagnosticare si terapie desfăsurată cu copiii cu cerinte educative speciale în scolile de masă;

2. integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masă si desfăsurarea activitătilor de educatie remedială;

3. rezultatele comunicării cu părintii si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale.

(3) Pentru personalul de conducere si cadrele didactice coordonatoare de proiecte si programe educative, evaluarea se va face pe baza unei fise speciale elaborate la nivelul inspectoratului scolar, care va cuprinde indicatori specifici.

Art. 20. - (1) Criterii privind activitatea metodică, stiintifică si culturală (50 de puncte):

a) valorificarea competentelor dobândite în cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activităti demonstrative sau comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate, în scoală;

b) sustinerea de activităti demonstrative sau comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel local/judetean/national;

c) elaborarea si publicarea unor studii si articole în reviste de specialitate, acreditate;

d) obtinerea unor rezultate cu elevii, în urma participării la concursurile scolare, precum si la activităti cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

e) responsabilităti suplimentare, neremunerate, desfăsurate la nivel local/judetean/national (membru în comisia natională de specialitate, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale în colaborare cu inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, alti parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondială, PHARE, MATRA, UNICEF, participarea la programele de reformă a învătământului preuniversitar PHARE, initierea si derularea unor programe Socrates, Comenius etc.) recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

f) participarea la cursuri de formare;

g) contributii la cresterea prestigiului si a calitătii activitătii unitătii de învătământ prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitătii locale, operatori economici etc;

h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare;

i) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social.

(2) Se vor puncta comunicările si lucrările elaborate si prezentate în perioada evaluată.

Art. 21. - Fiecare unitate scolară, prin consiliul de administratie, va stabili o fisă cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, în vederea întocmirii raportului de autoevaluare a activitătii, pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fisa cu punctajul defalcat se va afisa la avizierul unitătii scolare, înainte de întocmirea dosarelor candidatilor, conform graficului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 22. - La toate etapele de acordare a salariului de merit participă, în calitate de observatori, liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile reprezentative la nivel de ramură învătământ, ale căror observatii se consemnează în procesele-verbale, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 23. - (1) Pentru personalul didactic auxiliar, salariul de merit se va acorda în urma evaluării calitătii si eficientei activitătilor cuprinse în fisa postului de către consiliul de administratie al unitătii scolare.

(2) Realizarea criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. g) si h) din prezenta metodologie este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.

Art. 24. - Candidatii care au obtinut salariul de merit pot să participe la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit. În cazul în care vor fi nominalizati să obtină gradatie de merit, candidatii au obligatia să opteze pentru una dintre cele două, după emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului de aprobare a listei.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.575/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 21 noiembrie 2007.

 


ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2009

 

- 19 ianuarie-13 februarie 2009: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar;

- 16-20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;

- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit;

- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

- 9-11 martie 2009: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;

- 13 martie 2009: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;

- 13-17 martie 2009: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;

- 18-20 martie 2009: rezolvarea contestatiilor de către comisie;

- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

- 25-27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;

- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

 

NOTĂ:

Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, respectând graficul de mai sus.

 

ANEXA Nr. 2
la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cu punctajul obtinut pentru candidatii aprobati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul personalului didactic de îndrumare si control, la rubrica „Unitatea de învătământ” se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă, prin postă, la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării actiunilor pentru acordarea salariului de merit în anul 2009

 

- 18-21 noiembrie 2008: inspectoratul scolar analizează, repartizează si transmite unitătilor de învătământ numărul salariilor de merit;

- 24-26 noiembrie 2008: afisarea la avizierul unitătii de învătământ a fisei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;

- 27 noiembrie-5 decembrie 2008: personalul didactic si didactic auxiliar din învătământ cu rezultate deosebite întocmeste un raport de autoevaluare a activitătii si o cerere, care se vor depune la conducerea unitătii; personalul de conducere, de îndrumare si control întocmeste raportul de autoevaluare a activitătii si o cerere, care se vor depune la inspectoratul scolar;

- 8-9 decembrie 2008: cererea si raportul se analizează în consiliul profesoral al unitătii, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant în parte) si face propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administra t ie;

- 10-11 decembrie 2008: consiliul de administraie al unitătii de învătământ aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul scolar, si transmite numele acestuia inspectoratului scolar spre validare; consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizează cererea si raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare si control si aprobă nominal persoanele cărora li se aprobă salariul de merit;

- 12 decembrie 2008: validarea si afisarea rezultatelor;

- 12-16 decembrie 2008: depunerea contestatiilor;

- 17-18 decembrie 2008: solutionarea contestatiilor;

- 19 decembrie 2008: afisarea rezultatelor la contestatii.

 

NOTĂ:

1. Personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ va întocmi si va depune raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, la inspectoratul scolar.

2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar, în limita locurilor aprobate.

 


A. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit - directorul/directorul adjunct al clubului sportiv scolar/liceu cu program sportiv -

Anul scolar...............

 

- Numele si prenumele:...............................................

- Functia: ...............................................................

- Unitatea de învătământ: .........................................................................

- Vechimea în învătământ:...............................

- Gradul didactic: ..................................................

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada

17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009)

Punctaj maxim

Subcriterii care trebuie îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Punctaj acordat

01. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

g)

 

 

 

h)

 

 

 

i)

 

 

 

j)

 

 

 

k)

 

 

 

l)

 

 

 

m)

 

 

 

n)

 

 

 

02. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

03. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, alti parteneri

30

 

 

 

 

04. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educationale, prin sporirea calitătii actului educational, manifestat prin locul ocupat de scoală în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare

30

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

TOTAL

100

 

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Stabilirea subcriteriilor si detalierea punctajului maxim se fac de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc., eliberate de institutiile abilitate.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 


B. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit

- personal didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar -

(profesori de educatie fizică si sport si antrenori)

Anul scolar.......................

 

- Numele si prenumele:...............................

- Functia:......................................................

- Unitatea de învătământ:....................................

- Vechimea în învătământ:...................................

- Gradul didactic:....................................

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

01.

CRITERIUL ACTIVITĂTILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

75

 

 

 

a) Rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational:

- selectia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv;

- ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;

- elevi cu dublă legitimare;

- elevi transferati

- elevi participanti la pregătire, întreceri, concursuri si competitii cu loturile nationale.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rezultate deosebite obtinute în selectie, pregătirea si promovarea sportivilor cu calităti deosebite pentru sportul de performantă:

- selectia sportivilor cu calităti deosebite;

- pregătirea sportivilor cu calităti deosebite;

- promovarea sportivilor cu calităti deosebite.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Performante în pregătirea elevilor distinsi la competitiile nationale si internationale, materializate prin obtinerea locurilor I, II, III, IV, V si VI:

50

 

 

 

c.1) La disciplinele sportive individuale:

 

 

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

-campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

-campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

c.2) La disciplinele sportive de echipă:

 

 

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 


 

d) Pregătirea loturilor judetene pentru olimpiadă la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la olimpiada judeteană si natională; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean:

 

 

 

 

- pregătirea loturilor judetene;

 

 

 

- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare;

 

 

 

- membru în comisia de organizare a etapei judetene;

 

 

 

- membru în comisia de organizare a etapei nationale;

 

 

 

- însotitor al elevilor la etapa judeteană;

 

 

 

- însotitor al elevilor la etapa natională;

 

 

 

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel interjudetean;

 

 

 

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel national;

 

 

 

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international.

 

 

 

e) Pregătirea loturilor nationale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare si profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile judetene, interjudetene, nationale si internationale:

 

 

 

 

- pregătirea loturilor nationale/olimpice;

 

 

 

- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare;

 

 

 

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel judetean;

 

 

 

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel zonal;

 

 

 

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel national;

 

 

 

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel international;

 

 

 

- profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competitiile judetene si interjudetene;

 

 

 

- profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competitiile nationale si internationale.

 

 

 

f) Rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international:

 

 

 

 

- cu impact la nivel local;

 

 

 

- cu impact la nivel judetean;

 

 

 

- cu impact la nivel interjudetean;

 

 

 

- cu impact la nivel national;

 

 

 

- cu impact la nivel international.

 

 

 

g) Rezultatele comunicării cu părintii, cu unitătile de învătământ si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale:

 

 

 

 

- cu autoritătile locale;

 

 

 

- cu unitătile de învătământ

 

 

 

- cu părintii.

 

 

 

h) Activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele nationale olimpice de excelentă:

 

 

 

- director tehnic;

 

 

 

- profesor/antrenor.

 

 

 

i) Rezultate obtinute în organizarea cu elevii a unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, colaborare si organizare

 

 

 

 

 

j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/ international, si în activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale:

 

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel local;

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel judetean;

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel national;

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel international;

 

 

 

- activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale.

 

 

 

k) Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

 

 

 

 

 

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ

10

 

 

 

a) Contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală:

 

 

 

 

- programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri metodice, manuale scolare;

 

 

 

- reviste scolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate si instalatii sportive);

 

 

 

- cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN;

 

 

 

- crearea de platforme de e-learning;

 

 

 

- elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs;

 

 

 

- elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală.

 

 

 

 

b) Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

 

 

c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/national/ international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate:

- activitate de evaluator de manuale;

 

 

 

 

- activitate de mentorat;

 

 

 

- activitate de formator;

 

 

 

- activitate în domeniul sindical la nivel:

 

 

 

- local/judetean;

 

 

 

- national/international;

 

 

 

- participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale;

 

 

 

- participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator;

 

 

 

- contributie la cercetări stiintifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei.

 

 

 

 

d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:

 

 

 

 

- activitate ca metodist;

 

 

 

- activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar;

 

 

 

- activitate în comisia natională de specialitate.

 

 

 

e) Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si altor structuri de dialog social si în comisii nationale de specialitate:

 

 

 

 

- activitate desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ;

 

 

 

- activitate desfăsurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social si altor structuri de dialog social;

 

 

 

- activitate desfăsurată în comisii nationale de specialitate.

 

 

 

03.

CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE REFORMĂ EDUCATIONALĂ, COORDONATE DE INSPECTORATUL SCOLAR, MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI, DE ALTI PARTENERI

10

 

 

 

a) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar

 

 

 

 

b) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

 

 

 

c) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de alti parteneri si recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

 

 

 

04.

CRITERIUL PRIVIND CRESTEREA PRESTIGIULUI UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT/CONEXE, FĂCÂND VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIA ÎN PRESĂ, PE SITE-URILE EDUCATIONALE, PRIN SPORIREA CALITĂTII ACTULUI EDUCATIONAL, MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE SCOALĂ ÎN IERARHIA STABILITĂ DE INSPECTORATELE SCOLARE

5

 

 

 

a) ca urmare a contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

 

 

 

 

b) ca urmare a atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare-învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale

 

 

 

 

c) ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară

 

 

 

 

d) ca urmare a realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educa t iei si al sportului (universităti, cluburi sportive, asociatii, fundaii etc.) la nivel local, regional, national si international

 

 

 

 

TOTAL

100

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc., eliberate de institutiile abilitate.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

A. GRILA DE PUNCTAJ pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Detalierea

punctajului

maxim

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructivă - educativă (punctaj maxim: 30 de puncte)

Atragerea si cresterea numărului copiilor în activitătile cercului (depăsirea numărului de elevi fată de normativ)

 

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III si mentiunilor la faza internatională si natională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza interjudeteană/ regională

International

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Mentiune/ Premiu special

 

 

National

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Premiu special

 

 

Interjudetean/ judetean

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Premiu special

 

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/ Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

International

 

 

National

 

 

Interjudetean

 

 

Judetean

 

 

Organizarea de concursuri si festivaluri

International

 

 

National

 

 

Interjudetean/ regional

 

 

Organizare de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

 

 

National

 

 

Interjudetean/ regional

 

 

Participare la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

 

 

National

 

 

Interjudetean/ regional

 

 

Finalizarea unor proiecte de parteneriat educational

International

 

 

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Activităti desfăsurate cu copii cu cerinte educative speciale/ institutionalizati etc.

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

 

 

Participare la cursuri de formare

 

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminarii

 

 

2. Performante deosebite în inovarea didactică (punctaj maxim: 30 de puncte)

Contributia la:

activitatea educativă inovativă din cadrul palatului/clubului copiilor

 

 

elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel national

 

 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare/ghiduri metodice

 

 

reviste scolare

 

 

Initierea si organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor

 

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

Activitatea de evaluator de proiecte educative scolare si extrascolare, de initiator si coordonator de proiecte educative de mentorat, de formator. Activitate în domeniul sindical

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

 

 

Activitatea desfă s urată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social i al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

 

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă (punctaj maxim: 20 de puncte)

Proiecte de parteneriat educational coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si alti parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria etc.)

 

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ (punctaj maxim: 20 de puncte)

Contributie individuală si/sau în echipă la îmbunătătirea managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

 

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

 

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

 

 

 

National

 

 

 

Regional

 

 

 

Local

 

 

 

Contributia la promovarea imaginii institutiei în mass-media locală, natională, internatională, site-uri educationale, în comunitate

 

 

 

            NOTĂ:

            Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar, iar pentru Palatul National al Copiilor, de către Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

B. GRILA DE PUNCTAJ

pentru acordarea gradatiei de merit pentru cadrele didactice

din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Detalierea

punctajului

maxim

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv -educativă (punctaj maxim: 40 de puncte)

Atragerea si mentinerea copiilor în activitătile cercului (depăsirea nr. de elevi fată de normativ)

 

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III si mentiunilor la faza internatională si natională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza interjudeteană/regională

International

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Mentiune/ Premiu special

 

 

National

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Premiu special

 

 

Interjudetean/ judetean

Locul I

 

 

Locul II

 

 

Locul III

 

 

Premiu special

 

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/ Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

International

 

 

National

 

 

Interjudetean

 

 

Local

 

 

Organizare de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

 

 

National

 

 

Interjudetean/regional

 

 

Municipal/local

 

 

Participare la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

 

 

National

 

 

Interjudetean/regional

 

 

Municipal/local

 

 

Finalizarea unor proiecte de parteneriat educational

International

 

 

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Activităti desfăsurate cu copii cu cerinte educative speciale/ institutionalizati etc.

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

 

 

Participare la cursuri de formare

 

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminarii

 

 

2. Performante deosebite în inovarea didactică (punctaj maxim: 30 de puncte)

Contributia la elaborarea de:

programe scolare

 

 

metodologii/regulamente la nivel national

 

 

materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice

 

 

reviste scolare

 

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

Activitatea de evaluator, initiator si coordonator de proiecte educative, de mentorat, de formator. Activitate în domeniul sindical

National

 

 

Judetean

 

 

Local

 

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

 

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

 

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă (punctaj maxim: 20 de puncte)

Proiecte de parteneriat educational coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si alti parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria etc.)

 

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ (punctaj maxim: 10 puncte)

Contributie individuală si/sau în echipă la dezvoltarea managementului educational, în contextul reformei învătământului

 

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

 

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

 

 

National

 

 

Regional

 

 

Local

 

 

 

            NOTĂ:

            Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar, iar pentru Palatul National al Copiilor, de către Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Fisa-cadru de punctaj pentru personalul didactic

 

Criteriul

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

60 de puncte

2. Criteriul privind performantele deosebite în inovarea didactică

30 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

5 puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

5 puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

 

Fisa-cadru de punctaj pentru functiile de conducere

 

Criteriul

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20 de puncte

2. Criteriul privind performantele deosebite în inovarea didactică

20 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

30 de puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

30 de puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.