MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 797            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 27 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.111. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Administratia Natională a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei

 

            1.160. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            183. - Ordonantă de urgentă privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

            1.477. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgotesti, judetul Dolj

 

            1.478. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures, a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

            1.500. - Hotărâre privind organizarea unor actiuni de diplomatie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relatii diplomatice bilaterale cu Federatia Rusă

 

            1.501. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

            1.502. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

            1.503. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernulu nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

            1.504. - Hotărâre pentru preluarea unui drum judetean si a unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Galati, precum si pentru preluarea unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si pentru încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

            1.505. - Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, a unui teren, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, si darea în folosintă temporară a unui teren Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., pentru realizarea obiectivului de investitii „Complex de natatie”

 

            1.506. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Livone Tenis Club - Ilie Năstase” ca fiind de utilitate publică

 

            1.521. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

443. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

 

586/1.701/360. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vând produsele” la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

 

1.448. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008

 

3.421. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile si a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002

 

5.934. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu

 

5.935. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea

 

5.936. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru

 

5.937. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu

 

5.938. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea

 

5.941. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            1.063. - Decizie privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A.

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Administratia Natională a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific . n Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.111.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere a interesului permanent arătat tării noastre si a sprijinului constant acordat României, pentru serviciile importante aduse statului român în procesul de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinului National Steaua României în grad de Comandor domnului Henri Revol, fost senator si presedinte al Grupului de prietenie Franta-România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2008.

Nr. 1.160.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile legale, pe listele electorale suplimentare vor fi trecute de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare doar categoriile de persoane care, datorită unor situatii deosebite, nu îsi pot exercita dreptul de vot la sectia de votare din localitatea de domiciliu, în această categorie neregăsindu-se tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani care urmează o formă de învătământ de stat sau particular acreditat ori care îsi desfăsoară activitatea într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau care, din anumite motive, nu se găsesc în localitatea de domiciliu în ziua alegerilor, precum si necesitatea asigurării tuturor conditiilor pentru exercitarea dreptului de vot a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani se acordă o călătorie gratuită pe calea ferată, dus-întors, către si dinspre localitatea de domiciliu, cu tren rapid, clasa a II-a, în perioada 28 noiembrie-1 decembrie 2008.

Art. 2. - (1) Eliberarea biletului de călătorie se va face la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de voiaj pe baza actului de identitate, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus, cât si a biletului pentru întors.

(2) Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 30 noiembrie sau 1 decembrie 2008.

(3) Pe biletul de călătorie eliberat se vor mentiona numele si prenumele beneficiarului, CNP, seria si numărul actului de identitate si localitatea de domiciliu mentionată în actul de identitate.

Art. 3. - Persoanele care, prin fraudă, vor utiliza mai multe bilete gratuite decât cele la care ar avea dreptul potrivit art. 1 vor fi sanctionate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Operatorii de transport feroviar care asigură transportul categoriei de persoane prevăzute la art. 1 vor prezenta la Ministerul Transporturilor - Directia generală economică si buget o situatie a călătorilor care au beneficiat de această gratuitate în baza prezentei ordonante de urgentă.

(2) Situatia va cuprinde numele si prenumele beneficiarului, CNP, seria si numărul actului de identitate, localitatea de domiciliu mentionată în actul de identitate si valoarea totală.

Art. 5. - Operatorii de transport feroviar care asigură transportul categoriei de persoane prevăzute la art. 1 vor recupera contravaloarea biletelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 183.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgotesti, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgotesti, judetul Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.477.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgotesti, judetul Dolj, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungimea

- km -

Provenientă

1.

DC 153

Argetuieni-Buzduc

00+000-3+500

3,500

Drum vicinal

2.

DC 154

Popânzălesti-limita judetului Olt

00+000-1+100

1,100

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures, a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, situate în municipiul Târgu Mures, str. Livezeni nr. 69, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.478.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului care se dau în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures

 

Locul unde sunt situate bunurile imobile care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile imobile

Persoana juridică

la care se transmit

bunurile imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Târgu Mures,

str. Livezeni nr. 69,

judetul Mures

Din proprietatea publică a statului

În proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures

Teren intravilan în suprafată de 11.179 m2

edificat cu:

C17 - Depozit butelii oxigen cu Sc=98,43 m2

C 21/1/1 - Hală cu ateliere cu Sc=2.538,44 m2

C 27 - Vopsitorie cu Sc=359,72 m2

C 76 - Atelier cu Sc=1.192,80 m2

C 94 - Centrală termică dezafectată cu Sc=292,30 m2

C 105/1 - Centrală termică cu Sc=564,83 m2

C 115 - Ateliere reparatii si garaj cu Sc=157,77 m2

C135 - Castel apă cu Sc=28,26 m2

Carte funciară cu nr. 90.439/N

Nr. cadastral 79/2/2/1

Suprafata construită totală: 5.232,55 m2

Servitute de trecere asupra suprafetei de 814 m2 din imobilul cu nr. cad. 79/2/1, înscris în C.F. nr. 91.142/N


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor actiuni de diplomatie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relatii diplomatice bilaterale cu Federatia Rusă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea unor actiuni de diplomatie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relatii diplomatice bilaterale cu Federatia Rusă, în luna noiembrie 2008.

Art. 2. - (1) Finantarea actiunilor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008, în cuantum de 84 mii lei.

(2) În suma prevăzută la alin. (1) sunt incluse cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1, astfel: deplasarea si cazarea participantilor, publicitate, materiale promotionale, informare; închirierea spatiilor, a unor echipamente tehnice sau a unor instrumente; remuneratii pentru colaboratori si onorarii pentru artisti.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.500.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Medias” la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 si 689 bis din 19 septembrie 2002, după pozitia nr. 3040 se introduc saisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 3041-3056, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.501.

 


ANEXĂ

 

JUDETUL SIBIU

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Medias

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

 

 

Poz. înreg.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elemente de identificare

 

 

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al

dării în

folosintă

Valoare

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică actuală

Denumire act

proprietate sau

alte acte

doveditoare

Nr.

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3041

3041

1.4.2.2.

Teren constructii

CF 9989 top. 3265/1/1/1/1/3/1/2/2 Str. Stadionului nr. 19, S = 3 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3042

3042

1.4.2.2

Teren constructii

CF 5820 top.3265/1/1/1/1/3/1/1/2 Str. Stadionului nr. 19A, S = 7 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3043

3043

1.4.2.2

Teren constructii

CF 5821 top.3265/1/1/1/1/3/2/2 Str. Stadionului nr. 21, S = 13 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3044

3044

1.4.2.2

Teren constructii

CF 3327 II nr.top.3263/3/2 Str. Stadionului nr. 25, S = 5mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3045

3045

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.1116 II nr. top.3255/1/2/1 Str. Stadionului nr. 27, S = 9 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3046

3046

1.4.2.2

Teren constructii

CF 1116 II nr. top.3263/1; 3254/2; 3255/2, 3262/2/2, S = 7 mp, top. 3262/2/4, S = 27 mp Str. Stadionului nr. 27

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3047

3047

1.4.2.2

Teren constructii

CF 1042 nr.top.3262/1/2/2 Str. Stadionului nr. 29, S = 5 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3048

3048

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr. 2156 II nr. top.3265/2; 3261/2 Str. Stadionului nr. 31, S = 7 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3049

3049

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.1618 nr.top.3260/2/2 Str. Stadionului nr. 33, S = 7 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3050

3050

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.5467 nr.top.3265/1/1/1/2/2 Str. Stadionului nr. 35, S = 5 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3051

3051

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.4852 nr.top.3265/1/1/1/3/2/2 Str. Stadionului nr. 37, S = 5 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3052

3052

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.5071 nr.top.3265/1/2/2 Str. Stadionului nr. 39, S = 6 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3053

3053

1.4.2.2

Teren constructii

CF 6132 A nr.top.3265/1/1/1/1/1/2 Str. Stadionului nr. 41, S = 19 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3054

3054

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.2500 nr.top.3256/2/2/2 Str. Stadionului nr. 41, S = 24 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3055

3055

1.4.2.2

Teren constructii

CF 6234 top.3265/1/1/1/1/1/2/1/2 Str. Stadionului nr. 43, S = 6 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008

3056

3056

1.4.2.2

Teren constructii

CF nr.4813 II nr.top.3265/1/1/2/2/2 Str. Stadionului nr. 45, S = 6 mp

2008

-

HCL Medias

248

28.07.2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogos” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si nr. 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 15, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Drum comunal în satele Mogos- Cristesti-Bogdănesti, în lungime de 3 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Din drumul judetean 107 I - satul Bărbesti, în lungime de 3 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Din drumul judetean 107 I - satul Butesti, în lungime de 5 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Din drumul judetean 107 K - satul Valea Mlacii, în lungime de 3 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Din drumul judetean 107 I - satul Oncesti, în lungime de 2 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Din drumul judetean 124 - satul Valea Cocesti, în lungime de 1 km si lătime de 6 m. Drum de pământ”;

b) după pozitia nr. 30 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 31-33, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.502.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogos

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

31

1.3.7.1.

Drum

comunal

225

Din drumul judetean 107 I - satul Valea Tupilor, dimensiuni: lungime de 5 km si lătime de 6 m. Drum de pământ

2007

88.000

Domeniul public al comunei Mogos, potrivit HCL nr. 48/2008

32

1.6.2

Teren intravilan

Situat în comuna Mogos, satul Mogos, înscris în CF nr. 3394 Mogos , nr. cadastral 4, în suprafată de 276 mp, si CF nr. 3395

Mogos, nr. cadastral 5, în suprafaă de 766 mp.

Vecinătăti:

N - Casa Suciu Nicolae si Căminul cultural Mogos

E - Casa Parohială

S - Biserica ortodoxă

V - casa Macavei Liviu

2008

10.000

Domeniul public al comunei Mogos, potrivit HCL nr. 48/2008

33

1.6.2

Teren intravilan si constructii

Situat în comuna Mogos, satul Mogos, înscris în CF nr. 3385 Mogos, având nr. top. 9725/2, 9729/2 si 9730/2, în suprafată totală de 2.380 mp

Vecinătăti:

N - Scoala generală Mogos, casa Ghiorghiu Victor

E - Valea Mogosului

S - casa Marian Silvia

V - Suciu Nicolae

2008

12.100

Domeniul public al comunei Mogos, potrivit HCL nr. 48/2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 7 din anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Chichis” la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si nr. 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.503.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru preluarea unui drum judetean si a unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Galati, precum si pentru preluarea unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si pentru încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) si art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unui drum judetean si a unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Galati, precum si preluarea unui sector de drum judetean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

(2) Drumul judetean, precum si sectoarele de drum judetean prevăzute la alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumului judetean si a sectoarelor de drum judetean prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.504.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului judetean si a sectorului de drum judetean, proprietate publică a statului, care se preiau din administrarea Consiliului Judeean Galati, precum si a sectorului de drum judetean, proprietate publică a statului, care se preia din administrarea Consiliului Judetean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

Denumirea si locul unde este situat drumul judetean

Persoana juridică de la care se preia drumul judetean

Persoana juridică ce preia drumul judetean

Lungimea totală a drumului judetean si pozitiile kilometrice

Indicativ vechi

Indicativ nou

DJ 261

DN 26 (Tulucesti)-Cuca-Vârlezi-(DJ 242)

Statul român, din administrarea Consiliului Judetean Galati

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor

45,8 Km 0 + 000-45 + 800

DJ 261

DN 24D

DJ 242

limita judetului Vaslui (Bălăbănesti)-Zimbru Bursucani- Vârlezi-Târgu Bujor- Umbrăresti- Viile-Fârtănesti-Foltesti (DN 26)

Statul român, din administrarea Consiliului Judetean Galati

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor

29,8 Km 9 + 140-38 + 940

DJ 242

DN 24D

DJ 242

Bârlad (DN 242)-Bârlad-Trestiana-Grivita-limita judetului Galati

Statul român, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor

9,14 km 0+000-9+140

DJ 242

DN 24 D

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, a unui teren, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, si darea în folosintă temporară a unui teren Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., pentru realizarea obiectivului de investitii „Complex de natatie”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (3) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”- S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înscrie în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, terenul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.


Art. 2. - Se aprobă trecerea terenului prevăzut la art. 1, aflat în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea dării în folosintă gratuită temporară Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. pentru realizarea obiectivului de investitii „Complex de natatie”.

Art. 3. - Se aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures, situat în municipiul Târgu Mures, aleea Carpati nr. 57, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 4. - După finalizarea lucrărilor, investitia realizată si terenul prevăzut la art. 2 se vor preda pe bază de protocol de predare-primire beneficiarului si se vor înscrie în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Bogdan Gheorghe

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.505.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se înscrie în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul din domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, aleea Carpati nr. 57, judetul Mures C.F nr. 3.374/a

Agentia Natională pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

Teren în suprafată totală de 20.996 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bazinului olimpic de înot, descoperit, si a anexelor aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mure, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Nr. M.E.F.

Codul de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul din domeniul public al statului

Persoana juridică la

care se transmite imobilul

în domeniul privat al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

100916

8.29.06

Municipiul Târgu Mures,

aleea Carpati nr. 57,

judetul Mures C.F nr. 3.374/a

Agentia Natională pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

Bazin olimpic de înot, descoperit

Bazin de 50 m si anexe


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Livone Tenis Club - Ilie Năstase” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Livone Tenis Club - Ilie Năstase”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 13, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.506.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Domnul Mircea Neată se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

Art. 2. - Domnul Mircea Neată îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Domnul Cosmin Victor Lotreanu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.521.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

 

În conformitate cu prevederile:

a) Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată;

b) Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare;

c) Tratatului privind instituirea Comunitătii Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma la 25 martie 1957;

d) Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), prin Directia relatii internationale, transmite Comisiei Europene până la 25 decembrie 2008:

a) adresa CNCAN, ca autoritate competentă din România în domeniul reglementat de Directiva Consiliului 2006/117/ EURATOM privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, denumită în continuare Directiva 2006/117/EURATOM;

b) numele si adresa altor autorităti competente care au atributii în expedierile de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat;

c) limba acceptată de CNCAN pentru redactarea cererilor de autorizare a expedierilor de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat;

d) cerintele CNCAN si ale altor autorităti competente din România pentru autorizarea expedierilor de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat pe teritoriul României.

(2) CNCAN, prin Directia relatii internationale, informează Comisia Europeană cu privire la orice modificare apărută în informatiile prevăzute la alin. (1).

(3) CNCAN, prin Directia relatii internationale, aduce la cunostinta Comisiei Europene prezentul act normativ, precum si toate prevederile legale pe care CNCAN le adoptă în domeniul reglementat de Directiva 2006/117/EURATOM.

Art. 3. - CNCAN, prin Directia radioprotectie si deseuri radioactive, întocmeste până la data de 25 decembrie 2011 si la fiecare 3 ani după această dată rapoarte periodice privind implementarea Directivei 2006/117/EURATOM, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene prin intermediul Directiei relatii internationale.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 25 decembrie 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 1 noiembrie 2005, cu completările ulterioare, care a transpus Directiva Consiliului 92/3/EURATOM privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri radioactive între statele membre, precum si la intrarea sau la iesirea din Comunitate.

(3) Autorizatiile emise de CNCAN în conformitate cu Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 274/2005, cu completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate prevăzută în autorizatiile respective.

(4) În cazul în care cererea de autorizare a fost aprobată în mod corespunzător sau a fost depusă la autoritătile competente ale tării de origine înainte de 25 decembrie 2008, prevederile Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Autoritătilor Nucleare nr. 274/2005, cu completările ulterioare, se aplică pentru toate operatiunile de expediere care fac obiectul aceleiasi autorizări.

(5) În situatia în care România este tară de origine pentru mai multe expedieri de deseuri radioactive sau combustibil nuclear uzat într-o tară tertă de destinatie, CNCAN tine seama de toate împrejurările relevante atunci când decide cu privire la cererile de autorizare depuse înainte de 25 decembrie 2008, în special de:

a) perioada planificată pentru efectuarea tuturor expedierilor care fac obiectul aceleasi cereri;

b) justificarea pe baza căreia sunt incluse toate expedierile în aceeasi cerere;


c) oportunitatea autorizării unui număr de expedieri mai mic decât cel inclus în cerere.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - CNCAN duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

* Prezentul ordin transpune integral Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 337/21 din 3 decembrie 2006.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 443.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Scopul si domeniul de aplicare

 

(1) Prezentele norme sunt emise în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, ca autoritate naională competentă în domeniul nuclear, denumită în continuare CNCAN.

(2) Prezentele norme se aplică expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat a căror desfăsurare implică teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele si criteriile de excludere si exceptare prevăzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000, cu completările ulterioare.

(3) Prezentele norme nu se aplică expedierii de surse închise scoase din uz către furnizorul sau către producătorul surselor radioactive si nici expedierii acestora la o instalatie recunoscută.

(4) Prezentele norme nu se aplică expedierilor de materiale radioactive recuperate prin reprocesare în vederea utilizării ulterioare.

(5) Prezentele norme nu se aplică expedierilor internationale, cu implicarea teritoriului României, de deseuri care contin doar materiale cu radioactivitate naturală ce nu rezultă dintr-o practică autorizată.

(6) Prezentele norme detaliază procedura de expediere a deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat când aceasta implică teritoriul României, ca urmare a expedierii deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat când aceasta implică teritoriul României, ca urmare a expedierii deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat între statele membre, a importului în, a exportului din si a tranzitului prin Comunitate.

(7) Operatiile de transport necesare pentru orice expediere internatională de deseuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat a căror desfăsurare implică teritoriul României trebuie să respecte integral prevederile legislatiei nationale, comunitare si ale conventiilor si acordurilor internationale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.

(8) Prezentele norme nu scutesc detinătorul, proprietarul, transportatorii sau destinatarul deseurilor radioactive sau al combustibilului nuclear uzat de obtinerea tuturor celorlalte autorizatii, avize sau acorduri prevăzute de legislatia natională si cea comunitară în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În scopul aplicării prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarea semnificatie:

1. Comunitate - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, stabilită prin Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, adoptat la Roma la 25 martie 1957;

2. stat membru - stat care este membru al Uniunii Europene;

3. tară tertă - tară care nu este stat membru al Uniunii Europene;

4. deseu radioactiv- material radioactiv în formă gazoasă, lichidă sau solidă pentru care nu s-a prevăzut nicio utilizare ulterioară de către tara de origine si tara de destinatie ori de către o persoană fizică autorizată sau persoană juridică a cărei decizie este acceptată de aceste tări si care este tinut sub controlul autoritătii de reglementare ca deseu radioactiv, conform cadrului legislativ si de reglementare al tării de origine si de destinatie;

5. combustibil nuclear uzat- combustibil nuclear care a fost iradiat si definitiv îndepărtat din miezul reactorului; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi destinat depozitării finale, fără a fi prevăzută o utilizare ulterioară, si tratat ca deseu radioactiv;

6. reprocesare - procesul sau operatia prin care izotopii radioactivi sunt extrasi din combustibilul nuclear uzat, în scopul utilizării ulterioare a acestuia;

7. expediere - totalitatea operatiunilor implicate în deplasarea deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat din tara sau statul membru de origine în tara ori statul membru de destinatie;

8. expediere intracomunitară - expediere caracterizată prin faptul că tara de origine si tara de destinatie sunt state membre;

9. expediere extracomunitară - expediere caracterizată prin faptul că tara de origine si/sau tara de destinatie sunt tări terte;

10. depozitare definitivă - amplasarea deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat într-o instalatie autorizată fără intentia de a fi recuperate;

11. stocare - amplasarea deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat într-o instalatie care asigură izolarea cu intentia de a fi recuperate;

12. detinător - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică care, înainte de efectuarea expedierii de deseuri radioactive sau combustibil nuclear uzat, este răspunzătoare în conditiile legii pentru asemenea materiale si care intentionează să efectueze o expediere către un destinatar;


13. destinatar - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică către care sunt/este expediate/expediat deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat;

14. tară sau stat membru de origine si tară sau stat membru de destinatie - orice tară sau stat membru de unde o expediere este planificată a fi initiată sau este initiată, respectiv tara ori statul membru către care o expediere este planificată sau este în desfăsurare;

15. tară sau stat membru de tranzit - orice tară sau stat membru, altul decât tara ori statul membru de origine sau tara ori statul membru de destinatie, pe teritoriul căruia o expediere este planificată sau este în desfăsurare;

16. autorităti competente - orice autoritate care, potrivit legii sau reglementărilor tării de origine, de tranzit ori de destinatie, este împuternicită să implementeze sistemul de supraveghere si control al expedierii deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat;

17. sursă închisă - astfel cum este definită în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare, si include, după caz, capsula care închide materialul radioactiv ca parte integrantă a sursei;

18. sursă închisă scoasă din uz - sursă închisă care nu mai este utilizată sau care se intentionează a nu mai fi utilizată în practica pentru care a fost acordată autorizatia;

19. instalatie recunoscută - instalatie amplasată pe teritoriul unei tări autorizate de autoritatea competentă a tării respective în conformitate cu legislatia natională pentru stocarea pe termen lung sau depozitarea definitivă a surselor închise ori o instalatie corespunzător autorizată în conditiile legii pentru stocarea intermediară a surselor închise;

20. cerere de autorizare completată corespunzător - documentul standard care îndeplineste toate cerintele stabilite în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)-(5);

21. întreprindere - entitate legal constituită.

 

ARTICOLUL 3

Reexpedierea ca urmare a operatiilor de procesare si reprocesare

 

(1) Prezentele norme nu afectează dreptul României sau al oricărei întreprinderi din România către care:

a) urmează a fi expediate deseuri radioactive în vederea procesării;

b) urmează a fi expediate alte materiale în scopul recuperării deseurilor radioactive de a returna deseurile radioactive, după tratare, în tara de origine.

(2) Totodată, prezentele norme nu afectează dreptul României sau al unei întreprinderi din România către care urmează a fi expediat combustibilul nuclear uzat pentru reprocesare de a returna în tara de origine deseurile radioactive recuperate prin operatia de reprocesare.

 

ARTICOLUL 4

Expedierea combustibilului nuclear uzat în afara teritoriului României în vederea reprocesării

 

(1) Prezentele norme nu afectează dreptul României de a exporta combustibil nuclear uzat pentru reprocesare, în conformitate cu principiile liberei circulatii a mărfurilor.

(2) Expedierea si exportul de combustibil nuclear uzat pentru reprocesare se autorizează, se controlează si se supraveghează conform prevederilor prezentelor norme.

 

ARTICOLUL 5

Reexpedierea ca urmare a efectuării unei expedieri neautorizate si de materiale nedeclarate ca deseuri radioactive

 

Prezentele norme nu afectează dreptul României de a returna, în conditii de sigurantă, în tara de origine:

a) expedierile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat care nu au fost autorizate conform prezentelor norme;

b) deseurile contaminate radioactiv sau materialele continând surse radioactive si care nu au fost declarate ca fiind deseuri radioactive de către tara de origine.

 

CAPITOLUL II

Expediere intracomunitară

 

SECTIUNEA 1

România, tară de origine

 

ARTICOLUL 6

Cererea de autorizare a expedierii

 

(1) Un detinător care planifică o expediere intracomunitară de deseuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat ori care pregăteste o astfel de expediere depune o cerere de autorizare completată corespunzător la CNCAN.

(2) Cererea se poate referi la mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/are aceleasi caracteristici fizice, chimice si radioactive;

b) expedierile urmează a fi realizate de acelasi detinător către acelasi destinatar si implică aceleasi autorităti competente;

c) în cazul în care expedierile implică tranzitul prin tări terte, intrarea în si/sau iesirea din Comunitate se fac/face prin aceleasi puncte de frontieră ale tării ori ale tărilor implicate, dacă autoritătile competente implicate nu au convenit altfel.

 

ARTICOLUL 7

Transmiterea cererii către autoritătile competente

 

            CNCAN transmite cererea de autorizare prevăzută la art. 6 completată corespunzător în vederea aprobării către autoritătile competente ale statului membru de destinatie si, după caz, către autoritătile competente ale statelor membre de tranzit.

 

ARTICOLUL 8

Înstiintarea de primire si solicitarea de informatii

 

(1) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritătile competente din statul membru de destinatie si de tranzit verifică dacă aceasta este completată corespunzător în sensul art. 2 pct. 20.

(2) În cazul în care cererea de autorizare este completată corespunzător, autoritătile competente din statul membru de destinatie transmit CNCAN o înstiintare de primire, o copie fiind transmisă si celorlalte autorităti competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care o autoritate competentă implicată consideră că cererea de autorizare nu este completată corespunzător, autoritătile competente din statul membru de destinatie sau de tranzit solicită CNCAN, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), informatiile care lipsesc si informează si celelalte autorităti competente implicate.

(4) CNCAN solicită detinătorului prevăzut la art. 6 alin. (1) informatiile care lipsesc.


(5) După primirea informatiilor care lipsesc, CNCAN transmite autoritătilor competente implicate informatiile solicitate.

(6) În termen de 10 zile de la primirea informatiilor lipsă si nu mai devreme de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritătile competente din statul membru de destinatie transmit CNCAN o înstiintare de primire, o copie fiind transmisă si autoritătilor competente implicate.

 

ARTICOLUL 9

Acordul si refuzul

 

(1) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire, autoritătile competente din statele membre implicate informează CNCAN cu privire la acordul sau conditiile pe care le consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(2) Autoritătile competente din statul membru de destinatie sau de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) cu maximum o lună în vederea exprimării pozitiei.

(3) În cazul în care, după expirarea termenelor prevăzute în alin. (1) si (2), nu s-a primit niciun răspuns din partea autoritătilor competente din statul membru de destinatie si/sau din statele membre de tranzit, CNCAN consideră că acestea si-au exprimat acordul cu privire la solicitarea de expediere.

 

ARTICOLUL 10

Autorizarea expedierilor

 

(1) În cazul în care au fost obtinute toate acordurile prevăzute la art. 9, CNCAN este împuternicită să autorizeze detinătorul să efectueze expedierea.

(2) CNCAN informează autoritătile competente din statul membru de destinatie si din oricare tară tertă sau stat membru de tranzit cu privire la emiterea autorizatiei de expediere.

(3) Autorizatia prevăzută la alin. (1) nu afectează în niciun fel responsabilitatea detinătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.

(4) O autorizatie poate acoperi mai multe expedieri dacă se întrunesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(5) CNCAN emite autorizatii valabile pentru o perioadă de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN tine seama de conditiile prevăzute în acordul eliberat de către statele membre de destinatie sau de tranzit.

 

ARTICOLUL 11

Înstiintarea de primire a expedierii

 

(1) În termen de 15 zile de la primirea fiecărei expedieri, destinatarul transmite autoritătilor competente din statul membru de destinatie o înstiintare de primire a fiecărei expedieri.

(2) Autoritătile competente din statul membru de destinatie transmit CNCAN copii ale înstiintării de primire, precum si oricărei tări terte sau oricărui stat membru de tranzit.

(3) CNCAN trimite detinătorului initial o copie a înstiintării de primire.

 

ARTICOLUL 12

Expedieri nefinalizate

 

(1) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile sau acordurile eliberate conform prezentelor norme. CNCAN informează imediat decizia luată autoritătilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

(2) În cazul în care o expediere nu mai poate fi finalizată sau conditiile pentru efectuarea expedierii nu sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme, CNCAN se asigură că deseurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat în cauză sunt/este preluate/preluat de către detinător, în situatia în care nu se poate încheia o întelegere alternativă de preluare în sigurantă a acestora/acestuia. CNCAN se asigură că persoana responsabilă pentru expediere ia măsurile de sigurantă corective, după caz.

(3) Detinătorul este responsabil pentru costurile apărute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizată.

 

SECTIUNEA a 2-a

România, tară de destinatie sau tară de tranzit

 

ARTICOLUL 13

Cererea de autorizare a expedierii Transmiterea cererii către autoritătile competente

 

(1) Autoritătile competente din tara de origine transmit CNCAN cererea de autorizare a detinătorului din statul membru de origine care planifică ori se pregăteste să efectueze o expediere intracomunitară de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat.

(2) Cererea de autorizare a expedierii poate acoperi mai multe expedieri dacă se întrunesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

 

ARTICOLUL 14

Înstiintarea de primire si solicitarea de informatii

 

(1) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, CNCAN verifică dacă aceasta este completată corespunzător în sensul art. 2 pct. 20.

(2) În cazul în care cererea este completată corespunzător, CNCAN trimite o înstiintare de primire autoritătilor competente din statul membru de origine si copii ale acesteia celorlalte autorităti competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (2) se aplică numai în cazul în care România este tară de destinatie.

(4) În cazul în care CNCAN consideră că cererea nu este completată corespunzător, aceasta solicită în termenul prevăzut la alin. (1) informatiile care lipsesc de la autoritătile competente din statul membru de origine si informează si celelalte autorităti competente implicate despre aceasta.

(5) În termen de 10 zile de la primirea informatiilor lipsă si nu mai devreme de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), CNCAN trimite o înstiintare de primire autoritătilor competente din statul membru de origine si copii ale acesteia celorlalte autorităti competente implicate.

(6) Termenele prevăzute la alin. (1), (2), (4) si (5) pentru transmiterea înstiintării de primire pot fi reduse în cazul în care CNCAN si autoritătile competente din statele membre de tranzit au certitudinea că respectiva cerere de autorizare este completată în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 15

Acordul si refuzul

 

(1) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire, CNCAN notifică autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la acordul sau conditiile pe care le


consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(2) CNCAN notifică autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) cu maximum o lună în vederea exprimării pozitiei.

(3) CNCAN justifică orice refuz de eliberare a acordului sau conditiile în care se emite acordul. Justificarea se bazează pe:

a) cerintele relevante din legislatia natională, comunitară sau internatională aplicabile transportului de materiale radioactive, în cazul în care România este stat membru de tranzit;

b) cerintele relevante din legislatia natională aplicabile gospodăririi deseurilor radioactive sau combustibilului nuclear uzat si cerintele relevante din legislatia natională, comunitară ori internatională aplicabile transportului de materiale radioactive, în cazul în care România este stat membru de destinatie.

(4) Conditiile impuse de CNCAN nu trebuie să fie mai severe decât cele stabilite pentru expedieri similare pe teritoriul României.

(5) În cazul eliberării acordului de tranzit pentru o anumită expediere, CNCAN nu poate refuza eliberarea acordului pentru reexpediere în următoarele cazuri:

a) când acordul initial se referă la materialul expediat în scopul tratării sau al reprocesării, dacă reexpedierea se referă la deseuri radioactive ori la alti produsi echivalenti materialului initial, rezultati din tratarea sau reprocesarea acestora, si în măsura în care toată legislatia relevantă este respectată;

b) în conditiile descrise în art. 12, dacă reexpedierea este efectuată în aceleasi conditii si sub aceleasi proceduri.

 

ARTICOLUL 16

Înstiintarea de primire a expedierii

 

În cazul în care România este tară de destinatie:

a) în termen de 15 zile de la primirea fiecărei expedieri, destinatarul trimite la CNCAN o înstiintare de primire a expedierii;

b) CNCAN trimite copii ale înstiintării de primire autoritătilor competente din statul membru de origine, precum si oricărui stat membru sau oricărei tări terte de tranzit implicate.

 

ARTICOLUL 17

Expedieri nefinalizate

 

(1) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile sau acordurile eliberate conform prezentelor norme.

(2) CNCAN informează imediat decizia luată în conditiile alin. (1) autoritătilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

 

CAPITOLUL III

Expediere extracomunitară

 

SECTIUNEA 1

Importul în Comunitate

 

ARTICOLUL 18

România, stat membru de destinatie

 

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este expediate/expediat dintr-o tară tertă în România, destinatarul trimite CNCAN o cerere de autorizare. Cererea poate acoperi mai multe expedieri, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) include dovada că destinatarul a încheiat o întelegere cu detinătorul din tara tertă, prin care acesta din urmă se angajează să preia deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu poate fi finalizată conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (18). Întelegerea trebuie să fie acceptată de către autoritătile competente din tara tertă respectivă.

(3) CNCAN transmite cererea de autorizare statelor membre de tranzit, în cazul în care acestea există, în vederea obtinerii acordului de expediere.

(4) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritătile competente din statele membre de tranzit verifică dacă aceasta este completată corespunzător în sensul prevederilor art. 2 pct. 20.

(5) În cazul în care cererea de autorizare este completată corespunzător, autoritătile competente din statele membre de tranzit trimit CNCAN o înstiintare de primire, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (4), o copie fiind transmisă si celorlalte autorităti competente implicate.

(6) În cazul în care autoritătile competente implicate consideră că cererea de autorizare nu este completată corespunzător, acestea solicită CNCAN până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) informatiile care lipsesc.

(7) CNCAN solicită informatiile care lipsesc destinatarului.

(8) În termen de 10 zile de la primirea informatiilor lipsă si nu mai devreme de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), CNCAN trimite o înstiintare de primire autoritătilor competente implicate.

(9) Termenele prevăzute la alin. (4), (5), (6) si (8) pentru transmiterea înstiintării de primire pot fi reduse în cazul în care CNCAN si autoritătile competente de tranzit au certitudinea că respectiva cerere de autorizare este completată în mod corespunzător.

(10) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire, autoritătile competente din statele membre implicate notifică CNCAN cu privire la acordul, sau conditiile pe care le consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(11) Autoritătile competente ale statelor membre de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevăzut la alin. (10) cu maximum o lună în vederea exprimării pozitiei.

(12) În cazul în care, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (10) si (11), nu s-a primit niciun răspuns din partea autoritătilor competente din statele membre de tranzit, CNCAN consideră că acestea si-au exprimat acordul cu privire la solicitarea de expediere.

(13) CNCAN justifică orice refuz de eliberare a acordului sau conditiile în care se emite acordul. Justificarea se bazează pe cerintele relevante din legislatia natională aplicabilă gospodăririi deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat si pe cerintele relevante din legislatia natională, comunitară ori internatională aplicabile transportului de materiale radioactive.

(14) Dacă toate acordurile necesare pentru expediere au fost emise, CNCAN este împuternicită să autorizeze destinatarul cu privire la efectuarea expedierii.

(15) CNCAN notifică autoritătile competente ale oricărui stat membru sau oricărei tări terte de origine ori de tranzit cu privire la emiterea autorizatiei.

(16) Autorizatia prevăzută la alin. (14) nu afectează în niciun fel responsabilitatea detinătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.

(17) O autorizatie poate acoperi mai multe expedieri dacă se întrunesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).


(18) Autorizatia emisă de CNCAN este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate, CNCAN tine seama de conditiile prevăzute în acordul eliberat de către statele membre de tranzit.

(19) În termen de 15 zile de la primirea expedierii, destinatarul trimite CNCAN o înstiintare de primire a fiecărei expedieri. CNCAN trimite copii ale acestei înstiintări atât tării de origine, cât si oricărui stat membru sau oricărei tări terte de tranzit implicate.

(20) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile ori acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.

(21) CNCAN informează imediat decizia luată în conditiile alin. (20) autoritătilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

(22) Destinatarul este responsabil pentru costurile apărute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Export din Comunitate

 

ARTICOLUL 19

România, stat membru de origine

 

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este exportate/exportat din România într-o tară tertă, detinătorul transmite cererea de autorizare la CNCAN. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) CNCAN:

a) notifică autoritătile competente ale tării de destinatie cu privire la planul de expediere si solicită acordul acestora; si

b) transmite cererea prevăzută la alin. (1) spre aprobare autoritătilor competente ale statelor membre de tranzit, dacă există.

(3) În cazul în care oricare dintre autoritătile competente implicate consideră că cererea de autorizare nu este completată corespunzător, autoritătile competente ale statelor membre de tranzit solicită CNCAN în termen de 20 de zile informatiile care lipsesc.

(4) CNCAN solicită detinătorului informatiile care lipsesc.

(5) După primirea informatiilor care lipsesc, CNCAN transmite informatiile solicitate către autoritătile competente implicate.

(6) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire a informatiilor prevăzute la alin. (4), autoritătile competente implicate notifică CNCAN cu privire la acordul sau conditiile pe care le consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(7) Autoritătile competente implicate pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevăzut la alin. (6) cu maximum o lună în vederea exprimării pozitiei.

(8) În cazul în care, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (6) si (7), nu s-a primit niciun răspuns de la autoritătile competente implicate, CNCAN consideră că acestea si-au exprimat acordul fată de solicitarea de expediere.

(9) Dacă toate aprobările necesare au fost emise, CNCAN este împuternicită să autorizeze detinătorul să efectueze expedierea.

(10) CNCAN informează autoritătile competente din tara tertă de destinatie si din oricare stat membru sau tară tertă de tranzit implicate cu privire la emiterea autorizatiei de expediere.

(11) Autorizatia prevăzută la alin. (9) nu afectează în niciun fel responsabilitatea detinătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.

(12) O autorizatie poate acoperi mai multe expedieri dacă se întrunesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(13) Autorizatia emisă de CNCAN este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN tine seama si de conditiile prevăzute în acordul eliberat de statele membre de destinatie si de tranzit, după caz.

(14) Detinătorul notifică CNCAN cu privire la faptul că deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinatia din tara tertă în termen de 15 zile de la data sosirii, indicând si ultimul punct vamal din Comunitate prin care s-a efectuat expedierea.

(15) Notificarea prevăzută la alin. (14) este însotită de o declaratie sau un certificat din partea destinatarului prin care se mentionează că deseurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinatia corectă. Notificarea contine, de asemenea, informatii privind punctul vamal de intrare în tara tertă de destinatie.

(16) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.

(17) În cazul în care o expediere nu poate fi finalizată potrivit alin. (16), CNCAN se asigură că deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este preluate/preluat de către detinător, în situatia în care nu se poate încheia o întelegere alternativă de preluare în sigurantă a acestora/acestuia.

(18) Detinătorul este responsabil pentru costurile apărute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizată.

 

ARTICOLUL 20

Exporturi interzise

 

CNCAN nu va autoriza expedieri de deseuri radioactive:

a) spre o destinatie situată la sud de paralela de 60° latitudine sudică; sau

b) spre un stat care este parte la Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, Caraibe si Pacific, pe de-o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre, pe de altă parte, (Acordul Cotonou ACP-EC), si care nu este stat membru, fără a aduce atingere situatiilor în care expedierea se referă la deseuri radioactive rezultate din reprocesarea, în afara tării respective, a deseurilor radioactive care apartin detinătorului din acea tară; sau

c) spre o tară tertă care, potrivit procedurilor CNCAN si criteriilor stabilite de Comisia Europeană conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Directiva 2006/117/EURATOM, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodări în sigurantă deseurile radioactive si combustibilul nuclear uzat în conformitate cu dispozitiile Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 si ratificată de România prin Legea nr. 105/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999. În formularea unui punct de vedere în această privintă, CNCAN tine seama, în mod corespunzător, de toate informatiile relevante furnizate de celelalte state membre. În acest sens, CNCAN informează anual Comisia Europeană si Comitetul Consultativ instituit în conformitate cu prevederile art. 21 din Directiva 2006/117/EURATOM.


 

SECTIUNEA a 3-a

Tranzit pe teritoriul României

 

ARTICOLUL 21

Tranzit prin Comunitate

 

România, primul stat membru din Comunitate în care intră deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat intră în Comunitate dintr-o tară tertă, tara de destinatie este tot o tară tertă, iar România este prima tară din Comunitate în care intră deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat, persoana fizică autorizată sau persoana juridică care are responsabilitatea privind efectuarea expedierii pe durata tranzitului pe teritoriul României trimite o cerere de autorizare la CNCAN. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) include dovada că destinatarul stabilit în tara tertă a încheiat o întelegere cu detinătorul stabilit în tara tertă, prin care acesta din urmă se angajează să preia deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu mai poate fi finalizată conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (17). Întelegerea trebuie să fie acceptată de autoritătile competente din tara tertă de origine.

(3) CNCAN trimite cererea prevăzută la alin. (1) pentru a obtine acordul autoritătilor competente ale celorlalte state membre de tranzit, dacă acestea există.

(4) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritătile competente ale statelor membre de tranzit verifică dacă aceasta este completată corespunzător în sensul art. 2 pct. 20.

(5) În cazul în care cererea de autorizare este completată corespunzător, autoritătile competente din celelalte state membre de tranzit transmit o înstiintare de primire CNCAN, o copie fiind transmisă si celorlalte autorităti competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(6) În cazul în care o autoritate competentă implicată consideră că cererea de autorizare nu este completată corespunzător, CNCAN solicită informatiile care lipsesc persoanei fizice autorizate ori persoanei juridice prevăzute la alin. (1).

(7) După primirea informatiilor care lipsesc, CNCAN transmite informatiile solicitate autoritătilor competente implicate.

(8) În termen de 10 zile de la primirea informatiilor lipsă si nu mai devreme de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), autoritătile competente implicate transmit o înstiintare de primire la CNCAN.

(9) Termenele prevăzute la alin. (4), (5) si (8) pentru transmiterea înstiintării de primire pot fi reduse în cazul în care celelalte autorităti competente de tranzit au certitudinea că respectiva cerere de autorizare este completată în mod corespunzător.

(10) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire a informatiilor prevăzute la alin. (6), autoritătile competente din statele membre implicate notifică CNCAN cu privire la acordul sau conditiile pe care le consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(11) Autoritătile competente ale statelor membre de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevăzut la alin. (10) cu maximum o lună în vederea exprimării pozitiei.

(12) În cazul în care, după expirarea perioadelor prevăzute în alin. (10) si (11), nu s-a primit niciun răspuns de la autoritătile competente ale statelor membre de tranzit, CNCAN consideră că acestea si-au exprimat acordul la solicitarea de expediere.

(13) CNCAN justifică orice refuz de eliberare a acordului sau conditiile în care se emite acordul. Justificarea se bazează pe cerintele relevante din legislatia natională, comunitară sau internatională aplicabile transportului de materiale radioactive.

(14) Dacă toate acordurile necesare pentru efectuarea expedierii au fost eliberate, CNCAN autorizează persoana responsabilă prevăzută la alin. (1) să efectueze expedierea pe durata tranzitului.

(15) CNCAN notifică autoritătile competente din toate celelalte state membre sau tări terte de tranzit ori de origine implicate cu privire la emiterea autorizatiei prevăzute la alin. (14).

(16) Autorizatia prevăzută la alin. (14) nu aduce atingere responsabilitătii detinătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.

(17) O autorizatie poate acoperi mai multe expedieri dacă se întrunesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(18) Autorizatia emisă de CNCAN este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN tine seama si de conditiile prevăzute în acordul eliberat de statele membre de destinatie sau de tranzit.

(19) Persoana responsabilă prevăzută la alin. (1) notifică CNCAN cu privire la faptul că deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinatia din tara tertă în termen de 15 zile de la data sosirii, indicând si ultimul punct vamal din Comunitate prin care s-a efectuat expedierea.

(20) Notificarea prevăzută la alin. (19) este însotită de o declaratie sau de un certificat din partea destinatarului prin care se mentionează că deseurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinatia corectă. Notificarea contine, de asemenea, informatii privind punctul vamal de intrare în tara tertă de destinatie.

(21) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.

(22) CNCAN informează imediat decizia luată în conditiile alin. (21) autoritătilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

(23) Persoana prevăzută la alin. (1) este responsabilă pentru costurile apărute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizată.

 

ARTICOLUL 22

România, stat membru de tranzit pentru importul în Comunitate

 

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este importate/importat în Comunitate si România este stat membru de tranzit, autoritătile competente ale statului membru de destinatie transmit CNCAN o cerere de autorizare în vederea obtinerii acordului de expediere pentru tranzit. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) include dovada că destinatarul din tara tertă a încheiat o întelegere cu detinătorul din tara tertă, prin care acesta din urmă se angajează să preia deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu mai poate fi finalizată conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (12). Întelegerea trebuie să fie acceptată de autoritătile competente din tara tertă de origine.

(3) În termen de 20 de zile de la primirea cererii, CNCAN verifică dacă cererea de autorizare este completată corespunzător în sensul art. 2 pct. 20.

(4) În cazul în care cererea este completată corespunzător, CNCAN transmite o înstiintare de primire către autoritătile competente din statul membru de destinatie si copii ale acesteia către autoritătile competente din celelalte state membre de tranzit, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) În cazul în care CNCAN consideră că cererea de autorizare nu este completată corespunzător, aceasta solicită autoritătilor competente din statul membru de destinatie în termenul prevăzut la alin. (3) informatiile care lipsesc si informează autoritătile competente ale celorlalte state membre de tranzit cu privire la această solicitare.

(6) Termenele prevăzute la alin. (3), (4) si (5) pentru transmiterea înstiintării de primire pot fi reduse în cazul în care autoritătile competente ale statului membru de destinatie si CNCAN au certitudinea că respectiva cerere de autorizare este completată în mod corespunzător.

(7) În termen de două luni de la data transmiterii înstiintării de primire, CNCAN notifică autoritătile competente din statul membru de destinatie cu privire la acordul sau conditiile pe care le consideră necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.

(8) CNCAN notifică autoritătile competente ale statului membru de destinatie cu privire la prelungirea termenului prevăzut la alin. (6) cu maximum o lună, în vederea exprimării pozitiei.

(9) CNCAN justifică orice refuz de eliberare a acordului sau conditiile în care se emite acordul. Justificarea se bazează pe cerintele relevante din legislatia natională, comunitară sau internatională aplicabilă transportului de materiale radioactive.

(10) Conditiile impuse de CNCAN nu trebuie să fie mai severe decât cele stabilite pentru expedieri similare pe teritoriul României.

(11) CNCAN nu poate refuza eliberarea acordului pentru reexpediere, în cazul în care a eliberat acordul de tranzit pentru o expediere, în următoarele cazuri:

a) când acordul initial se referă la materialul expediat în scopul tratării sau al reprocesării, dacă reexpedierea se referă la deseuri radioactive ori la alti produsi echivalenti materialului initial, rezultati din tratarea sau reprocesarea acestora, si în măsura în care toată legislatia relevantă este respectată;

b) în conditiile prevăzute la art. 12, dacă reexpedierea este efectuată în aceleasi conditii si sub aceleasi proceduri.

(12) CNCAN decide că expedierea nu poate fi finalizată dacă nu mai sunt întrunite conditiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când conditiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizatiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.

(13) CNCAN comunică imediat decizia luată, în conditiile alin. (12), autoritătilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

 

ARTICOLUL 23

România, stat membru de tranzit pentru exportul din Comunitate

 

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este exportate/exportat din Comunitate si România este tară de tranzit, autoritătile competente din statul membru de origine transmit CNCAN o cerere de autorizare în vederea obtinerii acordului de expediere. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se adaptează în mod corespunzător si se aplică situatiei prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 24

Tranzit prin Comunitate

 

România, stat membru de tranzit prin Comunitate, altul decât primul stat membru de tranzit

(1) Când deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat tranzitează Comunitatea, iar România este stat membru de tranzit, altul decât primul, autoritătile competente din primul stat membru prin ale cărui frontiere intră, pentru prima oară în Comunitate, deseurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat, transmit CNCAN o cerere de autorizare, în vederea obtinerii acordului de expediere. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se adaptează în mod corespunzător si se aplică situatiei prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 25

Dispozitii finale

 

(1) În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme se utilizează documentul standard prevăzut în Decizia 2008/312/EURATOM pentru stabilirea documentului standard pentru supravegherea si controlul expedierilor de deseuri radioactive si de combustibil uzat la care se face referire în Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 17 aprilie 2008.

(2) Documentul standard prevăzut la alin. (1), cererea de autorizare, precum si documentele si informatiile suplimentare mentionate la art. 10, 18, 19 si 21 se redactează în limba română sau în limba engleză.

(3) La cererea autoritătilor competente din tara de destinatie sau de tranzit, detinătorul furnizează o traducere certificată a documentelor prevăzute la alin. (2) într-o limbă acceptată de acestea.

(4) Orice solicitări suplimentare în vederea autorizării expedierii pe teritoriul României sunt atasate documentului standard, prevăzut la alin. (1).

(5) Fără a aduce atingere documentelor solicitate în temeiul altor prevederi legale relevante, documentul standard prevăzut la alin. (1), completat, certificând faptul că procedura de autorizare a fost finalizată corespunzător, însoteste fiecare expediere efectuată conform prezentelor norme, inclusiv în cazul în care o singură autorizatie acoperă mai multe expedieri.

(6) Documentele mentionate la alin. (5) se pun la dispozitia autoritătilor competente din tara de origine, de destinatie si de tranzit.

(7) CNCAN raportează Comisiei Europene orice întârziere nejustificată si/sau refuzul de a coopera din partea autoritătilor competente din alte state membre implicate.

(8) În scopul aplicării prezentelor norme, CNCAN ia toate măsurile pentru asigurarea protectiei informatiilor continute în cererile de autorizare solicitate si primite.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 586 din 15 septembrie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.701 din 8 octombrie 2008

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 360 din 12 noiembrie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vând produsele” la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

 

Văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.615/2008,

având în vedere prevederile art. 34 lit. c), d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată, precum si ale Directivei Consiliului (CE) nr. 114/2001 privind anumite produse din lapte conservat, partial sau integral deshidratat si destinat consumului uman, modificată prin Directiva Consiliului (CE) nr. 61/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vând produsele” la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 521/832/321/2003)

 

DEFINIREA SI DENUMIREA SUB CARE SE VÂND PRODUSELE

 

1. Lapte partial deshidratat (lapte concentrat) înseamnă produsul lichid, îndulcit sau nu, obtinut prin înlăturarea partială a apei din lapte, din laptele integral sau partial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smântână sau de lapte integral deshidratat ori amândouă, cantitatea în procente de lapte integral deshidratat adăugat nedepăsind, în produsul finit, 25% din totalul de substantă uscată din lapte.

Sortimente de lapte concentrat neîndulcit:

a) lapte concentrat cu continut mare de grăsime: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 15% grăsime si de minimum 26,5% substantă uscată totală din lapte;

b) lapte concentrat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 7,5% grăsime si de minimum 25% substantă uscată totală din lapte;

c) lapte concentrat partial degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 1% si maximum 7,5% grăsime si de minimum 20% substantă uscată totală din lapte;

d) lapte concentrat degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de maximum 1% grăsime si de minimum 20% substantă uscată totală din lapte;

Sortimente de lapte concentrat îndulcit:

e) lapte concentrat îndulcit: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 8% grăsime si de minimum 28% substantă uscată totală din lapte;

f) lapte concentrat îndulcit, partial degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 1% si maximum 8% grăsime si de minimum 24% substantă uscată totală din lapte;

g) lapte concentrat îndulcit, degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) si cu un continut masic de maximum 1% grăsime si de minimum 24% substantă uscată totală din lapte.

2. Lapte complet deshidratat înseamnă produsul solid, în care continutul de apă nu depăseste 5% din masa produsului finit, obtinut prin îndepărtarea apei din lapte, din lapte integral sau partial degresat, din smântână sau dintr-un amestec al acestor produse.

Sortimente de lapte total deshidratat (lapte praf):

a) lapte deshidratat cu continut ridicat de grăsimi sau lapte praf cu continut mare de grăsimi: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 42% grăsime;

b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 26% si maximum 42% grăsime;

c) lapte deshidratat partial degresat sau lapte praf partial degresat: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 1,5% si maximum 26% grăsime;

d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat: lapte deshidratat cu continut masic de maximum 1,5% grăsime.

3.Tratamente

a) se autorizează o cantitate suplimentară de lactoză de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e)-g);

b) fără a se aduce atingere Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, conservarea produselor mentionate la pct. 1 si 2 se realizează prin:

- tratament termic (sterilizare, UHT etc.), în cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. a)-d);

- adaos de zaharoză, în cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. e)-g);

- deshidratare, în cazul produselor mentionate la pct. 2;

c) fără a aduce atingere cerintelor compozitionale enuntate la pct. 1 si 2 din prezenta anexă, continutul proteic al laptelui se poate modifica până la un nivel de minimum 34% din greutate (exprimat în substantă uscată fără grăsimi), prin adăugarea si/sau extragerea de componente lactice în asa fel încât raportul dintre proteina din zer si cazeina din laptele modificat să rămână acelasi.

4. Adaosuri si materii prime autorizate

a) vitamine si minerale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind adaosul de vitamine si minerale, precum si anumite substante de alt tip în produsele alimentare;

b) materiile prime autorizate în scopul ajustării continutului proteic mentionat la pct. 3 lit. c) sunt următoarele:

(i) concentratul (retentatul) din lapte. Concentratul (retentatul) din lapte este produsul obtinut prin concentrarea proteinelor lactice prin ultrafiltrarea laptelui, a laptelui partial degresat sau a laptelui degresat;

(ii) permeatul din lapte. Permeatul din lapte este produsul obtinut prin eliminarea proteinelor lactice si a grăsimilor lactate din lapte, din lapte partial degresat sau din lapte degresat prin ultrafiltrare;

(iii) lactoza. Lactoza este o componentă naturală a laptelui, obtinută în mod normal din zer, cu un continut de lactoză anhidră de cel putin 99,0% m/m în substanta uscată. Lactoza poate fi anhidră, poate să contină o moleculă de apă de cristalizare sau poate să fie un amestec al ambelor forme.

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, republicată,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 si 379 bis din 19 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.1, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) copia politei de asigurare pentru imobilul pentru care se solicită clasificarea ca structură de primire turistică cu functiuni de cazare, precum si pentru bunurile existente în aceasta.”

2. La anexa nr. 1.1. b), după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 si 6, cu următorul cuprins:

 

„5. Implementarea unui sistem de management al calitătii

25

6. Obtinerea etichetei ecologice

25”

 

3. La anexa nr. 1.5, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, functionând în locuintele cetătenilor sau în clădiri independente, care asigură în spatii special amenajate cazarea turistilor si conditii de pregătire si de servire a mesei.”


4. La anexa nr. 1.5, în tabelul privind criteriile minime obligatorii, la punctul 2, liniuta a 4-a se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„- suprafata minimă a camerelor (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cameră cu 1 pat

16

15

10

9

8

16

15

10

9

8

cameră cu 2 paturi

20

18

13

12

11

20

18

13

12

11

cameră cu 3 paturi

-

-

-

16

14

-

-

-

16

11

cameră cu 4 paturi

-

-

-

-

16

-

-

-

-

16

dormitorul din apartamente

20

18

13

12

11

20

18

13

12

11

salonul din apartamente

20

18

14

12

11

20

18

14

12

11 ”

 

            5. La anexa nr. 1.5, în tabelul privind criteriile minime obligatorii, la punctul 3, liniuta a 6-a se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„- aer conditionat este obligatoriu pentru pensiunile turistice aflate pe litoral si în Delta Dunării

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-”

 

            6. La anexa nr. 1.5, în tabelul privind criteriile minime obligatorii, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„9. Telefon la dispozitia turistilor, minimum un telefon mobil sau fix în cadrul pensiunii

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x”

 

7. La anexa nr. 1.5, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) Cursul de formare profesională pentru administrator de pensiune turistică va fi absolvit în maximum un an de la data clasificării pensiunii turistice sau agroturistice. Operatorul economic are obligatia de a depune adeverintă din care să rezulte că s-a înscris la un curs de administrator de pensiune.”

8. La anexa nr. 8, punctul 3.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1 Autorizatiile:

3.1.1. Autorizatia sanitară nr. ............ din ...... / ...... / ............

3.1.2. Autorizatia de mediu nr. ............ din ...... / ...... / ............

3.1.3. Înregistrarea sanitar-veterinară nr. ............din ...... / ...... / ............ , conform ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentară nr. 301/2006.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Lucia Nora Morariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.448.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile si a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

- La formularul Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a), liniuta a doua de la punctul 2 din normele de întocmire si utilizare, cuprinse în anexa nr. 2 la ordin, se modifică i va avea următorul cuprins:


„- procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeste pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricatie, care depăsesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de fabricatie, precum si clădirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în functiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării constructiei;”.

Art. II. - Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate pfin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

- La punctul 2 „Lichidarea cheltuielilor”, paragraful 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Determinarea sau verificarea existentei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe baza datelor înscrise în factură si a documentelor întocmite de comisia de receptie constituită potrivit legii (Proces-verbal de receptie - cod 14-2-5, Proces-verbal de receptie provizorie - cod 14-2-5/a, Proces-verbal de punere în functiune - cod 14-2-5/b, în cazul mijloacelor fixe, Nota de receptie si constatare de diferente - cod 14-3-1A, în cazul bunurilor de natura stocurilor, si alte documente prevăzute de lege, după caz).”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2008.

Nr. 3.421.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 13 din 29 septembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu program normal, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 29, judetul Gorj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia pentru educatie si agrement „Universul Copiilor” din Târgu Jiu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Pinochio” din Târgu Jiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.934.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 13 din 29 septembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea, pentru nivelul de învătământ primar, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Cosminului nr. 1, judetul Bihor.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Casa Minunată” din Oradea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primară Specială „Casa Minunată” din Oradea, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.935.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 13 din 29 septembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu program normal, respectiv pentru nivelul primar, cu sediul în municipiul Motru, Aleea Teilor nr. 2, judetul Gorj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Sf. Ioan” din Motru.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru, pentru nivelul de învătământ primar, are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Sf. Ioan” din Motru este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia „Inimă deschisă” din Motru, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Sf. Ioan” din Motru, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.936.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 13 din 29 septembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu program normal, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Dobrogeanu Gherea nr. 4, judetul Gorj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu, acreditată potrivit dispozitiilor art.1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia crestină de caritate „Samariteanul” Arad, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samariteanul” din Târgu Jiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.937.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în anul 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu program normal, cu sediul în municipiul Oradea, str. Decebal nr. 45, judetul Bihor.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Emanuel” din Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Emanuel” din Oradea este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Biserica Crestină Baptistă Emanuel din Oradea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Emanuel” din Oradea, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.938.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar nr. 14 din 27 octombrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Transilvania nr. 25, judetul Mures, pentru nivelurile de învătământ prescolar si primar.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Omega” din Târgu Mures, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Generală „Omega” din Târgu Mures, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.941.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 25 noiembrie 2008, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX.545 din 25 noiembrie 2008 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 30, sectorul 1, J40/13092/2004, CUI 1813613, RA-007/10.04.2003, reprezentată în timpul controlului de domnul Radu Vasilescu si doamna Ileana Horvath, membri ai Directoratului, neaprobati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor până la data prezentei,

au rezultat următoarele:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 910 din 1 octombrie 2008 s-a aprobat intentia societătilor Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group si Omniasig Vienna Insurance Group de a vinde întregul pachet de actiuni detinut la Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. si intentia societătilor Uniqa International Beteiligungs - Verwaltungs GmbH si Uniqa International Versicherungs Holding GmbH de a achizitiona pachetul de actiuni detinut de societătile Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group si Omniasig Vienna Insurance Group la Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A., urmând ca aprobarea noilor actionari semnificativi si a organelor de conducere să se realizeze după prezentarea integrală a documentatiei.

Societătile au avut obligatia să definitiveze tranzactiile referitoare la transferul întregului pachet de actiuni în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei.

La data de 3 noiembrie 2008, prin hotărârile Adunării generale extraordinare si ordinare a noilor actionari ai Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A., neaprobati până la data prezentei de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, s-a hotărât revocarea mandatului tuturor membrilor Consiliului de supraveghere si numirea de noi membri: domnul Andreas Brandstetter, domnul Wolfgang Kindl, domnul Johannes Porak, domnul Steven Cornelis van Groningen, domnul Karl Unger.

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 28.473 din 6 noiembrie 2008, Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. a informat că domnul Martin Daller, membru al Directoratului, si-a prezentat demisia.

Prin Decizia nr. 1 din 17 noiembrie 2008 a Consiliului de supraveghere, ai cărui membri nu au fost aprobati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor până la data prezentei, s-a hotărât revocarea mandatului tuturor membrilor Directoratului si numirea, începând cu data de 18 noiembrie 2008, a presedintelui Consiliului de supraveghere, domnul Andreas Branstetter, si a noilor membri ai Directoratului, domnul Radu Vasilescu, domnul Alfred Vlcek si doamna Ileana Horvath.

Având în vedere faptul că statutul si/sau actul constitutiv al Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A. a fost modificat fără avizul ori aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv noua structură a actionariatului, noii membri ai Consiliului de supraveghere si ai Directoratului, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2007. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din lege.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, pentru faptele nelegale retinute, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 25 noiembrie 2008, sanctionarea Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A. cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare,

drept care se decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 30, sectorul 1, J40/13092/2004, CUI 1813613, RA-007/10.04.2003, reprezentată în timpul controlului de domnul Radu Vasilescu si doamna Ileana Horvath, membri ai Directoratului, neaprobati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor până la data prezentei.

Art. 2. - Societătii prevăzute la art. 1, precum si dezmembrămintelor acesteia li se interzic temporar desfăsurarea activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, subscrierea de noi riscuri si încasarea de prime aferente acestora, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a noii structuri a actionariatului, a membrilor Consiliului de supraveghere si a membrilor Directoratului.

Art. 3. - Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. îsi va îndeplini obligatiile fată de persoanele asigurate, beneficiare sau păgubite, asumate înainte de publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin contractele de asigurare, în conformitate cu prevederile legale, precum si fată de salariati si pe cele rezultate din executarea contractelor de orice natură încheiate cu orice persoane fizice ori juridice.

Art. 4. - În perioada interzicerii temporare a activitătii de asigurare si/sau de reasigurare, Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. are obligatia de a transmite către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor rapoartele, raportările, analizele, documentele si informatiile la termenele si în forma prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 5. - În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei decizii, Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. are obligatia notificării tuturor intermediarilor în asigurări cu care colaborează cu privire la interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de asigurare si la faptul că acestia nu mai pot subscrie riscuri noi în numele si pe seama Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A. si nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. Intermediarii în asigurări pot încasa prime de asigurare aferente contractelor de asigurare încheiate anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă, penală sau contraventională a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor si ale oricăror persoane prejudiciate, potrivit legii.

Art. 7. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.063.